ELEKTROMANYETİK UYUM TEST YÖNTEMLERİ VE IŞINIM YOLLU YAYINIM TEST ÖRNEĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTROMANYETİK UYUM TEST YÖNTEMLERİ VE IŞINIM YOLLU YAYINIM TEST ÖRNEĞİ"

Transkript

1 ISSN: e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 1A0024 ENGINEERING SCIENCES Received: September 2008 Accepted: March 2009 Series : 1A ISSN : Caner Aküner Erkan Dursun Marmara University Istanbul-Turkiye ELEKTROMANYETİK UYUM TEST YÖNTEMLERİ VE IŞINIM YOLLU YAYINIM TEST ÖRNEĞİ ÖZET 1996 yılından sonra AB pazarına girecek elektrikle çalışan her ürün EMC markası CE yi taşımak zorundadır. Türkiye de Sanayi ve Ticaret bakanlığı tarafından, tarihli sayılı resmi gazetede Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (89/336/AT) çıkartılmıştır. Bir AB aday ülkesi olarak Türkiye, AB pazarındaki ürünlerinin güvenilirliğini sürdürmek için EMC ile ilgili tüm standartları tamamlamalıdır. Bu makalede, TSE standartları ve Avrupa standartları incelenerek, elektromanyetik uyum test yöntemleri sunulmuştur. Ayrıca bir uydu alıcısına TSE nin TS EN standardına göre ışınım yollu yayınım testi uygulanmış ve yapılan test sonucu aktarılmıştır. Anahtar Kelimeler: Elektromanyetik Uyum, Avrupa Birliği, EMC Test Yöntemleri, TSE, Elektromanyetik ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY TEST PROCEDURES AND RADIATED EMISSION TEST SAMPLE ABSTRACT All electricity run products which are destined to EU markets must have CE certificates, in European Union, EMC standards were put into effect in Regulation of Electro magnetic compatibility (89/336/AT) was published in an official journal dated no: by Ministry of Industry and Trade in Turkey as well. Turkey, as a candidate country of European Union, should complete the all standards of EMC in order to maintain reliability of its products in European Union markets. In this article, different testing methods for regulation of electromagnetic compatibility have been offered by studying TSE standards and EU standards. In addition radiated emission test has been applied to a satellite receiver according to standards of TSE-TS EN 55022, test results have also been published. Keywords: Electromagnetic Compatibility, European Union, EMC Test Procedures, TSE, Electromagnetic

2 1. GİRİŞ (INTRODUCTION) Teknolojinin çok hızlı ilerlemesi, kullandığımız elektriksel cihazlara her geçen gün bir yenisinin eklenmesi, bilgisayarların işlemci hızlarının yükselmesi, özel radyo ve televizyonların sayılarının artması, cihazların birbirine yakın ve bir arada çalışmak zorunda olmaları nedenleriyle bir elektromanyetik karmaşa oluşmaktadır. Bu karmaşa içerisinde cihazların, birbirini ve biz kullanıcıları zararlı olarak etkilemeden çalışması EMC konusunun önemini ortaya çıkarmıştır. 2. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ (RESEARCH SIGNIFICANCE) Avrupa Birliği, elektromanyetik uyumluluk çalışmalarına seneler önce başlamış ve bu konuda standartlarını geliştirmiştir. Ortak Pazar olan AB pazarına girecek elektrikle çalışan her ürün EMC markası CE (Conformity Europe) yi taşımak zorundadır. Bu marka hem üretici hem de tüketici açısından ürünün güvenilirliğini ifade etmektedir. Türkiye bir Avrupa Birliği üyesi ülke olmayı hedeflediği için bu ürün güvenilirliğini sağlamak ve korumak durumundadır. Türkiye bu Ortak Pazar da yerini alması için EMC konusunda altyapısını bir an önce tamamlamalıdır. Konuya sadece Avrupa Birliği açısından bakmak hata olur. Elektriksel bir ürünün, üretiminden satış aşamasına, satışından kullanım aşamasına kadar hatta kullanım sonrası süreçte bile güvenilirliğini ve kalitesini koruması önemlidir. 3. ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK (ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY) Bir uluslararası elektroteknik kuruluşu olan IEC in tanımına göre EMC, Bir sistem veya cihazın içinde bulunduğu elektromanyetik ortamda fonksiyonlarını, bu ortamda telafi edilemez bir elektromanyetik bozulma yapmaksızın yerine getirebilme yeteneği şeklindedir [1]. Bir EMC (elektromanyetik uyum) probleminde üç unsur bulunur [2]. Elektromanyetik girişim kaynağı Girişimden etkilenen Kaynak ile etkilenen arasındaki girişim yolu Şekil 1. EMC ölçümlerinin temel unsurları (Figure 1. Basic elements of EMC measurements) Yayınım (EM Emission) ve bağışıklık (EM Immunity) başlıklarıyla verilen girişim kaynağının iki tür yayınımı söz konusudur; iletkenlik yollu yayınım ve ışınım yollu yayınım (Şekil 1). Etkilenen için bağışıklık iki yollu olabilir; iletkenlik yollu girişime karşı bağışıklık ve ışınım yollu girişime karşı bağışıklık [2 ve 3]. 239

3 4. ELEKTROMANYETİK UYUM TESTLERİ VE ÖLÇÜMLERİ (ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY TESTS AND MEASUREMENTS) Her EMC problemi bir kaynak ve bir de kaynaktan etkileneni içerir. Bu nedenle EMC istenmeyen işaretin yayınımını ve istenmeyen işarete karşı bağışıklığı içerir. Her cihaz hem yayınım hem de bağışıklık koşullarını sağlamalıdır [4 ve 5]. EMC test ve ölçümleri, cihazların gerçek çalışma ortamlarında ve cihazlar çalışır durumda iken yapılır. Cihazların çalışma ortamları geniş anlamda tanımlandığından EMC test ve ölçülerinde aynı ortamı yaratmak ancak yaklaşık olarak olasıdır. EMC ölçümlerinde istenmeyen girişimin test edilen cihazdan kaynaklandığından emin olunmalıdır. Tam yansımasız bir odada ölçülen yayınım sadece test edilen cihazdan kaynaklanacaktır. 30 MHz frekansının altında iletkenlik yollu yayınım ölçümleri, 30 Mhz in üstünde ise ışınım yollu yayınım ölçümleri yapılır [2 ve 4] Elektromanyetik Yayınım Ölçümleri (Electromagnetic Emission Measurements) Elektromanyetik parazit yayınımında aşağıdaki ölçümler söz konusudur. Bunlar; Elektromanyetik dalga radyasyonunun ölçülmesi (radiated magnetic field emission), Cihaz bağlantı iletkenlerinde parazit dalga geriliminin ölçülmesi (conducted emission), Parazit dalga gücünün ölçülmesi (disturbance power) ve Alçak frekans şebeke parazit dalgalarıdır (şebeke harmonikleri ve gerilim kırpışmaları). Elektromanyetik parazit (EMI) yayınım ölçümünde test edilecek cihaz 360 dönebilen tahta bir masa üstüne yerleştirilir (şekil 2). Burada test edilecek cihaz bir bilgisayardır. Tahta masanın yerden yüksekliği 0,8 metredir. Bilgisayardan kaynaklanan ışınım yollu yayınımı kaydetmek için bir EMI ölçü seti kullanılır. Bu ölçü seti, bir spektrum analizörü, geniş bandlı bir alıcı anten ve bağlantı kablolarından oluşur [5]. Şekil 2. EMI yayınım test düzeneği (Figure 2. EMI emission test setup) Elektromanyetik parazit yayınım ölçümlerinde yukarıdaki test ortamı dışında birde açık alan test ortamı (OATS) bulunmaktadır (Şekil 3). 240

4 Şekil 3. EMI yayınım ölçümü için açık alan test düzeneği (Figure 3. Open area test site setup for EMI emission measurement) Işınım yollu yayınım ölçümlerinde en önemli kriter ölçülen parametrenin ölçüm yapılan cihazdan kaynaklandığının garanti altına alınmasıdır. Ölçüm yapılan test ortamının ve ölçüm yapan cihazlarında belirli aralıklarla kalibrasyonun yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde bu parazitin cihazdan kaynaklandığını söylemek hata olur [6]. Parazit dalga gerilimi ölçülmesi genellikle yüksek frekanslı gerilimin dolaştığı iletkenlere uygulanan testlerdir. Parazit dalga gücünün ölçülmesinde, 30 MHz üzerindeki ölçümlerde kapasitif kuplaj halkası kullanılır (Şekil 4). Cihaz her şeyden 0,4 metre uzakta tahta masa üzerine konulur. Bir kuplaj halkası, bozucu dalga gücünün maksimum değerini belirlemek üzere şebeke bağlantı kablosu üzerinde hareket ettirilir. Spektrum analizöründe kaydedilen dbµ V değerine düzeltme faktörü eklenir ve limitlerle karşılaştırılır. Düzeltme faktörü 17 db alınır. Uzunluğu 0,25 metreden küçük diğer enerji kablolarının ölçülmesine gerek yoktur. 0,25 metreden büyük fakat kelepçe uzunluğundan küçük kablolar, uzunlukları iki katına çıkarılarak ayrı ayrı test edilmelidir. Sonuçlar limitlerin 6 db den daha aşağısında ise cihaz testi geçer [2, 7 ve 8]. Şekil 4. Kapasitif kuplaj kelepçeleri (Figure 4. Capacitive coupling clamps) 241

5 Şekil 5. Kapasitif kuplaj kelepçesi ile yapılan ölçüm düzeneği (Figure 5. measurement setup with capacitive coupling clamp) Alçak frekans şebeke parazit dalgalarının ölçülmesi iki kısıma ayrılır. Birincisi şebeke harmonik distorsiyonu ikincisi gerilim kırpışmalarıdır. Çoğu kez LISN denilen Hat Empedans Uygunlaştırıcı Şebeke kullanılır (şekil 6). LISN şehir şebekesinden gelen besleme enerjisini süzerek cihaza temiz enerji sağlar. LISN, cihazdan kaynaklanan (genelde 9kHz den büyük) yayılımların sadece EMI ölçü aletine ulaşmasını sağlar [2 ve 9] Şekil 6. LISN (Figure 6. LISN) Şekil 7. Tipik LISN devresi (Figure 7. Typical LISN circuit) Güvenlik açısından LISN kutusu topraklanmalıdır. Ölçmelerin ekranlı odada yapılması önerilir. Ölçülecek cihaz 2x2 metrelik topraklama levhası üzerine konulmalı ve LISN ile cihaz arasında en kısa mesafe 0,8 metre olmalıdır. 1 metreden uzun şebeke kablosu, çapı 0,4 metreyi aşmayacak şekilde endüktans etkisi yaratmaması için demet haline getirilir. Cihazın toprak bağlantısı LISN ın toprağına bağlanır. Toprak hattı şebeke hattına paralel 10 santimetreden yakın ve 1 metreden kısa olmalıdır. Cihaz topraklama levhasından 0,4 metre, 242

6 diğer metal yüzeylerden 0,8 metre uzakta olmalıdır. Ekranlanmış oda içerisindeki cihaz, 0,8 metre yüksekliğinde tahta masada ve yan duvarlardan 0,4 metre uzakta olacak şekilde konuşlandırılmalıdır (Şekil 9). Cihaz-şebeke arasındaki tüm kablolar teste tabi tutulmalıdır. LISN ın varsa boş uçları 50 ohm ile uygun sonlandırılmalıdır. EMI test ölçü cihazını ark ve yüksek güçlerden korumak için LISN ile EMI cihazı arasına db zayıflatıcı ve darbe sınırlandırıcı konulmalıdır (Şekil 8). Test sırasında cihaz gereksiz yere açılıp kapatılmamalıdır [3, 7 ve 8]. Şekil 8. Zayıflatıcı (Figure 8. Attenuator) Şekil 9. EN Standartına göre iletim yollu yayınım test düzeneği (Figure 9. Conducted emission test setup according to EN standard) 243

7 Şekil 10. CISPR ve FCC için iletim yollu yayınım limitleri (Figure 10.Conducted emission limits for CISPR and FCC) 4.2. Elektromanyetik Bağışıklık Testleri (Electromagnetic Immunity Tests) Bağışıklık testlerinde, cihazların performanslarını etkileyecek yüksek genlikli ve geniş bandlı girişim işaretleri yaratılmak zorundadır. Yaratılan yüksek seviyeli alanlar ve girişim işaretleri altında cihazlar belirlenen süreler çalıştırılarak performansları gözlenir. Bağışıklık testleri de yayınım testlerinde olduğu gibi iletim ve ışınım yollu girişim işaretlerine karşı bağışıklık olarak ikiye ayrılır [2 ve 4]. Şekil 11. İletim yollu bağışıklık test düzeneği (Figure 11. Conducted immunity test setup) Bağışıklık testlerinden en önemli olanları, ışınım yollu girişime karşı bağışıklık, hızlı ve yüksek seviyeli darbelere (EFT) karşı bağışıklık, elektrostatik deşarja (ESD) karşı bağışıklıktır. Bu üç testin uygulanması da aynı sıralama ile olur. ESD ve EFT testleri sırasından cihazın çalışamaz duruma gelme olasılığı diğerine göre yüksek olduğundan önce ışınıma karşı bağışıklık testleri gerçekleştirilir. Ardından EFT ve son olarak ESD testleri uygulanır. Işınıma karşı bağışıklık testleri, ticari cihazlar için 30 MHz ile 1 244

8 GHz arasında uygulanır. Bu frekans bölgesinde yüksek seviyeli ve homojen elektromanyetik alanlar altında cihazlar test edilir. Yüksek seviyeli homojen elektromanyetik alanlar ekranlı oda içerisinde, TEM hücreleri ve GTEM hücreleri ile yaratılır. TEM hücresi, metal bir kutu gibidir. Ekranlanmış TEM hücresine bir uçtan yüksek güçlü RF işareti verilir. Diğer uç 50 Ohm ile sonlandırılır (şekil 12). Şerit hatlar ve TEM hücreleri ile birkaç yüz MHz lere kadar çıkılabilir ve telefon, dizüstü bilgisayar, vb. küçük boyutlu cihazlar test edilebilir. Daha yüksek frekanslar için GTEM hücreleri kullanılır (Şekil 13)[2 ve 6]. Şekil 12. TEM hücresi (Figure 12. TEM cell) Şekil 13. Tipik GTEM hücresi (Figure 13. Typical GTEM cell) EFT ile isimlendirilen hızlı elektromanyetik geçiş testleri, cihazın kablolarından gelen istenmeyen işaretlere karşı bağışıklığını test etmek içindir. EFT genelde endüktif yükü besleyen akım aniden kesildiğinde oluşur. Anahtar uçlarında oluşan yüksek frekanslı akım darbesi çevreye yayılır. Bu darbeden etkilenen cihazın, sayısal devrelerini bozabilir, veri iletimini engelleyebilir, analog devrelerini etkileyebilir ve parazitlere neden olabilir. Ölçü gerekleri ESD testlerindeki gibidir. Test edilecek cihaz ve çevre birimleri tahta bir masa üzerine yerleştirilir. Zemin, ölçü düzeninin tamamını kapsayacak biçimde topraklama levhası ile kaplanmış ve kullanılan bütün cihazlar topraklanmıştır. EFT simülatörleri darbe katarları oluşturur. Simülatör çıkışı bir kapasitif kuplaj kelepçesi yardımıyla cihazın besleme ya da işaret kablolarına aktarılır. EFT darbesi bütün enerji kablolarına tek tek ya da hepsine birden uygulanır (şekil 14). Her EFT testinde süre en az 1 dakikadır. Simülatör çıkış kablosu ile cihaz kabloları arasında doğrudan hiçbir bağlantı olmadan istenmeyen işaretler cihaz kablolarına aktarılır [2, 6 ve 8]. 245

9 Diğer Cisimlerden en az 0.5 metre uzaklıkta 1 metre Uzunluğunda Bağlantı Kabllosu Toprak Güvenliği EFT Test Simülatörü Toprak Güvenliği 0.8 metre Toprak Levhası Kapasitif Kuplaj Kelepçesi Şekil 14. EFT test düzeneği (Figure 14. EFT test setup) Tipik bir ESD dalga şekli 200 MHz üzerinde EMI etkisi yaratabilir. Test edilecek cihaz ve çevre birimleri topraklama levhası üzerinde bulunan bir tahta masa üzerine yerleştirilir. Cihazın toprağa göre kaçak kapasitesi önemli olduğundan cihaz masa üstü testinde zeminden 0,8 metre, yer testinde zeminden 10 santimetre yukarı konur. Testler standartların belirlediği deşarj seviyelerinde işaret üretebilen bir ESD tabancası yardımıyla gerçekleşir (Şekil 15). ESD tabanca probu cihazın normal kullanımı sırasında temas edilen noktalarına, cihazın bağlantı, soket, havalandırma yada ışık yarıklarına dik şekilde uygulanır. Standartlara göre bu bölgelere en az 10 defa ESD uygulanır. Genelde ESD bağışıklık testleri en son gerçekleşir. Çünkü diğer iki bağışıklık testleri çoğunlukla geçici arızalara neden olurken ESD testleri kalıcı cihaz bozulmalarına yol açabilir [2, 3 ve 4]. Şekil 15. ESD test düzeneği (Figure 15. ESD test setup) 246

10 Gerilim dalgalanmaları ve bağışıklık testleri ise ani ve yüksek seviyeli gerilim dalgalanmalarına karşı bağışıklık için yapılır. Hat üzerinde arızalar, anahtarlamalar ya da şimşek çakması nedeniyle şebeke üzerinde ani büyük dalgalanmalar oluşabilir. Ani oluşan bu dalgalar yayıldıkça yüksek frekanslı bileşenleri uzaklıkla hızla zayıflar, bu nedenle spektrumu geniş değildir. Ancak kaynak empedansı düşük olduğundan EFT darbesinin aksine yüksek enerjilidir. Testlerde uygulanacak ani ve yüksek genlikli darbe şekli cihaza göre değişir [2, 6 ve 8] TS EN Standartına Göre Dijital Uydu Alıcısına Uygulanan Işınım Yollu Yayınım Ölçüm Testi (Radiated Emission Test Applied to Digital Satellite Receiver According to TS EN standard) Bir uydu alıcısı TSE nin TS EN 55022, Bilgi teknolojisi cihazları - Radyo bozulma özellikleri- Ölçme metotları ve sınırlarını içeren TSE standartına göre teste tabi tutulmuştur. Bu standartın amacı, kapsamda belirtilen cihazların radyo bozulma seviyesi için standart kuralları oluşturmak, bozulmanın sınır değerlerini sabitlemek, ölçme metotlarını tarif etmek, çalışma şartlarını ve sonuçların yorumlanmasını standart hale getirmektir [10]. Işınım yollu yayınım ölçüm testi, ESİM Test Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. nin laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir. ESİM Test Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş yılı başında TESİD (Türkiye Elektronik Sanayicileri ve İşadamları Derneği) öncülüğünde, ESİM (Elektronik Sanayi İhtisas Merkezi) Vakfı, TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştime Vakfı), KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), EMSAD (Elektromekanik Sanayicileri Derneği) ve KEMA Quality B.V.'ın ortaklığı ile KEMA-ESİM olarak kurulmuştur. Kobilerin kendi başlarına bireysel olarak göze alamayacakları test laboratuvarı ve ölçüm hizmetleri ihtiyacını karşılamak üzere kurulan KEMA - ESİM zamanla yeniden yapılanmış ve 2001 Nisan ayında ESİM Test Hizmetleri A.Ş. olarak ulusal bir şirket haline gelmiştir. Işınım yollu yayınım ölçümlerinde, ölçülecek olan cihaz yansımasız odada ya da ekranlı odada bulunmaktadır. Bu test 3.20 genişliğinde 7 metre uzunluğunda 3 metre yüksekliğindeki ekranlı odada (anechoic chamber) gerçekleştirilmiştir. Test edilen uydu alıcısı, ekranlı oda içerinde yer alan yerden 0,8 metre yüksekliğindeki yalıtkan masa üzerine yerleştirilmiştir (Şekil 16). Şekil 16. Ekranlı oda içerisine yerleştirilen dijital uydu alıcısı (Figure 16. Digital satellite receiver inside anechoic chamber) 247

11 Tamamen ferrit malzemeden yapılan ekranlı oda içerisinde ağaçtan yapılmış bir masa, teste tabi tutulan sistemi gösteren bir kamera ve pnömatik piston ile kontrol edilen anten bulunmaktadır. Anten test edilecek cihazdan 3 metre uzaklıkta bulunup, hem yatay polarizasyonda hemde dikey polarizasyonda ölçüm yapabilmektedir (şekil 17). Şekil 17. Pnömatik ile kontrol edilen anten (Figure 17. Pneumatic controlled antenna) Antenin pnömatikle dışarıdan kontrol edilmesinin nedeni, testin ölçüm güvenilirliğini sağlamakla birlikte ekstra enerji kablolarının sisteme dahil olmasını engellemektir. Antenin çıkış ucu dışarıda bulunan Rohde&Schwarz ESCS 30 tipi EMI alıcısına bağlanmıştır. EMI alıcısı 9 khz ile 2750 Mhz frekans aralığında tarama yapmaktadır. Spektrum analizörü yerine EMI alıcısı kullanmak ölçümlerin daha kaliteli ve doğru olmasını sağlarken ölçme maliyetini arttırmaktadır. Şekil 18. Rohde&Schwarz ESCS 30 tipi EMI alıcısı (Figure 18. EMI receiver) Işınım yollu yayınım ölçümü 30 MHz ile 1 GHz frekans aralığında yapılır. EMI alıcısı ölçtüğü elektrik alan gürültü değerini db µ V / m biriminde kaydetti. 30 MHz frekansının altında ışınım yollu yayınım hemen hemen ihmal edilebilecek seviyelerdedir. EMI alıcısı ölçümleri antenin ilk önce yatay konumunda daha sonra dikey konumunda iken yaptığı taramaları kaydetti. EMI alıcısı ışınım yollu yayınım ölçümleri standartlarca belirtilmiş limit değerlerine göre kalibre edilmiştir. İstenildiği zaman yeni limit değerlerine göre tekrar kalibre edilebilir. 248

12 Tablo 1. EMI alıcısının kaydettiği değerler (Table 1. Values registered by EMI receiver) EMI alıcısının tarama Elektrik alan limit frekansları değerleri (dbµv/m) Mhz Mhz Mhz Mhz Mhz Mhz Mhz Mhz Mhz Mhz Mhz Mhz Mhz Mhz Mhz Mhz 40.7 Dijital uydu alıcısının, 364,5 MHz, 486 MHz ve 607,5 MHz de limit değerlerini aştığı gözlendi. Işınım yollu yayınım için elektrik alan ve manyetik alan limit değerleri Tablo 2 de ve Tablo 3 de belirtilmiştir. EMC testlerinin en zor yanı, aşılan bu limit değerlerinin test altındaki cihazın hangi parçasından kaynaklandığının tespit edilmesidir. 364,5 MHz, 486 MHz ve 607,5 MHz frekans bölgelerinde çalışan kısımlar şüpheli kısımlar olarak kayda geçirildi. Dijital uydu alıcısının osilatör devresi ve PCB dizaynı gözden geçirilmek üzere uydu alıcısı, üretici firmaya teslim edildi. Bu kısımdan anlaşılacağı üzere EMC problemleri genel geçer kurallar dışında daha çok deneme yanılma sistemine göre çözülmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle bazen çözüm maliyeti ve süresi artmaktadır. Tablo 2. CISPR-16 ışınım yollu yayınım için elektrik alan limit değerleri (Table 2. Electric field limits for radiated emissions) Frekans Bölgesi CISPR-16 (3 m) Elektrik Alan Limit Değerleri (dbµv/m) MHz MHz MHz-1GHz 47 Tablo 3. CISPR-11 ışınım yollu yayınım için manyetik alan limit değerleri (Table 3. Magnetic field limits for radiated emissions) Frekans Bölgesi CISPR-11 (3 m) Manyetik Alan Limit Değerleri(dBµA/m) 9-70 khz khz khz-2,2 MHz ,2-3 MHz MHz

13 4. SONUÇLAR (CONCLUSIONS) Bir ürünün CE uygunluk işareti alabilmesi için aralarında EMC testleride bulunan bir dizi teste tabi tutulması gerekir. Yapılacak testler ürünün özelliğine göre değişiklik göstermektedir. CE Uygunluk İşareti Avrupa da bir ürünün pasaportudur. CE İşareti, bir sistem belgelendirmesi değildir, bir ürün belgelendirmesidir. Çoğu kalite işareti isteğe bağlı olmasına rağmen CE uygunluk işareti ürün için zorunludur. CE Uygunluk İşareti, üzerine iliştirildiği ürünün Avrupa Direktifleri ile düzenlenmiş mevzuatta belirlenen temel gereklere uygunluğunu ve bu uygunluğun bir onaylanmış kuruluş veya üreticinin kendisi tarafından doğrulandığını ifade eder. Temel gerekler ise; ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarıdır. TSE, Avrupa Standardizasyon teşkilatları olan CEN ve CENELEC e bağlı üye konumundadır yılından itibaren başlatmış olduğumuz çalışmalar neticesinde CEN ve CENELEC tarafından hazırlanan standartların %90 nının uyumu tamamlanarak Türk Standardı olarak kabul edilmiştir. Türkiye de EMC üzerine yapılan çalışmalar maalesef henüz yeterli seviyeye ulaşmamıştır. Gerek konunun öneminin, üretici firmalar tarafından bilinmemesi gerekse test için oluşturulacak altyapı maliyetlerinin çok yüksek olması konunun bilinmezliğini daha da arttırmaktadır. Bu durumda EMC çalışmalarının üniversite-sanayi işbirliğinde ele alınması ve EMC AR-GE laboratuvarlarının sayısının artması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ayrıca EMC konusunda yetişmiş teknik eleman açığının kapatılması gerekmektedir. SEMBOLLER (NOMENCLATURES) EM Elektromanyetik (Electromagnetic) EMC Elektromanyetik Uyum (Electromagnetic Compatibility) EMI Elektromanyetik Parazit (Electromagnetic Interference) RF Radyo Frekansı (Radio Frequency) AB Avrupa Birliği CE Avrupa Uygunluk Markası (Conformity Europe) ESD Elektrostatik Deşarj (Electrostatic Discharge) EFT Elektriksel Hızlı Geçiş (Electrical Fast Transient) LISN Hat Empedans Uygunlaştırıcı Şebeke (Line Empedance Stabilazation Network) TEM Enine Elektromanyetik Durum Hücresi (Transverse Electromagnetic Mode) GTEM Gigahertz Transverse Electromagnetic Mode IEC Uluslararası Elektroteknik Kurumu (International ElectrotechnicalCommission) CISPR Telsiz Girişimi Uluslararası Özel Komitesi (Comite International Special des Perturbations Radioelectriques) CEN Avrupa Standartlaştırma Komitesi (Comitee Europeen de Normalisation) CENELEC Avrupa Elektroteknik Standartlaştırma Komitesi (Comite Europeen de Normalisation Electrotechnique) FCC Ulusal İletişim Komisyonu-Amerika Birleşik Devletleri Federal Communications Commission) TSE Türk Standartları Enstitüsü PCB Baskı Devre (Printed Circuit Board) db Desibel Hz Frekans (Hertz) k Kilo M Mega (10 6 ) G Giga (10 9 ) 250

14 KAYNAKLAR (REFERENCES) 1. Tihanyi, L., (1995). Electromagnetic Compatibility in Power Electronics Butterworth Heinemann ISBN Williams, T., (2001). EMC for Product Designers, Newnes, London, England. 3. Jones, B., (2004). EMC standards - a European perspective Electromagnetic Compatibility, EMC 2004, International Symposium on Volume 2, , Eindhoven, Netherlands. 4. Clayton, P., (2006). Introduction to Electromagnetic Compatibility John Wiley & Sons, A.B.D., ss: Hunter, W.A., (2007). The Role of EMC Standards in Product Quality EMC IEEE International Symposium on 9-13 July 2007, 1 6, Hawaii. 6. Weston, A.D., (1991). Electromagnetic Compalibility- Principles and Applications, Markel Dekker Inc., Canada. 7. Streitwolf, H., Heinrich, R., Behnke, H., Dallwitz, L., Karsten, U.,(2007.) Comparison of radiated immunity tests in different EMC test facilities EMC Zurich th International Zurich Symposium, ss: Sakthivel, K.N., Das, S.K., and Kini, K.R., (2003). Importance of quality AC power distribution and understanding of EMC standards IEC , IEC and IEC Electromagnetic Interference and Compatibility, INCEMIC th International Conference, , The Residency Towers, Chennai, India. 9. Colotti, J., (2006). EMC Design Fundamentals, Systems, Applications and Technology Conference, LISAT IEEE, Long Island. 10. TSE, TS EN standartı, , Bilgi teknolojisi cihazları - Radyo bozulma özellikleri - Ölçme metotları ve sınırlar (Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement). 251

Elektromanyetik Uyumlulukta Işıma Ve İletim İle Yapılan Yayınım Ve Bağışıklık Testleri. Samet YALÇIN

Elektromanyetik Uyumlulukta Işıma Ve İletim İle Yapılan Yayınım Ve Bağışıklık Testleri. Samet YALÇIN Elektromanyetik Uyumlulukta Işıma Ve İletim İle Yapılan Yayınım Ve Bağışıklık Testleri Samet YALÇIN 1 İÇİNDEKİLER EMC EMI EMC Tarihçesi EMC Testleri Işıma Yoluyla (Radiated) İletim Yoluyla (Conducted)

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Adresi : Hasköy Sanayi Sitesi İdari Bina No:19 Gebze 41400 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 644 76 00 Faks : 0 262 644 58 44 E-Posta : bilgi@emcas.com.tr Website

Detaylı

ASANSÖR KONTROL KARTLARININ ELEKTROMANYET

ASANSÖR KONTROL KARTLARININ ELEKTROMANYET ASANSÖR KONTROL KARTLARININ ELEKTROMANYETĐK UYUMLUK TESTLERINDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ALINABĐLECEK ÖNLEMLERE ÖRNEKLER Ersoy Özdemir Esim Test Hizmetleri A.Ş Đmes Sanayi Sitesi C blok 308. Sok. No

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Vestel Elektronik A. Ş. Organize Sanayi Bölgesi 45030 MANİSA / TÜRKİYE Tel : 0 236 213 03 50 Faks : 0 236 213 05 48 E-Posta : vestelemclab@vestel.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Hasköy Sanayi Sitesi İdari Bina No:19 Gebze 41400 KOCAELİ/TÜRKİYE Tel : 0 262 644 76 00 Faks : 0 262 644 58 44 E-Posta : bilgi@emcas.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Adresi : TÜBİTAK Gebze yerleşkesi Barış Mh. Dr.Zeki Acar Cd. No:1 Gebze 41470 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0262 679 50 00 Faks : 0262 679 50 01 E-Posta : ume@tubitak.gov.tr

Detaylı

KAZIM EVECAN 21.05.2015. PCB Tasarımı ve EMC İlgilenenler İçin Önemli Bilgiler

KAZIM EVECAN 21.05.2015. PCB Tasarımı ve EMC İlgilenenler İçin Önemli Bilgiler PCB Tasarımı ve EMC İlgilenenler İçin Önemli Bilgiler Şematik tasarımda, her bir devre elemanına ait modellerle ideal ortamda yapılan benzetimle (simülasyon) çalışan devre, baskı devre (PCB printed circuit

Detaylı

EMC/EMI Prof. Dr. Gülbin Dural ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Ankara gulbin@metu.edu.tr Kapsam Giriş EMC/EMI Tarihçe Örnekler Kuplaj Topraklama İzolasyon Elektrostatik Deşarj Elektronik Tasarım

Detaylı

Ecras Elektronik Multimetre

Ecras Elektronik Multimetre Ecras Elektronik Multimetre Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Kolay panel montajı sistem bağlantısı Anlık Her fazda VL-N ve ortalama değerleri. Her fazda

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Deney Laboratuvarının Akreditasyon No: Adres : Organize Sanayi Bölgesi Büyük Selçuklu Blv. No:2 Sincan 06930 ANKARA / TÜRKİYE Tel Faks E-Posta Website : : : :

Detaylı

IŞINIM YOLU İLE BAĞIŞIKLIK TESTLERİNDE HARMONİK ÖLÇÜMLERİNİN ÖNEMİ

IŞINIM YOLU İLE BAĞIŞIKLIK TESTLERİNDE HARMONİK ÖLÇÜMLERİNİN ÖNEMİ 1 IŞINIM YOLU İLE BAĞIŞIKLIK TESTLERİNDE HARMONİK ÖLÇÜMLERİNİN ÖNEMİ İlker GÜNAY* Yasin ÖZKAN * igunay@aselsan.com.tr ASELSAN A.Ş. Tel: 0312 847 53 00 ÖZET Elektromanyetik uyumluluk testlerinde yüksek

Detaylı

Yüksek Hızlı Dijital Entegrelerin Çok Katmanlı Baskı Devre Kartlarında Meydana Getirdiği Diyafoni Etkisi

Yüksek Hızlı Dijital Entegrelerin Çok Katmanlı Baskı Devre Kartlarında Meydana Getirdiği Diyafoni Etkisi Elektronik e-posta: e-posta: Yüksek Hızlı Dijital Entegrelerin Çok Katmanlı Baskı Devre Kartlarında Meydana Getirdiği Diyafoni Etkisi 1 Mustafa Deha Turan 1,2,3 1 2 Ali Karacaörenli 3 Selçuk Çömlekçi ve

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Hacettepe Üniversitesi Teknokent Alanı Beytepe 06880 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 2947466 Faks : 0 312 2992301 E-Posta : pgl@btk.gov.tr

Detaylı

EMI/EMC (Elektromanyetik Girişim ve Uyumluluk)

EMI/EMC (Elektromanyetik Girişim ve Uyumluluk) TÜBİTAK UME ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ EMI/EMC (Elektromanyetik Girişim ve Uyumluluk) Fatih ÜSTÜNER Tel: 0 262 679 5031 e-posta: fatih.ustuner@ume.tubitak.gov.tr Aralık 2011 Elektromanyetik Girişim 1935

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı Elektromanyetik Araştırma Merkezi Proje Laboratuvarı ELEKTRONİK ve HABERLEŞME LABORATUVARI II ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK

Detaylı

t d h k d, t t s a t

t d h k d, t t s a t t d h k d, t t s a t TS EN ISO / IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi standardına uygun olarak ve akreditasyon kapsamında gerçekleştirilen kalite yönetim sistemi ve ürün belgelendirme programına bağlı olarak;.

Detaylı

ASHIDA Fider Yönetim Rölesi Tip Testleri Karşılaştırması

ASHIDA Fider Yönetim Rölesi Tip Testleri Karşılaştırması ASHIDA Fider Yönetim Rölesi Tip Testleri Karşılaştırması ASHIDA, Fider Yöetim Rölesine; TEDAŞ Şartnamesinde geçen tüm Tip Testleri uygulanmış ve başarılı bulunmuştur. Tedaş Şartnamesini karşılar ve fazlasıyla

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi Büyük Selçuklu Blv. No:2 Sincan 06930 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 267 32 43 Faks : 0 312 267 17 61 E-Posta

Detaylı

Kılavuz ve İmalatçının Beyanı Elektromanyetik Emisyonlar & Korunma

Kılavuz ve İmalatçının Beyanı Elektromanyetik Emisyonlar & Korunma Kılavuz ve İmalatçının Beyanı Elektromanyetik Emisyonlar & Korunma Türkçe Page AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 Series II VPAP Series III 10-12 AirSense 10 AirCurve 10 Kılavuz

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

Akım Korumalı Prizler

Akım Korumalı Prizler Akım Korumalı Prizler Kusursuz Koruma İçerisindeki sigorta sayesinde aşırı yüke karşı koruma Elektromanyetik, radyo frekans gürültü filtresi ile, elektrik hattı üzerindeki parazit ve gürültülere karşı

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. :Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğünün

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. :Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğünün BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 11.12.2013 Karar No : 2013/DK-PGM/651 Gündem Konusu : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü Deney Ücretleri. KARAR hazırladığı takrir ve eki

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğünün

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğünün BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi: : 24.11.2014 Karar No : 2014/İK-PGM/610 Gündem Konusu : PGM Ücretler. KARAR hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı

Detaylı

Kılavuz ve İmalatçının Beyanı Elektromanyetik Emisyonlar & Korunma

Kılavuz ve İmalatçının Beyanı Elektromanyetik Emisyonlar & Korunma Kılavuz ve İmalatçının Beyanı Elektromanyetik Emisyonlar & Korunma Türkçe Page AirMini 1-2 Air10 Series Lumis Series 3-5 S9 Series 6-8 Stellar 9-11 S8 & S8 Series II VPAP Series III 12-14 Kılavuz ve İmalatçının

Detaylı

Sakarya Üniversitesinde EMC Eğitimi

Sakarya Üniversitesinde EMC Eğitimi 1069 Sakarya Üniversitesinde EMC Eğitimi 1 Suayb Yener, 1 Baha Kanberoğlu, 1 M. Kürşad Uçar ve 1 Osman Çerezci 1 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye Özet Elektromanyetik

Detaylı

KISMİ DEŞARJ CİHAZLARI

KISMİ DEŞARJ CİHAZLARI KISMİ DEŞARJ CİHAZLARI XDP-II Kısmi Deşarj Cihazı XDP-II cihazı kısmi deşarjla oluşan elektriksel alandaki hızlı değişiklikleri algılayarak hassas ölçümler yapar. Aynı zamanda izole ekipmanlardaki kısmi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTO4003 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ LAB. NO:.. DENEY ADI : SES İLETİM KAYBI DENEYİ 2017 BURSA 1) AMAÇ Bir malzemenin

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Adresi : Sincan Organize Sanayi Bölgesi Büyük Selçuklu Bulvarı No:2/A 06930 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 267 32 43 Faks : 0312 267 17 61 E-Posta : eldas@eldas.com.tr

Detaylı

Koaksiyel Kablo Koruyucuları Coaxiel Cable Protectors

Koaksiyel Kablo Koruyucuları Coaxiel Cable Protectors RPD L4JY N LPZ O A -1 bölgesinde, 50Ω anten vb koaksiyel kablo sisitemleri için, GB 18802.21 / IEC 61643-2 standardı ile tasarlanmıştır. For protecting 50Ω coaxial system, appied in coaxial systems, cell

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) ve PCB Uygulamaları

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) ve PCB Uygulamaları Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) ve PCB Uygulamaları FATİH SERDAR SAYIN Elektromanyetik Dalga Nedir? Elektromanyetik dalga bir yükün ivmeli hareketi sonucunda ortaya çıkan dalgadır. Bir iletken üzerinde

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ DÖNEM ÖDEVİ. 040080404 Sevcan KILINÇ. 040080470 Metehan CORUT. 040080486 Burak KURT

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ DÖNEM ÖDEVİ. 040080404 Sevcan KILINÇ. 040080470 Metehan CORUT. 040080486 Burak KURT İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK ÖLÇÜM TEMELLERİ DÖNEM ÖDEVİ 040080404 Sevcan KILINÇ 040080470 Metehan CORUT

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğünün hazırladığı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğünün hazırladığı BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-PGM/485 Gündem Konusu : PGM Ücretleri KARAR takrir ve ekleri incelenmiştir. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğünün

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ

ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ 28.02.2017 1 ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ İçerik 1-TS EN 62446 Genel Bakış 2-TS EN 62446 Kapsamı ve Yardımcı

Detaylı

GENETEK Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.

GENETEK Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. GENETEK Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. GÜÇ KALİTESİ ve HARMONİK EĞİTİMİ Yeniköy Merkez Mh. KOÜ Teknopark No:83 C-13, 41275, Başiskele/KOCAELİ Telefon-Faks:

Detaylı

SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414

SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414 SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414 ATLASCert / 1/9_14.04.2017 Tarih 14 Nisan 2017 0:00 Geçerlilik süresi: 14.04.2018 tarihinde yenilenmelidir! Sorumlu personel verileri oda kayıt Ad Soyad Sinan EVKAYA Ünvanı

Detaylı

KIBRIS TÜRK ELEKTRİK MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ Teknik İngilizce Terimler

KIBRIS TÜRK ELEKTRİK MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ Teknik İngilizce Terimler Multimeter Avometre/Multimetre: Ampermetre, voltmetre ve ohmmetrenin bir gövde içinde birleştirilmesiyle üretilmiş ölçü aletine avometre denir. Oscilloscope Salınımölçer/Osiloskop: Elektrik işaretlerindeki

Detaylı

LCR METRE KALİBRASYONU

LCR METRE KALİBRASYONU 599 LCR METRE KALİBRASYONU Yakup GÜLMEZ Gülay GÜLMEZ Mehmet ÇINAR ÖZET LCR metreler, genel olarak indüktans (L), kapasitans (C), direnç (R) gibi parametreleri çeşitli frekanslardaki alternatif akımda ölçen

Detaylı

Endüstriyel Sensörler ve Uygulama Alanları Kalite kontrol amaçlı ölçme sistemleri, üretim ve montaj hatlarında imalat sürecinin en önemli aşamalarındandır. Günümüz teknolojisi mükemmelliği ve üretimdeki

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6120/10 TR Kullanim talimatlari İçindekiler 1 Önemli 4 Güvenlik 4 Geri dönüşüm 4 2 SDV6120 ürününüz 5 Genel Bakış 5 3 Başlangıç 6 Kurulum

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/10 TR Kullanim talimatlari İçindekiler 1 Önemli 4 Güvenlik 4 Geri dönüşüm 4 2 SDV6122 ürününüz 5 Genel Bakış 5 3 Başlangıç 6 Kurulum

Detaylı

KURANPORTÖR SİSTEMİ MEHMET ŞENLENMİŞ ELEKTRONİK BAŞ MÜHENDİSİ

KURANPORTÖR SİSTEMİ MEHMET ŞENLENMİŞ ELEKTRONİK BAŞ MÜHENDİSİ MEHMET ŞENLENMİŞ ELEKTRONİK BAŞ MÜHENDİSİ Üretim merkezlerinde üretilen elektrik enerjisini dağıtım merkezlerine oradan da kullanıcılara güvenli bir şekilde ulaştırmak için EİH (Enerji İletim Hattı) ve

Detaylı

Antenler, Türleri ve Kullanım Yerleri

Antenler, Türleri ve Kullanım Yerleri Antenler, Türleri ve Kullanım Yerleri Sunum İçeriği... Antenin tanımı Günlük hayata faydaları Kullanım yerleri Anten türleri Antenlerin iç yapısı Antenin tanımı ve kullanım amacı Anten: Elektromanyetik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi Büyük Selçuklu Blv. No:2 Sincan 06930 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0 312 267 32 43 Faks : 0 312 267 17 61 E-Posta :

Detaylı

100 kv AC YÜKSEK GERİLİM BÖLÜCÜSÜ YAPIMI

100 kv AC YÜKSEK GERİLİM BÖLÜCÜSÜ YAPIMI 465 100 kv AC YÜKSEK GERİLİM BÖLÜCÜSÜ YAPIMI Ahmet MEREV Serkan DEDEOĞLU Kaan GÜLNİHAR ÖZET Yüksek gerilim, ölçülen işaretin genliğinin yüksek olması nedeniyle bilinen ölçme sistemleri ile doğrudan ölçülemez.

Detaylı

Register your product and get support at SDV6224/12. TR Kullanim talimatlari

Register your product and get support at  SDV6224/12. TR Kullanim talimatlari Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6224/12 Kullanim talimatlari İçindekiler 1 Önemli 4 Güvenlik 4 Geri dönüşüm 4 2 SDV6224/12 ürününüz 5 Genel Bakış 5 3 Başlangıç 6 Kurulum

Detaylı

YAKLAŞIM SENSÖRLERİ (PROXIMITY) Endüktif, Kapasitif ve Optik Yaklaşım Sensörleri

YAKLAŞIM SENSÖRLERİ (PROXIMITY) Endüktif, Kapasitif ve Optik Yaklaşım Sensörleri YAKLAŞIM SENSÖRLERİ (PROXIMITY) Endüktif, Kapasitif ve Optik Yaklaşım Sensörleri Sanayi fabrika otomasyonunda proximity (yaklasım) sensorler kullanılır. Porximity sensorler profesyonel yapıda cevre sartlarından

Detaylı

ELEKTRİKSEL KISMİ BOŞALMALARIN ÖLÇÜLMESİ Prof. Dr. Özcan Kalenderli

ELEKTRİKSEL KISMİ BOŞALMALARIN ÖLÇÜLMESİ Prof. Dr. Özcan Kalenderli 1. Deneyin Amacı 8 ELEKTRİKSEL KISMİ BOŞALMALARIN ÖLÇÜLMESİ Prof. Dr. Özcan Kalenderli Kısmi boşalma ölçmeleri, kısmi boşalmaların varlığının belirlenmesi, ölçülmesi, yerinin bulunması ve zarar ya da tehlikelerinin

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 30, 427-435, 2012 Research Article / Araştırma Makalesi EFFECT OF THE FEED LINE ON THE RADIATION PATTERN OF THE SMALL

Detaylı

EET349 Analog Haberleşme Güz Dönemi. Yrd. Doç. Dr. Furkan Akar

EET349 Analog Haberleşme Güz Dönemi. Yrd. Doç. Dr. Furkan Akar EET349 Analog Haberleşme 2015-2016 Güz Dönemi Yrd. Doç. Dr. Furkan Akar 1 Notlandırma Ara Sınav : %40 Final : %60 Kaynaklar Introduction to Analog and Digital Communications Simon Haykin, Michael Moher

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Test Başvuru Esasları

İKİNCİ BÖLÜM Test Başvuru Esasları VHF VE UHF BANDINDA ÇALIŞAN AMATÖR TELSİZ CİHAZLARININ PERFORMANS STANDARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (TGM-ST-008) Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 3/7/1995 No: 22332 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi :Sincan Organize Sanayi Bölgesi Büyük Selçuklu Bulvarı No:2/A 06930 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 267 32 43 Faks : 0312 267 17 61

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 50HZ VE 100HZ LCD TV LARIN EN55013 EMU YAYINIM STANDARDINA GÖRE TEST EDİLMESİ VE SONUÇLARININ ANALİZİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 50HZ VE 100HZ LCD TV LARIN EN55013 EMU YAYINIM STANDARDINA GÖRE TEST EDİLMESİ VE SONUÇLARININ ANALİZİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 50HZ VE 100HZ LCD TV LARIN EN55013 EMU YAYINIM STANDARDINA GÖRE TEST EDİLMESİ VE SONUÇLARININ ANALİZİ Seher RODOP YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

TOPRAKLAMA VE POTANSİYEL SÜRÜKLENMESİ

TOPRAKLAMA VE POTANSİYEL SÜRÜKLENMESİ TOPRAKLAMA VE POTASİYEL SÜRÜKLEMESİ Genel bilgi Generatör, transformatör, motor, kesici, ayırıcı aydınlatma artmatürü, çamaşır makinası v.b. elektrikli işletme araçlarının, normal işletme anında gerilim

Detaylı

İyonlaştırmayan EM Dalga Maruziyeti

İyonlaştırmayan EM Dalga Maruziyeti İyonlaştırmayan EM Dalga Maruziyeti 05 Kasım 2015 FMO/Ankara Mehmet GÜLŞEN Başkanlık Müşaviri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) mehmet.gulsen@btk.gov.tr Sunum Planı Ülkemizde BTK EM Maruziyet

Detaylı

İyonlaştırmayan EM Dalga Maruziyeti

İyonlaştırmayan EM Dalga Maruziyeti İyonlaştırmayan EM Dalga Maruziyeti 05 Kasım 2015 FMO/Ankara Mehmet GÜLŞEN Başkanlık Müşaviri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) mehmet.gulsen@btk.gov.tr Sunum Planı Ülkemizde BTK EM Maruziyet

Detaylı

Deniz Elektronik Laboratuvarı www.denizelektronik.com Tel:0216-348 65 21 D7220_RV5

Deniz Elektronik Laboratuvarı www.denizelektronik.com Tel:0216-348 65 21 D7220_RV5 STEREO FM VERİCİ delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:0216-348 65 21 D7220_RV5 2013 PC üzerinden frekans ve kişisel bilgi kaydı. RS232 ve RDS sistem girişli.stereo-mono seçme özellikli,yüksek performanslı

Detaylı

MFT-TOWERSİS TEMLERİ P R O G R A M I INFORMATIONAL SCIENTIFIC MEDICINE

MFT-TOWERSİS TEMLERİ P R O G R A M I INFORMATIONAL SCIENTIFIC MEDICINE MFT-TOWERSİS TEMLERİ P R O G R A M I INFORMATIONAL SCIENTIFIC MEDICINE INFORMATIONAL SCIENTIFIC MEDICINE EHF (Extremely High Frequency) Aşırı Yüksek Sinyal Frekansları 1000 Hz - 6 GHz Yaklaşık 1000 Hertz

Detaylı

ELN 4089 Mikrodalga Uygulamaları GİRİŞ. : Öğr.Gör. Dr. Ali Akman :

ELN 4089 Mikrodalga Uygulamaları GİRİŞ. : Öğr.Gör. Dr. Ali Akman : GİRİŞ Öğr. Üy. : Öğr.Gör. Dr. Ali Akman e-mail : aakman@uludag.edu.tr Ofis : EL-109 Görüşme Saatleri : Salı 11.00 12.00, Perşembe 14.00 15.00 Ders Web Sayfas : http://w20.uludag.edu.tr/~mikro/eln4089 Elektronik

Detaylı

Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters

Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters Gizem Pekküçük, İbrahim Uzar, N. Özlem Ünverdi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Yıldız Teknik Üniversitesi gizem.pekkucuk@gmail.com,

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ Sipariş No: VĐD 2010/12 1 SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1. GENEL Bu şartnamenin amacı; Đdari Şartname

Detaylı

AŞIRI GERİLİME KARŞI KORUMANIN GEREKLİLİĞİ

AŞIRI GERİLİME KARŞI KORUMANIN GEREKLİLİĞİ AŞIRI GERİLİME KARŞI KORUMANIN GEREKLİLİĞİ Ömer Tarhan DİVARCI Phoenix Contact Elektronik Tic.Ltd.Şti. Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38A 34692 B.Çamlıca Üsküdar / İSTANBUL odivarci@phoenixcontact.com.tr

Detaylı

Gürültü kaynakları ve alıcılar. Gürültüleri önleme. Terimler

Gürültü kaynakları ve alıcılar. Gürültüleri önleme. Terimler Gürültü kaynakları ve alıcılar Gürültüleri önleme Sensörler / Aktuatorler Alıcı ve Göndericiler ESD (elektro statik deşarj) Frekans konverterleri Veri aktarım ve iletim aygıtları Kontrol kabin tasarımı

Detaylı

B2K TARTI İNDİKATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU

B2K TARTI İNDİKATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU Sürüm 1.0 ERTE Endüstriyel Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adres Sakarya Cad. 142/A Balçova İZMİR TÜRKİYE Telefon +90 232 259 7400 Faks +90 232 259 3960 E-posta Web sitesi bilgi@erte.com.tr

Detaylı

19 ve 29 cmlik PONCEBLOC HAFİF YAPI ELEMANI SES AZALMA İNDİSİ ÖLÇÜMÜ ÖN RAPORU

19 ve 29 cmlik PONCEBLOC HAFİF YAPI ELEMANI SES AZALMA İNDİSİ ÖLÇÜMÜ ÖN RAPORU 19 ve 29 cmlik PONCEBLOC HAFİF YAPI ELEMANI SES AZALMA İNDİSİ ÖLÇÜMÜ ÖN RAPORU HAZIRLAYAN : Y.DOÇ. DR. NURGÜN TAMER BAYAZIT İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ YAPI BİLGİSİ ABD TAŞKIŞLA TAKSİM-34437 İST TEMMUZ, 2014

Detaylı

Register your product and get support at SDV5225/12. TR Kullanim talimatlari

Register your product and get support at  SDV5225/12. TR Kullanim talimatlari Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5225/12 TR Kullanim talimatlari İçindekiler 1 Önemli 4 Güvenlik 4 Geri dönüşüm 4 2 SDV5225/12 ürününüz 5 Genel Bakış 5 3 Başlangıç 6

Detaylı

TORAKLAMA. - Genel Bilgi - Kontrol Yöntemi - Örnekler

TORAKLAMA. - Genel Bilgi - Kontrol Yöntemi - Örnekler TORAKLAMA - Genel Bilgi - Kontrol Yöntemi - Örnekler Genel Bilgi Topraklama Nedir? Elektrik Topraklama Nedir? tesislerinde aktif olmayan bölümler ile sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin, bir

Detaylı

YILDIRIM DARBE YÜKSEK GERİLİM ÖLÇÜMLERİ

YILDIRIM DARBE YÜKSEK GERİLİM ÖLÇÜMLERİ 317 YILDIRIM DARBE YÜKSEK GERİLİM ÖLÇÜMLERİ Serkan DEDEOĞLU Ahmet MEREV Kaan GÜLNİHAR ÖZET Yüksek gerilim teknolojisinde; darbe yüksek gerilimler, iç (anahtarlama) ve dış (yıldırım) aşırı gerilimlerin

Detaylı

GÜÇ KALİTESİ CİHAZI VE VERİ DEPOLAMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

GÜÇ KALİTESİ CİHAZI VE VERİ DEPOLAMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER... 2 1.1 STANDARTLAR... 2 1.2 YÖNETMELİKLER... 2 2. GÜÇ KALİTESİ ÖÇLÜM CİHAZI... 2 2.1 GÜÇ KALİTESİ ÖLÇÜM CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 2 2.2. HARİCİ DEPOLAMA

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ 1 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ Normalde voltmetrelerle en fazla 1000V a kadar gerilimler ölçülebilir. Daha yüksek gerilimlerde; Voltmetrenin çekeceği güç artar. Yüksek gerilimden kaynaklanan kaçak akımların

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/12 TR Kullanim talimatlari İçindekiler 1 Önemli 4 Güvenlik 4 Geri dönüşüm 4 2 SDV6122 ürününüz 5 Genel Bakış 5 3 Başlangıç 6 Kurulum

Detaylı

E35C E350 Sayaçlar için PLC Modül

E35C E350 Sayaçlar için PLC Modül Haberleşme Modülü Konut Tipi AD-FP/CP/GP Versiyon 3.2 E35C E350 Sayaçlar için PLC Modül E35C AD-FP/CP/GP Versiyon 3.2 Teknik Özellikler PLC Modül Fonksiyonlar Genişletilmiş Ölçüm Fonksiyonları: - Çoklu

Detaylı

Aykut Teker 1 Feriha Erfan Kuyumcu 2. Özetçe. 1. Elektro Manyetik Girişim (EMI) Giriş. ELEKTRO MANYETİK UYUMLULUK, TOPRAKLAMA ve ŞEBEKELERE ETKİLERİ

Aykut Teker 1 Feriha Erfan Kuyumcu 2. Özetçe. 1. Elektro Manyetik Girişim (EMI) Giriş. ELEKTRO MANYETİK UYUMLULUK, TOPRAKLAMA ve ŞEBEKELERE ETKİLERİ ELEKTRO MANYETİK UYUMLULUK, TOPRAKLAMA ve ŞEBEKELERE ETKİLERİ Aykut Teker 1 Feriha Erfan Kuyumcu 2 1,2 Elektrik Mühendisliği Bölümü, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli 1 e-posta: aykutteker@hotmail.com 2 e-posta:

Detaylı

Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü. Ders içeriği

Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü. Ders içeriği ANTENLER Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü Ders içeriği BÖLÜM 1: Antenler BÖLÜM 2: Antenlerin Temel Parametreleri BÖLÜM 3: Lineer Tel Antenler BÖLÜM 4: Halka Antenler

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV7120/10 TR Kullanim talimatlari İçindekiler 1 Önemli 4 Güvenlik 4 Geri dönüşüm 4 2 SDV7120 ürününüz 5 Genel Bakış 5 3 Başlangıç 6 Kurulum

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5120/12 TR Kullanim talimatlari İçindekiler 1 Önemli 4 Güvenlik 4 Geri dönüşüm 4 2 SDV5120 ürününüz 5 Genel Bakış 5 3 Başlangıç 6 Kurulum

Detaylı

ANALOG FİLTRELEME DENEYİ

ANALOG FİLTRELEME DENEYİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALOG FİLTRELEME DENEYİ Ölçme ve telekomünikasyon tekniğinde sık sık belirli frekans bağımlılıkları olan devreler gereklidir. Genellikle belirli bir frekans bandının

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-060 (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-060 (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ.. - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Çalışma Koşulları

Detaylı

Register your product and get support at SDV5118/12. TR Kullanim talimatlari

Register your product and get support at  SDV5118/12. TR Kullanim talimatlari Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5118/12 Kullanim talimatlari İçindekiler 1 Önemli 4 Güvenlik 4 Geri dönüşüm 4 2 SDV5118 ürününüz 5 Genel Bakış 5 3 Başlangıç 6 Kurulum

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 12. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü-devam

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 12. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü-devam MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 12. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü-devam Gürültü Kontrolü A) Yapı-kaynaklı gürültü (SbN): Bir yapıdaki değişken kuvvetlerin oluşturduğu ve yapı yolu ile iletilen gürültü

Detaylı

MİKRODALGA ÖLÇÜM TEKNİKLERİ

MİKRODALGA ÖLÇÜM TEKNİKLERİ MİKRODALGA ÖLÇÜM TEKNİKLERİ Dr. Murat CELEP TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ 02 Nisan 2014 1 İÇERİK Ölçme Mikrodalga gürültü S-parametreleri Network Analyzer Spektrum analyzer SAR ölçümleri 2 ÖLÇME (?)

Detaylı

TRİFAZE VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ

TRİFAZE VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ TRİFAZE VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ Trifaze mikro-işlemci kontrollü voltaj regülatörlerimiz 10,5 kva ile 2000 kva güç değerleri arasında standart veya korumalı olarak üretilmektedir. Regülatörlerimiz dengelenmiş

Detaylı

FOTOVOLTAİK (PV) GÜÇ SİSTEMLERİ ELEKTRİK TESİSATI İLE İLGİLİ STANDARDLAR

FOTOVOLTAİK (PV) GÜÇ SİSTEMLERİ ELEKTRİK TESİSATI İLE İLGİLİ STANDARDLAR FOTOVOLTAİK (PV) GÜÇ SİSTEMLERİ ELEKTRİK TESİSATI İLE İLGİLİ STANDARDLAR Sabri GÜNAYDIN H.Avni GÜNDÜZ Nur GÜLEÇ sabrigunaydin@hbteknik.com.tr, havni.gunduz@emo.org.tr, nurgulec@gmail.com 1. GİRİŞ Fotovoltaik

Detaylı

HABERLEŞMENIN AMACI. Haberleşme sistemleri istenilen haberleşme türüne göre tasarlanır.

HABERLEŞMENIN AMACI. Haberleşme sistemleri istenilen haberleşme türüne göre tasarlanır. 2 HABERLEŞMENIN AMACI Herhangi bir biçimdeki bilginin zaman ve uzay içinde, KAYNAK adı verilen bir noktadan KULLANICI olarak adlandırılan bir başka noktaya aktarılmasıdır. Haberleşme sistemleri istenilen

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER SEVİYENİN ÖLÇÜLMESİ Seviye Algılayıcılar Şamandıra Seviye Anahtarları Şamandıralar sıvı seviyesi ile yukarı ve aşağı doğru hareket

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Yıldırımdan korunma

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Yıldırımdan korunma ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK Yıldırımdan korunma 1 Yıldırımdan korunma 2 Yasal Mevzuat BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yıldırımdan Korunma Tesisatı, Transformatör ve Jeneratör Yıldırımdan

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ - 1.HAFTA - İÇ DONANIM BİRİMLERİ ANAKARTLAR Anakart, bilgisayar parçalarını ve bu parçalar arasında veri iletimini sağlayan yolları üzerinde barındıran elektronik devrelere

Detaylı

Çevresel Gürültü Ölçümleri

Çevresel Gürültü Ölçümleri Çevresel Gürültü Ölçümleri Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı Endüstriyel Kirlilik İzleme Şube Müdürlüğü Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 2 Gürültü Ölçümleri (1/12)

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) ELEKTRİK LABORATUVARI Elektrik Sayacı Deney Laboratuvarı Adresi :Organize Sanayi Bölgesi Büyük Selçuklu Blv. No:2 Sincan 06930 ANKARA / TÜRKİYE Elektrik Ölçme

Detaylı

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER TAM SEMİNER PROGRAMLARI. OTAM Seminer Programları 1 OTOKAR EMI/ EMC Test Merkezi Tanıtımı 2

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER TAM SEMİNER PROGRAMLARI. OTAM Seminer Programları 1 OTOKAR EMI/ EMC Test Merkezi Tanıtımı 2 SAYI 55 NİSAN 2014 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME A.Ş. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILAR

Detaylı

Waveguide to coax adapter. Rectangular waveguide. Waveguide bends

Waveguide to coax adapter. Rectangular waveguide. Waveguide bends Rectangular waveguide Waveguide to coax adapter Waveguide bends E-tee 1 Dalga Kılavuzları, elektromanyetik enerjiyi kılavuzlayan yapılardır. Dalga kılavuzları elektromanyetik enerjinin mümkün olan en az

Detaylı

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN EK-2 1 İmalatçı firma 2 İmalatçının tip işareti 3 Uygulanan standartlar Bkz.Teknik şartname 4 Çift sargılı veya ototrafo Çift sargılı 5 Sargı sayısı 2 6 Faz sayısı 3 7 Vektör grubu YNd11 ANMA DEĞERLERİ

Detaylı

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN2024 Elektrik Devreleri Laboratuarı II 2013-2014 Bahar DENEY 3 Maksimum Güç Transferi Deneyi Yapanın Değerlendirme Adı

Detaylı

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL Sensörler Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL MANYETİK SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER Bir tel bobin haline getirilip içinden akım geçirilirse, bu bobinin içinde ve çevresinde manyetik alan oluşur. Bu manyetik alan gözle

Detaylı

Elektrik Güç Sistemlerinde Kalite Pasif Filtreler. Yrd. Doç. Dr. M. Mustafa ERTAY DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Elektrik Güç Sistemlerinde Kalite Pasif Filtreler. Yrd. Doç. Dr. M. Mustafa ERTAY DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Elektrik Güç Sistemlerinde Kalite Pasif Filtreler Yrd. Doç. Dr. M. Mustafa ERTAY DÜZCE ÜNİVERSİTESİ HARMONIK STANDARTLARı Standartlar ve kılavuzlar IEEE, ANSI, IEC vb teknik organizasyonlar tarafından

Detaylı

BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE ÜRÜN BELGELENDİRMESİ. Belgelendirilen Ürün Grupları ORTAK KRİTERLER BELGESİ

BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE ÜRÜN BELGELENDİRMESİ. Belgelendirilen Ürün Grupları ORTAK KRİTERLER BELGESİ BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE ÜRÜN BELGELENDİRMESİ Bilgi Teknolojileri ve Güvenliği Belgelendirme faaliyetlerimizle 5 ana alan grubunda yer alan yüzlerce ürünün kalitesini; Ortak Kriterler Belgesi (TSE-OKBS) (TS

Detaylı

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 3. Veri ve Sinyaller

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 3. Veri ve Sinyaller Veri İletişimi Data Communications Suat ÖZDEMİR Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. Veri ve Sinyaller Analog ve sayısal sinyal Fiziksel katmanın önemli işlevlerinden ş birisi iletim ortamında

Detaylı

4K HDMI Genişletici Set, 4K2K/60 Hz

4K HDMI Genişletici Set, 4K2K/60 Hz 4K HDMI Genişletici Set, 4K2K/60 Hz Kullanma Kılavuzu DS-55204 Digitus 4K Çoğaltıcı Seti, 4K2K/60Hz hem yüksek çözünürlüklü grafikler hem de kesintisiz video oynatımı için en yüksek talepleri dahi karşılayan

Detaylı

İletken Düzlemler Üstüne Yerleştirilmiş Antenler

İletken Düzlemler Üstüne Yerleştirilmiş Antenler İletken Düzlemler Üstüne Yerleştirilmiş Antenler Buraya dek sınırsız ortamlarda tek başına bulunan antenlerin ışıma alanları incelendi. Anten yakınında bulunan başka bir ışınlayıcı ya da bir yansıtıcı,

Detaylı

UBOT Serisi. Optik Transmitter RF + IF (2 GHz)

UBOT Serisi. Optik Transmitter RF + IF (2 GHz) UBOT Serisi Optik Transmitter RF + IF (2 GHz) UBOT Ultra Genişbant Optik Transmitterları, 45~860MHz ve 950~2600MHz frekanslarındaki analog/dijital CATV ve SAT-IF sinyallerini optik işarete dönüştürerek,

Detaylı