MV 1438 KABLO HAT MODELİ KARAKTERİSTİKLERİ VE MV 1420 İLETİM HATTI ÜZERİNDEKİ GERİLİM DÜŞÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MV 1438 KABLO HAT MODELİ KARAKTERİSTİKLERİ VE MV 1420 İLETİM HATTI ÜZERİNDEKİ GERİLİM DÜŞÜMÜ"

Transkript

1 MV 1438 KABLO HAT MODELİ KARAKTERİSTİKLERİ VE MV 1420 İLETİM HATTI ÜZERİNDEKİ GERİLİM DÜŞÜMÜ MV 1438 KABLO HAT MODELİ KARAKTERİSTİKLERİ Genel Bilgi MV 1438 hat modeli 11kV lık nominal bir gerilim için tasarlanmış 5 km uzunluğundaki iki farklı alüminyum kabloyu simüle eder. İlk kablo 260A lik nominal bir akıma ve 150mm 2 lik bir kesit alanına sahiptir. İkinci kablo 340A lik nominal bir akıma ve 240mm 2 lik bir kesit alanına sahiptir. Kabloların güç değeri aşağıda verilmiştir: 1 Bu hat modeli rezistörlerden, indüktörlerden ve kapasitörlerden oluşmaktadır. Gerçekte kapasitanslar, rezistanslar vs. hat boyunca tamamen dağıtılmıştır. Ancak bir modelde bunu emüle etmek zor olacaktır. Bu nedenle hat kapasitansı hattın her bir ucunda toplam kapasitenin yarısı kadar toplanmıştır. Aynı zamanda dağıtık kapasite kullanılırken teoriksel hesaplamalar çok karmaşık olmaktadır. Bu sebeple daha basit olan bu yöntem ayrıca bunun için de kullanılmaktadır. Tamamen dağıtılmış empedans bileşenleri ve yukarıda açıklanan yöntem arasındaki karşılaştırmalı hesaplamalar ile sonuçların bu iki yöntem arasında çok küçük farklılıklar gösterdiği ispatlanabilir. Kapasitans Bir enerji hattı için kapasitans hem iletkenler arasında C 1 (veya C + ) hem de iletken ve toprak arasında C 0 mevcut olabilir (Şekil 1 e bakınız). Şekil 1 Fazlar arasındaki C 1 ve toprak ile faz arasındaki C 0 kapasitansları Hem C 0 hem de C 1 pek çok kablo için yaklaşık olarak 100 nf/km dir, fakat kapasitans kablo kesit alanına, türüne ve yalıtımın kalınlığına bağlı olarak değişebilir. Bir kablodaki iletkenler birbirlerine çok daha yakın bir şekilde bulunduklarından dolayı bir kablodaki kapasitans hava hattınkinden çok daha yüksektir. Her ne kadar iletken ve toprak arasındaki mesafe hemen hemen kablolar arasındaki mesafeye eşit olsa da C 0 kapasitansı C 1 ile aynı değere sahiptir. Şekil 1 de C 1 bir delta olarak ve C 0 nötr noktası olarak toprak ile birlikte bir Y olarak çizilmiştir. Her iki nicelik kolaylıkla Y-bağlantısından bir -bağlantısına dönüştürülebilir ve çoğunlukla bu iki kapasitif bileşen C ortak kapasitansını oluşturmak için eklenmiştir. Başka bir deyişle C ortak kapasitansı gerilim kaynağından (=yüklü) algılanmış her iki C 1 + C 0 dan ortaya çıkan nihai kapasitanstır. Duruma bağlı 1

2 olarak bu bileşenler - veya Y- biçiminde hesaplanacaktır. ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ Eğer C 1 kapasitansı ve C 0 kapasitansı birbirleri arasında eşit ise ki çoğu zaman onlar eşittir, onlar C ortak kapasitansı olarak bahsedilen tek bir kapasitansı oluşturmak için dönüştürülebilirler. Bir hat boyunca gerilim düşmesi hesaplanırken ortak kapasitanslar kullanılmalıdır. Topraklama kısa devre akımları hesaplanırken hem C 1 hem de C 0 dikkate alınmalıdır. İndüktans İletkenlerin bazı bobin türlerini bir veya birkaç sargı ile oluşturduğuna inanmak yaygın olarak yapılan bir hatadır. Bu yanlıştır. Diğer şeyler arasında iletkenlerin vidalanması bundan sakınmayı amaçlar. İletkenin çapının iletkenler arasındaki mesafeye nazaran küçük olduğu bu durum altında indüktans aşağıdakilere bağlı olacaktır: 1.İletkenin indüktansı. 2.İletkenin içinde ve etrafında dönen manyetik akından elde edilmiş İletken dış indüktansı. 2 Bu yüzden indüktans bir bobindeki ortak akı ile karşılaştırılamaz. Düz bir iletken (bir bobin değil) 50 Hz de yaklaşık olarak 0.40 ohm/km lik bir reaktansa sahip olacaktır. Fakat bir kabloda birbirlerine çok yakın bulunan üç iletken mevcuttur ve yaklaşık olarak 0.1 ohm/km gerçek türde bir kablo için reaktans bir hava hattınkinden daha küçüktür. Rezistans Hat direnci kilometre başına ohm olarak verilmektedir. Bu değer iletkenin kesit alanına bağlıdır. Fakat aynı zamanda iletkenin sıcaklığına da bağlıdır. İletken sıcak iken aynı zamanda dirençte daha yüksektir. Direnç elbette kullanılan materyale de bağlıdır. Bir enerji hattının direnci iletkenin özdirenci ρ (alüminyum için ρ = Ω mm 2 /m ve bakır için ρ = Ω mm 2 /m) kullanılarak hesaplanmaktadır. Günümüzde; bir çelik tel etrafında alüminyum öncelikli olarak tercih edilmektedir (bakır daha düşük bir özdirence sahiptir ancak alüminyumdan daha pahalıdır). Bu model yukarıda bahsedilen üç empedansın tümünü içerir. Ancak bu model 11kV ve 260/340A gerçek hat değerleri yerine 400V luk bir gerilim ve 6A ile çalışır. Bu nedenle gerçek hat için bu değerler modelin daha düşük nominal gerilimini ve akımını uyarlamak amacıyla belli bir ölçekte azaltılmalıdır. Bunu gerçekleştirmek için gerilim, akım ve empedans ölçeği her iki kablo için hesaplanır: B ölçek faktörüdür [boyutsuz]. 2

3 Daha sonra hattın empedansları için gerçek değerler en son hesaplanan B Z empedans ölçeği yardımı ile hesaplanır, bu şekilde nominal değerler ve ölçülen değerler arasındaki oran model ve gerçek hat için aynı olur. Bu işlem aşağıdaki formüllere bağlı olarak dirençler, kapasitanslar ve indüktanslar için gerçekleştirilir: 3 Hat hakkında verilen bilgi ve 1.58 ve 2.06 ölçek faktörü ile birlikte bu formülleri kullanarak aşağıdakileri elde ederiz: Hat modeli 1 için: 3

4 Hat modeli 2 için: Gerçek Hat 1 için Değerler Model 1 için Değerler R REAL1 = 0.9 ohm R MODEL1 = 1.42 ohm L REAL1 = 1.59 mh L MODEL1 = 2.51 mh C 0REAL1 = 500 nf C 0MODEL1 = 316 nf C 1REAL1 = 500 nf C 1MODEL1 = 316 nf 4 Gerçek Hat 2 için Değerler Model 2 için Değerler R REAL2 = 0.56 ohm R MODEL2 = 1.16 ohm L REAL2 = 1.59 mh L MODEL2 = 3.28 mh C 0REAL2 = 550 nf C 0MODEL2 = 242 nf C 1REAL2 = 550 nf C 1MODEL2 = 242 nf Pratikte yukarıda hesaplanan hat modelinin bu tam empedans değerlerini sağlamak mümkün değildir. Üstelik aynı zamanda bu gerçek değerler sadece yaklaşık formüller kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle daha uygun değerlerin seçimi haklı olabilir. Bu değerler aşağıdadır: Hat Modeli 1 (150mm 2 ) Gerçek Hat 1 için Değerler Model 1 için Değerler R REAL1 = 1.1 ohm R MODEL1 = 1.8 ohm L REAL1 = 1.8 mh L MODEL1 = 2.84 mh C 0REAL1 = 450 nf C 0MODEL1 = 280 nf * C 1REAL1 = 450 nf C 1MODEL1 = 280 nf * Hat Modeli 2 (240mm 2 ) Gerçek Hat 2 için Değerler Model 2 için Değerler R REAL2 = 0.7 ohm R MODEL2 = 1.5 ohm L REAL2 = 1.6 mh L MODEL2 = 3.3 mh C 0REAL2 = 550 nf C 0MODEL2 = 260 nf * C 1REAL2 = 550 nf C 1MODEL2 = 260 nf * * = Daha kalın olan 240mm 2 lik kablodaki gerçek hat kapasitansı daha ince olan 150mm 2 lik kabloya nazaran biraz daha yüksektir (iletkenlerin daha fazla yüzey alanı). 4

5 Deney 1 Bir hattın karakteristiği. ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ Amaç Hat modelinin karakteristik verisini hesaplamak ve tam ölçek hat ile karşılaştırmak. Kullanılacak Elemanlar MV 1103 Ayarlı Transformatör (veya MV1302) 1 MV Fazlı Hat Modeli 1 MV 1922 Ampermetre 3 MV 1923 Ampermetre 3 MV 1926 Voltmetre 3 MV 1928 Wattmetre 5A 500V (P 1 -P 3 ) 3 Teori Hat modelinin bir tarafının kısa devre yapıldığı ve diğer tarafının nominal akım elde edilene kadar ayarlanmış düşük gerilim ile beslendiği yerde bir kısa devre testi yapılarak hat modelinin empedansı tespit edilebilir. V sc gerilimi ve I sc akımı ve P sc giriş gücü ölçümü ile Z, X ve R nin hesaplanması mümkün olabilir: 5 Direncin hem rezistif bileşenlerde hem de indüktif kısımlarda yerleşmiş olması nedeniyle direncin gerçek değerinin (hat modeli için) doğrudan bir ohmmetre ile R üzerinde ölçülemeyeceği belirtilmelidir: Bu gerçek hesaplamalar gerçekleştirilirken dikkate alınmalıdır. Hat modeli nominal gerilime bağlanarak basit bir şekilde Kapasitans değeri ölçülmektedir ve sekonder taraf açık iken (= yüklü değil) I c yüksüz akımını ölçünüz. C 0 ve C 1 bir kabloda eşittir, C 0 ve C 1 değerlerini hesaplamak için ölçülen kapasitansı (C) basit bir şekilde iki ile bölünüz: Ölçülen empedans değerlerini model değerlerden gerçek değerlere dönüştürmek için bu değerleri her bir hat modeli için giriş bölümünde açıklanan B Z1 = 1.58 ve B Z2 = 2.06 empedans ölçek değerlerine bölmek gereklidir. Km başına (c) model hattı kapasitansını hesaplamak için toplam kapasitansı (C) basit bir şekilde km cinsinden hat uzunluğuna (l) bölünüz. Kısa Devre Testi 1. Her bir faz için hat modelindeki hem indüktanslar hem de dirençler üzerinde toplam direnci ölçünüz.1-10 ohm aralığında yüksek doğruluklu bir ommetre kullanınız. Her bir faz için toplam direnci yazınız (Sayfa 7 deki tablo, ilgili adım no). Bu ölçümü ikinci hat modeli üzerinde tekrarlayınız. 2. Devreyi aşağıdaki şekillere/diyagramlara göre 150 mm 2 hat modeline bağlayınız. MV 1923 (6A) türü ampermetreler kullanınız. 5

6 3. Güç kaynağı ünitesini bağlayınız ve bağlı olan üç-faz gerilimini 5A lık bir akım elde edilinceye kadar 0 dan itibaren yavaşça arttırınız. 4. Ölçülen değerleri tabloda yazınız. 5. Güç kaynağını kapatınız mm 2 hat modelinin bağlantısını kesiniz ve 240 mm 2 hat modelini bağlayınız, daha sonra 3. ve 4. adımdaki ölçümlerini tekrar gerçekleştiriniz Güç kaynağını kapatınız. Yüksüz Test 1. Devreyi aşağıdaki şekillere/diyagramlara göre 150 mm 2 hat modeline bağlayınız. MV 1922 (1A) türü ampermetreler kullanınız. Eğer gerekliyse daha hassas ampermetreler ve multimetreler kullanınız, akım bu durumda düşük olacaktır. 2. Güç kaynağı ünitesini bağlayınız ve voltmetre üzerinde 400V gösterilene kadar gerilimi ayarlayınız. 3. Kapasitanslar üzerinden geçen akımı yazınız. 6

7 4. Gerilimi sıfıra düşürünüz ve güç kaynağını ünitesini kapatınız. ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ 5. İkinci 240 mm 2 hat modelini bağlayınız ve 2. ve 3. Adımdaki ölçümlerini tekrarlayınız. 6. Üç-fazlı güç kaynağını kapatınız. Tablo. Ölçüm Sonuçları Ölçüm Faz L1 L2 L3 7 Kısa devre testi 1.adım 150mm 2 Kısa devre testi 1.adım 240mm 2 Kısa devre testi 4.adım Kısa devre testi 4.adım Kısa devre testi 4.adım Kısa devre testi 6.adım Kısa devre testi 6.adım Kısa devre testi 6.adım Yüksüz test 3.adım Yüksüz test 5.adım R (ohm) R (ohm) V (Volt) I (Amper) P (Watt) V (Volt) I (Amper) P (Watt) I C (Amper) I C (Amper) Sorular 1. Her iki kablo için elde edilen değerleri kullanarak Z, R ve X değerlerini hesaplayınız. Daha sonra X in ortalama değerini hesaplayınız. 2. Verilen empedans ölçek faktörünü kullanarak (Genel Bilgi kısmı) X in ortalama değerini gerçek bir hat değerine dönüştürünüz. 3. I C nin ortalama değerini hesaplayınız. 4. Bu formüle bağlı olarak hattın kapasitansını (C) hesaplayınız: (burada 400 gerilim değeridir, ) Bu kapasitansı gerçek hat değerlerini hesaplamak için kullanınız. Aynı zamanda kilometre başına kapasitansı (c) hesaplayınız. 7

8 Deney 2 Hattın Gerilim Düşümü. MV 1420 İLETİM HATTI ÜZERİNDEKİ GERİLİM DÜŞÜMÜ Amaç Hat üzerindeki gerilim düşümünü ölçmek. Kullanılacak Elemanlar MV 1103 Ayarlı Transformatör (veya MV1300 Güç Paketi) 1 MV 1420 Hat Modeli (L) 1 MV 1100 Rezistif Yük Yığını (R) 1 MV 1926 Voltmetre 250V (V1, V2) 1 MV 1929 Cosφ Metre 5 A 250V (cosφ) 1 MV 1923 Ampermetre 6 A (I1-I3) 3 MV 1500 Anahtar (S) 1 Teori Hattın gerilim düşümünü yani giriş ve çıkış gerilimi arasındaki farkı ölçmek için kabul edilebilir bir doğruluk ile aşağıdaki formül kullanılabilir: 8 burada; V 1 = giriş gerilimi V 2 = çıkış gerilimi R = hat direnci I = çıkış akımı φ = çıkıştaki akım ve gerilim arasındaki faz açısı X = hat reaktansı (önceden hesaplanmıştı) I C = ½. w.c.v 2 burada C hattın ortak kapasitansıdır. V 1 ve V 2 ölçümü gerçekleştirilerek ve daha sonra aradaki fark hesaplanarak V Δ sonucuna ulaşmaya çalışılırken oldukça büyük bir ölçüm hatası gerçekleştirmek kolaydır. Bu durum aşağıdaki örnek kullanılarak ispatlanabilir: Her biri 1.5% luk bir doğruluğa sahip iki voltmetre kullanarak V 1 = 130V ve V 2 =122V ölçümlerinin gerçekleştirildiğini varsayalım. V Δ değeri 130V-122V = 8V dur ve mutlak hata o zaman V 1 ve V 2 deki mutlak hataların toplamıdır veya: V error = ( ) = 3.78 Bu şekilde biz V Δ değerini 8 +/- 4 V olarak hesapladık. Bu elbette ki çok kötü bir doğruluk oranıdır. Doğruluğu geliştirmenin basit bir yöntemi her iki ölçüm için aynı cihazı kullanmaktır. ΔV hesaplanması sırasında sistematik hatalar birbirlerini dengeleyecektir. 8

9 Deney Adımları 1. Devreyi aşağıdakine benzer şekilde bağlayınız. Ġpucu: Devedeki yük sadece direnç olduğundan güç katsayısı ölçülmeyebilir. Elinizde yeterli ölçü aleti yoksa güç analizörü ile de deneyi gerçekleştirebilirsiniz. 9 Şekil 2. cosφ metre (MV 1929) ve ampermetreler (MV1923) nasıl bağlanır? Rezistif Yük (Hiçbir hat kapasitansı bağlı değil) 1. Üç-faz gerilimi bağlayınız ve V 1 değerini 133V olarak ayarlayınız. 2. Rezistif yük bankasını en az akım için ayarladıktan sonra S anahtarını kapatınız ve I 3 değerini 1.00 A olarak ayarlayınız. 9

10 3. V 1 değerinin hala 133V olup olmadığını kontrol ediniz ve eğer gerekliyse tekrar ayarlayınız. 4. Diğer fazlardaki akımların yaklaşık olarak 1.0 A olup olmadığını ve güç faktörü ölçerinin 1.0 civarını gösterip göstermediğini kontrol ediniz. 5. Voltmetreyi çıkışa götürünüz ve V 2 değerini ölçünüz. 6. V 2 değerini aşağıdaki sonuçlar tablosunda yazınız. 7. Aynı ölçümü tekrarlayınız fakat I 3 değerini 2.0, 3.0 A, 4.0 A ve 5.0 A olarak ayarlayınız. Sistematik ölçüm hatalarından sakınmak için her iki V 1 ve V 2 ölçümleri gerçekleştirildiği sürece aynı voltmetre kullanılmalıdır. Tablo. Ölçülen Değerler (V 1 sabiti = 133 V) Adım 7 cos φ = 1 I 3 (A) Adım 7 cos φ = 1 V 2 (V) Sorular 1. Ölçümler için V 2 = f (I 3 ) karakteristiğini aynı diyagramda çiziniz

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU AEP 105 ÖLÇME TEKNİĞİ DERS NOTU Öğr. Gör. Figen ALTINTAŞ 1 ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ ÖLÇME VE ÖLÇMENİN ÖNEMİ Ölçme, bir büyüklüğün aynı cins başka bir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİKSEL BÜYÜKLÜKLER VE ÖLÇÜLMESİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALTERNATİF AKIM ESASLARI ANKARA 007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Notların Belirlenmesi 1. Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2. Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2

Notların Belirlenmesi 1. Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2. Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Notların Belirlenmesi 1 Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2 Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2 Elektronik Laboratuvarı Rapor Yazım Kılavuzu 3 Örnek Rapor Kapağı

Detaylı

Şekil 7.1. (a) Sinüs dalga giriş sinyali, (b) yarım dalga doğrultmaç çıkışı, (c) tam dalga doğrultmaç çıkışı

Şekil 7.1. (a) Sinüs dalga giriş sinyali, (b) yarım dalga doğrultmaç çıkışı, (c) tam dalga doğrultmaç çıkışı DENEY NO : 7 DENEY ADI : DOĞRULTUCULAR Amaç 1. Yarım dalga ve tam dalga doğrultucu oluşturmak 2. Dalgacıkları azaltmak için kondansatör filtrelerinin kullanımını incelemek. 3. Dalgacıkları azaltmak için

Detaylı

Fluke 43B. Güç Kalitesi Analizörü. Uygulama Kılavuzu

Fluke 43B. Güç Kalitesi Analizörü. Uygulama Kılavuzu Fluke 43B Güç Kalitesi Analizörü TR Nisan 2008 2008 Fluke Corporation, Tüm hakları saklıdır. Hollanda'da basılmıştır. Tüm ürün adları, ilgili şirketlerin ticari markalarıdır. Fluke 43B SİPARİŞ VERME VE

Detaylı

TEK FAZLI KONTROLLU VE KONTROLSUZ DOĞRULTUCULAR

TEK FAZLI KONTROLLU VE KONTROLSUZ DOĞRULTUCULAR FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI DENEY NO:1 TEK FAZLI KONTROLLU VE KONTROLSUZ DOĞRULTUCULAR 1.1 Giriş Diyod ve tristör gibi

Detaylı

IR=2A, UR=E=100 V, PR=? PR=UR. IR=100.2=200W

IR=2A, UR=E=100 V, PR=? PR=UR. IR=100.2=200W İŞ VE GÜÇ ÖLÇÜMÜ: GÜÇ ÖLÇME: Birim zamanda yapılan işe güç denir ve P harfiyle gösterilir. Birimi Watt (W) tır. DC elektrik devresinde güç kaynak gerilimi ve devre akımının çarpılmasıyla bulunur. P=E.I

Detaylı

RMS (Etkin Değer) ve Ortalama Değer Alternatif bir akımın RMS değeri sabit bir direnç yükünden geçen ve aynı miktarda ısı enerjisi üreten DC akımın değerine eşittir. RMS Karesel Ortalama Değer (Root Mean

Detaylı

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ ALTINCI BÖLÜM:SERİ-PARALEL DEVRELER Anahtar kelimeler Bleeder akımı (kaçak akım), bleeder direnci, köprü devresi, köprüleme ve paralelleme, toprak referansı, yük, yük akımı, yüklenmiş gerilim bölücü, yükleme

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU TEMEL ELEKTRONİK Öğr. Gör. Resul TUNA Bilgisayar Programcılığı Sinop - 2011 1 BÖLÜM 1. ELEKTRİK KAZALARINA KARŞI KORUNMA VE İLK YARDIM 1.1. KISA DEVRE Kısa devre;

Detaylı

Deneyin Yapılışı : Şekil 1.1 de görülen deney düzeneğini kurunuz. İki plaka arasındaki mesafe (d) ayırıcı pulların kullanılmasıyla değiştirilir.

Deneyin Yapılışı : Şekil 1.1 de görülen deney düzeneğini kurunuz. İki plaka arasındaki mesafe (d) ayırıcı pulların kullanılmasıyla değiştirilir. Deney No : EM Deneyin Adı : Bir düzlem kapasitörün elektrik alan şiddeti Deneyin Amacı : Uygulanan voltajın fonksiyonu olarak bir düzlem kapasitörün elektrik alan şiddetini belirleme. Düzlemler arası mesafenin

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ HAVAİ ENERJİ HATLARI 522EE0131 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YER ALTI ENERJİ HATLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA

ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA Hamdi Suat AKNAR Muzaffer SEVEN Prof. Dr. Cemil

Detaylı

ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA

ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ Hazırlayan : Y.Müh. İsa İLİSU İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Emekli Ögr. Görevlisi

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PARAFUDUR VE SİGORTALAR 522EE0129 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

ÖZEL TESİSAT TEKNİĞİ. Öğr.Gör.Yasin Bektaş AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 01.01.2014

ÖZEL TESİSAT TEKNİĞİ. Öğr.Gör.Yasin Bektaş AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 01.01.2014 2014 ÖZEL TESİSAT TEKNİĞİ Öğr.Gör.Yasin Bektaş AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 01.01.2014 ÖZEL TESİSAT TEKİNİĞİ 1. KOMPANZASYON TESİSATLARI 2. PARATONER TESİSATLARI 3. TOPRAKLAMA TESİSATLARI 4. GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA SİSTEMİ 522EE0130 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ DERS - 5

ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ DERS - 5 ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ DERS - 5 İletim Hatları İLETİM HATLARI İletim hatlarının tarihsel gelişimi iki iletkenli basit hatlarla (ilk telefon hatlarında olduğu gibi) başlamıştır. Mikrodalga enerjisinin

Detaylı

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU EEEN EEKTİK-EEKTONİK MÜHENDİSİĞİNİN TEMEEİ DES NOT 00-0 DOĞ AKM DEVE ANAİZİ BÖÜM DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ. EEKİK ENEJİSİ ve ÖZEİKEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ DOĞ AKIM DEVE ANALİZİ 1 DOĞ AKIM DEVE ANALİZİ BÖLÜM 1 DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ 1. ELEKİK ENEJİSİ ve ÖZELLİKLEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük bir bölümü elektrik enerjisidir.

Detaylı

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM2104 Elektrik Devreleri Laboratuarı II 2014-2015 Bahar DENEY 3 Maksimum Güç Transferi Deneyi Yapanın Değerlendirme Adı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ Sorumlu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ayhan AKBAL SIRA DENEY DENEY ADI DENEY SORUMLUSU 1 DENEY 1 AM MODÜLATÖR DEMODÜLATÖR

Detaylı