F AKIM DEVRELER A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "F AKIM DEVRELER A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER"

Transkript

1 ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER Alternatif akım devrelerinde akımın geçişine karşı üç çeşit direnç (zorluk) gösterilir. Devre elamanları dediğimiz bu dirençler: () R omik direnci; (2) L endüktansın endüktif direnci; (3) kapasitansın kapasitif direncinden ibarettir. Bu elamanlar sembolik olarak Şekil 'de olduğu gibi gösterilir. Şekil. Daha ileride açıklanacağı gibi, birimi henri olan L endüktansı ve birimi farad olan kapasitesi sabit sayılarla çarpılarak, elektrik akımına karşı gösterdikleri zorluklar ohm olarak bulunabilir. Alternatif akımda üç çeşit temel devre vardır. Bunlar Şekil de görüldüğü gibi () R omik devre; (2) L endüktif devre; (3) kapasitif devredir. Temel devrelere uygulanan gerilimi ve devrenin I akımı etkin değerlerdir. I devre akımı, uygulanan gerilime ve devre elamanlarının direncine bağlı olarak değişir. Devre elamanları kendi aralarında seri, paralel ve seri - paralel (karışık) olarak bağlanırlar. İdeal (saf) olarak kabul edilen bu elemanlara sinüsoidal bir alternatif gerilim uygulanırsa, geçen akım sinüsoidal bir A.A. olur. Devre elamanlarının ideal özellikleri: R omik direncinde endüktif direnç etkisi yoktur. Endüktif devrede ve kapasitif devredeki L ve elamanlarında omik direnç etkisi ve güç kaybı yoktur. B. OMİK DİRENÇLİ ALTERNATİF AKIM DEVRESİ. OMİK DİRENÇ Alternatif akım devrelerinde, endüktif ve kapasitif etkisi bulunmayan saf dirence "Omik direnç" denir. R harfiyle gösterilir ve birimi ohm'dur. Elektrikli ısıtıcılar (ütü, ocak, ızgara) ile flemanlı lambalar ve benzerleri omik dirence örnek olarak gösterilebilir. Saf omik dirençli bütün almaçların (yüklerin), eşit gerilimli DA ve AA kaynaklarından çektikleri akımlar ve güçlerde birbirine eşittir. Yüksek frekanslı A.A

2 2 devrelerinde kullanılan büyük kesitli bir iletkenin direnci, DA da ki direncinden biraz daha (, -,2 katı kadar) büyüktür. Yani AA daki iletkenin etkin kesiti biraz daha küçük olur. A.A. da direncin büyümesi, iletkenin kendi içindeki alternatif akım değişmeleri dolayısıyla doğan emk den ileri gelir. Bu emk ler akımı iletkenin dış yüzeyine doğru iterler. Buna Deri Olayı denir. 5 Hz frekanslı A.A devrelerinde bu olay o kadar önemli değildir. 2. OMİK DEVREDE OHM KANN Şekil 2. Omik devre Şekilde (4,2) gibi omik bir devrede gerilim () ve akım (I) aynı fazdadır. I m Vektör olarak; m veya m I m.r R e m.sinwt formülde m.,77 dir. Ohm kanunu vektöryel olarak I RQ R Q R Çünkü akım ile gerilim aynı fazdadır. Yani açı sıfırdır. R Böylece Q R açısıda sıfırdır ve Q R Buna göre I R R R

3 3 Şekil 3. Omik devrede emk ve akımın eğrileri ÖRNEK Vektör matematiği kullanarak şekil 4 deki devrede i akımını bulunuz. Gerilim ve akıma ait eğrileri çiziniz. Şekil 4 Çözüm: Şekil 5 Şekil 5 v sin ωt vektör olarak v 7.7 / I V R.7/ 5/ 4.4/ i 2 (4.4) sin ω t 2 sin ω t

4 4 ÖRNEK 2 Vektöryel olarak şekil 6 daki devrede gerilimi bulunuz. Ayrıca akım ve gerilime ait eğrileri çiziniz. Şekil 6. Çözüm: ve Şekil 7. i 4 sin (ωt + 3 ) vektör olarak I 2.83 I.R (2.83 / 3 ) (2 / ) 5.66 / 3 v 2 (5.66) sin (ωt + 3 ) 8 sin (ωt + 3 ) / 3 Şekil 7. ENDÜKTİF REAKTANS Özindükleme bobinine uygulanan emk, bobinden geçen alternatif akın indüklediği özindüklem emk'ine eşit ve ters yöndedir. 2.π.f.L.I ; ωli Bobine uygulanan alternatif gerilimin efektif (etkin) değeri, volt ω Alternatif akımın açısal hızı, Radyan/Saniye

5 5 L Endüktans, henri I Bobinden geçen alternatif akımın efektif (etkin) değeri, amper. 2.π.f.L.I ; ωli nolu formülün her iki tarafını (I) ye bölelim. / I ω L Bobine uygulanan gerilimin bobinden geçen akıma oranı bize bobinin elektrik akımına karşı gösterdiği zorluğu (direnci) verir. Özindükleme bobininin içinden geçen alternatif akıma karşı gösterdiği zorluğa "endüktif reaktans" denir. Endüktif reaktans ( L ) harfi ile gösteri Birimi ohm'dur. L ω L veya L 2 π f L Bir bobinin endüktif reaktansı, frekansla ve bobinin endüktansı ile doğru orantılıdır. Hava ve manyetik olmayan madde nüveli bir bobinin endüktansı işi olduğu için reaktansı yalnız frekansla değişir. Reaktans, bobine uygulanan gerilimi ile değişmez. ÖRNEK 3: Endüktansı henri olan bir bobinin frekansı (a) 5 Hz ve (b) Hz olan alternatif akıma karşı göstereceği zorluğu (endüktif reaktansı) hesaplayınız. Çözüm: (a) L 2 π f L 2. 3,4. 5. l 34 Ω (b) L 2 π f L 2.π Ω ÖRNEK 4: Örnek 3 deki bobine (a) 22 v, 5 Hz'li (b) 22 v, Hz'li gerilimler uygulandığında bobinden geçen akımı bulunuz.. Çözüm: (a) I / 22/34,7 A, (b) I / 22/628,35 A. Şekil 8 deki gibi tamamen indüktif bir devrede akımla gerilim arasında 9 lik açı olup gerilim akımdan ileridir. Böyle bir devrede reaktans L harfiyle gösterilir ve ωl değerine eşittir. Şekil 8.

6 6 v m sin ωt vektör olarak V Om kanununa göre I / / 9 L L / Q L / Çünkü gerilim akımdan 9 ileridir. Yani akım -9 lik bir açıya sahiptir. Böylece Q L +9 dir. Formülde Q L 9 yazılırsa I / / 9 L L / 9 L / 9 Zaman domaini içerisinde ifade edilirse i 2 sin (ωt 9 ) L Bu denklemi komplex içerisinde sayı olarak ifade edersek L L / 9 Bu eşitlik sinüsoidal fonksiyonu vektör domaini içerisinde ifade edemez. Bu komplex alanda sabit büyüklüğü L ve 9 lik açıya ait bir vektördür. ÖRNEK 5 çiziniz. Vektörsel olarak şekil 9 daki devrede i akımını bulunu. Akım ve gerilime ait eğrileri Şekil 9. Çözüm: Şekil. Şekil.

7 7 l 24 sin ω t vektör olarak 6,9 / I L 6.9/ 3/ / 9 i 2 (5.66) sin (ωt 9 ) 8 sin (ωt 9 ) ÖRNEK 6 çiziniz. Vektörsel olarak şekil deki devrede gerilimi bulunuz. Akımla gerilime ait eğrileri Çözüm: Şekil 2. Şekil. Şekil 2. i 5 sin (ωt + 3) vektör olarak 3.53 / 3 V I. L (3.53 / 3 ) (4 / 9 ) 4.4 / 2 v 2 (4.4) sin (ωt + 2 ) 2 sin (ωt + 2 ) Bundan önceki her iki örneğe ait faz diyagramı şekil 3 de görülmektedir. Her iki şekilden anlaşıldığı gibi gerilim akımdan 9 ileridedir. Şekil 3.

8 8 ÖZİNDÜKLEME BOBİNLERİNİN BAĞLANMALARI Özindükleme bobini denildiğinde, omik direnci sıfır kabul edilen yalnız L endüktansından meydana gelen bobin anlaşılır. Fakat bütün bobinler telle sarıldığından, omik direncin sıfır olması imkansızdır. Endüktans, daima omik dirençle beraber bulunur. Aşağıdaki hesaplamalarda Özindükleme (şelf) bobininin yalnız endüktanstan meydana geldiği yani omik direncinin sıfır olduğu kabul edilmiştir. Tatbikatta, bobinler demir nüve üzerine sarılırsa (trafo, motor, kontaktör v.b.) bobinin reaktansı, omik direncinin yanında çok büyük olur. Özindükleme bobinleri pratikte çeşitli şekilde bağlanırlar. Bu devrelerin çözümleri için eşdeğer endüktansın ve eşdeğer reaktansın bulunması gereklidir. Özindükleme bobinleri, dirençler gibi üç şekilde bağlanırlar, (a) Seri bağlama; (b) Paralel bağlama, (c) Seri paralel bağlamadır. Bu bağlamaları sırasıyla inceyelim. (a) Özindükleme Bobinlerinin Seri Bağlanmaları Endüktansları L,2 H. ve L 2,5 H olan iki bobin seri bağlandıktan sonra 22 v. 5 Hz. li sinüsoidal kaynak uygulayalım. Şekil 4.2 de görüldüğü gibi devreden geçen I akımı L endüktanslı bobinin uçlarında I. ve L 2 bobininin uçlarında da 2 I. 2 gerilim düşümlerini meydana getirir. Bu gerilim düşümleri akımdan 9 ilerdedir. ve 2 gerilimleri aynı fazda olduğu için cebirsel toplamları alınır I. + I π.5.,2 62,8 Ω 2 2.π.5.,5 57 Ω 22 I (62,8 + 57) 29,8 I I 22/29,8 A. e + 2 ωl + ωl ω (L + L 2 ) e ωl e, Le Lı + L Seri devrenin eşdeğer endüktansı, devredeki endüktansların cebirsel toplamına eşittir. Şekil 4.

9 9 ÖRNEK 7: 22 v. 5 Hz frekanslı bir A.A. kaynağına endüktansları 3 ve 2 henri olan seri iki özindükleme bobini bağlanmıştır, (a) Devrenin toplam endüktansını; (b) Devrenin endüktif reaktansını, (c) Devrenin akımını, (d) Endüktanslarda düşen gerilimleri hesaplayınız. Çözüm: (a) Le L + L henri (b) L ωle 2 π f Le 2π Ω (c) I / L 22/57,4 A. (d) I. L I.ω.L, ,88 V. 2 I. L2 I.ω.L 2, ,92 V. Seri Bağlı Endüktanslarda Gerilimin Bölünüşü Seri bağlı endüktanslarda düşen gerilimleri birbirine bölelim. / 2 L / L 2 bulunur. Bobinlerin uçlarındaki gerilimlerin birbirine oranı, endüktansların oranına eşittir. + 2 olduğuna göre, Endüktansların uçlarındaki gerilimler, 2.L 2 / (L +L 2 ).L / (L +L 2 ) formülleri ile bulunabilir. Şekil 5. Özündikleme bobinlerinin paralel bağlanması ve vektör diyagramı (b) Özindükleme Bobinlerinin Paralel Bağlanmaları Endüktansları L ve L 2 olan iki bobini paralel bağladıktan sonra, şekil 4. (a) da görüldüğü gibi devreye alternatif gerilim uygulayalım. Şekil 5.(a) daki devrede A düğüm noktasına Kirşof un akım kanunu uygulayalım. I I + I 2

10 L endüktanslı bobinden geçen I akımı ile L 2 endüktansh bobinden geçen I 2 akımı, geriliminden 9 geri kalırlar. Vektör diyagramı Şekil 5. (b) de görülüyor. Bobinlerden geçen akımlar, I / /ωl ; I 2 / 2 /ωl 2 Bu değerleri yukarıdaki ifadede yerlerine yazalım. I (/ı) + (/ 2 ) veya I (/ωl ) + (/ωl 2 ) Paralel bağlı L ve L 2 endüktanslı bobinlerin yerini tutacak eşdeğer bobinin endüktansı (Le) olduğuna göre, I /ωle (/ωl ) + (/ωl 2 ) /Le (l/l ) + (l/l 2 ) +... ; L e... + L L bulunur. Şu halde, paralel bağlı endüktanslardan meydana gelen devrenin eşdeğer endüktansının tersi, paralel bağlı dirençlerde olduğu gibi, endüktansların tersleri toplamına eşittir. 2 ÖRNEK 8: Endüktansları ve 2 Henri olan iki Özindükleme bobini paralel bağlanmıştır, (a) Devrenin toplam endüktansını; (b) 22 v. 5 Hz. kaynaktan çekilen devrenin toplam endüktif reaktansını; (c) Devre ve kol akımlarını hesaplayınız. Çözüm: (a) Le L. L 2 / Ll + L2,66 (b) e ωle 2 π. 5., Ω (c) I /e 22/248,88A. I / 22/34,,29 A I 2 /ωl 2 22/34,2,59 A Paralel Bağlı Endüktanslarda Akımların Bölünüşü Paralel kollardan geçen akımları oranlayalım. I /I 2 (/ωl ) / (/ωl 2 ) ; I /I 2 L 2 /L bulunur. Paralel kollardan geçen akımların birbirine oranı, endüktanslar oranının tersine eşittir. Kaynaktan çekilen akım, I /ωl e olduğuna göre, I /I L e /L yazılabilir, I I.Le/L Le (L. L 2 ) / (L + L 2 ) yerine yazıldığında I (I.L 2 ) / (L + L 2 )

11 yazılır. I 2 (I.L ) / (L + L 2 ) (c) Özindükleme Bobinlerinin Seri - Paralel Bağlanması Dirençlerde olduğu gibi, Özindükleme bobinleri de seri-paralel bağlanabilir. Şekil 6 (a) da L, L 2 ve L 3 endüktanslarının seri paralel bağlanışı görülüyor. Bu devrede L ve L 2 paralel bağlı, L 3 de seri bağlıdır. Böyle bir devrenin çözümünde, dirençlerin seri - paralel bağlandığı devrelerde olduğu gibi, devre basitleştirilerek eşdeğer endüktans bulunur. L ve L 2 paralel endüktansların yerine eşdeğer endüktans hesaplanarak devre yeniden çizildiğinde şekil 6 (b) deki seri devre elde edilir. Bu devrenin eşdeğer endüktansı, endüktansların toplamına eşittir. Le L AB + L 3 Şekil 6 (c) deki basit devre, 6 (a) daki seri - paralel devrenin eşdeğer devresidir. L AB (L. L 2 ) / (L + L 2 ), Le L 3 + (L. L 2 ) / (L + L 2 ) bulunur. 2.L 2 / (L +L 2 ) ve.l / (L +L 2 ) formüllerden, AB ve B gerilimleride hesaplanabilir. AB.L AB / (L AB + L 3 ) B.L 3 /(L AB + L 3 ) Şekil 6. Endüktansların seri-paralel bağlanması KAPASİTİF DEVRELER Kondansatöre uygulanan gerilim etkin değeri ve geçen akımın etkin değeri de I olsun. Belirli bir kondansatör için /I oranı sabittir. Direnç ve bobinde olduğu gibi, bu oran kondansatörün alternatif akımın geçişine kargı gösterdiği zorluğu temsil eder. Kondansatörlü devrelere, kapasitif devreler de denildiğinden, bu zorluğa "kapasitif reaktans" adı verilir.

12 2 Şekil 7 : Kondansatörün akım ve gerilim vektörleri Şu halde kapasitif reaktans, kondansatörün alternatif akımın geçişine karşı gösterdiği zorluktur. Kapasitif reaktans c sembolü ile gösterilir ve birimi ohm'dur. c I c c Burada; c, kapasitif reaktans (ohm) c, kondansatörün uçlarındaki gerilim (volt) Ic, kondansatörden geçen akım (amper) c I c c, kapasitif devrelerde ohm kanununun ifadesidir. KONDANSATÖRLERİN BAĞLANTILARI Kondansatörlerin çeşitli bağlantılarında da eşdeğer kapasitif reaktans, direnç bağlantılarında görüldüğü gibi bulunur. Çünkü kapasitif reaktans da bir cins dirençtir. Seri bağlantı: Şekil 8 de seri bağlı kondansatörler ve bunların eşdeğeri olan kondansatör görülmektedir. Direnç bağlantılarında olduğu gibi eşdeğer kapasitif reaktans formülü ile bulunur. Şekil 8: Seri bağlı kondansatörler ve eşdeğeri

13 n Kondansatörlerin kapasiteleri ile kapasitif reaktansları ters orantılı olduğundan, seri bağlantıda eşdeğer kapasitenin tersi, kondansatör kapasitelerinin terslerinin toplamına eşittir n Eğer ve 2 kapasitelerinde iki kondansatör seri bağlı ise eşdeğer kapasite,. 2 + formülü ile bulunur. 2 Yukarıdaki formüllerden görüldüğü gibi kondansatörlerin seri bağlantısında eşdeğer kapasitif reaktans büyür, eşdeğer kapasite ise küçülür. Seri bağlantıda bütün kondansatörlerden aynı I akımı geçer. Her bir kondansatör üzerindeki gerilim düşümlerinin toplamı da devrenin gerilimini verir. Şekil n Şekil 9. c I c c formülünden gerilim düşümleri için, I, 2 I 2,..., n I n yazılıp, n formülünde yerine konulursa, I + I I n bulunur. Bu formüllerdeki gerilim düşümlerinin her biri devre akımından 9 geri fazlıdır. Böylece hepsi aynı fazlı olan bu gerilim düşümlerinin toplamı cebirsel olarak yapılır. Şekil 9 daki devrenin vektör diyagramı şekil 2 de verilmiştir.

14 4 Şekil 2: Şekil 9 deki devrenin vektör diyagramı Paralel bağlantı: Şekil 2 de paralel bağlı kondansatörler ve bunların eşdeğeri görülmektedir. Dirençlerin paralel bağlantılarında olduğu gibi, paralel bağlı kondansatörlerde de eşdeğer kapasitif reaktansın tersi, paralel bağlı kapasitif reaktansların terslerinin toplamına eşittir Paralel bağlantının eşdeğer kapasitesi ise, n n olmaktadır. Bu formüllerden görüldüğü gibi kondansatörlerin paralel bağlantıda, eşdeğer kapasitif reaktans küçülür ve eşdeğer kapasite büyür. Şekil 2. Paralel bağlı kondansatörler ve eşdeğeri Şekil 22 deki paralel bağlı iki kondansatörün eşdeğer kapasitif reaktansı da,. 2 + formülü ile bulunur. 2

15 5 Şekil 22. Paralel bağlı kondansatörlerin uçlarındaki gerilimler aynı olduğu halde, her kondansatörden geçen akım farklıdır. Şekil 23 ye Kirşofun akımlar kanunu uygulanarak, I I + I I n yazılır. Yine bu akımların hepsi birer vektördür. Fakat hepsi de aynı fazlı olduklarından, toplam cebirsel olarak yapılır. Şekil 23 deki devrenin kol akımları, Şekil 23 I, I2,..., In 2 n olduğundan, I I + I I n formülü aşağıdaki gibi yazılabilir. I n Şekil 23 deki devrenin vektör diyagramı, şekil 24 de gösterilmiştir. Şekil 24. Şekil 23 deki devrenin vektör diyagramı

16 6 İki kondansatörün paralel bağlı olduğu bir devrede kol akımları (Şekil 25). I 2 I + 2 Şekil 25. veya I I 2 I + I formülleri ile bulunur. I 2 2 I + 2 ÖRNEK 9: Kapasitif reaktansları 2 Ω, 4 Ω ve 6 Ω olan kondansatörler; Çözüm: reaktansı, a) Seri bağlandıklarında, b) Paralel bağlandıklarında eşdeğer kapasitif reaktans ne olur? a) n formülü kullanılarak seri bağlantının eşdeğer kapasitif b) 22 Ω kapasitif reaktansı, den, formülü kullanılarak paralel bağlantının eşdeğer n

17 7 2 c 2 Ω 6 bulunur. ÖRNEK : Şekil 26 daki devrede her kondansatörden geçen akımı ve uçlarındaki gerilimleri bulunuz. Devrenin vektör diyagramını çiziniz. Şekil 26. Çözüm: 2 V luk gerilim paralel kollara uygulandığına göre kol akımları, I A ve, I A olur. Devre akımı ise Kirşofun akımlar kanunundan, I I + I A bulunur. Burada toplama işlemi cebirsel olarak yapılmıştır. Çünkü I ve I 2 akımları aynı fazlıdır. 2 gerilimi kaynak gerilimine eşittir. 3 2 V

18 8 ve 2 gerilimleri ise, I 2. 5 V 2 I V olur. Devrenin vektör diyagramı da şekil 26da verilmiştir. Şekil 27. Şekil 28 deki gibi tamamen kapasitif bir devrede daha önceden vurgulandığı gibi akımla gerilim arasında 9 lik açı olup akım geriliminden ilerdedir. Böyle bir devrede kapasitif reaktans c ile gösterilir ve /ω değerine eşittir. Şekil 28. l m sin ω t vektörsel olarak Om kanunu vektörsel olarak I / Q / Q Çünkü biliyoruz ki akım geriliminden 9 ilerdedir ve akım +9 lik bir açıya sahiptir. Böylece Q -9 dir.

19 9 I / Q / ( 9 ) / 9 Zaman domaini içerisinde i V 2 sin (ωt + 9 ) Payda komplex sayılarla ifade edilirse / 9 ÖRNEK Şekil 29 da görülen devrede vektörsel olarak i akımını bulunuz. Akım ve gerilimin eğrilerini çiziniz. Şekil 29. Çözüm: Şekil 3. Şekil 3. v V.6/ 2/ 9 5.3/ 9 i 2 (5.3) sin (ωt + 9 ) 7.5 sin (ωt + 9 )

20 2 ÖRNEK 2 Şekil 3 de görülen devrede vektörsel olarak v gerilimini bulunuz ve akım-gerilim eğrilerini çiziniz. Şekil 3. Çözüm: Şekil 32. Şekil 32. ve i 6 sin (ωt 6 ) vektör olarak I 4.23 / 6 V I c (4.23 / 6 ) (.5 / 9 ) 2.2 / 5 v 2 (2.2) sin (ωt 5 ) 3 sin (ωt 5 ) Daha önce çözülen iki örneğe ait faz diyagramı şekil 33 de görülmektedir. Her iki şekilden de anlaşıldığı gibi akımla gerilim arasında 9 lik açı olup akım ileridedir. Şekil 33.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALTERNATİF AKIM ESASLARI ANKARA 007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

RMS (Etkin Değer) ve Ortalama Değer Alternatif bir akımın RMS değeri sabit bir direnç yükünden geçen ve aynı miktarda ısı enerjisi üreten DC akımın değerine eşittir. RMS Karesel Ortalama Değer (Root Mean

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ELEKTRİK VE ELEKTRİK DEVRELERİ 1

ELEKTRİK VE ELEKTRİK DEVRELERİ 1 1 ELEKTİK VE ELEKTİK DEVELEİ 1 DOĞU AKIM Enstrümantal Analiz, Alternatif Akım Bir elektrik akımı, bir ortamdan bir yükün (şarjın) akmasıdır. Metalik iletkenlerde sadece elektronlar hareketlidir; akım sadece

Detaylı

IR=2A, UR=E=100 V, PR=? PR=UR. IR=100.2=200W

IR=2A, UR=E=100 V, PR=? PR=UR. IR=100.2=200W İŞ VE GÜÇ ÖLÇÜMÜ: GÜÇ ÖLÇME: Birim zamanda yapılan işe güç denir ve P harfiyle gösterilir. Birimi Watt (W) tır. DC elektrik devresinde güç kaynak gerilimi ve devre akımının çarpılmasıyla bulunur. P=E.I

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BÖLÜM-I ELEKTRİK MAKİNELERİNİN TEMELLERİ DERS NOTLARI

BÖLÜM-I ELEKTRİK MAKİNELERİNİN TEMELLERİ DERS NOTLARI BÖLÜM-I ELEKTRİK MAKİNELERİNİN TEMELLERİ DERS NOTLARI 1 Makine İlkeleri Elektrik Makinaları elektrik enerjisini mekanik enerjiye veya mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren cihazlardır. Transformatörler,

Detaylı

Temel Devre Elemanlarının Alternatif Gerilim Etkisi Altındaki Davranışları

Temel Devre Elemanlarının Alternatif Gerilim Etkisi Altındaki Davranışları Temel Devre Elemanlarının Alternatif Gerilim Etkisi Altındaki Davranışları Direnç (R) Alternatif gerilimin etkisi altındaki direnç, Ohm kanunun bilinen ifadesini korur. Denklemlerden elde edilen sonuç

Detaylı

III.5.ELEKTRİK AKIMI, DİRENÇ

III.5.ELEKTRİK AKIMI, DİRENÇ 85.5.ELEKTRİK AKM, DİRENÇ.5.0l. GİRİŞ: ELEKTRİK AKM, AKM ŞİDDETİ Durgun elektrik yüklerinde gözlenmeyen bir çok olay hareketli yüklerde gözlenmektedir. Bunlar: l ) Yükler ivmelenince manyetik alan doğması,

Detaylı

1. Bölüm: Makina İlkelerine Giriş. Doç. Dr. Ersan KABALCI

1. Bölüm: Makina İlkelerine Giriş. Doç. Dr. Ersan KABALCI 1. Bölüm: Makina İlkelerine Giriş Doç. Dr. Ersan KABALCI 1 Makine İlkeleri Elektrik Makinaları elektrik enerjisini mekanik enerjiye veya mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren cihazlardır. 2 Makine

Detaylı

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU EEEN EEKTİK-EEKTONİK MÜHENDİSİĞİNİN TEMEEİ DES NOT 00-0 DOĞ AKM DEVE ANAİZİ BÖÜM DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ. EEKİK ENEJİSİ ve ÖZEİKEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük

Detaylı

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI BÖÜM IV YAIİETKEN GÜÇ KAYNAKAI 4.1 GİİŞ Bütün elektronik devrelerin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Elektronik devrelerde besleme gerilimi olarak DC gerilim kullanılmaktadır. Ancak,

Detaylı

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ DOĞ AKIM DEVE ANALİZİ 1 DOĞ AKIM DEVE ANALİZİ BÖLÜM 1 DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ 1. ELEKİK ENEJİSİ ve ÖZELLİKLEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük bir bölümü elektrik enerjisidir.

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU TEMEL ELEKTRONİK Öğr. Gör. Resul TUNA Bilgisayar Programcılığı Sinop - 2011 1 BÖLÜM 1. ELEKTRİK KAZALARINA KARŞI KORUNMA VE İLK YARDIM 1.1. KISA DEVRE Kısa devre;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİKSEL BÜYÜKLÜKLER VE ÖLÇÜLMESİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

1.7 KONDANSATÖRLER (KAPASİTÖR)

1.7 KONDANSATÖRLER (KAPASİTÖR) 1.7 KONDANSATÖRLER (KAPASİTÖR) Kondansatör, elektronların kutuplanarak elektriksel yükü elektrik alanın içerisinde depolayabilme özelliklerinden faydalanılarak, bir yalıtkan malzemenin iki metal tabaka

Detaylı

KONDANSATÖRLER kondansatör

KONDANSATÖRLER kondansatör KONDANSATÖRLER Dielektrik (yalıtkan) maddeler, elektrik yükünü depo etme özelliğine sahiptir.çünkü,elektro ve protonlar yalıtkan maddede hareket ederek bir yere gidemezler.yalıtkan maddelerin yük depo

Detaylı

1. BÖLÜM: ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK UYGULAMALARI

1. BÖLÜM: ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK UYGULAMALARI 1. BÖLÜM: ENDÜSTİYEL ELEKTONİK UYGULAMALAI A. ISI VE IŞIK KONTOL ELEMANLAI 1. Isı kontrol elemanları Elektronik devrelerle sıcaklık kontrolü (denetimi) yapabilmek, ortam sıcaklığını belirlemek, alıcıları

Detaylı

ELEKTRİK A. ELEKTRİK AKIMI B. BİR İLETKENİN DİRENCİ A.Ç

ELEKTRİK A. ELEKTRİK AKIMI B. BİR İLETKENİN DİRENCİ A.Ç ELEKTRİK ELEKTRİK A. ELEKTRİK AKIMI B. BİR İLETKENİN DİRENCİ A. ELEKTRİK AKIMI * ELEKTRON AKIMI (elektrik akımı ) * BASİT ELEKTRİK DEVRESİ * PİL.AMPUL VE ANAHTAR YAPIMI * DEVRE ELEMANLARI VE SEMBOLLE GÖSTERME

Detaylı

GÜÇ ELEKTRONİĞİ I. 1. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve Endüstriyel Uygulamaları. 2. Temel Yarı İletken Güç Elemanları

GÜÇ ELEKTRONİĞİ I. 1. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve Endüstriyel Uygulamaları. 2. Temel Yarı İletken Güç Elemanları GÜÇ ELEKTRONİĞİ I 1. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve Endüstriyel Uygulamaları 2. Temel Yarı İletken Güç Elemanları 3. Diğer Yarı İletken Güç Elemanları 4. Güç Elemanlarında Karşılaştırma, Bastırma ve Isınma

Detaylı

1. ASENKRON MOTORLAR

1. ASENKRON MOTORLAR 1. ASENKRON MOTORLAR Sanayi tesislerinde elektrik enerjisini dairesel harekete çevirebilmek için motorlar kullanılır. Motor sargılarına verilen alternatif akımın meydana getirdiği döner manyetik alanın

Detaylı

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ ALTINCI BÖLÜM:SERİ-PARALEL DEVRELER Anahtar kelimeler Bleeder akımı (kaçak akım), bleeder direnci, köprü devresi, köprüleme ve paralelleme, toprak referansı, yük, yük akımı, yüklenmiş gerilim bölücü, yükleme

Detaylı

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) FİZİK 102 Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) 1. Hafta: Elektrik Alanları (Bölüm 21) Elektrik Yükü: Pozitif ve negatif

Detaylı

Deneyin Yapılışı : Şekil 1.1 de görülen deney düzeneğini kurunuz. İki plaka arasındaki mesafe (d) ayırıcı pulların kullanılmasıyla değiştirilir.

Deneyin Yapılışı : Şekil 1.1 de görülen deney düzeneğini kurunuz. İki plaka arasındaki mesafe (d) ayırıcı pulların kullanılmasıyla değiştirilir. Deney No : EM Deneyin Adı : Bir düzlem kapasitörün elektrik alan şiddeti Deneyin Amacı : Uygulanan voltajın fonksiyonu olarak bir düzlem kapasitörün elektrik alan şiddetini belirleme. Düzlemler arası mesafenin

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ DOĞRU AKIM ESASLARI 522EE0013

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ DOĞRU AKIM ESASLARI 522EE0013 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ DOĞRU AKIM ESASLARI 5EE003 Ankara 0 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BÖLÜM 1: JFET ve MOSFET ler (Alan Etkili transistorler)

BÖLÜM 1: JFET ve MOSFET ler (Alan Etkili transistorler) BÖLÜM 1: JFET ve MOSFET ler (Alan Etkili transistorler) 1- Transistör (BJT, Bipolar Junction Transistor) hakkında temel bilgi Transistor B (beyz) ucuna uygulanan akıma göre C (kolektör)-e (emiter) uçlan

Detaylı

ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ DERS - 5

ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ DERS - 5 ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ DERS - 5 İletim Hatları İLETİM HATLARI İletim hatlarının tarihsel gelişimi iki iletkenli basit hatlarla (ilk telefon hatlarında olduğu gibi) başlamıştır. Mikrodalga enerjisinin

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI DENEYİ YAPTIRAN: DENEYİN ADI: DENEY NO: DENEYİ YAPANIN ADI ve SOYADI: SINIFI: OKUL NO: DENEY GRUP NO:

Detaylı