V. YIL TAYK / MDK - DUO YAT YARIġI-II YARIġ ĠLANI 17 AĞUSTOS 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "V. YIL TAYK / MDK - DUO YAT YARIġI-II YARIġ ĠLANI 17 AĞUSTOS 2013"

Transkript

1 V. YIL TAYK / MDK - DUO YAT YARIġI-II YARIġ ĠLANI 17 AĞUSTOS UYGULANACAK KURALLAR YarıĢlar, Uluslararası Yelken Federasyonunun (ISAF) Yelken YarıĢ Kuralları (RRS) , ISAF Özel Açıkdeniz Yönetmeliği , ISAF Yönetmelik 20 (Reklam Kodu), IRC Kuralları 2013, Bölüm A, B, C, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Ġlke Kararları, Yelken YarıĢları Düzenleme Talimatı, Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı, Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatı, Yelken No Tahsis Talimatı, Reklam Talimatı, Yelken Hakem Talimatı, Genel YarıĢ Talimatı; Uluslararası Denizde ÇatıĢmayı Önleme Kuralları (güneģin batıģı??:?? ile doğuģu??:??,saatleri arasındaki zaman içinde RRS Bölüm 2 Kurallarının yerini alır), iģbu YarıĢ Ġlanı, TAYK YarıĢ Talimatı/Genel ġartlar 2013, varsa Ek YarıĢ Talimatları uyarınca yapılacaktır. Talimatlar arasında çeliģki olması durumunda YarıĢ Ġlanı, YarıĢ Talimatı ve varsa YarıĢ Ek Talimatlarından tarihi geç olan geçerli olacaktır. 2 YARIġLARIN AÇIK OLDUĞU SINIFLAR 2.1 YarıĢlar, tam boyları (LH/LOA) 6 metre ve daha büyük, içten veya dıģtan takma bir motora sahip, 2013 yılı Endorsed IRC Ölçü Belgesi olan teknelere açıktır. IRC A (SARI FLAMA) 1,050 ve üzeri IRC B (YAġĠL FLAMA) 1,049 ve altı yılı içinde 2 adet DUO yarıģı planlanmıģtır. Sınıf ayrımları 11 Nisan 2013 PerĢembe günü DUO Yat YarıĢı I kayıtları tamamlandıktan sonra yapılmıģ ve ilan edilmiģtir. 2.3 Bu yarıģta Spinnaker kullanmayacağını beyan eden yatların sertifikaları üzerindeki No Spinnaker TCC değeri kullanılacaktır. Bu durumu tekne sahibi/sorumlusu nun kayıt formu ile birlikte vereceği bir dilekçede belirtmesi gerekir. Ancak DUO Yat YarıĢı I e kayıt vermiģ tekneler bu yarıģa da kayıt verirlerse, ilk verdikleri beyanlar bu yarıģ için geçerli olacaktır. 2.4 Bu yarıģ için ekip sayısı iki ile sınırlanmıģtır. 2.5 YarıĢan yatlar yarıģ süresince otopilot kullanabilirler. 2.6 Her tekne yarıģlar süresince uygun demir ve yeterli miktarda zincir/halat teknede bulundurmak zorundadır. Ancak demirler günün ilk uyarı iģareti ile yarıģı bitirmesine kadar geçen sürede loçada bulundurmayacak, teknede, zincirlikte veya ambarlarda muhafaza edilecektir. 2.7 YarıĢlar, tüm bölgelere ve yabancı yatlarla yelkencilere geçerli yönetmelik ve talimatlara uygun olmak koģulu ile açıktır. 3 KAYITLAR 3.1 YarıĢ kayıt iģlemlerinin web sitemizde bulunan TAYK Online YarıĢ Kayıt Sistemi nden yapılması gerekmektedir. Online YarıĢ Kayıt Sisteminde bulunan form tekne sahibi veya yazılı olarak yetki verdiği sorumlu kiģisi tarafından tamamen doldurulmalı ve form içinde bulunan mail order formu (imza zorunlu değildir) veya dekont forma eklenmelidir. Varsa reklam taģıma belgesi ve tekne sahibi tarafından tekne sorumlusuna verilen yetki belgesi ye ayrıca gönderilmelidir. Tüm kayıt iģlemleri 15 Ağustos 2013 PerĢembe günü saat 17:00 ye kadar tamamlanmıģ olmalıdır. Bu tarihten sonra alınan kayıtlar geçerli sayılmayacaktır TAYK Online YarıĢ Kayıt formunda tüm ekip isimleri Nüfus Cüzdanında olduğu Ģekilde yazılmalıdır. Aksi halde kayıt geçerli olmayacaktır. YarıĢlara katılan yarıģçıların 2013 yılında alınmıģ veya 2013 vizesi yapılmıģ (Yeni lisans ve vize bedeli 60 TL olup gerekli dokümanlar ile birlikte gönderilmelidir) lisans belgeleri olması Ģarttır. Lisansı olmayan sporculara Geçici Lisans Kulübümüz aracılığı ile çıkartılmaktadır (Geçici Lisans bedeli 30 TL olup kayıt ücretine eklenmelidir). Lisansı/Geçici Lisansı olmayan sporcular yarıģa katılamazlar. 3.3 Kayıt ücreti, kayıt sırasında ödenmelidir. Kaydın faks veya e-posta ile yapılması halinde, kayıt ücretinin TAYK ın banka hesabına (Garanti Bankası KalamıĢ ġubesi IBAN TR veya DenizBank Kızıltoprak ġubesi IBAN: TR ) yatırıldığına dair dekont veya kayıt formu ile birlikte gönderilen Mail Order Formu kayıt formuna eklenmelidir. Banka dekontuna mutlaka tekne adı yazdırılmalıdır. Faks veya e-posta ile yapılan kayıtlar için telefon ile teyit alınmalıdır. Aksi takdirde kayıtlar geçersiz sayılacaktır. Ġlgili kiģi: Mine ġardağ

2 Telefon: Faks: e-posta: 3.4 Kayıt ücreti 220 TL, TAYK Üyeleri için 210 TL dir. 3.5 Geçerli IRC ölçü belgesi olmayan bir teknenin bu yarıģa katılmasına izin verilmeyecektir. 3.6 Kayıt Formunda belirtilen ekip listesinde değiģiklik varsa, bu husus yazılı olarak veya adresine e-posta ile veya telefon numarasına SMS mesajı ile ilan edilen uyarı iģareti saatinden 1 saat öncesine kadar bildirilecektir. Sözlü değiģiklikler alınmayacaktır. 3.7 Tekneyi yarıģa kayıt yaptıran tekne sahibi/sorumlu kiģisi teknede bulunacaktır. 3.8 YarıĢ süresince tüm ekibin can yeleklerini giyme zorunluluğu vardır. 3.9 Tekne Takip Sistemi bu yarıģta YarıĢ ġartı olarak uygulanacaktır. Tekneler yarıģ süresi boyunca Tekne Takip Sistemini çalıģır durumda tutmalıdırlar. Bu sorumluluk tekne sahiplerine aittir. Henüz bu sistemi teknelerine monte etmemiģ olan yat sahipleri YarıĢ Sekreterliği ile temas kurarak ilgili ekipmanın monte edilmesi için gerekli randevuyu alacaklardır YarıĢlara kaydını yaptıranlar bu YarıĢ Ġlanı ile bu YarıĢ Ġlanının atıf yaptığı tüm kuralları kabul etmiģ sayılırlar. 4 YARIġ SEKRETERLĠĞĠ 16 Ağustos 2013 Cuma günü saat 15:00 e kadar TAYK Merkezi Ataköy de: Tel: Faks: YarıĢ günü Moda Deniz Kulübü nde: Tel: Faks: kurulacaktır. 5 YARIġ KATEGORĠSĠ ISAF Özel Açıkdeniz Yönetmeliği e göre Kategori 4 dür. 6 YARIġ KATSAYISI YarıĢ Katsayısı 1 dir. 7 ROTA 7.1 ROTA 1 (IRC A SINIFI ĠÇĠN): START Fenerbahçe Sığlığı (Digavsing) Çakarı iskelede Kınalıada sancakta Yassıada sancakta Sivriada sancakta Fenerbahçe Öreke TaĢı sancakta bırakılarak geçiģ FĠNĠġ 7.2 ROTA 2 (IRC B SINIFI ĠÇĠN): START Fenerbahçe Sığlığı (Digavsing) Çakarı iskelede Yassıada sancakta Sivriada sancakta Fenerbahçe Öreke TaĢı sancakta bırakılarak geçiģ FĠNĠġ 7.3 UYARI: ÖREKE TAġI ĠLE FENERBAHÇE FENERĠ ARASINDAKĠ KANALDAN GEÇĠġ YAPILMAMASI VE ÖREKE TAġI SIĞLIKLARINA DĠKKAT EDĠLMESĠ ÖNEMLE DUYURULUR. 8 MESAFE ROTA 1 yaklaģık 17, ROTA 2 yaklaģık 15 deniz milidir. 9 YARIġLARI BAġLATMA VE YARIġ PROGRAMI 9.1 Bu yarıģlar, RRS 26 uyarınca aģağıdaki gibi baģlatılacaktır. Uyarı ĠĢareti Sınıf iģareti 1 seda iģareti ile toka edilir (starta beģ dakika var) Hazırlık ĠĢareti Kod bayrağı P veya I veya Z veya siyah bayrak, 1 seda iģareti ile toka edilir (starta dört dakika var) Bir Dakika ĠĢareti Hazırlık ĠĢareti 1 uzun seda iģareti ile arya edilir (starta 1 dakika var) Start ĠĢareti Sınıf (Uyarı) iģareti 1 seda iģareti ile birlikte arya edilir (start saati) Ağustos 2013 Cumartesi günü tüm sınıfların uyarı iģareti saati 09:55 olacaktır. 9.3 Saat 14:30 dan sonra uyarı iģareti verilmeyecektir. Ġlk sınıf için süresi içinde uyarı iģareti verilmiģ ise diğer sınıfların da uyarı iģaretleri saat 14:30 u geçse bile verilmeye devam edilecektir. 9.4 Ferdi Geri Çağırma iģareti verilen tekneler kendilerini teģhis ederek geri dönüp kurallara göre yeniden start etmekle yükümlüdürler. YarıĢ Kurulu; bu durumdaki teknelerin yelken numarasını/tekne adını seslenmek veya VHF Kanal 73 den genel yayın yapmak suretiyle ayrıca UYARMAYACAK ve ÇAĞRILARA YANIT VERMEYECEKTĠR.

3 10 START HATTI Moda Deniz Kulübü iģaret direğinden Fenerbahçe yönünde atılmıģ iki Ģamandıra arasındaki hattır. Start, genel güneybatı yönüne yapılacaktır. Görsel iģaretler Moda Deniz Kulübü bahçesindeki iģaret direğinden gösterilecektir. 11 FĠNĠġ HATTI 11.1 Moda Deniz Kulübü iģaret direğinden Fenerbahçe yönünde atılmıģ iki Ģamandıra arasındaki hat olup finiģlerin yönü genel kuzeydoğu yönü olacaktır GüneĢ batımından itibaren ıģıklandırma yapılacaktır. 12 ZAMAN SINIRI Zaman Sınırı 17 Ağustos 2013 günü saat 18:00 e kadardır. 13 RRS BÖLÜM 2 KURALLARINI ĠHLAL CEZASI Bölüm 2 Kurallarını ihlal eden bir tekne olaydan sonra mümkün olan en kısa zamanda ve diğer teknelerden iyice uzaklaģtıktan sonra, derhal bir tramola ve bir kavançadan oluģan dönüģler Ģeklinde, aynı yönde Ġki DönüĢ Cezası kullanacaktır. GüneĢin batıģı ile doğuģu saatleri arasındaki zaman içinde - ki bu süre içinde yatlar, istenen seyir fenerlerini yelkenler tarafından maskelenmeyecek Ģekilde yakarak taģımak zorundadır - Uluslararası Denizde ÇatıĢmayı Önleme Kuralları, RRS Bölüm 2 Kurallarının yerini alır. 14 ÖDÜLLER 14.1 DUO Yat YarıĢ II sonunda belirlenmiģ olan sınıflarda her sınıfın birincisi ödüllendirilecektir DUO Yat YarıĢı I ve II yarıģ sonuçları DUO Serisini oluģturacaktır. DUO Serisi değerlendirmesi için 2 yarıģın da yapılması gerekmektedir. DUO Serisi, seri yarıģ olmayıp, her yarıģ ayrıdır. DUO Serisi değerlendirmesinde yarıģ atma olmayacaktır. Toplam puanların eģitliği durumunda eģitlik RRS A8 e göre bozulacaktır. Bir yarıģa kayıt vermeyen teknelerin yarıģ puanı, o yarıģ için kendi sınıfında kaydı kabul edilen tekne sayısının 2 fazlasının, o yarıģın yarıģ katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilecek rakam olacaktır. DUO Serisi için bir sınıfta 3 kayıt varsa ödül birinciye, 4 kayıt varsa birinci ve ikinciye, 5 ve daha fazla kayıt varsa birinci, ikinci ve üçüncüye ödül verilecektir. 15 SOSYAL ETKĠNLĠKLER DUO Yat YarıĢ II sonrası herhangi bir sosyal etkinlik planlanmamıģtır. 16 GÖRSEL MALZEME KULLANIM HAKKI YarıĢlara katılan tüm yarıģçılar, Organizasyon Otoritesinin ve/veya sponsorlarının yarıģlarla ilgili her türlü görsel kayıt yapmasını/yaptırmasını, kaydın canlı ve/veya banttan herhangi bir süre ve zaman kısıtlaması olmaksızın yayınlamasını ve/veya yayınlattırmasını, fotoğraf çekmesini, fotoğrafların her türlü maksatla kullanmasını peģinen kabul ederler. EKLER: YarıĢ Rotaları 08 Temmuz 2013

4 ROTA 1 (IRC A SINIFI ĠÇĠN): V. YIL TAYK /MDK - DUO YAT YARIġI-II ROTALARI 17 AĞUSTOS 2013 ROTA 2 (IRC B SINIFI ĠÇĠN):

5 MAIL ORDER Aşağıda yazılı miktarın Kredi kartımdan tahsil edilmesini rica ederim. Adı ve Soyadı : Tarih : KREDİ KARTI CİNSİ : VİSA MASTER KART NO : MİKTAR ( TL ): KART GÜVENLİK NO : (Kartınızın arka yüzündeki;imza bölümündeki numaraların son üç hanesidir.yeni uygulamaya göre bu üç rakam olmadan tahsil işlemi gerçekleştirilememektedir.eğer kartınızın arka yüzünde bu numaralar yer almıyorsa lütfen bankanızdan öğreniniz.) SON KULLANMA TARİHİ :.../... İMZA : BANKA HESAP NUMARAMIZ TÜRKĠYE AÇIKDENĠZ YARIġ KULÜBÜ Garanti Bankası KalamıĢ ġubesi IBAN TR DenizBank Kızıltoprak ġubesi : IBAN: TR T FORM

AMERICAN EXPRESS SAILING REGATTA GÖCEK CUP 2013 YARIŞ İLANI

AMERICAN EXPRESS SAILING REGATTA GÖCEK CUP 2013 YARIŞ İLANI AMERICAN EXPRESS SAILING REGATTA GÖCEK CUP 2013 YARIŞ İLANI 06 08 EYLÜL 2013 GÖCEK TÜRKİYE 1 ORGANİZASYON OTORİTESİ Yarışların organizasyon otoritesi Göcek Yat Kulübü (GYC) desteği ile Türkiye Açıkdeniz

Detaylı

YARIŞ İLANI -1- 1. UYGULANACAK KURALLAR

YARIŞ İLANI -1- 1. UYGULANACAK KURALLAR 44. DENİZ KUVVETLERİ KUPASI 2015 ERTUĞRUL AÇIK DENİZ YAT YARIŞI (07-13 Ağustos 2015) 1.Etap: Sadun BORO Etabı (07-09 Ağustos 2015) 2.Etap: Deniz Bank Etabı (10-13 Ağustos 2015) 1. UYGULANACAK KURALLAR

Detaylı

Suadiye Yelken Kulübü Yat Yarışı YARIŞ İLANI

Suadiye Yelken Kulübü Yat Yarışı YARIŞ İLANI Suadiye Yelken Kulübü Yat Yarışı YARIŞ İLANI 16 MAYIS 2015 İSTANBUL 1 Uygulanacak Kurallar 1.1 Uluslararası Yelken Federasyonunun (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2013-2016 1.2 Türkiye Yelken Federasyonu

Detaylı

2014 MARINA YACHT CLUB FAMOUS CUP YAT YARIŞLARI 21-22 HAZİRAN 2014 GENEL YARIŞ TALİMATLARI

2014 MARINA YACHT CLUB FAMOUS CUP YAT YARIŞLARI 21-22 HAZİRAN 2014 GENEL YARIŞ TALİMATLARI 2014 MARINA YACHT CLUB FAMOUS CUP YAT YARIŞLARI 21-22 HAZİRAN 2014 GENEL YARIŞ TALİMATLARI 1. UYGULANACAK KURALLAR 1.1 2014 Marina Yacht Club Famous Cup Genel Yarış Talimatı 1.2. Uluslararası Yelken Federasyonu

Detaylı

2012 ARKAS BAYK CUP YAT YARIŞLARI 31 AĞUSTOS-2 EYLÜL 2012 YARIŞ TALİMATI

2012 ARKAS BAYK CUP YAT YARIŞLARI 31 AĞUSTOS-2 EYLÜL 2012 YARIŞ TALİMATI 2012 ARKAS BAYK CUP YAT YARIŞLARI 31 AĞUSTOS-2 EYLÜL 2012 YARIŞ TALİMATI 1. UYGULANACAK KURALLAR 1.1. Uluslar arası Yelken Federasyonu (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2009-2012 1.2. ISAF Özel Açıkdeniz

Detaylı

TÜRKĐYE YELKEN FEDERASYONU YELKEN YARIŞLARI DÜZENLEME TALĐMATI

TÜRKĐYE YELKEN FEDERASYONU YELKEN YARIŞLARI DÜZENLEME TALĐMATI Đcra Kurulu Kararı Karar No 121 / 8 18 Ocak 2011 TÜRKĐYE YELKEN FEDERASYONU YELKEN YARIŞLARI DÜZENLEME TALĐMATI BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu talimatın amacı, yurt içinde

Detaylı

TURKCELL PLATINUM BOSPHORUS CUP 2015 EK TALİMAT 1

TURKCELL PLATINUM BOSPHORUS CUP 2015 EK TALİMAT 1 TURKCELL PLATINUM BOSPHORUS CUP 2015 EK TALİMAT 1 1. Yarış sekreterliği, Türkiye Yelken Federasyonu(TYF) İstanbul ofisidir. Adres: Cavit Çıtak Sok. Ceritoğlu Apt. No:3/1 Kalamış Kadıköy/İstanbul Tel: 0

Detaylı

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU Sayfa 1 / 15 Bu kılavuz, 27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Enerji

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR Ek 2 Ġhaleye Davet Mektubu 1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve Ekleri Söz. Ek-1: Genel KoĢullar

Detaylı

Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı

Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı Okan Üniversitesi, Ġstanbul Kalkınma Ajansı Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

İSTİHDAMA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLERİN ETKİN KULLANIMININ SAĞLANMASI PROJESİ

İSTİHDAMA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLERİN ETKİN KULLANIMININ SAĞLANMASI PROJESİ İZMİR KALKINMA AJANSI OKUL ÖNCESİ VE MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI Referans Numarası: TR31/13/OME02/0035 İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (KOSBİ) İSTİHDAMA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLERİN

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu Satın Alma Rehberi 1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU. Mal Alımı için ihale ilanı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU. Mal Alımı için ihale ilanı ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Mal Alımı için ihale ilanı Emin Müteahhitlik ĠnĢ. Nak.Taah.Madencilik Gıda Teks.Tur.San.Ve Tic.Ltd. ġirketi, Dicle Kalkınma Ajansı KOBĠ Mali Destek Programı

Detaylı

H üzeri CF Startı verilmemiş yarışlar tehir edilmiştir. Diğer işaretler kıyıda verilecektir. Numara 1 Numara 2 Numara 2 Numara 3

H üzeri CF Startı verilmemiş yarışlar tehir edilmiştir. Diğer işaretler kıyıda verilecektir. Numara 1 Numara 2 Numara 2 Numara 3 YARIŞ İŞARETLERİ Görsel ve seda işaretlerinin anlamları aşağıda belirtilmiştir. Yukarı veya aşağı gösteren bir ok ( ) görsel bir işeretin toka veya arya edildiği anlamına gelir. Bir nokta ( ) bir seda;

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Mal Alımı için ihale ilanı Tağaç Ağaç Sanayi Ticaret Anonim ġirketi, Dicle Kalkınma Ajansı KOBĠ Mali

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Karabük - 2014 http://besyo.karabuk.edu.tr HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ SPOR

Detaylı

1. Ekler listesi. SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu. SR EK 2 : Ġhaleye Davet Mektubu. SR EK 3: Teklif Dosyası

1. Ekler listesi. SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu. SR EK 2 : Ġhaleye Davet Mektubu. SR EK 3: Teklif Dosyası 1. Ekler listesi SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu SR EK 2 : Ġhaleye Davet Mektubu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU < Mal Alımı için ihale ilanı < Özel Pen PVC Alüminyum Demir Doğrama Temizlik ĠnĢaat Nakliye San. Tic.

Detaylı

2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012)

2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yurt Dışı Öğrenci Koordinatörlüğü 2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012) BAŞVURU ve KAYIT KILAVUZU (LİSANS ÖĞRENİMİ) (2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı) ŞUBAT, 2012

Detaylı

Türkiye Motosiklet Federasyonu Kural Kitabı MOTOKROS BRANŞI KURALLARI

Türkiye Motosiklet Federasyonu Kural Kitabı MOTOKROS BRANŞI KURALLARI Türkiye Motosiklet Federasyonu 95 MOTOKROS BRANŞI KURALLARI 96 Türkiye Motosiklet Federasyonu Türkiye Motosiklet Federasyonu 97 Sorumluluk... 99 Güvenlik Önlemleri... 100 1 Sportif Yönetmelik... 101 1.1

Detaylı

2014-2015 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR

2014-2015 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR 2014-2015 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR Temmuz 2014 2014-2015 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR Temmuz 2014 SUNUŞ Başarıyla tamamladığımız 2013-2014 Amatör Futbol

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS)

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS) KAPSAM MADDE 1 - (1) Bu esaslar, Yıldız Teknik Üniversitesinde öğrenim görmek üzere Yıldız Teknik Üniversitesi Yurt Dışı Öğrenci

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik Devlet Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel

Detaylı

KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY TALĠMATI OCAK 2014 ĠÇĠNDEKĠLER

KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY TALĠMATI OCAK 2014 ĠÇĠNDEKĠLER TANIMLAR BÖLÜM I. BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY TALĠMATI OCAK 2014 ĠÇĠNDEKĠLER MADDE 1 - AMAÇ 10 MADDE 2- KAPSAM 11 BÖLÜM II. KULÜP LĠSANS MADDE 3 LĠSANS SÜRECĠ 11 MADDE 4 DEĞERLENDĠRME

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU

TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Hesap No:............... YURTDIġI TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Önemli Açıklama Yurt dıģı vadeli iģlem ve opsiyon borsaları ya da teģkilatlanmıģ diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım iģlemleri

Detaylı

Madde 3 Bu Yönetmelik, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 ve 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 Bu Yönetmelik, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 ve 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 03.03.2004 Çarşamba Sayı: 25391 (Asıl) Devlet Bakanlığından: BIREYSEL EMEKLILIK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELIK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel

Detaylı

2012 YILI MESLEĞE YENİ GİRECEK KİŞİLER İÇİN SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

2012 YILI MESLEĞE YENİ GİRECEK KİŞİLER İÇİN SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 2012 YILI MESLEĞE YENİ GİRECEK KİŞİLER İÇİN SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2012 1 Bu Kılavuz, sigorta ve reasürans brokerliğinde

Detaylı

TEKLĠF DOSYASI Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar

TEKLĠF DOSYASI Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar TEKLĠF DOSYASI Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR Ġhaleye katılacak olan isteklilerin aģağıda

Detaylı

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; Özel Sporcular Spor yarıģmalarının, Türkiye Özel Sporcular

Detaylı

ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 2012-2013 ÖĞRETİM YILI YARIŞMA TALİMATI

ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 2012-2013 ÖĞRETİM YILI YARIŞMA TALİMATI ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 2012-2013 ÖĞRETİM YILI YARIŞMA TALİMATI 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1- AMAÇ : Yüksek Öğretim kurumlarında, her düzeyde sporu çok yönlü olarak tanıtmak, sevdirmek, öğrencileri

Detaylı