YAPISAL SAĞLIK TAKİBİ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ YAPI MEKANİĞİ TESTLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPISAL SAĞLIK TAKİBİ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ YAPI MEKANİĞİ TESTLERİ"

Transkript

1 YAPISAL SAĞLIK TAKİBİ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ YAPI MEKANİĞİ TESTLERİ VİZYON DOKÜMANI 1 Hazırlayan: Sarp Dinçer, İnşaat Y. Müh. Mayıs, 2014

2 İÇİNDEKİLER DEPREM MÜHENDİSLİĞİ / DİNAMİK ÇÖZÜMLER...7 Deprem Riski - Araştırma Alanları / Saha Testleri SAHA TESTLERİ VE EKİPMANLARI e-quake SERİSİ YAPISAL SAĞLIK TAKİBİ ÖLÇÜM EKİPMANI...19 Statik/Quasi-Statik Testler den Dinamik Testlere Geçiş...7 Yenilikçi Teknolojik - Dinamik...8 Sadece Laboratuvarda Değil, Sahada Gerçek Testler Ülkemizin İhtiyacı...9 Yerli Teknoloji / Yerli Bilgi Birikimi...11 LABORATUVAR TESTLERİ VE EKİPMANLARI Testbox2010 ve Sensörler Masaüstü Sarsma Tablası Test Amaçlı Sarsma Tablası...24 YAPISAL SAĞLIK TAKİBİ (STRUCTURAL HEALTH MONITORING)...12 SERVO-HİDROLİK AKTÜVATÖRLER...26 ÇÖZÜM MODELLERİ Gerçek Zamanlı 7/24 Yapısal Sağlık Takibi...14 TEPKİ ÇERÇEVESİ/DUVARI Binalarda Gerçek Zamanlı 7/24 Yapısal Sağlık Takibi Köprü ve Tünellerde Gerçek Zamanlı 7/24 Yapısal Sağlık Takibi Tarihi Yapılarda Gerçek Zamanlı 7/24 Yapısal Sağlık Takibi Stadyum/Hangar vb. Özel Yapılarda Gerçek Zamanlı 7/24 Yapısal Sağlık Takibi...16 STATİK/YARI-STATİK SİSTEMLER Testbox1001 Serisi Statik/Yarı Statik Veri Toplama Sistemi Easytest Basıc Veri Toplama Yazılımı Dinamik Kimliklendirme (Yapılarda Kısa Süreli Ölçüm ile Modal Analiz / Çalışması) Yapının Mevcut Deprem Dayanımının Saptanması (Kentsel Dönüşüm) Güçlendirme Onarım Restorasyon Projeleri için Bilgi ve Çalışma Sonunda Etki Analizi Deprem Uyarı ve Otomatik Tepki Sistemi...18

3 1.DEPREM MÜHENDİSLİĞİ / DİNAMİK ÇÖZÜMLER Deprem Riski - Araştırma Alanları / Saha Testleri Günümüzde, ülkemizde depremin getirdiği riskler, halen kentlerimizin, kırsal alanlarımızın ve insanlarımızın önündeki en büyük problemlerden biri olarak durmaktadır. Olası yıkımlara, can, mal ve kültür varlıklarının kayıplarına karşı alınacak önlemler ise İnşaat Mühendislerinin önündeki en büyük sorumluluk ve dolayısıyla akademik çalışma alanlarından biridir. Teknolojinin ilerlemesiyle özellikle 2000 li yıllardan sonra İnşaat Mühendisliği alanında yapılan akademik çalışmalar laboratuvarların sınırını aşmaya, sahayı ve laboratuvarı birleştiren, geleceğin yanında mevcuda da çözüm üretebilen daha proaktif bir hal almaya başlamıştır. 4 5 Yaklaşık son 40 yılda oluşan depremler Statik/Quasi-Statik Testler den Dinamik Testlere Geçiş Üniversitelerimizde bulunan İnşaat Mühendisliği bölümleri yıllardır Yapı Mekaniği ve Malzeme Laboratuvarları nda bu konuya yönelik çalışmalar yürütmektedir. Ancak, bu çalışmaların çoğunda araştırmanın konusu ister statik ister dinamik olsun, test metodolojisi olarak statik ve quasi-statik yöntemleri tercih etmek zorunda kalmışlardır. Bu durum son derece doğaldır. Teknolojin 2000 li yıllar öncesinde sunduğu çözümler ve araştırmaların maliyeti bu doğal çizgileri belirlemiştir. Bu statik ve quasi-statik çalışmalar, araştırmalar gelecekteki tasarımlara büyük katkıda bulunmuş inşaat mühendislerinin önünde yeni ufuklar açmıştır.

4 Sadece Laboratuvarda Değil, Sahada Gerçek Testler Ülkemizin İhtiyacı Günümüzde Deprem Mühendisliği ve Yapı Mekaniği alanındaki test odaklı akademik içerikli çalışmalar çok önemli bir boyuta ulaşmıştır. Doğrudan sahada bazı yapıların deprem olmaksızın dinamik davranışlarını çözmek artık mümkündür. Bu şekilde laboratuvardaki modeller üzerinden çıkarım ve analizler yaparak gelecekteki uygulamalara katkıda bulunmanın yanında, gerçek de var olan yapıların davranış durumları, yeterlilikleri, dayanımları, yorulmaları hakkında güncel bilgi ve analizleri bundan faydalanacak kişilere sunabilmek de olanaklıdır. Mevcut durum tespitine, onarım ve güçlendirme çalışmalarının planlanmasına, etkilerinin ölçülmesine, bir deprem ya da doğa olayı sonrası yapılardaki hasarlar üzerinde kararların oluşturulmasına, yapı zemin etkileşimleri gibi sürekli çözüm bekleyen konulara saha testleriyle katkı sunabilecek modern bir İnşaat Mühendisliği yaklaşımı artık tüm dünyada geçerli hale gelmektedir. Akademik araştırma gücünün pratikteki çalışmalara doğrudan müdahale ve çözüm geliştirme yeterliliğini geliştirmiş olması bu alanda yeni bir devrin açılmakta olduğunu da göstermektedir. Tipik bir Yapı Mekaniği Laboratuvarı - Statik ve Quasi-Statik Testler Yenilikçi - Teknolojik - Dinamik Bununla birlikte artık dinamik ölçümler, araştırmalar ve analizler hem laboratuvarda hem de sahada yürütülebilir hale gelmiştir. Tüm dünyadaki araştırmalarda yapının deprem riskleri dinamik olarak ölçülmeye başlanmıştır. Bu şekilde karşılıklı etkileşim ve sinerji ortaya çıkabilecektir. Sahada, gerçek ve güncelin içinde var olan bir araştırmacı, araştırmalarına kat kat daha gerçekçi ve hızlı yön verebilir. Aynı şekilde doğrudan yapının üzerinde bilimsel testler yapılıyor olması, o yapıdan sorumlu olan kişiler, yükleniciler, mühendisler, kamu kurumları, belediyeler ve vatandaşlar için de önemli ve yönlendirici, güven telkin eden etkiler oluşturmaya başlamaktadır. 6 7 Örneğin; dinamik ölçümler ile oluşan hasarların tespiti ve lokalizasyonu çok ilgi çeken, içinde mutlaka önemli çözümlerin yattığına inanılan, pek çok güncel çalışmanın yürütüldüğü aktif bir konudur. Bu şekilde hasar tespiti için geliştirilecek çözümlerin İnşaat Mühendisliği ve yapı güvenilirliğine çok büyük faydaları olacaktır. Ancak hasar tespiti konusu bir o kadar da zorludur. Doğru modeller geliştirebilmek pek çok test gerektirir. Sadece modeller ve laboratuvar çalışmaları ile bu konuda yol almaya çalışmak iğneyle kuyu kazmak gibidir. Oysa laboratuvar çalışmalarını sahada yer alan yüzlerce binadan alacak ölçümlerle yönlendirmek, laboratuvarı sahaya taşımak anlamına gelmektedir. Hem de büyük bir deprem beklemeye gerek kalmaksızın. Bu çalışmalar sırasında enstrümante edilen binalar kuvvetli bir depreme de maruz kalırsa inşaat mühendisliği açışından büyük değer taşıyacak eşsiz veriler elde etmek mümkün olacaktır.

5 Yerli Teknoloji / Yerli Bilgi Birikimi Ülkemizde yapısal sağlık takibi sistemlerinin kurulu olduğu ya da ölçümlenen bina sayısı çok sınırlıdır. Pek çok büyük deprem gelip geçmektedir ve ne yazık ki sadece elimizde can ve mal kaybı ile bizlerde bıraktığı acı hatıralar kalmaktadır. Oysa bir an önce izlenen bina sayısının arttırılması bu alandaki veri tabanımızın ve bilgi bankamızın oluşmaya başlaması anlamına gelecektir. Bu gün kurulmaya başlanacak sistemler ile hemen bir sonraki deprem için %100 her şeyi doğru tespit edecek mucize sonuçlar elbette beklenmemelidir. Ancak, bu konuya bir an önce ağırlık verilmesi, her deprem sonrasında önemli akademik dersler alabileceğimiz ve gün geçtikçe daha doğru sonuçlar üreten, alınacak kararlara daha gerçekçi katkılar sunulabilecek çözümlere yol alınmaya başlandığı anlamına gelecektir. Mucize çözümler olamayacağı endişesiyle, bu türden yenilikçi ölçüm sistemlerini göz ardı etmek, ertelemek, depremlerin elimizde sadece bir yıkıntı ve kayıplar yığını bırakarak gelip geçmeye devam edeceği anlamını taşıyacaktır. Teknik Destek Grubu olarak 2000 yılından bu yana İnşaat Mühendisliği alanında veri toplama ve sensör çözümlerini %100 e yakın yerli AR-GE ve bilgi birikimi ile geliştirmekteyiz. Bu alanda ülkemizdeki tek kuruluş olarak neredeyse Türkiye deki tüm üniversitelere çözüm sunmaktayız. Yıllardır sayısız projenin içinde aktif yer almış bir yapı olarak deneyimlerimizi sizinle paylaşmayı, ülkemizin ve dünyanın bu konuda geldiği son noktaları takip ederek bu konularda önerilerde bulunmayı bir görev olarak kabul ediyoruz. Benzer şekilde sarsma tablasından, shaker a, veri toplama sisteminden sensöre ve yazılımlara kadar tüm bu modern Deprem Mühendisliği altyapısının Türkiye de geliştirilmekte olmasının Türkiye deki araştırmacılar açısından da büyük bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Elbette proje bütçeleri ve maliyetler açısından bu durum en az 2-3 kat kimi projelerde ise daha fazla avantaj yaratmaktadır. Ancak maliyet avantajı belki de sayılabilecek avantajlar içinde arka sıralarda kalanı olacaktır. Bu sistemlerin Türkiye de geliştiriliyor oluşu bu konudaki bilgi birikiminin (know-how) ülkemize transferi anlamına da gelmektedir. Bu testleri teknolojik altyapısını geliştirebilir (derecede bilgi seviyesinde) olarak gerçekleştirmek çok büyük önem taşımaktadır. Bu durum araştırmacıların, araştırma çalışmaları sırasında karşılaştıkları yeni ihtiyaçlarla ilgili yeni ve özel taleplerde YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER KONVANSİYONEL YAKLAŞIM bulunabilecekleri, yönlendirebilecekleri 8 9 Modern İnşaat Mühendisliği dinamik ölçüm ve elektroniği artık çözümlerinin en önemli noktasına dahil etmeye başlamıştır. Bununla paralel olarak dinamik ölçüm ve elektronik cihazların sağladığı olanakları sahada değerlendirmekse araştırmacılar için en yeni ilgi alanı haline gelmektedir. yerli bir firma olması anlamına gelir. Yurt dışındaki araştırmacıların yönlendirerek geliştirdikleri yabancı menşeili cihazlara bağlı kalarak o fikirlerin dışına çıkamadan bilim üretmeye çalışmak mı? Yoksa kendi bilimsel düşüncelerimizi de içine katma fırsatı bulduğumuz enstrümanların dünyaya ihraç edilerek kullanıldığı durumda, ülkemiz orijinli bilimsel fikirlerden tüm dünyanın da etkilenebilmesini sağlayabilmek mi? O nedenlerle mucize çözüm beklentilerine girmeden, ama hiç gecikmeden bu güncel teknolojilerin değerlendirilmeye başlanması gerektiğine inanıyoruz. Bu cihaz ve yazılımları Türkiye de geliştiren Teknik Destek Grubu tüm dünyada toplam 5-6 saygın üretici arasında kendisine önemli bir yer edinmiştir. Ürünlerimiz Türkiye de yıllardır pek çok üniversite ve araştırma kuruluşu tarafından kullanılarak kendini kanıtlamıştır. Ürünlerimiz kullanılarak yapılan testler dünya çapında yüzlerce bilimsel makaleye dayanak olmuştur. Bununla da sınırlı kalmayıp USGS (Amerikan Jeolojik Araştırmalar Kurumu) gibi kurumlar tarafından test edilmiş ve kabul görmüştür. DASK ın düzenlediği Depreme Dayanıklı Yapı Yarışması bu sayede haziran-2014 te %100 yerli teknoloji ve enstrümantasyon desteği ile gerçekleştirilebilmiştir. Ürünlerimiz dış ülkelere ihraç edilmektedir. Türkiye nin toplam ihracatı içinde ileri teknoloji ürünleri ihracatının yok denecek kadar az olduğu göz önünde bulundurulduğunda ortaya konan toplam katkının önemli bir değer olarak siz akademisyenlerimizce takdir edilmesi de bizlere gurur vermiş ve çok memnun etmiştir.

6 TEKNİK DESTEK GRUBU ve TESTART olarak Deprem Mühendisliği ve Yapısal Sağlık Takibi enstrümanlarını, yazılımlarını yerli teknolojiyle üreterek aslında bir yandan da ülkemizin yaşadığı deprem sorunundan çıkışla, öncelikle Türkiye de sonra tüm dünyaya çözümler sunmak gibi bir misyonu da yerine getirmiş oluyoruz. Bizler işin enstrüman kısmında böyle bir katkı sunarken, değerli akademisyen ve araştırmacılarımızın da İnşaat Mühendisliği alanında yapacakları özgüvenli çalışmalarla ortaya çıkacak ortak eylemin, tüm dünyada Deprem Araştırmaları üzerinde etki yaratacağına inanıyoruz. 2.YAPISAL SAĞLIK TAKİBİ (STRUCTURAL HEALTH MONITORING) önünde bulundurulmalı, kablosuz ivmeölçerler ya da ethernet gibi binada zaten bulunması muhtemel dijital iletim kablo altyapılarını değerlendirebilecek şekilde sensör ve cihaz yerleşim planlaması yapılmalıdır. Teknik Destek Grubu tarafından önerilen bazı yerleşim ve çalışma şekilleri aşağıda örnek olarak gösterilmiştir. Çok Sensörlü Yapısal Sağlık Takibi ve Dinamik Analiz Sıklaştırılmış Çok Sensörlü Yapısal Sağlık Takibi ve Dinamik Analiz Bina tipindeki yapılara ivmeölçerler yerleştirilerek ortam titreşimi (ing.-ambient vibration) ya da zorlanmış titreşim (ing.-forced vibration) altında binanın gerçek davranışının ve dinamik parametrelerinin çözümlenmesi, binanın deprem gibi dinamik yükler altındaki davranışını daha iyi tahmin edebilmek için büyük önem taşımaktadır. Bu yöntem dinamik bina analizinde yenilikçi bir yöntemdir, son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte büyük bir aşama kaydetmiştir. Bu yöntemle -eğer ölçüm ve analiz doğru yapılmışsa- binanın dinamik kimliklendirme ve modal analiz çalışması sonuçlandırılmaktadır. Hakim periyot, modal frekanslar, sönüm oranları, mod şekilleri, burulma titreşimleri, salınım titreşimleri (rocking), kat arası ötelemeler ve zemin yapı etkileşimi gibi çok önemli çıkarımlara varmak mümkündür. Öte yandan pek çok akademik araştırmaya konu olan, özellikle ABD ve Japonya gibi depreme karşı önemli araştırmalar yürüten gelişmiş ülkelerde 30 yılı aşkın süredir günün elverdiği teknolojik olanaklarla uygulanan bu yöntemde sensörlerin optimum şekilde yerleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. 10 Bununla birlikte özellikle ortam titreşim altında veri elde edilmesi amaçlanıyorsa, ölçülen 11 ayırt edilebilir ivme değerlerinin mikro-g ler düzeyinde olması gerekmektedir. Bu amaçla 24 bit çözünürlüğünde ve en az 120 db dinamik ölçüm aralığına sahip sayısallaştırıcılar (diğer adıyla veri toplama sistemleri) kullanılmalıdır, her ivmeölçerden saniyede en az örnek toplanmalıdır. Ölçümler geçici (örneğin bir binanın onarım-güçlendirme öncesi ve sonrası durumunu yorumlamak, bir sorunun kaynağını saptamak gibi durumlar için) ya da kalıcı (kritik bazı binaları sürekli takip etmek, erken uyarı sinyalleri algılayabilmek için) sistemlerle yapılabilir. Her binanın kendine özgü durumu da göz önünde bulundurulmalı ve enstrümantasyon buna göre planlanmalıdır. Standart bazı sensör yerleştirme önerileri yol gösterici olarak kabul edilse de binanın özelliğine göre (kat sayısı, düzensizlikler, yumuşak katlar vb.) sensör sayıları, eksenleri ve yerleri İnşaat Mühendisleri ya da akademisyenlerce yapılacak çalışmayla belirlenmelidir. Detaylı inceleme sonrası standart önerilere göre olan sensör sayısı eksiltilebilir ya da arttırılabilir. Yapılacak araştırmanın amacı ve niteliği de bu açıdan önemlidir. Pek çok binada tüm katlar arasından analog sinyal kablolarının geçirilmesinin zorlukları da göz

7 3. ÇÖZÜM MODELLERİ Bu vizyon dokümanında önerilen altyapıları kazandığınızda bölgeniz için oluşturabileceğiniz çözüm modelleri aşağıda verilmiştir. Bu çözüm modellerinin hangilerini uygulanabileceğini ya da kaç adet paralel sistem ve test yapılabileceğini edineceğiniz altyapıdaki cihaz tipleri ve sayıları belirleyecektir. 3.1 Gerçek Zamanlı 7/24 Yapısal Sağlık Takibi Köprü ve Tünellerde Gerçek Zamanlı 7/24 Yapısal Sağlık Takibi Köprü ve tüneller belki de Yapısal Sağlık Takibi tarihi boyunca en çok izlenen yapılarının en başında gelir. Yine köprü ya da tünelin projesine göre belirli aralıklarla ivmeölçerler, strain gauge ler yerleştirilerek, köprünün hem açıklık hem de ayak bölümlerinde takipler yapılabilir. Tünellerde, hem titreşim takibi hem de tünelin kesit alanlarına binen yük takip altında tutulabilir. Yukarıdaki çözümde de belirtildiği gibi dönemsel analizlerin yanında 7/24 izleme yapılarak acil durum eşikleri ve önlemleri oluşturulabilir. Köprü ve tünellerin yapısal durumu ile ilgili en güçlü karar destek sistemlerinden biridir. Her türden İnşaat Mühendisliği yapısının deprem başta olmak üzere, tüm doğal veya çevresel risklere karşı 7 gün 24 saat sensörlerle izlenmesi olarak tanımlanır. Yapısal verilerin, dinamik/statik davranışların kayıt edilmesi ile zamana bağlı ya da belli bir olay sonrasında gerçek-zamanlı ve post analizler sonucunda binanın davranışındaki genel değişimleri ölçerek; Yorulma etkileri ya da deprem gibi spesifik bir şoka bağlı olarak, Davranış değişikliklerinin fark edilmesini, Şok öncesi ve sonrası analizi yapılmasını, Olası rijitlik kayıplarının, gizli ya da açık hasarların saptanmasını, Eşik değerlerin aşıldığı durumlarda uyarı ve önlem mekanizmalarının devreye sokulmasını, Yapı hakkında bir karar destek sistemi ve erken uyarı işlevselliği oluşturulmasını sağlar Binalarda Gerçek Zamanlı 7/24 Yapısal Sağlık Takibi Tarihi Yapılarda Gerçek Zamanlı 7/24 Yapısal Sağlık Takibi Tarihi yapılar ve kültür varlıklarının takibi iki yönden çok önem taşır. Birincisi tarihi yapının zaman ilerledikçe olası bir çökme riskine karşı önlem alabilmek, güçlendirmek, proaktif davranmak. İkincisi ise tarihi yapının davranış şeklinden tasarımı ile ilgili ipuçları çıkararak Yüksek yapılarda, daha düşük katlı betonarme ya da yığma binalarda, sitelerde, okullarda, 12 hastanelerde uygulanabilecek çözümlerdir. Temel olarak belli bir sayıda ivmeölçerin bina sonuçlara varmak. Ülkemizde sayıları çok fazla olmasa da kayda değer miktarda izlenen tarihi yapı mevcuttur. İstanbul da bulunun Nuru Osmaniye Camii, Manisa daki diğer bir tarihi cami 13 TESTBOX Yapısal Sağlık Takibi sistemleri ile izlenmektedir. projesi de göz önünde bulundurularak kalıcı olarak binaya yerleştirilmesini, bir veri toplama cihazı ile ölçümlenmesine ve verilerin ADSL ya da farklı internet bağlantıları kullanılarak sürekli takip altında tutulmasını içerir. Bu sistem tiltölçer ve çatlak ölçer gibi ek sensörlerle de desteklenebilir. Dönemsel olarak veriler üzerinde modal analiz çalışmaları yapılabileceği gibi, üniversite laboratuvarında oluşturulacak bir izleme merkezinde binayı sürekli takip altında tutmak da mümkündür. Yazılım belli parametreler, eşik değerler aşıldığında otomatik bazı uyarı mekanizmalarını devreye sokabilir. Cihaz kullanıcı tanımlı ya da tetiklendiği durumlarda kayıt alabilir. Bir deprem sonrasında çok kısa bir süre içinde hakim periyot, modal frekanslar, kat arası ötelemeler ve tepe deplasmanları kontrol edilerek, binanın durumuyla ilgili verilecek kararda çok önemli bir karar destek sistemi görevi görür.

8 3.1.4 Stadyum/Hangar vb. Özel Yapılarda Gerçek Zamanlı 7/24 Yapısal Sağlık Takibi Bu türden özel yapılarda en az dinamik takip kadar statik takip de önem kazanır. Çatı kafes sistemlerde kar yükü nedeniyle oluşacak ani çökmeler içinde çok değerli ve stratejik öneme sahip bir varlığın yok olmasına, büyük maddi hasara neden olabilir. Bu nedenle bu tür özel yapılarda genelde 2 yönlü takip kullanılmaktadır. 1.Statik Ölçüm: Çatı-kafes elemanlarında kar ve rüzgar yükleri altında a. Deformasyon ve yük takibi b. Aşırı yük/eşik değer alarmı dinamik kimlik bilgileri saklanarak, deprem, derin kazı vb. binanın yaşayacağı bir şok sonrası ölçümlerle karşılaştırılarak binadaki olası hasar durumu hakkında fikir yürütülebilir. Tüm dünyada yoğun olarak yürütülen ve giderek hız kazanan dinamik kimliklendirme (dyanmic identification) çalışmalarını TESTBOX/e-QUAKE veri toplama sistemleri ve SENSEBOX serisi sensörler ile hem ortam titreşimi altında hem yine Teknik Destek Grubu tarafından geliştirilen shaker lar kullanılarak zorlanmış titreşim altında tamamen yerli üretim sistemleriyle yürütmek mümkün hale gelmiştir. 2.Dinamik Ölçüm: Yapı genelinde ortam titreşimi altında a. Hakim periyot takibi ve modal analiz, b. Deprem alarmı ve otomatik tepki 3.3 Yapının Mevcut Deprem Dayanımının Saptanması (Kentsel Dönüşüm) Yapının mevcut deprem dayanımın saptanması her ne kadar yapısal kimliklendirme çalışması ile sınırlı olmasa da, bu eşsiz bilgi de kullanılarak oluşturulacak mantıklı bir algoritma ile çok gerçekçi sonuçlara varmak mümkün olacaktır. Mevcut mevzuatta özellikle kentsel dönüşüm açısından çok değerli olan binaların yapısal dayanımının saptanması aşaması gerçekleştirilmektedir. Aşağıda bu sonuca erişilebilecek örnek bir algoritma sunulmuştur METODOLOJİ Stadyum tipi çok büyük yapılarda da yine farklı kritik noktalarla ilgili lokal takipler yapılabileceği gibi yapının bütününü titreşim analizine tabii tutmak da mümkündür. Sabit ya da seyyar tribünler, çatı kafes sistemler stadyumlarda öncelikli takip noktalarını oluşturur. 3.2 Dinamik Kimliklendirme (Yapılarda Kısa Süreli Ölçüm ile Modal Analiz/ Çalışması) Ortam titreşimi altında yapıların gerçek dinamik parametrelerinin belirlenmesi işlemi genelde dinamik kimliklendirme (dyanmic identification) olarak adlandırılır. İvmeölçerlerin uygun konfigürasyonlarda binaya yerleştirilmesiyle; hakim periyot, modal frekanslar, sönüm oranları, mod şekilleri, öteleme ve burulma modları gibi dinamik parametreler hiçbir zorlayıcı etkiye ihtiyaç olmadan rüzgar, trafik, küçük tektonik hareketler gibi çevresel dinamik uyaranlar ya da bir shaker (sarsıcı) kullanılarak zorlanmış titreşim altında çıkartılabilir. Bu şekilde binanın dinamik parametrelerinin belirlenmesi ile bilgisayarda yapılan sonlu elemanlar analizi güncellenebilir. Gerçek tepkilere göre düzeltilmiş bir sonlu elemanlar analizi ile bilgisayar üzerinden çok daha gerçekçi çıkarımlara varmak mümkün olabilir. Bunun yanında binanın SAHADA Ön Saha İncelemesi ve Projeye Uygunluk Dinamik Veri Toplama İvme Ölçerler Yerleştirilir Ortam Titreşimi Altında Veri Alınır Malzeme Özellikleri Hasarsız Beton Testi ve Donaltı İncelemesi Gerekli ise Kalibre Edilir Ulusal Teknoloji ile Verimli Kentsel Dönüşüm OFİSTE Bina Projesinin İncelenmesi ve Bilgisayarda Modellenmesi Dinamik Kimliklendirme Bilgisayar Modelinin Kalibrasyonu Gerçek Depremlerin Bilgisayar Üzerinde Similasyounu Güvenli/Güçlendirme/Yıkım Sonuçlarının Raporlanması Post-Proses - Analiz

9 3.4 Güçlendirme Onarım Restorasyon Projeleri için Bilgi ve Çalışma Sonunda Etki Analizi Eksik bilgi ile yürütülen onarım ve güçlendirme çalışmalarının, bina dayanımı üzerinde etkisi olmamakta ya da ters yönde etkisi olabilmektedir. Bu nedenle binanın onarım ve güçlendirme çalışması öncesinde yenilikçi analiz yöntemleriyle ölçülerek bilgisayarda yürütülecek analizin daha gerçekçi olması sağlanabilmektedir. Ayrıca binanın güçlendirme çalışması öncesi ve sonrası durumunun ölçülerek karşılaştırma yapılması mümkün olabilmektedir. 3.5 Deprem Uyarı ve Otomatik Tepki Sistemi Bu vizyon dokümanında önerilen altyapıları kazandığınızda, binalar için tasarlanmış daha az komplike ancak, sarsıntı hissedildiğinde binada temel güvenlik önlemlerini alabilecek seviyede bir Deprem Uyarı ve Otomatik Tepki Sistemi olan e-quake-smart ile bölgeniz için bir çözüm oluşturmuş olacaksınız. 4.SAHA TESTLERİ VE EKİPMANLARI 4.1. e-quake Serisi Yapısal Sağlık Takibi Ölçüm Ekipmanı Sensör+Sayısallaştırcı (Digitizer)+GPS Senkronizasyonu: e-quake serisi yapısal sağlık takibi çözümleri hem kuvvet geri beslemeli servo ivmeölçerleri hem de 24 bit çok hassas sayısallaştırıcıları içermektedir. Modal analizin yürütülebilmesi için verilerin yapıdaki tüm ivmeölçerlerden senkronize (eş-zamanlı) olarak alınması gereklidir. Bunun için ya merkezi çok kanallı (16-32 kanal) sayısallaştırıcı ve uç noktalarda analog sensörler kullanılır ya da ölçüm ve sayısallaştıcının birleşik halde bulunduğu cihazlar direkt olarak ölçüm noktalarına yerleştirilir. Çok kanallı merkezi ivmeölçerlerden dağıtım yapıldığı durumlarda çok uzun analog kablolar ve nispeten zorlu bir kablolama süreci gereklidir. Kalıcı ve sürekli ölçümler için bu yöntem tavsiye edilse de, özellikle geçici ölçümler ve hali hazırda kullanılmakta olan binalar için sensörlerin ve sayısallaştırıcıların birleştirilmiş versiyonlarının kullanılması tercih edilir. e-quake serisi cihazlar; 1,2 ya da 3 eksenli ivmeölçerlerin doğrudan sayısal çıkış veren ve üzerine kayıt alabilen versiyonlarıdır. Bu durumda cihazların birbirleri ile bağlantısı olmayacaktır. Ancak binanın farklı noktalarında kaydedilen verilerin senkronize olması şarttır. 16 Bunun için Teknik Destek 17 Grubu tarafından geliştirilmiş özel bir GPS senkronizasyon yöntemi kullanılmaktadır. Cihazlar bağımsız GPS antenleri ile uydularla eş zamanlı Analog/Dijital çevrim yaparlar. Tüm bağımsız cihazların topladığı veriler UTC ye göre 1 mikro-saniye hassasiyetinde eş-zamanlı olur. Cihazın anteni küçük bir yapıya sahiptir. Sadece anten kısmının doğrudan gökyüzünü görecek bir yere ya da pencereye yakın bir noktaya yerleştirilmesi gereklidir.

10 Ortam Titreşimi (Ambient Vibration)-Operasyonel Modal Analiz: Bu seri, ortam titreşimi altında kayıt almaya uygundur. Bu şu anlama gelmektedir; gerçek binaların yüksek miktardaki titreştirici ve aktüvatörlerden etkilenmesi zordur. Oldukça rijit bir yapıya sahiptirler. Bunun için ya bir sarsıcı (shaker) kullanmak, ya da deprem oluşmasını beklemek gerekir. Oysa binanın günlük sürecinde gerek iç etkenler, gerekse rüzgar ve trafik etkileri ile küçük tektonik hareketler binanın hissedilmeyecek derecede küçük mikro-g ler seviyesinde bir doğal salınım göstermesine neden olur. Bu küçük ortam titreştiricilerinin beyaz gürültü (whitenoise) şeklinde bir karakteristiğe sahip olduğu varsayılır. Bu nedenle herhangi bir giriş (etki) tanımlanmaksızın sadece çıktıya (tepki) bakılarak bir modal analiz çalışması gerçekleştirilir. Bu operasyonel modal analiz ya da output-only modal analiz olarak anılır. Teknolojinin gelişmesiyle tercih edilen bir yöntem haline gelebilmiştir. e-quake serisi Yapısal Sağlık Takibi cihazları mikro-g ler seviyesindeki ortam titreşimi tepkilerini hissetmek için yeterlidir. Bu nedenle özel bir olay beklemeksizin bu cihazlarla 1-2 gün içinde bir binadan kayıtlar alıp, binanın Dinamik Çözümlemesini (Dyanmic Identification) sonuçlandırmak mümkündür. Her cihaza bir Ethernet bağlantısı ulaştırılabildiği durumda (ki günümüzde oldukça kolay bir şekilde çözülebilmektedir) gerçek zamanlı olarak herhangi bir bilgisayar ile bağlanarak verileri gerçek zamanlı olarak görüntülemek ve kaydetmek mümkün olur. Cihazların gerekli port yönlendirilmeleri yapılarak internet bağlantısı üzerinden uzak herhangi bir noktadan da araştırmacı verileri görüntüleyebilir ve lokal bilgisayarına kaydedebilir. Veri İletişimi ve Üzerine Kayıt: Cihazlardan 2 farklı şekilde veri toplamak mümkündür. 1-Ethernet Bağlantısı 2-Üzerine Kayıt Tetiklenerek Veri Kaydı: Analiz Yazılımı: Gerçek zamanlı olarak sürekli merkeze gelen veriler analiz edilir. Ortaya çıkan hakim salınım periyodu ve mod şekilleri binanın imzası niteliğindedir. Bunlardaki bir değişim binada gizli ya da açık bir hasara işaret eder. Bu analiz sonuçlarına göre bina ağır, orta hasarlı ya da hasarsız olarak haritada işaretlenir. Böylelikle yazılım bir deprem sonrası çok kısa sürede sonuçlar üretir.

11 Sarsıcı (SHAKER): Türkiye de ilk defa Teknik Destek Grubu tarafından üretilmiştir. İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü bir proje kapsamında sahada gerçek binalarda test yapmaktadır. 5.LABORATUVAR TESTLERİ VE EKİPMANLARI 5.1. TESTBOX2010 ve Sensörler TESTBOX2010 Serisi Dinamik Veri Toplama Sistemi: Bu veri toplama cihazları genel amaçlı dinamik sayısallaştırıcılardan oluşmaktadır. Bu cihazlar; ivmeölçerler, hız ve yer değiştirme sensörleri, strain guage ler, LVDT ler, yük hücreleri, tilt ve eğimölçerler, boşluk suyu ya da toprak basıncı ölçerler gibi İnşaat Mühendisliği sensörleri ile uyumludur. 16 khz e varan örnekleme hızlarıyla tüm test gereksinimlerini fazlasıyla karşılarlar. İvmeölçer: SENSEBOX7000 serisi elektro-dinamik/kuvvet geri besleme ve MEMS tabanlı 20 ivmeölçer ailesi ile binalarda ortam titreşimi ya da zorlanmış titreşim testlerinde, Sarsma Tablası (daha belirgin ivmeler için daha maliyet avantajlı ürünler) testlerinde ya da kuvvetlizayıf 21 yer hareketi sismoloji istasyonlarında kullanılabilecek oldukça geniş yelpazede bir ürün seçeneği sunulmaktadır.

12 Strain Gauge: Hem doğrudan birim deformasyon/yük ölçümünde laboratuvarlarda, etüt merkezlerinde, akademik çalışmalarda hem de çok çeşitli sensörlerin üretiminde ürün girdisi olarak kullanılır. TESTBOX serisi veri toplama cihazları strain gaugelerdeki direnç değişiminden kaynaklanan Mv seviyesindeki voltaj değişimleri üzerinde kazanç yaratarak, sonucu volt seviyesinde yüksek çözünürlükle örnekler. LVDT: Deformasyon uygulaması için en direkt ve etkili çözümdür Masaüstü Sarsma Tablası Lisans ve lisansüstü eğitim-mod şekilleri Küçük ölçekli denemeler Depreme dayanıklı bina tasarımı yarışmaları Yük Hücreleri: Temel çalışma prensibi strain gauge lere dayanır. Gerekli kalibrasyon ayarları fabrika aşamasında yapılarak, yük hücreleri kullanıcıya birim yük başına ne kadar elektriksel voltaj çıkışı alabileceğini hesaplayabileceği bir kat sayıyla gelir Test Amaçlı Sarsma Tablası Modeller üzerinde dinamik testler Sismik izolatör performans testleri Yorulma (Fatigue) Testleri 22 Titreşim ölçümü ve modal analiz ile hasar tespit algoritmalarının geliştirilmesi 23

13 Quasi Statik Testler sahaya da taşındı! 6. SERVO-HİDROLİK AKTÜVATÖRLER Quasi-Statik Testler: Çok hassas yükleme ya da pozisyonlama gerektiren bu tür testler, ancak servo-hidrolik (ya da mekanik) kontrole sahip aktüvatörlerle gerçekleştirilebilir. Teknik Destek Grubu tarafından geliştirilmiş ileri seviye kontrol sistemlerinde yükleme ve hareket hızının kontrol edilebilmesi, ara noktalara yüksek hassasiyetli ve düşük toleransla yaklaşılabilmesi birinci derecede önemlidir. Bu nedenle Teknik Destek Grubu, çözümlerinde yüksek hassasiyete ulaşabilmeye olanak tanıyan servo hidrolik ya da servo-motorlu elektromekanik çözümleri ve kapalı devre PID kontrolü tercih etmektedir. Push-Over Testleri 24 25

14 7. TEPKİ ÇERÇEVESİ/DUVARI Tüm İnşaat Mühendisliği Laboratuvarlarında bulunur. İnşaat Mühendisleri tarafından tasarlanır. Beton ya da çelikten imal edilir. 8. STATİK/YARI-STATİK SİSTEMLER 8.1.TESTBOX1001 Serisi Statik/Yarı Statik Veri Toplama Sistemi 16 bit ölçüm çözünürlüğe sahip ölçüm hassasiyetinde tasarlanmış ve kanal başına saniyede 8 örneğe kadar veri toplayabilen TESTBOX1001 veri toplama sistemi, pek çok araştırmacı için ideal ve pratik çözüm niteliğindedir. TESTBOX1001 in temel fonksiyonu; sensörlerden gelen yavaş değişken sinyallerin dijital veriye çevrilerek bilgisayar ortamına aktarılmasıdır EASYTEST BASIC Veri Toplama Yazılımı Çözüm Modelleri Saha Testleri Gerçek Zamanlı 7/24 Yapısal Sağlık Takibi Dinamik Kimliklendirme (Yapılarda Kısa Süreli Ölçüm ile Modal Analiz/ Çalışması) Laboratuvar Testleri Sarsma Masaları Servo Hidrolik Aktüvatörler Quasi-Statik Testler Statik/Yarı Statik Sistemler Ölçüm Sistemi Ekipman e-quake-acc-21, Tek Eksenli Ultra Hassas Sismik İvme Kayıt Cihazı e-quake-acc-22 İki Eksenli Ultra Hassas Sismik İvme Kayıt Cihazı e-quake-tilt, İki Eksenli Eğiklik Ölçer e-quake-acc-23, Üç Eksenli Ultra Hassas Sismik İvme Kayıt Cihazı EASYTEST-SHM, Yapı Sağlığı Takibi Yazılımı e-quake- SHMBOX, Yapısal Sağlık Takibi ve Alarm Kontrol Ünitesi e-quake-acc-2x, Ultra Hassas Sismik İvme Kayıt Cihazı ya da TESTBOX-2010ATT, Yapısal Sağlık Takibi Cihazı SENSEBOX Ultra Yüksek Hassasiyetli İvmeölçer (±2 g) Sarsıcı (Shaker) TESTBOX-2010 Dinamik Veri Toplama Sistemleri EASYTEST-NETWORK Dinamik Veri Toplama Yazılımı SENSEBOX Ultra Yüksek Hassasiyetli 26 Statik/Yarı Statik olarak tanımlanabilecek testlerde veri toplama, veri kaydı, anlık veri 27 Ölçüm Sistemleri ve Sensörler görüntüleme, grafik oluşturma vb. temel işlevlerin basit ve akıcı bir arayüzle gerçekleştirilmesini sağlar. İvmeölçer (±2 g) SENSEBOX Yüksek Hassasiyetli İvmeölçer (2-400 g) Strain Gauge STRAIN-BF-120-X LVDT (Deplasman Ölçerler) LOAD CELL (Yük Hücreleri) Masa Üstü Sarsma Tablası Test Amaçlı Sarsma Tablası Quasi-Statik Testler Push Over Testler TESTBOX 1001-Genel Amaçlı Veri Toplama Cihazı EASYTEST - BASIC Yarı Statik Veri Toplama Yazılımı

15 Sokak 5/6 Aşağı Öveçler Çankaya / Ankara / TÜRKİYE Tel: Faks:

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ 1 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ Şeref Naci ENGİN 1 ÖZET Bu bildiride Kocaeli Gebze de TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesinde

Detaylı

MEVCUT YAPILARIN İNCELENMESİ VE YAPI DENETİMİ KOMİSYONU RAPORU

MEVCUT YAPILARIN İNCELENMESİ VE YAPI DENETİMİ KOMİSYONU RAPORU MEVCUT YAPILARIN İNCELENMESİ VE YAPI DENETİMİ KOMİSYONU RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÖZET. 12 1. MEVCUT YAPILARIN ENVANTERİ VE İNCELENMESİ... 1.1 GİRİŞ... 14 1.2 MEVCUT DURUM. 15 1.2.1 İncelenecek Bina Sayısının

Detaylı

İŞNET GROUP. Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor.

İŞNET GROUP. Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor. İŞNET GROUP Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor. İçindekiler Hakkımızda 1 Hakkımızda 2 Çözüm Ortaklarımız 3 Kalite Anlayışımız ve Çevre Politikamız

Detaylı

Cevap Süreleri. İşyerlerinde Elektrik Güvenliği NFPA 70E-2012 Standartı Hakkında Bilinmesi Gereken 10 Kilit Nokta

Cevap Süreleri. İşyerlerinde Elektrik Güvenliği NFPA 70E-2012 Standartı Hakkında Bilinmesi Gereken 10 Kilit Nokta MAYIS 2014 - Sayı:57 Yıl:8 12 İşyerlerinde Elektrik Güvenliği NFPA 70E-2012 Standartı Hakkında Bilinmesi Gereken 10 Kilit Nokta 18 Özelleştirilmiş Basınç Diferansiyel Modülü Yüksek Basınca Dirençli Akış

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ Bilirsiniz ki, hayatta her şey teşvik ile olur. Bugün kendi mallarınıza göstereceğiniz rağbet, yerli mallarının günden güne daha nezih ve daha ucuz olmasını

Detaylı

TÜRKĐYE ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI

TÜRKĐYE ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI TÜRKĐYE ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI (TUDAP) 2005 2014 Eylül 2005 ÖNSÖZ Ülkemiz topraklarının 2/3 si hasar yapıcı şiddette deprem tehtidi altındadır. Yapılan istatiksel analizler her 8 ayda bir

Detaylı

4G için İmzalar Atıldı ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ YIL:26 SAYI:87 1/2013 ISSN 1300-2473

4G için İmzalar Atıldı ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ YIL:26 SAYI:87 1/2013 ISSN 1300-2473 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın bir kuruluşudur. YIL:26 SAYI:87 1/2013 ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ ISSN 1300-2473 4G için İmzalar Atıldı ASELSAN Dergisi 1 Değerli Okuyucular ASELSAN

Detaylı

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK 06530 Eskişehir Yolu 9. Km. Ankara-TÜRKİYE WEB : http://www.deprem.gov.tr http://www.afad.gov.tr Baskı Yılı : Nisan 2011 İÇİNDEKİLER Deprem Dairesi 7 Ulusal Sismolojik Gözlem Ağı 14 Ulusal

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

Tesisatlarda Sismik Koruma

Tesisatlarda Sismik Koruma Tesisatlarda Sismik Koruma Eren KALAFAT, Makine Mühendisi, MBA 1. Deprem Nedir? Depremin sözlük anlamı Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi

Detaylı

advance Türkiye nin en büyük vinç projesi Endüstriyel Otomasyon İçin Ürün Sistem ve Çözümler Kablo üretim makinesinde kablosuz kontrol

advance Türkiye nin en büyük vinç projesi Endüstriyel Otomasyon İçin Ürün Sistem ve Çözümler Kablo üretim makinesinde kablosuz kontrol Temmuz 2/2007 advance s Endüstriyel Otomasyon İçin Ürün Sistem ve Çözümler Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Kablo üretim makinesinde kablosuz kontrol Hareket Kontrol Sistemleri Türkiye deki ilk 18 servo

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ, SADECE ÜLKEMİZDE DEĞİL, DÜNYADA DA SAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ARASINDADIR.

ÜNİVERSİTEMİZ, SADECE ÜLKEMİZDE DEĞİL, DÜNYADA DA SAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ARASINDADIR. İNTES Genç Yöneticiler Grubu(İGY) Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Şenel i ziyaret etti İNTES Genç Yöneticiler Grubu (İGY) 28 Mayıs 2014 Çarşamba günü Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel e bir nezaket

Detaylı

.tr rg v.o.ttg w w w 2009-2010

.tr rg v.o.ttg w w w 2009-2010 www.ttgv.org.tr 2009-2010 DR. AKIN ÇAKMAKCI 5 Ağustos 1937 yılında Bolu da doğdu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan Devlet Parasız Yatılı Sınavı nı kazanarak girdiği Haydarpaşa Lisesi ni bitirdikten

Detaylı

G NDE MODELLEME SİMÜLASYON. Doç. Dr. Veysi İŞLER ODTÜ- TSK MODSİMMER Müdürü. Ziya İPEKKAN SimBT 2010/1 SAYI 11. www.ssm.gov.tr

G NDE MODELLEME SİMÜLASYON. Doç. Dr. Veysi İŞLER ODTÜ- TSK MODSİMMER Müdürü. Ziya İPEKKAN SimBT 2010/1 SAYI 11. www.ssm.gov.tr Savunma Sanayii Müsteşarlığı G NDE ISSN 2010/1 SAYI 11 1307-8380 MODELLEME SİMÜLASYON Doç. Dr. Veysi İŞLER ODTÜ- TSK MODSİMMER Müdürü www.ssm.gov.tr Ziya İPEKKAN SimBT Dünyada her şey için, yaşam için,

Detaylı

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI 1987 ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK TEŞKİLATI Dök. 9184-AN / 902 1. Bölüm HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ENDÜSTRİYEL OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİNDE KULLANILAN ALGILAYICILAR, DÖNÜŞTÜRÜCÜLER VE UYGULAMALARI

ENDÜSTRİYEL OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİNDE KULLANILAN ALGILAYICILAR, DÖNÜŞTÜRÜCÜLER VE UYGULAMALARI ENDÜSTRİYEL OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİNDE KULLANILAN ALGILAYICILAR, DÖNÜŞTÜRÜCÜLER VE UYGULAMALARI 1 GİRİŞ...4 2 ALGILAYICILARIN SINIFLANDIRILMASI...5 2.1 GİRİŞ BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE...6 2.2 ÇIKIŞ BÜYÜKLÜKLERİNE

Detaylı

KARADENİZ 3-5. Haziran. Organizasyon: http://eee.ktu. .edu.tr. 2015 Trabzon

KARADENİZ 3-5. Haziran. Organizasyon: http://eee.ktu. .edu.tr. 2015 Trabzon KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 3-5 Haziran 2015 Organizasyon: Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Teknoloji Transfer Ofisi http://eee.ktu..edu.tr http://www.ktu.edu.tr/tto

Detaylı

www.senkronguvenlik.com.tr

www.senkronguvenlik.com.tr www.senkronguvenlik.com.tr Kusursuz hizmet eşsiz çözümler! Sizlere en iyi çözüm ve hizmetleri sunmak için uluslararası çözüm ortaklarımızla gücümüze güç katıyoruz. Daha fazla seçenek ve yeni teknoloji

Detaylı

SAYISAL KARASAL TELEVİZYON YAYINCILIĞI

SAYISAL KARASAL TELEVİZYON YAYINCILIĞI Dijital İletişim Teknolojileri İhtisas Dergisi OCAK 2015 SAYI: 6 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR TUYAD DAN ELEKTRONİK GERİ DÖNÜŞÜM HAMLESİ SAYISAL KARASAL TELEVİZYON YAYINCILIĞI DÜZLEMSEL UYDU ANTENLERİ

Detaylı

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI Altuğ YAVAŞ(*), Ömer CİVALEK(**) ÖZET Geçen yüzyılın ortalarında ortaya çıkan, insan davranışlarını ve düşünce tarzını modellemeyi amaçlayan

Detaylı

Giriş BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Giriş BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İstanbul'da deprem gerçeği dikkate alınarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile; Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirhği

Detaylı

TEMEL PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI GENİŞLETİLMİŞ DERS NOTLARI

TEMEL PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI GENİŞLETİLMİŞ DERS NOTLARI TEMEL PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI GENİŞLETİLMİŞ DERS NOTLARI Sağlık Bakanlığı Proje Yönetimi Destek Birimi Hazırlayan G. Murat DENGİZ Ekim-2007 Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Tic.

Detaylı

www.muhendisiz.net İÇİNDEKİLER

www.muhendisiz.net İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Konu Sayfa No TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ 1 1.Genel Kavramlar..1 2.Sismik Enstrumanlar..4 3. Sismik Enstrumanlar İçin Pratik Düşünceler..5 3.1. Stran Gage li Sismograf..5 3.2. LVDT li Sismograf.6 3.3.

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2861 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1818 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1) Prof.Dr. Yusuf ÇELİK (Ünite 2, 3, 5) Prof.Dr.

Detaylı

local Akıllı Fabrikalar 24 Türkiye 12 Rexroth Eğitim Sistemleri 32 Traktör Teknolojileri

local Akıllı Fabrikalar 24 Türkiye 12 Rexroth Eğitim Sistemleri 32 Traktör Teknolojileri 01 2015 local Türkiye 12 Rexroth Eğitim Sistemleri 32 Traktör Teknolojileri Akıllı Fabrikalar 24 RUBRIK L 2 drive & control local Kahve Mutluluğu! Modern kahve dükkânlarında sunulan ürün çeşitliliği bazen

Detaylı

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Ocak 2015 Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Bu rapor, Deloitte Global Enterprise Risk Services tarafından hazırlanan Risk Intelligence in the Energy

Detaylı