ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI"

Transkript

1 T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. YÖNETİM YAPILANMASI Endüstriyel Tasarım Mühendisliği öğrencilerinin öğrenim süreleri boyunca zorunlu olarak yapacakları stajlar belirli bir plan çerçevesinde (Şekil 1) gerçekleştirilir. Her birim, kendi görev ve sorumlulukları dâhilinde çalışmalarını yürütür. Bu görev ve sorumluluklar bir sonraki bölümde ifade edilmiştir. Öğrenciler, stajla ilgili doküman ve bilgilere Öğrenci İşleri Bürosu dan ulaşabilirler. MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 1

2 Dekan Dekan Yardımcısı Öğrenci İşleri Bürosu Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Staj Komisyonu Stajyer Öğrenci Şekil 1: Staj Yönetim Organizasyonu 2. GÖREV TANIMLARI ERÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Staj faaliyetlerinin en üst yöneticisidir. Stajların esaslara uygun olarak yapılmasını denetler, stajla ilgili görevlendirmeleri yapar, uzun dönem stajlar için endüstri ile işbirliğini koordine eder. MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 2

3 ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSU Staj ile ilgili doküman ve belgelerin öğrencilere ulaştırılmasını sağlar, staj değerlendirme sonuçlarını sisteme girer. Stajla ilgili öğrenci başvurularını alır. Staj sigorta işlemleri için gerekli prosedürü uygular ve devamlılığını takip eder. ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI Staj ile ilgili doküman ve belgelerin öğrencilere ulaştırılmasını sağlar, staj defterlerini toplar, Staj sonuçlarını Öğrenci İşleri Bürosuna gönderir. Stajla ilgili öğrenci başvurularını Staj Komisyonuna yönlendirir. Staj defterlerini evrak kayıt defterine geçer ve öğrencilere staj defterini teslim aldığına dair teslimat fişi verir. STAJ KOMİSYONU Staj komisyonu Mühendislik Fakültesi nin Genel Staj Esaslarının yer aldığı yönerge doğrultusunda, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yapmaları gereken iki dönemlik stajın incelenmesini yapar. Öğrencilerin staj çalışmalarını organize eder. Staj işyerlerinde öğrencilerin güvenli ve etkin bir şekilde çalışmalarını sağlayıcı önlemleri alır, staj defterlerini toplar, değerlendirir ve mezuniyet durumundakileri öğrenci işlerine bildirir. Staj anketlerini düzenler ve sonuçları program yürütücüsüne sunar. Öğrencilerin staj yapabilecekleri yerlerin uygunluğunu kontrol eder. Bölüm Akademik Kurulu na öğrenci stajları ile ilgili konularda görüş bildirir Staj Komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır: 1. Staj: Doç. Dr. Cem SİNANOĞLU (Komisyon Başkanı) Arş. Gör. Özkan ÖZMEN 2. Staj: Doç. Dr. Cem SİNANOĞLU (Komisyon Başkanı) Arş. Gör. Özkan ÖZMEN 3. STAJLAR Öğrencinin mezun olabilmesi için Üretim Teknolojileri ve Tasarım Stajı olmak üzere iki adet stajını yapması gerekir. Öğrencilerimiz lisans eğitiminde aldıkları teorik dersler ve laboratuar uygulamalarının yanında üretim ve organizasyon konularında toplam 48 iş günlük stajlarını, özel sektör ve kamu kurumlarında yaparak pratiklerini artırmaktadırlar. Böylece bölümümüzden mezun olan Endüstriyel Tasarım Mühendisleri üretimde verim artışı, işyerinin düzenli hale gelmesi, evrakların düzgün tutulması, teknolojik yeniliklerin işyerine daha çabuk getirilmesi ve ileriye dönük planlar yapılması konularında kazanımlar elde etmektedirler. MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 3

4 Şekil 2: Staj işlemleri akış şeması MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 4

5 3.1. ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Bu esaslar Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Genel Esasları çerçevesinde Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Lisans öğrencilerinin staj (pratik çalışma) öncesinde, staj yapılırken ve sonrasında uyacakları kuralların çerçevesini belirler. Öğrenciler stajlarını, teorik bilgilerini pratikle pekiştirmek amacı ile staj komisyonlarının uygun göreceği işyerlerinde, belirlenen esaslara göre yaparlar. Öğrencilerin yapacakları tüm stajlar, staj komisyonlarınca planlanır, uygulamaya konulur ve denetlenir. Staja kabul edilen öğrencilerin iş güvenliğinden ve verimli bir şekilde stajını yapmalarından iş yerleri sorumludur. Staj yapan öğrenciler işyerlerinin çalışma düzeni ile ilgili kural ve talimatlara uymakla yükümlüdürler. GENEL STAJ ESASLARI Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Öğrencileri her biri 24 iş gününü kapsamak üzere toplam iki dönem mesleki staj yapmak zorundadırlar. Bir stajın süresi kesintisiz en az 24 iş günüdür. Kuruluşta Cumartesi günleri de çalışma yapılıyorsa, bu durumu belgelendirmek kaydıyla, öğrenci Cumartesi günleri de stajına devam edebilir. Staj defterinde yapılan incelemelerde, iş günü eksikliği, yetersiz görülen konular ve staj devresi dışında incelenen konuların iş günü karşılığı kabul edilmez. Stajlar öğretim ve sınav dönemlerini kapsayan süreler dışında ve Fakülte tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır. Öğretim yılı içinde staj yapılabilmesi için öğrencinin 8 yarıyıllık öğrenimini tamamlaması, Bölüm Staj Komisyonu'nun uygun görmesi ve Fakülte Yönetim Kurulu'nun kararı gereklidir. Yatay geçiş veya dikey geçiş yolu ile gelen öğrencilerin geldikleri Fakülte veya Yüksekokulda yapmış oldukları stajların en fazla 24 iş günü Bölüm Staj Komisyonunun kararına bağlı olarak kabul edilir. Staj için belirlenen işyeri veya kurumun haftalık çalışma gün sayısı en az 5 iş günü olmalıdır. Bu durum stajyer öğrencinin iş güvenliği sigortasının yapılması için gereklidir. SGK tarafından öğrencinin staj süresi boyunca sigortalanabilmesi için haftada en az 5 (beş) işgünü kesintisiz staja devam etmesi gerekir. I. ve II. grup stajlar aynı dönemde yapılamaz. I.staj yapılmadan II.staj yapılamaz. Önceki dönemlerde anılan stajların belirli bir kısmını yapmış olan öğrenciler, aşağıda tanımlanan staj konularında eksik kalan sürelerini tamamlarlar. İkinci öğretim öğrencileri de yukarıda açıklanan Staj Esaslarına göre staj yaparlar. Endüstriyel Tasarım Mühendisliğinde Çift Anadal Programı yapan öğrenciler I. ve II. stajı 24 iş günü olarak yapmak zorundadır. Yan dal yapan öğrenciler yan dal yaptıkları bölümde hiçbir stajdan sorumlu değildirler. Yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile eski kayıtlı olup, staja başlamamış öğrenciler bölümlerin yeni staj esaslarına göre stajlarını yapacaklardır. MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 5

6 Eski kayıtlı olup staja başlamış olan öğrencilerden toplam 48 işgünü staj yapmış olanlar staj yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaklardır. 48 işgününden az staj yapmış öğrencilerin ise eksik stajlarını 48 güne tamamlamaları halinde staj yükümlülüklerini yerine getirmiş olacaklardır. Yeni staj esasları öğretim yılı 2. yarıyılından itibaren uygulanacaktır. Ayrıca öğrencilerin resmi ve özel kuruluşlar kanalıyla yurt dışında da staj yapmaları mümkündür 3.2. STAJ KAPSAMI Üretim Teknolojileri Stajı (I. DÖNEM STAJ) ORYANTASYON (2 İŞ GÜNÜ) Endüstri içinde yapılacak staj öğrenciye, malzeme bilgisinin artmasını, üretim tiplerinin, kalıp sistemlerinin, makinelerin tanınmasını, bu konulardaki ileriye yönelik araştırmageliştirme çalışmalarını, üretim verimliliğini, ambalajlama ve pazarlama yöntemlerini kazandıracaktır. Her staj devresinde öğrencinin farklı malzeme (metal, plastik, cam vb) ya da farklı konular (aydınlatma, elektrikli mutfak aletleri vb) üzerinde çalışması esastır. Stajda malzeme, araştırma-geliştirme, tasarım, üretim ve pazarlama konularındaki sıra takip edilerek ve detaylı olarak araştırılacaktır.iş yerinin tarihçesi. İş yerinin faaliyet alanları ve ürün çeşitleri. İş yerinin yerleşim planı, organizasyon yapısı ve birimlerin görevleri. Toplam işçi, idari personel ve teknik personel sayıları. İş yerinde çalışan mühendislerin sayıları, isimleri, mezun oldukları üniversiteler ve mezuniyet tarihleri. İdareci, mühendis, tekniker, teknisyen ve işçilerin görevleri. Kuruluşun bir mühendisten beklentileri. İş yeri güvenliği eğitimi. Hammadde veya yarı-mamül bir ürünün nihai ürüne dönüşünceye kadar iş yeri içinde geçirdiği üretim ve kalite kontrol işlemleri ve iş akışı şeması.işletmede uygulanan bakım teknolojileri ve hizmetleri. İş yerinde uygulanan imalat teknolojilerinin ve ölçme tekniklerinin belirlenmesi. TALAŞLI İMALAT Tornalama, frezeleme, delme-matkaplama, testerede kesme, vargelleme, planyama, taşlama, honlama, lepleme. TALAŞSIZ ŞEKİLLENDİRME Dövme-basma, haddeleme, ekstrüzyon, sıvama, boru imalatı çubuk ve tel çekme, kalıpla kesmedelme, derin çekme, bükme. Plastik malzemelerin imalatı (Sıkıştırma kalıplama tekniği. Transfer kalıplama tekniği. Enjeksiyon kalıplama tekniği. Ekstrüzyon kalıplama tekniği). Kalıp imalat teknikleri (Elektro erozyon vs) DÖKÜM Kum kalıba döküm, kokil kalıba döküm, basınçlı döküm, savurma döküm, sürekli döküm, hassas döküm. TASARIM PROJESİ Eldilen bilgiler doğrultusunda üretilebilir bir ürün tasarımı projesi geliştirilecektir. MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 6

7 Tasarım Stajı (II. DÖNEM STAJ) BÜRO STAJI 14 İŞ GÜNÜ (ZORUNLU) (CAD/CAM/CAE) Unigraphics NX Solid Edge Catia ProEngineer Solid Works Ansys (CAD/CAM/CAE) Unigraphics NX 10 İŞ GÜNÜ (OPSİYONEL) ATÖLYE STAJI 10 İŞ GÜNÜ (OPSİYONEL) Staj Yapılacak İşyeri/Kurumun Uygunluğu Stajlar aşağıdaki şartları sağlayan resmi ya da özel kuruluşlarda yapılabilir: 1.Staj yapılacak kuruluş, öğrencinin stajı ile ilgili konularda üretim yapılan veya teknik hizmet verilen bir yer olmalıdır. Sadece pazarlama ve satış yapılan yerlerde staj yapılamaz. 2.Kuruluşta en az bir adet, stajyerlerden sorumlu eğitici mühendis ve tasarımcı bulunmalıdır. 3.Kuruluşta Kalite Güvence Sistemi olmalıdır Staj Yerinin Belirlenmesi Bölüm öğrenciye staj yeri bulmak zorunda değildir. Kurum ve kuruluşlarca tahsis edilen stajyer kontenjanları Bölüm Başkanlığı'nca ilan edilir. Kamu ve özel kuruluşlar tarafından Üniversiteye ayrılmış kontenjanlardan Bölüm öğrencilerinin yararlanmasına ayrılan kısmına öğrenci seçimi, öğrencilerin genel not ortalamalarının yüksek olması ölçütü kullanılarak, öğrenci tercihine göre Bölüm Staj Komisyonunca yapılır. Kontenjan yetersizliği nedeniyle kendisine staj yeri gösterilememiş öğrenciler staj yerlerini kendileri bulurlar. Öğrenci staja başlamadan önce Öğrenci İşleri Bürosundan alacağı onaylı fotoğraflı 2 adet Staj Zorunluluk Belgesini doldurarak Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonuna onaylatmalıdır. Bu belgeler staja başlamadan önce staj yapılacak işyerlerine onaylattırılacak. Staja başlamadan 10 gün önce nüshalardan biri Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosuna, diğeri ise Bölüm Staj Komisyonuna teslim edilmesi şarttır. Üniversitemiz ile SGK arasında yapılacak iş güvenliği sigortası işlemler için 10 günlük süreye uyulması zorunludur. MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 7

8 Staj komisyonu onayından sonra Staj zorunluluk Belgesi ve iş yeri müracaat dilekçesi ve iş yeri bilgi formu ile birlikte staj yapacağı iş yerine müracaat etmelidir. Stajyer öğrenci bu işyeri veya kuruluşları tanıtan üretim katalog, broşür vs dokümanlar temin ederek bu belgeler ile birlikte işyeri kabul yazısını Bölüm Staj Komisyonu Başkanlığı na getirmek zorundadır. Faks ve postayla gönderilen belgeler geçerli değildir. Staj yerinin Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu tarafından uygun görülmesi durumunda Öğrenci İşleri Bürosundan alacağı Staj Sicil Fişi ile birlikte işletmeye giderek stajına başlayabilir. Başvuruları iş yeri tarafından kabul edilen öğrenciler staj yerinin isteyebileceği Güvenlik Soruşturması raporunu temin etmekle yükümlüdürler. NOT: Stajyer öğrenci staj evraklarının bir nüsha fotokopisini bir poşetli dosya içinde arşivlemek zorundadır. Staj tamamladıktan sonra bu staj evrakları ve işyeri veya kuruluşları tanıtan üretim katalog, broşür vs dokümanları staj defterinin ekler bölümüne birleştirilerek ciltlenir Stajın Uygulama Aşamaları Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü öğrencileri mezun olabilmeleri için 24 şer günlük iki adet stajı başarı ile tamamlamak zorundadır. Aşağıda stajlarda başvuru ve staj bitiminde yapılacak işlemler sırasıyla anlatılmıştır. Staj Yerinin Belirlenmesi: Öğrenciler Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü sayfasında bulunan staj linkinde belirtilen İşyerine Başvuru Formu, İş Yeri Bilgi Formu, İş Yeri Kabul Formu ve Staj yerleri dosyasını indirirler ve staj yapmak istediği işyerinin ismini tespit ederler. İş yerine İşyerine Başvuru Formu doldurularak müracaat edilir. İş yeri müracaatı kabul ederse İş Yeri Bilgi Formu ve İş Yeri Kabul Formu işyeri tarafından doldurulup onaylandıktan sonra Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonuna sunulur. Staj yapmak istedikleri işyeri staj yerleri listesinde mevcut değil ise yukarıda açıklanan formlar ile müracaatlar yapılır ve aynı işlemler tekrarlanır. Ayrıca stajdan sorumlu olan Staj Komisyonuna işyerini tanıtan ürün katalogları, broşür vs ilave tanıtıcı bilgiler getirmeleri gerekmektedir. Staj komisyonu işyerinin staja uygun olup olmadığına karar verir. MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 8

9 STAJ İÇİN UYGUN İŞ YERLERİ A Ana Bakım Komutanlığı (Etlik-Ankara) Ana Bakım Merkezi Komutanlığı (Afyonkarahisar) Abana Motorsan Ada Savunma Sanayii Adım Koza Hidrolik Pnömatik Sistemler Akana Mühendislik Tic. Ltd. Şti. (Ostim -Ankara.) Akça İnş. İskele ve Kalıp San. Tic. (Ostim -Ankara) Akdaş Döküm Sanayi ve Tic. A.Ş. Ake Asonsör ve Yürüyen Merdiven San. Tic. LTD. ŞTİ (Antalya) Aksan Kardan San. Tic. Ltd. Şti. (Sincan OSB- Ankara.) Aldağ Isıtma Soğutma Klima-KARTAL Alfa Döküm (Organize Sanayi Bölgesi Avar Cd. Sincan Ankara) Alkar Aluminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. Anadolu Met. Mak. San. A.Ş. (Polatlı Yolu 55.km. Polatlı ANKARA) ANADOLU RULMAN İMALAT SAN. TİC. A.Ş. CUMAYERİ/DÜZCE Ankara HAMAK A.Ş. (Turgut Özal Bulv. 29.Sok.No:1 Kazan-ANK.) Anmaksan Makine (Ankara Yolu 4.km -ÇORUM) Arçelik A.Ş. Çamaşır Makinesi İşletmesi (Tuzla, İSTANBUL) Arçelik A.Ş. Pişirici Cihazlar İşletmesi Arslan Alüminyum Sanayi ve Limited Şirketi AS Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş. (Bucak BURDUR İçeriova Alan Mevkii) ASELSAN A.Ş. (Mehmet Akif Ersoy Mh. 296.Cd. No:16 Macunköy Ankara) Asmaş Ağır Sanayi Makinaları Atalay Sontaj Enjeksiyon Mak. İmal. San. (Ostim- ANKARA) ATİKER METAL İTHALAT İHRACAT İMALAT SAN. TİC. A.Ş. (.KONYA) AYBAKAR DIŞ TİCARET (AKYURT) Aydın İnşaat Makina Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Aydın Torna San.Tic. Ltd. Şti. (Tornacılar San. Sit. A Blok No:5/6/7/8/9 Eskişehir) Aygersan (Aydınlatma gereçleri San. Tic. A.Ş. Ank.-İst. Karayolu 27.km Sarayköy-Kazan Ankara) Aytemizler Machine Industry&Trade Co. Ltd. (İskitler Cd. No: İskitler-Ankara) ANA TAMİR MERKEZİ (KAYSERİ) AKS Dalgıç Pompa (Sanayi Sitesi 5. Cad. No Serik-Antalya) Arçelik AŞ Ankara Bulaşık Makinası Fab.( Altınordu Cad. No.3 Sincan Organize San) B Başkent Makine Başkent Pres Çelik Müh. İnş.San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Arı Sanayi Sitesi 3.Etap 708.Sk. No:34 Ostim Ankara) Baykal Makine San. A. Ş. Beyçelik Gestamp (Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi Cd. No:13 Nilüfer BURSA) MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 9

10 Birikim Makina San.Tic. Ltd. Şti. (Arı San. Sitesi 3.Etap 28.Cd. 684.Sk. No:09 İvedik Ostim Ankara) Birlik Makina Ltd.Şti. Nilüfer Org.San.Böl.320.Sok.No:3 BURSA Bolparsan A.Ş. D-100 karayolu, Karacaağaç Mevkii,Aşağı Geçitveren Köyü Yolu Üzeri-Bolu Bosch Fren Sis. San. Tic. A.Ş. Bosch Rexroth Otomasyon San. Tic. A.Ş. Organizasyon San. Böl. Yeşil Cad. No:27 Bursa Böke Makina Kalıp İmalat Sanayi ( Eminel Yapı Koop. 667.Sk. No:14 İvedik Organize Sanayi Bölgesi -Ankara) Botaş ( Eskişehir Yolu25.km Yapracık Köyü Mevkii Ankara) C-Ç CEMATEK CIMPOR YİBİTAŞ ÇİMENTO/ HASANOĞLAN Çağrı Kazan San. Tic. Ltd.Şti. 57. Sk. No:48 Ostim ANKARA ÇİMSA/ MERSİN ÇİMTAŞ A.Ş. Çukurova Makina İmalat ve Ticaret A.Ş." Adana Yolu Tarsus) CNC Teknik Mak. San. (İvedik Organize San. 707.Sok. No.7 Ostim) ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİİ (KIRŞEHİR) D Denge Tesisat Malz. San. Ve Tic. Ltd.Şti. (Yeni Gölcük Yolu 4.Km İZMİT) Derman Döküm San. Ve Tic. Ltd. Şti. (O.S.B Dökümcüler Sitesi 14.Sk. No: Sincan - Ankara Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (Eskişehir Yolu 8.km Çankaya -Ankara) Dilmenler Makine ve Tekstil Tekirdağ MM200 DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA A.Ş.(KAYSERİ YOLU 3. KM NİĞDE) Dizayn Makina İmalatı ve Muh. San.Tic. Ahi Evren Cd. 36.Sk. No:01 Ostim Ankara Dizayn Optimum Mühendislik Ltd.Şti. (Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi Güzelyurt Mh. Manisa) Doku-San Oto Yan San.Tic. Ltd. Şti Dener Makine (Kayseri) Devlet demiryolları E EAE Makine Sanayi Berk Makina Metalurji Tünel Teknolojileri Elmalı Makine Sanayi EMD Savunma Ltd. Şt. Emek Boru Makine Emekçi Makine San. Tic. Ltd. Şti. (İskenderun Yolu üzeri 15.km P.K. 126 ANTAKYA-HATAY) Endüstriyel Makina Tasarım San. Tic. Ltd. (İvedik Organize San. Bölg. HASEMEK San. Sit. 24.Cd. No:74-76 Ostim -ANKARA) Erbil Çelik Konstrüksiyon İmalat ve Montaj San. Ltd. Şti. (Yeni Sanayi Sitesi 73.Sk. No:40 Uzunkavak Sanayi Sitesi -Adana) Ereğli Demir Çelik A.Ş.(Uzunkum Cad. No:7 Kdz.Ereğli- ZONGULDAK) Ergenler Makina Sanayi -Kütahya MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 10

11 Erişim Makina (1. Organize Sanayi Bölgesi Göktürk Cad. No: Sincan-ANKARA) ERMAKSAN MAKİNA DİŞLİ YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (100. YIL BULVARI 41/A SOK. NO:18/20 OSTİM-ANKARA) Ermaksan Makina Dişli Yedek Parça San. Ve Tic. Ltd.Şti. (Ankara ASO 1. Organize San. Bölg. Özbekistan Cd. No: Sincan ANK.) Ermetal Otomotiv.San.A.Ş. Demirtaş Org. San. Böl. BURSA Eskasa Makina İmalat ve Sa. Tic. Ltd. Şti. Bahçelievler Mh. 3 Yol Sokak No:04 Hasanoğlan Ankara ESMEKSAN MAKİNA SAN. İŞ. PAR. İML. SAN. LTD. ŞTİ. 63. BLOK 44. SOK. NO: OSTİM/ANKARA Eti Maden İşletmeleri (Bandırma Bor ve Asit Fab Bandırma-Balıkesir) ERCİYES BORU SANAYİİ (ERBOSAN-KAYSERİ) EZİNÇ GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİ SANAYİİ (KAYSERİ) FAF Vana Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. (Kazan Sanayi Bölgesi Serdaroğlu Sokak No:01 Ankara) Fırat Plastik A.Ş. (Avrupa Hun Bulvarı No:8 Sincan OSB ANKARA) Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. FABRİKA SEVİYESİNDE BAKIM MERKEZİ (FASBAT)-KAYSERİ GİLDEMAK (1. ORG. SAN. BÖL. GÖKTÜRK CAD. NO:3 SİNCAN/ANKARA) Gökmak Makine Tic. Ltd. Şti. Gücüm Pompa ve Makina Sanayi (Toygar Sokak No:19 Hasköy- İstanbul) GÜNHAN ALİMİNYUM DÖKÜM (CEVAT DÜNDAR CAD. NO: OSTİM-ANKARA) Habaş-ALİAĞA Hema Endüstri A.Ş. Fabrika (Organize Sanayi Bölgesi 5950 Çerkezköy Tekirdağ) Hidrolift San. Mak. Ltd.Şti. (Akhun Cad. No:10 Sincan OSB. ANK.) HİDROMEK (Sincan Organize Sanayi Bölgesi Osmanlı Cd. No:01 Sincan Ankara) Hava İlmal Bakım Merkezi (KAYSERİ) HES Kablo Fiber (KAYSERİ) F G-H I.C Motor Supapları Isısan A.Ş. (1.Organize San.Böl Cd. Kayseri) İskenderun Demirçelik AŞ. I-İ K-L Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Merkez Atölye Mühendisliği Karayolları Atölye Müdürlüğü (İstanbul Caddesi No:08 Akköprü Ankara) Karde Makina Taah. Tic.Ltd.Şti. (Başkent Org.San.Blg. 27.Cd. No: Malıköy-Temelli Ankara) Kardelen Makina San. Tic. Ltd. Şti. (Atisan Sanayi Sitesi 1577.Cd. No:11 Ostim Ankara) MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 11

12 Kardelen Mühendislik Mak.Otom. San. Tic. Ltd. Şti. (Arı Sanayi Sitesi 692.Sk. No:75 Ostim - ANKARA) Kardemir Döküm A.Ş. (Kardemir Fab. Sahası KARABÜK) Kazaklar Makine Sanayii KKK 5. Ana Bakım Merkez Komutanlığı KKTC-G.K.K. Loj. Des. Ordudonatım IV. Kad. Kom. KONYA-EREĞLİ BAHRİ DAĞDAŞ ŞEKER FAB. A.Ş. Koray Tıp Teknik ve Mak. İm. san. Tic. Ltd. Şti Kozmaksan Hidrolik Pompa ve Ara Şanzıman PTO İml.San (1.Organize Sanayi Erkunt Caddesi No:06 Sincan Ankara) Kromlüks Mutfak Cihazları İmalat ve Tic. A.Ş. (G.M.K. Bulvarı No: 123-1/6 Maltepe- ANKARA) Kayseri Döküm Sanayii (KAYDÖKSAN-KAYSERİ) Kayseri Şeker Fabrikası (KAYSERİ) Karadeniz Bakır İşletmeleri (SAMSUN) 7.Karayolları Genel ve Bölge Müdürlükleri M Makim Makina Teknolojileri (Sincan Organize Sanayi Bölgesi Erkunt Cd. No:20 Ankara) Mako Elektrik San. ve Tic. A. Ş. (BURSA) Maksam Makine ve Maske Fabrikası (Harman Mahallesi Abdülhakhamit Cd. No:866 Mamak -Ankara) MAKSAN-MALATYA MAN Türkiye A.Ş. (ESENBOĞA HAVAALANI YOLU 22. KM.-ANKARA) MEDAR MAKİNA A.Ş. MESA İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş. (TATÜRK MAH. KAYI CAD. NO:96 YENİKENT-ANKARA) MİKRON MAK. SAN Mitaş Civata Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. (Eski Güvercinlik Yolu 113 Gazi Ankara) MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası (MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğü Kırıkkale) MKE BARUTSAN ROKET VE PATLAYICI MKE ÇANKIRI SİLAH FABRİKASI MKE Gazi Fişek Fab A.O.Ç. (Güvercinlik Yolu ANKARA) MKE Maksam Makine ve Maske Fabrikası (Harman Mah. Abdülhamit Cad.No: Mamak- ANKARA) MPG Makina İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MSB 5. ANA BAKIM MERKEZİ) MİNİSAN (KAYSERİ) Merkez Çelik A.Ş. (Organize Sanayi Böl. 6. Cad. No. 35 Kayseri) Mercedes Benz Türk A.Ş. Aksaray Mesa makine döküm (kayseri) NACE Mak. San. A.Ş. (Batuhun Cad. No:7 Sincan OSB-ANK.) Netmak Makina İmalat Sanayi (Esenboğa Yolu 20.km Akyurt Ankara) N MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 12

13 NURDİL TEKNİK SOĞUTMA SAN. TİC. A.Ş. (ORG. SAN. BÖLG. OSMANLI CAD. NO:9 SİNCAN/ANKARA) Nurol Makine ve San. A.Ş. (Organize Sanayi Bölgesi Avrupa Hun Cd. No: Sincan Ankara) NÜVE-AKYURT) O-Ö Okur Makina Ostim San. Bölgesi (12. Sokak No:12-14 Ostim- Ankara) Olimpiyat Isı ve makina Sanayi ORTADOĞU RULMAN SANAYİ (Polatlı karayolu 65. km Polatlı-ANKARA) Osmanlı Makina Sanayi ve Tic. A.Ş. (Tuzakçı Köyü Gönen Balıkesir) Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A.Ş. (Atatürk Cad. No:9 Arifiye SAKARYA) Oyak Renault Oto. Fab.A.Ş. (Organize Sanayi Bölgesi P.K BURSA) Oyman Makina San.Tic. Ltd. Şti. (Organize San. Böl. -TRABZON) Öz iş Kalıp Sanayi ve Tic. A.Ş. Özçelikler Hidrolik silindir Ltd. Şti Öztabak Kalıp Makine İinş. Nak. San. ve Tic. Ltd. ŞTti. (SULTAN KÖYÜ YOLU KÜÇÜKBERD KÖYÜ NO:8 -BOLU) Oerlikon Kaynak Elktrodları ve Sanayi A.Ş. (Organize Sanayi 5.Kısım 3525 Ada 11 Nolu Parsel- Manisa) P-R Paksan Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (600 Evler Mh. Ağır Sanayi Bölgesi Bandırma Balıkesir) PALME MAKİNA VE SANAYİ LTD.ŞTİ Panel Makina Sa. ve Tic. Ltd. Şti. (İstanbul Yolu 35. km. Kazan-ANKARA) Park Makina Yedek Parça Sanayi (Söğütözü İş Merkezi, Söğütözü Cad. 14/D Beştepeler Ankara) Pİ Makine (Konya Yolu 23.km PK Gölbaşı -Ankara) PLASFORM Plastik ve Metal Endüstri A.Ş. RENAULT Roketsan A.Ş. (Samsun Yolu 40.km PK 30 Elmadağ-ANKARA) S-Ş Samsun Yurt savunma Sanayi ve tic. A.Ş. Sarsılmaz Silah Sanayi A.Ş. Üçköprü Yenişafak Mah.Sk.1 No:1 Kaynaşlı -Düzce Soylu Kalıp Tasarım Aparat Otomotiv Yedek Parça San. (Çalı Sanayi Bölgesi Çalık Halık Mah. Gülce Cd. No:1 Nilüfer-BURSA) Star Asansör Tic. San. Ltd. Sti. (İvedik Org. San.24Cad.729.Sok.No:23-25 Ostim-ANKARA) T T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Lokom. Bakım Atölyesi (Behiçbey - Ankara) TAI Tusaş Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (Kazan -ANKARA) MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 13

14 TAKFAN MAKİNA VE KALIP SAN. LTD. ŞTİ. TCDD Anakara Demiryol Fabrikası (T.C.D.D. Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Behiçbey -Ankara) TCK Akköprü Atölye Müdürlüğü TEKNOMAK SERVİS MAK. SAN. A.Ş. TEMSAN A.Ş. (Macunköy- Ankara) THY Teknik A.Ş. (Yeşilköy-İSTANBUL) THY Uçak Motor Bakım TOFAŞ A.Ş. Tosçelil Profil ve Saç Endüstrisi A.Ş. (Organize Sanayi Bölgesi Sarıeski-İskenderun) TPAO Genel Müdürlüğü Trakya Birlik Entegre Tesisleri TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş (TEI) (Eskişehir) TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (Kazan -ANKARA ) TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. TÜDEMSAŞ ( Sivas) Tüfekçi Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ( Gaziantep) Türk Havacılık ve Uzay Sanayi-TUSAŞ Türk Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tümosan (Ank. Yolu 12.km KONYA) TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK. A.Ş. (Güvercin Yolu Gazi ANKARA) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Ank. Makina Fabrikası Etimesgut-ANKARA) TAKSAN(KAYSERİ) Toyota Türk A.Ş. Adapazarı Tüpraş, Kırıkkale Rafinerisi Türkiye Şeker Fab., Kırşehir Şeker Fab. Kırşehir Tansan Kazan Isı ve Mak. (Şeker Mah. 1.Cad. No:73 Etimesgut-ANKARA) TC. Ulaştırma Bak.lığı. Karayolları Gen. Müd. Atölye Müd. (İstanbul cad. No:8 Akköprü ANKARA) TCDD 2.Bölge Müd. Lokomotif Bakım Onarım (Behiçbey ANKARA) TCDD Demiryol Fabrikası İstanbul yolu 8.km ( Behiçbey ANKARA) Tempo Pompa Vana Sanayi ve Tic. (Organize san. Böl Altınordu cad. No:6 Sincan - ANKARA) Tülomsaş-Türkiye Lokomotif ve Motor San. A. Ş. (Ahmet Kanatlı Cad ESKİŞEHİR) U-Ü-V-Y-Z Uğur Makina San. Tic. Ltd. Şti. (35. Cd. No :71 İvedik Ostim Ankara) ÜNTES KLİMA A.Ş. Vinkon Müh. Vinç Konstrüksiyon Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. (13.Sokak No:48 Ostim-Ankara) YAKACIK VALF SAN. VE TİC. A.Ş. (CUMHURİYET MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. NO : 2 YAKACIK.- İSTANBUL) Vestel Organiz San. Böl. Manisa MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 14

15 Bunun dışında çeşitli firmalar her yıl öğrencilere belirli sayıda staj kontenjanları açmaktadır. Bu staj kontenjanları Staj Panosunda veya bölüm web sayfasında ilan edilecektir. Öğrencilerin bu kontenjanlara nasıl başvuracağı, duyurularda belirtilecektir. Öğrenciler, bu ilanlardaki firmalardan staj yapmayı istediklerini, bölüm web sayfasından indirecekleri tercih formuna yazacaklardır. Değerlendirmeler öğrencilerin Genel Not Ortalamaları baz alınarak yapılacaktır. Her firma için belirlenen kontenjan kadar öğrenci, başvuru yapan en yüksek not ortalamalı öğrenciden başlanarak, belirlenecek ve öğrencilere ilan edilecektir. MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 15

16 T.C. ERÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YERİ TERCİH FORMU (Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümünün belirlediği staj kontenjanlarından faydalanmak için yukarıdaki form doldurup staj komisyonuna verilecektir. Her iş yeri kendini tercih eden öğrencilerin not ortalamalarına göre değerlendirilecektir) Stajyer Öğrencinin Adı-soyadı : Sınıfı : Okul No : Telefon : Öğretim Türü : I.Öğretim II. Öğretim Staj Grubu : I.Staj II. Staj Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) ve altı Staja başlama tarihi:././. Toplam iş günü: Tercih sırası Staj Yapılacak İşyerinin Adı-Adresi Ayrılan kontenjan sayısı Öğrencinin hak kazandığı sıralama././. Öğrencinin imzası ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KOMİSYONUNUN ONAYI Yukarıda adı geçen stajyer öğrenci tercih nolu.. adlı iş yerinde.sırada Asil / Yedek olarak staj yapmaya hak kazanmıştır. 1. Komisyon üyesinin 2. Adı -Soyadı Tarih, İmza ve Kaşe././. MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 16

17 T.C. ERÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞ YERİ KABUL FORMU T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA KAYSERİ./ / Aşağıda bilgileri verilen Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümünde öğrenim gören öğrencinizin işyerimizde staj yapması uygun görülmüştür. Bilgilerinize arz ederim. İş yerimiz cumartesi tam gün çalışmaktadır. İş yerimiz cumartesi..saat süre ile çalışmaktadır. Stajyer Öğrencinin Adı-Soyadı Okul No Sınıfı Staj Grubu I. Dönem Stajı II. Dönem Stajı Staja başlama tarihi:././. Toplam iş günü İŞ YERİNİN İŞVEREN veya YETKİLİSİNİN İş Yerinin Adı-Adresi Adı-Soyadı Telefon Unvanı/Mesleği Fax Tel Firma İşyeri Sicil Numarası Firmanın Vergi Numarası Ticaret / Esnaf Odası Sicil No İşyerinin Mührü-Kaşesi./ /. İmza ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KOMİSYONUNUN ONAYI Bu iş yeri. staj için iş günü staj yapmaya uygundur 3. Onaylayan Komisyon Üyesinin 4. Adı -Soyadı Unvanı Tarih İmza ve Kaşesi Uygun Değildir NOT: Staj yapacak öğrenci staj için belirlediği kurum veya şirkete ait tanıtıcı bilgi ve ürün kataloglarını toplayarak staj komisyonu üyelerine gösterecektir. MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 17

18 4. Zorunlu Staj Formu ve Öğrenci Beyannamesi Onayı Öğrenci, bölüm internet sayfasında bulunan Zorunlu Staj Formu isimli dosyayı indirip, ilgili yerleri doldurur ve fotoğrafını yapıştırır. Bu belge iki nüsha düzenlenir ve önce staja kabul olunan firmaya imzalattırılıp, mühürlettirilir. Teslim edilecek form 2 asıl nüsha olarak hazırlanır. Bu formun 1 nüshası staja başlama tarihinden 10 gün önce Staj Komisyonuna, 1 nüshası ise kimlik fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte Fakültemiz Öğrenci İşlerine teslimi zorunludur. Üniversitemiz İle SGK arasında yapılacak işlemler için 10 günlük süreye uyulması zorunludur. NOT: Zorunlu staj formunun bir nüshası staj defterinde ayrılan yere konacak. Bu belgeyi ihtiva etmeyen staj defterleri kabul edilmeyecektir. MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 18

19 T.C. ERÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ BEYANNAMESİ Öğrencinin Kimlik Bilgileri T.C. Kimlik No: Adı- Soyadı: Baba Adı: Ana Adı: Doğum Yeri: Doğum Tarihi: Bölümü : Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Sınıfı: Fakülte No: S.G.K. No (Daha önceden olanlar için): Öğrencinin İkametgâh Adresi N. Cüzdan Seri No: Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl: İlçe: Mahalle-Köy: Cilt No: Aile Sıra No: Sıra No: Verildiği Nüfus Dairesi: Veriliş Nedeni: Veriliş Tarihi: Görevi: Stajyer Öğrenci İlçe: Sokak: İli: Dış kapı no: İç kapı no: Ülke: Cadde: Posta kodu: Bulvar: E-Posta: Mahalle-Semt Cep Telefonu: Köy: Ev Telefonu: Daha Önce Staj Yapılan İş Yeri Bilgileri I.Stajın Yerinin Adı-Adresi II.Stajın Yerinin Adı-Adresi Eksik Staj Yerinin Adı-Adresi Staj Yapılacak İş yeri Adı: Üretim Alanı: Adresi: Telefon No: Faks No: E-posta adresi: Web Adresi: Haftalık çalışma gün sayısı: 5 işgünü 6 iş günü 7 iş günü Staj türü : I.Staj II.Staj Staja Başlama Tarihi: / /2011 Bitiş Tarihi: / /2011 Toplam İş Günü Sayısı: Stajımı yukarıda verilen işyerinde belirtilen tarihler arasında yapacağımı, staja gitmediğim veya stajı bırakacağım takdirde 3 (üç) gün içinde Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosuna Dilekçe ile bilgi vereceğimi, bildirmediğim takdirde ortaya çıkacak maddi ve manevi bireysel ve kurumsal zararları kabul edeceğimi taahhüt ederim ve Belge üzerindeki bilgilerin doğru olduğunu bildiririm. / /2011 Öğrencinin Adı-Soyadı-İmzası MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 19

20 T.C. ERÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ZORUNLU STAJ FORMU İLGİLİ MAKAMA Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin öğrenim süresi sonuna kadar kuruluş ve işletmelerde staj yapma zorunluluğu vardır. Aşağıda bilgileri yer alan öğrencimizin stajını. gün süreyle kuruluşunuzda yapmasında göstereceğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Adı -Soyadı Fakülte No e-posta adresi İkametgah Adresi İlk soyadı Öğretim Yılı Telefon No (GSM) STAJ YAPILAN YERİN Adı Adresi Üretim/Hizmet Alanı Telefon No Faks No. e-posta adresi Web Adresi Staja Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Süresi (İş Günü) İŞVEREN VEYA YETKİLİNİN (Mühendislik Fakültesi Dekanı, Dekan Yrd, Fakülte Sekreteri) Adı Soyadı Görevi e-posta adresi Tarih İmza / Kaşe İşveren S.G.K. Tescil No. ÖĞRENCİNİN NÜFUS KAYIT BİLGİLERİ (Staj başvurusu kabul edildiği taktirde öğrenci tarafından doldurulur.) Soyadı Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl Adı İlçe Baba Adı Mahalle-Köy Ana Adı Cilt No Doğum Yeri Aile Sıra No Doğum Tarihi Sıra No T.C. Kimlik No. Verildiği Nüfus Dairesi N. Cüzdan Seri No Veriliş Nedeni S.G.K. No. Veriliş Tarihi ÖĞRENCİNİN İMZASI STAJ YERİNİN ONAYI STAJ KOMİS. İMZASI FAKÜLTE ONAYI Belge üzerindeki bilgilerin doğru olduğunu bildiririm. /../..../ / İmza-Mühür /.../.. Başkan Üye Üye.././ İmza-Mühür ÖNEMLİ NOT: Teslim edilecek form 2 asıl nüsha olarak (fotokopi değil) hazırlanır. Bu formun 1 nüshası staja başlama tarihinden 10 gün önce Staj Komisyonuna, 1 nüshası ise kimlik fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte Fakültemiz Öğrenci İşlerine teslimi zorunludur (Üniversitemiz İle SGK arasında yapılacak işlemler için 10 günlük süreye uyulması zorunludur). MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 20

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 20.11.2008 tarih ve 2008/20 sayılı toplantısında kabul edilerek, 25.03.2009 tarih, 2009/4 sayılı Mütevelli Heyeti

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde- 1: (1) Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi nde

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: İşyeri eğitiminin amacı öğrencilere; a) Lisans Programlarıyla ilgili

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönerge nin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu nda öğrenim gören

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : BÖLÜMÜ : PROGRAMI : SINIFI : NUMARASI : İŞ YERİNİN ADI : ADRESİ : : EĞİTİM

Detaylı

T.C. ULUDAG ÜNİVERSİTESİ KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. ULUDAG ÜNİVERSİTESİ KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Form 1: / /20. T.C. ULUDAG ÜNİVERSİTESİ KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Meslek Yüksekokulunuzun Programı..nolu öğrencisiyim. Sosyal güvencem : ( )SSK ( )BAĞKUR ( )EMEKLİ SANDIĞI ( )Sosyal Güvencem

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 2. STAJLAR VE İZLENECEK YOL 3. İŞYERİ SEÇİMİ 4. İŞE DEVAM 5.

Detaylı

Son olarak ilgili bölümün staj komisyonu üyesine onaylatır.

Son olarak ilgili bölümün staj komisyonu üyesine onaylatır. İ.T.Ü. UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI MADDE 1) Fakülte öğrencileri, Fakültece uygun görülecek işyerlerinde işbu esaslara uygun olarak 12 haftalık mesleki staj yapmak zorundadır. Toplam

Detaylı

STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.)

STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.) STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.) Staj defterini gerek yazı gerekse şekil olarak teknik resim kurallarına uygun şekilde doldurunuz.

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Adnan Menderes Üniversitesi FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ II-- EĞİİTİİM--ÖĞRETİİM VE SIINAV YÖNERGESİİ IIII-- BATII DİİLLERİİ VE EDEBİİYATLARII BÖLÜMÜ HAZIIRLIIK SIINIIFII YÖNERGESİİ IIIIII-- BÖLÜMLER ARKEEOLLOJJİ

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU. (Staj 1/ Staj 2) Aralık, 2012 Eskişehir

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU. (Staj 1/ Staj 2) Aralık, 2012 Eskişehir Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVZ (Staj 1/ Staj 2) Aralık, 2012 Eskişehir 2 ÖNSÖZ Bu staj kılavuzu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,

Detaylı

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ İçindekiler 1. Temel İlkeler... 3 2. Hedefler... 3 3. TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS)... 4 4. Aday Meslek Mensubu Olma Koşulları...

Detaylı

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Form No: 5. Zorunlu Staj Dosyası Kapak Sayfası T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DOSYASI ÖĞRENCİNİN Adı Soyadı : Programı : Numarası : ADI : ADRESİ : TELEFON : STAJ YAPILAN İŞ YERİNİN ( )

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK-19 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, öğrencilerin mimarlık

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ 1. Temel İlkeler 3568 sayılı Yasa

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK YAZI BİÇİMLEME 482BK0009 Ankara 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA İÇİNDEKİLER 1- Amaç ve Kapsam... 1 2- Hedefler... 1 3- TESMER Otomasyon Sistemi ( TEOS )... 2 4- Aday

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ YAZI BİÇİMLEME 482BK0009

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ YAZI BİÇİMLEME 482BK0009 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ YAZI BİÇİMLEME 482BK0009 Ankara 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BÖLGE İŞLETME YÖNERGESİ

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BÖLGE İŞLETME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER I.YÖNERGENİN AMACI.. 1 II.YÖNERGENİN KAPSAMI... 1 III.KISALTMALAR VE TANIMLAR... 1 IV.İLGİLİ MEVZUAT 3 V.GENEL HUSUSLAR 3 VI.BÖLGEYE İLİŞKİN BİLGİLER. 3 1.PROJE BAŞVURUSU VE KABUL. 4 2.TEKNOLOJİK

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Öğrencilerin alacakları İşyeri Uygulamaları içerikli dersler

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığından: İÇME SUYU TEMİN VE

Detaylı

STAJYER EL K TABI Ankara 2014

STAJYER EL K TABI Ankara 2014 STAJYER EL K TABI Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA Tel : (0850) 770 03 12 Faks : (0312) 231 71 17 web: www.asmmmo.org.tr e-posta: asmmmo@asmmmo.org.tr

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Acıbadem Üniversitesi ne bağlı Sağlık Hizmetleri

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mart 2013 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 7 Mart 2013 69471265-305-2382

Detaylı

FEDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Fizik Bölümü. TC İstanbul Kültür Üniversitesi. Ataköy Yerleşkesi, Bakırköy 34156 / İstanbul 29.12.

FEDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Fizik Bölümü. TC İstanbul Kültür Üniversitesi. Ataköy Yerleşkesi, Bakırköy 34156 / İstanbul 29.12. FEDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Fizik Bölümü TC İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi, Bakırköy 34156 / İstanbul 29.12.2011 2. baskı FEDEK Özdeğerlendirme Raporu Sayfa 1 FEDEK Özdeğerlendirme Raporu

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- Birim/İdareye

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

SOCRATES-Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2006 Akademik Yıl 2006/2007 * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından hazırlanmış olup, 2006/2007 eğitim öğretim

Detaylı