ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI"

Transkript

1 T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. YÖNETİM YAPILANMASI Endüstriyel Tasarım Mühendisliği öğrencilerinin öğrenim süreleri boyunca zorunlu olarak yapacakları stajlar belirli bir plan çerçevesinde (Şekil 1) gerçekleştirilir. Her birim, kendi görev ve sorumlulukları dâhilinde çalışmalarını yürütür. Bu görev ve sorumluluklar bir sonraki bölümde ifade edilmiştir. Öğrenciler, stajla ilgili doküman ve bilgilere Öğrenci İşleri Bürosu dan ulaşabilirler. MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 1

2 Dekan Dekan Yardımcısı Öğrenci İşleri Bürosu Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Staj Komisyonu Stajyer Öğrenci Şekil 1: Staj Yönetim Organizasyonu 2. GÖREV TANIMLARI ERÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Staj faaliyetlerinin en üst yöneticisidir. Stajların esaslara uygun olarak yapılmasını denetler, stajla ilgili görevlendirmeleri yapar, uzun dönem stajlar için endüstri ile işbirliğini koordine eder. MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 2

3 ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSU Staj ile ilgili doküman ve belgelerin öğrencilere ulaştırılmasını sağlar, staj değerlendirme sonuçlarını sisteme girer. Stajla ilgili öğrenci başvurularını alır. Staj sigorta işlemleri için gerekli prosedürü uygular ve devamlılığını takip eder. ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI Staj ile ilgili doküman ve belgelerin öğrencilere ulaştırılmasını sağlar, staj defterlerini toplar, Staj sonuçlarını Öğrenci İşleri Bürosuna gönderir. Stajla ilgili öğrenci başvurularını Staj Komisyonuna yönlendirir. Staj defterlerini evrak kayıt defterine geçer ve öğrencilere staj defterini teslim aldığına dair teslimat fişi verir. STAJ KOMİSYONU Staj komisyonu Mühendislik Fakültesi nin Genel Staj Esaslarının yer aldığı yönerge doğrultusunda, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yapmaları gereken iki dönemlik stajın incelenmesini yapar. Öğrencilerin staj çalışmalarını organize eder. Staj işyerlerinde öğrencilerin güvenli ve etkin bir şekilde çalışmalarını sağlayıcı önlemleri alır, staj defterlerini toplar, değerlendirir ve mezuniyet durumundakileri öğrenci işlerine bildirir. Staj anketlerini düzenler ve sonuçları program yürütücüsüne sunar. Öğrencilerin staj yapabilecekleri yerlerin uygunluğunu kontrol eder. Bölüm Akademik Kurulu na öğrenci stajları ile ilgili konularda görüş bildirir Staj Komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır: 1. Staj: Doç. Dr. Cem SİNANOĞLU (Komisyon Başkanı) Arş. Gör. Özkan ÖZMEN 2. Staj: Doç. Dr. Cem SİNANOĞLU (Komisyon Başkanı) Arş. Gör. Özkan ÖZMEN 3. STAJLAR Öğrencinin mezun olabilmesi için Üretim Teknolojileri ve Tasarım Stajı olmak üzere iki adet stajını yapması gerekir. Öğrencilerimiz lisans eğitiminde aldıkları teorik dersler ve laboratuar uygulamalarının yanında üretim ve organizasyon konularında toplam 48 iş günlük stajlarını, özel sektör ve kamu kurumlarında yaparak pratiklerini artırmaktadırlar. Böylece bölümümüzden mezun olan Endüstriyel Tasarım Mühendisleri üretimde verim artışı, işyerinin düzenli hale gelmesi, evrakların düzgün tutulması, teknolojik yeniliklerin işyerine daha çabuk getirilmesi ve ileriye dönük planlar yapılması konularında kazanımlar elde etmektedirler. MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 3

4 Şekil 2: Staj işlemleri akış şeması MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 4

5 3.1. ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Bu esaslar Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Genel Esasları çerçevesinde Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Lisans öğrencilerinin staj (pratik çalışma) öncesinde, staj yapılırken ve sonrasında uyacakları kuralların çerçevesini belirler. Öğrenciler stajlarını, teorik bilgilerini pratikle pekiştirmek amacı ile staj komisyonlarının uygun göreceği işyerlerinde, belirlenen esaslara göre yaparlar. Öğrencilerin yapacakları tüm stajlar, staj komisyonlarınca planlanır, uygulamaya konulur ve denetlenir. Staja kabul edilen öğrencilerin iş güvenliğinden ve verimli bir şekilde stajını yapmalarından iş yerleri sorumludur. Staj yapan öğrenciler işyerlerinin çalışma düzeni ile ilgili kural ve talimatlara uymakla yükümlüdürler. GENEL STAJ ESASLARI Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Öğrencileri her biri 24 iş gününü kapsamak üzere toplam iki dönem mesleki staj yapmak zorundadırlar. Bir stajın süresi kesintisiz en az 24 iş günüdür. Kuruluşta Cumartesi günleri de çalışma yapılıyorsa, bu durumu belgelendirmek kaydıyla, öğrenci Cumartesi günleri de stajına devam edebilir. Staj defterinde yapılan incelemelerde, iş günü eksikliği, yetersiz görülen konular ve staj devresi dışında incelenen konuların iş günü karşılığı kabul edilmez. Stajlar öğretim ve sınav dönemlerini kapsayan süreler dışında ve Fakülte tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır. Öğretim yılı içinde staj yapılabilmesi için öğrencinin 8 yarıyıllık öğrenimini tamamlaması, Bölüm Staj Komisyonu'nun uygun görmesi ve Fakülte Yönetim Kurulu'nun kararı gereklidir. Yatay geçiş veya dikey geçiş yolu ile gelen öğrencilerin geldikleri Fakülte veya Yüksekokulda yapmış oldukları stajların en fazla 24 iş günü Bölüm Staj Komisyonunun kararına bağlı olarak kabul edilir. Staj için belirlenen işyeri veya kurumun haftalık çalışma gün sayısı en az 5 iş günü olmalıdır. Bu durum stajyer öğrencinin iş güvenliği sigortasının yapılması için gereklidir. SGK tarafından öğrencinin staj süresi boyunca sigortalanabilmesi için haftada en az 5 (beş) işgünü kesintisiz staja devam etmesi gerekir. I. ve II. grup stajlar aynı dönemde yapılamaz. I.staj yapılmadan II.staj yapılamaz. Önceki dönemlerde anılan stajların belirli bir kısmını yapmış olan öğrenciler, aşağıda tanımlanan staj konularında eksik kalan sürelerini tamamlarlar. İkinci öğretim öğrencileri de yukarıda açıklanan Staj Esaslarına göre staj yaparlar. Endüstriyel Tasarım Mühendisliğinde Çift Anadal Programı yapan öğrenciler I. ve II. stajı 24 iş günü olarak yapmak zorundadır. Yan dal yapan öğrenciler yan dal yaptıkları bölümde hiçbir stajdan sorumlu değildirler. Yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile eski kayıtlı olup, staja başlamamış öğrenciler bölümlerin yeni staj esaslarına göre stajlarını yapacaklardır. MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 5

6 Eski kayıtlı olup staja başlamış olan öğrencilerden toplam 48 işgünü staj yapmış olanlar staj yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaklardır. 48 işgününden az staj yapmış öğrencilerin ise eksik stajlarını 48 güne tamamlamaları halinde staj yükümlülüklerini yerine getirmiş olacaklardır. Yeni staj esasları öğretim yılı 2. yarıyılından itibaren uygulanacaktır. Ayrıca öğrencilerin resmi ve özel kuruluşlar kanalıyla yurt dışında da staj yapmaları mümkündür 3.2. STAJ KAPSAMI Üretim Teknolojileri Stajı (I. DÖNEM STAJ) ORYANTASYON (2 İŞ GÜNÜ) Endüstri içinde yapılacak staj öğrenciye, malzeme bilgisinin artmasını, üretim tiplerinin, kalıp sistemlerinin, makinelerin tanınmasını, bu konulardaki ileriye yönelik araştırmageliştirme çalışmalarını, üretim verimliliğini, ambalajlama ve pazarlama yöntemlerini kazandıracaktır. Her staj devresinde öğrencinin farklı malzeme (metal, plastik, cam vb) ya da farklı konular (aydınlatma, elektrikli mutfak aletleri vb) üzerinde çalışması esastır. Stajda malzeme, araştırma-geliştirme, tasarım, üretim ve pazarlama konularındaki sıra takip edilerek ve detaylı olarak araştırılacaktır.iş yerinin tarihçesi. İş yerinin faaliyet alanları ve ürün çeşitleri. İş yerinin yerleşim planı, organizasyon yapısı ve birimlerin görevleri. Toplam işçi, idari personel ve teknik personel sayıları. İş yerinde çalışan mühendislerin sayıları, isimleri, mezun oldukları üniversiteler ve mezuniyet tarihleri. İdareci, mühendis, tekniker, teknisyen ve işçilerin görevleri. Kuruluşun bir mühendisten beklentileri. İş yeri güvenliği eğitimi. Hammadde veya yarı-mamül bir ürünün nihai ürüne dönüşünceye kadar iş yeri içinde geçirdiği üretim ve kalite kontrol işlemleri ve iş akışı şeması.işletmede uygulanan bakım teknolojileri ve hizmetleri. İş yerinde uygulanan imalat teknolojilerinin ve ölçme tekniklerinin belirlenmesi. TALAŞLI İMALAT Tornalama, frezeleme, delme-matkaplama, testerede kesme, vargelleme, planyama, taşlama, honlama, lepleme. TALAŞSIZ ŞEKİLLENDİRME Dövme-basma, haddeleme, ekstrüzyon, sıvama, boru imalatı çubuk ve tel çekme, kalıpla kesmedelme, derin çekme, bükme. Plastik malzemelerin imalatı (Sıkıştırma kalıplama tekniği. Transfer kalıplama tekniği. Enjeksiyon kalıplama tekniği. Ekstrüzyon kalıplama tekniği). Kalıp imalat teknikleri (Elektro erozyon vs) DÖKÜM Kum kalıba döküm, kokil kalıba döküm, basınçlı döküm, savurma döküm, sürekli döküm, hassas döküm. TASARIM PROJESİ Eldilen bilgiler doğrultusunda üretilebilir bir ürün tasarımı projesi geliştirilecektir. MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 6

7 Tasarım Stajı (II. DÖNEM STAJ) BÜRO STAJI 14 İŞ GÜNÜ (ZORUNLU) (CAD/CAM/CAE) Unigraphics NX Solid Edge Catia ProEngineer Solid Works Ansys (CAD/CAM/CAE) Unigraphics NX 10 İŞ GÜNÜ (OPSİYONEL) ATÖLYE STAJI 10 İŞ GÜNÜ (OPSİYONEL) Staj Yapılacak İşyeri/Kurumun Uygunluğu Stajlar aşağıdaki şartları sağlayan resmi ya da özel kuruluşlarda yapılabilir: 1.Staj yapılacak kuruluş, öğrencinin stajı ile ilgili konularda üretim yapılan veya teknik hizmet verilen bir yer olmalıdır. Sadece pazarlama ve satış yapılan yerlerde staj yapılamaz. 2.Kuruluşta en az bir adet, stajyerlerden sorumlu eğitici mühendis ve tasarımcı bulunmalıdır. 3.Kuruluşta Kalite Güvence Sistemi olmalıdır Staj Yerinin Belirlenmesi Bölüm öğrenciye staj yeri bulmak zorunda değildir. Kurum ve kuruluşlarca tahsis edilen stajyer kontenjanları Bölüm Başkanlığı'nca ilan edilir. Kamu ve özel kuruluşlar tarafından Üniversiteye ayrılmış kontenjanlardan Bölüm öğrencilerinin yararlanmasına ayrılan kısmına öğrenci seçimi, öğrencilerin genel not ortalamalarının yüksek olması ölçütü kullanılarak, öğrenci tercihine göre Bölüm Staj Komisyonunca yapılır. Kontenjan yetersizliği nedeniyle kendisine staj yeri gösterilememiş öğrenciler staj yerlerini kendileri bulurlar. Öğrenci staja başlamadan önce Öğrenci İşleri Bürosundan alacağı onaylı fotoğraflı 2 adet Staj Zorunluluk Belgesini doldurarak Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonuna onaylatmalıdır. Bu belgeler staja başlamadan önce staj yapılacak işyerlerine onaylattırılacak. Staja başlamadan 10 gün önce nüshalardan biri Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosuna, diğeri ise Bölüm Staj Komisyonuna teslim edilmesi şarttır. Üniversitemiz ile SGK arasında yapılacak iş güvenliği sigortası işlemler için 10 günlük süreye uyulması zorunludur. MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 7

8 Staj komisyonu onayından sonra Staj zorunluluk Belgesi ve iş yeri müracaat dilekçesi ve iş yeri bilgi formu ile birlikte staj yapacağı iş yerine müracaat etmelidir. Stajyer öğrenci bu işyeri veya kuruluşları tanıtan üretim katalog, broşür vs dokümanlar temin ederek bu belgeler ile birlikte işyeri kabul yazısını Bölüm Staj Komisyonu Başkanlığı na getirmek zorundadır. Faks ve postayla gönderilen belgeler geçerli değildir. Staj yerinin Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu tarafından uygun görülmesi durumunda Öğrenci İşleri Bürosundan alacağı Staj Sicil Fişi ile birlikte işletmeye giderek stajına başlayabilir. Başvuruları iş yeri tarafından kabul edilen öğrenciler staj yerinin isteyebileceği Güvenlik Soruşturması raporunu temin etmekle yükümlüdürler. NOT: Stajyer öğrenci staj evraklarının bir nüsha fotokopisini bir poşetli dosya içinde arşivlemek zorundadır. Staj tamamladıktan sonra bu staj evrakları ve işyeri veya kuruluşları tanıtan üretim katalog, broşür vs dokümanları staj defterinin ekler bölümüne birleştirilerek ciltlenir Stajın Uygulama Aşamaları Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü öğrencileri mezun olabilmeleri için 24 şer günlük iki adet stajı başarı ile tamamlamak zorundadır. Aşağıda stajlarda başvuru ve staj bitiminde yapılacak işlemler sırasıyla anlatılmıştır. Staj Yerinin Belirlenmesi: Öğrenciler Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü sayfasında bulunan staj linkinde belirtilen İşyerine Başvuru Formu, İş Yeri Bilgi Formu, İş Yeri Kabul Formu ve Staj yerleri dosyasını indirirler ve staj yapmak istediği işyerinin ismini tespit ederler. İş yerine İşyerine Başvuru Formu doldurularak müracaat edilir. İş yeri müracaatı kabul ederse İş Yeri Bilgi Formu ve İş Yeri Kabul Formu işyeri tarafından doldurulup onaylandıktan sonra Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonuna sunulur. Staj yapmak istedikleri işyeri staj yerleri listesinde mevcut değil ise yukarıda açıklanan formlar ile müracaatlar yapılır ve aynı işlemler tekrarlanır. Ayrıca stajdan sorumlu olan Staj Komisyonuna işyerini tanıtan ürün katalogları, broşür vs ilave tanıtıcı bilgiler getirmeleri gerekmektedir. Staj komisyonu işyerinin staja uygun olup olmadığına karar verir. MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 8

9 STAJ İÇİN UYGUN İŞ YERLERİ A Ana Bakım Komutanlığı (Etlik-Ankara) Ana Bakım Merkezi Komutanlığı (Afyonkarahisar) Abana Motorsan Ada Savunma Sanayii Adım Koza Hidrolik Pnömatik Sistemler Akana Mühendislik Tic. Ltd. Şti. (Ostim -Ankara.) Akça İnş. İskele ve Kalıp San. Tic. (Ostim -Ankara) Akdaş Döküm Sanayi ve Tic. A.Ş. Ake Asonsör ve Yürüyen Merdiven San. Tic. LTD. ŞTİ (Antalya) Aksan Kardan San. Tic. Ltd. Şti. (Sincan OSB- Ankara.) Aldağ Isıtma Soğutma Klima-KARTAL Alfa Döküm (Organize Sanayi Bölgesi Avar Cd. Sincan Ankara) Alkar Aluminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. Anadolu Met. Mak. San. A.Ş. (Polatlı Yolu 55.km. Polatlı ANKARA) ANADOLU RULMAN İMALAT SAN. TİC. A.Ş. CUMAYERİ/DÜZCE Ankara HAMAK A.Ş. (Turgut Özal Bulv. 29.Sok.No:1 Kazan-ANK.) Anmaksan Makine (Ankara Yolu 4.km -ÇORUM) Arçelik A.Ş. Çamaşır Makinesi İşletmesi (Tuzla, İSTANBUL) Arçelik A.Ş. Pişirici Cihazlar İşletmesi Arslan Alüminyum Sanayi ve Limited Şirketi AS Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş. (Bucak BURDUR İçeriova Alan Mevkii) ASELSAN A.Ş. (Mehmet Akif Ersoy Mh. 296.Cd. No:16 Macunköy Ankara) Asmaş Ağır Sanayi Makinaları Atalay Sontaj Enjeksiyon Mak. İmal. San. (Ostim- ANKARA) ATİKER METAL İTHALAT İHRACAT İMALAT SAN. TİC. A.Ş. (.KONYA) AYBAKAR DIŞ TİCARET (AKYURT) Aydın İnşaat Makina Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Aydın Torna San.Tic. Ltd. Şti. (Tornacılar San. Sit. A Blok No:5/6/7/8/9 Eskişehir) Aygersan (Aydınlatma gereçleri San. Tic. A.Ş. Ank.-İst. Karayolu 27.km Sarayköy-Kazan Ankara) Aytemizler Machine Industry&Trade Co. Ltd. (İskitler Cd. No: İskitler-Ankara) ANA TAMİR MERKEZİ (KAYSERİ) AKS Dalgıç Pompa (Sanayi Sitesi 5. Cad. No Serik-Antalya) Arçelik AŞ Ankara Bulaşık Makinası Fab.( Altınordu Cad. No.3 Sincan Organize San) B Başkent Makine Başkent Pres Çelik Müh. İnş.San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Arı Sanayi Sitesi 3.Etap 708.Sk. No:34 Ostim Ankara) Baykal Makine San. A. Ş. Beyçelik Gestamp (Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi Cd. No:13 Nilüfer BURSA) MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 9

10 Birikim Makina San.Tic. Ltd. Şti. (Arı San. Sitesi 3.Etap 28.Cd. 684.Sk. No:09 İvedik Ostim Ankara) Birlik Makina Ltd.Şti. Nilüfer Org.San.Böl.320.Sok.No:3 BURSA Bolparsan A.Ş. D-100 karayolu, Karacaağaç Mevkii,Aşağı Geçitveren Köyü Yolu Üzeri-Bolu Bosch Fren Sis. San. Tic. A.Ş. Bosch Rexroth Otomasyon San. Tic. A.Ş. Organizasyon San. Böl. Yeşil Cad. No:27 Bursa Böke Makina Kalıp İmalat Sanayi ( Eminel Yapı Koop. 667.Sk. No:14 İvedik Organize Sanayi Bölgesi -Ankara) Botaş ( Eskişehir Yolu25.km Yapracık Köyü Mevkii Ankara) C-Ç CEMATEK CIMPOR YİBİTAŞ ÇİMENTO/ HASANOĞLAN Çağrı Kazan San. Tic. Ltd.Şti. 57. Sk. No:48 Ostim ANKARA ÇİMSA/ MERSİN ÇİMTAŞ A.Ş. Çukurova Makina İmalat ve Ticaret A.Ş." Adana Yolu Tarsus) CNC Teknik Mak. San. (İvedik Organize San. 707.Sok. No.7 Ostim) ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİİ (KIRŞEHİR) D Denge Tesisat Malz. San. Ve Tic. Ltd.Şti. (Yeni Gölcük Yolu 4.Km İZMİT) Derman Döküm San. Ve Tic. Ltd. Şti. (O.S.B Dökümcüler Sitesi 14.Sk. No: Sincan - Ankara Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (Eskişehir Yolu 8.km Çankaya -Ankara) Dilmenler Makine ve Tekstil Tekirdağ MM200 DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA A.Ş.(KAYSERİ YOLU 3. KM NİĞDE) Dizayn Makina İmalatı ve Muh. San.Tic. Ahi Evren Cd. 36.Sk. No:01 Ostim Ankara Dizayn Optimum Mühendislik Ltd.Şti. (Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi Güzelyurt Mh. Manisa) Doku-San Oto Yan San.Tic. Ltd. Şti Dener Makine (Kayseri) Devlet demiryolları E EAE Makine Sanayi Berk Makina Metalurji Tünel Teknolojileri Elmalı Makine Sanayi EMD Savunma Ltd. Şt. Emek Boru Makine Emekçi Makine San. Tic. Ltd. Şti. (İskenderun Yolu üzeri 15.km P.K. 126 ANTAKYA-HATAY) Endüstriyel Makina Tasarım San. Tic. Ltd. (İvedik Organize San. Bölg. HASEMEK San. Sit. 24.Cd. No:74-76 Ostim -ANKARA) Erbil Çelik Konstrüksiyon İmalat ve Montaj San. Ltd. Şti. (Yeni Sanayi Sitesi 73.Sk. No:40 Uzunkavak Sanayi Sitesi -Adana) Ereğli Demir Çelik A.Ş.(Uzunkum Cad. No:7 Kdz.Ereğli- ZONGULDAK) Ergenler Makina Sanayi -Kütahya MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 10

11 Erişim Makina (1. Organize Sanayi Bölgesi Göktürk Cad. No: Sincan-ANKARA) ERMAKSAN MAKİNA DİŞLİ YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (100. YIL BULVARI 41/A SOK. NO:18/20 OSTİM-ANKARA) Ermaksan Makina Dişli Yedek Parça San. Ve Tic. Ltd.Şti. (Ankara ASO 1. Organize San. Bölg. Özbekistan Cd. No: Sincan ANK.) Ermetal Otomotiv.San.A.Ş. Demirtaş Org. San. Böl. BURSA Eskasa Makina İmalat ve Sa. Tic. Ltd. Şti. Bahçelievler Mh. 3 Yol Sokak No:04 Hasanoğlan Ankara ESMEKSAN MAKİNA SAN. İŞ. PAR. İML. SAN. LTD. ŞTİ. 63. BLOK 44. SOK. NO: OSTİM/ANKARA Eti Maden İşletmeleri (Bandırma Bor ve Asit Fab Bandırma-Balıkesir) ERCİYES BORU SANAYİİ (ERBOSAN-KAYSERİ) EZİNÇ GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİ SANAYİİ (KAYSERİ) FAF Vana Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. (Kazan Sanayi Bölgesi Serdaroğlu Sokak No:01 Ankara) Fırat Plastik A.Ş. (Avrupa Hun Bulvarı No:8 Sincan OSB ANKARA) Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. FABRİKA SEVİYESİNDE BAKIM MERKEZİ (FASBAT)-KAYSERİ GİLDEMAK (1. ORG. SAN. BÖL. GÖKTÜRK CAD. NO:3 SİNCAN/ANKARA) Gökmak Makine Tic. Ltd. Şti. Gücüm Pompa ve Makina Sanayi (Toygar Sokak No:19 Hasköy- İstanbul) GÜNHAN ALİMİNYUM DÖKÜM (CEVAT DÜNDAR CAD. NO: OSTİM-ANKARA) Habaş-ALİAĞA Hema Endüstri A.Ş. Fabrika (Organize Sanayi Bölgesi 5950 Çerkezköy Tekirdağ) Hidrolift San. Mak. Ltd.Şti. (Akhun Cad. No:10 Sincan OSB. ANK.) HİDROMEK (Sincan Organize Sanayi Bölgesi Osmanlı Cd. No:01 Sincan Ankara) Hava İlmal Bakım Merkezi (KAYSERİ) HES Kablo Fiber (KAYSERİ) F G-H I.C Motor Supapları Isısan A.Ş. (1.Organize San.Böl Cd. Kayseri) İskenderun Demirçelik AŞ. I-İ K-L Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Merkez Atölye Mühendisliği Karayolları Atölye Müdürlüğü (İstanbul Caddesi No:08 Akköprü Ankara) Karde Makina Taah. Tic.Ltd.Şti. (Başkent Org.San.Blg. 27.Cd. No: Malıköy-Temelli Ankara) Kardelen Makina San. Tic. Ltd. Şti. (Atisan Sanayi Sitesi 1577.Cd. No:11 Ostim Ankara) MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 11

12 Kardelen Mühendislik Mak.Otom. San. Tic. Ltd. Şti. (Arı Sanayi Sitesi 692.Sk. No:75 Ostim - ANKARA) Kardemir Döküm A.Ş. (Kardemir Fab. Sahası KARABÜK) Kazaklar Makine Sanayii KKK 5. Ana Bakım Merkez Komutanlığı KKTC-G.K.K. Loj. Des. Ordudonatım IV. Kad. Kom. KONYA-EREĞLİ BAHRİ DAĞDAŞ ŞEKER FAB. A.Ş. Koray Tıp Teknik ve Mak. İm. san. Tic. Ltd. Şti Kozmaksan Hidrolik Pompa ve Ara Şanzıman PTO İml.San (1.Organize Sanayi Erkunt Caddesi No:06 Sincan Ankara) Kromlüks Mutfak Cihazları İmalat ve Tic. A.Ş. (G.M.K. Bulvarı No: 123-1/6 Maltepe- ANKARA) Kayseri Döküm Sanayii (KAYDÖKSAN-KAYSERİ) Kayseri Şeker Fabrikası (KAYSERİ) Karadeniz Bakır İşletmeleri (SAMSUN) 7.Karayolları Genel ve Bölge Müdürlükleri M Makim Makina Teknolojileri (Sincan Organize Sanayi Bölgesi Erkunt Cd. No:20 Ankara) Mako Elektrik San. ve Tic. A. Ş. (BURSA) Maksam Makine ve Maske Fabrikası (Harman Mahallesi Abdülhakhamit Cd. No:866 Mamak -Ankara) MAKSAN-MALATYA MAN Türkiye A.Ş. (ESENBOĞA HAVAALANI YOLU 22. KM.-ANKARA) MEDAR MAKİNA A.Ş. MESA İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş. (TATÜRK MAH. KAYI CAD. NO:96 YENİKENT-ANKARA) MİKRON MAK. SAN Mitaş Civata Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. (Eski Güvercinlik Yolu 113 Gazi Ankara) MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası (MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğü Kırıkkale) MKE BARUTSAN ROKET VE PATLAYICI MKE ÇANKIRI SİLAH FABRİKASI MKE Gazi Fişek Fab A.O.Ç. (Güvercinlik Yolu ANKARA) MKE Maksam Makine ve Maske Fabrikası (Harman Mah. Abdülhamit Cad.No: Mamak- ANKARA) MPG Makina İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MSB 5. ANA BAKIM MERKEZİ) MİNİSAN (KAYSERİ) Merkez Çelik A.Ş. (Organize Sanayi Böl. 6. Cad. No. 35 Kayseri) Mercedes Benz Türk A.Ş. Aksaray Mesa makine döküm (kayseri) NACE Mak. San. A.Ş. (Batuhun Cad. No:7 Sincan OSB-ANK.) Netmak Makina İmalat Sanayi (Esenboğa Yolu 20.km Akyurt Ankara) N MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 12

13 NURDİL TEKNİK SOĞUTMA SAN. TİC. A.Ş. (ORG. SAN. BÖLG. OSMANLI CAD. NO:9 SİNCAN/ANKARA) Nurol Makine ve San. A.Ş. (Organize Sanayi Bölgesi Avrupa Hun Cd. No: Sincan Ankara) NÜVE-AKYURT) O-Ö Okur Makina Ostim San. Bölgesi (12. Sokak No:12-14 Ostim- Ankara) Olimpiyat Isı ve makina Sanayi ORTADOĞU RULMAN SANAYİ (Polatlı karayolu 65. km Polatlı-ANKARA) Osmanlı Makina Sanayi ve Tic. A.Ş. (Tuzakçı Köyü Gönen Balıkesir) Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A.Ş. (Atatürk Cad. No:9 Arifiye SAKARYA) Oyak Renault Oto. Fab.A.Ş. (Organize Sanayi Bölgesi P.K BURSA) Oyman Makina San.Tic. Ltd. Şti. (Organize San. Böl. -TRABZON) Öz iş Kalıp Sanayi ve Tic. A.Ş. Özçelikler Hidrolik silindir Ltd. Şti Öztabak Kalıp Makine İinş. Nak. San. ve Tic. Ltd. ŞTti. (SULTAN KÖYÜ YOLU KÜÇÜKBERD KÖYÜ NO:8 -BOLU) Oerlikon Kaynak Elktrodları ve Sanayi A.Ş. (Organize Sanayi 5.Kısım 3525 Ada 11 Nolu Parsel- Manisa) P-R Paksan Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (600 Evler Mh. Ağır Sanayi Bölgesi Bandırma Balıkesir) PALME MAKİNA VE SANAYİ LTD.ŞTİ Panel Makina Sa. ve Tic. Ltd. Şti. (İstanbul Yolu 35. km. Kazan-ANKARA) Park Makina Yedek Parça Sanayi (Söğütözü İş Merkezi, Söğütözü Cad. 14/D Beştepeler Ankara) Pİ Makine (Konya Yolu 23.km PK Gölbaşı -Ankara) PLASFORM Plastik ve Metal Endüstri A.Ş. RENAULT Roketsan A.Ş. (Samsun Yolu 40.km PK 30 Elmadağ-ANKARA) S-Ş Samsun Yurt savunma Sanayi ve tic. A.Ş. Sarsılmaz Silah Sanayi A.Ş. Üçköprü Yenişafak Mah.Sk.1 No:1 Kaynaşlı -Düzce Soylu Kalıp Tasarım Aparat Otomotiv Yedek Parça San. (Çalı Sanayi Bölgesi Çalık Halık Mah. Gülce Cd. No:1 Nilüfer-BURSA) Star Asansör Tic. San. Ltd. Sti. (İvedik Org. San.24Cad.729.Sok.No:23-25 Ostim-ANKARA) T T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Lokom. Bakım Atölyesi (Behiçbey - Ankara) TAI Tusaş Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (Kazan -ANKARA) MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 13

14 TAKFAN MAKİNA VE KALIP SAN. LTD. ŞTİ. TCDD Anakara Demiryol Fabrikası (T.C.D.D. Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Behiçbey -Ankara) TCK Akköprü Atölye Müdürlüğü TEKNOMAK SERVİS MAK. SAN. A.Ş. TEMSAN A.Ş. (Macunköy- Ankara) THY Teknik A.Ş. (Yeşilköy-İSTANBUL) THY Uçak Motor Bakım TOFAŞ A.Ş. Tosçelil Profil ve Saç Endüstrisi A.Ş. (Organize Sanayi Bölgesi Sarıeski-İskenderun) TPAO Genel Müdürlüğü Trakya Birlik Entegre Tesisleri TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş (TEI) (Eskişehir) TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (Kazan -ANKARA ) TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. TÜDEMSAŞ ( Sivas) Tüfekçi Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ( Gaziantep) Türk Havacılık ve Uzay Sanayi-TUSAŞ Türk Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tümosan (Ank. Yolu 12.km KONYA) TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK. A.Ş. (Güvercin Yolu Gazi ANKARA) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Ank. Makina Fabrikası Etimesgut-ANKARA) TAKSAN(KAYSERİ) Toyota Türk A.Ş. Adapazarı Tüpraş, Kırıkkale Rafinerisi Türkiye Şeker Fab., Kırşehir Şeker Fab. Kırşehir Tansan Kazan Isı ve Mak. (Şeker Mah. 1.Cad. No:73 Etimesgut-ANKARA) TC. Ulaştırma Bak.lığı. Karayolları Gen. Müd. Atölye Müd. (İstanbul cad. No:8 Akköprü ANKARA) TCDD 2.Bölge Müd. Lokomotif Bakım Onarım (Behiçbey ANKARA) TCDD Demiryol Fabrikası İstanbul yolu 8.km ( Behiçbey ANKARA) Tempo Pompa Vana Sanayi ve Tic. (Organize san. Böl Altınordu cad. No:6 Sincan - ANKARA) Tülomsaş-Türkiye Lokomotif ve Motor San. A. Ş. (Ahmet Kanatlı Cad ESKİŞEHİR) U-Ü-V-Y-Z Uğur Makina San. Tic. Ltd. Şti. (35. Cd. No :71 İvedik Ostim Ankara) ÜNTES KLİMA A.Ş. Vinkon Müh. Vinç Konstrüksiyon Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. (13.Sokak No:48 Ostim-Ankara) YAKACIK VALF SAN. VE TİC. A.Ş. (CUMHURİYET MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. NO : 2 YAKACIK.- İSTANBUL) Vestel Organiz San. Böl. Manisa MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 14

15 Bunun dışında çeşitli firmalar her yıl öğrencilere belirli sayıda staj kontenjanları açmaktadır. Bu staj kontenjanları Staj Panosunda veya bölüm web sayfasında ilan edilecektir. Öğrencilerin bu kontenjanlara nasıl başvuracağı, duyurularda belirtilecektir. Öğrenciler, bu ilanlardaki firmalardan staj yapmayı istediklerini, bölüm web sayfasından indirecekleri tercih formuna yazacaklardır. Değerlendirmeler öğrencilerin Genel Not Ortalamaları baz alınarak yapılacaktır. Her firma için belirlenen kontenjan kadar öğrenci, başvuru yapan en yüksek not ortalamalı öğrenciden başlanarak, belirlenecek ve öğrencilere ilan edilecektir. MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 15

16 T.C. ERÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YERİ TERCİH FORMU (Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümünün belirlediği staj kontenjanlarından faydalanmak için yukarıdaki form doldurup staj komisyonuna verilecektir. Her iş yeri kendini tercih eden öğrencilerin not ortalamalarına göre değerlendirilecektir) Stajyer Öğrencinin Adı-soyadı : Sınıfı : Okul No : Telefon : Öğretim Türü : I.Öğretim II. Öğretim Staj Grubu : I.Staj II. Staj Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) ve altı Staja başlama tarihi:././. Toplam iş günü: Tercih sırası Staj Yapılacak İşyerinin Adı-Adresi Ayrılan kontenjan sayısı Öğrencinin hak kazandığı sıralama././. Öğrencinin imzası ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KOMİSYONUNUN ONAYI Yukarıda adı geçen stajyer öğrenci tercih nolu.. adlı iş yerinde.sırada Asil / Yedek olarak staj yapmaya hak kazanmıştır. 1. Komisyon üyesinin 2. Adı -Soyadı Tarih, İmza ve Kaşe././. MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 16

17 T.C. ERÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞ YERİ KABUL FORMU T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA KAYSERİ./ / Aşağıda bilgileri verilen Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümünde öğrenim gören öğrencinizin işyerimizde staj yapması uygun görülmüştür. Bilgilerinize arz ederim. İş yerimiz cumartesi tam gün çalışmaktadır. İş yerimiz cumartesi..saat süre ile çalışmaktadır. Stajyer Öğrencinin Adı-Soyadı Okul No Sınıfı Staj Grubu I. Dönem Stajı II. Dönem Stajı Staja başlama tarihi:././. Toplam iş günü İŞ YERİNİN İŞVEREN veya YETKİLİSİNİN İş Yerinin Adı-Adresi Adı-Soyadı Telefon Unvanı/Mesleği Fax Tel Firma İşyeri Sicil Numarası Firmanın Vergi Numarası Ticaret / Esnaf Odası Sicil No İşyerinin Mührü-Kaşesi./ /. İmza ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KOMİSYONUNUN ONAYI Bu iş yeri. staj için iş günü staj yapmaya uygundur 3. Onaylayan Komisyon Üyesinin 4. Adı -Soyadı Unvanı Tarih İmza ve Kaşesi Uygun Değildir NOT: Staj yapacak öğrenci staj için belirlediği kurum veya şirkete ait tanıtıcı bilgi ve ürün kataloglarını toplayarak staj komisyonu üyelerine gösterecektir. MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 17

18 4. Zorunlu Staj Formu ve Öğrenci Beyannamesi Onayı Öğrenci, bölüm internet sayfasında bulunan Zorunlu Staj Formu isimli dosyayı indirip, ilgili yerleri doldurur ve fotoğrafını yapıştırır. Bu belge iki nüsha düzenlenir ve önce staja kabul olunan firmaya imzalattırılıp, mühürlettirilir. Teslim edilecek form 2 asıl nüsha olarak hazırlanır. Bu formun 1 nüshası staja başlama tarihinden 10 gün önce Staj Komisyonuna, 1 nüshası ise kimlik fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte Fakültemiz Öğrenci İşlerine teslimi zorunludur. Üniversitemiz İle SGK arasında yapılacak işlemler için 10 günlük süreye uyulması zorunludur. NOT: Zorunlu staj formunun bir nüshası staj defterinde ayrılan yere konacak. Bu belgeyi ihtiva etmeyen staj defterleri kabul edilmeyecektir. MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 18

19 T.C. ERÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ BEYANNAMESİ Öğrencinin Kimlik Bilgileri T.C. Kimlik No: Adı- Soyadı: Baba Adı: Ana Adı: Doğum Yeri: Doğum Tarihi: Bölümü : Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Sınıfı: Fakülte No: S.G.K. No (Daha önceden olanlar için): Öğrencinin İkametgâh Adresi N. Cüzdan Seri No: Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl: İlçe: Mahalle-Köy: Cilt No: Aile Sıra No: Sıra No: Verildiği Nüfus Dairesi: Veriliş Nedeni: Veriliş Tarihi: Görevi: Stajyer Öğrenci İlçe: Sokak: İli: Dış kapı no: İç kapı no: Ülke: Cadde: Posta kodu: Bulvar: E-Posta: Mahalle-Semt Cep Telefonu: Köy: Ev Telefonu: Daha Önce Staj Yapılan İş Yeri Bilgileri I.Stajın Yerinin Adı-Adresi II.Stajın Yerinin Adı-Adresi Eksik Staj Yerinin Adı-Adresi Staj Yapılacak İş yeri Adı: Üretim Alanı: Adresi: Telefon No: Faks No: E-posta adresi: Web Adresi: Haftalık çalışma gün sayısı: 5 işgünü 6 iş günü 7 iş günü Staj türü : I.Staj II.Staj Staja Başlama Tarihi: / /2011 Bitiş Tarihi: / /2011 Toplam İş Günü Sayısı: Stajımı yukarıda verilen işyerinde belirtilen tarihler arasında yapacağımı, staja gitmediğim veya stajı bırakacağım takdirde 3 (üç) gün içinde Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosuna Dilekçe ile bilgi vereceğimi, bildirmediğim takdirde ortaya çıkacak maddi ve manevi bireysel ve kurumsal zararları kabul edeceğimi taahhüt ederim ve Belge üzerindeki bilgilerin doğru olduğunu bildiririm. / /2011 Öğrencinin Adı-Soyadı-İmzası MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 19

20 T.C. ERÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ZORUNLU STAJ FORMU İLGİLİ MAKAMA Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin öğrenim süresi sonuna kadar kuruluş ve işletmelerde staj yapma zorunluluğu vardır. Aşağıda bilgileri yer alan öğrencimizin stajını. gün süreyle kuruluşunuzda yapmasında göstereceğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Adı -Soyadı Fakülte No e-posta adresi İkametgah Adresi İlk soyadı Öğretim Yılı Telefon No (GSM) STAJ YAPILAN YERİN Adı Adresi Üretim/Hizmet Alanı Telefon No Faks No. e-posta adresi Web Adresi Staja Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Süresi (İş Günü) İŞVEREN VEYA YETKİLİNİN (Mühendislik Fakültesi Dekanı, Dekan Yrd, Fakülte Sekreteri) Adı Soyadı Görevi e-posta adresi Tarih İmza / Kaşe İşveren S.G.K. Tescil No. ÖĞRENCİNİN NÜFUS KAYIT BİLGİLERİ (Staj başvurusu kabul edildiği taktirde öğrenci tarafından doldurulur.) Soyadı Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl Adı İlçe Baba Adı Mahalle-Köy Ana Adı Cilt No Doğum Yeri Aile Sıra No Doğum Tarihi Sıra No T.C. Kimlik No. Verildiği Nüfus Dairesi N. Cüzdan Seri No Veriliş Nedeni S.G.K. No. Veriliş Tarihi ÖĞRENCİNİN İMZASI STAJ YERİNİN ONAYI STAJ KOMİS. İMZASI FAKÜLTE ONAYI Belge üzerindeki bilgilerin doğru olduğunu bildiririm. /../..../ / İmza-Mühür /.../.. Başkan Üye Üye.././ İmza-Mühür ÖNEMLİ NOT: Teslim edilecek form 2 asıl nüsha olarak (fotokopi değil) hazırlanır. Bu formun 1 nüshası staja başlama tarihinden 10 gün önce Staj Komisyonuna, 1 nüshası ise kimlik fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte Fakültemiz Öğrenci İşlerine teslimi zorunludur (Üniversitemiz İle SGK arasında yapılacak işlemler için 10 günlük süreye uyulması zorunludur). MÜDEK Erciyes Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Özdeğerlendirme Raporu 20

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. AMAÇ T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1.1. Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü staj uygulama esasları "Muğla

Detaylı

ME299 & ME 399 Bilgilendirilmesi. Doç.Dr. Ahmet ERKLİĞ

ME299 & ME 399 Bilgilendirilmesi. Doç.Dr. Ahmet ERKLİĞ ME299 & ME 399 Bilgilendirilmesi Doç.Dr. Ahmet ERKLİĞ YAZ STAJLARI Staj Süreleri: Makine Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin mezuniyeti için gerekli olan toplam staj (Pratik Çalışma) süresi 60 (altmış)

Detaylı

Toplam Personel Sayısı Toplam Mühendis Sayısı Makine Mühendisi Sayısı Haftalık çalışma iş günü sayısı : 5 işgünü 6 iş günü 7 iş günü

Toplam Personel Sayısı Toplam Mühendis Sayısı Makine Mühendisi Sayısı Haftalık çalışma iş günü sayısı : 5 işgünü 6 iş günü 7 iş günü T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2.STAJ DEFTERİ TESLİM TUTANAĞI (Staj defteri 31 Ekim akşamına kadar Makine Mühendisliği Bölüm Sekreterliğine veya Staj Komisyonuna

Detaylı

GENEL ESASLAR T.C. ERCİ YES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÖLÜM STAJ UYGULAMA İLKELERİ AMAÇ

GENEL ESASLAR T.C. ERCİ YES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÖLÜM STAJ UYGULAMA İLKELERİ AMAÇ T.C. ERCİ YES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÖLÜM STAJ UYGULAMA İLKELERİ AMAÇ 1.Bu esaslar Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Genel Esasları çerçevesinde

Detaylı

T.C. ULUDAG ÜNİVERSİTESİ KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. ULUDAG ÜNİVERSİTESİ KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Form 1: / /20. T.C. ULUDAG ÜNİVERSİTESİ KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Meslek Yüksekokulunuzun Programı..nolu öğrencisiyim. Sosyal güvencem : ( )SSK ( )BAĞKUR ( )EMEKLİ SANDIĞI ( )Sosyal Güvencem

Detaylı

STAJ BAŞVURU İŞLEMLERİ

STAJ BAŞVURU İŞLEMLERİ STAJ BAŞVURU İŞLEMLERİ 1. Staj yeri öğrenci tarafından bulunur. 2. Sosyal Güvenlik Kurumu na gidilerek Durumunu Bildirir Belge alınarak hazır edilir. 3. Staj yeri program danışmanına onaylatılır. 4. Staj

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ AMAÇ ve KAPSAM MADDE 1 - Bu Yönerge, Mevlana Üniversitesi İşletme Fakültesine bağlı bölüm öğrencilerinin okulda edindikleri teorik bilgilerini uygulamaya

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ T.C.

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÇANAKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE ÇANAKKALE 2008 Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Sayı : 48084712.304.03-417../../201

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KLAVUZU

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KLAVUZU ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KLAVUZU 1.Staj Süresi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde en az 40 (kırk) iş günü staj yapma zorunluluğu vardır. Staj, esas olarak eğitim öğretimin fiilen

Detaylı

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Form No: 5. Zorunlu Staj Dosyası Kapak Sayfası T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DOSYASI ÖĞRENCİNİN Adı Soyadı : Programı : Numarası : ADI : ADRESİ : TELEFON : STAJ YAPILAN İŞ YERİNİN ( )

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TEKSTİL VE MODA TASARIM BÖLÜMÜ STAJ FORMU

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TEKSTİL VE MODA TASARIM BÖLÜMÜ STAJ FORMU T.C. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TEKSTİL VE MODA TASARIM BÖLÜMÜ STAJ FORMU EK- 1 Resim Yapıştırınız. Bölümü öğrencilerinin öğrenim süresi sonuna kadar kuruluş ve işletmelerde staj yapma zorunluluğu vardır.

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ 18/02/2010 Fen Edebiyat Fakültesi YÖNERGE FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ Stajın Amacı MADDE 1 - Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin pratik bilgi, mesleki görgü ve deneyimlerini artırmak

Detaylı

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

Z O R UNL U S T A J F O RMU

Z O R UNL U S T A J F O RMU STAJ DOSYASI Z O R UNL U S T A J F O RMU İlgili makama, T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu, Bölümü öğrencilerinin öğrenim süresi sonuna kadar kuruluş ve işletmelerde staj yapma zorunluluğu vardır.

Detaylı

T.C. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi STAJ DEFTERİ

T.C. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi STAJ DEFTERİ Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi STAJ DEFTERİ [Staj defteri, staj sicil formu (form B, bölüm başkanlığına posta ile gönderilebileceği gibi açılmayacak şekilde kapatılmış, ağzı kaşelenmiş veya

Detaylı

STAJ DEFTERİ GİRİŞ SAYFASI

STAJ DEFTERİ GİRİŞ SAYFASI Ad ve Soyad Numara Sınıf ve Dönem Telefon E - Posta İŞYERİ ADI SOYADI ÜNVANI FAALİYET ALANI TELEFON ve Web ADRES KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ GİRİŞ SI ÖĞRENCİ ve STAJ DEFTERİ BİLGİLERİ Staj Türü

Detaylı

TC Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğrenci Staj Kılavuzu

TC Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğrenci Staj Kılavuzu TC Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğrenci Staj Kılavuzu BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu Kılavuz, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Öğrencilerin alacakları İşyeri Uygulamaları içerikli dersler

Detaylı

Staj yaptığı iş günü sayısı

Staj yaptığı iş günü sayısı Bölümü ÖĞRENCİNİN Numarası Adı, Soyadı Staj Devresi Staj Baş. Tar. FOTOĞRAF Staj Bitiş Tar. Staj yaptığı iş günü sayısı STAJIN ADI VEYA KONUSU: STAJ YAPILAN İŞYERİNİN Adı Adresi: Mühendisin Adı Soyadı

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ZORUNLU İŞYERİ STAJI YÖNERGESİ 2011 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesinde

Detaylı

1) Staj bilgi formu ve Sigorta bilgi formu bölüm sekreterliğinden ya da bölüm web sitesinden alınır.

1) Staj bilgi formu ve Sigorta bilgi formu bölüm sekreterliğinden ya da bölüm web sitesinden alınır. 1.STAJ BAŞVURU İŞLEM ADIMLARI 1) Staj bilgi formu ve Sigorta bilgi formu bölüm sekreterliğinden ya da bölüm web sitesinden alınır. 2) Staj bilgi formu firmanın yetkili mühendis/müdürü tarafından onaylanıp,

Detaylı

TASLAKTIR T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (EDE) UYGULAMA YÖNERGESİ

TASLAKTIR T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (EDE) UYGULAMA YÖNERGESİ TASLAKTIR T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (EDE) UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 - Yönergenin amacı, Amasya Üniversitesi Meslek

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu staj yönergesi, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini pratikle geliştirmek

Detaylı

EK 1- Staj Başvuru Formu

EK 1- Staj Başvuru Formu EK 1- Staj Başvuru Formu Sayın İlgili, Aşağıda bilgileri verilen öğrencimizin mezun olabilmesi için Bölümümüz Lisans Öğretim Planında yer alan ve 25 iş günü olan stajını yapması gerekmektedir. Adı geçen

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Form No: 1.Öğrenci Başvuru Dilekçesi.. /../ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Yüksekokulunuz Programı. numaralı öğrencisiyim. Zorunlu staj yapmak istediğim işletmeye verilmek

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü Staj Kılavuzu

Kimya Mühendisliği Bölümü Staj Kılavuzu STAJ RAPORUNUN İÇERİĞİ Staj raporunda aşağıdaki konular yer almalıdır: Kuruluşun kısa bir tanıtımı: Kuruluşun ismi, yeri ve üretim kapasitesi, Ürün sayısı, üretim şekilleri ve ürünlerin teknik özelikleri,

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI 2 AMAÇ: Staj uygulaması, öğrencilerin öğrenimleri

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI 1. STAJLAR VE İZLENECEK YOL 1.1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri, aldıkları teorik ve uygulamalı

Detaylı

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS STAJ YÖNERGESİ

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS STAJ YÖNERGESİ T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönerge Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu staj uygulama

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ ESASLARI İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ ESASLARI I. GENEL İLKELER Madde 1. Stajlar İstanbul Ticaret Üniversitesi Staj Ana Yönergesi gereğince, öğrencilerin kurumsal

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Trakya Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Kapsam: MADDE 1- Bu yönerge, Bingöl Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ T.C.

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÇANAKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE ÇANAKKALE 2008 Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Sayı : 48084712.304.03-417../../201

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ Kapsam Madde 1- Bu Yönerge, Meslek Yüksekokullarında bulunan programların gerektirdiği nitelikteki STAJ uygulamalarını ve bu uygulamaların

Detaylı

(c) Stajın başlayan eğitim öğretim döneminin ikinci haftasına kesinlikle devretmemesi gerekmektedir.

(c) Stajın başlayan eğitim öğretim döneminin ikinci haftasına kesinlikle devretmemesi gerekmektedir. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ĠLKELERĠ Madde 1: Amaç Mühendislik eğitiminin üniversite dışında tamamlanması gereken çok önemli bir bölümünü de yaz stajları

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI 2. STAJLAR VE İZLENECEK YOL 2.1 Gıda Mühendisliği öğrencileri, aldıkları teorik ve uygulamalı derslerdeki bilgileri

Detaylı

Öğrencinin Adı Soyadı: Öğrencinin Numarası: ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ

Öğrencinin Adı Soyadı: Öğrencinin Numarası: ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ Öğrencinin Adı Soyadı: Öğrencinin Numarası: ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ 0 FOTO STAJ DEFTERİ Adı Soyadı :... Numarası :... Bölümü ve Yarıyılı :... YAPILAN STAJ Kurum Yapılan Çalışma

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Madde 1- Amaç: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu yönergenin amacı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, eğitim ve öğretimleri süresince

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (EDE-STAJ) ESASLARI AMAÇ: Öğrencilerin kurumsal bilgilerini uygulama ve beceri kazandırmaya yönelik bir biçimde

Detaylı

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20..- 20..ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI BÖLÜMÜ

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI AMAÇ: Staj uygulaması, öğrencilerin öğrenimleri sırasında kazandıkları bilgi ve becerileri geliştirmek ve mesleki görgülerini arttırmak ya da pratik tecrübe

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; mesleki ve teknik eğitim bölgeleri içindeki

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ

BOZOK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ BOZOK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ STAJ YAPILAN ÖĞRENCİNİN BOZOK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Bölümü MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ Numarası Adı ve Soyadı Fakülteye girdiği

Detaylı

Çevre Mühendisliği Bölümü Staj Esasları

Çevre Mühendisliği Bölümü Staj Esasları Çevre Mühendisliği Bölümü Staj Esasları TANIM: Staj, akademik öğrenim süresi boyunca edinilen teorik ve uygulamaya yönelik bilgilerin ışığında, uygun görülen birimlerde (laboratuvar, büro, işletme, arıtma

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ STAJ DOSYASI STAJER ÖĞRENCİNİN : Adı Soyadı Öğrenci No Sınıfı İkametgah Adresi :.. :.. :.. :...... Buraya Stajer Öğrencinin Fotoğrafı Yapıştırılacak (Tel

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ REHBERİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ REHBERİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ REHBERİ 2013 STAJ REHBERİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Staj lisans eğitiminin en önemli parçasıdır. Bu yüzden staj programını en verimli şekilde yerine getirmek ve üst düzeyde

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin öğrenim

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ STAJ YÖNERGESİ AMAÇ: Madde 1: Stajın amacı, öğrencilerin öğrenim gördükleri program ile ilgili iş

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ KLAVUZU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ KLAVUZU ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ KLAVUZU I. AMAÇ ve KAPSAM Anadolu Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin dört yıllık lisans eğitimleri sırasında yapmakla yükümlü

Detaylı

STAJ DEFTERİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Adı Soyadı : T.C. Kimlik No : Öğrenci No :

STAJ DEFTERİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Adı Soyadı : T.C. Kimlik No : Öğrenci No : T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ Adı Soyadı : T.C. Kimlik No : Öğrenci No : Staj Türü : Staj Yeri : [ Ay, Yıl ] T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Doç. Dr. Sedat ONDARAL Staj Komisyonu Başkanı. Arş. Gör. Emir ERİŞİR Staj Komisyonu Üyesi

Doç. Dr. Sedat ONDARAL Staj Komisyonu Başkanı. Arş. Gör. Emir ERİŞİR Staj Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Sedat ONDARAL Staj Komisyonu Başkanı Arş. Gör. Bilge YILMAZ Staj Komisyonu Üyesi Arş. Gör. Emir ERİŞİR Staj Komisyonu Üyesi Arş. Gör. Gaye KÖSE Staj Komisyonu Üyesi KTÜ Orman Fakültesi, Orman

Detaylı

ÖĞRENCİ STAJ DEFTERİ

ÖĞRENCİ STAJ DEFTERİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ DEFTERİ Adı Soyadı Numarası :. :. Stajın Kodu :. Öğrenim Yılı :. T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ Bu staj defteri İnönü üniversitesi

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

Detaylı

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADIMLARINI TAKİP EDEREK STAJ İŞLEMLERİNİ BAŞLATABİLİRLER

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADIMLARINI TAKİP EDEREK STAJ İŞLEMLERİNİ BAŞLATABİLİRLER STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADIMLARINI TAKİP EDEREK STAJ İŞLEMLERİNİ BAŞLATABİLİRLER 1.ADIM: STAJ YAPILACAK OLAN İŞ YERİNDEN STAJ YAPILMASININ UYGUN OLDUĞUNA DAİR İŞYERİ STAJ ONAY BELGESİ

Detaylı

T.C. SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Staj Yönergesinin amacı; öğrencilerin meslekî bilgi ve becerilerini geliştirmeye,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE AMAÇ: T.C. ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI STAJ ESASLARI Öğrencilerin teorik bilgilerini uygulama ve beceri kazandırmaya yönelik bir biçimde

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK PROGRAMI ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (EDE-STAJ) ESASLARI AMAÇ: Yüksekokulumuz Teknik Programlar Bölümünde öğrenim gören

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 23. Maddesi gereğince hazırlanan Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans Öğretimi Staj Uygulamaları Yönergesi ve YTÜ Fen Edebiyat

Detaylı

1. Ek 1: İki adet okul müdür yardımcısına imzalatılarak staj yapılacak kuruma verilecek (Bir tanesi okuldaki evrak kayıtta kalacak).

1. Ek 1: İki adet okul müdür yardımcısına imzalatılarak staj yapılacak kuruma verilecek (Bir tanesi okuldaki evrak kayıtta kalacak). STAJ BAŞVURU İŞLEMLERİ 1. Ek 1: İki adet okul müdür yardımcısına imzalatılarak staj yapılacak kuruma verilecek (Bir tanesi okuldaki evrak kayıtta kalacak). 2. Ek 2: Staj yapılacak kuruma imzalatılacak.

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge nin amacı, Bilecik Şeyh

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI ZORUNLU İŞYERİ STAJI YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI ZORUNLU İŞYERİ STAJI YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI ZORUNLU İŞYERİ STAJI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları önlisans

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNETMELİĞİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNETMELİĞİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNETMELİĞİ 1. Bu yönetmelik Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ. İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ. İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ ESASLARI İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI I. GENEL İLKELER Madde 1. Mühendislik Fakültesi ne bağlı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü öğrencilerinin

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ

İZMİR ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam İZMİR ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ Madde 1 - Bu staj yönergesi İzmir Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin teorik bilgilerini pratikle geliştirmek ve pekiştirmek amacıyla, yapmak zorunda oldukları

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ STAJ DOSYASI BÖLÜMÜ :.... NUMARASI :.... ADI ve SOYADI :.... STAJ TÜRÜ :.... Arkasında Adı, Soyadı ve Numarası yazılı öğrenci FOTOGRAFI STAJ TÜRÜ :...... STAJ

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ KILAVUZU STAJ KILAVUZU I. GENEL İLKELER 1. Mühendislik Fakültesi ne bağlı Endüstriyel Tasarım bölümü öğrencilerinin stajlarının amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Detaylı

STAJ DOSYASI HAZIRLAYANIN ADI SOYADI : PROGRAMI : ÖĞRENCİ NO : STAJ YERİ :... İKAMET ADRESİ : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : E-POSTA : PROGRAM DANIŞMANI

STAJ DOSYASI HAZIRLAYANIN ADI SOYADI : PROGRAMI : ÖĞRENCİ NO : STAJ YERİ :... İKAMET ADRESİ : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : E-POSTA : PROGRAM DANIŞMANI (Form-STJ 03) STAJ DOSYASI HAZIRLAYANIN ADI SOYADI PROGRAMI ÖĞRENCİ NO STAJ TARİHİ../../20.. -../../20.. STAJ YERİ.... İKAMET ADRESİ.. EV TELEFONU CEP TELEFONU E-POSTA PROGRAM DANIŞMANI ÖĞR.GÖR. (Form-STJ

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI KAYSERİ

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI KAYSERİ T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI KAYSERİ 2014 GENEL BİLGİLER VE İLK İŞLEMLER 1. Mimarlık Bölümü öğrencileri, iki staj yapmak zorundadırlar.

Detaylı

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI GENEL ESASLAR

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI GENEL ESASLAR T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI GENEL ESASLAR 1-Amaç : Mesleki Pratik Çalışma (staj), öğrencilerin Kentsel Tasarım

Detaylı

T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ STAJI YÖNERGESİ

T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ STAJI YÖNERGESİ T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ STAJI YÖNERGESİ 2009 T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ STAJI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Yönetmelikler Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim,

Yönetmelikler Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Resmi Gazete 22.05.2002 Çarşamba Sayı: 24762 (Asıl) Yönetmelikler Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV PROGRAMI STAJ İÇTÜZÜĞÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV PROGRAMI STAJ İÇTÜZÜĞÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV PROGRAMI STAJ İÇTÜZÜĞÜ 1. AMAÇ Makina Mühendisliği Bölümü Otomotiv Programı öğrencilerinin akademik kuruluşlar dışında eğitimlerine katkıda bulunacak

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI 1. STAJLAR VE İZLENECEK YOL 1.1 İnşaat Mühendisliği öğrencileri, aldıkları teorik ve uygulamalı derslerdeki bilgileri

Detaylı

ÖĞRENCİ STAJ DEFTERİ

ÖĞRENCİ STAJ DEFTERİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ DEFTERİ Adı Soyadı Numarası :. :. Stajın Kodu :. Öğrenim Yılı :. T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ Bu staj defteri İnönü üniversitesi

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ DOSYASI Ad Soyad Numara Sınıf Öğretim Yılı Bölüm Staj Başlama ve Bitiş Tarihi Tel Faks Adres 0332 236 21 48-49 0332 236 21 50 Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU EDÖ/STAJ RAPOR DOSYASI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU EDÖ/STAJ RAPOR DOSYASI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU EDÖ/STAJ RAPOR DOSYASI Adı Soyadı :. Programı :.. Öğrenci No :. T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. STAJIN AMACI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI Staj; uygulama ağırlıklı olarak öğretim yapan Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKLU MÜDÜRLÜĞÜNE

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKLU MÜDÜRLÜĞÜNE NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKLU MÜDÜRLÜĞÜNE Stajımı, aşağıda belirttiğim işyerinde yapmak istiyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim. ÖĞRENCİNİN: T.C. Kimlik No Adı, Soyadı Öğrenci

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ. İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ. İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ KILAVUZU İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU I. GENEL İLKELER 1. Mühendislik Fakültesi ne bağlı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü öğrencilerinin

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ STAJ KILAVUZU 2015 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STAJ KILAVUZU Staj Nedir? Staj, derslerde öğrenilen konuların pratikte nasıl uygulandığının

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI 1- Stajın Amacı Biyomedikal Mühendisliği öğrencilerinin, Biyomedikal Mühendisliği

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ İMİM 400 STAJ 3

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ İMİM 400 STAJ 3 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ İMİM 400 STAJ 3 MESLEKİ UYGULAMA İÇ MİMARLIK BÜRO Adı - Soyadı :.............................. Numarası :..............................

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ. MODA ve TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ. MODA ve TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ ESASLARI STAJ ESASLARI I. GENEL İLKELER Madde 1. Mühendislik Fakültesi ne bağlı Moda ve Tekstil Tasarımı bölümü öğrencilerinin stajlarının amacı, İstanbul Ticaret

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI

UŞAK ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI 1 UŞAK ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI Pratik çalışma, Kimya Mühendisi adayı bir öğrenciye, lisans öğrenimi boyunca öğrendiği konuların endüstriyel uygulamalarına yönelik deneyim

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi STAJ DEFTERİ BÖLÜMÜ ADI, SOYADI ÖĞRENCİ NUMARASI ÖĞRENCİNİN NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI Amaç KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI MADDE 1- (1) Bu uygulama esaslarının amacı, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ Bu yönerge, KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EK I.D.6 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU 2009 Kocaeli STAJ ESASLARI Sayfa 271 Bu yönerge Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (EDE-STAJ) ESASLARI AMAÇ: Öğrencilerin kurumsal bilgilerini uygulama ve beceri kazandırmaya yönelik bir biçimde geliştirip,

Detaylı

ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ. Öğrenci Adı / Soyadı: Öğrenci No.: Yıl:

ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ. Öğrenci Adı / Soyadı: Öğrenci No.: Yıl: ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ Öğrenci Adı / Soyadı: Öğrenci No.: Yıl: ÖĞRENCİ BİLGİLERİ Öğrencinin Adı ve Soyadı Doğum Yeri ve Tarihi Öğrenci Numarası Bölümü Stajın Yapıldığı Sektör STAJ BİLGİLERİ İşyeri

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ KILAVUZU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ KILAVUZU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ KILAVUZU SAMSUN- 2015 1) STAJIN TANIMI Staj, öğrencilerin eğitim öğretim dönemlerinde edindikleri teorik bilgilerin ve sınırlı pratik uygulamaların,

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ. MODA ve TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ. MODA ve TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ KILAVUZU STAJ KILAVUZU I. GENEL İLKELER 1- Mühendislik Fakültesi ne bağlı Moda ve Tekstil Tasarımı bölümü öğrencilerinin stajlarının amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ ÖĞRENCİNİN

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ ÖĞRENCİNİN T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ Adı ve Soyadı ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Doğum Yeri ve Yılı Bölümü Fotoğraf ( Mühürlenecek) Öğrenci Numarası Yaptığı Staj Türü Adı STAJIN

Detaylı

ÖĞRENCİ STAJ DEFTERİ

ÖĞRENCİ STAJ DEFTERİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ CEYHAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DEFTERİ Adı, Soyadı :... Programı :... Öğrenci No:... T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ CEYHAN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Bölümü ÖĞRENCİNİN

Detaylı

STAJ SÖZLEŞMESİ FORMU ÖĞRENCİ

STAJ SÖZLEŞMESİ FORMU ÖĞRENCİ T.C. Kimlik No Adı Soyadı Öğrenci Numarası E-posta Cep Telefonu İkametgah Adresi ÖĞRENCİNİN OKUL BİLGİLERİ Okul Adı Fakülte/Yüksekokul Bölüm Adres Telefon E-posta ÖĞRENCİNİN KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU STAJ UYGULAMASI BİLGİLENİRME TOPLANTI SUNUMU

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU STAJ UYGULAMASI BİLGİLENİRME TOPLANTI SUNUMU METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU STAJ UYGULAMASI BİLGİLENİRME TOPLANTI SUNUMU Stajın Amacı Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin; okulda edindikleri teorik bilgilerini

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. / 20. ÖĞRETİM YILI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. / 20. ÖĞRETİM YILI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. / 20. ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:. BÖLÜMÜ: PROGRAMI: SINIFI: NUMARASI:. T.C. GAZİOSMANPAŞA

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ STAJ ESASLARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ STAJ ESASLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ STAJ ESASLARI Madde 1: Amaç Mühendislik eğitiminin üniversite dışında tamamlanması gereken çok önemli bir bölümünü de yaz stajları oluşturmaktadır.

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. YAZ STAJI Yaz Staj Defteri. Hazırlayan :.. ŞIRNAK

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. YAZ STAJI Yaz Staj Defteri. Hazırlayan :.. ŞIRNAK T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAZ STAJI Yaz Staj Defteri Hazırlayan :.. ŞIRNAK T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yaz

Detaylı