Gülçin BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gülçin BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU"

Transkript

1 Gülçin BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Endüstri mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1993 Y. Lisans 1. Endüstri mühendisliği 2. Endüstri mühendisliği Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) (Fransa) Boğaziçi Universitesi Doktora Endüstri mühendisliği INPG (Fransa) 1999 Yüksek Lisans Tezleri ve Tez Danışmanları : 1. Yüksek lisans : Tez başlığı : Evaluation et amélioration de la performance par le benchmarking, (Benchmarking ile performans değerlendirilmesi ve artırımı). Tez danışmanları : Prof.Dr. Alain Haurat, Doç. Dr. Jean-Luc Maire. 2. Yüksek lisans : Tez başlığı : Benchmarking Application Based on Internal Customer Satisfaction". Tez danışmanı : Prof.Dr. Ali Rıza Kaylan Doktora Tezi ve Danışmanları : Tez başlığı : Une approche de formalisation d un processus de benchmarking coopératif, (İşbirliksel kıyaslama sürecine standart bir yaklaşım). Tez danışmanları : Prof.Dr. Alain Haurat (INPG - Fransa), Prof.Dr. Muhittin Oral * (Laval Universitesi Kanada), Doç. Dr. Jean-Luc Maire (INPG Fransa). Akademik Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Ar.Gör. Galatasaray Üniversitesi, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Dr.Ar.Gör. Galatasaray Üniversitesi, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Galatasaray Üniversitesi, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç.Dr. Galatasaray Üniversitesi, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Prof.Dr. Galatasaray Üniversitesi, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Yıl Bugün * EuroDoc (Avrupa topluluğu doktora) programı ve «Région Rhône Alpes» bursu çerçevesinde Kanada da bağlı bulunulan doktora ortak tez danışmanı 1

2 İdari Görevler : : Bölüm Başkan Yardımcılığı, Galatasaray Üniversitesi, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Bugün: Fakülte Kurulu Üyeliği, Galatasaray Üniversitesi, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Bugün : Staj Komisyonu Başkanlığı, Galatasaray Üniversitesi, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Bugün: Yönetim Kurulu Üyeliği, Galatasaray Üniversitesi, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Bugün: Galatasaray Üniversitesi Senato Üyeliği Bugün: Erasmus koordinatörü, Galatasaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü yılından itibaren çeşitli dönemlerde verilen dersler: Lisans seviyesinde: Sistem Analizine Giris Modelleme ve Simülasyon Yönetim Bilişim Sistemleri Yeni Ürün ve İş Geliştirme Yönetimi Statejik Planlama İnsan-Makine Etkileşimi Ergonomi Tedarik Zinciri Yönetimi Malzeme Yönetimi Kalite Kontrol Yöneylem Araştırması Sistem Dinamiği Verimlilik Yönetimi Toplam Kalite Yönetimi Proje Yönetimine Giriş Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Yönetiminde Çağdaş Konular Entegre Global Lojistik Yönetimi Lojistik ve Dağıtım Yönetimi Lojistik ve Tedarik Zincirinde Güvenlik ve Risk Yönetimi Elektronik Tedarik Zinciri Yönetimi Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetimi Stratejik Satın Alma ve Envanter Yönetimi 2

3 Yüksek Lisans seviyesinde: Stratejik Yönetim Yönetim Bilişim Sistemleri Şirket Yönetimi ve Girişimcilik Mühendislikte Proje Yönetimi Lojistik Yönetimi Teknoloji Yönetimi Performans Ölçme Sistemleri Uygulamalı Yöneylem Araştırması Teknikleri Endüstri Mühendisliğinin Temelleri Lojistik Planlama ve Tedarik Zinciri Yönetimi E-pazarlama ve E-lojistik Verilen Endüstriyel Uzmanlık Eğitimleri Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanında verilen endüstriyel eğitimler: Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik Yönetimi Satınalma Yönetimi, Satınalma Teknikleri Stratejik Satınalma Yönetimi Tedarikçi İlişkileri ve Tedarik Yönetimi Satınalma Risk Analizi Kontrat Yönetimi Depolama Sistemleri ve Depo Yönetimi Stratejik Depo Yönetimi Müşteri İlişkileri Yönetimi Lojistik Bilişim Sistemleri Lojistikte İş Geliştirme ve Proje Yönetimi Lojistik Projelerinin Etkin Yönetimi Lojistik Performans Yönetimi Dağıtım Kaynaklarının Planlanması Stok-Envanter Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi SCOR-Tedarik Zinciri Operasyonelleri Referans Modeli Tersine Tedarik Zinciri Yönetimi - Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi 3

4 Yönetim Konularında verilen endüstriyel eğitimler: Stratejik Planlama, Stratejik Yönetim Ürün ve İş Geliştirme Yönetimi Girişimcilik Yönetimi İnovasyon Yönetimi AR&GE Yönetimi Teknoloji Yönetimi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Yeşil Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgi Yönetimi Entelektüel Sermaye Yönetimi Kriz Yönetimi Risk Yönetimi Proje Yönetimi Verimlilik Yönetimi Süreç Yönetimi Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Modelleme ve Simülasyon Liderlik Duygusal Zeka - Duygusal Zekanın Iyileştirilmesi Yönetilen Doktora Tezi : Arsenyan Üşenmez, Jbid Ani, "Ürün Geliştirme için İşbirliği Yapısının Tasarımı ve Uygulanması", Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Doktora Programı. Tez başlangıç tarihi: Nisan Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : Ertuğrul, Erbuğ, "E-iş için bir performans ölçüm sistemi önerisi", Galatasaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, Şubat Ataktürk, Nilay, "Stratejik proje yönetimi için bir değer analizi metot önerimi", Galatasaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, Haziran Erin, Sevil, "Bir kord bezi fabrikasına yönelik matematiksel üretim planlama modeli", Galatasaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, Ocak Bahçeci, Ufuk, "İş akışı modellemesinde YAWL dili ve önerilen bulanık uzantılar", Galatasaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, Şubat

5 Büyüközden, Martı, "Etkin bir liman yönetimi için değer modeli önerimi", Galatasaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, Mayıs Işıksal, Osman Haluk, "Bilişim teknolojilerinde dış kaynak kullanımı ve analizi", Galatasaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, Mayıs Tekelioğlu, Mehmet Gürel, "İstanbul Avrupa Yakası Katı Atık Taşıma Sistemi İçin Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinin Uygulanması", İ.T.Ü. Çevre Mühendisliği öğretim üyesi Yard.Doç.Dr. İbrahim Demir ile ortak yüksek lisans tez danışmanı, İ.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, Haziran Alemdar, Serdar Raşit, "Telekomünikasyon Mobil Operatörleri için Gelecek Teknolojileri Analitik Metotlarla Değerlendirme" Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü Yüksek Lisans Programı, Şubat Çapan, Alişan, "Çevreye Duyarlı Tedarik Zinciri Yönetimi için Analitik Bir Model Önerimi" Galatasaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, Haziran Öztürkcan, Demet, "Altı Sigma Projelerinin Lojistik Sektöründe Seçimi için Analitik Bir Model Önerimi" Galatasaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, Haziran Vardaloğlu, Zeynep, "İşbirliksel Planlama Tahmin ve İkmal Yapısının Bulanık Bilişsel Haritalama Yaklaşımıyla İncelenmesi", Galatasaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, Şubat Çifçi, Gizem, Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Tasarımı için Bir Model Önerimi, Galatasaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, Eylül Projelerde Yaptığı Görevler : Avrupa Birliği Projesi: Temmuz 2010 Aralık 2011 : AB 7. Çerçeve Programı COIN EEU (Collaboration and INteroperability for networked enterprises in an Enlarged European Union) Projesi Proje ortağı olan LODER adına proje koordinatörü. Uluslararası Araştırma Projeleri: Ocak 2002-Aralık 2002, Belirsizlik altında yeni ürün geliştirme yönetimi, Savoie Üniversitesi ne bağlı LISTIC araştırma laboratuvarı ile (Fransa) ortak yürütülen araştırma projesi, Proje Yöneticisi. Bu proje kapsamında Galatasaray Üniversitesi kendi öğretim elemanlarını finansal açıdan desteklemiş, bu şekilde Haziran 2003 tarihinde Fransa da ortak çalışma gerçekleştirilmiştir. Ayrıca gene aynı proje kapsamında Gülçin Büyüközkan Eylül 2002 tarihinde Savoie Üniversitesi/LISTIC araştırma laboratuvarı na misafir öğretim olarak davet edilmiştir. Eylül 2004-Haziran 2005: "Bilgilerin birleştirilmesinde açıklayıcı sistemler". Region Rhône Alpes tarafından desteklenen "Programme de Recherche Emergence" Projesi, Türkiye ayağında Proje Yöneticisi. 5

6 TÜBİTAK Projeleri: Mayıs 2006-Mayıs 2008: TÜBİTAK-SOBAG tarafından desteklenen Türkiye de Tersine Tedarik Zinciri Yönetimi: Otomotiv, Elektrik/Elektronik, Beyaz Eşya ve Mobilya Sektörlerinde Mevcut Durumun Analizi ve Problemlere Çözüm Modeli Önerileri başlıklı proje üyesi (Funda Sivrikaya-Şerifoğlu, Necati Aras, Meltem Nurtanış Velioğlu, Aybek Korugan ve İsmail Erol ile birlikte). TÜBİTAK Proje No: 105K154. Ekim 2009-Mart 2012: TÜBİTAK-MAG tarafından desteklenen "Ürün Geliştirme Için İşbirliği Yapısının Tasarımı, Planlanması ve Yazılım Sektöründe Uygulanması" başlıklı projede proje yöneticisi. TÜBİTAK Proje No: 109M147. Endüstriyel Projeler: Kasım 2000-Bugün: Değişik firmalarda gerçekleştirilen stratejik yönetim, bilgi yönetimi, entelektüel sermaye yönetimi, sistem iyileştirme ve verimlilik artırma projeleri. Örnek olarak (gerçekleştirilen projelerin açıklanmasını kabul eden şirketlerden) "Stratejik Yönetim Perspektifinden Yer İşletme Projesi", THY A.O. Yer İşletme Genel Müdür Yardımcılığı, Proje ortak yöneticisi. "Entelektüel Sermaye Yönetimi Projesi", THY A.O. Yer İşletme Genel Müdür Yardımcılığı, Proje Yöneticisi. AKSA Bilgi Yönetimi Projesi, AKSA Akrilik Kimya Sanayi A.Ş., Proje Yöneticisi. Haziran 2004-Bugün: Değişik firmaların lojistik ve tedarik zinciri problemlerine çözüm üreten değişik projelerde proje yöneticisi. GSÜ Araştırma Projeleri: Ekim Mayıs 2004: "Yeşil (Çevre Dostu) Ürün Geliştirmenin Stratejik Analizi İçin Analitik Bir Yaklaşım", Galatasaray Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi ( ), Proje Yöneticisi. Mayıs Kasım 2004: "E-İş Projeleri İçin Bir Analitik Stratejik Planlama Yaklaşım", Galatasaray Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi ( ), Proje Yöneticisi. Kasım Temmuz 2005: "Yeni Ürün Geliştirme İçin Bütünleşik Bir Grup Karar Verme Yaklaşımı", Galatasaray Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi ( ), Proje Yöneticisi. Nisan Kasım 2005: "İş Akış Dili YAWL'ın Bulanık Bazlı Uzantıları", Galatasaray Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi ( ), Proje Yöneticisi. Temmuz Ocak 2006: "E-Hizmet Yönetimini Desteklemek Için Zeki Bir Karar Verme Sistemi", Galatasaray Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Araştırmacısı. Ekim Ocak 2006: "Müşteri ve Şirket Perspektiflerinden Stratejik Elektronik Ürün Geliştirme", Galatasaray Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yöneticisi. Ocak Eylül 2006: Kalite Fonksiyonu Göçerimi (QFD) için Bulanık Mantık Tabanlı Grup Karar Verme Yaklaşımını Kullanarak Etkin Yazılım Süreç Yönetimi, Galatasaray Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yöneticisi. 6

7 Mayıs 2006-Mayıs 2007: Elekronik (E)-Hizmet Sağlayıcılarının Bulanık Çok Ölçütlü Grup Karar Verme Yöntemi ile Değerlendirilmesi, Galatasaray Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi ( ), Proje Yöneticisi. Mayıs 2007 Kasım 2007: Bulanık Bilişsel Haritaları Kullanarak Yeni Ürün Geliştirme Aktivitelerinin Modellenmesi, Galatasaray Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yöneticisi. Temmuz Aralık 2007: Teknolojik Yenilik Risk Yönetimi İçin Entegre Bir Değerlendirme Yaklaşımı, Galatasaray Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi ( ), Proje Yöneticisi. Aralık Eylül 2008: Web Sitelerini Bulanık Bir Çevrede Değerlendirmek İçin Çok Ölçütlü Bir Karar Verme Aracı, Galatasaray Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi ( ), Proje Yöneticisi. Nisan Eylül 2008 : Ürün Geliştirmede Değişik Stratejilerin Analizi, Galatasaray Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi ( ), Proje Yöneticisi. Ekim 2008 Mart 2009 : Stratejik Tedarik Zinciri Yönetimi, Galatasaray Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi ( ), Proje Yöneticisi. Ekim 2008 Mart 2009 : Lojistik Endüstrisinde Mobil Teknolojileri Değerlendirmek İçin Bir Bulanık Grup Karar Verme Yaklaşımı, Galatasaray Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi ( ), Proje Yöneticisi. Mart 2009 Ekim 2009 : Bulanık aksiyomlarla tasarım yaklaşımıyla tedarikçi firma seçimi, Galatasaray Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi ( ), Proje Yöneticisi. Mart Ekim 2009 : Aksiyomlarla tasarım prensipleriyle bilişim sistemlerinin modellenmesi ve değerlendirilmesi, Galatasaray Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi ( ), Proje Yöneticisi. Haziran Haziran 2010 : Tedarik zincirinde işbirliği analizi, Galatasaray Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi ( ), Proje Yöneticisi. Ekim 2009-Ekim 2010 : Tedarik Zincirini Modelleme ve Analiz, Galatasaray Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi ( ), Proje Yöneticisi. TÜBİTAK Projelerinde Yaptığı Hakemlikler : TÜBİTAK TEYBED (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) Projelerinde Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri konusunda yapılan hakemlikler. TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerinde Endüstri Mühendisliği oturumunda yapılan hakemlikler. Davetli Katılımlar - Verilen Seminerler : 15 Mart 2002: " Entelektüel sermaye yönetimi ", 2002 Endüstriyel Otomasyon Fuarı, Tüyap Beylikdüzü Fuar Merkezi, İstanbul. 15 Mart 2002: " Stratejik işbirlikleri ", 2002 Endüstriyel Otomasyon Fuarı, Tüyap Beylikdüzü Fuar Merkezi, İstanbul. 7

8 17 Mart 2002: " Yeni ürün/iş geliştirme yönetimi ", 2002 Endüstriyel Otomasyon Fuarı, Tüyap Beylikdüzü Fuar Merkezi, İstanbul. 17 Mart 2002: " Sanal organizasyonlar ", 2002 Endüstriyel Otomasyon Fuarı, Tüyap Beylikdüzü Fuar Merkezi, İstanbul. 25 Eylül 2002: "Gestion Strategique de Nouveaux Produits" (Yeni Ürünlerin Stratejik Yönetimi), Savoie Üniversitesi'nde verilen seminer, Fransa Ekim 2002: "Knowledge management in e-business", Proceeding of New Trends for Business Excellence - International Seminar, 82-91, İTÜ, İstanbul. 28 Mart 2003: "Yeni Ürün Gelistirme Sürecinde Karar Verme", ODTÜ Endüstri Mühendisliği Semineri, Ankara (http://www.ie.metu.edu.tr/seminar.htm). 9 Temmuz 2003: "E-Transformation Initiatives of IT Firms in Turkey", EURO/INFORMS Joint International Meeting'te yapılan sunum (İstanbul, 6-10 Temmuz 2003). 4 Ekim 2003: "LODER Eğitim Programları" - Mehmet Tanyaş ile, Lojistik Fuarında (CNR, İstanbul, 2-4 Ekim 2003) yapılan sunum. 6 Mayıs 2004: "Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi", Galatasaray Üniversitesi Lojistik Zirvesi toplantısında yapılan sunum. 6 Temmuz 2004: "Logistique en Turquie" (Türkiye'de Lojistik) - Mehmet Şakir Ersoy ile, WCTR'2004 Kongresi sırasında düzenlenen özel Frankofon Ulaştırma ve Lojistik seminerinde yapılan sunum, İstanbul. 8 Nisan 2005: "Analyse multicritères pour le problème de la traversée du Bosphore (Boğaziçi'ni geçiş problemi için çok kriterli analiz)", 7-11 Nisan 2005 tarihlerinde Budapeşte, Macaristan'da Fransız Ulaştırma Bakanlığı'nın finansmanı ile düzenlenen "Frankofon doğu-batı sosyo-ekonomik ulaştırma semineri"nde gerçekleşen davetli sunum, Budapeşte. 25 Aralık 2005: "Hızlı Yanıt", Yıldız Teknik Üniversitesi, Lojistik Kampı toplantısında yapılan davetli sunum, İstanbul. 6 Ekim 2006: TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi ortak girişimi olan Rekabet Forumunun düzenlediği çalıştayın Sürdürülebilirlik ve Rekabet konulu oturumunda Tersine Tedarik Zinciri Yönetimi: Tanım, Örnekler, Fırsatlar başlıklı sunumu yapmak üzere davetli katılım (Necati Aras ve Funda Sivrikaya Şerifoğlu ile birlikte), II. Rekabet Çalıştayı - Sürdürülebilirlik, Değerleme ve Yenilikçilik, Sabancı Üniversitesi, İstanbul. 25 Nisan 2007: Lojitek ve Supply Chain Council (Tedarik Zinciri Konseyi) tarafından düzenlenen SCOR (Supply Chain Operations Reference) Modeli Çalıştay ı kapsamında bir günlük SCOR Eğitim Semineri nin verilmesi, İstanbul. 26 Eylül 2007: Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi nin İnovasyon konulu panelinde davetli konuşmacı (Sami Ercan ve Gündüz Ulusoy ile birlikte). Kurumsal Inovasyon başlıklı sunum, İstanbul. 10 Nisan 2008: 10. Lojistik Yönetimi Zirvesinde davetli panel konuşmacısı. Konu: Oyunu Başlatan İnsan. Tedarik Zinciri Yönetimi nde İnsan ve Eğitim Neden ve Nasıl?, İstanbul (http://www.lojistikzirvesi.com/). 8

9 10 Ekim 2008 : III. Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Zirvesi nde yapılan Üretim ve Satınalmada Tedarikçi ile Eşgüdüm başlıklı davetli sunum, İstanbul. 7 Kasım 2008 : 6. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Kapsamında Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi başlıklı davetli sunum, İstanbul. 16 Kasım 2008: 3. Galatasaray Üniversitesi Lojistik Günü kapsamında Lojistik Yönetimi başlıklı davetli sunum, İstanbul (Galatasaray Üniversitesi Mühendislik Kulübü ve LODER organizasyonu). 8 Nisan 2009: 11. Lojistik Yönetimi Zirvesi nde yapılan Tedarik Zincirinde İşbirligi Stratejileri ve Uygulamaları başlıklı davetli sunum, İstanbul (http://www.lojistikzirvesi.com/). 6 Ekim 2009 : LODER tarafından organize edilen Lojistik Sektöründe Kalite Yönetim Sistemlerinin Mevcut Durumu ve Geleceği etkinliği kapsamında Lojistik Şirketler İçin Farklı Bir Kalite Yönetim Sistemine Gereksinim Var mı? başlıklı panelde davetli konuşmacı, İstanbul. 9 Ekim 2009 : CEBIT kapsamında Bilgi yönetimi başlıklı davetli sunum, TÜYAP Büyükçekmece, İstanbul. 6 Kasım 2009 : 7. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Kapsamında Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi ve Uygulamaları başlıklı davetli sunum, İstanbul. Aktiviteler : Şubat 2010 : Capital Dergisi ve Johnnie Walker'ın ortaklaşa düzenlediği Başarıya Yürüyenler" yarışmasında jüri üyeliği (http://www.capital.com.tr/basariyayuruyenler/). Kasım Haziran 2010 : 7. Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması jüri üyeliği. Ekim 2009-Ağustos 2010: 9. FLINS Konferansında (FLINS 2010) Akademik Komite Üyesi, 2-4 Ağustos 2010, Chengdu, China (http://sist.swjtu.edu.cn/flins2010/). Kasım 2009 : 7. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Kapsamında Tedarikçi İlişkileri Yönetimi oturumunun başkanlığı ve Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi ve Uygulamaları başlıklı sunum, 6 Kasım 2009, İstanbul. Ekim 2009 : CEBIT kapsamında Bilgi yönetimi başlıklı davetli sunum, TÜYAP Büyükçekmece, İstanbul, 9 Ekim Ekim 2009: LODER tarafından organize edilen Lojistik Sektöründe Kalite Yönetim Sistemlerinin Mevcut Durumu ve Geleceği etkinliği kapsamında Lojistik Şirketler İçin Farklı Bir Kalite Yönetim Sistemine Gereksinim Var mı? başlıklı panelde panelist, 6 Ekim Mayıs 2009: Krizleri Fırsata Dönüştüren Stratejik Araç: Bilgi Yönetimi, Önce Kalite Dergisi, Davetli köşe yazısı. Nisan 2009: Tedarik Zincirinde İşbirligi Stratejileri ve Uygulamaları, 11. Lojistik Yönetimi Zirvesi sunumu, 8 Nisan 2009, İstanbul (http://www.lojistikzirvesi.com/). Mart Kasım 2009 : 7. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri 2009 kongresi, Akademik Komite Üyesi, 5-6 Kasım 2009, İstanbul (http://www.lmscm2009.yildiz.edu.tr/). 9

10 Şubat Kasım 2009 : 4. Uluslararası Zeki Sistemler ve Bilgi Mühendisliği Konferansı (The 4th International Conference on Intelligent Systems & Knowledge Engineering - ISKE2009-http://iske2009.uhasselt.be/), Akademik Komite Üyesi, Kasım 2009, Hasselt, Belçika. Şubat Ekim 2009 : 1. Uluslararası Buklanık Sistemler Sempozyumu (1st International Fuzzy Systems Symposium - FUZZYSS 09), Akademik Komite Üyesi, 1-2 Ekim 2009, Ankara (http://www.gantep.edu.tr/~fuzzyss). Aralık 2008 : Yıldız Teknik Üniversitesi, Lojistik Egitim Kampı'08 kapsamında gerçekleştirilen Lojistik Vaka Yarışması Organizatörü ve vaka yarışması jüri üyesi, 21 Aralık 2008, İstanbul (http://lojistikkampi.ytukvk.org.tr). Kasım Haziran 2009 : 6. Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması jüri üyeliği. Kasım 2008 : Capital Dergisi ve Johnnie Walker'ın ortaklaşa düzenlediği Üçüncü Başarıya Yürüyenler" yarışmasında jüri üyeliği. Kasım 2008 : 6. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Kapsamında Lojistikte Yeni Gelişmeler oturumunun başkanlığı ve Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi başlıklı sunum, 7 Kasım 2008, İstanbul. Ekim 2008 : III. Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Zirvesi nde yapılan Üretim ve Satınalmada Tedarikçi ile Eşgüdüm başlıklı sunum, Ekim 2008, İstanbul. Eylül 2008: Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi bülteni için davetli konuk yazar kapsamında hazırlanan Sürdürülebilir Yenilikçilik İçin Liderlik başlıklı yazı. Nisan 2008 Mart 2010 : LODER yayını Lojistik Dergisi nin editörlüğü. Nisan 2008 Mart 2010 : Lojistik Derneği (LODER) Genel Sekreteri (http://www.loder.org.tr). Nisan 2008 : 10. Lojistik Yönetimi Zirvesi, Oyunu Başlatan İnsan : Tedarik Zinciri Yönetimi nde İnsan ve Eğitim Neden ve Nasıl? Panelinde Konuşmacı, 9-10 Nisan 2008, İstanbul (http://www.lojistikzirvesi.com/). Mart Kasım 2008 : 6. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi (LM-SCM 2008), Akademik Komite Üyesi, 6-7 Kasım 2008, İstanbul (http://lmscm2008.bilgi.edu.tr/). Kasım Haziran 2008 : LODER 5. Vaka Yarışması jüri üyeliği Kasım 2007 : Capital dergisi ve Johnnie Walker'ın ortaklaşa düzenlediği "Başarıya Yürüyenler" yarışmasında jüri üyeliği Şubat Kasım 2007 : Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri 2007 kongresi, Akademik Komite Üyesi, 8-9 Kasım 2007, İstanbul (http://lm-scm2007.okan.edu.tr/). Aralık Eylül 2007 : RFID EURASIA konferansı, Uluslararası Program Komite Üyesi, 5-6 Eylül 2007, İstanbul (http://www.rfideurasia.com/). Ocak Temmuz 2007 : Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi (YA/EM 2007), Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi, 2-4 Temmuz 2007, İzmir (http://www.yaem2007.org/). 10

11 Mart Nisan 2007 : Ekonomist Dergisi ve Garanti Bankası nın birlikte düzenlediği Türkiye nin Kadın Girişimcisi yarışmasında jüri üyeliği Kasım Temmuz 2007 : LODER 4. Vaka Yarışması jüri üyeliği Şubat Kasım 2006 : Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri 2006 kongresi, Akademik Komite Üyesi, Kasım ve 1 Aralık 2006, İzmir. Kasım Mart 2006 : LODER Proje Yarışması jüri üyeliği Ekim Haziran 2006 : LODER 3. Vaka Yarışması jüri üyeliği Ekim Nisan 2006 : ISKE2006, 2006 International Conference on Intelligent Systems and Knowledge Engineering, April 6-7, 2006, Shanghai, China, Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği. Şubat Kasım 2005 : Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi 2005 kongresi, Akademik ve Organizasyon Komiteleri Üyesi, Kasım 2005, Istanbul. Ocak Temmuz 2005 : Capital dergisi ve Johnnie Walker'ın ortaklaşa düzenlediği "Başarıya Yürüyenler" yarışmasında jüri üyeliği. Kasım Temmuz 2005 : ICAM 2005, International Conference on Agility, Helsinki, Finland, July 27-28, 2005, Uluslararası Program Komite Üyesi. Kasım Temmuz 2005 : ESI 2005, 1st International Workshop on E-Service Intelligence in conjunction with 8th Joint Conference on Information Sciences (JCIS 2005), July 21-26, 2005, Salt Lake City, Utah, Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği. Ekim Haziran 2005: LODER 2. Vaka Yarışması jüri üyeliği Kasım Nisan 2005 : Marka Yönetimi Sempozyumu (14/15 Nisan Gaziantep) danışmanlar kurulu üyesi, Mayıs Aralık 2004 : ILC-International Logistics Congress (2/3 Aralık İzmir) Bilimsel Danışma Kurulu ve Bildiri Değerlendirme Komiteleri Üyesi, Eylül Mayıs 2004 : LODER 1. Vaka Yarışması jüri üyeliği Haziran 2003-Eylül 2003 : LODER dört aşamalı sertifikalı eğitim programının geliştirilmesi Nisan Nisan 2004 : 3D-Lojistik Dergisi, Bilimsel Yayın Kurulu üyeliği Ekim Ekim 2003 : Galatasaray Üniversitesi, Yardımcı Doçentler temsilcisi. Ekim Haziran 2003 : Siemens Business Service ve Capital dergisinin ortaklaşa düzenlediği "e-dönüşüm liderleri" ulusal yarışmada değerlendirme sistemi oluşturulmasına katkı ve yarışma jüri üyeliği, Temmuz Haziran 2002 : ICRM2002-2nd Int. Responsive Manufacturing Conference Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi, Ekim Ekim 1999 : LLP/CESALP araştırma laboratuvarı, doktora öğrencileri temsilcisi. 11

12 Ocak Ekim 1999 : MOSIM'99 (MOdélisation et SIMulation) : Uluslararası İkinci Modelleme ve Simülasyon Konferansı düzenleme komitesi üyesi, Kongre tarihi : 6-8 Ekim 1999, LLP/CESALP, Annecy, Fransa Mayıs 1998 : ACFAS-Kanada ulusal kongresinde atölye başkanlığı, Laval Üniversitesi, Québec, Kanada. ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. G. Büyüközkan, J-L. Maire, "Benchmarking Process Formalization and a Case Study", Benchmarking for Quality Management and Technology: An International Journal, 5 (2), (1998). A2. J-L. Maire, G. Büyüközkan, "La Coopération dans un processus de benchmarking", La Revue des Sciences de Gestion: Gestion et Direction, 36, (2001). A3. G. Büyüközkan, "An organizational information network for corporate responsiveness and enhanced performance", Journal of Manufacturing Technology Management, 15 (1), (2004). A4. G. Büyüközkan, C. Kahraman, D. Ruan, "A fuzzy multi-criteria decision approach for software development strategy selection", International Journal of General Systems, 33 (2-3), (2004). (SCI) (Atıf Sayısı: 25 - Kasım ISI Web of Knowledge) A5. G. Büyüközkan, O. Feyzioğlu, "A new approach based on soft computing to accelerate new product introduction", Computers in Industry, 54 (2), (2004). (SCI) (Atıf Sayısı: 6 - Kasım ISI Web of Knowledge) A6. G. Büyüközkan, "Multi criteria decision making for e-marketplace selection", Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, 14 (2), (2004). (SCI) (Atıf Sayısı: 12 - Kasım ISI Web of Knowledge) A7. G. Büyüközkan, T. Ertay, C. Kahraman, D. Ruan, "Determining the importance weights for the design requirements in house of quality using fuzzy analytic network approach", International Journal of Intelligent Systems, 19 (5), (2004). (SCI) (Atıf Sayısı: 28 - Kasım ISI Web of Knowledge) A8. G. Büyüközkan, O. Feyzioglu, "A fuzzy logic based decision-making approach for new product development", International Journal of Production Economics, 90 (1), (2004). (SCI) (Atıf Sayısı: 14 - Kasım ISI Web of Knowledge) A9. G. Büyüközkan, "A success index to evaluate e-marketplaces", Production Planning & Control, 15 (7), (2004). (SCI) (Atıf Sayısı: 4 - Kasım ISI Web of Knowledge) A10. G. Büyüközkan, T. Dereli, A. Baykasoglu, "A survey on the methods and tools of concurrent new product development and agile manufacturing", Journal of Intelligent Manufacturing, 15, (2004). (SCI) (Atıf Sayısı: 4 - Kasım ISI Web of Knowledge) 12

13 A11. G. Büyüközkan, O. Feyzioglu, "Group Decision Making to Better Respond Customer Needs in Software Development", Computers and Industrial Engineering, 48, (2005). (SCI) (Atıf Sayısı: 13 - Kasım ISI Web of Knowledge) A12. T. Ertay, G. Büyüközkan, C. Kahraman, D. Ruan, Quality Function Deployment Implementation Based On Analytic Network Process With Linguistic Data: An Application In Automotive Industry, Journal of Fuzzy and Intelligent Systems, 16 (3), (2005). (SCI) (Atıf Sayısı: 13 - Kasım ISI Web of Knowledge) A13. C. Kahraman, T. Ertay, G. Büyüközkan, " A fuzzy optimization model for QFD planning process using analytic network approach", European Journal of Operational Research, 171(2), , (2006). (SCI) (Atıf Sayısı: 49 - Kasım ISI Web of Knowledge) A14. R.U. Bilsel, G. Büyüközkan, D. Ruan, A fuzzy preference-ranking model for a quality evaluation of hospital web sites, International Journal of Intelligent Systems, 21(11), , (2006). (SCI) (Atıf Sayısı: 7 - Kasım ISI Web of Knowledge) A15. G. Büyüközkan, A. Baykasoğlu, T. Dereli, Integration of Internet and web based tools in new product development process, Production Planning & Control, 18(1), (2007). (SCI) (Atıf Sayısı: 2 - Kasım ISI Web of Knowledge) A16. G. Işıklar, G. Büyüközkan, "Using a multi-criteria decision making approach to evaluate mobile phone alternatives", Computer Standards & Interfaces, 29(2), (2007). (SCI) (Atıf Sayısı: Kasım ISI Web of Knowledge) A17. C. Kahraman, G. Büyüközkan, N.Y. Ateş, A Two Phase Multi-Attribute Decision- Making Approach for New Product Introduction, Information Sciences, 177 (7), (2007). (SCI) (Atıf Sayısı: 14 - Kasım ISI Web of Knowledge) A18. G. Büyüközkan, D. Ruan, O. Feyzioğlu, Evaluating e-learning Web site quality in a fuzzy environment, International Journal of Intelligent Systems, 22 (5), (2007). (SCI) (Atıf Sayısı: 2 - Kasım ISI Web of Knowledge) A19. G. Büyüközkan, O. Feyzioğlu, D. Ruan, "Fuzzy group decision-making approach to multiple preference formats in quality function deployment", Computers in Industry, 58 (5), (2007). (SCI) (Atıf Sayısı: 6 - Kasım ISI Web of Knowledge) A20. G. Büyüközkan, D. Ruan, "Evaluating government websites based on a fuzzy multiple criteria decision-making approach", International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 15 (3), (2007). (SCI) A21. G. Işıklar,, E. Alptekin, G. Büyüközkan, "Application of a Hybrid Intelligent Decision Support Model in Logistics Outsourcing", Computers & Operation Research, 34 (12), , (2007). (SCI) (Atıf Sayısı: 3 - Kasım ISI Web of Knowledge) A22. G. Büyüközkan, O. Feyzioğlu, "Evaluation of Suppliers Environmental Management Performances by a Fuzzy Compromise Ranking Technique", Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, 14 (3-5), , (2008). (SCI) A23. T. Dereli, A. Baykasoğlu, G. Büyüközkan, An affordable reverse engineering framework for innovative rapid product development, International Journal of Industrial and Systems Engineering, 3(1), 31-37, (2008). 13

14 A24. G. Büyüközkan, O. Feyzioğlu, E. Nebol, "Selection of the strategic alliance partner in logistics value chain ", International Journal of Production Economics, 113(1), , (2008). (SCI) (Atıf Sayısı: 4 - Kasım ISI Web of Knowledge) A25. G. Büyüközkan, D. Ruan, Evaluation of software development projects using a fuzzy multi-criteria decision approach", Mathematics and Computers in Simulation, 7(5-6), , (2008). (SCI) (Atıf Sayısı: 1 - Kasım ISI Web of Knowledge) A26. G. Kayakutlu, G. Büyüközkan, Assessing knowledge-based resources in a utility company: Identify and prioritise the balancing factors, Energy, 33(7), , (2008). (SCI) A27. O. Feyzioğlu, G. Büyüközkan, An integrated group decision-making approach for new product development, International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 21, , (2008). (SCI) (Atıf Sayısı: 2 - Kasım ISI Web of Knowledge) A28. C. Kahraman, G. Büyüközkan, "A Combined Fuzzy AHP and Fuzzy Goal Programming Approach for Effective Six-Sigma Project Selection", Journal of Multiple- Valued Logic and Soft Computing, 14 (6), , (2008). (SCI) A29. G. Büyüközkan, "Determining the mobile commerce user requirements using an analytic approach", Computer Standards & Interfaces, 31(1), , (2009). (SCI) A30. G. Büyüközkan, O. Feyzioğlu, M.Ş. Ersoy, Evaluation of 4PL Operating Models: A Decision Making Approach based on 2-additive Choquet Integral, International Journal of Production Economics, 121(1), , (2009). (SCI) (Atıf Sayısı: 1 - Kasım ISI Web of Knowledge) A31. G. Büyüközkan, D. Ruan, Choquet integral based aggregation approach to software development risk assessment", Information Sciences, 180(3), , (2010). (SCI). A32. I. Erol, M. Nurtaniş Velioglu, F. Sivrikaya Serifoglu, G. Büyüközkan, N. Aras, N. Demircan Cakar, A. Korugan, Exploring Reverse Supply Chain Management Practices In Turkey, Supply Chain Management: An International Journal, 15(1), 43-54, (2010). (SSCI). A33. G. Büyüközkan, J. Arsenyan, G. Ertek, Evaluation of E-Learning Web Sites Using Fuzzy Axiomatic Design Based Approach, An International Journal on Computational Intelligence Techniques, Methods and Applications, 3(1), 28-42, (2010). (SCI) A34. G. Kayakutlu, G. Büyüközkan, Effective Supply Value Chain Based on Competence Success, Supply Chain Management: An International Journal, 15(2), , (2010). (SSCI) A35. G. Büyüközkan, D. Öztürkcan, An integrated analytic approach for Six Sigma project selection, Expert Systems with Applications, 37(8), , (2010). (SCI) A36. G. Isiklar Alptekin, G. Büyüközkan, An integrated case-based reasoning and MCDM system for Web based tourism destination planning, Expert Systems with Applications, 38(3), , (2011). (SCI) A37. G. Büyüközkan, O. Feyzioglu, G. Cifci, Fuzzy Multi-Criteria Evaluation of Knowledge Management Tools, An International Journal on Computational Intelligence Techniques, Methods and Applications, Accepted paper, (2011). (SCI) 14

15 A38. G. Büyüközkan, G. Cifci, A Novel Fuzzy Multi-Criteria Decision Framework for Sustainable Supplier Selection with Incomplete Information, Computers in Industry, Accepted paper, In Press (www.sciendirect.com), (2011). (SCI) A39. G. Büyüközkan, B. Ergün, Intelligent System Applicatıons in Electronic Tourism, Expert Systems with Applications, Accepted paper, In Press (www.sciendirect.com), (2011). (SCI) A40. G. Büyüközkan, J. Arsenyan, Collaborative Product Development: An Overview, Production Planning and Control, Accepted paper, (2011). (SCI) B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. G. Büyüközkan, J-L. Maire, "Amélioration de la Performance avec un Processus de Benchmarking", CD-ROM de 2ème Congrès International Franco-Québécois - Le Génie Industriel dans un Monde sans Frontière, Albi, France, 3-5 Septembre B2. G. Büyüközkan, J-L. Maire, "Capitalisation des connaissances des entreprises pour un benchmarking", CD-ROM du Colloque GIPI, Toulon, France, 30 January (Bu bildiri "Kognos - The E-Journal of Knowledge Issues" tarafindan seçilerek internette yayinlanmaya baslamistir: Selection nº 14, Septembre 1998, ResearchTriangle/Thinktank/ 3543) B3. G. Büyüközkan, J-L. Maire, "Toolbox for a Benchmarking Process", CD-ROM Proceeding of CESA'98 IMACS MultiConference IEEE, Hammamet, Tunisia, 1-4 April B4. G. Büyüközkan, J-L. Maire, "Mise en œuvre d'un processus de benchmarking", Actes de 3ème Congrès International Franco-Québécois - Le Génie Industriel dans un Monde sans Frontière, Vol. II, , Montréal, Québec, Canada, Mai B5. J-L. Maire, G. Büyüközkan, "Un modèle d'évaluation de la performance pour un processus de benchmarking", Actes de deuxième conférence francophone de MOdélisation et SIMulation (MOSIM'99), , Annecy, France, 6-8 Octobre B6. G. Büyüközkan, "A Cooperative Approach for Benchmarking Process", Proceeding of IEEE International Engineering Management Conference, , New Mexico- Albuquerque, USA, August B7. G. Büyüközkan, "Applying Project Management Principles to Benchmarking Project", Proceedings of QMED rd International Conference on Building People and Organisational Excellence, , Aarhus-Danemark, August B8. Y.C. Erensal, G. Büyüközkan, "The Key Characteristics of a Successfully Managed Company", Proceedings of QMED rd International Conference on Building People and Organisational Excellence, , Aarhus-Danemark, August B9. G. Büyüközkan, "Une approche de la mesure du capital intellectuel d'une entreprise", Actes de 4e Congrès International de Génie Industriel, Vol. II, , Aix en Province- Marseilles, France, Juin B10. G. Büyüközkan, O. Feyzioglu, "A decision making approach for the new product development process under uncertainty", Proceeding of the Twelfth International Working Seminar on Production Economics, Vol. 3, 53-72, Innsbruck, Austria, February

16 B11. G. Büyüközkan, "New product idea selection using fuzzy AHP method", Proceeding of FSSCIMIE'02-International Conference on Fuzzy Systems and Soft Computational Intellligence in Management and Industrial Engineering, , Istanbul, May B12. G. Büyüközkan, "A Suggestion For Responsive Organizational Knowledge Network", Proceeding of the ICRM'2002-2nd Int. Responsive Manufacturing Conference, , Gaziantep, June B13. G. Büyüközkan, O. Feyzioglu, "An Application of Fuzzy Quality Function Deployment for Software Development", Proceeding of the ICRM'2002-2nd Int. Responsive Manufacturing Conference, , Gaziantep, June B14. G. Büyüközkan, T. Dereli, "A Survey On The New Product Development and Concurrent Engineering Tools For Agile Manufacturing", Proceeding of the ICRM'2002-2nd International Responsive Manufacturing Conference, , Gaziantep, June B15. G. Büyüközkan, O. Feyzioglu, "Managing Uncertainty in New Product Development ", Proceeding of the 9th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems - IPMU'2002, Vol. II, , Annecy, France, 1-5 July B16. G. Büyüközkan, G. Mauris, O. Feyzioglu, L. Berrah, "Providing elucidations of web site evaluation based on a multi-criteria aggregation with the Choquet integral", Proceedings of 10th IFSA World Congress, , Istanbul, 29 June-2 July B17. G. Büyüközkan, "An analytic approach for strategic analysis of green product development", Proceeding of the Thirteenth International Working Seminar on Production Economics, Vol. 2, 87-96, Innsbruck, Austria, February B18. M. Büyüközden, G. Büyüközkan, M.S. Ersoy, "Strategic Implications of E-Logistics Services in Turkish Maritime Firms", Proceeding of the 11th International Association of Maritime Economists - IAME 2004 Conference, , Izmir, Turkey, June 30 - July 2, B19. G. Büyüközkan, "An analytic strategic planning framework for e-business projects", Applied Computational Intelligence - Proceedings of the 6th International FLINS Conference, , Blankenberge, Belgium, 1-3 September B20. C. Kahraman, G. Büyüközkan, D. Ruan; "A fuzzy heuristic multi-attribute conjunctive approach for ERP software selection", Applied Computational Intelligence - Proceedings of the 6th International FLINS Conference, , Blankenberge, Belgium, 1-3 September B21. G. Büyüközkan, A. Baykasoglu, T. Dereli, "Technology oriented new product development in a rapidly changing world", Proceedings of the 4th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems - IMS'2004 Conference, , Sakarya, Turkey, 6-8 September B22. G. Büyüközkan, U. Bahceci, U. Bilsel, M. Büyüközden, "An Application of Cognitive Mapping Approach to the Turkish Logistics Sector", Proceedings of the International Logistics Congress, Vol.1, , Izmir, Turkey, 2-3 December

17 B23. O. Feyzioglu, G. Büyüközkan, "An integrated group decision-making approach for new product development", International Conference on Industrial Engineering and Systems Management, IESM 2005, Marrakech, Morocco, May 16-19, B24. G. Büyüközkan, S. Arpaci, "A fuzzy cognitive mapping approach to analyze strategic purchasing activity", Proceedings of the 35th International Conference on Computers and Industrial Engineering -C&IE 2005, Volume I, , Istanbul, Turkey, June B25. G. Büyüközkan, T. Dereli, A. Baykasoglu, "A strategic evaluation framework for electronic product development practices", Proceedings of the 35th International Conference on Computers and Industrial Engineering -C&IE 2005, Volume I, , Istanbul, Turkey, June B26. G. Büyüközkan, O. Feyzioglu, F. Sever, "An application of multi criteria decision making approaches for the waste water treatment system selection problem", Proceedings of the 35th International Conference on Computers and Industrial Engineering -C&IE 2005, Volume I, , Istanbul, Turkey, June B27. G. Isiklar, G. Büyüközkan, "An integrated case-based reasoning and MCDM system for web based tourism management operations", Proceedings of the 35th International Conference on Computers and Industrial Engineering -C&IE 2005, Volume II, , Istanbul, Turkey, June 2005 B28. G.Kayakutlu, G. Büyüközkan, B. Can Metin, "A web based performance measurement system for software development projects", Proceedings of the 35th International Conference on Computers and Industrial Engineering -C&IE 2005, Volume II, , Istanbul, Turkey, June B29. C. Kahraman, G. Büyüközkan, "A Combined Fuzzy AHP and Fuzzy Goal Programming Approach For Effective Six-Sigma Project Selection", Proceedings of 11th IFSA World Congress, Volume III, , Beijing, China, July B30. G. Büyüközkan, E. Albayrak, "A Fuzzy Multi-Criteria Framework In Bid Evaluation: A Case Study From Turkey", Proceedings of 11th IFSA World Congress, Volume III, July 2005, Beijing, China. B31. G. Büyüközkan, U. Bahceci, "Extensions of the YAWL Under Fuzzy Environment", Proceedings of 11th IFSA World Congress, Volume III, , Beijing, China, July B32. L. Tuncer, G. Büyüközkan, "Evaluation of Knowledge Management Tools for Effective Supply Value Chain", Proceedings of the 3rd International Logistics and Supply Chain Congress, , Istanbul, Turkey, November B33. G. Kayakutlu, G. Büyüközkan, S. Ercan, "Knowledge Management Dynamics Evaluation Framework for the Supply Value Chain", Proceedings of the 3rd International Logistics and Supply Chain Congress, , Istanbul, Turkey, November B34. G. Büyüközkan, M.S. Ersoy, "Application of House of Quality for E-logistics Services", Proceedings of the 3rd International Logistics and Supply Chain Congress, , Istanbul, Turkey, November B35. M.G. Tekelioglu, I. Demir, G. Büyüközkan, "Multi-Criteria Decision Making Applications for Reverse Logistics: A Case for Solid Waste Transportation Systems in The European Side of Municipality of Istanbul", Proceedings of the 3rd International Logistics 17

18 and Supply Chain Congress, , Istanbul, Turkey, November B36. O. Feyzioğlu, G. Büyüközkan, " Evaluation of New Product Development Projects using Artificial Intelligence and Fuzzy Logic ", Proceedings of the International Conference on Knowledge Mining and Computer Science, Computer Science, Vol. 11, , B37. G. Büyüközkan, D. Ruan, O. Feyzioğlu, " Effective Software Process Management in Quality Function Deployment by a Fuzzy-Logic based Group Decision-Making Approach ", Proceedings of the ISKE 2006, Shanghai, China, 6-7 April B38. Kayakutlu, G. ve G. Büyüközkan, Competence Based Supply Value Chain Effectiveness, Proceedings of the INCOM 2006, Lyon, France, B39. G. Büyüközkan, O. Feyzioğlu, C. Kahraman, A Hybrid Evaluation Framework For IT Outsourcing Supplier Selection, Proceedings of the IMS 2006, , Sakarya, Turkey, B40. G. Büyüközkan, O. Feyzioğlu, Selecting the Appropriate Waste Water Treatment System with a Multi-Stage Fuzzy Decision Making Approach, Proceedings of the IPMU 2006, Paris, France, B41. G. Büyüközkan, O. Feyzioğlu, Evaluation of Suppliers Environmental Management Performances by a Fuzzy Compromise Ranking Technique, Applied Artificial Intelligence - Proceedings of the 7th International FLINS Conference, , Geneva, Italy, August B42. C. Kahraman, G. Büyüközkan, Evaluation of E-Service Providers using a Fuzzy Multi-Attribute Group Decision- Making Method, Applied Artificial Intelligence - Proceedings of the 7th International FLINS Conference, , Geneva, Italy, August B43. G. Kayakutlu, G. Büyüközkan, B. Can Metin, S. Ercan, Fuzzy Evaluation of on the Job Training Alternatives in Industrial Companies, Applied Artificial Intelligence - Proceedings of the 7th International FLINS Conference, , Geneva, Italy, August B44. G. Büyüközkan, O. Feyzioğlu, M.Ş. Ersoy, Evaluation of 4PL Operating Models Using A Multi-Criteria Decision-Making Approach Based on the Choquet Integral, Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Systems Management, IESM 2007, Beijing China, 30 May-2 June B45. O. Feyzioğlu, G. Büyüközkan, Fuzzy Multı-Crıterıa Evaluatıon of Knowledge Management Tools, Proceedings of the FTT th International Conference on Fuzzy Theory and Technology, Salt Lake City, Utah, U.S.A., July 15-22, B46. G. Büyüközkan, Modellıng New Product Development Activities Using Fuzzy Cognitive Maps, Proceedings of the FTT th International Conference on Fuzzy Theory and Technology, Salt Lake City, Utah, U.S.A., July 15-22, B47. G. Büyüközkan, M.Ş. Ersoy, O. Feyzioğlu, Evaluation of Agile Supply Chain Strategies: An Analytic Approach, Proceeding of the 5th International Logistics & Supply Chain Congress, İstanbul, 10-18, November B48. G. Büyüközkan, A. Çapan, Improving green supply chain management practices: A case study, Proceeding of the 5th International Logistics & Supply Chain Congress, İstanbul, , November

19 B49. O. Feyzioğlu, G. Büyüközkan, M.Ş. Ersoy, Supply Chain Risk Analysis with Fuzzy Cognitive Maps, CD Proceeding of the IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM08), Singapore, , December B50. G. Büyüközkan, A Strategic Evaluation Framework for Collaborative Product Development Practices, CD Proceeding of the 14th International Conference on Concurrent Enterprising (ICE 2008), European Conference for Engineering and Technology Management, Portugal, , June B51. G. Büyüközkan, O. Feyzioğlu, A Decision Framework for the Evaluation of the Knowledge Management Tools, CD Proceeding of the PICMET 2008, Cape Town, , July B52. J. Arsenyan, G. Büyüközkan, Evaluation of e-learning Web Sites Using Fuzzy Axiomatic Design With Group Decision, Proceeding of the 8th International FLINS Conference, Spain, , September B53. G. Büyüközkan, M.Ş. Ersoy, O. Feyzioğlu, An Analytic Network Process Based Approach to Agile Supply Chain Evaluation, Proceeding of the 6th International Logistics & Supply Chain Congress, İstanbul, , November B54. O. Feyzioğlu, G. Büyüközkan, Evaluation of Green Suppliers Considering Decision Criteria Dependencies, Proceeding of the 6th International Logistics & Supply Chain Congress, İstanbul, , November B55. G. Büyüközkan, A. Çapan, Strategic Analysis of Green Supply Chain Management Practices in Turkish Automotive Industry, Proceeding of the Internation Conference on Prospects for Research in Transport and Logistics on a Regional Global Perspective RTRAL, İstanbul, February B56. J. Arsenyan, G. Büyüközkan, Modelling Collaborative Product Development Using Axiomatic Design, CD Proceeding of the 15th International Conference on Concurrent Enterprising (ICE 2009), European Conference for Engineering and Technology Management, Leiden, The Netherlands, June B57. G. Büyüközkan, Z. Vardaloğlu, Analyzing of Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment Approach Using Fuzzy Cognitive Map, CD Proceeding of the 39th International Conference on Computers & Industrial Engineering (C&IE 2009), Troyes, France, 6-8 July B58. G. Büyüközkan, G. Cifci, A Novel Integrated MCDM Approach Based on Fuzzy DEMATEL and Fuzzy ANP Techniques to Evaluate Sustainable Suppliers, Proceeding of the 1st International Fuzzy Systems Symposium (FUZZYSS 09), Ankara, Turkey, October B59. G. Büyüközkan, M.Ş. Ersoy, Analyzing Collaboration in a Supply Chain Context, Proceeding of the 7th International Logistics & Supply Chain Congress, İstanbul, 37-44, November B60. G. Büyüközkan, D. Ruan, A Combined Fuzzy Group Decision Making Framework to Evaluate Agile Supply Chain Enablers, Proceeding of the The 4th International Conference on Intelligent Systems and Knowledge Engineering (ISKE2009), Hasselt, Belgium, November

20 C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : C1. C. Kahraman, G. Büyüközkan, D. Ruan, "Measuring Software Development Value Using Fuzzy Logic", in Intelligent Sensory Evaluation-Methodologies and Applications, Editors: D. Ruan; X. Zeng, Springer, , C2. G. Büyüközkan, O. Feyzioglu, "Accelerating the New Product Introduction with Intelligent Data Mining", in Intelligent Data Mining - Techniques and Applications, Editors: D. Ruan; G. Chen; E.E. Kerre; G. Wets, Chapter 18, , C3. A. Ergur, G. Büyüközkan, La légitimation et les conséquences éthiques de la surveillance: les modalités de gestion de données selon les gate-keepers, in Technocentrisme: promesses et menaces de l'ère informatique, Editor: A. Ergur, L Harmattan, , C4. G. Büyüközkan, U. Bilsel, Multicriteria Models for e-health Service Evaluation, in Handbook of Research on IT Management and Clinical Data Administration in Healthcare (2 Volumes), Editor: Ashish Dwivedi, Medical Information Science Reference, Chapter 10, , C5. G. Büyüközkan, "Applying a Choquet Integral Based Decision Making Approach to Evaluate Agile Supply Chain Strategies", in Computational Intelligence in Complex Decision Systems, Editor: D. Ruan; Computational Intelligence in Complex Decision Systems, Editor: D. Ruan, Chapter 13, In Press, D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. G. Büyüközkan, "İşbirliksel kıyaslama süreci ve uygulanmaya konuluşu", Galatasaray Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2, 62-79, D2. G. Büyüközkan, "Entelektüel Sermaye Yönetimi", KalDer Forum, 2, 35-44, D3. R.U. Bilsel, G. Büyüközkan, "Stratejik Planlama Perspektifiyle E-Sağlık", Pazarlama Dünyasi, 20 (6), 37-42, D4. N. Aras, G. Büyüközkan, İ. Erol, F. Sivrikaya Şerifoğlu, A. Korugan, M. Velioğlu, Ekonomi ile ekolojiyi buluşturmanın formülü: Tersine tedarik zinciri yönetimi, Önce Kalite Dergisi, 14 (104), D5. G. Büyüközkan, Z. Vardaloğlu, Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi", Lojistik Dergisi, 8, 66-73, Ekim E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. G. Büyüközkan, "Performans Sistemi ve Benchmarking Prosesi ile Performans Artirimi", YA/EM'1996, XVIII. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı, , İTÜ, İstanbul, Ekim E2. G. Büyüközkan, "Kıyaslama Sürecine Yeni Bir Standart Yaklaşım", 8. Ulusal Kalite Kongresi Bildiriler CD'si, İstanbul, 3-4 Kasım E3. G. Büyüközkan, "Örgütsel Bilgi Yönetimi", YA/EM'2000, XXI. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongre CD'si, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Magusa, Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti, Haziran

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997).

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997). ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Demet BAYRAKTAR 2. İletişim Bilgileri Adres E.posta : Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü 34864 Kartal-İSTANBUL : dbayraktar@ssu.edu.tr

Detaylı

FUNDA SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU

FUNDA SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU FUNDA SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü Tel: 380 542 1101 Faks: 380 542 1109 e-posta: fundaserifoglu@duzce.edu.tr ÖĞRENİM 1991-1997 Doktora, Endüstri Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi,

Detaylı

(Geçmişten Günümüze)

(Geçmişten Günümüze) (Geçmişten Günümüze) Dr. TÜRKAY DERELİ Profesör www.technointelligence.org www.gantep.edu.tr/~dereli ÖZGEÇMİŞ dereli@gantep.edu.tr turkay.dereli@gmail.com Son Güncelleme Tarihi 6 Ekim 2011 (8 Zilka de

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Rıfat Gürcan Özdemir. 2. Doğum Tarihi : 07.01.1969. 3. Ünvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Rıfat Gürcan Özdemir. 2. Doğum Tarihi : 07.01.1969. 3. Ünvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Rıfat Gürcan Özdemir 2. Doğum Tarihi : 07.01.1969 3. Ünvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yönetim ve Organizasyon. 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yönetim ve Organizasyon. 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ALİ ERKAN EKE 2. Doğum Tarihi: 25.11.1940 3. Ünvanı: Prof. Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Yönetim Yönetim Yönetim ve Organizasyon Ankara

Detaylı

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nermin Özgülbaş Doğum Tarihi : 09. 06. 1968 Medeni Durumu : Evli Çocuk Sayısı : 1 Yabancı Dil : İngilizce İş Adresi Başkent Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ

BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2011 CİLT 5 SAYI 1 (97-110) BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ Ali Beykent Üniversitesi Büyükçekmece, İstanbul aligorener@beykent.edu.tr

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisatçı-Maliyeci İstanbul Üniversitesi 1969 İktisat Fakültesi

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FAALİYET RAPORU (1 Ekim 2010-30 Eylül 2011) İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER KADRO. 1-2 Akademik Personel 1 Tam zamanlı... 1 Yarı zamanlı... 2 Araştırma görevlileri..

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Prof. Dr. Servet BAYRAM E-Mail: servet.bayram@yeditepe.edu.tr Kişisel Web: www.servetbayram.com 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri

Detaylı

Lisans : İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi (1980-1984) : Kimya Mühendisliği Bölümü

Lisans : İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi (1980-1984) : Kimya Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Demet BAYRAKTAR ın Özgeçmişi Adı, Soyadı : Demet BAYRAKTAR Adresi : İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi Maçka, 34367 ISTANBUL Telefon : (0212) 293 13 00 / 2084 (0212) 296 40 40 Faks

Detaylı

MEMBERSHIP ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR ACTIVITIES FAALİYETLER

MEMBERSHIP ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR ACTIVITIES FAALİYETLER CV - Dr. Özgür YALÇINKAYA Assistant Professor Yardımcı Doçent Industrial Engineer (BSc, MSc, PhD) Endüstri Mühendisi (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Railway Engineer (PostDoc) Demiryolu Mühendisi (Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Roosevelt University,College Of Business Administration; Department of Management; Chicago, Illinois, U.S.A. 1972-1976 (tenured).

ÖZGEÇMİŞ. : Roosevelt University,College Of Business Administration; Department of Management; Chicago, Illinois, U.S.A. 1972-1976 (tenured). 1- Adı Soyadı : Sami ERCAN 2- Doğum Tarihi : 4 Ocak 1938 3- Unvanı : Prof. Dr. 4- Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Industrial Management Middle-East Technical 1961 University

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007.

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sudi APAK 2. Doğum Tarihi: 15 Ekim 1956 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1979 Y. Lisans Ekonomi

Detaylı

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil.

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil. Genel Bilgiler Unvanı Adı Soyadı Yabancı Dil Dr. Mehmet Fatih Bayramoğlu İngilizce 01/02/2013 İletişim Bilgileri Telefon Cep (532) 702 38 46 E-mail Twitter LinkedIn Öğrenim Durumu fatihoca2012@gmail.com

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BULANIK AHP YÖNTEMİ KULLANILARAK TEDARİKÇİLERİN PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ: OTOMOTİV YAN SANAYİİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BULANIK AHP YÖNTEMİ KULLANILARAK TEDARİKÇİLERİN PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ: OTOMOTİV YAN SANAYİİNDE BİR UYGULAMA İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı: 9 Bahar 2006/1 s.23-46 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BULANIK AHP YÖNTEMİ KULLANILARAK TEDARİKÇİLERİN PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ: OTOMOTİV YAN

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Öğrenim Durumu ve Akademik Kariyer. Boğaziçi Üniversitesi ndeki Akademik Pozisyonlar. Boğaziçi Üniversitesi ndeki İdari Görevler

Kişisel Bilgiler. Öğrenim Durumu ve Akademik Kariyer. Boğaziçi Üniversitesi ndeki Akademik Pozisyonlar. Boğaziçi Üniversitesi ndeki İdari Görevler Kişisel Bilgiler Soyadı: Özturan Adı: Meltem Seba Akademik Pozisyonu: Profesör Yönetim Bilişim sistemleri Akademik Görevi: Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Doğum Tarihi:

Detaylı

Malatya (Merkez) 21/11/1965. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Ekonometri Bölümü Yöneylem Anabilim Dalı

Malatya (Merkez) 21/11/1965. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Ekonometri Bölümü Yöneylem Anabilim Dalı Prof.Dr.V.Tecim 1 / 13 11/05/2010 1211 Adı Soyadı Prof.Dr. Vahap TECİM Doğum Yeri/Tarihi Kadro Ünvanı ve Aldığı Tarih Kadrosunun Bulunduğu Birim Görev Yaptığı Birim Bölüm,Anabilim/Anasanat Dalı Yabancı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Mete Eminağaoğlu 2. Doğum Tarihi: Aralık 1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü.

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü. 1. Adı Soyadı : Aytekin İŞMAN 2. Doğum Tarihi : 14.12.1964 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Durmuş Tayyar ŞEN 2. Doğum Tarihi: 25/11/1952 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Durmuş Tayyar ŞEN 2. Doğum Tarihi: 25/11/1952 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Durmuş Tayyar ŞEN 2. Doğum Tarihi: 25/11/1952 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1976 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) İşletme Kara Harp Okulu 1988 Y. Lisans (MBA) İşletme

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) İşletme Kara Harp Okulu 1988 Y. Lisans (MBA) İşletme 1. Adı Soyadı: Güner GÜRSOY ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 12.08.1966 3. Ünvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) İşletme Kara Harp Okulu 1988 Y. Lisans (MBA) İşletme Naval

Detaylı

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doğum tarihi, Yeri : 1952, Simav / Kütahya Adresi : İ.T.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü 34367 MAÇKA / İSTANBUL. Telefon : 0212-293 13 00 / 2005 veya 2051 Fax

Detaylı

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara Üniversitesi 1992 Master Environmental Management International

Detaylı