Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Levent KOŞAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Sosyal Bilimler Enstitüsü / Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı Mersin Üniversitesi 1999 Mersin Üniversitesi 2002 Çukurova Üniversitesi 2007 Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı : Konaklama İşletmelerinde Yönetim Kararlarının Türleri: Konaklama İşletmelerinde Yapılan Bir Uygulama ve Sonuçları ; Danışman: Doç. Dr. Tülay ARIKDAL. Doktora Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı : Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyet Sisteminin Müşteri Karlılık Analizinde Kullanılması: Bir Konaklama İşletmesinde Uygulama ; Danışman: Prof. Dr. Veyis Naci TANIŞ. Görevler: Görev Unvanı Arş.Gör. Arş.Gör. (35. Madde) Dr. Arş.Gör. Yrd. Doç. Dr. Görev Yeri Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu. Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu. Mersin Üniversitesi Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Yıl Yrd. Doç. Dr. Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi 2013-

2 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: Hedef Maliyetleme Sisteminin Menü Analizinde Kullanılması: Bir Yiyecek İçecek İşletmesinde Yapılan Uygulama ve Sonuçları, Erol Geçgin, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Projelerde Yaptığı Görevler : Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) nın 2008 Yılı Mali Destek Programları (Kırsal Kalkınma Mali Destek) Kapsamında Kabul Edilen TR /008 Referans Nolu Erdemliye Bağlı Kösbucağı Köyünde Kalkınma Stratejisi Olarak Agro-Turizm in Geliştirilmesi Proje Ekibinde; Finans Ve Turizm Danışmanı. Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Tarafından 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Kapsamında Desteklenen TR62-12-DFD/004 Sözleşme Numaralı "Üniversite-Kent İşbirliği Eylem Planı" Proje Ekibinde; Anket Yapılacak İş Piyasası, Kamu Kurumları, Mesleki Kuruluşların ve STK'leri Belirlenmesi ve Kentteki Kurumlar ve MEÜ'deki Öğretim Elemanlarına Yönelik Anket Çalışmasının Yürütülmesi. İdari Görevler : Mersin Üniversitesi Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı, Mersin Üniversitesi Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanlığı, 2010 Devam Etmekte Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı Öğrenci Sayısı Genel Muhasebe Maliyet Muhasebesi Mesleki Yabancı Dil Güz Yönetim Muhasebesi Genel Muhasebe Turizm İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları (Doktora) İlkBahar Genel Muhasebe

3 Yaz Mesleki Yabancı Dil-1 Finansal Tablolar Analizi Turizm İşletmeleri Muhasebesi Turizm İşletmeleri Maliyet Muhasebesi Hospitality Accounting Turizm İşletmeleri Yönetim Muhasebesi (Yüksek Lisans) Maliyet Muhasebesi-1 Maliyet Muhasebesi Genel Muhasebe Maliyet Muhasebesi Mesleki Yabancı Dil Güz Yönetim Muhasebesi Genel Muhasebe Turizm İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları (Doktora) Genel Muhasebe İlkbahar Mesleki Yabancı Dil-1 Hospitality Accounting Turizm İşletmeleri Muhasebesi Turizm İşletmeleri Maliyet Muhasebesi Turizm İşletmeleri Yönetim Muhasebesi (Yüksek Lisans) Yaz Finansal Tablo Analizi Maliyet Muhasebesi

4 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. DALCI, İlhan, TANIŞ, Veyis Naci, KOŞAN, Levent, (2010), Customer Profitability Analysis With Time-Driven Activity-,Based Costing: A Case Study In A Hotel International Journal of Contemporary Hospitality Management (SSCI) Cilt: 22, Sayı: 5, Sayfa: (Doktora Tezinden Çıkartılmış Makale). DOI: / A2. DALCI, İlhan, KOŞAN, Levent, (2012), Theory of Constraints Thinking Process Tools Facilitate Goal Achievement for Hotel Management: A Case Study of Improving Customer Satisfaction, Journal of Hospitality Marketing and Management, Cilt: 21, Sayı: 5, Sayfa: DOI: / B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1... C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : C1... D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. ÖNAL, Yıldırım Beyazıt, KARADENİZ, Erdinç, KOŞAN, Levent, (2006), Finansal Analiz Tekniklerinin Otel İşletmelerinde Stratejik Bir Yönetim Aracı Olarak Kullanımına İlişkin Teorik Bir Değerlendirme, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, Sayfa: D2. KOŞAN, Levent, (2006), Geleceğin Finansal Raporlama Dili: XBRL, Mali Çözüm Dergisi, Cilt:16, Sayı:77, Sayfa: D3. KOŞAN, Levent, (2007), Basel II Sürecinde XBRL Gerekliliği, Mali Çözüm Dergisi, Cilt:17, Sayı:80, Sayfa: D4. KOŞAN, Levent, (2007), Maliyet Hesaplamasında Yeni Bir Yaklaşım: Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi Mali Çözüm Dergisi, Cilt:17, Sayı:84, Sayfa: (Doktora Tezinden Çıkartılmış Makale). D5. KOŞAN, Levent, (2008), Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme: Konaklama İşletmesinde Bir Uygulama, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, Sayfa: (Doktora Tezinden Çıkartılmış Makale). D6. KOŞAN, Levent, (2008), Faaliyete Dayalı Müşteri Karlılık Analizi: Bir Konaklama İşletmesinde Uygulama, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:17, Sayı:1, Sayfa: (Doktora Tezinden Çıkartılmış Makale).

5 D7. KOŞAN, Levent, (2008), "Üretim Sürecinde Ortaya Çıkan Kayıplar ve Muhasebeleştirilmesi", Mali Ufuklar Dergisi, Sayı:40, Sayfa: D8. KOŞAN, Levent, Geçgin, Erol, (2011), Müşteri Beklentisi ve Maliyet Yönetimi: Hedef Maliyet Sistemi ve Örnek Bir Uygulama, Mali Çözüm Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 106, Sayfa: D9. KOŞAN, Levent, (2011), Muhasebe Bilgi Sistemlerinin Konaklama İşletmeleri Açısından Önemi: Bir Olay Çalışması, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, Sayfa: D10. KOŞAN, Levent, KARADENİZ, Erdinç, (2011), Otel İşletmelerinde Maliyet ve Performans Yönetim Aracı Olarak Ekonomik Katma Değer ve Faaliyete Dayalı Maliyetleme Sistemlerinin Entegrasyonu, Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi (Journal of Travel and Tourism Research), Cilt: 11, Sayı:1-2, Sayfa: D11. KOŞAN, Levent, (2013), Menu Analizinde Geleneksel ve Çagdas Yontemlerin Karsılastırılması Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, Sayfa: D12. KOŞAN, Levent, Geçgin, Erol, (2013), Hedef Maliyetleme Sisteminin Menü Analizinde Kullanılması: Bir Yiyecek İçecek İşletmesinde Yapılan Uygulama ve Sonuçları, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 2, Sayfa: D13. KOŞAN, Levent, KARADENİZ, Erdinç, (2013), Türk İmalat Sektöründe Küçük, Orta Ve Büyük Ölçekli İşletmelerin Finansal Performansının Dupont Analiz Tekniğiyle İncelenmesi, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 2, Sayfa: E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. KOŞAN, Levent (2007), Müşteri Odaklı Anlayış Çerçevesinde Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Müşteri Karlılık Analizi Gerekliliği, VI. Anadolu İşletmecilik Kongresi dahilinde "VI. Anadolu İşletmecilik Kongresi Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığında basılmıştır. Boyut Tanıtım Matbaacılık, Ankara, 2007, Sayfa: ISBN: E2. KOŞAN, Levent, İYİTOĞLU, Vedat (2011), Yiyecek Hizmet İşletmelerinde Menünün Rekabet Araci Olarak Kullanilmasi Ve Menü Analizi Gerekliliği: Geleneksel Ve Çağdaş Yöntemlerin Karşilaştirilmasi, 12. Ulusal Turizm Kongresi dâhilinde "12. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığında basılmıştır. SİDAS Medya Ltd. Şti., İzmir. Kasım 2011, Sayfa: ISBN: (Bu Bildiri Gelen Eleştiriler Sonrasında Yeniden Düzenlenip D11 no lu Makaleye Dönüştürülmüştür). E3. KOŞAN, Levent, KARADENİZ, Erdinç, (2013), Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri Alt Sektörünün Dupont Finansal Analiz Tekniği İle Analizi, 14. Ulusal Turizm Kongresi dâhilinde "14. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığında basılmıştır. Detay Yayıncılık, Ankara. Kasım 2013, Sayfa: ISBN:

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ (CV) 1. Adı Soyadı: Mustafa KIRLI 2. Doğum Tarihi: 15.05.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans SİYASAL BİLGİLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995 FAKÜLTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fahri ERENEL Doğum Tarihi: 27.08.1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, Kara Harp Akademisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

BURÇİN CEVDET ÇETİNSÖZ

BURÇİN CEVDET ÇETİNSÖZ BURÇİN CEVDET ÇETİNSÖZ E-Posta Adresi cetinsoz@yahoo.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3248142787-5067722371 3248144579 MEÜ.ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU 33640 ANAMUR Öğrenim Durumu Doktora 2007-2011

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Mehmet Pekkaya Doğum Tarihi: 07 Haziran 1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Lisans Fizik Öğretmenliği (İng.) İşletme

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAHAN

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAHAN Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAHAN mehmet.karahan@dicle.edu.tr (0412) 248 8275 Dahili: 8154 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora İşletme/Üretim Yönetimi Selçuk Üniversitesi 2008-2011

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HİLAL KOCAMAZ Doğum Tarihi: 01.06.1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme(İng.) Hacettepe Üniversitesi 2006

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Ekonomisi Mannheim Üniversitesi 1972 Y. Lisans Finansman ve Mannheim Üniversitesi 1974

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Ekonomisi Mannheim Üniversitesi 1972 Y. Lisans Finansman ve Mannheim Üniversitesi 1974 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Edip TEKER 2. Doğum Tarihi:25.04.1945 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Ekonomisi Mannheim Üniversitesi 1972 Y. Lisans Finansman

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayşe Tansel Çetin Doğum Tarihi: 17 02 1973 İletişim Bilgileri: Yalova Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü E-mail: aysetanselcetin@gmail.com Öğrenim Durumu:

Detaylı

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC Doç.Dr. Elif Asude TUNCA Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Elif Asude TUNCA Doğum Tarihi: 12 Nisan 1970 Ünvanı: Doç.Dr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Barış BULUNMAZ Doğum Tarihi: 06 Mart 1980 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa BOZDEMİR Doğum Tarihi: 01 Ocak 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans TEF Makine Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1994

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa HOTAMIŞLI Ünvanı: Doç.Dr. Yabancı Dil: Fransızca,İngilizce Öğrenim Durumu: Lisans Üstü Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tur.İşl. ve Otel.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Arzu ŞAHİN İletişim Bilgileri Adres : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ziyapaşa Yerleşkesi, Kurtuluş Mah. Sabuncu Bulv. MNS Plaza no:50, 01130, Seyhan / Adana / Türkiye Telefon

Detaylı

PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER

PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri :İnönü- Eskişehir Doğum Tarihi :13.02.1947 Medeni Hali :Evli, iki çocuklu Telefon :0 312 354 17 79 (ev) 0 312 586 86 28 (iş) 0 532 223 06 28 (GSM)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı