Sayısal Multimetre Kalibrasyonu İle İlgili Kurallar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayısal Multimetre Kalibrasyonu İle İlgili Kurallar"

Transkript

1 Sayısal Multimetre Kalibrasyonu İle İlgili Kurallar EURAMET cg-15 Versiyon 2.0 (03/2011) Önceki kodu EA-10/15

2 Kalibrasyon Rehberi EURAMET cg-15 Versiyon 2.0 (03/2011) SAYISAL MULTİMETRE KALİBRASYONU İLE İLGİLİ KURALLAR Amaç Bu doküman sayısal multimetre kalibrasyonu yapan laboratuvarlar tarafından elde edilen kalibrasyon sonuçlarının denkliğini ve karģılıklı tanınmasını geliģtirmek amacıyla hazırlanmıģtır.

3 Yazarlık ve Baskı Bu doküman EURAMET e.v., Elektrik ve Manyetizma Teknik Komitesi tarafından geliģtirilmiģtir. 2. versiyon Mart versiyon Temmuz 2007 EURAMET e.v. Bundesallee 100 D Braunschweig Almanya E-posta : Telefon : Bu doküman, telif hakkı EURAMET e.v. ye ait olan Guidelines on the calibration of digital multimeters (EURAMET cg-15, versiyon 2.0, 03/2011) original dokümanının tercümesidir. Dokümanın Türkçe tercümesi EURAMET e.v. nin izni alınarak TÜBĠTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından yapılmıģtır. Resmi Dil Dokümanın Ġngilizce versiyonu belirleyici versiyondur. EURAMET Sekretaryası bu dokümanın baģka dillere çevrilmesi izni, belli koģulların uygulanmasına tabidir. Bu dokümanın çevirisindeki terimler ile dokümanın terimleri arasında tutarsızlık olması durumunda Ġngilizce versiyonu geçerli olacaktır. Telif Hakkı Dokümanın (EURAMET cg-15, versiyon 2.0 Ġngilizce versiyonu) telif hakkı EURAMET e.v da bulunmaktadır. Metin satılmak üzere kopyalanamaz ve tam metin olmaksızın çoğaltılamaz. Alıntılar ancak EURAMET Sekretaryası izni ile kullanılabilir. Rehber Yayınlar Bu doküman belirli ölçüm alanlarındaki ölçüm uygulamaları üzerine rehberlik eder. Dokümanda bulunan tavsiyelerin uygulanmasıyla laboratuvarlar, Avrupa çapında tanınan ve kabul edilen kalibrasyon sonuçları üretebilir. YaklaĢımlar zorunlu olmayıp kalibrasyon laboratuvarlarına rehberlik ederler. Doküman, laboratuvar akreditasyonunu desteklemek veya buna yol açan iyi ölçüm uygulamalarına tutarlı bir yaklaģımda bulunmak için hazırlanmıģtır. Rehber, üçüncü taraflarca, örneğin Ulusal Akreditasyon Kurumları, ölçümleri gözlemleyen bağımsız dıģ denetim uzmanları (peer reviewer) vb. referans olarak kullanılabilir. Bu kurumlar tarafından rehberin bir gereklilik olarak kabul edilmesi durumunda, bu sadece o uygulama için geçerli olmalı ve EURAMET Sekretaryası bu gibi kabuller hakkında bilgilendirilmelidir. Talep edildiği durumda, EURAMET rehberin gözden geçirilmesi planlandığı zaman üçüncü tarafları paydaģ danıģman olarak gözden geçirmeye dahil edebilir. Bu amaç için lütfen EURAMET Sekretaryasına baģvurunuz. Bu dokümanın veya dokümanın içeriğindeki bilgilerin herhangi belirli bir amaç için uyumlu olduğuna dair herhangi bir beyan veya garanti verilmemektedir. EURAMET, bu dokümanın yazarları ve oluģumunda emeği geçen kiģiler, dokümanın içeriğinde yer alan bilgilerin kullanımından kaynaklı açığa çıkabilecek herhangi bir zarardan hiçbir durumda sorumlu değildir. Bu dökümanı kullananlar bu Ģartlara uygun olarak EURAMET'e güvence sağlamayı taahhüt etmelidir. Diğer Bilgiler Bu doküman hakkında daha fazla bilgi için, lütfen EURAMET Elektrik ve Manyetizma Teknik Komitesi ulusal temsilcinize baģvurunuz (bakınız

4 Kalibrasyon Rehberi EURAMET cg-15 Versiyon 2.0 (03/2011) SAYISAL MULTİMETRE KALİBRASYONU İLE İLGİLİ KURALLAR İçindekiler 1. GĠRĠġ TERMĠNOLOJĠ PROSEDÜR Genel Hususlar Ön Testler ĠĢlem Sıralaması nın Belirlenmesi ÖLÇÜM BELĠRSĠZLĠĞĠ KALĠBRASYON SERTĠFĠKASI ĠÇERĠĞĠ KAYNAKLAR... 7 TABLO TABLO EK A Sayısal Multimetre Ġçin Sertifika Düzenlemesi Ġle Ġlgili Örnekler... 10

5 Kalibrasyon Rehberi EURAMET cg-15 Versiyon 2.0 (03/2011) Sayısal Multimetre Kalibrasyonu İle İlgili Kurallar 1. GİRİŞ 1.1. Bu doküman, akredite olmuģ kalibrasyon laboratuvarları (AKL) için, Sayısal (Dijital) Multimetre (DMM) kalibrasyonu ile ilgili kuralları tanımlamak amacıyla hazırlanmıģtır. Doküman, DMM ile ilgili uluslararası yazılı standartların bulunmadığı durumlarda, üreticilerin önerileri ile AKL lerin kalibrasyon prosedürlerini tamamlayıcı niteliktedir. Bu tür kurallar, DMM lerin özellikleri ile uyumunu sorgulamaya yönelik bir kapsam içermese de, bir uygunluk beyanına dayanan uygun kalibrasyon yöntemlerini önerir. Uygunluğun değerlendirilmesi ve raporlanması için ILAC Guideline G8 dokümanına bakınız Bahsi geçen kategorideki cihazlar, DC gerilim, AC gerilim (düģük frekans), DC akım, AC akım (düģük frekans) ve direnç büyüklüklerinin ölçümünde kullanılan çok fonksiyonlu ve sayısal göstergeli ölçüm cihazlarıdır. Yukarıda belirtilen büyüklüklerden bir veya daha fazlasını ölçebilmesine rağmen, ayrıca güç, enerji, AC empedans veya 1 MHz üzeri ölçümlerde kullanılan cihazlar bu kategoride yer almaz. Verilen kurallar, yukarıda belirtilmiģ olan büyüklüklerden herhangi birini ölçmede kullanılan sayısal cihazlar (örneğin, sayısal voltmetreler) için de kullanılabilir. Ancak bu durum panel tipi cihazlar ve özel uygulamalar için geliģtirilmiģ cihazlar için geçerli değildir Bölüm 3 ve 4 de verilen bilgiler, müģterinin isteği doğrultusunda, cihazın diğer uygun yöntemlere göre kalibrasyonun yapılması, yöntemin açıkça belirtilmesi ve dokümante edilmesi Ģartıyla, tamamen veya kısmen göz ardı edilebilir. 2. TERMİNOLOJİ 2.1. Kalibrasyon. Belirli koģullar altında, bir ölçme cihazı veya ölçme sisteminin gösterdiği değerler veya maddi ölçüt veya bir referans malzemenin verdiği değerler ile ölçüm standartları ile gerçekleģtirilen bunlara karģılık gelen değerler arasındaki iliģkiyi kuran iģlemler dizisi (VIM 6.11) 2.2. Ayarlama (Ölçüm Cihazı için). Bir ölçüm cihazını, kullanıma uygun performans düzeyine getirmek için yapılan iģlem (VIM 4.30). Ayarlama cihaza bağlı olarak, fiziksel ayarlama (dahili elemanlar üzerinde) veya cihazın gömülü yazılımı ile gerçekleģtirilebilir. EURAMET cg-15, Versiyon 2.0 (03/2011) Sayfa 1

6 2.3. Metrolojik Doğrulama. Ölçüm cihazının bir parçasının kullanım amacı için gerekliliklere uygun durumda olduğundan emin olmak için gerekli iģlemler dizisi (ISO 10012) Çözünürlük (Göstergeli cihazlar için). Göstergeli cihazdan elde edilen değerler arasında anlamlı olarak ayırt edilebilen en küçük değiģim (VIM 5.12). Sayısal cihazlar için çözünürlük özelliği genellikle cihazın göstergesinde görülen değerin dijit sayısı ile ifade edilir Gösterge Aralığı. En uç göstergeler ile sınırlanan değerler kümesi (VIM 4.19) Tam Skala. Bir cihazın belli bir aralıktaki mutlak maksimum göstergesidir Fonksiyonel Test/Doğrulama. Bir cihazın fonksiyonlarının düzgün çalıģtığını teyit etmek için gerçekleģtirilen test/doğrulama Dahili Kalibrasyon/Oto-Kalibrasyon. Bir cihazın doğruluğunu iyileģtirmek amacıyla yapılan iç kalibrasyon iģlemidir Tepe Faktörü. AC sinyalin tepe değerinin rms değerine oranı. 3. PROSEDÜR 3.1. Genel Hususlar Prosedür, kalibrasyon altındaki cihazın kullanıcıya izlenebilir ölçüm sonuçları vermesini sağlamalıdır. Kullanıcı, cihazın metrolojik doğrulamasında kalibrasyon sertifikasında rapor edilmiģ ölçüm sonuçlarını kullanabilmelidir Ön Testler Mümkün ise, kalibrasyon öncesi multimetrenin fonksiyonel doğrulama (TEST) ve varsa, cihazı beklenen tanımlı (doğru) durumuna getiren dahili kalibrasyon (ACAL, SELFCAL, vb.) prosedürlerinin gerçekleģtirilmesi gereklidir İşlem Sıralaması Sayısal multimetrelerin kalibrasyonu için, multimetrenin teslim alınma durumu ve müģterinin taleplerine bağlı olarak üç farklı iģlem sıralaması gerçekleģtirilebilir: a) - Ayar öncesi kalibrasyon - Ayar - Ayar sonrası kalibrasyon b) - Kalibrasyon c) - Ayar - Kalibrasyon Standart bir iģlem sıralaması a) da verilmiģtir. Ayar öncesi kalibrasyon, cihazın bir önceki kalibrasyonundan itibaren geçen süre içerisindeki davranıģı ile ilgili bilgi sağlamaktadır. Ayar iģlemi, cihazın ölçtüğü değerleri üreticinin tanımladığı teknik özelliklerin (spesifikasyon) limitleri içine çeker. Ayar sonrası kalibrasyon ise, ayar iģlemi sonrasında cihazın durumunu belgeler Cihazın beklenenin üzerinde doğruluk sağlaması durumunda ayar gerekli olmayıp, b) iģleminin takip edilmesi mümkündür. Kalibrasyon sonuçlarının aģmaması gereken limit (sınır) değerleri, cihazın sonraki kullanımı boyunca, büyük olasılıkla özellikleri içerisinde kalacak Ģekilde seçilmelidir. EURAMET cg-15, Versiyon 2.0 (03/2011) Sayfa 2

7 Örneğin, yüksek doğruluğa sahip olmayan ve manuel (el ile ayar yapılan) cihazlar için, ki bunlar genelde özelliklerine göre düģük sapmaya sahiptir, uygulanan değer ile ölçülen değer arasındaki sapma limiti, bütün ölçüm noktalarında üretici tarafından beyan edilen yıllık özelliğinin %70 ine, ayar iģlemi gerçekleģtirildiği durumda ise %50 sine ayarlanabilir. Daha yüksek doğruluğa sahip diğer cihazlar, bütün ölçüm noktalarında yıllık özelliğinin %50 sine ayarlanabilir Cihaz AKL ye ulaģtığında kalibrasyon durumu müģteri için uygun değil ise, öncelikli kalibrasyonu ihmal ederek c) deki iģlem sıralamasının takip edilmesi mümkündür. Bu durum daha önce periyodik olarak kalibre edilmemiģ veya iģlem geçirerek metrolojik karakteristiği değiģmiģ (örneğin, tamir edilmiģ olan) cihazlar için söz konusudur. Bu sıralama aynı zamanda müģterinin açık onayı var ise veya hemen kalibrasyon öncesi yapılmıģ olması durumunda, AKL ya da doğrudan ilgili bir laboratuvar tarafından seçilebilir Ayarlama, üretici tarafından belirtilen tanımlı metot doğrultusunda gerçekleģtirilmelidir. Cihazın kullanım kılavuzunda belirtilen bütün iģlemler, istisnai durumlar hariç, yerine getirilmelidir Kalibrasyon prosedürleri genellikle cihazdan en iyi ölçüm doğruluğu elde edecek konfigürasyon seçilerek gerçekleģmelidir. Yüksek doğruluğa sahip DMM lerde, belirsizlik artıģı teknik özelliğine göre ihmal edilecek düzeyde ise, kalibrasyon süresini azaltmak için daha düģük konfigürasyonlar kullanılabilir nın Belirlenmesi Genel bir DMM kalibrasyonu için minimum ölçüm noktası sayısının tanımı, farklı modellerde de uygulanabilecek esneklikte olmalıdır. AKL, belli bir DMM modeli için ölçüm noktaları belirlerken, en uygun kalibrasyon noktalarını tespit edilebilmek için cihazın çalıģma prensiplerini göz önünde bulundurmak zorundadır. Kalibrasyon noktalarının seçimi ile ilgili yönlendirme bazen çok ayrıntılı olarak listelenmiģ olmasa da, kimi zaman üreticinin talimatlarında yer alabilir Cihazların çok çeģitliliğine bağlı olarak, DMM leri sınıflandırmada temel alınacak kriterlerin bulunması gerekmektedir. Böylece, cihazın doğruluğu ve kullanımına göre kalibrasyon noktalarının sayısı ve belirsizlik seviyesi derecelendirilir. Bu dokümanda bu amaç için referans parametresi olarak okuma çözünürlüğü kullanılmakta olup, belli sayıda dijit ile ifade edilir. Dijit sayısı cihazın fonksiyonları arasında değiģkenlik gösteriyor ise, en büyük sayı referans alınır Ġki ana sınıf tanımlanabilir. Ġlk sınıf, çözünürlüğü 4½ dijitten fazla olmayan (50000 den küçük gösterge sayısı (display count)) düģük doğruluğa sahip çalıģma cihazlarını içerir. Bu sınıfa giren en yaygın cihaz türü, çoğunlukla üretim hattındaki ölçümlerde kullanılan el tipi DMM lerdir. Bu sınıfta yer alan cihazlar için önerilen kalibrasyon noktaları Tablo 1 de listelenmiģtir Ġkinci sınıfta ise, masaüstü (bench) cihazlar gibi daha geliģmiģ özellikleri olan, 5½ ile 8½ dijit arası çözünürlüğe sahip cihazlar yer alır. Bunlar genellikle yüksek doğruluk gerektiren ölçümlerde veya laboratuvarlarda referans cihaz olarak kullanılırlar. Tablo 2 de bu sınıf için önerilen ölçüm noktaları listelenmiģtir Bu tablolarda ölçüm noktaları tam skala değerinin yüzdesi ile ifade edilmiģtir. Her bölge için belirtilen ölçüm noktalarının sayısı alt sınır olarak anlaģılmalıdır. BelirtilmiĢ olan bu değerler bir gösterge niteliğinde olup, cihaz özellikleri ve müģteri talepleri dikkate alınarak, esnek biçimde yorumlanmalıdır. Özellikle bütün değerlerin, cihaz üreticisi tarafından istenilen ve kullanım kılavuzunda belirtilen ölçüm noktalarını içerecek Ģekilde uyarlanması gereklidir. EURAMET cg-15, Versiyon 2.0 (03/2011) Sayfa 3

8 Tablo 1 ve Tablo 2 nin doğru yorumlanması için dikkate alınması gereken açıklamalar aģağıda verilmiģtir Sıfırlama (zero) fonksiyonunun bulunduğu cihazlar için, sıfırlama iģlemi DC gerilim, DC akım ve direnç ölçümlerinde her ölçüm bölgesi için öncelikli olarak gerçekleģtirilmelidir. DC gerilim için giriģi sıfırlamak amacıyla düģük termal-emf kısa devre kullanılır. DC akım için, giriģ terminallerindeki tüm bağlantılar kaldırılmak suretiyle giriģ devresi açık bırakılır. 2-uçlu direnç için kablo direncinin kompanzasyonu (ortadan kaldırılması), kablo uçlarının ölçülen direnç üzerinde kısa devre edilmesi ile sağlanır. 4-uçlu direnç ölçümleri için ofset kompanzasyonu genellikle akım terminallerinin kısa devre edilerek gerilimin ölçülmesi suretiyle elde edilir. Kullanım kılavuzunda belirtilen özel sıfırlama prosedürleri takip edilmelidir. Cihazın ofset düzeltmesinin yapılamadığı durumlarda, ölçüm noktaları listesine sıfır ölçümü ilave edilmelidir %10 ifadesi skala değerinin baģlangıcını gösterir; gerçek değer, DC fonksiyonlar için sıfır da olabilen %10 dan düģük değerler olabilir. %90 ifadesi tam skala değerini ifade eder; gerçek değer, direnç dıģındaki bütün fonksiyonlar için %50 ile %99 arasında değiģebilir. Direnç için ise %30 ile %99 arasında değiģebilir. %90 ifadesi 5 ölçüm noktası içeren bir bölge için ifade ediliyor ise, bu ifade kesin anlamda anlaģılmalıdır Hz değeri, cihazın güç frekansında kalibrasyonu için ölçüm noktasını ifade eder; gerçek değer 40 Hz ila 60 Hz veya en fazla 100 Hz aralığında değiģebilir. ġebekeden beslenen yüksek doğruluklu cihazlar için, uygulanan sinyalin frekansı ile Ģebeke frekansı arasındaki olası bozulmadan dolayı, bu ölçümün 50 Hz de gerçekleģtirilmesinden sakınılmalıdır khz frekans, genellikle ayarlanabilen cihazların teknik özelliklerinde belirtilen, orta frekans değerini ifade eder; gerçek değer, cihazın modeline göre 200 Hz ile 1 khz arasında değiģebilir. 1 khz in üzerindeki frekans değerleri, bir gösterge olmakla birlikte sayıları bağlayıcıdır. Gerçek değerler, cihazın teknik özelliklerinde tanımlı olan değiģik frekans bantlarını doğrulayabilecek Ģekilde belirlenmelidir AC gerilim ölçümlerinde, Tablo 1 ve Tablo 2 de verilen değerlerin, cihazın tepe-gerilim ve gerilim-frekans çarpımı limitlerini geçmemesine dikkat edilmelidir. 4. ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ 4.1. Ölçüm belirsizliği, bütün ölçüm sonuçları için EA-4/02 ye (EAL-R2 yerine geçen) göre değerlendirilmelidir. Bu dokümanda, özellikle el tipi DMM in 100 V DC kalibrasyonu örneğinin verildiği Örnek S9 dikkate alınmalıdır Kalibrasyon ve normal koģullar altında kullanımı takiben, DMM in okumasına bağlı olan belirsizliği, DMM in teknik özellikleri ile kalibrasyon belirsizliğinin birleģiminden oluģur MüĢteri tarafından özel farklı bir talep olmadığında, DMM nin kalibrasyonunun anlamlı olabilmesi için, ayarlamada kullanılan standartların belirsizlikleri ve ölçüm belirsizlikleri, üreticinin doğruluk değerleri ile kıyaslandığında ihmal edilebilecek kadar küçük olmalıdır. Referans, müģterilerin kalibrasyon periyodu olarak genellikle 1 yıl kullanmaları nedeniyle, cihazın bir yıllık teknik özelliklerine göre belirlenmelidir. EURAMET cg-15, Versiyon 2.0 (03/2011) Sayfa 4

9 4.4. Örnek olarak, teknik özellik (spesifikasyon) ile kalibrasyon belirsizliklerinin oranının 4:1 olması genellikle yeterlidir. Bu orana ulaģmak, düģük çözünürlüğe sahip DMM çözünürlüğün hem cihazın doğruluğu hem de kalibrasyon belirsizliğine baskın olması durumunda mümkün olmayabilir. Ayrıca yüksek doğruluklu DMM ler için 4:1 oranı bütün fonksiyon ve ölçüm bölgeleri için her zaman sağlanamaz. AKL, 4:1 oranından düģük oranların kullanıldığı kalibrasyon noktalarının sayısını sınırlandırmak için çaba göstermelidir. 5. KALİBRASYON SERTİFİKASI İÇERİĞİ 5.1. Kalibrasyon sertifikası hazırlanırken, EA Yayını EA 4/01 de belirtilen talimatlar takip edilmelidir. DMM ler için, bu rehber dokümana tamamlayıcı olarak, aģağıda belirtilen cihaz üzerinde gerçekleģen bütün iģlemlere dair gerekli bilgiler verilir: 1) Kalibrasyon hakkında genel bilgi 2) Metot 3) Kullanılan prosedürlerin tanımı 4) Sonuçlar 5) Ölçüm belirsizliği 6) Yorumlar Her baģlık altında verilecek bilgi aģağıda belirtilmiģtir. Sertifikalar ile ilgili örnekler Ek A da verilmiģtir Kalibrasyon hakkında genel bilgi. Cihaza dair ek bilgi gerekiyorsa, kalibrasyonun kapsamı ve diğer baģlıklar altında verilmeyen bilgiler gibi, burada rapor edilmelidir Metot. GerçekleĢtirilmiĢ kalibrasyon iģlemine dair detaylı bilgi bu baģlıkta altında verilir. Özellikle, aģağıda listelenmiģ bilgiler dikkate alınmalıdır Cihaz üzerinde gerçekleģmiģ iģlemler dizisi. Bu iģlem dizisine örnek olarak Ģunları içerebilir: fonksiyonel doğrulama (dahili-test), dahili-kalibrasyon (örneğin, sıfır ayarlamaları, veya dahili standartlarla kalibrasyon veya çeviricilerin doğrusallaģtırılması), ilk kalibrasyon, ayarlama, son kalibrasyon. ListelenmiĢ olan iģlemlerden herhangi biri tamamlanamamıģ ise, bu durum belirtilmelidir ĠĢlemler dizisinin ve ölçüm noktalarının seçim gerekçeleri. Gerekçeler, bir veya birden fazla olabilir: müģteri talebi, üreticin cihazın kullanım kılavuzunda belirttiği talimatlar, EURAMET kalibrasyon rehberleri Cihazın, çeģitli fonksiyonların kalibrasyonu sırasındaki ayarları. Örneğin, eğer cihaz iki veya dört uçlu (terminalli) direnç ölçümü yapabiliyor ise, seçilen mod belirtilmelidir. Cihaza uygulanan her türlü sıfırlama iģlemi belirtilmeli, eğer birden fazla giriģ terminali var ise, kullanılan terminaller raporlanmalıdır. Bu bilgiler sonuç tablolarının beraberinde de gösterilebilir Ölçüm devresi (örneğin terminal-toprak bağlantısı), ölçüm yöntemi ve operasyonun seyrine dair elde edilen sonuçların doğru değerlendirilmesini sağlayan bilgiler Test altındaki DMM tepe faktörüne karģı hassas ise, AC kalibrasyon sinyallerinin bozulması ile ilgili her türlü uygun bilgi verilmelidir. EURAMET cg-15, Versiyon 2.0 (03/2011) Sayfa 5

10 Kalibrasyonun gerçekleģtiği çevre koģulları (sıcaklık ve nem) Cihazın kararlılık süresi. Bu cihazın laboratuvar ortamında bulunma süresi ve (eğer Ģebeke tarafından besleniyor ise) kalibrasyona baģlamadan önce çalıģır durumda tutulduğu süre ile iliģkilidir Kullanılan prosedürlerin tanımlanması. Ölçüm verileri elde etmek için kullanılan kalibrasyon prosedürlerinin listelenmesi veya tanımlanması Sonuçlar. Sonuçlar genellikler takip eden sayfalarda tablo içinde verilirler Tablolarda örnek olarak verilebilecek sütun baģlıkları, Uygulanan değer (örneğin uygulanan gerilim ), ölçüm bölgesi (birden fazla ise), cihaz okuması, gösterim hatası ve ilgili ölçüm belirsizliği dir. AC büyüklük giriģleri için uygulanan değer sütunu Genlik ve frekans olarak iki ayrı sütuna bölünebilir. Cihazın ayarlanması durumunda, Cihaz okuması sütunu da ilk ve son kalibrasyon değerlerini raporlamak üzere bölünebilir Metot baģlığı altında belirtilen farklı cihaz ayarlarından elde edilen, bir veya birden fazla ölçüm sonucunun tablolarda raporlanması durumunda, bu sonuçlar iģaretlenerek özel cihaz ayarları tablonun aģağısında bir not olarak verilebilir Ölçüm birimi, değerin hemen yanında veya sütun baģlığına verilebilir Sertifikada raporlanan verilerin dijit sayısına bağlı olarak, uygulanan büyüklük değerinin çözünürlüğü, belirsizliği ile orantılı olmalıdır. Diğer yandan, multimetrenin okuma değerinde verilen dijit sayısı cihazın çözünürlüğü ile iliģkilidir: Eğer okuma değeri çok sayıda dijite sahip ise, anlamlı olmayan dijitler veya okumada kısa dönemli kararsızlık içinde bulunan dijitler atılabilir Belirsizlik. Ölçüm belirsizliği değerleri, ilgili ölçüm sonuçları ile birlikte raporlanır. Ayarlama gerçekleģtirilmiģ ise, kullanılan standartların belirsizlikleri de sertifikada raporlanmalı veya uygun olduğunda, cihazın ilgili teknik özelliklerine göre ihmal edilebilecekleri belirtilmelidir Kullanıcı, belirsizliklerin kalibre edilen cihazın çözünürlüğü ve kısa dönem kararsızlığını içerdiğine dair bilgilendirilmelidir Test edilen DMM tepe faktörüne bağımlı ise, AC kalibrasyon sinyallerinin bozulma etkisi kalibrasyon belirsizliği değerlendirilirken dikkate alınmalıdır ġöyle bir cümle verilebilir: Beyan edilen geniģletilmiģ belirsizlik değeri, standart belirsizliğin normal dağılım için yaklaģık %95 kapsam olasılığını sağlayan k = 2 kapsam faktörü ile çarpımı olarak ifade edilmiģtir. Standart ölçüm belirsizliği EA-4/02 Yayınına uygun olarak belirlenmiģtir Düşük çözünürlüklü DMM için NOT. Bazı durumlarda bileģik standart belirsizlik iki büyük bileģenden oluģur: sonlu çözünürlüğe sahip cihazdan gelen bileģen (veya kararlı olmayan okuma), ki genellikle dikdörtgen dağılımlı bileģen olarak alınır, ve diğer belirsizlik kaynaklarından gelen bileģenler, ki genelde bunlar da normal dağılım olarak belirlenir. GeniĢletilmiĢ belirsizliği yaklaģık %95 kapsam aralığında elde etmek için, kapsam faktörü, dikdörtgen ve normal bileģenleri arasındaki orana bağlı olup, dikdörtgen bileģen baskın olduğunda k = 1,65, normal bileģen baskın olduğunda ise k = 2 olarak değiģir. Bununla beraber, k için kapalı bir formül yazmak mümkün değildir ve bu iliģki için belirgin basit yaklaģımlar mevcut değildir. k = 2 den sapma, okuma çözünürlüğünün tüm diğer belirsizlik bileģenlerinin 1,5 katına eģit veya büyük olduğu EURAMET cg-15, Versiyon 2.0 (03/2011) Sayfa 6

11 durumda (%5) önemli hale gelir. Sorun genelde düģük doğruluk, sınırlı çözünürlüğe (örneğin 3½ dijit) sahip cihazlarda ortaya çıkar. Bu cihazlar genelde düģük maliyetle kalibre edilirler ve son kullanıcı nadiren ayrıntılı belirsizlik bileģenleriyle ilgilenir. Bu durumda, her bir kapsam faktörünün hesaplanması tipik bir kullanıcıya giderlerin karģılanmasında yeteri kadar değer sağlamaz. Bu nedenle bu rehber dokümanda, bütün durumlar için ve okuma çözünürlüğünün anlamlı olduğu durumlarda (yukarıda görüldüğü gibi) kapsam faktörünün k = 2 olarak kullanılması tavsiye edilir. Bu durumda bir önceki paragrafın cümlesi aģağıdaki cümle ile değiģtirilebilir: Beyan edilen geniģletilmiģ ölçüm belirsizliği, standart ölçüm belirsizliğinin en az %95 kapsam olasılığını sağlayan kapsam faktörü k = 2 ile çarpımı olarak ifade edilmiģtir. Standart belirsizlik, N dijitlik çözünürlük geniģliğinde dikdörtgen dağılıma sahip bileģen ile normal dağılıma sahip bileģenlerden oluģur. Standart ölçüm belirsizliği EA-4/02 Yayınına uygun olarak belirlenmiģtir. Bu cümlede N, okuma değerlerinde değiģen dijit sayısıdır ve sabit okumada bire eģittir. Bu Ģekilde bir not ileri düzey kullanıcılara, iki önemli belirsizlik bileģeni hakkında bilgiyi edinme ve bu bilgiyi doğrudan kendi belirsizlik hesaplamalarında kullanma olanağı sağlar Yorumlar Sertifikada, raporlanan kalibrasyon sonuçlarının geçerliliği ile ilgili bir açıklama yer almalıdır. Örneğin, Ģöyle bir cümle verilebilir: Bu sertifikada raporlanan sonuçlar cihazın kalibrasyon tarihindeki durumunu göstermekte olup, cihazın uzun dönem kararlılığı ile ilgili hiçbir bilgi içermez Tespit edilen arıza veya anomali (sapma) belirtilir Kalibrasyon AKL tesislerinde yapılmamıģ ise (yerinde (sahada) kalibrasyon, EA-4/03 yayınına bakınız), kalibrasyonun yapıldığı yer (konum) bilgisi belirtilir. 6. KAYNAKLAR 1) EA-4/01, Requirements Concerning Certificates Issued by Accredited Calibration Laboratories (previously EAL-R1), Nov ) EA-4/02, Expressions of the Uncertainty of Measurements in Calibration (previously EAL-R2), Apr ) EA-4/03, Requirements for the Accreditation of Laboratories and Organisations Performing Site Calibration (previously EAL-R3), Jan ) VIM, International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology, second edition, ) ISO , Quality Assurance for Measuring Equipment Part 2, first edition, ) ILAC G8:1996 Guidelines on Assessment and Reporting of Compliance with Specification. EURAMET cg-15, Versiyon 2.0 (03/2011) Sayfa 7

12 TABLO 1 DüĢük doğruluklu DMM ler için ölçüm noktaları: 4½ dijitten fazla olmayan çözünürlük. (Ölçüm noktalarının değerleri tam skalanın yüzdesi olarak raporlanmıģtır: bakınız ) DC Gerilim Değerler Tümü 3 %10, %90, - %90 Bir (Orta) 5-7 %10, %30 [1], %50, %70 [1], %90, -%10, -%90 DC Akım Değerler Tümü 1 %90 Bir (Orta) 2 %90, -%90 Değeri 1 A 2 %50, %90 Direnç Değerler Tümü 1 %90 Bir (Orta) 1-2 %10 [1], %90 En DüĢük 2 %0, %90 AC Gerilim Değerler ve frekanslar Tümü 2-6 %10 [1], %90 50 Hz, 1 khz, 20 khz [1] Nominal değer < 0,5 V 4 %10, %90 50 Hz, 1 khz Bir (Orta) 6 %10, %50 50 Hz veya 1 khz %90 50 Hz, 1 khz, 20 khz, 100 khz Nominal değer > 200 V 4 %10, %90 50 Hz, 1 khz AC Akım Değerler ve frekanslar Tümü 2 90% 50 Hz, 1 khz Bir (Orta) % [1] 1 khz 90% 50 Hz, 1 khz 1 Sadece 4½ dijit çözünürlükte cihazlar için uygulanacak değer veya frekanslar. EURAMET cg-15, Versiyon 2.0 (03/2011) Sayfa 8

13 TABLO 2 Yüksek doğruluklu DMM ler için ölçüm noktaları: 5½ dijit veya üstünde çözünürlük. (Ölçüm noktalarının değerleri tam skalanın yüzdesi olarak raporlanmıģtır: bakınız ) DC Gerilim Değerler Tümü 3-4 %10, %50 [2], %90,-%90 Bir (orta) 7 %10, %30, %50, %70, %90, -%10, -%90 Değer > 200 V 4 %10, %50, %90, -%90 DC Akım Değerler Tümü 2-3 %10, %90, -%90 [2] Bir (Orta) 3 %10, %90, -%90 Değeri 1 A 3 %10, %50, %90 Direnç Değerler Tümü 2 %10, %90 AC Gerilim Değerler ve frekanslar Tümü 8 %10 50 Hz, 1 khz, 20 khz %90 50 Hz, 1 khz, 20 khz, 50 khz, 100 khz Nominal değer < 0,5 V 6 %10 - %90 50 Hz, 1 khz, 20 khz %10 50 Hz, 1 khz, 20 khz %30, %50, %70 1 khz Bir (Orta) Hz, 1 khz, 20 khz, 50 khz, % khz, 300 khz, 1000 khz %10 50 Hz, 1 khz, 20 khz Nominal değer > 200 V 8 %50 1 khz, 50 khz %90 50 Hz, 1 khz, 30 khz Tümü 3-4 AC Akım Değerler ve frekanslar %10 1 khz %90 50 Hz, 1 khz, 5 khz [3] 2 Sadece yüksek hassasiyete sahip, çözünürlüğü 7½ dijit veya üstü olan cihazlar için uygulanacak değerler. 3 Sadece çözünürlüğü 6½ dijit veya üstü olan cihazlar için uygulanacak frekans. EURAMET cg-15, Versiyon 2.0 (03/2011) Sayfa 9

14 EK A Sayısal Multimetreler için Sertifika Düzenlenmesi İle İlgili Örnekler Örnek 1 KALİBRASYON İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ 3½ dijit el tipi sayısal multimetrenin Ģu fonksiyonları kalibre edilmiģtir: DC gerilim, AC gerilim, DC akım, AC akım, direnç. YÖNTEM Cihazın kalibrasyonu, kullanım elkitabında verilen üreticinin talimatlarına göre, EURAMET Kalibrasyon Rehberi EURAMET cg-15 de belirtilen ölçüm noktalarında gerçekleģtirilmiģtir. MüĢteri ile mutabık kalındığı üzere, multimetre üzerinde herhangi bir ayarlama yapılmamıģtır. Bu sertifikada sonuçları verilen ölçümler alınmadan önce cihazın self-test prosedürü (iģlemi) baģarıyla gerçekleģtirilmiģtir. Ortam sıcaklığı 22 C ile 24 C, bağıl nem ise 40 %rh ile 60 %rh aralığındadır. KULLANILAN PROSEDÜRLERİN TANIMI Tanım: A01VDC, A02VAC, A05IDC, A08IAC, A09RES. ÖLÇÜM SONUÇLARI Kalibrasyon sonuçları ilerleyen sayfalardaki tablolarda verilmiģtir. KALİBRASYON BELİRSİZLİĞİ Sonuç tablolarında verilen belirsizlik değerleri, kalibre edilen cihazın çözünürlüğü ve kısa dönem kararlılığından kaynaklanan bileģenler de dahil olmak üzere, ölçümü etkileyen tüm faktörler dikkate alınarak belirlenmiģtir. Beyan edilen geniģletilmiģ ölçüm belirsizliği, standart ölçüm belirsizliğinin en az %95 kapsam olasılığını sağlayan kapsam faktörü k = 2 ile çarpımı olarak ifade edilmiģtir. Standart belirsizlik, 1 dijit çözünürlük geniģliğinde dikdörtgen dağılıma sahip bileģen ile normal dağılıma sahip bileģenlerden oluģur. Standart ölçüm belirsizliği EA-4/02 Yayınına uygun olarak belirlenmiģtir. YORUMLAR Bu sertifikada raporlanan sonuçlar, cihazın kalibrasyon tarihindeki durumunu göstermekte olup, cihazın uzun dönem kararlılığı ile ilgili hiçbir bilgi içermez. EURAMET cg-15, Versiyon 2.0 (03/2011) Sayfa 10

15 Tablo 1- Fonksiyon: DC Gerilim Uygulanan Gerilim Cihaz Ölçüm Sonucu Ökuması Hata Belirsizlik +20,00 mv 100 mv +20,0 mv 0,00 mv 0,06 mv +100,00 mv +99,9 mv -0,10 mv 0,06 mv -100,00 mv -99,9 mv 0,10 mv 0,06 mv +0,2000 V 1 V +0,200 V 0,0 mv 0,6 mv +1,0000 V +0,999 V -1,0 mv 0,6 mv -1,0000 V -0,999 V 1,0 mv 0,6 mv +2,000 V 10 V +2,00 V 0 mv 6 mv -2,000 V -2,00 V 0 mv 6 mv +10,000 V +9,99 V -10 mv 7 mv +15,000 V +14,98 V -20 mv 8 mv -15,000 V -14,97 V 30 mv 8 mv +20,00 V 100 V +20,0 V 0,00 V 0,06 V +100,00 V +99,8 V -0,20 V 0,07 V -100,00 V -99,7 V 0,30 V 0,07 V +200,0 V 1000 V +200 V 0,0 V 0,6 V +1000,0 V +997 V -3,0 V 0,7 V -1000,0 V -996 V 4,0 V 0,7 V EURAMET cg-15, Versiyon 2.0 (03/2011) Sayfa 11

16 Tablo 2- Fonksiyon: AC Gerilim Uygulanan Gerilim Cihaz Ölçüm Sonucu Değer Frekans Okuması Hata Belirsizlik 100,00 mv 50 Hz 100 mv 99,9 mv -0,10 mv 0,10 mv 100,00 mv 1 khz 99,7 mv -0,30 mv 0,10 mv 1,0000 V 50 Hz 1 V 0,998 V -2,0 mv 1,0 mv 1,0000 V 1 khz 0,999 V -1,0 mv 1,0 mv 2,000 V 1 khz 10 V 2,02 V 20 mv 6 mv 10,000 V 50 Hz 10,03 V 30 mv 10 mv 10,000 V 1 khz 10,01 V 10 mv 10 mv 10,000 V 20 khz 9,91 V -90 mv 10 mv 10,000 V 100 khz 9,81 V -190 mv 20 mv 15,000 V 1 khz 14,98 V -20 mv 13 mv 100,00 V 50 Hz 100 V 99,8 V -0,20 V 0,10 V 100,00 V 1 khz 99,5 V -0,50 V 0,10 V 1000,0 V 50 Hz 1000 V 995 V -5,0 V 1,0 V 1000,0 V 1 khz 992 V -8,0 V 1,0 V EURAMET cg-15, Versiyon 2.0 (03/2011) Sayfa 12

17 Örnek 2 KALİBRASYON İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ Sayısal Multimetrenin Ģu fonksiyonları kalibre edilmiģtir: DC gerilim, AC gerilim, DC akım, AC akım, direnç. YÖNTEM MüĢteri talebi ve EURAMET Kalibrasyon Rehberi EURAMET cg-15 e göre, cihaz üzerinde aģağıdaki iģlemler gerçekleģtirilmiģtir. 1. Kararlılık: 24 saat öncesinde, kalibre edilen cihaz Ģebekeye bağlanarak laboratuvar ortamına yerleģtirildi. 2. Fonksiyonel dahili doğrulama prosedürü (FULL TEST) pozitif sonuç. 3. Dahili-kalibrasyon prosedürü (AUTOCAL)- iģletim prosedüründe hiçbir hata yok. 4. Ġlk kalibrasyon. 5. Ayarlama bütün iģlemler kullanım kılavuzunda bölüm 4.1 de belirtildiği Ģekilde yapılmıģtır. 6. Son kalibrasyon. Kalibrasyonun ölçüm noktaları, kullanım kılavuzu ve EURAMET Kalibrasyon Rehberi EURAMET cg-15 de önerilen noktaları içerir. Cihazın kalibrasyon esnasındaki ayarları, sonuç tablolarının yanında belirtilmiģtir. DC gerilim ve direnç ölçümleri, giriģin kısa devre edilip cihaz okumasının sıfırlanması (her ölçüm bölgesi için) sonrasında gerçekleģtirilmiģtir. DC akım için aynı iģlem, akım devresinin açık devre edilmesi suretiyle gerçekleģtirilmiģtir. Kalibrasyon esnasındaki ortam sıcaklığı 22 C ile 24 C, bağıl nem ise 40 %rh ile 60 %rh aralığındadır. KULLANILAN PROSEDÜRLERİN TANIMI Tanım: A01VDC, A02VAC, A05IDC, A08IAC, A09RES. ÖLÇÜM SONUÇLARI Kalibrasyon sonuçları ilerleyen sayfalardaki tablolarda verilmiģtir. KALİBRASYON BELİRSİZLİĞİ Sonuç tablolarında verilen belirsizlik değerleri, kalibrasyonu yapılan cihazın çözünürlüğü ve kısa dönem kararlılığından kaynaklanan bileģenler de dahil olmak üzere, ölçümü etkileyen tüm faktörler dikkate alınarak belirlenmiģtir. Beyan edilen geniģletilmiģ belirsizlik değeri, standart belirsizliğin normal dağılım için yaklaģık %95 4 kapsam olasılığını sağlayan k = 2 kapsam faktörü ile çarpımı olarak ifade edilmiģtir. Standart ölçüm belirsizliği EA-4/02 Yayınına uygun olarak belirlenmiģtir. YORUMLAR Bu sertifikada raporlanan sonuçlar, cihazın kalibrasyon tarihindeki durumunu göstermekte olup, cihazın uzun dönem kararlılığı ile ilgili hiçbir bilgi içermez. 4 Burada Gauss dağılımı varsayımı yapılmıģtır. Hem k değeri, hem de kapsam olasılığı raporlanmıģ olmalıdır. EURAMET cg-15, Versiyon 2.0 (03/2011) Sayfa 13

18 Fonksiyon: DC gerilim Cihaz ayarları NDIG 8 FILT ON NPL 100 Input FRONT Tablo 1. DC Gerilim Kalibrasyon Sonuçları Uygulanan Gerilim Ölçüm Aralığı Cihaz Okuması Ölçüm Sonucu Ġlk Son Kalibrasyon Kalibrasyon Ġlk Hata Son Hata Belirsizlik (mv) (mv) (mv) (mv) (10-5 ) (10-5 ) (10-5 ) 1, , , ,0000-1,0002-1, , , , ,0 5,0 4,0 100, , ,0002 2,0 0,2 1,3-100, , ,0005 1,5 0,5 1,3 (V) (V) (V) (V) (10-6 ) (10-6 ) (10-6 ) 0, , , ,0 2,0 6,0 1, , , ,0 2,0 5,5-1, , , ,0 1,0 5,5 1, , , ,0 2,7 5,3 2, , , ,5 1,5 5,3 (Bu örnekte DC gerilim ölçüm sonuçlarının sadece bir bölümü verilmiģtir.) EURAMET cg-15, Versiyon 2.0 (03/2011) Sayfa 14

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Saliha TURHAN Kalite 13, 6. Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı İstanbul, 16/11/2013 İçerik Sonuçların raporlanması

Detaylı

İklimlendirme Kabinlerinin Kalibrasyonu Kalibrasyon Laboratuvarları İçin Rehber

İklimlendirme Kabinlerinin Kalibrasyonu Kalibrasyon Laboratuvarları İçin Rehber İklimlendirme Kabinlerinin Kalibrasyonu Kalibrasyon Laboratuvarları İçin Rehber EURAMET cg-20 Versiyon 3.0 (03/2011) Kalibrasyon Rehberi EURAMET cg-20 Versiyon 3.0 (03/2011) İKLİMLENDİRME KABİNLERİNİN

Detaylı

LCR METRE KALİBRASYONU

LCR METRE KALİBRASYONU 599 LCR METRE KALİBRASYONU Yakup GÜLMEZ Gülay GÜLMEZ Mehmet ÇINAR ÖZET LCR metreler, genel olarak indüktans (L), kapasitans (C), direnç (R) gibi parametreleri çeşitli frekanslardaki alternatif akımda ölçen

Detaylı

UME DE AC AKIM ÖLÇÜMLERİ

UME DE AC AKIM ÖLÇÜMLERİ VII. UUSA ÖÇÜMBİİM KONGRESİ 543 UME DE AC AKIM ÖÇÜMERİ Mehedin ARİFOVİÇ Naylan KANATOĞU ayrettin ÇINAR ÖZET Günümüzde kullanılan yüksek doğruluklu çok fonksiyonlu kalibratör ve multimetrelerin AC akım

Detaylı

% 11 RH ile % 95 RH ARALIĞINDA

% 11 RH ile % 95 RH ARALIĞINDA % 11 RH ile % 95 RH ARALIĞINDA BAĞIL NEM ÖLÇER KARŞILAŞTIRMASI TEKNİK PROTOKOLÜ UME-G3SI-10-03 SICAKLIK GRUBU LABORATUVARLARI (Rev. A) Mayıs 2011 UME-G3SI-10-03 Bağıl nem ölçer Karşılaştırması Teknik Protokolü_Rev

Detaylı

1.ULUSAL LABORATUVAR AKREDĠTASYONU VE GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUMU VE SERGĠSĠ 16-18 Mayıs 2013 KALĠBRASYON (5N+1K) İbrahim AKDAĞ

1.ULUSAL LABORATUVAR AKREDĠTASYONU VE GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUMU VE SERGĠSĠ 16-18 Mayıs 2013 KALĠBRASYON (5N+1K) İbrahim AKDAĞ 1.ULUSAL LABORATUVAR AKREDĠTASYONU VE GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUMU VE SERGĠSĠ 16-18 Mayıs 2013 KALĠBRASYON (5N+1K) İbrahim AKDAĞ E-Posta: ibrahim@uzmanakreditasyon.com Web: http: // www.uzmanakreditasyon.com Konusunda

Detaylı

LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK)

LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) Konu: DİJİTAL TERAZİ KALİBRASYONU Organizatör: JERA ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. TARİH: 02.05.2013 Sayfa : 1 / 7 1. AÇIKLAMA Laboratuvarlararası karşılaştırma

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Hizmetleri - Ramazan Çolak - Kalibrasyon Laboratuvarı Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : 23 Nisan Mah. 40 Nolu Sok. No:10 ŞAHİNBEY 27010 GAZİANTEP

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Yeşilbağlar Mah. Çınar Sok. No:8/1A 34893 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 389 22 72 Faks : 0 216 389 23 37 E-Posta : info@ayerkalibrasyon.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi :251. sokak No: 33/1-2 Bayraklı 35030 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0232 348 40 50 Faks : 0232 348 63 98 E-Posta : kalmem@mmo.org.tr Website

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Laboratuvarı Adresi : Melih Gökçek Blv. 1476 Sokak No:8/10 İvedik-OSB Yenimahalle 06378 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0 312 395 42 25 Faks : 0 312 395 42 35 E-Posta : info@anka.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Kalibrasyon Laboratuvarı Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : 8. Cad. 21. Sok. No:16 Emek 06510 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 212 64 50 Faks : 0 312

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Laboratuvarı Adresi : Necatibey Caddesi Gümrük Sk. No:4 Karaköy 34425 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 212 243 17 06 Faks : 0 212 243 63 41 E-Posta : info@pentaotomasyon.com.tr

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER. UME-G3SI-10-02 Direnç Termometre Karşılaştırması Teknik Protokolü 1/13

ĐÇĐNDEKĐLER. UME-G3SI-10-02 Direnç Termometre Karşılaştırması Teknik Protokolü 1/13 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Kapsam... 2 2. Katılımcılar... 2 3. Laboratuvarlar Arası Dolaşan Cihaz (LADC)... 2 4. Zaman Çizelgesi... 2 5. Karşılaştırma Paketi... 4 6. Sigorta... 4 7. Sonuçların Geçerliliği... 4 8.

Detaylı

LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) DİJİTAL TERAZİ KALİBRASYONU

LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) DİJİTAL TERAZİ KALİBRASYONU LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) Konu: DİJİTAL TERAZİ KALİBRASYONU Organizatör: JERA ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. TARİH: 15.04.2016 Sayfa : 1 / 6 1. AÇIKLAMA Laboratuvarlararası karşılaştırma

Detaylı

MULTĠMETRE... 2 A. ÜST TUġ TAKIMININ KULLANIMI... 3 B. FONKSĠYON SEÇĠM DÜĞMESĠ... 5 C. GĠRĠġLER... 7 D. MULTĠMETRENĠN KULLANIMI...

MULTĠMETRE... 2 A. ÜST TUġ TAKIMININ KULLANIMI... 3 B. FONKSĠYON SEÇĠM DÜĞMESĠ... 5 C. GĠRĠġLER... 7 D. MULTĠMETRENĠN KULLANIMI... MULTĠMETRE KULLANIM KILAVUZU Ġçindekiler MULTĠMETRE... 2 A. ÜST TUġ TAKIMININ KULLANIMI... 3 B. FONKSĠYON SEÇĠM DÜĞMESĠ... 5 C. GĠRĠġLER... 7 D. MULTĠMETRENĠN KULLANIMI... 8 ġekil Listesi ġekil 1 Multimetre

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Arpaçeşme Mah. Şehit Oktay Kaya Cad. No: 91 / A Gebze 41400 KOCAELİ/TÜRKİYE Tel : 0262 643 06 44 Faks : 0262 643 06 44 E-Posta

Detaylı

HAZIRLAYAN. KAMİL GÜRSEL / Fizik Mühendisi ELİMKO LTD. ŞTİ.

HAZIRLAYAN. KAMİL GÜRSEL / Fizik Mühendisi ELİMKO LTD. ŞTİ. HAZIRLAYAN ISO 9001 KAMİL GÜRSEL / Fizik Mühendisi ELİMKO LTD. ŞTİ. OTOMATİK KONTROLDA GÜVENİLİR İSİM... 1 KALİTE SİSTEMLERİ Günümüzde tüm işletme ve firmalarda belli bir kalite anlayışı ile buna bağlı

Detaylı

P704. Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014. Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü

P704. Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014. Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü P704 Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014 Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK tarafından akredite olmak

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) AVL Akustik Vibrasyon Laboratuarı Tic. Ltd. Şti. Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : İvedik O.S.B Dericiler sitesi 1385. Sok. No:10 OSTİM 06378 ANKARA / TÜRKİYE

Detaylı

LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) M1 SINIFI KÜTLE KALİBRASYONU

LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) M1 SINIFI KÜTLE KALİBRASYONU LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) Konu: M1 SINIFI KÜTLE KALİBRASYONU Organizatör: JERA ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. TARİH: 02.05.2013 Sayfa : 1 / 6 1. AÇIKLAMA Laboratuvarlararası karşılaştırma

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/75) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/75) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/75) Uluslar Teknik Kontrol Ve Belgelendirme Anonim Şirketi Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Adalet Mah. 2131/12 Sk. Kesim Đş Tel : 0 232 461 91 00 Merkezi No:2 Kat

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akustik Vibrasyon Laboratuarı Tic. Ltd. Şti. Laboratuvarı Adresi : İvedik O.S.B Dericiler sitesi 1385. Sok. No:10 OSTİM 06378 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 03123941550

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/20) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/20) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/20) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi Kırmızı Cadde No: 6 16140 BURSA / TÜRKİYE Tel : 0224 243 80 00 Faks : 0224 243 83 21 E-Posta : bursakalibrasyon@tse.org.tr

Detaylı

UME-EM-10-11 AKIM TRANSFORMATÖRÜ KARŞILAŞTIRMASI RAPORU

UME-EM-10-11 AKIM TRANSFORMATÖRÜ KARŞILAŞTIRMASI RAPORU UME-EM-10-11 AKIM TRANSFORMATÖRÜ KARŞILAŞTIRMASI RAPORU 01.12.2011 Özlem YILMAZ, Hüseyin ÇAYCI TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ Güç ve Enerji Laboratuvarı İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLOLAR LİSTESİ...

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Laboratuvarı Adresi : Girne Mah. Girne Cad. No:125-127 Maltepe 34852 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0216 518 02 02 Faks : 0216 338 38 34 E-Posta : calibration@sqmart.com

Detaylı

MALZEME TEST MAKİNASI KUVVET KALİBRASYONU KARŞILAŞTIRMA RAPORU

MALZEME TEST MAKİNASI KUVVET KALİBRASYONU KARŞILAŞTIRMA RAPORU MALZEME TEST MAKİNASI KUVVET KALİBRASYONU KARŞILAŞTIRMA RAPORU Dr. Bülent AYDEMİR Cemal VATAN Dr. Haldun DİZDAR 19.09.2014 TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ Kuvvet Laboratuarları İÇİNDEKİLER 1. Giriş...

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ Rev.00 03-2002 1 GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında, bir laboratuvarın yaptığı deney

Detaylı

0502309-0506309 ÖLÇME YÖNTEMLERİ. Ders Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hüsamettin BULUT Yrd. Doç. Dr. M. Azmi AKTACĠR

0502309-0506309 ÖLÇME YÖNTEMLERİ. Ders Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hüsamettin BULUT Yrd. Doç. Dr. M. Azmi AKTACĠR 0502309-0506309 ÖLÇME YÖNTEMLERİ Ders Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hüsamettin BULUT Yrd. Doç. Dr. M. Azmi AKTACĠR Kaynak Ders Kitabı: ÖLÇME TEKNĠĞĠ (Boyut, Basınç, AkıĢ ve Sıcaklık Ölçmeleri), Prof. Dr. Osman

Detaylı

Elektriksel-Fiziksel Özellikler... 2 Kullanım... 3 Uygulama Örnekleri... 7

Elektriksel-Fiziksel Özellikler... 2 Kullanım... 3 Uygulama Örnekleri... 7 FONKSİYON ÜRETECİ KULLANIM KILAVUZU (FUNCTION GENERATOR) İçindekiler Elektriksel-Fiziksel Özellikler... 2 Kullanım... 3 Uygulama Örnekleri... 7 Şekil Listesi Şekil 1 Fonksiyon üreteci... 2 Şekil 2 Fonksiyon

Detaylı

LAK-B-2014-01 BASINÇ KALİBRASYONU KONUSUNDA LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ

LAK-B-2014-01 BASINÇ KALİBRASYONU KONUSUNDA LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ BASINÇ KALİBRASYONU KONUSUNDA LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ 1. AÇIKLAMA Bu Laboratuvarlararası karşılaştırma ölçümü akredite olmuş kalibrasyon laboratuvarların BASINÇ alanında gerçekleştirdiği

Detaylı

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA VE ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESABI FUNDA NALBANTOĞLU YILMAZ Eğitim Öğretim Planlamacısı Ekim, 2011 GĠRĠġ Bologna Süreci kapsamında, yükseköğretim

Detaylı

TİTREŞİM UYARICISI KALİBRASYONU KONUSUNDA ULUSAL DÜZEYDE LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA

TİTREŞİM UYARICISI KALİBRASYONU KONUSUNDA ULUSAL DÜZEYDE LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA 10. ULUSAL AKUSTİK KONGRESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODİTORYUMU, İSTANBUL 16-17 Aralık 2013 TİTREŞİM UYARICISI KALİBRASYONU KONUSUNDA ULUSAL DÜZEYDE LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA Eyüp BİLGİÇ, Enver

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Adresi : Sincan Organize Sanayi Bölgesi Büyük Selçuklu Bulvarı No:2/A 06930 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 267 32 43 Faks : 0312 267 17 61 E-Posta : eldas@eldas.com.tr

Detaylı

Teknik Katalog [Osiloskop]

Teknik Katalog [Osiloskop] Teknik Katalog [Osiloskop] [OX 7204] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90 (0)

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Laboratuvarı Adresi : 5748 SOK. NO:39/1-2-3 ÇAMDİBİ BORNOVA 35090 İZMİR/TÜRKİYE Tel : 0232 4310040 Faks : 0232 4310016 E-Posta : info@batimet.com.tr Website :

Detaylı

MLC 410 MANYETİK LİNEER CETVELLER KULLANMA KILAVUZU

MLC 410 MANYETİK LİNEER CETVELLER KULLANMA KILAVUZU MLC 410 KENDİNDEN YATAKLI SİSTEM MANYETİK LİNEER CETVELLER TEMASSIZ ÇALIŞMA 0,005 MM İLE 1 MM ARASI ÇÖZÜNÜRLÜK 4880 MM ÖLÇÜM MESAFESİ KENDİNDEN YATAKLI SİSTEM IP67 YÜKSEK KORUMA SINIFI MÜKEMMEL KARARLILIK

Detaylı

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa EECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa Elektriksel Sıcaklık Kalibratörlerinin Isıl-çift İşlevi Kalibrasyonu ve Kalibrasyon Sonucunun Kullanılması

Detaylı

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI Deney 1 Temel Elektronik Ölçümler İMZA KAĞIDI (Bu sayfa laboratuvarın sonunda asistanlara teslim edilmelidir) Ön-Çalışma Lab Saatin Başında Teslim Edildi BU HAFTA İÇİN

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/24) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/24) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/24) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Aydıntepe Mahallesi Tayfun Sokak Gülşah Apartmanı No : 13 Tuzla 34763 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 4469929 Faks : 0216 4464022

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/27) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/27) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/27) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Necatibey Cad. No:112 Bakanlıklar 06100 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 416 66 50 Faks : 0 312 416 64 18 E-Posta : metrolojikal@tse.org.tr

Detaylı

HAZIR AMBALAJLI MAMULLERĠN AĞIRLIK VE HACĠM ESASINA GÖRE NET MĠKTAR TESPĠTĠNE DAĠR YÖNETMELĠK (76/211/AT)

HAZIR AMBALAJLI MAMULLERĠN AĞIRLIK VE HACĠM ESASINA GÖRE NET MĠKTAR TESPĠTĠNE DAĠR YÖNETMELĠK (76/211/AT) Resmi Gazete Tarihi: 10.04.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24722 HAZIR AMBALAJLI MAMULLERĠN AĞIRLIK VE HACĠM ESASINA GÖRE NET MĠKTAR TESPĠTĠNE DAĠR YÖNETMELĠK (76/211/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak,

Detaylı

YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi:

YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: Doküman Adı: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 30.12.2011 Hazırlayan: Kontrol: Onay: Halil İbrahim ÇETİN Gökhan

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Sahilyolu Bulvarı Güzelyalı Mahallesi Gümüşsu Sokak No:5 Güzelyalı Pendik 34903 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 216 593 27 40 41 Faks

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FİZ 102 FİZİK LABORATUARI II FİZİK LABORATUARI II CİHAZLARI TANITIM DOSYASI Hazırlayan : ERDEM İNANÇ BUDAK BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ Mühendislik

Detaylı

PROVA INSTRUMENTS INC

PROVA INSTRUMENTS INC PROVA 901/903 60,000 Ölçüm + Gerçek RMS + Çift Kanal Dijital MultiMetre (DMM) PROVA INSTRUMENTS INC 1 EN 61010-1 CAT III 1000V Kirlilik Derecesi 2 Dikkat, tehlike riski Ekteki belgelere bakınız. Dikkat,

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.18 TÜRKAK MARKALI DENEY RAPORLARI VE KALİBRASYON SERTİFİKALARINA İLİŞKİN REHBER Rev.00 06-2006 R20.18/Rev.00/0606 Sayfa 1/ 10 Amaç Bu Rehberin amacı, Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

SERTLĐK TEST CĐHAZLARI KALĐBRASYONU LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMASI TEKNĐK PROTOKOLÜ

SERTLĐK TEST CĐHAZLARI KALĐBRASYONU LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMASI TEKNĐK PROTOKOLÜ SERTLĐK TEST CĐHAZLARI KALĐBRASYONU LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMASI TEKNĐK PROTOKOLÜ UME-G2ST-12-02 TÜBĐTAK UME KUVVET GRUBU LABORATUVARLARI - SERTLĐK Şubat, 2012 Özet SERTLĐK TEST CĐHAZLARI KALĐBRASYONU

Detaylı

LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK)

LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) Konu: HACİM (Mikropipet) KALİBRASYONU Organizatör: JERA ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. TARİH: 02.05.2013 Sayfa : 1 / 7 1. AÇIKLAMA Bu Laboratuvarlararası karşılaştırma

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Laboratuvarı Adresi :Kurtuluş Mah. 64015 sk. No:4/B Seyhan 01120 ADANA / TÜRKİYE Tel : 0322 454 70 77 Faks : 0322 454 70 63 E-Posta : info@anadolukalibrasyon.com.tr

Detaylı

DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU

DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU 583 DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU Şahin ÖZGÜL ÖZET Deney veya kalibrasyon laboratuarları kendi sözcük dağarcıklarını özenle

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon, Laboratuvarların, Muayene Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı Kuruluşlarının Ulusal ve Uluslararası Kabul Görmüş Teknik Kriterlere Göre Değerlendirilmesi,

Detaylı

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME (3)

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME (3) ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME (3) ÖLÇME SONUÇLARI ÜZERĠNDE ĠSTATĠSTĠKSEL ĠġLEMLER VERĠLERĠN DÜZENLENMESĠ -Herhangi bir test uygulamasından önce verilerin düzenlenmesi için önce bütün puanların büyüklüklerine

Detaylı

GIDA MADDELERĠNDE NEM, KÜL, YAĞ, PROTEĠN ve GLÜTEN TAYĠNĠ YETERLĠLĠK TESTĠ ÇALIġMASI PROTOKOLÜ

GIDA MADDELERĠNDE NEM, KÜL, YAĞ, PROTEĠN ve GLÜTEN TAYĠNĠ YETERLĠLĠK TESTĠ ÇALIġMASI PROTOKOLÜ GIDA MADDELERĠNDE NEM, KÜL, YAĞ, PROTEĠN ve GLÜTEN TAYĠNĠ YETERLĠLĠK TESTĠ ÇALIġMASI PROTOKOLÜ TÜBĠTAK ULUSAL METROLOJĠ ENSTĠTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI Protokol No: KAR-G3RM-190.2013 Ekim 2013

Detaylı

BAKIM VE KALİBRASYON PROSEDÜRÜ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 7

BAKIM VE KALİBRASYON PROSEDÜRÜ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 7 Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 7 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine ait tüm tıbbi amaçlı kullanılan ölçüm cihazlarının (teşhis, tedavi, ölçme ve deney

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Arpaçeşme Mah. Şehit Oktay Kaya Cad. No: 91 / A Gebze 41400 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0262 643 06 44 Faks : 0262 643 06 44 E-Posta

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRK AKREDİTASYON KURUMU LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI KALİBRASYON LABORATUVARLARININ AKREDİTASYONU Soner KARATAŞ Laboratuvar Akreditasyon Başkan V. 13.02.2013 TÜBİTAK UME 1 AKREDİTASYON Akreditasyon

Detaylı

AC DEVRELERDE BOBİNLER

AC DEVRELERDE BOBİNLER AC DEVRELERDE BOBİNLER 4.1 Amaçlar Sabit Frekanslı AC Devrelerde Bobin Bobinin voltaj ve akımının ölçülmesi Voltaj ve akım arasındaki faz farkının bulunması Gücün hesaplanması Voltaj, akım ve güç eğrilerinin

Detaylı

DENEY 1- LABORATUAR ELEMANLARININ TANITIMI VE DC AKIM, DC GERİLİM, DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ VE OHM KANUNU

DENEY 1- LABORATUAR ELEMANLARININ TANITIMI VE DC AKIM, DC GERİLİM, DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ VE OHM KANUNU DENEY 1- LABORATUAR ELEMANLARININ TANITIMI VE DC AKIM, DC GERİLİM, DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ VE OHM KANUNU 1.1. DENEYİN AMAÇLARI Ölçü aletleri, Breadboardlar ve DC akım gerilim kaynaklarını kullanmak Sayısal multimetre

Detaylı

SES KALİBRATÖRÜ KALİBRASYONU KONUSUNDA ULUSAL DÜZEYDE LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA

SES KALİBRATÖRÜ KALİBRASYONU KONUSUNDA ULUSAL DÜZEYDE LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA 10. ULUSAL AKUSTİK KONGRSİ YILDIZ TKNİK ÜNİVRSİTSİ ODİTORYUMU, İSTANBUL 16-17 Aralık 2013 SS KALİBRATÖRÜ KALİBRASYONU KONUSUNDA ULUSAL DÜZYD LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA nver SADIKOĞLU, yüp BİLGİÇ,

Detaylı

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI TÜRK AKREDİTASYON KURUMU LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI Soner Karataş Standardı ve EA 2/17 Revizyon Değişiklikleri 08 Ekim 2015 İstanbul 1 Kapsam Akreditasyon ve Uluslararası Durum ISO 17025 Standardının

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : İçmeler mah. Koçak sok. no:9-a Tuzla 34763 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 4469929 Faks : 0216 4464022 E-Posta : isokal@isokal.com.tr

Detaylı

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE SERİ KUMANDA KUTUSU RPB

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE SERİ KUMANDA KUTUSU RPB SERİ ÇÖZÜMLER Seri çözümler, orta ve büyük ölçekli tesisler için en iyi sistemlerdir. Bu aletle, kontrol ve kumanda cihazlarına valfların bağlantı maliyetlerinin azalmasını hatta neredeyse tamamen yok

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Ve Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret. A. Ş. Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi :İbrahimağa Mah. Zaviye Sok. No:12/3 Koşuyolu Kadıköy 34718 İSTANBUL / TÜRKİYE

Detaylı

TOPRAKTA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-400.2014.

TOPRAKTA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-400.2014. TOPRAKTA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI Rapor No: KAR-G3RM-400.2014.02 Koordinatör: Dr. Fatma AKÇADAĞ 24 Aralık 2014 Gebze/KOCAELİ

Detaylı

TEST VE ÖLÇÜ CİHAZLARININ KALİBRASYONU VE KALİBRASYONUN ÖNEMİ

TEST VE ÖLÇÜ CİHAZLARININ KALİBRASYONU VE KALİBRASYONUN ÖNEMİ _ 761 TEST VE ÖLÇÜ CİHAZLARININ KALİBRASYONU VE KALİBRASYONUN ÖNEMİ Selman ÖLMEZ ÖZET Bu çalışmada test ve ölçü cihazlarının kalibrasyon konusu ele alınarak sektörümüzde kalibrasyonun önemi açıklanmaya

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Adresi : Çavuşoğlu Mah. Barbaros Hayrettin Paşa Cad. No:16 KARTAL 81430 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 374 99 24 Faks : 0 216 374 99 28 E-Posta : metkal@metkal.com.tr

Detaylı

BUĞDAY UNUNDA NEM, KÜL, YAĞ, PROTEİN VE SEDİMANTASYON İNDEKSİ TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU

BUĞDAY UNUNDA NEM, KÜL, YAĞ, PROTEİN VE SEDİMANTASYON İNDEKSİ TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU BUĞDAY UNUNDA NEM, KÜL, YAĞ, PROTEİN VE SEDİMANTASYON İNDEKSİ TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI Rapor No: KAR-G3RM-500.2015.01 Koordinatör:

Detaylı

Ölçme ve Devre Laboratuvarı Deney: 1

Ölçme ve Devre Laboratuvarı Deney: 1 Ölçme ve Devre Laboratuvarı Deney: 1 Gerilim, Akım ve Direnç Ölçümü 2013 Şubat I. GİRİŞ Bu deneyin amacı multimetre kullanarak gerilim, akım ve direnç ölçümü yapılmasının öğrenilmesi ve bir ölçüm aletinin

Detaylı

ÖN SÖZ... İİİ İÇİNDEKİLER... V BÖLÜM 1: DİJİTAL ÖLÇME TEKNİKLERİ... 1

ÖN SÖZ... İİİ İÇİNDEKİLER... V BÖLÜM 1: DİJİTAL ÖLÇME TEKNİKLERİ... 1 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... İİİ İÇİNDEKİLER... V BÖLÜM 1: DİJİTAL ÖLÇME TEKNİKLERİ... 1 GENEL AÇIKLAMALAR TEMEL KARAKTERİSTİKLER... 1 1. GİRİŞ... 1 2. DİJİTAL ÖLÇME CİHAZLARINI FARKLANDIRAN TEMEL BELİRTİLER...

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/20) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/20) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/20) Laboratuvarı Adresi : Girne Mah. Girne Cad. No:125-127 Maltepe 34852 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 518 02 02 Faks : 0216 338 38 34 E-Posta : calibration@sqmart.com

Detaylı

HDMI SWITCH 5 IN 1 Ürün Kodu:KX1011 KULLANIM KILAVUZU ĠÇERĠK. 1.0 GiriĢ...1. 2.0 Teknik Özellikler...2. 3.0 Kutu Ġçeriği...3

HDMI SWITCH 5 IN 1 Ürün Kodu:KX1011 KULLANIM KILAVUZU ĠÇERĠK. 1.0 GiriĢ...1. 2.0 Teknik Özellikler...2. 3.0 Kutu Ġçeriği...3 HDMI SWITCH 5 IN 1 Ürün Kodu:KX1011 KULLANIM KILAVUZU ĠÇERĠK 1.0 GiriĢ...1 2.0 Teknik Özellikler...2 3.0 Kutu Ġçeriği...3 4.0 Panel Açıklamaları...3 5.0 Bağlantı ve ÇalıĢtırma...3 MINI HDMI Yükseltici

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ELEKTRONĠK DEVRELER LABORATUVARI I DENEY 2: DĠYOT UYGULAMALARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ELEKTRONĠK DEVRELER LABORATUVARI I DENEY 2: DĠYOT UYGULAMALARI T.. ULUDAĞ ÜNĠERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ELEKTRONĠK DERELER LABORATUARI I Kırpıcı devreler Kenetleme devreleri Doğrultma devreleri DENEY 2: DĠYOT UYGULAMALARI

Detaylı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ Dok. Kodu: YÖN.PR.09 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: -Ocak2014 Rev. No: 01 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ: İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve istasyonlardaki ambulanslarda bulunan ölçüm cihazlarının kalibrasyonu

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ Sipariş No: VĐD 2010/12 1 SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1. GENEL Bu şartnamenin amacı; Đdari Şartname

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Sahilyolu Bulvarı Güzelyalı Mahallesi Gümüşsu Sokak No:5 Güzelyalı Pendik 34903 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 216 593 27 40 41 Faks

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

Şekil 1: Zener diyot sembol ve görünüşleri. Zener akımı. Gerilim Regülasyonu. bölgesi. Şekil 2: Zener diyotun akım-gerilim karakteristiği

Şekil 1: Zener diyot sembol ve görünüşleri. Zener akımı. Gerilim Regülasyonu. bölgesi. Şekil 2: Zener diyotun akım-gerilim karakteristiği ZENER DİYOT VE AKIM-GERİLİM KARAKTERİSTİĞİ Küçük sinyal diyotları, delinme gerilimine yakın değerlerde hasar görebileceğinden, bu değerlerde kullanılamazlar. Buna karşılık, Zener diyotlar delinme gerilimi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon No: AB0066K AB0066K Adresi : Meclis mah. Teraziler cad. No:13 Sancaktepe/İSTANBUL İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 329 55 38

Detaylı

Teknik Katalog [Işık Ölçer]

Teknik Katalog [Işık Ölçer] Teknik Katalog [Işık Ölçer] [PCE-EM 886] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90

Detaylı

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr.

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr. 2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ www.tesantr.com tesan@tesantr.com EKONOMİK SERİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI 6 GELİŞMİŞ

Detaylı

TİTREŞİM UYARICISI KALİBRASYONU KARŞILAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

TİTREŞİM UYARICISI KALİBRASYONU KARŞILAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU TİTREŞİM UYARICISI KALİBRASYONU KARŞILAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU UME-G2TI-2013-01 TÜBİTAK UME TİTREŞİM LABORATUVARI 21 Ekim 2013 UME-G2TI-13-01 Titreşim Uyarıcısı Kalibrasyonu Karşılaştırması Sonuç Raporu

Detaylı

ARTVİN İL AMBULANS SERVİSİ KALİTE BİRİMİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ

ARTVİN İL AMBULANS SERVİSİ KALİTE BİRİMİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ Revizyon Tarihi:00 Sayfa No:1/6 1. AMAÇ: İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve istasyonlardaki ambulanslarda bulunan ölçüm cihazlarının kalibrasyonu ve hizmet kalitesini etkileyen ekipmanlarının bakım faaliyetlerinin

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Dijital Mini Pens PCE-DC 1

Kullanım Kılavuzu Dijital Mini Pens PCE-DC 1 Dijital Mini Pens PCE-DC 1 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 01/07/2016 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Teknik özellikler... 4 3 Fonksiyonlar... 5 4 Ölçüme hazırlık / Ölçüm... 5 4.1 AC Akım ölçümü... 5 4.2 DC

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI I DENEY FÖYLERİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI I DENEY FÖYLERİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI I DENEY FÖYLERİ Hazırlayan Arş. Gör. Ahmet NUR DENEY-1 ÖLÇÜ ALETLERİNİN İNCELENMESİ Kapaksız

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Laboratuvarı Adresi : Sancak Mh. Taçmahal Cd. A Blok 33/B Selçuklu 42250 KONYA/TÜRKİYE Tel : 0332 233 55 42 Faks : 0332 233 77 42 E-Posta : info@mirada.com Website

Detaylı

SERTLĐK ELMAS UÇLARI KALĐBRASYONU LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMASI TEKNĐK PROTOKOLÜ

SERTLĐK ELMAS UÇLARI KALĐBRASYONU LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMASI TEKNĐK PROTOKOLÜ SERTLĐK ELMAS UÇLARI KALĐBRASYONU LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMASI TEKNĐK PROTOKOLÜ UME-G2ST-12-01 TÜBĐTAK-UME KUVVET GRUBU LABORATUVARLARI - SERTLĐK Şubat, 2012 Özet SERTLĐK ELMAS UÇLARI KALĐBRASYONU

Detaylı

DC / AC ma AKIM PROBU Model 15

DC / AC ma AKIM PROBU Model 15 DC / AC ma AKIM PROBU Model 15 KULLANMA KLAVUZU PROVA INSTRUMENTS INC. Kirlilik Kategori 2 Sembollerin Anlamları Dikkat : ekli dökümanlara bakınız Dikkat: Elektrik çarpma tehlikesi Çifte İzolasyon Voltaj

Detaylı

Dirençlerin değerleri ve toleransları renk kodu denilen iģaretleme ile belirlenir.

Dirençlerin değerleri ve toleransları renk kodu denilen iģaretleme ile belirlenir. Dirençlerin değerleri ve toleransları renk kodu denilen iģaretleme ile belirlenir. Bu renk kodları ve anlamları, örnekleriyle birlikte aģağıda verilmiģtir. DENEY-1 KISA DEVRE VE AÇIK DEVRE KAVRAMLARI AMAÇ

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : 5748 SOK. NO:39/1-2-3 ÇAMDİBİ BORNOVA 35090 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0232 4310040 Faks : 0232 4310016 E-Posta : info@batimet.com.tr

Detaylı

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI 1/55 TECO N3 SERİSİ HIZ 230V 1FAZ 230V 3FAZ 460V 3FAZ 0.4 2.2 KW 0.4 30 KW 0.75 55 KW 2/55 PARÇA NUMARASI TANIMLAMALARI 3/55 TEMEL ÖZELLİKLER 1 FAZ 200-240V MODEL N3-2xx-SC/SCF P5 01 03 Güç (HP) 0.5 1

Detaylı

1. PROGRAMLAMA. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

1. PROGRAMLAMA. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com . PROGRAMLAMA UTR-VC Windows altında çalışan konfigürasyon yazılımı aracılığıyla programlanır. Programlama temel olarak kalibrasyon, test ve giriş/çıkış aralıklarının seçilmesi amacıyla kullanılır. Ancak

Detaylı

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU DENEY NO : DENEYĠN ADI : DENEY TARĠHĠ : DENEYĠ YAPANLAR : RAPORU HAZIRLAYANIN

Detaylı

ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ

ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ 28.02.2017 1 ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ İçerik 1-TS EN 62446 Genel Bakış 2-TS EN 62446 Kapsamı ve Yardımcı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PCE-DC 2

Kullanım Kılavuzu PCE-DC 2 PCE-DC 2 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 01/07/2016 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Teknik özellikler... 4 3 Fonksiyonlar... 5 4 Ölçüme hazırlık / Ölçüm... 5 4.1 AC Akım ölçümü... 5 4.2 DC Akım ölçümü... 6 4.3

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Sanayi Ve Ticaret. A. Ş. Laboratuvarı Adresi : İbrahimağa Mah. Zaviye Sok. No:8/3 Koşuyolu 34718 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 216 545 88 18 Faks : 0 216 545 88 19 E-Posta

Detaylı

Belirsizlik 5N+1K. Akreditasyon Danışmanlık. Nedir? gösteren bir özelliktir. Ölçüm sonucunun kalitesinin bir göstergesidir. makul bir. Neden?

Belirsizlik 5N+1K. Akreditasyon Danışmanlık. Nedir? gösteren bir özelliktir. Ölçüm sonucunun kalitesinin bir göstergesidir. makul bir. Neden? Akreditasyon Danışmanlık Belirsizlik 5N+1K Nedir? Ölçüm belirsizliği ölçüm sonucu ile birlikte verilen ve ölçüm değerlerinin dağılımını gösteren bir özelliktir. Ölçüm sonucunun kalitesinin bir göstergesidir.

Detaylı