İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı"

Transkript

1 İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı

2 Günlük Hayatımızda Enerji Tüketimi

3 Fosil Yakıtlar Kömür Petrol Doğalgaz Dünya enerjisinin yaklaşık % 86.4 ü fosil yakıtlardan elde edilmektedir.. %36 sı petrolden, %27.4 ü kömürden, %23 ü doğal gazdan

4 Fosil Yakıtlar Kömür Kömürün yanması sonucu çıkan enerjisi ile türbinler döndürülür ve enerji elde edilir. Böylece kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüştürülmüş olur.

5 Petrol Petrol bitki ve hayvan fosillerinin milyonlarca yıl sonunda toprağın altında yüksek basınç altında sıkışmasıyla oluşur. Günümüzde uzay mekikleri, uçaklar, arabalar, gemiler gibi hemen hemen her türlü ulaşım aracı petrolden üretilen yakıtlarla çalışır.

6 Doğal Gaz Doğalgaz petrol kuyularından çıkan bir yan üründür. Özellikle evlerimizin ısıtılmasında yaygın olarak kullanılır.

7 Fosil Yakıtlar Bütün insanlık tarihine bakacak olursak fosil yakıtların kullanımı çok yakın zamana denk gelir. 1740: İlk Kömür Madeni 1810: İlk petrol kuyusu 1820: İlk doğal gaz kuyusu Kullanımı bu kadar kısa süreli olmasına rağmen yakın gelecekte hızla tükeneceği tahmin edilmektedir. adlı sitede yapılan tahmine göre: Petrol 2097 Doğal Gaz 2087 Yıllarında tükenmesi ön görülmektedir.

8 Gelecekte Enerjinin Olmadığı Bir Dünya

9 Alternatif Enerji Kaynakları Nükleer Enerji Sürdürülebilir Kaynaklar Hidroelektrik Güneş, Jeotermal, Rüzgar, Biyoenerji.

10 Nükleer Enerji Nükleer enerji, uranyum gibi radyoaktif bir elementin radyoaktif bozunması sonucu açığa çıkan yüksek miktarda enerjinin ısınma veya elektrik üretme amaçlı kullanılması prensibine dayanır. Nükleer tesisler çok sıkı güvenlik kriterlerine sahip olmak zorundadır. Radyoaktif bir sızıntı olması doğaya tarif edilemez bir tahribat verir. Günümüzde dünya enerjisinin %5.7 si ve dünya elektrik üretiminin %13 ü nükleer enerji ile sağlanmaktadır.

11 Sürdürülebilir Kaynaklar Hidroelektrik Enerji Hidroelektrik santraller suyun potansiyel enerjisinin elektrik enerjisine çevrilmesi prensibiyle çalışır. Hidroelektrik enerji yenilenebilir bir enerji türüdür.

12 Hidroelektrik Enerji Avusturalya Gordon Barajı-

13 Hidroelektrik Enerji Atatürk Barajı MW

14 Hidroelektrik Enerji Artvin Deriner Barajı 670 MW Dünyanın 6. en yüksek barajı

15 Hidroelektrik Enerji Artvin Deriner Barajı 670 MW Dünyanın 6. en yüksek barajı

16 Güneş Enerjisi Güneşin merkezi 16 milyon o C, yüzeyi 6000 o C. Kesintisiz bir enerji kaynağıdır.

17 Güneş Enerjisi 24 Saat kesintisiz güç sağlayabilen yaklaşık 20 MW kapasiteli güneş enerjisi tesisi. -İspanya-

18 Güneş Enerjisi Işık panellerine şiddetti arttırılmış ışık sağlayan güneş enerjisi kulesi

19 Güneş Enerjisi 19 MW gücündeki güneş enerjisi parkı- Almanya.

20 Güneş Enerjisi Güneş Enerjisi ile Sıcak Su Elde Etme.

21 Güneş Enerjisi Haritası

22 Jeotermal Enerji Yerin altında magma tabakasının etkisi sonucu ısınan yer altı su kaynakları gerek şehir ısıtmasında gerek elektrik üretiminde kullanılabilecek kesintisiz bir güç kaynağıdır. Ülkemiz jeotermal enerji kaynakları açısından oldukça zengin bir ülkedir.

23 Jeotermal Enerji -Elektrik üretimi -Jeotermal konut ısıtma ve soğutmacılığı - Sera ısıtmacılığı, - Katı CO2 üretimi - Endüstriyel kurutma, -Termal turizm ve balneoloji

24 Jeotermal Enerji Haritası

25 Rüzgar Enerjisi Rüzgarın kinetik enerjisini elektrik enerjisine çevirme özelliği ile rüzgar enerjisi temiz ve yenilenebilir bir enerji türüdür.

26 Rüzgar Enerjisi

27 Rüzgar Enerjisi

28 Rüzgar Enerjisi Haritası Ülkemizde özellikle Ege kıyıları 365 gün rüzgar alma özelliği ile rüzgar enerjisi için oldukça uygun bölgelerdir.

29 Biyo Enerji Biyoenerji, biyolojik materyallerin içinde bulunan organik maddelerden biyoyakıtlar üretmek ve bu yakıtlardan da enerji elde etmek prensibidir. Üretilecek ekin her sene yenileneceğinden dolayı biyoenerji de yenilenebilir bir enerji türüdür.

30 Biyo Enerji Biyodizel, biyoethanol gibi yakıtların üretimi; hayvansal ve bitkisel atıklardan biyogaz üretimi, odundan mangal kömürü eldesi biyoenerjin uğraş alanlarıdır. Bir tarım ülkesi olan Türkiye biyoyakıt üretimi için oldukça elverişli bir coğrafi yapıya sahiptir.

31 Hidrojen Enerji Sistemleri Hidrojen enerji sistemleri değişik enerji kaynaklarından farklı üretim metodlarıyla hidrojen gazının elde edilip, depolanması ve taşınmasına olanak sağlanması olup, ikincil bir enerji kaynağıdır. Uzay mekiklerinde ve denizaltılardaki yakıtlar için önemlidir. Bataryalı araba teknolojilerinde de yakıt pili olarak kullanılmaktadır.

32 LABORATUAR OLANAKLARI Rüzgar Enerjisi

33 LABORATUAR OLANAKLARI Hidrojen Enerjisi (FC)

34 LABORATUAR OLANAKLARI Biyokütle Enerjisi

35 LABORATUAR OLANAKLARI Hidroelektrik Enerjisi