Karaağaç Cad.No: Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL"

Transkript

1 ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2015 [] :18:55 Genel Kurul Kararları Tescili 1 FAİK BÜLENT ALAGÖZ SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYUM YÖNETİCİSİ ARÇELİK A.Ş :14:08 2 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş :16:42 Adres Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati :00 Tescil Tarihi EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin 23 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 31 Mart 2015 tarihinde tescil edilmiş, tarafımıza bilgilendirme bugün yapılmıştır. Minutes of the Ordinary General Shareholders Meeting held on has been registered by İstanbul Trade Registry Office on that we have been informed today. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] :49:53 Yönetim Kurulu Komiteleri 1 FAİK BÜLENT ALAGÖZ SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYUM YÖNETİCİSİ ARÇELİK A.Ş :45:43 2 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş :47:42 Ortaklığın Adresi : Karaağaç Caddesi No: Sütlüce-

2 Beyoğlu/İstanbul Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : (0212) (0212) : Evet : , , : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Yönetim Kurulu Komitelerine Üye Seçimi Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde aşağıdaki kararları almıştır. 1- Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mustafa Rahmi Koç'un, Başkan Vekilliği'ne Mustafa Vehbi Koç'un seçilmesine, 2- Yönetim Kurulumuzun tarih ve 758 no'lu kararı ile belirlenen çalışma esasları ile mevcut komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine; a. Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Kutsan Çelebican'ın ve üyeliğe Mehmet Barmanbek'in getirilmesine, b. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Tunç Uluğ'un ve üyeliklere Mehmet Barmanbek ile Polat Şen'in getirilmesine, c. Risk Yönetim Komitesi'nin, başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına K. Kaynak Küçükpınar'ın ve üyeliğe Fatih Kemal Ebiçlioğlu'nun getirilmesine, d. Yürütme Komitesi'nin 5 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Rahmi M. Koç'un ve üyeliklerine Mustafa V. Koç, Semahat S. Arsel, Ömer M. Koç ve Ali Y. Koç'un getirilmesine karar verildi. Our Company Board of Directors resolved on as follows: 1-That by ensuring board of directors task distribution, Mustafa Rahmi Koç be elected as the Chairman of the Board and Mustafa Vehbi Koç be elected as the Vice Chairman, 2-That the current committees continue to carry out the activities in accordance with the operating principles as determined in pursuance of the resolution no. 758, dated by the Board of Directors; a. that the members of the Audit Committee be composed of 2 independent members of the board of directors and Kutsan Çelebican be elected as the chairman of the committee and Mehmet Barmanbek be elected as the member, b. that the Corporate Governance Committee be composed of 3 members by electing the chairman among the independent members of the board of directors and also to perform the duties of the Candidate Nomination Committee and Compensation Committee, and that Tunç Uluğ be elected as

3 the chairman and Mehmet Barmanbek and Polat Şen be elected as the members, c. that the Risk Management Committee be composed of two members and the chairman be elected among the independent members of the board of directors and K. Kaynak Küçükpınar be elected as the chairman and Fatih Kemal Ebiçlioğlu be elected as the member of the committee, d. that the Executive Committee be composed of 5 members and Rahmi M. Koç be elected as the chairman and Mustafa V. Koç, Semahat S. Arsel, Ömer M. Koç and Ali Y. Koç be elected as the members of the committee. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2015 [] :27:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu 1 FAİK BÜLENT ALAGÖZ SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYUM YÖNETİCİSİ ARÇELİK A.Ş :22:48 2 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş :24:47 Adres Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Evet 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati :00 Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Genel Kurul Yapıldı mı? Alınan Kararlar Evet Şirketimizin 23 Mart 2015 Pazartesi günü, saat 10:00'da, Divan İstanbul Elmadağ, Asker Ocağı Caddesi No: Şişli, İstanbul adresinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki ana kararlar alınmıştır. - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi. - Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2014 yılı Finansal Tabloları kabul edildi. - Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi

4 Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? görüşüldü. SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan; TL Brüt Nakit Temettü dağıtılmasına ve temettü dağıtım tarihi başlangıcının 01 Nisan 2015 Çarşamba günü olarak belirlenmesi kabul edildi. - Yönetim Kurulu üye sayısı 4 bağımsız üye ile birlikte toplam 12 üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Mustafa Rahmi Koç, Sn. Mustafa Vehbi Koç, Sn.Semahat Sevim Arsel, Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn. Robert Sonman, Sn. Levent Çakıroğlu, Sn.Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Kutsan Çelebican, Sn.Tunç Uluğ, Sn.Mehmet Barmanbek ve Sn.Kadri Kaynak Küçükpınar'ın 2015 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildi. - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ( A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin 2015 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi. - Şirketin 2014 yılında ,26.- TL'lık bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının TL olması teklifi kabul edildi. -Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2014 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) ARCLK(Eski),TRAARCLK91H5 0, , Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? EK AÇIKLAMALAR: Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur. General Shareholders Meeting Resolutions In our Company's General Shareholders Meeting held on Monday 23 rd March 2015, at 10:00 a.m. at Divan Istanbul Elmadağ, Asker Ocağı Caddesi No: Şişli, Istanbul, the main following decisions were made. - The 2014 Annual Report prepared by the Company Board of Directors was accepted. - The Company s independently audited consolidated Financial Statements for the year 2014 which were prepared in accordance with the Capital Markets Board s (CMB) Communiqué for Principles of Financial Reporting in Capital

5 Markets with Serial Number II-14.1 were accepted. - Members of the Board of Directors were severally acquitted in connection with the accounts and activities of the Company in The proposal of the Company s Board of Directors related to profit distribution for the year 2014 was discussed. It was accepted to distribute a Gross Cash Dividend of TL 350,000,000.- from the consolidated profit calculated in accordance with CMB Regulations and to decide the dividend distribution commencement date as 1 st April The number of members of the Board of Directors was determined as 12 members in total together with the 4 independent members. It has been decided to select Mr. Mustafa Rahmi Koç, Mr. Mustafa Vehbi Koç, Ms. Semahat Sevim Arsel, Mr. Mehmet Ömer Koç, Mr. Yıldırım Ali Koç, Mr. Robert Sonman, Mr. Levent Çakıroğlu, Mr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu as the members and Mr. Kutsan Çelebican, Mr. Tunç Uluğ, Mr. Mehmet Barmanbek and Mr. Kadri Kaynak Küçükpınar as the independent members of the Board of Directors to work until the General Shareholders Meeting where the accounts of the year 2015 will be discussed. - Within the framework of the Turkish Commercial Code and the Capital Markets Law, it was decided to select Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited), which was elected by the decision of the Board of Directors with reference to the proposal of the Committee Responsible for the Audit, as the Independent Audit Firm to audit the Financial Statements of the fiscal year 2015 and to conduct other activities as part of other regulations introduced under the said laws. - The General Meeting was informed that the Company made donations and grants amounting to TL 8,955, in A proposal to make the upper limit for the grants in 2015 TL 17,000,000 was accepted. - Pursuant to the Capital Markets Board regulations, information was given to the Shareholders about income or benefits obtained in 2014 from the collaterals, pledges, mortgages and surety given for the benefit of 3rd parties. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] :35:45 Kredi Derecelendirmesi 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş :32:44 2 FAİK BÜLENT ALAGÖZ SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYUM YÖNETİCİSİ ARÇELİK A.Ş :34:10 Ortaklığın Adresi : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : (0212) (0212) : Evet : : Fitch Ratings'in kredi notu açıklaması Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin "BB+" olan yabancı para ve TL cinsinden uzun vadeli kredi notlarını, "AA (tur)" olan uzun vadeli ulusal kredi notunu teyit etti. Notların görünümü durağandır. Fitch Ratings, Şirketimizin kıdemli teminatsız tahvil notunu ise "BB+" olarak teyit etti.

6 Fitch Ratings has affirmed Arcelik A.S.'s Long-term foreign and local currency Issuer Default Ratings at 'BB+' and National Long-term rating at 'AA(tur)'. The Outlooks are Stable. Fitch Ratings has affirmed Arcelik A.S.'s senior unsecured rating at BB+. uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] :55:14 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) 1 FAİK BÜLENT ALAGÖZ SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYUM YÖNETİCİSİ ARÇELİK A.Ş :49:28 2 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş :51:11 Ortaklığın Adresi : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon Orjinal Açıklamanın Tarihi : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : (0212) (0212) Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde aşağıdaki kararı almıştır. : Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumluları iletişim bilgileri Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesinde öngörülen Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevlerini yöneten Fatih Kemal Ebiçlioğlu'nun yerine tarihinde Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Polat Şen'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevlerini yönetiminde, Finansman Direktörü Doğan Korkmaz, Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyum Yöneticisi Faik Bülent Alagöz ve Yatırımcı İlişkileri Yönetimi Yöneticisi Sabriye Gözde Çullas tarafından yerine getirilmesine ve Polat Şen'in Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak belirlenmesine karar verildi. Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumluları iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır; Polat Şen Genel Müdür Yardımcısı-Finansman ve Mali İşler Telefon:

7 Doğan Korkmaz Finansman Direktörü Telefon: Faik Bülent Alagöz Yönetici-Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyum Telefon: Sabriye Gözde Çullas Yönetici-Yatırımcı İlişkileri Yönetimi Telefon: herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Our Company Board of Directors resolved on as follows. As Polat Şen is appointed as the Assistant General Manager responsible from Finance and Accounting on instead of Fatih Kemal Ebiçlioğlu, who was managing the Investor Relations Department's duties as stipulated by the 11th article of the Corporate Governance Communique no. II-17.1 of the Capital Markets Board, it is decided that the Investor Relations Department's duties will be fulfilled by Finance Director Doğan Korkmaz, Capital Markets Regulation Compliance Manager Faik Bülent Alagöz and Investor Relations Management Manager Sabriye Gözde Çullas under the management of Polat Şen, and Polat Şen is assigned as a member of the Corporate Governance Committee. The Investor Relations Department's contact information is as follows. Polat Şen Assistant General Manager - Finance and Accounting Telephone: Doğan Korkmaz Finance Director Telephone: Faik Bülent Alagöz Manager- Capital Markets Regulation Compliance Telephone: Sabriye Gözde Çullas Manager - Investor Relations Management Telephone: discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall

8 prevail. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] :28:12 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 FAİK BÜLENT ALAGÖZ SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYUM YÖNETİCİSİ ARÇELİK A.Ş :23:24 2 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş :25:24 Ortaklığın Adresi : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : (0212) (0212) : Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgeler ekli dosya ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, ayrıca Şirketimiz internet sitesi adresinde de bulunmaktadır. In accordance with CMB's Principles on Corporate Governance and CMB Communiqués, information and documents regarding the agenda items that will be discussed in the Ordinary General Assembly Meeting on 23rd March 2015 are made available in the attached file and Company's internet site address of for the information of our shareholders and investors. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2015 [] :57:43 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

9 1 FAİK BÜLENT ALAGÖZ SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYUM YÖNETİCİSİ ARÇELİK A.Ş :47:29 2 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş :49:50 Adres Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Şirket Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtım Önerisi Yönetim Kurulu Karar Tarihi Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) ARCLK(Eski),TRAARCLK91H5 0, , Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) ARCLK(Eski),TRAARCLK91H5 0,000 0,00000 EK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde aşağıdaki kararı aldı. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre ,91 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun ,34 TL ana ortaklığa düşen net dönem karıdır tarihli Genel Kurul'da onaylanan Kar Dağıtım politikamız, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda yer almakta olup, genel kurulda alınacak karara göre kar payının ödenmesine 01 Nisan 2015 tarihinde başlanması öngörülmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak ,34 TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan ,26 TL bağışın eklenmesi ile oluşan ,60 TL'nin birinci kar payı matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise ,51 TL vergi sonrası net dönem karından olmak üzere toplam ,50 TL dağıtılabilir kaynak olduğu hesaplanmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2014 yılı için ayrılmamasına; SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan; ,30 TL ortaklara birinci kar payı, ,70 TL ortaklara ikinci kar payı, olmak üzere toplam, ,00 TL Hissedarlara Brüt Kar Payı dağıtılmasına, ,97 TL % 10 II. Tertip İhtiyat ayrılmasına ve Yasal kayıtlarımız esas alınarak; Dağıtılacak ,00 TL nakit kar payının ; ,21 TL'sının Cari yıl kazançlarından ,79 TL'sının Diğer sermaye yedeklerinden 5 yılı aşan fonlardan

10 karşılanmasına, ,97 TL tutarındaki II. Tertip yasal yedek akçenin ,30 TL'sının Cari yıl kazançlarından, ,68 TL'sının Diğer sermaye yedeklerinden 5 yılı aşan fonlardan karşılanmasına, Cari yıl karından ortaklara ödenen kar payı ve ayrılan II. Tertip genel kanuni yedek akçe sonrası kalan ,38 TL'nin SPK mevzuatı gereği olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %51,8 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye 0,51796 TL brüt=net nakit, Diğer hissedarlarımıza %44,0 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye brüt 0,51796 TL, net 0,44027 TL nakit kar payının ödenmesine 01 Nisan 2015 tarihinde başlanması hususlarının 23 Mart 2015 Pazartesi günü 2014 yılı faaliyet neticelerini görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'a önerilmesine, karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekli dosyada yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2015 [] :55:35 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 1 FAİK BÜLENT ALAGÖZ SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYUM YÖNETİCİSİ ARÇELİK A.Ş :35:45 2 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş :38:03 Adres Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Olağan Genel Kurul Toplantısı için Yönetim Kurulu Kararı Karar Tarihi Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Tarihi ve Saati :00 Adresi Gündem Divan İstanbul Elmadağ, Asker Ocağı Caddesi No: Şişli, İstanbul ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23/03/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, 2.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması, yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı

11 Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? ayrı ibra edilmesi, 6. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2014 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7.Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 8.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, 9.Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 10.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 11.Şirket'in 2014 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2014 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 13.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14.Dilek ve görüşler. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekli dosyada yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. EK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde aşağıdaki kararı aldı. 1. Arçelik A.Ş. Olağan Genel Kurulu'nun, aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere, 23 Mart 2015 Pazartesi günü, saat 10:00'da, Divan İstanbul Elmadağ, Asker Ocağı Caddesi No: Şişli, İstanbul adresinde toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-şirket ile Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve bu münasebetle; Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin Bağımsız Denetim Raporunun, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notu'nun en geç, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul sisteminde yayınlanmasına karar verildi. 2. Hazır Bulunanlar Listesi, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın hazır bulunmadığı durumlarda, diğer Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanabilir. herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Our Company Board of Directors made the following decision on the 24th Feb It has been decided that the Ordinary General Assembly of Arçelik A.Ş. to be held on 23rd March 2015 Monday at 10:00am in Divan Istanbul Elmadağ, Asker Ocağı Caddesi, No: Şişli, İstanbul, the invitation proceedings to be made duly and for the invitation to be announced in the Turkish Trade Registry Gazette, on the Company website at Merkezi Kayıt Kuruluşu e-company portal, on the Electronic General Assembly System and Public Disclosure Platform that the following; The Board of Directors Annual Report including Corporate Governance Principles Compliance Report, Financial Tables, Independent Audit Report of Independent Auditing Company Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited), the Board of Director's Profit Distribution Proposal and the Informative Document containing the necessary explanations for the agenda articles with compliance to the Capital Markets Board regulations should be ready to be examined by the Shareholders found at the Company Center at the latest 3 weeks before the date of the General Assembly, excluding the days of the announcement and meeting, on the Company website, Public Disclosure Platform and Electronic General Assembly System. 2- The Attendee List may be signed by the Chairman of the Board of Directors or, if the Chairman of the Board of Directors is not present, by one of the members of the Board of Directors.

12 discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] :56:23 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 FAİK BÜLENT ALAGÖZ SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYUM YÖNETİCİSİ ARÇELİK A.Ş :47:47 2 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş :49:27 Ortaklığın Adresi : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : (0212) (0212) : Üst Düzey Yönetici Ataması Yönetim Kurulumuzun 18 Şubat 2015 tarihli Kararı ile Satınalma Direktörümüz Sayın Polat Şen'in Arçelik A.Ş. Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına, İştirakler, Amerika, Asya-Pasifik Bölgeleri Satış Direktörümüz Sayın Cemal Can Dinçer'in Arçelik A.Ş. Türkiye Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına, bağlı ortaklığımız Beko Plc. Ülke Müdürü Sayın Mehmet Ragıp Balcıoğlu'nun Arçelik A.Ş. Uluslararası Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir. Our Board of Directors resolved on 18 February 2015 that our Purchasing Director Mr. Polat Şen to be appointed as the Assistant General Manager of Arçelik A.Ş. responsible from Finance and Accounting, and our Sales Director responsible from Subsidiaries, America, Asia-Pacific Mr. Cemal Can Dinçer to be appointed as the Assistant General Manager of Arçelik A.Ş. responsible from Sales-Turkey, and the Country Manager of our subsidiary Beko Plc. Mr. Mehmet Ragıp Balcıoğlu to be appointed as the Assistant General Manager of Arçelik A.Ş. responsible from Sales-International. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] :04:40

13 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş :02:32 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş :04:01 Ortaklığın Adresi : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : (0212) (0212) : Üst Düzey Yönetici Ataması 17 Şubat 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Genel Müdürümüz Sayın Levent Çakıroğlu'nun Koç Holding A.Ş.'de CEO Vekili olarak; Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Sayın Fatih Kemal Ebiçlioğlu'nun ise Koç Holding A.Ş. Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı olarak görevlendirilmiş olmaları nedeniyle Şirketimizin 17 Şubat 2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, halihazırda Avrupa, Amerika, Asya - Pasifik Bölgeleri Satış'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sn. Hakan Hamdi Bulgurlu'nun Arçelik A.Ş. Genel Müdürü olarak atanmasına karar verilmiştir. Due to the appointment of our General Manager Mr. Levent Çakıroğlu as the Acting CEO of Koç Holding A.Ş. effective as of 17 February 2015 and the appointment of our Finance and Accounting Assistant General Manager Mr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu as the new President of the Durable Goods Group of Koç Holding A.Ş., our Board of Directors resolved on 17 February 2015 that our Assistant General Manager responsible from Sales-Europe, America, Asia-Pacific Mr. Hakan Hamdi Bulgurlu to be appointed as the General Manager of Arçelik A.Ş. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] :53:15 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş :47:48 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş :49:26

14 Ortaklığın Adresi : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : (0212) (0212) : Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi Yönetim Kurulumuzun tarihli kararında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No: 27 Maslak, Sarıyer İstanbul adresinde bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi. Taking into consideration the opinion of the Audit Committee, our Board of Directors resolved on to nominate Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) with offices at Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No: 27 Maslak, Sarıyer İstanbul, to audit our Company's financial reports for the 2015 accounting period and to fulfill all other duties required for the auditors by Turkish Commercial Code numbered 6102 and Capital Markets Law numbered 6362 and related regulations and to present the selection for the approval of the General Assembly of Shareholders. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] :48:33 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş :45:32 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş :47:05 Ortaklığın Adresi :

15 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : (0212) (0212) : Evet : : Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesi Şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi konusunda 06/02/2015 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin süresi 1 yıldır. A Contract was signed by and between SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., a company holding a license to rate in Turkey in accordance with Capital Markets Board's Corporate Governance Principles, and our Company on 6th Feb on the subject of renewing our corporate governance rating. The term of the Contract is 1 year. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] :36:33 Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş :22:49 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş :24:14 Ortaklığın Adresi : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : (0212) (0212) : - : 2014 Yılı Mali Sonuçlarımız ve 2015 Yılı Beklentilerimiz

16 Bugün açıklanan 2014 yılı mali sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2015 yılı beklentilerimizi içeren yatırımcı sunumu ekli dosyadadır. İlgili sunuma adresinden de ulaşılabilir. Investor presentation containing summary information prepared for our financial results of year 2014 disclosed today and our year 2015 expectations is in the attached file. The related presentation is also accessible at ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] :15:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş :28:50 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş :30:53 Ortaklığın Adresi : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon : (0212) (0212) Orjinal Açıklamanın Tarihi : , Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Tayland Buzdolabı Fabrikası temel atılması 6 Ocak 2015 tarihinde Tayland Buzdolabı Fabrikasının temeli atılmış olup, fabrika yatırımının 2015 yılı sonuna kadar tamamlanarak üretime geçmesi planlanmaktadır. Yatırımın tamamlanmasını takiben ilk 3 yıl içinde adetten fazla buzdolabı üretilmesi ve ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) ülkelerinde yapılacak satışlardan 500 milyon dolar civarında ciro elde edilmesi hedeflenmektedir.

17 Thailand Refrigerator Plant foundation stone laying ceremony has been conducted on 6 January 2015 and it is planned to start production after completing plant investment by the end of Within first three years after completing investment, we aim to produce more than 800,000 units of refrigerators and to get turnover of around USD 500 million from sales in ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) countries.

Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63. : yatirimciiliskileri@arcelik.

Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63. : yatirimciiliskileri@arcelik. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 04.05.2015 17:24:42 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) 1 DOĞAN KORKMAZ FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK A.Ş. 04.05.2015 17:21:21 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ

Detaylı

Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi

Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi 2015 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI/ PUBLIC DISCLOSURES Ö.D.A. NO:21 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM [] 13.03.2015 17:47:06 Esas Sözleşme Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji Madde

Detaylı

2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU

2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU 1. 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve

Detaylı

2014 YILINA AİT 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

2014 YILINA AİT 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 2014 YILINA AİT 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 2014 YILINA AİT 27 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 2014 YILINA AİT 27 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 2014 YILINA AİT 27 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2014 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 27 Mart 2015 Cuma

Detaylı

TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2013 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 28 Mart 2014 Cuma günü saat 15:30 da SABANCI CENTER,

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no:79297 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 12 Nisan 2013 tarih 2013/264 sayılı kararı ve şirketimiz

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 09/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 09/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 09/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız 2014 Hesap yılına ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. (eski unvanı ile ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş.)

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. (eski unvanı ile ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş.) BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. (eski unvanı ile ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş.) 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin 30 Haziran 2014 tarihi

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız Yönetim Kurulu nun 2 Mart 2015 tarih ve 86863 sayılı kararı ile 2014 yılı hesap dönemine

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 (II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış)

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2015 Salı günü saat 14.00 te aşağıda yazılı gündem

Detaylı

YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU Ticaret Unvanı : BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. Kuruluş Tescil Tarihi : 14.07.1966 Sermaye : 105.815.808 TL. Ticaret Sicil No: : 13330

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00 de Yönetim

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

SODA SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU SODA SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. Genel Bilgiler Şirket in Merkez Adresi ve İletişim Bilgileri Şirket Türkiye de kayıtlı olup, iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. NİN 22 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TEKSTİL BANKASI A.Ş. NİN 22 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TEKSTİL BANKASI A.Ş. NİN 22 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Piyasası Kurulu nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken

Detaylı

01.01.2014 30.06.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01.01.2014 30.06.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014 30.06.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Seri II 14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmıştır. Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. DRT Bağımsız Denetim

Detaylı

ELLİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

ELLİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ELLİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 2014 1 NİN 23 MART 2015 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:00 DA DİVAN OTELİ İSTANBUL DA TOPLANAN 50. ORTAKLAR GENEL KURULU NA SUNULAN FAALİYET RAPORUDUR İstanbul Ticaret Odası

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ II, 14.1 NOLU SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. Şirketimizin, 2014 yılı dokuz aylık faaliyetleri

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

AK-AL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE TEKSTİL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Haziran 2012 FAALİYET RAPORU

AK-AL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE TEKSTİL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Haziran 2012 FAALİYET RAPORU AK-AL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE TEKSTİL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Haziran 2012 FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU... - 2 - A. RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN ÜNVANI, DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETĠ

EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETĠ EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETĠ Şirketimizin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem

Detaylı