T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ"

Transkript

1 1 02/01/ /01/ K O N U S U Ö Z E T İ 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereği Denetim na gizli oyla üye seçilmesi. n üye sayısı Meclisçe 3 olarak tespit edilerek, Grup Başkanlarının bildirmiş olduğu adaylar arasında, yapılan gizli oylama neticesinde; Denetim na Üye Ahmet İLKER (22 Oy), Üye Yücel EROL (25 Oy), Üye Gülser YANAR (29 Oy) alması sonucu seçilmişlerdir. 2 02/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ İnsan Kaynakları ve Eğitim Mali Hizmetler Emlak ve İstimlak Emlak ve İstimlak 5393 Sayılı Kanunun 20. Maddesi gereği Belediye Meclisimizin 2014 Yılı için 1 aylık tatil sürecinin Belediye Meclisimizin 2014 Yılı için 1 aylık tatil sürecinin Ağustos ayı belirlenmesi. olarak belirlenmesi oya sunuldu Oybirliğiyle 5393 Sayılı Kanunun 25. Maddesi gereği kurulan Meclis içerisinden seçilecek Denetim nun uzman çalıştırıp Denetim nda uzman çalıştırılması ve çalıştırmayacağı, çalıştırılacak kişi sayısı ve çalışma gün sayısı ile ödenecek çalıştırılacak görevlilere verilecek ücretin ücretlerin belirlenmesi konusu müzakere edilerek belirlenmesi. na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle 5393 Sayılı Kanunu nun 49. Maddesi gereği sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi. incelenmek ve tetkik edilmek üzere na havalesi oya sunuldu Oybirliğiyle tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2464 Gelir tarifesine eklenmesi konusu müzakere edilerek; 5393 Sayılı Belediye Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan gelir Kanunu nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek üzere Plan tarifesinin Bütçe na havalesi oya sunuldu Oybirliğiyle Karagözler ve Hoşnudiye Mahallelerinde bulunan incelenmek ve tetkik Belediyemiz adına kayıtlı hisselerin kat karşılığı edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle verilmesi veya satışı konusunun 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi kapsamında şüyulu ve müstakil inşaat yapmaya Oy a sunuldu Oybirliğiyle müsait imar parsellerindeki Belediye hisselerinin parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satılması. Yenibağlar Mahallesi, 20M-2a pafta,2597 ada, 5 incelenmek ve tetkik nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle değişikliği yapılması. Fabrikalar Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar incelenmek ve tetkik plan notları ve lejand paftasında 1/1000 ölçekli edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle uygulama imar planı değişikliği yapılması. Yeşiltepe Mahallesi, 21M-1b pafta, 8862 ada, 13 incelenmek ve tetkik nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle değişikliği yapılması.

2 K O N U S U Ö Z E T İ 11 02/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /10/ Yapı Kontrol Sağlık İşleri Sağlık İşleri Komisyon Komisyon Komisyon Komisyon İçkili Yerler Belirleme ve Hukuk Ortak Asansör bakım ve işletme yönetmeliğinin 10. incelenmek ve tetkik Maddesi gereği Asansör yıllık kontrol ücretlerinin edilmek üzere na havalesi oya sunuldu belirlenmesi. Oybirliğiyle 5393 Sayılı Kanunun 74. maddesi gereği Belediyemizin üyesi bulunduğu Dünya Sağlık Oy a sunuldu oybirliğiyle Örgütü Sağlıklı Kentler Birliği üyeliğimizin yenilenmesi konusunun Alzheimer ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezinde kullanılmak üzere 5393 Sayılı Kanunun Oy a sunuldu oybirliğiyle 18. Maddesi (g) fıkrası gereği yapılan şartlı bağışın kabul edilmesi konusunun 5393 Sayılı Kanunun 25. Maddesi gereği kurulan Yapılan görüşme sonucunda; Denetim nun uzman çalıştırıp Denetim nda uzman çalıştırılması ve çalıştırmayacağı, çalışma gün sayısı ve ödenecek ücretler konusu müzakere çalıştırılacak görevlilere verilecek ücretin edilerek; Komisyon doğrultusunda oya sunuldu belirlenmesi. Oybirliğiyle kabul 5393 Sayılı Kanunu nun 49. Maddesi gereği sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi. Yapılan görüşme sonucunda; Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Belirlenmesi konusu müzakere edilerek; Komisyon doğrultusunda oya sunuldu Oybirliğiyle kabul Yapılan görüşme sonucunda; 2014 Yılı Asansör Yıllık Periyodik Asansör bakım ve işletme yönetmeliğinin 10. Kontrolleri İçin A Tipi Muayene Kuruluşuna Ödenecek Bedelin Tespiti Maddesi gereği Asansör yıllık kontrol ücretlerinin konusu müzakere edilerek; Komisyon doğrultusunda belirlenmesi. oya sunuldu Oybirliğiyle kabul tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2464 Yapılan görüşme sonucunda; 2014 yılı Gelir tarifesine eklenmesi istenen Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan gelir maddeler konusu müzakere edilerek; Komisyon tarifesinin doğrultusunda oya sunuldu Oybirliğiyle kabul Yapılan görüşme sonucunda; 474 ada 11 parselde kayıtlı Haller Gençlik Merkezi nin içkili yerler bölgesine dahil edilmesi konusu müzakere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin edilerek; İçkili Yerler Belirleme ve Hukuk Komisyon Yönetmeliğin 29. Maddesi gereği içkili yerler doğrultusunda oya sunuldu Mehmet Kamil BİÇERLİ ve Erdal bölgesinin yeniden belirlenmesi. CAFEROĞLU nun Red oylarına karşılık Oyçokluğuyla kabul 19 08/01/ /01/ Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Yenibağlar Mahallesi, 20M-2a pafta,2597 ada, 5 Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 8. Maddesi nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere değişikliği yapılması. edilerek; okunan oya sunuldu Oybirliğiyle kabul

3 20 08/01/ /01/204 3 K O N U S U Ö Z E T İ Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Yeşiltepe Mahallesi, 21M-1b pafta, 8862 ada, 13 Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 8. Maddesi nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere değişikliği yapılması. edilerek; okunan oya sunuldu Oybirliğiyle kabul 21 08/01/ /01/ Karagözler ve Hoşnudiye Mahallelerinde bulunan Yapılan görüşme sonucunda;5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası Belediyemiz adına kayıtlı hisselerin kat karşılığı ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan İmar verilmesi veya satışı konusunun Komisyon oya sunuldu Oybirliğiyle kabul 22 03/02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /01/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ Emlak ve İstimlak Emlak ve İstimlak Emlak ve İstimlak Destek Hizmetleri Zincirlikuyu Mahallesinde bulunan Belediyemiz incelenmek ve tetkik adına kayıtlı hisselerin kat karşılığı verilmesi veya edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle satışı konusunun Hoşnudiye Mahallesinde bulunan Belediyemiz adına incelenmek ve tetkik kayıtlı hisselerin kat karşılığı verilmesi veya satışı edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle konusunun Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşiltepe Mahallesi 21 incelenmek ve tetkik M-1c 7060 ada 10 parselde kayıtlı binanın zemin, 1 edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle ve 2. katların 10 yıl süreyle kiraya verilmesi konusunun 5393 Sayılı Kanuınun 75. Maddesi (c) fıkrası gereği Tepebaşı İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına 1 yıl süreyle tahsis edilen 26 RY Oy a sunuldu Oybirliğiyle 322 plakalı aracın tekrar tahsis edilmesi konusunun Ertuğrulgazi Mahallesi Çilem Caddesi üst geçidi ile incelenmek ve tetkik Ulusal Egemenlik Bulvarı üst geçidi arasında kalan edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması. Satılmışoğlu Mahallesi, ada, 8 nolu parselde incelenmek ve tetkik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle yapılması. Şeker Mahallesi, 20N-1b pafta, ada kuzeyinde incelenmek ve tetkik ve 1150 ada doğusunda kalan alanda 1/1000 ölçekli edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle uygulama imar planı değişikliği yapılması. Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi kapsamında incelenmek ve tetkik Eskişehir Kent Merkezi Geçişinde 1/1000 ölçekli edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle uygulama imar planı değişikliği yapılması.

4 30 03/02/ /02/ K O N U S U Ö Z E T İ Sağlık İşleri Eskişehir-Bursa-Bilecik Kalkınma Ajansının 2014 Mali Yılı Destek Programlarına proje başvurusu Oy a sunuldu Oybirliğiyle yapılması konusunun 31 07/02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi kapsamında Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 8. Maddesi Eskişehir Kent Merkezi Geçişinde 1/1000 ölçekli ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere uygulama imar planı değişikliği yapılması. edilerek; okunan oya sunuldu Oybirliğiyle kabul Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Şeker Mahallesi, 20N-1b pafta, ada kuzeyinde Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 8. Maddesi ve 1150 ada doğusunda kalan alanda 1/1000 ölçekli ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere uygulama imar planı değişikliği yapılması. edilerek; okunan oya sunuldu Oybirliğiyle kabul Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Satılmışoğlu Mahallesi, ada, 8 nolu parselde Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 8. Maddesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere yapılması. edilerek; okunan oya sunuldu Oybirliğiyle kabul Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Çamlıca Mahallesi, 7669 ada 3, 7, 8, 9, 10, 15, 17, Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 8. Maddesi 22 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere planı değişikliği yapılması. edilerek; okunan oya sunuldu Oybirliğiyle kabul Zincirlikuyu Mahallesinde bulunan Belediyemiz Yapılan görüşme sonucunda;5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası adına kayıtlı hisselerin kat karşılığı verilmesi veya ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan İmar satışı konusunun Komisyon oya sunuldu Oybirliğiyle kabul 36 07/02/ /02/ /03/ /03/ /03/ /03/ Komisyon Emlak ve İstimlak Yapılan görüşme sonucunda;5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası Belediyemize ait Yeşiltepe Mahallesi 21 M-1c 7060 ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan ada 10 parselde kayıtlı binanın zemin, 1 ve 2. katların Komisyon oya sunuldu. AKP grubunun (13) red ve Üye Ayhan 10 yıl süreyle kiraya verilmesi konusunun KAVAS ın çekimser oylarına karşılık (21) kabul oy kullanılarak, toplantıya katılanların Oyçokluğuyla kabul Ertuğrulgazi Mahallesinde bulunan Belediyemiz incelenmek ve tetkik adına kayıtlı hisselerin kat karşılığı verilmesi veya edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle satışı konusunun Hoşnudiye Mahallesi, 980 ada 17 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması. incelenmek ve tetkik edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle

5 39 03/03/ /03/ K O N U S U Ö Z E T İ Sağlık İşleri Belediyemiz e ait Yaşam Köyü Merkezinde Belediyemize şartlı bağış talebi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 18/ g yapılacak tadilatta kullanılmak üzere 5393 Sayılı maddesi hükmü gereği meclisçe görüşülerek; Oy a sunuldu Oybirliğiyle Kanunun 18. Maddesi (g) fıkrası gereği yapılan şartlı bağışın kabul edilmesi konusunun 40 03/03/ /03/ Kültür ve Sosyal İşler Eskişehir-Bursa-Bilecik Kalkınma Ajansının 2014 incelenmek ve tetkik Mali Yılı Destek Programlarına proje başvurusu edilmek üzere na havalesi Oy a sunuldu yapılması konusunun Oybirliğiyle 41 06/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ İmar İmar Eskişehir-Bursa-Bilecik Kalkınma Ajansının 2014 Mali Yılı Destek Programlarına proje başvurusu Yapılan görüşme sonucunda; okunan Komisyon yapılması konusunun müzakere edilerek oya sunuldu Oybirliğiyle kabul Hoşnudiye Mahallesi, 980 ada 17 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması. Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Oybirliğiyle kabul Ertuğrulgazi Mahallesinde bulunan Belediyemiz Yapılan görüşme sonucunda;5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası adına kayıtlı hisselerin kat karşılığı verilmesi veya ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan İmar satışı konusunun Komisyon oya sunuldu Oybirliğiyle kabul 5393 Sayılı Kanunun 19. Maddesi gereği Meclis 1. ve 2. Başkan Vekillerinin gizli oyla seçilmesi. Bu nedenle Meclis üyeleri arasından 2 yıl görev yapmak üzere yapılan gizli oylama neticesinde Meclis 1. Başkan Vekilliğine Erdoğan AYDOĞMUŞ (23 Oy), 2. Başkan Vekilliğine Mete YILMAZ (23 Oy) alması sonucu seçilmişlerdir Sayılı Kanunun 19. Maddesi gereği Meclis Bu nedenle Meclis üyeleri arasından 2 yıl görev yapmak üzere yapılan gizli oylama üyeleri arasından gizli oyla 2 Asil, 2 Yedek Kâtip neticesinde Asil Katip Üye liğine Ahmet İLKER (24 Oy), H.Canan ADLIM (24 üye seçilmesi. Oy), Yedek Katip Üye liğine Nazan ERŞAHİN (24 Oy), Halil Ersen YENİCELİ (24 Oy) alması sonucu seçilmişlerdir Sayılı Kanunun 33. Maddesi gereği Belediye Encümeni ne gizli oyla 3 adet üye seçilmesi. Plan Bütçe na bir yıl süreyle üye seçilmesi. una bir yıl süreyle üye seçilmesi. Bu nedenle; Belediye Meclisi üyeleri arasından yapılan gizli oylama neticesinde; Encümen Üyeliklerine Üye Hasan TUTUCU (24 Oy), Üye Mukaddes HARMANCI YILMAZ (24 Oy), Üye Nuray AKÇASOY (24 Oy) alması sonucu seçilmişlerdir. Bu nedenle; Belediye Meclisimiz içerisinden, 1 Yıl süreyle aday gösterilen 5 adet üye seçimi için yapılan açık oylama neticesinde; CHP grubundan Üye Ahmet İLKER, Üye Nazan ERŞAHİN, Üye Abdülkadir ADAR, AKP grubundan Üye Orhan DURMUŞ ve Üye Ali KARADEMİR Oybirliğiyle seçilmişlerdir. Bu nedenle; Belediye Meclisimiz içerisinden, 1 Yıl süreyle aday gösterilen 5 adet u üye seçimi için yapılan açık oylama neticesinde; CHP grubundan Üye Erdoğan AYDOĞMUŞ, Üye Halil Ersen YENİCELİ, Üye Fatma Rabia AY, AKP grubundan Üye Tuncer KÖKÜER ve Üye Fatih DÜŞ Oybirliğiyle seçilmişlerdir.

6 49 11/04/ /04/ K O N U S U Ö Z E T İ Bu nedenle; Belediye Meclisimiz içerisinden, 1 Yıl süreyle aday gösterilen 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 24. Maddesi 5 adet Yönetmelik üye seçimi için yapılan açık oylama gereği Yönetmelik na bir yıl süreyle neticesinde; CHP grubundan Üye Turgut DOĞANDOR, Üye H. Hüseyin üye seçilmesi BOLAT, Üye Yrd.Doç.Dr.Erkan UÇKAN, AKP grubundan Üye Zihni ÇALIŞKAN ve Üye Fatih DÜŞ Oybirliğiyle seçilmişlerdir /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ Bu nedenle; Belediye Meclisimiz içerisinden, 1 Yıl süreyle aday gösterilen 5 adet 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 24. Maddesi İçkili Yerler Belirleme üye seçimi için yapılan açık oylama neticesinde; gereği İçkili Yerler Belirleme na bir yıl CHP grubundan Üye İbrahim KÖKDERE, Üye Mukaddes HARMANCI YILMAZ, süreyle üye seçilmesi. Üye Hasan TUTUCU, AKP grubundan Üye Serhan ARIMAN ve Üye Mümin ESENOĞLU Oybirliğiyle seçilmişlerdir. Bu nedenle; Belediye Meclisimiz içerisinden, 1 Yıl süreyle aday gösterilen 5 adet 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 24. Maddesi Pazaryerleri üye seçimi için yapılan açık oylama neticesinde; CHP gereği Pazaryerleri na bir yıl süreyle üye grubundan Üye Yaşar TEPEKAYA, Üye Metin GÜNDOĞDU, Üye Nazan seçilmesi. ERŞAHİN, AKP grubundan Üye Mümin ESENOĞLU ve Üye Sami AYDOĞDU Oybirliğiyle seçilmişlerdir. Bu nedenle; Belediye Meclisimiz içerisinden, 1 Yıl süreyle aday gösterilen 5 adet 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 24. Maddesi Sağlık ve Çevre üye seçimi için yapılan açık oylama neticesinde; CHP gereği Sağlık ve Çevre na bir yıl süreyle grubundan Üye Fatma Rabia AY, Üye Zeynep ÇETİN, Üye Mukaddes üye seçilmesi. HARMANCI YILMAZ, AKP grubundan Üye Mustafa ÖNDER ve Üye Ahmet SİVRİ Oybirliğiyle seçilmişlerdir. Bu nedenle; Belediye Meclisimiz içerisinden, 1 Yıl süreyle aday gösterilen 5 adet 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 24. Maddesi Eğitim üye seçimi için yapılan açık oylama neticesinde; CHP gereği Eğitim na bir yıl süreyle üye grubundan Üye Serdar Taci ZENGİN, Üye Yrd.Doç.Dr.Erkan UÇKAN, Üye seçilmesi. Abdülkadir ADAR, AKP grubundan Üye Prof.Dr. Nermin GENCE ve Üye Sami AYDOĞDU Oybirliğiyle seçilmişlerdir. Bu nedenle; Belediye Meclisimiz içerisinden, 1 Yıl süreyle aday gösterilen 5 adet 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 24. Maddesi Hukuk üye seçimi için yapılan açık oylama neticesinde; CHP gereği Hukuk na bir yıl süreyle üye grubundan Üye Turgut DOĞANDOR, Üye Nuray AKÇASOY, Üye Serdar Taci seçilmesi ZENGİN, AKP grubundan Üye Zihni ÇALIŞKAN ve Üye Serhan ARIMAN Oybirliğiyle seçilmişlerdir. Bu nedenle; Belediye Meclisimiz içerisinden, 1 Yıl süreyle aday gösterilen 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 24. Maddesi 5 adet Sanat, Kültür ve Spor üye seçimi için yapılan açık gereği Sanat, Kültür ve Spor na bir yıl oylama neticesinde; CHP grubundan Üye Zeynep ÇETİN, Üye Hasan süreyle üye seçilmesi. Hüseyin BOLAT, Üye H.Canan ADLIM, AKP grubundan Üye Aydan ÜNLÜOĞLU ve Üye Onur OSKAY Oybirliğiyle seçilmişlerdir. Bu nedenle; Belediye Meclisimiz içerisinden, 1 Yıl süreyle aday gösterilen 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 24. Maddesi 5 adet Esnaf ve Zanaatkarlar üye seçimi için yapılan açık gereği Esnaf ve Zanaatkârlar na bir yıl oylama neticesinde;chp grubundan Üye Niyazi ÇETİN, Üye Abdullah süreyle üye seçilmesi. SARGIN, Üye İbrahim KÖKDERE, AKP grubundan Üye Ahmet SİVRİ ve Üye Mustafa ÖNDER Oybirliğiyle seçilmişlerdir.

7 57 11/04/ /04/ K O N U S U Ö Z E T İ Bu nedenle; Belediye Meclisimiz içerisinden, 1 Yıl süreyle aday gösterilen 5 adet 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 24. Maddesi Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği üye seçimi için yapılan açık oylama gereği Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği na bir neticesinde; CHP grubundan Üye Nuray AKÇASOY, Üye Zeynep ÇETİN, Üye yıl süreyle üye seçilmesi. Turgut DOĞANDOR, AKP grubundan Üye Prof.Dr. Nermin GENCE ve Üye Aydan ÜNLÜOĞLU Oybirliğiyle seçilmişlerdir /04/ /04/ /04/ /04/ Kentler Birliği ne 1 Asil, 1 Yedek üye seçilmesi. Sağlıklı Kentler Birliğine 2 Asil, 2 Yedek üye seçilmesi. Belediye Başkanı Dt. Ahmet ATAÇ ile birlikte Meclis üyesi Yrd.Doç.Dr.Erkan UÇKAN Asil, Erdoğan AYDOĞMUŞ Yedek üye olarak belirlenmesi oya sunuldu Oybirliğiyle Kabul edildi. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet ATAÇ ve Meclis Üyeleri arasından Fatma Rabia AY ve Turgut DOĞANDOR Asil, Nazan ERŞAHİN ve H.Canan ADLIM Yedek üye olarak belirlenmesi oya sunuldu Oybirliğiyle Kabul edildi. Belediye Meclisimizin (Başkan dahil) toplam üye sayısı 38 dir. Buna göre ; 60 11/04/ /04/2014 İç Anadolu Belediyeler Birliğine üye seçilmesi Dt.Ahmet ATAÇ: Belediye Başkanı - Doğal Üye,1-) Erdoğan AYDOĞMUŞ: Asil,2-) Ahmet İLKER: Asil,3-) Abdullah SARGIN: Asil,1- ) Metin GÜNDOĞDU: Yedek,2-) İbrahim KÖKDERE: Yedek;Üye olmak üzere Ak Parti gurubundan Üye Tuncer KÖKÜER in red oyuna karşılık Birlik Tüzüğünün 7. Maddesi ve 5355 Sayılı Kanunun 8. Maddesi gereği Oyçokluğuyla seçilmişlerdir /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/2014 İnsan Kaynakları ve Eğitim İnsan Kaynakları ve Eğitim Temizlik İşleri Özel Kalem 6289 Sayılı Kanun gereği Belediyemizde yetkili Belediyemizde Yetkili Kamu Görevlileri Sendikası ile Sosyal Denge Kamu Görevlileri Sendikası ile Sosyal Denge Sözleşmesi yapılabilmesi ve yapılacak olan Sosyal Denge Sözleşmesi için Sözleşmesi yapılabilmesi için Belediye Başkanına Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu müzakere edilerek; Oy a yetki verilmesi konusunun sunuldu, Oybirliğiyle Belediyemiz ile kardeş kent ilişkisi bulunan Almaya İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel nün tarih nın Berlin Kenti Treptow-Köpenick Belediyesi ve 2005/62 Sayılı Genelgesi doğrultusunda, harcırah giderlerinin tarafından her yıl düzenlenen Uluslar arası Gençlik Belediyemiz bütçesinden karşılamak üzere 24 Mayıs Haziran Festivaline katılmak üzere Belediyemizi temsilen 2014 tarihlerinde yurt dışında görevlendirilmesi konusu müzakere edilerek; Yurtdışı görevlendirme yapılması. Oy a sunuldu, Oybirliğiyle Kentiçi temizlik hizmetleri,çöp toplama ve nakli,cadde ve sokakların el ve Belediyemiz Kent içi Temizlik Hizmetleri, çöp makine ile temizletilmesi,genel çevre temizlik hizmeti işinin tekrar 18 ay toplama ve nakil işinin tekrar 18 ay süreyle ihale süreyle ihale edilmesi konusu müzakere edilerek; Oy a sunuldu, edilmesi konusunun Oybirliğiyle 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesine 5393 Sayılı Kanun 56. Maddesi gereği göre hazırlanan 2013 Yılına ait Belediyemiz Faaliyet nun 5393 Belediyemizin bir yıllık Başkanlık Faaliyet Sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereği müzakere edilerek oya nun sunuldu toplantıya katılan mevcut AKP Grubunun (14 Red) oylarına karşılık (24 Kabul) Oyçokluğuyla kabul

8 65 06/05/ /04/ /05/ /04/ /05/ /04/ K O N U S U Ö Z E T İ Mali Hizmetler Mali Hizmetler Koruma Kurulu Başkanlığı na; Asil Üyeliğe; Süleyman BULUŞAN, 4081 Sayılı Kanunun 4. Maddesi gereği Çiftçi Kurtuluş UZUN, Yüksel KESKİN, Kemal GÖKMEN, Mustafa ERDEN, Malları Koruma Başkanlığı na gizli oyla 5 asil 5 Yedek Üyeliğe; Davut ÜNSAL, Turgut MUT, Mehmet YALÇIN, Mustafa yedek üye ve Murakabe Heyetine 5 asil 5 yedek üye AĞIR, Süleyman ÖZBAY seçilmişlerdir. Murakabe Heyeti seçilmesi. Başkanlığı na; Asil Üyeliğe; İbrahim KÖKDERE, Mümin ESENOĞLU, Özgür ALP, İsmet YALÇIN, Ruşen AK, Yedek Üyeliğe; İrfan YILDIRIM, Ahmet TUNA, Selim ÖZEN, Veli OFLAZ, Niyazi ÇETİN seçilmişlerdir Sayılı Kanunun 18. Maddesi (b) fıkrası gereği incelenmek ve tetkik Tepebaşı Belediyesi nin 2013 Mali Yılı Kesin Hesabı edilmek üzere na havalesi oya sunuldu ve Taşınır Kesin Hesabının Oybirliğiyle 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (b) fıkrası gereği kapatılan Gündüzler Belediyesinin 2013 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabının incelenmek ve tetkik edilmek üzere na havalesi oya sunuldu Oybirliğiyle 68 06/05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ İnsan Kaynakları ve Eğitim Emlak ve İstimlak Emlak ve İstimlak 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (i) fıkrası gereği Tepebaşı Peyzaj Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret incelenmek ve tetkik Limited Şirketimizin, Anonim Şirketine edilmek üzere na havalesi oya sunuldu dönüştürülmesi ve sermaye artışı yapılması Oybirliğiyle konusunun Belediyemiz ile kardeş kent ilişkisi bulunan Almanya nın Treptow-Köpenick Belediyesinin Mayıs 2014 tarihleri arasında düzenlemiş olduğu Uluslar arası Gençlik Festivaline katılmak üzere Yurtdışı görevlendirme yapılması. incelenmek ve tetkik edilmek üzere na havalesi oya sunuldu Oybirliğiyle Esentepe, Tunalı ve Tepebaşı Mahallelerinde bulunan Belediyemiz adına kayıtlı hisselerin kat karşılığı incelenmek ve tetkik edilmek üzere u na verilmesi veya satışı konusunun havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Esentepe Mahallesinde bulunan Belediyemiz adına kayıtlı parselin kat karşılığı verilmesi veya satışı incelenmek ve tetkik edilmek üzere u na konusunun havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Hoşnudiye, Yenibağlar Mahallesinde Fabrikalar Bölgesi Koruma Alanı sınırlarının işlenmesi Lejand ve Plan Notları (Koruma Alanı Dışı) paftasının değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması. incelenmek ve tetkik edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle

9 73 06/05/ /05/ K O N U S U Ö Z E T İ Hoşnudiye, Yenibağlar Mahallesinde Fabrikalar Bölgesi Koruma Alanı Lejand ve Plan Notları paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması. incelenmek ve tetkik edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle 74 06/05/ /02/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ Zabıta Batıkent, Çamlıca, Sazova, Ertuğrulgazi, Şarhöyük, Fevziçakmak Mahallelerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna yapılan itirazın incelenmek ve tetkik edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Tepebaşı Bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına 53. Madde olarak plan notu ilavesinin incelenmek ve tetkik edilmek üzere u na iptali konusunun havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle 6360 Sayılı Kanun ile Tüzel Kişiliği kaldırılarak Mahalleye dönüştürülen Köylerde Tip Proje Hizmeti verilmesi kapsamında Ruhsat ve Çap Harçlarının Alınmaması konusunun 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (m) fıkrası gereği Pazar Yerleri Yönetmeliğinin yeniden güncellenmesi konusunun incelenmek ve tetkik edilmek üzere na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle incelenmek ve tetkik edilmek üzere Pazar Yerleri, Hukuk ve Yönetmelik na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Yapılan görüşme sonucunda; okunan Komisyon 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (i) fıkrası müzakere edilerek oya sunuldu toplantıya katılan gereği Tepebaşı Peyzaj Temizlik İnşaat mevcut AKP Grubundan Mustafa BİRSEN, Tuncer KÖKÜER, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketimizin, Mustafa ÖNDER, Zihni ÇALIŞKAN, Aydan ÜNLÜOĞLU, Anonim Şirketine dönüştürülmesi ve Onur OSKAY, Ahmet SİVRİ, Ali KARADEMİR, Mümin sermaye artışı yapılması konusunun ESENOĞLU, Orhan DURMUŞ, Prof.Dr. Nermin GENCE, Sami AYDOĞDU, Fatih DÜŞ (13 Red) oylarına karşılık (22 Kabul) Oyçokluğuyla kabul Belediyemiz ile kardeş kent ilişkisi bulunan Almanya nın Treptow-Köpenick Belediyesinin Mayıs 2014 tarihleri Yapılan görüşme sonucunda; gündemin 2. Maddesi ile ilgili konu müzakere arasında düzenlemiş olduğu Uluslar arası edilerek oya sunuldu Oybirliğiyle kabul Gençlik Festivaline katılmak üzere Yurtdışı görevlendirme yapılması

10 80 08/05/ /05/ K O N U S U Ö Z E T İ 6360 Sayılı Kanun ile Tüzel Kişiliği kaldırılarak Mahalleye dönüştürülen Yapılan görüşme sonucunda; okunan Komisyon Köylerde Tip Proje Hizmeti verilmesi müzakere edilerek oya sunuldu Oybirliğiyle kabul kapsamında Ruhsat ve Çap Ücretleri Alınmaması konusunun görüşülmesi 81 08/05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ İmar İmar İmar İmar İmar Esentepe, Tunalı ve Tepebaşı Mahallelerinde bulunan Belediyemiz adına kayıtlı hisselerin kat karşılığı verilmesi veya satışı konusunun görüşülmesi Esentepe Mahallesinde bulunan Belediyemiz adına kayıtlı parselin kat karşılığı verilmesi veya satışı konusunun görüşülmesi Yapılan görüşme sonucunda;5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan İmar Komisyon oya sunuldu Oybirliğiyle kabul Yapılan görüşme sonucunda;5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan İmar Komisyon oya sunuldu Oybirliğiyle kabul Hoşnudiye, Yenibağlar Mahallesinde Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği Fabrikalar Bölgesi Koruma Alanı konusu 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı İmar sınırlarının işlenmesi Lejand ve Plan Notları Kanunu nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair (Koruma Alanı Dışı) paftasının Yönetmelik hükümleri gereği müzakere edilerek; okunan İmar değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Komisyon oya sunuldu Oybirliğiyle kabul uygulama imar planı değişikliği yapılması Batıkent, Çamlıca, Sazova, Ertuğrulgazi, Şarhöyük, Fevziçakmak Mahallelerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna yapılan itirazın görüşülmesi Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı revizyonuna yapılan itiraz konusu 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu toplantıya katılan mevcut AKP Grubunun (13 Red) oylarına karşılık (22 Kabul) Oyçokluğuyla kabul Tepebaşı Bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı revizyonuna imar planı plan notlarına 53. Madde olarak yapılan itiraz konusu 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 plan notu ilavesinin iptali konusunun Sayılı İmar Kanunu nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara görüşülmesi Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere edilerek; okunan İmar Komisyon oya sunuldu Oybirliğiyle kabul Yapılan görüşme sonucunda; Belediyemizin 2013 Mali Yılı Kesin 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (b) fıkrası Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı konusu 5393 Sayılı Belediye gereği Tepebaşı Belediyesi nin 2013 Mali Kanunu nun 18. Maddesi (b) fıkrası ve 64. Maddesi gereği 2013 Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı müzakere edilerek Hesabının görüşülmesi Komisyon doğrultusunda Oy a sunuldu Oyçokluğuyla kabul

11 87 08/05/ /05/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /05/ /06/ /05/ K O N U S U Ö Z E T İ Emlak ve İstimlak Emlak ve İstimlak Destek Hizmetleri Sağlık İşleri Yapılan görüşme sonucunda; Eski Gündüzler Belediyesi nin Sayılı Kanunun 18. Maddesi (b) fıkrası Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı konusu 5393 Sayılı gereği kapatılan Gündüzler Belediyesinin Belediye Kanunu nun 18. Maddesi (b) fıkrası ve 64. Maddesi gereği 2013 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır 2013 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı müzakere Kesin Hesabının görüşülmesi edilerek Komisyon doğrultusunda Oy a sunuldu Oyçokluğuyla kabul Tunalı Mahallesinde bulunan Belediyemiz adına incelenmek ve tetkik kayıtlı hissenin kat karşılığı verilmesi veya satışı edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle konusunun Cumhuriye Mahallesinde bulunan Belediyemiz adına incelenmek ve tetkik kayıtlı hissenin kat karşılığı verilmesi veya satışı edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle konusunun 5393 Sayılı Kanunun 75. Maddesi (b) fıkrası gereği Konunun 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.Maddesinin b bendi gereği Tepebaşı Kaymakamlığı na 1 adet binek aracı tahsis müzakere edilerek ; Oy a sunuldu Oybirliğiyle edilmesi konusunun 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 18. Maddesi (m) incelenmek ve tetkik fıkrası gereği Yaşlı Konuk Evi Yönetmeliği nde edilmek üzere Yönetmelik ve Hukuk na havalesi Oy a sunuldu değişiklik yapılması konusunun Oybirliğiyle 92 02/06/ /06/ /06/ /05/ /06/ /05/ Mali Hizmetler Fen İşleri 2464 Sayılı Kanunun 97. Maddesi gereği 2014 yılı incelenmek ve tetkik içerisinde Yaşlı Konuk Evi aylık bakım edilmek üzere na havalesi Oy a sunuldu ücretlerinin belirlenerek Gelir Tarifesine eklenmesi Oybirliğiyle konusunun Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi incelenmek ve tetkik kapsamında Eskişehir Kent Merkezi geçişinde edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazın 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86. Maddesi gereği 2010,2011,2012,2013 yıllarını incelenmek ve tetkik kapsayan mahallelerde yapılan asfalt,tretuvar ve yol edilmek üzere na havalesi Oy a sunuldu beton parke taşı çalışmaları ile ilgili harcamalara Oybirliğiyle katılım paylarının alınması konusunun 95 04/06/ /06/ /06/ /06/ Yönetmelik ve ukuk KomisyonH Komisyon 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 18. Maddesi (m) fıkrası Yapılan görüşme sonucunda; Yaşlı Konuk Evi Yönetmeliği nde değişiklik yapılması gereği Yaşlı Konuk Evi Yönetmeliği nde değişiklik konusu 5393 Sayılı Kanun un 18. Maddesi (m) fıkrası gereği müzakere edilerek oya yapılması konusunun sunuldu Oybirliğiyle kabul 2464 Sayılı Kanunun 97. Maddesi gereği 2014 yılı içerisinde Yaşlı Konuk Evi aylık bakım ücretlerinin belirlenerek Gelir Yapılan görüşme sonucunda; okunan Komisyon müzakere edilerek Tarifesine eklenmesi konusunun oya sunuldu Oybirliğiyle kabul

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 2 2009 Yılında göreve başladıktan bu yana Bireye saygılı, yaşam kalitesi yüksek;

Detaylı

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Karar Tarihi : 02.01.2012 Karar No : 01 Konusu: İlimiz sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarından 2012 yılı için alınan ruhsat harçlarının

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 MAYIS 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 MAYIS 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 228 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu-Turgut Mahallesi 2608-2814 adalar önünden başlayarak 2619-2899 adalar önüne kadar olan 25m lik imar yoluna Hocalı Caddesi

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI TARİFE-İMAR VE BAYINDIRLIK-TARIM ORMAN VE KÖY HİZMETLERİ KOMİSYONU MÜŞTEREK 210 2012/2160 KONUNUN ÖZÜ: Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapılar Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin

Detaylı

Tarihi Kentler Birliği

Tarihi Kentler Birliği Belediyenin Adı Tepebaşı Belediyesi Kuruluş Yılı 1993 Nüfusu (2008) 271.732* Telefon No (222) 211 40 00 Fax No (222) 320 88 88 E-Posta Web Adresi Üyelikler bilgi@tepebasi.bel.tr www.tepabasi.bel.tr Sağlıklı

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI İL ENCÜMENİ KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI OCAK AYI İL ENCÜMENİ KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI OCAK AYI İL ENCÜMENİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ NO SU ÖZÜ 07/01/2015 1 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, İlimiz Merkez Karakaş Mh. 7 pafta, 245 ada, 31 parselde kayıtlı 6.650,00 m² yüzölçümlü

Detaylı

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 04/06/2012 NOSU : 144 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 25. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI Karar Tarihi : 10.10.2014 Karar No : M.35.3.TOR.0.10/10-15/177 Birleşim No : 2. Oturum No : 1.

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi.

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince OCAK 2012 Ayı toplantısının 1.OTURUMUNU 04 Ocak 2012 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

Komisyonumuzun 04.01.2006 tarih ve 69/2 sayılı toplantısında görüşülüp incelenerek;

Komisyonumuzun 04.01.2006 tarih ve 69/2 sayılı toplantısında görüşülüp incelenerek; Tarih : 14.12.2005 Sayı : 68/1 Belediye Meclisinin 05.12.2005 tarih ve 21/120 sayılı kararı ile Komisyonumuza incelenmek ve tetkik Đlimizin muhtelif mahallelerinde 12 adet trafonun imar planlarına işlenmesi

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Karar No: 204/3 Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evrak No: 857 Özet: Tepebağ Kültür Spor Kulübü U-9 Futbol takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi. "05/05/204 tarihli Meclis toplantısında

Detaylı

S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİ 31 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİ 31 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİ 31 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN 2014 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere

Detaylı

Zafer, Zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise, Başaracağım diye başlayarak sonunda Başardım diyebilenindir.

Zafer, Zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise, Başaracağım diye başlayarak sonunda Başardım diyebilenindir. Zafer, Zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise, Başaracağım diye başlayarak sonunda Başardım diyebilenindir. Başkandan Sevgili hemşehrilerim, Sizlerin teveccühü ile belediye başkanlığı görevine gelişimizin

Detaylı

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 02/05/2012 NOSU : 118 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 21. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 Büyükşehir belediyesi

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 Resmi Gazete

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 R.G.Yayım Sayısı

Detaylı

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1)

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) 11741 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12/11/2012

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Orhan GÖZGEÇ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Orhan GÖZGEÇ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 1 Mülkiyeti Harun ŞAHİNTÜRK e ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Ada: 997, Parsel:2 da kayıtlı taşınmaz 18 L-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda blok boşluğu

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 04.05.2015 Karar No : 71 Karar Konusu: Komisyonlara havale edilen konular. ÖZTEPE-(Katılmadı) Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK-Reyhan TAŞTEMİR-(Katılmadı)

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı