T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ"

Transkript

1 1 02/01/ /01/ K O N U S U Ö Z E T İ 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereği Denetim na gizli oyla üye seçilmesi. n üye sayısı Meclisçe 3 olarak tespit edilerek, Grup Başkanlarının bildirmiş olduğu adaylar arasında, yapılan gizli oylama neticesinde; Denetim na Üye Ahmet İLKER (22 Oy), Üye Yücel EROL (25 Oy), Üye Gülser YANAR (29 Oy) alması sonucu seçilmişlerdir. 2 02/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ İnsan Kaynakları ve Eğitim Mali Hizmetler Emlak ve İstimlak Emlak ve İstimlak 5393 Sayılı Kanunun 20. Maddesi gereği Belediye Meclisimizin 2014 Yılı için 1 aylık tatil sürecinin Belediye Meclisimizin 2014 Yılı için 1 aylık tatil sürecinin Ağustos ayı belirlenmesi. olarak belirlenmesi oya sunuldu Oybirliğiyle 5393 Sayılı Kanunun 25. Maddesi gereği kurulan Meclis içerisinden seçilecek Denetim nun uzman çalıştırıp Denetim nda uzman çalıştırılması ve çalıştırmayacağı, çalıştırılacak kişi sayısı ve çalışma gün sayısı ile ödenecek çalıştırılacak görevlilere verilecek ücretin ücretlerin belirlenmesi konusu müzakere edilerek belirlenmesi. na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle 5393 Sayılı Kanunu nun 49. Maddesi gereği sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi. incelenmek ve tetkik edilmek üzere na havalesi oya sunuldu Oybirliğiyle tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2464 Gelir tarifesine eklenmesi konusu müzakere edilerek; 5393 Sayılı Belediye Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan gelir Kanunu nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek üzere Plan tarifesinin Bütçe na havalesi oya sunuldu Oybirliğiyle Karagözler ve Hoşnudiye Mahallelerinde bulunan incelenmek ve tetkik Belediyemiz adına kayıtlı hisselerin kat karşılığı edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle verilmesi veya satışı konusunun 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi kapsamında şüyulu ve müstakil inşaat yapmaya Oy a sunuldu Oybirliğiyle müsait imar parsellerindeki Belediye hisselerinin parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satılması. Yenibağlar Mahallesi, 20M-2a pafta,2597 ada, 5 incelenmek ve tetkik nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle değişikliği yapılması. Fabrikalar Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar incelenmek ve tetkik plan notları ve lejand paftasında 1/1000 ölçekli edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle uygulama imar planı değişikliği yapılması. Yeşiltepe Mahallesi, 21M-1b pafta, 8862 ada, 13 incelenmek ve tetkik nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle değişikliği yapılması.

2 K O N U S U Ö Z E T İ 11 02/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /10/ Yapı Kontrol Sağlık İşleri Sağlık İşleri Komisyon Komisyon Komisyon Komisyon İçkili Yerler Belirleme ve Hukuk Ortak Asansör bakım ve işletme yönetmeliğinin 10. incelenmek ve tetkik Maddesi gereği Asansör yıllık kontrol ücretlerinin edilmek üzere na havalesi oya sunuldu belirlenmesi. Oybirliğiyle 5393 Sayılı Kanunun 74. maddesi gereği Belediyemizin üyesi bulunduğu Dünya Sağlık Oy a sunuldu oybirliğiyle Örgütü Sağlıklı Kentler Birliği üyeliğimizin yenilenmesi konusunun Alzheimer ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezinde kullanılmak üzere 5393 Sayılı Kanunun Oy a sunuldu oybirliğiyle 18. Maddesi (g) fıkrası gereği yapılan şartlı bağışın kabul edilmesi konusunun 5393 Sayılı Kanunun 25. Maddesi gereği kurulan Yapılan görüşme sonucunda; Denetim nun uzman çalıştırıp Denetim nda uzman çalıştırılması ve çalıştırmayacağı, çalışma gün sayısı ve ödenecek ücretler konusu müzakere çalıştırılacak görevlilere verilecek ücretin edilerek; Komisyon doğrultusunda oya sunuldu belirlenmesi. Oybirliğiyle kabul 5393 Sayılı Kanunu nun 49. Maddesi gereği sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi. Yapılan görüşme sonucunda; Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Belirlenmesi konusu müzakere edilerek; Komisyon doğrultusunda oya sunuldu Oybirliğiyle kabul Yapılan görüşme sonucunda; 2014 Yılı Asansör Yıllık Periyodik Asansör bakım ve işletme yönetmeliğinin 10. Kontrolleri İçin A Tipi Muayene Kuruluşuna Ödenecek Bedelin Tespiti Maddesi gereği Asansör yıllık kontrol ücretlerinin konusu müzakere edilerek; Komisyon doğrultusunda belirlenmesi. oya sunuldu Oybirliğiyle kabul tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2464 Yapılan görüşme sonucunda; 2014 yılı Gelir tarifesine eklenmesi istenen Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan gelir maddeler konusu müzakere edilerek; Komisyon tarifesinin doğrultusunda oya sunuldu Oybirliğiyle kabul Yapılan görüşme sonucunda; 474 ada 11 parselde kayıtlı Haller Gençlik Merkezi nin içkili yerler bölgesine dahil edilmesi konusu müzakere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin edilerek; İçkili Yerler Belirleme ve Hukuk Komisyon Yönetmeliğin 29. Maddesi gereği içkili yerler doğrultusunda oya sunuldu Mehmet Kamil BİÇERLİ ve Erdal bölgesinin yeniden belirlenmesi. CAFEROĞLU nun Red oylarına karşılık Oyçokluğuyla kabul 19 08/01/ /01/ Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Yenibağlar Mahallesi, 20M-2a pafta,2597 ada, 5 Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 8. Maddesi nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere değişikliği yapılması. edilerek; okunan oya sunuldu Oybirliğiyle kabul

3 20 08/01/ /01/204 3 K O N U S U Ö Z E T İ Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Yeşiltepe Mahallesi, 21M-1b pafta, 8862 ada, 13 Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 8. Maddesi nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere değişikliği yapılması. edilerek; okunan oya sunuldu Oybirliğiyle kabul 21 08/01/ /01/ Karagözler ve Hoşnudiye Mahallelerinde bulunan Yapılan görüşme sonucunda;5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası Belediyemiz adına kayıtlı hisselerin kat karşılığı ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan İmar verilmesi veya satışı konusunun Komisyon oya sunuldu Oybirliğiyle kabul 22 03/02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /01/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ Emlak ve İstimlak Emlak ve İstimlak Emlak ve İstimlak Destek Hizmetleri Zincirlikuyu Mahallesinde bulunan Belediyemiz incelenmek ve tetkik adına kayıtlı hisselerin kat karşılığı verilmesi veya edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle satışı konusunun Hoşnudiye Mahallesinde bulunan Belediyemiz adına incelenmek ve tetkik kayıtlı hisselerin kat karşılığı verilmesi veya satışı edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle konusunun Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşiltepe Mahallesi 21 incelenmek ve tetkik M-1c 7060 ada 10 parselde kayıtlı binanın zemin, 1 edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle ve 2. katların 10 yıl süreyle kiraya verilmesi konusunun 5393 Sayılı Kanuınun 75. Maddesi (c) fıkrası gereği Tepebaşı İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına 1 yıl süreyle tahsis edilen 26 RY Oy a sunuldu Oybirliğiyle 322 plakalı aracın tekrar tahsis edilmesi konusunun Ertuğrulgazi Mahallesi Çilem Caddesi üst geçidi ile incelenmek ve tetkik Ulusal Egemenlik Bulvarı üst geçidi arasında kalan edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması. Satılmışoğlu Mahallesi, ada, 8 nolu parselde incelenmek ve tetkik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle yapılması. Şeker Mahallesi, 20N-1b pafta, ada kuzeyinde incelenmek ve tetkik ve 1150 ada doğusunda kalan alanda 1/1000 ölçekli edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle uygulama imar planı değişikliği yapılması. Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi kapsamında incelenmek ve tetkik Eskişehir Kent Merkezi Geçişinde 1/1000 ölçekli edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle uygulama imar planı değişikliği yapılması.

4 30 03/02/ /02/ K O N U S U Ö Z E T İ Sağlık İşleri Eskişehir-Bursa-Bilecik Kalkınma Ajansının 2014 Mali Yılı Destek Programlarına proje başvurusu Oy a sunuldu Oybirliğiyle yapılması konusunun 31 07/02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi kapsamında Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 8. Maddesi Eskişehir Kent Merkezi Geçişinde 1/1000 ölçekli ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere uygulama imar planı değişikliği yapılması. edilerek; okunan oya sunuldu Oybirliğiyle kabul Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Şeker Mahallesi, 20N-1b pafta, ada kuzeyinde Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 8. Maddesi ve 1150 ada doğusunda kalan alanda 1/1000 ölçekli ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere uygulama imar planı değişikliği yapılması. edilerek; okunan oya sunuldu Oybirliğiyle kabul Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Satılmışoğlu Mahallesi, ada, 8 nolu parselde Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 8. Maddesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere yapılması. edilerek; okunan oya sunuldu Oybirliğiyle kabul Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Çamlıca Mahallesi, 7669 ada 3, 7, 8, 9, 10, 15, 17, Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 8. Maddesi 22 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere planı değişikliği yapılması. edilerek; okunan oya sunuldu Oybirliğiyle kabul Zincirlikuyu Mahallesinde bulunan Belediyemiz Yapılan görüşme sonucunda;5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası adına kayıtlı hisselerin kat karşılığı verilmesi veya ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan İmar satışı konusunun Komisyon oya sunuldu Oybirliğiyle kabul 36 07/02/ /02/ /03/ /03/ /03/ /03/ Komisyon Emlak ve İstimlak Yapılan görüşme sonucunda;5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası Belediyemize ait Yeşiltepe Mahallesi 21 M-1c 7060 ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan ada 10 parselde kayıtlı binanın zemin, 1 ve 2. katların Komisyon oya sunuldu. AKP grubunun (13) red ve Üye Ayhan 10 yıl süreyle kiraya verilmesi konusunun KAVAS ın çekimser oylarına karşılık (21) kabul oy kullanılarak, toplantıya katılanların Oyçokluğuyla kabul Ertuğrulgazi Mahallesinde bulunan Belediyemiz incelenmek ve tetkik adına kayıtlı hisselerin kat karşılığı verilmesi veya edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle satışı konusunun Hoşnudiye Mahallesi, 980 ada 17 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması. incelenmek ve tetkik edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle

5 39 03/03/ /03/ K O N U S U Ö Z E T İ Sağlık İşleri Belediyemiz e ait Yaşam Köyü Merkezinde Belediyemize şartlı bağış talebi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 18/ g yapılacak tadilatta kullanılmak üzere 5393 Sayılı maddesi hükmü gereği meclisçe görüşülerek; Oy a sunuldu Oybirliğiyle Kanunun 18. Maddesi (g) fıkrası gereği yapılan şartlı bağışın kabul edilmesi konusunun 40 03/03/ /03/ Kültür ve Sosyal İşler Eskişehir-Bursa-Bilecik Kalkınma Ajansının 2014 incelenmek ve tetkik Mali Yılı Destek Programlarına proje başvurusu edilmek üzere na havalesi Oy a sunuldu yapılması konusunun Oybirliğiyle 41 06/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ İmar İmar Eskişehir-Bursa-Bilecik Kalkınma Ajansının 2014 Mali Yılı Destek Programlarına proje başvurusu Yapılan görüşme sonucunda; okunan Komisyon yapılması konusunun müzakere edilerek oya sunuldu Oybirliğiyle kabul Hoşnudiye Mahallesi, 980 ada 17 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması. Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Oybirliğiyle kabul Ertuğrulgazi Mahallesinde bulunan Belediyemiz Yapılan görüşme sonucunda;5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası adına kayıtlı hisselerin kat karşılığı verilmesi veya ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan İmar satışı konusunun Komisyon oya sunuldu Oybirliğiyle kabul 5393 Sayılı Kanunun 19. Maddesi gereği Meclis 1. ve 2. Başkan Vekillerinin gizli oyla seçilmesi. Bu nedenle Meclis üyeleri arasından 2 yıl görev yapmak üzere yapılan gizli oylama neticesinde Meclis 1. Başkan Vekilliğine Erdoğan AYDOĞMUŞ (23 Oy), 2. Başkan Vekilliğine Mete YILMAZ (23 Oy) alması sonucu seçilmişlerdir Sayılı Kanunun 19. Maddesi gereği Meclis Bu nedenle Meclis üyeleri arasından 2 yıl görev yapmak üzere yapılan gizli oylama üyeleri arasından gizli oyla 2 Asil, 2 Yedek Kâtip neticesinde Asil Katip Üye liğine Ahmet İLKER (24 Oy), H.Canan ADLIM (24 üye seçilmesi. Oy), Yedek Katip Üye liğine Nazan ERŞAHİN (24 Oy), Halil Ersen YENİCELİ (24 Oy) alması sonucu seçilmişlerdir Sayılı Kanunun 33. Maddesi gereği Belediye Encümeni ne gizli oyla 3 adet üye seçilmesi. Plan Bütçe na bir yıl süreyle üye seçilmesi. una bir yıl süreyle üye seçilmesi. Bu nedenle; Belediye Meclisi üyeleri arasından yapılan gizli oylama neticesinde; Encümen Üyeliklerine Üye Hasan TUTUCU (24 Oy), Üye Mukaddes HARMANCI YILMAZ (24 Oy), Üye Nuray AKÇASOY (24 Oy) alması sonucu seçilmişlerdir. Bu nedenle; Belediye Meclisimiz içerisinden, 1 Yıl süreyle aday gösterilen 5 adet üye seçimi için yapılan açık oylama neticesinde; CHP grubundan Üye Ahmet İLKER, Üye Nazan ERŞAHİN, Üye Abdülkadir ADAR, AKP grubundan Üye Orhan DURMUŞ ve Üye Ali KARADEMİR Oybirliğiyle seçilmişlerdir. Bu nedenle; Belediye Meclisimiz içerisinden, 1 Yıl süreyle aday gösterilen 5 adet u üye seçimi için yapılan açık oylama neticesinde; CHP grubundan Üye Erdoğan AYDOĞMUŞ, Üye Halil Ersen YENİCELİ, Üye Fatma Rabia AY, AKP grubundan Üye Tuncer KÖKÜER ve Üye Fatih DÜŞ Oybirliğiyle seçilmişlerdir.

6 49 11/04/ /04/ K O N U S U Ö Z E T İ Bu nedenle; Belediye Meclisimiz içerisinden, 1 Yıl süreyle aday gösterilen 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 24. Maddesi 5 adet Yönetmelik üye seçimi için yapılan açık oylama gereği Yönetmelik na bir yıl süreyle neticesinde; CHP grubundan Üye Turgut DOĞANDOR, Üye H. Hüseyin üye seçilmesi BOLAT, Üye Yrd.Doç.Dr.Erkan UÇKAN, AKP grubundan Üye Zihni ÇALIŞKAN ve Üye Fatih DÜŞ Oybirliğiyle seçilmişlerdir /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ Bu nedenle; Belediye Meclisimiz içerisinden, 1 Yıl süreyle aday gösterilen 5 adet 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 24. Maddesi İçkili Yerler Belirleme üye seçimi için yapılan açık oylama neticesinde; gereği İçkili Yerler Belirleme na bir yıl CHP grubundan Üye İbrahim KÖKDERE, Üye Mukaddes HARMANCI YILMAZ, süreyle üye seçilmesi. Üye Hasan TUTUCU, AKP grubundan Üye Serhan ARIMAN ve Üye Mümin ESENOĞLU Oybirliğiyle seçilmişlerdir. Bu nedenle; Belediye Meclisimiz içerisinden, 1 Yıl süreyle aday gösterilen 5 adet 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 24. Maddesi Pazaryerleri üye seçimi için yapılan açık oylama neticesinde; CHP gereği Pazaryerleri na bir yıl süreyle üye grubundan Üye Yaşar TEPEKAYA, Üye Metin GÜNDOĞDU, Üye Nazan seçilmesi. ERŞAHİN, AKP grubundan Üye Mümin ESENOĞLU ve Üye Sami AYDOĞDU Oybirliğiyle seçilmişlerdir. Bu nedenle; Belediye Meclisimiz içerisinden, 1 Yıl süreyle aday gösterilen 5 adet 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 24. Maddesi Sağlık ve Çevre üye seçimi için yapılan açık oylama neticesinde; CHP gereği Sağlık ve Çevre na bir yıl süreyle grubundan Üye Fatma Rabia AY, Üye Zeynep ÇETİN, Üye Mukaddes üye seçilmesi. HARMANCI YILMAZ, AKP grubundan Üye Mustafa ÖNDER ve Üye Ahmet SİVRİ Oybirliğiyle seçilmişlerdir. Bu nedenle; Belediye Meclisimiz içerisinden, 1 Yıl süreyle aday gösterilen 5 adet 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 24. Maddesi Eğitim üye seçimi için yapılan açık oylama neticesinde; CHP gereği Eğitim na bir yıl süreyle üye grubundan Üye Serdar Taci ZENGİN, Üye Yrd.Doç.Dr.Erkan UÇKAN, Üye seçilmesi. Abdülkadir ADAR, AKP grubundan Üye Prof.Dr. Nermin GENCE ve Üye Sami AYDOĞDU Oybirliğiyle seçilmişlerdir. Bu nedenle; Belediye Meclisimiz içerisinden, 1 Yıl süreyle aday gösterilen 5 adet 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 24. Maddesi Hukuk üye seçimi için yapılan açık oylama neticesinde; CHP gereği Hukuk na bir yıl süreyle üye grubundan Üye Turgut DOĞANDOR, Üye Nuray AKÇASOY, Üye Serdar Taci seçilmesi ZENGİN, AKP grubundan Üye Zihni ÇALIŞKAN ve Üye Serhan ARIMAN Oybirliğiyle seçilmişlerdir. Bu nedenle; Belediye Meclisimiz içerisinden, 1 Yıl süreyle aday gösterilen 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 24. Maddesi 5 adet Sanat, Kültür ve Spor üye seçimi için yapılan açık gereği Sanat, Kültür ve Spor na bir yıl oylama neticesinde; CHP grubundan Üye Zeynep ÇETİN, Üye Hasan süreyle üye seçilmesi. Hüseyin BOLAT, Üye H.Canan ADLIM, AKP grubundan Üye Aydan ÜNLÜOĞLU ve Üye Onur OSKAY Oybirliğiyle seçilmişlerdir. Bu nedenle; Belediye Meclisimiz içerisinden, 1 Yıl süreyle aday gösterilen 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 24. Maddesi 5 adet Esnaf ve Zanaatkarlar üye seçimi için yapılan açık gereği Esnaf ve Zanaatkârlar na bir yıl oylama neticesinde;chp grubundan Üye Niyazi ÇETİN, Üye Abdullah süreyle üye seçilmesi. SARGIN, Üye İbrahim KÖKDERE, AKP grubundan Üye Ahmet SİVRİ ve Üye Mustafa ÖNDER Oybirliğiyle seçilmişlerdir.

7 57 11/04/ /04/ K O N U S U Ö Z E T İ Bu nedenle; Belediye Meclisimiz içerisinden, 1 Yıl süreyle aday gösterilen 5 adet 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 24. Maddesi Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği üye seçimi için yapılan açık oylama gereği Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği na bir neticesinde; CHP grubundan Üye Nuray AKÇASOY, Üye Zeynep ÇETİN, Üye yıl süreyle üye seçilmesi. Turgut DOĞANDOR, AKP grubundan Üye Prof.Dr. Nermin GENCE ve Üye Aydan ÜNLÜOĞLU Oybirliğiyle seçilmişlerdir /04/ /04/ /04/ /04/ Kentler Birliği ne 1 Asil, 1 Yedek üye seçilmesi. Sağlıklı Kentler Birliğine 2 Asil, 2 Yedek üye seçilmesi. Belediye Başkanı Dt. Ahmet ATAÇ ile birlikte Meclis üyesi Yrd.Doç.Dr.Erkan UÇKAN Asil, Erdoğan AYDOĞMUŞ Yedek üye olarak belirlenmesi oya sunuldu Oybirliğiyle Kabul edildi. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet ATAÇ ve Meclis Üyeleri arasından Fatma Rabia AY ve Turgut DOĞANDOR Asil, Nazan ERŞAHİN ve H.Canan ADLIM Yedek üye olarak belirlenmesi oya sunuldu Oybirliğiyle Kabul edildi. Belediye Meclisimizin (Başkan dahil) toplam üye sayısı 38 dir. Buna göre ; 60 11/04/ /04/2014 İç Anadolu Belediyeler Birliğine üye seçilmesi Dt.Ahmet ATAÇ: Belediye Başkanı - Doğal Üye,1-) Erdoğan AYDOĞMUŞ: Asil,2-) Ahmet İLKER: Asil,3-) Abdullah SARGIN: Asil,1- ) Metin GÜNDOĞDU: Yedek,2-) İbrahim KÖKDERE: Yedek;Üye olmak üzere Ak Parti gurubundan Üye Tuncer KÖKÜER in red oyuna karşılık Birlik Tüzüğünün 7. Maddesi ve 5355 Sayılı Kanunun 8. Maddesi gereği Oyçokluğuyla seçilmişlerdir /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/2014 İnsan Kaynakları ve Eğitim İnsan Kaynakları ve Eğitim Temizlik İşleri Özel Kalem 6289 Sayılı Kanun gereği Belediyemizde yetkili Belediyemizde Yetkili Kamu Görevlileri Sendikası ile Sosyal Denge Kamu Görevlileri Sendikası ile Sosyal Denge Sözleşmesi yapılabilmesi ve yapılacak olan Sosyal Denge Sözleşmesi için Sözleşmesi yapılabilmesi için Belediye Başkanına Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu müzakere edilerek; Oy a yetki verilmesi konusunun sunuldu, Oybirliğiyle Belediyemiz ile kardeş kent ilişkisi bulunan Almaya İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel nün tarih nın Berlin Kenti Treptow-Köpenick Belediyesi ve 2005/62 Sayılı Genelgesi doğrultusunda, harcırah giderlerinin tarafından her yıl düzenlenen Uluslar arası Gençlik Belediyemiz bütçesinden karşılamak üzere 24 Mayıs Haziran Festivaline katılmak üzere Belediyemizi temsilen 2014 tarihlerinde yurt dışında görevlendirilmesi konusu müzakere edilerek; Yurtdışı görevlendirme yapılması. Oy a sunuldu, Oybirliğiyle Kentiçi temizlik hizmetleri,çöp toplama ve nakli,cadde ve sokakların el ve Belediyemiz Kent içi Temizlik Hizmetleri, çöp makine ile temizletilmesi,genel çevre temizlik hizmeti işinin tekrar 18 ay toplama ve nakil işinin tekrar 18 ay süreyle ihale süreyle ihale edilmesi konusu müzakere edilerek; Oy a sunuldu, edilmesi konusunun Oybirliğiyle 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesine 5393 Sayılı Kanun 56. Maddesi gereği göre hazırlanan 2013 Yılına ait Belediyemiz Faaliyet nun 5393 Belediyemizin bir yıllık Başkanlık Faaliyet Sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereği müzakere edilerek oya nun sunuldu toplantıya katılan mevcut AKP Grubunun (14 Red) oylarına karşılık (24 Kabul) Oyçokluğuyla kabul

8 65 06/05/ /04/ /05/ /04/ /05/ /04/ K O N U S U Ö Z E T İ Mali Hizmetler Mali Hizmetler Koruma Kurulu Başkanlığı na; Asil Üyeliğe; Süleyman BULUŞAN, 4081 Sayılı Kanunun 4. Maddesi gereği Çiftçi Kurtuluş UZUN, Yüksel KESKİN, Kemal GÖKMEN, Mustafa ERDEN, Malları Koruma Başkanlığı na gizli oyla 5 asil 5 Yedek Üyeliğe; Davut ÜNSAL, Turgut MUT, Mehmet YALÇIN, Mustafa yedek üye ve Murakabe Heyetine 5 asil 5 yedek üye AĞIR, Süleyman ÖZBAY seçilmişlerdir. Murakabe Heyeti seçilmesi. Başkanlığı na; Asil Üyeliğe; İbrahim KÖKDERE, Mümin ESENOĞLU, Özgür ALP, İsmet YALÇIN, Ruşen AK, Yedek Üyeliğe; İrfan YILDIRIM, Ahmet TUNA, Selim ÖZEN, Veli OFLAZ, Niyazi ÇETİN seçilmişlerdir Sayılı Kanunun 18. Maddesi (b) fıkrası gereği incelenmek ve tetkik Tepebaşı Belediyesi nin 2013 Mali Yılı Kesin Hesabı edilmek üzere na havalesi oya sunuldu ve Taşınır Kesin Hesabının Oybirliğiyle 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (b) fıkrası gereği kapatılan Gündüzler Belediyesinin 2013 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabının incelenmek ve tetkik edilmek üzere na havalesi oya sunuldu Oybirliğiyle 68 06/05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ İnsan Kaynakları ve Eğitim Emlak ve İstimlak Emlak ve İstimlak 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (i) fıkrası gereği Tepebaşı Peyzaj Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret incelenmek ve tetkik Limited Şirketimizin, Anonim Şirketine edilmek üzere na havalesi oya sunuldu dönüştürülmesi ve sermaye artışı yapılması Oybirliğiyle konusunun Belediyemiz ile kardeş kent ilişkisi bulunan Almanya nın Treptow-Köpenick Belediyesinin Mayıs 2014 tarihleri arasında düzenlemiş olduğu Uluslar arası Gençlik Festivaline katılmak üzere Yurtdışı görevlendirme yapılması. incelenmek ve tetkik edilmek üzere na havalesi oya sunuldu Oybirliğiyle Esentepe, Tunalı ve Tepebaşı Mahallelerinde bulunan Belediyemiz adına kayıtlı hisselerin kat karşılığı incelenmek ve tetkik edilmek üzere u na verilmesi veya satışı konusunun havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Esentepe Mahallesinde bulunan Belediyemiz adına kayıtlı parselin kat karşılığı verilmesi veya satışı incelenmek ve tetkik edilmek üzere u na konusunun havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Hoşnudiye, Yenibağlar Mahallesinde Fabrikalar Bölgesi Koruma Alanı sınırlarının işlenmesi Lejand ve Plan Notları (Koruma Alanı Dışı) paftasının değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması. incelenmek ve tetkik edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle

9 73 06/05/ /05/ K O N U S U Ö Z E T İ Hoşnudiye, Yenibağlar Mahallesinde Fabrikalar Bölgesi Koruma Alanı Lejand ve Plan Notları paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması. incelenmek ve tetkik edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle 74 06/05/ /02/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ Zabıta Batıkent, Çamlıca, Sazova, Ertuğrulgazi, Şarhöyük, Fevziçakmak Mahallelerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna yapılan itirazın incelenmek ve tetkik edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Tepebaşı Bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına 53. Madde olarak plan notu ilavesinin incelenmek ve tetkik edilmek üzere u na iptali konusunun havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle 6360 Sayılı Kanun ile Tüzel Kişiliği kaldırılarak Mahalleye dönüştürülen Köylerde Tip Proje Hizmeti verilmesi kapsamında Ruhsat ve Çap Harçlarının Alınmaması konusunun 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (m) fıkrası gereği Pazar Yerleri Yönetmeliğinin yeniden güncellenmesi konusunun incelenmek ve tetkik edilmek üzere na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle incelenmek ve tetkik edilmek üzere Pazar Yerleri, Hukuk ve Yönetmelik na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Yapılan görüşme sonucunda; okunan Komisyon 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (i) fıkrası müzakere edilerek oya sunuldu toplantıya katılan gereği Tepebaşı Peyzaj Temizlik İnşaat mevcut AKP Grubundan Mustafa BİRSEN, Tuncer KÖKÜER, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketimizin, Mustafa ÖNDER, Zihni ÇALIŞKAN, Aydan ÜNLÜOĞLU, Anonim Şirketine dönüştürülmesi ve Onur OSKAY, Ahmet SİVRİ, Ali KARADEMİR, Mümin sermaye artışı yapılması konusunun ESENOĞLU, Orhan DURMUŞ, Prof.Dr. Nermin GENCE, Sami AYDOĞDU, Fatih DÜŞ (13 Red) oylarına karşılık (22 Kabul) Oyçokluğuyla kabul Belediyemiz ile kardeş kent ilişkisi bulunan Almanya nın Treptow-Köpenick Belediyesinin Mayıs 2014 tarihleri Yapılan görüşme sonucunda; gündemin 2. Maddesi ile ilgili konu müzakere arasında düzenlemiş olduğu Uluslar arası edilerek oya sunuldu Oybirliğiyle kabul Gençlik Festivaline katılmak üzere Yurtdışı görevlendirme yapılması

10 80 08/05/ /05/ K O N U S U Ö Z E T İ 6360 Sayılı Kanun ile Tüzel Kişiliği kaldırılarak Mahalleye dönüştürülen Yapılan görüşme sonucunda; okunan Komisyon Köylerde Tip Proje Hizmeti verilmesi müzakere edilerek oya sunuldu Oybirliğiyle kabul kapsamında Ruhsat ve Çap Ücretleri Alınmaması konusunun görüşülmesi 81 08/05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ İmar İmar İmar İmar İmar Esentepe, Tunalı ve Tepebaşı Mahallelerinde bulunan Belediyemiz adına kayıtlı hisselerin kat karşılığı verilmesi veya satışı konusunun görüşülmesi Esentepe Mahallesinde bulunan Belediyemiz adına kayıtlı parselin kat karşılığı verilmesi veya satışı konusunun görüşülmesi Yapılan görüşme sonucunda;5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan İmar Komisyon oya sunuldu Oybirliğiyle kabul Yapılan görüşme sonucunda;5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan İmar Komisyon oya sunuldu Oybirliğiyle kabul Hoşnudiye, Yenibağlar Mahallesinde Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği Fabrikalar Bölgesi Koruma Alanı konusu 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı İmar sınırlarının işlenmesi Lejand ve Plan Notları Kanunu nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair (Koruma Alanı Dışı) paftasının Yönetmelik hükümleri gereği müzakere edilerek; okunan İmar değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Komisyon oya sunuldu Oybirliğiyle kabul uygulama imar planı değişikliği yapılması Batıkent, Çamlıca, Sazova, Ertuğrulgazi, Şarhöyük, Fevziçakmak Mahallelerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna yapılan itirazın görüşülmesi Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı revizyonuna yapılan itiraz konusu 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu toplantıya katılan mevcut AKP Grubunun (13 Red) oylarına karşılık (22 Kabul) Oyçokluğuyla kabul Tepebaşı Bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı revizyonuna imar planı plan notlarına 53. Madde olarak yapılan itiraz konusu 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 plan notu ilavesinin iptali konusunun Sayılı İmar Kanunu nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara görüşülmesi Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere edilerek; okunan İmar Komisyon oya sunuldu Oybirliğiyle kabul Yapılan görüşme sonucunda; Belediyemizin 2013 Mali Yılı Kesin 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (b) fıkrası Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı konusu 5393 Sayılı Belediye gereği Tepebaşı Belediyesi nin 2013 Mali Kanunu nun 18. Maddesi (b) fıkrası ve 64. Maddesi gereği 2013 Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı müzakere edilerek Hesabının görüşülmesi Komisyon doğrultusunda Oy a sunuldu Oyçokluğuyla kabul

11 87 08/05/ /05/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /05/ /06/ /05/ K O N U S U Ö Z E T İ Emlak ve İstimlak Emlak ve İstimlak Destek Hizmetleri Sağlık İşleri Yapılan görüşme sonucunda; Eski Gündüzler Belediyesi nin Sayılı Kanunun 18. Maddesi (b) fıkrası Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı konusu 5393 Sayılı gereği kapatılan Gündüzler Belediyesinin Belediye Kanunu nun 18. Maddesi (b) fıkrası ve 64. Maddesi gereği 2013 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır 2013 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı müzakere Kesin Hesabının görüşülmesi edilerek Komisyon doğrultusunda Oy a sunuldu Oyçokluğuyla kabul Tunalı Mahallesinde bulunan Belediyemiz adına incelenmek ve tetkik kayıtlı hissenin kat karşılığı verilmesi veya satışı edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle konusunun Cumhuriye Mahallesinde bulunan Belediyemiz adına incelenmek ve tetkik kayıtlı hissenin kat karşılığı verilmesi veya satışı edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle konusunun 5393 Sayılı Kanunun 75. Maddesi (b) fıkrası gereği Konunun 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.Maddesinin b bendi gereği Tepebaşı Kaymakamlığı na 1 adet binek aracı tahsis müzakere edilerek ; Oy a sunuldu Oybirliğiyle edilmesi konusunun 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 18. Maddesi (m) incelenmek ve tetkik fıkrası gereği Yaşlı Konuk Evi Yönetmeliği nde edilmek üzere Yönetmelik ve Hukuk na havalesi Oy a sunuldu değişiklik yapılması konusunun Oybirliğiyle 92 02/06/ /06/ /06/ /05/ /06/ /05/ Mali Hizmetler Fen İşleri 2464 Sayılı Kanunun 97. Maddesi gereği 2014 yılı incelenmek ve tetkik içerisinde Yaşlı Konuk Evi aylık bakım edilmek üzere na havalesi Oy a sunuldu ücretlerinin belirlenerek Gelir Tarifesine eklenmesi Oybirliğiyle konusunun Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi incelenmek ve tetkik kapsamında Eskişehir Kent Merkezi geçişinde edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazın 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86. Maddesi gereği 2010,2011,2012,2013 yıllarını incelenmek ve tetkik kapsayan mahallelerde yapılan asfalt,tretuvar ve yol edilmek üzere na havalesi Oy a sunuldu beton parke taşı çalışmaları ile ilgili harcamalara Oybirliğiyle katılım paylarının alınması konusunun 95 04/06/ /06/ /06/ /06/ Yönetmelik ve ukuk KomisyonH Komisyon 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 18. Maddesi (m) fıkrası Yapılan görüşme sonucunda; Yaşlı Konuk Evi Yönetmeliği nde değişiklik yapılması gereği Yaşlı Konuk Evi Yönetmeliği nde değişiklik konusu 5393 Sayılı Kanun un 18. Maddesi (m) fıkrası gereği müzakere edilerek oya yapılması konusunun sunuldu Oybirliğiyle kabul 2464 Sayılı Kanunun 97. Maddesi gereği 2014 yılı içerisinde Yaşlı Konuk Evi aylık bakım ücretlerinin belirlenerek Gelir Yapılan görüşme sonucunda; okunan Komisyon müzakere edilerek Tarifesine eklenmesi konusunun oya sunuldu Oybirliğiyle kabul

12 97 04/06/ /06/ K O N U S U Ö Z E T İ Komisyon 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86. Maddesi gereği 2010,2011,2012,2013 yıllarını kapsayan mahallelerde yapılan asfalt,tretuvar ve yol beton parke taşı çalışmaları ile ilgili harcamalara katılım paylarının alınması konusunun 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 86 ve ilgili maddeleri gereği yapılan görüşme sonucunda; okunan Komisyon müzakere edilerek oya sunuldu Oybirliğiyle kabul 98 04/06/ /05/ /06/ /06/ Pazar Yerleri,Hukuk ve Yönetmelik Komisyon 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (m) fıkrası gereği Pazar Yapılan görüşme sonucunda; okunan Pazar Yerleri, Hukuk ve Yönetmelik Ortak Yerleri Yönetmeliğinin yeniden güncellenmesi konusunun Komisyon müzakere edilerek oya sunuldu Oybirliğiyle kabul Tunalı Mahallesinde bulunan Belediyemiz adına kayıtlı hissenin satışı konusunun Yapılan görüşme sonucunda;5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Oybirliğiyle kabul /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /06/ Mali Hizmetler Cumhuriye Mahallesinde bulunan Belediyemiz adına kayıtlı hissenin satışı konusunun Yapılan görüşme sonucunda;5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Oybirliğiyle kabul Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı Fabrikalar Bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Koruma Alanı Lejand ve Plan Notlarının düzenlenmesine Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere edilerek; okunan İmar ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Komisyon oya sunuldu toplantıya katılan mevcut AKP Grubunun (12 Red) yapılması. oylarına karşılık (21 Kabul) kullanılarak Oyçokluğuyla kabul 5393 Sayılı Kanunun 9. Maddesi gereği Sazova Mahallesi Elmalık Mevkiinde Mahalle kurulması. Yapılan görüşme sonucunda; okunan müzakere edilerek oya sunuldu 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 9. Maddesi uyarınca Sazova Mahallesinden bölünerek Elmalık Mahallesi ismi ile yeni bir mahalle kurulması konusu Oybirliğiyle Red Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı Tepebaşı Belediyesi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Notlarının revize edilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere edilerek; okunan İmar İmar Planı değişikliği yapılması. Komisyon oya sunuldu Oybirliğiyle kabul Tunalı Mahallesinde bulunan Belediyemize ait hissenin kat karşılığı verilmesi veya satışı konusunun Belediyemizin hissedarı olduğu Hoşnudiye Mahallesi 429 ada, 107 parselin izale-i şuyu ile satışına katılınması konusunun Tepebaşı Mahallesinde bulunan Belediyemize ait gayrimenkule sınırlı ayni hak tesisi kurulması konusunun Sayılı Belediye Kanunu nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek üzere İmar na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle 5393 sayılı kanunun 15. Maddesinin h bendi ve yine aynı kanunun 18. Maddesinin e bendi gereğince Başkanlığa yetki verilmesi konusu müzakere edilerek, Oy a sunuldu Oybirliğiyle üzere na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Eskibağlar Mahallesi 157 pafta, 509 ada, 12 nolu parselde bulunan 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin i bendi ve yine aynı kanunun 18. binanın birinci kat 3 nolu bağımsız bölümünün belediyemize şartlı Maddesinin g bendi gereğince Başkanlığa yetki verilmesi konusu müzakere edilerek ; Oy a bağışı konusunun sunuldu Oybirliğiyle 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi gereği 2015 Yılı Yatırım Programının 5393 sayılı kanunun 24. Maddesi gereği müzakere edilerek incelenmek ve tetkik edilmek üzere na gönderilmesi oybirliğiyle

13 K O N U S U Ö Z E T İ /07/ /06/ /07/ /06/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ Mali Hizmetler Sağlık İşleri Fen İşleri Fen İşleri Fen İşleri 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi gereği dönemi 5 yıllık Yatırım Programlarının 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi gereği müzakere edilerek incelenmek ve tetkik edilmek üzere na gönderilmesi oybirliğiyle 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (n) fıkrası gereği Yaşam Bağış yapan Şaziye BARLAS kardeşi İbrahim Ethem KESİKBAŞ adının Yaşam Köyü nde Köyünde bulunan Montaj Atölyesine İbrahim Ethem bulunan Montaj Atölyesi ne verilmesi konusu müzakere edilerek; Oy a sunuldu Oybirliğiyle KESİKBAŞ isminin verilmesi konusunun 2014 Yılı Yatırım Programında yer alan ve ihalesi yapılan Prefabrik Betondan İmar Edilmiş Bordür ve Parke Taş Alımı ve üzere Plan Nakliyesi İşi için 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (d) fıkrası Bütçe na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle gereği İller Bankasından kredi alınması konusunun 2014 Yılı Yatırım Programında yer alan ve ihalesi yapılan Yama Asfaltı (Tip-2) Alımı İşi için 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi üzere Plan (d) fıkrası gereği İller Bankasından kredi alınması konusunun Bütçe na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Tepebaşı Belediyesi Spor Kompleksi Açık ve Kapalı Yüzme Havuzu Yapım İşi için 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (d) üzere Plan fıkrası gereği İller Bankasından ek kredi alınması konusunun Bütçe na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Işıklar Mahallesi, 774 ada 47, 20, 24 ve 37 parsellerin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması. Anadolu Üniversitesi İki Eylül Kampüs Alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması. üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ Komisyon Komisyon Komisyon Komisyon 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi gereği dönemi 5 yıllık Yatırım Programlarının 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi gereği 2015 Yılı Yatırım Programının 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi gereği Belediyemizin 5. Beş Yıllık Yatırım Programı doğrultusunda oya sunuldu Oybirliğiyle 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi gereği Belediyemizin 5. Beş Yıllık Yatırım Programı doğrultusunda oya sunuldu Oybirliğiyle 2014 Yılı Yatırım Programında yer alan ve ihalesi yapılan Yapılan görüşme sonucunda; İller Bankasından Kredi Alınması konusu 5393 Sayılı Prefabrik Betondan İmar Edilmiş Bordür ve Parke Taş Belediye Kanunu nun 18. Maddesi d fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan Alımı ve Nakliyesi İşi için 5393 Sayılı Kanunun 18. Komisyon oya sunuldu toplantıya katılan mevcut AKP Maddesi (d) fıkrası gereği İller Bankasından kredi Grubunun (13 Red) oylarına karşılık (24 Kabul) Oyçokluğuyla kabul alınması konusunun 2014 Yılı Yatırım Programında yer alan ve ihalesi yapılan Yapılan görüşme sonucunda; İller Bankasından Kredi Alınması konusu 5393 Sayılı Yama Asfaltı (Tip-2) Alımı İşi için 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 18. Maddesi d fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan Kanunun 18. Maddesi (d) fıkrası gereği İller Bankasından Komisyon oya sunuldu toplantıya katılan mevcut AKP kredi alınması konusunun Grubunun (13 Red) oylarına karşılık (24 Kabul) Oyçokluğuyla kabul /07/ /07/ Komisyon Tepebaşı Belediyesi Spor Kompleksi Açık ve Kapalı Yapılan görüşme sonucunda; İller Bankasından Kredi Alınması konusu 5393 Sayılı Yüzme Havuzu Yapım İşi için 5393 Sayılı Kanunun 18. Belediye Kanunu nun 18. Maddesi d fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan Maddesi (d) fıkrası gereği İller Bankasından ek kredi Komisyon oya sunuldu toplantıya katılan mevcut AKP alınması konusunun Grubunun (13 Red) oylarına karşılık (24 Kabul) Oyçokluğuyla kabul

14 121 04/07/ /07/ K O N U S U Ö Z E T İ Tunalı Mahallesinde bulunan Belediyemize ait hissenin kat karşılığı verilmesi veya satışı konusunun Yapılan görüşme sonucunda;5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Oybirliğiyle kabul /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /09/ /08/ /09/ /08/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ Mali Hizmetler Strateji Geliştirme Park ve Bahçeler Park ve Bahçeler Tepebaşı Mahallesinde bulunan Belediyemize ait Yapılan görüşme sonucunda;5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. gayrimenkule sınırlı ayni hak tesisi kurulması konusunun Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan Komisyon oya sunuldu Oybirliğiyle kabul Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı Işıklar Mahallesi, 774 ada 47, 20, 24 ve 37 parsellerin Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 8. Maddesi ve Plan bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere edilerek; değişikliği yapılması. okunan oya sunuldu Oybirliğiyle kabul Anadolu Üniversitesi İki Eylül Kampüs Alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması. Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Oybirliğiyle kabul 11 Temmuz 2014 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği doğrultusunda 2464 Sayılı üzere Plan Kanunun 96. Maddesi gereği Gelir Tarifesinin Bütçe na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi gereği çalışma dönemini kapsayan stratejik plan taslağının üzere Plan Bütçe na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Cumhuriye, Zincirlikuyu, Gökdere Mahallelerinde bulunan üzere gayrimenkullerin kat karşılığı verilmesi veya satışı konusunun u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Mülkiyeti Belediyemize ait Eskibağlar Mahallesi 21M-3D pafta, üzere 2326 ada, 2018,85 m2 lik parselin, hazine adına bedelli veya İmar, Hukuk ve na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle bedelsiz devri konusunun Zincirlikuyu Mahallesi 4957 parselin krokide belirtilen kısımlarına ESGAZ A.Ş. adına RMA istasyonu olarak üzere kullanılmak üzere irtifak hakkı tesis edilmesi konusunun İmar, Hukuk ve na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Batıkent Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı - Ulusal Egemenlik Batıkent Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı - Ulusal Egemenlik Bulvarı-Çevre Yolu arasında Bulvarı-Çevre Yolu arasında bulunan m² lik parka 5393 bulunan m² lik parka Ahmet SEZER isminin verilmesi konusu müzakere edilerek Sayılı Kanunun 18.Maddesi (n) fıkrası gereği isim verilmesi. Oy a sunuldu Oybirliğiyle Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Caddesi üzerinde bulunan üzere m² lik parka 5393 Sayılı Kanunun 18.Maddesi (n) fıkrası Hukuk na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle gereği isim verilmesi. Yenibağlar Mahallesi, 20M-2a-2b pafta, 2592 ada, 6 parselin bir üzere kısmı ve 7 parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle imar planı değişikliği yapılması.

15 133 01/09/ /09/ K O N U S U Ö Z E T İ Gündüzler Mahallesi, İ25B-12A-1D pafta, 4219 parselin üzere bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle yapılması /09/ /09/ /09/ /09/ Sayılı Kanunun 9. Maddesi gereği Cumhuriyet Mahallesi üzere sınırları içinde kalan Yıldırım Çiftliği ismi ile mahalle kurulması Hukuk ve u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle konusunun Aşağısöğütönü Mahallesi Ada, 1 Parselin planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin 14. Maddesi 3/a fıkrası gereği üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ Komisyon Komisyon Hukuk, Plan Bütçe Ortak Komisyon Hukuk, Plan Bütçe Ortak Komisyon 11 Temmuz 2014 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Gelir Tarifesi konusu 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 18. Maddesi d fıkrası gereği Gelirleri Kanunu Genel Tebliği doğrultusunda 2464 Sayılı müzakere edilerek; okunan Komisyon oya sunuldu toplantıya katılan Kanunun 96. Maddesi gereği Gelir Tarifesinin mevcut AKP Grubunun (13 Red) oylarına karşılık (23 Kabul) Oyçokluğuyla kabul 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi gereği çalışma dönemini kapsayan stratejik plan taslağının Cumhuriye, Zincirlikuyu, Gökdere Mahallelerinde bulunan gayrimenkullerin satışı konusunun Stratejik Plan Taslağı konusu 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 18. Maddesi d fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan Komisyon oya sunuldu toplantıya katılan mevcut AKP Grubunun (13 Red) oylarına karşılık (23 Kabul) Oyçokluğuyla kabul 5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Oybirliğiyle kabul Mülkiyeti Belediyemize ait Eskibağlar Mahallesi 21M-3D pafta, 2326 ada, 2018,85 m2 lik parselin, bedelli olarak devri veya Okunan Hukuk, Ortak Komisyon oya sunuldu Oybirliğiyle kabul Maliye Hazinesine ait arazilerle takas edilmesi konusunun Zincirlikuyu Mahallesi 4957 parselin krokide belirtilen 5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere kısımlarına ESGAZ A.Ş. adına RMS istasyonu olarak kullanılmak edilerek; okunan Hukuk, Ortak Komisyon oya sunuldu üzere tahsis edilmesi. Oybirliğiyle kabul /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /10/ /09/ /10/ /09/ Uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı Yenibağlar Mahallesi, 20M-2a-2b pafta, 2592 ada, 6 parselin bir İmar Kanunu nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri kısmı ve 7 parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Oybirliğiyle kabul imar planı değişikliği yapılması. Uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı Gündüzler Mahallesi, İ25B-12A-1D pafta, 4219 parselin İmar Kanunu nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Oybirliğiyle kabul yapılması. Aşağısöğütönü Mahallesi Ada, 1 Parselin planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin 14. Maddesi 3/a fıkrası gereği 5393 Sayılı Kanunun41. Maddesi gereği 2015 Yılı Performans Programının 5393 Sayılı Kanunun 18. ve 62. Maddeleri gereği 2015 Yılı Bütçesinin Uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Oybirliğiyle kabul üzere na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle üzere na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle

16 146 01/10/ /09/ K O N U S U Ö Z E T İ İnsan Kaynakları ve Eğitim Üyesi bulunduğumuz Sağlıklı Kentler Birliğinin Yunanistan ın Atina Kentinde düzenlemiş olduğu toplantıya Oy a sunuldu Oybirliğiyle katılmak üzere görevlendirme yapılması /10/ /10/ Tunalı Mahallesinde 53,50 m2 hissenin satışa çıkartılması /10/ /10/ /10/ /10/ Aşağısöğütönü ve Zincirlikuyu Mahallelerinde bulunan Belediyemize ait hisselerin kat karşılığı verilmesi veya satışı konusunun Tepebaşı (Uluönder) Mahallesinde bulunan Belediyemize ait parselin kat karşılığı verilmesi konusunun üzere na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle /10/ /09/ Dış İlişkiler 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (p) fıkrası gereği Mahmudiye Belediyesi ile Kardeş Şehir ilişkisi kurulması. Oy a sunuldu Oybirliğiyle /10/ /09/ /10/ /09/ /10/ /09/ İnsan Kaynakları ve Eğitim İnsan Kaynakları ve Eğitim İnsan Kaynakları ve Eğitim 5393 Sayılı Kanunun 18, 48 ve 49. Maddeleri gereği Sosyal Yardım İşleri kurulması. üzere na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle 5393 Sayılı Kanunun (m) fıkrası gereği Sosyal Yardım İşleri çalışma yönetmeliğinin hazırlanması ve üzere Yönetmelik na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle diğer yönetmeliklerin revize edilmesi. Almanya nın Berlin ve Essen Kentlerinde düzenlenecek olan Belediye uygulamaları ile ilgili teknik inceleme ve Oy a sunuldu Oybirliğiyle araştırma yapmak üzere görevlendirme yapılması /10/ /10/ Ömerağa Mahallesi 592 ada 41 nolu parselin tapu kütüğünde bulunan şerhinin kaldırılması /10/ /10/ /10/ /10/ Tunalı Mahallesinde 53,50 m2 hissenin satışa çıkartılması sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Oybirliğiyle kabul Aşağısöğütönü ve Zincirlikuyu Mahallelerinde bulunan 5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği Belediyemize ait hisselerin kat karşılığı verilmesi veya satışı müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Oybirliğiyle konusunun kabul /10/ /10/ Tepebaşı (Uluönder) Mahallesinde bulunan Belediyemize Komisyon ait parselin kat karşılığı verilmesi konusunun Okunan Komisyon müzakere edilerek oya sunuldu Oybirliğiyle kabul /10/ /10/ /10/ /10/ Sayılı Kanunun 18, 48 ve 49. Maddeleri gereği Okunan Komisyon müzakere edilerek oya sunuldu Komisyon Sosyal Yardım İşleri kurulması. Oybirliğiyle kabul 5393 Sayılı Kanunun (m) fıkrası gereği Sosyal Yardım Yönetmelik Okunan Yönetmelik Komisyon müzakere edilerek oya sunuldu İşleri çalışma yönetmeliğinin hazırlanması ve Komisyon Oybirliğiyle kabul diğer yönetmeliklerin revize edilmesi.

17 160 08/10/ /10/ K O N U S U Ö Z E T İ Ömerağa Mahallesi 592 ada 41 nolu parselin tapu kütüğünde bulunan şerhinin kaldırılması sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Oybirliğiyle kabul /10/ /10/ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /10/ /11/ /11/ Yılı Performans Programı 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol 5393 Sayılı Kanunun41. Maddesi gereği 2015 Yılı Kanunu nun 9. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 41. Maddesi gereği Komisyon Performans Programının müzakere edilerek; Komisyon doğrultusunda oya sunuldu Ak Parti Gurubunun (12) Red oylarına karşılık (22 Kabul) Oyçokluğuyla kabul Belediyemizin 2014 Mali Yılı Bütçesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol 5393 Sayılı Kanunun 18. ve 62. Maddeleri gereği 2015 Yılı Kanunu ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 18-b, 61. ve 62. Maddeleri gereğince Komisyon Bütçesinin müzakere edilerek; Komisyon doğrultusunda oya sunuldu Ak Parti Gurubunun (12) Red oylarına karşılık (22 Kabul) Oyçokluğuyla kabul Dış İlişkiler 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 3. Maddesi gereği Hekimdağ Mahallesinde yapılacak kadastro çalışmalarında görev almak üzere bilirkişi komisyonuna açık oyla üye seçilmesi. Eskişehir Kadastro tarafından gerçekleştirilecek olan orman kadastrosu çalışmalarında görev almak üzere bilirkişi na açık oyla üye seçilmesi konusu müzakere edilerek; Oy a sunuldu Oybirliğiyle 5393 Sayılı Kanunun 74. Maddesi gereği Bulgaristan ın Bulgaristan ın Dobrich Kenti Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş kent Dobrich Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş kent ilişkisinin kurulması konusu müzakere edilerek; Oy a sunuldu Oybirliğiyle kabul ilişkisi kurulması. edildi. Eskibağlar Mahallesi, 21M-3d pafta, 2916 ada 2 parsel ve 2326 ada 263 parselin bir kısmında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması. Tunalı Mahallesinde bulunan Belediyemize ait hissenin kat karşılığı verilmesi veya satışı konusunun /11/ /11/ /12/ /11/ u Dış İlişkiler Tunalı Mahallesinde bulunan Belediyemize ait hissenin satışı konusunun Antalya İli Muratpaşa İlçe Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş kent ilişkisi kurulması sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Oybirliğiyle kabul Muratpaşa İlçe Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş kent ilişkisi kurulması konusu müzakere edilerek; Oy a sunuldu Oybirliğiyle /12/ /11/ Kültür ve Sosyal İşler 5393 Sayılı Kanunun 75. Maddesi (b) fıkrası gereği Tepebaşı İlçe Müftülüğüne 1 adet araç tahsis edilmesi Sayılı Kanunun 75. Maddesinin (b) fıkrası gereği Oy a sunuldu Oybirliğiyle /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ Mali Hizmetler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereği 2014 yılı Bütçemizde aktarma yapılması. Yönetmelik na 1 üye seçilmesi. Eğitim na 1 üye seçilmesi. üzere na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle 5393 Sayılı Kanunun 24. Maddesi ve Yönetmeliğin 21. Maddesi gereği boşalan Yönetmelik na süreyi tamamlamak üzere oranlama sistemine göre CHP grubundan Nazan ERŞAHİN Oybirliğiyle seçilmiştir Sayılı Kanunun 24. Maddesi ve Yönetmeliğin 21. Maddesi gereği boşalan Eğitim na süreyi tamamlamak üzere oranlama sistemine göre CHP

18 K O N U S U Ö Z E T İ grubundan Fatma Rabia AY Oybirliğiyle seçilmiştir /12/ /12/ /12/2014 una 1 üye seçilmesi Sayılı Kanunun 24. Maddesi ve Yönetmeliğin 21. Maddesi gereği boşalan una süreyi tamamlamak üzere oranlama sistemine göre CHP grubundan İbrahim KÖKDERE Oybirliğiyle seçilmiştir Sayılı Kanununun 3. Maddesi gereği kadastro Eskişehir Kadastro tarafından gerçekleştirilecek olan çalışmalarında çalışmalarında görev almak üzere bilirkişi komisyonuna görev almak üzere bilirkişi na açık oyla üye seçilmesi konusu müzakere açık oyla üye seçilmesi. edilerek; Oy a sunuldu Oybirliğiyle /12/ /12/ /12/ /12/ Dış İlişkiler Dış İlişkiler Afyonkarahisar İli Evciler İlçe Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş kent ilişkisi kurulması. Afyonkarahisar İli Sultandağı İlçe Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş kent ilişkisi kurulması. Evciler İlçe Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş kent ilişkisi kurulması konusu müzakere edilerek; Oy a sunuldu Oybirliğiyle Sultandağı İlçe Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş kent ilişkisi kurulması konusu müzakere edilerek; Oy a sunuldu Oybirliğiyle /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ Destek Hizmetleri İnsan Kaynakları ve Eğitim 5393 Sayılı Kanunun 9. ve 75. Maddeleri gereği mahalle muhtarlarının ihtiyaçlarının karşılanması konusunun üzere na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle 2015 Yılı geçici işçi vizeleri konusunun üzere na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Ömerağa Mahallesinde bulunan Belediyemize ait hissenin kat karşılığı verilmesi veya satışı konusunun Sepetçi ve Yakakayı Mahallelerinde bulunan Belediyemize ait tarlaların satışı konusunun Çimsa Çimento San. ve Tic. A.ş. tarafından açılan davaya ilişkin olarak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Başkanlığa yetki verilmesi konusu müzakere edilerek; Oy a sunuldu Oybirliğiyle Maddesinin (h) fıkrası konusunun Uluönder Mahallesi ada 1 parselin 25 metrelik kısmının Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Başkanlığa yetki verilmesi konusu müzakere edilerek; Oy a sunuldu Oybirliğiyle (ESKİ) adına tahsisi konusunun Aşağıkartal Mahallesinin yerleşik alan tespiti konusunun Atalantekke Mahallesinin yerleşik alan tespiti konusunun Avlamış Mahallesinin yerleşik alan tespiti konusunun

19 186 03/12/ /12/ K O N U S U Ö Z E T İ Behçetiye Mahallesinin yerleşik alan tespiti konusunun /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ Bektaşpınarı Mahallesinin yerleşik alan tespiti konusunun Beyazaltın Mahallesinin yerleşik alan tespiti konusunun Boyacıoğlu Mahallesinin yerleşik alan tespiti konusunun Buldukpınar Mahallesinin yerleşik alan tespiti konusunun Emirceoğlu Mahallesinin yerleşik alan tespiti konusunun Hasanbey Mahallesinin yerleşik alan tespiti konusunun Karagözler Mahallesinin yerleşik alan tespiti konusunun Kozlubel Mahallesinin yerleşik alan tespiti konusunun Tekeciler Mahallesinin yerleşik alan tespiti konusunun Yakakayı Mahallesinin yerleşik alan tespiti konusunun Yarımca Mahallesinin yerleşik alan tespiti konusunun Yukarıkartal Mahallesinin yerleşik alan tespiti konusunun Anadolu Üniversitesi İki Eylül Kampüs Alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazın /12/ /12/ Bilgi İşlem TARGES Tarımda Güneş Enerjisinin Kullanımı için Fizibilite Hazırlanması Eskişehir Bursa Bilecik Kalkınma Ajansının 2014 yılı başlıklı bir proje sunulmasına ve talebin başarılı olması durumunda faaliyetin uygulanmasına, doğrudan faaliyet desteği programlarına proje başvurusu sunulan faaliyette kurum/kuruluşumuzu temsile, ilzama ve talebe ilişkin belgeleri imzalamaya yapılması konusunda Başkanlığa yetki verilmesi. aşağıda tatbiki imzası bulunan Belediye Başkanı mız Dt.Ahmet ATAÇ ın yetkili kılınması konusu müzakere edilerek; Oy a sunuldu Oybirliğiyle

20 201 03/12/ /12/ K O N U S U Ö Z E T İ Çevre Koruma ve Kontrol Tepebaşı Belediyesi nin Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı nın Covenant of Mayors Belediye Başkanları Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı nın Covenant of Mayors Belediye Başkanları Sözleşmesi Değerlendirme komitesine sunulması Sözleşmesi Değerlendirme komitesine sunulması konusu müzakere edilerek; Oy a konusunun sunuldu Oybirliğiyle /12/ /12/ /12/ /12/ u Anadolu Üniversitesi İki Eylül Kampüs Alanında 1/1000 Uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazın Sayılı İmar Kanunu nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Oybirliğiyle kabul 5393 Sayılı Kanunun 9. ve 75. Maddeleri gereği mahalle Mahalle Muhtarlarının İhtiyaçlarının Karşılanması konusu 5393 Sayılı Belediye muhtarlarının ihtiyaçlarının karşılanması konusunun Kanunu nun 9. ve 75. maddeleri gereği müzakere edilerek; Komisyon Komisyon doğrultusunda oya sunuldu Oybirliğiyle kabul /12/ /12/ Yılı geçici işçi vizeleri konusunun 5393 Komisyon sayılı Kanunun 18. ve 49. Maddeleri gereği konu müzakere edilerek Plan Bütçe Komisyon doğrultusunda oya sunuldu Oybirliğiyle /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ u u u Ömerağa Mahallesinde bulunan Belediyemize ait hissenin satışı konusunun Sepetçi ve Yakakayı Mahallelerinde bulunan Belediyemize ait tarlaların satışı konusunun Hoşnudiye Mahallesinde bulunan Belediyemize ait hissenin satışı konusunun görüşülmesi 5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Oybirliğiyle kabul 5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Oybirliğiyle kabul 5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Oybirliğiyle kabul 2014 Yılı Bütçe içi Aktarma yapılması konusu 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. Maddesi Mahalli idareler Bütçe Usulü Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereği müzakere Komisyon gereği 2014 yılı Bütçemizde aktarma yapılması. edilerek; okunan Komisyon oya sunuldu Oybirliğiyle kabul Çevre Koruma ve Kontrol Atıksu altyapı ve evsel katı atık bertaraf tesisleri tarifelerinin belirlenmesinde uyulacak usül ve esaslara Komisyon müzakere edilerek oya sunuldu, 5393 Sayılı ilişkin yönetmelik hükümlerine göre ücret tarifesinin Kanunun 18. Maddesi gereği oybirliğiyle kabul belirlenmesi.

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ 1 04/01/2016 24/12/2015 26070 K O N U S U Ö Z E T İ 5393 Sayılı Kanunun 20. Maddesi gereği Belediye Meclisimizin 2016 Yılı için 1 aylık tatil sürecinin Belediye Meclisimizin 2016 Yılı için 1 aylık tatil

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ 1 05/01/2015 26/12/2014 26542 K O N U S U Ö Z E T İ 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereği Denetim na gizli oyla üye seçilmesi. n üye sayısı Meclisçe 3 olarak tespit edilerek, Grup Başkanlarının bildirmiş

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ K O N U S U Ö Z E T İ 1 02/01/2012 02/01/2012 114 5393 Sayılı Kanunun 20. Maddesi gereği Belediye Meclisimizin Belediye Meclisimizin 2012 Yılı için 1 aylık tatil sürecinin Ağustos ayı olarak belirlenmesi

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ 01 03/01/2013 25/12/2012 01 K O N U S U Ö Z E T İ 5393 Sayılı Kanunun 20. Maddesi gereği Belediye Meclisimizin 2013 Yılı için 1 aylık tatil sürecinin Belediye Meclisimizin 2013 Yılı için 1 aylık tatil

Detaylı

Dr. M. Fuat GÜRCÜOĞLU Recep YILDIZ Hasan Hüseyin BOLAT Başkan Başkan Yrd. Raportör

Dr. M. Fuat GÜRCÜOĞLU Recep YILDIZ Hasan Hüseyin BOLAT Başkan Başkan Yrd. Raportör Tarih : 06.01.2014 Sayı : 2 Belediye Meclisinin 02.01.2014 tarih ve 08 sayılı kararı ile Komisyonumuza Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Yenibağlar Mahallesi, 20M-2a pafta,2597 ada, 5 nolu parselde 1/1000

Detaylı

T.C. ESKĐŞEHĐR TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ MECLĐS KARAR ÖZETLERĐ

T.C. ESKĐŞEHĐR TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ MECLĐS KARAR ÖZETLERĐ 1 04.01.2010 28.12.2009-2 04.01.2010 28/12/2009-3 04.01.2010 04/01/2010-4 04.01.2010 04/01/2010 02 5 04.01.2010 04/01/2010 03 6 04.01.2010 27/12/2009 11704 7 04.01.2010 04/01/2010 08 K O N U S U Ö Z E

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Tarih : 05 / 01 / 2016 Sayı : 10 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Belediyemiz Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 03 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen Denetim Komisyonu nun

Detaylı

Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 41850698.301.05-36. Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi

Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 41850698.301.05-36. Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi Karar No : 41850698.301.05-36 Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince, iki yıl süre ile

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ODUNPAZARI KAYMAKAMLIK MAKAMINA ESKİŞEHİR

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ODUNPAZARI KAYMAKAMLIK MAKAMINA ESKİŞEHİR Sayı : 87287600.301.05.02-382 05/09/2014 Konu : Karar Özeti ODUNPAZARI KAYMAKAMLIK MAKAMINA Odunpazarı Belediye Meclisimizin; 01 Eylül 2014 Tarihli Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı 16 ncı birleşim 1

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 2 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 2 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 2 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Okulların İhtiyaçları. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 07/03/2011 tarihli oturumunda Komisyonlarımıza

Detaylı

Sayı : /04/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU

Sayı : /04/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 10/04/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 07 Nisan 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ MECLİS BAŞKANI : Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı MECLİS ÜYELERİ Serdar ARSLAN Duran KARA Veli ŞAHMAN Şevk ŞEVK

Detaylı

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ 1- Karar No : 170 ÖZÜ : Meclis Üyesi Suzan KÜÇÜKBAŞKAN ın mazeretli sayılmasına oybirliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak Döşemealtı Belediyesinin 01/10/2014 tarihli Meclis

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI Gündemin 2. Maddesi Karar No. 105 Özü: İsim Verme Komisyonu raporu doğrultusunda Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi-İsmet Gökşen Caddesi kesişimindeki parka Gezi

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 24 gündemin V. Bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi 1 inci maddesinde yer alan Birinci ve İkinci Meclis Başkan Vekili seçimine ilişkin 29/03/2016 tarih ve 2798 ayılı Yazı İşleri

Detaylı

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 03.11.2015 Karar No : Konu:2015 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

T.C. ESKĐŞEHĐR TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ MECLĐS KARAR ÖZETLERĐ Karar Tarihi Tarihi Sayısı Müdürlüğü K O N U S U Ö Z E T Đ

T.C. ESKĐŞEHĐR TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ MECLĐS KARAR ÖZETLERĐ Karar Tarihi Tarihi Sayısı Müdürlüğü K O N U S U Ö Z E T Đ Tarihi Tarihi K O N U S U Ö Z E T Đ 1 05.01.2009 05.12.2008-2 05.01.2009 30.12.2008 3 05.01.2009 30.12.2008 4 05.01.2009 30.12.2008 5 05.01.2009 02.01.2009 6 6 05.01.2009 29.12.2008 2911 7 05.01.2009 05.01.2009

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 02.07.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Hazirun cetveli

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 8 Belediye Meclisi, Ocak ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1inci oturumda görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergeleri Görüşülmesi 1inci maddesinde yer

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 1 geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergeleri Görüşülmesi 1 inci maddesinde yer alan 2016 Meclis Tatil ayının belirlenmesine ilişkin 29/12/2015 tarih ve 11156 sayılı Yazı

Detaylı

===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ=======================

===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2014 yılı Mayıs Ayı Birleşim : 5 Oturum : 1 Tarihi : 05/05/2014 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ÖDEMİŞ

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ODUNPAZARI KAYMAKAMLIK MAKAMINA ESKİŞEHİR

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ODUNPAZARI KAYMAKAMLIK MAKAMINA ESKİŞEHİR Sayı : 87287600.301.05.02-385 05/09/2014 ODUNPAZARI KAYMAKAMLIK MAKAMINA Odunpazarı Belediye Meclisimizin; 03 Eylül 2014 Tarihli Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı 17 nci birleşim 1 nci oturumunda alınan

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üyeler: Meclis 1. Bşk. V. Mevlüt ÖZÇINAR(Bulunmadı),Meclis. 2. Bşk V. İbrahim POYRAZ, Katip Üye Cemal ÖZ,

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 02/05/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği : Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 05 Birleşim No : 05 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ ARALIK 2014 BİRLEŞİM 21 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 05.12.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 84 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 06.03.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI. Karar No. 121

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 06.03.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI. Karar No. 121 ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 06.03.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 121 Karar No.122 Özü : 06.03.2015 günlü meclis toplantısına katılamayan Üye Mustafa Çetin, Ahmet Öztürk, Mahmut Yıldırım,

Detaylı

370 Tekirdağ Merkez, Gündoğdu Mahallesi, Damlarca Mevkii 49 pafta, 211 ada, 132 parselin imar planı değişikliği talebi

370 Tekirdağ Merkez, Gündoğdu Mahallesi, Damlarca Mevkii 49 pafta, 211 ada, 132 parselin imar planı değişikliği talebi 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince KASIM 2008 Ayı toplantısının 1. OTURUMUNU 05 Kasım Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

T.C. ESKĐŞEHĐR TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ MECLĐS KARAR ÖZETLERĐ DEFTERĐ Karar Tarihi Tarihi Sayısı Müdürlüğü K O N U S U Ö Z E T Đ

T.C. ESKĐŞEHĐR TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ MECLĐS KARAR ÖZETLERĐ DEFTERĐ Karar Tarihi Tarihi Sayısı Müdürlüğü K O N U S U Ö Z E T Đ Tarihi Tarihi K O N U S U Ö Z E T Đ 01 02/01/2006 08/12/2005 02 02/01/2006 02/01/2006 01 03 02/01/2006 02/01/2006 02 04 02/01/2006 14/12/2005 68/2 Đmar 05 02/01/2006 14/12/2005 68/1 Đmar 06 02/01/2006

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

Karar No:75 Özü: Önergenin gündemin 37. Maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk.

Karar No:75 Özü: Önergenin gündemin 37. Maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk. 04.02.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 68 Özü : 04.02.2015 günlü meclis toplantısına katılamayan Üye Recep Tokgöz, Nuran Yılmaz, Murat Şimşek, Can Kasapoğlu, Bahadır Yantaç, Ayhan Ateş, Ercan Merthatun

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

Dr.M. Fuat GÜRCÜOĞLU Ömer DURU Halil SÜMERLĐ Başkan Başkan Yardımcısı Üye. Türkan POLATOĞLU

Dr.M. Fuat GÜRCÜOĞLU Ömer DURU Halil SÜMERLĐ Başkan Başkan Yardımcısı Üye. Türkan POLATOĞLU Tarih : 05.01.2011 Sayı : 01 Belediyemiz Meclisinin 03.01.2011 tarih ve 4 sayılı kararı ile Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen aşağıda ada, parsel numaraları belirtilen Belediyemize

Detaylı

Komisyon Başkanı Başkan Yardımcısı Sözcü

Komisyon Başkanı Başkan Yardımcısı Sözcü PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Tarih : 06 / 01 / 2015 Sayı : 4 Belediyemiz Meclisinin 05.01.2015 tarih ve 03 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen Denetim Komisyonu nun

Detaylı

02.09.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

02.09.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 458 Özü : günlü meclis toplantısına katılamayan Üye İbrahim Güney, Mehmet Tosun, Bahadır Yantaç, Mustafa Küçükoğlu, Can Kasapoğlu, Ercan Merthatun un mazeretli sayılmalarına

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-141 10.09.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.09.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-151 sayılı

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 4 MAYIS 2015 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 4 MAYIS 2015 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2015 yılı Mayıs Ayı Birleşim : 5 Oturum : 1 Tarihi : 04/05/2015 Karar Sayıları : 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Detaylı

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince ARALIK 2010 Ayı toplantısını 01 Aralık 2010 Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

2015 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI 11. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI 11. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar No : Konu:2015 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI 11. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine istinaden Temmuz Ayı

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2014-11000 Birleşim Tarihi : 04/07/2014 Birleşim Saati : 17:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 KONU : Ödenek Aktarma. Komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 5183 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Karar No: 205/23 Karar Tarih:07/04/205 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konu: Plan Tadilatı. Evrak No: 9483 Özet: Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/ Pafta, 2085 Ada 8 ve 9 parsel sayılı

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/03/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI Karar No : 2010/10-1 (1) Gündem maddesi gereğince; Belediye Başkanlığı nın 01/10/2010 tarih ve 328 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus Belediyesi 2011 (2012 2013) Mali Yılı Tasarı Bütçesi, Belediye

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETİ

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETİ K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETİ MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : Fadime AKKUŞ- Dede Rıza AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN -ELİFE DİLARA GÜNGÖR- MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ- ELMAS

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 01 TEMMUZ 2016 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. OTURUMUNDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 01 TEMMUZ 2016 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. OTURUMUNDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Temmuz Ayı Birleşim : 7 Oturum : 1 Tarihi : 01/07/2016 Karar Sayıları : 72, 73, ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-125 10.06.2013 Özü: İsim verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarihli oturumunda okunan, Şehit Komiser Mustafa

Detaylı

Meclis I. Başkan Vekilliğine, kullanılan 38 oyun 34'ünü alan Tahir ÖZER

Meclis I. Başkan Vekilliğine, kullanılan 38 oyun 34'ünü alan Tahir ÖZER Karar Tarihi : 01.04.2016 Karar No : 41850698.301.05-51 : Seçimler KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince, yapılacak ilk mahalli

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.12.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.12.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 20 Yüzme Havuzu Tahsisi Hk. edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 19/11/2015 tarih ve 2583 sayılı teklifi üzerinde gerekli inceleme yapılması talep edilmektedir. neticesinde;

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 28 : İller Bankasından Araç Ve İş Makinesi Alımı İçin Kredi Kullanılması Hususunun Görüşülmesi Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün Araç ve İş Makinesi Alımı Hususunda kredi

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2015-21000 Birleşim Tarihi : 09/10/2015 Birleşim Saati : 20:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

T.C. ESKĐŞEHĐR TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ MECLĐS KARAR ÖZETLERĐ Karar Tarihi Tarihi Sayısı Müdürlüğü K O N U S U Ö Z E T Đ

T.C. ESKĐŞEHĐR TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ MECLĐS KARAR ÖZETLERĐ Karar Tarihi Tarihi Sayısı Müdürlüğü K O N U S U Ö Z E T Đ Tarihi Tarihi K O N U S U Ö Z E T Đ 01/01 05/01/2005 28/12/2004 04/312 01/02 05/01/2005 31/12/2004 04/322 01/03 05/01/2005 31/12/2004 04/323 01/04 05/01/2005 05/01/2005 04 01/05 05/01/2005 31/12/2004 04/324

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 03/10/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 10 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 05.12.2011 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Yoklama yapıldı hazirun listesi meclis

Detaylı

T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1

T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1 T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ Sayfa 1 Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1 Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarihi Perşembe

Detaylı

Karar Tarihi : 01.06.2015 Karar Numarası : 88

Karar Tarihi : 01.06.2015 Karar Numarası : 88 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Meclis 1.Başkan Vekili. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Zeynel NALLIOĞLU

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :38 KARAR 38 : Zehra AKÇALI nın talebi üzerine, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan boş bir arsanın, Huzurevi yapmak ve bina tamamlandıktan sonra Belediyemize bağışlanmak amacıyla tarafına verilmesi

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Mart 2016 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİS KARARI. Karar No : 2013/11-1 (243) Karar Tarihi : 05/11/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİS KARARI. Karar No : 2013/11-1 (243) Karar Tarihi : 05/11/2013 Karar No : 2013/11-1 (243) T.C. Gündem maddesi gereğince; Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Yöneticiliği nin 01/11/2013 tarih ve 35541 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

Komisyon üyeliği için teklif edilen Meclis üyesi Belma GÜLER'in Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Komisyon üyeliği için teklif edilen Meclis üyesi Belma GÜLER'in Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Karar Tarihi : 02.06.2014 Karar No : 41850698.301.05-87 Konu : Komisyon Seçimi KARAR : Belediye Meclis üyemiz Hava YOLCU'nun vefatı nedeni ile boşalan Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon üyeliği için; Belediye

Detaylı

İrfan MANDALI Nedim YILANCI İrfan DEMİR Belediye Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

İrfan MANDALI Nedim YILANCI İrfan DEMİR Belediye Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 03.04.2013 Toplantı No: 4 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ. Karar No : 07 Özü: İlçemiz, Vatan Mahallesi, 522 no lu Karar Trh : parsel.

T.C. SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ. Karar No : 07 Özü: İlçemiz, Vatan Mahallesi, 522 no lu Karar Trh : parsel. Karar No : 07 Özü: İlçemiz, Vatan Mahallesi, 522 no lu Karar Trh : parsel. (PİN: 6010,11) Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, seçilmiş ÖZ, Haluk Uğur DAĞISTANLI,, Selvet KARAOĞLU, Cemil ÇALIŞKAN,, Mahmut

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 07 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 07 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2015 yılı Aralık Ayı Birleşim : 13 Oturum : 1 Tarihi : 07/12/2015 Karar Sayıları : 124, 125,126,127,128,129,130,131,132,133

Detaylı

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü TOPLANTININ TARİHİ : 08/01/2015 TOPLANTININ SAYISI : 1 SAAT : 15:00 4-5- 6-7- İlimiz Mecitözü İlçesi sınırları içerisinde G34-c3/c4 paftalarda 1.495,52 hektar alanlı ve 015 ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Kozluk Mahallesi İmar Plan Tadilatına Ait Komisyon

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü KARAR TARİHİ KARAR NO KARARIN ÖZETİ 18.09.2015 2015/526 18.09.2015 2015/527 1- RAPOR/GÜNDEM NO 01: Özel Kalem Müdürlüğünün Afşin İlçesinde yeni düzenlenen meydan Şehit Er Ömer ERÜSTÜN ün, Andırın İlçesinde

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Karar No: 204/2 Evrak No: 6687 Özet: Kadro değişiklik cetveli. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Konu: Kadro değişiklik cetveli. "3/0/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri

Detaylı

T.C. OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi K A R A R

T.C. OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi K A R A R Karar No : 58 Konusu: Başkanının gizli oy açık tasnif neticesinde seçilmesi., Meclisin en yaşlı İl Genel Meclis üyesi Mehmet YILDIRIM ın Başkanlığında, üyelerin katılımı ile Toplantı salonunda 14.04.2014

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :264 KARAR 264 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 21 Ekim 2014 Salı günü

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 102 KARAR 102: Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU ve Mehmet BİLGİN in mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No: 103 KARAR 103 İlçenin İskele Mahallesi 97 ada

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 06 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 06 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 06 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Hibe Araç Devri. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye

Detaylı

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 09/02/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 03 Şubat 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 03/09/2012 Toplantı Dönemi : 2012 Karar Niteliği : Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 09 Birleşim No : 01 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 03.09.2012 Pazartesi günü saat 17.00 da 2012

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 029: Gündemin birinci maddesi; 01/01/2012-31/12/2012 tarihleri arasındaki başkanlık faaliyet raporunun görüşülmesi

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 05.04.2011 KARAR NO 6

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 05.04.2011 KARAR NO 6 I TARİHİ 05.04.2011 NO 6 KONUSU BELEDİYE ENCÜMENİNE YETKİ VERİLMESİ (KİRALAMA GAYRİMENKUL SATIŞI) Gündem Maddemin Üçüncü Maddesi olan Belediyemize ait bazı Gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve satılabilme

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2016-5000 Birleşim Tarihi : 01/03/2016 Birleşim Saati : 19:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce mevcudun oybirliği ile karar verildi. (2015/1) Meclis te yapılan görüşmeler ve açık oylama neticesinde; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünde görev yapan Zabıta Müdürü, Zabıta Amiri, Zabıta Komiserleri ve Zabıta Memurlarına 2015 Yılında ödenecek

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ Sıra No Karar Tarihi Karar No 1 16.09.2014 130 2 16.09.2014 131 3 16.09.2014 132 4 16.09.2014 133 5 16.09.2014 134

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 21. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 21. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 01.12.2015 Karar No : Konu:2015 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 21. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 04/03/2015 TOPLANTININ SAYISI : 9 SAAT : 16:00 İlimiz Sungurlu İlçesi Arabaçayı köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan, köyiçi mevkii, 110 ada, 3 ve 4 parsel nolu taşınmazların

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü EKİM AYI 2. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 100: Gündemin birinci maddesi; 2016 mali yılı bütçe görüşülmesine

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI Karar No : 2011/4-1 (23) Gündem maddesi gereğince; Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 01/03/2011 tarih ve 325 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli Đdare

Detaylı

K A R A R I N Ö Z Ü Başkanın Senelik İzin Kullanımı

K A R A R I N Ö Z Ü Başkanın Senelik İzin Kullanımı Karar No : 1 Konusu : Başkanin senelik izni. Evrak No : 2410 Dönemi : Ocak 2014 Geliş Tarihi : 27/12/2013 Toplantı No : 1 Dairesi : Yazi İşleri Müd. Birleşim No : 1 Birimi : Yazi İşleri Müd. Oturum No

Detaylı

T.C. ERZİNCAN İLİ ÇUKURKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ : 01/04/2016 KARAR NUMARASI : 4 KARAR

T.C. ERZİNCAN İLİ ÇUKURKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ : 01/04/2016 KARAR NUMARASI : 4 KARAR MECLİS I TARİHİ : 01/04/2016 NUMARASI : 4 : Belediye Organlarının Seçimi. YILMAZ, Feramuz AYÇİÇEK, Muharrem DÜNDAR ve Yusuf EREN in iştirakleri ile 01/04/2016 Cuma günü saat 14.00 de Belediye Meclis salonunda

Detaylı

T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE MECLİSİ

T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE MECLİSİ T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE MECLİSİ TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ MECLİS BAŞKANI : Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı MECLİS ÜYELERİ Mehmet TOPKARA Ali VAR Şaban DÖLEK Serdar ARSLAN Özgür ŞAHİN

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 2. TOPLANTI YILI 2015 SENESİ KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 2. TOPLANTI YILI 2015 SENESİ KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 2. TOPLANTI YILI 2015 SENESİ KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı 2015 Senesi KASIM ayı

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 36 : Disiplin Kurulu Yönetmeliğinin GörüĢülüp Karara Bağlanması Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Disiplin Kurulu Yönetmeliği 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü KARAR TARİHİ 2016 YILI MART AYI I. BİRLEŞİME AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR NO 08.03.2016 2016/94 KARARIN ÖZETİ GÜNDEM NO 01: insan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nm, yeni kadro ihdası ile ilgili

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 46 KARAR 46- İlçemiz, Sıra Mahallesi 2150 ada 7 parselde bulunan trafo yerinin değiştirilmesi Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi İzmir İl Tesis Müdürlüğünün 04.01.2013 tarih 273 sayılı yazısı

Detaylı