1. Din Güzel Ahlaklı Olmama Nasıl Katkı Sağlar?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Din Güzel Ahlaklı Olmama Nasıl Katkı Sağlar?"

Transkript

1 7. SINIF 5. ÜNİTE DİN GÜZEL AHLAKTIR ( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. ) 1. Din Güzel Ahlaklı Olmama Nasıl Katkı Sağlar? Yavrucuğum! Namaz kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme (Lokman suresi, ayetler) Rukiye, Hasret ve Ceylan 7. sınıfta okuyorlar. Onlar yukarıdaki ayetleri okuyarak aşağıdaki ilkeleri çıkarttılar. Bu ilkelerden hangisinde yanılmışlardır? A) İnsanlara iyiyi tavsiye etmek B) Alçak gönüllü olmak C) Sabırlı olmak D) Fikrinde ısrarcı olmak Din; insanları hem bu dünya hem de ahirette mutluluğa ulaştırmayı amaçlar. Dürüstlüğü, temizliği, çalışmayı, yardımseverliği, hoşgörüyü, tasarrufu, herkesle iyi geçinmeyi öğütler. Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında, aşağıdaki atasözlerinden hangisi yukarıdaki açıklamalar uygun düşmez. A) İşleyen demir ışıldar. B) Damlaya damlaya göl olur. C) Büyük balık küçük balığı yutar. D) Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Aşağıdaki Hadis i Şeriflerden hangisi din ve ahlak arasındaki ilişkiyi en güzel biçimde anlatır? a) Zekât, İslam ın köprüsüdür. b) Müslüman, elinden ve dilinden başkasının güvende olduğu kimsedir. c) Oruç, sabrın yarısıdır. d) Kıyamet günü ilk sorulacak ibadet namazdır. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Allah insanları imtihan etmek için yaratmıştır b) Din, ahlâkî davranışları yerine getirmede insanı yönlendirir c) İnsanların en üstünü ahlakı en iyi olandır d) Dinin ahlaklı olmamıza bir katkısı yoktur. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Ahlaklı olmak dindar olmanın koşullarından biridir B) İbadetlerin güzel ahlaklı olmamıza bir katkısı yoktur C) Allah, peygamberimizi örnek almamızı istemiştir D) Kuran ahlak ilkeleri göstererek bunlara uyulmasını istemiştir. Hz. Ömer, bir gece bir evin önünde otururken, içerden sesler duyar. Bir anne kızından daha fazla para kazanmak için süte su katmasını istemektedir. Kızı annesine Hz. Ömer in böyle bir davranışı yasakladığını söyler. Ancak annesi Hz. Ömer in kendilerini görmeyeceğini, süte su katabileceklerini söylemelerine karşın kızı annesinin bu isteğini yine geri çevirir. Verilen olayda kız Hz. Ömer in görmeyeceğini bildiği halde yine de süte su katmamaktadır. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? a) Kimse görmese dahi Allah görür diye inanması b) Annesine karşı çıkmak için c) Birisinin görmesinden korkması d) Hz.Ömer den korkması I. Gerçekten sen büyük bir ahlak sahibisin (Kalem,4.ayet) II. Onun ahlakı,kur an ahlakı idi. [Hz.Aişe (r.a)] III. Ben yalnız güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim (Hadis-i Şerif) IV. Müminlerin iman yönünden en üstünü,ahlakça en iyi olanıdır (Hadis-i Şerif) Yukarıda anlamı verilen kutsal ifadelerden hangileri dinin güzel ahlaklı olmamıza katkı sağlamasına örnektir? A-) I,II,III,IV B-) I,II,IV C-) Yalnız III D-) I,III,IV Rahman ın kulları, yeryüzünde vakar(edep) ve tevazu(alçakgönüllülük) ile yürüyen kimselerdir. Kötü niyetli, bilgisiz kimseler kendilerine laf attığı zaman, incitmeksizin selam!(sağlık, esenlik olsun size) der, geçerler. (Furkan suresi, 25) ayetinden hangisi çıkarılabilecek doğru bir yargı A-Güzel ahlaklı kimseler, başkalarının çirkin ve kaba davranışları karşısında çirkin ve kaba davranmazlar. B-Güzel ahlaklı kimseler saygısız ve kaba davranmazlar. C-Güzel ahlaklı kimseler her ortamda terbiyeli ve nazik davranırlar. D-Güzel ahlaklı kimseler kendilerine yapılan saygısızlığa aynı şekilde karşılık verirler. Aşağıdakilerden hangisi din ile güzel ahlak arasındaki ilişkiyi açıklamaz? a. Din, güzel ahlakın kaynağıdır. b. Din ve güzel ahlak birbirinden bağımsızdır. c. Din, güzel ahlakın insan davranışlarına yerleşmesine yardımcı olur. d. Dinin en önemli amaçlarından biri, insana güzel ahlak kazandırmaktır. Aşağıdakilerden hangisi inanan insana yakışan davranışlarla ilgili olan ayetlerden biri a) İnsan ancak çalıştığına erişir. (Necm Suresi, 39) b) Emrolunduğun gibi dosdoğru ol (Hud Suresi, 112) c) Ey İnananlar! Sabır ve namazla yardım dileyin. Allah, muhakkak ki sabredenlerle beraberdir. (Bakara Suresi, 153) d) Her canlı ölümü tadacaktır. (Al-i İmran, 185) O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. (Al-i İmran suresi,134) Yukarıdaki ayette aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemiştir? A) İnsanlara iyi davranmak B) İnfak C) Hoşgörülü olmak D) Adil olmak Güzel ahlâk sahibi olmak İslâm dininin temel amacıdır. Bütün ilke ve esaslar Müslümanların güzel ahlâklı insanlar olmaları içindir. İslâm dini en son ve en mükemmel din olduğu gibi onun ahlâk prensipleri de en son, en güzel ve en yüce ahlâkî prensiplerdir. Son peygamber ve insanların en güzel huylusu Hz. Muhammed (s.a.v) insanların en güzel ahlaklısıdır. Yukarıda ki parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a)güzel ahlak İslam dini açısından önemlidir b)bütün kurallar ahlak içindir c)hz. Muhammed (s.a.v) en güzel örnektir d)diğer dinlerde ahlak kuralları yoktur Toplumsal yaşamda görüş ve inançlara hoşgörüsüzlük üzücü olaylara neden olur. "Hep ben bilirim; benim dediğim olacak." diyerek başkaları üstünde egemenlik kurmaya çalışmak, çatışmalara yol açar. Buna yol açmamak için insanın kendisini başkalarının yerine koyarak düşünmesi gerekir, işte ahlakın özü budur. Buna göre, ahlaklı bir toplum oluşturmada bireylere hangi ilkenin kazandırılması gerekir? A) Çatışmadan kaçınmalı, sessiz kalmalısın. B) Çevrendeki olaylara diğer insanların gözüyle de bakmalısın. C) Gücü elinde tutmak için bilgilerini artırmalısın. D) Toplumda çoğunluğun kabul ettiklerini benimsemelisin. I Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme. II Ey iman edenler yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz III Allah affeden bir kimsenin ancak şerefini artırır. IV Şüphesiz müminler kardeştir. Aşağıda verilen hangi kavramla ilgili bir ayet yukarıda verilmemiştir? A) Hoşgörü B) Sabır C) Kardeşlik D) Tevazu *Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol *Şefkat ve merhamette güneş gibi ol *Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol *Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol *Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol * Hoşgörürlükte deniz gibi ol * Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol 26- Mevlana nın 7 öğüdünde hangi konulara değinilmemiştir? A) İnfak B) Hoşgörü C) Emanet D) Tevazu Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. (Nahl-90) Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ayette verilen öğütlerden birisi a) Adaletli olmak b)yakınlara maddi yardım yapmak c) Azgınlık yapmamak d) Sözünde durmak - Sizin hayırlınız, kendisinden iyilik umulan ve kötülük yapmayacağına dair güven duyulandır. Kötünüz de kendisinden iyilik beklenmeyen ve kötülüğünden emin olunmayandır - Mümin, insanların canları ve malları hakkında kendisine güvenilen kimsedir - Müminler arasında imanca en olgun olanı, ahlakça en güzel olanıdır. En hayırlınız da ailesine hayırlı olandır - Ve elbette sen, üstün bir ahlak üzeresin (Kalem Suresi, 4.ayet) Yukarıdaki ayet ve hadislerde, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? A) İslam inancında, güzel ahlaklı olmak bir gerekliliktir. B) Peygamberler de birer insandır. C) Hz. Muhammed(sav), Kur an ı açıklayıcıdır. D) Peygamberler, peygamberlik görevini çalışarak elde etmişlerdir.

2 Her insan kendisi için istediği bir şeyi başkaları için de istemeli, kendisi için istemediği bir şeyi başkaları için de istememelidir. Bu düşünceye sahip bir kimseden aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez. A- Her zaman doğruluktan yana olma B- Haklı olanları her zaman destekleme C- Maddi ve manevi varlıklarını başkaları ile paylaşma D- Başkalarının başarılarını kıskanma İslam dini; insanları iyiye, doğruya, hayırlı işlere yönlendirmeyi ve Allah a ibadet etmeyi gaye edinmiştir. Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi İslam Diniyle bağdaşmaz. A- Bencil ve gurulu olmak B- Çok çalışmak ve üretici olmak C- Dürüst olmak D- Verdiği nimetler için Allah a şükretmek 2. İslam da Övülen Bazı Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2.1. Doğruluk "Müslüman, elinden ve dilinden herkesin güvende olduğu kimsedir." Yukarıdaki hadiste olgun bir müslüman olmanın gereklerinden biri verilmiştir. Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu hadiste anlatılan olgun müslümana yakışmayacak davranışlardan biridir? a) Başkalarının malını haksız yere almak b) İnsanlara değer vermek c) Konuştuğu zaman doğruyu söylemek d) Emanete sahip çıkmak İslam dini yalan söylemeyi, hile yapmayı, emanete ihanet etmeyi kesinlikle yasaklamıştır. Buna göre İslam dininin insanları aşağıdaki güzel huylardan hangilerine sahip olmaya yönlendirdiği söylenebilir. A- Güvenilir olma B- Çalışkan olma C- Yardımsever olma D- Dindar olma Medine'de bir anne sokağa kaçan çocuğunu eve getirebilmek için "Gel bak sana ne vereceğim" demektedir. Olaya şahit olan Hz. Muhammed sorar: Çocuğa ne vereceksin? Anne "hurma vermek istediğini" söyleyince de uyarır: Dikkat et! Sana gelir ve ona bir şey vermeyecek olursan senin için bir yalan günahı yazılır" Yukarıdaki metinde anlatılmak istenen ana düşünce aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır? A) Hiçbir zaman doğruluktan ayrılmamamız gerekir B) Çocukları sevindirmek için onlara hediye vermek gerekir C) Çocukları ikna etmek için bazen küçük yalanlar söylenebilir D) Peygamberimiz (s.a.v) sabırlı bir insandır a-) Doğruyu söyleyen dokuz kapıdan kovulur b-) Doğrular her yerde söylenmemelidir c-) Yalan söylemek dinimizce mekruh sayılmıştır d-) Doğruluk bir Müslüman ın asli görevidir Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu hem daha iyidir hem de neticesi bakımından daha güzeldir. (İsra suresi 35) Yukarıdaki ayetin konusu aşağıdakilerden hangisidir? a) İnsanlara yardım etmek b) Allah a şükretmek c) Dürüst olmak d) Hoşgörülü olmak İnsanların bir birlerine karşı dürüst davranması toplumsal açıdan çok önemlidir. Dürüst davranan toplumun insanları kendini güvende hissederken, dürüstlüğün olmadığı bir toplumda insanlar sürekli korkuyla yaşarlar ve güvensizlikler meydana gelir. Yukarıdaki metin Mevlana nın hangi sözüyle ilgilidir? a) Ayıpları örtmede gece gibi ol. b) Alçakgönüllülükte toprak gibi ol c) Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. d) Cömertlikte akarsu gibi ol. İnsana sadakat yakışır görse de ikrâh, Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah ( Ziya Paşa ) Yukarıdaki şiir de Ziya Paşa nın şiiriyle paralellik gösteren Hadis i Şerif aşağıdakilerden hangisidir? A) Yer ve gökler adalet ile ayakta durmaktadır. B) Allah a inandım de sonrada dosdoğru ol! C) Acıkan her hayvan hususunda dikkatli olun. D) Hoşgörülü ol ki hoş görülesin. Aşağıdakilerden hangisi, ahlâkî bir terim olan doğruluk kavramıyla ilgili A) Güvenilir olmak B) Kıskanç olmak C) Adaletli olmak D) Dürüst olmak Hz. Ömer, bir gece bir evin önünde otururken, içerden sesler duyar. Bir anne kızından daha fazla para kazanmak için süte su katmasını istemektedir. Kızı annesine Hz. Ömer in böyle bir davranışı yasakladığını söyler. Ancak annesi Hz. Ömer in kendilerini görmeyeceğini, süte su katabileceklerini söylemelerine karşın kızı annesinin bu isteğini yine geri çevirir. Yukarıda verilen olayda kız Hz. Ömer in görmeyeceğini bildiği halde yine de süte su katmamaktadır. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Hz. Ömer den korkması B) Annesine karşı çıkmak için C) Birisinin görmesinden korkması D) Kimse görmese dahi Allah görür diye inanması Söz verdiğinde sözünden döner.? Konuştuğu zaman yalan söyler. Güvenilir olmakla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Güvenilir kimselerden oluşan toplumda huzur ve mutluluk vardır b) Güvenilir kimse toplumda sevilir ve sayılır c) Güvenilir olmak insanın toplumdaki değerini artırır d) Sadece müslümanlara karşı güvenilir olmak zorundayız Müslüman, elinden ve dilinden herkesin güvende olduğu kimsedir." Yukarıdaki hadiste olgun bir Müslüman olmanın gereklerinden biri verilmiştir. Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu hadiste anlatılan olgun Müslüman a yakışmayacak davranışlardan biridir? A) Emanete sahip çıkmak B) Başkalarının malını haksız yere almak C) İnsanlara değer vermek D) Konuştuğu zaman doğruyu söylemek Bir toplumda güven duygusunun yerleşmesi, insanların göründüğü gibi olmalarına ya da oldukları gibi görünmelerine bağlıdır. Buna göre, toplumda güven duygusunun gelişmesi, bireylerin aşağıdaki özelliklerinden hangisine bağlıdır? A) Cesaret B) Doğruluk C) Kararlılık D) Azim Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisi doğru bir insanın özelliklerinden a) Ahlaklı ve faziletli olmak b) Kimsenin hakkını yememek c) Ölçü ve tartıda hile yapmamak d) Kendi çıkarını ön planda tutmak Müslümanlığın en belirgin özelliği, özüyle sözüyle doğru olmaktır. Doğruluğun tersi olan yalan, dinimizce haram kılınmıştır. Müslüman acı da olsa her zaman doğruyu söylemelidir. Paragrafın ana fikri hangisi olmalıdır? Yukarıda isimleri verilen üç arkadaş münafıkların özelliklerini saymakta. Fakat Fatih söylemesi gereken maddeyi unutmuştur. Acaba hangisi bu madde olabilir? A) Emanete ihanet eder. B) Çok kıskançtır. C) Kibirli ve gururludur. D) Hoşgörülü davranmaz. Esnafın kullandığı ölçü ve tartı aletleri, işçinin emeği, bilim adamının düşünceleri, politikacının sözleri ve uygulamaları doğru olmadıkça toplumda özlenen ilerlemenin ve kalkınmanın gerçekleşmesi olanaksızdır. Bu parçada vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A) Toplumsal gelişmenin temelinde, doğru düşüncelerin savunulması yer alır. B) Toplumda dürüstlük olmadıkça toplumsal gelişme olamaz. C) Toplumsal kalkınma, topyekun çalışmayla gerçekleşir. D) İnsanların, birbirlerinin haklarına ve düşüncelerine saygılı olması gerekir. Rabbimiz Allah tır deyip doğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner ve Korkmayın, üzülmeyin; size söz verilen cennetle sevinin. Biz dünyada da ahirette de sizin dostlarınızız, orada canınızın çektiği her şey var derler.

3 Yukarıdaki ayette cenneti elde edenlerin iki özelliği aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir? a. Zekat verenler Fitre verenler b. Namaz kılanlar oruç tutanlar c. Doğru sözlü olanlar Dürüst olanlar d. Allah a inananlar doğruluktan ayrılmayanlar Doğruluk, insanın özü ve sözünün bir olmasıdır. Bu ticaret ve iş hayatında da önemlidir. Doğruluk kalpte, sözde ve davranışlarda oluşur. Doğruluktan sapanlar toplumdaki güveni de sarsarlar. Doğru sözlü bireyler güvenilir, saygın ve onurlu kimselerdir. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Doğru sözlü bireylerden kimseye zarar gelmez B) Doğruluğumuzu söz ve davranışlarımız belirler C) Bazı zorunlu durumlarda yalan söylenebilir D) Doğruluktan ayrılanlar güvensizlik yaratırlar Toplumsal düzen, bir takım sözleşmeler ve anlaşmalarla kurulmuştur. Bu düzenin sağlıklı bir şekilde devam etmesi, anlaşmaların sağlamlığına ve güvenilirliğine dayanır. Verilen sözlere ve yapılan anlaşmalara uymak hukuki bir kural olduğu kadar ahlaki bir zorunluluktur aynı zamanda.'' Bu paragrafta, aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? A- Dostluk ve arkadaşlık B- Alçakgönüllülük C- Edep ve hayâ D- Vefa ve doğruluk Hz. Muhammed (sav) bir hadislerinde "Müslüman öyle insandır ki; diğer Müslümanlar onun elinden ve dilinden güvendedir." buyurmuştur. Aşağıdakilerden hangisi, verilen hadise uygun bir davranış değildir. A- Alper'in söz verdi vakitte arkadaşlarıyla buluşması B- Ali'nin kendisine laf atan arkadaşıyla kavga etmesi C- Zeynep'in Cemal'in arkasından konuşan Havva'ya engel olması D- Nihan'ın arkadaşının sırrını kimseye söylememesi Ya göründüğün gibi ol, yada olduğun gibi görün Mevlana bu sözü ile aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır. A- Kendine güvenmeyi B- Herkesle dost olmayı C- Dürüst olmayı D- Herkese iyi görünmeye çalışmayı Doğruluğun ve dürüstlüğün yaygın olduğu bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin daha çok görülmesi beklenir. A- İnsanlar arası güvenin B- Yapıcı ve üretici olmanın C- İnsan sevgisinin D- Hayırseverlik ve cömertliğin Hz. Muhammed (S.A.V) bir hadisinde; "Münafıklığın belirtisi üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, Söz verdiği zaman sözünde durmaz, Kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanete ihanet eder." buyurmuştur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi münafıkların temel özelliğini oluşturur? A)Güvenilmez kişiler olmaları B)Toplum içinde saygın olmaları C)Alçak gönüllü olmaları D)Asabi olmaları Başkalarına Maddi Yardımda Bulunmak (İnfak) Müslüman dan bir sıkıntıyı giderenin Allah da kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın Allah da ihtiyacını karşılar. Yukarıdaki hadislerde Müslüman da bulunması gereken özelliklerden hangisine işaret edilmiştir? A) Savurgan olmamak B) Adaletli olmak C) Başkalarına yardım etmek D) Hoşgörülü olmak İnsanlara yardımda bulunurken kaçınmamız gereken şey nedir? a) Malımızda başkalarının da hakkının olduğunu düşünmek b) Mülkün sahibinin Allah olduğunu bilmek. c) İnsanlara faydalı olmayı arzulamak. d) Yardımsever bilinmek. Aşağıdakilerden hangisi yardım kuruluşlarından a) Kızılay b) Aşevleri c) Çocuk Esirgeme Kurumu d) Milli Piyango İdaresi Atalarımızın yardımlaşmayı sağlamak amacıyla hangi kurumları kurmuşlardır? A) Camiler B) Muhtarlıklar C) Medreseler D) Vakıflar İnsanların en hayırlısı.... Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a-) Başkalarını küçük görendir b-) Namazlarını kılandır c-) Her zaman doğru konuşandır d-) İnsanlara faydalı olandır Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiye eremezsiniz. Her ne harcarsanız, Allah onu hakkıyla bilir. (Al-i İmran/92) Yukarıdaki ayet mealinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? a) İnsan sevdiği şeylerden fedakârlık etmelidir. b) Allah bizim yaptığımız iyilikleri bilmektedir. c) İyilikler sadece Allah rızası için yapılır. d) Sadakaları kendi menfaatlerimiz için vermeliyiz. Allah ın sevgisini kazanmak niyeti ile karşılıksız olarak fakir ve muhtaçlara yardım etme, iyilik ve ihsanda bulunma demektir. Bu iyilik hem beden hem mal ile yapılabilir. Sadece maddi bir yardımdan ibaret değildir.her türlü manevi yardım da bu iyilik kapsamına girer. Yukarıdaki paragrafta sözü edilen yardımlaşma ibadeti türü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A-) Zekat B-) Sadaka C-) Kurban kesmek D-) Fitre (Fıtır sadakası) Hayırda yarışın (Bakara,148.ayet) Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir (Ali İmran,92) Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. (Haşr,9.ayet) Yukarıda anlamı verilen ayetlerde teşvik edilen davranış türü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak yer alır? A-) Adalet B-) Emaneti korumak C-) Yardımseverlik D-) Doğruluk "İnsanlar öldüğü zaman amel defteri kapanır. Ancak kesintisiz iyilik yapanların, topluma yararlı bir ilim (eseri) bırakanların ve kendisine hayır dua eden bir çocuk yetiştirenlerin amel defteri kapanmaz." 12- Peygamberimizin bu sözünde bahsedilen "kesintisiz iyilik yapanların" ifadesinde, aşağıdaki ibadetlerden hangisi kastedilmiştir? a) Fitre b) Sadaka-i Cariye c) Zekât d) Hac Allah ın hoşnutluğunu kazanma amacıyla kişinin servetinden harcamada bulunması, ihtiyaç sahiplerine yardım etmesine infak denir. Bu yönüyle infak, hem farz olan zekatı hem de gönüllü olarak yapılan her türlü hayrı içerir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, dinimizin emrettiği bir iyilik türü olan infak kapsamına girer? A-) Misafirlerini güler yüzle karşılamak B-) Hasta olan komşumuzu ziyaret etmek C-) Üniversitede okuyan ihtiyaç sahibi birine burs vermek D-) Tanıdıklarımıza gülümsemek ve onlarla selamlaşmak Aşağıdakilerden hangisi sürekli sadakanın özelliğidir. A-İnsanlara faydalı eserler bırakmak B-Oruç tutmayanların sadaka vermesi C-Yılda bir defa fakirlere zekat verilmesi D-Fakirlere bol bol sadaka vermek Aşağıdaki ayetlerden hangisi verdiği öğüt bakımından diğerlerinden farklıdır? A- Sevdiğiniz şeylerden (Allah rızası için) vermedikçe iyiliğe erişemezsiniz. ( Âl-i İmrân suresi, 92) B- Anne-babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve elinizin altındakilere(işçi, hizmetçi vb.) iyilik edin. (Nisa suresi, 36) C- Sakın bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin! Adaletli davranın! Takvaya en yakın olan odur. (Maide suresi, 8) D- Sizden birinize ölüm gelip çatmadan önce, size nasip ettiğimiz imkânlardan Allah rızası için harcayın! (Münâfikûn suresi, 10) 2.3. Emaneti Korumak Emanetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bedenimiz Allah ın bize bir emanetidir, onu en iyi şekilde korumalıyız B) İnananlar, emanetlerine sahip çıkarlar C) Emanete ihanet eden kişilere saygı duyulur D) Sağlığımız, aklımız, görevlerimiz bize emanettir Mekke de, müslüman olsun olmasın herkes, peygamberimizin güvenilir olduğuna inanıyorlardı. Emanet bırakacak oldukları bir şey olduğu zaman peygamberimize emanet ediyorlardı. Peygamberimiz Mekke den Medine ye hicret ederken can güvenliğinin tehlikede olduğu bir sırada dahi emanetleri düşünmüş ve sahiplerine ulaşması için gerekeni yapmıştır. Peygamberimiz emanetleri sahiplerine vermesi için kime teslim etmiştir? a) Hz. Ömer b) Hz. Ebu Bekir c) Hz. Osman d) Hz. Ali Özü de bir, sözü de bir, Yüreğinde taşımaz kibir;

4 Verdiği sözü namus bilir, Aldığı emaneti geri verir. Şairin dörtlükte tarif ettiği kişinin ahlakı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a. Emanete ihanet ettiği b. Alçak gönüllü olduğu c. Sözünde durduğu d. Doğru sözlü olduğu 2.4. Adaletli Olmak Bir gün Kureyş kabilesinden asil bir kadın hırsızlık yapmıştı. Kadının ceza almaması için Üsame yi Peygamberimize gönderdiler. Peygamberimiz ise onlara Allah a yemin ederim ki kızım Fatıma bile olsa onun da cezasını verirdim. Yukarıdaki parçada hangisi vurgulanmıştır? A) Aleyhimize dahi olsa adaletli olmalıyız B) Asil insanları küçük düşürmemeliyiz C) Adalet bazen uygulanmayabilir D) Adalet zayıf ve fakirler için geçerlidir Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana-babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun.(haklarında şahitlik ettikleriniz)zengin olsunlar fakir olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın, (şahitliği)eğip büker(doğru şahitlik etmez)yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız(biliniz ki)allah yaptıklarınızdan haberdardır. (Nisa suresi,135)ayetinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? A)Şahitlik etmekten kaçınılmalıdır. B)Ana baba aleyhine şahitlik edilmemelidir. C)Şahitlikte adalete uymalıdır. D)Şahitlikte yalan söylenebilir Kardeşlik Şüphesiz müminler birbiri ile kardeştir. Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıda verilen ayetteki kardeşliğe uygun olmayan bir davranıştır? A) İhtiyacı olan kişilere yardım etmek B) Paylaşmak C) Zor durumda olanları yalnız bırakmak D) Güler yüzlü olmak Şüphesiz müminler birbiri ile kardeştir; öyle ise dargın olan kardeşlerinizin arasını düzeltin (Hucurat,10.ayet) Müslüman Müslümanın kardeşidir. Kardeş kardeşe zulmetmez. Yardıma muhtaç olduğunda onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu horlamaz, küçük düşürmez. (Hadis) Yukarıda anlamı verilen ayetlerden hareketle aşağıdakilerden hangisini söylememiz doğru olmaz? A-) İslam dini toplumsal barışa önem verir B-) Müslüman yardımsever olmalı, kabalıktan uzak durmalıdır C-) Dinimiz bireylerin küs olmasını hoş karşılamaz D-) Bir kişi ile dargın olmak, onu küçük düşürmekten daha iyidir Gelin tanış olalım İşi kolay kılalım Sevelim sevilelim Dünya kimseye kalmaz. Yunus Emre bu dizelerde neye vurgu yapmıştır? a) Sabretmeye b) Seyahat etmeye c) Ölümü hatırlamaya d) Kardeşliğe Müslüman Müslüman ın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu horlamaz Yukarıdaki hadiste bir insanda bulunması gereken özelliklerden hangisine değinilmemiştir? A) Alçak gönüllük B) Kardeşlik C) Yardımlaşma D) Doğruluk Yukarıdaki ayette vurgulanmak istenene temel mesaj nedir? a) Kardeşlik b) Hoşgörü ve bağışlama c) İyilikte bulunmak d) Tevazu (Alçakgönüllülük) Affetsinler, hoş görsünler. Allah ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Aşağıdaki davranışlardan hangisi yukarıdaki ayete aykırıdır? A) Haksızlılar karşısında şiddet kullanmak B) Yapılan hataları hiçbir şekilde bağışlamamak C) İnsanları olduğu gibi kabul etmek D) Özür dileyenleri bağışlamak Hoşgörü, farklı düşünce davranışları anlayışla karşılamak ve bu kimselerle yaşama erdemini göstermektir. Bağışlama ise insanların hatalarını affetmek, özür dileklerine olumlu karşılık vermek ve kusurlarının telafisine imkân tanımaktır. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda tanımı verilen kavramlara uygun davranış biçimlerinden biri olabilir? A-) Hırsızlık yapan birini emniyet görevlilerine bildirmemek B-) Özür dilemek için gelen birini yanımızdan uzaklaştırmak C-) Bir kişinin ayıbını gizleyerek onu zor durumda bırakmamak D-) Barışmak isteyen birini ben haklıyım diyerek reddetmek Ahmet Mehmet için Fikirlerine kesinlikle katılmıyorum. Düşüncelerini kabul etmiyorum. Fakat fikir ve düşüncelerine saygı duyuyorum demektedir. Buna göre Ahmet için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir. A) Savurgan olmadığı B) Alçakgönüllü olduğu C) Çalışkan olduğu D) Hoşgörülü olduğu 2.7. Alçakgönüllülük (Tevazu) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Üstün özelliklere sahipsek başkalarını küçümseyebiliriz B) Kişiye günah olarak başkasını küçük görmesi yeter C) Yaratılanı yaratandan dolayı hoş görmeliyiz D) Allah katında en üstün olan ondan en çok korkandır "İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde kibirlenerek yürüme; Allah, kendini beğenip övünen hiç kimseyi elbette ki sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ve dengeli ol(şımararak, kasılarak yürüme!). Sesini alçalt; bağırarak konuşma (Lokman suresi, 18-19) ayetinden hangisi çıkarılabilecek doğru bir yargı A-Kimseyi küçümsememeliyiz. B-Başarılı olmanın yolu, kendimizi başkalarından üstün görmekten geçer. C-Yürürken, konuşurken; her türlü davranış ve tutumumuzda terbiyeli olmalıyız. D-Kibirlenmekten kaçınmalıyız...suresinin 45 ayetinde Kibirlenip insanlardan yüzünü çevirme, yeryüzünde çalımla yürüme, Çünkü Allah, övünenleri sevmez buyurulmaktadır. Bu ayet ile aşağıdaki güzel huylardan hangisine işaret edilmektedir. A) Merhametli olma B) Çalışkan olma C) Alçakgönüllü olma D) Hoşgörülü olma Sen çok iyi bir dostsun. İyi ve kötü günümde hep yanımdasın. Senin gibi bir dostum olduğu için Allah a şükrediyorum. Hacivat O sizden kaynaklanıyor dostum. Asıl ben senin gibi bir dostum olduğu için Allah a duacıyım. Karagöz 2.6. Hoşgörü ve Bağışlama Kötülüğe karşı yapılacak en güzel davranış aşağıdakilerden hangisidir? A) Yapılana aynen karşılık vermek B) Kötülük yapana iyilik yapmak C) Yapılan harekete teşekkür etmek D) Kötülük yapanı mahkemeye vermek Farklı düşünce ve davranışları anlayışla karşılayarak, saygı göstermek, bu kimselerle birlikte yaşama erdemini göstermek anlamına gelen güzel huy aşağıdakilerden hangisidir? A) Hoşgörü B) Bağışlama C) Dürüstlük D) Ağırbaşlılık İyilikle kötülük asla bir olmaz. O halde sen kötülüğü en güzel şekilde uzaklaştır. O zaman seninle aranda düşmanlık bulunan kimse candan, sıcacık bir dost oluvermiştir. ( Fussilet Suresi 34 ) Karagöz ile Hacivat arasında geçen konuşmada Karagöz ün vermiş olduğu cevap hangi davranışa örnektir? a) Övünme b) Alçak gönüllülük c) Gururlanma d) Sevinme Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez. (Lokman,18) Yüce Allah bu ayette hangi davranışı yasaklamıştır? a) Yalan söylemek b) İftira atmak c) Hırsızlık yapmak d) Büyüklenmek A- Alçakgönüllü insanlar kendilerini üstün görmezler.

5 B- Alçakgönüllü insanlar gösterişten kaçınırlar. C- Alçakgönüllü insanlar başkalarını hor görmezler. D- Alçakgönüllü insanlar kibirlidirler Sözünde Durmak İnşallah sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Allah en büyüktür. B) Allah birdir. C) Allah korusun D) Allah izin verirse Geleceğe yönelik bir iş yapmayı düşündüğümüzde aşağıdaki sözlerden hangisini söylememiz gerekir? a) Allahü ekber b) Maşallah c) Elhamdülillah d) İnşallah Verilen sözün önemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kişinin verdiği sözü yerine getirmesi güvenilir olduğunu gösterir B) Verilen sözün tutulmaması, kişinin saygınlığını yitirmesine yol açar C) Sadece menfaatimiz varsa verilen sözü yerine getirmeliyiz D) Verilen söz kişinin üzerine bir borçtur Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi sözünde durmakla ilgilidir? A) Rahman ın(has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında (incitmeksizin) "Selam!" derler (geçerler) B) Allah affeden bir kimsenin ancak şerefini artırır... C) Ey iman edenler yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? D) Adil devlet başkanı ve idareciler mahşer yerinde Allah'ın yüce lütfuna ve himayesine erecek olanların öncüleridir. Yüce Allah Kur an-ı Kerim de Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?... ayetiyle bizleri hangi ahlaki tutum ve davranış konusunda uyarmaktadır? A) Kardeşlik B)Sözünde durmak C) Alçak gönüllülük D)Hoşgörü Yüce Allah Saff suresinde Ey iman edenler! Yapamayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz buyurmaktadır. Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır. A- İnsanlara karşı hoşgörülü olmanın B_ Savurganlıktan kaçınmanın C- İnsanın her şeye gücünün yetmeyeceğinin D- Verdiğimiz sözde durmanın 2.9. Görgülü Olmak Ey İman edenler! Ev sahibinden izin istemedikçe ve onlara selam verip yakınlık kurmadıkça kendinize ait olmayan evlere girmeyin. (Nur,27.ayet) Yukarıda anlamı verilen ayette kazandırılmak istenen ahlaki davranış biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A-) Yardımseverlik B-) Görgü kurallarına uymak C-) Güzel söz söylemek D-) Adaletli olmak Görgü kurallarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Görgü kurallarına uyanlar toplum tarafından sevilirler b) Görgü kurallarına uymayanlar insanlar tarafından ayıplanırlar c) Görgü kurallarına uymak toplumun huzur ve düzeni için gereklidir d) Görgü kurallarına uymayanlar devlet tarafından cezalandırılırlar Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarına uymaz? a) Toplu taşıma araçlarında yaşlılara yer vermek b) Konuşan kişinin sözünü kesmeden dinlemek c) Birisiyle karşılaştığımızda selam vermek d) Başkalarının evine kapıyı çalmadan girmek "Güzel davranışlarda bulunun ki kurtuluşa eresiniz..." (227 Hac suresi, 77) buyurmaktadır. Aşağıda verilenlerden hangileri yukarıda verilen ayete aykırı bir davranıştır? a) Telefonu açtığımızda efendim diyerek hitap etmek b) Misafirliğe gideceğimiz kişilere önceden haber vermek c) Kendimizden büyük birisine siz diyerek hitap etmek d) Hastaları ziyaret ederken yüksek sesle konuşmak Aşağıdakilerden hangisi misafirlikte uyulması gereken görgü kurallarından a-) Gideceğimiz yere önceden haber vermeliyiz b-) Ziyarete gidilen eve izin alıp selam vererek girmeliyiz. c) Küçük çocukların rahat hareket etmelerine izin vermeliyiz d) Ziyaret için uygun zaman seçmeliyiz Aşağıdakilerden hangisi konuklukta uyulması gereken görgü kurallarından A- Uygun bir zaman seçmek B- Haber vermeden gitmek C- Misafire ikramda bulunmak D- Güler yüzle karşılamak Aşağıdakilerden hangisi sofrada uymamız gereken görgü kurallarından a) Yemek sıcaksa üfleyerek soğutmalıyız b) Yemeği yapana teşekkür etmeliyiz c) Yemekten önce besmele çekmeliyiz d) Yemek sonunda elhamdülillah demeliyiz A- Yemekten önce ve sonra eller yıkanır. B- Yemeğe Besmele ile başlanır. C- Yemeğe büyüklerden sonra başlanır. D- Lokmayı çiğnemeden yutulur. A- Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak B- Yemeği yapana teşekkür etme C- Ağızda lokma varken konuşmak D- Yemek yerken yemeğin tadını kaçıracak sözlerden kaçınmak Otobüs tren gibi toplu taşıma araçlarında hasta ve yaşlılar ayakta ise ne yaparız? a) Birinin yer vermesini bekleriz. b) Otobüse binmemelerini söyleriz. c) Herkes gibi ayakta gitmeleri normaldir. d) Hemen yer vermeliyiz. Aşağıdakilerden hangisi görgülü bir Müslüman ın yapması gereken davranışlardan birisi a) Tanımadığı kimselere selam vermemesi b) yüksek sesle müzik dinlememek c) Yerleri temiz tutmak d) Hasta ziyaretini kısa tutmak Ey iman edenler! Ev sahibinden izin istemedikçe ve onlara selam verip yakınlık kurmadıkça kendinizin olmayan evlere girmeyin Yukarıdaki ayet bize neyi öğretmektedir? A) Tevazulu olmayı B) Kardeşliği C) Sözünde durmayı D) Görgülü olmayı Aşağıdakilerden hangisi görgü kuralı a) Büyüklerin sözünü kesmeden dinlemek b) Yemek yerken ağzımızı kapayıp yemek c) Evlere girerken kapıyı vurmak d) Kırmızı ışıkta durmak Aşağıdakilerden hangileri hasta ziyaretinde yapılması gereken davranışlardan A)Acil şifalar dilemek B)Baş sağlığı dilemek C)Uygun bir hediye almak D)Geçmiş olsun demek Konuşma adabında aşağıdakilerden hangisinin yapılması kabul görmez? A- Tatlı dilli olmak B- Düzgün ve anlaşılır konuşmak C- Öz ve az konuşmak D- Karşıdakini ikna için çok fazla konuşmak A- Konuşmalarımızda samimi ve içten olmalıyız. B- Başkaları konuşurken dinlemesini bilmeliyiz. C- Konuşmalarımızda yalan ve iftiradan sakınmalıyız. D- Konuşurken argo ve bayağı kelimeler kullanmalıyız. Söz gümüşse sükut altındır atasözü neyi ifade eder? A- Bazı durumlarda dinlemenin konuşmaktan daha değerli olduğunu B- Devamlı dinlemede kalmamızı C- Konuşmalarımızda samimi olmamızı D- İzinsiz konuşmamamız gerektiğini Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarına uyan bir kişinin uyması gereken kurallar arasında sayılabilir? a) Başkalarının özel eşyalarını karıştırmak. b) Başkalarının haklarına saygı göstermek. c) Sınıfa kapıyı vurmadan girmek. d) Konuşurken karşısındakinin sözünü kesmek., İnsanlara İyi Davranmak ve Güzel Söz Söylemek Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Birinden bir şey isterken lütfen sözünü kullanmalıyız. b) Bize yardımcı olan herkese teşekkür etmeliyiz.

6 c) Anne ve babamıza karşı davranışlarımızda ölçülü olmalıyız. d) Sadece kendi arkadaşlarımıza güzel söz söylemeliyiz Güzel sözle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Güzel söz söylemek sevaptır. b) Güzel söz söylemek Allah ın bir emridir c) Güzel söz söyleyerek insanların kalbini kazanabiliriz. d) Güzel söz söylemeden de istediğimizi yaptırabiliriz. Güzel davranışla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Güzel davranışta bulunanlar sevilirler. b) Allah güzel davranışta bulunanları sever. c) Dinimiz güzel davranışlarda bulunmayı emretmiştir. d) Kalbimizin temiz olması yeterlidir, güzel davranışta bulunmak gerekmez. Aşağıdakilerden hangisi güzel davranışlara örnek olamaz? A) Yerde gördüğümüz bir çöpü alıp çöp kutusuna atmak. B) Bizden başarılı birisini kıskanmak. C) Yiyeceğimizi arkadaşımızla paylaşmak. D) Karşıdan karşıya geçen bir yaşlıya yardım etmek. Aşağıdakilerden hangisi güzel bir davranıştır? a) Yerlere çöp atmak. b) Arkadaşımızın verdiği selamı almamak c) Karşımızda konuşan kişinin sözünü kesmek d) Yiyeceğimizi arkadaşımızla paylaşmak. Aşağıdakilerden hangisi iyilik ve yardımseverliğin toplumsal faydalarından A) Deprem ve yangın gibi olayların zararları kolayca giderilir. B) Yoksul insanların sayısı azalır. C) İnsanların birbirine karşı sevgisi ve bağlılığı artar. D) İyilik yapan insan kendini mutlu hisseder. İyilikle kötülük bir olmaz. Ey inanan kişi! Sen kötülüğü en güzel bir şekilde uzaklaştır. O zaman bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse candan, sıcak bir dost oluvermiştir. (Fussılet suresi, 34) ayetinde öğütlenen tutum aşağıdakilerden hangisidir? A- Kötülüğü engellemenin en iyi yolu; ona iyilikle karşılık vermektir. B- İnsanlarla candan dost olmak için çalışmalıyız. C- Yapılan kötülüğü görmezden gelmeliyiz. D- Kötülüğe kötülükle karşılık vermeliyiz. Allah ın iyi kulları içleri çektiği halde yiyeceği yoksula, öksüze ve esire yedirirler ve şöyle derler: Biz sizi sadece Allah rızası için doyuruyoruz; bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz. (İnsan suresi, 8-9) ayetinden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir? A-Kişinin başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarına tercih etmesi büyüklüktür. B-İyilik, sadece Allah rızası için yapılmalıdır. C-Karşılık beklenerek yapılan iyilik, iyilik değildir. D-Kötülüğü engellemenin en iyi yolu; ona iyilikle karşılık vermektir. Güzel ve etkili konuşmayı, sözün doğrusunu söylemeyi, hiç kimsenin kalbini ve gönlünü kırmamayı ifade eden atasözü aşağıdakilerden hangisidir. A- Dilim ettin beni dilim dilim. B- Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. C- Söz gümüşse sükût altındır. D- Danışan dağlar aşmış. İnsanlara özellikle niçin iyilik ve yardım etmeliyiz? A-Bize de yardım etsinler diye B-İyi insan desinler diye C-Onlarda bize iyilik etsin diye D-Allah rızası için Savurganlıktan Kaçınmak Savurganlık; insanların sahip oldukları maddî ve manevî varlıkları gereksiz yere harcaması, gelişigüzel saçıp savurmasıdır. Buna göre, aşağıdaki davranışlardan hangisi savurganlığa örnek olarak gösterilemez? A) Gereksiz yere para harcamak B) Ellerimizi yıkarken gereğinden fazla su kullanmak C) Gündüz vakti oda aydınlıkken ışık yakmak D) Bize ait olan bir şeyi başkalarıyla paylaşmak "Eli sıkı olma; büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, (kaybettiklerinin) özlemini çeker durursun." Yukarıdaki ayette aşağıda verilen davranışlardan hangileri yasaklanmıştır? a) Tutumluluk- Görgüsüzlük b) Cimrilik- Yalancılık c) Kıskançlık- Yalancılık d) Cimrilik-Savurganlık "...Yiyin, için ama israf etmeyin. Şüphesiz Allah, israf edenleri sevmez"...akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver. Fakat saçıp savurma." Aşağıda verilen davranışlardan hangileri yukarıdaki ayetlerde belirtilen ilkelere aykırı bir davranış a) Defterimizden bir yaprağı gereksiz yere koparıp atmak b) Kalem ve silgimizi gereksiz kullanmak c) Ders çalışmamız gereken saatlerde televizyon seyretmek d) Eşyalarımızı kullanarak uzun süre kullanabilmek Aşağıdakilerden hangisi savurganlık a) Sonunda muhtaç duruma düşecek şekilde harcama yapana b) Servetini gelişi güzel harcayana c) Zaman, sağlık, ömür, gençlik gibi değerlerini boşa tüketene d) İhtiyaç sahiplerine yardım edene Yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz, Çünkü Allah israf edenleri sevmez ayeti hangisinin önemini vurgulamaktadır? a) Yeme ve içmenin b) Bir şey yiyip içerken besmele çekmenin c) Savurganlıktan kaçınmanın d) Sağlıklı beslenmenin İnsanın sahip olduğu mal, sağlık, zaman gibi nimetleri gereksiz yere ve aşırı tüketmesine savurganlık (israf) denir. İsraf; malı, İslam ın ve aklın uygun görmediği yani gereksiz ve faydasız yerlere saçıp savurmaktır. Kısaca, lüks harcamadır. Yukarıdaki paragraftan hareketle aşağıdakilerden hangisi bir savurganlık (israf) örneği A-) Bir üst modeli çıkan telefonun yenisini satın almak B-) Daha güzel görünsün diye yüksek voltajlı ampul kullanmak C-) Diş fırçalarken, fırçalama süresince suyu açık bırakmak D-) İhtiyaç sahibi bir fakire bol miktarda para vermek "İki nimet vardır ki insanların çoğu bunda aldanmıştır. Biri,. diğeri de tır." Yukarıda verilen hadiste boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a) Boş vakit- Para b) Sağlık Para c) Boş vakit Sağlık d) Gençlik- Hayat Öğretmenin İsrafın zararları nelerdir sorusuna öğrenciler aşağıdaki gibi cevap vermişlerdir. Allah ın hoşnutsuzluğuna neden olur. Kişiyi başkalarına muhtaç eder. Öğrencilerden hangilerinin söyledikleri doğrudur. A- Ali Eda B- Eda - Ercan C- Ali Ercan D- Ali Eda - Ercan Toplumun ekonomik yönden zayıflamasına neden olur. Peygamberimiz Irmak veya deniz kenarında bile abdest alsanız, suyu israf etmeyiniz. buyurmuştur. Yukarıdaki Hadis i Şerif te peygamberimiz bizlere neyi tavsiye etmektedir? a) Abdestin her yerde alınabileceğini b) Deniz suyunun içilemeyeceğini c) Savurgan olmamamızı d) Abdestsin namaz olmayacağını Yapılan araştırmalar; ülkemizde her gün fırın tarafından 120 milyon adet ekmeğin üretildiği ve bunların 12 milyonunun çöpe atıldığı, atılan bu ekmeğin yıllık miktarının 3,6 milyar adet olduğunu göstermekte. Yani Türkiye de çöpe atılan ekmek, Somali yi doyurabilecek oranda. 3.6 milyar ekmek için; ton buğdaydan elde edilen ton buğday unu, metreküp su, ton ekmek mayası, ton ekmek katkı maddesi ve litre akaryakıt kullanılmakta. Ne yazık ki çöpe atılan ekmekle birlikte bunlar da boşa gitmiş oluyor. Verilen bilgiler bize dinimizin hangi uyarısını hatırlatıyor? A) Yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz B) Kullarıma söyle sözün en güzelini söylesinler C) Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcayın D) Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir Ayşe yle Tülin öğle paydosunda yiyecek almak için kantine giderler. Tülin yemeğini yemeğini bitirir fakat Ayşe bitiremez. Artan yiyeceği çöpe atar. Tülin Ayşe yi uyarır ve...

7 Tülin, Ayşe ye aşağıdaki ayet veya hadislerden hangisini söylerse yaptığı davranışın yanlış olduğunu daha iyi anlatmış olur? A- Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez. B- Kim bir Müslüman ın kusurunu örterse, Allah ta kıyamet günü onun kusurunu örter. C- Yiyiniz, içiniz ancak israf etmeyiniz D- Allah katında arkadaşların en hayırlısı, arkadaşlarına en hayırlı olandır İrem: Verilen harçlığı hemen bitirdi. Serra: Hastalığının ilerlemesine rağmen doktora gitmedi. Gizem: Mutfağa giderken odasının ışığını söndürdü. Ali: Ödevi olmasına rağmen televizyon izleyerek vakit geçirdi. Yukarıdaki kişilerden hangisinin davranışı savurganlığa örnek bir davranış olarak gösterilemez. A- İrem B- Serra C- Ali D- Gizem Bireyin sahip olduğu maddi ve manevi imkânları gereksiz yere harcaması, gelişi güzel dağıtması savurganlıktır. Savurgan insan aklı başında harcama yapmaz ne olacağını düşünmez. Yukarıda verilen bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi savurganlıktır? A)Gençlik yıllarında çok çalışıp emeklilikte dinlenmek B)Her gün ihtiyacından fazla ürün almak C)Her gün ihtiyaçlarını düzgün bir şekilde karşılamak D)Her zaman temiz elbise giyinmek Aşağıdaki ayet, hadis ve atasözlerinden hangisinde savurganlıktan kaçınmak dışında bir konu işlenmektedir. A) Ayağını yorganına göre uzat. B) Yiyiniz, içiniz ancak israf etmeyiniz. C) Komşusu açken tok yatan bizden değildir. D) Allah israf edenleri sevmez. Aşağıdakilerden hangisi israfın zararlarından A- Başkalarına muhtaç olma B- Servetini kaybetme C- Başkaları tarafından sevilme D- Günahkar olma Olduğundan fazla para harcayan insanlara savurgan denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisini yapan bir kişinin savurgan davrandığı söylenebilir. (2000 LGS) A- Sıkıştığı durumlarda borç para alan B- Gereksiz biçimde tüketim yapan C- Takside dayalı alışveriş yapan D- İhtiyaç sahiplerine yardım eden

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ ZEKAT SADAKA: AYET-İ KERİMELER «Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı görür.» (Bakara,

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : ALİ İHSAN ASLAN Eğitsel Performans Bismillâhirrahmanirrahim

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com dinkulturuahlakbilgisi.com 1-Ülkemizde Kızılay, Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aşevleri -gibi kurumların varlığı aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini göstermektedir? A- Milli eğitime

Detaylı

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır:

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk 2 Güzel ahlâk neye denir? Allah ın ve Resulü nün emir ve tavsiye ettiği, diğer

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 1. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder. Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde

Detaylı

Süte Su Katmayan ve Hz. Ömer'i Ağlatan Genç Kız

Süte Su Katmayan ve Hz. Ömer'i Ağlatan Genç Kız 8. SINIF 5. ÜNİTE DİN VE GÜZEL AHLAK 1. Din Güzel Ahlaklı Olmama Nasıl Katkı Sağlar? Kazanım : Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. Din, ahlaklı olmamıza katkı sağlar. Ahlâkî davranışları

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com DİN ve GÜZEL AHLAK Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com DİN ve GÜZEL AHLAK Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com DİN ve GÜZEL AHLAK Memduh ÇELMELİ Din Güzel Ahlaklı Olmaya Nasıl Katkı Sağlar? Ahlak, Toplumda kişilerin iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine yol açan huylarıdır. Bu huylar söz ve davranışlarla iyi-kötü

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar

Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar Emirler Allah a iman edin (Al-i İmran [3] 193), O na hiçbir şeyi ortak koşmayın (Nisa [4] 36). Yalnızca O na kulluk edin (Fatiha [1] 5). Allah ı çok anın ve

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir.

ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir. ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir. Zekât Terim Olarak İse; Dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez malının ya da parasının belli bir miktarını Allah

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 1. İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Düşünmesi B) Konuşması ) Yürümesi D) Beslenmesi 4. Hz. Muhammed

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK İLGİSİ 1. Allah ın önceden takdir ettiği, programladığı şeylerin yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesine... denir. Cümlede

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ. ÜNİTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANTLAYACAĞNZ TOPLAM SORU SAYS 20 DİR. ÖNERİLEN YANTLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADR. 1) Annemize Babamıza 3) İnsanda yardımlaşma, cömertlik, insan sevgisi

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 14 RLIK 2013 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AY EKİM KASIM HAFTA ARALIK DERS KONU ADI SAATİ Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. ÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 İN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1. 3. Peygamberler bir meslek edinerek çalışmışlar, rızıklarını kazanmışlardır. Örneğin Hz. avut demircilik, Hz.

Detaylı

BÖLÜM: 1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı. Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât. Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka

BÖLÜM: 1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı. Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât. Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı İslam ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak

Detaylı

BÖLÜM: 2. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar. Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları. Ramazan Bayramı Sevinci

BÖLÜM: 2. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar. Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları. Ramazan Bayramı Sevinci Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları Ramazan Bayramı Sevinci Maun Suresi ve Anlamı BÖLÜM: 2 Sosyal hayatımızı

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

1)Verilen bilgiler, Hz. Muhammed'in (SAV) özellikleri ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

1)Verilen bilgiler, Hz. Muhammed'in (SAV) özellikleri ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? I. İnsanların rahatını kendi rahatına tercih ederdi. II. Yapılacak olan bir işte arkadaşlarının görüşünü alırdı. III. Hristiyanlık ve Musevilik dinlerinde ahir zamanda geleceği müjdelenen bir kişidir.

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 26 KSIM 2014 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. 3. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. (Hadis-i Şerif) Bu hadisi ilke edinen bir kimseden aşağıdaki davranışlardan

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK İLGİSİ 1. Kimsesiz ve yaşlı bir kadın olan Fatma Hanım, kendisine yardımcı olanlara eytullah a yüz sür evladım! diye

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

1- Aşağıdaki kelimelerden hangisi ahlakla doğrudan ilgili bir kavram değildir? A) Namaz B) Doğru C) İyi D) Çirkin

1- Aşağıdaki kelimelerden hangisi ahlakla doğrudan ilgili bir kavram değildir? A) Namaz B) Doğru C) İyi D) Çirkin AHLAK SORULARI 1- Aşağıdaki kelimelerden hangisi ahlakla doğrudan ilgili bir kavram değildir? A) Namaz B) Doğru C) İyi D) Çirkin 2- Aşağıdakilerden hangisi övülen, güzel davranışlardan biridir? A) Hoşgörü

Detaylı

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 10 MAYIS 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 10 MAYIS 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF II. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 10 MYIS 2014 Saat: 11.20 D DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Bu ayette ölçü kelimesi hangi anlamda

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz?

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz? DEĞERLER EĞİTİMİ SELAMLAŞMA Selam ne demektir? Selâm, kelime olarak; huzur, barış, sağlık ve iyi dileklerini sunma anlamlarına gelir. Selamlaşmak; insanların karşılıklı olarak birbirlerine sağlık, huzur,

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

1. Yalan nedir? 2. Yalan söylemenin bireye zararları nelerdir? 3. Yalan söylemenin toplumsal zararları nelerdir?

1. Yalan nedir? 2. Yalan söylemenin bireye zararları nelerdir? 3. Yalan söylemenin toplumsal zararları nelerdir? 1. Yalan nedir? 2. Yalan söylemenin bireye zararları nelerdir? 3. Yalan söylemenin toplumsal zararları nelerdir? 4. Yalan şahitlik yapmak ve yalan yere yemin etmek niçin kötüdür? 5. Hile nedir? 6. Hile

Detaylı

Din Ve Ahlak Hakkında Neler Biliyoruz?

Din Ve Ahlak Hakkında Neler Biliyoruz? İlköğretim DKAB Dersi 4. Sınıf 1. Ünite Sunusu Din Ve Ahlak Hakkında Neler Biliyoruz? Anlatım Yoluyla Ders Veren: Ömer AKKAŞ Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dkab Alanı Pedagojik Formasyon Öğrencisi

Detaylı

Hayat bilgisi değerlendirme soruları

Hayat bilgisi değerlendirme soruları Hayat bilgisi değerlendirme soruları Atatürk, hangi okulunu İstanbul da bitirmiştir? 1. 4. Yukarıdakilerden kaç tanesi, arkadaşlarımızda bulunmasını istediğiniz özelliklerdendir? 5 4 3 5. Aşağıdakilerden

Detaylı

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU TEOG SINAV SORUSU DİN KÜLTÜRÜ DİN KÜLTÜRÜ DİN KÜLTÜRÜ. 1. Kader ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU TEOG SINAV SORUSU DİN KÜLTÜRÜ DİN KÜLTÜRÜ DİN KÜLTÜRÜ. 1. Kader ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 1. Merhaba arkadaşlar benim bir kardeşim oldu, adını Kader koyduk. Kader kelimesinin anlamını aşağıdaki seçenekler arasından bulmama yardımcı olur musun? A) Allah ın canlılara verdiği nimetlerdir. B) Kur

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak

Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak «Rabbim beni terbiye etti, terbiyemi de güzel kıldı.» (Hadis-i Şerif, Kenz ül- Ummal) Allah, edebin her çeşidini Hz. Muhammed (sav) de bir araya getirmiş ve bizlere örnek

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

a) Tuvalette b) Kur'an okuyana

a) Tuvalette b) Kur'an okuyana 1- Hz. Ali (ra) ``Bana bir harf öğretenin kälesi olurum buyurarak bize anlatmak istediği mana aşağılardan hangisidir? a) İlim öğrenmenin ve öğretmenin önemi b) Öğretmen can kulağıyla dinlenmeli c) Öğretenelere

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

8. SINIF II. DÖNEM ORTAK SINAVI

8. SINIF II. DÖNEM ORTAK SINAVI T.C. 8. SINIF II. DÖNEM ORTK SINVI D DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Bir fikre veya inanışa körü körüne, aşırı derecede bağlanıp başka bir fikri ve düşünceyi kabul etmemektir. Bu tanım aşağıdaki kavramlardan

Detaylı

Sevgili dostum, Can dostum,

Sevgili dostum, Can dostum, Sevgili dostum, Her insanı hayatta tek ve yegâne yapan bir öz benliği, insanın kendine has bir kişiliği vardır. Buna edebiyatımızda, günlük yaşantımızda ve dini inançlarımızda çeşitli adlar vermişlerdir.

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Dua Dua İbadetin Özüdür Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Dua Arapça kökenli bir kelime olup «istemek, davet etmek» demektir.

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK ÜNİTE : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU 5.SINIF 1- Aşağıdakilerden hangisi dostluğun özelliklerinden değildir? A) İnsanlara güven vermek

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 2016-2017 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Detaylı

KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI

KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI BEP için hazırlanmış olan kaba değerlendirme formları öğrencinin performansını almak için hazırlanmış ve öğrencinin öncellikli gereksinimleri göz önünde bulundurulmuştur.

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK AİLE KURMAK &AİLE OLMAK Dr. Fatma BAYRAKTAR KARAHAN Uzman-Ankara Aile Nedir? Aile kelimesinin kökü, ğavl dir. Bu kelime, ağır bir sorumluluk altına girmek demektir. Bu kökten gelen aile ise, birini çekince

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : HİDAYET KENAR Eğitsel Performans Duanın Allah tan

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Teravih Namazı. Namazı Bozan Durumlar. Namazın İnsana Kazandırdıkları. Kunut Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Teravih Namazı. Namazı Bozan Durumlar. Namazın İnsana Kazandırdıkları. Kunut Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Teravih Namazı Namazı Bozan Durumlar Namazın İnsana Kazandırdıkları Kunut Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 o Teravih namazı ramazan ayında kılınır. o Yatsı namazının son

Detaylı

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 7. 10. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur:

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur: ATEŞTEN KORUNMANIN YOLU: SADAKA Arınmak için, malını (sırf Allah rızası için) veren en takvâlı (Allah ın emirlerine en uygun yaşayan) kimse ise, o (ateşin azabı)ndan uzaklaştırılacaktır. Leyl/17-18 Sevdiğiniz

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

Başarı Testi. Kazanan: Ağlamak yerine ÇALIŞIR. Kaybeden: Çalışmak yerine AĞLAR. Kazanan: KAFASINI çalıştırır. Kaybeden: ÇENESİNİ çalıştırır

Başarı Testi. Kazanan: Ağlamak yerine ÇALIŞIR. Kaybeden: Çalışmak yerine AĞLAR. Kazanan: KAFASINI çalıştırır. Kaybeden: ÇENESİNİ çalıştırır Başarı Testi Kazanan: Ağlamak yerine ÇALIŞIR. Kaybeden: Çalışmak yerine AĞLAR. Kazanan: KAFASINI çalıştırır. Kaybeden: ÇENESİNİ çalıştırır Kazanan: Her sorunda bir ÇÖZÜM görür. Kaybeden: Her çözümde bir

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

8. SINIF 3. OTURUM A. Bu metni aşağıdaki ayetlerden hangisi destekler?

8. SINIF 3. OTURUM A. Bu metni aşağıdaki ayetlerden hangisi destekler? 1. Üzerinde yaşadığımız dünyanın da içinde bulunduğu güneş sistemi, kendilerine takdir edilmiş bir yörüngede hareket eder. Dünyamız, ne diğer gezegenlere çarpar, ne de onlardan uzaklaşır. Yeryüzünde de

Detaylı

ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli anne babalar; Her insan, yaşamını sürdürmek ve gelişmek için başka insanlara ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaçları karşılamak için arkadaşlık ilişkileri, sosyal alandaki en önemli

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 28 KSIM 2013 Saat: 12.00 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. şağıdaki hadislerden hangisi İslam dininin paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi en iyi açıklar? 3. ) Sadaka

Detaylı

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ RAMA ZAN GÜNÜ TARİH / GÜN İFTAR PROGRAMI VE YERİ SOHBET PROGRAMI KONULARI SOHBET PROGRAM KONUKLARI İFTAR SAATİ PROGRAM 1 18 Perşembe AKKUŞ Cumhuriyet Meydanı Ramazan ve Oruç Mustafa KOLUKISAOĞLU Ordu Müftüsü

Detaylı

NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR?

NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR? Asiye Türkan NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR? İNSAN NEDEN EVLENİR? İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendini bilmezsen Bu nice okumaktır.

Detaylı

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN 1 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MUSTAFA KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN BASKI YERÝ ÇAÐLAYAN A.Þ. TS EN ISO 9001:2008 SER NO: 300-01 SARNIÇ YOLU ÜZERÝ NO:7 GAZÝEMÝR / ÝZMÝR TEL: 0

Detaylı

Yardımlaşma ve Dayanışma Nedir? Yardımlaşma ve Dayanışmanın Önem ve Faydaları Nelerdir?

Yardımlaşma ve Dayanışma Nedir? Yardımlaşma ve Dayanışmanın Önem ve Faydaları Nelerdir? YARDIMLAŞMA, PAYLAŞMA, MERHAMET Yardımlaşma ve Dayanışma Nedir? Yardımlaşma ve Dayanışmanın Önem ve Faydaları Nelerdir? Yardımlaşma Nedir? Yardımlaşma; birlikte çalışmak ya da yardım etmektir. Takım çalışması

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

ORHANGAZİ İMAMHATİP ORTAOKULU 6.SINIF TEMEL DİNİ BİLGİLER DERS NOTU

ORHANGAZİ İMAMHATİP ORTAOKULU 6.SINIF TEMEL DİNİ BİLGİLER DERS NOTU ORHANGAZİ İMAMHATİP ORTAOKULU 6.SINIF TEMEL DİNİ BİLGİLER DERS NOTU İSLAM İNSANIN İYİLİĞİNİ AMAÇLAR İslam ın bizden istediği güzel davranışları yaparak mutlu oluruz. Huzur dolu bir yaşamımız olur. Aynı

Detaylı

Hazret-i Muhammed (S.A.V.) altı yaşındayken annesi vefat etti. Dedesi Abdül Muttalib çocuğu himayesine aldı, fakat iki sene sonra o, da öldü.

Hazret-i Muhammed (S.A.V.) altı yaşındayken annesi vefat etti. Dedesi Abdül Muttalib çocuğu himayesine aldı, fakat iki sene sonra o, da öldü. Hazret-i Muhammed (S.A.V.) M.570 senesinde Arabistan ın Mekke şehrinde doğdu. Dedesi Abdül Muttalib ona Muhammed ismini verdi. Hazret-i Muhammed (S.A.V.) öksüz olarak dünyaya geldi. Babası Abdullah, doğumundan

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri :١ mı, mi? baba ( ) uzaklaştım uzaklaştırmak uzaklaştırmak evin kapıları babam yetişiyorum eğitim görüyorum ecdadım, atam saygı otur! seviyorum seni seviyorum

Detaylı

Güzel Ahlâkı Kazanmak

Güzel Ahlâkı Kazanmak Ramazan, Allah a yakınlaşma vesilesidir. Oruç tutan insan Allah ın beğendiği davranışlar sergilemeye, nefsinin tutkularından sakınmaya çalışır. Şeytana karşı dikkatli ve şuurludur, vicdanının doğruyu fısıldayan

Detaylı

T.C. KÖYCEĞİZ DİTİB MÜFTÜLÜĞÜ

T.C. KÖYCEĞİZ DİTİB MÜFTÜLÜĞÜ HACI ADAYLARINDAN ALINAN ÜCRETLERE KARŞILIK VERİLECEK HİZMETLERH DEĞERL ERLİ HACI ADAYLARIMIZ! T.C. HAC; farklı dil, ırk, renk ve kültüre, ama aynı inanca sahip milyonlarca mü minin belli yer ve zamanda

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI HAFTA 1 6 DİN, İMAN VE İNSAN 2 6 ALLAH-İNSAN VE ÂLEM İLİŞKİSİ 3 6 ALLAH A İMAN 4 6 MELEKLERE İMAN 5 6 KİTAPLARA İMAN 6 6 PEYGAMBERLERE İMAN 7 6 AHİRETE İMAN 8 6 KADER VE KAZAYA İMAN 1. Dinin İnsan Hayatındaki

Detaylı

Sabah, uyanabildiğinin şükrü olarak Rabbi için namaz kılar ve niyazda bulunur. Gününe, ilk olarak temizlikle (abdestle) başlar. Allah temizdir.

Sabah, uyanabildiğinin şükrü olarak Rabbi için namaz kılar ve niyazda bulunur. Gününe, ilk olarak temizlikle (abdestle) başlar. Allah temizdir. Müslümanın 24 Saati Sabah, uyanabildiğinin şükrü olarak Rabbi için namaz kılar ve niyazda bulunur. Gününe, ilk olarak temizlikle (abdestle) başlar. Allah temizdir. Temizliği ve temiz olanları sever. (Hadis,

Detaylı

1) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamlıdır?

1) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamlıdır? 1) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamlıdır? 1. A. Ağacın kurdu içinde olur. 2. B. Denize düşen yılana sarılır. 3. C. Yalnız taş duvar olmaz. 4. D. Adam, arkadaşından belli olur. 2) Öyle durumlar

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

ÖZEL KIRAÇ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ RAPORU (NİSAN 2015) KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPMAK

ÖZEL KIRAÇ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ RAPORU (NİSAN 2015) KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPMAK ÖZEL KIRAÇ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ RAPORU (NİSAN 2015) KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPMAK 5.sınıf öğrencileriyle Karşılıksız İyilik Yapmak ne demektir? sorusu üzerine sınıfta beyin

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

Mekki ve Medeni Ayetler arasindaki fark...

Mekki ve Medeni Ayetler arasindaki fark... Mekki ve Medeni Ayetler arasindaki fark... Icerik Kur andan önce Mekkenin durumu Ilk Vahiy Allah i tanidigimiz ayetler Medinede durum Toplumsal degisim Kur an dan önce Mekkenin durumu Bu döneme Cahiliyye

Detaylı

İslâm Dininde Orman ve Suyun Önemi

İslâm Dininde Orman ve Suyun Önemi İslâm Dininde Orman ve Suyun Önemi Prof. Dr. Mehmet Emin AY Bursa İl Müftüsü 6 Şubat 2014 Perşembe İslam Dini nin Temel kaynakları olan Kur an-ı Kerim de ve Peygamberimizin Hadislerinde, Orman kavramıyla

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR RABBİMİZDEN ÇAĞRI Ey iman edenler! Allah'ın emrine uygun yaşayın, O'na (yakın olmaya) vesile/imkan arayın. O'nun yolunda (malınızla, canınızla) cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. (Maide Suresi /35) OKUNMAMIŞ

Detaylı