1. Din Güzel Ahlaklı Olmama Nasıl Katkı Sağlar?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Din Güzel Ahlaklı Olmama Nasıl Katkı Sağlar?"

Transkript

1 7. SINIF 5. ÜNİTE DİN GÜZEL AHLAKTIR ( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. ) 1. Din Güzel Ahlaklı Olmama Nasıl Katkı Sağlar? Yavrucuğum! Namaz kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme (Lokman suresi, ayetler) Rukiye, Hasret ve Ceylan 7. sınıfta okuyorlar. Onlar yukarıdaki ayetleri okuyarak aşağıdaki ilkeleri çıkarttılar. Bu ilkelerden hangisinde yanılmışlardır? A) İnsanlara iyiyi tavsiye etmek B) Alçak gönüllü olmak C) Sabırlı olmak D) Fikrinde ısrarcı olmak Din; insanları hem bu dünya hem de ahirette mutluluğa ulaştırmayı amaçlar. Dürüstlüğü, temizliği, çalışmayı, yardımseverliği, hoşgörüyü, tasarrufu, herkesle iyi geçinmeyi öğütler. Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında, aşağıdaki atasözlerinden hangisi yukarıdaki açıklamalar uygun düşmez. A) İşleyen demir ışıldar. B) Damlaya damlaya göl olur. C) Büyük balık küçük balığı yutar. D) Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Aşağıdaki Hadis i Şeriflerden hangisi din ve ahlak arasındaki ilişkiyi en güzel biçimde anlatır? a) Zekât, İslam ın köprüsüdür. b) Müslüman, elinden ve dilinden başkasının güvende olduğu kimsedir. c) Oruç, sabrın yarısıdır. d) Kıyamet günü ilk sorulacak ibadet namazdır. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Allah insanları imtihan etmek için yaratmıştır b) Din, ahlâkî davranışları yerine getirmede insanı yönlendirir c) İnsanların en üstünü ahlakı en iyi olandır d) Dinin ahlaklı olmamıza bir katkısı yoktur. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Ahlaklı olmak dindar olmanın koşullarından biridir B) İbadetlerin güzel ahlaklı olmamıza bir katkısı yoktur C) Allah, peygamberimizi örnek almamızı istemiştir D) Kuran ahlak ilkeleri göstererek bunlara uyulmasını istemiştir. Hz. Ömer, bir gece bir evin önünde otururken, içerden sesler duyar. Bir anne kızından daha fazla para kazanmak için süte su katmasını istemektedir. Kızı annesine Hz. Ömer in böyle bir davranışı yasakladığını söyler. Ancak annesi Hz. Ömer in kendilerini görmeyeceğini, süte su katabileceklerini söylemelerine karşın kızı annesinin bu isteğini yine geri çevirir. Verilen olayda kız Hz. Ömer in görmeyeceğini bildiği halde yine de süte su katmamaktadır. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? a) Kimse görmese dahi Allah görür diye inanması b) Annesine karşı çıkmak için c) Birisinin görmesinden korkması d) Hz.Ömer den korkması I. Gerçekten sen büyük bir ahlak sahibisin (Kalem,4.ayet) II. Onun ahlakı,kur an ahlakı idi. [Hz.Aişe (r.a)] III. Ben yalnız güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim (Hadis-i Şerif) IV. Müminlerin iman yönünden en üstünü,ahlakça en iyi olanıdır (Hadis-i Şerif) Yukarıda anlamı verilen kutsal ifadelerden hangileri dinin güzel ahlaklı olmamıza katkı sağlamasına örnektir? A-) I,II,III,IV B-) I,II,IV C-) Yalnız III D-) I,III,IV Rahman ın kulları, yeryüzünde vakar(edep) ve tevazu(alçakgönüllülük) ile yürüyen kimselerdir. Kötü niyetli, bilgisiz kimseler kendilerine laf attığı zaman, incitmeksizin selam!(sağlık, esenlik olsun size) der, geçerler. (Furkan suresi, 25) ayetinden hangisi çıkarılabilecek doğru bir yargı A-Güzel ahlaklı kimseler, başkalarının çirkin ve kaba davranışları karşısında çirkin ve kaba davranmazlar. B-Güzel ahlaklı kimseler saygısız ve kaba davranmazlar. C-Güzel ahlaklı kimseler her ortamda terbiyeli ve nazik davranırlar. D-Güzel ahlaklı kimseler kendilerine yapılan saygısızlığa aynı şekilde karşılık verirler. Aşağıdakilerden hangisi din ile güzel ahlak arasındaki ilişkiyi açıklamaz? a. Din, güzel ahlakın kaynağıdır. b. Din ve güzel ahlak birbirinden bağımsızdır. c. Din, güzel ahlakın insan davranışlarına yerleşmesine yardımcı olur. d. Dinin en önemli amaçlarından biri, insana güzel ahlak kazandırmaktır. Aşağıdakilerden hangisi inanan insana yakışan davranışlarla ilgili olan ayetlerden biri a) İnsan ancak çalıştığına erişir. (Necm Suresi, 39) b) Emrolunduğun gibi dosdoğru ol (Hud Suresi, 112) c) Ey İnananlar! Sabır ve namazla yardım dileyin. Allah, muhakkak ki sabredenlerle beraberdir. (Bakara Suresi, 153) d) Her canlı ölümü tadacaktır. (Al-i İmran, 185) O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. (Al-i İmran suresi,134) Yukarıdaki ayette aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemiştir? A) İnsanlara iyi davranmak B) İnfak C) Hoşgörülü olmak D) Adil olmak Güzel ahlâk sahibi olmak İslâm dininin temel amacıdır. Bütün ilke ve esaslar Müslümanların güzel ahlâklı insanlar olmaları içindir. İslâm dini en son ve en mükemmel din olduğu gibi onun ahlâk prensipleri de en son, en güzel ve en yüce ahlâkî prensiplerdir. Son peygamber ve insanların en güzel huylusu Hz. Muhammed (s.a.v) insanların en güzel ahlaklısıdır. Yukarıda ki parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a)güzel ahlak İslam dini açısından önemlidir b)bütün kurallar ahlak içindir c)hz. Muhammed (s.a.v) en güzel örnektir d)diğer dinlerde ahlak kuralları yoktur Toplumsal yaşamda görüş ve inançlara hoşgörüsüzlük üzücü olaylara neden olur. "Hep ben bilirim; benim dediğim olacak." diyerek başkaları üstünde egemenlik kurmaya çalışmak, çatışmalara yol açar. Buna yol açmamak için insanın kendisini başkalarının yerine koyarak düşünmesi gerekir, işte ahlakın özü budur. Buna göre, ahlaklı bir toplum oluşturmada bireylere hangi ilkenin kazandırılması gerekir? A) Çatışmadan kaçınmalı, sessiz kalmalısın. B) Çevrendeki olaylara diğer insanların gözüyle de bakmalısın. C) Gücü elinde tutmak için bilgilerini artırmalısın. D) Toplumda çoğunluğun kabul ettiklerini benimsemelisin. I Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme. II Ey iman edenler yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz III Allah affeden bir kimsenin ancak şerefini artırır. IV Şüphesiz müminler kardeştir. Aşağıda verilen hangi kavramla ilgili bir ayet yukarıda verilmemiştir? A) Hoşgörü B) Sabır C) Kardeşlik D) Tevazu *Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol *Şefkat ve merhamette güneş gibi ol *Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol *Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol *Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol * Hoşgörürlükte deniz gibi ol * Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol 26- Mevlana nın 7 öğüdünde hangi konulara değinilmemiştir? A) İnfak B) Hoşgörü C) Emanet D) Tevazu Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. (Nahl-90) Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ayette verilen öğütlerden birisi a) Adaletli olmak b)yakınlara maddi yardım yapmak c) Azgınlık yapmamak d) Sözünde durmak - Sizin hayırlınız, kendisinden iyilik umulan ve kötülük yapmayacağına dair güven duyulandır. Kötünüz de kendisinden iyilik beklenmeyen ve kötülüğünden emin olunmayandır - Mümin, insanların canları ve malları hakkında kendisine güvenilen kimsedir - Müminler arasında imanca en olgun olanı, ahlakça en güzel olanıdır. En hayırlınız da ailesine hayırlı olandır - Ve elbette sen, üstün bir ahlak üzeresin (Kalem Suresi, 4.ayet) Yukarıdaki ayet ve hadislerde, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? A) İslam inancında, güzel ahlaklı olmak bir gerekliliktir. B) Peygamberler de birer insandır. C) Hz. Muhammed(sav), Kur an ı açıklayıcıdır. D) Peygamberler, peygamberlik görevini çalışarak elde etmişlerdir.

2 Her insan kendisi için istediği bir şeyi başkaları için de istemeli, kendisi için istemediği bir şeyi başkaları için de istememelidir. Bu düşünceye sahip bir kimseden aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez. A- Her zaman doğruluktan yana olma B- Haklı olanları her zaman destekleme C- Maddi ve manevi varlıklarını başkaları ile paylaşma D- Başkalarının başarılarını kıskanma İslam dini; insanları iyiye, doğruya, hayırlı işlere yönlendirmeyi ve Allah a ibadet etmeyi gaye edinmiştir. Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi İslam Diniyle bağdaşmaz. A- Bencil ve gurulu olmak B- Çok çalışmak ve üretici olmak C- Dürüst olmak D- Verdiği nimetler için Allah a şükretmek 2. İslam da Övülen Bazı Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2.1. Doğruluk "Müslüman, elinden ve dilinden herkesin güvende olduğu kimsedir." Yukarıdaki hadiste olgun bir müslüman olmanın gereklerinden biri verilmiştir. Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu hadiste anlatılan olgun müslümana yakışmayacak davranışlardan biridir? a) Başkalarının malını haksız yere almak b) İnsanlara değer vermek c) Konuştuğu zaman doğruyu söylemek d) Emanete sahip çıkmak İslam dini yalan söylemeyi, hile yapmayı, emanete ihanet etmeyi kesinlikle yasaklamıştır. Buna göre İslam dininin insanları aşağıdaki güzel huylardan hangilerine sahip olmaya yönlendirdiği söylenebilir. A- Güvenilir olma B- Çalışkan olma C- Yardımsever olma D- Dindar olma Medine'de bir anne sokağa kaçan çocuğunu eve getirebilmek için "Gel bak sana ne vereceğim" demektedir. Olaya şahit olan Hz. Muhammed sorar: Çocuğa ne vereceksin? Anne "hurma vermek istediğini" söyleyince de uyarır: Dikkat et! Sana gelir ve ona bir şey vermeyecek olursan senin için bir yalan günahı yazılır" Yukarıdaki metinde anlatılmak istenen ana düşünce aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır? A) Hiçbir zaman doğruluktan ayrılmamamız gerekir B) Çocukları sevindirmek için onlara hediye vermek gerekir C) Çocukları ikna etmek için bazen küçük yalanlar söylenebilir D) Peygamberimiz (s.a.v) sabırlı bir insandır a-) Doğruyu söyleyen dokuz kapıdan kovulur b-) Doğrular her yerde söylenmemelidir c-) Yalan söylemek dinimizce mekruh sayılmıştır d-) Doğruluk bir Müslüman ın asli görevidir Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu hem daha iyidir hem de neticesi bakımından daha güzeldir. (İsra suresi 35) Yukarıdaki ayetin konusu aşağıdakilerden hangisidir? a) İnsanlara yardım etmek b) Allah a şükretmek c) Dürüst olmak d) Hoşgörülü olmak İnsanların bir birlerine karşı dürüst davranması toplumsal açıdan çok önemlidir. Dürüst davranan toplumun insanları kendini güvende hissederken, dürüstlüğün olmadığı bir toplumda insanlar sürekli korkuyla yaşarlar ve güvensizlikler meydana gelir. Yukarıdaki metin Mevlana nın hangi sözüyle ilgilidir? a) Ayıpları örtmede gece gibi ol. b) Alçakgönüllülükte toprak gibi ol c) Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. d) Cömertlikte akarsu gibi ol. İnsana sadakat yakışır görse de ikrâh, Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah ( Ziya Paşa ) Yukarıdaki şiir de Ziya Paşa nın şiiriyle paralellik gösteren Hadis i Şerif aşağıdakilerden hangisidir? A) Yer ve gökler adalet ile ayakta durmaktadır. B) Allah a inandım de sonrada dosdoğru ol! C) Acıkan her hayvan hususunda dikkatli olun. D) Hoşgörülü ol ki hoş görülesin. Aşağıdakilerden hangisi, ahlâkî bir terim olan doğruluk kavramıyla ilgili A) Güvenilir olmak B) Kıskanç olmak C) Adaletli olmak D) Dürüst olmak Hz. Ömer, bir gece bir evin önünde otururken, içerden sesler duyar. Bir anne kızından daha fazla para kazanmak için süte su katmasını istemektedir. Kızı annesine Hz. Ömer in böyle bir davranışı yasakladığını söyler. Ancak annesi Hz. Ömer in kendilerini görmeyeceğini, süte su katabileceklerini söylemelerine karşın kızı annesinin bu isteğini yine geri çevirir. Yukarıda verilen olayda kız Hz. Ömer in görmeyeceğini bildiği halde yine de süte su katmamaktadır. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Hz. Ömer den korkması B) Annesine karşı çıkmak için C) Birisinin görmesinden korkması D) Kimse görmese dahi Allah görür diye inanması Söz verdiğinde sözünden döner.? Konuştuğu zaman yalan söyler. Güvenilir olmakla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Güvenilir kimselerden oluşan toplumda huzur ve mutluluk vardır b) Güvenilir kimse toplumda sevilir ve sayılır c) Güvenilir olmak insanın toplumdaki değerini artırır d) Sadece müslümanlara karşı güvenilir olmak zorundayız Müslüman, elinden ve dilinden herkesin güvende olduğu kimsedir." Yukarıdaki hadiste olgun bir Müslüman olmanın gereklerinden biri verilmiştir. Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu hadiste anlatılan olgun Müslüman a yakışmayacak davranışlardan biridir? A) Emanete sahip çıkmak B) Başkalarının malını haksız yere almak C) İnsanlara değer vermek D) Konuştuğu zaman doğruyu söylemek Bir toplumda güven duygusunun yerleşmesi, insanların göründüğü gibi olmalarına ya da oldukları gibi görünmelerine bağlıdır. Buna göre, toplumda güven duygusunun gelişmesi, bireylerin aşağıdaki özelliklerinden hangisine bağlıdır? A) Cesaret B) Doğruluk C) Kararlılık D) Azim Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisi doğru bir insanın özelliklerinden a) Ahlaklı ve faziletli olmak b) Kimsenin hakkını yememek c) Ölçü ve tartıda hile yapmamak d) Kendi çıkarını ön planda tutmak Müslümanlığın en belirgin özelliği, özüyle sözüyle doğru olmaktır. Doğruluğun tersi olan yalan, dinimizce haram kılınmıştır. Müslüman acı da olsa her zaman doğruyu söylemelidir. Paragrafın ana fikri hangisi olmalıdır? Yukarıda isimleri verilen üç arkadaş münafıkların özelliklerini saymakta. Fakat Fatih söylemesi gereken maddeyi unutmuştur. Acaba hangisi bu madde olabilir? A) Emanete ihanet eder. B) Çok kıskançtır. C) Kibirli ve gururludur. D) Hoşgörülü davranmaz. Esnafın kullandığı ölçü ve tartı aletleri, işçinin emeği, bilim adamının düşünceleri, politikacının sözleri ve uygulamaları doğru olmadıkça toplumda özlenen ilerlemenin ve kalkınmanın gerçekleşmesi olanaksızdır. Bu parçada vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A) Toplumsal gelişmenin temelinde, doğru düşüncelerin savunulması yer alır. B) Toplumda dürüstlük olmadıkça toplumsal gelişme olamaz. C) Toplumsal kalkınma, topyekun çalışmayla gerçekleşir. D) İnsanların, birbirlerinin haklarına ve düşüncelerine saygılı olması gerekir. Rabbimiz Allah tır deyip doğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner ve Korkmayın, üzülmeyin; size söz verilen cennetle sevinin. Biz dünyada da ahirette de sizin dostlarınızız, orada canınızın çektiği her şey var derler.

3 Yukarıdaki ayette cenneti elde edenlerin iki özelliği aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir? a. Zekat verenler Fitre verenler b. Namaz kılanlar oruç tutanlar c. Doğru sözlü olanlar Dürüst olanlar d. Allah a inananlar doğruluktan ayrılmayanlar Doğruluk, insanın özü ve sözünün bir olmasıdır. Bu ticaret ve iş hayatında da önemlidir. Doğruluk kalpte, sözde ve davranışlarda oluşur. Doğruluktan sapanlar toplumdaki güveni de sarsarlar. Doğru sözlü bireyler güvenilir, saygın ve onurlu kimselerdir. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Doğru sözlü bireylerden kimseye zarar gelmez B) Doğruluğumuzu söz ve davranışlarımız belirler C) Bazı zorunlu durumlarda yalan söylenebilir D) Doğruluktan ayrılanlar güvensizlik yaratırlar Toplumsal düzen, bir takım sözleşmeler ve anlaşmalarla kurulmuştur. Bu düzenin sağlıklı bir şekilde devam etmesi, anlaşmaların sağlamlığına ve güvenilirliğine dayanır. Verilen sözlere ve yapılan anlaşmalara uymak hukuki bir kural olduğu kadar ahlaki bir zorunluluktur aynı zamanda.'' Bu paragrafta, aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? A- Dostluk ve arkadaşlık B- Alçakgönüllülük C- Edep ve hayâ D- Vefa ve doğruluk Hz. Muhammed (sav) bir hadislerinde "Müslüman öyle insandır ki; diğer Müslümanlar onun elinden ve dilinden güvendedir." buyurmuştur. Aşağıdakilerden hangisi, verilen hadise uygun bir davranış değildir. A- Alper'in söz verdi vakitte arkadaşlarıyla buluşması B- Ali'nin kendisine laf atan arkadaşıyla kavga etmesi C- Zeynep'in Cemal'in arkasından konuşan Havva'ya engel olması D- Nihan'ın arkadaşının sırrını kimseye söylememesi Ya göründüğün gibi ol, yada olduğun gibi görün Mevlana bu sözü ile aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır. A- Kendine güvenmeyi B- Herkesle dost olmayı C- Dürüst olmayı D- Herkese iyi görünmeye çalışmayı Doğruluğun ve dürüstlüğün yaygın olduğu bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin daha çok görülmesi beklenir. A- İnsanlar arası güvenin B- Yapıcı ve üretici olmanın C- İnsan sevgisinin D- Hayırseverlik ve cömertliğin Hz. Muhammed (S.A.V) bir hadisinde; "Münafıklığın belirtisi üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, Söz verdiği zaman sözünde durmaz, Kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanete ihanet eder." buyurmuştur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi münafıkların temel özelliğini oluşturur? A)Güvenilmez kişiler olmaları B)Toplum içinde saygın olmaları C)Alçak gönüllü olmaları D)Asabi olmaları Başkalarına Maddi Yardımda Bulunmak (İnfak) Müslüman dan bir sıkıntıyı giderenin Allah da kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın Allah da ihtiyacını karşılar. Yukarıdaki hadislerde Müslüman da bulunması gereken özelliklerden hangisine işaret edilmiştir? A) Savurgan olmamak B) Adaletli olmak C) Başkalarına yardım etmek D) Hoşgörülü olmak İnsanlara yardımda bulunurken kaçınmamız gereken şey nedir? a) Malımızda başkalarının da hakkının olduğunu düşünmek b) Mülkün sahibinin Allah olduğunu bilmek. c) İnsanlara faydalı olmayı arzulamak. d) Yardımsever bilinmek. Aşağıdakilerden hangisi yardım kuruluşlarından a) Kızılay b) Aşevleri c) Çocuk Esirgeme Kurumu d) Milli Piyango İdaresi Atalarımızın yardımlaşmayı sağlamak amacıyla hangi kurumları kurmuşlardır? A) Camiler B) Muhtarlıklar C) Medreseler D) Vakıflar İnsanların en hayırlısı.... Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a-) Başkalarını küçük görendir b-) Namazlarını kılandır c-) Her zaman doğru konuşandır d-) İnsanlara faydalı olandır Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiye eremezsiniz. Her ne harcarsanız, Allah onu hakkıyla bilir. (Al-i İmran/92) Yukarıdaki ayet mealinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? a) İnsan sevdiği şeylerden fedakârlık etmelidir. b) Allah bizim yaptığımız iyilikleri bilmektedir. c) İyilikler sadece Allah rızası için yapılır. d) Sadakaları kendi menfaatlerimiz için vermeliyiz. Allah ın sevgisini kazanmak niyeti ile karşılıksız olarak fakir ve muhtaçlara yardım etme, iyilik ve ihsanda bulunma demektir. Bu iyilik hem beden hem mal ile yapılabilir. Sadece maddi bir yardımdan ibaret değildir.her türlü manevi yardım da bu iyilik kapsamına girer. Yukarıdaki paragrafta sözü edilen yardımlaşma ibadeti türü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A-) Zekat B-) Sadaka C-) Kurban kesmek D-) Fitre (Fıtır sadakası) Hayırda yarışın (Bakara,148.ayet) Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir (Ali İmran,92) Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. (Haşr,9.ayet) Yukarıda anlamı verilen ayetlerde teşvik edilen davranış türü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak yer alır? A-) Adalet B-) Emaneti korumak C-) Yardımseverlik D-) Doğruluk "İnsanlar öldüğü zaman amel defteri kapanır. Ancak kesintisiz iyilik yapanların, topluma yararlı bir ilim (eseri) bırakanların ve kendisine hayır dua eden bir çocuk yetiştirenlerin amel defteri kapanmaz." 12- Peygamberimizin bu sözünde bahsedilen "kesintisiz iyilik yapanların" ifadesinde, aşağıdaki ibadetlerden hangisi kastedilmiştir? a) Fitre b) Sadaka-i Cariye c) Zekât d) Hac Allah ın hoşnutluğunu kazanma amacıyla kişinin servetinden harcamada bulunması, ihtiyaç sahiplerine yardım etmesine infak denir. Bu yönüyle infak, hem farz olan zekatı hem de gönüllü olarak yapılan her türlü hayrı içerir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, dinimizin emrettiği bir iyilik türü olan infak kapsamına girer? A-) Misafirlerini güler yüzle karşılamak B-) Hasta olan komşumuzu ziyaret etmek C-) Üniversitede okuyan ihtiyaç sahibi birine burs vermek D-) Tanıdıklarımıza gülümsemek ve onlarla selamlaşmak Aşağıdakilerden hangisi sürekli sadakanın özelliğidir. A-İnsanlara faydalı eserler bırakmak B-Oruç tutmayanların sadaka vermesi C-Yılda bir defa fakirlere zekat verilmesi D-Fakirlere bol bol sadaka vermek Aşağıdaki ayetlerden hangisi verdiği öğüt bakımından diğerlerinden farklıdır? A- Sevdiğiniz şeylerden (Allah rızası için) vermedikçe iyiliğe erişemezsiniz. ( Âl-i İmrân suresi, 92) B- Anne-babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve elinizin altındakilere(işçi, hizmetçi vb.) iyilik edin. (Nisa suresi, 36) C- Sakın bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin! Adaletli davranın! Takvaya en yakın olan odur. (Maide suresi, 8) D- Sizden birinize ölüm gelip çatmadan önce, size nasip ettiğimiz imkânlardan Allah rızası için harcayın! (Münâfikûn suresi, 10) 2.3. Emaneti Korumak Emanetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bedenimiz Allah ın bize bir emanetidir, onu en iyi şekilde korumalıyız B) İnananlar, emanetlerine sahip çıkarlar C) Emanete ihanet eden kişilere saygı duyulur D) Sağlığımız, aklımız, görevlerimiz bize emanettir Mekke de, müslüman olsun olmasın herkes, peygamberimizin güvenilir olduğuna inanıyorlardı. Emanet bırakacak oldukları bir şey olduğu zaman peygamberimize emanet ediyorlardı. Peygamberimiz Mekke den Medine ye hicret ederken can güvenliğinin tehlikede olduğu bir sırada dahi emanetleri düşünmüş ve sahiplerine ulaşması için gerekeni yapmıştır. Peygamberimiz emanetleri sahiplerine vermesi için kime teslim etmiştir? a) Hz. Ömer b) Hz. Ebu Bekir c) Hz. Osman d) Hz. Ali Özü de bir, sözü de bir, Yüreğinde taşımaz kibir;

4 Verdiği sözü namus bilir, Aldığı emaneti geri verir. Şairin dörtlükte tarif ettiği kişinin ahlakı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a. Emanete ihanet ettiği b. Alçak gönüllü olduğu c. Sözünde durduğu d. Doğru sözlü olduğu 2.4. Adaletli Olmak Bir gün Kureyş kabilesinden asil bir kadın hırsızlık yapmıştı. Kadının ceza almaması için Üsame yi Peygamberimize gönderdiler. Peygamberimiz ise onlara Allah a yemin ederim ki kızım Fatıma bile olsa onun da cezasını verirdim. Yukarıdaki parçada hangisi vurgulanmıştır? A) Aleyhimize dahi olsa adaletli olmalıyız B) Asil insanları küçük düşürmemeliyiz C) Adalet bazen uygulanmayabilir D) Adalet zayıf ve fakirler için geçerlidir Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana-babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun.(haklarında şahitlik ettikleriniz)zengin olsunlar fakir olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın, (şahitliği)eğip büker(doğru şahitlik etmez)yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız(biliniz ki)allah yaptıklarınızdan haberdardır. (Nisa suresi,135)ayetinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? A)Şahitlik etmekten kaçınılmalıdır. B)Ana baba aleyhine şahitlik edilmemelidir. C)Şahitlikte adalete uymalıdır. D)Şahitlikte yalan söylenebilir Kardeşlik Şüphesiz müminler birbiri ile kardeştir. Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıda verilen ayetteki kardeşliğe uygun olmayan bir davranıştır? A) İhtiyacı olan kişilere yardım etmek B) Paylaşmak C) Zor durumda olanları yalnız bırakmak D) Güler yüzlü olmak Şüphesiz müminler birbiri ile kardeştir; öyle ise dargın olan kardeşlerinizin arasını düzeltin (Hucurat,10.ayet) Müslüman Müslümanın kardeşidir. Kardeş kardeşe zulmetmez. Yardıma muhtaç olduğunda onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu horlamaz, küçük düşürmez. (Hadis) Yukarıda anlamı verilen ayetlerden hareketle aşağıdakilerden hangisini söylememiz doğru olmaz? A-) İslam dini toplumsal barışa önem verir B-) Müslüman yardımsever olmalı, kabalıktan uzak durmalıdır C-) Dinimiz bireylerin küs olmasını hoş karşılamaz D-) Bir kişi ile dargın olmak, onu küçük düşürmekten daha iyidir Gelin tanış olalım İşi kolay kılalım Sevelim sevilelim Dünya kimseye kalmaz. Yunus Emre bu dizelerde neye vurgu yapmıştır? a) Sabretmeye b) Seyahat etmeye c) Ölümü hatırlamaya d) Kardeşliğe Müslüman Müslüman ın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu horlamaz Yukarıdaki hadiste bir insanda bulunması gereken özelliklerden hangisine değinilmemiştir? A) Alçak gönüllük B) Kardeşlik C) Yardımlaşma D) Doğruluk Yukarıdaki ayette vurgulanmak istenene temel mesaj nedir? a) Kardeşlik b) Hoşgörü ve bağışlama c) İyilikte bulunmak d) Tevazu (Alçakgönüllülük) Affetsinler, hoş görsünler. Allah ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Aşağıdaki davranışlardan hangisi yukarıdaki ayete aykırıdır? A) Haksızlılar karşısında şiddet kullanmak B) Yapılan hataları hiçbir şekilde bağışlamamak C) İnsanları olduğu gibi kabul etmek D) Özür dileyenleri bağışlamak Hoşgörü, farklı düşünce davranışları anlayışla karşılamak ve bu kimselerle yaşama erdemini göstermektir. Bağışlama ise insanların hatalarını affetmek, özür dileklerine olumlu karşılık vermek ve kusurlarının telafisine imkân tanımaktır. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda tanımı verilen kavramlara uygun davranış biçimlerinden biri olabilir? A-) Hırsızlık yapan birini emniyet görevlilerine bildirmemek B-) Özür dilemek için gelen birini yanımızdan uzaklaştırmak C-) Bir kişinin ayıbını gizleyerek onu zor durumda bırakmamak D-) Barışmak isteyen birini ben haklıyım diyerek reddetmek Ahmet Mehmet için Fikirlerine kesinlikle katılmıyorum. Düşüncelerini kabul etmiyorum. Fakat fikir ve düşüncelerine saygı duyuyorum demektedir. Buna göre Ahmet için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir. A) Savurgan olmadığı B) Alçakgönüllü olduğu C) Çalışkan olduğu D) Hoşgörülü olduğu 2.7. Alçakgönüllülük (Tevazu) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Üstün özelliklere sahipsek başkalarını küçümseyebiliriz B) Kişiye günah olarak başkasını küçük görmesi yeter C) Yaratılanı yaratandan dolayı hoş görmeliyiz D) Allah katında en üstün olan ondan en çok korkandır "İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde kibirlenerek yürüme; Allah, kendini beğenip övünen hiç kimseyi elbette ki sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ve dengeli ol(şımararak, kasılarak yürüme!). Sesini alçalt; bağırarak konuşma (Lokman suresi, 18-19) ayetinden hangisi çıkarılabilecek doğru bir yargı A-Kimseyi küçümsememeliyiz. B-Başarılı olmanın yolu, kendimizi başkalarından üstün görmekten geçer. C-Yürürken, konuşurken; her türlü davranış ve tutumumuzda terbiyeli olmalıyız. D-Kibirlenmekten kaçınmalıyız...suresinin 45 ayetinde Kibirlenip insanlardan yüzünü çevirme, yeryüzünde çalımla yürüme, Çünkü Allah, övünenleri sevmez buyurulmaktadır. Bu ayet ile aşağıdaki güzel huylardan hangisine işaret edilmektedir. A) Merhametli olma B) Çalışkan olma C) Alçakgönüllü olma D) Hoşgörülü olma Sen çok iyi bir dostsun. İyi ve kötü günümde hep yanımdasın. Senin gibi bir dostum olduğu için Allah a şükrediyorum. Hacivat O sizden kaynaklanıyor dostum. Asıl ben senin gibi bir dostum olduğu için Allah a duacıyım. Karagöz 2.6. Hoşgörü ve Bağışlama Kötülüğe karşı yapılacak en güzel davranış aşağıdakilerden hangisidir? A) Yapılana aynen karşılık vermek B) Kötülük yapana iyilik yapmak C) Yapılan harekete teşekkür etmek D) Kötülük yapanı mahkemeye vermek Farklı düşünce ve davranışları anlayışla karşılayarak, saygı göstermek, bu kimselerle birlikte yaşama erdemini göstermek anlamına gelen güzel huy aşağıdakilerden hangisidir? A) Hoşgörü B) Bağışlama C) Dürüstlük D) Ağırbaşlılık İyilikle kötülük asla bir olmaz. O halde sen kötülüğü en güzel şekilde uzaklaştır. O zaman seninle aranda düşmanlık bulunan kimse candan, sıcacık bir dost oluvermiştir. ( Fussilet Suresi 34 ) Karagöz ile Hacivat arasında geçen konuşmada Karagöz ün vermiş olduğu cevap hangi davranışa örnektir? a) Övünme b) Alçak gönüllülük c) Gururlanma d) Sevinme Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez. (Lokman,18) Yüce Allah bu ayette hangi davranışı yasaklamıştır? a) Yalan söylemek b) İftira atmak c) Hırsızlık yapmak d) Büyüklenmek A- Alçakgönüllü insanlar kendilerini üstün görmezler.

5 B- Alçakgönüllü insanlar gösterişten kaçınırlar. C- Alçakgönüllü insanlar başkalarını hor görmezler. D- Alçakgönüllü insanlar kibirlidirler Sözünde Durmak İnşallah sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Allah en büyüktür. B) Allah birdir. C) Allah korusun D) Allah izin verirse Geleceğe yönelik bir iş yapmayı düşündüğümüzde aşağıdaki sözlerden hangisini söylememiz gerekir? a) Allahü ekber b) Maşallah c) Elhamdülillah d) İnşallah Verilen sözün önemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kişinin verdiği sözü yerine getirmesi güvenilir olduğunu gösterir B) Verilen sözün tutulmaması, kişinin saygınlığını yitirmesine yol açar C) Sadece menfaatimiz varsa verilen sözü yerine getirmeliyiz D) Verilen söz kişinin üzerine bir borçtur Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi sözünde durmakla ilgilidir? A) Rahman ın(has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında (incitmeksizin) "Selam!" derler (geçerler) B) Allah affeden bir kimsenin ancak şerefini artırır... C) Ey iman edenler yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? D) Adil devlet başkanı ve idareciler mahşer yerinde Allah'ın yüce lütfuna ve himayesine erecek olanların öncüleridir. Yüce Allah Kur an-ı Kerim de Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?... ayetiyle bizleri hangi ahlaki tutum ve davranış konusunda uyarmaktadır? A) Kardeşlik B)Sözünde durmak C) Alçak gönüllülük D)Hoşgörü Yüce Allah Saff suresinde Ey iman edenler! Yapamayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz buyurmaktadır. Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır. A- İnsanlara karşı hoşgörülü olmanın B_ Savurganlıktan kaçınmanın C- İnsanın her şeye gücünün yetmeyeceğinin D- Verdiğimiz sözde durmanın 2.9. Görgülü Olmak Ey İman edenler! Ev sahibinden izin istemedikçe ve onlara selam verip yakınlık kurmadıkça kendinize ait olmayan evlere girmeyin. (Nur,27.ayet) Yukarıda anlamı verilen ayette kazandırılmak istenen ahlaki davranış biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A-) Yardımseverlik B-) Görgü kurallarına uymak C-) Güzel söz söylemek D-) Adaletli olmak Görgü kurallarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Görgü kurallarına uyanlar toplum tarafından sevilirler b) Görgü kurallarına uymayanlar insanlar tarafından ayıplanırlar c) Görgü kurallarına uymak toplumun huzur ve düzeni için gereklidir d) Görgü kurallarına uymayanlar devlet tarafından cezalandırılırlar Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarına uymaz? a) Toplu taşıma araçlarında yaşlılara yer vermek b) Konuşan kişinin sözünü kesmeden dinlemek c) Birisiyle karşılaştığımızda selam vermek d) Başkalarının evine kapıyı çalmadan girmek "Güzel davranışlarda bulunun ki kurtuluşa eresiniz..." (227 Hac suresi, 77) buyurmaktadır. Aşağıda verilenlerden hangileri yukarıda verilen ayete aykırı bir davranıştır? a) Telefonu açtığımızda efendim diyerek hitap etmek b) Misafirliğe gideceğimiz kişilere önceden haber vermek c) Kendimizden büyük birisine siz diyerek hitap etmek d) Hastaları ziyaret ederken yüksek sesle konuşmak Aşağıdakilerden hangisi misafirlikte uyulması gereken görgü kurallarından a-) Gideceğimiz yere önceden haber vermeliyiz b-) Ziyarete gidilen eve izin alıp selam vererek girmeliyiz. c) Küçük çocukların rahat hareket etmelerine izin vermeliyiz d) Ziyaret için uygun zaman seçmeliyiz Aşağıdakilerden hangisi konuklukta uyulması gereken görgü kurallarından A- Uygun bir zaman seçmek B- Haber vermeden gitmek C- Misafire ikramda bulunmak D- Güler yüzle karşılamak Aşağıdakilerden hangisi sofrada uymamız gereken görgü kurallarından a) Yemek sıcaksa üfleyerek soğutmalıyız b) Yemeği yapana teşekkür etmeliyiz c) Yemekten önce besmele çekmeliyiz d) Yemek sonunda elhamdülillah demeliyiz A- Yemekten önce ve sonra eller yıkanır. B- Yemeğe Besmele ile başlanır. C- Yemeğe büyüklerden sonra başlanır. D- Lokmayı çiğnemeden yutulur. A- Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak B- Yemeği yapana teşekkür etme C- Ağızda lokma varken konuşmak D- Yemek yerken yemeğin tadını kaçıracak sözlerden kaçınmak Otobüs tren gibi toplu taşıma araçlarında hasta ve yaşlılar ayakta ise ne yaparız? a) Birinin yer vermesini bekleriz. b) Otobüse binmemelerini söyleriz. c) Herkes gibi ayakta gitmeleri normaldir. d) Hemen yer vermeliyiz. Aşağıdakilerden hangisi görgülü bir Müslüman ın yapması gereken davranışlardan birisi a) Tanımadığı kimselere selam vermemesi b) yüksek sesle müzik dinlememek c) Yerleri temiz tutmak d) Hasta ziyaretini kısa tutmak Ey iman edenler! Ev sahibinden izin istemedikçe ve onlara selam verip yakınlık kurmadıkça kendinizin olmayan evlere girmeyin Yukarıdaki ayet bize neyi öğretmektedir? A) Tevazulu olmayı B) Kardeşliği C) Sözünde durmayı D) Görgülü olmayı Aşağıdakilerden hangisi görgü kuralı a) Büyüklerin sözünü kesmeden dinlemek b) Yemek yerken ağzımızı kapayıp yemek c) Evlere girerken kapıyı vurmak d) Kırmızı ışıkta durmak Aşağıdakilerden hangileri hasta ziyaretinde yapılması gereken davranışlardan A)Acil şifalar dilemek B)Baş sağlığı dilemek C)Uygun bir hediye almak D)Geçmiş olsun demek Konuşma adabında aşağıdakilerden hangisinin yapılması kabul görmez? A- Tatlı dilli olmak B- Düzgün ve anlaşılır konuşmak C- Öz ve az konuşmak D- Karşıdakini ikna için çok fazla konuşmak A- Konuşmalarımızda samimi ve içten olmalıyız. B- Başkaları konuşurken dinlemesini bilmeliyiz. C- Konuşmalarımızda yalan ve iftiradan sakınmalıyız. D- Konuşurken argo ve bayağı kelimeler kullanmalıyız. Söz gümüşse sükut altındır atasözü neyi ifade eder? A- Bazı durumlarda dinlemenin konuşmaktan daha değerli olduğunu B- Devamlı dinlemede kalmamızı C- Konuşmalarımızda samimi olmamızı D- İzinsiz konuşmamamız gerektiğini Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarına uyan bir kişinin uyması gereken kurallar arasında sayılabilir? a) Başkalarının özel eşyalarını karıştırmak. b) Başkalarının haklarına saygı göstermek. c) Sınıfa kapıyı vurmadan girmek. d) Konuşurken karşısındakinin sözünü kesmek., İnsanlara İyi Davranmak ve Güzel Söz Söylemek Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Birinden bir şey isterken lütfen sözünü kullanmalıyız. b) Bize yardımcı olan herkese teşekkür etmeliyiz.

6 c) Anne ve babamıza karşı davranışlarımızda ölçülü olmalıyız. d) Sadece kendi arkadaşlarımıza güzel söz söylemeliyiz Güzel sözle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Güzel söz söylemek sevaptır. b) Güzel söz söylemek Allah ın bir emridir c) Güzel söz söyleyerek insanların kalbini kazanabiliriz. d) Güzel söz söylemeden de istediğimizi yaptırabiliriz. Güzel davranışla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Güzel davranışta bulunanlar sevilirler. b) Allah güzel davranışta bulunanları sever. c) Dinimiz güzel davranışlarda bulunmayı emretmiştir. d) Kalbimizin temiz olması yeterlidir, güzel davranışta bulunmak gerekmez. Aşağıdakilerden hangisi güzel davranışlara örnek olamaz? A) Yerde gördüğümüz bir çöpü alıp çöp kutusuna atmak. B) Bizden başarılı birisini kıskanmak. C) Yiyeceğimizi arkadaşımızla paylaşmak. D) Karşıdan karşıya geçen bir yaşlıya yardım etmek. Aşağıdakilerden hangisi güzel bir davranıştır? a) Yerlere çöp atmak. b) Arkadaşımızın verdiği selamı almamak c) Karşımızda konuşan kişinin sözünü kesmek d) Yiyeceğimizi arkadaşımızla paylaşmak. Aşağıdakilerden hangisi iyilik ve yardımseverliğin toplumsal faydalarından A) Deprem ve yangın gibi olayların zararları kolayca giderilir. B) Yoksul insanların sayısı azalır. C) İnsanların birbirine karşı sevgisi ve bağlılığı artar. D) İyilik yapan insan kendini mutlu hisseder. İyilikle kötülük bir olmaz. Ey inanan kişi! Sen kötülüğü en güzel bir şekilde uzaklaştır. O zaman bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse candan, sıcak bir dost oluvermiştir. (Fussılet suresi, 34) ayetinde öğütlenen tutum aşağıdakilerden hangisidir? A- Kötülüğü engellemenin en iyi yolu; ona iyilikle karşılık vermektir. B- İnsanlarla candan dost olmak için çalışmalıyız. C- Yapılan kötülüğü görmezden gelmeliyiz. D- Kötülüğe kötülükle karşılık vermeliyiz. Allah ın iyi kulları içleri çektiği halde yiyeceği yoksula, öksüze ve esire yedirirler ve şöyle derler: Biz sizi sadece Allah rızası için doyuruyoruz; bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz. (İnsan suresi, 8-9) ayetinden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir? A-Kişinin başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarına tercih etmesi büyüklüktür. B-İyilik, sadece Allah rızası için yapılmalıdır. C-Karşılık beklenerek yapılan iyilik, iyilik değildir. D-Kötülüğü engellemenin en iyi yolu; ona iyilikle karşılık vermektir. Güzel ve etkili konuşmayı, sözün doğrusunu söylemeyi, hiç kimsenin kalbini ve gönlünü kırmamayı ifade eden atasözü aşağıdakilerden hangisidir. A- Dilim ettin beni dilim dilim. B- Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. C- Söz gümüşse sükût altındır. D- Danışan dağlar aşmış. İnsanlara özellikle niçin iyilik ve yardım etmeliyiz? A-Bize de yardım etsinler diye B-İyi insan desinler diye C-Onlarda bize iyilik etsin diye D-Allah rızası için Savurganlıktan Kaçınmak Savurganlık; insanların sahip oldukları maddî ve manevî varlıkları gereksiz yere harcaması, gelişigüzel saçıp savurmasıdır. Buna göre, aşağıdaki davranışlardan hangisi savurganlığa örnek olarak gösterilemez? A) Gereksiz yere para harcamak B) Ellerimizi yıkarken gereğinden fazla su kullanmak C) Gündüz vakti oda aydınlıkken ışık yakmak D) Bize ait olan bir şeyi başkalarıyla paylaşmak "Eli sıkı olma; büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, (kaybettiklerinin) özlemini çeker durursun." Yukarıdaki ayette aşağıda verilen davranışlardan hangileri yasaklanmıştır? a) Tutumluluk- Görgüsüzlük b) Cimrilik- Yalancılık c) Kıskançlık- Yalancılık d) Cimrilik-Savurganlık "...Yiyin, için ama israf etmeyin. Şüphesiz Allah, israf edenleri sevmez"...akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver. Fakat saçıp savurma." Aşağıda verilen davranışlardan hangileri yukarıdaki ayetlerde belirtilen ilkelere aykırı bir davranış a) Defterimizden bir yaprağı gereksiz yere koparıp atmak b) Kalem ve silgimizi gereksiz kullanmak c) Ders çalışmamız gereken saatlerde televizyon seyretmek d) Eşyalarımızı kullanarak uzun süre kullanabilmek Aşağıdakilerden hangisi savurganlık a) Sonunda muhtaç duruma düşecek şekilde harcama yapana b) Servetini gelişi güzel harcayana c) Zaman, sağlık, ömür, gençlik gibi değerlerini boşa tüketene d) İhtiyaç sahiplerine yardım edene Yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz, Çünkü Allah israf edenleri sevmez ayeti hangisinin önemini vurgulamaktadır? a) Yeme ve içmenin b) Bir şey yiyip içerken besmele çekmenin c) Savurganlıktan kaçınmanın d) Sağlıklı beslenmenin İnsanın sahip olduğu mal, sağlık, zaman gibi nimetleri gereksiz yere ve aşırı tüketmesine savurganlık (israf) denir. İsraf; malı, İslam ın ve aklın uygun görmediği yani gereksiz ve faydasız yerlere saçıp savurmaktır. Kısaca, lüks harcamadır. Yukarıdaki paragraftan hareketle aşağıdakilerden hangisi bir savurganlık (israf) örneği A-) Bir üst modeli çıkan telefonun yenisini satın almak B-) Daha güzel görünsün diye yüksek voltajlı ampul kullanmak C-) Diş fırçalarken, fırçalama süresince suyu açık bırakmak D-) İhtiyaç sahibi bir fakire bol miktarda para vermek "İki nimet vardır ki insanların çoğu bunda aldanmıştır. Biri,. diğeri de tır." Yukarıda verilen hadiste boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a) Boş vakit- Para b) Sağlık Para c) Boş vakit Sağlık d) Gençlik- Hayat Öğretmenin İsrafın zararları nelerdir sorusuna öğrenciler aşağıdaki gibi cevap vermişlerdir. Allah ın hoşnutsuzluğuna neden olur. Kişiyi başkalarına muhtaç eder. Öğrencilerden hangilerinin söyledikleri doğrudur. A- Ali Eda B- Eda - Ercan C- Ali Ercan D- Ali Eda - Ercan Toplumun ekonomik yönden zayıflamasına neden olur. Peygamberimiz Irmak veya deniz kenarında bile abdest alsanız, suyu israf etmeyiniz. buyurmuştur. Yukarıdaki Hadis i Şerif te peygamberimiz bizlere neyi tavsiye etmektedir? a) Abdestin her yerde alınabileceğini b) Deniz suyunun içilemeyeceğini c) Savurgan olmamamızı d) Abdestsin namaz olmayacağını Yapılan araştırmalar; ülkemizde her gün fırın tarafından 120 milyon adet ekmeğin üretildiği ve bunların 12 milyonunun çöpe atıldığı, atılan bu ekmeğin yıllık miktarının 3,6 milyar adet olduğunu göstermekte. Yani Türkiye de çöpe atılan ekmek, Somali yi doyurabilecek oranda. 3.6 milyar ekmek için; ton buğdaydan elde edilen ton buğday unu, metreküp su, ton ekmek mayası, ton ekmek katkı maddesi ve litre akaryakıt kullanılmakta. Ne yazık ki çöpe atılan ekmekle birlikte bunlar da boşa gitmiş oluyor. Verilen bilgiler bize dinimizin hangi uyarısını hatırlatıyor? A) Yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz B) Kullarıma söyle sözün en güzelini söylesinler C) Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcayın D) Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir Ayşe yle Tülin öğle paydosunda yiyecek almak için kantine giderler. Tülin yemeğini yemeğini bitirir fakat Ayşe bitiremez. Artan yiyeceği çöpe atar. Tülin Ayşe yi uyarır ve...

7 Tülin, Ayşe ye aşağıdaki ayet veya hadislerden hangisini söylerse yaptığı davranışın yanlış olduğunu daha iyi anlatmış olur? A- Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez. B- Kim bir Müslüman ın kusurunu örterse, Allah ta kıyamet günü onun kusurunu örter. C- Yiyiniz, içiniz ancak israf etmeyiniz D- Allah katında arkadaşların en hayırlısı, arkadaşlarına en hayırlı olandır İrem: Verilen harçlığı hemen bitirdi. Serra: Hastalığının ilerlemesine rağmen doktora gitmedi. Gizem: Mutfağa giderken odasının ışığını söndürdü. Ali: Ödevi olmasına rağmen televizyon izleyerek vakit geçirdi. Yukarıdaki kişilerden hangisinin davranışı savurganlığa örnek bir davranış olarak gösterilemez. A- İrem B- Serra C- Ali D- Gizem Bireyin sahip olduğu maddi ve manevi imkânları gereksiz yere harcaması, gelişi güzel dağıtması savurganlıktır. Savurgan insan aklı başında harcama yapmaz ne olacağını düşünmez. Yukarıda verilen bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi savurganlıktır? A)Gençlik yıllarında çok çalışıp emeklilikte dinlenmek B)Her gün ihtiyacından fazla ürün almak C)Her gün ihtiyaçlarını düzgün bir şekilde karşılamak D)Her zaman temiz elbise giyinmek Aşağıdaki ayet, hadis ve atasözlerinden hangisinde savurganlıktan kaçınmak dışında bir konu işlenmektedir. A) Ayağını yorganına göre uzat. B) Yiyiniz, içiniz ancak israf etmeyiniz. C) Komşusu açken tok yatan bizden değildir. D) Allah israf edenleri sevmez. Aşağıdakilerden hangisi israfın zararlarından A- Başkalarına muhtaç olma B- Servetini kaybetme C- Başkaları tarafından sevilme D- Günahkar olma Olduğundan fazla para harcayan insanlara savurgan denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisini yapan bir kişinin savurgan davrandığı söylenebilir. (2000 LGS) A- Sıkıştığı durumlarda borç para alan B- Gereksiz biçimde tüketim yapan C- Takside dayalı alışveriş yapan D- İhtiyaç sahiplerine yardım eden

Mehmet. Resul. D) Kur an da besmele yoktur.

Mehmet. Resul. D) Kur an da besmele yoktur. 4. SINIF 1. ÜNİTE DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUM ( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. ) D) Kur an da besmele yoktur. 1.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR. Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR. Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ

Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ www.dindersim.com Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Doküman Arşivi Sevgili

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5906 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR

Detaylı

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar Allah ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah'ım! Öfkenden

Detaylı

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Kur ân-ı Kerîm deki Temel Emirler ve Yasaklar Yazar: Emre Dorman İletişim:

Detaylı

Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir.

Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir. Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir. Editör Aslı ÇALIŞKAN Uz. Dr. Metin ÖZSOY Yayına Hazırlayan

Detaylı

DİNLERDE AHLÂK ALTINCI SINIFLAR İÇİN OKUMA KİTABI

DİNLERDE AHLÂK ALTINCI SINIFLAR İÇİN OKUMA KİTABI Doç. Mr. Petko Zlateski DİNLERDE AHLÂK ALTINCI SINIFLAR İÇİN OKUMA KİTABI Üsküp - 2014 Eleştirmenler: Başkan: Doç. Dr. Svetlana Kamciyaş Başkan Yardımcısı: Mr. Gordana Nikçevska Üye: Duşanka Goluboviç

Detaylı

HELAL HARAM BİLİNCİYLE TÜKETİCİ OLMAK

HELAL HARAM BİLİNCİYLE TÜKETİCİ OLMAK HELAL HARAM BİLİNCİYLE TÜKETİCİ OLMAK Bir imtihan dünyasında bulunan, ağır bir emanet/sorumluluk yüklenen insan başıboş ve sorumsuz olarak bırakılmamıştır. Dünyada yapıp ettiklerinden, kazandıkları ve

Detaylı

GÜZEL İNSAN NASIL OLUR

GÜZEL İNSAN NASIL OLUR GÜZEL İNSAN NASIL OLUR Hakkında bilgi sahibi olmadığı şeyi aktarmaz, hakkında bilgi sahibi olmadığı şeyin ardına düşmez, hakkında bilgi sahibi olmadığı şeyi istemez Al-i İmrân Suresi/66. Haydi siz, hakkında

Detaylı

Tutumlu olmak için 10 neden

Tutumlu olmak için 10 neden TUTUMLU OLMA İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi koruma ve kullanmasına tutumlu olmak denir. Tutumluluk hiçbir zaman cimrilik demek değildir. Tutumlu insan

Detaylı

Rahman ve Rahîm olan Allah ın adıyla

Rahman ve Rahîm olan Allah ın adıyla Rahman ve Rahîm olan Allah ın adıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / 722 Cep Kitapları / 84 Sorunlarımız Sorumluluklarımız Serisi - 8 Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Editör: Dr. Ömer Menekşe Koordinasyon:

Detaylı

THOMAS'A MEKTUPLAR. Dr. İsmail ULUKUŞ

THOMAS'A MEKTUPLAR. Dr. İsmail ULUKUŞ THOMAS'A MEKTUPLAR Dr. İsmail ULUKUŞ Antalya, 2013 Bu eserin telif hakları, yazarı Dr. İsmail Ulukuş a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun koruması altında bulunmaktadır. Eser, yazarının

Detaylı

1.6-7- Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.

1.6-7- Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil. Fatiha/1.1- Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla. 1.2-3-4 - Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi,Rahman,Rahim, hesap ve ceza gününün sahibi Allah'adır. 1.5 - Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca

Detaylı

Yüce Allah, mekânlar içinde mukaddes mekânlar; zamanlar içinde mukaddes zamanlar yaratmıştır.

Yüce Allah, mekânlar içinde mukaddes mekânlar; zamanlar içinde mukaddes zamanlar yaratmıştır. RAMAZAN BAYRAMI ا ن ال ذ ين ق ال وا ر ب ن ا الل ه ث م اس ت ق ام وا ت ت ن ز ل ع ل ي ه م ال م ل ئ ك ة ا ل ا ت خ اف وا و ل ا ت ح ز ن وا و ا ب ش ر وا ب ال ج ن ة ال ت ى ك ن ت م ت وع د و ن ل ا ت د خ ل ون ال

Detaylı

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlasın; Allah, daima bağışlayan ve esirgeyendir. Al-i İmran s.31 İçindekiler Editörden Resulullah ın Nurunda

Detaylı

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 10. SINIF YAZARLAR. Dr. Ahmet EKŞİ Ahmet YAPICI Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 10. SINIF YAZARLAR. Dr. Ahmet EKŞİ Ahmet YAPICI Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 10. SINIF YAZARLAR Dr. Ahmet EKŞİ Ahmet YAPICI Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ MUTLU AİLE SAĞLIKLI NESİL

T.C. AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ MUTLU AİLE SAĞLIKLI NESİL T.C. AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ MUTLU AİLE SAĞLIKLI NESİL Evleniniz, çoğalınız, çünkü ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim (Hadis-i Şerif) AFYONKARAHİSAR-2012 İçindekiler Önsöz... 3

Detaylı

bir dine mensup kimselerin de dinî günleri ve dini bayramları vardır. Bu günler ne oluyor? Biz cahiliyette bu günlerde oynayıp eğlenirdik.

bir dine mensup kimselerin de dinî günleri ve dini bayramları vardır. Bu günler ne oluyor? Biz cahiliyette bu günlerde oynayıp eğlenirdik. RAMAZAN BAYRAMI ا ن ال ذ ين ق ال وا ر ب ن ا الل ه ث م اس ت ق ام وا ت ت ن ز ل ع ل ي ه م ال م ل ئ ك ة ا ل ا ت خ اف وا و ل ا ت ح ز ن وا و ا ب ش ر وا ب ال ج ن ة ال ت ى ك ن ت م ت وع د و ن ل ا ت د خ ل ون ال

Detaylı

D İ N d e Z E K Â T ve S A D A K A

D İ N d e Z E K Â T ve S A D A K A 2.Kısım D İ N d e Z E K Â T ve S A D A K A Dinî Belgesel Derleme İsmet Kemâl GÖNEN - mimar - yıl : 2010 Ömerpaşa Sk. Mehmet Efendi Apt. 84/7 Erenköy İSTANBUL Tel ; 0 216 386 45 78 0 555 339 13 27 1 2.KISIM

Detaylı

Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim. (Tirmizî, Zühd, 44)

Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim. (Tirmizî, Zühd, 44) 1 Eylül KANAAT PEYGAMBERİ: HZ. MUHAMMED (S.A.S) Allah Resulü nün (s.a.s.) hayatına egemen olan ilkelerden biri de kanaatkâr olmaktı. O, asla ölçüsüz bir hırsla başkalarının elindekilere göz dikmez, payına

Detaylı

- Atasözleri Konulu Örnek Kompozisyonlar -

- Atasözleri Konulu Örnek Kompozisyonlar - SÖZÜN ÖZÜ ATASÖZÜ - Atasözleri Konulu Örnek Kompozisyonlar - RIFKI KAYMAZ Atasözlerimizin penceresinden 40 Söz Kırk Yazı 1 Sunuş İnsan yaratılmışların en şereflisi. Canlı, cansız her varlık ona hizmet

Detaylı

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ Doç. Dr. İbrahim Arslanoğlu G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Anadolu da tasavvufun en önde gelen temsilcilerinden birisi Mevlana dır. Anadolu insanı ona büyük

Detaylı

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır.

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. (Hadis-i Şerif) Fransa / Paris DİTİB www.fransaditib.com Santral Tel: 01 43 62 16 16 58 Rue Lenine 93170 Bagnolet TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI İBADET

Detaylı

DINSIZLIĞIN OLUŞTURDUĞU AHLAKI ÇÖKÜNTÜYE KARŞI IYILERIN ITTIFAKI

DINSIZLIĞIN OLUŞTURDUĞU AHLAKI ÇÖKÜNTÜYE KARŞI IYILERIN ITTIFAKI DINSIZLIĞIN OLUŞTURDUĞU AHLAKI ÇÖKÜNTÜYE KARŞI IYILERIN ITTIFAKI Harun Yahya- Adnan Oktar Published by Global Publishing at Smashwords Copyright 2011 by Harun Yahya Smashwords Edition, License Notes All

Detaylı

Allah ım, beni bağışla, bana merhamet eyle, beni dosdoğru yola ilet, bana sıhhat ver ve beni rızıklandır! (Müslim, Zikir, 35)

Allah ım, beni bağışla, bana merhamet eyle, beni dosdoğru yola ilet, bana sıhhat ver ve beni rızıklandır! (Müslim, Zikir, 35) 1 OCAK 1 BESMELE: HER HAYRIN ANAHTARI İslam tarihi boyunca Müslümanlar kültür ve medeniyetlerini besmeleyle yoğurmuşlardır. Bütün Müslümanların sofrasında eller yemeğe besmeleyle uzanır. Yemekler onun

Detaylı

dini konularda kendini kandırmanın 40 yolu EMRE DORMAN

dini konularda kendini kandırmanın 40 yolu EMRE DORMAN dini konularda kendini kandırmanın 40 yolu EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi Eser Adı: Dini Konularda Kendini Kandırmanın 40 Yolu Yazar: Emre Dorman İletişim: www.emredorman.com Kapak Tasarım: Gökhan Koç Sayfa

Detaylı

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI HEDEFLER İÇİNDEKİLER İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET İbadetin Tanımı İbadetlerin Teşri Süreci İbadetin Sebep ve Gayesi İbadet Çeşitleri İbadetin Başlıca Özellikleri İbadet Mükellefiyeti İbadetle İlgili

Detaylı