Hafif Kargo Ayrıştırma Makinası Tasarımı ve Üretimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hafif Kargo Ayrıştırma Makinası Tasarımı ve Üretimi"

Transkript

1 Hafif Kargo Ayrıştırma Makinası Tasarımı ve Üretimi M. Doğanlı * Y. Çakırca Krea Teknik Müh. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. Metsan Metal Kalıp Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. Kocaeli İstanbul Özet Başta kargo ve lojistik sektörü olmak üzere, yüksek adetli dağıtımı ve ayrıştırma yapılması gereken yerlerde otomasyon çözümlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Müşterilerin en önemli talepleri, hız (saatteki işleme adedi), doğruluk ve maliyet olarak sıralanabilir. Ülkemizde kargo sektöründe dağıtımı yapılan ürünlerin herhangi bir standarda uygun olması gerekmediğinden, tasarım aşamasında ürün varyasyonunu dikkate almak gerekmektedir. Mevcut çalışma kapsamında müşteri ihtiyaçlarına ve teknik gereksinimlere cevap verebilmek amacıyla farklı tasarımlar çalışılmıştır; besleme kısmı, senkronizasyon kısmı ve ayrıştırma hattı makinenin 3 ana kısmını oluşturmaktadır. Ayrıştırma hattı içinde taşıyıcı tepsiler ve bunların açma kapama mekanizmaları, kılavuzlar ve güç aktarma mekanizmaları da alt seviye parçaları oluşturmaktadır. Bütün bu sistemler Createchnic bünyesinde tasarlanıp, üretildikten sonra otomasyon yazılımının tamamlanması ile beraber prototip ürün ortaya çıkartılmıştır. Geliştirme süreci içinde karşılaşılan zorluklar ve mevcut iyileştirme çalışmaları bu bildiride sunulacaktır. Anahtar kelimeler: ayrıştırma, sorter, kargo, küçük ürünler Abstract Sorters are mostly used in logistics and cargo handling and similar high throughput required markets in order to reduce manual efforts. Customers who plan to shift from their existing systems to automation require high reliability, speed (number of items processed in hr), accuracy and lower costs. Therefore, throughout the development, different design challanges were undertaken to meet these demands; for all 3 parts of the machine infeed line, synchronization line and sorting line. There are many other sub-systems under the sortation line system such as trays, open-close mechanisms of trays, guides, and power transmission components. Whole development process was completed in Createchnic and in parallel to the mechanical design, production and assembly of these systems; control software development has been completed leading to the prototype machine. Challenges faced during the development of the product and current improvements will be discussed in this paper. Keywords: sortation, sorter, small items 1 I. Giriş Ayrıştırma sistemleri depo ve transfer merkezleri bulunduran firmalarda, süreçlerin elleçleme ile ilerlemesini önlemek ve firmanın dağıtım kapasitesini arttırmak için geliştirilmiş otomasyona dayalı hatlardır. Bu sistemler boyutlarından bağımsız olarak genellikle besleme, senkronizasyon, ayrıştırma (boşaltma) alt sistemlerinden meydana gelmektedir. Standart konveyör işlemlerinden farklı olarak, bir çok proses bir arada ilerlemektedir. Şekil 1 de genel proses şeması verilmiştir. Şekil. 1. Ayrıştırma sistemleri genel çalışma prensibi Uygulama alanlarına ve kapasitelerine göre farklı tipte ayrıştırma sistemleri bulunmaktadır. Başlıca sistemler Şekil de verilmiştir. Şekilde görüldüğü üzere uygulama alanlarına göre bir çok farklı sistem bulunmaktadır. Transfer ünitesi ile ayrıştırma diğer sistemlere göre daha düşük adetli ayrıştırma sistemleri için daha uygundur. İşlem sırasında ruloların kutuya doğru yükselmesi nedeniyle bu kayıplar oluşmaktadır. Karmaşık şekilli ürünlerin ayrıştırılmasına uygun değildir. Yönlendirici sistemler ise genellikle lastik ayrıştırma sistemlerinde kullanılmaktadır. Pabuçlar ile ayrıştırma yapan sistemler kutuları ayrıştırmak amacıyla kullanılmaktadır. Taşıyıcı olarak kayış yerine aluminyum kızaklar kullanıldığı için daha ağır parçaların ayrıştırılmasında tercih edilmektedir. En çok uygulama ise geri kalan 3 sistemle görülmektedir. Devirme tepsisi sıklıkla hava alanlarında gördüğümüz bir uygulamadır. En önemli avantajı, ayrıştırılacak ürünlerin şekillerinin belli bir formda olması gerekliliğini ortadan kaldırmasıdır. Tepsiler genellikle tahtadan yapılmakta ve doğru istasyona gelindiğinde tahta kısım devrilmektedir. Bu sistemde düşürme sırasında kuvvet uygulanmadığı için sürelerde farklılık oluşabilmektedir. * 1

2 Yönlendirici (Push Arm) [1] Pabuçlar (Shoe Sorter) [] Pop Up (Transfer Ünitesi) [3] Devirme Tepsisi [4] Düşürme (Bomb bay) [5] Enine Bant (Cross Belt) [6] Şekil.. Günümüzde kullanılan ayrıştırma sistemleri Günümüzdeki en çok uygulaması yapılan diğer çözüm ise enine-bant sistemidir ve atış sırasında vagon üzerindeki bant sağa ve sola dönerek ürünü istasyona bıraktığı için düşüşü kontrol altına almaktadır. Bantta uygulanan kuvvet vagonların ilerleme hızına bağlı olduğu için, son geliştirilen sistemlerde her vagonda ayrı bir motor bulunmaktadır. Devirme tepsisi ve enine-bant sistemleri döküman ve hafif kargoların ayrıştırılmasında çok faydalı olamamaktadır. Bunun başlıca nedeni ürünlerin atım sırasında uçmasıdır. Düşürmeye dayalı sistemler ise genellikle kapağın açılma şeklinden ötürü düşürme sistemi olarak adlandırılmaktadır. Genellikle tekstil ürünlerinin ayrıştırılmasında kullanılmaktadır. Döküman kargoları için en büyük dezavantajı geniş yüzeyli ürünlerin yatay olarak taşınmasından ötürü, istasyona düşerken salınım yapması ve yanlış istasyona düşme riskinin oluşmasıdır. Yukarıda genel hatlarıyla verilen bilgilere istinaden, çalışma kapsamında geliştirilen ürün Şekil de düşürme tepsisi mantığına benzer bir çalışma prensibine dayanmasına karar verilmiştir. Ancak en önemli değişiklik kargoların yatay olarak taşınması yerine dikey olarak taşınması sağlanarak, hem yer tasarrufu hem de atım sırasında oluşabilecek hafif kargo salınımı probleminin önüne geçmektedir. Bu kavramsal tasarıma karar verilmesinin diğer nedenleri mekanik karmaşıklığın az olması (kolay bakım, ürün maliyeti avantajları) ve ürün varyasonuna tolerans oluşturabilme imkanı yaratmısıdır. Normal şartlarda, çok yoğun depolarda ayrıştırma hedefleri saatte ürün olarak ele alınabilir. Hafif kargo uygulamaları kapsamında kitaplar, tekstil ürünleri, poşet kargolar (döküman ve dergi vs. gibi) ayrılmakta ve saatteki ayrıştırma hedefleri arasında değişmektedir. Makinenin ayrıştırma kapasitesini belirleyen en önemli etken yeteri kadar beslemenin sağlanabilmesidir. Manuel besleme ile bir operatörün saatte ortalama ürün besleme yapması kabul edilmektedir. Bu nedenle saatte ürün ayrıştırma mertebelerine çıkılması ancak çok kanallı besleme hatları veya ürünler standart bir formda ise otomatik besleme hatları ile mümkündür. Ancak ülkemizdeki kargo varyasyonu nedeniyle, otomatik besleme yapılması imkanı henüz bulunamamıştır. Bir diğer önemli bilgi, Şekil de verilmiş olan ürünlerin büyük kısmı Avrupa da üretilmekte ve bütün dünyaya çözüm olarak sunulmaktadır. Ülkemizde ise yüksek hızlarda çözüm üretildiği görülememekle beraber, bu tip sistemleri geliştirtiren firma sayısı yok denecek kadar azdır. Ülkemizde kargo varyasyonu (kutuların standart olmaması, kargo poşetlerine farklı boyutlarda ürünler konulabilmesi vs. gibi) nedeniyle ithal edilen makinelerin direkt olarak tak-çalıştır şeklinde kullanılması pek mümkün olmamakta, operasyon sırasında önemli mertebelerde verim kaybı oluşabilmektedir. Bir diğer önemli dezavantaj ise maliyet unsurudur. Ülkemizdeki iş gücü maliyetleri ele alındığında, yapılacak yatırımın belli bir hedef sürede geri dönüşünün alınabilmesi için çok yüksek kapasiteli sistemlere, ya da daha ufak uygulamalar için uygun fiyatlı ürünlere ihtiyaç duyulmaktadır. İthal edilen küçük ölçekli ayrıştırma sistemleri maliyetleri nedeni ile bu hedefi tutturamamaktadır. Yukarıda listelenen bütün koşullar ele alındığında, bir çok noktada uygulama alanı bulabilecek hafif kargo ayrıştırma sisteminin geliştirilmesine karar verilmiştir. Bu bildiride mekanik tasarım kapsamında yapılan çalışmalar ele alınmaktadır. II. Kavramsal ve Detay Tasarım Çalışma kapsamı ve sorumlulukları Tablo 1 de gösterilmiştir.

3 Seviye 1 Seviye Tablo 1. Prototip makine geliştirme süreci Mekanik tasarım sürecine ayrıştırma bölümü ile başlanmıştır. Tasarım hedefleri için, taşınacak olan kargoların minimum ve maksimum ölçüleri belirlenmiş ve saatteki atım hedeflerine ulaşmak için herhangi bir ürünün kaç saniyede düşmesi gerektiği hesaplanmıştır. Bu girdiler hem mekanik hem kontrol tasarımına girdi oluşturmuştur. Şekil 3 te geliştirme süresince üzerinde çalışılan bir çok alternatiften 4 tanesi örnek olarak verilmiştir. Tepsiler (1) Şekil 4 te görüldüğü gibi iç ve dış kılavuzu bulunan bir taşıyıcı karkas üzerinde ilerlemektedirler. Her bir istasyonun önünde bulunan pnömatik pistonlar () sayesinde tepsi hedef istasyona (3) geldiği sırada, piston devreye girerek tepsinin kapağını açmakta ve ürün bu istasyona düşürülmektedir. Prototip makine için toplam istasyon sayısı belirlendikten sonra, tepsilerin mekanik tasarımları üzerinde çalışılmaya başlanmıştır. Nihai üründe kompozit veya alüminyum malzemeden üretilmesi planlanan tepsiler, prototip üründe çelikten üretildiği için tasarımlar buna göre çalışılmıştır. Tepsi tasarımında Şekil 3, seviye 4 te kapak açılmış durumda gözükmektedir. Kapak Şekil 4 te pistona () yaklaştığında, piston açılmaktadır. Pistonun önünde bulunan formlu parça kapak kilitini (4) açmaktadır. Kilit tepsi kapağını tuttuğu için kapak açılmaktadır. Besleme hattına gelmeden önce bütün tepsilerin boşaltılması gerektiği için, hat sonunda bütün tespiler açılmaktadır. Hemen sonrasında kapakların kapanması gerektiği için, tepsilerin arka kısmında bulunan kollar ile tepsi geri kapanmakta ve yine pistonlar () vasıtasıyla kilit (4) geriye kapatılmaktadır. Seviye 3 Seviye 4 Şekil. 3. Tepsi mekanizması tasarım iterasyonları z y 3 x Şekil. 4. Tepsi ve açılma detayı

4 Tepsi tasarımda kritik olan parametreler; -Tepsinin y ve z eksenlerinde kılavuzlanması -Tepsinin x ekseni ve dönüşlerde kitlenmemesi -Tahrik edilmesine olanak verecek taşıyıcı sistem -Mekanizmaların hedef sürelerde açılması -Kargonun istasyonlara atılırken dalgalanma yapmaması ve direkt olarak düşmesi -Besleme hattından kargo beslendiği sırada, tepsi sırtına takılmaması Ayrıştırma karkası (Şekil 5) hem tepsilere kılavuzluk yapmakta, hem de tepsilerle beraber, tahrik sistemi ve açma kapama pistonlarına taşıyıcı vazifesi görmektedir. Bu nedenle tasarım sırasında tahrik ve taşıyıcı karkasın optimize edilerek sistemin hafifletilmesi ve çalışma frekanslarına denk gelen modların ayrıştırılması gereklidir. Şekil 6 ve Şekil 7 MSC Nastran programı kullanılarak kavramsal tasarım üzerinden yapılmış sonlu elemanlar analizlerini göstermektedir. Şekil. 5. Dişli ve iç kılavuz rayı Şekil. 6. Dişli çark hafifleştirme iterasyonları Dişli çarkta malzeme optimizasyonu amacıyla aşağıdaki yükleme durumu için analiz yapılmıştır (Şekil 7): Şekil. 7. Analiz sırasında uygulanan kuvvetler Sonlu elemanlar analizi için model ve yükleme durumları: Lineer statik analiz ile çözümleme yapılmıştır. Model, 1. derece Hex ve Tetra tipi katı (solid) elemanlar kullanılarak hazırlanmıştır. Amaç toplam sac kalınlığı ile dişli kollarının genişliklerini, yükleme koşulları altında, dayanım hedeflerini yerine getirecek şekilde en aza indirmektir. Yük dağılımı RBE3 tipi, modele ek rjitlik katmayacak elemanlar ile sağlanmıştır. Çark analiz sırasında göbekten sabitlenerek, en kötü koşul oluşturulmuştur. Normal çalışma sırasında, çark serbest dönebilmekte sadece anlık durma ve hızlanma sırasında analiz koşulunda yaratılan burulma yüküne maruz kalmaktadır. Uygulanan yükler, prototip sistem için tepsilerde kullanılan plastik kaplı tekerlekler ile metal yüzeyin sürtünme kuvvetlerinin toplam tepsi sayısına denk gelen ağırlığın çarpımından elde edilmiştir. Çark kalınlığı standard sac levha kalıklınlarından seçilmiş ve analiz neticesinde çarklarda %60 mertebesinde hafifletme sağlanmıştır. Analizlerin ikinci aşaması iç kılavuzların toplam sehiminin minimize edilmesi için gerçekleştirilmiştir. İç kılavuzun radyuslu bölgelere denk gelen kısımları sadece üst taraftan taşınmaktadır. Tepsiler ilerlerken bu bölgede aynı anda 3 tepsi bulunmaktadır. Bu tepsilerin ağırlığı altındaki toplam sehim miktarı farklı tasarımlar ile analiz edilerek, en kötü yükleme şartı altında toplam sehim, 1 mm (prototip seviye ürün ile yapılacak olan testler için, başlangıç hedef seviyesi seçilmiştir) altına indirilmiştir. 4

5 A. Dönemeçlerde kasılma ve rahat hareket etme problemi Şekil. 8. İç ray sehimi İç rayın en önemli görevlerinden biri tepsinin hat üzerindeki hareketini kılavuzlamaktır. Bunun için bir çok farklı uygulama mevcuttur. Genellikle makine uygulamalarında, hazır lineer ve radyuslu kılavuzlar tercih edilmektedir [7]. Ülkemizde lineer kılavuzlar bulunmakla beraber, yerli üretim radyuslu kılavuzlar bulunamamıştır. Yurt dışından ithal edilmesi de maliyetler nedeniyle mümkün olmamıştır. Bu nedenle kılavuz sistemi de firma içinde üretim ve montaj kolaylığına göre tasarlanmıştır (Şekil 9). Çalışma kapsamında karşılaşılan en önemli zorluklardan bir tanesi bu problem olmuştur. Şekil. 9. Guide tasarımı Tepsilerin düzgün bir şekilde kılavuzlanmaması hem lineer hem radyusta haraket ederken salınım yapmasına, radyal yönde aşırı bir zorlamaya maruz kaldığında, z- eksenine doğru yükselmeye başlayarak hattan çıkmasına veya radyuslarda sıkışma yapmasına neden olmaktadır. Makinenin çıkabileceği maksimum hızı da belirlemektedir. Bu sistemin geliştirilmesi için hem tasarım aşamasında hem de test aşamasında bir çok iterasyon yapılmıştır. Üretim toleransları ve rulman boşlukları da ele alındığında bir çok farklı hususu bir arada değerlendirme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Problemi alt başlıklara ayırarak daha detaylı incelemek gerekirse; Şekil. 10. Guide rulmanları Lineer kılavuz kısmında hareket ederken, ön ve arkada bulunan iki çift rulman setindeki, iki rulmanın birbirlerine olan mesafesi kılavuz kalınlığı kadar olmalıdır. Kılavuza girerken öndeki set radyusun merkezine bakacak şekilde dönerken, arka set hala lineer kısımda olacağı için dönmeyecektir. Bu şekilde radyuslu bölgeye girişte kasılma önlenmiş olacaktır. Bir sonraki adımda, her iki rulman seti de radyuslu kılavuz kısmında hareket ediyor olacağından, iki sette çember merkezine bakacak şekilde pozisyonlanacaktır. Rulman boşlukları ve imalat nedeniyle tolerans hedeflerinin tutturulamaması durumunda, tepsiler merkezden dışarı doğru hareket etmeye ayrıca radyus merkezindeki z-ekseni etrafında salınım yapmaya başlamaktadırlar. B. Dönemeçlerde rulman setlerine ve pinlere binen kuvvetler Şekil. 11. Kuvvetler mtepsi * V Hat F (1) r F cisme etki eden kuvvet, m tepsinin kütlesi, V hat hızı ve r ise iç kılavuz çemberinin yarıçapıdır. Buna istinaden 5

6 rulman, bastığı yüzey ve rulmanların bağlı olduğu pinlerin boyutlandırması yapılmıştır. Ayrıca, tepsi de bu sırada gerilmeye maruz kalmakta ve bu gerilmeyi hem kılavuz bağlantı bölgesinde hem de kendi üzerinde karşılamak durumundadır. Bu noktada ise aşağıdaki genel hareket denklemi ile ilgili hesaplamaları yapmak mümkündür: Alüminyum profil ağırlıkları fiziksel ağırlıklar ile kıyaslanmış ve toplam sistem ağırlığının doğruluğu kontrol edilmiştir. Motor, ayrıştırma sistemine sabitlendiği için, modele motor ağırlığı eklenmiştir. Hem tepsilerin bağlı olduğu, hem de bağlı olmadığı durum için iki farklı analiz yapılmıştır. 1. ( R dis r ) () σ, r üzerindeki her bir noktadaki gerilme seviyesini, ρ malzemenin yoğunluğunu,. hızı, R dis ise dış kılavuzun yarıçapını ortaya koymaktadır. Bu hesapların yanısıra, tepsi açılma ve kapanma sırasında oluşan iç kuvvetlerle beraber tepsi ve bağlantı parçalarının hesaplamaları da tamamlanmıştır. Tasarım doğrulama testleri hem parça hem de alt sistem seviyesinde yapılmıştır. Sistem seviyesinde testlerin yapılabilmesi için besleme ve senkronizasyon hatları da tasarlanmış ve üretilmiştir. Senkronizasyon hattı 3 ayrı 650 mm lik banttan oluşmakta ve ayrıştırma hattına göre çok daha yüksek hızlara çıkabilmektedir. Bu sayede ürünlerin tepsilere uygun bir şekilde düşmesi sağlanmaktadır. Şekil. 1. Prototip son hali Ana motorun çalışma devirlerinde, ayrıştırma kısmında yapısal bir titreşim problemi yaşanmaması için ayrıca bütün yapının modal analizleri yapılarak, yapısal frekanslar ile motor çalışma frekansları ayrıştırılmıştır. Modelleme ve analiz detayları: Lineer dinamik analiz yapılmıştır. Tüm ayrıştırma hattının analizi yapılmıştır. Ayrıştırma hattı alüminyum profiller oluştuğu için, kesit modelleri oluşturularak, CQUAD4 ve CTRIA3 shell tipi yüzey elemanları kullanılmıştır. Bağlantılar rijit (RBE) tipi elemanlar ile yapılmıştır. Tepsilerin mekanizma tasarımlarında ise kritik olan problemin başında, tepsi kapanma hızının tepsi hızı ile bağlantılı olması gelmekteydi. Kapanma işlemi hat sonunda yapılmakta ve tepsi besleme hattına gelmeden önce mutlaka tamamlanması gerekmekteydi. Prototip çalışmasında ayrıştırma hattı ufak yapıldığı için, kapama işlemi radyuslu bölgede gerçekleşmek durumunda kaldı ve bunun neticesi olarak kapanma sırasında dengesizlik ve darbe sonucu gürültü oluştu. Bu işlemin yaylı olarak yapılması, açılma sırasında ek kuvvet gereksinimi yaratacağı için tercih edilmedi. Ayrıca ilk tepsi modellerinde kullanılan yayların montajı süreleri çok uzattığı için tasarımda kaçınılmasına dikkat edilmiştir. Tepsilerin açılması sırasında mevcut modelde, kapaklar açıldıktan sonra kontrol edilmemekte (kilit mekanizması bulunmamaktadır) ve sallanma yapmaktadır. Bu nedenle çalışma sırasında bu problemlerin aşılabilmesi için bir çok farklı iterasyon yapılmıştır. Ancak uygulama ve testler sırasında bir çok tasarım alternatifi istenilen sonucu verememiştir. Prototip ürün üzerinde yapılan testler neticesinde çalışma süreci başında net olarak belirlenememiş olan bir çok hedef ortaya konulabilmiştir. Ürünün seri üretime uygun hale getirilmesi için geliştirme sürecinin ikinci kısmı halen devam etmektedir. Bu aşamada, imalat toleransları daraltılacak ve daha gürbüz bir hale getirilmesi sağlanacaktır. III. Tasarım Doğrulama Testleri Prototip ürün tamamlandıktan sonra (Şekil 1 ve Şekil 13), otomasyon ve yazılımın son haline getirilmesi ile beraber, doğrulama testlerine başlanmıştır. Testler sırasında tasarımdan farklı olarak beklenmedik olarak oluşan durumlara göre tasarım revizyonları yapılmıştır. Bu farklılığın başlıca nedeni ürün varyasyonu olmaktadır. Ayrıca kargo poşetlerinin içine yerleştirilen ürünlerin poşet içindeki konumu da yük dağılımı nedeni ile bazen problemlere neden olmaktadır. 6

7 ayrıca hangi kapsamda geliştirmelerin devam edeceğine dair bilgiler verilmiştir. Teşekkür Bu çalışma Tübitak 1507 destek programı kapsamında numarası altında desteklenmiştir. Şekil. 13. Prototip son hali Doğrulama testleri müşteri firmada normal operasyon sırasında yapıldığı için bir çok farklı senaryo deneme imkanı olmuştur. Testlerin tamamlanması ile detay tasarım da gerekli olan iyileştirilmeler yapılmış ve ürüne yansıtılmıştır. Kaynakça [1] Cornerstone Automation. erişim tarihi: [] Dematic GmbH & Co. Solutions/By-Technology/Sortation-Systems/Linear-Sorters, erişim tarihi: [3] Premier Tech Chronos (PTC). erişim tarihi: [4] Beumer Group. erişim tarihi: [5] Eurosort. Tray/index.html, erişim tarihi: [6] Interroll GmbH. erişim tarihi: [7] Hepco Motion erişim tarihi: IV. Devam eden iyileştirme çalışmaları Makinenin saatteki ayrım kapasitesini arttırmak ve dünyada mevcut bulunan ürünlerden bir adım öteye gidebilmek amacıyla, geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda genel hatlarıyla aşağıdaki iyileştirmelerin yapılması planlanmaktadır; a) Senkronizasyon işlemi sırasında şu anda sadece üç adet ışık perdesi ile pozisyon kontrolü yapılmaktadır. Bu noktada alternatif çözümler değerlendirilmekte ve senkronizasyon çözünürlüğünün arttırılması sağlanmaktadır. b) Otomatik besleme sistemleri için tasarım çalışması yürütülmektedir. Bu noktadaki en önemli zorluk üründeki şekilsel değişkenlikten kaynaklanmaktadır. Bu nedenle otomatik beslenecek ürünlerin ya standardlaştırılması ya da beslenecek ürünlerin belirlenmesi ve bu şekilde yakalanması gerekecektir. c) Sistem içindeki hassas parçaların üretimi firma içinde yapılarak, hat hızının arttırılması sağlanacaktır. V. Sonuçlar Hafif kargo ürünlerinin ayrıştırılması için bir makine geliştirilmiştir. Bu makinenin tasarım safhasında katı modelleme, analiz ve test yöntemlerinden faydalanılmıştır. Makine ilk aşama testlerinin başarı ile bitmesi neticesinde, geliştirme çalışmaları hem testlerden gelen geri bildirim hem de iyileştirme kapsamında devam etmektedir. Mevcut bildiride makine geliştirme safhalarından ve karşılaşılan zorluklardan bahsedilmiş, 7

Musa DEMİRCİ. KTO Karatay Üniversitesi. Konya - 2015

Musa DEMİRCİ. KTO Karatay Üniversitesi. Konya - 2015 Musa DEMİRCİ KTO Karatay Üniversitesi Konya - 2015 1/46 ANA HATLAR Temel Kavramlar Titreşim Çalışmalarının Önemi Otomatik Taşıma Sistemi Model İyileştirme Süreci Modal Analiz Deneysel Modal Analiz Sayısal

Detaylı

OPTİK GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİ KULLANAN BİR PARÇA BOYUTLANDIRMA SİSTEMİNİN TASARIMI VE PROTOTİP İMALATI. Aralık-2011

OPTİK GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİ KULLANAN BİR PARÇA BOYUTLANDIRMA SİSTEMİNİN TASARIMI VE PROTOTİP İMALATI. Aralık-2011 OPTİK GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİ KULLANAN BİR PARÇA BOYUTLANDIRMA SİSTEMİNİN TASARIMI VE PROTOTİP İMALATI Aralık-2011 TASARIM SÜRECİ Bu süreç de, yapılacak olan ürün tüm detayları ile tasarlanmıştır. Kullanılacak

Detaylı

ASKILI KONVEYÖRLER. Askılı Konveyör Detayı. Askılı Konveyör Uygulaması

ASKILI KONVEYÖRLER. Askılı Konveyör Detayı. Askılı Konveyör Uygulaması ASKILI KONVEYÖRLER Askılı Konveyör Uygulaması Askılı Konveyör Detayı Genellikle malzeme, yarı mamül ve mamüllerin boyama, kurutma ve soğutma proseslerinde kullanılmaktadırlar. Montaj hatları için tasarlanan

Detaylı

MONTAJ KLAVUZU

MONTAJ KLAVUZU Türkiye nin İLK ve TEK Çift Motorlu Dişlisiz Otomatik Kapı Sistemi MONTAJ KLAVUZU www.schmelz.com.tr ĐÇĐNDEKĐLER 1. TEKNĐK ÖZELLĐKLER... Sayfa 03 2. MONTAJ TALĐMATLARI... Sayfa 04 2.1 MEKANĐZMA VE AKSESUARLARI...

Detaylı

Metaxdoor MR30/GLA-GLM. Cam Döner Kapı

Metaxdoor MR30/GLA-GLM. Cam Döner Kapı Metaxdoor MR30/GLA-GLM Cam Döner Kapı Metaxdoor Mr30/GLA-MR30/GLM cam döner kapılar size sunduğu esneklik ile hayallerinizdeki girişi yaratmanızı sağlar. MR30/GLA-MR30/GLM cam döner kapılarda teknoloji

Detaylı

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1 Bükme ve Düzeltme Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tip No inç. Sayfa Boru Bükmeler Tesisat 7 5 8-4 10-18 8.2 Enstrüman 8 16-1 2 6-12 8.2 Üçlü Bükme

Detaylı

Sorter Sistemleri & Otomatik Yükleme-Boşaltma Sistemleri Sunumu Kasım 2014 Konveyör Otomasyon Hatları Sorter Ayrıştırma Sistemleri Yükleme Boşaltma Sistemleri Depo içi Otomasyon Çözümleri Depo Danışmanlık

Detaylı

BANTLI KONVEYÖRLER HAZIRLAYANLAR : GÖKHAN DURMAZ 20100254033 CEM ULUSOY 20100254032

BANTLI KONVEYÖRLER HAZIRLAYANLAR : GÖKHAN DURMAZ 20100254033 CEM ULUSOY 20100254032 BANTLI KONVEYÖRLER HAZIRLAYANLAR : GÖKHAN DURMAZ 20100254033 CEM ULUSOY 20100254032 TARİHÇESİ Sonsuz bantla taşıma çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. 1868 yıllında İngiliz mühendis Lyster kauçukla

Detaylı

RÜZGAR YÜKÜNÜN BİR TİCARİ ARAÇ SERVİS KAPISINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

RÜZGAR YÜKÜNÜN BİR TİCARİ ARAÇ SERVİS KAPISINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ RÜZGAR YÜKÜNÜN BİR TİCARİ ARAÇ SERVİS KAPISINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Melih Tuğrul, Serkan Er Hexagon Studio Araç Mühendisliği Bölümü OTEKON 2010 5. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 07 08 Haziran

Detaylı

SOLIDWORKS SIMULATION EĞİTİMİ

SOLIDWORKS SIMULATION EĞİTİMİ SOLIDWORKS SIMULATION EĞİTİMİ Kurs süresince SolidWorks Simulation programının işleyişinin yanında FEA teorisi hakkında bilgi verilecektir. Eğitim süresince CAD modelden başlayarak, matematik modelin oluşturulması,

Detaylı

01 SERİSİ OTOMATİK KAYAR KAPILAR ÇOK YÖNLÜ KAPI ÇÖZÜMLERİ

01 SERİSİ OTOMATİK KAYAR KAPILAR ÇOK YÖNLÜ KAPI ÇÖZÜMLERİ 01 SERİSİ OTOMATİK KAYAR KAPILAR ÇOK YÖNLÜ KAPI ÇÖZÜMLERİ EL / AL ÇOK YÜKSEK VE AĞIR KAPILAR İÇİN ZİNCİRLİ MEKANİZMA Standart boyutların üzerindeki kapılarınız için mükemmel bir çözüm. Yeni nesil zincirli

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Döner. Kayar Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kapılar. Kapılar. Otomatik 90 Açılır Kapı

Security Geçiş Sistemleri. Döner. Kayar Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kapılar. Kapılar. Otomatik 90 Açılır Kapı Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri Otomatik 90 Açılır Kapı Tek Kanatlı 90 Dışa Açılır Kapı Tek Kanatlı 90 İçe Açılır Kapı Çift Kanatlı 90 Dışa Açılır

Detaylı

MAKĠNE ELEMANLARI II REDÜKTÖR PROJESĠ

MAKĠNE ELEMANLARI II REDÜKTÖR PROJESĠ T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKĠNE ELEMANLARI II REDÜKTÖR PROJESĠ Öğrencinin; Adı: Cengiz Görkem Soyadı: DENGĠZ No: 07223019 DanıĢman: Doç. Dr. TEZCAN ġekercġoğlu

Detaylı

TRANSPORT SİSTEMLERİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

TRANSPORT SİSTEMLERİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 14. TRANSPORT SİSTEMLERİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 14. GİRİŞ Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), imalatın tasarım aşamasının ayrılmaz bir parçasıdır. Genel amaçlı bir CAD sisteminde oluşturulan bir

Detaylı

Automatic Entrance & Acccess System GARAJ. Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları. Seksiyonel Kapılar

Automatic Entrance & Acccess System GARAJ. Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları. Seksiyonel Kapılar TM Automatic Entrance & Acccess System Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları GARAJ Seksiyonel Kapılar TM Automatic Entrance & Acccess System TRONCO Endüstriyel Seksiyonel Kapılar TRONCO endüstriyel seksiyonel

Detaylı

SALYANGOZ FANLAR [PSF SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil!

SALYANGOZ FANLAR [PSF SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil! Havalandırma Lüks Değil! Her geçen gün katlanarak artan şehir yaşamı bazı ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Fert başına gittikçe daralan yaşam alanları insanları iç içe yaşamaya zorlamaktadır. Hem

Detaylı

Titreşim Deney Düzeneği

Titreşim Deney Düzeneği Titreşim Deney Düzeneği DENEY DÜZENEĞI PROJE SÜREÇLERI Kavramsal Tasarım Standart/Ürün Taraması Sistem Planlaması Geliştirme Süreci Test platformunun elektromekanik tasarımı Ölçüm/veri toplama sistemi

Detaylı

YÜKSEK KAPASİTELİ YÜK HÜCRELERİNİN DOĞRULANMASI

YÜKSEK KAPASİTELİ YÜK HÜCRELERİNİN DOĞRULANMASI 295 YÜKSEK KAPASİTELİ YÜK HÜCRELERİNİN DOĞRULANMASI Besim YÜKSEL ÖZET Ölü ağırlıklarla direkt yükleme metoduyla doğrulanamayacak kadar yüksek kapasiteli yük hücrelerinin ( load cell ), endüstride direkt

Detaylı

MADENLERDE NAKLİYAT ÖNSÖZ

MADENLERDE NAKLİYAT ÖNSÖZ VI ÖNSÖZ Günümüzde dünya nüfusunun önemli bir kısmında sözkonusu olan refah düzeyi artışı, ancak yeterli miktarda madensel hammadde üretilmesi ve tüketilmesi ile olası olmaktadır. Nakliyat ise hem yeraltı

Detaylı

Automatic Entrance & Acccess System CS1000. Otomatik Kayar Kapı

Automatic Entrance & Acccess System CS1000. Otomatik Kayar Kapı TM Automatic Entrance & Acccess System CS1000 Otomatik Kayar Kapı TM Automatic Entrance & Acccess System MODEL Kapasite Manuel Açma Gücü (Enerji olmadığı durumlarda) Operasyon Sıklığı Aktarma Kasnak -

Detaylı

MİLLİ TREN ve TÜBİTAK. Milli ve Özgün Modern Trenlerin Geliştirilmesi

MİLLİ TREN ve TÜBİTAK. Milli ve Özgün Modern Trenlerin Geliştirilmesi MİLLİ TREN ve TÜBİTAK Milli ve Özgün Modern Trenlerin Geliştirilmesi İçerik Günümüzde Kullanılan Modern Trenler. Milli Tren için Milli ArGe. YHT alt bileşenleri ve maliyet yüzdeleri. TÜBİTAK Enstitüleri

Detaylı

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ 11 1.1. SI Birim Sistemi 12 1.2. Boyut Analizi 16 1.3. Temel Bilgiler 17 1.4.Makine Elemanlarına Giriş 17 1.4.1 Makine

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI AKSLAR VE MİLLER P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Dönen parça veya elemanlar taşıyan

Detaylı

KÜTLE ÖLÇÜMLERİNDE OTOMASYON

KÜTLE ÖLÇÜMLERİNDE OTOMASYON 83 KÜTLE ÖLÇÜMLERİNDE OTOMASYON Levent YAĞMUR Sevda KAÇMAZ Ümit Y.AKÇADAĞ ÖZET Günümüz ihtiyaçları ve kütle kalibrasyonları göz önüne alındığında kütle ölçümlerinde otomasyonun kaçınılmaz olduğu değerlendirilebilir.

Detaylı

Ameliyathanelerde Steril Malzemelerin Otomasyonlu Transfer Çözümü

Ameliyathanelerde Steril Malzemelerin Otomasyonlu Transfer Çözümü Ameliyathanelerde Steril Malzemelerin Otomasyonlu Transfer Çözümü Hastanelerde Steril Malzeme Transferi İçin MultiCar MultiCar çok yönlüdür Steril malzeme konteynlarını taşır Steril malzeme sepetlerini

Detaylı

Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller

Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller İçerik Aks ve milin tanımı Akslar ve millerin mukavemet hesabı Millerde titreşim hesabı Mil tasarımı için tavsiyeler

Detaylı

REDÜKTOR & DİŞLİ İMALATI. Ürün Kataloğu

REDÜKTOR & DİŞLİ İMALATI. Ürün Kataloğu REDÜKTOR & DİŞLİ İMALATI Ürün Kataloğu Hakkımızda 2007 yılında kurulan PARS MAKSAN, 2009 yılına kadar talaşlı imalat, alüminyum döküm, model yapımı alanlarında faaliyet göstermiştir. 2009 yılında üretim

Detaylı

Standart Manuel Döner Kapı

Standart Manuel Döner Kapı Metaxdoor MR30/SM Standart Manuel Döner Kapı Sağlam ve ekonomik bir giriş çözümü aradığınız heryerde metaxdoor MR30/SM manuel döner kapı en iyi tercihtir. MR30/Sm serisi manuel döner kapılar Bozulması

Detaylı

PRES BESLEME SİSTEMLERİ

PRES BESLEME SİSTEMLERİ PRES BESLEME SİSTEMLERİ ADRES Esenşehir Mah.Muradiye Sok. No:56/A ümraniye- istanbul TEL: (0216) 540 67 06 Faks: (0216) 540 67 07 TEL: (0535) 434 44 96 TEL: (0532) 223 74 55 pressline@outlook.com PRESSline

Detaylı

CNC ABKANT PRES ULTIMATE SERİSİ STANDART ÖZELLİKLER. Kürsü tip Ergonomik Ayak pedalı. Arka Dayama Dili. Alt Dar Tabla CYBELEC TOUCH12 2D

CNC ABKANT PRES ULTIMATE SERİSİ STANDART ÖZELLİKLER. Kürsü tip Ergonomik Ayak pedalı. Arka Dayama Dili. Alt Dar Tabla CYBELEC TOUCH12 2D CNC ABKANT PRES ULTIMATE SERİSİ STANDART ÖZELLİKLER CYBELEC TOUCH12 2D 12 Dokunmatik Renkli Ekran. Otomatik büküm sekans ile 2D Grafik profil oluşturma Büküm sekansları ve programları hafızaya alınabilir.

Detaylı

KIRAY MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Edirne Cad. No: 96/A Ergene Tekirdağ mail: Tel. Fax

KIRAY MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Edirne Cad. No: 96/A Ergene Tekirdağ mail: Tel. Fax KIRAY MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Edirne Cad. No: 96/A Ergene Tekirdağ mail: satis@kiraymakina.com Tel. Fax. 0 282 673 71 88 Özellikle Avrupalıların pazar lideri olduğu ve ön planda kaldığı ülkemizde yerli

Detaylı

Önder GÜNGÖR*,Kerim ÇETİNKAYA**

Önder GÜNGÖR*,Kerim ÇETİNKAYA** DELME-KESME KALIBI TASARIMI VE ÜRETİMİ Önder GÜNGÖR*,Kerim ÇETİNKAYA** *Karabük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, Karabük /TÜRKİYE **Prof.Dr. Karabük Üniversitesi, Teknik Eğitim

Detaylı

Rulmanlı Yataklarla Yataklama. Y.Doç.Dr. Vedat TEMİZ. Esasları

Rulmanlı Yataklarla Yataklama. Y.Doç.Dr. Vedat TEMİZ. Esasları Rulmanlı Yataklarla Yataklama Y.Doç.Dr. Vedat TEMİZ Esasları Sabit bilyalı rulmanlar Normal uygulamalar dışında, tek rulmanın yük taşıma açısından yetersiz olduğu yerlerde veya her iki doğrultuda ön görülen

Detaylı

Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri

Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri Gelişen imalat teknolojileri ile birlikte birim hacimde daha yüksek tork değerlerine sahip redüktörihtiyacı kullanıcıların en önemli beklentilerinden biri

Detaylı

SERVO KONTROLLÜ PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNASI TASARIMI

SERVO KONTROLLÜ PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNASI TASARIMI 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye SERVO KONTROLLÜ PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNASI TASARIMI Harun KAHYA a, * ve Hakan GÜRÜN b a, * Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İmalat

Detaylı

OVESE Mühendislik. Makina, İnşaat, Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti

OVESE Mühendislik. Makina, İnşaat, Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti Makina, İnşaat, Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti Firmamız, demir ve çelik sektörü başta olmak üzere makine imalatı, proje ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Çelik Servis Merkezleri alanında büyük deneyime

Detaylı

designed by LINEA ROSSA

designed by LINEA ROSSA designed by LINEA ROSSA KURUMSAL YAPIMIZ Bilgi birikimini en etkin şekilde kullanan firmamız bu sayede her başlamış olduğu projede deneyimli ekibiyle projelerle birebir ilgilenerek en ufak ayrıntısına

Detaylı

CATCRANE. Güçlü tasarım departmanı sayesinde her işletmenin ihtiyaçlarına göre esnek projelerde zorlanmadan sonuca ulaşılabilmektedir.

CATCRANE. Güçlü tasarım departmanı sayesinde her işletmenin ihtiyaçlarına göre esnek projelerde zorlanmadan sonuca ulaşılabilmektedir. CATCRANE Yıllarca sahip olunan tecrübeleri artık ürüne dönüştürmüş ihtiyaç sahiplerine mühendislik ve kalite adına yeni hızlı ve kalıcı çözümler sunmayı hedeflemiş genç bir firmadır. Güçlü tasarım departmanı

Detaylı

designed by LINEA ROSSA

designed by LINEA ROSSA designed by LINEA ROSSA info@nte.com.tr www.nte.com.tr NTE ALÜMİNYUM ve CEPHE SİSTEMLERİ; bilinçli kalite anlayışı ile müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmayı ilke edinmiştir. Tecrübesi ve deneyimi

Detaylı

Etkili lojistiğin etkili kapı teknolojisine ihtiyacı var

Etkili lojistiğin etkili kapı teknolojisine ihtiyacı var Hörmann sanayi kapı yenilikleri Etkili lojistiğin etkili kapı teknolojisine ihtiyacı var Depolarda ve üretim hollerinde ve de diğer ticari amaçlı tesislerde aralıksız süreçler, personel için uygun ortam

Detaylı

BİR TİCARİ ARAÇ İÇİN ECE R-14 REGÜLASYONUNA UYGUN KOLTUK BAĞLANTILARININ GELİŞTİRİLMESİ

BİR TİCARİ ARAÇ İÇİN ECE R-14 REGÜLASYONUNA UYGUN KOLTUK BAĞLANTILARININ GELİŞTİRİLMESİ BİR TİCARİ ARAÇ İÇİN ECE R-14 REGÜLASYONUNA UYGUN KOLTUK BAĞLANTILARININ GELİŞTİRİLMESİ Alper Arslan, Mertcan Kaptanoğlu Hexagon Studio Araç Mühendisliği Bölümü OTEKON 2010 5. Otomotiv Teknolojileri Kongresi

Detaylı

MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI

MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI Salih DAĞLI Önder GÜNGÖR Prof. Dr. Kerim ÇETİNKAYA Karabük Üniversitesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı. Doç.Dr. Bilge Doran

Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı. Doç.Dr. Bilge Doran Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı Dersin Adı : Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları Koordinatörü : Doç.Dr.Bilge DORAN Öğretim Üyeleri/Elemanları: Dr. Sema NOYAN ALACALI,

Detaylı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı IGK cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını karşılamak amacı ile tasarlanmış alüminyum

Detaylı

A210 Yeni Nesil Pnömatik Aktüatörler

A210 Yeni Nesil Pnömatik Aktüatörler A210 Yeni Nesil Pnömatik Aktüatörler Yeni nesil ProAir 210 Serisi Proval pnömatik aktüatörler kremayer dişli tip tasarıma sahip olup çift ve tek etkili tipte üretilmektedir. Yeni nesil aktüatörler mil

Detaylı

AÇIK ALAN FITNESS TEKNİK ŞARTNAMESİ

AÇIK ALAN FITNESS TEKNİK ŞARTNAMESİ AÇIK ALAN FITNESS TEKNİK ŞARTNAMESİ GENEL ÖZELLİKLER 1. Set içeriğinde yer alan tüm aletlerin taşıyıcı ana gövdeleri Ø 168 mm. çapında ve 5-4 mm. et kalınlığında metal malzemeden imal edilmiştir. 2. Ana

Detaylı

MAKİNA ELEMANLAR I MAK Bütün Gruplar ÖDEV 2

MAKİNA ELEMANLAR I MAK Bütün Gruplar ÖDEV 2 MAKİNA ELEMANLAR I MAK 341 - Bütün Gruplar ÖDEV 2 Şekilde çelik bir mile sıkı geçme olarak monte edilmiş dişli çark gösterilmiştir. Söz konusu bağlantının P gücünü n dönme hızında k misli emniyetle iletmesi

Detaylı

5.36. FINDIK SAVURMA OTOMASYONU

5.36. FINDIK SAVURMA OTOMASYONU 5.36. FINDIK SAVURMA OTOMASYONU Prof. Dr. Asaf VAROL avarol@firat.edu.tr GİRİŞ: Gelişen endüstri dünyası içinde, bir çok alanda insan gücü yerine kararlılık, hız ve hata azlığı gibi unsurlar göz önüne

Detaylı

Standart Ürünler. Teleskopik Kapaklar. www.pei.eu

Standart Ürünler. Teleskopik Kapaklar. www.pei.eu Teleskopik Kapaklar Dünyada birçok firma Teleskopik kapakları üretmekte veya satmaktadır.firmamız hacimli ve standart ürünleri sağlama yeteneğiyle, pazardaki en tepe noktasına gelmiştir. Makinalara yapılan

Detaylı

BİG BAG DOLUM SİSTEMLERİ

BİG BAG DOLUM SİSTEMLERİ BİG BAG DOLUM SİSTEMLERİ Big-Bag dolum makinesi, toz ve granül malzemelerin silolardan big-bag torbalarına, PLC kontrolü ile doldurulması işlemini gerçekleştirir. İsteğe bağlı olarak doldurma işlemi 200-1500

Detaylı

Sektöre ÖzgüRedüktörler - 1

Sektöre ÖzgüRedüktörler - 1 Sektöre ÖzgüRedüktörler - 1 Yılmaz Redüktörün standart üretim yelpazesinin içerisinde genel kullanım amaçlı üretilen redüktörlerin dışında sektöre özgü imal edilmiş özel redüktörlerde bulunmaktadır. Bu

Detaylı

Talaş oluşumu. Akış çizgileri plastik deformasyonun görsel kanıtıdır. İş parçası. İş parçası. İş parçası. Takım. Takım.

Talaş oluşumu. Akış çizgileri plastik deformasyonun görsel kanıtıdır. İş parçası. İş parçası. İş parçası. Takım. Takım. Talaş oluşumu 6 5 4 3 2 1 Takım Akış çizgileri plastik deformasyonun görsel kanıtıdır. İş parçası 6 5 1 4 3 2 Takım İş parçası 1 2 3 4 6 5 Takım İş parçası Talaş oluşumu Dikey kesme İş parçası Takım Kesme

Detaylı

Samesor PreFab Advanced. Samesor Oy. www.samesor.com

Samesor PreFab Advanced. Samesor Oy. www.samesor.com Samesor PreFab Advanced Samesor PreFab Advanced Esnek üretim hatlarıyla duvarlar için C ve U profilleri, makas ve döşeme profilleri. Duvar, makas ve döşeme profilleri konutlar, villalar, ofisler, iş merkezleri,

Detaylı

G E N E L K A T A L O G w w w. s p t. t c 1

G E N E L K A T A L O G w w w. s p t. t c 1 G E N E L K A T A L O G www.spt.tc 1 İNDEX KATLI FIRIN RESİN HATTI 4 TEK KULE DİKEY KURUTMA FIRINI 6 ÇİFT KULE DİKEY KATALİZE FIRINI 7 BEKLETME ÜNİTESİ 10 PLAKA ÇEVİRİCİ 11 OTOMATİK SPREYLEME ÜNİTESİ 11

Detaylı

REMA. TIP TOP REMASCREEN Eleme Sistemleri. Endüstriyel sektör için yüksek performanslı eleme çözümleri

REMA. TIP TOP REMASCREEN Eleme Sistemleri. Endüstriyel sektör için yüksek performanslı eleme çözümleri REMA TIP TOP REMASCREEN Eleme Sistemleri Endüstriyel sektör için yüksek performanslı eleme çözümleri REMA TIP TOP REMASCREEN Eleme Sistemlerinin Avantajları 1. Avantaj 2. Avantaj Servis Ömrü Yüksek aşınma

Detaylı

NETFORM Mühendislik Makina Metal. Firma Sunumu

NETFORM Mühendislik Makina Metal. Firma Sunumu Firma Sunumu 1 NETFORM Faliyet alanı: Metal şekillendirme ve optik ölçüm sistemleri Kuruluş yılı: 2010 Yer: İzmir 2 ÜRÜNLER YAZILIMLAR HİZMETLER EĞİTİMLER 3 Ürünler Soğuk Dövülmüş Alüminyum Parçalar Soğuk

Detaylı

SYM-300 Vibrasyon Konveyörlü SEBZE YIKAMA MAKİNESİ

SYM-300 Vibrasyon Konveyörlü SEBZE YIKAMA MAKİNESİ Konveyörlü Fritöz Sebze Yıkama Makinesi SYM-300 Vibrasyon Konveyörlü SEBZE YIKAMA MAKİNESİ Soğuksan SYM-300 Sebze yıkama makinesi büyük ölçekli mutfakların taze sebze ve meyve yıkama ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

High Precision Parts Manufacturing

High Precision Parts Manufacturing Hakkımızda Yenilikçi ve çağdaş bir yapıyla müşteri memnuniyetini ilke edinen Artekmak, 1984 yılında İzmir de faaliyete geçmiştir. Yaklaşık 30 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesi ile Otomotiv, Medikal, Havacılık,

Detaylı

3,2 TON SABİT VİNÇ KALDIRMA HESABI ( Fem 1 Am )

3,2 TON SABİT VİNÇ KALDIRMA HESABI ( Fem 1 Am ) 3,2 TON SABİT VİNÇ KALDIRMA HESABI ( Fem 1 Am ) Kaldırma Kapasitesi ( Ton )--------------------- 3,2 ton Kaldırma Yüksekliği ( metre)------------------- 12 m Çalışma Sahası------------------------------------

Detaylı

Asenkron Motor Analizi

Asenkron Motor Analizi Temsili Resim Giriş Asenkron motorlar, neredeyse 100 yılı aşkın bir süredir endüstride geniş bir yelpazede kulla- Alperen ÜŞÜDÜM nılmaktadır. Elektrik Müh. Son yıllarda, FİGES A.Ş. kontrol teknolojilerinin

Detaylı

JET FANLAR [PAF-J SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil!

JET FANLAR [PAF-J SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil! Havalandırma Lüks Değil! Her geçen gün katlanarak artan şehir yaşamı bazı ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Fert başına gittikçe daralan yaşam alanları insanları iç içe yaşamaya zorlamaktadır. Hem

Detaylı

www.muhendisiz.net Basınç Ayar Supabının Çalışması :

www.muhendisiz.net Basınç Ayar Supabının Çalışması : DPA TİP YAKIT POMPALARI Distiribitör yakıt pompalarının en büyük özeliği ;yakıtı bir Distiribitör gibi motor ateşleme sırasına göre ve eşit miktarlarda enjökterlere gönderilmesidir. Teknik avantajı da

Detaylı

SKF bu yolda ilerlerken bünyesinde servis-yağlama-sızdırmazlık platformlarınıda geliştirmiş ve bu platformlarda çalışmalarını devam ettirmektedir.

SKF bu yolda ilerlerken bünyesinde servis-yağlama-sızdırmazlık platformlarınıda geliştirmiş ve bu platformlarda çalışmalarını devam ettirmektedir. Günümüzde teknolojinin gelişimi ile birlikte endüstriyel işletmelerin eskiye oranla satınaldıkları ürünlerden beklentileride artmış ve beklentilerini en üst seviyede karşılayabilecek ürünleri tercih etmelerinin

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller İçerik Giriş Temel kavramlar Sınıflandırma Aks ve mil mukavemet hesabı Millerde titreşim kontrolü Konstrüksiyon

Detaylı

Profesyonel, verimli, yenilikçi sistemler...

Profesyonel, verimli, yenilikçi sistemler... ARKE Otomasyon Bil. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Atilla KARAÇAY Ramazan EKİN Proje & Yazılım 0.533 430 19 45 Üretim & Satış 0.533 223 13 46 atilla.karacay@arkeotomasyon.com ramazan.ekin@arkeotomasyon.com

Detaylı

TR-TFS-1000 OTOMATİK TEL YÜRÜTME FRENLEME SISTEMİ

TR-TFS-1000 OTOMATİK TEL YÜRÜTME FRENLEME SISTEMİ Yeni nesil yatay bobin sarım makinemizi tasarlarken daha güçlü sarım yapabilmek, güçlü torklar elde ederek geri salınımı olmayan, sarım bittiğinde ise kalıp sökme takma sıkıntısından kurtarmak ilk hedefimizdi.

Detaylı

RS232C. Otomatik Kontrol Terazileri %100 Kontrol ve Veri Toplama

RS232C. Otomatik Kontrol Terazileri %100 Kontrol ve Veri Toplama RS232C Otomatik Kontrol Terazileri %100 Kontrol ve Veri Toplama Güvenilirlik İleri teknoloji ürünü BAYKON Otomatik Kontrol Terazileri, en zorlu koşullarda yıllarca sorunsuz hizmet verecek şekilde tasarlanmış,

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

ATLAS-SAHA VE ARAZİ GÖREVLERİNE YÖNELİK, MODÜLER VE YÜKSEK FAYDALI YÜK ORANLI MİKRO SINIFI BİR İHA TASARIMI, ÜRETİMİ VE TESTLERİ

ATLAS-SAHA VE ARAZİ GÖREVLERİNE YÖNELİK, MODÜLER VE YÜKSEK FAYDALI YÜK ORANLI MİKRO SINIFI BİR İHA TASARIMI, ÜRETİMİ VE TESTLERİ VI. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI UHUK-2016-000 28-30 Eylül 2016, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli ATLAS-SAHA VE ARAZİ GÖREVLERİNE YÖNELİK, MODÜLER VE YÜKSEK FAYDALI YÜK ORANLI MİKRO SINIFI BİR İHA

Detaylı

FLANŞLI KAMALI İSKELE EL KİTABI

FLANŞLI KAMALI İSKELE EL KİTABI FLANŞLI KAMALI İSKELE EL KİTABI 1. Flanşlı Kamalı İskele Sistemi Modüler Flanş Bağlantısı Flanşlı kamalı iskele sistemi içerisinde yer alan değişken ölçülerdeki dikme elemanları özel olarak üretilmiş ve

Detaylı

1_ Dingil Sayım Sistemi l

1_ Dingil Sayım Sistemi l 1_ Dingil Sayım Sistemi l Manyetik algılama prensibine dayalı dingil sayımı ile hat üzerinde herhangi bir izolasyon ve kesme işlemi gerektirmeden algılama gerçekleştirilir. Böylelikle, raylar üzerinden

Detaylı

Dolum miktarı optimizasyonu

Dolum miktarı optimizasyonu RS232C Otomatik Kontrol Terazileri %100 kontrol ve veri toplama BAYKON,25 yıllık deneyime sahip mühendislik alt yapısı ile, Otomatik Kontrol Terazileri ve dinamik tartım çözümleri konusunda sağlıklı çözümler

Detaylı

Duraflow Kullanım Kılavuzu

Duraflow Kullanım Kılavuzu Duraflow Kullanım Kılavuzu BLOVER KULLANIM KILAVUZU EL KİTABI Kerep Çubuk DURA MAKİNA OSB. 14 CAD. NO:7 / ÇORUM TEL : +90 364 254 92 22 1 İÇİNDEKİLER A. ÖNSÖZ..2 B. UYGULANAN DİREKTİF VE STANDARTLAR..3

Detaylı

Mikrotek A.Ş. kendi üretimi olan DC motor sürücü panoları ile haddehane sektöründe PLC ve bilgisayar destekli otomasyon çözümleri üretmektedir.

Mikrotek A.Ş. kendi üretimi olan DC motor sürücü panoları ile haddehane sektöründe PLC ve bilgisayar destekli otomasyon çözümleri üretmektedir. Mikrotek Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2827 sokak No:28/3 1.Sanayi Sitesi 35110 İ Z M İR TÜRKİYE Tel:90-232-458 92 73 Fax:90-232-433 74 78 E-mail:info@mikrotek.com Internet:www.mikrotek.com GİRİŞ Mikrotek

Detaylı

Elektronik Paketleme makinesi tam otomatik besleme ünitesiyle birlikte, yüksek üretim

Elektronik Paketleme makinesi tam otomatik besleme ünitesiyle birlikte, yüksek üretim TEKNOPAC 300 Elektronik Paketleme makinesi tam otomatik besleme ünitesiyle birlikte, yüksek üretim Kapasitesi için, düzgün ürünleri sarmak üzere tasarlanmıştır. Konsol tasarımı, modüler yapısı, yüksek

Detaylı

HIZLI PVC KATLANIR KAPILAR

HIZLI PVC KATLANIR KAPILAR HIZLI PVC KATLANIR KAPILAR MARKASI 1-MODEL Sarmal Tip 2- TEKNIK ÖZELLİKLER : Kanatlı ve sürgülü kapılara kıyasla ölü alan kaybı yoktur.yaklaşık 60-70 km/h rüzgara dayanıklı. ( ortam şartlarına göre arttırılabilir

Detaylı

HAMUR HAZIRLAMA GRUBU (SYM) Spiral Yoğurma Makinesi (KDM) Kaldırma Devirme Makinesi (AHM) Ara Aktarma Hunisi / (SKC) Su Karıştırma Cihazı

HAMUR HAZIRLAMA GRUBU (SYM) Spiral Yoğurma Makinesi (KDM) Kaldırma Devirme Makinesi (AHM) Ara Aktarma Hunisi / (SKC) Su Karıştırma Cihazı Undan... Pişkin Lezzete. Sağlıkla! HAMUR HAZIRLAMA GRUBU () Spiral Yoğurma Makinesi (KDM) Kaldırma Devirme Makinesi (AHM) Ara Aktarma Hunisi / (SKC) Su Karıştırma Cihazı KDM / AHM / SKC AHM KDM SKC SPİRAL

Detaylı

KRS Ürünler. {slide= Silindirik Makaralı Rulman }

KRS Ürünler. {slide= Silindirik Makaralı Rulman } KRS Ürünler {slide= Silindirik Makaralı Rulman } İdeal radyal rulmanlar olarak en çok tercih edilen makaralı rulman tipidir: Yüksek radyal yükleri taşıyabilirler (Sadece radyal yönde etkiyen yükler altında

Detaylı

Data Merkezi. Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles. Tunç Tibet AKBAŞ

Data Merkezi. Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles. Tunç Tibet AKBAŞ Data Merkezi Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles Tunç Tibet AKBAŞ Projenin Tanımı Tasarım Kavramı Performans Hedefleri Sahanın Sismik Durumu Taban İzolasyonu Analiz Performans

Detaylı

Metaxdoor MR30/SA. Standart Otomatik Döner Kapı. www.metaxdoor.com

Metaxdoor MR30/SA. Standart Otomatik Döner Kapı. www.metaxdoor.com Metaxdoor MR30/SA Standart Otomatik Döner Kapı www.metaxdoor.com Şık tasarım, yüksek çeşitlilik, yalıtım, akıcı geçiş, metaxdoor MR30/SA otomatik döner kapıların size sunabileceklerinden sadece bir kaçı.

Detaylı

SAC METAL ÜRETİMİ İÇİN ÖZEL TASARIM ÇÖZÜMLER

SAC METAL ÜRETİMİ İÇİN ÖZEL TASARIM ÇÖZÜMLER SAC METAL ÜRETİMİ İÇİN ÖZEL TASARIM ÇÖZÜMLER Beyaz Eşya / Otomotiv / Lojistik / İnşaat / Elektrik www.hidrotam.com.tr 5 Sektör Beyaz Eşya Otomotiv Lojistik İnşaat Elektrik +21 yıl +50 Çalışan Anahtar teslim

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MKM-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5502 UZMANLIK

Detaylı

MONTAJ KLAVUZU

MONTAJ KLAVUZU Türkiye nin İLK ve TEK Çift Motorlu Dişlisiz Otomatik Kapı Sistemi MONTAJ KLAVUZU www.schmelz.com.tr ĐÇĐNDEKĐLER 1. TEKNĐK ÖZELLĐKLER... Sayfa 03 2. MONTAJ TALĐMATLARI... Sayfa 04 2.1 MEKANĐZMA VE AKSESUARLARI...

Detaylı

HIZLI KATLANIR PVC KAPI

HIZLI KATLANIR PVC KAPI HIZLI KATLANIR PVC KAPI MARKASI : 1-MODEL Katlanır Tip 2- TEKNIK ÖZELLİKLER Kanatlı ve sürgülü kapılara kıyasla ölü alan kaybı yoktur. Yaklaşık 60-70 km/h rüzgara dayanıklıdır. ( Ortam şartlarına göre

Detaylı

MALZEME TASARIMI VE SEÇİMİ PROF. DR. MUHARREM YILMAZ

MALZEME TASARIMI VE SEÇİMİ PROF. DR. MUHARREM YILMAZ MALZEME TASARIMI VE SEÇİMİ PROF. DR. MUHARREM YILMAZ KAYNAKLAR TASARIM Ürün Tasarımdır. TASARIM Tasarım Bilgi topluluğu Makine ve parçaya yönelik Avantaj Tasarımda amaç Daha verimli Daha ucuz Üretim Kolaylığı

Detaylı

gokcelik.com Güvenilirlik Özveri Sürekli İyileştirme Duyarlılık Saygı Adalet Farklılık gibi ilke edindiği değerlerden güç almaktadır.

gokcelik.com Güvenilirlik Özveri Sürekli İyileştirme Duyarlılık Saygı Adalet Farklılık gibi ilke edindiği değerlerden güç almaktadır. gokcelik.com Raf ve sergileme üniteleri üretmek üzere, 1976 yılında kurulan Gökçelik, kurulduğu günden bu yana geçen 40 yıllık zaman diliminde Türkiye perakendesinin ve endüstrisinin geçirdiği gelişim

Detaylı

ATLAS ISI İSTASYONU ( IST )

ATLAS ISI İSTASYONU ( IST ) ATLAS ISI İSTASYONU ( IST ) MODELLER : - IST-30 ( 30 Kw ) - IST-45 ( 45 Kw ) - IST-60 ( 60 Kw ) - IST-80 ( 85 Kw ) Atlas Sayaç ve Ölçü Aletleri AŞ. 2012 yılında IST model numaralı kat istasyonları üretimine

Detaylı

RULMANLI YATAKLAR 28.04.2016. Rulmanlı Yataklar

RULMANLI YATAKLAR 28.04.2016. Rulmanlı Yataklar RULMANLI YATAKLAR MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-II DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Rulmanlı Yataklar Yataklar minimum sürtünme ile izafi harekete müsaade eden, fakat kuvvet doğrultusundaki

Detaylı

Abskapı sistemleri. Tasarım Projelendirme Statik Hesap İmalat Uygulama Teknik Servis ENDÜSTRİYEL YAPI SİSTEMLERİ

Abskapı sistemleri. Tasarım Projelendirme Statik Hesap İmalat Uygulama Teknik Servis ENDÜSTRİYEL YAPI SİSTEMLERİ Abskapı sistemleri Tasarım Projelendirme Statik Hesap İmalat Uygulama Teknik Servis ENDÜSTRİYEL YAPI SİSTEMLERİ Teleskopik Hangar Kapıları Telescopic Hangar Doors Teleskopik Hangar Kapısı Teknik Özellikleri:

Detaylı

CNC DİVİZÖR KATALOĞU.

CNC DİVİZÖR KATALOĞU. CNC DİVİZÖR KATALOĞU www.yildiriakina.net 2017 serisi Yeni Tasarım CNC Divizör GXA - S Süper Pnomatik (Pnomatik Frenli) tabla çapı yeni tasarım dikey ve yatay bağlantı sonsuz dişli aktarma süper pnomatik

Detaylı

TOBB ETÜ. MAK 312 MAKİNE ELEMANLARI DERSİ GÜZ DÖNEMİ Dönme Dolap Tasarımı

TOBB ETÜ. MAK 312 MAKİNE ELEMANLARI DERSİ GÜZ DÖNEMİ Dönme Dolap Tasarımı TOBB ETÜ MAK 312 MAKİNE ELEMANLARI DERSİ GÜZ DÖNEMİ Dönme Dolap Tasarımı Amaç: Eğlence merkezlerinin olmazsa olmazı dönme dolaplar, ilk olarak George Washington Gale Ferris, Jr., tarafından 1893 yılında

Detaylı

Toruk Grup Elektrikli Araba Projesi Proje Sunumu

Toruk Grup Elektrikli Araba Projesi Proje Sunumu Toruk Grup Elektrikli Araba Projesi Proje Sunumu www.torukcars.com İçerik Giriş Problem Tanımı Ürün Mühendisliği (S.S.S.) 1 Ajanda Giriş Problem Tanımı Ürün Mühendisliği (S.S.S.) 2 Petrol ve otomotivdeki

Detaylı

10 kn KAPASİTELİ KUVVET KALİBRASYON MAKİNASININ TASARIMI, İMALATI ve PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ

10 kn KAPASİTELİ KUVVET KALİBRASYON MAKİNASININ TASARIMI, İMALATI ve PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ 1 10 kn KAPASİTELİ KUVVET KALİBRASYON MAKİNASININ TASARIMI, İMALATI ve PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ Besim YÜKSEL* Uğur USLUKILIÇ Bülent AYDEMİR KALMET Kalibrasyon Tic. Ltd.Şti. Üçevler Mh. Akva San. Sit. 79. Sk.

Detaylı

RADYAL TİP ISITMA APAREYİ

RADYAL TİP ISITMA APAREYİ Havalandırma Lüks Değil! Her geçen gün katlanarak artan şehir yaşamı bazı ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Fert başına gittikçe daralan yaşam alanları insanları iç içe yaşamaya zorlamaktadır. Hem

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇIFT SILINDIRLI SIKIŞTIRICILAR 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇIFT SILINDIRLI SIKIŞTIRICILAR 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇIFT SILINDIRLI SIKIŞTIRICILAR 2.6 t 18.5 kw 360 görüş sahası En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde

Detaylı

ANKARA PROFESYONEL MAKİNA KALIP PLASTİK YAPI EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ANKARA PROFESYONEL MAKİNA KALIP PLASTİK YAPI EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANKARA PROFESYONEL MAKİNA KALIP PLASTİK YAPI EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANKARA PROFESYONEL MAKİNA KALIP PLASTİK YAPI EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HAKKIMIZDA ANKARA PROFESYONEL

Detaylı

Enerjini muhafaza et! Doğru tasarlanmış Körük Sistemleri fabrikanızdaki ortamı dış etkilerden korur...

Enerjini muhafaza et! Doğru tasarlanmış Körük Sistemleri fabrikanızdaki ortamı dış etkilerden korur... Enerjini muhafaza et! Doğru tasarlanmış Körük Sistemleri fabrikanızdaki ortamı dış etkilerden korur... R ÇARPMA TİP YÜKLEME KÖRÜĞÜ ÇAPRAZ KOL SİSTEMİ Darbe emici hareketli çapraz kollar ÖN KARKAS Galvanizli

Detaylı

LUPAMAT YAĞSIZ 40 BAR PET KOMPRESÖRÜ

LUPAMAT YAĞSIZ 40 BAR PET KOMPRESÖRÜ LUPAMAT YAĞSIZ 40 BAR PET KOMPRESÖRÜ LUPAMAT KOMPRESÖRÜN YENİ ÜRÜNÜ Our New Product PET Comperssor YAĞSIZ YÜKSEK BASINÇ PET KOMPRESÖRÜ LUPAMAT YAĞSIZ YÜKSEK BASINÇ PET KOMPRESÖRÜ HANGİ SEKTÖRLERDE KULLANILABİLİR

Detaylı

ZIRH ÇELİKLERİN KAYNAĞINDA KAYNAK AĞZI GEOMETRİSİ VE İLAVE TEL OPTİMİZASYONU Kaynaklı İmalatta İyileştirme Çalışmasına Örnek

ZIRH ÇELİKLERİN KAYNAĞINDA KAYNAK AĞZI GEOMETRİSİ VE İLAVE TEL OPTİMİZASYONU Kaynaklı İmalatta İyileştirme Çalışmasına Örnek ZIRH ÇELİKLERİN KAYNAĞINDA KAYNAK AĞZI GEOMETRİSİ VE İLAVE TEL OPTİMİZASYONU Kaynaklı İmalatta İyileştirme Çalışmasına Örnek Çağrı ÇELİK Makina ve Kaynak Mühendisi NUROL Makina Sanayi A.Ş / Ankara cagri.celik@nurolmakina.com.tr

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /04/010 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 0103070 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 9/04/010 TARİHİ, SAAT

Detaylı