TMGD Deneme Sınavı. 1) Aşağıda verilmiş olan uyulması gereken kurallardan hangileri taşıyan için doğrudur?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMGD Deneme Sınavı. 1) Aşağıda verilmiş olan uyulması gereken kurallardan hangileri taşıyan için doğrudur?"

Transkript

1 TMGD Deneme Sınavı 1) Aşağıda verilmiş olan uyulması gereken kurallardan hangileri taşıyan için doğrudur? I. Taşınacak tehlikeli malların taşınmasının ADR uyarınca onaylanmış olduğunu temin etmek. II. Araçların olması gerekenden daha fazla yüklenmediğini doğrulamak. III. Tanımlanmış tehlike işaret ve etiketlerinin araçlara iliştirildiğini temin etmek. IV. Taşıma evraklarını usulüne uygun olarak hazırlamak. V. Tehlikeli malların taşınması ile ilgili ADR de öngörülen tüm bilgilerin taşınmadan önce gönderene sağlandığını, taşıma ünitesinde kanunda öngörülen belgelerin olduğunu veya kâğıt belgeler yerine elektronik bilgi işlem (EDP) veya elektronik veri değişimi (EDI) yöntemleri kullanılıyorsa, bu verilerin kâğıt belgelere eşdeğer olacak biçimde taşıma sırasında bulunduğunu temin etmek. a) I, IV, V b) I, II, III c) II, III, IV, V d) I, II, III, V e) II, III, IV 2) Aşağıdaki olaylardan hangilerinde tehlikeli mallara ilişkin olayların bildirilmesi amacı ile yetkili kuruma olaya ilişkin rapor sunulması gerekir? I. 50 kg döküntü olan UN 3129 II. 250 kg eksikliği fark edilen UN 2900 III. En az ardışık 3 gün çalışamama ile sonuçlanan yaralanmalar. IV. UN 1387 taşınması sırasında meydana gelen kazada araçta oluşan hasar miktarı olan olay. V. Kamu yollarının (karayolu/tren yolu) en az üç saat (karayolu/tren yolu) süreyle kapatılmasına neden olan olay. a) I, II, III b) I, III, IV, V c) I, II, III, IV d) I, II, III, V e) III, IV, V

2 3) Aşağıdaki verilerden hangileri Sınıf 6.1 e dâhil edilebilir? I. Zehirli, aşındırıcılar. II. Alevlenir, zehirli maddeler. III. Parlama noktaları 23 C altında olan ve soluma durumunda yüksek zehirli olan sıvılar. IV. Pestisitler. V. UN 3286 a) I, II, III b) II, IV, V c) I, III, IV d) I, II, III, V e) I, II, III, IV, V 4) Aşağıdaki verilerden hangileri Sınıf 3 e dâhil edilebilir? I. Buhar basıncı 50 C sıcaklıkta, 300kPa dan (3 bar) daha az olan yanıcı sıvılar. II. Parlama noktası 60 C den az olan yanıcı sıvılar. III. Başlangıç Kaynama Noktası 35 C den az veya fazla olan yanıcı sıvılar. IV. Sıvı ve akmaz karışımlardan 23 C deki kinematik viskozitesi ve Parlama Noktası değerleri tablosuna uyan maddeler. V. Parlama Noktası 23 C veya üzerinde olan zehirli maddeler. a) I, II, III, IV, V b) II, III, IV, V c) I, II, III, IV d) I, III, IV, V e) III, IV, V

3 5) Tank kodu L4BN olan maddeleri taşımak için aşağıdakilerden hangisi veya hangi tanklar kullanılabilir? I. LGBF II. L1.5BN III. LGBV IV. S4AH V. L10CH a) I, II b) IV, V c) III d) V e) IV 6) 3A1 ambalajı için aşağıdakilerden hangileri doğrudur? I. Malzemesi çelik bir ambalajdır. II. Bu ambalaj tekli ambalaj sınıfına giren bir bidondur. III. Başlık tipinin 1 olabilmesi için kapak deliğinin çapı 7 cm yi geçmemeli. IV. Azami kapasitesi 60 lt dir. V. Kullanılan kapak sızdırmazlık için yeterli değilse ilave sızdırmazlık elemanı kullanılamaz. a) I, II, III, IV b) I, II, III, IV, V c) I, II, III, V d) II, III, IV e) II, III

4 7) Aşağıdakilerden hangisi sıvı taşınacak 3H1tekli ambalaj için doğrudur? I. Bu ambalajın havalandırma başlığının çapı 6 cm olabilir. II. Bu ambalaj plastikten imal edilmiştir. III. Bu ambalaj kombinasyon ambalajdır. IV. Bu ambalaj ile UN lt taşınabilir. V. Bu ambalajın başlığı sökülemez başlık tipindedir. a) I, II, III, IV, V b) II, IV, V c) I, II, III, IV d) I, IV, V e) I, II, IV, V 8) Aşağıdakilerden hangisi sıvı taşınacak, havalandırma özelliğine sahip, iç ambalaj içermeyen 3H2 ambalaj için doğrudur? I. Bu ambalaj ile UN lt taşınabilir. II. 3H2 ambalajların kullanım ömrü üretim tarihi itibari ile 5 yıldır. III. Bu ambalaj ile UN 1791 HİPOKLORİT ÇÖZELTİSİ PG II taşınabilir. IV. İçerisinde 75 kg UN 1308 PG II tehlikeli madde bu ambalajlar ile taşınabilir. V. Alevlenir sıvılar için müsaade edilebilir azami geçirgenlik 23 C 0,008 gr / l. sa değerinde olmalıdır. a) I, II, III, IV, V b) II, III, V c) III, IV, V d) I, II, III, IV e) I, II, III, V

5 9) Yüksek sıcaklığa sahip maddelerin taşınmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? I. Yüksek sıcaklığa sahip sadece maddeler Sınıf 9 maddeleridir. II. Yüksek Sıcaklık Madde İşareti sabit tank (tanker) aracının her iki yan ve arkasına Etiket No: 9 ile beraber takılır. III. Parlama Noktası 100 C altında olan sıvıların taşımasında araçlara Yüksek Sıcaklık Madde İşareti takılması gerekir. IV. 100 C üstünde ve Parlama Noktasının altında, 190 C üstünde doldurulmuş UN 3257 maddesinin taşınmasında aracın iki yan ve arkasına Yüksek Sıcaklık Madde İşareti takılır. V. UN 3258 maddesi taşımasında aracın iki yan ve arkasında Yüksek Sıcaklık Madde İşareti olması gerekir. a) I, II, III, IV, V b) II, III, IV, V c) III, IV, V d) I, II, IV, V e) II, IV, V 10) Aşağıdaki tehlikeli maddelerin hangileri için taşıma sırasında ısı kontrolü gerektirir? I. UN3241 II. UN3120 III. UN3110 IV. UN3235 V. UN3240 a) I, II, III, IV, V b) I, IV, V c) I, II, IV d) II, IV, V e) III, IV, V

6 11) Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli maddelerin taşınması sırasında aşağıdaki miktarlar göz önüne alındığında hangi tehlikeli maddeler için güvenlik planı hazırlanmalıdır? I. UN 3200 maddesi kg taşınıyorsa, II. UN 3135 maddesi kg taşınıyorsa, III. UN 1203 maddesi kg taşınıyorsa, IV. UN 3355 maddesi 10 lt taşınıyorsa, V. UN 1777 maddesi lt taşınıyorsa, a) I, II, III b) II, IV, V c) I, III, IV d) II, IV, V e) I, IV, V 12) Tehlikeli madde taşıyan araçlarda bulunması gereken yangın sündürücü cihazlar ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur? I. UN 3291 bir adet 2 kg. II. 7,5 ton üzeri kapasitesi olan bir araçta 5 ton UN 1762 taşınıyorsa toplam 10 kg söndürücü. III uyarınca tehlikeli madde taşınıyorsa 1 taşıma ünitesinde 1 adet 2 kg. IV. UN ton taşındığında en küçük toplam kapasitesi 12 kg olan yangın söndürücü. V. UN 2814 maddesi 3,5 ton ile 7,5 ton arası kapasiteye sahip araçlarda taşındığında toplam 8 kg. a) I, II, III, b) III, IV, V c) I, III, IV d) II, III, IV e) II, III, V

7 13) Tehlikeli madde taşıyan bir araç aşağıdaki maddelerin hangilerini taşıdığında denetime tabi tutulacaktır? I. Sınıf 1 tehlike bölümü kg taşınıyorsa. II. UN 2921 PG II taşınıyorsa. III. UN kg taşınıyorsa. IV. UN kg taşınıyorsa. V. UN kg taşınıyorsa. a) I, II, III, IV, V b) II, III, IV, V c) I, III, IV d) I, IV, V e) II, III, V 14) Aşağıdaki araçlardan hangileri E tünel kategorisine sahip tünellerden geçiş yapabilir? I muafiyetine göre tehlikeli madde taşıyan araçlar. II. Brüt ağırlığı 8 tondan fazla olması halinde bölüm 3.4 hükümlerine uyan tehlikeli madde taşıyan araçlar. III. Yetkili kurumun onayladığı özel bir düzenlemesi olan UN 3331 i taşıyan araç. IV. UN 2910 radyoaktif madde taşıyan araç. V. UN 2474 maddesini taşıyan araç. a) I, II, III b) II, III, V c) II, IV, V d) III, IV, V e) I, III, IV

8 15) Sınıf 8 paketleme grubunun belirlenmesinde aşağıdaki bilgilerin hangileri doğrudur? I. Temas zamanı 3 dk., gözlem periyodu 60 dk. ise paketleme grubu I e atanır. II. Temas zamanı 4 saatten fazla, gözlem periyodu 20 gün ise paketleme grubu II ye atanır. III. Temas zamanı >3 dk. ile 1 saat, gözlem periyodu 14 gün ise paketleme grubu II ye atanır. IV. Gözlem süresi ve gözlem periyodu Sınıf 8 paketleme grubu belirlenmesinde dikkate alınmaz. V. Sınıf 8 e ait tehlikeli maddelerde paketleme grubu uygulanmaz. a) IV, V b) II, III c) I, II, III d) I, III e) II, IV 16) ya göre taşımalara ait aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? I. Araçlara levha takma ve işaretleme zorunluluğu yoktur. II. Taşıma ünitesinde taşıma evrakının bulundurulmasına gerek yoktur. III. Elleçleme operasyonları sırasında araçların yakınında ve araçların içinde sigara içmek yasaktır. IV. Araç için ADR Onay Sertifikası gerekmez. V. Taşıma ünitesinde Yazılı Talimatın bulunması gerekir. a) I, II, III, IV, V b) II, III, IV, V c) I, III, V d) I, III, IV e) II, III, V

9 17) UN 3110 Organik Peroksit Tip F, Katı aşağıdaki hangi IBC ler ile taşınabilir? I. 31HA1 II. 31A III. 11H1 IV. 13H2 V. 31H1 a) I, II, III b) I, II, V c) I, II, IV d) I, III, V e) II, IV, V 18) Aşağıdaki tehlikeli maddelerden hangileri ince (hafif) metal ambalajlarda taşınabilir? I. Metil Format II. UN 1223 KEROSEN III. UN 1292 TETRAETİL SİLİKAT. IV. UN 1352 TİTANYUM TOZU ISLATILMIŞ. V. UN2211 POLİMER BONCUKLAR GENLEŞEBİLİR a) II, III, IV b) I, II, V c) II, IV, V d) I, III, V e) II, III, V

10 19) Aşağıda verilmiş olan UN numaralarından hangileri sıkıştırılmış gazlar, tüpler ve basınçlı varillerde taşınamaz? I. UN 1957, UN 3304, UN 1065, UN 1955 II. UN 2190, UN 1660, III. UN 1045, UN 1660, UN 2190, IV. UN 1971, UN 1065, UN 1955, V. UN 1953, UN 1957, UN a) I, II, III b) II, III, IV c) II, III d) I, V e) III, IV 20) Aşağıdaki ambalajlama yöntemleri için paket başına izin verilen azami miktar ne kadar olmalıdır? I. OP7 Katılar İçin 50 kg II. OP5 Sıvılar İçin 40 lt III. OP5 Katılar İçin 50 kg IV. OP6 Katılar İçin 50 kg V. OP7 Sıvılar İçin 60 lt a) I, III, IV b) I, II, V c) II, III, IV d) I, IV, V e) II, IV, V

11 21) Patlayıcı maddelerin ve nesnelerin taşınması ile ilgili aşağıdaki bilgilerin hangileri doğrudur? I. Sınıf 1 e ait madde ve nesneleri taşıyan araçların yükleme veya boşaltma işlemi yapmak üzere kamu alanlarında durmaları zorunlu ise, duran araçların arasında en az 20 metrelik mesafe bulunacaktır. II. Sınıf 1 e ait madde ve nesneleri taşıyan araçların yükleme veya boşaltma işlemi yapmak üzere kamu alanlarında durmaları zorunlu ise, duran araçların arasında en az 50 metrelik mesafe bulunacaktır. III. Sınıf 1 e ait maddeleri ve nesneleri konvoy halinde taşıyan araçlar için her bir taşıma birimi ile diğeri arasında en az 50 metrelik bir mesafe bulunacaktır. IV. Yetkili kurumlardan özel izin alınmadan kamu alanı olan meskûn bölgelerde sınıf 1 e ait maderdin ve nesnelerin yüklenmesi veya boşaltılması yapılmayacaktır. V. Tehlike bölümü 1,5 tehlikeli madde taşıyan bir araç 50 kg taşıdığında bölüm 8.4 e göre denetlemeye tabi tutulmayacaktır. a) II, III, IV b) I, II, V c) I, III, IV d) I, III, V e) II, III, V 22) L10CH kodlu bir tank yerine aşağıdaki hangi tank koduna sahip tanklar kullanılabilir? I. L21DH II. L10BH III. L4BH IV. LGBF V. L15CH a) I, II, III, IV b) I, V c) II, IV d) I, II, IV e) IV, V

12 23) Tehlikeli maddelerin taşınası sırasında sıcaklık kontrolü ile ilgili aşağıdakilerin hangileri doğrudur? I. SADT (KHDS) si 55 derecenin üzerinde olmayan kendinden reaktif maddeler, taşıma sırasında sıcaklık kontrolüne tabi tutulur. II. UN3222 sıcaklık kontrolüne tabi tutulur. III. UN3240 sıcaklık kontrolüne tabi tutulmaz. IV. UN3115 sıcaklık kontrolüne tabi tutulur. V. UN3235 sıcaklık kontrolüne tabi tutulur a) II, III, IV b) I, II, V c) I, III, V d) I, IV, V e) III, IV, V 24) Sınıf 4.1 Alevlenir katılar için paketleme grubu belirlenmesinde aşağıdakilerin hangileri doğrudur? I. Test edildiğinde 100mm lik uzaklık için yanma süresi 45 saniyeden az olan, çabuk tutuşabilir alevlenir katılar, alev ıslatılmış bölgeyi geçiyorsa PG II ye atanır. Islatılmış bölge alevi en azından 4 dakika için durdurabiliyorsa PG III atanır II. Sınıf 4.1 alevlenir katılar hiçbir paketleme grubuna atanmazlar, III. Sınıf 4.1 alevlenir katılarda PG III yoktur, IV. Metal tozları veya metal alaşımlarının tozları test edildiğinde, tepkime tüm numune boyunca 5 dakika veya daha az sürede yayılıyorsa PG II ye atanır, tepkime tüm numune boyunca beş dakikadan daha fazla bir süreye yayılıyorsa PG III atanır. V. Sürtünmeden dolayı yangına neden olabilen katılar için, PG mevcut kayıtlarla kıyaslanarak veya herhangi özel bir hükme göre atanır. a) I, IV, V b) II, IV, V c) I, II, V d) I, II, III, e) III, IV, V

13 25) Aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? I. Ebola virüsü mikroorganizma olarak insanları etkileyen bulaşıcı maddeler UN2814 kaydı altındadır. II. Şap hastalığı virüsü yalnızca hayvanları etkileyen bulaşıcı maddeler UN2900 kaydı altındadır. III. Klinik atıklar UN3373 kaydı altındadır. IV. Biyolojik maddeler UN3291 kaydı altındadır. V. Biyolojik maddeler UN 3373 kaydı altındadır a) III, IV, V b) I, III, IV c) I, II, III d) II, III, IV, e) I, II, V 26) Duyarlılığı azaltılmış maddeler ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur? I. İkincil riski olmayan duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar Sınıf 1 kapsamındadır. II. İkincil riski olmayan duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar Sınıf 4,1 kapsamındadır. III. Duyarlılığı azaltılmış sıvı patlayıcılar Sınıf 5,2 kapsamındadır, IV. Duyarlığı azaltılmış sıvı patlayıcılar Sınıf 3 kapsamındadır, V. Duyarlılığı azaltılmış katı ve sıvı patlayıcılar Sınıf 1 kapsamındadır. a) II, III, V b) II, IV c) III, V d) I, III, IV e) IV, V

14 27) Araçların denetlenmesi ile ilgili olarak alternatif bir depo veya güvenli bir fabrikada denetlenmeden bekletilebilen araçlar için bu tür olanaklar mevcut değil ise aşağıdaki hangi durumların uygulanması ADR ye uygundur? I. Aracın diğer araçlardan zarar görme ihtimalinin olmadığı kamu yâda özel bir araç parkında bekletilmesi, II. Halkın genellikle geçmediği yâda kullanmadığı otoyol ve meskenlerden ayrılmış uygun bir açık alanda bekletilmesi, III. Araç da taşınan madde UN1228 PG II ve madde miktarı 6000kg olduğunda araç denetime tabi değildir. IV. Tankerde taşınan madde UN1231 ve madde miktarı 2500lt olduğunda araç denetime tabiidir. V. Yükün içeriği ve sürücünün bulunduğu yer hakkında bilgi sahibi olan bir görevlinin denetlediği araç parkında bekletilmesi, a) I, II, III b) II, IV, V c) IV, V d) I, II, V e) III, IV 28) Sınırlı miktarlarda ambalajlanan tehlikeli mallar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? I. Kutu olarak ambalajlanan tehlikeli maddenin ambalaj başına toplam brüt kütlesi 30kilogramı aşmayacaktır. II. Sınırlı miktarlarda ambalajlanan tehlikeli madde kapalı ve örtülü araçlarda taşınmasına gerek yoktur. III. Sınırlı miktarlarda ambalajlanan tehlikeli maddeler için araç ünitesinde yazılı talimat bulundurulması zorunludur. IV. Streç şeklinde ambalajlanan tehlikeli maddenin ambalaj başına toplam brüt kütlesi maksimum 20 kilogramdır. V. Sınırlı miktarlarda ambalajlanan tehlikeli maddeler gıda maddeleri ile birlikte karışık yükleme yasağı mevcuttur a) II, III, IV b) I, IV c) I, II, IV d) III, IV, V e) I, III, V

15 29) İstisnai miktarlarda ambalajlanmış tehlikeli mallar için aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? I. E1 koduna sahip maddeler için iç ambalaj başına maksimum net miktar 30gr, dış ambalaj başına maksimum net miktar 500gr olacaktır. II. E3 koduna sahip maddeler için iç ambalaj başına maksimum net miktar 30gr, dış ambalaj başına maksimum net miktar 300 gr olacaktır. III. Herhangi bir araç veya konteyner içindeki ambalaj sayısı 1000 i geçmeyecektir. IV. Herhangi bir araç veya konteyner içindeki ambalaj sayısı 500 ü geçmeyecektir. V. Dış ambalajlar da kullanılabilir ve tehlikeli malların veya ADR zorunluluklarına tabi olmayan maddelerin ambalajları içerebilir. a) I, II, III, b) I, III, V c) II, III, V d) I, IV, V e) II, IV, V 30) Ambalajlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur? I. 31HZ2 tipindeki IBC ler dış muhafazanın hacminin en az %80 i kadar doldurulmalıdır. II. Doldurma derecesi, 50derece basınçlı kabın kapasitesi %88 i aşmayacaktır. III. UN2036 KSENON içeren ambalajın test basıncı 130 bar olmalıdır. IV. UN1064 METİLMERKAPTAN içeren ambalajın doldurma oranı 0,78 dir V. UN1962 ETİLEN içeren ambalajın test süresi 5 yıldır. a) I, II, V, b) I, III, IV c) II, III, V d) I, II, III e) III, IV, V

16 31) Aşağıda tanklar ile ilgili olarak verilmiş olan bilgilerden hangileri doğrudur? I. Sınıf 4.1 kendiliğinden reaktif maddeler ile sınıf 5.2 organik peroksitler T23 sayılı portatif tank talimatına tabidirler. II. T5 portatif tank yerine T21 portatif tank kullanılabilinir. III. Soğutularak sıvılaştırılmış gazlar, T75 sayılı portatif tank talimatına tabiidirler. IV. UN3240 maddesini taşıyan T23 portatif tankın asgari test basıncı 6 bar dır. V. Soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar, T50 sayılı portatif tank talimatına tabiidirler a) III, IV, V b) II, III, IV c) I, II, III d) I, III, V e) II, IV, V 32) Gazların taşınmasında kullanılan tankların kodları ile ilgili bilgilerin hangileri doğrudur? I. Tank kodunun birinci kısmında R harfi varsa bu tank soğutularak sıvılaştırılmış gazlar için kullanılır. II. Tank kodunun dördüncü kısmında N harfi varsa bu tank hava geçirmez (sızdırmaz) tüplü gaz tankerlerinde kullanılır. III. Tank kodunun birinci kısmında C harfi varsa bu tank sıkıştırılmış gazlar için kullanılır, IV. Tank kodunun üçüncü kısmında B harfi varsa bu tank üç kapaklı üsten doldurmalı veya boşaltmalıdır. V. Sıkıştırılmış gazların taşınması için kullanılan tanklardaki tank basıncı, basınçlı kaplar için de tanımlanan çalışma basıncının en az 1,5 katı olur. a) I, III, V b) II, IV, V c) I, II, III d) II, III, IV e) III, IV, V

17 33) Aşağıdaki gazların, taşınmasında kullanılan ısı yalıtımlı tankların asgari test basıncı ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur. I. UN1035 Etan Asgari Test Basıncı 120 bar II. UN1969 İzobutan Asgari Test Basıncı 20 bar III. UN3300 Etilen Oksit Asgari Test Basıncı 15 bar IV. UN2204 Karbonil Sülfür Asgari Test Basıncı 27 bar V. UN3220 Pentafloroetan Asgari Test Basıncı 41 bar. a) II, III, IV b) I, IV, V c) I, II, III d) II, III, V, e) I, II, V 34) Aşağıda tanklar ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? I. UN2988 taşıyan tankı doldurma derecesi %80 ı geçemez, II. UN3331 taşıyan tankın dolum sıcaklığında ve basıncında %98 e kadar doldurulabilir. III. UN2304 taşıyan tankın gövdesi, kolayca alevlenmeyen malzemelerden mamul bir ısı yalıtımı ile donatılacaktır. IV. UN1423 taşıyan bir tankın kaplamaları kilitlenebilir kapaklarla korunmasına gerek yoktur. V. UN1744 taşıyan tank gövdesinde en az 5 mm kalınlığında ya da ona eş değer bir kurşun astar bulunacaktır. a) III, IV, V b) II, IV, V c) I, III, IV d) I, III, V e) I, II, III

18 35) Tehlikeli maddelerin karışık ambalajlanmasıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? I. UN1349 SODYUM PİKRAMAT maddesi diğer maddeler ile ambalajlanamaz. II. UN1295 TRİKLOROSİLAN maddesi diğer maddeler ile ambalajlanabilir. III. UN1873 PERKLORİK maddesi ile UN1802 PERKLORİK ASİT maddesi birlikte ambalajlanamaz. IV. UN0355 NESNELER PATLAYICI B.B.B maddesi sadece aynı uyumluluk grubu içindeki aynı tip maddeler ile birlikte ambalajlanabilir. V. UN1263 BOYA(PG-I) maddesi iç ambalaj başına 5 litreyi aşmayan miktarlarda e uyan bir kombine ambalaj içinde birlikte ambalajlanabilir. a) II, III, IV b) I, III, IV c) I, II, III d) III, IV, V e) I, IV, V 36) Gazlar hariç diğer sınıflar için kullanılan tankların kodları ile ilgili bilgilerin hangileri doğrudur? I. Tank kodunun üçüncü kısmında A harfi varsa üç kapaklı, alttan doldurmalı ve boşaltmalı ağızlara sahip tank. II. Tank kodunun birinci kısmında S harfi varsa katı haldeki(toz veya tanecikli) maddeler için kullanılan tanklar, III. Tank kodunun dördüncü kısmında H harfi varsa sızdırmaz olarak kapatılmış tank anlamına gelir. IV. Tank kodunun ikinci kısmındaki G üstten doldurmalı yada boşaltmalı, ağızlara sahip, sıvı yüzeyinin altında ağız olmayan tank anlamına gelir V. Tank kodunun dördüncü kısmında yer alan emniyet tertibatları V, F, N, H harfleri ile ifade edilmektedir. a) I, II, III, b) II, III, V c) I, II, V d) I, IV, V e) II, IV, V

19 37) Taşıma esnasında sıvılaşmaya meyilli maddeler taşınırken aşağıda belirtilen hangi ambalaj tipleri kullanılmayacaktır? I. 5H3. II. 1A2. III. 6HA1. IV. 13H1 V. 11F a) I, II V, b) I, III, IV c) II, III, V d) I, II, III e) I, IV, V 38) Multi packet (Karışık Ambalajlama) özel hükümlerine göre aşağıda belirtilen Sınıf 1 e ait UN numaralarından hangileri aynı paket içinde toplam 50 Kg kadar taşınabilir? I. UN0373 ile UN0430. II. UN0334 ile UN0028. III. UN0160 ile UN0336, IV. UN0507 ile UN0312. V. UN0428 ile UN0505. a) I, II, IV b) I, IV, V c) I, II, V d) I, III, V e) I, II, III

20 39) Tanklarda taşımacılık yapılmasına ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? I. OX aracı öngörülüyorsa, FL aracı kullanılabilinir. II. AT aracı ön görülüyorsa, AT, FL ve OX aracı kullanılabilinir. III. FL aracı ön görülüyorsa, OX araçları kullanılabilinir. IV. EX/III aracı öngörülüyorsa, yalnızca bir EX/III aracı kullanılabilinir V. FL aracı ön görülüyorsa, sadece bir FL aracı kullanılabilinir. a) III, IV, V b) I, II, V c) I, III, V d) I, II, III e) II, IV, V 40) Aşağıdaki UN numaralarından hangileri aynı taşıma ünitesine birlikte yüklenebilir? I. UN1261 Nikrometan ve UN1616 Kurşun Atestat birlik aynı taşıma ünitesine yüklenebilir. II. UN0454 Ateşleyiciler ve UN1825 Sodyum Monoksit birlikte bir araca yüklenemez III. UN3231 Kendiliğinden Tepkimeye Giren, Sıvı, TİP B, Sıcaklık kontrollü ve UN2199 Fosipin birlikte bir araca yüklenemezler. IV. UN0487 İşaretleri, duman ve UN0469 Nesneler, Patlayıcı, BBB birlikte bir araca yüklenebilir. V. UN2447 Beyaz, Erimiş ve UN3258 Yüksek Sıcaklıkta Katı, BBB birlikte bir araca yüklenebilir. a) II, III, V b) I, III, V c) III, IV, V d) I, II, IV e) I, II, III

18 EKİM 2014 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI

18 EKİM 2014 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI 18 EKİM 2014 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI 1) Aşağıda verilmiş olan uyulması gereken kurallardan hangileri doğrudur? I. Taşınacak tehlikeli malların taşınmasının ADR uyarınca onaylanmış

Detaylı

AYEMİS EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KURUMU TMGD SINAVINA YÖNELİK SORULARI

AYEMİS EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KURUMU TMGD SINAVINA YÖNELİK SORULARI AYEMİS EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KURUMU TMGD SINAVINA YÖNELİK SORULARI Soru 1. Strafor üretiminde kullanılmak üzere polimer boncuklar, genleşebilir alevlenebilir buhar açığa çıkaran özelliklere sahip madde

Detaylı

TMGD DENEME paket x 25 kg

TMGD DENEME paket x 25 kg TMGD DENEME 6 1- Aşağıdaki maddelerden hangisinin, sürücü her 4 ila 6 saatte sıcaklık kontrolü yapmalı ve kaydetmelidir? a) UN 1156 b) UN 3221 c) UN 1230 d) UN 3102 e) UN 3111 2- PG- I e ait bir alevlenir

Detaylı

TMGD DENEME SINAVI Aşağıdaki maddelerden hangisinin taşınmasında, sürücü her 4 ila 6 saatte sıcaklık kontrolü yapmalı ve kaydetmelidir?

TMGD DENEME SINAVI Aşağıdaki maddelerden hangisinin taşınmasında, sürücü her 4 ila 6 saatte sıcaklık kontrolü yapmalı ve kaydetmelidir? TMGD DENEME SINAVI 5 1- Aşağıdaki maddelerden hangisinin taşınmasında, sürücü her 4 ila 6 saatte sıcaklık kontrolü yapmalı ve kaydetmelidir? a) UN 1156 b) UN 3221 c) UN 1230 d) UN 3102 e) UN 3111 2- PG-

Detaylı

25 NİSAN 2015 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI SINAV SORULARI

25 NİSAN 2015 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI SINAV SORULARI 25 NİSAN 2015 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI SINAV SORULARI 1- Aşağıdaki maddelerden hangisinin taşınmasında, sürücü her 4 ila 6 saatte sıcaklık kontrolü yapmalı ve kaydetmelidir? a) UN 1156 b)un

Detaylı

8 Temmuz 2017 Tarihli TMGD Sınavına ilişkin İtirazı Yapılan Sorular:

8 Temmuz 2017 Tarihli TMGD Sınavına ilişkin İtirazı Yapılan Sorular: 8 Temmuz 2017 Tarihli TMGD Sınavına ilişkin İtirazı Yapılan Sorular: 7. Parlama noktası 21 C, kaynama noktası 40 C olan bir madde ile oral yoldan zehirliliği LD50 6 mg/kg olan diğer bir madde karıştırılarak

Detaylı

TMGD DENEME SINAVI: 03 Ekim 2015 tarihli sınav için özel test SINAV SÜRENİZ: 210 dakika TOPLAM SORU ADEDİ: 40 BİR SORUNUN DEĞERİ: 2.

TMGD DENEME SINAVI: 03 Ekim 2015 tarihli sınav için özel test SINAV SÜRENİZ: 210 dakika TOPLAM SORU ADEDİ: 40 BİR SORUNUN DEĞERİ: 2. TMGD DENEME SINAVI: 03 Ekim 2015 tarihli sınav için özel test SINAV SÜRENİZ: 210 dakika TOPLAM SORU ADEDİ: 40 BİR SORUNUN DEĞERİ: 2.5 puan GEÇME NOTU: 70 puan. BAŞARILAR DİLERİZ. 1) 1000 litre BM 1203

Detaylı

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınav Soruları. 22 Nisan 2017 TMGD ( ADR ) Sınav Soru Ve Cevapları

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınav Soruları. 22 Nisan 2017 TMGD ( ADR ) Sınav Soru Ve Cevapları TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınav Soruları 22 Nisan 2017 TMGD ( ADR ) Sınav Soru Ve Cevapları 1. Aşağıdaki Hangi Taşımalar Için Güvenlik Planı Yapılması Gerekmektedir? I. Tank ile 2500 litre

Detaylı

13 ARALIK 2014 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI

13 ARALIK 2014 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI 13 ARALIK 2014 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI 1) UN 319 taşıyan araçlar bir konvoy oluşturmuştur. Konvoydaki araç mesafe ne kadar olmalıdır? a) 20 metre b) 30 metre c) 40 metre d) 50

Detaylı

BÖLÜM 3.2 TEHLİKELİ MALLARIN LİSTESİ

BÖLÜM 3.2 TEHLİKELİ MALLARIN LİSTESİ BÖLÜM 3.2 TEHLİKELİ MALLARIN LİSTESİ 3.2.1 Tablo A: Tehlikeli malların Listesi Açıklamalar Kural olarak maddenin (maddelerin) veya nesnenin (nesnelerin) ele alındığı bu Bölüm'deki Tablo A'nın her satırı

Detaylı

1. Aşağıdakilerden hangilerinin taşınmamasının yasak olması gerekir:

1. Aşağıdakilerden hangilerinin taşınmamasının yasak olması gerekir: 1. Aşağıdakilerden hangilerinin taşınmamasının yasak olması gerekir: I. Kullanılmış sülfürik asidin kimyasal olarak karasız karışımların; II. Sarı fosfor içeren fosfor sülfidlerin; III. UN 1259 vw UN 1994

Detaylı

Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat

Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat 29.07.2015 Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat YAZILI TALİMAT Tehlike veya bir kaza durumunda araç personelinin nasıl hareket

Detaylı

9 NİSAN 2016 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI CEVAP ANAHTARI

9 NİSAN 2016 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI CEVAP ANAHTARI 9 NİSAN 2016 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI CEVAP ANAHTARI 1. I. P1 ve P2 sınıflandırma kodu. II. SR2 sınıflandırma kodu. III. UN 1989. IV. UN 3231 V. UN 3226 a) II ve IV b). I, II ve IV c) III, IV

Detaylı

ADR SINIFLANDIRMA ALIŞTIRMALARI SINIF 1

ADR SINIFLANDIRMA ALIŞTIRMALARI SINIF 1 ADR SINIFLANDIRMA ALIŞTIRMALARI SINIF 1 1. Sınıf 1 maddelerin uyum grupları : A. Sınıflandırma kodunun önemli bir parçasıdır; B. Benzeri tehlike özelliklerine sahip madde gruplarıdır; C. Taşıma sırasında,

Detaylı

BÖLÜM 5.3 KONTEYNERLERE, MEGC'LERE, MEMU LERE, TANK-KONTEYNERLERE, PORTATİF TANKLARA VE ARAÇLARA LEVHA TAKMA VE İŞARETLEME

BÖLÜM 5.3 KONTEYNERLERE, MEGC'LERE, MEMU LERE, TANK-KONTEYNERLERE, PORTATİF TANKLARA VE ARAÇLARA LEVHA TAKMA VE İŞARETLEME BÖLÜM 5.3 KONTEYNERLERE, MEGC'LERE, MEMU LERE, TANK-KONTEYNERLERE, PORTATİF TANKLARA VE ARAÇLARA LEVHA TAKMA VE İŞARETLEME NOT: Deniz yolculuğunu içeren bir taşıma zincirinde taşınan konteynerler, MEGC'lere,

Detaylı

28 EYLÜL 2013 SRC 5 TEMEL EĞİTİM SORULARI

28 EYLÜL 2013 SRC 5 TEMEL EĞİTİM SORULARI 1. Ulusal mevzuat gereği, taşıması özel izne bağlı olan Sınıf 6.2 bulaşıcı maddelerin taşınması için hangi kurumdan izin alınması gerekmektir? A. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı B. İçişleri Bakanlığı

Detaylı

2.2.41 Sınıf 4.1 Alevlenir katılar, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar 2.2.41.

2.2.41 Sınıf 4.1 Alevlenir katılar, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar 2.2.41. 2.2.41 Sınıf 4.1 Alevlenir katılar, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar 2.2.41.1 Kriterler 2.2.41.1.1 Sınıf 4.1 başlığı, alevlenir maddeleri ve nesneleri,

Detaylı

Kütle olarak patlama tehlikesi olan maddeler ve nesneler (Kütle olarak patlama, bir anda hemen hemen tüm yükü etkileyebilecek bir patlamadır).

Kütle olarak patlama tehlikesi olan maddeler ve nesneler (Kütle olarak patlama, bir anda hemen hemen tüm yükü etkileyebilecek bir patlamadır). Tüm Sınıflara Ait Alt Sınıflandırma Kodları Aşağıda Toplu Olarak Verilmiştir. SINIF 1 1.1 Kütle olarak patlama tehlikesi olan maddeler ve nesneler (Kütle olarak patlama, bir anda hemen hemen tüm yükü etkileyebilecek

Detaylı

9 NİSAN 2016 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI

9 NİSAN 2016 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI 9 NİSAN 2016 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli maddelerin sıcaklık kontrolü altında taşınmasını gerektirir? I. P1 ve P2 sınıflandırma kodu. II. SR2

Detaylı

TMGD SORULARI SORU-3 BİR ARAÇTA PAKETLENMİŞ UN 3111 İLE PAKETLENMİŞ GAZ YAĞI TAŞINABİLİNİR Mİ? RF=?

TMGD SORULARI SORU-3 BİR ARAÇTA PAKETLENMİŞ UN 3111 İLE PAKETLENMİŞ GAZ YAĞI TAŞINABİLİNİR Mİ? RF=? TMGD SORULARI SORU 1- UN 0460 5 kg lik iç paketlerde 5000 kg ve araç taşıma kapasitesi 6000 kg olan bir araçta taşımaktadır. Araç mürettebatı 2 kişiden oluşup 1 Türk diğeri Rus uyrukludur; A- Araçtaki

Detaylı

SET 1 1- Parlama noktası 23o C den düşük alevlenir, aşındırıcı ve zehirli bir pestisit sıvı hangi sınıf altında yer alır?

SET 1 1- Parlama noktası 23o C den düşük alevlenir, aşındırıcı ve zehirli bir pestisit sıvı hangi sınıf altında yer alır? SET 1 1- Parlama noktası 23o C den düşük alevlenir, aşındırıcı ve zehirli bir pestisit sıvı hangi sınıf altında yer alır? 2- Dışında fiber varil olan plastik kap kompozit ambalajın kodu nedir? 3- ADR ye

Detaylı

Taşıma ünitesini belirleme yöntemleri

Taşıma ünitesini belirleme yöntemleri EŞLEŞTİRME TÜRKİYE Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma ünitesini belirleme yöntemleri TEMEL KAVRAMLAR TAŞIMA ÜNİTESİ-1.2.1 bağlı bir treyleri olmayan bir motorlu arac veya bağlı

Detaylı

9 Nisan 2016 TMGD Sınavı (B Kitapçığı) Cevap Anahtarı-Referanslı

9 Nisan 2016 TMGD Sınavı (B Kitapçığı) Cevap Anahtarı-Referanslı 9 Nisan 2016 TMGD Sınavı (B Kitapçığı) Cevap Anahtarı-Referanslı 1. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli maddelerin sıcaklık kontrolü altında taşınmasını gerektirir? I. P1 ve P2 sınıflandırma kodu. II. SR2

Detaylı

A. kapasitesi 1 [m3]'ten büyük olan tanker-konteynırlarda; ( ) B. kapasitesi 1 [m3]'ten büyük olan motorlu araç tankerlerinde; (

A. kapasitesi 1 [m3]'ten büyük olan tanker-konteynırlarda; ( ) B. kapasitesi 1 [m3]'ten büyük olan motorlu araç tankerlerinde; ( KIRMIZI ŞIKLAR SORUNUN DOĞRU CEVAPLARINI İFADE EDER 1 - BM 1990 numaralı 10 kg tehlikeli mal hangi ambalaj koduyla ambalajlanabilir? A. 3A1V (6.1.5.1.7, g ) P01 B. 2C2 (tanımsız-revize) C. 31HZ1 (IBC03)

Detaylı

ODEN LOJİSTİK A.Ş Tehlikeli Madde Kodları ve Sembolleri

ODEN LOJİSTİK A.Ş Tehlikeli Madde Kodları ve Sembolleri ODEN LOJİSTİK A.Ş Tehlikeli Madde Kodları ve Sembolleri Tehlikeli ve denizi kirletme riski olan maddelerin denizde taşıma yapan gemiler tarafından taşınması International Convention for the Safety of the

Detaylı

-DENEME SINAVI-CEVAP ANAHTARI- 1. UN

-DENEME SINAVI-CEVAP ANAHTARI- 1. UN -DENEME SINAVI-CEVAP ANAHTARI- 1. UN 0319 taşıyan araçlar bir konvoy oluşturmuştur. Konvoydaki araçlar arası mesafe ne kadar olmalıdır? A)20m B)30m C)40m D)5Om E)60m Cevap: D ref:8.5 S1(5) Konvoylar 2.

Detaylı

Avrupa Anla ması Cilt II RLE LLETLER New York ve Cenevre, 2002

Avrupa Anla ması Cilt II RLE LLETLER New York ve Cenevre, 2002 ECE/TRANS/160 (Cilt II) AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU İç Ulaştırma Komitesi Yenilenmiş 1 Ocak 2003 ten itibaren yürürlüğe girecektir Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa

Detaylı

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1.4.1 Genel emniyet önlemleri 1.4.1.1 Tehlikeli malların taşınması sırasında yer alan taraflar, öngörülebilir tehlikelerin doğası ve Kapsamına bağlı olarak zarar ve yaralanmadan

Detaylı

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ADR KISIM 9 KAPSAMINDA ARAÇLARIN ÜRETİM VE ONAYINA İLİŞKİN TALİMAT

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ADR KISIM 9 KAPSAMINDA ARAÇLARIN ÜRETİM VE ONAYINA İLİŞKİN TALİMAT TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ADR KISIM 9 KAPSAMINDA ARAÇLARIN ÜRETİM VE ONAYINA İLİŞKİN TALİMAT Tehlikeli mal taşımacılığına yönelik N ve O kategorisi araçlar için ilgili zorunluluklar,

Detaylı

28 EYLÜL 2013 SRC 5 TEMEL + TANK EĞİTİMİ SINAV SORULARI

28 EYLÜL 2013 SRC 5 TEMEL + TANK EĞİTİMİ SINAV SORULARI 1. Ulusal mevzuat gereği, taşıması özel izne bağlı olan Sınıf 6.2 bulaşıcı maddelerin taşınması için hangi kurumdan izin alınması gerekmektir? A. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı B. İçişleri Bakanlığı

Detaylı

TMGD DENEME SINAVI-3

TMGD DENEME SINAVI-3 TMGD DENEME SINAVI-3 1. Bir taşıma ünitesinde UN 0331 ve UN 0333 havai fişekler var ve bunlar aynı araçta taşınacaktır. Bir taşıma ünitesi başına bu yüklerin izin verilen azami net ağırlığı nedir? I. EX/II

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (28 TEMMUZ 2013) SRC 5 (TEMEL EĞİTİM)

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI (09 ARALIK 2017) TMGD (ADR) (A) Aşağıdaki

Detaylı

IMDG Code INTERNATIONAL MARTIME DANGEROUS GOODS CODE

IMDG Code INTERNATIONAL MARTIME DANGEROUS GOODS CODE IMDG Code INTERNATIONAL MARTIME DANGEROUS GOODS CODE IMDG Kod ve Amacı IMDG kod : Paketli haldeki tehlikeli yüklerin deniz yoluyla emniyetli Şekilde taşınması için Uluslararası Denizcilik Örgütü ( IMO

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNE GİRİŞ... 3 Vaka Çalışması... 9 Kaynaklar... 9

TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNE GİRİŞ... 3 Vaka Çalışması... 9 Kaynaklar... 9 İçindekiler ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... ix TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNE GİRİŞ... 3 Vaka Çalışması... 9 Kaynaklar... 9 TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNDE SINIFLANDIRMA....11 2. Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması...

Detaylı

Tehlikeli mal taşıyan sürücülerin eğitimi

Tehlikeli mal taşıyan sürücülerin eğitimi TÜRKİYE EŞLEŞTİRME Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 TEHLİKELİ MALLARIN TAŞINMASI Tehlikeli mal taşıyan sürücülerin eğitimi Sürücü eğitiminin ana hedefleri: Sürücü eğitimi Sürücülerin

Detaylı

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ADR KISIM 9 KAPSAMINDA ARAÇLARIN ÜRETİM VE ONAYINA İLİŞKİN SÜREÇ

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ADR KISIM 9 KAPSAMINDA ARAÇLARIN ÜRETİM VE ONAYINA İLİŞKİN SÜREÇ Doküman ULM-02-SR-001 Yayın 01/07/2013 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü Tehlikeli mal taşımacılığına yönelik N ve O katagorisi araçlar için ilgili zorunluluklar, araçlar için geçerli

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (28 TEMMUZ 2013) SRC 5 (TEMEL + TANK EĞİTİMİ)

Detaylı

Sınıflandırma - Alıştırmalar

Sınıflandırma - Alıştırmalar 6. Sınıflandırma - Alıştırmalar 2.2.3 Sıvı formülasyon Kriter: -parlama noktası 40 0 C Sınıf 3 Sınıflandırma kodu F1 Ambalajlama grubu III Tablonun kullanılmasına ilişkin örnekler - SINIFLANDIRMA Maddelerin

Detaylı

Class 5.2./ Organik peroksitler çoğunlukla çabuk yanan ve çarpma sürtmeye duyarlı maddeler

Class 5.2./ Organik peroksitler çoğunlukla çabuk yanan ve çarpma sürtmeye duyarlı maddeler TEHLİKELİ MADDELER İÇİN IMO SINIFLARI Tehlikeli ve denizi kirletme riski olan in denizde taşıma yapan gemiler tarafından taşınması International Convention for the Safety of the Life at Sea (SOLAS) ve

Detaylı

DENEME SINAVI Kapasitesi 1000 litreden az olan tanklar için aşağıdaki hükümlerin hangileri geçerli değildir?

DENEME SINAVI Kapasitesi 1000 litreden az olan tanklar için aşağıdaki hükümlerin hangileri geçerli değildir? DENEME SINAVI 1. Kapasitesi 1000 litreden az olan tanklar için aşağıdaki hükümlerin hangileri geçerli değildir? I ) 6.8.2.3 tip onayı II) Duvarlarının kalınlığı %99,80 saflıkta alüminyum için minimum 6

Detaylı

UN 1262 OKTANLAR ve UN 2077 alfa-naftilamin palet üzerinde streçlenip gönderilecektir. işaretlemesi nasıl olmalıdır?

UN 1262 OKTANLAR ve UN 2077 alfa-naftilamin palet üzerinde streçlenip gönderilecektir. işaretlemesi nasıl olmalıdır? UN 1262 OKTANLAR ve UN 2077 alfa-naftilamin palet üzerinde streçlenip gönderilecektir. işaretlemesi nasıl olmalıdır? Dış Paket Kullanımı UN 1262 OKTANLAR UN 2077 alfa-naftilamin Yük; UN 2077 ve UN 1262

Detaylı

MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (28 TEMMUZ 2013) SRC 5 (TANK EĞİTİMİ)

Detaylı

Sınıf 5.1 maddeleri ve bu gibi maddeleri içeren nesneler aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır:

Sınıf 5.1 maddeleri ve bu gibi maddeleri içeren nesneler aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır: 2.2.51 Sınıf 5. 1 Yükseltgen maddeler 2.2.51.1 Kriterler 2.2.51.1.1 Sınıf 5.1 başlığı, kendilerinin alevlenir olmaları gerekmediği halde, genellikle oksijen vererek başka malzemelerin yanmasına neden olan

Detaylı

TÜRKİYE EŞLEŞTİRME. Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar. Yazılı talimatlar.

TÜRKİYE EŞLEŞTİRME. Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar. Yazılı talimatlar. TÜRKİYE EŞLEŞTİRME Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar Yazılı talimatlar SÜRÜCÜ İÇİN YAZILI TALİMATLAR SÜRÜCÜ TARAFINDAN ANŞILACAK BİR DİLDE TAŞIMACILIĞIN

Detaylı

KISIM 3. Tehlikeli malların listesi, sınırlı miktarda ambalajlanan tehlikeli mallara ilişkin özel hükümler ve muafiyetler

KISIM 3. Tehlikeli malların listesi, sınırlı miktarda ambalajlanan tehlikeli mallara ilişkin özel hükümler ve muafiyetler 234 KISIM 3 Tehlikeli malların listesi, sınırlı miktarda ambalajlanan tehlikeli mallara ilişkin özel hükümler ve muafiyetler 235 236 KISIM 3.1 GENEL 3.1.1 Giriş Bu Kısımda verilen hükümler veya tablolara

Detaylı

1 Aşağıda yer alan Sınıf 7 malzeme tehlikelerinden hangisinin daha baskın olduğu düşünülür?

1 Aşağıda yer alan Sınıf 7 malzeme tehlikelerinden hangisinin daha baskın olduğu düşünülür? Sınav yeri:... Sınava giren kişi: Adı - soyadı :... Sınav tarihi:... 1 Aşağıda yer alan Sınıf 7 malzeme tehlikelerinden hangisinin daha baskın olduğu düşünülür? A. zehirli gaz emisyonları; B. yüksek basınç;

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 14511534./12/2013 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı Denetimleri GENELGE

Detaylı

SEĞMENLER PSİKOTEKNİK TEL: 0 312 312 40 77-78 www.segmenlerpsikoteknik.com www.psikoteknikankara.com

SEĞMENLER PSİKOTEKNİK TEL: 0 312 312 40 77-78 www.segmenlerpsikoteknik.com www.psikoteknikankara.com TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI 1. ADR Belgesi nedir? a) Genel turizm kararnamesi ve ekleri b) ADR ye göre tehlikeli maddeler sürücü eğitiminin alındığını ispatlayan belge c) Taşımacının tehlikeli maddeyi

Detaylı

2014 yılında uygulanacak ceza miktarları (TL) Sıra No. Yönetmelik Maddesi

2014 yılında uygulanacak ceza miktarları (TL) Sıra No. Yönetmelik Maddesi EK 24 Ekim 2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre yol kenarı denetimlerinde, Yönetmeliğin

Detaylı

Yüksek risk teşkil eden mallar

Yüksek risk teşkil eden mallar Yüksek risk teşkil eden mallar BÖLÜM 1.10 EMNİYET HÜKÜMLERİ NOT: İşbu Bölümün amaçları uyarınca, emniyet kişileri, mülkleri veya çevreyi tehlikeye sokabilecek şekilde tehlikeli malların çalınmasını veya

Detaylı

12. Tehlikeli Malların Taşınmasında Araçlar ve Tanklar

12. Tehlikeli Malların Taşınmasında Araçlar ve Tanklar 12. Tehlikeli Malların Taşınmasında Araçlar ve Tanklar BÖLÜM 9.1 KAPSAM, TANIMLAR VE ARAÇLARIN ONAYI İÇİN GEÇERLİ ZORUNLULUKLAR ADR Hükümlerinde araç tipleri FL tankta alevlenir sıvılar ve gazlar için

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI (08 EKİM 2016) TMGD (ADR) (A) Aşağıdaki

Detaylı

Taşıma Ünitesinin İşaretlenmesi

Taşıma Ünitesinin İşaretlenmesi 8. Taşıma Ünitesinin İşaretlenmesi TEMEL KAVRAMLAR TAŞIMA ÜNİTESİ-1.2.1 bag lı bir treyleri olmayan bir motorlu arac veya bag lı bir treyler ve motorlu aracı ic eren birleşim anlamına gelir; Ambalaj olarak

Detaylı

AYEMİS EĞİTİM KURUMU TMGD SINAV SORULARI

AYEMİS EĞİTİM KURUMU TMGD SINAV SORULARI EĞİTİM KURUMU TMGD SINAV SORULARI 1) Aşağıdakilerden hangisi/ hangilerinde sürücü 8.2.1 kapsamındaki ADR Temel eğitime ilave olarak taşımacılık türüne göre uzmanlık eğitimi almalıdır? I. UN 2909 maddesinin

Detaylı

1. Aşağıdaki maddelerden hangilerinin ADR ye göre taşınması yasaktır?

1. Aşağıdaki maddelerden hangilerinin ADR ye göre taşınması yasaktır? T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI ve REFERANSLI CEVAPLARI (08 EKİM 2016)

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAġIMACILIK FAALĠYETLERĠ MESLEKĠ YETERLĠLĠK SINAVI (10 MART 2013) TEHLĠKELĠ MAL TAġIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV

Detaylı

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır.

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır. BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Öncesinde dezenfekte edilen tüm yüzeylerin ve zeminlerin, hastaneler ve bakımevleri gibi

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (TEMEL EĞİTİM) (09 HAZİRAN 2013) SRC 5

Detaylı

info@dgrlogistic.com

info@dgrlogistic.com info@dgrlogistic.com Hakkımızda ; Vizyon Tehlikeli madde ve proje taşımacılığı kapsamında, danışmanlık ve lojistik sektöründe lider firma olmak. Misyon Türkiye de yeni bir farkındalık olan tehlikeli madde

Detaylı

2.2.52.1.4/2.2.52.1.10/2.2.52.2/2.2.52.1.17

2.2.52.1.4/2.2.52.1.10/2.2.52.2/2.2.52.1.17 1.peroksitlerle ilgili aşağıdakilerden bilgilerden hangisi doğrudur? TMGD I.Normal Organik veya yükseltilmiş sıcaklıklarda, ekzotermik bozulmaya yatkındır. II.Taşıma sırasında güvenliği sağlamak için,

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI (30 HAZİRAN 2012) TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV

Detaylı

ALIŞAN LOJİSTİK Tehlikeli Kimyasalların Karayolunda Taşınması

ALIŞAN LOJİSTİK Tehlikeli Kimyasalların Karayolunda Taşınması ALIŞAN LOJİSTİK Tehlikeli Kimyasalların Karayolunda Taşınması Aslı YAMANTAŞ Sağlık-Emniyet-Çevre /Kalite Müdürü Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (DGSA) 2014 1 İÇERİK Tehlikeli Kimyasalların Tanımlanması

Detaylı

TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME EĞİTİMLERİNİN LİMAN İŞLETMELERİNDEKİ GEREKLİLİK VE ÖNEMİ

TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME EĞİTİMLERİNİN LİMAN İŞLETMELERİNDEKİ GEREKLİLİK VE ÖNEMİ TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME EĞİTİMLERİNİN LİMAN İŞLETMELERİNDEKİ GEREKLİLİK VE ÖNEMİ ALİ UMUT ÜNAL KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASAN BORA USLUER GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Tehlikeli Yükler Ve Sınıfları Yapısı gereği

Detaylı

4.1.4.1 Ambalaj kullanımına ilişkin ambalajlama talimatları (IBC ler ve büyük ambalajlar hariç)

4.1.4.1 Ambalaj kullanımına ilişkin ambalajlama talimatları (IBC ler ve büyük ambalajlar hariç) 4.1.4.1 Ambalaj kullanımına ilişkin ambalajlama talimatları (IBC ler ve büyük ambalajlar hariç) P001 AMBALAJLAMA TALİMATI (SIVILAR) P001 4.1.1 ve 4.1.3 teki genel hükümlerin karşılanması koşuluyla Kombine

Detaylı

1 1: LOJİSTİK KAVRAMI...

1 1: LOJİSTİK KAVRAMI... İÇİNDEKİLER Giriş:... 1 Bölüm 1: LOJİSTİK KAVRAMI... 3 1.1. Lojistiğin Tanımı ve Tarihsel Gelişimi... 4 1.1.1. Lojistik Kavramı... 4 1.1.2. Lojistiğin Tarihsel Gelişimi... 6 1.2. Lojistikle İlgili Genel

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 14511534./12/2013 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı Denetimleri GENELGE

Detaylı

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) 1. KİMYASAL ÜRÜN & ŞİRKET TANIMI Ürün Adı: SPT-1657 Ürün tanımı: Tek komponentli Poliüretan yapıştırıcı Fabrika:. SAMHO CHEMICAL CO. LTD. Adres: 241-2, Chongwon-ri, Mado-myun, Hwasung-City Kyunggi-do,

Detaylı

KARAYOLU TAġIMACILIK FAALĠYETLERĠ MESLEKĠ YETERLĠLĠK SINAVI (04 HAZĠRAN 2011) TEHLĠKELĠ MAL TAġIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (SRC 5) (A-KĠTAPÇIĞI)

KARAYOLU TAġIMACILIK FAALĠYETLERĠ MESLEKĠ YETERLĠLĠK SINAVI (04 HAZĠRAN 2011) TEHLĠKELĠ MAL TAġIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (SRC 5) (A-KĠTAPÇIĞI) T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara UlaĢtırması Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAġIMACILIK FAALĠYETLERĠ MESLEKĠ YETERLĠLĠK SINAVI (04 HAZĠRAN 2011) TEHLĠKELĠ MAL TAġIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (SRC 5) (A-KĠTAPÇIĞI)

Detaylı

Tehlikeli Malların Taşınmasında Araçlar ve Tanklar

Tehlikeli Malların Taşınmasında Araçlar ve Tanklar EŞLEŞTİRME TÜRKİYE Tehlikeli Mal Taşmacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Tehlikeli Malların Taşınmasında Araçlar ve Tanklar ADR Hükümlerinde araç tipleri FL tankta alevlenir sıvılar ve gazlar için OX

Detaylı

17. Tehlikeli maddeler fiziki hallerine göre kaç şekilde bulunur? A) 4 B) 7 C) 3 D) Aşağıdakilerin hangisi patlama noktasının tanımıdır? A) Buha

17. Tehlikeli maddeler fiziki hallerine göre kaç şekilde bulunur? A) 4 B) 7 C) 3 D) Aşağıdakilerin hangisi patlama noktasının tanımıdır? A) Buha TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI DERSİ SORULARI 1. Tehlikeli madde taşıyan araçlar yerleşim yeri içinde en çok kaç kilometre hızla gidebilirler? A) 40 B) 50 C) 30 D) 60 2. Tehlikeli madde taşıyan araçlar otoyolda

Detaylı

18. TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞINDA YER ALAN KİŞİLERİN EĞİTİMİ

18. TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞINDA YER ALAN KİŞİLERİN EĞİTİMİ 18. TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞINDA YER ALAN KİŞİLERİN EĞİTİMİ BÖLÜM 1.3 TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞINDA YER ALAN KİŞİLERİN EĞİTİMİ 1.3.1 Kapsam ve uygulanabilirlik Tehlikeli malların taşınması ile görevlendirilmiş

Detaylı

Sınıf 3 başlığı, bu Sınıfa ait aşağıda özellikleri verilen maddeleri içeren maddeleri ve nesneleri kapsar:

Sınıf 3 başlığı, bu Sınıfa ait aşağıda özellikleri verilen maddeleri içeren maddeleri ve nesneleri kapsar: 2.2.3 Sınıf 3 Alevlenir sıvılar 2.2.3.1 Kriterler 2.2.3.1.1 Sınıf 3 başlığı, bu Sınıfa ait aşağıda özellikleri verilen maddeleri içeren maddeleri ve nesneleri kapsar: - 1.2.1 de sıvılar tanımının (a) bendine

Detaylı

Aşağıdakilerden hangisi/ hangilerinde sürücü kapsamındaki ADR Temel eğitime ilave olarak taşımacılık türüne göre uzmanlık eğitimi almalıdır

Aşağıdakilerden hangisi/ hangilerinde sürücü kapsamındaki ADR Temel eğitime ilave olarak taşımacılık türüne göre uzmanlık eğitimi almalıdır ÇÖZÜM: C 1) Aşağıdakilerden hangisi/ hangilerinde sürücü 8.2.1 kapsamındaki ADR Temel eğitime ilave olarak taşımacılık türüne göre uzmanlık eğitimi almalıdır? I. UN 2909 maddesinin 1 kg lık iç ambalajlarda

Detaylı

BÖLÜM 1.1 KAPSAM VE UYGULANABİLİRLİK

BÖLÜM 1.1 KAPSAM VE UYGULANABİLİRLİK BÖLÜM 1.1 KAPSAM VE UYGULANABİLİRLİK 1.1.1 Yapı 1.1.2 Kapsam ADR' nin A ve B Ekleri dokuz kısımdan oluşmaktadır. A Eki, Kısım 1 ila 7 ve B Eki de Kısım 8 ile 9'dan oluşur. Her kısım bölümlere ve her bölüm

Detaylı

SÜRÜCÜ SINAV SORULARI SRC 5 (A) ADI:

SÜRÜCÜ SINAV SORULARI SRC 5 (A) ADI: T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAġIMACILIK FAALĠYETLERĠ MESLEKĠ YETERLĠLĠK SINAVI (18 ġubat 2012) TEHLĠKELĠ MAL TAġIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV

Detaylı

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk değerlendirmesiyle birlikte aşağıdaki sorularla birlikte basitçe değerlendirilebilir.

Detaylı

EŞLEŞTİRME TÜRKİYE Tehlikeli Malların Taşınması Konusunda Destek Ankara Tehlikeli Malların Taşınmasında Evraklar.

EŞLEŞTİRME TÜRKİYE Tehlikeli Malların Taşınması Konusunda Destek Ankara Tehlikeli Malların Taşınmasında Evraklar. EŞLEŞTİRME TÜRKİYE Tehlikeli Malların Taşınması Konusunda Destek Ankara 2014 Tehlikeli Malların Taşınmasında Evraklar Eğitim Programı 1. Genel hükümler 2. Ambalajlı malların taşınmasında evraklar 3. Muafiyetlerde

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 1 Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır.

Detaylı

ADR KAPSAMI VE TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI AHMET ÇELİK

ADR KAPSAMI VE TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI AHMET ÇELİK 1. GİRİŞ ADR KAPSAMI VE Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), uluslararası alanda 1968 yılından beri uygulanan ve bugün itibariyle 27 Avrupa Birliği

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine TaĢımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine TaĢımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine TaĢımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü TEHLĠKELĠ MAL TAġIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (28 EYLÜL 2013) SRC 5 (TANK EĞĠTĠMĠ) (A)

Detaylı

BÖLÜM 5.2 İŞARETLEME VE ETİKETLEME

BÖLÜM 5.2 İŞARETLEME VE ETİKETLEME BÖLÜM 5.2 İŞARETLEME VE ETİKETLEME 5.2.1 Ambalajların işaretlenmesi NOT: Ambalajların, büyük ambalajların, gaz kaplarının ve IBC'lerin üretimi, test edilmesi ve onaylanmasına ilişkin işaretler için Kısım

Detaylı

IMDG KOD EL KİTABI 1. AMAÇ

IMDG KOD EL KİTABI 1. AMAÇ IMDG KOD EL KİTABI 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu el kitabı, liman sahalarında IMDG Kod kapsamında tehlike sınıfında yer alan tehlikeli ve zararlı yüklerin canlılara ve çevreye zarar vermeden güvenli bir şekilde

Detaylı

1 / 5. (*) Birlik Yönetim Kurulu nun 07.12.2012 tarih ve 123 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

1 / 5. (*) Birlik Yönetim Kurulu nun 07.12.2012 tarih ve 123 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 9. Aerosol Ürünler Kriteri (*) Tanımlar: Aerosol: Bir itici gazla bir aerosol kabından dağıtılabilen ürünlerdir. Aerosoller, küçük katı ya da sıvı partiküllerin gaz veya sıvı içinde dağılmasıyla oluşan

Detaylı

ALTINTEL LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME SLAYTI

ALTINTEL LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME SLAYTI ALTINTEL LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME SLAYTI 24 EKİM 2013 TARİHLİ 28801 SAYILI YÖNETMELİK HAKKINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ DIŞTA PLASTİK VARİLLE PLASTİK KOMPOZİT AMBALAJ (6HH1) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ DIŞTA PLASTİK VARİLLE PLASTİK KOMPOZİT AMBALAJ (6HH1) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ Doküman ULM-02-SR-021 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü KOMPOZİT AMBALAJ (6HH1) İÇİN TASARIM Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan dışta plastik varille plastik kompozit

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 09.01.2014 / 00495 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 09.01.2014 / 00495 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Sayı : 44873033-51.03-TMKTDGM T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Konu : Tehlikeli Mal Taşımacılığı Denetimlerine İlişkin Genelge 09.01.2014 / 00495 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Detaylı

IBC lerin kullanımına ilişkin ambalajlama talimatları

IBC lerin kullanımına ilişkin ambalajlama talimatları 4.1.4.2 IBC lerin kullanımına ilişkin ambalajlama talimatları IBC01 AMBALAJLAMA TALİMATI IBC01 Metal (, 31B ve 31N). RID ve ADR ye özel ambalajlama hükmü: BB1 UN No. 3130 için, bu maddeyi taşıyacak kapların

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 71-36-3 Kullanım alanları : N-Butanol ağırlıklı olarak boya ve

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği nin 1907/2006 sayılı 18.12.2006 tarihli Yönetmeliği Madde 31 uyarınca

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği nin 1907/2006 sayılı 18.12.2006 tarihli Yönetmeliği Madde 31 uyarınca Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği nin 1907/2006 sayılı 18.12.2006 tarihli Yönetmeliği Madde 31 uyarınca Güncelleme tarihi: 01.04.2008 Yayın tarihi: 01.04.2008 Sayfa 1 / 5 1. Madde/Müstahzar ve

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-202 ULTRA ÇAMAŞIR SUYU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-202 ULTRA ÇAMAŞIR SUYU Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ KİMYASAL ÜRÜNLER

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ KİMYASAL ÜRÜNLER GRUP: 3529 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ KİMYASAL ÜRÜNLER 9- AEROSOL ÜRÜNLER KRİTERİ 2012/123 (NACE GRUP: 20.41 Sabun ve deterjan ile temizlik ve parlatıcı maddeler imalatı) Onay Tarihi: Birlik Yönetim

Detaylı

1 ADR GENEL BİLGİLER. Tehlikeli malların karayolu ile uluslararası taşımacılığına ilişkin Avrupa anlaşmasıdır.

1 ADR GENEL BİLGİLER. Tehlikeli malların karayolu ile uluslararası taşımacılığına ilişkin Avrupa anlaşmasıdır. 1 ADR GENEL BİLGİLER 1.1 ADR Nedir? Tehlikeli malların karayolu ile uluslararası taşımacılığına ilişkin Avrupa anlaşmasıdır. 1.2 RID Nedir? Tehlikeli malların demiryolu ile uluslararası taşımacılığına

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU BLUESTEAM A 12

GÜVENLİK BİLGİ FORMU BLUESTEAM A 12 Sayfa No : 1/5 1. KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANITIMI 1.1 Madde veya Ürünün Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Adı : Organik kimyasallar karışımı CAS No : EINECS No : Kullanım Alanları : Kazan

Detaylı

Cas No Kimyasal Maddeler % Konsantrasyon Sınıf R ibareleri 64-17-5 Ethyl Alcohol >%30 F R 11 67-63-0 2- Propanol <%5 F,Xi R11,R36,R67

Cas No Kimyasal Maddeler % Konsantrasyon Sınıf R ibareleri 64-17-5 Ethyl Alcohol >%30 F R 11 67-63-0 2- Propanol <%5 F,Xi R11,R36,R67 91/155/EC ve Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR AİRFRESH FANTASTİK

Detaylı

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması

Detaylı

1. Organik peroksitlerle ilgili aşağıdakilerden bilgilerden hangisi doğrudur?

1. Organik peroksitlerle ilgili aşağıdakilerden bilgilerden hangisi doğrudur? TMGD Deneme Sınavı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Deneme Sınavları 1. Organik peroksitlerle ilgili aşağıdakilerden bilgilerden hangisi doğrudur? I.Normal veya yükseltilmiş sıcaklıklarda, ekzotermik

Detaylı

BÖLÜM 8.2 ARAÇ EKİBİNİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR

BÖLÜM 8.2 ARAÇ EKİBİNİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR BÖLÜM 8.2 ARAÇ EKİBİNİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR 8.2.1 Kapsam ve sürücülerin eğitimine ilişkin genel zorunluluklar 8.2.1.1 Tehlikeli mal taşıyan araçların sürücüleri, yetkili kurum tarafından düzenlenmiş

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı