Sınıf 4.1 Alevlenir katılar, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2.2.41 Sınıf 4.1 Alevlenir katılar, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar 2.2.41."

Transkript

1 Sınıf 4.1 Alevlenir katılar, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar Kriterler Sınıf 4.1 başlığı, alevlenir maddeleri ve nesneleri, deki "katı" tanımının (a) bendine göre duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcıları ve kendiliğinden tepkimeye giren sıvıları veya katıları kapsar. Aşağıdakiler Sınıf 4.1'e atanır: - Çabuk tutuşabilir katı maddeler ve nesneler (bkz. paragraf ila ); - Kendinden reaktif katılar veya sıvılar (bkz. paragraf ila ); - Duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar (bkz ); - Kendiliğinden tepkimeye giren maddelerle ilgili maddeler (bkz ) Sınıf 4.1 maddeleri ve nesneleri aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır: F Alevlenir katılar, ikincil riski olmayan: F1 F2 F3 Organik; Organik, erimiş; İnorganik; FO Alevlenir katılar, yükseltgen; FT FT1 FT2 Alevlenir katılar, zehirli: Organik, zehirli; İnorganik, zehirli; FC Alevlenir katılar, aşındırıcı; FC1 FC2 Organik, aşındırıcı; İnorganik, aşındırıcı; D DT SR İkincil riski olmayan duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar; Duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar, zehirli; Kendiliğinden tepkimeye giren maddeler: SR1 SR2 Sıcaklık kontrolü gerekmeyenler; Sıcaklık kontrolü gerekenler. Alevlenir katılar Tanım ve özellikler Alevlenir katılar, çabuk tutuşabilir katılar ve sürtünmeden dolayı yangına neden olabilen katılardır. Çabuk tutuşabilir katılar kibritin yanması gibi, bir ateşleme kaynağı ile kısa süreli temas ettiğinde kolayca tutuşan ve alevi hızla yayılan tozlandırılmış, tanecikli veya yapışkan tehlikeli olan maddelerdir. Tehlike sadece yangından değil, zehirli tutuşma ürünlerinden de kaynaklanabilir. Metal tozlar, bir yangının söndürülme zorluğundan dolayı özellikle tehlikelidir, çünkü karbondioksit veya su gibi normal söndürme maddeleri tehlikeyi artırabilir. Sınıflandırma Sınıf 4.1'de alevlenir katılar olarak sınıflandırılmış madde ve nesneler, Bölüm 3.2 Tablo A'da listelenmiştir. Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmeyen organik maddelerin ve nesnelerin, Bölüm 2.1'in hükümlerine uygun olarak alt başlık 'teki ilgili kayda atanması, deneyimlere veya Testler

2 ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, alt başlık e uygun olarak test sonuçlarına dayandırılabilir. İsmen belirtilmeyen inorganik maddelerin atanması, Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, alt başlık uyarınca test prosedürlerinin sonuçlarına dayandırılır; daha kesin temellere oturtulmuş bir sınıflandırmaya yol açacaksa, deneyim de göz önüne alınır Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, alt başlık uyarınca test prosedürlerine dayandırılarak, ismen belirtilmeyen maddelerin 'te belirtilen kayıtlardan bir tanesine atanması durumunda aşağıdaki kriterler uygulanır: (a) (b) Metal tozlar veya metal alaşımların tozları dışında, toz halinde, tanecikli veya yapışkan olan maddeler, bir ateşleme yüzeyi ile kısa süreli temasla kolayca tutuşuyorlarsa (örneğin kibritin yanması) veya tutuştuğu takdirde, ateş hızla yayılıyor, 100 mm lik ölçülü mesafede yanma süresi 45 saniyeden daha az veya yanma oranı 2,2 mm/sn'den daha büyükse, Sınıf 4.1'de kolayca alevlenir maddeler olarak sınıflandırılır; Metal tozlar veya metal alaşımların tozları bir alevle tutuşuyor ve tepkime 10 dakika veya daha kısa sürede tüm numune üzerinde yayılıyorsa, Sınıf 4.1'de sınıflandırılır. Sürtünmeden dolayı yangına neden olabilecek katılar, mevcut kayıtlara benzer şekilde (örneğin kibritler) karşılaştırılarak veya herhangi bir özel hükme göre Sınıf 4.1'de sınıflandırılır Ayrıca, te ve 'te belirtilen kriterler ve Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, alt başlık deki test yöntemlerine dayanılarak, ismen belirtilen bir maddenin yapısı nedeniyle bu Sınıfın hükümlerine tabi olmayacağı saptanabilir Ek katkılar sonucu Sınıf 4,1 maddeleri, Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen maddelerin ait oldukları risk kategorilerinden farklı kategorilere girdikleri takdirde, bu karışımlar ve çözeltiler, asıl tehlike derecelerine göre ait oldukları kayıtlara atanır. NOT: Çözeltilerin ve karışımların (müstahzarlar ve atıklar gibi) sınıflandırılması için, ayrıca, bkz Ambalajlama gruplarının atanması Bölüm 3.2 Tablo A'daki çeşitli kayıtlar altında sınıflandırılmış alevlenir katılar, Test ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, alt başlık 'deki test prosedürleri esas alınarak ambalajlama grubu II'ye veya III'e, aşağıdaki kriterlere uygun olarak, atanır: (a) Test edildiğinde 100 mm lik bir uzaklık için yanma süresi 45 saniyeden az olan, çabuk tutuşabilir alevlenir katılar aşağıdaki şekilde gruplara atanır: Ambalajlama grubu II: Alev ıslatılmış bölgeyi geçiyorsa; Ambalajlama grubu III: Islatılmış bölge alevi en azından dört dakika için durdurabiliyorsa; (b) Metal tozları veya metal alaşımlarının tozları aşağıdaki şekilde gruplara atanır: Ambalajlama grubu II: Test edildiğinde, tepkime tüm numune boyunca beş dakikada veya daha az sürede yayılıyorsa; Ambalajlama grubu III: Test edildiğinde, tepkime tüm numune boyunca beş dakikadan daha fazla bir sürede yayılıyorsa. Sürtünmeden dolayı yangına neden olabilen katılar için, ambalajlama grubu mevcut kayıtlarla kıyaslanarak veya herhangi özel bir hükme göre atanır

3 Kendiliğinden tepkimeye giren maddeler Tanımlar ADR'nin amaçları için, ısısı sabit olmayan kendiliğinden tepkimeye giren maddeler, oksijen (hava) katılmasa da şiddetli ekzotermik bozunma tepkimesi verme eğilimindedir. Aşağıdakileri karşıladığı takdirde maddeler, Sınıf 4.1'deki kendiliğinden tepkimeye giren maddeler olarak düşünülmez: (a) (b) Sınıf 1 kriterlerine göre patlayıcı maddeler; %5 veya daha fazla alevlenir organik madde içeren yükseltgen madde karışımlarının Not 2'de belirtilen sınıflandırma prosedürüne tabi olması haricinde, Sınıf 5.1 için sınıflandırma prosedürü (bkz ) uyarınca yükseltgen maddeler; (c) Sınıf 5.2 kriterlerine göre organik peroksit (bkz ); (d) (e) Bozulma ısısı 300 J/gr değerinden az veya Bozulmanın kendiliğinden hızlanan dekompozisyon sıcaklığı (SADT) (bkz. aşağıdaki Not 3), 50 kg.lık bir ambalaj için 75 C'nin üstünde. NOT 1: Bozulma ısısı, uluslararası kabul görmüş herhangi bir yöntem kullanılarak saptanabilir; örn., ayrımsal taramalı kalorimetri ve adiyabatik kalorimetri. NOT 2: %5 veya daha fazla alevlenir organik madde içeren, yukarıdaki (a), (c), (d) veya (e) de belirtilen kriterleri karşılamayan, Sınıf 5.1 kriterlerini karşılayan yükseltgen madde karışımları, kendiliğinden tepkimeye giren madde sınıflandırma prosedürüne tabidir. Kendiliğinden tepkimeye giren madde, b tipi ila F özellikleri gösteren bir karışım, Sınıf 4.1 e ait kendiliğinden tepkimeye giren madde olarak sınıflandırılır. Kendiliğinden tepkimeye giren madde, tip G özelliklerini gösteren bir karışımın, Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım II, alt başlık (g)'de verilen ilke uyarınca Sınıf 5.1'e ait bir madde olarak sınıflandırıldığı (bkz ) düşünülür. NOT 3: Kendiliğinden hızlanan dekompozisyon sıcaklığı (SADT), taşıma sırasında ambalajlardaki maddelerde kendi kendine hızlanan dekompozisyonun görülebileceği en düşük sıcaklık anlamına gelir. SADT'nin saptanması ile ilgili zorunluluklar, Testler ve Kriterler Elkitabı Kısım II, Bölüm 20'de ve başlık 28.4'te verilmiştir. NOT 4: Kendiliğinden tepkimeye giren madde özelliği gösteren herhangi bir madde, 'e göre Sınıf 4.2 içerisinde sınıflandırılmak üzere pozitif test sonucu verse bile, bu şekilde sınıflandırılır. Özellikler Kendiliğinden tepkimeye giren maddelerin dekompozisyonu, ısı, katalitik katışkılarla (örn., asitler, ağır metal bileşikleri, bazlar) temas, sürtünme veya darbe yoluyla başlatılabilir. Dekompozisyon hızı, sıcaklık ile artar ve maddeye göre değişiklik gösterir. Özellikle ateşlenme olmamışsa, dekomposizyon, zehirli gaz veya buharların açığa çıkmasına neden olabilir. Belirli bazı kendiliğinden tepkimeye giren maddeler için sıcaklığın denetlenmesi gereklidir. Bazı kendiliğinden tepkimeye giren maddeler, özellikle bir kap içerisinde bulunuyorlarsa, patlayarak bozulabilir. Bu özellik seyrelticilerin eklenmesiyle veya uygun ambalajların kullanılmasıyla değiştirilebilir. Bazı kendiliğinden tepkimeye giren maddeler şiddetle yanar. Örnek olarak, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler aşağıda listelenen tipte bazı bileşiklerdir: Alifatik azo bileşikler (-C-N=N-C-); Organik azidler (-C-N 3 ); Diazonyum tuzları (-CN 2 + Z-); N-nitroso bileşikleri (-N-N=O) ve Aromatik sulfohidrazidler (-SO 2 -NH-NH 2 )

4 Bu liste tam değildir ve başka tepkime grupları olan maddelerin ve bazı madde karışımlarının benzer özellikleri olabilir. Sınıflandırma Kendiliğinden tepkimeye giren maddeler tehlike derecelerine göre yedi tipe ayrılır. Kendiliğinden tepkimeye giren madde tipleri, teste tabi tutulduğu ambalaj içinde taşınmasına izin verilmeyen A tipinden, Sınıf 4.1'in kendiliğinden tepkimeye giren maddelerine ilişkin hükümlerine tabi olmayan G tipine kadar değişir. B tipi ve F arasındaki sınıflandırma, bir ambalaj içerisinde bulunmasına izin verebilecek azami miktar ile doğrudan doğruya ilişkilidir. Sınıflandırma için uygulanacak prensiplere ek olarak, uygulanabilir sınıflandırma prosedürleri, test yöntemleri ve kriterler ve uygun örnek test raporu, Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım II de verilmiştir Sınıflandırılmış ve te listelenen ambalajlarda taşınmasına izin verilmiş kendiliğinden tepkimeye giren maddeler, , ambalajlama talimatı IBC520 de listelenen IBC lerde taşınmasına izin verilmiş olanlar ve Bölüm 4.2 uyarınca tanklarda taşınmasına izin verilmiş olanlar , portatif tank talimatı T23 te listelenmiştir. Listede yer alan, izin verilmiş her madde, Bölüm 3.2 Tablo A da (UN No ila 3120) genel bir kayda atanmıştır ve ilgili ikincil riskler ve taşıma bilgisini içeren dipnotlar verilmiştir. Toplu kayıtlar aşağıdakileri belirtir: - B tipi ila F tipindeki kendiliğinden tepkimeye giren maddeler, bkz. yukarıdaki ; - Fiziksel hal (sıvı/katı) ve - Sıcaklık kontrolü (gerektiğinde), bkz. aşağıda verilen te listelenmiş kendiliğinden tepkimeye giren maddelerin sınıflandırılmaları teknik olarak saf madde esaslarına dayanır (%100 den daha düşük konsantrasyonların belirtildiği durumlar hariç) , , ambalajlama talimatı IBC520 de veya , portatif tank talimatı T23 te listelenmemiş kendiliğinde reaktif maddelerin sınıflandırılması ve toplu bir kayda atanması, menşei ülkenin yetkili kurumu tarafından test raporuna bağlı olarak yapılır. Onay beyanı, sınıflandırma ve ilgili taşıma koşullarını içerir. Menşei ülke ADR'ye Anlaşmaya Taraf Ülke değilse, taşıma koşulları ve sınıflandırma sevkiyatın ilk ulaşacağı ADR Anlaşmaya Taraf Ülke ülkesinin yetkili kurumu tarafından belirlenir Çinko bileşikleri gibi etkinleştirici maddeler, tepkimeyi değiştirmek için bazı kendiliğinden tepkimeye giren maddelere eklenebilir. Etkinleştiricinin tipine ve konsantrasyonuna bağlı olarak, bu ekleme ısıl kararlılıkta bir azalmaya ve patlayıcı özelliklerde bir değişime neden olabilir. Bu özelliklerin herhangi biri değiştirildiği takdirde, yeni formülasyon sınıflandırma prosedürüne göre işlem görecektir Test sonuçlarının tümünün elde olmadığı ve ek testler veya incelemeler için taşınması gereken, 'te listelenmemiş kendiliğinden tepkimeye giren maddelerin veya kendiliğinden tepkimeye giren maddelerin formülasyonlarının numuneleri, aşağıdaki koşulların sağlanması şartıyla, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler için c tipi'deki uygun kayıtlardan birine atanır: - Mevcut veriler, numunenin, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler b tipi'den daha tehlikeli olmadığını gösterir; - Numune, ambalajlama yöntemi OP2 ye göre ambalajlanmış ve her taşıma ünitesi için miktar 10 kg. ile sınırlıdır; - Mevcut veriler, kontrol sıcaklığının, varsa, herhangi bir tehlikeli bozulmayı önleyecek kadar düşük ve herhangi tehlikeli bir faz ayrışmasını önleyecek kadar yüksek olduğunu gösterir. Duyarlılığın azaltılması Taşıma sırasında güvenliği sağlamak amacıyla, birçok durumda, bir seyreltici kullanılarak kendiliğinden tepkimeye giren maddelerin duyarlılığı azaltılır. Bir madde yüzdesinin şart koşulduğu durumlarda, bu, en yakın tamsayıya yuvarlanmış kütle yüzdesini verir. Bir seyreltici madde kullanılmışsa,

5 kendiliğinden tepkimeye giren madde, seyrelticinin taşıma sırasındaki şekliyle ve konsantrasyonuyla teste tabi tutulur. Ambalajdan sızıntı halinde, kendiliğinden tepkimeye giren maddenin tehlikeli derecede yoğunlaşmasına yol açabilecek seyrelticiler kullanılmaz. Herhangi bir seyreltici, kendiliğinden tepkimeye giren madde ile uyumlu olmalıdır. Bu anlamda, uyumlu seyrelticiler, kendiliğinden tepkimeye giren maddelerin ısıl kararlılığı üzerinde ve tehlike tipinde ciddi bir etki yapmayacak katılar ve sıvılardır. Sıcaklık kontrolü gerektiren formülasyonlardaki sıvı seyrelticilerin (bkz ) kaynama noktaları en az 60 C dir ve parlama noktaları 5 C'den az değildir. Sıvının kaynama noktası, kendiliğinden tepkimeye giren maddenin kontrol sıcaklığından en az 50 C daha yüksektir. Sıcaklık kontrolü zorunlulukları Belirli kendiliğinden tepkimeye giren maddeler, sadece sıcaklığı kontrollü koşullarda taşınabilir. Kontrol sıcaklığı, kendiliğinden tepkimeye giren maddenin güvenli bir şekilde taşınabileceği en yüksek sıcaklıktır. Taşıma sırasında, bir ambalajın hemen çevresindeki sıcaklığın 24 saatlik süre içinde nispeten yalnızca kısa bir süre için 55 C'yi aştığı varsayılır. Sıcaklık kontrolünün kaybedilmesi durumunda, acil durum prosedürlerini yürütmek gerekli olabilir. Acil durum sıcaklığı bu gibi prosedürlerin yürütülmesi gereken sıcaklıktır. Kontrol ve tehlike sıcaklıkları SADT'den türetilir (bkz Tablo 1). SADT bir maddenin taşıma sırasında sıcaklık kontrolüne tabi tutulup tutulmayacağına karar vermek için saptanır. SADT'nin saptanması ile ilgili hükümler, Testler ve Kriterler Elkitabı Kısım II, Bölüm 20'de ve Başlık 28.4'te verilmiştir. Tablo 1: Kontrol ve tehlike sıcaklıklarının türetilmesi Haznenin tipi SADT a Kontrol sıcaklığı Acil durum sıcaklığı Tek ambalajlar ve IBC ler 20 C veya daha az SADT'nin 20 C altında SADT'nin 10 C altında 20 C üstü ila 35 C SADT'nin 15 C SADT'nin 10 C 35 C nin üstünde SADT'nin 10 C SADT'nin 5 C Tanklar 50 C den düşük SADT'nin 10 C SADT'nin 5 C a Taşınmak üzere ambalajlanmış maddenin SADT'si. SADT'si 55 C'nin üstünde olmayan kendinden reaktif maddeler, taşıma sırasında sıcaklık kontrolüne tabi tutulur. Uygulandığı durumlar için, kontrol ve tehlike sıcaklıkları 'te verilmiştir. Taşıma sırasındaki gerçek sıcaklık, kontrol sıcaklığından daha düşük olabilir, ancak tehlikeli faz ayrışmasını engellemek üzere bu şekilde seçilir. Duyarlılığı azaltılan katı patlayıcılar Duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar, su veya alkol ile ıslatılmış veya patlayıcı özellikleri diğer maddelerle bastırılmış veya seyreltilmiş maddelerdir. Bölüm 3.2 Tablo A'da verilen aşağıdaki kayıtlar duyarlılığı azaltılan katı patlayıcılardır: UN No. 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 3344, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3376, 3380 ve Kendiliğinden tepkimeye giren maddelerle ilgili maddeler Aşağıda özellikleri verilen maddeler: (a) (b) (c) Test Serisi 1 ve 2'ye göre Sınıf 1 içerisinde kabul edilen ama Test Serisi 6 tarafından Sınıf 1'den muaf olan; Sınıf 4.1'e ait kendiliğinden tepkimeye giren maddeler olmayan; ve Sınıf 5.1 e veya 5.2 ye ait olmayan maddeler; Sınıf 4.1 e atanır. UN No. 2956, 3241, 3242 ve 3251 böyle kayıtlardır

6 Taşıma için kabul edilmeyen maddeler Sınıf 4,1 deki kimyasal olarak kararsız maddeler, taşıma sırasındaki polimerizasyonu veya tehlikeli bozulmalarını önlemek için gerekli önlemler alınmadıkça taşıma için kabul edilmez. Bu amaçla, tanklarda ve haznelerde bu tepkimelere yol açabilecek maddelerin bulunmamasına dikkat edilmelidir UN No. 3097'ye atanan yükseltgen alevlenir katılar, Sınıf 1'deki zorunluluklara uygun değilse, taşıma için kabul edilmez (ayrıca bkz ) Aşağıdaki maddeler taşıma için kabul edilmez: - A tipindeki kendiliğinden tepkimeye giren maddeler (bkz. Testler ve Kriterler Elkitabı Kısım II, paragraf (a); - Sarı ve beyaz fosfor ari olmayan fosforlu sülfitler; - Bölüm 3.2 Tablo A'da listelenenlerden başka duyarlılığı azaltılan katı patlayıcılar; - UN No SÜLFÜR, ERİMİŞ'ten başka erimiş formdaki inorganik alevlenir maddeler

7 Toplu kayıtların listesi organik F ALEVLENİR SIVI İÇEREN KATILAR, B.B.B ZAYIF NİTRATLANMIŞ NİTROSELÜLOZ EMDİRİLMİŞ OLAN FİBERLER, B.B.B. veya 1353 ZAYIF NİTRATLANMIŞ NİTROSELÜLOZ EMDİRİLMİŞ OLAN KUMAŞLAR, B.B.B ALEVLENİR KATI, ORGANİK, B.B.B. ikincil riski olmayan organik erimiş F ALEVLENİR KATI, ORGANİK, ERİMİŞ, B.B.B METAL TOZU, ALEVLENİR, B.B.B. ab inorganik F ORGANİK BİLEŞİKLERİN METAL TUZLARI, ALEVLENİR, B.B.B METAL HİDRİTLER, ALEVLENİR, B.B.B. c 3178 ALEVLENİR KATI, İNORGANİK, B.B.B. Alevlenir katılar yükseltgen FO 3097 ALEVLENİR KATI, YÜKSELTGEN, B.B.B. (izin verilmez, bkz ) organik FT ALEVLENİR KATI, ZEHİRLİ, ORGANİK, B.B.B. zehirli FT inorganik FT ALEVLENİR KATI, ZEHİRLİ, İNORGANİK, B.B.B.' organik FC ALEVLENİR KATI, AŞINDIRICI, ORGANİK, B.B.B. aşındırıcı FC inorganik FC ALEVLENİR KATI, AŞINDIRICI, İNORGANİK, B.B.B. Duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar ikincil riski olmayan D 3319 NİTROGLİSERİN KARIŞIMI, DUYARLILIĞI AZALTILMIŞ, KATI, B.B.B. kütlece %2 den fazla ancak %10'dan az nitrogliserin içeren 3344 PENTAERİTRİT TETRANİTRAT (PENTAERİTROL TETRANİTRAT; PETN) KARIŞIMI, DUYARLILIĞI AZALTILMIŞ, KATI, B.B.B., PETN miktarı kütlece %10 dan fazla ancak %20 dan az 3380 DUYARLILIĞI AZALTILMIŞ PATLAYICI, KATI, B.B.B. Yalnızca Bölüm 3.2 Tablo A'da listelenen maddeler, Sınıf 4.1 e ait maddeler olarak taşıma için kabul edilir. Kendiliğinden tepkimeye giren Maddeler SR maddeler SR zehirli sıcaklık kontrolü gerekmeyenler sıcaklık kontrolü gerekenler DT SR2 SR1 KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN SIVI TİP A KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN KATI TİP A 3221 KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN SIVI, TİP B 3222 KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN KATI, TİP B 3223 KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN SIVI, TİP C 3224 KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN KATI, TİP C 3225 KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN SIVI, TİP D 3226 KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN KATI, TİP D 3227 KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN SIVI, TİP E 3228 KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN KATI, TİP E 3229 KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİRENSIVI, TİP F 3230 KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN KATI, TİP F, KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN SIVI, TİP G, KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN KATI, TİP G Taşıma için kabul edilmez, bkz Sınıf 4.1 için geçerli hükümlere tabi değildir, bkz GİREN SIVI, TİP B, SICAKLIK KONTROLLÜ 3232 GİREN KATI, TİP B, SICAKLIK KONTROLLÜ 3233 GİREN SIVI, TİP C, SICAKLIK KONTROLLÜ 3234 GİREN KATI, TİP C, SICAKLIK KONTROLLÜ 3235 GİREN SIVI, TİP D, SICAKLIK KONTROLLÜ 3236 GİREN KATI, TİP D, SICAKLIK KONTROLLÜ 3237 GİREN SIVI, TİP E, SICAKLIK KONTROLLÜ 3238 GİREN KATI, TİP E, SICAKLIK KONTROLLÜ 3239 GİREN SIVI, TİP F, SICAKLIK KONTROLLÜ 3240 GİREN KATI, TİP F, SICAKLIK KONTROLLÜ } } a b c Kendiliğinden yanmaya yatkın olan, toz veya başka bir alevlenir biçimde metaller ve metal alaşımları, Sınıf 4.2. maddeleridir. Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan, toz veya başka bir alevlenir biçimde metaller ve metal alaşımları Sınıf 4.3 maddeleridir. Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan metal hidritler, Sınıf 4.3 maddeleridir. Alüminyum borohidrit veya alüminyum borohidrit aletlerde, Sınıf 4.2, UN No maddeleridir

8 Mevcut durumda atanmış ambalajlardaki kendiliğinden tepkimeye giren maddelerin listesi "Ambalajlama Yöntemi" sütununda gösterilen "OP1" ila "OP8" kodları, , ambalajlama talimatı P520 deki ambalajlama yöntemlerine (ayrıca bkz ) atıfta bulunur. Taşıma edilecek kendiliğinden tepkimeye giren maddeler, sınıflandırmayı, listelenen kontrol ve acil durum sıcaklıklarını (SADT'den türetilen) karşılar. IBC lerde taşınmasında izin verilen maddeler için, bkz , ambalajlama talimatı IBC520 ve Bölüm 4.2, portatif tank talimatı T23 uyarınca tanklarda taşınmasına izin verilenler için, bkz NOT: Bu tabloda verilen sınıflandırma, teknik olarak saf madde esaslarına dayanır (%100 den daha düşük konsantrasyonların belirtildiği durumlar hariç). Diğer konsantrasyonlar için, madde Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım II de ve 'de verilen prosedürlere göre farklı sınıflandırılabilir. KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN MADDE Konsantrasyon (%) Ambalajlama yöntemi Kontrol sıcaklığı ( C) Acil durum sıcaklığı ( C) UN genel kaydı Dipnotlar ASETON-PİROGALLOL KOPOLİMER 2-DİAZO-1-NAFTOL-5-SULFONAT AZODİKARBONAMİD FORMÜLASYONU TİP B, SICAKLIK KONTROLLÜ 100 OP < 100 OP (1) (2) AZODİKARBONAMİD FORMÜLASYONU TİP C < 100 OP (3) AZODİKARBONAMİD FORMÜLASYONU TİP C, < 100 OP (4) SICAKLIK KONTROLLÜ AZODİKARBONAMİD FORMÜLASYONU TİP D < 100 OP (5) AZODİKARBONAMİD FORMÜLASYONU TİP D, < 100 OP (6) SICAKLIK KONTROLLÜ 2,2'-AZODİ(2,4-DİMETİL-4-METOKSİ- VALERONİTRİL) 100 OP ,2'-AZODİ (2,4-DİMETİL-VALERONİTRİL) 100 OP ,2'-AZODİ (ETİL-2-METİL-PROPİONAT) 100 OP AZODİ(HEKZAHİDROBENZONİTRİL) 100 OP ,2'-AZODİ (İZOBÜTİRONİTRİL) 100 OP ,2' -AZODİ(İZOBÜTİRONİTRİL) su bazlı macun 50% OP halinde 2,2'-AZODİ (2-METİLBÜTİRONİTRİL) 100 OP BENZEN-1,3-DİSULFONİLHİDRAZİD, macun 52 OP halinde BENZEN SULFONİL HİDRAZİD 100 OP (BENZİL(ETİL)AMİNO)-3- ETOKSİBENZENDİAZONYUM ÇİNKO 100 OP (BENZİL(METİL)AMİNO)-3-ETOKSİ- 3-KLORO-4-DİETİLAMİNBENZEN- DİAZONYUM ÇİNKO KLORÜR 100 OP OP DİAZO-1-NAFTOL-4-SULFONİL KLORÜR 100 OP (2) 2-DİAZO-1-NAFTOL-5-SULFONİL KLORÜR 100 OP (2) 2-DİAZO-1-NAFTOL SÜLFONİK ASİT ESTER KARIŞIMI, TİP D 2,5-DİBÜTOKSİ-4-(4MORFOLİNİL)- BENZENDİAZONYUM, TETRAKLOROÇİNKO (2:1) 2,5-DİETOKSİ-4-MORFOLİNO- 2,5-DİETOKSİ-4-MORFOLİNO- 2,5-DİETOKSİ-4-MORFOLİNO- BENZENDİAZONYUM TETRAFLOROBORAT < 100 OP (9) 100 OP OP OP OP

9 KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN MADDE Konsantrasyon (%) Ambalajlama yöntemi Kontrol sıcaklığı ( C) Acil durum sıcaklığı ( C) UN genel kaydı Dipnotlar 2,5-DİETOKSİ-4-(4-MORFOLİNO)- BENZENDİAZONYUM SÜLFAT 2,5-DİETOKSİ-4-(FENİLSULFONİL)- DİETİLENGLİKOL BİS (ALİL KARBONAT) +Dİ-İZOPROPİL-PEROKSİDİKARBONAT 2,5-DİMETOKSİ-4-(4-METİL- FENİLSULFONİL)BENZEN-DİAZONYUM ÇİNKO KLORÜR 4-(DİMETİLAMONYO)-BENZEN-DİAZONYUM TRİKLOROÇİNKAT (-1) 4-DİMETİLAMİNO-6-(2-Dİ-METİL- AMİNOETOKSİ)-TOLUEN-2 -DİAZONYUM ÇİNKO KLORÜR N,N'-DİNİTROSO-N.N'-DİMETİL TEREFTALAMİD, macun halinde N,N'-DİNİTROSOPENTAMETİLEN- TETRAMİN DİFENİLOKSİT-4,4'-DİSULFONİL HİDRAZİD 4-DİPROPİLAMİNOBENZEN- DİAZONYUM ÇİNKO KLORÜR 2-(N,N-ETOKSİKARBONİL- FENİLAMİNO)-3-METOKSİ-4- (N-METİL-N-SİKLOHEKZİLAMİNO) 2-(N,N-ETOKSİKARBONİL- FENİLAMİNO)-3-METOKSİ-4- (N-METİL-N-SİKLOHEKZİLAMİNO) N-FORMİL-2-(NİTROMETİLEN) -1,3-PERHİDROTİAZİN 2-(2-HYDROKSİETOKSİ)-1- (PİROLİDİN-1-İL)-BENZEN-4-DİAZONYUM ÇİNKO KLORÜR 3-(2-HİDROKSİETOKSİ)-4-(PİROLİDİN-1-İL)- BENZEN DİAZONYUM ÇİNKO KLORÜR 2-(N,N-METİLAMİNOETİL-KARBONİL)- 4-(3,4-DİMETİL-FENİLSULFONİL) BENZEN- DİAZONYUM HİDROJEN SÜLFAT 100 OP OP OP OP OP OP OP OP (7) 100 OP OP OP OP OP OP OP OP METİLBENZENSULFONİLHİDRAZİN 100 OP METİL-4-(PİROLİDİN-1-İL) 95 OP BENZENDİAZONYUM TETRAFLOROBORAT 4-NİTROSOFENOL 100 OP KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN SIVI, OP (8) KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN SIVI, NUMUNE, SICAKLIK OP (8) KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN KATI, OP (8) KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN KATI, OP (8) NUMUNE, SICAKLIK KONTROLLÜ SODYUM 2-DİAZO-1-NAFTOL-4-SULFONAT 100 OP SODYUM 2-DİAZO-1-NAFTOL-5-SULFONAT 100 OP TETRAMİN PALLADYUM (II) NİTRAT 100 OP

10 Dipnotlar (1) Testler ve Kriter Elkitabı, (b) paragrafı kriterlerini karşılayan azodikarbonamid formülasyonları. Kontrol ve acil durum sıcaklıkları, 'deki prosedür ile belirlenir. (2) PATLAYICI ikincil risk etiketi gereklidir (Model No. 1, bkz ). (3) Testler ve Kriter Elkitabı, (c) paragrafı kriterlerini karşılayan azodikarbonamid formülasyonları. (4) Testler ve Kriter Elkitabı, (c) paragrafı kriterlerini karşılayan azodikarbonamid formülasyonları. Kontrol ve acil durum sıcaklıkları, 'deki prosedür ile belirlenir. (5) Testler ve Kriter Elkitabı, (d) paragrafı kriterlerini karşılayan azodikarbonamid formülasyonları. (6) Testler ve Kriter Elkitabı, (d) paragrafı kriterlerini karşılayan azodikarbonamid formülasyonları. Kontrol ve acil durum sıcaklıkları, 'deki prosedür ile belirlenir. (7) Kaynama noktası 150 C'den az olmayan uyumlu bir seyreltici ile. (8) Bkz (9) Bu kayıt Testler ve Kriterler Elkitabı, (d) paragrafının kriterlerini karşılayan, 2- diazo-1- naftol-4-sülfonik asit ve 2-diazo-1-naftol-5-sülfonik asit ester karışımlarına uygulanır

Sınıf 5.1 maddeleri ve bu gibi maddeleri içeren nesneler aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır:

Sınıf 5.1 maddeleri ve bu gibi maddeleri içeren nesneler aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır: 2.2.51 Sınıf 5. 1 Yükseltgen maddeler 2.2.51.1 Kriterler 2.2.51.1.1 Sınıf 5.1 başlığı, kendilerinin alevlenir olmaları gerekmediği halde, genellikle oksijen vererek başka malzemelerin yanmasına neden olan

Detaylı

Herhangi bir organik peroksit, organik peroksit formülasyonu aşağıdakileri içermediği sürece, Sınıf 5.2 içerisinde sınıflandırılır:

Herhangi bir organik peroksit, organik peroksit formülasyonu aşağıdakileri içermediği sürece, Sınıf 5.2 içerisinde sınıflandırılır: 2.2.52 Sınıf 5.2 Organik Peroksitler 2.2.52.1 Kriterler 2.52.1.1 Sınıf 5.2 başlığı organik peroksitler ve organik peroksit formülasyonlarını kapsar. 2.2.52.1.2 Sınıf 5.2 maddeleri aşağıdaki şekilde alt

Detaylı

Kütle olarak patlama tehlikesi olan maddeler ve nesneler (Kütle olarak patlama, bir anda hemen hemen tüm yükü etkileyebilecek bir patlamadır).

Kütle olarak patlama tehlikesi olan maddeler ve nesneler (Kütle olarak patlama, bir anda hemen hemen tüm yükü etkileyebilecek bir patlamadır). Tüm Sınıflara Ait Alt Sınıflandırma Kodları Aşağıda Toplu Olarak Verilmiştir. SINIF 1 1.1 Kütle olarak patlama tehlikesi olan maddeler ve nesneler (Kütle olarak patlama, bir anda hemen hemen tüm yükü etkileyebilecek

Detaylı

Sınıf 3 başlığı, bu Sınıfa ait aşağıda özellikleri verilen maddeleri içeren maddeleri ve nesneleri kapsar:

Sınıf 3 başlığı, bu Sınıfa ait aşağıda özellikleri verilen maddeleri içeren maddeleri ve nesneleri kapsar: 2.2.3 Sınıf 3 Alevlenir sıvılar 2.2.3.1 Kriterler 2.2.3.1.1 Sınıf 3 başlığı, bu Sınıfa ait aşağıda özellikleri verilen maddeleri içeren maddeleri ve nesneleri kapsar: - 1.2.1 de sıvılar tanımının (a) bendine

Detaylı

TMGD Deneme Sınavı. 1) Aşağıda verilmiş olan uyulması gereken kurallardan hangileri taşıyan için doğrudur?

TMGD Deneme Sınavı. 1) Aşağıda verilmiş olan uyulması gereken kurallardan hangileri taşıyan için doğrudur? TMGD Deneme Sınavı 1) Aşağıda verilmiş olan uyulması gereken kurallardan hangileri taşıyan için doğrudur? I. Taşınacak tehlikeli malların taşınmasının ADR uyarınca onaylanmış olduğunu temin etmek. II.

Detaylı

BÖLÜM 3.2 TEHLİKELİ MALLARIN LİSTESİ

BÖLÜM 3.2 TEHLİKELİ MALLARIN LİSTESİ BÖLÜM 3.2 TEHLİKELİ MALLARIN LİSTESİ 3.2.1 Tablo A: Tehlikeli malların Listesi Açıklamalar Kural olarak maddenin (maddelerin) veya nesnenin (nesnelerin) ele alındığı bu Bölüm'deki Tablo A'nın her satırı

Detaylı

ADR SINIFLANDIRMA ALIŞTIRMALARI SINIF 1

ADR SINIFLANDIRMA ALIŞTIRMALARI SINIF 1 ADR SINIFLANDIRMA ALIŞTIRMALARI SINIF 1 1. Sınıf 1 maddelerin uyum grupları : A. Sınıflandırma kodunun önemli bir parçasıdır; B. Benzeri tehlike özelliklerine sahip madde gruplarıdır; C. Taşıma sırasında,

Detaylı

1 Aşağıda yer alan Sınıf 7 malzeme tehlikelerinden hangisinin daha baskın olduğu düşünülür?

1 Aşağıda yer alan Sınıf 7 malzeme tehlikelerinden hangisinin daha baskın olduğu düşünülür? Sınav yeri:... Sınava giren kişi: Adı - soyadı :... Sınav tarihi:... 1 Aşağıda yer alan Sınıf 7 malzeme tehlikelerinden hangisinin daha baskın olduğu düşünülür? A. zehirli gaz emisyonları; B. yüksek basınç;

Detaylı

ODEN LOJİSTİK A.Ş Tehlikeli Madde Kodları ve Sembolleri

ODEN LOJİSTİK A.Ş Tehlikeli Madde Kodları ve Sembolleri ODEN LOJİSTİK A.Ş Tehlikeli Madde Kodları ve Sembolleri Tehlikeli ve denizi kirletme riski olan maddelerin denizde taşıma yapan gemiler tarafından taşınması International Convention for the Safety of the

Detaylı

Bazik maddeler: C5 İnorganik, sıvı; C6 İnorganik, katı; C7 Organik, sıvı; C8 Organik, katı; Diğer aşındırıcı maddeler: C9 Sıvı; C10 Katı;

Bazik maddeler: C5 İnorganik, sıvı; C6 İnorganik, katı; C7 Organik, sıvı; C8 Organik, katı; Diğer aşındırıcı maddeler: C9 Sıvı; C10 Katı; 2.2.8 Sınıf 8 Aşındırıcı maddeler 2.2.8.1 Kriterler 2.2.8.1.1 Sınıf 8 başlığı, temas halinde cildin veya mukoza zarlarının epitel dokularına kimyasal etki ile zarar veren veya sızıntı halinde diğer maddelere

Detaylı

Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat

Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat 29.07.2015 Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat YAZILI TALİMAT Tehlike veya bir kaza durumunda araç personelinin nasıl hareket

Detaylı

Sınıflandırma - Alıştırmalar

Sınıflandırma - Alıştırmalar 6. Sınıflandırma - Alıştırmalar 2.2.3 Sıvı formülasyon Kriter: -parlama noktası 40 0 C Sınıf 3 Sınıflandırma kodu F1 Ambalajlama grubu III Tablonun kullanılmasına ilişkin örnekler - SINIFLANDIRMA Maddelerin

Detaylı

KISIM 3. Tehlikeli malların listesi, sınırlı miktarda ambalajlanan tehlikeli mallara ilişkin özel hükümler ve muafiyetler

KISIM 3. Tehlikeli malların listesi, sınırlı miktarda ambalajlanan tehlikeli mallara ilişkin özel hükümler ve muafiyetler 234 KISIM 3 Tehlikeli malların listesi, sınırlı miktarda ambalajlanan tehlikeli mallara ilişkin özel hükümler ve muafiyetler 235 236 KISIM 3.1 GENEL 3.1.1 Giriş Bu Kısımda verilen hükümler veya tablolara

Detaylı

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU. 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU. 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Form No: MSDS0855 Sayfa No: 1 / 7 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: CLAX SPOTLESS BOYA VE YAĞ ÇÖZÜCÜ Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı: ROOM CARE R5 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 4 Form No: MSDS4768 Sayfa No: 1 / 6

Madde/Müstahzar Adı: ROOM CARE R5 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 4 Form No: MSDS4768 Sayfa No: 1 / 6 Form No: MSDS4768 Sayfa No: 1 / 6 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: ROOM CARE R5 Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı: SUMA CHLOR D4.4 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 4 Form No: MSDS3350 Sayfa No: 1 / 7

Madde/Müstahzar Adı: SUMA CHLOR D4.4 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 4 Form No: MSDS3350 Sayfa No: 1 / 7 Form No: MSDS3350 Sayfa No: 1 / 7 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: SUMA CHLOR D4.4 Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

Class 5.2./ Organik peroksitler çoğunlukla çabuk yanan ve çarpma sürtmeye duyarlı maddeler

Class 5.2./ Organik peroksitler çoğunlukla çabuk yanan ve çarpma sürtmeye duyarlı maddeler TEHLİKELİ MADDELER İÇİN IMO SINIFLARI Tehlikeli ve denizi kirletme riski olan in denizde taşıma yapan gemiler tarafından taşınması International Convention for the Safety of the Life at Sea (SOLAS) ve

Detaylı

8 Temmuz 2017 Tarihli TMGD Sınavına ilişkin İtirazı Yapılan Sorular:

8 Temmuz 2017 Tarihli TMGD Sınavına ilişkin İtirazı Yapılan Sorular: 8 Temmuz 2017 Tarihli TMGD Sınavına ilişkin İtirazı Yapılan Sorular: 7. Parlama noktası 21 C, kaynama noktası 40 C olan bir madde ile oral yoldan zehirliliği LD50 6 mg/kg olan diğer bir madde karıştırılarak

Detaylı

IMDG Code INTERNATIONAL MARTIME DANGEROUS GOODS CODE

IMDG Code INTERNATIONAL MARTIME DANGEROUS GOODS CODE IMDG Code INTERNATIONAL MARTIME DANGEROUS GOODS CODE IMDG Kod ve Amacı IMDG kod : Paketli haldeki tehlikeli yüklerin deniz yoluyla emniyetli Şekilde taşınması için Uluslararası Denizcilik Örgütü ( IMO

Detaylı

KİMYASAL MADDE DEPOLAMA TALİMATI

KİMYASAL MADDE DEPOLAMA TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ

Detaylı

TÜRKİYE EŞLEŞTİRME. Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar. Yazılı talimatlar.

TÜRKİYE EŞLEŞTİRME. Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar. Yazılı talimatlar. TÜRKİYE EŞLEŞTİRME Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar Yazılı talimatlar SÜRÜCÜ İÇİN YAZILI TALİMATLAR SÜRÜCÜ TARAFINDAN ANŞILACAK BİR DİLDE TAŞIMACILIĞIN

Detaylı

TMGD DENEME SINAVI Aşağıdaki maddelerden hangisinin taşınmasında, sürücü her 4 ila 6 saatte sıcaklık kontrolü yapmalı ve kaydetmelidir?

TMGD DENEME SINAVI Aşağıdaki maddelerden hangisinin taşınmasında, sürücü her 4 ila 6 saatte sıcaklık kontrolü yapmalı ve kaydetmelidir? TMGD DENEME SINAVI 5 1- Aşağıdaki maddelerden hangisinin taşınmasında, sürücü her 4 ila 6 saatte sıcaklık kontrolü yapmalı ve kaydetmelidir? a) UN 1156 b) UN 3221 c) UN 1230 d) UN 3102 e) UN 3111 2- PG-

Detaylı

Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 5 Form No: MSDS1977 Sayfa No: 1 / 7

Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 5 Form No: MSDS1977 Sayfa No: 1 / 7 Form No: MSDS1977 Sayfa No: 1 / 7 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: SUMA CRYSTAL A8 Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

IBC lerin kullanımına ilişkin ambalajlama talimatları

IBC lerin kullanımına ilişkin ambalajlama talimatları 4.1.4.2 IBC lerin kullanımına ilişkin ambalajlama talimatları IBC01 AMBALAJLAMA TALİMATI IBC01 Metal (, 31B ve 31N). RID ve ADR ye özel ambalajlama hükmü: BB1 UN No. 3130 için, bu maddeyi taşıyacak kapların

Detaylı

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır.

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır. BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Öncesinde dezenfekte edilen tüm yüzeylerin ve zeminlerin, hastaneler ve bakımevleri gibi

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı: SUMA LIGHT D1.2 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 5 Form No: MSDS3436 Sayfa No: 1 / 7

Madde/Müstahzar Adı: SUMA LIGHT D1.2 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 5 Form No: MSDS3436 Sayfa No: 1 / 7 Form No: MSDS3436 Sayfa No: 1 / 7 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: SUMA LIGHT D1.2 Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 90 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi:

Detaylı

TMGD DENEME paket x 25 kg

TMGD DENEME paket x 25 kg TMGD DENEME 6 1- Aşağıdaki maddelerden hangisinin, sürücü her 4 ila 6 saatte sıcaklık kontrolü yapmalı ve kaydetmelidir? a) UN 1156 b) UN 3221 c) UN 1230 d) UN 3102 e) UN 3111 2- PG- I e ait bir alevlenir

Detaylı

25 NİSAN 2015 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI SINAV SORULARI

25 NİSAN 2015 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI SINAV SORULARI 25 NİSAN 2015 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI SINAV SORULARI 1- Aşağıdaki maddelerden hangisinin taşınmasında, sürücü her 4 ila 6 saatte sıcaklık kontrolü yapmalı ve kaydetmelidir? a) UN 1156 b)un

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve güvenliği için Eğitim Seti Kimyasallar; herkesin yaşamının bir parçasıdır. Dünyada 5 7 milyon değişik türde kimyasal madde bulunmaktadır. Kimyasal maddeler

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR KT-34 L Ürün Tanımı Sebze

Detaylı

ORION SOFT CARE ALCOPLUS H500

ORION SOFT CARE ALCOPLUS H500 Form No: MSDS4498 Sayfa No: 1 / 7 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: ORION SOFT CARE ALCOPLUS H500 Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

18 EKİM 2014 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI

18 EKİM 2014 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI 18 EKİM 2014 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI 1) Aşağıda verilmiş olan uyulması gereken kurallardan hangileri doğrudur? I. Taşınacak tehlikeli malların taşınmasının ADR uyarınca onaylanmış

Detaylı

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) 1. KİMYASAL ÜRÜN & ŞİRKET TANIMI Ürün Adı: SPT-1657 Ürün tanımı: Tek komponentli Poliüretan yapıştırıcı Fabrika:. SAMHO CHEMICAL CO. LTD. Adres: 241-2, Chongwon-ri, Mado-myun, Hwasung-City Kyunggi-do,

Detaylı

DENEYĐN ADI. Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması

DENEYĐN ADI. Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması DENEYĐN ADI Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması Deneyin amacı Organik bir bileşikte karbon ve hidrojen elementlerinin nitel olarak tayin etmek. Nicel ve nitel analiz

Detaylı

1) Katı ve sıvı maddelerin ısıyı iletme yeteneklerini kullanarak diğer katı veya sıvı cisimlere teması ile ısıyı iletmesine ne ad verilir?

1) Katı ve sıvı maddelerin ısıyı iletme yeteneklerini kullanarak diğer katı veya sıvı cisimlere teması ile ısıyı iletmesine ne ad verilir? 1) Katı ve sıvı maddelerin ısıyı iletme yeteneklerini kullanarak diğer katı veya sıvı cisimlere teması ile ısıyı iletmesine ne ad verilir? a) Kondüksüyon b) Konveksiyon c) Radyasyon d) Yanma e) Perstüksüyon

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı: ORION TROPIC Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 4 Form No: MSDS0548 Sayfa No: 1 / 5

Madde/Müstahzar Adı: ORION TROPIC Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 4 Form No: MSDS0548 Sayfa No: 1 / 5 Form No: MSDS0548 Sayfa No: 1 / 5 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: ORION TROPIC Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Kişisel

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNE GİRİŞ... 3 Vaka Çalışması... 9 Kaynaklar... 9

TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNE GİRİŞ... 3 Vaka Çalışması... 9 Kaynaklar... 9 İçindekiler ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... ix TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNE GİRİŞ... 3 Vaka Çalışması... 9 Kaynaklar... 9 TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNDE SINIFLANDIRMA....11 2. Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması...

Detaylı

TMGD DENEME SINAVI: 03 Ekim 2015 tarihli sınav için özel test SINAV SÜRENİZ: 210 dakika TOPLAM SORU ADEDİ: 40 BİR SORUNUN DEĞERİ: 2.

TMGD DENEME SINAVI: 03 Ekim 2015 tarihli sınav için özel test SINAV SÜRENİZ: 210 dakika TOPLAM SORU ADEDİ: 40 BİR SORUNUN DEĞERİ: 2. TMGD DENEME SINAVI: 03 Ekim 2015 tarihli sınav için özel test SINAV SÜRENİZ: 210 dakika TOPLAM SORU ADEDİ: 40 BİR SORUNUN DEĞERİ: 2.5 puan GEÇME NOTU: 70 puan. BAŞARILAR DİLERİZ. 1) 1000 litre BM 1203

Detaylı

ÜRÜN ADI : SUPREME ALÜMİNYUM KISA GECİKMELİ ELEKTRİKLİ KAPSÜL TANITIM

ÜRÜN ADI : SUPREME ALÜMİNYUM KISA GECİKMELİ ELEKTRİKLİ KAPSÜL TANITIM Sayfa 1/5 ÜRÜN ADI : SUPREME ALÜMİNYUM KISA GECİKMELİ ELEKTRİKLİ KAPSÜL U.N. NO. : 0030 SINIF: 1.1B Patlayıcılar HAZCHEM : E DOĞRU SEVKİYAT ADI : ELEKTRİKLİ GECİKMELİ KAPSÜL İÇİNDEKİLER : TANITIM Temel

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 01.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CAPTA ASSISTANT TEAD Katkıl, Aktif Oksijen Bazlı Toz Ağartma Ürünü Ürünün uygulama alanı: Çamaşır Hijyen

Detaylı

KURUBUZ. Bileşimi / Safsızlıklar : Ürün sınıflandırmasını etkiliyecek herhangi bir madde veya safsızlık içermemektedir

KURUBUZ. Bileşimi / Safsızlıklar : Ürün sınıflandırmasını etkiliyecek herhangi bir madde veya safsızlık içermemektedir KURUBUZ 1- KISA TANITIM Ürün Adı : Kurubuz ( Karbondioksit, katı ) Kimyasal Formülü : CO 2 Kullanım alanları : Gıda maddelerinin korunması, soğutulması ve dondurulması amacıyla kullanılır. Ayrıca özel

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU FOSFORİK ASİT CAS NO : [7664-38-2] EC NO :233-633-2

GÜVENLİK BİLGİ FORMU FOSFORİK ASİT CAS NO : [7664-38-2] EC NO :233-633-2 Sayfa No : 1/4 1. MAMÜL VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı :o-fosforik asit Formülü :H 3 PO 4 Firma : TEKKİM KİMYA. Organize Sanayi Bölgesi. Mavi Cad. 8 Sokak. No: 1 BURSA Telefon : 0 (224) 243 21 71 Acil Telefon

Detaylı

Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 12.06.2006 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: TASKI TAPI EXTRACT C1b Ürünün uygulama alanı: Profesyonel genel temizlik/bakım ürünü Üretici/Tedarikçi:

Detaylı

Sınırlı miktarları. Etiketler. Özel koşullar

Sınırlı miktarları. Etiketler. Özel koşullar UN Sınıf Sınıflandır ma Kodu Ambalaj grubu Etiketler Sınırlı miktarları Ambalajlama Portatif UN tankları Ambalaj Karışık Talimatl talimatları ar 2.1.1.3 5. 3.3 3.4.6 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3 (1) (2) (3a)

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde uygulanır. (2) Ancak; a) Hastalara tıbbi

Detaylı

BÖLÜM 5.3 KONTEYNERLERE, MEGC'LERE, MEMU LERE, TANK-KONTEYNERLERE, PORTATİF TANKLARA VE ARAÇLARA LEVHA TAKMA VE İŞARETLEME

BÖLÜM 5.3 KONTEYNERLERE, MEGC'LERE, MEMU LERE, TANK-KONTEYNERLERE, PORTATİF TANKLARA VE ARAÇLARA LEVHA TAKMA VE İŞARETLEME BÖLÜM 5.3 KONTEYNERLERE, MEGC'LERE, MEMU LERE, TANK-KONTEYNERLERE, PORTATİF TANKLARA VE ARAÇLARA LEVHA TAKMA VE İŞARETLEME NOT: Deniz yolculuğunu içeren bir taşıma zincirinde taşınan konteynerler, MEGC'lere,

Detaylı

Cas No Kimyasal Maddeler % Konsantrasyon Sınıf R ibareleri 64-17-5 Ethyl Alcohol >%30 F R 11 67-63-0 2- Propanol <%5 F,Xi R11,R36,R67

Cas No Kimyasal Maddeler % Konsantrasyon Sınıf R ibareleri 64-17-5 Ethyl Alcohol >%30 F R 11 67-63-0 2- Propanol <%5 F,Xi R11,R36,R67 91/155/EC ve Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR AİRFRESH FANTASTİK

Detaylı

Yüksek risk teşkil eden mallar

Yüksek risk teşkil eden mallar Yüksek risk teşkil eden mallar BÖLÜM 1.10 EMNİYET HÜKÜMLERİ NOT: İşbu Bölümün amaçları uyarınca, emniyet kişileri, mülkleri veya çevreyi tehlikeye sokabilecek şekilde tehlikeli malların çalınmasını veya

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 71-36-3 Kullanım alanları : N-Butanol ağırlıklı olarak boya ve

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı: SUMA TOZ Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 3 Form No: MSDS0770 Sayfa No: 1 / 6

Madde/Müstahzar Adı: SUMA TOZ Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 3 Form No: MSDS0770 Sayfa No: 1 / 6 Form No: MSDS0770 Sayfa No: 1 / 6 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: SUMA TOZ Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

SET 1 1- Parlama noktası 23o C den düşük alevlenir, aşındırıcı ve zehirli bir pestisit sıvı hangi sınıf altında yer alır?

SET 1 1- Parlama noktası 23o C den düşük alevlenir, aşındırıcı ve zehirli bir pestisit sıvı hangi sınıf altında yer alır? SET 1 1- Parlama noktası 23o C den düşük alevlenir, aşındırıcı ve zehirli bir pestisit sıvı hangi sınıf altında yer alır? 2- Dışında fiber varil olan plastik kap kompozit ambalajın kodu nedir? 3- ADR ye

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU 91/155/ /EEC, 93/112/EC, 2001/58/EC ye göre Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: NX 402 Hijyenik Genel Temizlik Ürünü Ürünün uygulama alanı:

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-103 ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ DURULAMA MADDESİ

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-103 ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ DURULAMA MADDESİ Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR ALKANLAR Hidrokarbon zincirinde C atomları birbirine tek bağ ile bağlanmışlardır ve tüm bağları sigma bağıdır. Moleküllerindeki C atomları

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

Yayın Tarihi: 06.07.2010

Yayın Tarihi: 06.07.2010 1/5 26.12.2008 tarihinde 27092 sayılı mükerrer Resmi gazetede yayımlanan Güvenlik Bilgi Fomlarının hazırlanması 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI KİMYASAL ADI KAPALI LÜ TİCARİ ADI Hidroklorik Asit HCl 2. BİLEŞİMİ

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği nin 1907/2006 sayılı 18.12.2006 tarihli Yönetmeliği Madde 31 uyarınca

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği nin 1907/2006 sayılı 18.12.2006 tarihli Yönetmeliği Madde 31 uyarınca Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği nin 1907/2006 sayılı 18.12.2006 tarihli Yönetmeliği Madde 31 uyarınca Güncelleme tarihi: 10.01.2008 01.04. 2002 tarihli dokümanın yerine geçer Sayfa 1 / 5 1.

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 23.08.2003

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 23.08.2003 Güvenlik Bilgi Formu Basım tarihi: 23.08.2003 1. Madde/preparat ve şirket/tedarikçi bilgileri Ürün bilgileri Spike solution Tl-203 reference material for IDMS 10 mg/kg CertiPUR Şirket/tedarikçi bilgileri

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/9 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 01.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CAPTA LS B11 Likit Oksijen Bazlı Ağartma Ürünü Ürünün uygulama alanı: Çamaşır Hijyen Sistemleri Tedarikçi

Detaylı

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi LABORATUVAR TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi LABORATUVAR TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi LABORATUVAR TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Kasım 2014 Amaç Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Laboratuarları eğitimöğretim-araştırma

Detaylı

Hazırlanma Tarihi : Yeni Düzenlenme ve Yayın Tarihi:

Hazırlanma Tarihi : Yeni Düzenlenme ve Yayın Tarihi: ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC ve Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (26.12.2008-27092 Mük) uyarınca hazırlanmıştır.

Detaylı

Kimyasal yapısı Tanım: Tehlikesiz hammaddelerin ve aşağıda listelenen maddelerin sudaki karışımı.

Kimyasal yapısı Tanım: Tehlikesiz hammaddelerin ve aşağıda listelenen maddelerin sudaki karışımı. Form No: MSDS4945 Sayfa No: 1 / 6 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: TASKI SPRINT 200 E1b Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı:

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 14511534./12/2013 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı Denetimleri GENELGE

Detaylı

AYEMİS EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KURUMU TMGD SINAVINA YÖNELİK SORULARI

AYEMİS EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KURUMU TMGD SINAVINA YÖNELİK SORULARI AYEMİS EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KURUMU TMGD SINAVINA YÖNELİK SORULARI Soru 1. Strafor üretiminde kullanılmak üzere polimer boncuklar, genleşebilir alevlenebilir buhar açığa çıkaran özelliklere sahip madde

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETİKETLENMESİNDE KULLANILACAK TEHLİKE SEMBOL VE İŞARETLERİ

TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETİKETLENMESİNDE KULLANILACAK TEHLİKE SEMBOL VE İŞARETLERİ EKIV TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETİKETLENMESİNDE KULLANILACAK TEHLİKE SEMBOL VE İŞARETLERİ TEHLİKE ÖZELLİĞİ İŞARETİ SEMBOLÜ (Turuncu zemin üzerine siyah baskı) PATLAYICI E OKSİTLEYİCİ O ALEVLENİR

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP AC Ürün Kodu

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-202 ULTRA ÇAMAŞIR SUYU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-202 ULTRA ÇAMAŞIR SUYU Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU : DİETİL ETER

GÜVENLİK BİLGİ FORMU : DİETİL ETER Sayfa No : 1/4 1. MAMÜL VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı Formülü Firma : : C 4 H 10 O : TEKKİM KİMYA Organize Sanayi Bölgesi. Mavi Cad.8Sokak. No: 1 BURSA Telefon : 0 (224) 243 21 71 Acil Telefon : 05382084672-05362141138

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu AQUENCE SEAL 0105 known as ADHESIN TS 0105 1000KG tr Sayfa No 1 / 6 GBF No. : 517819 Revizyon: 22.01.2015 Yayınlanma tarihi: 15.06.2016 Versiyon yer

Detaylı

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10008 Kullanım Alanı : Endüstriyel temizlik malzemesi, bulaşık makinesi deterjanı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-209 YAĞ VE KİR ÇÖZÜCÜ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-209 YAĞ VE KİR ÇÖZÜCÜ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre Düzenleme tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR GRİPİX Ürün Tanımı Alkol Bazlı El Temizleme Jeli Ürün Kodu KH-008 Ürünün Uygulama Alanı Kişisel Hijyen Üretici/Tedarikçi Bayer Kimya

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu TECHNOMELT MELTACE 709-4 - 20kg Sayfa No 1 / 6 GBF No. : 474555 Revizyon: 02.11.2015 Yayınlanma tarihi: 03.11.2015 Versiyon yer değiştirir: - BÖLÜM

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 16.03.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CHEF DIP L 10 - Leke Çıkarıcı Toz Ön Daldırma Ürünü Ürünün uygulama alanı: Mutfak hijyen sistemleri

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün : CAS No : 141-78-6 Kullanım alanları : Çözücü ve seyreltici olarak kullanım alanı

Detaylı

Taşıma ünitesini belirleme yöntemleri

Taşıma ünitesini belirleme yöntemleri EŞLEŞTİRME TÜRKİYE Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma ünitesini belirleme yöntemleri TEMEL KAVRAMLAR TAŞIMA ÜNİTESİ-1.2.1 bağlı bir treyleri olmayan bir motorlu arac veya bağlı

Detaylı

%8-10 13845-36-8 237-574-9 S 26 S 36 1% 28348-53-0 248-983-7 _ 2% _

%8-10 13845-36-8 237-574-9 S 26 S 36 1% 28348-53-0 248-983-7 _ 2% _ Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İŞ Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNASI DETERJANI Kimyasal Adı KARIŞIM CAS No :YOK EINECS No :YOK 1.2. Madde

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

Merck Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun

Merck Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Güvenlik Bilgi Formu Yeni düzenleme tarihi: 12.08.2005 Hazırlama tarihi: 11.11.2003 1. Madde/müstahzar ve şirket ve iş sahininin tanıtımı Madde/müstahzarın tanıtılması Anaerocult C for microbiology (for

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/8 Düzenlenme tarihi: 01.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CAPTA ROOM P5 Konsantre Çiçek Kokulu Oda ve Çamaşır Parfümü Ürünün uygulama alanı: Çamaşır Hijyen Sistemleri Tedarikçi Firma :

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: WINE COLOR Beyazlar için Boya ve Leke Sökücü Ürünün uygulama alanı: Çamaşır hijyeni ürünü Üretici/Tedarikçi:UKM

Detaylı

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk değerlendirmesiyle birlikte aşağıdaki sorularla birlikte basitçe değerlendirilebilir.

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre Düzenleme tarihi 1/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR DAİLY MAT Ürün Tanımı Otomatlar için Günlük Temizlik ve Bakım Maddesi Ürün Kodu ZH-008 Ürünün Uygulama Alanı Zemin Hijyeni Üretici/Tedarikçi

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Forest G 302

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Forest G 302 Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile CAS No : Karışım : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 26.08.2003

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 26.08.2003 Güvenlik Bilgi Formu Basım tarihi: 26.08.2003 1. Madde/preparat ve şirket/tedarikçi bilgileri Ürün bilgileri Madde/preparat kullanımı: Analiz reaktifi Şirket/tedarikçi bilgileri Şirket: Merck KGaA * 64271

Detaylı

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) 1. KİMYASAL ÜRÜN & ŞİRKET TANIMI Ürün Adı: SUA-7675 Ürün tanımı: Poliüretan yapıştırıcı Fabrika:. SAMHO CHEMICAL CO. LTD. Adres: 241-2, Chongwon-ri, Mado-myun, Hwasung-City Kyunggi-do, Kore Telefon Numarası:

Detaylı

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınav Soruları. 22 Nisan 2017 TMGD ( ADR ) Sınav Soru Ve Cevapları

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınav Soruları. 22 Nisan 2017 TMGD ( ADR ) Sınav Soru Ve Cevapları TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınav Soruları 22 Nisan 2017 TMGD ( ADR ) Sınav Soru Ve Cevapları 1. Aşağıdaki Hangi Taşımalar Için Güvenlik Planı Yapılması Gerekmektedir? I. Tank ile 2500 litre

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İçerik Patlayıcı Ortamlar ATEX Nedir? İlgili Mevzuat Temel Kavramlar Patlamadan Korunma Dokümanı 2 3 ATEX Nedir? ATEX Atmosphères

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre Düzenleme tarihi 1/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR GT-510 Ürün Kodu FH-002 Ürünün Uygulama Alanı Gıda hijyeni Üretici/Tedarikçi Bayer Kimya Temizlik Hijyen ve Kozmetik Ürünleri San. Tic.

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 24.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CHEF RINSE Endüstriyel Bulaşık Makinesi Durulama Ürünü Ürünün uygulama alanı: Mutfak Hijyen Sistemleri

Detaylı

IMDG KOD EL KİTABI 1. AMAÇ

IMDG KOD EL KİTABI 1. AMAÇ IMDG KOD EL KİTABI 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu el kitabı, liman sahalarında IMDG Kod kapsamında tehlike sınıfında yer alan tehlikeli ve zararlı yüklerin canlılara ve çevreye zarar vermeden güvenli bir şekilde

Detaylı

Kimyasal Yapısı Tanım : Tehlikesiz hammaddelerin ve aşağıda listelenen maddelerin sudaki karışımı

Kimyasal Yapısı Tanım : Tehlikesiz hammaddelerin ve aşağıda listelenen maddelerin sudaki karışımı 9191/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR HEAVY L Ürün Tanımı Ağır

Detaylı

2014 yılında uygulanacak ceza miktarları (TL) Sıra No. Yönetmelik Maddesi

2014 yılında uygulanacak ceza miktarları (TL) Sıra No. Yönetmelik Maddesi EK 24 Ekim 2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre yol kenarı denetimlerinde, Yönetmeliğin

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı: SUMA INOX D7 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 5 Form No: MSDS1979 Sayfa No: 1 / 7

Madde/Müstahzar Adı: SUMA INOX D7 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 5 Form No: MSDS1979 Sayfa No: 1 / 7 Form No: MSDS1979 Sayfa No: 1 / 7 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: SUMA INOX D7 Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı: CLAX DURASOFT 5LL1 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 2 Form No: MSDS6017 Sayfa No: 1 / 6

Madde/Müstahzar Adı: CLAX DURASOFT 5LL1 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 2 Form No: MSDS6017 Sayfa No: 1 / 6 Form No: MSDS6017 Sayfa No: 1 / 6 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: CLAX DURASOFT 5LL1 Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı:

Detaylı

AIRTONE AP5 A4S2 MF Hazırlanma Tarihi:08.10.2015 Revizyon Tarihi: -

AIRTONE AP5 A4S2 MF Hazırlanma Tarihi:08.10.2015 Revizyon Tarihi: - Sayfa No: 1/8 1 Maddenin/Karışımın ve Şirketin/Dağıtıcının Kimliği 1.1.Madde / Karışımın Kimliği Ürün Adı 1.2.Madde veya Karışımın Belirlenmiş Kullanımları Gıda endüstrisi, çöp transfer merkezleri, çöp

Detaylı