T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS ÖĞRETİM PLANLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS ÖĞRETİM PLANLARI"

Transkript

1 T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS ÖĞRETİM PLANLARI n Adı: Türk Dili 1 Kodu: Yüksek Okul Adı: AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SYO Teori Uygulama Laboratuvar Proje/Alan Ödev Toplam Kredi AKTS Yarıyılı 1 Dili Türkçe n Türü Temel Alan Alan Alan İçi Seçmeli Ders Seçmeli Ders n Amacı Yükseköğrenimini tamamlamış olan her gence, ana dilinin yapısı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmektir. 1. Türkçenin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavrar. 2. Dil - düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanır. 3. Standart Türkçenin kurallarını bilir ve uygular. Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım-Nobel Yayın Dağıtım-ISBN NO: Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara 2009 Proje ve Bitirme Dönem Ödevi (proje, rapor, vb) Laboratuar X Dil ve Kültür 2. Türk Dili ve Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Türk Dilinin Tarihi Gelişimi I 3. Türk Dilinin Tarihi Gelişimi II, Dil Devrimi 4. Türklerin Kullandığı Alfabeler, Türkçenin Lehçeleri 5. Ses Bilgisi Türkçe Kelimelerde Belli Başlı Ses Olayları ve Özellikleri 6. Sözcük Türleri I 7. Sözcük Türleri II 8. Yapım Ekleri 9. Çekim Ekleri - I 10. ARA SINAV 11. Çekim Ekleri - II 12. Kelime Grupları ve Cümle Bilgisi 13. Noktalama İşaretleri 14. Yazım Kuralları 15. Yazım Kuralları 16. FİNAL SINAVI Öğretim Elemanları Okutman Tahsin YÜKSEL

2 Program Çıktıları İle Ders Öğrenim Çıktılarının İlişkilendirilmesi DÖÇ1 DÖÇ2 DÖÇ3

3 n Adı: Yabancı Dil 1 (İNG) Kodu: MYO Adı: AKŞEHİR SYO Teori Uygulama Laboratuar Proje/Alan Ödev Toplam Kredi AKTS n Türü n Amacı Çıktıları ve Yarıyılı 1 Dili İngilizce Alan dışı Temel Alan Alan Alan içi Seçmeli Seçmeli ders ders Bu dersin amacı, öğrencilere en temel düzeyde dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazandırmaktır. 1. Geniş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman yapılarını öğrenirler. 2. Geniş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman yapılarını etkili şekilde kullanabilirler. 3. Temel okuma becerilerini geliştirirler. 4. Temel dinleme becerilerini geliştirirler. 5. Temel düzeyde konuşulanları anlayabilirler. 6. İngilizcede kendini anlatabilirler. 7. Başlangıç düzeyinde konuşabilirler. 8. Akademik olmayan paragraf ve mektup metinleri yazabilirler. 9. Akademik olmayan paragraf ve mektup metinleri okuyup, anlayabilirler. 10. Temel düzeyde iletişim sağlayabilecek bazı sözcükleri öğrenip kullanabilirler. Prof. Dr. Dinçay Köksal, Campus Life A1, I. Baskı Tom Hutchinson, Oford University Press (2008), English for Life, I. Baskı Selim R., Nalan R., Gülay E., Nalan B., Mustafa T. (2008), Campus Grammar, VI. Baskı Proje ve Bitirme Varsa (X) olarak işaretleyini z Dönem İçi Kontroller Dönem Ödevi (proje, rapor, vb) Laboratuar Yarıyıl Sonu Sınavı X Greetings Introducing yourself TO BE Subject Pronouns Nationalities, Countries Numbers Alphabet Echanging personal information Describing personal belongings A/an Adjectives+Nouns Jobs Family members Personal belongings Asking and giving the time Giving Directions

4 Singular/Plurals There is/are Prepositions of places Have/has got Colors Furniture Personal belongings Describing a room Talking about your hometown Ordinal numbers Some/any Classroom Places around town Asking for and giving personal details about routines and habits Simple present tense Epression of time Adverbs of frequency Verbs Epressing ability Making accepting and refusing invitations or suggestions Can for ability Use of can/could/would Invitations Suggestions 7. GENERAL REVISION 8. MID-TERM EXAM Giving information about everyday activities Talking about what people are doing Present Continious 9. Adverbs of time Clothing Verbs Describing people Making comparision Adjectives 10. Comparatives Physical Traits Body Parts Identifiying and describing accomodations Describing simple objects Giving reasons Order of Adjectives Superlatives Connectrors Prepositions Accommodations Rooms Furniture Talking about meals Following and giving simple instructions Countable/Uncountable Any/some/a few/a little/enough Future tense (will) Food and drink Asking for and giving permissions May Likes/Dislikes Can (permission)

5 14. Food and drink Epressing needs and wants Asking for and telling prices How much? How many? too/enough/very Shopping 15. GENERAL REVİSİON 16. FINAL EXAM Sorumlu Öğretim Elemanları Okt. Soykan UYSAL Program Çıktıları İle Ders Öğrenim Çıktılarının İlişkilendirilmesi DÖÇ1 DÖÇ2 DÖÇ3 DÖÇ4 DÖÇ5 DÖÇ6 DÖÇ7 DÖÇ8 DÖÇ9 DÖÇ10

6 n Adı: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Kodu: Yüksek Okul Adı: AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SYO Teori Uygulama Laboratuvar Proje/Alan Ödev Toplam Kredi AKTS n Türü Yarıyılı 1 Dili Türkçe Temel Alan Alan Alan İçi Seçmeli Ders Seçmeli Ders 1. Türk bağımsızlık savaşı, Atatürk İnkılapları ve Atatürkçü düşünce sistemi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi n Amacı hakkında doğru bilgiler vermek, 2. Türkiye ve Atatürk İnkılapları, İlkeleri ve Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek, 1. Atatürk dönemi modernleşme sürecinin Osmanlı modernleşme sürecinden farklı olan yanlarıyla ilgili kıyaslamalara gidebilir. 2. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini doğru yorumlar. 3. Atatürkçü düşünce doğrultusunda milli hedefler etrafında birleşir. 4. Günümüz dünyasında yaşanan problemlerin nedenlerini daha iyi anlar ve yorumlar yapabilir. Kemal Atatürk, Nutuk / , (Bugünkü dile aktaran Zeynep Korkmaz), Atatürk Araştırma Merkezi yayını. Mustafa Kemal Atatürk, Anafartalar Muharebatına Ait Tarihçe. Mustafa Kemal Atatürk, Arıburnu Muharebeleri Raporu. Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk'ün Hatıraları, ( Haz. Falih Rıfkı Atay) Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk'ün Hatıra Defteri, (Haz.Ş.Tezer). Mustafa Kemal Atatürk'ün Karisbard Hatıraları. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, (Bugünkü dile aktaran Ali Sevim vd.), Atatürk Araştırma Merkezi yayını. Bugünkü Dille Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, (Bugünkü dille aktaran Ali Sevim vd.) Atatürk Araştırma Merkezi yayını. Proje ve Bitirme Dönem Ödevi (proje, rapor, vb) Laboratuar X Tanışma ve n amacını anlatma. İnkılap Tarihi ilgili kavramlar ve kaynakların açıklanması 2. Yenileşme Çabaları 3. Fikir Hareketleri 4. Birinci Dünya Savaşı öncesi askeri ve siyasi gelişmeler 5. Birinci Dünya Savaşı 6. Birinci Dünya Savaşı 7. Mondros Mütarekesi 8. Mustafa Kemal Paşa nın İstanbul daki faaliyetleri 9. Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a çıkması 10. ARA SINAV 11. Son Osmanlı Mebusan Meclisi nin toplanması 12. İstanbul un işgal edilmesi 13. Amasya Genelgesi, Erzurum, Batı Anadolu ve Sivas Kongreleri 14. T.B.M.M. nin toplanması ve niteliği. T.B.M.M. nin açılmasından sonraki askeri ve siyasi gelişmeler

7 15. Mudanya Mütarekesi, Lozan Konferansı ve Sonuçları 16. FİNAL SINAVI Öğretim Elemanları Uzman Öğretmen Şaban ULUSOY Program Çıktıları İle Ders Öğrenim Çıktılarının İlişkilendirilmesi DÖÇ1 DÖÇ2 DÖÇ3 DÖÇ4

8 n Adı: Mesleğe Giriş ve Deontoloji Kodu: Yüksek Okul Adı: AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SYO Teori Uygulama Laboratuva r Proje/Alan Ödev Toplam Kredi AKTS Yarıyılı 1 Dili Türkçe n Türü Temel Alan Alan Alan İçi Seçmeli Ders Seçmeli Ders n Amacı Öğrencilere bölüm, anabilim dalları, meslek eğitim ve uygulama standartları ve meslek etiği konusunda bilgi ve beceri kazandırmak. 1. Bu dersin sonunda öğrenciler: Bölümü ve mesleği tanıyacaklar, 2. Meslek etiği ve deontoloji ile ilgili temel bilgileri öğrenecekler, 3. Mesleklerinin gerektirdiği davranış ve aktiviteleri tanımlama ve uygulama becerileri kazanacaklar, 4. Eğitimleri sırasında gerekli yönetmelikleri öğrenecekler, 5. Meslekleri ile ilgili temel bilgileri edinebilecekleri kaynakları tanımlama ve onlara ulaşabilme deneyimi kazanacaklardır. EFAD, ICDA ve IUNS web sayfaları Beslenme ve Diyet Dergisi JADA vb dergiler Proje ve Bitirme Dönem Ödevi (proje, rapor, vb) Laboratuar X Beslenme ve Diyetetiğe Giriş ve Oryantasyon 2. Beslenme ve diyetetik bölümü tanımı 3. Beslenme ve Diyetetik bölümü amaçları 4. Beslenme diyetetik bölümünün faaliyet alanları 5. Beslenme ve Diyetetik Biliminde Tanımlar 6. Diyetetik, Diyetisyenlik, Beslenme ve Diyet Uzmanlığı 7. Diyetisyenlik mesleğinin faaliyet alanları 8. Diyetisyenlerin görev, yetki ve sorumlulukları 9. Meslek standartları 10. ARA SINAV 11. Sağlık Hizmetlerinde Ekip Kavramı 12. Ekibin tanımı ve ekip çalışmasının önemi 13. Sağlık hizmetlerinde ekip kavramının gelişimi 14. Ekip çalışmasının organizasyonu 15. Ekip çalışmasının esasları, Ekip çalışmasının avantajları ve dezavantajları 16. FİNAL SINAVI Öğretim Elemanları Öğr. Gör. Ali Emrah BIYIKLI

9 Program Çıktıları İle Ders Öğrenim Çıktılarının İlişkilendirilmesi DÖÇ1 DÖÇ2 DÖÇ3 DÖÇ4 DÖÇ 5

10 n Adı: Beslenme İlkeleri 1 Kodu: Yüksek Okul Adı: AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SYO Teori Uygulama Laboratuar Proje/Alan Ödev Toplam Kredi AKTS Yarıyılı 1 Dili Türkçe n Türü Temel Alan Alan Alan İçi Seçmeli Ders Seçmeli Ders n Amacı Karbonhidratların, proteinlerin ve lipitlerin sağlıklı beslenmedeki önemi, kimyasal yapısı, özellikleri, sınıflandırılması, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, aşırı alım durumunu öğrenmek. 1. Enerji ve makrobesin öğelerinin (karbonhidrat, protein, yağ) sağlıklı beslenme ve vücut çalışmasındaki önemini kavrayacak 2. Besinleri enerji, karbonhidrat, protein ve yağ içerikleri açısından değerlendirebilecek 3. Farklı yaş ve cinsiyete göre günlük enerji, karbonhidrat, protein ve yağ gereksinmelerini ve bunları sağlayacak besin çeşit ve miktarlarını bilecek ve diyet örüntüsünü bu açıdan yorumlayabilecek 4. Üç günlük bireysel besin tüketimi uygulayarak ve fiziksel aktivite kayıtları tutarak kendi beslenme durumlarını saptayacak. Günlük tüketilmesi önerilen besin öğeleri miktarlarıyla karşılaştırarak, genel beslenme durumunu ve beslenme alışkanlıklarını değerlendirebilecek ve düzeltilmesi konusunda öneriler getirebilecektir. Baysal, A. (2004). Beslenme. Hatiboğlu Yayınları:93, 10.Baskı, Ankara. Gibney, M.J., Hester, H.V., Kok. F.J.(2002). Introduction to Human Nutrition (Ed by), Blackwell Publishing Company. Brown, A. (2000). Understanding Food: Principles and Preparation, Wadsworth/Thomson Learning, USA. Berdarier, C.D. (2002). Handbook of Nutrition and Food (Ed by), CRC Press. Mahan, L.K., Stump, S.E. (2004). Krause s.food, Nutrition & Diet Therapy (Ed by), 11 th Edition, Elsevier (USA), Proje ve Bitirme Dönem Ödevi (proje, rapor, vb) Laboratuar X Beslenmenin Önemi 2. Karbonhidratlar 3. Karbonhidratlar 4. Şeker, Bal, Pekmez, Tahıllar 5. Lipidler 6. Lipidler 7. Yağların Kullanılması 8. Lipitler, Nötral Yağların Özellikleri 9. Proteinler 10. ARA SINAV 11. Etler 12. Protein Kalitesinin Değerlendirilmesi 13. Günlük Besin Tüketim Kaydı 14. Enerji Metabolizması ve Fiziksel Aktivite 15. Ölçü Alma ve Ağırlık 16. FİNAL SINAVI Öğretim Elemanları Öğr. Gör. Ali Emrah BIYIKLI

11 Program Çıktıları İle Ders Öğrenim Çıktılarının İlişkilendirilmesi DÖÇ1 DÖÇ2 DÖÇ3 DÖÇ4

12 n Adı: Sosyal Psikoloji ve Kişilerarası İlişkiler Kodu: Yüksek Okul Adı: AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SYO Teori Uygulama Laboratuvar Proje/Alan Ödev Toplam Kredi AKTS Yarıyılı 1 Dili Türkçe n Türü Temel Alan Alan Alan İçi Seçmeli Ders Seçmeli Ders n Amacı Davranışın temel nedenlerini öğretmek ve kişilerle iletişim kurmak için gerekli temel faktörleri kavrayan ve uygulamalarında kullanan hemşireler yetiştirmektir. 1. Psikolojiyi tanımlama, konusunu ve yöntemlerini bilme 2. Psikolojinin gelişimi konusunda bilgi sahibi olma 3. Psikolojinin alt dallarını ve çalışma alanlarını belirleme 4. Davranışları etkileyen gelişimsel özellikleri bilme 5. Kişiler ve gruplar arası ilişkileri etkileyen faktörleri bilme Sağlık İletişimi, Tabak R.S., Literatür Yayınevi Keşke siz Bir Yaşam İçin İletişim Donanımları, Cüceloğlu D., Remzi Kitabevi Genel İletişim, Demiray U., Pegem Yayıncılık Sağlık Hizmetlerinde İletişim, Doğan O., Songür Yayıncılık İletişim Çatışmaları ve Empati, Dökmen Ü., Sistem Yayıncılık Proje ve Bitirme Dönem Ödevi (proje, rapor, vb) Laboratuar X Psikolojinin Tanımı ve Önemi 2. Psikolojinin Bilimler Arasındaki Yeri 3. Psikolojinin alt dalları 4. Hatırlama ve Unutma 5. Davranış Gelişimi 6. Algılama ve duyum Gelişim Dönemleri 9. İletişim ve iletişim teknikleri 10. ARA SINAV 11. Kişilik 12. Savunma mekanizmaları 13. Davranış Bozuklukları 14. Psikolojik Testler ve Zeka 15. Dürtü, güdü, motivasyon 16. FİNAL SINAVI Öğretim Elemanları Öğr. Gör. Esra USLU

13 Program Çıktıları İle Ders Öğrenim Çıktılarının İlişkilendirilmesi DÖÇ1 DÖÇ2 DÖÇ3 DÖÇ4 DÖÇ5

14 n Adı: Organik Kimya Kodu: Yüksek Okul Adı: AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SYO Teori Uygulama Laboratuvar Proje/Alan Ödev Toplam Kredi AKTS Yarıyılı 1 Dili Türkçe Temel Alan Alan Alan İçi n Türü Seçmeli Ders Seçmeli Ders Kimyasal kinetik konusunu öğrenir. Kimyasal dengenin ilkelerini öğrenir. Asit ve bazları öğrenir. Asit-baz n Amacı dengeleri ile ilgili ek konuları öğrenir. Doymuş hidrokarbonları öğrenir. Fonksiyonel grupları ve reaksiyonlarını öğrenir. 1. Kimya Biliminin yaşamsal önemini göstermek ve Beslenme ve Diyetetik öğrencileri için vazgeçilme olduğunu anlamalarını sağlamak. 2. Bütün yaşamsal süreçlerde kimya bulunur. Organik, biyokimya ve polimer kimyası konularıyla bilgilerini bütünleyerek öğrencilerin gelişimine katkıda bulunulacak. 3. Öğrencilerin insan vücudundaki süreçleri ve kullandıkları malzemeleri, laboratuar desteğiyle de daha iyi anlayacaktır. 4. Biyokimya ve organik kimya konuları arasında gıda kimyasına da değinilerek, besinlerle ilgili önbilgilere kavuşulacaktır. Temel Üniversite Kimyası, Ender Erdik, Yüksel Sarıkaya, Gazi Büro Yayınları. Kimya 2. Peter Atkins, Çeviri Esma Kılıç, F Köseoğlu ve H.Yılmaz, Ankara, Temel Kimya, Sienko& Plane, Çeviri N.Gündüz, T.Gündüz Biochemistry, lehniger, N.Y Proje ve Bitirme Dönem Ödevi (proje, rapor, vb) Laboratuar X Peryodik çizelgenin tarihçesi, önemi ve gelişimi 2. IA ve IIA grubu Metalleri, Metallerin tanımı ve özellikleri 3. IIIA ve IIA grubu elementleri, Bu elementlerin doğada bulunuşu ve fizikokimyasal özellikleri 4. VA, VIA, VIIA ve VIIIA grubu elementler, Bu maddelerin doğada bulunuşu, kimyası,eldesi ve kullanımı 5. Geçiş Metalleri-d ve f-bloğu elementleri, Bu elementlerin bulunuşu ve fizikokimyası 6. Geçiş Metalleri-d ve f- bloğu elementleri, Bu maddelerin, eldesi ve kullanımı, teknoloji ve bilimdeki önemleri 7. Organik Kimyada Daha ileri, Karbon kimyası ve reaksiyonlarının mekanizmaları 8. Aromatik ve heterosiklik bileşikler ve kimyasal reaksiyon mekanizmaları 9. Biyokimyadan ileri konular, Vitamin ve enzimlerin mekanizması ve etkileri 10. ARA SINAV 11. Biyokimyada ileri konular 12. Biyopolimerler ve genetik 13. Polimer Kimyasından ileri konular, Polimerlerin sentez reaksiyonları ve fonksiyonel polimerler 14. Polimerlerin Alaşımı ve Kopolimerler 15. Polimerlerin Alaşımı ve Kopolimerler 16. FİNAL SINAVI Öğretim Elemanları Yrd. Doç. Dr. Özcan KOÇYİĞİT

15 Program Çıktıları İle Ders Öğrenim Çıktılarının İlişkilendirilmesi DÖÇ1 DÖÇ2 DÖÇ3 DÖÇ4

16 n Adı: Türk Dili 2 Kodu: Yüksek Okul Adı: AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SYO Teori Uygulama Laboratuvar Proje/Alan Ödev Toplam Kredi AKTS n Türü n Amacı Yarıyılı 2 Dili Türkçe Temel Alan Alan İçi Alan Seçmeli Ders Seçmeli Ders Yükseköğrenimini tamamlamış olan her gence, ana dilinin yapısı ve işleyiş özelliklerini gereğice kavratabilmek; Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmektir. 1. Türkçenin yapı ve işleyiş özelliklerini kavrar. 2. Yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanır. 3. Yazılı ve sözlü anlatım türlerini bilir ve bu türlerde yazılı ve sözlü anlatımlarda bulunabilir. 4. Standart Türkçenin kurallarını bilir ve uygular. Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım-Nobel Yayın Dağıtım-ISBN NO: Proje ve Bitirme Dönem Ödevi (proje, rapor, vb) Laboratuar X Anlatım Bozuklukları 2. Kompozisyon Bilgileri 3. Kompozisyon Yazımı 4. Kompozisyonda Anlatım Biçimleri 5. Yazılı Anlatım Türleri I 6. Yazılı Anlatım Türleri II 7. Anlatı Yazıları 8. Yazışmalar 9. Şiir Türleri 10. ARA SINAV 11. Sözlü Anlatım ve Türkçenin Söyleyiş Özellikleri 12. Topluluk Önünde Konuşmalar 13. Topluluk Önünde Konuşmalar 14. Bilimsel Yazıları Hazırlama Teknikleri 15. Bilimsel Yazıları Hazırlama Teknikleri 16. FİNAL SINAVI Öğretim Elemanları Okutman Tahsin YÜKSEL Program Çıktıları İle Ders Öğrenim Çıktılarının İlişkilendirilmesi DÖÇ1 DÖÇ2 DÖÇ3 DÖÇ4

17 n Adı: Yabancı Dil 2 (İNG) Kodu: MYO Adı: AKŞEHİR SYO Teori Uygulama Laboratuvar Proje/Alan Ödev Toplam Kredi AKTS Yarıyılı 2 Dili İngilizce n Türü Temel Alan Alan Teknik Sosyal Seçmeli Seçmeli Bu dersin amacı, öğrencilere en temel düzeyde dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini n Amacı kazandırmak ve mezun olduktan sonra herhangi bir durumda kendine yetebilecek seviyede İngilizce diline hâkim olmasını sağlamaktır. 1. Geçmiş zaman ve Perfect Zaman yapılarını öğrenirler. 2. Geçmiş zaman ve Perfect Zaman yapılarını etkili şekilde kullanabilirler. 3. Temel okuma becerilerini geliştirirler. 4. Temel dinleme becerilerini geliştirirler. 5. Temel düzeyde konuşulanları anlayabilirler. 6. İngilizceyi başlangıç düzeyinde konuşabilirler. 7. Akademik olmayan paragraf ve mektup metinleri yazabilirler. 8. Akademik olmayan paragraf ve mektup metinleri okuyup, anlayabilirler. 9. Temel düzeyde iletişim sağlayabilecek sözcükleri öğrenip kullanabilirler. 10. Temel düzeyde sözcükle ilişkili yapıları öğrenip kullanabilirler. Prof. Dr. Dinçay Köksal, Campus Life A1, I. Baskı Tom Hutchinson, Oford University Press (2008), English for Life, I. Baskı Selim R., Nalan R., Gülay E., Nalan B., Mustafa T. (2008), Campus Grammar, VI. Baskı Proje ve Bitirme Dönem Ödevi (proje, rapor, vb) Laboratuar X Talking about past eperiences Simple Past Tense (to be-regular verbs) Attending an event Talking about past eperiences Simple Past Tense (irregular verbs) Leisure Time Hobbies Talking about future plans Talking about future predictions Future (be going to) Months Dates Discussing the weather and giving advice Epressing uncertinities and doubt I hope I think Weather

18 Seasons Paying compliments Epressing preferences Epressing likes and dislikes 5. Need to Clothing Fashion Epressing feelings Past continious tense 6. Subcordinate clause when and while Holidays Festivals 7. GENERAL REVISION 8. MID-TERM EXAM Making and responding to offers and suggestions Giving advice 9. Should Needn t Personel problems Epressing obligations Have to 10. Must Personel problems Talking about travelling Talking about geography Travel plans and arrangements 11. Geographic use of prepositions Geography Travel Transportation Talking about recent eperiences Present Perfect tense 12. Ever/just/already/yet So for result Sports Describing recent changes Giving advice 13. Present Perfect tense Health Sympathizing Epressing good wishes 14. Present Perfect tense (since & for) Health 15. GENERAL REVİSİON 16. FINAL EXAM Sorumlu Öğretim Elemanları Okt. Soykan UYSAL Program Çıktıları İle Ders Öğrenim Çıktılarının İlişkilendirilmesi DÖÇ1 DÖÇ2 DÖÇ3 DÖÇ4 DÖÇ5 DÖÇ6 DÖÇ7 DÖÇ8 DÖÇ9 DÖÇ10

19 n Adı: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Kodu: Yüksek Okul Adı: AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SYO Teori Uygulama Laboratuvar Proje/Alan Ödev Toplam Kredi AKTS n Türü n Amacı Yarıyılı 2 Dili Türkçe Temel Alan Alan İçi Alan Seçmeli Ders Seçmeli Ders Türk bağımsızlık savaşı, Atatürk İnkılapları ve Atatürkçü düşünce sistemi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında doğru bilgiler vermek, Türkiye ve Atatürk İnkılapları, İlkeleri ve Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek, 1. Atatürk dönemi modernleşme sürecinin Osmanlı modernleşme sürecinden farklı olan yanlarıyla ilgili kıyaslamalara gidebilir. 2. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini doğru yorumlar. 3. Atatürkçü düşünce doğrultusunda milli hedefler etrafında birleşir. 4. Günümüz dünyasında yaşanan problemlerin nedenlerini daha iyi anlar ve yorumlar yapabilir. Kemal Atatürk, Nutuk / , (Bugünkü dile aktaran Zeynep Korkmaz), Atatürk Araştırma Merkezi yayını. Mustafa Kemal Atatürk, Anafartalar Muharebatına Ait Tarihçe. Mustafa Kemal Atatürk, Arıburnu Muharebeleri Raporu. Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk'ün Hatıraları, ( Haz. Falih Rıfkı Atay) Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk'ün Hatıra Defteri, (Haz.Ş.Tezer). Mustafa Kemal Atatürk'ün Karisbard Hatıraları. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, (Bugünkü dile aktaran Ali Sevim vd.), Atatürk Araştırma Merkezi yayını. Bugünkü Dille Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, (Bugünkü dille aktaran Ali Sevim vd.)atatürk Araştırma Merkezi yayını. Proje ve Bitirme Dönem Ödevi (proje, rapor, vb) Laboratuar X Türk İnkılap Hareketleri. Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar. Çok Partili Rejim Denemeleri ve Sonuçları. 2. Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar. 3. Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar. 4. Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar. 5. Ekonomi ve Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar. 6. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası. 7. Atatürk İlkeleri. Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık. 8. Devletçilik, Laiklik, İnkılapçılık. 9. Atatürk'ten Sonraki Türkiye, İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı 10. ARA SINAV 11. II. Dünya Savaşı ve Türkiye 12. Demokrat Partinin Kuruluşu ve Çok Partili Hayata Geçiş 13. Demokrat Parti'nin İktidar Yılları, Türkiye'nin Nato'ya Girişi ve 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi Mayıs 1960'tan 12 Eylül 1980'e Türkiye'de İç Siyaset Gelişmeleri 'dan Günümüze Türkiye'nin Dış Politikası (Soğuk Savaş Sürecinde Türkiye, Avrupa Birliği İle

20 Gelişmeler, Kıbrıs Barış Harekatı, Sözde Ermeni Soy Kırım İddiaları ve Türkiye, Komşularla Münasebetler ) 16. FİNAL SINAVI Öğretim Uzman Öğretmen Şaban ULUSOY Elemanları Program Çıktıları İle Ders Öğrenim Çıktılarının İlişkilendirilmesi DÖÇ1 DÖÇ2 DÖÇ3 DÖÇ4

21 n Adı: Sağlık Sosyolojisi Kodu: Yüksek Okul Adı: AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SYO Teori Uygulama Laboratuvar Proje/Alan Ödev Toplam Kredi AKTS Yarıyılı 2 Dili Türkçe n Türü Temel Alan Alan Alan İçi Seçmeli Ders Seçmeli Ders n Amacı Beslenme ve Diyetetik bölümü öğrencilerine, toplumun sosyal yapısı, değerleri ve bunların sağlık üzerindeki etkileri konularında bilgi verir. 1. Sağlık sosyolojisi ile ilgili temel kavramları bilir, 2. Tarihsel gelişim, sağlığın sosyal belirleyicilerini bilir, 3. Geleneksel ve modern tıbbın özelliklerini bilir, 4. Hasta-hemşire ve hekim ilişkilerini ve bunların sosyolojik rollerini bilir 5. Aile ve Aile çeşitlerini bilir 6. Sosyal sistemde hastalık ve sağlığın yerini bilir, 7. Hasta statüsü ve rolünün bireyin toplumsal yaşamında oluşturduğu değişiklikler bilir, 8. Kültür, sağlık-hastalık ilişkisini bilir Doğan, İ., Sosyoloji Ders Notları, 1999 Özcan, A., Hasta Hemşire İletişimi, 2006 Cirhinlioğlu, Zafer (2001). Sağlık Sosyolojisi. Ankara: Nobel Yayın. Özçelik Adak, N. (2002). Sağlık Sosyolojisi Kadın ve Kentleşme, Birey Yayıncılık Duyan V. (2004). Cinsel Tutum Ölçeği. Ankara: HÜ Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayın No: 14 Proje ve Bitirme Dönem Ödevi (proje, rapor, vb) Laboratuar X Sosyolojinin tanımı, özellikleri. Sosyolojinin diğer birimlerle ilişkisi 2. Bir bilim olarak sosyoloji, a-sosyolojinin konusu ve alanı, b- Sosyolojinin dalları 3. Toplum nedir? A-Toplumsal yapıyı oluşturan öğeler nelerdir? b-rol, statü, grup, kurum gibi kavramların tanımlanması, c-çeşitli toplum tipleri Sağlık açısından hasta ve hastalık. Sosyolojik açıdan hasta ve hastalık, a-hasta statüsü ve rolünün 4. bireyin toplumsal yaşamında oluşturduğu değişiklikler 5. Türkiye de sağlık; Türkiye nin toplumsal yapısı, sağlık politikaları Hastalıkların toplumun sosyal yapısıyla ilişkisi a-kültür, sağlık-hastalık ilişkisi b-sosyal 6. sınıflar, gruplar ve sağlık-hastalık ilişkisi Hastalıklara karşı dini, kültürel, örf, adet, gelenekler açısından tutumlar ve inanç sistemleri 7. Aile ve aile kavramı, Hasta ailesi, aile hekimliği, koruyucu hekimlik, halk sağlığı kavramları ve sosyolojik anlamları 8. Sağlık eğitimi ve sisteminin sosyal yapı içerisindeki yeri 9. Yoksulluk, işsizlik, boşanma, şiddet gibi sosyal olguların sağlık-hastalık ilişkisi Yaş ve cinsiyetin sağlıkla ilişkisi 10. ARA SINAV 11. Hastane ve sağlık kuruluşlarının örgütsel yönetsel yapısı. Doktor, hasta, hemşire vb. sağlık elemanlarının rolleri, statüleri, aralarındaki sosyal ilişkiler 12. Sosyal etyoloji. Hastalığın sosyal ekolojisi. Klinik sosyoloji. Sosyal Epidemiyoloji. Medikal demografi

22 13. Sağlık Bakım Sistemi Ulusal ve Uluslararası Sağlık Kuruluşları 14. Sosyal statüler ve sosyal roller. Kavram tanımı. Statülerin fonksiyonları ve kazanılması 15. Engelli ve Sakat Bireylerin Sağlığı ve İzlenimleri 16. FİNAL SINAVI Öğretim Elemanları Yrd. Doç. Dr. Özgür SARI Program Çıktıları İle Ders Öğrenim Çıktılarının İlişkilendirilmesi DÖÇ1 DÖÇ2 DÖÇ3 DÖÇ4 DÖÇ5 DÖÇ6 DÖÇ7 DÖÇ8

23 n Adı: Beslenme İlkeleri 2 Kodu: Yüksek Okul Adı: AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SYO Teori Uygulama Laboratuvar Proje/Alan Ödev Toplam Kredi AKTS Yarıyılı 2 Dili Türkçe Temel Alan Alan Alan İçi n Türü Seçmeli Ders Seçmeli Ders Vitamin ve minerallerin sağlıklı beslenmedeki önemi, yapısı, özellikleri, sınıflandırması, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, yetersizliği, aşırı alım ve toksisiteleri. Besinlerin vitamin ve mineral n Amacı içerikleri, hazırlama ve pişirme yöntemleri sırasında oluşan kayıplar, bazı temel ve geleneksel yemek tarifelerinin beslenme ilkeleri uygun şekilde laboratuarda ortamında uygulanması 1. Su ve elektrolitlerin vücut çalışmasındaki önemini öğrenecek 2. Vitamin ve minerallerin insan beslenmesindeki önemini kavrayacak 3. Vitamin ve mineral içerikleri yönünden besinleri değerlendirebilecek 4. Farklı yaş ve cinsiyete göre günlük vitamin ve mineral gereksinmelerini ve bunları sağlayacak besin çeşit ve miktarlarını bilecek ve diyet örüntüsünü bu açıdan yorumlayabilecek 5. Vitamin ve mineral kaybını önleyecek besin hazırlama, pişirme ve saklama yöntemlerini uygulayacak 6. Menü planlamayı etkileyen etmenleri öğrenecek ve menü planlama becerisi kazanacak 7. Besin işleme-saklamanın önemini ve yöntemlerini öğrenecektir Baysal, A. (2004). Beslenme. Hatiboğlu Yayınları:93, 10.Baskı, Ankara. Gibney, M.J., Hester, H.V., Kok. F.J.(2002). Introduction to Human Nutrition (Ed by), Blackwell Publishing Company. Brown, A. (2000). Understanding Food: Principles and Preparation, Wadsworth/Thomson Learning, USA. Berdarier, C.D. (2002). Handbook of Nutrition and Food (Ed by), CRC Press. Mahan, L.K., Stump, S.E. (2004). Krause s. Food, Nutrition & Diet Therapy (Ed by), 11 th Edition, Elsevier (USA), Proje ve Bitirme Dönem Ödevi (proje, rapor, vb) Laboratuar X Su ve elektrolitlerin vücut çalışmasındaki önemini 2. Su ve elektrolitlerin vücut çalışmasındaki önemini 3. Vitamin ve minerallerin insan beslenmesindeki önemini 4. Vitamin ve minerallerin insan beslenmesindeki önemini 5. Farklı yaş ve cinsiyete göre günlük vitamin ve mineral gereksinmeleri ve bunları sağlayacak besin çeşit ve miktarları ve diyet örüntüsü 6. Farklı yaş ve cinsiyete göre günlük vitamin ve mineral gereksinmeleri ve bunları sağlayacak besin çeşit ve miktarları ve diyet örüntüsü 7. Vitamin ve mineral kaybını önleyecek besin hazırlama, pişirme ve saklama yöntemleri 8. Vitamin ve mineral kaybını önleyecek besin hazırlama, pişirme ve saklama yöntemleri 9. Menü planlamayı etkileyen etmenler 10. ARA SINAV 11. Menü planlamayı etkileyen etmenler 12. Besin işleme-saklamanın önemini ve yöntemleri

24 13. Besin işleme-saklamanın önemini ve yöntemleri 14. Besin işleme-saklamanın önemini ve yöntemleri 15. Besin işleme-saklamanın önemini ve yöntemleri 16. FİNAL SINAVI Öğretim Elemanları Öğr. Gör. Ali Emrah BIYIKLI Program Çıktıları İle Ders Öğrenim Çıktılarının İlişkilendirilmesi DÖÇ1 DÖÇ2 DÖÇ3 DÖÇ4 DÖÇ5 DÖÇ6 DÖÇ7

25 n Adı: Sağlıkta Bilgisayar Uygulamaları Kodu: Yüksek Okul Adı: AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SYO Teori Uygulama Laboratuvar Proje/Alan Ödev Toplam Kredi AKTS n Türü n Amacı Yarıyılı 2 Dili Türkçe Temel Alan Alan Alan İçi Seçmeli Ders Seçmeli Ders Öğrencilerin Word, Ecel ve PowerPoint programları ile ilgili ileri bilgilere sahip olmaları. 1. Windows işletim sistemini temel düzeyde kullanır, 2. Kelime işlemci yazılımı kullanarak bir metni yazar ve düzenlemeleri yapar, 3. Elektronik tablolama yazılımı kullanarak veri girişi yapabilir, hesaplama yapabilir ve grafik çizebilir 4. Sunu hazırlama programı ile sunu hazırlar 5. Arama motorlarını kullanarak anahtar kelimeler ile arama yapar ve istenen bilgilere ulaşır. Frye Curtis. Temel Bilgisayar Eğitimi. Arkadaş Yayınevi, Ankara, Frye Curtis. Microsoft Office: Ecel Arkadaş Yayınevi, Ankara, Rubin Charles L. Microsoft Word 2000 ile Çalışmak. Arkadaş Yayınevi, Ankara, Adalığ Burkay, çev. Adım adım Microsoft PowerPoint Arkadaş Yayınevi, Ankara, Proje ve Bitirme Dönem Ödevi (proje, rapor, vb) Laboratuar X KELİME İŞLEM, İLERİ-SEVİYE Metin seçenekleri kullanmak; Var olan karakter ya da paragraf biçemlerini değiştirmek KELİME İŞLEM, İLERİ-SEVİYE Bir şablondaki temel biçimlendirme ve yerleştirme seçeneklerini değiştirmek; Metin açıklamaları eklemek ya da çıkarmak; İçerik tablosu yaratmak KELİME İŞLEM, İLERİ-SEVİYE Bir belgede bölümler yaratmak; Dokümandaki bölüm kesmelerini silmek; Çoklu sütunlar yaratmak; Sütun genişliği ve aralığını değiştirmek KELİME İŞLEM, İLERİ-SEVİYE Dipnot ve son notları oluşturmak ya da silmek; Bir belgeye şifre 4. koruması eklemek; Bir tablodaki hücre birleştirme ya da ayırma seçeneklerini kullanmak 5. ÖRNEK UYGULAMA HESAP TABLOSU, İLERİ SEVİYE, Bir işlem tablosundaki hücre (göze) erimlerini isimlendirmek; 6. Koşullu biçimlendirme seçeneğini kullanmak; Sıra /ya da sütün başlıklarını dondurmak; Bir hesap çizelgesine şifre koruması eklemek 7. HESAP TABLOSU, İLERİ SEVİYE, Gelişmiş sorgu/filtreleme seçenekleri kullanmak; İşlem tabloları arasında veri / grafik bağlamak; Şablon oluşturmak/ düzenlemek HESAP TABLOSU, İLERİ SEVİYE, Tanımlanmış veri serileri için grafik türünü değiştirmek; İki 8. boyutlu bir grafiğe bir görüntü eklemek, BUGÜN, GÜN, AY, YIL gibi tarih ve zaman fonksiyonları eklemek HESAP TABLOSU, İLERİ SEVİYE, Matematiksel fonksiyonlar eklemek; istatistiksel fonksiyonlar 9. eklemek; mantıksal işlevler kullanmak 10. ARA SINAV SUNUM UYGULAMASI İLERİ SEVİYE, Tasarımda Önemli Hususlar Dinleyici sayısı, oda 11. büyüklüğü, oda ışığı etkilerinin sunum planına etkilerini anlamak. (Mikrofon, projektör gereksinimi, sunumun okunaklı olması için arka plan renginin ayarlanması gibi)

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 0 ANALİZ I MATEMATİK Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 007 ALMANCA I Bölüm / Anabilim Dalı : BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6 HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ (NORMAL ÖĞRETĠM) HEM 101 Yerel Kredisi 6 AKTS Kredisi 6 Hemşirelik Esasları I 1. 4-4-6 1. Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, hemşirelik esasları

Detaylı

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 Ankara İletişim Bilgileri: Adres: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Etlik /Ankara Tel:312-3230130

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI Acil Sağlık Hizmetleri I 0310101 1 4+2 5 6 Ön Koşul Dersler Acil sağlık hizmetleri dersinin amacı: öğrenciye yasal düzenlemeleri, acil sevisin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi vermektir. Bu dersin sonunda

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Ebelik; Ana Çocuk Sağlığı hizmetlerini yürüten, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeğe bakım veren, sağlık hizmetlerinin

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 2 3 4 T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ ( 1. YARIYIL) : OZD 101 TÜRK DİLİ I : I (GÜZ ) DERSİN KREDİSİ : 2 (2+0+0) : Dil nedir?

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ Anatomi (3 0 3) (AKTS: 6) Anatomiye Giriş. Terminoloji. Eksen-Düzlem Bilgisi,

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM YILI DERS PROGRAMI HAYATA ANLAMAK KATMAK İÇİN.

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM YILI DERS PROGRAMI HAYATA ANLAMAK KATMAK İÇİN. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM YILI DERS PROGRAMI HAYATA ANLAMAK KATMAK İÇİN. Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey yüksek kültürde ve fazilette dünya

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Gazetecilik Bölümü nün temel amacı, basın sektörüne nitelikli ve yetişmiş elemanlar kazandırmaktır. Aynı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat MATEMATİK I Ön Koşul Dersleri YOK 0301201 0302201 Kredi AKTS 1 4+0 4 5 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

AKTS T-U-K 1101001092011 ANATOMİ-I

AKTS T-U-K 1101001092011 ANATOMİ-I VET-101/ANATOMİ-I Kodu Adı Türü Yıl Yarıyıl 1101001092011 ANATOMİ-I 927001 1 3-4-5 1 9 Veteriner Anatomi I dersi, Veteriner Anatomi terminolojisi ile evcil memeli hayvanların (sığır, at, koyun, domuz,

Detaylı

EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EK 2-1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu

FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu İstanbul, 2015 İçindekiler SUNUM... 3 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Tanımı...3 MBG Bölümünün Vizyonu ve Misyonu......3

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 1. SINIF BAHAR YARIYILI DERS İÇERİKLERİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 1. SINIF BAHAR YARIYILI DERS İÇERİKLERİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 1. SINIF BAHAR YARIYILI DERS İÇERİKLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi AKTS Atatürk İlke ve İnkılâpları Tarihi-II

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 1. Sınıf Güz Dönemi (1. Dönem) Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS 0803103 Genel Kimya I 6 0 6 6 0803104 Genel Kimya Lab. I 0 4 2 2 0803112 Seçmeli Beden Eğitimi

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1., 2. ve 3. SINIFLAR İÇİN ÖĞRENCİ KILAVUZU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1., 2. ve 3. SINIFLAR İÇİN ÖĞRENCİ KILAVUZU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1., 2. ve 3. SINIFLAR İÇİN ÖĞRENCİ KILAVUZU Değerli Öğrencilerimiz, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 60 yıllık köklü geçmişiyle kuruluşundan bu yana iyi insan-iyi hekim yetiştirme

Detaylı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren yüksekokullarından birisi olan Turizm İşletmeciliği

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS) BİLGİ PAKETİ A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS) BİLGİ PAKETİ A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS) BİLGİ PAKETİ A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI 1. Bölümün amacı Elektirik Eğitimi Bölümünde okuyan öğrencilere elektrik

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2)

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2) SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ BTO1001 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I (3 2) AKTS:12 Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri;

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 4 OÖP102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 3 8 OÖP103

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEM DÖNGÜSÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ *Nişantaşı Üniversitesi* Misyon Vizyon Fakülteler

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Programın amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen,

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat 2015 ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN Kapsamlı Müfredat HAZIRLAYANLAR ve ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Maksut Coşkun Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi moskun@ankara.edu.tr Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe

Detaylı

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AŞÇILIK PROGRAMI

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AŞÇILIK PROGRAMI T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AŞÇILIK PROGRAMI A. Amaçlar Aşçılık programının temel amacı yiyecek-içecek sektöründe ihtiyaç duyulan kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerilerle donanmış

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Okul Öncesi Eğitime Giriş Erken çocukluk kavramı, Türkiye de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL SNÖ 1001 Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1 Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 İçindekiler Sunuş...5 1. GİRİŞ...6 1.1. Dokümanın Amacı... 6 1.2. Dokümanın

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS) BİLGİ PAKETİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI GIDA TEKNOLOJİSİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS) BİLGİ PAKETİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI GIDA TEKNOLOJİSİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS) BİLGİ PAKETİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI GIDA TEKNOLOJİSİ 1.DÖNEM D.KOD DERSİN ADI TEOR. UYG. TOP. ECTS 101 Türk Dili I 2 0 2 1 103 Atatürk İlke

Detaylı