ISSN: e-journal of New World Sciences Academy

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy"

Transkript

1 ISSN: NWSA-TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: Agust 2012 Accepted: January 2013 NWSA ID : A0079 ISSN : Received: Agust 2012 Zülküf Demir Ergani Ş.J.P.Y. Lütfü Gün T.E.M.L. Müdürlüğü Diyarbakır-Turkey SÜRTÜNMELİ DELMEDE EN UYGUN DEVİR SAYISI VE İLERLEME HIZININ ARAŞTIRILMASI ÖZET Bu çalışmada sürtünmeli delme yöntemi kullanılarak kalınlığı 4mm olan A7075-T651 alüminyum alaşımına, 8mm çapında delikler delinmiştir. Delme deneylerinde 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600 ve 4000d/dak dönme hızları, 20, 40, 60, 80 ve 100mm/dak ilerleme oranları kullanılmıştır. Kalınlığı 4mm olan A7075-T651 alüminyum alaşımına, koniklik açısı 36 0 h l =16mm olan, yüksek hız çeliği (HSS) takımlarla 8mm çapında delikler delinmiştir. Çalışmada, yüzey pürüzlülüğü, kovan yüksekliği, kovan çeper kalınlığı kriterlerine göre en uygun devir sayısı ve ilerleme hızı araştırılmıştır. Çalışmada düşük ilerleme oranları için düşük dönme hızları, yüksek dönme hızları için ise yüksek ilerleme oranlarının uygun olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Sürtünmeli Delme, Devir Sayısı, İlerleme Hızı, Kovan Biçimi, Yüzey Pürüzlülüğü INVESTIGATION THE OPTIMUM SPINDLE SPEED AND FEED RATE IN FRICTION DRILLING ABSTRACT In this study it was drilled 8mm diameter holes to A7075-T651 aluminium alloy, which was 4mm thickness with using friction drilling method. In this study, the selected spindle speeds were 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600, and 4000rpm, feed rates were 20, 40, 60, 80, and 100mm/min and tool material was high speed steel (HSS) tool with 36 0 conical angle and h l =16mm, tool cylindrical region lengths. It was analysed the optimum spindle speed and feed rate pairs in friction drilling of A7075-T651 aluminium alloy. At result it was investigated that for smaller spindle speeds small feed rates and for high spindle speeds high feed rates were optimum according to surface roughness, bushing height and bushing section thickness criterion. Keywords: Friction Drilling, Spindle Speed, Feed Rate, Bushing Shape, Surface Roughness

2 1. GİRİŞ (INTRODUCTION) Sürtünmeli delme, konik bir takım ile iş parçasının temas bölgesinde sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle yumuşamış iş parçasına konik takımın dalması ve iş parçasının delinmesi şeklinde meydana gelen, talaşsız, temiz ve geleneksel olmayan, form delme, akıcı delme ve sürtünmeli karıştırmalı delme, geleneksel olmayan bir delik delme yöntemidir. Bu imalat yönteminin amacı, ince cidarlı malzemelerde işlem sonunda meydana gelen kovan yardımıyla bağlantı uzunluğunun arttırılmasıdır. İşlemde, sürtünme etkisi ile iş parçasının sıcaklığı yükselir ve iş parçası yumuşar, yumuşamış iş parçasına takım dalar ve delik elde edilir. Malzemeye dalan takım yumuşamış malzemeyi ilerleme doğrultusunda iterek deliğin alt kısmında, bağlantı uzunluğunu arttıran kovanı oluşturur. Malzemenin bir kısmı yukarıya akarken diğer bir kısmı da, takımın devir sayısı ve ilerleme hareketinin etkisi ile çevreye yayılır [1, 2, 3 ve 4]. Sürtünmeli delme işleminde en etkili olan parametreler devir sayısı, ilerleme hızı ve takım koniklik açılarıdır. Devir sayısı ve takım koniklik açısı, takım iş parçası temas alanında meydana gelen sıcaklık miktarını etkileyen en önemli parametrelerdir. Devir sayısının artışı ve koniklik açısının azalması ile bölgede oluşan sıcaklık miktarı artar. ilerleme hızı ise işlemin tamamlama sürecini etkileyen parametre olup ilerleme hızının artışı ile işlem süresi kısalır [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12]. Sürtünmeli delme işleminde devir sayısı, ısı oluşumu ve yüzey pürüzlülüğü üzerindeki en etkili parametrelerdir. Devir sayısının artışı ile gerekli olan enerji miktarı azalır, takım-iş parçası yüzey temas bölgesine ısı girişi ve iş parçasının sıcaklığı artar. Devir sayısının değişmesi ile oluşan kovanın biçiminde bir değişiklik olmazken, devir sayısının yükselmesi ile oluşan kovanın taç yaprağı biçiminde meydana gelme olasılığı ile kovanda meydana gelen çatlak ve yarık miktarı artar. Devir sayısının artması ile itme kuvveti, dönme momenti, yüzey pürüzlülüğünün değeri (R a ) azalır. Devir sayısının çok yüksek olması durumunda, akan malzeme delik yüzeylerine yapışır ve yüzey kalitesini düşer. Sürtünmeli delme işleminde iş parçasının kalınlığına ve delinecek delik çapına bağlı olarak uygun seçilmiş devir sayısı, takım ömrünü uzatır [4-6, 10]. İşlem sırasında meydana gelen maksimum ısı miktarı yaklaşık olarak, iş parçası malzemesinin ergime sıcaklığının 1/2-1/3 katı arasındadır. Malzeme kalınlığının delik çapına (t/d) oranı, oluşan kovanın biçimi ve yüksekliği için önemli bir parametredir. Bu oranın artmasıyla kovan oluşumunu sağlayan malzeme miktarı artar [4]. İlerleme hızının artışıyla itme kuvveti, gerekli olan güç miktarı ve dönme momenti artar. İtme kuvvetinin ve dönme momentinin hızlı bir şekilde artması, pratik olarak ilerleme hızının yüksek olduğunun göstergesidir. Takımın iş parçasına dalma zamanı ilerleme hızına bağlıdır. Sürtünmeli delme işleminde harcanan enerji miktarı, ilerleme hızından bağımsızdır. Yüksek ilerleme oranlarında, takım iş parçası yüzey temas alanında oluşan ısı miktarı azalır, iş parçası yeterince yumuşamaz, akan malzeme deliğin yüzeyine yapışır ve yüzey pürüzlülüğü (Ra) artar. İlerleme hızının çok düşük olması durumunda yüzey temas alanında meydana gelen ısı miktarı artar, sürtünmeli delme işleminin süresi uzar ve işlenen deliğin yüzeyinde farklı soğuma bölgeleri meydana gelir. Deliğin giriş kısmına yakın yüzeyinin alt kısımları daha hızlı soğuduğundan takım iş parçasına yapışır ve yüzey kalitesi düşer [4, 5, 10, 11]. 2. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ (RESEARCH SIGNIFICANCE) Bu çalışmada, literatür çalışmalarından farklı olarak A7075-T651 alüminyum alaşımının yüksek hız çeliği (HSS) takım ile sürtünmeli 8

3 delme işleminde yüzey pürüzlülüğü, kovan yüksekliği, kovan biçimi ve kovan çeper kalınlığı kriterlerine göre en uygun devir sayısı ve ilerleme hızı çifti araştırılmıştır. Sürtünmeli delme işleminin amacı ince cidarlı malzemelerde bağlantı uzunluğunun ve dayanımının artırılmasıdır. Sürtünmeli delme işlemini etkileyen önemli parametreler, devir sayısı, ilerleme hızı, takım koniklik açısı, takımın boyutları, takım uç açısı, malzeme kalınlığı, delik çapı ve malzemenin cinsidir. Meydana gelen ısı miktarı delme yönteminin mekaniğini oluşturduğundan, takım-iş parçası temas bölgesinde oluşan ısı miktarını etkileyen devir sayısı, ilerleme hızı ve takım koniklik açısıdır. Bu parametrelerden özellikle devir sayısı ve ilerleme hızı çifti işlem ısısını ve dolayısıyla delme işleminin sonucunu etkileyen kritik bir -parametredir. Bu çalışmada A7075-T651 alüminyum alaşımının sürtünmeli delme işlemi için en uygun devir sayısı ve ilerleme hızı çifti araştırılmıştır. 3. DENEYSEL ÇALIŞMA (EXPERIMENTAL METHOD) Deneysel çalışma, HESSAP True Trace C 360/3D 1095 Model Kopya Freze tezgâhında yapılmıştır (Şekil 1). 2400, 3600 ve 4800d/dak dönme hızları, 50, 75 ve 100mm/dak ilerleme oranları seçilmiştir. Koniklik açısı 36 0, silindirik bölgenin uzunluğu h l =16mm olan yüksek hız çeliği (HSS) takımlarla (Şekil 2), kesit kalınlığı 4mm olan A7075-T651 alüminyum alaşımına 10mm çapında delikler delinmiştir. Şekil 1. Deney Düzeneği (Figure 1. Experimental Setup) 70x500mm ebatlarında hazırlanmış numuneler, hazırlanmış özel bağlama kalıbı ile tezgâhın tablasına bağlanmıştır. Tezgâhın malafa miline bağlanmış yüksek hız çeliği (HSS) takımlarla, A7075-T651 alüminyum alaşımı plakalarına sürtünmeli delme yöntemiyle delikler delinmiştir İşlem sırasında, iş parçası malzemesinin sıcaklığı oda sıcaklığında olmuştur. Her delik işlendikten sonra iş parçası malzemesinin sıcaklığının oda sıcaklığına düşmesi için beklenmiştir. 9

4 ØD ØD 1 Ød ß α A hc L T a hl hn b Şekil 2. Takımların geometrik boyutları a) Takımın geometrisi b)takım fotoğrafları (Figure 2. The dimension of tools a) Tool geometry b) Tools Pictures) Deliklerin yüzey pürüzlülük değerleri, Taylor Hobson Surtronik 3+ marka cihaz ile 0.25mm mesafede, kovan yüksekliği ise derinlik mikrometresi ile ölçülmüştür. Yüzey pürüzlülüğü ölçme düzeneği Şekil 3 a da ve derinlik mikrometresi ise Şekil 3 b de gösterilmiştir. Yüzey pürüzlülüğü değerleri µm birimi, kovan yüksekliği ise mm birimi cinsinden ölçülüştür. a b Şekil 3. a)yüzey pürüzlülüğü ölçme cihazı ve düzeneği, b)derinlik mikrometresi (Figure 3. a)surface roughness measuring device and setup, b) Depth micrometer) 4. BULGULAR VE TARTIŞMALAR (FINDINGS AND DISCUSSIONS) Deneysel çalışmada, A7075-T651 alüminyum alaşımının sürtünmeli delme işleminde yüzey pürüzlülüğü, kovan yüksekliği, kovan çeper kalınlığı ve kovan biçimi kriterlerine göre en uygun devir sayısı ve ilerleme hızı çifti araştırılmıştır. A7075-T651 alüminyum alaşımının yüksek hız çeliği takımla sürtünmeli delme işleminde yüzey pürüzlülüğüne göre en uygun devir sayısı ve ilerleme hızı Şekil 4 teki grafikte gösterilmiştir. Sürtünmeli delme işleminde devir sayısının artışı ile ısı miktarı artarken ilerleme hızının artışı ile ısı miktarı azalmıştır. İşlem, 10

5 Yüzey Pürüzlülüğü (R a =µm) ısı etkisiyle malzemenin akabilecek düzeyde yumuşaması esasına dayanan bir delme işlemi olduğundan devir sayısı ve ilerleme hızı çifti, işlem sırasında oluşan ısı miktarını etkileyen en önemli parametre olduğu görülmüştür. Takım-iş parçası malzemelerinin ısıl iletkenlik katsayıları önemli rol oynamıştır. Yüksek hız çeliği (HSS) takımın ısıl iletkenlik katsayısı 21w/m-K, A7075-T651 alüminyum alaşımının ısıl iletkenlik katsayısı ise 130w/m-K dır. En düşük yüzey pürüzlülüğü kriterine göre 20mm/dak ilerleme hızı için en uygun devir sayısının 1600d/dak dan daha küçük olduğu, 40mm/dak ilerleme hızı için en uygun devir sayısının 2000d/dak, 60mm/dak ilerleme hızı için en uygun devir sayısının 2400d/dak, 80mm/dak,,ilerleme hızı için en uygun devir sayısının 3200d/dak ve 100mm/dak, ilerleme hızı için en uygun devir sayısının 3600d/dak olduğu görülmüştür. A7075-T651 alüminyum alaşımının yüksek hız çeliği takımla sürtünmeli delme işleminde daha kaliteli yüzey elde etmek ve en düşük yüzey pürüzlülüğü değerleri için uygun devir sayısı ve ilerleme oranları seçilmelidir. Sürtünmeli delme işlemi ısı etkisiyle malzemenin yumuşaması ve akması esasına dayandığından takım-iş parçası yüzey temasa alanında meydana gelen ısı miktarı seçilmiş devir sayısı ve ilerleme hızı tarafından etkilenmiştir. Düşük ilerleme oranları için düşük dönme hızları ve yüksek ilerleme oranları için ise yüksek dönme hızları seçilmelidir. 4000d/dak devir sayısında meydana gelen ısı etkisiyle ergime fazla olduğundan dolayı ergimiş malzeme delik yüzeyine sıvanmış ve yüzey pürüzlülüğü artmıştır (mm/dak) 40 (mm/dak) 60 (mm/dak) Devir Sayısı(d/dak) Şekil 4. Yüzey pürüzlülüğüne göre en uygun devir sayısı ve ilerleme hızı. (Figure 4. a) The optimum spindle speed and feed rate according to surface roughness) Deneysel çalışmanın sonucunda elde edilen yüzey Pürüzlülüğü değerlerine göre en uygun devir sayısı ve ilerleme hızı çifti Şekil 5 teki grafikte gösterilmiştir. 11

6 İlerleme Hızı (mm/dak) Devir Sayısı (d/dak) Şekil 5. Devir sayısı ve ilerleme hızı yüzey pürüzlülüğüne etkisi. (Figure 5. a)the effect of spindle speed and feed rate on the surface roughness) İlerleme hızının artışı ile sürtünmeli delme işleminde deformasyonun etkisi artmış ve akan malzeme radyal doğrultuda deliğin çevresine yayıldığından kovan yüksekliği azalmıştır. Yüksek dönme hızlarında meydana gelen dönme momentinin etkisi ile malzeme radyal doğrultuda yayıldığından kovan yüksekliği azalmış, düşük dönme hızlarında ise elde edilen kovan yüksekliği değerleri daha fazla olduğu görülmüştür. Devir sayısının artışı ile ergime sıcaklığı artmış ve malzeme yeterince yumuşamıştır. Fakat yumuşamış malzeme, yüksek dönme hızlarında dönme momentinin etkisi ile deliğin çevresine doğru akmış, kovan yüksekliği azalmıştır. Daha büyük kovan yüksekliği değerlerine göre en uygun devir sayısı ve ilerleme hızı Şekil 6 daki grafikte gösterilmiştir. En uygun devir sayısı ve ilerleme hızı, büyük kovan yüksekliği değerlerine göre belirlenmiştir. En büyük kovan yüksekliği kriterine göre tüm ilerleme oranlarında 800d/dak devir sayısında takım-iş parçası yüzey temas alanında yeterli ısı meydana gelmediğinden iş parçası yeterince yumuşamamış, akmamış ve kovanın şekillenmesinde deformasyon etkili olmuş ve kovan yüksekliği artmıştır. 4000d/dak devir sayısında ise takım-iş parçası yüzey temas alanında yeterli ısı meydana gelmiş, iş parçası yumuşamış ve aktığından dolayı kovan yüksekliği artmıştır. Böylece en büyük kovan yüksekliği değerleri, düşük dönme hızlarında (800d/dak) deformasyon etkisiyle, yüksek dönme hızlarında (4000d/dak) ise ergimiş ve yumuşamış malzemenin akması sonucu elde edilmiştir. İlerleme hızı kovan yüksekliğine etkisi devir sayısına göre daha az olmuştur. 12

7 Kovan Yüksekliği (mm) 6,8 20 (mm/dak) 40 (mm/dak) 60 (mm/dak) 6,6 6,4 6, Devir Sayısı(d/dak) Şekil 6. Kovan yüksekliğine göre en uygun devir sayısı ve ilerleme hızı. (Figure 6. a) The optimum spindle speed and feed rate according to bushing height) İlerleme hızının artışı ile sürtünmeli delme işleminde deformasyonun etkisi artmış ve akan malzeme radyal doğrultuda deliğin çevresine yayıldığından kovan çeper kalınlığı artmıştır. Yüksek dönme hızlarında meydana gelen dönme momentinin etkisi ile malzeme radyal doğrultuda çevreye yayıldığından dolayı kovanın çeper kalınlığı azalmış, düşük dönme hızlarında ise deformasyonun ve takımın akan malzemeye radyal doğrultuda uyguladığı basınç etkisi ile kovan çeper kalınlığı artmıştır. Devir sayısının artışı ile ergime sıcaklığı artmış ve malzeme yeterince yumuşamış, düşey doğrultuda aktığından kovan çeper kalınlığı azalmıştır. Daha yüksek kovan çeper kalınlığı değerlerine göre en uygun devir sayısı ve ilerleme hızı Şekil 7 deki grafikte gösterilmiştir. En uygun devir sayısı ve ilerleme hızı, büyük kovan çeper kalınlığı değerlerine göre belirlenmiştir. En büyük kovan çeper kalınlıkları, 20 ve 40mm/dak ilerleme oranlarında, 1200d/dak devir sayısında, 60, 80 ve 100mm/dak ilerleme oranlarında, 1600d/dak devir sayısında elde edilmiştir. İlerleme hızının kovan çeper kalınlığına etkisi devir sayısına göre daha az olduğu görülmüştür. 13

8 Kovan Çeğer Kalınlığı (mm) 2 20 (mm/dak) 40 (mm/dak) 60 (mm/dak) 1,9 1,8 1,7 1,6 1, Devir Sayısı(d/dak) Şekil 7. Kovan çeper kalınlığına göre en uygun devir sayısı ve ilerleme hızı. (Figure 7. The optimum spindle speed and feed rate according to bushing wall thickness) Şekil 8 de A7075-T651 alüminyum alaşımının yüksek hız çeliği (HSS) takım ile sürtünmeli delme işleminde meydana gelen kovan biçimlerinin fotoğrafları gösterilmiştir. A7075-T651 alüminyum alaşımı gevrek malzeme olduğundan meydana gelen kovanın biçiminde, çatlak ve yarıklar fazla olmuştur. Devir sayısının artışı ile dönme momenti artmıştır. Dönme momentinin etkisiyle yumuşamış ve akmış malzeme radyal doğrultuda ve çevreye yayılmış malzemenin miktarı artmıştır. Kovan oluşumunu sağlayan malzeme miktarı ise azaldığından meydana gelen kovanda çatlak ve yarıkların oluşumu artmıştır. A7075-T651 alüminyum alaşımı gevrek malzeme olduğundan devir sayısı ve ilerleme hızının değişimiyle kovan biçimi de değişmiştir. Artan devir sayısı ve ilerleme hızı ile kovandaki çatlak, yarık ve yırtıkların miktarı artmıştır. İlerleme hızının artışı ile meydana gelen çatlak miktarı devir sayısının artışı ile meydana gelen çatlak miktarından daha az olmuştur. İlerleme hızının kovan biçimi üzerindeki etkisi devir sayısının etkisinden daha az olduğu görülmüştür. 14

9 20mm/dak 40mm/dak 60mm/dak 80mm/dak 100mm/dak 800d/dak 1200d/dak 1600d/dak 2000d/dak 2400d/dak 2800d/dak 3200d/dak 3600d/dak 4000d/dak Şekil 8. Kovan biçimleri (Figure 8. Bushing shapes) 5. SONUÇ VE ÖNERİLER (CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS) Sürtünmeli delmede, yüzey pürüzlülüğünü etkileyen en önemli parametre, takım iş parçası yüzey temas alanında meydana gelen ısı etkisiyle iş parçası malzemesinin yeterince yumuşaması, akması ve işlemde deformasyonların etkisinin azalmasıdır. İşlem sıcaklığını etkileyen en önemli parametreler ise devir sayısı ve ilerleme hızı çiftidir. 15

10 En düşük yüzey pürüzlülüğü kriterine göre 20mm/dak ilerleme hızı için en uygun dönme hızlarının 800d/dak, 40mm/dak ilerleme hızı için en uygun devir sayısının 1200 ve 1600d/dak, 60mm/dak ilerleme hızı için en uygun devir sayısının 2000, 2400 ve 4000d/dak, 80mm/dak ilerleme hızı için en uygun dönme hızlarının 2800, 3200 ve 3600d/dak ve 100mm/dak ilerleme hızı için en uygun devir sayısının 3600d/dak olduğu görülmüştür. 4000d/dak devir sayısında meydana gelen ısı etkisiyle ergime fazla olduğundan ergimiş malzeme delik yüzeyine sıvanmış ve yüzey pürüzlülüğü artmıştır. En büyük kovan yüksekliği kriterine göre tüm ilerleme oranları için 1200d/dak dan daha küçük dönme hızlarında deformasyonların etkisinden dolayı 4000d/dak devir sayısında ise malzemenin ergime sonucu düşey doğrultuda akmasından dolayı daha büyük kovan yüksekliği değerleri elde edilmiştir. En büyük kovan çeper kalınlığı kriterine göre tüm ilerleme oranları için 1600d/dak dan daha küçük dönme hızlarında daha büyük kovan çeper kalınlığı elde edilirken 1600d/dak dan daha büyük dönme hızlarında ise artan dönme momentinin etkisiyle malzemenin çevreye yayılan malzeme miktarı artmış ve kovan çeper kalınlığı azalmıştır. A7075-T651 alüminyum alaşımını gevrek malzeme olduğundan devir sayısı ve ilerleme hızının değişimiyle kovan biçimi de değişmiştir. Artan devir sayısı ve ilerleme hızı ile kovan biçiminde meydana gelen çatlakların sayısı ve boyutu artmıştır. KAYNAKLAR (REFERENCES) 1. Van Geffen, J.A., (1976). Piercing Tools, US Patent Van Geffen, J.A., (1979). Methods and Apparatuses for Forming by Frictional Heat And Pressure Holes Surrounded Each by a Boss in a Metal Plate Or the Wall of a Metal Tube, US Patent Van Geffen, J.A., (1980). Rotatable Piercing Tools for Forming Bossed Holes, US Patent Miller, S.F., Tao, j., and Shih, A.J., (2006). Friction Drilling of Cast Metals, International Journal of machine Tool and Manufacture, Chow, H.M., Lee, S.M., and Yang, L.D., (2008). Machining Characteristics Study of Friction Drilling on AISI 304 Stainless Steel, Journal of Materials Processing Technology, 207, Lee, S.M., Chow, H.M., Huang, F.Y., and Yan, B.H., (2009). Friction Drilling of Austenitic Stainless Steel by Uncoated and PVD AlCrN TiAlN Coated Tungsten Carbide Tools, International Journal of Machine Tools and Manufacture, 49, Gopal Krichna, P.V., Kishore, K., and Satyanarayana, V.V., (2010). Some Investigations in Friction Drilling AA6351 Using High Speed Steel Tools, ARPN Journal Engineering and Applied Sciences, 5, Doğru, N., (2010). AISI 1010 Çelik Malzemenin Sürtünmeli Delme Yöntemiyle Delinmesinde İşleme Karakteristiklerinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ. 9. Miller, S.F., Blau, P., Shih, A.J., (2005). Microstructural Alterations Associated with Friction Drilling of Steel, Aluminum and Titanium, Journal of Materials Engineering and Performance, 14, Lee, S.M. Chow, H.M., and Yan, B.H., (2007). Friction drilling of IN 713LC cast superalloy, Materials and manufacturing Process, 22,

11 11. Miller, S.F., Wang, H., and Shih, A.J., (2006). Experimental and Numerical Analysis of the Friction Drilling Process, Journal of Manufacturing Science and Engineering, 128, Miller, S.F., and Shih, A.J., (2007). Thermo Mechanical Finite Element Modelling of the Friction Drilling process, Department of Mechanical Engineering, University of Michigan, Ann Arbor MI 48109, 129,

St 37 ÇELİĞİNİN SÜRTÜNMELİ VE GELENEKSEL DELME İŞLEMLERİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN ARAŞTIRILMASI

St 37 ÇELİĞİNİN SÜRTÜNMELİ VE GELENEKSEL DELME İŞLEMLERİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN ARAŞTIRILMASI 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye St 37 ÇELİĞİNİN SÜRTÜNMELİ VE GELENEKSEL DELME İŞLEMLERİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN ARAŞTIRILMASI Cebeli ÖZEK a, * Zülküf DEMİR b a Fırat

Detaylı

St 37 ÇELİĞİNİN SÜRTÜNMELİ DELİNMESİNDE OPTİMUM DÖNME HIZI VE İLERLEME ORANININ ARAŞTIRILMASI ÖZET ABSTRACT

St 37 ÇELİĞİNİN SÜRTÜNMELİ DELİNMESİNDE OPTİMUM DÖNME HIZI VE İLERLEME ORANININ ARAŞTIRILMASI ÖZET ABSTRACT St 37 ÇELİĞİNİN SÜRTÜNMELİ DELİNMESİNDE OPTİMUM DÖNME HIZI VE İLERLEME ORANININ ARAŞTIRILMASI Cebeli ÖZEK 1, Zülküf DEMİR 2 1 cozek@firat.edu.tr Fırat Üniversitesi, 23190 Elazığ 2 zulkuff75@gmail.com Fırat

Detaylı

mühendislikdergisi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yumu u akan malzeme pul

mühendislikdergisi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yumu u akan malzeme pul mühendislikdergisi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Cilt: 4,, 3-9 A7075- inmesinde kovan 1 2,* 1 2 meydana gelen na delme delme olarak da Yumu u akan malzeme pul umunu u, g - 2 mm, 4 mm, 6 mm,

Detaylı

A7075-T651 ve St 37 Alaşımlarının Sürtünmeli Delinmesinde Kovanı Oluşturan Malzeme Hacminin Araştırılması

A7075-T651 ve St 37 Alaşımlarının Sürtünmeli Delinmesinde Kovanı Oluşturan Malzeme Hacminin Araştırılması A7075-T651 ve St 37 Alaşımlarının Sürtünmeli Delinmesinde Kovanı Oluşturan Malzeme Hacminin Araştırılması Zülküf DEMİR Batman Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İmalat Mühendisliği Bölümü, 72100, Batman,

Detaylı

Zülküf Demir Accepted: January 2013 Ergani Ş.J.P.Y.Lütfü Gün T.E.M.L. Müd.ğü. ISSN : 1308-7231 Diyarbakir-Turkey

Zülküf Demir Accepted: January 2013 Ergani Ş.J.P.Y.Lütfü Gün T.E.M.L. Müd.ğü. ISSN : 1308-7231 Diyarbakir-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy NWSA-ENGINEERING SCIENCES Received: September 2012 Zülküf Demir Accepted: January 2013 Ergani Ş.J.P.Y.Lütfü Gün T.E.M.L. Müd.ğü NWSA ID : 2013.8.1.1A0341

Detaylı

Volume 7, Issue 2/2 (2017) Cilt 7 Sayı 2/2 (2017)

Volume 7, Issue 2/2 (2017) Cilt 7 Sayı 2/2 (2017) Batman University Journal of Life Sciences Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi Volume 7, Issue 2/2 (2017) Cilt 7 Sayı 2/2 (2017) A7075-T651 Alaşımının Sürtünmeli Delinmesinde Ön-delik Çap ve Derinliğinin

Detaylı

SÜRTÜNMELİ DELME İŞLEMİNDE VİDA SIYIRMA KUVVETİNİN ARAŞTIRILMASI INVESTIGATE THE PULLOUT FORCE OF SCREWS IN FRICTION DRILLING

SÜRTÜNMELİ DELME İŞLEMİNDE VİDA SIYIRMA KUVVETİNİN ARAŞTIRILMASI INVESTIGATE THE PULLOUT FORCE OF SCREWS IN FRICTION DRILLING SÜRTÜNMELİ DELME İŞLEMİNDE VİDA SIYIRMA KUVVETİNİN ARAŞTIRILMASI Zülküf DEMİR a ve Cebeli ÖZEK b a, Batman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü, Batman/TÜRKİYE,zulkuf.demir@batman.edu.tr

Detaylı

Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi

Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(1),2013 43 KSU. Journal of Engineering Sciences, 16(1),2013 Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi Vedat TAŞDEMİR 1 * 1 Kahramanmaraş

Detaylı

AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ

AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ THE EFFECT

Detaylı

Farklı Elektrotlar ile Delik Delme İşlemlerinde Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi

Farklı Elektrotlar ile Delik Delme İşlemlerinde Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi Farklı Elektrotlar ile Delik Delme İşlemlerinde Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi Examination of Surface Roughness in the Hole Drilling Process with Different Electrodes Volkan Yılmaz 1 *, Ceren Y. Yılmaz

Detaylı

KAPLAMA ÇEŞİDİ VE İŞLEME PARAMETRELERİNE BAĞLI OLARAK TAKIM-TALAŞ ARAYÜZEY SICAKLIĞI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNDEKİ DEĞİŞİM

KAPLAMA ÇEŞİDİ VE İŞLEME PARAMETRELERİNE BAĞLI OLARAK TAKIM-TALAŞ ARAYÜZEY SICAKLIĞI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNDEKİ DEĞİŞİM 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 1-15 Mayıs 009, Karabük, Türkiye KAPLAMA ÇEŞİDİ VE İŞLEME PARAMETRELERİNE BAĞLI OLARAK TAKIM-TALAŞ ARAYÜZEY SICAKLIĞI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNDEKİ

Detaylı

ORTAGONAL KESME İŞLEMİNDE KESİCİ TAKIM KAPLAMA MALZEMESİNİN TALAŞ KAYMA AÇISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN MODELLENMESİ

ORTAGONAL KESME İŞLEMİNDE KESİCİ TAKIM KAPLAMA MALZEMESİNİN TALAŞ KAYMA AÇISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN MODELLENMESİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 10- Balıkesir ORTAGONAL KESME İŞLEMİNDE KESİCİ TAKIM KAPLAMA MALZEMESİNİN TALAŞ KAYMA AÇISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN MODELLENMESİ Kubilay ASLANTAŞ*,

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Östenitik paslanmaz çelik, Kesme kuvveti, Sonlu elemanlar metodu.

Anahtar Kelimeler: Östenitik paslanmaz çelik, Kesme kuvveti, Sonlu elemanlar metodu. TALAŞLI İMALATTA DEĞİŞİK KESME PARAMETRELERİYLE DENEYSEL VE NÜMERİK KESME KUVVETİ DEĞERLERİNİN UYUMLULUĞUNUN İNCELENMESİ Mehmet AYDIN, mehmet.aydin@bilecik.edu.tr, Bilecik Üniversitesi, 11210, Bilecik

Detaylı

DENEY 2 KESME HIZININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

DENEY 2 KESME HIZININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Kesme Hızının Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin İncelenmesi 1/5 DENEY 2 KESME HIZININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1. AMAÇ Bu deneyin amacı; üretilen parçaların yüzey pürüzlülüğünü belirlemek

Detaylı

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler. İdari Görevler

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler. İdari Görevler Adı-Soyadı : Ergün EKİCİ Kişisel Bilgiler Unvan: Yrd. Doç. Dr. E-posta: ergunekici@uludag.edu.tr Telefon: Göreve Başlama Tarihi : Uzmanlık Alanları: Kesici takım teknolojileri, Hacim kalıpçılığı, CAD-CAM

Detaylı

TEL EROZYON YÖNTEMİ İLE İŞLENEN KALIP ÇELİKLERİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE ETKİSİ

TEL EROZYON YÖNTEMİ İLE İŞLENEN KALIP ÇELİKLERİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE ETKİSİ TMMOB Makine Mühendisleri Odası Konya Şubesi IV. Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi 24-25 Kasım 2007 TEL EROZYON YÖNTEMİ İLE İŞLENEN KALIP ÇELİKLERİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE

Detaylı

TiN KAPLANMIŞ KESİCİ TAKIMLARDA GERİLME ANALİZİ VE TAKIM-TALAŞ ARA YÜZEYİNDEKİ SÜRTÜNME KATSAYISININ ETKİSİ

TiN KAPLANMIŞ KESİCİ TAKIMLARDA GERİLME ANALİZİ VE TAKIM-TALAŞ ARA YÜZEYİNDEKİ SÜRTÜNME KATSAYISININ ETKİSİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : 9 : : 85-9 TiN KAPLANMIŞ

Detaylı

Yunus KAYIR a*, Ahmet AYTÜRK a. Geliş Tarihi/Received : 08.12.2011, Kabul Tarihi/Accepted : 20.02.2012

Yunus KAYIR a*, Ahmet AYTÜRK a. Geliş Tarihi/Received : 08.12.2011, Kabul Tarihi/Accepted : 20.02.2012 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 18, Sayı 1, 2012, Sayfa 61-71 AISI 316Ti Paslanmaz Çeliğin İşlenebilirlik Karakteristiklerinin İncelenmesi Investigation of Machinability Characteristics

Detaylı

HSS Torna Kalemindeki Talaş Açısının Kesme Kuvvetlerine Etkisi

HSS Torna Kalemindeki Talaş Açısının Kesme Kuvvetlerine Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 7 Sayı: 3 s. 211-215, 2004 Vol: 7 No: 3 pp. 211-215, 2004 HSS Torna Kalemindeki Talaş Açısının Kesme Kuvvetlerine Etkisi Abdullah DURAN, Adem ACIR Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Al-5005 in DELİNMESİNDE DELME PARAMETRELERİNİN ÇAPAK OLUŞUMUNA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Al-5005 in DELİNMESİNDE DELME PARAMETRELERİNİN ÇAPAK OLUŞUMUNA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI . Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi - Kasım - Balıkesir Al-55 in DELİNMESİNDE DELME PARAMETRELERİNİN ÇAPAK OLUŞUMUNA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Erkan Bahçe*, Erol Kılıçkap**, Cihan ÖZEL*** *ebahce@inonu.edu.trinönü

Detaylı

AA5052 ALAŞIMININ İŞLENMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

AA5052 ALAŞIMININ İŞLENMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 3 : 295-301

Detaylı

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN: İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455 ORTA KARBONLU AISI1040 İMALAT ÇELİĞİNE UYGULANAN SICAK DÖVME İŞLEMİNİN MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Gültekin

Detaylı

YÜKSEK HIZLI TALAŞLI İŞLEMEDE YÜZEY KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

YÜKSEK HIZLI TALAŞLI İŞLEMEDE YÜZEY KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ YÜKSEK HIZLI TALAŞLI İŞLEMEDE YÜZEY KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ 1 Mustafa Hamamcı, 2* Eyüp Sabri Topal 1 Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Kayseri, mhamamci@erciyes.edu.tr

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2 (2014) 271 277 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Polimer Malzemelerin Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağı Bekir ÇEVİK a,* a

Detaylı

AISI 1050 Çeliğinin Delinmesinde Kesme Parametrelerinin ve Kaplama Uygulamasının Dairesellikten Sapma (Ovalite) Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

AISI 1050 Çeliğinin Delinmesinde Kesme Parametrelerinin ve Kaplama Uygulamasının Dairesellikten Sapma (Ovalite) Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:16 Sayı: 3 s.105-109, 2013 Vol: 16 No: 3 pp.105-109, 2013 AISI 1050 Çeliğinin Delinmesinde Kesme Parametrelerinin ve Kaplama Uygulamasının Dairesellikten

Detaylı

ISSN: El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 4, No: 2, 2017 ( )

ISSN: El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 4, No: 2, 2017 ( ) www.tubiad.org ISSN:2148-3736 El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 4, No: 2, 2017 (234-248) El-Cezerî Journal of Science and Engineering Vol: 4, No: 2, 2017 (234-248) ECJSE Derleme / Review Mehmet

Detaylı

SAVUNMA SANAYİNDE KULLANILAN PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENEBİLİRLİKERİNİN İNCELENMESİ

SAVUNMA SANAYİNDE KULLANILAN PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENEBİLİRLİKERİNİN İNCELENMESİ SAVUNMA SANAYİNDE KULLANILAN PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENEBİLİRLİKERİNİN İNCELENMESİ Yunus KARTAL 1, A.Alper YONTAR 2 1,2. KırıkkaleÜniversitesi, MühendislikFakültesi, Makine MühendisliğiBölümü, Kırıkkale,

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Mak. Müh. Kaan ÖZEL YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisliği ANA

Detaylı

İlker EKER a ve İbrahim SEVİM b, * Geliş Tarihi/Received: 06.05.2009, Kabul Tarihi/Accepted: 02.06.2009

İlker EKER a ve İbrahim SEVİM b, * Geliş Tarihi/Received: 06.05.2009, Kabul Tarihi/Accepted: 02.06.2009 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, 2009, Sayfa 137-141 6061 Alüminyum Alaşımının Sürtünme Karıştırma Kaynak Yöntemi ile Kaynak Edilebilirliğinin İncelenmesi Investigation

Detaylı

PİRİNÇ MALZEMENİN MİKRO-EKSTRÜZYON İŞLEMİNDE NUMUNE ve TANE BOYUTUNUN İŞLEM KUVVETİ ÜZERİNE ETKİSİ

PİRİNÇ MALZEMENİN MİKRO-EKSTRÜZYON İŞLEMİNDE NUMUNE ve TANE BOYUTUNUN İŞLEM KUVVETİ ÜZERİNE ETKİSİ PİRİNÇ MALZEMENİN MİKRO-EKSTRÜZYON İŞLEMİNDE NUMUNE ve TANE BOYUTUNUN İŞLEM KUVVETİ ÜZERİNE ETKİSİ *Muhammet Yalçın, Ahmet Parasız Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Sakarya Üniversitesi, Türkiye

Detaylı

TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ

TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ Bekir ÇEVİK 1 ÖZET Bu çalışmada, polietilen malzemelerin sürtünme karıştırma nokta kaynağına bakalit ara

Detaylı

Investigaton of the Effects of Cutting Parameters on The Surface Roughness, Tool Temperature and Thrust Force in Drilling of AA 7075-T6 Alloy

Investigaton of the Effects of Cutting Parameters on The Surface Roughness, Tool Temperature and Thrust Force in Drilling of AA 7075-T6 Alloy Politeknik Dergisi, 17; (2) : 419-425 Journal of Polytechnic, 17; (2) : 419-425 AA 7075-T6 Alaşımının Delinmesinde Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğü, Takım Sıcaklığı Ve İlerleme Kuvvetine Etkilerinin

Detaylı

AISI D6 İŞ PARÇASININ TORNALANMASINDA YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ ÖZET ABSTRACT

AISI D6 İŞ PARÇASININ TORNALANMASINDA YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ ÖZET ABSTRACT AISI D6 İŞ PARÇASININ TORNALANMASINDA YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ Nihat PARLAK 1, Latif ÖZLER 2, Mehmet Erbil ÖZCAN 3 1 n.parlak@alparslan.edu.tr Muş Alparslan Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Muş

Detaylı

AA 7075 DELİNMESİNDE KULLANILAN SOĞUTMA TEKNİĞİNİN PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİSİ

AA 7075 DELİNMESİNDE KULLANILAN SOĞUTMA TEKNİĞİNİN PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİSİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 4, Article Number: 1A0052 ENGINEERING SCIENCES Received: April 2009 Accepted: September 2009 Series : 1A ISSN : 1308-7231

Detaylı

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Alptekin Kısasöz 1,a, Ahmet Karaaslan 1,b 1 Yildiz Technical University, Department of Metallurgical

Detaylı

Sığ ve derin kriyojenik işlem uygulanmış karbür takımların kesme kuvvetlerine etkisi

Sığ ve derin kriyojenik işlem uygulanmış karbür takımların kesme kuvvetlerine etkisi Sığ ve derin kriyojenik işlem uygulanmış karbür takımların kesme kuvvetlerine etkisi Sıtkı AKINCIOĞLU 1 *, Hasan GÖKKAYA 2, İlyas UYGUR 3 1* Duzce University, Gümüşova Vocational School of Higher Education,

Detaylı

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir.

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir. Günümüz endüstrisinde en yaygın kullanılan Direnç Kaynak Yöntemi en eski elektrik kaynak yöntemlerinden biridir. Yöntem elektrik akımının kaynak edilecek parçalar üzerinden geçmesidir. Elektrik akımına

Detaylı

TAKIM ÖMRÜ MODELLERİNDE SERMET KESİCİ TAKIMLAR İÇİN n ÜSTEL DEĞERLERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI

TAKIM ÖMRÜ MODELLERİNDE SERMET KESİCİ TAKIMLAR İÇİN n ÜSTEL DEĞERLERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye TAKIM ÖMRÜ MODELLERİNDE SERMET KESİCİ TAKIMLAR İÇİN n ÜSTEL DEĞERLERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI Salih KORUCU a, Eylem Satı KANTEMİR

Detaylı

A NUMERICAL INVESTIGATION OF AIR FLOW IN AN EMPTY CHAMBER WITH PERFORATED DIFFUSER DESIGNED FOR AIR HANDLING UNITS

A NUMERICAL INVESTIGATION OF AIR FLOW IN AN EMPTY CHAMBER WITH PERFORATED DIFFUSER DESIGNED FOR AIR HANDLING UNITS KL MA SANTRALLER N TASARLANAN B R DEL KL D F Z RL BO H CREDEK HAVA AKI ININ SAYISAL OLARAK NCELENMES ahmet.erdogan@inonu.edu.tr, ekrem.tacgun@inonu.edu.tr, suat.canbazoglu@inonu.edu.tr, gokhan.aksoy@inonu.edu.tr,

Detaylı

16 th International Materials Symposium IMSP' Oct 2016, Pamukkale University Denizli - Turkey

16 th International Materials Symposium IMSP' Oct 2016, Pamukkale University Denizli - Turkey VERMİKÜLER GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERE UYGULANAN DELME OPERASYONUNDA KAPLAMANIN VE UÇ AÇISININ GEOMETRİK TOLERANS DEĞERLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI THE INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF COATING AND TIP ANGLE

Detaylı

AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çeliğin İşlenmesinde Talaş Kırıcı Formunun Takım Aşınmasına ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi

AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çeliğin İşlenmesinde Talaş Kırıcı Formunun Takım Aşınmasına ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:11 Sayı: 1 s.13-17, 28 Vol: 11 No: 1 pp.13-17, 28 AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çeliğin İşlenmesinde Talaş Kırıcı Formunun Takım Aşınmasına ve Yüzey Pürüzlülüğüne

Detaylı

X10CrAlSi24 Sac Malzemesine Farklı Elektrotlar İle Delik Delme İşlemlerinde Performans Çıktılarının Modellenmesi

X10CrAlSi24 Sac Malzemesine Farklı Elektrotlar İle Delik Delme İşlemlerinde Performans Çıktılarının Modellenmesi 1032 X10CrAlSi24 Sac Malzemesine Farklı Elektrotlar İle Delik Delme İşlemlerinde Performans Çıktılarının Modellenmesi Modelling of Performance Output in the Hole Drilling Process with Different Electrodes

Detaylı

ALLOY WITH DIAMOND LIKE CARBON (DLC) COATED DRILLS

ALLOY WITH DIAMOND LIKE CARBON (DLC) COATED DRILLS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye Al 2024-T4 ALÜMİNYUMUN ELMAS BENZERİ KARBON (DLC) KAPLANMIŞ MATKAPLARLA DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN DENEYSEL

Detaylı

CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİT MALZEMENİN DELİNMESİ ESNASINDA OLUŞAN YÜZEY HASARININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİT MALZEMENİN DELİNMESİ ESNASINDA OLUŞAN YÜZEY HASARININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİT MALZEMENİN DELİNMESİ ESNASINDA OLUŞAN YÜZEY HASARININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Detaylı

Özgedik A., Çoğun C., Teknolojik Araştırmalar: MTED 2014 (11) 1-9

Özgedik A., Çoğun C., Teknolojik Araştırmalar: MTED 2014 (11) 1-9 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 11, No: 3, 2014 (1-9) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 11, No: 3, 2014 (1-9) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ

SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ Kaan Özel 1, Cem S. Çetinarslan 2 1, 2 Trakya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Üst başlık hareket. kolu. Üst başlık. Askı yatak. Devir sayısı seçimi. Fener mili yuvası İş tablası. Boyuna hareket volanı Düşey hareket.

Üst başlık hareket. kolu. Üst başlık. Askı yatak. Devir sayısı seçimi. Fener mili yuvası İş tablası. Boyuna hareket volanı Düşey hareket. Frezeleme İşlemleri Üst başlık Askı yatak Fener mili yuvası İş tablası Üst başlık hareket kolu Devir sayısı seçimi Boyuna hareket volanı Düşey hareket kolu Konsol desteği Eksenler ve CNC Freze İşlemler

Detaylı

INCONEL 718 İN DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ OLUŞUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

INCONEL 718 İN DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ OLUŞUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 25, No 2, 293-298, 2010 Vol 25, No 2, 293-298, 2010 INCONEL 718 İN DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ OLUŞUMU

Detaylı

DENEYİN ADI: Jominy uçtan su verme ile sertleşebilirlik. AMACI: Çeliklerin sertleşme kabiliyetinin belirlenmesi.

DENEYİN ADI: Jominy uçtan su verme ile sertleşebilirlik. AMACI: Çeliklerin sertleşme kabiliyetinin belirlenmesi. DENEYİN ADI: Jominy uçtan su verme ile sertleşebilirlik AMACI: Çeliklerin sertleşme kabiliyetinin belirlenmesi. TEORİK BİLGİ: Kritik soğuma hızı, TTT diyagramlarında burun noktasını kesmeden sağlanan en

Detaylı

Fen Bilimleri Dergisi

Fen Bilimleri Dergisi GU J Sci, Part C, 5(2): 231-239 (2017) Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi PART C: TASARIM VE TEKNOLOJİ dergipark.gov.tr/http-gujsc-gazi-edu-tr Hastelloy X Süper Alaşımının Tornalanmasında Kriyojenik

Detaylı

Cu-Cr-Zr ALAŞIMININ AŞINDIRICI SU JETİ İLE TORNALANMASI. Fuat KARTAL, Hasan GÖKKAYA, Muammer NALBANT

Cu-Cr-Zr ALAŞIMININ AŞINDIRICI SU JETİ İLE TORNALANMASI. Fuat KARTAL, Hasan GÖKKAYA, Muammer NALBANT Cu-Cr-Zr ALAŞIMININ AŞINDIRICI SU JETİ İLE TORNALANMASI Fuat KARTAL, Hasan GÖKKAYA, Muammer NALBANT Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Meslek Yüksekokulu, 37100, Kastamonu Karabük Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

TORNALAMADA DEĞİŞKEN İLERLEMENİN BAŞLANGIÇ AŞINMASINA OLAN ETKİLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

TORNALAMADA DEĞİŞKEN İLERLEMENİN BAŞLANGIÇ AŞINMASINA OLAN ETKİLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye TORNALAMADA DEĞİŞKEN İLERLEMENİN BAŞLANGIÇ AŞINMASINA OLAN ETKİLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Ali ORAL a *, M. Cemal ÇAKIR b,

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 10, No: 2, 2013 (73-86) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 10, No: 2, 2013 (73-86) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

HSS High Speed Steel SAW BLADES DAİRESEL TESTERELER

HSS High Speed Steel SAW BLADES DAİRESEL TESTERELER HSS High Speed Steel SAW BLADES DAİRESEL TESTERELER ABOUT US HAKKIMIZDA For over 33 years, Ağır Haddecilik Inc. one of the leading companies in its sector and now it continues to serve the iron and steel

Detaylı

AISI 1040 çeliğin tornalamasında kesme parametrelerinin kesme kuvvetine etkisi

AISI 1040 çeliğin tornalamasında kesme parametrelerinin kesme kuvvetine etkisi Cilt: 6, 1, 51-59 3-9 Haziran 2015 AISI 1040 çeliğin tornalamasında kesme parametrelerinin kesme kuvvetine etkisi Ahmet YARDIMEDEN *, Abdullah TURAN Dicle Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 21280,

Detaylı

Ti-6A l-4v ALAŞIMININ DELİNMESİNDE KAPLAMA MALZEMESİ VE KESME ŞA RTLA RININ KESME KUVVETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Ti-6A l-4v ALAŞIMININ DELİNMESİNDE KAPLAMA MALZEMESİ VE KESME ŞA RTLA RININ KESME KUVVETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ International Iron & Steel Symposium, April 02-04, 2012, Karabük, Türkiye Ti-6A l-4v ALAŞIMININ DELİNMESİNDE KAPLAMA MALZEMESİ VE KESME ŞA RTLA RININ KESME KUVVETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Turgay KIVAK a,

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/İMALAT MÜHENDİSLİĞİ (DR)

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/İMALAT MÜHENDİSLİĞİ (DR) HAYRİYE ERTEK EMRE YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : hayriyeertek@karabuk.edu.tr Telefon (İş) : 3704332005-1091 Adres : Karabük Ünv.Teknoloji Fak. İmalat Mühendisliği Bölümü 100.yıl/KARABUK. Öğrenim Bilgisi

Detaylı

Silindirik Tornalama İşlemi İçin Yeni Bir Ultrasonik Sistem Tasarımı ve İmalatı

Silindirik Tornalama İşlemi İçin Yeni Bir Ultrasonik Sistem Tasarımı ve İmalatı Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 12, No: 1, 2015 (13-23) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 12, No: 1, 2015 (13-23) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

7075 Alüminyum Alaşımının Tornalamasında Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin Analizi

7075 Alüminyum Alaşımının Tornalamasında Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin Analizi 7075 Alüminyum Alaşımının Tornalamasında Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin Analizi Tugay DİŞBUDAK*, Sadri ŞENSOY Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği

Detaylı

Invastigation of the Effect Surface Roughness of Cutting Parameters on the Ms 58 Brass Materials by Using Turn-Milling Process

Invastigation of the Effect Surface Roughness of Cutting Parameters on the Ms 58 Brass Materials by Using Turn-Milling Process Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 4, 2009 (65-70) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 4, 2009 (65-70) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR: BURULMA DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Burulma deneyi, malzemelerin kayma modülü (G) ve kayma akma gerilmesi ( A ) gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. 2. TANIMLAMALAR: Kayma modülü: Kayma gerilmesi-kayma

Detaylı

Prof. Dr. Yusuf ÖZÇATALBAŞ. Malzeme Seçimi/ 1

Prof. Dr. Yusuf ÖZÇATALBAŞ. Malzeme Seçimi/ 1 Prof. Dr. Yusuf ÖZÇATALBAŞ Malzeme Seçimi/ 1 *Selection and use of engineering materials / J.A. Charles, F.A.A. Crane, J.A.G. Furness *Engineering materials : properties and selection / Kenneth G. Budinksi

Detaylı

Sandvik Coromant'tan kesici takımlar. Döner takımlar FREZELEME DELİK DELME DELİK İŞLEME TAKIM TUTUCU SİSTEMLERİ

Sandvik Coromant'tan kesici takımlar. Döner takımlar FREZELEME DELİK DELME DELİK İŞLEME TAKIM TUTUCU SİSTEMLERİ Sandvik Coromant'tan kesici takımlar Döner takımlar RZLM DLİK DLM DLİK İŞLM TAKIM TUTUCU SİSTMLRİ 2012 DLİK DLM Matkap seçimi Matkap seçimi 1 Delik çapını ve delme derinliğini belirleyin Tabloda listelenen

Detaylı

FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 3 Sayı: 3 sh. 65-73 Ekim 21 FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ( THE INVESTIGATION

Detaylı

KAPLAMASIZ SERMET TAKIMLA AISI 6150 ÇELİĞİNİN FREZELENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ *

KAPLAMASIZ SERMET TAKIMLA AISI 6150 ÇELİĞİNİN FREZELENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ * KAPLAMASIZ SERMET TAKIMLA AISI 6150 ÇELİĞİNİN FREZELENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ * Murat ÇETİN 1, Musa BİLGİN 2, Hasan Basri ULAŞ 3, Ahmet TANDIROĞLU 4 Özet Bu çalışmada

Detaylı

AA 2024 ALAŞIMININ ARTIŞLI ŞEKİLLENDİRİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

AA 2024 ALAŞIMININ ARTIŞLI ŞEKİLLENDİRİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ AA 2024 Alaşımının Artışlı Şekillendirilebilirliğinin İncelenmesi C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi ISSN 1305-1385 C.B.U. Journal of Science 11.1 (2015) 49-58 11.1 (2015) 49-58 AA 2024 ALAŞIMININ ARTIŞLI ŞEKİLLENDİRİLEBİLİRLİĞİNİN

Detaylı

AISI D2 ve AISI D3 Soğuk İş Çeliklerinin Delinmesinde İşleme Parametrelerinin Çapak Oluşumuna Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi

AISI D2 ve AISI D3 Soğuk İş Çeliklerinin Delinmesinde İşleme Parametrelerinin Çapak Oluşumuna Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi / Karaelmas Science and Engineering Journal 1 (1), 37-46, 2011 Karaelmas Science and Engineering Journal Journal home page: www.fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi

Detaylı

ÇİFT UÇ AÇILI SPİRAL MATKAPTA TAKIM ÖMRÜ

ÇİFT UÇ AÇILI SPİRAL MATKAPTA TAKIM ÖMRÜ 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye ÇİFT UÇ AÇILI SPİRAL MATKAPTA TAKIM ÖMRÜ Sabri ÖZTÜRK a* ve Erhan ALTAN b Abant İzzet Baysal Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Detaylı

DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK LEVHALARDA ZIMBA HIZININ KESME YÜZEYİ GEOMETRİSİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK LEVHALARDA ZIMBA HIZININ KESME YÜZEYİ GEOMETRİSİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK LEVHALARDA ZIMBA HIZININ KESME YÜZEYİ GEOMETRİSİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Özet-Bu çalışmada düşük karbonlu çelik levhalarda (St37) zımba hızının kesme yüzeyi geometrisine etkisi incelendi.

Detaylı

Segmentli Daire Testereler. Segmental Circular Cold Saw Blades

Segmentli Daire Testereler. Segmental Circular Cold Saw Blades Segmentli Daire Testereler Segmental Circular Cold Saw Blades Polieren des Stammblattkörpers Polishing of the Saw Body Segmentli Daire Testereler Segmental Circular Cold Saw Blades Standart Dizayn Standard

Detaylı

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 2 İŞLEME HASSASİYETİ DENEYİ (İŞ PARÇASI YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÖLÇÜMÜ) ÖĞRENCİ NO:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Adem ÇİÇEK Doğum Tarihi: 17 Mayıs 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi 1997 Y. Lisans Fen Bilimleri

Detaylı

1 Tabloda listelenen matkaplar için çap aralığını ve delme derinliklerini bulun.

1 Tabloda listelenen matkaplar için çap aralığını ve delme derinliklerini bulun. pdrilling Content DLİK DLM Matkap seçimi Matkap seçimi Delik çapını ve delme derinliğini belirleyin 1 Tabloda listelenen matkaplar için çap aralığını ve delme derinliklerini bulun. 2 Matkap tipini seçin

Detaylı

HİDROSTATİK BASINÇLA ALÜMİNYUM SACIN ŞEKİLLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ

HİDROSTATİK BASINÇLA ALÜMİNYUM SACIN ŞEKİLLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 2010- Balıkesir HİDROSTATİK BASINÇLA ALÜMİNYUM SACIN ŞEKİLLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ Elmas AŞKAR*, İbrahim KADI**, Mustafa YAŞAR*** *elmas.askar@gmail.com

Detaylı

The Application of Taguchi Method in Drilling Process for Optimization of Multi Response Problem

The Application of Taguchi Method in Drilling Process for Optimization of Multi Response Problem The Application of Taguchi Method in Drilling Process for Optimization of Multi Response Problem Funda Kahraman (Corresponding author) Department of Mechatronics Engineering, Tarsus University, Mersin/Turkey

Detaylı

TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SKNK YÖNTEMİ İLE KAYNAKLANABİLİRLİĞİNE KARIŞTIRMA SÜRESİNİN ETKİSİ

TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SKNK YÖNTEMİ İLE KAYNAKLANABİLİRLİĞİNE KARIŞTIRMA SÜRESİNİN ETKİSİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 3, Sayı 2, 69-74, 2014 Journal of Advanced Technology Sciences Vol. 3, No 2, 69-74, 2014 TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SKNK YÖNTEMİ İLE KAYNAKLANABİLİRLİĞİNE KARIŞTIRMA

Detaylı

Orjinal Matkap Geometrisinde Delme Performansının Sonlu Elemanlar Yontemi ile Doğrulanması

Orjinal Matkap Geometrisinde Delme Performansının Sonlu Elemanlar Yontemi ile Doğrulanması Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 217, 3(1): 27-34 Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi www.gazipublishing.net/index.php/gmbd GAZI JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE Orjinal Matkap Geometrisinde Delme Performansının

Detaylı

AA 7075 VE AA 6013 ALÜMİNYUM MALZEMELERE DELİK DELME OPERASYONU SÜRECİNDE KESME PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

AA 7075 VE AA 6013 ALÜMİNYUM MALZEMELERE DELİK DELME OPERASYONU SÜRECİNDE KESME PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye AA 7075 VE AA 6013 ALÜMİNYUM MALZEMELERE DELİK DELME OPERASYONU SÜRECİNDE KESME PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Ayşegül ÇAKIR a, *, Muammer

Detaylı

Metal kesmeyi anlama # /71

Metal kesmeyi anlama # /71 Kesme işlemi Metal kesmeyi anlama Metal kesmeyi anlama Frezeleme ile tornalama arasındaki fark Değişen kesme kuvvetleri (stres). Değişen kesme sıcaklıkları (uç gerilimi). İşlemeden ödün verme Kesme koşulları

Detaylı

KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERİN SON BİTİRME OPERASYONLARININ ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON ANALYSIS OF FINISH OPERATIONS OF DUCTILE IRON

KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERİN SON BİTİRME OPERASYONLARININ ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON ANALYSIS OF FINISH OPERATIONS OF DUCTILE IRON 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 3-5 Mayıs 9, Karabük, Türkiye KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERİN SON BİTİRME OPERASYONLARININ ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON ANALYSIS OF FINISH

Detaylı

DELİK DELME İŞLEMLERİNDE KESME PARAMETRELERİNİN KESME BÖLGESİNDEKİ SICAKLIĞA ETKİSİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ

DELİK DELME İŞLEMLERİNDE KESME PARAMETRELERİNİN KESME BÖLGESİNDEKİ SICAKLIĞA ETKİSİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 28, No 1, 1-6, 2013 Vol 28, No 1, 1-6, 2013 DELİK DELME İŞLEMLERİNDE KESME PARAMETRELERİNİN

Detaylı

M AKİNA T AKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş

M AKİNA T AKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş M AKİNA T AKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş Malzeme Material Yüksek Hız Çeliği High Speed Steel -E Kobaltlı Yüksek Hız Çeliği High Speed Steel With Co KSM Komple Sert Metal Solid Carbide Norm Norm 9 8094 Tip Type W

Detaylı

ORTOGONAL KESME İŞLEMİNDE KAPLAMA MALZEMESİNİN TALAŞ MORFOLOJİSİ ÜZERİNDE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

ORTOGONAL KESME İŞLEMİNDE KAPLAMA MALZEMESİNİN TALAŞ MORFOLOJİSİ ÜZERİNDE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 2010- Balıkesir ORTOGONAL KESME İŞLEMİNDE KAPLAMA MALZEMESİNİN TALAŞ MORFOLOJİSİ ÜZERİNDE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Fuat KARA*, Kubilay ASLANTAŞ**,

Detaylı

Nida Katı Sermin Ozan Fırat University, Elazığ-Turkey nkati@firat.edu.tr; serozan@firat.edu.tr. http://dx.doi.org/10.12739/nwsa.2014.9.3.

Nida Katı Sermin Ozan Fırat University, Elazığ-Turkey nkati@firat.edu.tr; serozan@firat.edu.tr. http://dx.doi.org/10.12739/nwsa.2014.9.3. NWSA-Technological Applied Sciences Status : Original Study ISSN: 1306-3111/1308-7223 Received: January 2014 NWSA ID: 2014.9.3.2A0086 Accepted: July 2014 E-Journal of New World Sciences Academy Nida Katı

Detaylı

HAVA VE GELENEKSEL SOĞUTMA YÖNTEMİ İLE FREZELEMEDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ

HAVA VE GELENEKSEL SOĞUTMA YÖNTEMİ İLE FREZELEMEDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 25, No 1, 141-146, 2010 Vol 25, No 1, 141-146, 2010 HAVA VE GELENEKSEL SOĞUTMA YÖNTEMİ İLE FREZELEMEDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR: BURULMA DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Burulma deneyi, malzemelerin kayma modülü (G) ve kayma akma gerilmesi ( A ) gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. 2. TANIMLAMALAR: Kayma modülü: Kayma gerilmesi-kayma

Detaylı

AISI 316Ti PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESİCİ UÇ ETKİSİNİN TAGUCHI YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

AISI 316Ti PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESİCİ UÇ ETKİSİNİN TAGUCHI YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 28, No 2, 363-372, 2013 Vol 28, No 2, 363-372, 2013 AISI 316Ti PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA

Detaylı

ISLAH ÇELİĞİNİN FARKLI KESİCİ TAKIMLARLA İŞLENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN TALAŞ ŞEKİLLERİ ÜZERİNE ETKİSİ VE TALAŞ ŞEKİLLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

ISLAH ÇELİĞİNİN FARKLI KESİCİ TAKIMLARLA İŞLENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN TALAŞ ŞEKİLLERİ ÜZERİNE ETKİSİ VE TALAŞ ŞEKİLLERİNİN SINIFLANDIRILMASI ISLAH ÇELİĞİNİN FARKLI KESİCİ TAKIMLARLA İŞLENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN TALAŞ ŞEKİLLERİ ÜZERİNE ETKİSİ VE TALAŞ ŞEKİLLERİNİN SINIFLANDIRILMASI THE EFFECT OF CUTTING PARAMETERS ON CHIP SHAPE IN TEMPERED

Detaylı

AISI 304 östenitik paslanmaz çeliklerde kesme parametrelerine bağlı olarak yüzey pürüzlülüklerinin araştırılması

AISI 304 östenitik paslanmaz çeliklerde kesme parametrelerine bağlı olarak yüzey pürüzlülüklerinin araştırılması BAÜ FBE Dergisi Cilt:10, Sayı:2, 3-12 Aralık 2008 AISI 304 östenitik paslanmaz çeliklerde kesme parametrelerine bağlı olarak yüzey pürüzlülüklerinin araştırılması Özgür TEKASLAN 1*, Nedim GERGER 2, Ulvi

Detaylı

PETEK YAPILI SANDVİÇ YAPILARDA KÖPÜK DOLGUNUN KRİTİK BURKULMA YÜKÜNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK TESPİTİ

PETEK YAPILI SANDVİÇ YAPILARDA KÖPÜK DOLGUNUN KRİTİK BURKULMA YÜKÜNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK TESPİTİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 2010- Balıkesir PETEK YAPILI SANDVİÇ YAPILARDA KÖPÜK DOLGUNUN KRİTİK BURKULMA YÜKÜNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK TESPİTİ Murat Yavuz SOLMAZ*, İsmail

Detaylı

CuZn30 PİRİNÇ MALZEMEDE TANE BOYUTUNUN MİKRO- EKSTRÜZYON İŞLEM KUVVETİ ÜZERİNE ETKİSİ

CuZn30 PİRİNÇ MALZEMEDE TANE BOYUTUNUN MİKRO- EKSTRÜZYON İŞLEM KUVVETİ ÜZERİNE ETKİSİ CuZn30 PİRİNÇ MALZEMEDE TANE BOYUTUNUN MİKRO- EKSTRÜZYON İŞLEM KUVVETİ ÜZERİNE ETKİSİ Muhammet Yalçın, *Ahmet Parasız Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Sakarya Üniversitesi, Türkiye Abstract Cold

Detaylı

TALAŞLI İMALAT. Koşul, takım ile iş şekillendirilmek istenen parça arasında belirgin bir sertlik farkının olmasıdır.

TALAŞLI İMALAT. Koşul, takım ile iş şekillendirilmek istenen parça arasında belirgin bir sertlik farkının olmasıdır. TALAŞLI İMALAT Şekillendirilecek parça üzerinden sert takımlar yardımıyla küçük parçacıklar halinde malzeme koparılarak yapılan malzeme üretimi talaşlı imalat olarak adlandırılır. Koşul, takım ile iş şekillendirilmek

Detaylı

ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİT MALZEMELERİN DELİNMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİT MALZEMELERİN DELİNMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 3.Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİT MALZEMELERİN DELİNMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Şenol BAYRAKTAR, Yakup TURGUT a a Gazi Üniversitesi Teknoloji

Detaylı

Erol KILIÇKAP Dicle Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Diyarbakır ÖZET

Erol KILIÇKAP Dicle Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Diyarbakır ÖZET 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 2010- Balıkesir CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMESİNDE OLUŞAN DEFORMASYONA DELME PARAMETRELERİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ Erol KILIÇKAP ekilickap@dicle.edu.tr

Detaylı

AISI 01 SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI ÖZET

AISI 01 SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI ÖZET ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 1A0031 ENGINEERING SCIENCES Received: November 2008 Accepted: June 2009 Series : 1A ISSN : 1308-7231 2009

Detaylı

Frezeleme İşlemlerinde Titreşimi ve Yüzey Pürüzlülüğünü Etkileyen Parametrelerin Optimizasyonu

Frezeleme İşlemlerinde Titreşimi ve Yüzey Pürüzlülüğünü Etkileyen Parametrelerin Optimizasyonu S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ T E K N İ K B İ L İ M L E R M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U S U L E Y M A N D E M I R E L U N I V E R S I T Y T E C H N I C A L S C I E N C E S V

Detaylı

ORTAGONAL KESME İŞLEMİNDE TAKIM-TALAŞ TEMAS UZUNLUĞUNDAKİ DEĞİŞİMİN ARAŞTIRILMASI

ORTAGONAL KESME İŞLEMİNDE TAKIM-TALAŞ TEMAS UZUNLUĞUNDAKİ DEĞİŞİMİN ARAŞTIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 24, No 3, 477-484, 29 Vol 24, No 3, 477-484, 29 ORTAGONAL KESME İŞLEMİNDE TAKIM-TALAŞ TEMAS UZUNLUĞUNDAKİ DEĞİŞİMİN ARAŞTIRILMASI İrfan

Detaylı

«Jant Kolu Arkası Boşluğunun Parametrik Tasarımı ve Optimizasyonu» «Parametric Modelling and Optimization Of The Spoke Back Side Cavity»

«Jant Kolu Arkası Boşluğunun Parametrik Tasarımı ve Optimizasyonu» «Parametric Modelling and Optimization Of The Spoke Back Side Cavity» «Parametric Modelling and Optimization Of The Spoke Back Side Cavity» Onur Özaydın, Elvan Armakan, Kağan Özdemir (Cevher Jant) 4.Oturum / 4th Session Oturum Başkanı / Session Chairman: Doç. Dr. Derya Dışpınar

Detaylı

16 th International Materials Symposium IMSP' Oct 2016, Pamukkale University Denizli - Turkey

16 th International Materials Symposium IMSP' Oct 2016, Pamukkale University Denizli - Turkey VERMİKÜLER GRAFİTLİ DÖKME DEMİR MALZEMESİNİN DELİNMESİNDE KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF CUTTING FORCE AND SURFACE ROUGHNESS IN DRILLING OF THE COMPACTED GRAPHITE

Detaylı

Cam Elyaf Takviyeli Plastik Kompozitlerde Delme Parametrelerinin Deformasyon Faktörüne Etkisinin Araştırılması

Cam Elyaf Takviyeli Plastik Kompozitlerde Delme Parametrelerinin Deformasyon Faktörüne Etkisinin Araştırılması Fırat Üniv. Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 28(2), 23-27, 2016 28(2), 23-27, 2016 Cam Elyaf Takviyeli Plastik Kompozitlerde Delme Parametrelerinin Deformasyon Faktörüne Etkisinin Araştırılması

Detaylı