TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR"

Transkript

1 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 10, No: 2, 2013 (73-86) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 10, No: 2, 2013 (73-86) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR e-issn: Makale (Article) Al2014 MALZEMESİNİN DELİNMESİNDE TAKIM TALAŞ ARA YÜZEY SICAKLIKLARI VE KESME KUVVETİNİN TAGUCHI METODU İLE OPTİMİZASYONU Ramazan ÇAKIROĞLU*, Adem ACIR** *Gazi Üniversitesi Ostim Meslek Yüksekokulu Ankara /TÜRKİYE **Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Ankara /TÜRKİYE Geliş Tarihi: Kabul Tarihi: Özet Bu çalışmada, Al2014 malzemesinin kuru kesme şartlarında delinebilirlik performansı araştırılmıştır. Performans göstergesi olarak kesme hızı, ilerleme oranı ve kesici takım giriş parametreleri olarak belirlenmiştir. Takım talaş ara yüzeyinde oluşan sıcaklık ile kesme kuvveti çıkış parametreleri olarak alınmıştır. Çalışma üç aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, Taguchi L 18 ortogonal dizini esas alınarak deney tasarımı yapılmıştır. İkinci olarak kaplamasız ve kaplamalı (TiN/TiAl/TiCN) kesici takımlar ile üç farklı ilerleme miktarı (0,1-0,2-0,3 mm/dev) ve kesme hızı ( m/dak) kullanılarak deneyler gerçekleştirilmiştir. Deneysel ölçümlerin analizinde, kesme kuvvetlerinin ortalaması, takım talaş ara yüzey sıcaklıkların maksimum değerleri esas alınmıştır. Üçüncü aşamada, elde edilen deney verileri kullanılarak Taguchi Metodu yardımıyla en uygun kesme parametreleri bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Al2014, Delme, Kesme kuvveti, Takım talaş ara yüzey sıcaklığı, Taguchi metodu TAGUCHI OPTIMIZATION METHOD OF TOOL CHIP INTERFACE TEMPERATURE DEPENDING ON THE CUTTIN PARAMETERS IN DRILLIN OPERATIONS Abstract In this study, drilling performance were investigated of Al2014 materials in dry cutting. Cutting speed, feed rate and cutting tool were determined as an indicator of performance. Output parameter values have been analyzed as the temperature at the surface of the tool chip interface. The experiments were realized in three stages. First of all, a experimental setup was prepared on the basis of the index TaguchiL18 (2 * 1-3 * 2). Secondly, experiments were completed with used Coated and uncoated tools. There different feed rate (0,1-0,2-0,3) and cutting speed ( ) have been used in experiment. Tool of chip interface temperature was measured with the K-type thermocouple. As a result of measurement, the average cutting forces, the maximum temperatures were recorded. In the third stage, the experimental data obtained with the help of Taguchi method was the most appropriate cutting parameters. Key Words: Al2014, Drilling, Cutting forces, Cutting Zone Temperature, Taguchi method Bu makaleye atıf yapmak için Çakıroğlu R.*, Acır A.**, Al2014 Malzemesinin Delinmesinde Takım Talaş Ara Yüzey Sıcaklıkları ve Kesme Kuvvetinin Taguchi Metodu ile Optimizasyonu Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2013, (10) How to cite this article Çakıroğlu R.*, Acır A.**, Taguchı Optımızatıon Method of Tool Chip Interface Temperature Dependingon The Cuttin Parameters in Drilling Operations Electronic Journal of Machine Technologies, 2013, (10) 73-86

2 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2013 (10) Al2014 Malzemesinin Delinmesinde. 1. GİRİŞ Talaşlı imalat yöntemlerinde yapılan bütün araştırmalarda olduğu gibi, matkapla delik delmede de uygun kesme şartlarının ve kesici takım ömrünün belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. Birçok araştırmada, matkapla delinen parçanın malzeme özelliği, kesici takımın cinsi/malzemesi, kesme derinliği, ilerleme oranı, devir sayısı gibi faktörlerinin etkilerinin incelendiği görülmektedir. Bu faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan bir başka önemli değerde sürtünme sonucu ortaya çıkan sıcaklıktır. Sıcaklık o kadar önemli bir faktördür ki bazen delinen parçanın yapısına ve hatta kesici takımın ömrüne etki etmektedir. Bu da istenmeyen delik kalitelerinin oluşumuna neden olabilmektedir. Delme işlemi sırasında meydana gelen talaş oluşumu kesme kuvvetlerini, kesme sıcaklığını ve dolaylı olarak deliğin yüzey kalitesini ve ölçü tamlığını etkilemektedir. Ayrıca, delme işlemleri sırasında talaşın atılabilirliği de delik kalitesini doğrudan etkilemekte olup kesme parametrelerine (kesme hızı, ilerleme oranı vb.) göre değişmektedir. Kesme hızı ve ilerleme oranı delik delmedeki en önemli parametrelerdir. Bunlar kesme işlemi sırasında meydana gelen sıcaklık ve kesme kuvvetlerini doğrudan etkilemekte olup kesici takımın (matkap ucu) performansını belirleyen unsurlardır [1,2]. Kesici takımın daha uzun süre kullanılabilmesi ve iş parçasının istenilen kalitede üretilerek hammadde israfını önlemeye yönelik olarak, kesme performansı ve şartlarını optimize etme gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle talaşlı imalatın bir parçası olan delme işleminde yapılan iyileştirmeler imalat maliyetinin düşürülmesi ve rekabet edebilme şansının doğması açısından önemlidir. Yapılan her bir iyileştirme talaşlı imalatta sonuca en kısa yoldan ulaşma anlamına da gelmektedir. Bu da rekabet ortamında üreticilerin rekabet edebilme şanslarını arttıracak ve malzeme israfını önlemiş olacağından ülkemiz ekonomisine katkı sağlamış olacaktır [3]. Delme işlemi esnasında meydana gelen sıcaklığın kontrol edilememesi hem kesici takımın hem de iş parçasının önemli ölçüde etkilenmesine sebep olur. Sıcaklık, kesici takımda değişik aşınma türlerine yol açarak nihayetinde takımın ömrünü beklenilenden daha kısa zamanda tamamlamasına neden olmaktadır. İş parçasının, yüzey kalitesinin olumsuz yönde etkilenmesine, aynı zamanda iş parçasının kimyasal yapısında istenmeyen değişikliklere yol açar. Bu sebeplerden dolayı delik delme işlemlerinde sıcaklık ölçümü birçok araştırmacının ilgisini çekmiştir. Rivero, değişik kaplamalı matkapların kuru delmedeki performansını araştırmıştır. Rivero, yaptığı deneysel çalışmada Termokupl (ısıl çift) yöntemini kullanmıştır. Sıcaklık ölçümünü gerçekleştirmek için iş parçası içerisine ısıl çift yerleştirerek matkap uçuna 0,2 mm kadar yaklaşmayı başarmıştır. Diğer bir sıcaklık ölçüm metodu olan pirometre ile de sıcaklık ölçümünü gerçekleştirmiştir. Ayrıca değişik kesme parametrelerinin sıcaklık değişimine tesirini de araştırmıştır. [4]. Q Sullivan ve Cotterell, işlenebilirlikte oluşan takım talaş arasındaki sıcaklığın, takım malzemesi ve iş parçasının niteliklerine bağlı olarak sonuçlandığını ve takım aşınmasında önemli bir rol oynadığını deneysel olarak gözlemiştir. Deneylerde gömme ısıl çift ve kızıl ötesi termal kamera yöntemleri kullanmışlardır. Bu çalışmada, kesme kuvveti sonucu oluşan enerjinin, takım-talaş ve iş parçası malzemesine bağlı olarak ısıya dönüştüğü ve takım aşınmasının kesme kuvvetleri ile bağlantılı olduğu belirtilmiştir [5]. Bağcı ve Özçelik, delik derinliği, iş mili devri ve ilerlemenin matkap ucundaki sıcaklığa tesirini incelemişlerdir. AISI 1040 ve Al 7075-T651 iş parçası delinerek yapılan araştırmada, sıcaklık ölçüm yöntemi olarak ise spiral matkapta termokupl yöntemini kullanmışlardır. Ayrıca kademeli ve sürekli delme yaparak bunun matkap uç sıcaklığına etkisini araştırmışlardır. Bu çalışmalarda matkap sabitlenerek iş parçası döndürülmüştür [6]. Kesme bölgesi sıcaklıklarının ölçülebilmesi için iş parçası malzemelerine gömülmüş ısıl çiftler kullanılmıştır [7-9]. Isıl çiftler matkap soğutma kanallarına yerleştirilerek de kesme bölgesi sıcaklıkları ölçülmüştür [10]. Ayrıca elde edilen değerlerin analizi için SEM (Sonlu Elemanlar Metodu) sıkça başvurulan yöntemler arasında yerini almıştır [11-13]. Taguchi metoduyla delmede matkap ucu sıcaklığı üzerinde kesme parametrelerinin optimizasyonu araştırılmıştır [14]. PVD tek tabaka ve çok katmanlı kaplamalı HSS 74

3 Çakıroğlu R., Acır A., Teknolojik Araştırmalar: MTED 2013 (10) matkplar ile AISI 316 çeliğin delinmesinde delme parametrelerinin Taguchi yöntemi ile optimizasyonu incelenmiştir [15]. Delik delme işlemlerinde kesme parametrelerinin kesme bölgesindeki sıcaklığa etkisinin deneysel olarak incelemişlerdir [16]. Mohan ve arkadaşları, çalışmasında cam elyaf takviyeli kompozit malzemenin delinmesi esnasında kesme parametrelerinin kesme kuvvetleri ve momente etkisini araştırmıştır. Bu çalışmada Taguchi optimizasyon metodolojisini kullanarak cam elyaf takviyeli kompozit malzemeler için kesme parametrelerini optimize etmiştir [17]. Yang ve Tarng, yaptıkları çalışmada, kalite optimizasyon tasarımında güçlü bir yöntem olan Taguchi metodunu tornalama operasyonlarında optimal kesme parametrelerinin bulunmasında kullanmışlardır. Kesme parametrelerinden optimal kesme parametreleri elde edilerek takım ömrü ve yüzey pürüzlülüğü % 250 oranında geliştirilmiştir. Taguchi yöntemini talaşlı imalat operasyonlarında girdi parametrelerinin optimizasyonu amacıyla bir çok çalışmada kullanılmıştır[18]. Yağmur, AISI 1050 malzemelerin delinebilirliğini araştırmıştır. Matkap talaş yüzeyi boyunca meydana gelen kesme sıcaklıkları kaplamalı ve kaplamasız matkapların soğutma kanalları içerisine yerleştirilmiş ısıl çiftler yardımıyla ölçülmüştür. Sıcaklık ve kesme kuvvetleri ölçümleri sırasıyla; K tipi ısıl çift uygulaması ve Kistler 9257 B model dinamometre yardımıyla gerçekleştirmiştir. Elde edilen deneysel sonuçlara bağlı olarak delinebilirlik; kesme kuvvetleri ve momenti, kesme sırasında oluşan sıcaklık, takım aşınması ile delik kalitesi çıktılarıyla değerlendirilerek ve bulguların ekonomik analizleri yapmış ve çalışmasında elde edilen bulgular doğrultusunda optimum delme şartlarının belirlemiştir [19]. Bu çalışmada, Al2014 malzemenin dik işleme merkezinde sabit matkap/dönen iş parçası yöntemiyle kaplamalı ve kaplamasız matkaplarla delinmesi esnasında oluşan kesme kuvveti ve takım talaş ara yüzeyinde oluşan sıcaklığa bağlı olarak kesme şartlarının optimizasyonu yapılmıştır. 2. MALZEME ve METOT 2.1 Deney Malzemesi Deneylerde, iş parçası malzemesi olarak çapı 25 mm, boyu 25 mm olan silindirik Al2014 malzeme kullanılmıştır. Deneylerde kullanılan malzemenin kimyasal bileşenleri Çizelge 2.1 de verilmiştir. Çizelge 2.1. Al2014 alaşımının kimyasal bileşimi (Ağırlıkça %) Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Al 0,447 0,275 3,189 0,400 1,483 0,005 0,021 0,021 94, Deneylerde Kullanılan Takım Tezgâhı Talaş kaldırma deneyleri Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü Talaşlı Üretim Anabilim Dalında bulunan Johnford VMC 550 marka CNC dik işleme merkezinde yapılmıştır. Bu tezgahın özellikleri Çizelge 2.2 de verilmiştir. Çizelge 2.2. Deneylerde kullanılan tezgahın teknik özellikleri Tezgahın Gücü En Yüksek Devir Sayısı Sırayla x, y, z ekseninde kurs Ölçü Hassasiyeti İşletim Sistemi 5 KW 8000 dev/dak 600, 500, 600 mm 0,001 mm Fanuc 75

4 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2013 (10) Al2014 Malzemesinin Delinmesinde. 2.3 Kesici takım Bu çalışmada, yekpare (solid) helisel karbür matkaplar kullanılmıştır. Matkapların çapı 14 mm olarak seçilmiştir. Karar verilen Ø14 mm matkap, kesici ucundaki sıcaklığın ısıl çift ile ölçülebilmesi için ısıl çiftin soğutma kanallarından geçebilecek minimum şartları sağlamaktadır. Kullanılan matkapların standardı DIN 6537 K dır ve matkapların delme derinliği 3D dir. Çizelge 2.3. Deneylerde kullanılan matkapların mekanik ve termal özellikleri [1] Kaplamasız TiN/TiAlN/TiCN Kaplamalı Yoğunluk (gr/cm3) 14,6 12,6 Basma Dayanımı (MPa) Young Modülü (GPa) Poisson Oranı 0,22 0,22 Termal İletkenlik (W/mK) Termal genleşme katsayısı (106/K) 5,6 6,7 2.4 Kesme Parametreleri Çalışma için kesme parametreleri olarak üretici verileri ve literatür araştırmaları baz alınarak üç farklı kesme hızı (170, 200 ve 230m/dak) ve üç farklı ilerleme miktarı (0,1-0,2 ve 0,3 mm/dev) seçilmiştir (Çizelge 2.4). Delme işlemlerinde birim zamanda kaldırılan malzeme miktarı (talaş debisi) sabit kalmıştır. Çizelge 2.4. Deneylerde kullanılan kesme parametreleri Kesme Hızı (V m/dak) İlerleme (f mm/dev ) 170 m/dak 0,1 mm/dev 200 m/dak 0,2 mm/dev 230 m/dak 0,3 mm/dev 2.4 Veri Kaydediciler Kesme kuvvetlerinin ve momentin deneysel olarak belirlenmesi için üç kesme kuvveti bileşenini (Fx, Fy, Fz) ve momenti (Mz) aynı anda ölçme kapasitesine sahip, kuartz kristal esasıyla çalışan KISTLER 9272 (Resim 2.1) tipi dinamometre ve Kistler Type 5070 amplifier kullanılmıştır. Dinamometre tezgah tablasına bağlanmış ve takımları bağlamak için özel tasarlanan bağlama aparatı da dinamometreye montaj edilmiştir. Resim 2.1. KISTLER 9272 tipi dinamometre [19] Kesme bölgesinde meydana gelen sıcaklıkların ölçümü için Pico marka 8 kanallı data logger kullanılmıştır. Cihaz USB veri kablosu ile bir diz üstü bilgisayara bağlanarak verilerin bilgisayar 76

5 Çakıroğlu R., Acır A., Teknolojik Araştırmalar: MTED 2013 (10) ortamında PicoLog Recorder yazılımı ile değerlendirilmesi ve grafiklere dönüştürülmesi mümkün olmuştur. 2.5 Isıl Çift (Thermokupl) Deneylerde matkap soğutma kanallarına yerleştirilen ısıl çiftler (Resim 2.2) yüksek sıcaklığa dayanabilmesi için inconel kılıflı ve 1 mm çapındadır. Kesme bölgesinde meydana gelen sıcaklıkların ölçümü için bir deney düzeneği oluşturulmuştur. Bu deney düzeneği Resim 2.3 te görülmektedir. Soğutma kanalı Isıl çiftler Matkap Isıl çift ucu Resim 2.2. Soğutma delikleri boyunca ısıl çift yerleştirilmiş matkap [20] Resim 2.3. Deney düzeneğinin fotoğrafik gösterimi [20] 3. DENEY VE OPTİMİZASYON SONUÇLARI 3.1 Delme Esnasında Matkap Yüzeyinde Oluşan Sıcaklığın Değerlendirilmesi Delme işlemleri esnasında takım talaş ara yüzeyinde oluşan sıcaklık verilerine göre grafikler çizilmiştir. Şekil 3.1 ve Şekil 3.2 deki grafiklerde de görüldüğü üzere ilerleme oranındaki artış kesme bölgesinde meydana gelen sıcaklık değerlerinin azalmasına sebep olmuştur. Deneyler esnasında, ilerleme miktarının artışıyla düşük ilerlemelere göre daha kolay kesme yapıldığı görülmüştür. Düşük ilerleme miktarlarında talaşın matkap ile iş parçası arasına sıkışması problemleri gözlenmiştir. Bu durum; talaş ile uzaklaştırılması gereken ısının kesme bölgesinde yoğunlaşarak kalmasından dolayı kesme bölgesinde sıcaklığın artmasına sebep olmuştur. Çünkü ilerlemenin artması ile delik delme süresi azalmakta, çıkan 77

6 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2013 (10) Al2014 Malzemesinin Delinmesinde. talaşların atılması daha hızlı olmaktadır. Delik delme süresinin azalması ile matkabın her dönüşünde oluşan sürtünmeyi ve dolayısı ile sıcaklığı azaltmaktadır. Kesme sırasında harcanan enerjinin hemen hemen tamamına yakın bir kısmının ısı enerjisine dönüştüğünden dolayı [19] kesme hızının artması ile takım talaş ara yüzeyinde sıcaklık artışı gerçekleşmiştir. Kayma bölgesinde oluşan sürtünme, işlenen malzemenin mekanik özelliklerine tesir etmekte ve takım, talaş-takım ve iş parçası temas alanında meydana gelen sıcaklıktan dolayı takım aşınmasına neden olmaktadır [21]. ve kesme hızının artması ile takım talaş ara yüzeyinde sıcaklığın artmasına sebep olduğuna atfedilmiştir. a) b) Şekil 3.1. Her bir kesme hızı için ilerlemeye bağlı olarak sıcaklık değişimi a) Kaplamasız takım b) Kaplamalı takım Deliklerin delinmesinde yaşanan en büyük problem, talaşın dışarı atılmasındaki zorlukla birlikte artan sıcaklıktır. Çünkü çıkan talaşlar matkap ile delik yüzeyi arasında sıkışmakta ve matkap üzerine yapışmaktadır (BUE). Dolayısı ile bu durumda sıcaklık artışı daha fazla oluşmaktadır. Al2014 malzemesini kaplamalı ve kaplamasız matkaplarla delerken oluşan sıcaklık, kaplamasızlarda daha yüksek çıkmıştır. Bunun nedeni, kaplamasız matkapların üzerine talaş yapışması (BUE) sonucunda meydana gelen talaş oluşumu gösterilebilir. Kaplama sayesinde sürtünme katsayılarının düşmesine ve bunun sonucunda kesme bölgesi sıcaklıklarının da düşmesine atfedilmiştir. 78

7 Çakıroğlu R., Acır A., Teknolojik Araştırmalar: MTED 2013 (10) a) b) Şekil 3.2. Her bir ilerleme oranı için kesme hızına bağlı olarak sıcaklık değişimi a) Kaplamasız takım b) Kaplamalı takım 3.2. Delme Esnasında Oluşan Kesme Kuvvetlerinin Değerlendirilmesi Al2014 malzemesinin kaplamasız ve kaplamalı matkaplarla delinmesi esnasında takımda meydana gelen ortalama kesme kuvveti (Fz) değerleri grafikler halinde Şekil 3.3 ve 3.4 te verilmiştir. Grafiklere bakıldığında ilerleme miktarının artması ile kesme kuvvetinde artış olduğu görülmektedir. İlerleme miktarının artmasıyla kesme kuvvetlerinin artması talaşlı imalatta beklenen bir durumdur. Bu durumu, ilerleme miktarındaki artış sonucu artan talaş kesitine atfedebiliyoruz. Talaş kesitinin artması sonucu talaş kaldırmak için gerekli olan enerji daha fazla olacaktır. Dolaysıyla artan enerji gereksinimi kesme kuvvetlerinin artmasına sebep olacaktır. Kesme hızının kuvvet üzerindeki etkisi incelendiğinde ise; kesme hızı artıkça kesme kuvveti azalmıştır. Özellikle düşük kesme hızlarındaki kesme kuvveti diğerlerine göre yüksek olduğu gözlenmiştir. Kesme hızının kesme kuvvetlerine olan bu etkisi, artan kesme hızıyla birilikte yükselen talaş kaldırma sıcaklığına bağlanabilir. 79

8 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2013 (10) Al2014 Malzemesinin Delinmesinde. a) b) Şekil 3.3 Her bir kesme hızı için ilerlemeye bağlı olarak kuvvet değişimi a) Kaplamasız takım b) Kaplamalı takım a) b) Şekil 3.4 Her bir ilerleme oranı için kesme hızına bağlı olarak kuvvet değişimi a) Kaplamasız takım b) Kaplamalı takım 80

9 Çakıroğlu R., Acır A., Teknolojik Araştırmalar: MTED 2013 (10) Sonuçların Taguchi Metodu ile Analizi Taguchi L 18 ortogonal düzeni çerçevesinde her bir deneyden elde edilen en yüksek sıcaklık ile kesme kuvvetinin ortalaması alınarak o deney için söz konusu analiz değerleri belirlenmiştir. Deneyler sonucunda ölçülen sıcaklık ve kesme kuvveti değerleri Çizelge 3.1 de verilmiştir. Deney no. Çizelge 3.1 Taguchi L 18 deney tasarımına göre deney sonuçları ve S/N oranları A (Takım) B (İlerleme oranı) C (Kesme hızı) Sıcaklık (oc) T S/N (db) Kuvvet (N) Fz S/N (db) 1 Kaplamasız 0, , , Kaplamasız 0, , , Kaplamasız 0, , , Kaplamasız 0, , , Kaplamasız 0, , , Kaplamasız 0, , , Kaplamasız 0, , , Kaplamasız 0, , , Kaplamasız 0, , , Kaplamalı 0, , , Kaplamalı 0, , , Kaplamalı 0, , , Kaplamalı 0, , , Kaplamalı 0, , , Kaplamalı 0, , , Kaplamalı 0, , , Kaplamalı 0, , , Kaplamalı 0, , ,7027 Daha sonra elde edilen deney sonuçlarının Taguchi metodu yardımıyla optimizasyonu yapılmıştır. Bu optimizasyon işleminde, Taguchi kayıp fonksiyonu olarak bilinen ve aynı zamanda gürültü oranı (S/N-Sinyal/Noise ratio) fonksiyonu olarak da ifade edilen 3 farklı amaca uygun fonksiyon bulunmaktadır. Buna göre, amacın en küçük en iyi, en büyük en iyi ve nominal en iyi olmasına göre kullanılan eşitliklerden en küçük en iyi (Eş 3.1) kullanılarak S/N oranları hesaplanmıştır. 81

10 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2013 (10) Al2014 Malzemesinin Delinmesinde. 1 10log n 2 y i n i 1 (3.1) Eşitliklerde yi : Performans yanıtının i. gözlem değeri, n: bir denemedeki test sayısını ifade etmektedir. Deneysel sonuçlar neticesinde S/N oranlarına bağlı olarak optimal parametreler tahmin edilmiştir. Şekil 3.1 de kesme kuvveti Şekil 3.2 de sıcaklık değerleri için kontrol faktörlerinin S/N oranlarının grafiksel gösterimi verilmiştir. Şekil 3.1. Kesme kuvveti için S/N oranları ana etki grafiği Şekil 3.2. Sıcaklık için kontrol S/N oranları ana etki grafiği Kesme kuvveti için yapılan optimizasyonda Şekil 3.1 den yararlanarak uygun kesme parametreleri A1B1C3 olarak bulunur. Burada, kaplamasız matkap (A1), İlerleme oranı (B1): 0,1 mm/dev ve kesme hızı (C3 ):230 m/dak dır. Sıcaklık için yapılan optimizasyonda ise Şekil 3.2 den yararlanarak uygun 82

11 Çakıroğlu R., Acır A., Teknolojik Araştırmalar: MTED 2013 (10) kesme parametreleri A2B3C1 olarak bulunur. Kaplamalı matkap (A2 ), ilerleme oranı (B3): 0.3 mm/dev ve kesme hızı (C1):170 m/dak yı ifade etmektedir. 4. TARTIŞMA 4.1 Doğrulama deneyleri ve sonuçları Taguchi metoduna göre, optimal sonuçları verecek parametrelerin tahmininden sonra, optimizasyonda son aşama olarak doğrulama deneyleri yapılmakta ve yapılan optimizasyonun doğruluğu kontrol edilmektedir. Önceden tespit ettiğimiz kesme kuvveti için A1B1C3 parametreleri, sıcaklık için ise A2B3C1 parametreleri kullanılarak, üç adet kontrol deneyleri sonucunda elde edilen deney sonuçlarının ortalaması alınarak sonuçların güvenirliliği irdelenmiştir. Buna göre en iyi kesme kuvveti ile sıcaklık değerlerinin elde edilmesinde, optimize edilmiş kesme parametreleri Çizelge 4.2 ve Çizelge 4.3' de verilmiştir. Çizelge 4.2. Kesme kuvveti için optimal seviyeler Başlangıç kesme Optimum kesme parametreleri parametresi Tahminsel Deneysel Seviye A2B2C2 A1B1C3 A1B1C3 Kesme kuvveti (N) , S/N oranı (db) -61, , ,0072 İyileştirme oranı S/N 2,0927 db Tahmini hata (db) 0,4763 Çizelge 4.3. Sıcaklık için optimal seviyeler Başlangıç kesme Optimum kesme parametreleri parametresi Tahminsel Deneysel Seviye A2B2C2 A2B3C1 A1B3C1 Sıcaklık ( C) , S/N oranı (db) -41, , ,1380 İyileştirme oranı S/N 0,800 db Tahmini hata (db) 0,673 Deneysel çalışmalarda elde edilen sıcaklık değerleri ile tahmin edilen sıcaklık arasındaki fark göz ardı edilebilecek seviyededir. Bu durumda Taguchi optimizasyonunun sıcaklık tahmininde başarı ile uygulanabildiği görülmektedir. Taguchi optimizasyonu ile delmede oluşan sıcaklığın ciddi anlamda azaltılabildiği yapılan çalışma ile ispatlanmıştır. Diğer taraftan, kesme kuvvetinin tahmini için yapılan tahmin sonuçları ile doğrulama deneyleri sonuçları arasındaki fark genel dikkate alındığında önemli derecede başarı sağlandığı görülmektedir. 5. SONUÇ VE ÖNERİLER Bu çalışmadan elde edilen sonuçları iki bölüme ayırarak sunmak mümkündür. İlk olarak; Deneysel çalışmada elde edilen sonuçlar verilmiştir. İkinci kısımda ise Taguchi optimizasyonu kullanılarak elde edilen sonuçlar sunulacaktır. 83

12 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2013 (10) Al2014 Malzemesinin Delinmesinde. Kesme bölgesinde oluşan sıcaklık değerleri ilerleme arttıkça azalma göstermektedir. İlerlemenin artması sonucunda; talaş tahliye hızının artığı, matkabın malzeme ile temasta olacağı sürenin azalması ile de sürtünmeden doğacak sıcaklığın azaldığı düşünülmektedir. Al2014 malzemesini kaplamalı ve kaplamasız matkaplarla delerken matkap yüzeyinde oluşan sıcaklık kaplamasız matkaplarda daha yüksek çıkmıştır. Kesici takıma kaplama uygulaması hemen hemen bütün deneylerde kesme bölgesi sıcaklıklarını kayda değer bir şekilde düşürmüştür. Kaplama sayesinde takımın düşük sürtünme katsayısına sahip olması sebebiyle bu sonucun oluştuğunu söylemek mümkündür. Ölçülen kesme kuvveti bileşenleri içerisinde delme sırasında büyük öneme sahip olan kesme kuvveti baz alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda kaplamasız ve kaplamalı takımlarla yapılan deneylerin tamamında sabit kesme hızında ilerleme miktarı arttıkça kesme kuvvetlerinde de bir artış görülmüştür. Kesme hızının kuvvet üzerindeki etkisi incelendiğinde ise; kesme hızı artıkça kesme kuvveti azalmıştır. Özellikle düşük kesme hızlarındaki kesme kuvveti diğerlerine göre yüksek olduğu görülmüştür. Taguchi metodu yardımıyla sıcaklık için yapılan kesme şartlarının optimizasyonunda, kaplamalı takım, 0,3 mm/dev ilerleme miktarı, 170 m/dak kesme hızı en uygun şartlar olarak bulunmuştur. Kesme kuvveti için yapılan kesme şartlarının optimizasyonunda ise; kaplamasız takım, 0,1 mm/dev ilerleme miktarı, 230 m/dk kesme hızı en uygun şartlar olarak bulunmuştur. TEŞEKKÜR Yazarlar, bu çalışmanın gerçekleşmesinde finansman desteği sağlayan Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ne (Proje Kodu: 07/ ) teşekkür eder. 6. KAYNAKLAR 1. Sandvik Coromant, Modern Metal Cutting, Sweden 1994, s Kalidas, S., DeVor, R.E., Kapoor,S.G., Experimental investigation of the effect od drill coatingson hole quality under dry and wet drilling conditions Surface and Coatings Technology, 2001, s Arafat,M., CNC delme işleminde delme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü açısından optimizasyonu, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri, Rivero,A.;Aramendi,G.; Herranz,S.; Lopez de Lacalle,L.P.: An experimental investigation of the effect of coatings and cutting parameters on dry drilling performance of aluminium alloys, Int. J. Manuf Technol,

13 Çakıroğlu R., Acır A., Teknolojik Araştırmalar: MTED 2013 (10) Q Sullivan, D., Cotterell, M., Temperature Measurement in single point turning, Journal of materials Processing Technology, 2001, s- 118, ,. 6. Bağcı,E.;Özçelik,B.: Investigation of the effect of drilling conditions on the twist drill temperature during step-by-step and continuous dry drilling, Materials and Design, 2006, s Ay, H., Yang, W.J., Heat transfer and Life of metal cutting tools in turning, Int.J. Heat Mass transfer, 1999, s. 41-3, Kelly, J.F., Cotterell, M.G.: Minimal lubrication machining of aluminium alloys Journal of Materials processing Technology, 2002, s Zeilmann,R.P.; Weingaertner, W.L., Analysis of temperature during drilling of Ti6Al4V with minimal quantity of lubricant, Journal of Materials processing Technology, 2006, s Bagci, E., Özcelik, B., Finite element and experimental investigation of temperature changes on a twist drill in sequential dry drilling Int J. Adv. Manufacturing Technology, 2006, s Li, R., S., Spiral point temperature and stres in high-throughput drilling of titanium, Internatioanl Journal of Machine Tools & Manufacture, Nedelik, J., Lux, B., Improved tool performance by aplication of head spreading diamond layers within a multi-layer coating, International Journal of Refractory Metals and Hard materials, 1999, s Bono, M., Ni,J., The effects of thermal distortions on the diameter and cylindricity of dry drilled holes, International Journal of Machine Tools&Manufacture, 2001, s Çakıroğlu, R., Acır, A., Optimization of cutting parameters on drill bit temperature in drilling by Taguchi method Measurement, 2013, s Kıvak, T., Samtaş, G., Çiçek, A., Taguchi method based optimisation of drilling parameters in drilling of AISI 316 steel with PVD monolayer and multilayer coated HSS drills Measurement, 2012, s Yağmur, S., Acır, A., Şeker, U., Günay, M., Delik delme işlemlerinde kesme parametrelerinin kesme bölgesindeki sıcaklığa etkisinin deneysel incelenmesi Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2013, s Mohan, N.S., Ramachandra, A, Kulkarni, S.M., Influence of process parameters on cutting force and torque during of glass-fiber polyester reinforced composites, Composite Structures, Yang, W.H. and Tarng, Y.S., Design optimization of cutting parameters for turning operations based on the Taguchi method, Journal of Materials Processing Technology, 1998 s- 84: Yağmur, S., Delik delme işlemlerinde kesme parametrelerine bağlı olarak oluşan sıcaklığın deneysel olarak incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Çakıroğlu, R., Delik delme işlemlerinde kesme parametrelerine bağlı olarak oluşan sıcaklığın modellenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara,

14 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2013 (10) Al2014 Malzemesinin Delinmesinde. 21. Agapiou,J.S.;DeVries,M.F., On the determination of thermal phenomena during drilling - Part I- Analytical models of twist drill temperature distributions, International Journal of Machine Tools and Manufacture, 1990, s-30:

DELİK DELME İŞLEMLERİNDE KESME PARAMETRELERİNİN KESME BÖLGESİNDEKİ SICAKLIĞA ETKİSİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ

DELİK DELME İŞLEMLERİNDE KESME PARAMETRELERİNİN KESME BÖLGESİNDEKİ SICAKLIĞA ETKİSİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 28, No 1, 1-6, 2013 Vol 28, No 1, 1-6, 2013 DELİK DELME İŞLEMLERİNDE KESME PARAMETRELERİNİN

Detaylı

ALLOY WITH DIAMOND LIKE CARBON (DLC) COATED DRILLS

ALLOY WITH DIAMOND LIKE CARBON (DLC) COATED DRILLS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye Al 2024-T4 ALÜMİNYUMUN ELMAS BENZERİ KARBON (DLC) KAPLANMIŞ MATKAPLARLA DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN DENEYSEL

Detaylı

HSS Torna Kalemindeki Talaş Açısının Kesme Kuvvetlerine Etkisi

HSS Torna Kalemindeki Talaş Açısının Kesme Kuvvetlerine Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 7 Sayı: 3 s. 211-215, 2004 Vol: 7 No: 3 pp. 211-215, 2004 HSS Torna Kalemindeki Talaş Açısının Kesme Kuvvetlerine Etkisi Abdullah DURAN, Adem ACIR Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Ti-6A l-4v ALAŞIMININ DELİNMESİNDE KAPLAMA MALZEMESİ VE KESME ŞA RTLA RININ KESME KUVVETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Ti-6A l-4v ALAŞIMININ DELİNMESİNDE KAPLAMA MALZEMESİ VE KESME ŞA RTLA RININ KESME KUVVETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ International Iron & Steel Symposium, April 02-04, 2012, Karabük, Türkiye Ti-6A l-4v ALAŞIMININ DELİNMESİNDE KAPLAMA MALZEMESİ VE KESME ŞA RTLA RININ KESME KUVVETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Turgay KIVAK a,

Detaylı

KAPLAMA ÇEŞİDİ VE İŞLEME PARAMETRELERİNE BAĞLI OLARAK TAKIM-TALAŞ ARAYÜZEY SICAKLIĞI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNDEKİ DEĞİŞİM

KAPLAMA ÇEŞİDİ VE İŞLEME PARAMETRELERİNE BAĞLI OLARAK TAKIM-TALAŞ ARAYÜZEY SICAKLIĞI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNDEKİ DEĞİŞİM 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 1-15 Mayıs 009, Karabük, Türkiye KAPLAMA ÇEŞİDİ VE İŞLEME PARAMETRELERİNE BAĞLI OLARAK TAKIM-TALAŞ ARAYÜZEY SICAKLIĞI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNDEKİ

Detaylı

AISI D2 ve AISI D3 Soğuk İş Çeliklerinin Delinmesinde İşleme Parametrelerinin Çapak Oluşumuna Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi

AISI D2 ve AISI D3 Soğuk İş Çeliklerinin Delinmesinde İşleme Parametrelerinin Çapak Oluşumuna Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi / Karaelmas Science and Engineering Journal 1 (1), 37-46, 2011 Karaelmas Science and Engineering Journal Journal home page: www.fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi

Detaylı

ORTAGONAL KESME İŞLEMİNDE KESİCİ TAKIM KAPLAMA MALZEMESİNİN TALAŞ KAYMA AÇISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN MODELLENMESİ

ORTAGONAL KESME İŞLEMİNDE KESİCİ TAKIM KAPLAMA MALZEMESİNİN TALAŞ KAYMA AÇISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN MODELLENMESİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 10- Balıkesir ORTAGONAL KESME İŞLEMİNDE KESİCİ TAKIM KAPLAMA MALZEMESİNİN TALAŞ KAYMA AÇISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN MODELLENMESİ Kubilay ASLANTAŞ*,

Detaylı

AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ

AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ THE EFFECT

Detaylı

KAPLAMASIZ SERMET TAKIMLA AISI 6150 ÇELİĞİNİN FREZELENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ *

KAPLAMASIZ SERMET TAKIMLA AISI 6150 ÇELİĞİNİN FREZELENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ * KAPLAMASIZ SERMET TAKIMLA AISI 6150 ÇELİĞİNİN FREZELENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ * Murat ÇETİN 1, Musa BİLGİN 2, Hasan Basri ULAŞ 3, Ahmet TANDIROĞLU 4 Özet Bu çalışmada

Detaylı

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler. İdari Görevler

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler. İdari Görevler Adı-Soyadı : Ergün EKİCİ Kişisel Bilgiler Unvan: Yrd. Doç. Dr. E-posta: ergunekici@uludag.edu.tr Telefon: Göreve Başlama Tarihi : Uzmanlık Alanları: Kesici takım teknolojileri, Hacim kalıpçılığı, CAD-CAM

Detaylı

15-5 PH PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESME KUVVETİNİN TAGUCHİ METODU İLE OPTİMİZASYONU

15-5 PH PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESME KUVVETİNİN TAGUCHİ METODU İLE OPTİMİZASYONU 15-5 PH PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESME KUVVETİNİN TAGUCHİ METODU İLE OPTİMİZASYONU Turgay KIVAK a ve Şerif ÇETİN b a Düzce Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İmalat Mühendisliği Bölümü, Düzce/TÜRKİYE,

Detaylı

CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİT MALZEMENİN DELİNMESİ ESNASINDA OLUŞAN YÜZEY HASARININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİT MALZEMENİN DELİNMESİ ESNASINDA OLUŞAN YÜZEY HASARININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİT MALZEMENİN DELİNMESİ ESNASINDA OLUŞAN YÜZEY HASARININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Detaylı

Yunus KAYIR a*, Ahmet AYTÜRK a. Geliş Tarihi/Received : 08.12.2011, Kabul Tarihi/Accepted : 20.02.2012

Yunus KAYIR a*, Ahmet AYTÜRK a. Geliş Tarihi/Received : 08.12.2011, Kabul Tarihi/Accepted : 20.02.2012 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 18, Sayı 1, 2012, Sayfa 61-71 AISI 316Ti Paslanmaz Çeliğin İşlenebilirlik Karakteristiklerinin İncelenmesi Investigation of Machinability Characteristics

Detaylı

ÇİFT UÇ AÇILI SPİRAL MATKAPTA TAKIM ÖMRÜ

ÇİFT UÇ AÇILI SPİRAL MATKAPTA TAKIM ÖMRÜ 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye ÇİFT UÇ AÇILI SPİRAL MATKAPTA TAKIM ÖMRÜ Sabri ÖZTÜRK a* ve Erhan ALTAN b Abant İzzet Baysal Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Detaylı

ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİN DELİNMESİNDE ÇİFT AÇILI MATKAP UÇLARIN İTME KUVVETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİN DELİNMESİNDE ÇİFT AÇILI MATKAP UÇLARIN İTME KUVVETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİN DELİNMESİNDE ÇİFT AÇILI MATKAP UÇLARIN İTME KUVVETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Ali ÜNÜVAR a, Halil Burak KAYBAL a ve Ahmet AVCI a a, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

INCONEL 718 İN DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ OLUŞUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

INCONEL 718 İN DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ OLUŞUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 25, No 2, 293-298, 2010 Vol 25, No 2, 293-298, 2010 INCONEL 718 İN DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ OLUŞUMU

Detaylı

Farklı Elektrotlar ile Delik Delme İşlemlerinde Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi

Farklı Elektrotlar ile Delik Delme İşlemlerinde Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi Farklı Elektrotlar ile Delik Delme İşlemlerinde Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi Examination of Surface Roughness in the Hole Drilling Process with Different Electrodes Volkan Yılmaz 1 *, Ceren Y. Yılmaz

Detaylı

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR Çalışmanın amacı. SUNUM PLANI Çalışmanın önemi. Deney numunelerinin üretimi ve özellikleri.

Detaylı

Sıtkı AKINCIOĞLU, *Şenol ŞİRİN, Gülşah AKINCIOĞLU, Emine ŞİRİN

Sıtkı AKINCIOĞLU, *Şenol ŞİRİN, Gülşah AKINCIOĞLU, Emine ŞİRİN İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455 100Cr6 RULMAN ÇELİĞİNİN TORNALANMASINDA YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN OPTİMİZASYONU Sıtkı AKINCIOĞLU, *Şenol ŞİRİN, Gülşah

Detaylı

KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERİN SON BİTİRME OPERASYONLARININ ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON ANALYSIS OF FINISH OPERATIONS OF DUCTILE IRON

KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERİN SON BİTİRME OPERASYONLARININ ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON ANALYSIS OF FINISH OPERATIONS OF DUCTILE IRON 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 3-5 Mayıs 9, Karabük, Türkiye KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERİN SON BİTİRME OPERASYONLARININ ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON ANALYSIS OF FINISH

Detaylı

KILAVUZ KESİCİ TAKIMLARI İLE AISI 1050 ÇELİĞİNE VİDA AÇILMASINDA MATKAP DELİK ÇAPININ KESME KUVVETLERİ VE MOMENTE ETKİSİ

KILAVUZ KESİCİ TAKIMLARI İLE AISI 1050 ÇELİĞİNE VİDA AÇILMASINDA MATKAP DELİK ÇAPININ KESME KUVVETLERİ VE MOMENTE ETKİSİ KILAVUZ KESİCİ TAKIMLARI İLE AISI 1050 ÇELİĞİNE VİDA AÇILMASINDA MATKAP DELİK ÇAPININ KESME KUVVETLERİ VE MOMENTE ETKİSİ Yunus KAYIR * Özet: Bu çalışmada, AISI 1050 malzemesine açılan deliklere TIN kaplamalı

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT LABORATUARI DENEY FÖYÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT LABORATUARI DENEY FÖYÜ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI İŞLEME HASSASİYETİ (İŞ PARÇASI YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÖLÇÜMÜ) DERSİN

Detaylı

ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİT MALZEMELERİN DELİNMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİT MALZEMELERİN DELİNMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 3.Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİT MALZEMELERİN DELİNMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Şenol BAYRAKTAR, Yakup TURGUT a a Gazi Üniversitesi Teknoloji

Detaylı

AISI 1040 çeliğin tornalamasında kesme parametrelerinin kesme kuvvetine etkisi

AISI 1040 çeliğin tornalamasında kesme parametrelerinin kesme kuvvetine etkisi Cilt: 6, 1, 51-59 3-9 Haziran 2015 AISI 1040 çeliğin tornalamasında kesme parametrelerinin kesme kuvvetine etkisi Ahmet YARDIMEDEN *, Abdullah TURAN Dicle Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 21280,

Detaylı

Kriyojenik İşlem Uygulanmış Tungsten Karbür Takımların Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisi

Kriyojenik İşlem Uygulanmış Tungsten Karbür Takımların Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 10, No: 3, 2013 (1-6) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 10, No: 3, 2013 (1-6) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Yaşam Bilimleri Dergisi; Cilt 5 Sayı 2 (2015) Journal of Life Sciences; Volume 5 Number 2 (2015)

Yaşam Bilimleri Dergisi; Cilt 5 Sayı 2 (2015) Journal of Life Sciences; Volume 5 Number 2 (2015) Farklı Kesme Parametrelerinde Kaplamalı ve Kaplamasız Kesici Takımlar ile AISI 1050 Çeliğin Tornalanmasında Oluşan Esas Kesme Kuvvetlerinin İncelenmesi ve İstatiksel Olarak Analizi Hüseyin GÜRBÜZ Batman

Detaylı

INCONEL 600 SÜPER ALAŞIMININ TORNALANMASINDA İŞLEME PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU

INCONEL 600 SÜPER ALAŞIMININ TORNALANMASINDA İŞLEME PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 28, No 4, 677-684, 2013 Vol 28, No 4, 677-684, 2013 INCONEL 600 SÜPER ALAŞIMININ TORNALANMASINDA

Detaylı

AA 7075 DELİNMESİNDE KULLANILAN SOĞUTMA TEKNİĞİNİN PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİSİ

AA 7075 DELİNMESİNDE KULLANILAN SOĞUTMA TEKNİĞİNİN PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİSİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 4, Article Number: 1A0052 ENGINEERING SCIENCES Received: April 2009 Accepted: September 2009 Series : 1A ISSN : 1308-7231

Detaylı

TiN KAPLANMIŞ KESİCİ TAKIMLARDA GERİLME ANALİZİ VE TAKIM-TALAŞ ARA YÜZEYİNDEKİ SÜRTÜNME KATSAYISININ ETKİSİ

TiN KAPLANMIŞ KESİCİ TAKIMLARDA GERİLME ANALİZİ VE TAKIM-TALAŞ ARA YÜZEYİNDEKİ SÜRTÜNME KATSAYISININ ETKİSİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : 9 : : 85-9 TiN KAPLANMIŞ

Detaylı

AA5052 ALAŞIMININ İŞLENMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

AA5052 ALAŞIMININ İŞLENMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 3 : 295-301

Detaylı

Frezeleme İşlemlerinde Titreşimi ve Yüzey Pürüzlülüğünü Etkileyen Parametrelerin Optimizasyonu

Frezeleme İşlemlerinde Titreşimi ve Yüzey Pürüzlülüğünü Etkileyen Parametrelerin Optimizasyonu S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ T E K N İ K B İ L İ M L E R M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U S U L E Y M A N D E M I R E L U N I V E R S I T Y T E C H N I C A L S C I E N C E S V

Detaylı

Ç1040 VE 11SMnPb37 ÇELİKLERİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE ÜRETİM MALİYETİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Ç1040 VE 11SMnPb37 ÇELİKLERİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE ÜRETİM MALİYETİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 2A0050 Nurullah Kıratlı 1 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Abdulbaki Ulusoy 2 Received: September 2009 Hakan

Detaylı

TEL EROZYON YÖNTEMİ İLE İŞLENEN KALIP ÇELİKLERİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE ETKİSİ

TEL EROZYON YÖNTEMİ İLE İŞLENEN KALIP ÇELİKLERİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE ETKİSİ TMMOB Makine Mühendisleri Odası Konya Şubesi IV. Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi 24-25 Kasım 2007 TEL EROZYON YÖNTEMİ İLE İŞLENEN KALIP ÇELİKLERİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE

Detaylı

KAPLAMASIZ SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIM VE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

KAPLAMASIZ SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIM VE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 1 : 59-64

Detaylı

DIN 1.2344 sıcak iş takım çeliğinin testere freze çakılarıyla işlenebilirliğinin araştırılması

DIN 1.2344 sıcak iş takım çeliğinin testere freze çakılarıyla işlenebilirliğinin araştırılması 170 DIN 1.2344 sıcak iş takım çeliğinin testere freze çakılarıyla işlenebilirliğinin araştırılması Hasan Basri ULAŞ a, Fürğan MİHMAT b, Halil DEMİR c a Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Beşevler,

Detaylı

AISI 316 ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN DELİNMESİNDE TEK KATLI VE ÇOK KATLI KAPLAMALARIN DELİK KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

AISI 316 ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN DELİNMESİNDE TEK KATLI VE ÇOK KATLI KAPLAMALARIN DELİK KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye AISI 316 ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN DELİNMESİNDE TEK KATLI VE ÇOK KATLI KAPLAMALARIN DELİK KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Turgay KIVAK

Detaylı

1 Tabloda listelenen matkaplar için çap aralığını ve delme derinliklerini bulun.

1 Tabloda listelenen matkaplar için çap aralığını ve delme derinliklerini bulun. pdrilling Content DLİK DLM Matkap seçimi Matkap seçimi Delik çapını ve delme derinliğini belirleyin 1 Tabloda listelenen matkaplar için çap aralığını ve delme derinliklerini bulun. 2 Matkap tipini seçin

Detaylı

YÜKSEK ALAŞIMLI BEYAZ DÖKME DEMİRLERİN (Nİ-HARD) TORNALANMASINDA KESME KUVVETİNİN MODELLENMESİ

YÜKSEK ALAŞIMLI BEYAZ DÖKME DEMİRLERİN (Nİ-HARD) TORNALANMASINDA KESME KUVVETİNİN MODELLENMESİ 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye YÜKSEK ALAŞIMLI BEYAZ DÖKME DEMİRLERİN (Nİ-HARD) TORNALANMASINDA KESME KUVVETİNİN MODELLENMESİ Emre Yücel a, Mustafa Günay b a * Düzce

Detaylı

ISLAH ÇELİĞİNİN FARKLI KESİCİ TAKIMLARLA İŞLENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN TALAŞ ŞEKİLLERİ ÜZERİNE ETKİSİ VE TALAŞ ŞEKİLLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

ISLAH ÇELİĞİNİN FARKLI KESİCİ TAKIMLARLA İŞLENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN TALAŞ ŞEKİLLERİ ÜZERİNE ETKİSİ VE TALAŞ ŞEKİLLERİNİN SINIFLANDIRILMASI ISLAH ÇELİĞİNİN FARKLI KESİCİ TAKIMLARLA İŞLENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN TALAŞ ŞEKİLLERİ ÜZERİNE ETKİSİ VE TALAŞ ŞEKİLLERİNİN SINIFLANDIRILMASI THE EFFECT OF CUTTING PARAMETERS ON CHIP SHAPE IN TEMPERED

Detaylı

DELİK DELME İŞLEMLERİNDE ISLAH ÇELİKLERİNİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

DELİK DELME İŞLEMLERİNDE ISLAH ÇELİKLERİNİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye DELİK DELME İŞLEMLERİNDE ISLAH ÇELİKLERİNİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Birol HEPYAŞAR a*,cihat ENSARİOĞLU b,cemal ÇAKIR c a Uludağ

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 567-573 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Cam Elyaf Takviyeli Plastik Kompozit Malzemenin Kenar Frezelenmesinde Kesme

Detaylı

GGG 90 Küresel Grafitli Dökme Demirin İşlenebilirliğinin Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğü Açısından Değerlendirilmesi

GGG 90 Küresel Grafitli Dökme Demirin İşlenebilirliğinin Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğü Açısından Değerlendirilmesi GGG 90 Küresel Grafitli Dökme Demirin İşlenebilirliğinin Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğü Açısından Değerlendirilmesi * 1 Harun Koçak, 2 Mahmut Gülesin, 2 Gültekin Uzun 1 Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çeliğin İşlenmesinde Talaş Kırıcı Formunun Takım Aşınmasına ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi

AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çeliğin İşlenmesinde Talaş Kırıcı Formunun Takım Aşınmasına ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:11 Sayı: 1 s.13-17, 28 Vol: 11 No: 1 pp.13-17, 28 AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çeliğin İşlenmesinde Talaş Kırıcı Formunun Takım Aşınmasına ve Yüzey Pürüzlülüğüne

Detaylı

AISI 1040 Çeliğinin Kuru Tornalanmasında Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi

AISI 1040 Çeliğinin Kuru Tornalanmasında Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi / Karaelmas Science and Engineering Journal 2 (2), 24-29, 2012 Karaelmas Science and Engineering Journal Journal home page: http://fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi

Detaylı

TALAŞLI İMALAT SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI. Talaşlı İmalat Yöntemleri

TALAŞLI İMALAT SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI. Talaşlı İmalat Yöntemleri TALAŞLI İMALAT MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Talaşlı İmalat Yöntemleri 2 Talaşlı İmalat; iş parçası üzerinden, sertliği daha yüksek bir kesici takım yardımıyla,

Detaylı

YÜKSEK HIZLI TALAŞLI İŞLEMEDE YÜZEY KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

YÜKSEK HIZLI TALAŞLI İŞLEMEDE YÜZEY KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ YÜKSEK HIZLI TALAŞLI İŞLEMEDE YÜZEY KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ 1 Mustafa Hamamcı, 2* Eyüp Sabri Topal 1 Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Kayseri, mhamamci@erciyes.edu.tr

Detaylı

Đmalat Araştırma Laboratuarı Sabancı Universitesi. Talaşlı Đmalat ve Takım Tezgahı Araştırmaları

Đmalat Araştırma Laboratuarı Sabancı Universitesi. Talaşlı Đmalat ve Takım Tezgahı Araştırmaları Talaşlı Đmalat ve Takım Tezgahı Araştırmaları Đmalat Araştırma Laboratuarı Sabancı Universitesi Đmalat Araştırma Lab. DMG 5-axis (18 000 rpm) işleme merkezi Mori Seiki NL 1500 torna Mazak Nexus 501C işleme

Detaylı

AISI 1050 Malzemenin Delinmesinde Delme Parametrelerinin Delik Kalitesi Üzerindeki Etkisinin Çoklu Regresyon Metoduyla Modellenmesi

AISI 1050 Malzemenin Delinmesinde Delme Parametrelerinin Delik Kalitesi Üzerindeki Etkisinin Çoklu Regresyon Metoduyla Modellenmesi MakineTeknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 1, 011 (37-46) Eletroni Journal of Mahine Tehnologies Vol: 8, No: 1, 011 (37-46) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.om e-issn:1304-4141

Detaylı

Ultrasonik ve Geleneksel Silindirik Tornalama İşlemlerinde Takım Tutucu Üzerindeki Yer Değiştirmenin Belirlenmesi

Ultrasonik ve Geleneksel Silindirik Tornalama İşlemlerinde Takım Tutucu Üzerindeki Yer Değiştirmenin Belirlenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 12, No: 2, 2015 (65-74) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 12, No: 2, 2015 (65-74) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

PVD VE CVD KAPLAMALI SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIMLARIN İŞLEME PARAMETERLERİNE BAĞLI OLARAK YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

PVD VE CVD KAPLAMALI SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIMLARIN İŞLEME PARAMETERLERİNE BAĞLI OLARAK YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 473-478 TEKNOLOJİ PVD VE CVD KAPLAMALI SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIMLARIN İŞLEME PARAMETERLERİNE BAĞLI OLARAK YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Detaylı

Üst başlık hareket. kolu. Üst başlık. Askı yatak. Devir sayısı seçimi. Fener mili yuvası İş tablası. Boyuna hareket volanı Düşey hareket.

Üst başlık hareket. kolu. Üst başlık. Askı yatak. Devir sayısı seçimi. Fener mili yuvası İş tablası. Boyuna hareket volanı Düşey hareket. Frezeleme İşlemleri Üst başlık Askı yatak Fener mili yuvası İş tablası Üst başlık hareket kolu Devir sayısı seçimi Boyuna hareket volanı Düşey hareket kolu Konsol desteği Eksenler ve CNC Freze İşlemler

Detaylı

Tornalama İşleminde Kesme Parametrelerinin Ve İş Parçası Uzunluğunun Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin İncelenmesi

Tornalama İşleminde Kesme Parametrelerinin Ve İş Parçası Uzunluğunun Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 3, 2010 (55-67) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 3, 2010 (55-67) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Sandvik Coromant'tan kesici takımlar. Döner takımlar FREZELEME DELİK DELME DELİK İŞLEME TAKIM TUTUCU SİSTEMLERİ

Sandvik Coromant'tan kesici takımlar. Döner takımlar FREZELEME DELİK DELME DELİK İŞLEME TAKIM TUTUCU SİSTEMLERİ Sandvik Coromant'tan kesici takımlar Döner takımlar RZLM DLİK DLM DLİK İŞLM TAKIM TUTUCU SİSTMLRİ 2012 DLİK DLM Matkap seçimi Matkap seçimi 1 Delik çapını ve delme derinliğini belirleyin Tabloda listelenen

Detaylı

Ti-6Al-4V SÜPER ALAŞIMININ YÜKSEK BASINÇLI SOĞUTMA KULLANILARAK FREZELENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAGUCHİ YÖNTEMİ İLE OPTİMİZASYONU

Ti-6Al-4V SÜPER ALAŞIMININ YÜKSEK BASINÇLI SOĞUTMA KULLANILARAK FREZELENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAGUCHİ YÖNTEMİ İLE OPTİMİZASYONU İ. Burcu TOPRAK, M. Fatih ÇAĞLAR, Oğuz ÇOLAK, Kadir KIRAN, Mustafa BAYHAN 30 SDU International Technologic Science pp. 30-39 Mechanical Technology Ti-6Al-4V SÜPER ALAŞIMININ YÜKSEK BASINÇLI SOĞUTMA KULLANILARAK

Detaylı

AISI D6 İŞ PARÇASININ TORNALANMASINDA YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ ÖZET ABSTRACT

AISI D6 İŞ PARÇASININ TORNALANMASINDA YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ ÖZET ABSTRACT AISI D6 İŞ PARÇASININ TORNALANMASINDA YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ Nihat PARLAK 1, Latif ÖZLER 2, Mehmet Erbil ÖZCAN 3 1 n.parlak@alparslan.edu.tr Muş Alparslan Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Muş

Detaylı

AISI 01 SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI ÖZET

AISI 01 SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI ÖZET ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 1A0031 ENGINEERING SCIENCES Received: November 2008 Accepted: June 2009 Series : 1A ISSN : 1308-7231 2009

Detaylı

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy ISSN:1306-3111 NWSA-TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: Agust 2012 Accepted: January 2013 NWSA ID : 2013.8.1.2A0079 ISSN : 1308-7223 2013 www.newwsa.com Received: Agust 2012 Zülküf Demir Ergani Ş.J.P.Y.

Detaylı

CNC TORNA TEZGAHINDA AISI 304 ÇELİKLERİN İŞLENEMESİNDE OPTİMUM YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜ SAĞLAYACAK KESME PARAMETRELERİNİN TESPİTİ

CNC TORNA TEZGAHINDA AISI 304 ÇELİKLERİN İŞLENEMESİNDE OPTİMUM YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜ SAĞLAYACAK KESME PARAMETRELERİNİN TESPİTİ CNC TORNA TEZGAHINDA AISI 304 ÇELİKLERİN İŞLENEMESİNDE OPTİMUM YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜ SAĞLAYACAK KESME PARAMETRELERİNİN TESPİTİ Özgür TEKASLAN * & Nedim GERGER ** & Ulvi ŞEKER *** * Kara Harp Okulu, Teknik

Detaylı

AISI 316Ti PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESİCİ UÇ ETKİSİNİN TAGUCHI YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

AISI 316Ti PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESİCİ UÇ ETKİSİNİN TAGUCHI YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 28, No 2, 363-372, 2013 Vol 28, No 2, 363-372, 2013 AISI 316Ti PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA

Detaylı

İŞLEME PARAMETRELERİNDEN KESME HIZININ INCONEL 718 SÜPER ALAŞIMIN İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİ

İŞLEME PARAMETRELERİNDEN KESME HIZININ INCONEL 718 SÜPER ALAŞIMIN İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 21, No 3, 581-586, 2006 Vol 21, No 3, 581-586, 2006 İŞLEME PARAMETRELERİNDEN KESME HIZININ INCONEL 718 SÜPER ALAŞIMIN İŞLENEBİLİRLİĞİNE

Detaylı

Politeknik Dergisi, 2016; 19 (4) : Journal of Polytechnic, 2016; 19 (4) : Emel KURAM *

Politeknik Dergisi, 2016; 19 (4) : Journal of Polytechnic, 2016; 19 (4) : Emel KURAM * Politeknik Dergisi, 2016; 19 (4) : 433-443 Journal of Polytechnic, 2016; 19 (4) : 433-443 AISI 304 Paslanmaz Çeliğinin Frezelenmesinde Farklı Kaplama Malzemelerinin Takım Aşınmasına, Kesme Kuvvetlerine

Detaylı

YEKPARE TAKMA UÇLU MATKAPLARLA DELME İŞLEMLERİNDE KESİCİ TAKIM ÜZERİNDEKİ GERİLMELERİN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ

YEKPARE TAKMA UÇLU MATKAPLARLA DELME İŞLEMLERİNDE KESİCİ TAKIM ÜZERİNDEKİ GERİLMELERİN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye YEKPARE TAKMA UÇLU MATKAPLARLA DELME İŞLEMLERİNDE KESİCİ TAKIM ÜZERİNDEKİ GERİLMELERİN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR II DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR II DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR II DERSİ CNC TORNA UYGULAMASI Deneyin Amacı: Deney Sorumlusu: Arş. Gör.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Metin ZEYVELİ 2. DoğumTarihi : 30 Haziran 1971 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

AISI 304 östenitik paslanmaz çeliklerde kesme parametrelerine bağlı olarak yüzey pürüzlülüklerinin araştırılması

AISI 304 östenitik paslanmaz çeliklerde kesme parametrelerine bağlı olarak yüzey pürüzlülüklerinin araştırılması BAÜ FBE Dergisi Cilt:10, Sayı:2, 3-12 Aralık 2008 AISI 304 östenitik paslanmaz çeliklerde kesme parametrelerine bağlı olarak yüzey pürüzlülüklerinin araştırılması Özgür TEKASLAN 1*, Nedim GERGER 2, Ulvi

Detaylı

AISI H13 SICAK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN DENEYSEL İNCELENMESİ. Metin ZEYVELİ 1,*, Halil DEMİR 1

AISI H13 SICAK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN DENEYSEL İNCELENMESİ. Metin ZEYVELİ 1,*, Halil DEMİR 1 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 251-261 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 AISI H13 SICAK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN DENEYSEL İNCELENMESİ

Detaylı

CNC TORNALAMA İŞLEMİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE KESME KUVVETLERİNE ETKİ EDEN PARAMETRELERİN MATEMATİKSEL OLARAK MODELLENMESİ

CNC TORNALAMA İŞLEMİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE KESME KUVVETLERİNE ETKİ EDEN PARAMETRELERİN MATEMATİKSEL OLARAK MODELLENMESİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 3, Sayı 2, 75-86, 2014 Journal of Advanced Technology Sciences Vol. 3, No 2, 75-86, 2014 CNC TORNALAMA İŞLEMİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE KESME KUVVETLERİNE ETKİ EDEN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Adem ÇİÇEK Doğum Tarihi: 17 Mayıs 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi 1997 Y. Lisans Fen Bilimleri

Detaylı

X10CrAlSi24 Sac Malzemesine Farklı Elektrotlar İle Delik Delme İşlemlerinde Performans Çıktılarının Modellenmesi

X10CrAlSi24 Sac Malzemesine Farklı Elektrotlar İle Delik Delme İşlemlerinde Performans Çıktılarının Modellenmesi 1032 X10CrAlSi24 Sac Malzemesine Farklı Elektrotlar İle Delik Delme İşlemlerinde Performans Çıktılarının Modellenmesi Modelling of Performance Output in the Hole Drilling Process with Different Electrodes

Detaylı

Çok Kaplamalı Kesici Takımla Tornalama İşleminin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Modellenmesi

Çok Kaplamalı Kesici Takımla Tornalama İşleminin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Modellenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 1, 2010 (69-82) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 1, 2010 (69-82) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

AN EXPERIMENTAL SET UP STUDY FOR THE MEASUREMENT OF TOOL AND WORKPIECE TEMPERATURE IN END MILLING

AN EXPERIMENTAL SET UP STUDY FOR THE MEASUREMENT OF TOOL AND WORKPIECE TEMPERATURE IN END MILLING FREZELEME İŞLEMİ ESNASINDA TAKIM VE İŞ PARÇASI SICAKLIĞI ÖLÇÜMÜ İÇİN DENEYSEL KURULUM ÇALIŞMASI Barış ÇETİN 1, Doruk OKUMUŞ 2, Barbaros ÇETİN 3 1 FNSS Savunma Sistemleri AŞ, İmalat Hizmetleri Departmanı,

Detaylı

Örnekler ve 3 Boyutlu Kesme

Örnekler ve 3 Boyutlu Kesme Örnekler ve 3 Boyutlu Kesme Kayma Düzlemi ve Malzeme Daha önce kesme açısının optimum değeri için = ( ) denklemi verilmişti. Ancak pratikte, kayma açısı işlenen parça malzeme özelliklerine (kompozisyon,ısıl

Detaylı

TAKIM ÖMRÜ MODELLERİNDE KÜBİK BOR NİTRİT KESİCİ TAKIMLAR İÇİN n ÜSTEL DEĞERLERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI

TAKIM ÖMRÜ MODELLERİNDE KÜBİK BOR NİTRİT KESİCİ TAKIMLAR İÇİN n ÜSTEL DEĞERLERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye TAKIM ÖMRÜ MODELLERİNDE KÜBİK BOR NİTRİT KESİCİ TAKIMLAR İÇİN n ÜSTEL DEĞERLERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI Özet Ulvi ŞEKER a,

Detaylı

CuSn10 YATAK MALZEMESİNİN TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

CuSn10 YATAK MALZEMESİNİN TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 25 : : : 4-45 CuSn

Detaylı

CoroMill 390 07 ölçüsünde kesici uçlara sahip parmak frezeler Çelik kalitesi GC1130

CoroMill 390 07 ölçüsünde kesici uçlara sahip parmak frezeler Çelik kalitesi GC1130 CoroMill 390 07 ölçüsünde kesici uçlara sahip parmak frezeler Çelik kalitesi GC1130 Küçük çaplarda 07 ölçüsünde kesici uçlara sahip yeni parmak frezelerle CoroMill 390'ın kanıtlanmış performansı şimdi

Detaylı

ALÜMİNYUM MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELERİN MATKAP İLE DELİNMESİ KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

ALÜMİNYUM MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELERİN MATKAP İLE DELİNMESİ KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ MAKALE ALÜMİNYUM MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELERİN MATKAP İLE DELİNMESİ KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ Yrd. Doç Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Beşiktaş, İstanbul

Detaylı

Frezeleme işlemlerinde kesme kuvveti, titreşim ve yüzey pürüzlülüğü sonuçlarının modellenmesi

Frezeleme işlemlerinde kesme kuvveti, titreşim ve yüzey pürüzlülüğü sonuçlarının modellenmesi 220 Frezeleme işlemlerinde kesme kuvveti, titreşim ve yüzey pürüzlülüğü sonuçlarının modellenmesi Volkan YILMAZ 1, Hakan DİLİAK 2, Murat SARIKAYA 3, Ceren Yaman YILMAZ 4, Mustafa ÖZDEMİR 5 1 Gazi Üniversitesi,

Detaylı

CAM ELYAF TAKVİYELİ PLASTİK KOMPOZİT MALZEMENİN İŞLENMESİ ESNASINDA KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

CAM ELYAF TAKVİYELİ PLASTİK KOMPOZİT MALZEMENİN İŞLENMESİ ESNASINDA KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye CAM ELYAF TAKVİYELİ PLASTİK KOMPOZİT MALZEMENİN İŞLENMESİ ESNASINDA KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE

Detaylı

Ç4140 MALZEMESİNİN TORNALAMASINDA İLERLEME, KESME HIZI VE KESİCİ TAKIMIN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ, TAKIM ÖMRÜ VE AŞINMAYA ETKİLERİ

Ç4140 MALZEMESİNİN TORNALAMASINDA İLERLEME, KESME HIZI VE KESİCİ TAKIMIN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ, TAKIM ÖMRÜ VE AŞINMAYA ETKİLERİ Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 11, No: 3, 2014 (11-26) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 11, No: 3, 2014 (11-26) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

LAZER MİKRO İŞLEME PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE ETKİSİNİN DENEY TASARIM YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ

LAZER MİKRO İŞLEME PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE ETKİSİNİN DENEY TASARIM YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye LAZER MİKRO İŞLEME PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE ETKİSİNİN DENEY TASARIM YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

CNC FREZE BAHAR DÖNEMİ DERS NOTLARI

CNC FREZE BAHAR DÖNEMİ DERS NOTLARI CNC FREZE BAHAR DÖNEMİ DERS NOTLARI Frezeleme; mevcut olan en esnek işleme yöntemidir ve neredeyse her şekli işleyebilir. Bu esnekliğin dezavantajı, optimize etmeyi daha zor hale getirecek şekilde uygulama

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences DIEVAR SICAK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY KALİTESİNE

Detaylı

TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ

TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ İMALAT DALI MAKİNE LABORATUVARI II DERSİ TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ DENEY RAPORU HAZIRLAYAN Osman OLUK 1030112411 1.Ö. 1.Grup DENEYİN AMACI Torna tezgahı ile işlemede, iş parçasına istenilen

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Nesrin ilgin:sablon 02.01.2013 14:49 Page 27 Periyodik Sınır Şartlarına Maruz Kalan Çok Katmanlı Duvarlarda Sıcaklık Dağılımının ANSYS'de Analizi Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, çok

Detaylı

tanımlar, ölçüler ve açılar DIN ISO 5419 (alıntı baskı 06/98)

tanımlar, ölçüler ve açılar DIN ISO 5419 (alıntı baskı 06/98) temel bilgiler tanımlar, ölçüler ve açılar DIN ISO 5419 (alıntı baskı 06/98) helisel matkap ucu silindirik saplı/ konik saplı matkap ucu-ø kanal sırt döndürücü dil (DIN 1809' a göre) sap-ø eksen gövde

Detaylı

Ø20.0 Ø20, Ø25 İşaret yok : Flanş şaft, Weldon

Ø20.0 Ø20, Ø25 İşaret yok : Flanş şaft, Weldon King driller için teknik bilgi Maksimum delme verimliliği için en iyi tasarımlı uç KIN DRILL Takım kodlama sistemi K 5D 0 07 KIN / KORLOY Boy oranı (L/D) 2D, 2.5D, 3D, 3.5D, 4D, 4.5D, 5D Matkap çapı Şaft

Detaylı

BİLGİSAYARLI TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KRANK MİLİ İMALATI ÖZET ABSTRACT

BİLGİSAYARLI TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KRANK MİLİ İMALATI ÖZET ABSTRACT BİLGİSAYARLI TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KRANK MİLİ İMALATI Ömer PEKDUR 1, Can CANDAN 2, Davut AKDAŞ 3, Yaşar AKMAN 4, Sabri BIÇAKÇI 5 1 opekdur@gmail.com 6 ncı Ana Bakım Merkezi Komutanlığı,

Detaylı

Metrik Vida Açmada Alternatif Kesici Uç Yaklaşımı

Metrik Vida Açmada Alternatif Kesici Uç Yaklaşımı Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:11 Sayı: 1 s.37-41, 2008 Vol: 11 No: 1 pp.37-41, 2008 Metrik Açmada Alternatif Kesici Uç Yaklaşımı Alaattin KAÇAL, Yakup TURGUT Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim

Detaylı

14.09.2014 TALAŞ KALDIRMA TEORİSİ. IML 313 İmal Usulleri II Talaşlı İmalat. Talaşlı İmalat Yöntemleri

14.09.2014 TALAŞ KALDIRMA TEORİSİ. IML 313 İmal Usulleri II Talaşlı İmalat. Talaşlı İmalat Yöntemleri TALAŞ KALDIRMA TEORİSİ IML 313 İmal Usulleri II Talaşlı İmalat 1. Talaş kaldırma teknolojisine genel bakış 2. Metallerin talaşlı işlenmesinde talaş oluşumu 3. Kuvvetler ve Merchant dairesi 4. Talaş kaldırmada

Detaylı

Geliş Tarihi/Received : 08.08.2011, Kabul Tarihi/Accepted : 17.11.2011

Geliş Tarihi/Received : 08.08.2011, Kabul Tarihi/Accepted : 17.11.2011 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 18, Sayı 1, 2012, Sayfa 47-59 CNC Frezelemede Yüzey Pürüzlülüğüne Etki Eden Parametrelerin Matematiksel Olarak Modellenmesi Mathematically Modeling

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Adem ÇİÇEK Doğum Tarihi: 17 Mayıs 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi 1997 Y. Lisans Fen Bilimleri

Detaylı

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi 1 İşlenmiş yüzeylerin kalitesi, tasarımda verilen ölçülerdeki hassasiyetin elde edilmesi ile karakterize edilir. Her bir işleme operasyonu, kesme takımından kaynaklanan düzensizlikler

Detaylı

Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi

Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(1),2013 43 KSU. Journal of Engineering Sciences, 16(1),2013 Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi Vedat TAŞDEMİR 1 * 1 Kahramanmaraş

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (2) 33-43 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Hasan GÖKKAYA*, Muammer NALBANT** *Zonguldak Karaelmas Üniversitesi,

Detaylı

İmal Usulleri 2. Fatih ALİBEYOĞLU -1-

İmal Usulleri 2. Fatih ALİBEYOĞLU -1- İmal Usulleri 2 Fatih ALİBEYOĞLU -1- Malzeme Kaldırma Malzeme kaldırma işlemleri fazla malzemenin iş parçasından kaldırılması ile hedeflenen geometrinin elde edilmesi işlemidir. Malzemenin mekanik bir

Detaylı

2 Karbür Matkaplar 2 3. 2 Karbür Matkaplar Sayfa. 12 HSS-Frezeler. 17 Mengeneler. Teknisyenler için yeni ürünler. HSS Matkaplar. Takma Uçlu Matkaplar

2 Karbür Matkaplar 2 3. 2 Karbür Matkaplar Sayfa. 12 HSS-Frezeler. 17 Mengeneler. Teknisyenler için yeni ürünler. HSS Matkaplar. Takma Uçlu Matkaplar 1 HSS Matkaplar Teknisyenler için yeni ürünler Delme 2 Karbür Matkaplar 2 3 Takma Uçlu Matkaplar 2 Karbür Matkaplar Soğutma Kanallı Karbür Matkaplar, TB 20 ve TB 30 Ürün ilavesi 42-43 4 5 Raybalar ve havşa

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 28, 179-187, 2010 Research Article / Araştırma Makalesi AN INVESTIGATION OF WEAR BEHAVIORS OF DIFFERENT CUTTING TOOLS

Detaylı

FREZELEMEDE SERTLİĞİN KESME KUVVETLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE CEVAP YÜZEY METODU KULLANILARAK MODELLENMESİ ÖZET

FREZELEMEDE SERTLİĞİN KESME KUVVETLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE CEVAP YÜZEY METODU KULLANILARAK MODELLENMESİ ÖZET FREZELEMEDE SERTLİĞİN KESME KUVVETLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE CEVAP YÜZEY METODU KULLANILARAK MODELLENMESİ Murat KOYUNBAKAN 1, Ali ÜNÜVAR 2 1 mkoyunbakan@selcuk.edu.tr Selçuk Üniversitesi, Makine Mühendisliği

Detaylı