SDH KABLOLU TRANSMİSYON SİSTEMLERİ YETKİNLİK GELİŞTİRME SERTİFİKASYON PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SDH KABLOLU TRANSMİSYON SİSTEMLERİ YETKİNLİK GELİŞTİRME SERTİFİKASYON PROGRAMI"

Transkript

1 SDH KABLOLU TRANSMİSYON SİSTEMLERİ YETKİNLİK GELİŞTİRME SERTİFİKASYON PROGRAMI

2 İÇİNDEKİLER

3 Sertifikasyon Programları Hakkında SDH Sertifikasyon Programı Eğitim Haritası Uygulama Esasları Telekomünikasyon Temel E-Öğrenme Eğitimi Ağ Uzmanlığı E-Öğrenme Eğitimi Temel Seviye (L1) Temel Seviye (L1) - Fiber İletişim Sistemleri Eğitimi Temel Seviye (L1) Kablosuz İletişim Sistemleri Eğitimi Temel Seviye (L1) SDH Temelleri Eğitimi Temel Seviye (L1) OSN Donanımları Eğitimi Temel Seviye (L1) Ağ Yapıları ve Koruma Eğitimi Temel Seviye (L1) U2000 LCT Kullanımı Eğitimi Operatör Seviye (L2) Operatör Seviye (L2) Network Konfigürasyonu Eğitimi Operatör Seviye (L2) Alarm Yönetimi Eğitimi Operatör Seviye (L2) Network Bakımı Eğitimi Uzman Seviye (L3) Uzman Seviye (L3) Ethernet Servisleri Eğitimi Uzman Seviye (L3) İleri Seviye ECC ve CLOCK Eğitimi Uzman Seviye (L3) Network Genişleme ve Yapıda Değişiklik Eğitimi Uzman Seviye (L3) ASON İ&B Eğitimi Uzman Seviye (L3) İleri Seviye Arıza Eğitimi Profesyonel Uzman Seviye (L4) Profesyonel Uzman Seviye (L4) Network Değerlendirme ve Optimizasyon Eğitimi Profesyonel Uzman Seviye (L4) SOLARIS ve SYBASE Temelleri Profesyonel Uzman Seviye (L4) imanager U2000 Güvenlik ve Database Yönetimi Profesyonel Uzman Seviye (L4) imanager U2000 Rutin Bakım & Arıza Tespiti Profesyonel Uzman Seviye (L4) imanager U2000 VERITAS Yedekleme Sistemi İşletme ve Bakımı

4

5 Sertifikasyon Programları Hakkında Bilgi ve iletişim çağı olarak da adlandırılan bu yüzyılda iletişim alanında çok hızlı gelişmeler yaşanmakta ve yeni teknolojiler aracılığı ile yoğun veri transferleri gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla, telekom operatörleri daha yüksek kapasiteli yeni nesil kablolu transmisyon sistemlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu artışa paralel olarak Türk Telekom, özellikle fiber kablo transmisyon sistemleri olan SDH, DWDM teknolojilerine önemli yatırımlar gerçekleştirmiş ve yeni yatırımlara devam etmektedir. Transmisyon şebekesinin kesintisiz işletilmesi için 7/24 esasına dayalı çalışan personelin yetkinliklerinin artırılması gerekmektedir. Personelin eğitim eksikliği sonucu yapılabilecek hatalar çok ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Bu anlamda Türkiye çapında Network SMC/Omurga ve R-SMC/ Bölgesel operasyonda görevli personelin değişik seviyelerde yetkinlik kazanabilmeleri maksadıyla Huawei Akademi ve TT Akademi işbirliği ile Kablolu Transmisyon Sistemleri Yetkinlik Geliştirme Sertifika Programı hayata geçirilmiştir. Bu programda seviyeler; Temel (L1), Operatör (L2), Uzman (L3) ve Profesyonel Uzman (L4) olarak belirlenmiştir. Sertifika programına dahil edilen tüm çalışanlar için seviye tespit sınavı yapılarak mevcut durumu analiz edilmekte ve yetkinliğinin hangi seviyeye çıkartılacağı bağlı olduğu yöneticileri ile görüşülerek belirlenmektedir. İçeriği Türk Telekom transmisyon şebekesinin işletme ve bakım ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış bu programa ait modülleri tamamlayan katılımcılar her seviye sonunda bir sınava girerek sertifika almaya hak kazanacaklardır. Türk Telekom un ihtiyaçlarına göre özgün olarak tasarlanmış bu sertifika programının şirketimize ve çalışanlarımıza değer katmasını diler, saygılarımızı sunarız. TT AKADEMİ TELEKOMÜNİKASYON GELİŞİM MERKEZİ TEKNİK OPERASYONLAR OKULU 5

6 KABLOLU TRANSMİSYON SİSTEMLERİ YETKİNLİK GELİŞTİRME SERTİFİKASYON PROGRAMI Hedef Kitle Türk Telekom network alt yapısında kullanılan Huawei SDH sistemlerinin işletim ve bakımından sorumlu olan çalışanlar. 6

7 Eğitim Süresi 39 gün Karma Eğitim Sertifika Programının Amacı SDH Kablolu Transmisyon Sistemleri Yetkinlik Geliştirme Sertifikasyon Programı ile Transmisyon sistemlerinin işletme, bakım ve yönetiminde görev alan Türk Telekom çalışanlarının teknik yetkinliğini sistematik çözümlerle daha yüksek seviyelere taşıyarak şirket misyon, vizyon ve stratejilerine destek olunması, SDH sistemlerinin planlamasında, kurulumunda ve işletmesinde görev alan çalışanlarının bilgi ve beceri seviyesini artırarak daha kaliteli hizmet sunup müşteri memnuniyetinin artırılması, SDH sistemlerinde görev alan bilinçli ve standartlara uygun çalışanlar ile malzeme ve iş gücü kaybının azaltılıp Şirket karlılığına katkı sağlanması, SDH sistemlerinde görev alan çalışanların, işlerinde gerekli bilgi ve beceri seviyesine sahip olduklarını belgeleyerek yöneticilere iş gücü yönetimi konusunda katkı sağlanması, Sistemlerin sertifikalı çalışanlar tarafından planlanması, kurulması ve işletilmesiyle maksimum verim alınması amaçlanmaktadır. 7

8 EĞİTİM HARİTASI 39 Gün Profesyonel Uzman Seviye (L4) Modül 2 (NMS Modülü) Dahil e-öğrenme Eğitimleri TEMEL SEVİYE (L1) Modül 1 OPERATÖR SEVİYE (L2) Modül 1 2 Saat Telekomünikasyon Temel e-öğrenme Eğitimi (1 Saat) Ağ Uzmanlığı e-öğrenme Eğitimi (1 Saat) 5 Gün Fiber İletişim Sistemleri Eğitimi Kablosuz İletişim Sistemleri Eğitimi (3 Gün) (2 Gün) 5 Gün Network Konfigürasyonu Eğitimi Alarm Yönetimi Eğitimi (3 Gün) (1 Gün) Modül 2 SDH Temelleri Eğitimi (1 Gün) Network Bakımı Eğitimi (1 Gün) 4 Gün OSN Donanımları Eğitimi Ağ Yapıları ve Koruma Eğitimi (1 Gün) (0,5 Gün) Seviye Sonu Sınavı U2000 LCT Kullanımı Eğitimi (1,5 Gün) Seviye Sonu Sınavı 8

9 UZMAN SEVİYE (L3) 5 Gün 5 Gün 5 Gün Modül 1 Ethernet Servisleri Eğitimi Modül 2 İleri Seviye ECC ve Clock Eğitimi (2 Gün) Network Genişleme ve Yapıda Değişiklik Eğitimi (3 Gün) Modül 3 ASON İ&B Eğitimi İleri Seviye Arıza Eğitimi Seviye Sonu Sınavı (2,5 Gün) (2,5 Gün) PROFESYONEL UZMAN SEVİYE (L4) 5 Gün 5 Gün Modül 1 Network Değerlendirme ve Optimizasyon Eğitimi Seviye Sonu Sınavı Modül 2 (NMS Modülü) * Solaris ve Sybase Temelleri imanager U2000 Güvenlik ve Database Yönetimi (1 Gün) imanager U2000 Rutin Bakım & Arıza Tespiti (1 Gün) imanager U2000 Veritas Yedekleme Sistemi İşletme ve Bakımı (2 Gün) Seviye Sonu Sınavı (1 Gün) Uygulama Esasları Sertifikasyon programı, TT Akademi Eğitim ve Gelişim Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslarına göre yürütülür. Bu esaslar kapsamında sertifika programının her seviyesi için ayrı taahhütname düzenlenir. Tüm başvurular Eğitim Sorumluları tarafından alınır. Sertifika programına başlamadan önce online seviye tespit sınavı yapılır. Sınav sonrasında çalışanların sertifika eğitim ve gelişim haritaları yöneticileri ile yapılacak görüşmelerle belirlenir. Her yüz yüze eğitim öncesinde ön test, sonrasında son test uygulanır. Seviyeleri tamamlayan katılımcılar için her seviye sonunda seviye sonu sınavı yapılır. Seviye sonu sınavlar yılda 4 kez düzenlenir. Her seviyenin başarı notu; o seviyedeki son testlerin ortalamasının %30 u ve seviye sonu sınavının da %70 i alınarak hesaplanır. Başarı notu 70 ve üzerindeyse katılımcılar ilgili seviyeye ait sertifikayı almaya hak kazanır. Profesyonel Uzman Seviyeye (L4)'ye katılım sağlayacak çalışanların, ilgili seviye öncesinde E-English e-öğrenme eğitimini ve sınavını almaları zorunludur. Daha sonra yeterlilik sınavında başarılı olunması şartı aranacaktır. * Profesyonel Uzman Seviye (L4) Modül 2 (NMS Modülü); SDH ve DWDM Sertifikasyon Programının ortak modülü olup, bu modülde yer alan eğitimlere SMC-RSMC Merkezlerinde NMS yönetiminden sorumlu olan çalışanlar dahil edilecektir. 9

10 Eğitim Süresi 1 saat TELEKOMÜNİKASYON TEMEL E-ÖĞRENME EĞİTİMİ e-öğrenme Eğitimi Eğitimin Amacı Telekomünikasyon Temel e-öğrenme Eğitimi ile katılımcıların telekomünikasyon altyapısı ve sistemleri, çalışma prensipleri, iletim ortamları, ses iletimi, bant genişliği gibi temel kavramlar ve fonksiyonel işleyiş hakkında bilgilendirilmeleri amaçlanmıştır Konu Başlıkları Telekomünikasyon Kavramları Telekomünikasyon Sistemlerinin İşleyişi Günümüz Telekomünikasyon Sistemleri İletim Ortamlarının Seçimi Ses İletimi ve Ses Bant Genişliği Analog ve Dijital Bilgi Kavramı Multiplexer Sistemler 10

11 Eğitim Süresi 1 saat AĞ UZMANLIĞI E-ÖĞRENME EĞİTİMİ Yüz Yüze Eğitim Eğitimin Amacı Ağ Uzmanlığı e-öğrenme Eğitimi ile katılımcıların Network ve IP konularında giriş seviyesinde bilgi sahibi olmaları, bu sayede katılacakları diğer Network eğitimlerinde bu temel bilgileri kullanabilmeleri amaçlanmaktadır. Katılımcılar veri ağı, protokol kavramı, ağ cihazları, IP ve IP adresleme hakkında genel olarak bilgi sahibi olacaklardır. Konu Başlıkları Veri Ağı (Network) Kavramı Ağ Çeşitleri Protokol Kavramı OSI Referans Modeli Ağ Cihazları Sayı Sistemleri İkilik Onluk On Altılık Sayı Dönüşümleri Internet Protokolü (IP) ve IP Sınıfları IP Adresleme 11

12 Modül 1 TEMEL SEVİYE (L1) 5 Gün Fiber İletişim Sistemleri Eğitimi Kablosuz İletişim Sistemleri Eğitimi (3 Gün) (2 Gün) Modül 2 SDH Temelleri Eğitimi (1 Gün) 4 Gün OSN Donanımları Eğitimi Ağ Yapıları ve Koruma Eğitimi (1 Gün) (0,5 Gün) U2000 LCT Kullanımı Eğitimi (1,5 Gün) Seviye Sonu Sınavı 12

13 Temel Seviye (L1) Eğitimleri sonunda katılımcılar, SDH çerçeve yapısını, önek baytlarını ve bunların fonksiyonlarını bilir, pointerların işlevlerini tanımlayabilir, Kabinet ve çekmece yapılarını bilir, SDH, PDH, Ethernet, Cross-connect, Sistem kartlarına ait özellikleri ve bunların fonksiyonlarını açıklayabilir, Ağ tiplerini, Ağ Topolojilerini, Lineer MSP, MSP Ring ve SNCP Korumalarını teorik düzeyde bilir, U2000 Local Craft Terminal kullanımını bilir, NE Konfigürasyonu, kart konfigürasyonu, alarm kontrolü ve benzeri temel görevleri yerine getirebilir. 13

14 TEMEL SEVİYE (L1) Modül 1 Eğitim Süresi 3 gün FİBER İLETİŞİM SİSTEMLERİ EĞİTİMİ Yüz Yüze Eğitim Eğitimin Amacı Bu eğitim ile katılımcılara transmisyon sistemlerinin bakım ve işletme esasları konusunda temel bilgilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Konu Başlıkları Temel Kavramlar İletim Hatları SDH Sistemleri Alarmlar ve Etiketleme Fiber Optik Kablo DWDM Sistemleri DCN Kiralık Devreler 14

15 TEMEL SEVİYE (L1) Modül 1 Eğitim Süresi 2 gün KABLOSUZ İLETİŞİM SİSTEMLERİ EĞİTİMİ Yüz Yüze Eğitim Eğitimin Amacı Bu eğitim ile katılımcılara transmisyon sistemlerinin bakım ve işletme esasları konusunda temel bilgilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Konu Başlıkları Radyolink (R/L) Sistemleri Temel Kavramlar R/L Sistem Birimleri ve Tipleri R/L Bütçe Hesabı R/L Sinyalini Bozan Etmenler WIMAX R/L Sistem Bakımı R/L Anten ve Kule Bakımı İş Sağlığı ve Güvenliği Ortak Yerleşim Demontaj Türk Telekom Saha Uygulamaları 15

16 TEMEL SEVİYE (L1) Modül 2 Eğitim Süresi 1 gün SDH TEMELLERİ EĞİTİMİ Yüz Yüze Eğitim Eğitimin Amacı Bu eğitim ile katılımcıların SDH çerçeve yapısı, SDH çoğullama prosedürü, önek baytlarının özellikleri ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Konu Başlıkları SDH Sistemlerine Genel Bakış SDH Çerçeve Yapısı PDH Servislerin SDH Sistemine Çoğullama Prosedürü SOH ve POH İçindeki Tüm Önek Baytlarının Fonksiyonları SOH ve POH İçindeki Tüm Önek Baytlarından Kaynaklanan Alarmların Tanımlanması AU-PTR ve TU-PTR ın Çerçeve İçindeki Konumu, İçeriği ve Fonksiyonları 16

17 Modül 2 Eğitim Süresi 1 gün OSN DONANIMLARI EĞİTİMİ Yüz Yüze Eğitim Eğitimin Amacı Bu eğitim ile katılımcıların OptiX OSN 1500/3500 /3500II/7500 ekipmanları ve bu ekipmanlarla kullanılan SDH, PDH, ethernet ve sistem kartlarının yapısı, fonksiyonları ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Konu Başlıkları OptiX OSN 1500/3500 /3500II/7500 Ekipmanlarının Yapısı OptiX OSN 1500/3500 /3500II/7500 Fonksiyonları ve Özellikleri SDH, PDH, Ethernet ve Sistem Kartlarının Yapısı, Fonksiyonları ve Özellikleri 17

18 TEMEL SEVİYE (L1) Modül 2 Eğitim Süresi 0,5 gün AĞ YAPILARI VE KORUMA EĞİTİMİ Yüz Yüze Eğitim Eğitimin Amacı Bu eğitim ile katılımcıların SDH networkünde kullanılan ağ topolojileri, network korumalarının özellikleri ve çalışma prensipleri hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Konu Başlıkları SDH Network Topolojileri ve Özellikleri Lineer MSP Koruması Özellikleri ve Çalışma Prensibi MSSpring Koruması Özellikleri ve Çalışma Prensibi SNCP Koruması Özellikleri ve Çalışma Prensibi 18

19 TEMEL SEVİYE (L1) Modül 2 Eğitim Süresi 1,5 gün U2000 LCT KULLANIMI EĞİTİMİ Yüz Yüze Eğitim Eğitimin Amacı Bu eğitim ile katılımcıların lokal ortamda ekipmanları yönetmek için kullanılan U2000 Lokal Craft Terminal (LCT) yazılımının network temel bakım ve konfigürasyonu için kullanım prensipleri hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Konu Başlıkları NE Konfigürasyonu Kart Ekleme ve Silme Alarm Kontrolü Temel Bakım İşlemleri Uygulamalar U2000 LCT Server ı ve LCT Client ı Başlatma U2000 LCT Client Temel Menülerini Tanıma Network Elemanlarını Oluşturma Network Elemanlarını Manuel ve Upload Seçenekleri ile Konfigürasyonu Network Elemanlarını Toplu Olarak Upload Etme Kart Ekleme, Silme ve Konfigürasyonu Temel Clock Konfigürasyonu Gerçekleştirme SDH Cross Oluşturarak Servis Açma ve Silme SDH SNCP Cross Servisleri Oluşturma Alarm Monitörleme Warm ve Cold Reset Atma Loopback Yapma 19

20 OPERATÖR SEVİYE (L2) Network Konfigürasyonu Eğitimi (3 Gün) 5 Gün Alarm Yönetimi Eğitimi (1 Gün) Network Bakımı Eğitimi (1 Gün) Seviye Sonu Sınavı 20

21 Operatör Seviye (L2) Eğitimleri sonunda katılımcılar, Network elemanı ekleyebilir, silebilir ve sanal network elemanı oluşturabilir, Network elemanı konfigürasyonu ve kart konfigürasyonu yapabilir, Fiber ekleyip silebilir, Devre açıp silebilir ve modifiye edebilir, Koruma subneti tanımlayabilir ve korumalı serviste NMS üzerinden koruma yoluna anahtarlama yapabilir, Kart koruma (TPS, 1+1 ) ve yedek karta anahtarlama yapabilir, SDH sisteminde alarm oluşum mekanizmasını bilir, Alarm monitör edebilir ve arıza giderme prosedürünü uygular, Loopback yapabilir, Network elemanı veritabanını yedekleyebilir ve restore edebilir, NMS Client kurulumu yapabilir. 21

22 OPERATÖR SEVİYE (L2) Modül 1 Eğitim Süresi 3 gün NETWORK KONFİGÜRASYONU EĞİTİMİ Yüz Yüze Eğitim Eğitimin Amacı Bu eğitim ile katılımcıların U2000 Client yazılımı ile network elemanlarını, kartlarını ve fiberlerini NMS sistemine tanıtıp yönetebilmeleri, farklı seviyelerdeki SDH servislerini konfigüre edebilmeleri ve farklı tipteki network korumalarının konfigürasyonunu hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Konu Başlıkları U2000 Sistemine Giriş Network Elemanı Ekleme, Silme ve Sanal Network Elemanı Oluşturma Network Elemanı Konfigürasyonu, Kart Konfigürasyonu Yapma Fiber Ekleme ve Silme Devre Açma ve Silme (2M,34M,155M) Devre Modifiye Etme Koruma Subneti Tanımlama ve Korumalı Serviste NMS Üzerinden Koruma Yoluna Anahtarlama Yapma Kart Koruma ve Yedek Karta Anahtarlama Yapma NMS Client Kurulumu Uygulamalar U2000 Client Kurulumu Network elemanlarını tek tek veya toplu olarak oluşturma. Network elemanlarını manuel ve upload seçenekleri ile konfigure etme. Network elemanlarını toplu olarak upload etme. Fiberleri manuel / otomatik olarak oluşturma. Kart ekleme silme ve konfigürasyonu. Topoloji subneti oluşturma. TPS kart koruma konfigürasyonu. SDH Cross oluşturarak servis açma. Uçtan uca SDH servislerini konfigüre etme. SDH Servislerini kopyalama ve modifiye etme. 1+1 Lineer MSP koruması konfigüre etme. 1+1 Lineer MSP korumasının anahtarlama durumunun kontrolü, parametrelerinin değiştirilmesi ve NMS üzerinden anahtarlama komutlarını çalıştırma. 2 Fiber MSSpring koruması konfigüre etme. 2 Fiber MSSpring korumasının anahtarlama durumunun kontrolü, parametrelerinin değiştirilmesi ve NMS üzerinden anahtarlama komutlarını çalıştırma. SNCP korumalı servisinin konfigure etme. SNCP korumalı servisinin anahtarlama durumunun kontrolü, parametrelerinin değiştirilmesi ve NMS üzerinden anahtarlama komutlarını çalıştırma. Normal korumasız servisin SNCP korumalı servisine dönüştürülmesi. SNCP korumalı servisin normal servise dönüştürülmesi 22

23 OPERATÖR SEVİYE (L2) Modül 1 Eğitim Süresi 1 gün ALARM YÖNETİMİ EĞİTİMİ Yüz Yüze Eğitim Eğitimin Amacı Bu eğitim sonunda katılımcıların, SDH sistemindeki alarm oluşum mekanizmasını tanımaları, alarm yönetim ekranını tanıyarak alarmları yönetebilmeleri ve sık karşılaşılan alarmlara ait arıza giderme prosedürü hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Konu Başlıkları SDH Sisteminde Alarm Oluşum Mekanizması Alarm ve Performans İzleme Alarmlara Ait Arıza Giderme Prosedürü Uygulamalar NMS üzerinden PDH, SDH ve Ethernet kartlarında loopback yapma Loopback otomatik çözülme özelliğini devre dışı bırakma ve zaman ayarlaması yapma MSP, SNCP ve TPS korumalı servislerinde anahtarlama yapma 1+1 SCC ve Matris kartlarında yedek karta anahtarlama yapma NMS ve Network elemanları arasındaki veri tutarlılığının kontrolü J1 ve C2 baytlarının konfigürasyon değişikliği Serviste Port, Timeslot konfigürasyon değişikliği Kartlara Warm ve Cold reset atma 23

24 OPERATÖR SEVİYE (L2) Modül 1 Eğitim Süresi 1 gün NETWORK BAKIMI EĞİTİMİ Yüz Yüze Eğitim Eğitimin Amacı Bu eğitim ile katılımcıların U2000 Client yazılımı vasıtasıyla networkun genel durumunu kontrol edebilmeleri ve sık kullanılan bakım işlevleri hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Konu Başlıkları NMS ve Network Elemanları Arasındaki Bağlantının Kontrolü NMS Şifresini Periyodik Olarak Değiştirme NMS Operasyon Loglarını ve Network Elemanına Ait Güvenlik Loglarını İzleme Anormal Olayları Gözlemleme Loopback Yapma Tüm Networkteki Bakım Durumunu Gözlemleme Otomatik Network Elemanı Fonksiyonlarını Otomatik Devre Dışı Bırakma Network Elemanı Veritabanını Yedekleme ve Restore Edebilme Uygulamalar NMS ile Network Elemanları arasındaki bağlantıyı kontrol etme Gateway Network Elemanını normal network elemanına dönüştürme Network elemanını gateway network elemanına dönüştürme Yedek gateway network elemanı tanımlama U2000 Veritabanı yedekleme NMS kullanıcı şifresini değiştirme ve NMS operasyon loglarını izleme Anormal olayları ve network elemanına ait güvenlik loglarını gözlemleme Networkteki bakım durumunu ve alarmları izleme Network elemanı verisini NMS ve client bilgisayara yedekleme ve restore etme Network elemanları için performans ölçümünü açma ve performansı gözlemleme Network elemanlarına ait otomatik çözülme fonksiyonlarını ve zamanı ayarlama 24

25 25

26 UZMAN SEVİYE (L3) 5 Gün 5 Gün Modül 1 Ethernet Servisleri Eğitimi Modül 2 İleri Seviye ECC ve Clock Eğitimi (2 Gün) Network Genişleme ve Yapıda Değişiklik Eğitimi (3 Gün) Modül 3 ASON İ&B Eğitimi 5 Gün İleri Seviye Arıza Eğitimi (2,5 Gün) (2,5 Gün) Seviye Sonu Sınavı 26

27 Uzman Seviye (L3) Eğitimleri sonunda katılımcılar, EPL, EVPL, EPLAN, EVPLAN Ethernet servislerini açabilir ve yönetebilir, Farklı topolojiler için clock kaynağını tanımlayabilir ve clock koruma subneti oluşturabilir, SDH Koruma Subnetine yeni Network Elemanı ekleyebilir, Link kapasitesini arttırabilir, Extended subrack ekleyebilir, Yeniden yapılandırma metodlarını bilir, Korumasız ringi korumalı ringe dönüştürebilir ve ringleri bölebilir, Networkten Network Elemanını çıkartabilir, ASON standart yapısını,mimarisini,arızalarını bilir, Farklı tipteki ASON servilerinin çalışma mantığını bilir, Network Elemanında ASON u devreye alabilir, Farklı tipteki ASON servislerini açabilir, linkleri ve servisleri yönetebilir. SDH networkünde genişletme metodlarını bilir, Farklı gereksinimler için gerekli ethernet servisini seçip kullanabilir ve ethernet kart koruması uygulayabilir, İleri seviye arıza giderebilir, Alarm analizi, alarm raporlama kriterlerini değiştirebilme, SDH ve Ethernet servislerine ait servis kesintisi ve bit hata arızalarını gidermede kullanılan metotları bilir, Sistem denetim kayıplarında devreye alabilir, Performans izleme ve islahı yapabilir. 27

28 UZMAN SEVİYE (L3) Modül 1 Eğitim Süresi 5 gün ETHERNET SERVİSLERİ EĞİTİMİ Yüz Yüze Eğitim Eğitimin Amacı Bu eğitim ile katılımcıların çalışan ethernet servislerindeki genel kavramları tanıması, EPL/EVPL/ EPLAN/EVPLAN konfigürasyonunu gerçekleştirebilmesi, servisleri yönetebilmesi hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Konu Başlıkları Ethernet Servislerine Ait Genel Kavramlar (VLAN, Port, VCTrunk vb) Ethernet Verisinin SDH Üzerinden Taşınması Ethernet Kartlarına Ait Fonksiyonlar Ethernet Servislerinin Sınıflandırılması Noktadan Noktaya, Çok Noktadan Çok Noktaya, Paylaşımsız ve Paylaşımlı Ethernet Servislerinin Konfigürasyonu ve Yönetimi Ethernet Servislerinde Parametre Değişimi LCAS ve Ethernet Servislerinde Kapasiteyi Değiştirme Ethernet Servislerini Silme ve Ethernet Kartlarında Koruma 28 Uygulamalar Ethernet Servisleri EPL Servislerini açma silme ve yönetme Port Paylaşımlı EVPL servisini açma slime ve yönetme VCTrunk Paylaşımlı EVPL servislerini açma yönetme ve silme VCTrunk Paylaşımlı EVPL QinQ servilerini açma slime ve yönetme LCAS parametresini enable ederek bant genişliğini dinamik olarak arttırma ve azaltma CAR Konfigürasyonu ile servis bant genişliğini kısıtlama ve paylaştırma EPLAN / EVPLAN Servisini configure etme, yönetme ve slime DLAG ile Ethernet kart koruması uygulama RMON ile Ethenet servisinden geçen veriyi monitor etme

29 UZMAN SEVİYE (L3) Modül 2 Eğitim Süresi 2 gün İLERİ SEVİYE ECC VE CLOCK EĞİTİMİ Yüz Yüze Eğitim Eğitimin Amacı Bu eğitim ile katılımcıların farklı topolojilerde clock konfigürasyon analizini, DCC/ ECC ağ uygulamalarını ve konfigürasyonları hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Konu Başlıkları Clock Koruma Kavramı Clock Koruma Prensipleri Standard SSM ve Extended SSM Protokolü ile Clock Konfigürasyonu Analizi Ring Topolojide Clock Koruma Konfigürasyonu Ring ve Zincirden Oluşan Topolojide Clock Koruma Konfigürasyonu Kesişen Halkalardan Oluşan Topolojide Clock Koruma Konfigürasyonu ECC ve DCC Temelleri ECC Uygulamaları ve Konfigürasyonları Extended ECC Konfigürasyonu DCC Transparan İletim Konfigürasyonu ECC Networkunu ECC Subnetworklerine Bölme ECC Tahsisi Uygulamalar Ring networkte tek external clock var iken clock konfigürasyonu Ring networkte ana ve yedek external saat kaynağı var iken clock konfigürasyonu Ring ve zincirden oluşan networkte tek external clock var iken clock konfigürasyonu Ring ve zincirden oluşan networkte ana ve yedek external saat kaynağı var iken clock konfigürasyonu Clock kaynak öncelik listesinin tanımlanması Clock subnetinin tanımlanması Clock kaynağının kalitesinin tanımlanması Senkronizasyon durumunun sorgulanması Tüm networkteki saat konfigürasyonu durumunu sorgulama Koruma testinin uygulanması Extended ECC konfigürasyonu ile yönetimde olmayan NE yi yönetime alma DCC Transparan iletim konfigürasyonunu kullanarak farklı üreticilere ait ekipmanlara (Alcatel, Netaş) ait yönetim kanalının Huawei networku üzerinden transparan olarak taşınması Büyük ECC Netwörkünün ECC Subnetworklere bölünmesi DCC Kaynaklarının atamasının yapılması 29

30 UZMAN SEVİYE (L3) Modül 2 Eğitim Süresi 3 gün NETWORK GENİŞLEME VE YAPIDA DEĞİŞİKLİK EĞİTİMİ Yüz Yüze Eğitim Eğitimin Amacı Bu eğitim ile katılımcıların networkü yeniden yapılandırabilecek, MSP Ring korumasına network elemanı ekleyebilecek, ring topolojisindeki link kapasitesini artırabilecek ve link kapasitesini değiştirebilecek seviyede bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Konu Başlıkları SDH Networkunde Genişleme İçin Kullanılan Operasyonlar SDH Koruma Subnetine Network Elemanı Ekleme Link Kapasitesini Değiştirme SDH Networkünde Yeniden Yapılandırmada Kullanılan Operasyonlar Korumasız Halkayı Korumalı Halkaya Dönüştürme Ring Topolojisini 2 Ayrı Ringe Bölme SDH Networkünden Network Elemanı Çıkarma Uygulamalar MSP Ring korumasına network elemanı ekleme Network genişleme sihirbazını kullanarak MSP Ring korumasına netwörk elemanı ekleme MSP Ring topolojide link kapasitesini arttırma Link Kapasitesini değiştirme 30

31 UZMAN SEVİYE (L3) Modül 3 Eğitim Süresi 2,5 gün ASON İ&B EĞİTİMİ Yüz Yüze Eğitim Eğitimin Amacı Konu Başlıkları Bu eğitim ile katılımcıların OptiX OSN 1500/3500/3500II/7500 ekipmalarında ASON Network elemanı oluşturabilecek, farklı tipteki servislerin konfigürasyonu ve optimizasyonu sağlayabilecek, linkleri ve servisleri yönetebilecek ve temel arızaları giderebilecek düzeyde bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Uygulamalar Network elemanına Node ID tanımlama DCC konfigürasyonu yapma ASON yazılımını enable etme ve ason domain ini oluşturma ASON network elemanlarını upload etme Fiberleri oluşturma Permanent ve Rerouting 1+1 diamond servislerinin konfigürasyonu Gold servisler için MSP korumanın konfigürasyonu Gold, silver, copper, iron servislerin konfigürasyonu Tunnel servislerin konfigürasyonu ASON uçtan uca servislerini ilişkilendirme, optimize etme ve bu ilişkiyi iptal etme SRLG parametresi ayarlanarak aynı riske sahip fiberler üzerinden reroute yapılmasını engelleme Rerouting için önceden uçtan uca servis hazırlama ASON uçtan uca servisine ait orijinal route tanımlama ASON olmayan servisler ile ason servisler arasında dönüştürme yapma Diamond servisi copper servise dönüştürme ASON Temelleri ASON Özelliğini Network Ekipmanında Aktif Etme ASON Servislerinin Konfigürasyonu ve Optimizasyonu ASON Ağının Bakımı ve Yönetimi ASON Ağına Ait Anormal Olaylar Link ve Servislerin Yönetimi Network Ekipmanının ASON Yönünden Kontrolü ASON Ağ Ekipmanında Veri Yedekleme Operasyonlar Öncesi Alınması Gereken Önlemler ASON Ağında ve Servislerinde Arıza Giderme Yöntemleri ASON Kontrol Düzlemindeki Arızaları Giderme ASON ağındaki anormal olayları sorgulama Reroute un başarılı olup olmadığını kontrol etme Tüm ağlardaki linklerin, TE linklerin, kontrol linklerinin, LMP data link modunun ve data link bağlantısının kontrolü LMP data ve LMP te linkinin normal olup olmadığının kontrolü Rezerve kaynak konfigürasyonu İstasyonun kontrol, te ve component linklerine ait detayları sorgulama TE linklerine ait flooding eşik değerini ayarlama OSPF şifreleme modunu kontrol etme ve ayarlama RSVP protokolüne ait şifreleme modunu kontrol etme ve ayarlama ASON devresine ait crossları sorgulama ASON servisi derecelendirerek statik servise dönüştürme LMP durumunu, OSPF durumunu, arayüz modunu ayarlama ASON switch kontrollerini degrade etme ASON network elemanı veritabanını yedekleme Kontrol link parametrelerinden kaynaklanan arızaları giderme 31

32 UZMAN SEVİYE (L3) Modül 3 Eğitim Süresi 2,5 gün İLERİ SEVİYE ARIZA EĞİTİMİ Yüz Yüze Eğitim Eğitimin Amacı Bu eğitim ile katılımcıların, ekipman arızaları, servis kesinti arızaları, yönetim kaybı arızaları, korumalardaki arızalar, clock kaynağından ve yanlış fiber bağlantısından kaynaklanan arızaların analizini ve çözümünü gerçekleştirebilecek düzeyde bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Konu Başlıkları Arıza Giderme Yöntemleri ve İlgili Operasyonlar SDH Networkünde Karşılaşılan Arızaların Analizi ve Giderilmesi Networkte Arıza Giderme Çalışması Yönetim Kayıpları Arızalarını Giderme, ECC/DCC Arızaları Korumasız Zincirde Servis Kesintisi MSSpring ve SNCP Serviste Anahtarlama Problemi ve Servis Kesintisi SDH Önek Baytlarından Kaynaklanan Arızalar Clock Konfigürasyonundan Kaynaklanan Arızalar Arızaların Giderilmesi Donanım ve TPS Koruma Arızaları Yanlış Fiber Bağlantısından Kaynaklanan Arızaların Giderilmesi Ethernet Servis Arızalarının Giderilmesi Uygulamalar Servis kesintilerine müdahale Ethernet servis Kesintilerinde müdahale Bağlantı problemlerinde müdahale U2000 bağlantı problemlerinde müdahale Performans olaylarında müdahale Koruma anahtarlama problemlerinde müdahale Saat kaynağına ait arızalarda müdahale 32

33 33

34 PROFESYONEL UZMAN SEVİYE (L4) 5 Gün Modül 1 Network Değerlendirme ve Optimizasyon Eğitimi Seviye Sonu Sınavı Modül 2 (NMS Modülü) Solaris ve Sybase Temelleri (1 Gün) 5 Gün imanager U2000 Güvenlik ve Database Yönetimi (1 Gün) imanager U2000 Rutin Bakım & Arıza Tespiti (1 Gün) imanager U2000 Veritas Yedekleme Sistemi İşletme ve Bakımı (2 Gün) Seviye Sonu Sınavı 34

35 Profesyonel Seviye (L4) Eğitimleri sonunda katılımcılar, Networkü kaynak, gereksinim ve servisler yönünden değerlendirip optimize edebilir, Networkteki problemleri ve güvenliği değerlendirip optimize edebilir, Networkü ECC ve Clock planını ve korumasını değerlendirip optimize edebilir, Ayrık (Discrete) servilerin oluşma sebeplerini, etkilerini bilerek, bu servisleri networkte tespit edip bunları giderebilir, Düşük seviye cross-connectionları optimize hale getirebilir, Trail'leri optimize ederek networkun kaynak yönünden verimli olarak kullanılmasını sağlar. NMS Yönetimi Modülü Eğitimleri sonunda katılımcılar, NMS kullanıcılarını yaratabilir ve yönetebilir, Farklı profile sahip kullanıcıların yetkilerini düzenleyebilir, OptiX imanager U2000 veritabanının bilesenlerini tanımlayabilir ve oluşabilecek problemleri giderebilir, OptiX imanager U2000 database initialization, backup ve restore işlemlerini gerçeklestirebilir, Alarm ve performans loglarını taşıyabilir, Rutin bakım işlemlerini sıralayabilir, Günlük, haftalık ve aylık bakım çalısmalarını yürütebilir, Hata lokalizasyonunda yaygın olarak kullanılan metodları sıralayabilir, imanager U2000 sisteminin high availability çözümlerini tanımlayabilir, Veritas standby sisteminin temel konseptini ana hatlarıyla belirtebilir, Veritas volume yönetimi ve kopyalama(replication) prensiplerini tanımlayabilir, Veritas cluster yönetimi çalısma prensiplerini tanımlayabilir, Veritas sistem kurulum kontrol maddelerini listeleyebilir. 35

36 PROFESYONEL UZMAN SEVİYE (L4) Modül 1 Eğitim Süresi 5 gün NETWORK DEĞERLENDİRME VE OPTİMİZASYON EĞİTİMİ Yüz Yüze Eğitim Eğitimin Amacı Bu eğitim ile sonunda katılımcıların ayrık servisleri analiz edip giderebilecek, networkteki servisleri, korumaları, ECC/DCC planını ve clock konfigürasyonlarını optimize hale getirip, optimizasyon raporları oluşturabilecek düzeyde bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Konu Başlıkları Ağ Kaynak İstatistikleri Servis Gereksinim Analizi SDH Servislerinin Değerlendirilmesi SDH Networkündeki Problemlerin ve Güvenliğin Değerlendirilmesi ECC Planının Değerlendirilmesi Clock Konfigürasyonunun ve Korumasının Değerlendirmesi Ağ Analiz Sonuçları ile Değerlendirme Raporları Oluşturma Ayrık Servislerin Oluşma Sebepleri ve Ağa Etkileri Ayrık Servis Analizi, Ayrık Servisleri Tanıma ve Temizleme Düşük Seviye SDH Cross-connectionların Optimizasyonu Uçtan Uca Servis, SDH Network Güvenliği ve Network Korumalarının Optimizasyonu Uçtan Uca Servis Kaynaklarının Optimizasyonu SDH Network İşletme ve Bakım Optimizasyonu ECC ve Clock Optimizasyon Yöntemleri Ağ Optimizasyon Raporları Oluşturma 36 Uygulamalar Network elemanlarındaki port kaynaklarının kullanım oranını sorgulama 2M 34M STM-1, STM-4, STM-16, STM-64 düzeyindeki kaynaklarını ve kullanım oranlarını sorgulama Matris kartındaki düşük seviye cross kapasitesini ve kullanım oranını sorgulama Bir hat kartı üzerindeki her bir VC4 içindeki vc12 lerin kullanım oranını sorgulama İki ağ elemanı arasında VC-12/VC-3/VC-4/VC-4-4C seviyelerindeki servis kapasitesini ve kullanım oranını sorgulama Bir fiber kaynağının kullanım oranını, networkteki ayrık servisleri ve network korumalarını sorgulama 2M servislerin Route ve Timeslot optimizasyonu Ayrık servislerin optimizasyonunu temizleme Biri çalışan biri yedek olmak üzere 2 gateway network elemanını tanımlama Networkü iki ayrı ECC Subnetine bölme İki ayrı subnet arasında ECC haberleşmesini kapatma Ağ elemanları arasında IP Over DCC konfigürasyonunu gerçekleştirme Non-SSM, SSM ve Extended SSM Mode da clock kaynaklarını tanımlama ve fiber kesintisinde Clock kaynağında anahtarlama yapma

DWDM KABLOLU TRANSMİSYON SİSTEMLERİ YETKİNLİK GELİŞTİRME SERTİFİKASYON PROGRAMI

DWDM KABLOLU TRANSMİSYON SİSTEMLERİ YETKİNLİK GELİŞTİRME SERTİFİKASYON PROGRAMI DWDM KABLOLU TRANSMİSYON SİSTEMLERİ YETKİNLİK GELİŞTİRME SERTİFİKASYON PROGRAMI İÇİNDEKİLER 5 6 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 26 27 28 30 31 32 34 35 36 Sertifikasyon Programları Hakkında

Detaylı

IP/MPLS TIGER TEAM YETKİNLİK GELİŞTİRME SERTİFİKASYON PROGRAMI

IP/MPLS TIGER TEAM YETKİNLİK GELİŞTİRME SERTİFİKASYON PROGRAMI IP/MPLS TIGER TEAM YETKİNLİK GELİŞTİRME SERTİFİKASYON PROGRAMI İÇİNDEKİLER 5 6 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 22 24 26 27 28 30 32 33 34 35 36 Sertifikasyon Programları Hakkında IP/MPLS Tiger Team Yetkinlik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0046-4 AĞ TEKNOLOJİLERİ ELEMANI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0046-4 AĞ TEKNOLOJİLERİ ELEMANI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0046-4 AĞ TEKNOLOJİLERİ ELEMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0046-4 Ağ Teknolojileri Elemanı ÖNSÖZ Ağ Teknolojileri Elemanı (Seviye 4) Ulusal

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0046-4 AĞ TEKNOLOJİLERİ ELEMANI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0046-4 AĞ TEKNOLOJİLERİ ELEMANI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0046-4 AĞ TEKNOLOJİLERİ ELEMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0046-4 Ağ Teknolojileri Elemanı ÖNSÖZ Ağ Teknolojileri Elemanı (Seviye 4) Ulusal

Detaylı

SINAV HAZIRLIK REHBERİ

SINAV HAZIRLIK REHBERİ AĞ TEKNOLOJİLERİ ELEMANI SEVİYE 4 SINAV HAZIRLIK REHBERİ Tübider VOC Test Mesleki Sınav ve Belgelendirme Merkezi ÖZET Bu sınav kılavuzu, 4. Seviye Ağ Teknolojileri Elemanı sınavına katılacak adayın ölçmedeğerlendirme

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI AĞ TEKNOLOJİLERİ UZMANI SEVİYE 6 REFERANS KODU/ 12UMS0201-6. RESMİ GAZETE TARİH - SAYI/ 27/4/2012-28276 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI AĞ TEKNOLOJİLERİ UZMANI SEVİYE 6 REFERANS KODU/ 12UMS0201-6. RESMİ GAZETE TARİH - SAYI/ 27/4/2012-28276 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI AĞ TEKNOLOJİLERİ UZMANI SEVİYE 6 REFERANS KODU/ 12UMS0201-6 RESMİ GAZETE TARİH - SAYI/ 27/4/2012-28276 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: AĞ TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

BİZ KİMİZ? Hakkımızda

BİZ KİMİZ? Hakkımızda T a n ı t ı m D o s y a s ı 2 0 1 2 BİZ KİMİZ? Hakkımızda NOVASIDE; kurumların bilişim teknolojilerine ilişkin tüm gereksinimlerini, farklı fikir ve bakış açılarıyla alışılagelmiş çözümlerin dışına çıkarak

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0165-5 SİSTEM YÖNETİCİSİ SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0165-5 SİSTEM YÖNETİCİSİ SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0165-5 SİSTEM YÖNETİCİSİ SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0165-5 Sistem Yöneticisi ÖNSÖZ Sistem Yöneticisi (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0045-5 BİLGİSAYAR DONANIM ELEMANI SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0045-5 BİLGİSAYAR DONANIM ELEMANI SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0045-5 BİLGİSAYAR DONANIM ELEMANI SEVİYE 5 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0045-5 Bilgisayar Donanım Elemanı ÖNSÖZ Bilgisayar Donanım Elemanı (Seviye 5)

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0045-4 BİLGİSAYAR DONANIM ELEMANI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0045-4 BİLGİSAYAR DONANIM ELEMANI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0045-4 BİLGİSAYAR DONANIM ELEMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0045-4 Bilgisayar Donanım Elemanı ÖNSÖZ Bilgisayar Donanım Elemanı (Seviye 4)

Detaylı

TEKNOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ

TEKNOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ TEKNOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ Her Türlü Veri İletişimindeki Çözüm Ortağınız TDM, müşteri odaklı yönetimi ile müşterilerinin memnuniyetini hedeflemektedir. Müşterilerin teknik ihtiyaçları doğrultusunda

Detaylı

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası İÇİNDEKİLER GİRİŞ KISALTMALAR TABLOSU 1. E-POSTA POLİTİKASI 2. ŞİFRE POLİTİKASI 3. ANTİ-VİRÜS POLİTİKASI 4. İNTERNET ERİŞİM VE KULLANIM POLİTİKASI 5. SUNUCU GÜVENLİK POLİTİKASI 6. VERİTABANI GÜVENLİK POLİTİKASI

Detaylı

RTSO BILGI GUVENLIGI POLITIKASı

RTSO BILGI GUVENLIGI POLITIKASı RTSO BİLGİ Doküman No RTSO Ya ın Tarihi 01.07.2011 GÜVENLİGİ Revi on Tarihi 01.01.2013 Rev on No 01 Sa fa 1-26 RTSO BILGI... ~ GUVENLIGI POLITIKASı. MsİLCisİ ONA YLA YAN/GENEL SEKRETER ~-~~ - RTSO BİLGİ

Detaylı

Haberleşme Genel Müdürlüğü

Haberleşme Genel Müdürlüğü Haberleşme Genel Müdürlüğü Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi Sürüm 1 Temmuz 2014 1 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 8 1.1 Amaç... 8 1.2 Kapsam... 8 1.3 Tanımlar ve Kısaltmalar... 8 1.4 Dayanak... 9 1.5 İlgili

Detaylı

www.stssistem.com SIEMENS ENDÜSTRİYEL PLC OTOMASYON EĞİTİMLERİ FABRİKA OTOMASYONU VE ENDÜSTRİYEL YAZILIM ÇÖZÜMLERİ

www.stssistem.com SIEMENS ENDÜSTRİYEL PLC OTOMASYON EĞİTİMLERİ FABRİKA OTOMASYONU VE ENDÜSTRİYEL YAZILIM ÇÖZÜMLERİ Mühendislik Eğitim Hizmetleri Otomasyon Bilgisayar Elektrik ve Elektronik San. ve TİC.LTD.ŞTİ. SIEMENS ENDÜSTRİYEL PLC OTOMASYON EĞİTİMLERİ FABRİKA OTOMASYONU VE ENDÜSTRİYEL YAZILIM ÇÖZÜMLERİ SERVİS BAKIM

Detaylı

Türk Telekom. 2010 Faaliyet Raporu 050

Türk Telekom. 2010 Faaliyet Raporu 050 2010 Faaliyet Raporu 050 Ülkemizde ve Avrupa da gerçekleştirdiğimiz dev yatırımlarla bölgemizin en büyük oyuncularından biri olmanın mutluluğunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. 2010 Faaliyet Raporu 051 TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu 01 Ocak 31 Aralık 2011 İÇİNDEKİLER 1 Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 2 Giriş...

Detaylı

Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge 06.06.2007 tarihli ve 5228 sayılı makam onayı ile yürürlüğe girmiştir. MADDE 1- Bakanlık Makamının

Detaylı

Akıllı Şebekeler ve Entegrasyon Smart Grids and Integration

Akıllı Şebekeler ve Entegrasyon Smart Grids and Integration Akıllı Şebekeler ve Entegrasyon Smart Grids and Integration Dr.-Ing. Mustafa Dönmez 1 1 BTC Business Technology Consulting AG Kurfürstendamm 33 D - 10719 Berlin Almanya mustafa.doenmez@btc-ag.com Özet

Detaylı

ITIL Temelli BT Hizmet Yönetimi

ITIL Temelli BT Hizmet Yönetimi ITIL Temelli BT Hizmet (IT Infrastructure Library) Özhan KARAMAN Elektrik Y. Mühendisi ozhankaraman@yahoo.com 6. Linux ve Özgür Yazılım Şenliği 6 Mayıs 2007 AJANDA ITIL Felsefesinin BT Hizmet 'ne etkisi

Detaylı

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır.

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. -Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. IAS, ürünü CANIAS ERP ile firmaların iş süreçlerini hızlandırmalarına ve geliştirmelerine yardımcı

Detaylı

Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu

Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr 3 İçerik Enerji verimliliği ile ilgili engeller ve fırsatlar 6 Dünya çapında hazırlanan yönetmelikler enerji verimliliğini bir

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

YÖNETMELİK. (2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. 13 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29059 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE ŞEBEKE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2013-2017) Ankara 2013 SUNUŞ Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 2013-2017 yıllarını kapsayan stratejik planı bu

Detaylı

ARAġTIRMA BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ VE SAĞLIĞIN GELĠġTĠRĠLMESĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ POLĠTĠKALARI KILAVUZU 2015

ARAġTIRMA BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ VE SAĞLIĞIN GELĠġTĠRĠLMESĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ POLĠTĠKALARI KILAVUZU 2015 ARAġTIRMA BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ VE SAĞLIĞIN GELĠġTĠRĠLMESĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ POLĠTĠKALARI KILAVUZU 2015 Dr. Şükrü ARPACI İl Sağlık Müdürü ARAŞTIRMA BİLGİ SİSTEMLERİ VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBE

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki,

Detaylı

2011 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU. Ocak 2015

2011 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU. Ocak 2015 2011 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 Ocak 2015 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Bilgi İşlem Daire

Detaylı

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için 1 Gensis Kalite Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti., reel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara Yönetim Sistemleri,

Detaylı