HAZİRAN 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAZİRAN 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER"

Transkript

1

2 HAZİRAN 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER / R.G. 2014/6388 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar yayımlandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı Listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 16/5/2014 tarihli ve 6968 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 21/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 2

3 / R.G. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Posta Sektöründe İdari Yaptırımlar Yönetmeliği Karar yayımlandı. Bu Yönetmelik 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ve Kurum düzenlemeleri de dâhil olmak üzere, posta sektörüne ilişkin ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya ilgili mevzuata aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları ile diğer yaptırım ve tedbirlere ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar. Hizmet sağlayıcısının ilgili mevzuat ihlallerine ilişkin bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kurul tarafından, bu Yönetmelikte yer alan genel hükümler çerçevesinde idari yaptırım kararları alınır. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / 29019R.G. Posta Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Yönetmelik Karar yayımlandı. Bu Yönetmelik; posta hizmetlerine ilişkin tarife, kullanıcı menfaatleri, posta hizmetlerinin gizliliği ve güvenliği, hizmet kalitesi ve uzlaştırma prosedürü ile posta sektöründe rekabeti tesis etmeye ve korumaya yönelik usul ve esasları kapsar. Kullanıcı hakları MADDE 16 (1) Posta hizmetlerinden yararlanan kullanıcılar, aşağıda sıralanan haklara sahiptir: a) Benzer konumdaki kullanıcıların hizmetlere eşit şartlarda erişebilme ve ayrım gözetmeyen adil ücretlerle hizmetlerden yararlanma hakkı. b) Hizmet sağlayıcılarının sunduğu posta hizmetinin kapsamı hakkında bilgi alabilme hakkı. c) Kullanıcılara sunulan hizmet için uygulanacak tarifeler konusunda açık, detaylı ve güncel bilgilere erişebilme hakkı. 3

4 Bu Yönetmeliğin 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 12 nci, 13 üncü, 14 üncü, 16 ncı, 18 inci, 20 nci, 21 inci ve 22 nci madde hükümleri bu Yönetmeliğin yayımından altı ay sonra, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer / 29019R.G. Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği Karar yayımlandı. Bu Yönetmelik, posta hizmeti vermek ve/veya bunun için gerekli altyapıyı kurup işletmek isteyen şirketlerin yetkilendirilmesine yönelik usul ve esasları kapsar. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / 29019R.G. Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği Karar yayımlandı. MADDE 1 2/8/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in (Tebliğ No: 2012/3) 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. G.T.İ.P A. Eşyanın Tanımı Asansörlere, skipli asa nsörlere veya yürüyen merdivenlere ait olanlar (Yalnız boyu 1 m. ve üzeri asansör ışık perdesi veya boy fotoseli) Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*) 50 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 4

5 / 29019R.G. Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/20) Karar yayımlandı. Bu Tebliğ, mazot, gübre ve toprak analizi destekleme uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi ile ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsar. Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer / 29019R.G. Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/21) Karar yayımlandı. Bu Tebliğ, destekleme uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan ile kapama bağ/bahçe tesis eden çiftçilerin desteklenmesi ve çiftçilere yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları kapsar Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 5

6 / 29019R.G. Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (No: 2014/23) Karar Bu Tebliğin amacı; bitkisel üretimde kimyasal mücadele yerine alternatif mücadele tekniklerinin uygulanmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan sağlığının ve doğal dengenin korunması için biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / 29019R.G. Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/1) Karar yayımlandı. 30/12/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5) in bazı maddeleri değiştirilmiştir. (2) Yurt dışı fuar organizasyonlarında, Bakanlıkça görevlendirilen organizatör tarafından yapılan, birinci fıkra kapsamındaki tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar, katılımcılara kiralanan m2 cinsinden toplam fuar alanının katılım bedeli ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarın %25 ini geçmemek üzere; yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde ABD Dolarına kadar, sektörel nitelikli olması halinde ise ABD Dolarına kadar %75 oranında destekten yararlandırılır. Yurt dışı fuar organizasyonlarında altmışın üzerinde katılımcı olması halinde, %25 lik üst limit aranmaz. Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : DÜZELTME 3/6/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de aslına uygun olarak yayımlanan, Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/1) in 7 nci maddesinde geçen 8 inci ibaresi, Kalkınma Bakanlığının 3/6/2014 tarihli ve sayılı yazısına istinaden 9 uncu şeklinde düzeltilmiştir. 6

7 / 29019R.G. Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/1) Karar yayımlandı. 30/12/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5) in bazı maddeleri değiştirilmiştir. (2) Yurt dışı fuar organizasyonlarında, Bakanlıkça görevlendirilen organizatör tarafından yapılan, birinci fıkra kapsamındaki tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar, katılımcılara kiralanan m2 cinsinden toplam fuar alanının katılım bedeli ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarın %25 ini geçmemek üzere; yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde ABD Dolarına kadar, sektörel nitelikli olması halinde ise ABD Dolarına kadar %75 oranında destekten yararlandırılır. Yurt dışı fuar organizasyonlarında altmışın üzerinde katılımcı olması halinde, %25 lik üst limit aranmaz. Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 7

8 / R.G. 2014/6359 sayılı Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar yayımlandı / R.G. 2014/6360 sayılı Mersin ve Karaman İllerinde Tesis Edilecek Mut Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar yayımlandı. Mersin ve Karaman illerinde tesis edilecek Mut Rüzgâr Enerjisi Santralinin yapımı amacıyla ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların Hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması; anılan Bakanlığın 8/4/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 18/4/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 8

9 / R.G. Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 2/9/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (2) Kapalı kurumda hükümlü olup, işlediği iddia olunan başka bir suçtan dolayı haklarında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü maddesine göre tutuklama kararı verilenler, bu durumları devam ettiği sürece açık kurumlara ayrılamaz. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür / R.G. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29/5/2014 Tarihli ve 5868 Sayılı Kararı yayımlandı. Kurul Başkanlığının 28/5/2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 26/5/2014 tarih ve [139-1] sayılı yazı ve ekleri incelenmiştir sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 9/5/2013 tarihli ve 5314 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen Intesa Sanpaolo S.p.A. İtalya İstanbul Merkez Şubesine faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir. 9

10 / R.G. 2014/6427 sayılı Türk Akademisinin Kuruluşuna Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. 23 Ağustos 2012 tarihinde Bişkek te imzalanan ve 22/4/2014 tarihli ve 6535 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli Türk Akademisinin Kuruluşuna Dair Anlaşma nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 27/5/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 2/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2014/6430 sayılı Türk Kültür ve Mirası Vakfı Şartının Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. 23 Ağustos 2012 tarihinde Bişkek te imzalanan ve 7/5/2014 tarihli ve 6540 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli Türk Kültür ve Mirası Vakfı Şartı nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 30/5/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 2/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planlarıyla İlgili 2014/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlandı. Tüketicilerin finansal ürün ve hizmetlere ulaşabilmeleri, bu ürün ve hizmetleri bilinçli bir şekilde kullanabilmeleri ve finansal piyasalarda yanlış uygulamalara karşı korunmaları, finansal piyasaların istikrarı ve gelişimi için büyük önem taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda alınacak tedbirlerin başarısı; ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkıları ile hazırlanması ve uygulanmasına, etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulmasına ve başta tüketiciler olmak 10

11 üzere tüm paydaşların desteğine bağlı bulunmaktadır. Bireylerin finansal sistemle ilişkisinde üç temel alan ön plana çıkmaktadır. Bunlar; finansal ürün ve hizmetlere erişim, finansal eğitim ve finansal tüketicinin korunmasıdır. Finansal ürün ve hizmetlere erişim; hane halkı ve firmaların kredi, mevduat, sigorta, ödeme işlemleri gibi finansal ürün ve hizmetlere yeterli düzeyde ve uygun şartlarda ulaşabilmesini ve bunların kullanımını ifade etmektedir. Finansal eğitim; tüketici ve yatırımcıların bilgilendirilmeleri yoluyla finansal ürünlere, kavramlara ve risklere yönelik farkındalıklarının ve yetkinliklerinin artırılmasıdır. Finansal tüketicinin korunması; finansal ürün ve hizmetleri arz edenler ile bunları talep edenler arasında hakkaniyetli ve adil bir alışveriş ortamını temin etmeye yönelik düzenlemeleri ifade etmektedir. Finansal istikrar ile ilgili olarak kurumlar arasında politikaların ve uygulamaların koordinasyonunu sağlamak üzere, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı KHK nin 38 inci maddesi ile kurulan Finansal İstikrar Komitesi; Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında, Hazine Müsteşarı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu başkanlarından oluşmaktadır. Finansal istikrar ile arasındaki yakın ilişki dolayısıyla bu alandaki konular, ülkemizin de üyesi olduğu G-20 ve Finansal İstikrar Kurulu gündemlerine paralel olarak ülkemizde Finansal İstikrar Komitesinde ele alınmaktadır. Finansal İstikrar Komitesi tarafından yukarıda sayılan birbirleriyle ilişkili finansal konular, bütüncül bir yaklaşımla ele alınmış; ülkemiz öncelikleri, ilgili diğer paydaşların görüş ve önerileri dikkate alınarak Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları (Strateji ve Eylem Planları) hazırlanmıştır. Sözkonusu Strateji ve Eylem Planları bu Genelgenin yayımı ile uygulamaya konulacak olup Hazine Müsteşarlığı, BDDK ve SPK nın resmi internet sayfalarında yayımlanacaktır. Strateji ve Eylem Planlarında belirlenen hedeflere, öngörülen sürede ulaşılabilmesi için; her bir eylem için belirlenen kurum ve kuruluşlar; hazırlık aşamasında olduğu gibi uygulama aşamasında da etkin bir işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışmaya devam edecektir. Finansal İstikrar Komitesi tarafından; gerektiğinde Strateji ve Eylem Planlarında değişiklik yapılabilecek, yapılan 11

12 değişiklikler ile güncellemeler ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilecektir. Strateji ve Eylem Planlarının uygulama sürecinin izlenmesi; Finansal İstikrar Komitesi sekretarya hizmetlerini yürüten Hazine Müsteşarlığı tarafından yerine getirilecek, her bir eylem planı için belirlenen koordinatör kuruluş; eylem gerçekleşmelerini, Finansal İstikrar Komitesince belirlenen dönemler itibarıyla raporlayacak, bu raporlar söz konusu Komite tarafından değerlendirilecektir. Strateji ve Eylem Planlarının uygulanması, bu süreçte kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, bu konuda Finansal İstikrar Komitesi tarafından alınan kararların yerine getirilmesi için ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek ve katkı sağlanacaktır. Bilgilerini ve gereğini rica ederim / R.G. Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/26) yayımlandı. MADDE 1 (1) 25/3/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2006/21) hükümlerine aykırı davranan aşağıda unvan ve adresi belirtilen şirketin Uluslararası Gözetim Şirketi statüsü, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca geri alınmıştır. Firma Unvanı LİMAN TEKNİK HİZMETLERİ GERİ DÖNÜŞÜM VE LOJİSTİK TİC. LTD. ŞTİ. Adresi KÜLTÜR MAH. İSTİKLAL CAD. NO: 3/3 ALİAĞA/İZMİR MADDE 2 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 12

13 / R.G. Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. 24/4/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2014/3) yayımlandı. MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan on bir meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 5/10/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Yürürlük MADDE 3 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 4 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür. Ek-1 Ek-2 Ek-3 Ek-4 Ek-5 E K L E R : Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı Ambarcı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı Kalite Kontrolcü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı Kalite Kontrolcü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı Kalite Muayene Test ve Kontrolcüsü (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı 13

14 Ek-6 Ek-7 Ek-8 Ek-9 Ek-10 Ek-11 Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı Su Sayacı Sökme Takma Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı Isıölçer ve Isı Sayacı Sökme Takma Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı / R.G. Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 2/11/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. SCA Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2011/20) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM: 2014/16) yayımlandı. MADDE 1 16/11/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan SCA Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2011/20) in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 1 (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2336 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan SCA Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi (Mansuroğlu Mahallesi 284/1 Sokak No: 1 Daire: 205 Bayraklı/İZMİR), 30/12/2006 tarihli ve dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelikte (94/9/AT) yer alan; a) Ürün Doğrulama Modülü (EK V), 14

15 b) Tipe Uygunluk Modülü (EK VI), c) Birim Doğrulama Modülü (EK IX), ç) İç Üretim Kontrolü Modülü Dosya Kabulü ile ilgili Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmeliğin (94/9/AT) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinin son paragrafı (Orijinal metin; Art.8.1(b) (ii)), kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir. MADDE 2 Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 3 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür / R.G. Toprak Ürünleri Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (No: SGM: 2014/17) yayımlandı. Bu Tebliğin amacı; toprak ürünleri sanayi ile ilgili mevzuatın hazırlanması ve uygulanması konusunda yapılacak çalışmalara alt yapı oluşturmak, sektörü yakından takip ederek sorunlarına ilişkin çözüm yolları sunmak üzere teknik komite oluşturmak ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. Bu Tebliğ, toprak ürünleri sanayi kapsamında yer alan sektörlerle ilgili yayımlanan ve yayımlanacak olan teknik mevzuat ve bunların uygulamasında karşılaşılabilecek sorunların çözümüne ilişkin yapılacak çalışmalarda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinden oluşan Toprak Ürünleri Sanayi Teknik Komitesinin (TOPRAK-TEK) görevleri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 15

16 / R.G. Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 4/3/2009 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmeliğin; a) 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 17 nci maddeleri 1/1/2015 tarihinde, b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer / R.G. Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 4/3/2009 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmeliğin; a) 1, 3, 6 ve 8 inci maddeleri 1/2/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, b) 7 ve 21 inci maddeleri 19/8/2014 tarihinde, c) 2, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22 ve 24 üncü maddeleri 1/1/2015 tarihinde, ç) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer / R.G. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 25/2/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer. yürürlüğe girer. 16

17 / R.G. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 4/3/2009 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmeliğin; a) 1, 3, 7 ve 8 inci maddeleri 1/2/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, b) 2, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25 ve 27 nci maddeleri 1/1/2015 tarihinde, c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer / R.G. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 3/1/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesi 19/2/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 4/3/2009 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmeliğin; a) 1, 6 ve 7 nci maddeleri 1/2/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, b) 2, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 ve 22 17

18 nci maddeleri 1/1/2015 tarihinde,c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer. Bu Yönetmeliğin; a) 1, 6 ve 7 nci maddeleri 1/2/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, b) 2, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 ve 22 nci maddeleri 1/1/2015 tarihinde, c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer / R.G. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 4/3/2009 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddeleri [neredeyse tamamı] değiştirilmiştir. Bu Yönetmeliğin;a) 1, 6 ve 22 nci maddeleri 1/2/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,b) 9, 19 ve 42 nci maddeleri 10/6/2014 tarihinde,) 8, 14, 18, 21 ve 40 ıncı maddeleri 19/8/2014 tarihinde,ç) 2, 4, 5, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37 ve 41 inci maddeleri 1/1/2015 tarihinde,d) diğer maddeleri yayımı tarihinde,yürürlüğe girer / R.G. Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/24) yayımlandı. Bu Tebliğin amacı, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine gönüllü olarak dâhil olan tarımsal işletmelere katılım desteği ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 18

19 / R.G. Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği (No: 2014/26) yayımlandı. Bu Tebliğin amacı; 7/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar gereği, stokların korunması, av baskısının azaltılması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için, on metre ve üzerindeki balıkçı gemisini kendi isteği ile avcılıktan çıkaran gemi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimlerin arşivlerinde beş yıl süre ile saklanır. Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2014/27) yayımlandı. Bu Tebliğin amacı; 7/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında, su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek ürün desteklemeleriyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 19

20 / R.G. Elektronik Kamu Alımları Platformunun Kullanılmasına İlişkin 1 Nolu Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 17/12/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Elektronik Kamu Alımları Platformunun Kullanılmasına İlişkin 1 Nolu Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür / R.G. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. 28/1/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin on üçüncü fıkrasında yer alan idari mercilere ibaresinden sonra gelmek üzere ya da yargı mercilerine ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan muhatap ibaresi ihaleyi yapan şeklinde değiştirilmiştir. Bu Tebliğin 1, 4 ve 5 inci maddeleri 19/2/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer. Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür. 20

21 / R.G. Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. 22/8/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Tebliğin; a) 18 ve 20 nci maddeleri 10/6/2014 tarihinde, b) 50 nci maddesi 1/7/2014 tarihinde, c) 16 ve 19 uncu maddeleri 19/8/2014 tarihinde, ç) 2 nci maddesi 1/1/2015 tarihinde, d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür / R.G. Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı ( ) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 6/5/2014 Tarihli ve 2014/5 Sayılı Kararı yayımlandı. Yüksek Planlama Kurulunca; Milli Eğitim Bakanlığının 31/12/2013 tarihli ve sayılı yazısı ile Kalkınma Bakanlığının 21/2/2014 tarihli ve 965 sayılı yazısı dikkate alınarak; Milli Eğitim Bakanlığı koordinatörlüğüde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile sosyal tarafların görüşleri alınarak hazırlanan Karara ekli Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı ( ) nın kabulüne, karar verilmiştir 21

22 / R.G. Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15/2/1977 Tarihli ve 67 Sayılı Genel Kurul Kararının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 30/5/2014 Tarihli ve 202 Sayılı Genel Kurul Kararı yayımlandı. Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15 Şubat 1977 tarihli ve 67 sayılı Genel Kurul Kararı nın bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Genel Kurul Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. 2014/6395 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar.yayımlandı. 22

23 / R.G. 2014/6425 tarihli ve 237 Sayılı Taşıt Kanunu Kapsamında Edinilecek Taşıtların Menşei, Silindir Hacimleri ve Diğer Niteliklerinin Belirlenmesine Dair Karar yayımlandı / R.G. 2014/6381 sayılı Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelik, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ve Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Karara ekli Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelik, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ve Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/4/2014 tarihli ve 5726 sayılı yazısı üzerine,

24 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 9/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Alınacak Bilgi ve Belgelere Dair Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası ile 100 üncü maddesi kapsamında, bankalar ve kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşların, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü ve bu yükümlülüğe istinaden işlem yaptığı kişilerin kimlik bilgilerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi, ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kişilerin sosyal güvenliklerinin sağlanması, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanuna göre Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının takip ve tahsili ve 5510 sayılı Kanunla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen görevlerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak kaydıyla, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurumları, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan 6/12/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Bilgi ve Belgelerin Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde münferit ya da yapılacak protokollerle alınacak bilgi ve belgelerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir. Bu Tebliğ hükümleri 1/8/2014 tarihinde yürürlüğe girer / R.G. 2014/6382 sayılı Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 24

MALİ BÜLTEN SAYI : 113 AĞUSTOS 2014. Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

MALİ BÜLTEN SAYI : 113 AĞUSTOS 2014. Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KAPAK KAP Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1.7.2014/ 29047 R.G. 2014/6460 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dominik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik ve Resmi Pasaport

Detaylı

KASIM 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

KASIM 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KAPAK KAP KASIM 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1.11.2014/ 29162 R.G. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yayın Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmelik Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının

Detaylı

Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14

Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14 İstanbul, 21.02.2014 Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14 06.02.2014 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan ve içerisinde

Detaylı

EYLÜL 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

EYLÜL 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KAPAK KAP EYLÜL 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1.9.2014/ 29107 R.G. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sigorta İşleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Yapılmasına

Detaylı

NİSAN 2015 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

NİSAN 2015 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KAPAK AP NİSAN 2015 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1.4.2015/ 29313 R.G. Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 10/10/2012 tarihli ve 28437

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16 Eylül 06 Ekim 2008 Yayımlandığı Tarih 07 Ekim 2008 Sayı 383 İÇİNDEKİLER - - - - - - - Suç Gelirlerinin

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve

Detaylı

Konu: 6518 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında

Konu: 6518 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında Sayı: Rehber.2014/008 Ankara,01.03.2014 Konu: 6518 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında 6518 Sayılı AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve

Detaylı

KANUN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE

KANUN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE 19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28918 KANUN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

KANUN. Aile ve sosyal politikalar bakanlığının teşkilat ve görevleri. Hakkında kanun hükmünde kararname ile bazı kanun ve

KANUN. Aile ve sosyal politikalar bakanlığının teşkilat ve görevleri. Hakkında kanun hükmünde kararname ile bazı kanun ve 19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28918 Aile ve sosyal politikalar bakanlığının teşkilat ve görevleri KANUN Hakkında kanun hükmünde kararname ile bazı kanun ve Kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik

Detaylı

19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28918 KANUN

19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28918 KANUN 19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28918 KANUN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28918 KANUN

19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28918 KANUN 19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28918 KANUN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2012 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 5 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Ocak 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29239 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/7069 Türkiye

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden;

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden; KANUN NO: 2872 ÇEVRE KANUNU Kabul Tarihi: 9 Ağustos 1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Ağustos 1983 - Sayı: 18132 5.t. Düstur, c.22 - s.499 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ MADDE 1- (Değişik:

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29453 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2015/8015

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...1 I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun; a) Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bu maddenin

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun; a) Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bu maddenin

Detaylı

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin BİRİNCİ KISIM Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli,

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU KANUN NO

KAMU İHALE KANUNU KANUN NO KAMU İHALE KANUNU KANUN NO : 4734 KABUL TARİHİ : 04.01.2002 RESMİ GAZETE TARİH/SAYI : 22.01.2002/24648 KANUN NO : 4761 (BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN) KABUL TARİHİ : 12.06.2002 RESMİ

Detaylı

İletişim bilgileri: BDDK Doküman Merkezinde 800 adet basılmıştır.

İletişim bilgileri: BDDK Doküman Merkezinde 800 adet basılmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yıllık Faaliyet Raporu, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda ilgili mercileri ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmaktadır. İletişim bilgileri:

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi 8227 KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi : 4/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 42 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı