haber bülteni BAŞYAZI Başyazı 2 YAYIN KURULUNDAN Merhaba 3

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "haber bülteni BAŞYAZI Başyazı 2 YAYIN KURULUNDAN Merhaba 3"

Transkript

1

2 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ haber bülteni Yıl: 28 - Sayı: / Eylül-Kasım 2013 İki ayda bir yayınlanmaktadır. Sahibi: İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına İnş. Müh. Ayhan EMEKLİ Sorumlu Yazı İşleri Yönetmeni: İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına İnş. Müh. Hülya ALTUN Yayın Kurulu Ayhan EMEKLİ Hülya ALTUN Erhan ARSLAN Şahin TÜZEN Gürkan ERDOĞAN Erkin ÖZER Vedat YORULMAZEL Yayın Koşuları: Gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmamasına Yayın Kurulu karar verir. Yazılardaki görüşler yazarlarına aittir. Gönderilen yazılar geri verilmez. Yazılar yaygın kullanılan kelime işlem programlarından birinde yazılmış olarak CD ile veya adresine e-posta ekinde gönderilmelidir. İyi bir baskı kalitesi için yazılarda kullanılan fotoğraf, şema, tablo gibi görsel malzemeler tek sütun için en az 8 cm eninde, çift sütun için 16,5 cm eninde ve en az 300 dpi çözünürlükte olmalıdır. Bültenimizin bir sayfasında görsel malzeme bulunmayan yazılar yaklaşık 580 kelime (4.500 boşluklu karakter) içermektedir. Yazıların sayfa düzeni yeniden yapıldığı için yazar tarafından bültene uygun bir sayfa düzeni yapılmasına gerek yoktur. Yönetim Yeri: Anadolu Cad. Tepekule İş Merkezi, No: 40, Kat: 1 Bayraklı/İZMİR Telefon : Faks: web: e-posta: Tasarım ve Sayfa Düzenleme: Erkan Kara Bu sayı 6200 adet basılmıştır. Şube üyelerine ücretsiz dağıtılır. Yayın Türü: Mesleki, Yerel, Süreli Yayın BAŞYAZI Başyazı 2 YAYIN KURULUNDAN Merhaba 3 ŞUBEDEN Ağustos-Aralık 2013 Etkinliklerimiz 5 Şubeden Duyuru ve Haberler 16 İMO dan 33 TMMOB den 38 TMMOB İKK dan 40 İNCELEMELER Devlet, Güvenli ve Denetimli Yapı mı İstiyor, Yoksa Sadece Sorumlu mu? 42 Yüksek Performanslı Betonlar ve Beton Teknolojisindeki Son Gelişmeler 44 Betonun Yangına Dayanıklılığı 46 HUKUK Yeni Bir Hak Arama Yöntemi Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 47 genç-imo genç-imo 5. Yaz Eğitim Kampı 50 Etkinliklerimiz 52 Üniversite Temsilci Seçimleri 54 Suriye ve Emperyalizm 55 KÜLTÜR ve SANAT Kitaplar Arasında 57 Tarihte Bugün 58 Mizah 59 OYUN Bulmaca 60 Baskı: Altındağ Grafik Matbaacılık 2839 Sokak No: Sanayi Sitesi / İZMİR Tel: Faks: Basım Tarihi: 21 Aralık 2013

3 Başyazı Ayhan EMEKLİ İMO İzmir Şube Başkanı Değerli Meslektaşlarım Türkiye nin tekrar biçimlendirildiği, ileri demokrasi adı altında uygulamalarla hakların, kazanımların gerçekte geriye götürüldüğü bir dönemdeyiz. Yeni Türkiye gibi birçok tanımlamada sıkça kullanılan yeni ibaresi eklentisiyle kavramlar ve kurumlar bir anlamda olumlu gösterilmeye çalışılıyor, ülkemizin ve toplumumuzun siyasi gerici politikalar kullanılarak işbirlikçileri eliyle emperyalistlerin dizaynına göre biçimlendirildiği açıkça ilan ediliyor. Haziran ayında muhalefet eden, hak talebinde bulunan ve bunun için meydanları kullanan halka karşı polisin kullandığı şiddet ve terör; iktidarın İleri demokrasi olarak sunduğu düzenlemelere ve uygulamalara tezat ülkemizin demokrasi ve özgürlükler alanında aslında ne kadar geride olduğunu göstermiştir. Bütün bunlara karşın yurdun tüm mahallelerine, sokaklarına, meydanlarına, parklarına yayılan Taksim Gezi Parkı sivil insiyatif anlayışı bugün de kentlerimiz, yaşam alanlarımız ve yaşamımıza ilişkin müdahalelerin artarak ve yaygınlaştırılarak sürdürülmesiyle gündemdeki önemini korumaya devam etmektedir. Toplumun her kesiminden insanlar kentlerin yine meydanlar gibi ortak alanları olan parklar vb. birçok mekânları kullanarak biraraya gelmekte en yakıcı sorunlarını forumlarda konuşarak tartışmaktadır. Günümüzde demokrasi ve hukuk anlayışı iktidarların demokratik haklarını kullanarak hak talebinde bulunanların gösteri, yürüyüş, toplantı ve protesto haklarını özgürce kullanabilmelerinin yolunu açmasını, kendilerini eleştiren görüşleri dikkate almayı ve hatta demokrasiyi seçimlerde oy kullanma düzeyinde görmeyip yönetimin her sürecinde katılımcılığı sağlamayı gerektirmektedir. Küresel güçlerin liberal politikalarının dayatması olarak ülkemizin kamusal-toplumsal, yeraltı-yerüstü kaynak ve varlıkları iktidarın elinde merkezileştirilerek piyasaya açılmakta, meta olarak görülmekte özelleştirme eliyle kamu kurumları, tesisleri ve arazileri birbiri ardına satılarak son yıllarda en vahşi şekilde adeta talan edilmektedir. İktidarın ustalık döneminde yasalaştırdığı ve uygulamaya aldığı kentsel dönüşüm kanunuyla da afet olarak yaşadığımız depremler kullanılarak ve insanların depreme dayanıklı binalarda barınma hakkını sağlamaktan uzak olarak evleri demokratik süreçlerden, hukuktan yoksun bırakılacak düzenleme şekliyle kolaylıkla alınıp satılan bir metaya dönüştürülmektedir. Liberal politikaları benimseyen ve halkın sorunlarını gözardı ederek çözüm üretmeyen iktidarın yönetim anlayışıyla kentler, kırsal bölgeler, ormanlar, meralar, tarihi ve kültürel varlıklar ve doğa öne sürülen Proje ler ile çıkar çevrelerine rant alanları yaratan uygulama alanları olmaktadır. Bu çerçeveden değerlendirdiğimizde kentlerdeki kamu kurumlarına ait binalar ve araziler, yeşil alanlar, kentlerin yakın çevresindeki araziler ile halk ait konutların değersizleştirilerek satılıp el değiştirmesi amaçlanarak ayrıca toplumsal yapı da Yeni den dizayn edilmektedir. Demokratik kitle örgütlerine ve TMMOB ye yönelik itibarsızlaştırma ve etkisizleştirme girişimleri genelgelerde, yönetmeliklerde, yasalarda yapılan düzenlemeler ve son olarak imar kanununda yapılan değişikliklerle sürmektedir. Meslek Odalarının mesleki yetkinliğe-uzmanlığa ilişkin alan düzenlemeleri, mesleki denetim uygulamaları sınırlandırılmaktadır. İnşaat Mühendisliği tasarım, uygulama ve denetim süreçleri önemli zafiyetlere neden olacak şekilde geriye götürülmektedir. Proje üretimi kalitesizleştirilmekte, şantiyede yapım süreci kuralsızca sürmekte, işverenin denetim firmasını seçmesinin önüne geçilemeyerek yapı denetim sisteminde sorunlar büyümekte, imar yönetmeliklerinin merkezileştirilmesiyle birlikte kaos ortamına yol açılmaktadır. Bu bağlamda inşaat mühendisliği hizmeti piyasanın vahşi rekabet koşullarına mahkûm edilerek yapı üretim süreci denetimsizliği ve kuralsızlığı isteyen iş sahiplerine uygun olarak biçimlendirilmekte depreme dayanıklı yapı kavramı gözardı edilerek yapı güvenliği ve sonucunda da halkın can güvenliği tehlikeye atılmaktadır. Üniversitelerde akademik kadrolar, bilimsel yayınlar, laboratuvarlar gibi bilimsel ve fiziksel kriterlerin nitelik ve nicelik açısından yeterliliğine bakılmaksızın ve ülkemizin geleceğe yönelik planlamasında gerekli inşaat mühendisliği hizmetlerinin değerlendirilmesi yapılmaksızın toplamı 150 yi aşan İnşaat Mühendisliği programının açılmasıyla her yıl lisans eğitimine alınan öğrenci kontenjanı e ulaşmıştır. Ülkemizde Mühendislik eğitiminin sorgulanması gerekir iken Teknik Öğretmenlere ilişkin yapılan düzenlemeyle, SBS düzeyindeki sorular ile 80 soruda 40 doğruyu yeterli gören ve yanlış yanıtların doğruyu götürmediği sınav sonucunda 1 yılda 10 derste mühendislik diploması vermeyi öngören tamamlama eğitimi uy- 2 Eylül-Kasım 2013 /

4 Başyazı gulamaya alınmıştır. Yeni mezun genç İnşaat Mühendislerinin işsizlik oranı %25 ve önemli sorumluluklar üstlenerek çalışan mühendislerin çalışma koşulları ağır, özlük hakları ve ücretleri yetersiz iken iktidar bu uygulamasıyla Teknik öğretmenlerin atanmasını sağlayamadığını itiraf ederek istihdam sorununa çözüm bulduğunu ileri sürmektedir. Bir yılda 10 derste mühendislik olarak formüle edilen tamamlama eğitimi ile basite indirgenen Mühendislik eğitimi bir kurs programı seviyesinde görülmekte, yetkinlik-uzmanlık gerektiren mühendislik mesleğine ilişkin bilimsel eğitim hafife alınarak itibarsızlaştırılmaktadır. Giderek unutulan 17 Ağustos 1999 depreminin 14. Yılında bu düzenlemeyi yapan siyasi anlayışın temsilcileri mühendislik hizmetinin ilerideki yıllarda daha da sorunlu hale gelmesinin yolunu açarak, topluma yaşatacakları ve mühendislere fatura edecekleri can yakıcı sonuçların asıl sorumluları, sahipleri olacaklardır. Bu anlayış, Çevre ve Şehircilik Bakanının bir konuşmasındaki Ara teknik eleman ülkesiyiz biz. Eğer biz çocuklarımızı iyi yetiştirirsek, Ara teknik eleman, üniversiteyi bitiren, teknolojiyi iyi kullanan, bilgisayar bilen ve lisan bilen, dünyadaki bütün bilgileri alıp onları çok iyi kullanan, çok kaliteli gençler olarak yetiştireceğiz sözlerinde geçtiği gibi ülkemiz mühendislerini ara eleman olarak görmektedir. İzmir de Emlak Bankası arsaları, Tekel binaları ile başlayan, bugün Karayollarına ait araziler ile süren, Ağaçlı Yol üzerindeki DSİ, TEDAŞ, Tarım İl Müdürlüğü, Zeytincilik Enstitüsü, kent içindeki Alsancak Stadı ve limanı, askeri alanlar vd. ile devam ettirilmek istenen kamu kurumlarına ait arazilerin özelleştirmeler yoluyla satışı kentimize geri döndürülemez zararlar verecektir. Özelleştirme İdaresi bu satışlar sırasında plan yapma yetkisini kullanarak sözkonusu alanları yoğunluk artışı sağlayan emsal değerleri artışları, AVM yapmanın yolunu açan ticari seçenekler gibi yapılaşma koşullarını değiştirerek imar rantına açmaktadır. Kamuya ait alanlar aslında gerçek sahipleri olan toplumun, kentlinin ortak kullanımına açılarak giderek azalan yeşil alanlar olarak kentimize kazandırılması gerekir iken belirli sermaye gruplarına rant uğruna feda edilmektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu dönüşüm ve yeni dizayn sürecinden toplumsal yapılarımızın yanında artık kentlerimiz, içinde yaşadığımız tüm binalarımız, kamusal alanlarımız olduğu kadar mesleğimiz, meslek alanlarımız, mesleki örgütümüz TMMOB ve İnşaat Mühendisleri Odamız da az sayıda ayakta kalan diğer demokratik kitle örgütleri gibi payına düşeni almak üzere hedefe konmuştur. Bizlere düşen sorumluluk ise tüm değerlerimizi, haklarımızı ve taleplerimizi her yerde dile getirmeye devam etmek, Taksim Gezi sürecinin değerlendirilmesi sonucunda mesleğimizi, mesleki alanlarımızı, meslek odamızı, kentimizi, ülkemizi ve geleceğimizi ancak kendimizin belirleyeceğini bulunduğumuz tüm mekânlarda, meslek odamızın çatısı altında kendi gücümüzü bir araya getirerek ve her yerde direnerek savunmak olacaktır. İnşaat Mühendisliği lisans eğitimine bu yıl başlayan öğrencilerimize hoşgeldiniz diyor, başarılar diliyorum. Bu yıl meslekte 25, 40 ve 50. yılını dolduran tüm meslektaşlarımızı kutlar, İnşaat Mühendisliği mesleğimiz, meslek odamız ve ülkemiz için gösterdikleri çaba ve verdikleri özveriye İnşaat Mühendisleri Odamız adına teşekkür ederim. Saygı ve Selamlarımla Merhaba, Yine hem ülkemiz hem de meslek alanımız açısından görülmedik oranda yoğun ve sıcak geçmekte olan zaman diliminde sizlere merhaba diyoruz Bültenin bu sayısında. Meslek odamız ve mesleğimiz açısından, dışımızda alınan kararların yanlışlığını bir taraftan siyasi iktidara anlatmaya çalışırken diğer yandan da kamuoyuna açıklamaya çalışma faaliyetleri ile geçti yılın en sıcak dönemi. Kamuoyunun olayı anladığı ayan beyan görülmekte iken siyasi iktidarın tam aksine mesleğimizi itibarsızlaştırma, meslek odamızı işlevsizleştirme iş ve işlemleri her boyutu ile devam etmektedir yılında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Raporu ile başlayan ve arka arkaya çıkarılan KHK lar ile geliştirilen saldırı dalgası, torba yasalarla, ilgisi alakası olmayan yasaların içine yerleştirilen maddelerle sürmektedir. Türkiye Mühendislik Haberleri dergisinden ve Şube Bültenimizden bu yaşanan sürecin tarihsel gelişimini ve Odamızın bakış açısını takip edebilirsiniz. Bültenin bu sayısına kadar geçen süreç, ülkemizin yaşadığı önemli süreçlerin yıldönümlerine de denk geldi aynı zamanda. Örneğin 17 Ağustos 1999 depreminin 14. yıl dönümünde Şubemiz ve TMMOB İzmir İKK tarafından bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Yine, 19 Eylül 1979`da düzenlediği bir günlük iş bı- İMO İzmir Şubesi Bülteni - Eylül-Kasım 2013 /

5 Yayın Kurulundan rakma eyleminin yıldönümü olan TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü nde Örgütümüze, Mesleğimize, Halkımıza, Ülkemize Sahip Çıkıyoruz demek için TMMOB bütünlüğü içinde 44 yerde basın açıklaması yapıldı. Bu açıklamalarda ve etkinliklerde Şubemiz ve Odamız etkin katılım sağlamıştır. Ülkemiz o gün de bugünkü gibi çok kritik bir süreçten geçmekteydi. Aslında bugün, 19 Eylül 1979 da yoğun katılımlı, işsizliğin, yoksulluğun, faşist baskı ve zorbalığın kol gezdiği ülke koşullarında kendi sorunlarını halkın sorunlarından ayrı görmeyen ekonomik ve demokratik taleplerle gerçekleştirilen bir günlük iş bırakma eyleminin 34. yıldönümüdür. O gün olduğu gibi bugünde TMMOB ve İMO nun, meslek alanlarımızda yaşanan tahribata, meslektaşlarımızın sorunlarına ve ülkemizin temel meselelerine karşı, mesleğimize, halkımıza, ülkemize sahip çıkma adına sözünü ve eylemini sürdüreceği açıktır. Ve yine Suriye nin işgaline; emperyalist savaş ve sömürü politikalarına; etnik, mezhepsel köken sorunlarının demokratik çözümüne, barış ve kardeşlik içerisinde bir arada yaşamaya engel olan yaklaşımlara karşı ülkede ve bölgede barışı savunmaya devam edecektir. Bu yıldönümlerden biri de 12 Eylül dür. 12 Eylül`le hesaplaştığını söyleyenlerin, siyasi iktidara muhalefet ettikleri için, yaşam alanlarına müdahale edilmesine itiraz ettikleri için, ya da düşüncelerini yalnızca sosyal medyada paylaştıkları için en basitinden yargılanan, tutuklanan yüzlerce insan, baskı altına alınan spor kulüplerinin taraftarları, ya da yaptıkları iş ve işlemlerin yanlışlığını kamuoyuna aktararak toplumsal denetim yaptıkları için yok edilmeye çalışılan meslek odaları ve üyeleri, üniversitesine ve çevresine duyarlı bireylerin sahip çıkma girişimleri nedeniyle itilip kakılmaları, tutuklanmaları şeklinde 12 Eylül 1980 darbesinin uzantısı ve tezahürü olarak ortaya çıkan; ülkemizi baskı, zulüm ve korku imparatorluğu haline getirerek kendi 12 Eylüllerini yarattıkları bir süreçte yaşadıklarımızı ve yorumlarını sizlerin takdirine bırakıyoruz. Siyasi iktidar bir taraftan, tabi olduğu neoliberal ekonomik, toplumsal politikalara göre, kentlerimiz ve doğal kaynaklarımıza, mesleki çalışma esaslarına, meslek örgütlerine, kentlere müdahale ediyor, hemen her alanı ve hemen her mesleği kendi yaklaşımı çerçevesinde hizaya getirmeye çalışıyor. Diğer taraftan kentsel dönüşüm adı altında hız kazanan yağma ve talan süreci sonucunda yaşam alanlarımız, yaşama alan ve şekillerimize müdahale etmektedir. Bu anlamda kamu yararı anlayışı, hayatın, toplumun ve kamu yönetiminin tüm alanlarında, tüm süreçlerinde tasfiye edilmektedir. Yukarıda anlata geldiğimiz uygulamalarda siyasi iktidarın ve yandaşlarının niyeti bellidir. Bu niyet, kendilerine muhalefet eden toplumun her kesim, sınıf ve statüdeki bireylerini, gruplarını ve örgütlerini susturmaktır. Amaç; suskun, başı önde, hak aramayan biat eden bir toplum yaratmaktır. Siyasi iktidar ve destekçileri şunu bilmeli ki; bu ülke, bu toplum, kendi malları olmadığı gibi kendi şirketleri hiç değildir.halk sahipsiz değildir. Ülke ve halk siyasi iktidarın uygulamalarından nasibini aldıkça, amiyane tabiri ile Hanyayı Konyayı anlamakta ve tepkisini göstermektedir. Bize düşen ise geçmişte olduğu gibi bu kitlelere siyasi iktidarlar tarafından uygulanan; ülke ve halk aleyhine olan her türlü uygulamayı geçmişte olduğu gibi deşifre etmeye, taraf olmaya ve anlatmaya devam etmektir. Yani ülkemizin siyasi rantçıların merkezi, tüketim toplumunun göstergesi olan AVM ler cenneti olmaması, her türlü talanın bozulması için her hal ve şart altında ses çıkarmaya devam etmektir. Siyasi iktidar ve yandaşlarının tüm yaptıklarına ve yapacaklarına inat; TMMOB, İMO ve Şubemiz olarak mesleğimiz ve meslektaşımızın gelişmesi, mesleğimizin uygulanmasında norm ve standartların oluşturulması açısından etkinlik ve faaliyetlerimiz de devam etmektedir. Bu kapsamda Odamız adına yürütücülüğünü Şubemizin yaptığı 10. Ulaştırma Kongresi Eylül 2013 tarihlerinde İzmir de yapıldı. Bu etkinliğin ve yine bu kapsamda olan diğer etkinlik faaliyet ve çalışmalarımıza yönelik bilgi ve belgelere Bülten in diğer sayı ve sayfalarına göz atmakla ulaşabilirsiniz. Böylece görülecektir ki bu alanlarda da çıkaracak sesimiz söyleyecek sözümüz vardır. Yani, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın gelişimine yönelik eğitimler, seminerler, toplumsal, ekonomik ve kültürel sorunlar ve çözüm yollarını aramak amacıyla olduğu kadar, bu sorunların gün yüzüne çıkarılarak gündeme taşımak amacıyla çeşitli konularda bu etkinliklerimizde hız kesmeden devam edilecektir. Öte yandan; bu karmaşa içerisinde geçirdiğimiz 2 yıllık sürecin ve bu yılın sonuna da yaklaşıyoruz. Dünya ve ülkemizin yaşamakta olduğu süreç; mesleğin ve üyelerin sorunlarının toplumsal sorunlardan ayrılamayacağı bilinci ve tavrıyla doğru politikalar üreten, mücadele veren ve yaşama geçiren; birlikte karar alma, birlikte üretme ve birlikte yönetme ilkesini gerçek anlamıyla yürütebildiğimiz örgütlenmelerin gerekliliğini ve verilecek mücadelenin tüm emekçi kesimleri kapsayacak örgütlenmelere geçmişten gelen anlayışımızla katkıda bulunma zorunluluğunun gerekliliği de bir kez daha gözler önüne serilmektedir. Mesleğini bilen, onu halkın hizmetinde kullanan inşaat mühendislerinden, ülkesinin her işini yapabilecek nicel ve nitel gücü bulunan teknik elemana, kalkınmamızın ve gelişmemizin denetiminden meslek düzeyimizin geliştirilmesine, ülke meslek ve meslektaş sorunlarının çözümüne kadar amaç, iş ve eylemleri gerçekleştirmek için elbette çıkaracak sesimiz, söyleyecek sözümüz vardır. Sevgilerimizle 4 Eylül-Kasım 2013 /

6 Şubeden Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle ilgili Şubemizde bir toplantı yapıldı. 15 Ağustos 2013 Toplantıya Serbest İnşaat Mühendisleri Komisyonu, Yasa Yönetmelikler Komisyonu, Yapı Denetim Komisyonu ile Serbest İnşaat Mühendisi belgesi sahibi üyelerimiz katıldı. 1 Haziran 2013 tarihinde tüm illerde uygulanmak üzere yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin (PATİY) uygulanması süreçleri değerlendirildi. Gerek Tip İmar Yönetmeliği gerekse İzmir İmar Yönetmeliğine ilişkin olarak gündemdeki aksaklıklar, görüşler ve önerilerin tespiti, raporlanması ve ilgili kurumlara iletilmesi yönünde çalışma başlatılmıştır. Depreme Duyarlılık Yürüyüşü 16 Ağustos 2013 Cuma günü, Şubemiz yürütücülüğünde, TMMOB İzmir İKK ile birlikte düzenlenen etkinlikte Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesinde buluşularak Gündoğdu Meydanı üzerinden Alsancak Vapur İskelesine kadar, geniş katılımla meşaleli yürüyüş gerçekleştirildi ve basın açıklaması yapıldı. Alsancak Vapur İskelesinde depremlerde yaşamını kaybeden yurttaşlarımızın anısına denize karanfiller atıldı. 17 Ağustos 1999 depreminin 14. yıldönümünde Şubemiz tarafından bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Basın Toplantısı 16 Ağustos 2013 Cuma günü İMO Genel Merkez ve tüm İMO Şubeleriyle birlikte Şubemizde de bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda 17 Ağustos Depremi yıldönümünde Odamızın görüşleri açıklanarak, İzmir`de yapılacak etkinliklerle ilgili bilgi verildi. Stant ve Anketler 17 Ağustos 2013 Cuma günü İzmir`in Bornova, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Buca, Üçyol, Balçova, Konak ilçeleri ile Gaziemir Optimum AVM de stantlar açıldı. Stantlarda İnşaat Mühendisleri tarafından yapı stokumuzun durumu konusunda vatandaşların farkındalığını ölçmek adına düzenlediğimiz anketler ile kentsel dönüşüm konusunda hazırlanan anketler uygulanarak deprem ve yapı güvenliği ile ilgili merak edilen konularda bilgilendirme yapıldı. İMO İzmir Şubesi Bülteni - Eylül-Kasım 2013 /

7 Şubeden 17 AĞUSTOS 2013 CUMARTESİ PARASIZ ÖZEL EK İMO İzmir Şubesi Başkanı Ayhan Emekli: Korkumuz deprem, bilim, mühendisler değil, depreme dayanıksız binalar olmalı Deprem afete dönüşmeden AYHAN EMEKLİ TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Deprem i yer kabuğunun fay olarak adland r lan k r klar üzerinde biriken biçim değiştirme enerjisinin sonucunda ortaya ç kan ani ve karmaş k yerdeğiştirme hareketi olarak tan mlayabiliriz. Kocaeli Gölcük te 17 Ağustos 1999 tarihindeki depremin 14 y l n geride b rakt ğ m z bugün; bilimselaraşt rmalarla,teknolojikgelişmeler; günümüzde depreme dayan kl binalar yapmay mümkün k lmakta ise de birçok farkl nedenden dolay ülkemizde ve tüm dünyada deprem, bir felaket olarak en ac boyutuyla yaşanm ş, binlerce insan n kayb n n önüne geçilememiştir. Deprem ve depremin sonuçlar, kontrol edilemezliği sebebiyle günümüzde en önemli sorunlardan biri haline gelmiştir. Ak l ve bilim d ş söylemlerin aksine; depremin ne zaman gerçekleşeceği, büyüklüğünün ne olacağ önceden kestirilemez. Depremin bu belirsizliği kimi zaman insanlar n hurafelere, çarp tmalara, gerçek d ş iddialara ve şarlatanlara inanmas na yol açmakta; bilimsel aç klamalar n, çözüm yöntemlerinin göz ard edilmesine sebep olmaktad r ERZİNCAN... Türkiye de kaydedilen en büyük deprem, 26 Aral k 1939 tarihinde Erzincan da olmuş, yaklaş k 33 bin kişi ölmüştür. Sonras nda 17 Ağustos 1999 Gölcük depremine kadar Niksar, Tosya, Bolu, Varto, Gediz, Lice, Çald ran, Erzurum, Erzincan, Dinar, Ceyhan depremlerinde binlerce insan m z y k mlar sonucu yaşamlar n yitirmiştir. Ülkemizde son y llarda büyüklüğü 4,0 geçen yani hissedilir ölçüde olarak tan mlayacağ m z y lda ortalama 100 ü aşan say da deprem meydana gelmektedir. Depreme öncesi al nmas gereken önlemler, uyulmas zorunlu kurallar ve standartlar olmas na rağmen; depremden korunmak ad na yap labilecek bir şey olmad ğ ve depremi doğan n bir cezas olarak görme yaklaş m afet bilincinin ve depreme dayan kl binalar n yayg nlaşmas na zarar vermekte, ülkemizin çözüm üretemediğimiz mevcut deprem riskini katlayarak artt rmaktad r. Bu kadercilik ve takdir-i ilahi anlay ş toplumun baz kesimlerinde olduğu kadar en sorumlu konumda bulunan yetkili kişilerin söylemlerinde s kl kla karş laşt ğ m z bir ülke gerçeğimizdir. Sonuçta bilimsel ve teknolojik çal şmalar n getirdiği yenilikler göz önüne al nmamakta, yap lmas na titizlikle uyulmas gereken uygulamalar ve zorunlu denetimler önemsiz görülmekte, kald r lmakta, zaman kayb ve iş h z n kesen engelleyici olarak görülmekte ve bunun kaç n lmaz bir sonucu olarak can kay plar engellenememektedir. Akla,Bilimevegereklerines rtçevirerek,bat linançlarla sorunlara çözüm bulanamayacağ ne yaz k ki her deprem sonras nda yaşad ğ m z bariz bir gerçektir. Evlerimizi, işyerlerimizi, hastanelerimizi, okullar m z, kamu yap lar m z, karayolu ve demiryollar m z,havalimanlar m z köprülerimizi, tünellerimizi, enerji ve iletişim tesislerimizi, içmesuyu ve pissu tesis ve şebekelerimizi daha fazla zaman kaybetmeden depreme dayan kl hale getirmemiz gereklidir. Halka mahallelerde ve işyerlerinde temel afet bilinci, afet öncesinde, afet s ras nda ve sonras nda toplumsal olarak yap lmas gerekenler konusunda ve depreme dayan kl yap lar hakk nda özel ve sürekli eğitimler düzenlenmelidir. RADİUS PROJESİ İzmir e yönelik y llar nda yap lan Radius projesi ve 2009 y l nda Valilik, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü ve İnşaat Mühendisleri Odas İzmir Şubesi birlikteliğiyle 3 pilot bölgede gerçekleştirilen afet riski araşt rmas deprem aç s ndan kentimiz için önemli bir çal şmad r. Son olarak 2012 y l nda Büyükşehir Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü ve İnşaat Mühendisleri Odas İzmir Şubemizin yapt ğ Balçova ve Seferihisar İlçeleri Yap stoğu envanterinin ç kar lmas sözkonusu ilçelerinin toplamda ü aşan tüm binan n deprem risk önceliklerinin belirlenmesi ad na önemli belge niteliğindedir. Kentimiz genelinde mevcut yap stoğumuzun deprem risk öncelikleri elde edilerek, daha öncelikli risklerin bir ileri kademe ile saptanmas tamamlanmal d r. Bu veriler ş ğ nda yöntemleri belirlenecek Devamı 3. sayfada Depreme Duyarlılık Fotoğraf Sergisi Depreme karşı güvenli yapı bilincini geliştirmek amacıyla, İMO tarafından hazırlatılan fotoğraflar sergilendi. Ayrıca deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler içeren broşür vatandaşlara dağıtıldı. PROF. DR. ALKU Stoğun kısa bir hikayesi... Prof. Dr. ÖMER ZAFER ALKU TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesi Türkiye de bina hesap ve yap m kurallar na ait ilk yönetmelik 1953 te yay nland. Bu yönetmelik o zamanki Bay nd rl k Bakanl ğ n n yay nland ğ bir yönetmelik değildi. Türkiye İnşaat ve Köprü Cemiyeti Almanya da uygulanan şartnameyi tercüme edip aynen yay nlam şt. Burada Almanya n n deprem bölgesi olmad ğ n unutmamak gerekir. Bay nd rl k Bakanl ğ n n yay nlad ğ betonarme binalarla ilgili ilk deprem yönetmeliği 1968 y l nda yürürlüğe girdi. Bu yönetmeliğin getirdiği hesap ve yap m koşullar binalar m z n depreme karş güvenli olmas için çok yetersizdi. Örneğin bu yönetmeliğe göre dikdörtgen taban alanl binan n deprem hesab binan n dar yönünde bulunan elemanlar için yap l rd. Binan n uzun yönü için deprem hesab yap lmazd. Demek ki bu yönetmeliği yazanlar doğa ile pazarl k yapm şt. Deprem kuvvetine binaya sadece dar yönünde etkimesini söylemişlerdi. Böyle bir kabul ve yönetmeliğin Türkiye için yetersizliği k sa zamanda ortaya ç kt. Bu nedenle 5-6 sene içinde yeni bir yönetmelik haz rland ve 1 Ocak 1975 y l nda yürürlüğe girdi. Bu yönetmelik hesap ve uygulama aç s ndan basit fakat binalar n deprem kuvvetine karş davran ş ve güvenliği aç s ndan etkin bir yönetmelikti. Bu yönetmelik Körfez depreminden önce tarihinde yay nlanan yönetmeliğe kadar yürürlükte kald. YAPIM ESASLARI Bina üretiminin proje ve yap üretimi olmak üzere iki safhas bulunmaktad r. Şimdi bu iki aşamay k saca özetleyelim yönetmeliğinin betonarme bina projesi yap m esaslar n inşaat mühendisleri proje üretiminde hemen hayata geçirdiler. Yani depreme dayan kl bina hesab ve projesi ürettiler. Ama bu üretim kâğ t üzerinde kald. Ne yaz k ki üretilen projeler inşaat yap m safhas nda uygulanmad. Neden bu betonarme projeler yerinde uygulanamad? Müteahhitler uygulaman n baş nda bulunduğundan inşaat mühendisinin inşaat denetlemesini yani işlerine kar şmas n istemiyorlard. İnşaat mal sahibi kendisi yap yorsa nas l olsa ustas, kalfas olacakt, onlar n mesleki görgüsünü, bilgisini, yapacağ işleri yeterli görüyordu. As l sebep ne müteahhit nede mal sahibi denetleme işi için ceplerinden para ç ks n istemiyordu. İnşaat mühendisleri veya mimarlar binan n yap m nda teknik uygulama sorumluluğunu üstlendikleri Devamı 3. sayfada 199 MARMARA 20 3 BİNGÖL 2011 VAN C M Y B D E P R E M T E H D İ D İ Binalar, meslek ve odamız HÜLYA ALTUN TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ülkemizde mevcut yap stokunun durumu, can ve mal güvenliğini ciddi oranda tehdit etmektedir. Bu gerçek, ülke topraklar m z n % 96's n n deprem bölgelerinde yer almas, nüfusumuzun % 98'inin de bu bölgelerde yaşamas, yaşanan hasar ve can kay plar n n, halk m z n kaderi olduğu anlam n taş mamaktad r. Nitekim ayn oranda deprem tehlikesi alt nda olan diğer ülkelerde yaşanan depremlerin oluşturduğu hasar ve can kay plar n n oran n bizimkiyle karş laşt rd ğ m zda, ülkemizin imar faaliyetlerinin ne denli yetersiz ve denetimsiz olduğunu gözler önüne sermektedir. Özellikle son elli y lda, bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelere rağmen, kentlerimiz mühendislik ve imar planlama alanlar ndaki gelişigüzel uygulamalara sahne olmuştur. Bu sistemsizlik ve kurals zl k, deprem ülkesinde yer alan kentlerimizi afetler karş s nda aciz b rakm şt r. 40 YIL... Son k rk y lda, İmar yasa yönetmeliklerinde, özellikle Deprem Yönetmeliğimizde yap lan değişikliklere, bilim ve teknoloji alan nda kaydedilen ilerlemelere rağmen, depremlerde yaşanan hasar türleri, can ve mal kay plar n n fazlal ğ gerçeği değişmedi. Birçok yap, adeta iskambil kağ d gibi yerle bir oldu. Aşağ da, farkl y llarda yaşanm ş deprem hasarlar na ait fotoğraflar konuyu en iyi şekilde özetlemektedir. Uzmanlarca yap lan incelemede, son k rk y lda, depremlerde en fazla hasar ve can kayb na yol açan binalar n, 2-8 katl konut/işyeri türü binalar olduğu tespit edilmiştir. Bu yap larda en s k rastlanan hatalar ise; mimari ve taş y c sistem tasar m ndan kaynaklanan hatalar, donat detayland rmas ndan kaynaklanan hatalar, yap m/denetim aşamas ndan kaynaklanan hatalar, zeminden kaynaklanan hatalar olarak özetlenebilir. Bu bağlamda, İnşaat Mühendisliği mesleğinin temel tasar m ve yap m ilkelerinin, basit kurallar ve detaylara bağl olduğu, güvenli yap tasar m ve güvenli yap üretilmesinin ön koşulunun ise, bu ilkelerin öğrenilmesi ve sahip olunan önsezi ve deneyim ile birleştirilerek ehil ellerce, yetkin teknik elemanlarca uygulanmas olduğu unutulmamal d r. Devamı 2. sayfada TMMOB İKK İzmir Kent Sempozyumu Basın Açıklaması 27 Ağustos Kasım 2013 tarihlerinde düzenlenecek İzmir Kent Sempozyumu Basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasının tam metni bültenimizin TMMOB İKK dan bölümünde yer almaktadır. Basına Yönelik Çalışmalar Cumhuriyet Gazetesi nin Ege basımında yer almak üzere Şubemiz tarafından Deprem Özel Eki hazırlandı. Özel ekte Deprem, Mesleğimiz ve Mevzuat gibi konularda çeşitli yazılarımız yer aldı. Bunun dışında Milliyet gazetesinde Şubemiz tarafından gönderilen yazılar yer aldı. 6 Eylül-Kasım 2013 /

8 Şubeden Suriye ye Emperyalist Müdahaleye Hayır basın açıklamasına katıldık 30 Ağustos 2013 Konak ta düzenlenen ve TMMOB, DİSK, KESK ve TTB nin katılımı ile Suriye ye Emperyalist Müdahaleye Hayır kitlesel başlıklı basın açıklamasına katıldık. Genç Mühendisler ile Toplantı Gerçekleştirdik 15 Eylül 2013 Şube Yönetim Kurulumuz, yeni mezun genç mühendislerle toplantıda buluştu. Yaklaşık 70 genç meslektaşımızın katıldığı toplantıda, TMMOB ve Oda örgütlülüğümüz, Şubemiz etkinlikleri ve son dönemde yapılan ve Odamızı, mesleğimizi ilgilendiren yasal değişiklikler değerlendirildi. İMO Onur Kurulu Toplantısı Şubemizde yapıldı 6 Eylül 2013 İnşaat Mühendisleri Odası Onur Kurulu üyeleri, olağan toplantılarını Şubemizde gerçekleştirdi. SPK Gayrimenkul ve Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavlarına Hazırlık Kursu 7-15 Eylül Eylül ve Aralık aylarında yapılacak olan Gayrimenkul ve Konut Değerleme Uzmanlığı Lisanslarına yönelik olarak yapılacak sınavlara hazırlık amacıyla Şubemizde düzenlenen kursa 33 kişi katıldı. 10. Ulaştırma Kongresi Düzenleme Kurulu Toplantısı yapıldı. 11 Eylül 2013 Odamız adına, yürütücülüğünü Şubemizin üstlendiği 10. Ulaştırma Kongresi Düzenleme Kurulu Toplantısı, Kongre hazırlıklarını tamamlamak üzere toplandı. Bornova Ağaçlıyol Eylemine Katıldık 11 Eylül 2013 Bornova ilçesi, Ağaçlıyol üzerinde bulunan mülkiyeti Karayollarına ait resmi tesis arazisinin, imar plan tadilatı ile Ticari amaca dönüştürülmesi ve özelleştirme yoluyla satılmasına karşı yapılan yürüyüşe katıldık. Yürüyüş sonrası TMMOB İKK tarafından kitlesel basın açıklaması yapıldı. Basın açıklaması metni, Bültenimizin TMMOB İKK dan bölümünde yer almaktadır. TMMOB Dayanışma Günü Yürüyüşüne Katıldık 19 Eylül 2013 TMMOB nin çağırısıyla 19 Eylül 1979 da gerçekleşen bir günlük iş bırakma eyleminin yıldönümü olan TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü nde Örgütümüze, Mesleğimize, Halkımıza, Ülkemize Sahip Çıkıyoruz demek amacıyla Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesinde düzenlenen yürüyüşün ardından, TMMOB İKK basın açıklaması yapıldı. Konu ile ilgili TMMOB tarafından yapılan basın açıklaması Bültenimizin TMMOB den bölümünde yer almaktadır Sonbahar Dönemi Bilgisayar Kurslarımız Eylül-Kasım 2013 Şubemizde düzenlenen SAP 2000 e Giriş ve Bilgisayar Destekli İş Planı Hazırlama kursları başladı. Yeni başlayacak olan diğer kurslarımızla ilgili Şubemizden ve Şube web sitemizden detaylı bilgi alınabilir (izmir.imo.org.tr). İMO 10. Ulaştırma Kongresi gerçekleşti Eylül Ulaştırma Kongresi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından İzmir Şubesi yürütücülüğünde Eylül 2013 tarihlerinde İzmir Tepekule Kongre Merkezi`nde gerçekleştirildi. Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgiyi Bültenimizin Şubeden bölümünde bulabilirsiniz. İzmir Yapı Fuarı na katıldık Ekim 2013 Kültürpark Fuar Alanında üç gün boyunca süren İzmir Yapı Fuarı na katılarak stant açıldı. Stantta İMO ve Şubemiz tarafından hazırlanmış olan depremle ilgili broşürleri dağıtarak, Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleşecek olan TMMOB 2. İzmir Kent Sempoz- İMO İzmir Şubesi Bülteni - Eylül-Kasım 2013 /

İÇİNDEKİLER. Başyazı... 2. Merhaba... 4. Şube Genel Kurulumuz... 6. Şubat-Mart 2014 Etkinliklerimiz... 10

İÇİNDEKİLER. Başyazı... 2. Merhaba... 4. Şube Genel Kurulumuz... 6. Şubat-Mart 2014 Etkinliklerimiz... 10 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ haber bülteni Yıl: 29 - Sayı: 175 / Mart 2014 İki ayda bir yayınlanmaktadır. Sahibi: İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına İnş. Müh. Ayhan EMEKLİ Sorumlu

Detaylı

10. Ulaştırma Kongresi gerçekleştirildi

10. Ulaştırma Kongresi gerçekleştirildi sayı 224 / 20 eylül 2013 İMO dan ODTÜ Yoluna 20 Eylül 2013 1 dava...5 te TMH nın 477. sayısı yayımlandı...6 da TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 10. Ulaştırma Kongresi gerçekleştirildi 19

Detaylı

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te sayı 248 / 1 kasım 2014 Marmara Depreminden Van depremine ülkemizin 1Kasım değişmez 20141 yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te " # "# $ "

Detaylı

Yapı Denetim Komisyonumuz Yapı İşleri Genel Müdürlüğü nü ziyaret etti. Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kurslarının sonuncusu Ankara da yapıldı

Yapı Denetim Komisyonumuz Yapı İşleri Genel Müdürlüğü nü ziyaret etti. Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kurslarının sonuncusu Ankara da yapıldı sayı 249 / 15 kasım 2014 Kıyıların kamusal 15 Kasım değeri 2014 yok 1 ediliyor...2 de TMMOB, Ermenek maden faciası üzerine bölgede incelemede bulundu...4 te &'()*+'+,-../ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Detaylı

içindekiler TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ haber bülteni BAŞYAZI 2 YAYIN KURULUNDAN 3

içindekiler TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ haber bülteni BAŞYAZI 2 YAYIN KURULUNDAN 3 içindekiler SAHİBİ : TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ haber bülteni Şubat 2004 Yıl: 19 Sayı: 115 İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına Prof.Dr. Ömer Zafer ALKU SORUMLU YAZI İŞLERİ YÖNETMENİ

Detaylı

44. Dönem Çalışma Programı. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

44. Dönem Çalışma Programı. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası sayı 244 / 1 eylül 2014 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 44. Dönem Şubelerimizde Depreme Duyarlılık Sergisi düzenlendi 1 Eylül 2014...5 te 1 Bitlis Temsilciliğimiz yeni bürosunda hizmet

Detaylı

genç-imo 8. Öğrenci Meclisi Antalya da gerçekleştirildi

genç-imo 8. Öğrenci Meclisi Antalya da gerçekleştirildi sayı 258/ 1nisan 2015 1 Nisan 2015 1 genç - İMO 8.öğrenci meclisi Antalya da gerçekleştirildi...2 de Japon meslektaşımızın intiharı mesleki ve insani ders niteliğindedir...4 te TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ

Detaylı

Yasaklara rağmen Taksim de ve her yerdeyiz

Yasaklara rağmen Taksim de ve her yerdeyiz sayı 260/ 1 mayıs 2015 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 1 Mayıs 2015 Yoksul ülkelerin değişmez kaderi : Deprem Kayıpları...2 de 9.Ulusal Beton Kongresi toplandı 3 te Van da Kamulaştırma

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE HAZİRAN 2011 YIL: 21 SAYI: 81 ISSN 1300/3535 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: A. Fahri Özten Genel Yayın Yönetmeni: Özkan Talay Yazı İşleri

Detaylı

Odamız Kurum İçi Eğitim düzenliyor

Odamız Kurum İçi Eğitim düzenliyor sayı 238 / 1 haziran 2014 TMMOB 43. Olağan Genel Kurul 1 Haziran 2014 1 Sonuç Bildirisi...4 te TMMOB 43. Dönem Kurulları... 6 da TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Denetleme Kurulu ilk toplan

Detaylı

SUNUŞ. TMMOB Makina Mühendisleri Odası. Bursa Şubesi Haber Bülteni

SUNUŞ. TMMOB Makina Mühendisleri Odası. Bursa Şubesi Haber Bülteni SUNUŞ TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Haber Bülteni Yerel Süreli Yayın Ayda Bir Yayınlanır. Basım Tarihi : 6 Aralık 2010 Kasım 2010 Sayı : 124 MMO Bursa Şubesi Adına Sahibi İbrahim MART Sorumlu

Detaylı

HKMO BURSA ŞUBESİ BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER KENT REHBERİ ÖNEMLİ TELEFONLAR. Bültene Yazı Göndermek İsteyenlerin Dikkatine:

HKMO BURSA ŞUBESİ BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER KENT REHBERİ ÖNEMLİ TELEFONLAR. Bültene Yazı Göndermek İsteyenlerin Dikkatine: HKMO BURSA ŞUBESİ Odunluk Mah. Kale Cd. No: 20 K.3 Nilüfer/BURSA Tel: 0224 451 27 00-452 27 00 Faks: 0224 453 24 00 e-mail: bursa@hkmo.org.tr BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER BALIKESİR İL TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

...10. Tasarım ve Teknik Hazırlık Didem Uyar Baskı Altındağ Matbaası Tel: 0 (232) 457 58 33 Adres: 2839 Sk. No:28 1.San. Sit.

...10. Tasarım ve Teknik Hazırlık Didem Uyar Baskı Altındağ Matbaası Tel: 0 (232) 457 58 33 Adres: 2839 Sk. No:28 1.San. Sit. İçindekiler Eğitimler...4 Bülten den...7 Mesleğinde onur yıllarını dolduran üyelerimizle Oda Gecesi nde buluşacağız... İnsan Kaynakları Merkezimizin Düzenlediği Eğitim etkinlikleri devam Ediyor CBÜ Muradiye

Detaylı

Çevre talanına yasal kılıf

Çevre talanına yasal kılıf sayı 250 / 1 aralık 2014 Küçük kıyamet ten 1Aralık büyük 2014 trajedi ye ülkemizin deprem gerçeği...2 de TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Kadına yönelik şiddetin karşısında dayanışmanın

Detaylı

Yayın Kurulu na göndermek istediğiniz yazılarınızı hkmo@hkmo.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

Yayın Kurulu na göndermek istediğiniz yazılarınızı hkmo@hkmo.org.tr adresine gönderebilirsiniz. MART 2008 YIL: 18 SAYI: 70 ISSN 1300/3534 2 ayda 1 yayınlanır. Yaygın Süreli Yayındır. Ücretsizdir. HKMO Adına Sahibi: A. Fahri ÖZTEN Genel Yayın Yönetmeni: Ufuk Serdar İNCİ Yazı İşleri Müdürü: Timur Bilinç

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi nin aylık yayın organıdır. İMO Ankara Şubesi üyelerine ücretsiz gönderilir.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi nin aylık yayın organıdır. İMO Ankara Şubesi üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayı: 2008/12 Aralık 2008 içindekiler 2 Başyazı 3 İnşaat Mühendisliği Haftası Etkinlikleri 8 Sonbahar Dönemi Seminerleri Yapıldı 12 14 15 18 21 28 32 Hidroelektrik Santrallerin Yapımı İle İlgili İMO Görüşü

Detaylı

ODAMIZ 44. GENEL KURUL ve SEÇİMLERİ, ANKARA DA GERÇEKLEŞTİ

ODAMIZ 44. GENEL KURUL ve SEÇİMLERİ, ANKARA DA GERÇEKLEŞTİ YIL: 26 SAYI: 272 Mayıs 2012 ODAMIZ 44. GENEL KURUL ve SEÇİMLERİ, ANKARA DA GERÇEKLEŞTİ 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü Mitingi Son Yılların En Kitlesel ve Coşkulu Katılımıyla Gerçekleşti EĞİTİM

Detaylı

ÇHD'ye yapılan operasyon, hukuksuzluğun geldiği noktayı gözler önüne serdi. YIL: 27 SAYI: 281 Şubat 2013

ÇHD'ye yapılan operasyon, hukuksuzluğun geldiği noktayı gözler önüne serdi. YIL: 27 SAYI: 281 Şubat 2013 ÇHD'ye yapılan operasyon, hukuksuzluğun geldiği noktayı gözler önüne serdi. YIL: 27 SAYI: 281 Şubat 2013 DUYURULAR İMZA KAMPANYASI TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU NEŞET ERTAŞ I ANMA KONSERİ 19 Şubat 2013 20:00

Detaylı

Kasım 2009 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534

Kasım 2009 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534 KASIM 2009 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534 2 ayda 1 yayınlanır. Yaygın Süreli Yayındır. Ücretsizdir. HKMO Adına Sahibi: A. Fahri ÖZTEN Genel Yayın Yönetmeni: Ufuk Serdar

Detaylı

BAŞYAZI. Başyazı. Merhaba ŞUBE'DEN. İMO'dan İNCELEMELER BETON KÖŞESİ ÜYELERİMİZDEN GENÇ-İMO DÜŞÜN VE SANAT. Mizah Köşesi OYUN KÖŞESİ. Briç.

BAŞYAZI. Başyazı. Merhaba ŞUBE'DEN. İMO'dan İNCELEMELER BETON KÖŞESİ ÜYELERİMİZDEN GENÇ-İMO DÜŞÜN VE SANAT. Mizah Köşesi OYUN KÖŞESİ. Briç. İçindekiler BAŞYAZI Başyazı 2 Yıl: 22 - Sayı: 136 - Basım Tarihi: 25 Ağustos 2007 İki ayda bir yayınlanmaktadır. SAHİBİ: İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına Prof. Dr. Ömer Zafer ALKU SORUMLU YAZI

Detaylı

Kadınların yüzyıllar önce başlattığı isyan bugün de sürüyor. Yaşasın 8 Mart

Kadınların yüzyıllar önce başlattığı isyan bugün de sürüyor. Yaşasın 8 Mart sayı 257/ 15 mart 2015 15 Mart 2015 1 Kadınların yüzyıllar önce başlattığı isyan bugün de sürüyor Yaşasın 8 Mart!... 2 de Şubelerde Yapılarda Alçı Kullanımı semineri düzenlenecek... 3 te TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ

Detaylı

İZMİR ŞUBESİ ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 27. DÖNEM 2. ŞUBE KOORDİNASYON TOPLANTISI. 24 Ocak 2009 İZMİR

İZMİR ŞUBESİ ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 27. DÖNEM 2. ŞUBE KOORDİNASYON TOPLANTISI. 24 Ocak 2009 İZMİR TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 27. DÖNEM 2. ŞUBE KOORDİNASYON TOPLANTISI ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU 24 Ocak 2009 İZMİR 1/72 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM ÇALIŞMALARI...3 1.1. GENEL...3 1.2. YÖNETSEL DURUM...5

Detaylı

SİVAS KATLİAMINI UNUTMADIK UNUTMAYACAĞIZ. 274 Temmuz

SİVAS KATLİAMINI UNUTMADIK UNUTMAYACAĞIZ. 274 Temmuz SİVAS KATLİAMINI UNUTMADIK UNUTMAYACAĞIZ 274 Temmuz EĞİTİM Bİlgİsayar Desteklİ Tasarım ve Üretİm Eğİtİm ProgramlarI > Autocad (2d) 2012 Kursu Salı - Perş (18.30 21.40) C.tesi - Pazar (09.30-13.30) Ücret:

Detaylı

23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şube Karanfil Sokak 19/5 Kızılay Çankaya ANKARA Tel: 0 312 418 20 51 Fax: 0 312 418 16 54 GSM:

Detaylı

7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 25 OCAK 2014 ANKARA TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Detaylı

Odamız tüm enerjisiyle yeni döneme hazır!

Odamız tüm enerjisiyle yeni döneme hazır! sayı 216 / 10 haziran 2012 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Odamız tüm enerjisiyle yeni döneme hazır! İMO yeni yönetmeliklerin mesleki denetime 10 Haziran etkilerini 2012 1 masaya yatırdı...6

Detaylı

GÜNCE SUNUŞ BASINDA ŞUBEMİZ ŞUBEDEN HABERLER

GÜNCE SUNUŞ BASINDA ŞUBEMİZ ŞUBEDEN HABERLER 6 7 8 İcindekiler GÜNCE SUNUŞ BASINDA ŞUBEMİZ ŞUBEDEN HABERLER 10 Geleneksel Gece 13 İş Kazalarına Farklı Açıdan Bakış Kızgın Su Kazanlarının Çalışma Prensibi ve Periyodik Kontrolü 14 Kobi lere AR-GE Teşvikleri

Detaylı

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010 2012) TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010-2012) 10. OLAĞAN

Detaylı

2006-2007 YÖNETİM KURULU

2006-2007 YÖNETİM KURULU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 4. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN 1.Açılış 2.Başkanlık divanı seçimi ve saygı duruşu, 3.Konuk konuşmacıların dinlenmesi, 4.Şube Yönetim Kurulu Çalışma raporunun

Detaylı