vizyonumuz misyonumuz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "vizyonumuz misyonumuz"

Transkript

1

2

3 Misyonumuz / Vizyonumuz - Our Mission / Our Vision misyonumuz T ürk halkının yaşam kalitesini yükseltmek ve eğitimin gelişmesine katkıda bulunmak üzere; eğitim sistemimizin her kademesinde öğrenim gören gençlere akademik bilginin yanı sıra, temel insanlık becerileri eğitimi vererek onları, sosyal ve duygusal gelişim olarak da hayata hazırlamak, Bu eğitim hizmetinin; dünyanın şu anda ulaşmış olduğu en üst düzeyde, yaygın ve bütünleşik bir yapı içinde, uygun ve ekonomik koşullarda topluma sunulması için projeler geliştirmek ve bunların uygulanmasına destek vermek, Eğitim bilimleri alanındaki akademik çalışmalara ve bilimsel araştırmalara öncülük ederek ve olanak sağlayarak, eğitim - öğretimle ilgili her konuda yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek, Kendilerini mesleklerine adamış, üstün nitelikli, her bireyin tek ve özel olduğunun bilincinde olan, yaşadığı çağın gereklerine ayak uydurabilen, ayrım yapmadan insana değer veren öğretmenler yetiştirilmesine öncülük etmek, Büyük düşünebilen ve bunu hayata geçirme çabasında olan, insanların mutluluğunu hedeflemiş, millî ve manevi kültürünü evrensel değerler içinde koruyup geliştiren, bilgiyi etkili ve verimli kullanabilecek, dünya çapında insanlar yetiştiren bir eğitim kurumu olmaktır. our mission T vizyonumuz V izyonumuz; üstün nitelikli bir ekip, çağdaş altyapı ve öncü uygulamaları ile sürekli öğrenen, üreten ve ürettiğini paylaşan bir kurum olarak ülkemize model okullar oluşturmak ve dünyada referans gösterilen uzman eğitim kurumlarından biri olmaktır. our vision ur vision is to set up a model school for our country and to be taken as a reference educational institution in the world by continuous learning and sharing it with a team of highly qualified staff, modern infrastructure and a leading professional practice. o increase the quality of life of Turkish people, contribute to development of education, to prepare students for life in terms of social and emotional development by giving them academic skills as well as basic human skills. To develop projects in order to provide a world-class educational service for the public within a common-public and integrated educational structure and in suitable and affordable conditions with an integrated approach. To support the studies of improving updated educational knowledge and applications by providing opportunities through leading and enabling scientific and academic studies. To lead in training self-sacrificed and highly qualified teachers who are aware of the fact that each individual is unique and special, integrated with the modern world and value human beings equally. To be a sample school to educate universal personalities who think big and work hard to turn their dreams into reality, aim human being s happiness, embrace national and moral values from a global point of view and who can use the information effectively and efficiently O 02

4 03

5 Eğitim Faaliyetleri - Educational Activities E ğitim ve öğretim her şeyin temelidir. ilkesiyle hareket eden İhlas Koleji; ülkenin geleceğini belirleyecek, bireyleri daha ileri hayat seviyelerine taşıyacak olan eğitimin, ancak sistemli ve ilkeli bir şekilde gerçekleştirilebileceği inancındadır. Günümüz çağı artık, bilgiyi bilme çağı değil bilgiyi işleme, üretme ve paylaşma çağı dır. İhlas Koleji, öğrenciyi bilgi yüklenen bir varlık olarak görmemektedir. Bilgiyi, öğrencilerinin hizmetine sunan İhlas Kolejinin amacı; öğrencilerinin bilgiye ulaşmasına, bilgiyi kavramasına, gerektiğinde bilgiyi kullanmasına ve bilgi üretmesine yardımcı olmaktır. 04

6 I hlas College believes that Education is the basic fundamental of life and education quality which enables individuals to have a better life and a brighter future can only be achieved through a systematic and regular study. In this era, the important thing is to process, produce and share the knowledge, not just to get it. Ihlas College does not consider a student just as a living being to which knowledge is loaded. The aim of Ihlas College is to enable students to reach knowledge, get the knowledge, and use it. 05

7 Okullar - Schools K olejimize bağlı olan okullar İstanbul da iki kampüste toplanmıştır: 1- Bahçelievler Kampüsü Özel Bahçelievler İhlas İlköğretim Okulu ve Ana Okulu Özel İhlas Koleji Özel İhlas Lisesi Özel İhlas Anadolu Meslek Lisesi 2- Marmara Evleri Kampüsü Özel Marmara Evleri İhlas İlköğretim Okulu ve Ana Okulu Özel Marmara Evleri İhlas Lisesi Özel İhlas Karma Lisesi Her iki kampüs de İstanbul un yoğun trafiğinden ve gürültüsünden uzak, temiz, ferah ve yeşil bir çevre düzeni içinde yapılandırılmıştır. Eğitim ve öğretim kişilik sınıflarda yapılmaktadır. Kampüslerdeki binalar radye temel-tünel kalıp sisteminde yapılmış olup, her iki istikamette betonarme perdelerden oluşmaktadır. Depreme dayanıklı olan binalarımızda çift merdiven, iki taraflı yangın çıkışı ve asansör bulunmaktadır. Binalar, Türkiye ve Avrupa daki örneklerinin en iyilerindendir. O ur schools within the structure of our College are located in two campuses: 1- The Campus of Bahçelievler Bahçelievler Kindergarten Bahçelievler İhlas Primary School Private Ihlas College (Anatolian High School) Private Ihlas High School (General High School) Private Ihlas Anatolian Vocational High School (Information Technologies and Radio & TV Department) 2- The Campus of Marmara Evleri Marmara Evleri Kindergarten Marmara Evleri Ihlas Primary School Marmara Evleri Ihlas High School Ihlas Coeducational High School Both of these campuses are constructed in a clean, spacious and green landscaping, isolated from Istanbul s heavy traffic and disorder. Education is provided in classes having a capacity of 20 to 24 students. The buildings of the campus are constructed in the system of raft foundation-tunnel formwork, and they are comprised of reinforced concrete partitions in both directions. In our earthquake resistant buildings, there are double staircase, twoway fire exits and elevators. The buildings are known as one of the best structures in Europe and the world. 06

8 07

9 Derslikler - Classes İ hlas Koleji kişilik sınıfları ile öğrencilerine yüksek standartlarda eğitim vermektedir. Tüm sınıflar; çağdaş eğitim anlayışının gerektirdiği internet bağlantısı, video projeksiyon cihazı ve elektronik tahtalarla donatılmıştır. A ll the students in Ihlas Educational Institutions have the opportunity to have education in the classes having a capacity of 20 to 24 students, all of which are equipped with high-tech facilities such as internet connections, projections and smart boards. 08

10 09

11 Derslikler - Classes S ınıflar; oturma düzeninden, havalandırma, temizlik ve aydınlatma sistemine kadar öğrencilerimizin bütün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanmıştır. Hayat boyu devam eden eğitim sürecinde; öğretmenlerimiz, öğrencilerimizle aile sıcaklığında ilişkiler kurmaktadır. A ll the classes are designed by expert teams considering meeting students illumination and oxygen needs. During the education period continuing throughout the life, our students have the chance to have good relations with our teachers to be educated in a warm, family-like environment. 10

12 11

13 Ana Sınıfları - Kindergarten ay arası çocuklarımız, eğitim ve öğretime ilk adımlarını ana sınıflarımızda atmaktadır. Öğrencilerimiz, pek çok eğitici oyuncakla eğlenirken bir yandan da fiziksel, ruhsal ve bilişsel yönden ilköğretime hazırlanmaktadır. Ana sınıflarımızda anadil etkinlikleri ağırlıklı olmak üzere; insan, doğa, çevre ve hayvan sevgisi konularında eğitim, uygulamalı olarak verilmektedir. Bunların yanında spor, müzik, görsel sanatlar ve bilgisayar dersleri de uzman öğretmenlerimiz tarafından sürdürülmektedir. I n Ihlas Educational Institutions, 48 to 72 months old students take the first step in education. While they are having fun in the classrooms which resemble the playgrounds, they get ready for the primary school in terms of mental, physical and cognitive aspects. In kindergarten, human, nature and animal love is emphasized apart from mother-tongue related activities. PE, music, art and computer lessons are given by expert teachers. 12

14 13

15 Ana Sınıfları - Kindergarten İ ngilizce eğitimi, Story Telling Room (Hikâye Anlatım Odası) tarzında, ana sınıfına ve ilköğretimin birinci kademedeki öğrencilerine özel olarak sunulmaktadır. İngiltere deki okullarda uygulanan ve ana dili İngilizce olan çocukların okuma yazmayı öğrenmesi için hazırlanmış bu sistemle İngilizce, öğrencilerimize eğlenceli bir ortamda öğretilmektedir. S tory telling room welcomes kindergarten students for English lesson. The storytelling system which is applied in England aiming to improve English children s reading and writing skills turns the classroom into a pleasant atmosphere. 14

16 15

17 Laboratuvarlar - Labs Ö ğrencilerimizin, dersleri uygulamalı olarak yapabilmelerine imkân sağlayan fen ve teknoloji laboratuvarlarımız, son teknoloji ürünü cihazlarla donatılmıştır. Alanlarında uzman eğitici personelin ve laboratuvar sorumlularının rehberliğinde yapılan çalışmaların yanında, öğrencilerin bireysel çalışmalarına da deney ortamı sağlanarak destek verilmekte, öğrencilerin bağımsız çalışma, analiz ve sentez yapabilme becerilerinin ortaya çıkarılmasına ve geliştirilmesine yardımcı olunmaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası proje yarışmalarında, ödev ve araştırmalarında laboratuvarlarımızdan yararlanabilmektedir. Öğrencilerimizin yaptığı çalışmalar, her yıl düzenlenen bilim şenliklerinde sergilenmektedir. T he science labs which enable students to have applied courses are equipped with high technology equipments. Apart from the studies carried on with the educational staff and people in charge of labs who are competent in their fields, students can also study individually in the labs for national or international projects which enable them to study independently and use their analysis and synthesis abilities. The projects made by our students are presented in science fairs organized every year. 16

18 17

19 Teknoloji Sınıfları - IT Classes İ hlas Kolejinde, bütün öğrencilerin istifadesine sunulmuş bilgi teknolojileri sınıfları bulunmaktadır. Her birinde yüksek donanımlı 24 adet bilgisayar, elektronik tahta ve projeksiyon cihazı bulunan sınıflarda verilen eğitim, dünya standartlarındadır. İhlas Kolejinden mezun olan öğrenciler Avrupa Birliği nde geçerli olan ECDL sertifikasına sahip olabilmektedir. Aynı zamanda Microsoft IT Academy üyesi olan İhlas Koleji - tüm dünyadaki seçkin okullarda olduğu gibi - öğrencilerine en son Microsoft teknolojilerine yönelik eğitimler vererek onları günümüz piyasası ihtiyaçlarına göre iş hayatına hazırlamaktadır. Çağımızın bilgi teknolojilerine uygun olarak öğrencilere gerektiğinde okul dışı saatlerde de gerektiğinde öğrencilere web üzerinde e-learning (uzaktan eğitim) uygulamaları ve canlı etütler ile kesintisiz öğretim desteği verilmektedir. Bunların yanı sıra etkili ve güvenli internet kullanımı sayesinde çocuklarımızın dış dünyaya açılmasına imkân sağlanmaktadır. I hlas Educational Institutions have IT classes all of which are equipped with 24 computers, smart boards and projections in line with the world standards. Students who are graduated from our school can have the ECDL certificate (European Computer Driving Licence) which is valid in all EU countries. Our school, being a Microsoft IT Academy member, also gives its graduates IT Academy certificate in addition to their diploma of graduation in order to make our computer classes more efficient and prepare them for the business life in the early stages. For home study, online virtual classes and web based e-learning applications are used to practice and revise the subjects learnt at school. By guiding our students to learn how to use internet effectively and safely, we aim to enable them communicate with the world. 18

20 19

21 Kütüphaneler - Libraries Ö ğrencilerimizin etkin bir şekilde yararlanabilecekleri kütüphanelerimiz, sadece basılı eserleri değil; aynı zamanda CD, sesli kitap ve diğer görsel materyalleri de ihtiva etmektedir. Birçok yazılı, görsel ve işitsel materyallerin bulunduğu kütüphanelerimizden internet aracılığı ile de yararlanılabilmektedir. O ur libraries from which our students get benefited don t only include hard copies such as books and magazines, but also e-books, CD s and other audio-visual materials. Students can also use the internet to reach the sources in our library. 20

22 21

23 Yabancı Dil Eğitimi - Foreign Language Education İ hlas Koleji, deneyimli öğretmenleriyle oluşturduğu yabancı dil programlarıyla okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini kazandırmaya ve bunları uygulamaya yönelik kalıcı bir dil eğitimi vermektedir. Öğrencilerimiz, uzman öğretmenlerimizin gözetiminde otantik doküman destekli çalışarak interaktif uygulamalarla bilgilerini pekiştirmektedir. Öğretim yılı sonunda ise yurtdışı yaz okulları ile bu kazanımlarının pratiğini yapan öğrencilerimiz; yabancı dili, o dilin konuşulduğu ülkede kullanma imkânı bulmaktadır. I n Ihlas College, foreign language studies are designed and organized by experienced teachers with the aim of teaching reading, writing, listening and speaking skills and using these skills effectively. Our students study the language with the support of authentic documents and interactive applications under surveillance of competent teachers. Summer Camps in the foreign countries are also organized every summer in order to enable our students to use their knowledge on language in practice among the native speakers. 22

24 23

25 Yabancı Dil Eğitimi - Foreign Language Education İ hlas Koleji, yabancı dil alanındaki başarısını, dünyanın pek çok ülkesinde on binlerce kişinin katıldığı uluslararası sınavlarda, Türkiye ve İstanbul birincilikleri alarak devam ettirmektedir. S tudents in Ihlas Educational Institutions take several international exams which are known and recognized all over the English-speaking world and our school has become first in Istanbul and Turkey several times in these exams. 24

26 25

27 Görsel Sanat Atölyeleri - Visual Art Workroom G örsel düşünmeye imkân veren ve üretkenliğin gelişmesine katkıda bulunabilecek temel bir eğitim modelinin uygulandığı bu mekânlarda, öğrenciler sanat eğitimi etkinlikleri ile; bakarken görüp farkına varmayı öğrenirken, kendi eliyle biçimlendirdiği malzemeleri tanır, her türlü yetenek ve ihtiyaçlarını meydana çıkarma şansına sahip olur ve zihinsel melekelerinin farkına varır. Böylece, çevresinde gelişen ve değişen olaylara farklı gözle bakmayı davranışa dönüştürür, kişiliğini geliştirme fırsatı bulur, soyut kavramları algılaması kolaylaşır. Ortaya koyduğu eseriyle kendisi arasında bağ kurmayı başarır, özgüven duygusunu geliştirir. İyi bir sanat eğitimi programı ise çalışma alanlarının çeşitlendirilmesiyle değer kazanır. I n these education areas which give way to visual thoughts and contribute to good performance, the students with the help of art education activities learn realizing things other than just seeing them and begin to identify the materials that are shaped by their own hands and find a chance to reveal their skills and needs and realize their own mental powers. Consequently, the students begin to see all the developments and events occurring with different eyes and put these skills into actions in their lives. The students also have a chance to develop their own characters and begin to perceive abstract concepts easily. They also learn to establish a mutual relation between the work they produce and themselves. The success of an art education highly depends on the variety and richness in the schedule. 26

28 27

29 Müzik Faaliyetleri - Musical Activities Ç ocuğun kendini ifade etmesini ve grup içinde sosyalleşmesini sağlayan müzik eğitimi, çocuğun estetik duygusunu da geliştirmektedir. Tekerlemeler, saymacalar ve şarkılarla dil gelişimine katkıda bulunarak beynin, dil ve muhakeme ile ilgili bölümlerinin gelişmesine de yardımcı olur. Deneyimli müzik öğretmenlerimiz gözetiminde oluşturulan korolarımız, il çapında çeşitli başarılar elde etmekte; bu başarıların devamı için mevcut altyapımız teknolojiye paralel olarak sürekli yenilenmektedir. Modern müzik aletleriyle donatılmış özel sınıflarımızda öğrencilerimiz bireysel ve toplu olarak çalışmalar yapabilmektedir. İsteyen öğrencimize bağlama, gitar, flüt, org dersleri verilmektedir. M usic education enables students to express themselves easily and socialize as well as improving their aesthetic feelings. Tongue twisters and songs help to improve the language and judgement ability. The choirs which are trained by our experienced teachers aim to carry their success gained in the province-wide to better levels in the future by updating the programs and materials parallel to technology. In our special classrooms which are equipped by all kinds of musical instruments, our students have the opportunity to improve their abilities both individually and collectively. They can also learn to play baglama, guitar, flute and organ in music club. 28

30 29

31 Sosyal Faaliyetler - Social Activities Ö ğrencilerimizin ilgi alanlarına paralel olarak, okulumuzda fotoğrafçılık, satranç, folklor, bilgisayar, izcilik, tiyatro, ebru, çizgi çocuk, scrabble ve yabancı dil kulüpleri de bulunmaktadır. Ayrıca yılsonu geceleri, geziler, turlar, eğlenceli yarışmalar da yapılmaktadır. I n Ihlas College, there are photography, chess, folk dance, IT, scouting drama, marbling cartoon, scrabble and foreign language clubs. Also end-year meetings, trips, seminars, fairs, sports activities, visiting charitable foundations, proms and quiz shows are some of the social activities done in our schools. 30

32 31

33 Sosyal Faaliyetler - Social Activities H er yıl yapılmakta olan Sahne Senin, Söz Senin sosyal etkinlikleri ile her öğrenci ya bireysel ya da grup bazında çeşitli etkinlikler düzenleyerek kendini ifade etmekte, özgüvenini pekiştirmekte, yeteneklerinin farkına varmaktadır. O ur students are being prepared to social life by expressing themselves freely on the stage individually or with a group with various social activities called stage is yours, words are yours done every year. Social activities help them either to express themselves or to realize their own abilities. 32

34 33

35 Sportif Faaliyetler - Sports Activities K olejimizin her iki kampüsünde kapalı spor salonları, açık halı saha, futbol, basketbol ve hentbol sahaları bulunmaktadır. Ayrıca okullarımızda masa tenisi, yüzme, voleybol, basketbol, judo, karate ve güreş dallarında da eğitim verilmektedir. İhlas Koleji öğrencileri bireysel olarak veya takım hâlinde basketbol, karate, judo, masa tenisi, güreş ve diğer branşlarda birçok birincilik ve derece elde etmiştir. Okulumuz öğrencileri aldıkları eğitimle, birinci olmanın ya da dereceye girmenin yanı sıra bu başarıları spor ahlakıyla birleştirmenin önemini de kavramaktadır. B oth campuses have indoor and outdoor sports halls, synthetic football pitches, and basketball and handball fields. Training program is also available in table tennis, swimming, volleyball, basketball, judo, karate and wrestling. Ihlas College has become first many times individually or in the teams in many competitions in the field of basketball, karate, judo, table tennis, wrestling and other branches.our students are aware of the importance of morality in sports as well as being successful. 34

36 35

37 Çok Amaçlı Salonlar - Conference Halls K olejimizin her iki kampüsünde 500 kişilik kapasiteye sahip çok amaçlı konferans salonları bulunmaktadır. Yılın çeşitli dönemlerinde; yazarlar, bilim adamları, sanatçılar, sporcular ve daha birçok meslek grubundan ünlü simalar öğrencilerimizle bir araya gelerek söyleşi yapmaktadır. Her yıl düzenli olarak Ailede Mükemmellik seminer dizisi ile hem velilerimize hem de ilçemizde oturan ailelere ücretsiz ve uygulamalı eğitim verilmektedir. I n Ihlas Educational Institutions, multi-purpose conference halls existing in both campuses serve the students with the capacity of 500 people. In these halls a lot of educational activities are held such as seminars, theatre performances, ceremonies and quiz shows. Students have the chance to meet authors, scientists, artists, footballers and many other famous figures in the conference halls. Also a series of seminars are given not only to parents of our students but to the families living in the district as well free of charge with the title of Perfection in Family Life every year. 36

38 37

39 Rehberlik Servisi - Guidance and Counselling Department R ehberlik ve psikolojik danışma birimimiz, her bireyin kendine has, biyolojik ve fizyolojik özellikleri olduğunun bilincindedir. Birimimiz; öğrencilerin zihinsel, duygusal ve sosyal farklılıklarını değerlendirerek, öğrencilerin kendilerini daha iyi hissetmelerini, kendisiyle ve çevresiyle barışık bir hayat sürmelerini amaçlamaktadır. Deneyimli ve alanlarında uzman rehberlik servisimiz, başarısızlık ve sosyal hayata adapte olamama duygusunu öğrenciden silerek, gelişime açık, kendine hedefler koyabilen, girişken, aktif ve mutlu bireyler yetiştirmede ailelere de danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmaktadır. G uidance and Counselling department aims to identify mental, emotional and social differences among the students in order to provide them a peaceful life both with themselves and their surroundings being aware of each student has different mental, emotional and social characteristics. Our counselling department comprised of experienced staff specialized in their own field also supports students who lack self-confidence and find it difficult to become successful by guiding the families of these students to enable them to have clear targets and become social, active and happy in their social lives. 38

40 39

41 Ölçme ve Değerlendirme - Measurement & Evaluation System Ö lçme ve değerlendirmede amacımız, sadece öğrencinin notunu belirlemek değil; öğrencinin öğrenme alanındaki eksikliklerini belirleyerek, geri besleme, birebir etüt, grup çalışmaları ve sınıf ortamında öğrenciyi başarıya götürecek takviye çalışmaları yapmaktır. İhlas Kolejinde, öğretim yılı boyunca her öğrencinin akademik gelişimi anlık olarak izlenmektedir. Hedeflenen başarıdaki en ufak bir sapma zamanında tespit edilerek öğretim kadrosu ile paylaşılır ve gerekli tedbirler alınır. YGS, LYS ve SBS ye yönelik ölçme ve değerlendirme etkinlikleri periyodik olarak sürdürülmekte, öğrenciler gerçek sınav şartlarına uygun olarak hazırlanmaktadır. O ur aim for Measurement and Evaluation department is not only to measure the student s grade. Nevertheless, supporting studies such as feedback, one-to-one studies, group studies are provided by determining the educational deficiencies of the students to lead them to success. In Ihlas College, acamedic improvement of students is tracked throughout the year and the information is shared with the teachers instantly in order to take preventive measures. Evaluation and measurement studies for YGS, LYS and SBS exams are carried out regularly in order to prepare students for the real exam. 40

42 41

43 İnsan Kaynakları - Human Resources B irimimiz, modern insan kaynakları eğitim programların aktif olarak uygulamaktadır. Gerekli hizmet içi eğitimlerin yanı sıra, öğretmenlerimize uzmanlık alanlarına göre gruplar hâlinde eğitimler verilmekte; ayrıca öğretmenlerimizin bilgilerinin sürekli yenilenmesi sağlanmaktadır. T he department applies the modern Human Resources education programs actively in the institution. Apart from the in-service training seminars given to the teachers regularly, other trainings are provided for some groups according to their areas of expertise; and knowledge of teachers are updated regularly. 42

44 43

45 Sosyal Hizmetler - Social Services T am donanımlı revirimizde deneyimli doktor ve hemşirelerimiz öğrencilerimizin sağlık durumlarını ve gelişim süreçlerini yakından takip etmektedir. Gerekli tüm tıbbi kontrol, tedavi ve ilk müdahaleler revirimizde yapılmakta, gerektiğinde öğrencinin en kısa zamanda hastanelere sevki sağlanmaktadır. Bütün bu süreç, öğrenci velileri ile eş zamanlı olarak paylaşılmaktadır. Öğrencilerin sağlık bilgileri, her öğrenci için ayrı ayrı tutulan kişisel sağlık dosyalarında saklanmaktadır. I n all our schools there is a doctor and a nurse who do the first aid and the examination and deal closely with the health problems of our students in fully equipped infirmaries. In case of emergency, after the first medical treatment is given in the infirmary, the student is transferred to the hospital for further attention. The parents are informed about everything and the data is stored in personal medical files. 44

46 45

47 Yemekhane - Dining Hall Ö ğrencilerimizin günlük gıda ve kalori ihtiyaçları, gıda uzmanları tarafından hesaplanmakta; yemeklerimizin pişirilmesinden servisine kadar olan gerekli takibi yine gıda uzmanları tarafından yapılmaktadır. Yemekhane personelinin mikrofilm ve portör muayeneleri düzenli olarak yapılmaktadır. Öğrencilerimiz, yemeklerini öğretmenleriyle aynı mekânda yiyerek onlarla daha sıcak ilişkiler kurabilmektedir. Ana sınıfındaki öğrencilerimizin yemeklerini düzenli yemelerine ve bitirmelerine bizzat öğretmenleri yardım etmektedir. T he daily caloric needs of our students are calculated by food engineers, and these food engineers also follow and examine the whole process from cooking to serving. Porter inspection report of the staff is prepared regularly. Students and teachers have lunch together to improve the synergy. Kindergarten teachers help students to eat properly. 46

48 47

49 Servis Hizmeti - Transportation Ö ğrencilerimiz, geniş servis ağımızla, güvenli ve rahat bir şekilde taşınmaktadır. Her servisimizde, öğrencilerin yanında bulunan bir personel, çocuklarımızın servise binip servisten inmelerine refakat etmekte; öğrencilerimiz velilerine güvenle teslim edilmektedir. Öğrenci taşımacılığında görevli personele eğitimler verilerek daha kaliteli servis hizmeti sunulmaktadır. I hlas Educational Institutions provide a comfortable and safe transportation service to the students to every corner of the city. Students are accompanied by a staff member during the journey and they are helped to get on and off the school bus safely. The personnel in charge of transportation are regularly trained in order to provide a high-quality service. 48

50

AREL KOLEJİ 25.YILINDA

AREL KOLEJİ 25.YILINDA SAYI 32 NEWS BULLETIN OF AREL COLLEGE ŞUBAT / FEBRUARY AREL KOLEJİ 25.YILINDA THE 25th YEAR OF AREL COLLEGE AREL ÖĞRENCİLERİ YÜZMEDETÜRKİYE ŞAMPİYONU AREL STUDENTS ARE CHAMPION SWIMMERS IN TURKEY AZMİ

Detaylı

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES HANDBOOK

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES HANDBOOK ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ SOSYAL ETKİNLİKLER TANITIM 2003-2004 KİTABI EXTRACURRICULAR ACTIVITIES HANDBOOK 2014-2015 GÖZTEPE İZMİR Tel : 232 355 05 55 e-mail:iderebasi@aci.k12.tr Dear Students, One of

Detaylı

Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI Rektör / The Rector

Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI Rektör / The Rector Bilginin en önemli güç haline geldiği bugünün dünyasında, ilerlemenin tek yolu bilginin üretilmesinden geçmektedir. İşte üniversiteler de bilimsel bilginin üretildiği ve öğrencilere aktarıldığı kurumlardır.

Detaylı

Eğitim ile aydınlanmıș huzur, mutluluk ve refah dolu yarınlar dileklerimle

Eğitim ile aydınlanmıș huzur, mutluluk ve refah dolu yarınlar dileklerimle Tarih ve tabiat harikası bu müstesna șehrin yașam standartlarını yükseltebilmek, İstanbulluların huzur dolu bir ortamda geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamak için canla bașla çalıșıyoruz. Bu șehirde

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY Rektörlük Özel Kalem Tel: 0388 225 26 01-02 Faks: 0388 225 26 00 E-Posta: ozelkalem@nigde.edu.tr İLETİŞİM Uluslararası İlişkiler

Detaylı

Sevgili Okurlar, Dear Readers,

Sevgili Okurlar, Dear Readers, Sevgili Okurlar, Dear Readers, Bir eğitim-öğretim yılını daha geride bıraktık. Her yıl olduğu gibi öğrencilerimizin heyecanlarını, sevinçlerini ve başarılarını birlikte yaşadık. Alfred Lord Whitehead ın

Detaylı

için- İÇİNDEKİLER CON- TENTS CONTENTS

için- İÇİNDEKİLER CON- TENTS CONTENTS CON- CONTENTS TENTS 1. Who We Are... 03 2. What SeltAcademy Offers... 03 2.1 Educational Consultancy Services... 03 2.2 Professional Development Services... 04 2.3 Training Domains... 04 2.4 Professional

Detaylı

okulum Yayın İletişim Kulübü Publications & Communication Club 2014 / 9 Avrupa Gençlik Parlamentosu Seçimlerinde Büyük Başarı!

okulum Yayın İletişim Kulübü Publications & Communication Club 2014 / 9 Avrupa Gençlik Parlamentosu Seçimlerinde Büyük Başarı! okulum Yayın İletişim Kulübü Publications & Communication Club 2014 / 9 Avrupa Gençlik Parlamentosu Seçimlerinde Büyük Başarı! Great Success at the European Youth Parliament Elections! FLL Yenilikçi Çözüm

Detaylı

Eyüboğlu Newsletter Sayı Issue 42 Şubat February 2015

Eyüboğlu Newsletter Sayı Issue 42 Şubat February 2015 Eğitim: Eyüboğlu Eyüboğlu Newsletter Sayı Issue 42 Şubat February 2015 From Isolation to Collaboration Fizikte Nobel Ödülüne İlk Adım The First Step to Nobel Prize in Physics Yükseköğretime Geçişte Uluslararası

Detaylı

Okulum. Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club. Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri 2014 / 8. Presence of Atatürk

Okulum. Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club. Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri 2014 / 8. Presence of Atatürk Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club 2014 / 8 Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri The Guards of the Republic were at the Ata nın Huzurunda Presence of Atatürk okulummarmara@mek.k12.tr ilknurakgun@mek.k12.tr

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İlköğretim Dördüncü Sınıf ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, ocak 2006 1 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçi Lektör: Nazan Safçı İsa Sülçevsi 2 UNMIK INSTITUCIONET E

Detaylı

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü General Directorate of Support Services Eğitim Araçları ve Yayımlar Daire Başkanlığı Educational Materials and Publications Department OKUMA KÜLTÜRÜ VE Z-KÜTÜPHANE ÇALIŞTAYI

Detaylı

itunes U da ilk yayın yapan Türk okulu, Eyüboğlu.

itunes U da ilk yayın yapan Türk okulu, Eyüboğlu. Sayı Issue 38 Mart March 2013 itunes U da ilk yayın yapan Türk okulu, Eyüboğlu. Eyüboğlu is the first Turkish school to broadcast on itunes U Önsöz Preface Değerli Okuyucularımız, 44. yılımıza adım attığımız

Detaylı

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old Üç Aylık Dergi / Quarterly Magazine Eylül / September 2012 Sayı / Issue 4 Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı In aviation trainings always higher for 30 years Akademimiz 30 yaşında The Academy

Detaylı

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır.

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır. X rtb Hakkımızda 2000 yılından bu yana eğitim ve teknoloji alanında hizmet veren RTB, 2008 yılından itibaren danışmanlık hizmetleri de vererek faaliyetlerini bu üç alanda sürdürmektedir. Bir şubesi ODTÜ

Detaylı

İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi Eğitimi Alma ve Almama Durumuna Göre Karşılaştırılması

İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi Eğitimi Alma ve Almama Durumuna Göre Karşılaştırılması DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1691 İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi Eğitimi Alma ve Almama Durumuna

Detaylı

BİLGİ GENÇ SOSYAL GİRİŞİMCİ ÖDÜLLERİ BILGI YOUNG SOCIAL ENTREPRENEUR AWARDS

BİLGİ GENÇ SOSYAL GİRİŞİMCİ ÖDÜLLERİ BILGI YOUNG SOCIAL ENTREPRENEUR AWARDS BİLGİ GENÇ SOSYAL GİRİŞİMCİ ÖDÜLLERİ BILGI YOUNG SOCIAL ENTREPRENEUR AWARDS 2013 İÇİNDEKİLER / CONTENTS 2 4 14 22 24 BİLGİ GENÇ SOSYAL GİRİŞİMCİ ÖDÜLLERİ HAKKINDA ABOUT BİLGİ YOUNG SOCIAL ENTREPRENEUR

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ WIDEN YOUR WORLD WIDEN YOUR WORLD Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013 Sayı / Issue 09 TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ THE PIONEERING ROLE OF TURKISH AIRLINES

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ. FACULTY of AGRICULTURE Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ

ZİRAAT FAKÜLTESİ. FACULTY of AGRICULTURE Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Z İ R A A T 1982 F A K Ü L T E S İ ZİRAAT FAKÜLTESİ FACULTY of AGRICULTURE TARİHÇE Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1982 yılında Edirne de bulunan Trakya Üniversitesi

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI A.Amaçlar/ Goals Toplumun değişen gereksinimlerini yanıtlayabilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirip bu bireylere bilgilerini

Detaylı

ALMAMATER 2014 / 01. söyleşiler

ALMAMATER 2014 / 01. söyleşiler 2014 / 01 üaa yıla hızlı başladı ÜAA HAD a Successful start at Internatıonal unıversıtıes söyleşiler INTERVIEWS ahmed akgiray aylin sezgin ALISON STENDHAL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ'NİN KURUMSAL YAYINIDIR.

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI EĞİTİM KATALOĞU INTERNATIONAL TRAINING CATALOGUE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI EĞİTİM KATALOĞU INTERNATIONAL TRAINING CATALOGUE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURKISH NATIONAL POLICE (TNP) ULUSLARARASI EĞİTİM KATALOĞU INTERNATIONAL TRAINING CATALOGUE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRAINING Department 2011 İçindekiler

Detaylı

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman 2 Kuruluşumuzun 34. yılını kutladığımız 2014 yılında şirketimiz; genç ve dinamik bir firma olarak sektörümüzde gelişmiş ve modern yeniliklerin altına imza atarak, ülkemizin ekonomisine yeni katkılar sağlama

Detaylı

Eğitimlerimizde yetki, onay ve ortaklıklar

Eğitimlerimizde yetki, onay ve ortaklıklar Üç Aylık Dergi / Quarterly Magazine Mart / March 2013 Sayı / Issue 6 Eğitimlerimizde yetki, onay ve ortaklıklar Authorizations, accreditations and partnerships in our trainings 2012 yılının CFO su Coşkun

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİKLER AÇISINDAN KENDİLERİNİ GELİŞTİRME İSTEKLERİNİN BELİRLENMESİ

YABANCI DİL ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİKLER AÇISINDAN KENDİLERİNİ GELİŞTİRME İSTEKLERİNİN BELİRLENMESİ Eylül 2012 Cilt:20 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 793-806 YABANCI DİL ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİKLER AÇISINDAN KENDİLERİNİ GELİŞTİRME İSTEKLERİNİN BELİRLENMESİ Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim

Detaylı

Türkiye nin 2023 Vizyonu ve Yenilikçi(İnovatif) Öğretmen Yetiştirme

Türkiye nin 2023 Vizyonu ve Yenilikçi(İnovatif) Öğretmen Yetiştirme Prof. Dr. Dinçay Köksal Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 8 Eylül 2014, Çerkezköy 2023 VİZYONU İLKÖĞRETİME ERİŞİM VE DEVAM Vizyon: Zorunlu eğitim çağındaki kız ve erkek her çocuğun eğitime erişim ve

Detaylı

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim Eğer, Kaliteli ve ucuz üretim yaptırmak, Üretim mühendisliği bilgisi ve tecrübesi gelişmiş çözüm ortaklarıyla çalışmak, Ürün almak, Ürünlerinizi satmak, Yerinde üretim

Detaylı

İLAYDA BAYAR ARTİSTİK BUZ PATENİ TÜRKİYE ŞAMPİYONU. Turkey Figure Skating Champion, İlayda Bayar BAHADIR ÖZEN YILDIRIM SATRANÇ ŞAMPİYONASI BİRİNCİSİ

İLAYDA BAYAR ARTİSTİK BUZ PATENİ TÜRKİYE ŞAMPİYONU. Turkey Figure Skating Champion, İlayda Bayar BAHADIR ÖZEN YILDIRIM SATRANÇ ŞAMPİYONASI BİRİNCİSİ Marmara Eğitim Vakfı İstanbul AVAZ GENÇLİK DERGİSİ / SAYI 13/ HAZİRAN 2015 AVAZ YOUTH MAGAZINE / ISSUE 13 / JUNE 2015 İLAYDA BAYAR ARTİSTİK BUZ PATENİ TÜRKİYE ŞAMPİYONU Turkey Figure Skating Champion,

Detaylı

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Uluslararası dev buluşma A great international meeting

Detaylı