DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION"

Transkript

1 DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION Dersin Adı / Course Name Kodu / Code DINAMIK VE YAPISAL ANALIZ DYNAMICS AND STRUCTURAL ANALYSIS ARCH 206 Yarıyılı / Semester Güz Fall Ders (Saat / Hafta) / Lesson (hour / week) Uygulama (Saat / Hafta) / Application (hour / week) Laboratuar (Saat / Hafta) / Laboratory (hour / week) 3 İEÜ Kredisi / IUE Credit ECTS Credit Ön Koşul Dersleri / Pre-requisites : YOK NONE SPRING SYLLABUS 1/8

2 Dersin Dili / Course Language Dersin Türü (Zorunlu-Seçmeli) / Course Type (Compulsory- Elective) Dersin Seviyesi / Course Level Dersin Koordinatörü / Course Coordinator Dersi veren(ler) / Course Lecturers Website Ofis Saatleri / Office Hours / Dersin Öğrenme Çıktıları / Course Learning Outcomes Dersin İçeriği (Kısa tanımı) / Course Content (Short definition) : İNGİLİZCE ENGLISH : ZORUNLU COMPULSORY : LİSANS UNDERGRADUATE : A. TOLGA ÖZBAKAN : A. TOLGA ÖZBAKAN GREGOR WEISS homes.ieu.edu.tr/arch206 Perşembe / Thursday (A. Tolga Özbakan): 13:30-15:20 Çarşamba / Wednesday (Gregor Weis): 10:00-13:00 : Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenci; Statik ve mukavemet ile ilgili tasarım problemlerini grafik metodlar vasıtasıyla inceleyebilecektir. Biçim ile yapısal kuvvetleri fiziksel modeller kullanarak ilişkilendirebilecektir. Mimari tasarımlarının ön boyutlandırılmasını yapısal mühendislik esaslarına göre yapabilecektir. Önemli uzun açıklık geçen örtüleri, kabuk yapıları, makas sistemlerini, konsol yapıları ve yığma yapıları yapısal olarak tasnif edebilecektir. The student who succeeds in this course; Will be able to analyze design problems related to statics and strength of materials by utilizing graphical methods. Will be able to relate form and structural forces using physical models. Will be able to design preliminary dimensions of architectural components using structural engineering principles. Will be able to classify significant long spanning roofs, shell structures, truss systems, cantilever structures and masonry structures. : Ders ağırlıklı olarak yapısal bina bileşen ve sistemlerini incelemektedir. Mimari tasarım sürecinin yapısal mühendislik esasları ile ilişkileri grafik yöntemler ile analiz edilmekte, söz konusu esaslar fiziksel modeller ile test edilmektedir. This course focuses on structural building components and systems. Structural engineering principles which are integral to architectural design process are analyzed via graphical methods and tested using physical models. SPRING SYLLABUS 2/8

3 WEEKLY SUBJECTS AND RELATED PREPARATION STUDIES Week Date Subjects Related Preparation Grading Introduction to lecture materials. Introduction to structural performance modeling, materials and techniques. Introduction to term project. Designing a Suspension Footbridge Term Project Model Critique of the term project. Introduction to the modeling of (1/100) the footbridge project. Designing a Suspension Footbridge Footbridge Model Critique the Footbridge Project Designing a Suspended Roof Footbridge Model Evaluation of Footbridge Project Final Designing a Suspended Roof Term Project Model Critique of the term project. Introduction to the modeling of (1/100) shell roof. Designing a Cylindrical Shell Roof Critique of the shell. Shell Model (1/100) Midterm I Shell Model Final 20% Evaluation of the shell. Introduction to the trusses. (1/100) Designing a Trussed Roof Critique of the truss used in term project. Truss Model Designing with Multi-panel Trusses Performance testing of the truss used in term project. Truss Model Designing with Multi-panel Trusses Truss Model Final Evaluation of the truss. Introduction to 3-D drawing of the truss detail. Building on a Vertical Site The Pavilion Truss Detail Drawing Critique of 3D drawing of the truss detail. (1/20) Building on a Vertical Site The Pavilion Truss Detail Drawing Critique of the Term Project. Final (1/20) Midterm II 20% Term Project Critique of the Term Project Semester Review Term Project Submission of the Term Project. Presentation 20% - SPRING SYLLABUS 3/8

4 HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Hafta Tarih Konular Ön Hazırlık Değerlendirme Derse Giriş Yapısal performans modellerine giriş, malzeme ve teknikler. Dönem projesine giriş. Asma köprü tasarımı Dönem projesi düzeltisi. Asma köprü modellemesine giriş. - Dönem Projesi Modeli (1/100) Asma köprü tasarımı Asma Köprü Modeli Asma köprü projesi düzeltisi Asma çatı tasarımı Final Asma Köprü Asma köprü projesi teslimi Modeli Asma çatı tasarımı Dönem Projesi Dönem projesi düzeltisi. Kabuk çatı modellemesine giriş. Modeli (1/100) Silindirik kabuk çatı tasarımı Kabuk Modeli Kabuk çatı tasarımı düzeltisi (1/100) Arasınav-I Final Kabuk Modeli 20% Kabuk çatı tasarımı teslimi. Makaslara giriş. (1/100) Makaslı çatı tasarımı. Dönem projesinde kullanılan makasın düzeltisi. Makas Modeli Çoklu panelli makaslarla tasarım. Dönem projesinde kullanılan makasın performans testi. Makas Modeli Çoklu panelli makaslarla tasarım. Final Makas Modeli Makasın teslimi. 3-D makas detayı çizimine giriş. Dik bir vadide tasarım. 3-D makas detayı çiziminin düzeltisi. Makas Detayı(1/20) Dik bir vadide tasarım. Final Makas Detayı Dönem projesi düzeltisi. (1/20) Arasınav II Dönem Projesi 20% Dönem projesi düzeltisi. Modeli (1/100) Dönemin gözden geçirilmesi. Dönem Projesi Dönem projesi teslimi. Sunumu 20% SPRING SYLLABUS 4/8

5 KAYNAKLAR SOURCES Ders Notu / Course Notes Diğer Kaynaklar / Other Sources Sunum Presentation Sınavlar / Exams : Allen ve Zalewski nin Form and Forces isimli kitabı bu ders için ana kaynaktır. Kitap ders sırasında ek bilgilerle destekleneceğinden, öğrencinin ders sırasında notlarına özen göstermesi beklenmektedir. Form and Forces by Allen and Zalewski will be the main book for this course. Since supplemental materials will be presented, the student is expected to take notes diligently. : Ching, Onouye, Zuberbuhler Building Structures Illustrated (Wiley) Allen, E. and Iano, J. Fundamentals of Building Construction (Wiley, U.S.A., 2004) Konular derslerde slayt formunda sunulacaktır. Sunumlar konuların ana hatlarını ve gerekli görsel malzemeleri içerecektir. Ayrıca öğrenciler haftalık konuları stüdyo ortamında fiziksel modeller ile sınayacaklardır. Yoklamalar dersin ilk beş dakikasında tamamlanacaktır. Subjects will be presented in weekly lectures in form of slides. The presentations will include the outline of the subjects and necessary visual materials. In addition, the students will test the lecture materials by using physical models. Attendance will be taken during the first five minutes of each lecture. İki arasınav olacaktır. Dönem projesi ve diğer projeler ayrıca değerlendirilecektir. There will be two midterms. The projects and the term project will be evaluated separately. SPRING SYLLABUS 5/8

6 YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI / SEMESTER REQUIREMENTS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ EVALUATION SYSTEM SAYISI/ NUMBER Devam / Katılım / Attendance/ Participation 1 10 Proje / Project 3 30 Sunum / Presentation 1 20 Ara Sınav / Midterm 2 40 TOPLAM / TOTAL 100 YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI/ 100 PERCENTAGE OF SEMESTER WORK YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI 0 PERCENTAGE OF FINAL EAM TOPLAM/TOTAL 100 KATKI PAYI/ PERCENTAGE OF GRADE DERS KATEGORİSİ COURSE CATEGORY Ders Kategorisi (Sadece bir kategori seçilecektir) Course Category (Only one category will be chosen) Temel Meslek Dersleri Core Courses Uzmanlık/Alan Dersleri Major area courses Destek Dersleri Supportive Courses İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Media and management skills courses Aktarılabilir Beceri Dersleri Transferable skill courses SPRING SYLLABUS 6/8

7 DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN COURSE LEARNING OUTCOMES AND PROGRAM COMPETENCIES No Program Yeterlikleri/Çıktıları Program competencies/outcomes *Katkı Düzeyi *Level of Contribution Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek Ability to apply theoretical and technical knowledge in architecture 2 Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek Ability to understand, interpret and evaluate architectural concepts and theories 3 Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek Ability to take on responsibility as an individual and as a team member to solve complex problems in the practice of architecture 4 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek Critical evaluation of acquired knowledge and skills to diagnose individual educational needs and to direct self-education 5 Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek Ability to communicate architectural ideas and proposals for solutions to architectural problems in visual, written and oral form 6 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek Ability to support architectural thoughts and proposals for solutions to architectural problems with qualitative and quantitative data and to communicate these with specialists and non-specialists 7 Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek Ability to use a foreign language to follow developments in architecture and to communicate with colleagues 8 Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek Ability to use digital information and communication technologies at a level that is adequate to the discipline of architecture 9 Mimarlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, ve/veya uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak Being equipped with social, scientific and ethical values in the accumulation, interpretation and/or application of architectural data 10 Mimarlık alanıyla doğrudan veya dolaylı ilişkili diğer disiplinlerle işbirliğine girebilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak Ability to collaborate with other disciplines that are directly or indirectly related to architecture with basic knowledge in these disciplines *1 en düşük, 2 düşük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek *1 lowest, 2 low, 3 average, 4 high, 5 highest SPRING SYLLABUS 7/8

8 Etkinlikler / Activities ECTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU WORKLOAD TABLE Sayısı/ Number Süresi (Saat)/ Duration (hours) Toplam İş Yükü/ Total Workload Ders Süresi / Course hours Proje / Project Ders Dışı Çalışma / Study Hours out of Class Ara Sınav / Midterm Toplam İş Yükü / Total workload 110 SPRING SYLLABUS 8/8

DERS BĐLGĐ FORMU. Dersin Adı / Course Name. Laboratuvar (saat/hafta) Laboratory (hour/week) 3 4 3 0 0. Ders (saat/hafta) / Lecture (hour/week)

DERS BĐLGĐ FORMU. Dersin Adı / Course Name. Laboratuvar (saat/hafta) Laboratory (hour/week) 3 4 3 0 0. Ders (saat/hafta) / Lecture (hour/week) DERS BĐLGĐ FORMU Dersin Adı / Course Name Kentiçi Ulaşım Sistemleri Urban Transportation Systems Kodu/Code Normal Yarıyılı / Regular Semester Bahar / Spring Yerel Kredisi / Local Credit AKTS Kredisi /

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Tehlikeli Atıkların Yönetiminde Arıtma ve Uzaklaştırma İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Hazardous Waste Management: Treatment and Disposal Kodu

Detaylı

Fizik Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenecektir.

Fizik Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenecektir. Form IIIa ( Türkçe): Ders Bilgileri Dersin Adı Fizik I Önkoşul(lar) Dersin dili Dersin Türü Dersin verilme şekli Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

AKTS Kredisi (ECTS Credits) Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği (Petroleum and Natural Gas Engineering)

AKTS Kredisi (ECTS Credits) Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği (Petroleum and Natural Gas Engineering) Dersin Adı Petrol, Gaz ve Jeotermal Mühendisliğinde Risk Analizi Course Name Risk Analysis in Oil, Gas and Geothermal engineering Kodu (Code) PET 510E Lisansüstü Programı (Graduate Program) Dersin Türü

Detaylı

Mimarlık FakültesiDers Programı

Mimarlık FakültesiDers Programı 1 İÇİNDEKİLER Mimarlık Fakültesi Ders Programı... 1 Mimarlık Fakültesi Öğrenim Çıktıları... 6 Mimarlık Fakültesi Birinci Sınıf Ders İçerikleri... 8 Birinci Sınıf Güz Dönemi... 9 Birinci Sınıf Bahar Dönemi...

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Rezonans Güç Çeviricileri Course Name Resonant Power Converters Kodu (Code) ELK519E Lisansüstü Program (Graduate Program) Yarıyılı

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Otomotiv Sanayiinde Ürün Geliştirme ve Tasarım Süreçleri Product Design and Development Processes in the Automotive Industry Kodu (Code)

Detaylı

DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ

DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ Üniversitemizin Değerli Dekan ve Müdürleri, Avrupa Yükseköğretim Alanına Katılma Çalışmaları kapsamında, bugün ve önümüzdeki haftalarda tamamlanması

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI A.Amaçlar/ Goals Toplumun değişen gereksinimlerini yanıtlayabilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirip bu bireylere bilgilerini

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Müfredat Yılı 2013-2014 Uluslararası Pazarlama. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DTP13208 IV 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Müfredat Yılı 2013-2014 Uluslararası Pazarlama. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DTP13208 IV 3+0 3 4 Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Uluslararası Pazarlama DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DTP13208 IV 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS 6UYDATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 6UYDING101 İngilizce-I 2 0 2 2 6304M101 Mimarlığa Giriş 2 2 3 5 6MMFTBA103 Teknik Resim-I 2 2 3 6 6MMFTBA101 Temel

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Müfredat Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yılı 2013-2014 ELEKTRONİK TİCARET VE MLP13220 IV 3+0 3 3 VERGİLENDİRME

DERS BİLGİLERİ Müfredat Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yılı 2013-2014 ELEKTRONİK TİCARET VE MLP13220 IV 3+0 3 3 VERGİLENDİRME Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yılı 2013-2014 ELEKTRONİK TİCARET VE MLP13220 IV 3+0 3 3 VERGİLENDİRME Ön Koşul Dersleri - Dersin

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a:

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Temel Hukuk ve İş Hukuku BYA13202 4 4 4 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Course Name Optik İletişim Dizgelerinde Kullanılan Mikroelektronik Microelectronics Circuits in Optical Communication Systems

Detaylı

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İş Sağlığı

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli

DERS BİLGİ FORMU. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli EK1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Yapı Malzemelerinin

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

İnternet Tabanlı Programlama INTERNET BASED PROGRAMMING. 0 Lab. 1. Ders Tipi: Zorunlu. Course Type. Compulsory

İnternet Tabanlı Programlama INTERNET BASED PROGRAMMING. 0 Lab. 1. Ders Tipi: Zorunlu. Course Type. Compulsory BLM 228 İnternet Tabanlı Programlama Ders Kodu: Course ID: BLM228 CME228 Ders Adı: Name of Course: İnternet Tabanlı Programlama INTERNET BASED PROGRAMMING Yarıyıl: Semester: 4 Teori Theory 3 Uygulama Practise

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a:

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 İnkılâp Tarihi I UNV13103 Güz 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 2. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ELK102 ALGORITMA VE PROGRAMLAMA II 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS FZK101

Detaylı

COMPUTER AIDED TECHNICAL DRAWING

COMPUTER AIDED TECHNICAL DRAWING Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 10520701E11114 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı COMPUTER AIDED TECHNICAL DRAWING Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Zorunlu 1 2 4 Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin; Destekli

Detaylı

Ders Öğretim Planı. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507002132003 DİNAMİK Zorunlu 2 3 4

Ders Öğretim Planı. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507002132003 DİNAMİK Zorunlu 2 3 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507002132003 DİNAMİK Zorunlu 2 3 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı, cisimlerin ve sistemlerin hareketlerini tahmin

Detaylı

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ] Programın Adı (Program Name) Dersin Kodu (Course Code) MBG 404 Molecüler Biyoloji ve Genetik (Molecular Biology and Genetics) Dersin Adı (Course Name) Bilişimsel Biyoloji (Computational Biology) Dersin

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 GTP105 Bilgisayar Destekli Tasarım I Computer Aided Design I 1 2 2 5 GTP109 Grafik Desen Graphic

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 SHK101 İşletme

Detaylı

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee Part I. Program Information Program Title INTERIOR ARCHITECTRE Program code 72/ INAR Faculty / School ARCHITECTURE Department INTERIOR ARCHITECTURE

Detaylı