Ad ve Soyadı: Yüksel Baykara Acar Unvanı: Doç. Dr. Doğum Tarihi ve Yeri: 1971-Çorum Yabancı Dil: İngilizce

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ad ve Soyadı: Yüksel Baykara Acar Unvanı: Doç. Dr. Doğum Tarihi ve Yeri: 1971-Çorum Yabancı Dil: İngilizce"

Transkript

1 Ad ve Soyadı: Yüksel Baykara Acar Unvanı: Doç. Dr. Doğum Tarihi ve Yeri: 1971-Çorum Yabancı Dil: İngilizce Eğitim Özgeçmişi: İlkokul: Bahçelievler İlkokulu (Çorum) Ortaokul: Eti Ortaokulu (Çorum) Lise: Çorum Atatürk Lisesi (Çorum) Lisans: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Tez Konusu: Türkiye de Çocuk Mahkemeleri ve Gözetim Raporları Doktora: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Tez Konusu: Cinsel Suçtan Hükümlü Çocukların Yaşam Öyküsü Çalışması ve Grupla Sosyal Hizmet Uygulaması Akademik Yükselme: Araştırma Görevliliği: Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevliliği: Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü Yrd. Doçentlik: , Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü Doçentlik: , Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü Doçentlik: Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü

2 ESERLER LİSTESİ A. YAYINLAR VE ATIFLAR A. MAKALELER (Uluslararası) 1.A Grubu Dergiler (SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), Educational Index, AHCI (Arts and Humanites Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan ve kabul edilen) a. orijinal makaleler ve derlemeler 1.A.1. Değirmencioğlu, S., H. Acar ve Y. Baykara Acar. Extreme Forms of Child Labor in Turkey: New and Not-So-New Face of Poverty, Children & Society, Vol: 22, s: B Grubu Dergiler (A grubu indeksler dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan ve kabul edilen ) a. orijinal makaleler ve derlemeler 2.A.1. Acar, H., Y. Baykara Acar, Ö. Cankurtaran Öntaş ve R. Atasü Topçuoğlu. A Research On Self-Esteem Level Of Street Children in Istanbul, Research Journal of International Studies, Issue: 4, A.2. Parla, F., Y. Baykara Acar, K. Baykara Pehlivan ve H. Acar. "Gençlerin KOÇ'u Göçmen Gençlerin Toplumla Bütünleşme Çabalarına Sivil Toplum Kuruluşlarının Katkısı: Köln Örneği", Sivil Toplum (Journal of Civil Society), 04(16), 59 70, A.3. Baykara Acar, Y. Cinsel Suça Yönelen Çocuklarda Aile Faktörü, Kebikeç: İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi (Dosya: Bir Ömre Bedel Çocukluğumuz, 19, , A.4. Baykara Acar Y. ve U. Tekin. Almanya Gençlik Adalet ve Yardım Sisteminde Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü: Köln Örneği, Uluslararası Hukuk ve Politika,3,12, 83-96, C Grubu Dergiler (A ve B grubu dışındaki hakemli dergilerde yayımlanan) a.orijinal makaleler ve derlemeler

3 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayın a. Araştırma makalesi 4.a.1. Tufan, B., Cankurtaran Öntaş Ö. ve Y.Baykara Acar. Türkiye de Sosyal Hizmet ve Sosyal Bilim İlişkisine Yönelik Bir Alıntı Analizi Çalışması, Toplum ve Sosyal Hizmet, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını, 12, 3, , a.2. Baykara Acar, Y. Oyun mu? İş mi?: Çalışan Çocuklar ve Suça Yönelme, Çalışma Ortamı, 81, 6 9, Temmuz-Ağustos 2005). 4.a.3. Baykara Acar, Y. ve B. Tufan. "Cinsel Suçtan Hükümlü Çocukların Bireysel Özellikleri", Hukuk ve Adalet: Eleştirel Hukuk Dergisi, 2, 6 7, 74-85, Ekim a.4. Çamur Duyan, G., H. Acar, Y. Baykara Acar ve K. Karataş. Boşanmış Kadınların Yaşam Öyküleri ve Yoksullukla Baş Etme Biçimleri, Kriz Dergisi, 15, 1, 25-38, a.5. Baykara Acar, Y. Grup Çalışmasının Cinsel Suçtan Hükümlü Çocukların Sosyal İlişki, Empatik Beceri ve Benlik Saygısına Etkisi, Toplum ve Sosyal Hizmet, 20, 1, 33-46, Nisan a.6. Özdemir U., Y. Baykara Acar, H. Acar H ve V. Duyan. Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeyleri: Ders Dışı Etkinlikler Bir Fark Yaratıyor mu?, Toplum ve Sosyal Hizmet, 21, 1, 45-57, Nisan b. Derleme 4.b.1. Baykara, Y. Amerika Birleşik Devletleri nde Suçlu Çocuklara Yönelik Müdahale Yaklaşımları, Toplum ve Sosyal Hizmet, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını, 1, 10, 69-76, b.2. Baykara Acar, Y. ve H. Acar. Sistem Yaklaşımı, Eko-Sistem Yaklaşımı ve Sosyal Hizmet, Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını, Cilt: 13, Sayı: 1, 29 35, b.3. Uluğtekin, S., S., Y. Baykara Acar ve Ö. Cankurtaran Öntaş. Çocuk Adalet Sisteminde Sosyal İnceleme ve Gözetim, Türkiye Barolar Birliği Dergisi (Dosya: Avukatların Sosyal Güvenlik Sorunları Görüşler Değerlendirmeler), 53, 35-45, Temmuz- Ağustos b.4. Karataş, K., H. Acar, Ö. Cankurtaran Öntaş, Y. Baykara Acar ve E. Gökçearslan. "Türkiye de Çocuğun Korunması: Osmanlı dan Günümüze Çocuk Refahına Yönelik Düzenlemeler", Toplum ve Sosyal Hizmet, Cilt: 15, Sayı: 1, 15 25, b.5.Cankurtaran Öntaş, Ö. ve Y. Baykara Acar. "Çocuk Koruma Sistemi ve Suça Yönelen Çocuklar", Çalışma Ortamı, 82, 17 19, Eylül-Ekim b.6. Baykara Acar, Y. Artık Görebiliyor ve Fark Edebiliyoruz: Çocuklarda Şiddet Olgusu, Çalışma Ortamı, 85, 7 10, Mart-Nisan b.7. Baykara Pehlivan, K. ve Y. Baykara Acar. Çocuklar ve Eğitimde Dışlanma, Toplum ve Sosyal Hizmet, 20,2, 27-38, Ekim Alanında yayınlanan ve süreklilik gösteren ulusal nitelikteki Hakemsiz dergilerde yayın 5.1. İçli, T., Ö. Cankurtaran Öntaş, ve Y. Baykara dan 2000 e Özürlüler Adına Geride Bıraktıklarımız, Ufkun Ötesi Dergisi, 4,13:5-8, Ocak Cankurtaran Öntaş, Ö. ve Y. Baykara Acar. Türkiye de Çocuk Suçluluğu Olgusu, Çoluk Çocuk, 50, Mayıs 2005: B. BİLDİRİLER 1.Uluslararası bilimsel etkinliklere ait kitaplarda yayınlanan sözlü bildiri tam metinleri B.1.1. Baykara Acar, Y. Kanunla İhtilaf Halindeki Çocuklar: Multi Disipliner Yaklaşımın Önemi, 1. Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslar arası Sempozyumu: Suça Sürüklenen/ Kanunla ihtilaf Halindeki Çocuklar,(Ana Konuşmacı), Nisan 2009 (Kitap basıldı ancak henüz erişilemedi). B.1.2. Baykara Acar, Y. Çocuk Adalet Sisteminde Sosyal Hizmetin Yeri, Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocuklar Uluslar arası Sempozyumu (Kurumlararası Çok Fonksiyonlu İşbirliği), (Kitap basım aşamasında),27-28 Mayıs 2010, Diyarbakır.

4 2.Uluslararası bilimsel etkinliklere ait kitaplarda özet yayınlanan sözlü bildiri (Katılım belgeli). B.2.1. Acar, H., Y. Baykara Acar, G. Çamur Duyan, Ö. Cankurtaran Öntaş ve I. Bulut. Ergenlerle Sosyal Hizmet Uygulamaları: Bir İlköğretim Okulu Örneğinde, 2. Uluslararası Adölesan ve Sorunları Kongresi, Program ve Sunu Özetleri Kitabı. Ürgüp/27 30 Eylül B.2.2. Acar, H. ve Y. Baykara Acar. On the Road to Europe: A Critical Perspective on the Youth Policies in TURKEY. 4th Annual Conference of Finnish Youth Research Society Young Citizens, Professional Power and Responsibility of Youth Research, Tuusula, Finland, 2-4 Kasım B.2.3. Acar, Y. The Study of Life Story of Juveniles Convicted of Sexual Offense in Reformatory, 9th International Association for the Treatment of Sexual Offenders (IATSO) Conference, 6th-9th September Hamburg, Germany. 3 Uluslararası bilimsel etkinliklere ait kitaplarda Poster ve tam metin yayımlananlar 4 Uluslararası bilimsel etkinliklere ait kitaplarda Poster ve özeti yayımlananlar (Katılım belgeli) Ulusal bilimsel etkinlikleri ait kitaplarda yayınlanan sözlü bildiri tam metinleri B.5.1. Baykara Acar, Y. ve H. Acar. Depremzede Gençlerle Grup Çalışması: Doğukışla Çadırkenti Örneği, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2001: Deprem ve Sosyal Hizmet, Yayına Hazırlayan: G. Erkan, F. Demiröz ve S. Özkurt Çetin, 5-7 Aralık, , Ankara, B.5.2. Demiröz, F., N. Atalay, Y. Baykara Acar ve H. Acar. Çocuk Dostu Alan Projesi, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2001: Deprem ve Sosyal Hizmet, Ed.:Gönül Erkan, Filiz Demiröz ve Seval Özkurt Çetin, 5-7 Aralık, , Ankara, B.5.3. Tufan, B., Ö. Cankurtaran Öntaş, Y. Baykara, H. Acar. Sosyal Hizmet Uzmanları Açısından Sokak Çocukları, Sosyal Hizmet Sempozyumu 1999: Bölgesel Kalkınma Sürecinde Sosyal Hizmet, Ed.: Ümit Onat ve Aycan Altay, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu ve GAP İdaresi Yayını, , Diyarbakır, B.5.4. Öntaş Ö. ve Y. Baykara. Kentleşme Sürecinde Çok Problemli Aileler: Değerlendirme, Teşhis Araçları ve Müdahale Stratejileri, Sosyal Hizmet Sempozyumu 1998: Kentleşme Sürecinde Sosyal Hizmet, Ed: Ümit Onat, Antalya, 2002: B.5.5. Ünlü, E., F. Şahin, Ö. Cankurtaran Öntaş, Y. Baykara Acar ve H. Acar. Kentleşme ile Bağlantılı yeni Gereksinim ve Sorunlar: Sosyal Hizmet Araştırmasında Nitel Yaklaşımlar, Sosyal Hizmet Sempozyumu 1998: Kentleşme Sürecinde Sosyal Hizmet, Ed: Ümit Onat, 90 96, Antalya, B.5.6. Baykara Acar, Y. ve Ö. Cankurtaran Öntaş. Yoksulluk ve Yoksunluğun Bir Ürünü: Çocuk Suçluluğu, Yoksulluk Sempozyumu, Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Cilt 3, İstanbul, 2003: B.5.7. Uluğtekin, S. ve Y. Baykara Acar, Türkiye de Çocuk Mahkemeleri ve Gözetim Raporları Araştırması Temelinde Türkiye de Gözetim Sisteminin Değerlendirilmesi, III. Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu: Bakım, Gözetme ve Eğitim Ekim 2003, Ed.: Emine Akyüz, Sevda Uluğtekin, Yüksel Baykara Acar, Özlem Cankurtaran Öntaş, Ankara, 2005: Ulusal bilimsel etkinliklere ait kitaplarda özet yayınlanan sözlü bildiri (Katılım belgeli). B.6.1. Çamur Duyan, G., S. Buz, Ö. Cankurtaran Öntaş, A. İçağasıoğlu, H. Acar ve Y. Baykara Acar. Ergenlik Dönemi Gelişimsel Özelliklerinin Grup Çalışmalarına Yansımaları. 12. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Mart, (2002). B.6.2. Acar, H. ve Y. Baykara Acar. Enformel Bir Sektör Olarak Türkiye de Atık Maddelerin Geri Kazanımı ve Kente Tutunma Stratejisi Olarak Toplayıcılık, Atık Madde Toplayıcıları: Ankara Örneğinde Niteliksel Bir Çalışma, 10. Sosyal Bilimler Derneği Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Ankara, ODTÜ, Kasım B.6.3. Acar, H. ve Y. Baykara Acar. Sokak Çocukları ve Suça Sürüklenen Çocukların Sosyal Dışlanma Deneyimleri. Sosyal Hizmet Sempozyumu Kasım 2009, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi. Ankara.

5 7. Ulusal bilimsel etkinliklere ait kitaplarda Poster ve tam metin yayımlananlar B.7.1. Baykara, Y., Öntaş Cankurtaran, Ö., ve A. İçağasıoğlu. Yalnız Yaşayan Yaşlılar ve Sorunları, (Poster Bildiri) 1. Ulusal Aile Hizmetleri Sempozyumu Ankara. Hacettepe Üniversitesi Aile Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayını, Ankara, 2002: B.7.2. Onat, Ü., Baykara Acar Y., Çamur Duyan, G., ve T. Tuncay. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Tanıtım Projesi, (Poster Bildiri), Sosyal Hizmet Sempozyumu 2002 (Uluslararası Katılımlı): Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar, Ankara, Ekim 2002, Yayına Hazırlayan: Ümit Onat, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu ve Sosyal Hizmet Uygulama, Araştırma ve Geliştirme Derneği Yayını,2005: Ulusal bilimsel etkinliklere ait kitaplarda Poster ve özeti yayımlananlar (Katılım belgeli). C. KİTAPLAR Uluslararası 1.Uluslararası yayınevleri ya da kuruluşlarca basılmış kitap yazarlığı Uluslararası yayınevleri ya da kuruluşlarca basılmış kitaplarda editörlük veya bölüm yazarlığı 2.1. Değirmencioğlu, S., H. Acar, Y. Baykara Acar. Extreme Forms of Child Labor in Turkey: New and Not-So-New Face of Poverty. Child Slavery Now: A Contemporary Reader. (Gary Craig, Editor). Policy Press. October, Alanında hakem onaylı ve/veya alan da kabul edilmiş ve ulusal yayın evlerince basılmış Türkçe kitap yazarlığı C.3.1. Acar, H. ve Y. Baykara Acar. Başkentin Karıncaları: Atık Madde İşçileri. Maya Akademi Yayınevi, Mayıs Ankara. C.3.2. Karataş, K. ve Y. Baykara Acar. Aile Destek Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Kalite Standartları Geliştirilmesi. T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Yayın No:135, 2008,Ankara. 4. Alanında hakem onaylı ve/veya alan da kabul edilmiş ve ulusal yayın evlerince basılmış kitap çevirmenliği Alanında hakem onaylı ve/veya alan da kabul edilmiş ve ulusal yayın evlerince Basılmış Türkçe kitap içinde bölüm yazarlığı C.5.1. Baykara, Y. Çocuk Mahkemeleri ve Gözetim, Prof. Dr. Sema Kut a Armağan: Yaşam Boyu Sosyal Hizmet, Ed.: Nesrin G. Koşar, H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, Yayın No:004, Ankara,1999: C.5.2. Baykara, Y. Tecavüzde Post Travmatik Stres Bozukluğu, Prof. Dr. Nihal Turan a Armağan: Sosyal Hizmette Yeni Yaklaşımlar ve Sorun Alanları, Ed.: Veli Duyan ve Aliye Mavili Aktaş, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını,2001: C.5.3. Baykara, Y. Yaşlı İstismarı ve İhmali, Prof. Dr. Nesrin Koşar a Armağan: İnsani Gelişme ve Sosyal Hizmet, Ed.: Kasım Karataş ve Çiğdem Arıkan, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını, 2001: C.5.4. Baykara Acar, Y. ve Ö. Cankurtaran Öntaş. "Güçlendirme Yaklaşımı ve Suça Yönelen Çocuğa Müdahale Süreci", Gözetim Mekanizması Destek Hizmetleri: Ankara İli Pilot Projesi. Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı Ankara Şubesi Yayınları, Yayına Hazırlayan: Sevda Uluğtekin, Deniz Kucur, Emrah Kırımsoy, Yaşar Çavdar, Necmettin Yemiş, Ankara, 2005: C.5.5. Cankurtaran Öntaş, Ö. ve Y. Baykara Acar. "Türkiye ;de Çocuk Suçluluğu Olgusu," Gözetim Görevlisi Eğitimi Ankara İli Pilot Projesi. Gözetim Mekanizması Destek Hizmetleri: Ankara İli Pilot Projesi. Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı Ankara Şubesi Yayınları, Yayına Hazırlayan: Sevda Uluğtekin, Deniz Kucur, Emrah Kırımsoy, Yaşar Çavdar, Necmettin Yemiş, Ankara, 2005: C.5.6. Cankurtaran Öntaş, Ö. ve Y. Baykara Acar. "Güçlendirme Yaklaşımı Bağlamında Çocukla Sosyal Çalışma", Gözetim Mekanizması Destek Hizmetleri:Ankara İli Pilot Projesi. Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı Ankara Şubesi Yayınları, Yayına Hazırlayan: Sevda Uluğtekin, Deniz Kucur, Emrah Kırımsoy, Yaşar Çavdar, Necmettin Yemiş, Ankara, 2005: Alanında Üniversitece basılmış Türkçe ders notu yazarlığı

6 7. Alanında hakem onaylı ve/veya alan da kabul edilmiş ve ulusal yayın evlerince basılmış Türkçe kitap editörlüğü C.7.1. II. Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu: Yargı Öncesi ve Yargılama Süreci Nisan Editörler: Emine Akyüz, Sevda Uluğtekin, Yüksel Baykara Acar, Özlem Cankurtaran Öntaş. Ankara, C Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı: Küreselleşme, Sosyal Adalet ve Sosyal Hizmetler. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını. Editör: Acar, H., Y. Baykara Acar ve Diğerleri Mayıs C.7.3. Sosyal İnceleme Raporu (SİR) ve Gözetim Raporu (GR) El Kitabı. Ed: S. Sevda Uluğtekin, Ed. Yrd.:, Yüksel Baykara Acar, Özlem Cankurtaran Öntaş ve Emrah Kırımsoy, İngiltere Büyükelçiliği, Dostlar Dayanışma Derneği Ankara Şubesi, Ankara, Ocak C.7.4. III. Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu: Bakım, Gözetme ve Eğitim Ekim 2003, Ed.: Emine Akyüz, Sevda Uluğtekin, Yüksel Baykara Acar, Özlem Cankurtaran Öntaş, Ankara, D. ULUSLARASI ATIF ETKİ ETMENİ (ee) 1. SCI, SSCI ve AHCI kapsamındaki atıflar D.1. Değirmencioğlu, S., H. Acar, Y. Baykara Acar. Extreme Forms of Child Labor in Turkey: New and Not-So-New Face of Poverty. Children & Society. Vol: 22, s: Alıntılandı: Liborio RMC, Ungar M (2010) Children's Perspectives on their Economic Activity as a Pathway to Resilience Chıldren & Socıety Vol: 24 Issue: 4 Special Issue, Pages: Diğer uluslararası indekslerdeki atıflar Ulusal kitaplardaki atıflar Ulusal dergilerdeki atıflar E. TEZ YÖNETİCİLİĞİ (Tamamlanmış) E.1. Gezgin, M. Suça Sürüklenen Ergenlerde Denetim Odağı: İzmir Örneğinde Bir Çalışma, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Lisans derslerinin uygulama ve laboratuarlarını (haftada en az 8 saat ve üzerindeki uygulamalar) yürütme Yurt dışındaki Üniversitelere konuk öğretim üyeliği/öğretim görevliliği Bölüm içi seminerler BÖLÜM: DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER A.YAYIN KURULU ÜYELİĞİ Uluslararası 1. A grubu (SCI, SSCI, Educational Index, AHCI) kapsamındaki dergilerde editörlük, yayın kurulu üyeliği ve hakemlik 2. Diğer uluslararası indekslere kayıtlı dergilerde editörlük, yayın kurulu üyeliği ve hakemlik Uluslararası indekste kayıtlı olmayan dergilerde editörlük, yayın kurulu üyeliği ve hakemlik

7 Ulusal 4. Alanında yayınlanmış hakemli dergilerde editörlük, yayın kurulu üyeliği, hakemlik A.4.1. Toplum ve Sosyal Hizmet. Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü Yayını (Yayın Kurulu Üyeliği) A.4.2. Toplum ve Sosyal Hizmet. Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü Yayını (Hakemlik) 5. Alanında yayınlanmış diğer dergilerde editörlük, yayın kurulu üyeliği, hakemlik A.5.1. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi tarafından yayınlanan Sosyal Hizmet Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği BÖLÜM ALANI İLE İLGİLİ BİLİMSEL TOPLATILARDAKİ GÖREVLER A.KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL Uluslararası (Katılım belgeli olanlar) 1.Uluslararası sempozyum ve kongre düzenlenmesi gibi etkinliklerde: a. Başkanlık b. Düzenleme Kurulu üyeliği 2. Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum söyleşi, workshop ya da yazokulu gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak görev yapmak A th International Association for the Treatment of Sexual Offenders Conference. 6th-9th September Hamburg, Germany. Ulusal 3.Ulusal sempozyum ve kongre düzenlenmesi gibi etkinliklerde: Düzenleme Kurulu üyeliği A.3.1. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2000 (Uluslararası Katılımlı): Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye de Sosyal Hizmet Politikaları, Ankara, Ocak 2001 A.3.2. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2001 Düzenleme Kurulu Üyeliği. 5 7 Aralık 2001, Ankara. A Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı Düzenleme Kurulu Üyeliği Mayıs 2004, Ankara. A.3.4. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2005, Düzenleme Kurulu Üyeliği, 2 Aralık 2005, Ankara. 4.Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum söyleşi, workshop ya da yazokulu gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak görev yapmak B. JÜRİ ÜYELİĞİ B.1. Hacettepe Üni. Sos. Bil. Ens. Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı nda Göktan Koçyıldırım tarafından yazılan yüksek lisans tezinin savunma jürisi üyeliği , Keçiören/Ankara B.2. Hacettepe Üni. Sos. Bil. Ens. Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı nda Nalan Antmen tarafından yazılan yüksek lisans tezinin savunma jürisi üyeliği , Keçiören/Ankara B.3. Hacettepe Üni. Sos. Bil. Ens. Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı nda Ebru Köker tarafından yazılan yüksek lisans tezinin savunma jürisi üyeliği , Keçiören/Ankara B.4. Hacettepe Üni. Sos. Bil. Ens. Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı nda Elvan Atamtürk tarafından yazılan yüksek lisans tezinin savunma jürisi üyeliği , Beytepe/Ankara. B.5. Hacettepe Üni. Sos. Bil. Ens. Doktora Programı nda Aslıhan Burcu Öztürk ün doktora tez izleme komitesi üyeliği tarafından yazılan yüksek lisans tezinin savunma jürisi üyeliği (Komite toplantıları ), Keçiören/Ankara

8 4. BÖLÜM: ALANA TOPLUMSAL KATKILAR VE ÖDÜLLER A. ÖDÜL VE PATENT Uluslararası 1.Uluslararası bilimsel kuruluşlarca verilen Bilim, teşvik ve proje ödülleri 2.Uluslararası patentler Ulusal A.3.1. Türk Sosyal Bilimler Derneği, Doktora Tezleri Alanında Genç Sosyal Bilimciler 2004 Ödülü, 11 Mart B. PROJE YÜRÜTÜCÜLÜĞÜ (Tezler hariç) Uluslararası 1.Yurtdışı kaynaklı tamamlanmış projeler Ulusal B.1.2. Aile Destek Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Kalite Standartları Geliştirilmesi Projesi, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, (Araştırma Projesi Danışmanlığı). C. TOPLUMSAL KATKI (Her Etkinlik Yalnız Bir Defa Puanlanır) Ulusal 2.Ulusal nitelikteki bilimsel ve mesleki kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon ya da komitelerinde görev almak C.2.1. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği Toplam Puan 5. BÖLÜM: YÖNETSEL GÖREVLER BÖLÜM: ULUSLARARASI ETKİNLİKLERE KATILIM 6.1. Certificate of Participation, The Council of International Fellowship Austria, CIFA Exchange Programme for Social Workers and Youth Leaders, from 13th May to 10th June 2005, Vienna Austria The Council of International Fellowship-Czech Republic, Czech International Exchange Programme for Social Workers, from June 10 th to June 19th 2005, Prague, Czech Republic Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Alanlarında Çalışan Uzmanlara Yönelik Tren Konferansı: Bulgaristan/Romanya ve Türkiye. Türkiye Programı. Almanya Gençlik Dairesi Merkezi Danışmanlık Birimi ve Türkiye Gençlik Birliği Derneği Ekim Adolescent Sex Offender Assesment Pack Training September 2006, Munsterlingen, Switzerland Haziran Ekim 2006 tarihleri arasında Almanya Köln Üniversitesi Kültürlerarası Araştırma Enstitüsü davetlisi olarak doktora sonrası çalışma.

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ SOSYAL HĠZMET BÖLÜMÜ 2008-2009 ÖĞRETĠM YILI GÜZ DÖNEMĠ

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ SOSYAL HĠZMET BÖLÜMÜ 2008-2009 ÖĞRETĠM YILI GÜZ DÖNEMĠ HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ SOSYAL HĠZMET BÖLÜMÜ 2008-2009 ÖĞRETĠM YILI GÜZ DÖNEMĠ SHO 335 YOKSULLUK VE SOSYAL HĠZMET DERSĠ DERS ANAHATTI, DERS ĠġLEME PLANI VE KAYNAK LĠSTESĠ

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1983 Üniversitesi Y.Lisans Sosyal Hizmet Hacettepe. 1985 Üniversitesi Doktora Sosyal Hizmet Hacettepe Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. 1983 Üniversitesi Y.Lisans Sosyal Hizmet Hacettepe. 1985 Üniversitesi Doktora Sosyal Hizmet Hacettepe Üniversitesi 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sunay İl 2. Doğum Tarihi: 05.05.1962 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmet Hacettepe 1983 Üniversitesi Y.Lisans Sosyal Hizmet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ EK:2 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu Kanuna bağlı yönetmeliklerin hükümlerine ek olarak Düzce Üniversitesi nde öğretim üyeliğine

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr.

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr. Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : EV HALİT Akademik Unvanı : Prof. Dr. 96 yılında Alaşehir de doğdu. İlk ve ortaokulu burada okudu. 976-977 yıllarında Tekirdağ İHL de okudu, 980 yılında Manisa İHL den mezun

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ 1. Bu Kriterler 247 sayılı Kanunun, 28.06.08 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 772 sayılı Kanunla değiştirilen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ AMAÇ Madde 1. Bingöl Üniversitesi nde görev yapan tüm öğretim elemanlarının, 2547

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

1971-1973 (Y. Lisans) Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

1971-1973 (Y. Lisans) Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Prof.Dr.Ercan Tatlıdil Özgeçmiş ve Yayın Listesi 11-10-2013 Kişisel Bilgiler Doğum Yeri, Yılı: Kayseri, 1947 Medeni Durumu: Evli Tel: (232) 3880110/1335 Fax: (232) 3734194 E-mail: ercan.tatlidil@.ege.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Doktora Programı [Tez Adı: Aile içi Şiddet ve Çocuk] 2002 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Doktora Programı [Tez Adı: Aile içi Şiddet ve Çocuk] 2002 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ural NADİR Uzman Psikolog / Öğretim Görevlisi Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tel (GSM): 90 532 775 06 28 Tel (İş) 90 312 2466666 /1565 uralnadir@baskent.edu.tr uralnadir@gmail.com

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ

ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ ANKARA BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2008 - TEMMUZ 2010 Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi, 1994 yılında çocuk haklarının tanıtılması ve korunması amacıyla

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin Adı Soyadı: Tel: 0312-246 66 66 / 6631 Eğitim Yıl Alan 1995 Klinik Psikolojide Profesörlük 1987 Klinik Psikolojide Doçentlik 1979-1982 Klinik Psikoloji, Doktora -

Detaylı

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: Ayşegül OKSAY ŞAHİN 2. DOĞUM TARİHİ: 19/05/1971 3. DOĞUM YERİ: Sivrihisar-ESKİŞEHİR 4. YABANCI DİL SINAV NOTU: İngilizce / ÜDS : 65.00 5. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm Kurum Bitirme

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

Derece Bölüm Üniversite Yıl

Derece Bölüm Üniversite Yıl 1.1. Adı Soyadı : M. Fatih UŞAN 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 20.09.1968 1.3. Bildiği Yabancı Diller : İngilizce 1.4. Özgeçmiş : 20.09.1968 tarihinde Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

Profesör İstanbul Arel Üniversitesi 2013-2014. (İletişim Bilimleri) Profesör Girne American University 2011-2013 (İletişim Bilimleri)

Profesör İstanbul Arel Üniversitesi 2013-2014. (İletişim Bilimleri) Profesör Girne American University 2011-2013 (İletişim Bilimleri) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Şermin Tekinalp Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dil Anabilim Dalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr.Leyla ATEŞ Doğum Tarihi: 10 Ağustos 1977 İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı