Sağlık sosyolojisi, suç, sapma, toplumsal cinsiyet,, sosyal bilimlerde istatistik, sosyoloji teorileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlık sosyolojisi, suç, sapma, toplumsal cinsiyet,, sosyal bilimlerde istatistik, sosyoloji teorileri"

Transkript

1 Yrd. Doç. Dr. AYÇA GELGEÇ BAKACAK Ödül: İletişim bilgileri: Yazışma adresi: Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 06800, Beytepe,Ankara, Türkiye Telefon: (0312) E-posta: 1998 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, ANKARA İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü Öğrenim özgeçmişi 1. Lisans derecesi, Sosyoloji, Hacettepe Üniversitesi, Yüksek lisans derecesi, Sosyoloji, Hacettepe Üniversitesi, Doktora derecesi, Sosyoloji, Hacettepe Üniversitesi, 2008 Öğretim ilgileri Sağlık sosyolojisi, suç, sapma, toplumsal cinsiyet,, sosyal bilimlerde istatistik, sosyoloji teorileri Verilen Dersler Lisans dersleri: Bilim tarihi Sağlık Sosyoloji Sosyolojiye Giriş Çağdaş Sosyoloji Teorileri II Sosyal Bilimlerde İstatistik Metotları Sosyoloji Teorilerinde Postmodern Yaklaşımlar Türkiye nin Siyasi Yapısı Yüksek Lisans Dersleri SOS 616 Çağdaş Sosyoloji Teorileri (Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı, Sosyoloji Yüksek Lisans Programı) SOS 630 Sapma ve Sosyal Kontrol (Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı, Sosyoloji Yüksek Lisans Programı) SOS 609 Türkiye de Siyasi Düşünce ve Kadın (Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı, Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Yüksek Lisans Programı) SB 5765 Sapma ve Sosyal Kontrol (Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü)

2 Danışman Olduğu Tezler Devam Eden Yüksek Lisans Dersleri Özcan, Emre, Diyalojik Demokrasi Eleştirisi Bağlamında Antagonizma Olarak Siyasalın Keşfi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Sosyoloji Yüksek Lisans Programı Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri Derican, Murat, Suçla Mücadelede Modern Enformasyon Teknolojilerinin Kullanımının Birey Davranışları Üzerine Etkisi: Ankara da Medya Çalışanları Üzerine Bir İnceleme, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, Güvenlik Bilimleri Anabilm Dalı, Mayıs Hazar, Erdal, Gözetleme Toplumu Bağlamında Çağdaş Sosyal Kontrol Araçları: Kapalı Devre Kamera Sistemleri Toplumsal Fayda ve Maliyetleri Ankara İli Örneği, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, Güvenlik Bilimleri Anabilm Dalı, Mayıs Araştırma ilgileri Hastalık ve sağlık, sapma, sosyal kontrol ve iktidar mekanizmaları, suç, toplumsal cinsiyet, Tamamlanmış Ve Devam Eden Projeler Devam Eden Projeler Uzman, Türk ve Azerbaycan Geleneksel El Sanatları Projesi, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Yardımcı Araştırmacı, Yaşlılık Algısı ve Yaşam Kalitesi Ankara Örneği Projesi, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Prof. Dr. Aylin Görgün Baran yürütücülüğünde, Tamamlanmış Projeler: Proje Asistanı, Türkiye de Özürlü Birey Olma: Temel Sosyolojik Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma, Proje Asistanı, Milli Mücadele Yıllarında ve Cumhuriyetin İlk Yıllarında İz Bırakan Kadınlar, Araştırma Raporları KKKA Hastalığı Tokat ve Yozgat Yöresi Saha İnceleme ve Gözlem Raporu, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Daire Başkanlığı, Nisan KKKA Hastalığı Tokat ve Yozgat Yöresi Eğitim Faaliyetleri Odak Grup Görüşmeleri Raporu, Sağlık Bakanlığı, Sağlığın Geliştirilmesi Daire Başkanlığı, Ocak 2013

3 Komisyon Sunumları Şiddetin Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Boyutları, Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Önleme Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ocak 2013 AKADEMİK YAYINLAR SSCI (Social Science Citation Index) Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Makaleler Homosexuality in Turkey: Strategies for Managing Heterosexism, (Pınar Öktem ile Birlikte), Journal of Homosexuality, vol. 61, issue : 6, 2014, Basımda Uluslararası (ISI Kapsamı Dışında) Indexlerde Taranan Dergilerde Yayınlanmış Makaleler Türk Düşün Dünyasında Bir Mihenk Taşı: İlk Kadın Sosyolog, Marksist Düşünür Behice Boran da Toplumsal Yapı Kavramı, Journal of Turkis Studies (Türklük Bilgisi Araştırmaları), vol.37, December 2012, ss Media Discourses on Homosexuality and Managing Heterosexism in Turkey, (Pınar Öktem ile birlikte),sosyoloji Araştırmaları Dergisi, cilt:12, sayı:1, Bahar 2009, ss: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Bireylerin Akıl ve Ruh Sağlığı Tanımlamalarına İlişkin Nitel Bir Araştırma, (Aslıhan Öğün Boyacıoğlu ile birlikte), Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, vol.27, 2012, ss Modernitenin Sosyal Kontrol Söyleminin Değişen Görünümleri, (Rahşan Balamir Bektaş ile birlikte),hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi,Cilt:26, sayı:1, Haziran 2009, ss: Cumhuriyet Dönemi Kadın İmgesi Üzerine Bir Değerlendirme, Atatürk Yolu Dergisi, cilt:11, sayı:44, Güz 2009, ss: Kitap İçi Bölümler Sosyolojinin Ortaya Çıkışı ve Kuramsal Yaklaşımlar içinde (Nevin Güngör Ergan,Birsen Şahin Kütük, Recai Coştur ed.), Davranış Bilimleri, Siyasal Kitabevi, Kasım 2012, ss Çok Paradigmalı Sosyal Bilim Alanında Sosyoloji: Yaşanan Metodolojik Sorunlar, içinde (Nevin Güngör Ergan, Esra Burcu, Birsen Şahin ed.), Sosyoloji Yazıları 3, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2010, ss Uluslararası Kongrelerde Sunulan Tebliğler A Critical Evaluation about Transformation in Health Program s Effects in Turkey, 11th European Sociological Association Conference, Ağustos 2013, Torino, İtalya.

4 Kadına Karşı Ekonomik Şiddet: Makedonyalı Türk Kadınları Üzerine Bir İnceleme, Uluslar arası Katılımlı Kadın ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu, Nisan 2012, Ankara. Media Discourses on Homosexuality and Managing Heterosexism in Turkey, (Pınar Öktem ile birlikte), Art, Culture and Public Sephere: Expressive and Instrumental Values in Economic and Sociological Perspectives,4-8 Kasım 2008, Venedik, İtalya. "Cumhuriyetin İlk Yıllarında İzlenen Kadın Politikaları Işığında Mesleklerinde İlk Kadınlar Üzerine Bir İnceleme", (Tülin İçli ile birlikte), V. Uluslararası Atatürk Kongresi, 8-12 Aralık 2003, Ankara, Cilt:1, Divan Yayıncılık, Ankara:2005., s.s: Ulusal Kongrelerde Sunulan Tebliğler Çok Paradigmalı Sosyal Bilim Alanında Sosyoloji: Yaşanan Metodolojik Sorunlar, I. Bilim ve Eleştiri Kongresi, 8-9 Mayıs 2008, Gazi Üniversitesi, Ankara. Sapmış Öteki Olarak Eşcinsellik: Etiketlenen mi? Etiketleyen mi?, ( Pınar Öktem ile birlikte ), Türkiye de Güncel Toplumsal Sorunlar, V. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Eylül 2006, Ankara: Sosyoloji Derneği, s.s: Husserl in Fenomenolojisi nin Sosyoloji deki Yansıması: Fenomenolojik Sosyoloji, Felsefe ve Sosyal Bilimler, Felsefe ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 5-7 Ekim 2005, Muğla,,Vadi Yayınları, 2006, s.s: Poster Bildiriler Türkiye de Özürlü Birey Olma: Temel Sosyolojik Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma, Proje Poster Sunumu, (E. Burcu, A. Öğün, P. Öktem, M. Kamanlıoğlu, R. B. Bektaş, S. Turan ile birlikte), Hacettepe Üniversitesi, Bilim Düşün Sanat Şenliği, 4-6 Ekim, Ankara, (2005). Doktora Tezi Normal / Patolojik Ayrımı Çerçevesinde Akıl Hastalığı na Bakışa İlişkin Niteliksel Bir Araştırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi Modern Dönemde Becker ve Goffman ın Yaklaşımlarında Etiketlenmiş Suçlu Anlayışı ve Günümüzdeki Yansımaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilim Kurulu Üyeliği Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı Bilim Kurulu Üyesi Mart Halen Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı Eğitim ve İletişim Bilim Kurulu Üyesi Nisan Halen

5

Ad ve Soyadı: Yüksel Baykara Acar Unvanı: Doç. Dr. Doğum Tarihi ve Yeri: 1971-Çorum Yabancı Dil: İngilizce

Ad ve Soyadı: Yüksel Baykara Acar Unvanı: Doç. Dr. Doğum Tarihi ve Yeri: 1971-Çorum Yabancı Dil: İngilizce Ad ve Soyadı: Yüksel Baykara Acar Unvanı: Doç. Dr. Doğum Tarihi ve Yeri: 1971-Çorum Yabancı Dil: İngilizce Eğitim Özgeçmişi: İlkokul: Bahçelievler İlkokulu (Çorum) Ortaokul: Eti Ortaokulu (Çorum) Lise:

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü,

Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Tülin İÇLİ ÖĞRENİM GEÇMİŞİ Lisans 1962-1968 Muğla Turgutreis Lisesi (Lise Birincisi Olarak) 1968-1973 Lisans, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Detaylı

Adı Soyadı: Doç. Dr. Yasemin Doğaner Doğum Tarihi ve Yeri: 07.10.1972, Ankara İş Adresi: H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Adı Soyadı: Doç. Dr. Yasemin Doğaner Doğum Tarihi ve Yeri: 07.10.1972, Ankara İş Adresi: H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Adı Soyadı: Doç. Dr. Yasemin Doğaner Doğum Tarihi ve Yeri: 07.10.1972, Ankara İş Adresi: H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi İş Tel: 0312 297 68 70-117 E-posta: ydoganer@hacettepe.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sosyoloji İstanbul 2003 Y. Lisans Sosyoloji Selçuk 2007 Doktora Sosyoloji Sakarya 2012

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sosyoloji İstanbul 2003 Y. Lisans Sosyoloji Selçuk 2007 Doktora Sosyoloji Sakarya 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ömer Miraç Yaman 2. Ünvanı: İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi (Yrd. Doç. Dr.) 3. Öğrenim Durumu ve Çalıştığı Kurumlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 6. Çalıştığı Kurumlar: Görev Ünvanı Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. 6. Çalıştığı Kurumlar: Görev Ünvanı Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı/Ünvanı: Faruk Bilir (Prof. Dr.) 2. Doğum yeri ve tarihi: Yozgat, Sorgun 25.08.97 3. Medeni durumu, çocuk sayısı: Evli, 2 çocuk 4. Bildiği Yabancı Dil: İngilizce 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 FAHRİ ÇAKI-ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER Adı Soyadı: FAHRİ ÇAKI Doğum Tarihi: 15.09.1966 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji İstanbul Üniversitesi 1988

Detaylı

Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi

Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi İrtibat Bilgileri : Karabük Üniversitesi, Demirçelik Kampusu, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ Adı Soyadı: Gülfer Bektaş Doğum Tarihi: 15.10.1965 Akademik Unvanı: Yardımcı Doçent Bölümü: Sağlık Yönetimi Elektronik Posta Adresi: gulfer.bektas@acibadem.edu.tr; gulferb@hotmail.com,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT

ÖZGEÇMİŞ. Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT ÖZGEÇMİŞ Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Düzenlenme Tarihi: 9. 01. 2013 İletişim Bilgileri Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. HÜSNİYE AKILLI

ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. HÜSNİYE AKILLI ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. HÜSNİYE AKILLI Doğum Yılı: 1979 Yazışma Adresi : Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü Nevşehir, Türkiye 50300 Nevşehir/Türkiye Telefon : 0 384-228100/16055

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sadettin PAKSOY Unvanı: Doç. Dr. Doğum Yeri: Andırın Doğum Tarihi: 15/09/1964 Adres: Kilis 7 Aralık Üni. İİBF, Kilis eposta: spaksoy@kilis.edu.tr İş Tel.: 0348 813 93 34 / 1503 Faks: 0348 813

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İşletme Fakültesi Strateji ve Politika Bölümü - Boston Üniversitesi, Boston, MA ABD. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Dokuz Eylül

ÖZGEÇMİŞ. İşletme Fakültesi Strateji ve Politika Bölümü - Boston Üniversitesi, Boston, MA ABD. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Dokuz Eylül ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burcu GÜLER Doğum Yeri ve Tarihi: İzmir / 04.04.1976 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program - Fakülte / Enstitü Lisans Psikoloji Bölümü / Fen Edebiyat Fakültesi Y. Lisans İnsan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Ali SABANCI Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ E-posta alisabanci@akdeniz.edu.tr/ali_sabanci@yahoo.co.uk Telefon +902423102077 Faks +902422261953 1. Eğitim Bilgileri Derece

Detaylı

G. GONCA GÖKALP ALPASLAN DOÇ.DR. Telefon: (0312) 297 7396 E-posta: ggonca@hacettepe.edu.tr Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Beytepe/ANKARA 06800 EĞİTİM Lisans:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl Yard. Doç. Dr. Öğr. 1. Adı Soyadı: Atila Hazar ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 26.06.1952 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Üretim Pazarlama Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

Sosyal Hizmet Bölümü, 06800 Beytepe- Ankara Tel (+90-312) 2976362 322 / 0535 949 94 02 Fax (+90-312) 2976365 uozdemir Qhacettepe.edu.

Sosyal Hizmet Bölümü, 06800 Beytepe- Ankara Tel (+90-312) 2976362 322 / 0535 949 94 02 Fax (+90-312) 2976365 uozdemir Qhacettepe.edu. Dr. Uğur ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi, İİBF, SH. Unvan Dr. Öğretim Görevlisi Doğum Tarihi 12. 5. 1966 Cinsiyet Erkek Adres Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Sosyal Hizmet Bölümü, 06800 Beytepe- Ankara Tel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı : Mehmet ARSLAN Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. Görev Yeri :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl. Öğrenim Durumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ENDER DURUALP

YRD. DOÇ. DR. ENDER DURUALP YRD. DOÇ. DR. ENDER DURUALP Bölüm: ÇOCUK GELİŞİMİ Özgeçmiş: 1974 yılında Çankırı da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Çankırı da tamamladım. 1991 yılında Çankırı Lisesi nden mezun olduktan sonra aynı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk. Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku A.B.D., 2000.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk. Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku A.B.D., 2000. Adı Soyadı İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Unvanı : Özge Yücel Dericiler ÖZGEÇMİŞ : Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi : +90 216 6261050/2209 : ozgeyucel@maltepe.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Ömer TORLAK 2. Doğum Tarihi : 06.09.1961 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Ömer TORLAK 2. Doğum Tarihi : 06.09.1961 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ömer TORLAK 2. Doğum Tarihi : 06.09.1961 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1982 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı