Profesyonel Sınıfı Otoklavlar için

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Profesyonel Sınıfı Otoklavlar için"

Transkript

1 Kullanım Kılavuzu Profesyonel Sınıfı Otoklavlar için Vacuklav 23 B+ Vacuklav 31 B+ yazılım sürümü 4.06 itibariyle Lütfen otoklavı çalıştırmadan önce bu Kullanım Kılavuzunu okuyun. Talimatlar önemli güvenlik önlemlerini içerir. Kullanım Kılavuzunu otoklavın yakınında bulundurmayı unutmayın. Kullanım Kılavuzu ürünün parçasıdır. Teknik değişiklikler yapılabilir MELAG Medical Technology E-posta: Geneststraße Berlin Rev.: 1 08/0805 Almanya Belge: 23B+_31B+.doc

2 Güvenlik yönergeleri Otoklavı çalıştırmak için aşağıda belirtilen güvenlik yönergelerine ve bu Kullanım Kılavuzu nun ayrı ayrı bölümlerine dikkatinizi verin. Yönerge Bu otoklavı kullanarak sıvıları sterilize etmeyin. Ana şebeke kablosu ve fişi Ana şebeke kablosuna veya fişe hiçbir şekilde zarar vermeyin veya bunları değiştirmeyin. Ana şebeke kablosunun veya fişinin zarar görmüş olması durumunda otoklavı kullanmayın. Ana şebeke kablosunu hiçbir zaman kablosundan çekerek prizden çıkarmayın. Her zaman fişten tutarak çıkarın. Kurulum, montaj, çalıştırma Otoklavın yalnızca MELAG tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından kurulmasını, monte edilmesini ve çalıştırılmasını sağlayın. Tekstil ürünlerinin ve cihazların hazırlanması ve sterilizasyonu Otoklavı yalnızca patlama tehlikesinin bulunmadığı alanlarda çalıştırın. Elektrik bağlantıları ile besleme suyu ve kullanılmış su bağlantıları yalnızca uzman bir teknisyen tarafından yapılabilir. Tekstil ürünlerini ve cihazlarını hazırlama ve sterilize etme konusunda tekstil ürünü ve cihaz imalatçılarının yönergelerini izleyin. Yalnızca imalatçının verdiği bilgiler doğrultusunda, buhar sterilizasyonu açısından uygun ambalaj malzemeleri ve sistemleri kullanın. Programı sonlandırma Çalışan bir programı sonlandırdıktan sonra kapıyı açarken dikkatli olun; programın sona erdirilme zamanına bağlı olarak, odacıktan sıcak su buharı kaçabilir. Sterilize edilecek maddelerin çıkarılması Programı sonlandırma zamanına bağlı olarak, yük steril olmayabilir. Ekranda otoklava yönelik olarak gösterilen açık ve net yönergeleri izleyin. Gerekirse, yeniden ambalajlamanın ardından etkilenen nesneleri sterilize edin. Hiçbir zaman güç kullanarak kapıyı açmayın. Tepsiyi çıkarmak için bir tepsi kaldırıcısı kullanın. Sterilize edilmiş maddelere, odacığa veya kapıya korunmasız ellerle dokunmayın. Parçalar sıcaktır. Sterilize edilmiş nesneleri otoklavdan çıkarırken bunların ambalajını kontrol edin. Ambalaj hasar görmüşse, nesneyi tekrar ambalajlayın ve yeniden sterilize edin. Bakım Bakımı yalnızca yetkili kişilere yaptırın. Hatalar Otoklavı kullanırken tekrarlanan hata iletileri ortaya çıkarsa, aygıtı kapatıp uzman satıcınızı haberdar edin. Otoklavın onarımını yalnızca yetkili kişilere yaptırın. Doğru kullanım Uygulama alanı Sterilizasyon görevleri Otoklav klinikler, hekimlik ve diş hekimliği uygulamaları gibi tıbbi alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. DIN EN uyarınca, bu otoklav bir B Sınıfı sterilizatör olarak değerlendirilir. Bu, dünyanın her yerinde güç sterilizasyon görevlerinde kullanılabilecek bir otoklav niteliklerine uygundur. Sözgelimi, dar kemik cihazlarını ve aktarım cihazlarını (ambalajlı veya ambalajsız) ve büyük miktarlarda tekstil ürününü sterilize edebilirsiniz. 2

3 Cihaz görünümleri Ön taraf (1) (2) (3) Arka taraf (6) (7) (8) (9) (10) (11) (4) (12) (13) (5) Kapı açık durumdayken ön taraf (aşağıda) (16) (17) (14) (15) (18) (19) (20) (1) Kullanım ve ekran alanı (11) Acil durum taşma hortumu (2) Kapılar (menteşeleri sola açılır) (12) Soğutucu (3) Kaydırıcı kapak tutamacı (13) 8x1 hortumu için MELAdem, (4) Ana şebeke düğmesi hızlı vida bağlantısına ait saflaştırılmış su girişi (5) Birimin ön kapısı (ayarlanabilir) (14) 8x1 hortumu için atık su basınçlı tahliyesi (6) Depo kapağı (15) Güç kablosu (7) Muhafaza kombinasyonu EN1717 içeren (16) Seri veri ve yazıcı bağlantısı (RS232) isteğe bağlı yükseltme oluğu (17) Cihaz sigortaları 2x 16A/ grl (8) Steril filtre (18) Aşırı ısınma korumasına yönelik sıfırlama düğmesi (9) Emniyet supabı (19) Saklama deposu besleme suyunu boşaltma bağlantısı (10) Tek yönlü oluk (isteğe bağlı) (20) Saklama deposu atık suyunu boşaltma bağlantısı Kontrol paneli Kontrol paneli, iki satırlık bir alfasayısal LED ekranından ve dört membran tuştan oluşmaktadır. (B) (A) (C) (D) (E) (F) (A) 2-satırlık LED ekranı Program durumunu ve parametre durumunu görüntüler (B) İşlev tuşu (-) ve (+) özel işlevleri seçmek, ayarlamak ve görüntülemek için kapı kilidini açmak üzere (+) TUŞUNA basın (C) Odacık basıncı (bar) ve sıcaklık ( C) (D) Süre (ss:dak:snsn) (E) Program seçme düğmesi (P) sterilizasyon programlarını/ test programlarını seçmek ve özel işleve ait seçenekleri (alt menüleri) seçmek veya ayarlamak için kullanılır (F) Başlatma Durdurma düğmesi (S) Programları başlatmak ve sona erdirmek için 3

4 kullanılır Kurma, monte etme ve başlatma koşulları Otoklavın yalnızca MELAG tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından kurulmasını, monte edilmesini ve başlatılmasını sağlayın. Otoklavı kuru ve toz geçirmeyen bir yere kurun. Havadaki nemin %30-60 oranında, ortam sıcaklığının ise C olması gerekir. Alan gereksinimleri Vacuklav 23 B+ Vacuklav 31 B+ Genişli k Yüksek lik Derinlik A= 42.5 cm B= 48.5 cm C= 75.5 cm A= 42.5 cm B= 48.5 cm C= 63 cm B D= 49.5 cm D= 37 cm E= 8.5 cm E= 8.5 cm F A D C E G F= 5 cm G= 10 cm F= 5 cm G= 10 cm Otoklava yönelik alan gereksinimleri, kendi boyutları artı kenardan en az 5 cm ye ve arka kenardan 10 cm ye karşılık gelecek şekilde belirlenmiştir. Hatasız kullanım için otoklavın arka tarafta belirgin bir eğim bırakılarak kurulması gerekir. Yatay bir konumdan başlanarak (odacık kenarında bir su terazisi kullanarak kontrol edin) birimin ön ayaklarının Vacuklav 23 B+ için beş kez ve Vacuklav 31 B+ için üç kez döndürülerek vidalarından çıkarılması gerekir. Gereken bağlantılar Elektronik bağlantısı Ayrı bir sigorta korumasına sahip ve V ile 50/60 Hz değerlerinde elektrik devresi; 16 A ayrı sigorta koruması; Sızıntı akımdan koruma 30 ma. Tek yönlü oluk Otoklavı atık su borusuna takmak için MELAG a bir yükseltme seti (MELAG Art. No ) siparişi verebilirsiniz. Atık su bir saklama deposunda (atık su deposu) toplanır ve MELAG çift odacıklı atık su kapanı (Art. No ) kullanılarak tek yönlü dışarı verme hortumundan akarak basınçlı sifonun içine aktırılır. Oluğun otoklavın en az 30 cm altına yerleştirilmesi ve sürekli aşağı doğru konumunda meyil verilmeden takılması gerekir. Dikkat: Suyun verebileceği zararları önlemek için MELAG, MELAG tarafından üretilmiş bir su durdurma supabı (Art. No ) gibi bir sızıntı denetleyicisinin kullanımını önermektedir. Besleme suyu sağlama Otoklav, sessiz ancak etkili bir sistem olan tek buhar yönlü su sistemine göre çalışmaktadır. Bu, buhar üretimi için çalıştırılan her steriiizasyon döngüsünde taze saflaştırılmış su kullanıldığı anlamına gelir. Bu amaca yönelik olarak, otoklav besleme suyunu uygulama ekibinin MELAdest 65 ten tazelediği dahili saklama deposundan alır. Ayrıca, besleme suyunu tam otomatik olarak MELAdem 40 veya MELAdem 47 su işleme birimlerinden alır. Besleme suyu olarak, yalnızca VDE 0510 a uygun besleme suyu kullanın. Besleme suyu sağlamak için dahili saklama deposunu kullanırsanız, bunu zaman zaman el ile doldurmanız gerekebilir. Belirtilen zamanda, otoklav uygun bir ileti verecektir. Saklama deposunu doldurma Dahili saklama deposunu belirtilen kalitedeki taze saflaştırılmış suyla doldurun. Taze suyu geleneksel yöntemlerle saklama deposunun sağ odacığındaki MAX (MAKS.) işaretine kadar doldurmak için çıkarılabilen huni eklemesini kullanabilirsiniz. Dahili saklama deposunda maksimum 5 litre tutulabilir. Bu miktardaki besleme suyu en çok 7 sterilizasyon için yeterli olur. 4

5 Saklama deposunun her iki odacığını boşaltma Oluk hortumunu, gözle görülür şekilde yerine oturana kadar, çabuk takılabilen bir bağlantıya (atık suyun solundaki, besleme suyunun sağındaki) yerleştirin. Suyu en az 5 litre tutma kapasitesindeki bir kaba akıtın. Oluğu tekrar çıkarmak için çabuk takılabilen bağlantıda bulunan gri renkli serbest bırakma düğmesine basın. Hortum otomatik olarak kendini bağlantıdan ayıracaktır. (Uyarı yay gerilimi! Lütfen hortumu çıkarırken bağlantının yan tarafında durun). İlk başlatmanın önkoşulları Otoklav açıldıktan sonra ve ilk başlatma öncesinde, tepsilerin ve aksesuarların odacıktan çıkarılmış olması gerekir. Besleme suyu kaynağının güvenceye alınması gerekir. Otoklav güç kaynağının sağlanmış olması gerekir. Montaj ve kurulum kaydı DİKKAT: Garanti taleplerinizin yanı sıra doğru kurulumun ve montajın belgelenmesi açısından montaj kaydının sorumlu kişi tarafından doldurulması ve bunun bir kopyasının MELAG a gönderilmesi gerekir. Sterilize edilecek maddeleri hazırlama Sterilize edici materyallerin güvenli dezenfeksiyonuna ve sterilizasyonuna yönelik önemli bir önkoşul, sterilize edici materyallerin imalatçının yönergeleri doğrultusunda temizlik ve bakımının yapılarak uygun şekilde hazırlanmasıdır. Ayrıca materyaller, kullanılan temizlik maddeleri ve işleme prosedürü de büyük önem taşır. Dikkat: Mümkünse, tekstil ürünlerini ve cihazları birbirinden ayrı şekilde ayrı sterilizasyon konteynerlerinde veya sterilizasyon paketlerinde sterilize edin. Bu şekilde, kurutma açısından daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Otoklavı yükleme Sterilizasyonun etkili olabilmesinin ve kurutma işleminin iyi sonuçlar vermesinin tek koşulu otoklavın düzgün şekilde yüklenmiş olmasıdır. Dikkat: MELAG tarafından sağlanan tepsiler gibi, kenarları delikli tepsiler kullanın. Damlalanan su yalnızca bu şekilde ayrışabilir. Sterilize edilecek maddeleri taşımak için kapalı materyaller veya yarım kovanlar kullanırsanız, kurutma açısından kötü sonuçlar alma riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Lütfen kağıttan yapılmış tepsi eklemelerinin de benzer şekilde daha kötü kurutma sonuçlarına yol açabileceğini unutmayın. Uyarı! Yalnızca, standart tepsi kasetlerine veya şeffaf şekilde ambalajlanmış sterilizasyon ambalajlarına yönelik DIN EN IS Standardı na uygun ambalaj materyalleri ve sistemleri (steril bariyer sistemleri) kullanın. Kapalı sterilizasyon konteynerleri Tercihen alüminyumdan üretilmiş sterilizasyon konteynerleri kullanın. Alüminyum iyi bir ısı iletkeni olduğundan kurutmayı hızlandırmaktadır. Yığın sterilizasyon konteynerleri Mümkünse, yalnızca aynı boyutlara ve eşdeğer aralama ayaklarına sahip sterilizasyon konteynerlerinde üst üste yığın; bu şekilde, damlalanan su duvar tarafında ayrışabilir. Yumuşak sterilizasyon ambalajı Yumuşak sterilizasyon paketleri, hem tepsilerdeki sterilizasyon konteynerlerinde hem de bir paket tutucusu kullanıldığında dik şekilde sterilize edilebilir; birkaç yumuşak sterilizasyon ambalajını tepsilerde veya sterilizasyon konteynerlerinde düz şekilde birbirinin üstüne yerleştirmeyin. Çoklu ambalaj Otoklav işlevleri damıtılmış ön vakum yöntemine göre gerçekleştirilir. Bu, çoklu ambalaj kullanımına izin vermektedir. 5

6 Karışık yükler Karışık yükleri sterilize ederken aşağıdaki yönergeleri dikkate alın: Tekstil ürünlerini her zaman en üste yerleştirin Sterilizasyon konteynerleri alt kısımdadır Ambalajlanmamış cihazlar alt kısımdadır Şeffaf olarak ambalajlanmış sterilizasyon paketleri ve kağıt ambalaj en üst kısımdadır istisnası: tekstil ürünleriyle birlikte alt kısımda olacaktır. En ağır yükler alt kısımdadır. Mümkünse, şeffaf olarak ambalajlanmış sterilizasyon paketlerini yanlamasına ve sırayla, kağıt tarafı kağıt tarafına ve folyo tarafı folyo tarafına gelecek şekilde istifleyin; bu olanaklı değilse, kağıt tarafı aşağı bakacak şekilde yerleştirilir. Program seçme Program seçme düğmesini (P) çevirerek, başlangıç durumundan istediğiniz programa getirebilirsiniz. Programlar Ambalaj Özellikle uygun olduğu durum Sterilizasyon sıcaklığı Çalışma süresi* Kurutma Yük 23 B+/31 B+ Evrensel- Program Tek ve birden çok ambalaj Karışık yükler; uzun, dar oyuklu içi boş maddeler 134 C 30 dak 20 dak 5 kg Çabuk Program S Yalnızca ambalajlanma mış (tekstil ürünü yok) Basit sert cihazlar, basit içi boş maddeler 134 C 15 dak 5 dak 5kg Çabuk Program B Tek ambalajlanmış cihazlar (tekstil ürünü yok) Uzun, dar oyuklu içi boş maddeler 134 C 28 dak 10 dak 1,5 kg Hafif Program Tek ve birden çok ambalaj Daha büyük miktarda tekstil ürünleri; 121 C 45 dak 20 dak Tekstil ürünleri 1.8 kg Isı açısından stabil olmayan mallar (plastik ve kauçuk eşyalar gibi) Isı açısından stabil olmayan Mallar 5 kg Prion Programı Tek ve birden çok ambalaj Bir virüs kaynaklı enfeksiyon tehlikesinden kuşku duyulan cihazlar** 134 C 45 dak 20 dak 5 kg * kurutma yapılmadan (tam yük Vacuklav 23 B+ ve Vacuklav 31 B+: 5 kg) üzerindedir ve yük ve montaj koşullarına (elektrik voltajı) bağlıdır ** Lütfen ülkenizdeki ulusal düzenlemeleri dikkate alın Programı başlatma Hafif bir basınç uygulayarak kapıyı odacık kenarına karşı kapatın ve aynı anda kaydırıcı kapak tutamacına bastırın. Programı başlatma için (S) TUŞUNA basın. Ek kurutmayı seçme: Programın başlangıcında (S) TUŞUNA ve (+) TUŞUNA aynı anda basın. Çabuk Program S başlatılmışsa, ekranda Warning only unwrapped instruments (Yalnızca ambalajlanmamış cihazlar uyarısı) uyarı metni görüntülenir. Yükün büyük oranda ambalajlanmamış cihazlar içermesi durumunda, onaylamak için bir kez daha (S) TUŞUNA 6

7 basıp programı başlatın. Bir programın sonunda odacık basıncı, ortam basıncına uyarlanır. Program başarılı şekilde sonlandırılmışsa, ekranda uygun bir bildirim görüntülenir. Programı el ile sonlandırma Çalışan bir programı istediğiniz zaman herhangi bir aşamada (S) TUŞUNU kullanarak el ile sonlandırabilirsiniz. Bir programı kurutmanın başlangıcında sonlandırırsanız, sterilize edilecek maddeler sterilize edilmemiş durumda kalacaktır. Kurutma evresindeyken, biten kurutma süresi şu iletiyle dönüşümlü olarak gösterilir: Immed. Removal Press "Stop" (Derhal Çıkarın Stop (Durdur) düğmesine basın). (S) TUŞUNA basıldığında, program kurutma sırasında iptal edilir. Programın sonlandırıldığı ekranda görüntülenen Drying stopped (Kurutma durduruldu) iletisiyle doğrulanır. Otoklava bir yazıcının veya başka bir çıkış ortamının bağlanmış olması ve Immediate output (Ani çıkış) ayarının yes (evet) olarak yapılmış olması durumunda, kayıt çıktısında Drying stopped (Kurutma durduruldu) iletisine yönelik bir gönderme yer alır. Sterilize edilmiş maddeleri çıkarma Bir programın sonunda görüntülenen Quit with button + ( + düğmesiyle çıkın) isteminin ardından (+) TUŞUNA basın. Kilidini açtıktan sonra kapıyı açabilir ve sterilize edilmiş maddeleri çıkarabilirsiniz. Tehlike! Sterilize edilmiş nesneleri otoklavdan çıkarırken bunların ambalajını kontrol edin. Ambalaj hasar görmüşse, nesneyi tekrar ambalajlayın ve yeniden sterilize edin. Kurallara uymamak, cihazların sterilize edilmemesi sonucunu doğurur. Bu, hastanın ve uygulama ekibinin sağlığını tehlikeye atar. Sterilize edilmiş maddeleri doğrudan programın sonunda otoklavdan çıkarmanız durumunda, sterilize edilmiş maddelerin üzerinde küçük miktarlarda damlalanmış nem bulunabilir. Otoklavdan çıkarıldıktan sonra 30 dakika içinde kuruması koşuluyla, kağıt poşetlerin ve şeffaf plastik sterilizasyon paketlerinin üzerinde bulunan az miktardaki su herhangi bir sakınca yaratmayacaktır. Sterilize edilmiş maddelerin saklanması Maksimum saklama ömrü ambalaja ve saklama koşullarına bağlıdır. Standartlara uygun şekilde ambalajlanan (toz geçirmeyen ortamda saklandığı varsayılır) sterilize edilmiş maddeler için bu süre en çok altı aydır. Kapalı bir cihaz dolabında toz geçirmezliği sağlanmıştır Pürüzsüz yüzeylerde hasarlara karşı korunmuştur Aşırı sıcaklık dalgalarına karşı korunmuştur Nemden korunmuştur (alkol, dezenfektan vb.) Saklama süresi, paket ambalajının türüne bağlıdır Seri dokümantasyonu Seri dokümantasyonu, başarıyla tamamlanmış bir sterilizasyon işleminin belgelenmesi açısından ve kalite güvencesinde zorunlu bir önlem olarak büyük önem taşımaktadır. Dahili depolama yaklaşık 40 günlük için yeterlidir. Dahili günlük belleğinin dolu olması durumunda, sonraki program başlatıldığında sırasıyla en eski günlüğün üzerine yazılacaktır. Tamamlanmış programların günlüklerini aşağıdaki çıkış ortamlarında depolayabilir ve buna uygun şekilde arşivleyebilirsiniz. Günlük yazıcısı MELAprint 42, CF kartındaki MELAflash CF Kart Yazıcısı MELAview / MELAwin yazılımı içeren MELAnet Kutusu, Bilgisayar, modem Lütfen ilgili cihazın kullanım kılavuzuna bakarak ilave aygıtları bağlama yöntemlerini ve otoklavda yapmanız gereken ayarları öğrenin. 7

8 Ayarlama tarihi ve saati Doğru seri dokümantasyonu için otoklav tarihinin ve saatinin düzgün şekilde ayarlanmış olması gerekir. Bunlar otomatik şekilde ayarlanmadığından, ilkbaharda ve sonbaharda her yıl yapılan ayarlamaları ("günışığından tasarruf") dikkate alın. (+) ve (-) TUŞLARINA aynı anda kısa süreyle basarak SETUP Menu Function ı (KURULUM Menüsü işlevi) seçin. (+) TUŞUYLA ilerleyerek ekrandaki Function: Date/ Time (İşlev: Tarih/Saat) iletisine gelin. Doğrulamak için (P) TUŞUNA basın. (+) veya (-) TUŞUNU kullanarak saat, dakika, saniye, gün veya ay gibi ayar olasılıkları arasından seçiminizi yapın. hour (saat) parametresini ayarlamak için onaylamak üzere (P) TUŞUNA basın. Bu değer (+) ve (-) TUŞLARIYLA artırılabilir veya azaltılabilir. Değeri depolamak için (P) Tuşuyla onaylayın. SETUP (Kurulum) Menüsü nden çıkmak için (S) 2x TUŞUNA basın. Duraklama süreleri Sterilizasyon odacığı sürekli olarak istenen sıcaklıkta tutulduğundan tek tek programlar arasında duraklama süreleri bırakılması gerekmemektedir. Kullanıma daha uzun süre ara verme İki haftadan uzun süren kullanıma ara verme sürelerinden sonra, Çabuk Program B yi kullanarak önce bir vakum testi ve ardından boş bir sterilizasyon gerçekleştirin. Kullanıma daha uzun süre ara verilmesi halinde aşağıdaki durumlar ortaya çıkabilir: Olay Olası sebep Çözüm yolu iletkenlik çok yüksek Kötü besleme suyu Besleme suyunu veya karışık yatak reçine taneciklerini bir MELAdem birimiyle değiştirin. Kapı açılamıyor Kapı contası, conta macunu yüzeyine yapışmış Otoklavı çalıştırın ve kapıyı güç uygulayarak çekin. Duraklamaların ardından, duraklama süresine bağlı olarak aşağıda belirtilen testleri uygulayın. Günlük kullanımdaki testler Vakum testi Rutin kullanımda haftalık, ilk başlatmada, iki haftadan uzun süren kullanılmama dönemlerinde ve hata durumunda Vakum testi programını (P) TUŞUNU kullanarak seçin ve (S) TUŞUNA basarak başlatın. Vakum testi basıncı elde edilene kadar odacık boşaltılacaktır. Bunu beş dakikalık bir eşitleme ve on dakikalık bir ölçüm süresi izler. Odacığın basıncındaki artış ölçüm süresi dahilinde ölçülür. Tahliye basıncı ile eşitleme süresi veya ölçüm süresi ekranda görüntülenir. Sızıntı oranının çok yüksek, diğer deyişle 1.3 mbar değerinin üzerine çıkması durumunda, ekranda buna uygun bir bildirim görüntülenir. Bowie & Dick testi Bowie & Dick testi, tekstil ürünleri gibi gözenekli materyallerin buhar penetrasyonunu doğrulama işlevini yerine getirir. Bu test, daha büyük miktarlarda tekstil ürününün sterilize edildiği durumlarda özellikle önerilir. Bowie&Dick testi programını (P) TUŞUNU kullanarak seçin ve (S) TUŞU ile başlatın. Helezon test maddesi sistemi MELAcontrol / Pro Test maddesi sistemi MELAcontrol / PRO hem bir gösterge, hem de bir seri denetleme sistemi olmaktadır. Bu bir test numunesinden, helezondan ve gösterge kayışından oluşur. "Kritik B" kategorisindeki cihazları sterilize ederseniz, MELAcontrol / PRO test numunesinin her sterilizasyon döngüsüne bir seri kontrolü olarak dahil edilmesi gerekmektedir. 8 Su kalitesini görüntüleme Çalışan bir program sırasında da olmak üzere, su kalitesi ekranının her zaman otoklavda açık durumda olmasını

9 sağlayabilirsiniz. Bunu yapmak için (-) TUŞUNU basılı durumda tutun. Hatalar Güvenli kullanım veya sterilizasyon güvenliği konularının güvencede olmaması durumunda hata iletileri görüntülenir. Bunlar otoklavın çalıştırılmasından kısa süre sonra veya bir program çalıştırıldığı sırada ekranda görüntülenebilir. Ekrandaki bir uyarı metniyle veya hata iletisiyle bağlantılı olarak gösterilen kullanım prosedürlerini yerine getirin. Bundan sonra otoklavı kullanmaya devam edebilirsiniz. İletilerin sürekli tekrarlanması durumunda bölgenizde bulunan uzman satıcınıza veya yetkili MELAG müşteri hizmetlerine başvurun. 9

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243 bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D4 9121 E Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Döküman Numarası 2820523049/ 02-08-12.(11:52) www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28)

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) ALM 781 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çamașır Makinesi Kullanma Kılavuzu D6 7101 E D6 7081 E D6 7102 ES D6 7102 E

Çamașır Makinesi Kullanma Kılavuzu D6 7101 E D6 7081 E D6 7102 ES D6 7102 E Çamașır Makinesi Kullanma Kılavuzu D6 7101 E D6 7081 E D6 7102 ES D6 7102 E Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji

Detaylı

Kurutmalı Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Kurutmalı Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Kurutmalı Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu 9146 YK Döküman Numarası 2820523531/ 13-05-13.(17:06) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45)

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) ALM 581 A Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu GWM 4922 SY GWM 4901 Y GWM 4922 SX GWM 4901 X

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu GWM 4922 SY GWM 4901 Y GWM 4922 SX GWM 4901 X Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu GWM 4922 SY GWM 4901 Y GWM 4922 SX GWM 4901 X tr Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 6082 E D3 6101 E D3 6102 E D3 6101 ES D3 6081 E

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 6082 E D3 6101 E D3 6102 E D3 6101 ES D3 6081 E Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 6082 E D3 6101 E D3 6102 E D3 6101 ES D3 6081 E Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden

Detaylı

Kurutmalı Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Kurutmalı Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu WD 964 YK Kurutmalı Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Döküman Numarası 2820523416/ 18-03-13.(9:58) www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49)

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) ALM 601 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Kullanım Kılavuzu WDYN9646PG-17

Kullanım Kılavuzu WDYN9646PG-17 Kullanım Kılavuzu WDYN9646PG-17 KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNESİ ÖVGÜLERİMİZ Bu Hoover ev aletini alarak, hiç taviz vermeyeceğinizi gösterdiniz: Siz sadece en iyisini istiyorsunuz. Hoover, yıllar süren araştırmalarının

Detaylı

Cihazı ilk kez kullanımdan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz. Bu üründen en iyi sonuçları almak ve en üst düzeyde güvenlik esastır.

Cihazı ilk kez kullanımdan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz. Bu üründen en iyi sonuçları almak ve en üst düzeyde güvenlik esastır. KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER Genel bilgiler......... Uyarılar............ Navlun, ambalaj ve depolama... Kullanma talimatı...... Ürünün tanıtımı...... Aksesuarlar......... Temizlik......... Çalıştırma.........

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu 12143 MK Doküman Numarası 2820524280/ 11-10-14.(9:01) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır.

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır. Riso, bu el kitabının kullanımından doğabilecek hiçbir hasar veya maddi zarardan sorumlu tutulamaz. Ürünlerimizi sürekli olarak yenilediğimiz için, makine bazı yönlerden bu el kitabında kullanılan resimlerden

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

Kullanma Kılavuzu DW7 57 FI BULAŞIK MAKİNESİ

Kullanma Kılavuzu DW7 57 FI BULAŞIK MAKİNESİ Kullanma Kılavuzu DW7 57 FI BULAŞIK MAKİNESİ 1) Güvenlik Bilgileri 1 Bu kılavuzu okuyunuz 2) İmha etme 2 3) Kullanım Talimatları 3 Değerli Müşterimiz, Kontrol Paneli 3 Lütfen bulaşık makinesini kullanmaya

Detaylı

Kullanım Kılavuzu FDWS 614 D A+ XS 117.0250.045. 14yer ayarı yarım yük fonksiyonu

Kullanım Kılavuzu FDWS 614 D A+ XS 117.0250.045. 14yer ayarı yarım yük fonksiyonu Kullanım Kılavuzu FDWS 614 D A+ XS 117.0250.045 14yer ayarı yarım yük fonksiyonu Hızlı çalıştırma kılavuzu Detaylı çalıştırma yöntemi için, kullanım kılavuzundaki ilgili içeriği okuyun. Cihazı çalıştırma

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu BK 7101 E Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Döküman Numarası 2820523996/ 25-04-14.(10:48) www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

ACan BElektrik bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları.

ACan BElektrik bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları. AL 434 Y AL 434 SY Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Çamaşır makinesi Kullanma Kılavuzu 2012 CX 2112 CX

Çamaşır makinesi Kullanma Kılavuzu 2012 CX 2112 CX Çamaşır makinesi Kullanma Kılavuzu 2012 CX 2112 CX Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D2 5062 B D2 5061 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D2 5062 B D2 5061 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D2 5062 B D2 5061 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi

Detaylı

S tipi. B tipi. N tipi

S tipi. B tipi. N tipi B,S & N (EN) - Rev. 2 16/02/2007 1 / 27 Değerli Müşterimiz, Bu otoklav, küçük enstrümanlar ve ekipmanın buhar ile sterilizasyonu için kullanılan tıbbi bir cihazdır. Cihazı kullanmaya başlamadan önce, kullanım

Detaylı

Çamaşır Kurutma Makinesi

Çamaşır Kurutma Makinesi Çamaşır Kurutma Makinesi D1 70 K 1 TR Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

i5000 Serisi Tarayıcılar

i5000 Serisi Tarayıcılar i5000 Serisi Tarayıcılar Kullanım Kılavuzu A-61670_tr 5K3557 Güvenlik Kullanıcı Önlemleri Masaüstü tarayıcıyı sağlam, düzgün, 57,6 kg (127 lbs) ağırlığı destekleyebilecek bir çalışma zeminine yerleştirin

Detaylı

Pantum P3000 Serisi PCL

Pantum P3000 Serisi PCL Kullanım Kılavuzu Pantum P3000 Serisi PCL P3100D & P3100DL & P3100DN & P3105D & P3105DN & P3200D & P3200DN & P3205D&P3205DN & P3255DN Model Tek renkli yüksek hızlı lazer yazıcı Bu yazıcıyı kullanmadan

Detaylı

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Bu kullanma kılavuzu. Semboller ve açıklamaları

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Bu kullanma kılavuzu. Semboller ve açıklamaları 5063 F 5063 FY Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun

Detaylı

Kullanma Kılavuzu FWD 1400-6EI

Kullanma Kılavuzu FWD 1400-6EI Kullanma Kılavuzu Kurutmalı Çamaşır Makinesi FWD 1400-6EI 2 İçindekiler Güvenlik Bilgileri 2 Ürün Tanımı 4 Kontrol Paneli 6 İlk Kullanım 8 Kişiselleştirme 8 Günlük Kullanım 8 Kullanım - Kurutma 11 Yararlı

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 EK LCD BK 30 EK LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 EK LCD BK 30 EK LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 EK LCD BK 30 EK LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan

Detaylı