Profesyonel Sınıfı Otoklavlar için

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Profesyonel Sınıfı Otoklavlar için"

Transkript

1 Kullanım Kılavuzu Profesyonel Sınıfı Otoklavlar için Vacuklav 23 B+ Vacuklav 31 B+ yazılım sürümü 4.06 itibariyle Lütfen otoklavı çalıştırmadan önce bu Kullanım Kılavuzunu okuyun. Talimatlar önemli güvenlik önlemlerini içerir. Kullanım Kılavuzunu otoklavın yakınında bulundurmayı unutmayın. Kullanım Kılavuzu ürünün parçasıdır. Teknik değişiklikler yapılabilir MELAG Medical Technology E-posta: Geneststraße Berlin Rev.: 1 08/0805 Almanya Belge: 23B+_31B+.doc

2 Güvenlik yönergeleri Otoklavı çalıştırmak için aşağıda belirtilen güvenlik yönergelerine ve bu Kullanım Kılavuzu nun ayrı ayrı bölümlerine dikkatinizi verin. Yönerge Bu otoklavı kullanarak sıvıları sterilize etmeyin. Ana şebeke kablosu ve fişi Ana şebeke kablosuna veya fişe hiçbir şekilde zarar vermeyin veya bunları değiştirmeyin. Ana şebeke kablosunun veya fişinin zarar görmüş olması durumunda otoklavı kullanmayın. Ana şebeke kablosunu hiçbir zaman kablosundan çekerek prizden çıkarmayın. Her zaman fişten tutarak çıkarın. Kurulum, montaj, çalıştırma Otoklavın yalnızca MELAG tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından kurulmasını, monte edilmesini ve çalıştırılmasını sağlayın. Tekstil ürünlerinin ve cihazların hazırlanması ve sterilizasyonu Otoklavı yalnızca patlama tehlikesinin bulunmadığı alanlarda çalıştırın. Elektrik bağlantıları ile besleme suyu ve kullanılmış su bağlantıları yalnızca uzman bir teknisyen tarafından yapılabilir. Tekstil ürünlerini ve cihazlarını hazırlama ve sterilize etme konusunda tekstil ürünü ve cihaz imalatçılarının yönergelerini izleyin. Yalnızca imalatçının verdiği bilgiler doğrultusunda, buhar sterilizasyonu açısından uygun ambalaj malzemeleri ve sistemleri kullanın. Programı sonlandırma Çalışan bir programı sonlandırdıktan sonra kapıyı açarken dikkatli olun; programın sona erdirilme zamanına bağlı olarak, odacıktan sıcak su buharı kaçabilir. Sterilize edilecek maddelerin çıkarılması Programı sonlandırma zamanına bağlı olarak, yük steril olmayabilir. Ekranda otoklava yönelik olarak gösterilen açık ve net yönergeleri izleyin. Gerekirse, yeniden ambalajlamanın ardından etkilenen nesneleri sterilize edin. Hiçbir zaman güç kullanarak kapıyı açmayın. Tepsiyi çıkarmak için bir tepsi kaldırıcısı kullanın. Sterilize edilmiş maddelere, odacığa veya kapıya korunmasız ellerle dokunmayın. Parçalar sıcaktır. Sterilize edilmiş nesneleri otoklavdan çıkarırken bunların ambalajını kontrol edin. Ambalaj hasar görmüşse, nesneyi tekrar ambalajlayın ve yeniden sterilize edin. Bakım Bakımı yalnızca yetkili kişilere yaptırın. Hatalar Otoklavı kullanırken tekrarlanan hata iletileri ortaya çıkarsa, aygıtı kapatıp uzman satıcınızı haberdar edin. Otoklavın onarımını yalnızca yetkili kişilere yaptırın. Doğru kullanım Uygulama alanı Sterilizasyon görevleri Otoklav klinikler, hekimlik ve diş hekimliği uygulamaları gibi tıbbi alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. DIN EN uyarınca, bu otoklav bir B Sınıfı sterilizatör olarak değerlendirilir. Bu, dünyanın her yerinde güç sterilizasyon görevlerinde kullanılabilecek bir otoklav niteliklerine uygundur. Sözgelimi, dar kemik cihazlarını ve aktarım cihazlarını (ambalajlı veya ambalajsız) ve büyük miktarlarda tekstil ürününü sterilize edebilirsiniz. 2

3 Cihaz görünümleri Ön taraf (1) (2) (3) Arka taraf (6) (7) (8) (9) (10) (11) (4) (12) (13) (5) Kapı açık durumdayken ön taraf (aşağıda) (16) (17) (14) (15) (18) (19) (20) (1) Kullanım ve ekran alanı (11) Acil durum taşma hortumu (2) Kapılar (menteşeleri sola açılır) (12) Soğutucu (3) Kaydırıcı kapak tutamacı (13) 8x1 hortumu için MELAdem, (4) Ana şebeke düğmesi hızlı vida bağlantısına ait saflaştırılmış su girişi (5) Birimin ön kapısı (ayarlanabilir) (14) 8x1 hortumu için atık su basınçlı tahliyesi (6) Depo kapağı (15) Güç kablosu (7) Muhafaza kombinasyonu EN1717 içeren (16) Seri veri ve yazıcı bağlantısı (RS232) isteğe bağlı yükseltme oluğu (17) Cihaz sigortaları 2x 16A/ grl (8) Steril filtre (18) Aşırı ısınma korumasına yönelik sıfırlama düğmesi (9) Emniyet supabı (19) Saklama deposu besleme suyunu boşaltma bağlantısı (10) Tek yönlü oluk (isteğe bağlı) (20) Saklama deposu atık suyunu boşaltma bağlantısı Kontrol paneli Kontrol paneli, iki satırlık bir alfasayısal LED ekranından ve dört membran tuştan oluşmaktadır. (B) (A) (C) (D) (E) (F) (A) 2-satırlık LED ekranı Program durumunu ve parametre durumunu görüntüler (B) İşlev tuşu (-) ve (+) özel işlevleri seçmek, ayarlamak ve görüntülemek için kapı kilidini açmak üzere (+) TUŞUNA basın (C) Odacık basıncı (bar) ve sıcaklık ( C) (D) Süre (ss:dak:snsn) (E) Program seçme düğmesi (P) sterilizasyon programlarını/ test programlarını seçmek ve özel işleve ait seçenekleri (alt menüleri) seçmek veya ayarlamak için kullanılır (F) Başlatma Durdurma düğmesi (S) Programları başlatmak ve sona erdirmek için 3

4 kullanılır Kurma, monte etme ve başlatma koşulları Otoklavın yalnızca MELAG tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından kurulmasını, monte edilmesini ve başlatılmasını sağlayın. Otoklavı kuru ve toz geçirmeyen bir yere kurun. Havadaki nemin %30-60 oranında, ortam sıcaklığının ise C olması gerekir. Alan gereksinimleri Vacuklav 23 B+ Vacuklav 31 B+ Genişli k Yüksek lik Derinlik A= 42.5 cm B= 48.5 cm C= 75.5 cm A= 42.5 cm B= 48.5 cm C= 63 cm B D= 49.5 cm D= 37 cm E= 8.5 cm E= 8.5 cm F A D C E G F= 5 cm G= 10 cm F= 5 cm G= 10 cm Otoklava yönelik alan gereksinimleri, kendi boyutları artı kenardan en az 5 cm ye ve arka kenardan 10 cm ye karşılık gelecek şekilde belirlenmiştir. Hatasız kullanım için otoklavın arka tarafta belirgin bir eğim bırakılarak kurulması gerekir. Yatay bir konumdan başlanarak (odacık kenarında bir su terazisi kullanarak kontrol edin) birimin ön ayaklarının Vacuklav 23 B+ için beş kez ve Vacuklav 31 B+ için üç kez döndürülerek vidalarından çıkarılması gerekir. Gereken bağlantılar Elektronik bağlantısı Ayrı bir sigorta korumasına sahip ve V ile 50/60 Hz değerlerinde elektrik devresi; 16 A ayrı sigorta koruması; Sızıntı akımdan koruma 30 ma. Tek yönlü oluk Otoklavı atık su borusuna takmak için MELAG a bir yükseltme seti (MELAG Art. No ) siparişi verebilirsiniz. Atık su bir saklama deposunda (atık su deposu) toplanır ve MELAG çift odacıklı atık su kapanı (Art. No ) kullanılarak tek yönlü dışarı verme hortumundan akarak basınçlı sifonun içine aktırılır. Oluğun otoklavın en az 30 cm altına yerleştirilmesi ve sürekli aşağı doğru konumunda meyil verilmeden takılması gerekir. Dikkat: Suyun verebileceği zararları önlemek için MELAG, MELAG tarafından üretilmiş bir su durdurma supabı (Art. No ) gibi bir sızıntı denetleyicisinin kullanımını önermektedir. Besleme suyu sağlama Otoklav, sessiz ancak etkili bir sistem olan tek buhar yönlü su sistemine göre çalışmaktadır. Bu, buhar üretimi için çalıştırılan her steriiizasyon döngüsünde taze saflaştırılmış su kullanıldığı anlamına gelir. Bu amaca yönelik olarak, otoklav besleme suyunu uygulama ekibinin MELAdest 65 ten tazelediği dahili saklama deposundan alır. Ayrıca, besleme suyunu tam otomatik olarak MELAdem 40 veya MELAdem 47 su işleme birimlerinden alır. Besleme suyu olarak, yalnızca VDE 0510 a uygun besleme suyu kullanın. Besleme suyu sağlamak için dahili saklama deposunu kullanırsanız, bunu zaman zaman el ile doldurmanız gerekebilir. Belirtilen zamanda, otoklav uygun bir ileti verecektir. Saklama deposunu doldurma Dahili saklama deposunu belirtilen kalitedeki taze saflaştırılmış suyla doldurun. Taze suyu geleneksel yöntemlerle saklama deposunun sağ odacığındaki MAX (MAKS.) işaretine kadar doldurmak için çıkarılabilen huni eklemesini kullanabilirsiniz. Dahili saklama deposunda maksimum 5 litre tutulabilir. Bu miktardaki besleme suyu en çok 7 sterilizasyon için yeterli olur. 4

5 Saklama deposunun her iki odacığını boşaltma Oluk hortumunu, gözle görülür şekilde yerine oturana kadar, çabuk takılabilen bir bağlantıya (atık suyun solundaki, besleme suyunun sağındaki) yerleştirin. Suyu en az 5 litre tutma kapasitesindeki bir kaba akıtın. Oluğu tekrar çıkarmak için çabuk takılabilen bağlantıda bulunan gri renkli serbest bırakma düğmesine basın. Hortum otomatik olarak kendini bağlantıdan ayıracaktır. (Uyarı yay gerilimi! Lütfen hortumu çıkarırken bağlantının yan tarafında durun). İlk başlatmanın önkoşulları Otoklav açıldıktan sonra ve ilk başlatma öncesinde, tepsilerin ve aksesuarların odacıktan çıkarılmış olması gerekir. Besleme suyu kaynağının güvenceye alınması gerekir. Otoklav güç kaynağının sağlanmış olması gerekir. Montaj ve kurulum kaydı DİKKAT: Garanti taleplerinizin yanı sıra doğru kurulumun ve montajın belgelenmesi açısından montaj kaydının sorumlu kişi tarafından doldurulması ve bunun bir kopyasının MELAG a gönderilmesi gerekir. Sterilize edilecek maddeleri hazırlama Sterilize edici materyallerin güvenli dezenfeksiyonuna ve sterilizasyonuna yönelik önemli bir önkoşul, sterilize edici materyallerin imalatçının yönergeleri doğrultusunda temizlik ve bakımının yapılarak uygun şekilde hazırlanmasıdır. Ayrıca materyaller, kullanılan temizlik maddeleri ve işleme prosedürü de büyük önem taşır. Dikkat: Mümkünse, tekstil ürünlerini ve cihazları birbirinden ayrı şekilde ayrı sterilizasyon konteynerlerinde veya sterilizasyon paketlerinde sterilize edin. Bu şekilde, kurutma açısından daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Otoklavı yükleme Sterilizasyonun etkili olabilmesinin ve kurutma işleminin iyi sonuçlar vermesinin tek koşulu otoklavın düzgün şekilde yüklenmiş olmasıdır. Dikkat: MELAG tarafından sağlanan tepsiler gibi, kenarları delikli tepsiler kullanın. Damlalanan su yalnızca bu şekilde ayrışabilir. Sterilize edilecek maddeleri taşımak için kapalı materyaller veya yarım kovanlar kullanırsanız, kurutma açısından kötü sonuçlar alma riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Lütfen kağıttan yapılmış tepsi eklemelerinin de benzer şekilde daha kötü kurutma sonuçlarına yol açabileceğini unutmayın. Uyarı! Yalnızca, standart tepsi kasetlerine veya şeffaf şekilde ambalajlanmış sterilizasyon ambalajlarına yönelik DIN EN IS Standardı na uygun ambalaj materyalleri ve sistemleri (steril bariyer sistemleri) kullanın. Kapalı sterilizasyon konteynerleri Tercihen alüminyumdan üretilmiş sterilizasyon konteynerleri kullanın. Alüminyum iyi bir ısı iletkeni olduğundan kurutmayı hızlandırmaktadır. Yığın sterilizasyon konteynerleri Mümkünse, yalnızca aynı boyutlara ve eşdeğer aralama ayaklarına sahip sterilizasyon konteynerlerinde üst üste yığın; bu şekilde, damlalanan su duvar tarafında ayrışabilir. Yumuşak sterilizasyon ambalajı Yumuşak sterilizasyon paketleri, hem tepsilerdeki sterilizasyon konteynerlerinde hem de bir paket tutucusu kullanıldığında dik şekilde sterilize edilebilir; birkaç yumuşak sterilizasyon ambalajını tepsilerde veya sterilizasyon konteynerlerinde düz şekilde birbirinin üstüne yerleştirmeyin. Çoklu ambalaj Otoklav işlevleri damıtılmış ön vakum yöntemine göre gerçekleştirilir. Bu, çoklu ambalaj kullanımına izin vermektedir. 5

6 Karışık yükler Karışık yükleri sterilize ederken aşağıdaki yönergeleri dikkate alın: Tekstil ürünlerini her zaman en üste yerleştirin Sterilizasyon konteynerleri alt kısımdadır Ambalajlanmamış cihazlar alt kısımdadır Şeffaf olarak ambalajlanmış sterilizasyon paketleri ve kağıt ambalaj en üst kısımdadır istisnası: tekstil ürünleriyle birlikte alt kısımda olacaktır. En ağır yükler alt kısımdadır. Mümkünse, şeffaf olarak ambalajlanmış sterilizasyon paketlerini yanlamasına ve sırayla, kağıt tarafı kağıt tarafına ve folyo tarafı folyo tarafına gelecek şekilde istifleyin; bu olanaklı değilse, kağıt tarafı aşağı bakacak şekilde yerleştirilir. Program seçme Program seçme düğmesini (P) çevirerek, başlangıç durumundan istediğiniz programa getirebilirsiniz. Programlar Ambalaj Özellikle uygun olduğu durum Sterilizasyon sıcaklığı Çalışma süresi* Kurutma Yük 23 B+/31 B+ Evrensel- Program Tek ve birden çok ambalaj Karışık yükler; uzun, dar oyuklu içi boş maddeler 134 C 30 dak 20 dak 5 kg Çabuk Program S Yalnızca ambalajlanma mış (tekstil ürünü yok) Basit sert cihazlar, basit içi boş maddeler 134 C 15 dak 5 dak 5kg Çabuk Program B Tek ambalajlanmış cihazlar (tekstil ürünü yok) Uzun, dar oyuklu içi boş maddeler 134 C 28 dak 10 dak 1,5 kg Hafif Program Tek ve birden çok ambalaj Daha büyük miktarda tekstil ürünleri; 121 C 45 dak 20 dak Tekstil ürünleri 1.8 kg Isı açısından stabil olmayan mallar (plastik ve kauçuk eşyalar gibi) Isı açısından stabil olmayan Mallar 5 kg Prion Programı Tek ve birden çok ambalaj Bir virüs kaynaklı enfeksiyon tehlikesinden kuşku duyulan cihazlar** 134 C 45 dak 20 dak 5 kg * kurutma yapılmadan (tam yük Vacuklav 23 B+ ve Vacuklav 31 B+: 5 kg) üzerindedir ve yük ve montaj koşullarına (elektrik voltajı) bağlıdır ** Lütfen ülkenizdeki ulusal düzenlemeleri dikkate alın Programı başlatma Hafif bir basınç uygulayarak kapıyı odacık kenarına karşı kapatın ve aynı anda kaydırıcı kapak tutamacına bastırın. Programı başlatma için (S) TUŞUNA basın. Ek kurutmayı seçme: Programın başlangıcında (S) TUŞUNA ve (+) TUŞUNA aynı anda basın. Çabuk Program S başlatılmışsa, ekranda Warning only unwrapped instruments (Yalnızca ambalajlanmamış cihazlar uyarısı) uyarı metni görüntülenir. Yükün büyük oranda ambalajlanmamış cihazlar içermesi durumunda, onaylamak için bir kez daha (S) TUŞUNA 6

7 basıp programı başlatın. Bir programın sonunda odacık basıncı, ortam basıncına uyarlanır. Program başarılı şekilde sonlandırılmışsa, ekranda uygun bir bildirim görüntülenir. Programı el ile sonlandırma Çalışan bir programı istediğiniz zaman herhangi bir aşamada (S) TUŞUNU kullanarak el ile sonlandırabilirsiniz. Bir programı kurutmanın başlangıcında sonlandırırsanız, sterilize edilecek maddeler sterilize edilmemiş durumda kalacaktır. Kurutma evresindeyken, biten kurutma süresi şu iletiyle dönüşümlü olarak gösterilir: Immed. Removal Press "Stop" (Derhal Çıkarın Stop (Durdur) düğmesine basın). (S) TUŞUNA basıldığında, program kurutma sırasında iptal edilir. Programın sonlandırıldığı ekranda görüntülenen Drying stopped (Kurutma durduruldu) iletisiyle doğrulanır. Otoklava bir yazıcının veya başka bir çıkış ortamının bağlanmış olması ve Immediate output (Ani çıkış) ayarının yes (evet) olarak yapılmış olması durumunda, kayıt çıktısında Drying stopped (Kurutma durduruldu) iletisine yönelik bir gönderme yer alır. Sterilize edilmiş maddeleri çıkarma Bir programın sonunda görüntülenen Quit with button + ( + düğmesiyle çıkın) isteminin ardından (+) TUŞUNA basın. Kilidini açtıktan sonra kapıyı açabilir ve sterilize edilmiş maddeleri çıkarabilirsiniz. Tehlike! Sterilize edilmiş nesneleri otoklavdan çıkarırken bunların ambalajını kontrol edin. Ambalaj hasar görmüşse, nesneyi tekrar ambalajlayın ve yeniden sterilize edin. Kurallara uymamak, cihazların sterilize edilmemesi sonucunu doğurur. Bu, hastanın ve uygulama ekibinin sağlığını tehlikeye atar. Sterilize edilmiş maddeleri doğrudan programın sonunda otoklavdan çıkarmanız durumunda, sterilize edilmiş maddelerin üzerinde küçük miktarlarda damlalanmış nem bulunabilir. Otoklavdan çıkarıldıktan sonra 30 dakika içinde kuruması koşuluyla, kağıt poşetlerin ve şeffaf plastik sterilizasyon paketlerinin üzerinde bulunan az miktardaki su herhangi bir sakınca yaratmayacaktır. Sterilize edilmiş maddelerin saklanması Maksimum saklama ömrü ambalaja ve saklama koşullarına bağlıdır. Standartlara uygun şekilde ambalajlanan (toz geçirmeyen ortamda saklandığı varsayılır) sterilize edilmiş maddeler için bu süre en çok altı aydır. Kapalı bir cihaz dolabında toz geçirmezliği sağlanmıştır Pürüzsüz yüzeylerde hasarlara karşı korunmuştur Aşırı sıcaklık dalgalarına karşı korunmuştur Nemden korunmuştur (alkol, dezenfektan vb.) Saklama süresi, paket ambalajının türüne bağlıdır Seri dokümantasyonu Seri dokümantasyonu, başarıyla tamamlanmış bir sterilizasyon işleminin belgelenmesi açısından ve kalite güvencesinde zorunlu bir önlem olarak büyük önem taşımaktadır. Dahili depolama yaklaşık 40 günlük için yeterlidir. Dahili günlük belleğinin dolu olması durumunda, sonraki program başlatıldığında sırasıyla en eski günlüğün üzerine yazılacaktır. Tamamlanmış programların günlüklerini aşağıdaki çıkış ortamlarında depolayabilir ve buna uygun şekilde arşivleyebilirsiniz. Günlük yazıcısı MELAprint 42, CF kartındaki MELAflash CF Kart Yazıcısı MELAview / MELAwin yazılımı içeren MELAnet Kutusu, Bilgisayar, modem Lütfen ilgili cihazın kullanım kılavuzuna bakarak ilave aygıtları bağlama yöntemlerini ve otoklavda yapmanız gereken ayarları öğrenin. 7

8 Ayarlama tarihi ve saati Doğru seri dokümantasyonu için otoklav tarihinin ve saatinin düzgün şekilde ayarlanmış olması gerekir. Bunlar otomatik şekilde ayarlanmadığından, ilkbaharda ve sonbaharda her yıl yapılan ayarlamaları ("günışığından tasarruf") dikkate alın. (+) ve (-) TUŞLARINA aynı anda kısa süreyle basarak SETUP Menu Function ı (KURULUM Menüsü işlevi) seçin. (+) TUŞUYLA ilerleyerek ekrandaki Function: Date/ Time (İşlev: Tarih/Saat) iletisine gelin. Doğrulamak için (P) TUŞUNA basın. (+) veya (-) TUŞUNU kullanarak saat, dakika, saniye, gün veya ay gibi ayar olasılıkları arasından seçiminizi yapın. hour (saat) parametresini ayarlamak için onaylamak üzere (P) TUŞUNA basın. Bu değer (+) ve (-) TUŞLARIYLA artırılabilir veya azaltılabilir. Değeri depolamak için (P) Tuşuyla onaylayın. SETUP (Kurulum) Menüsü nden çıkmak için (S) 2x TUŞUNA basın. Duraklama süreleri Sterilizasyon odacığı sürekli olarak istenen sıcaklıkta tutulduğundan tek tek programlar arasında duraklama süreleri bırakılması gerekmemektedir. Kullanıma daha uzun süre ara verme İki haftadan uzun süren kullanıma ara verme sürelerinden sonra, Çabuk Program B yi kullanarak önce bir vakum testi ve ardından boş bir sterilizasyon gerçekleştirin. Kullanıma daha uzun süre ara verilmesi halinde aşağıdaki durumlar ortaya çıkabilir: Olay Olası sebep Çözüm yolu iletkenlik çok yüksek Kötü besleme suyu Besleme suyunu veya karışık yatak reçine taneciklerini bir MELAdem birimiyle değiştirin. Kapı açılamıyor Kapı contası, conta macunu yüzeyine yapışmış Otoklavı çalıştırın ve kapıyı güç uygulayarak çekin. Duraklamaların ardından, duraklama süresine bağlı olarak aşağıda belirtilen testleri uygulayın. Günlük kullanımdaki testler Vakum testi Rutin kullanımda haftalık, ilk başlatmada, iki haftadan uzun süren kullanılmama dönemlerinde ve hata durumunda Vakum testi programını (P) TUŞUNU kullanarak seçin ve (S) TUŞUNA basarak başlatın. Vakum testi basıncı elde edilene kadar odacık boşaltılacaktır. Bunu beş dakikalık bir eşitleme ve on dakikalık bir ölçüm süresi izler. Odacığın basıncındaki artış ölçüm süresi dahilinde ölçülür. Tahliye basıncı ile eşitleme süresi veya ölçüm süresi ekranda görüntülenir. Sızıntı oranının çok yüksek, diğer deyişle 1.3 mbar değerinin üzerine çıkması durumunda, ekranda buna uygun bir bildirim görüntülenir. Bowie & Dick testi Bowie & Dick testi, tekstil ürünleri gibi gözenekli materyallerin buhar penetrasyonunu doğrulama işlevini yerine getirir. Bu test, daha büyük miktarlarda tekstil ürününün sterilize edildiği durumlarda özellikle önerilir. Bowie&Dick testi programını (P) TUŞUNU kullanarak seçin ve (S) TUŞU ile başlatın. Helezon test maddesi sistemi MELAcontrol / Pro Test maddesi sistemi MELAcontrol / PRO hem bir gösterge, hem de bir seri denetleme sistemi olmaktadır. Bu bir test numunesinden, helezondan ve gösterge kayışından oluşur. "Kritik B" kategorisindeki cihazları sterilize ederseniz, MELAcontrol / PRO test numunesinin her sterilizasyon döngüsüne bir seri kontrolü olarak dahil edilmesi gerekmektedir. 8 Su kalitesini görüntüleme Çalışan bir program sırasında da olmak üzere, su kalitesi ekranının her zaman otoklavda açık durumda olmasını

9 sağlayabilirsiniz. Bunu yapmak için (-) TUŞUNU basılı durumda tutun. Hatalar Güvenli kullanım veya sterilizasyon güvenliği konularının güvencede olmaması durumunda hata iletileri görüntülenir. Bunlar otoklavın çalıştırılmasından kısa süre sonra veya bir program çalıştırıldığı sırada ekranda görüntülenebilir. Ekrandaki bir uyarı metniyle veya hata iletisiyle bağlantılı olarak gösterilen kullanım prosedürlerini yerine getirin. Bundan sonra otoklavı kullanmaya devam edebilirsiniz. İletilerin sürekli tekrarlanması durumunda bölgenizde bulunan uzman satıcınıza veya yetkili MELAG müşteri hizmetlerine başvurun. 9

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan vasıfsız bir çalışan olmamalıdır.

1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan vasıfsız bir çalışan olmamalıdır. Vertex MultiCure için Kullanım Talimatları 1.0. Genel Uyarılar: 1.1. Cihaz kullanılmadan önce bu kullanım kılavuzu dikkatle okunur. 1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Hızlı Yükleme Kılavuzu

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Hızlı Yükleme Kılavuzu Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Hızlı Yükleme Kılavuzu GÜVENLİK TALİMATLARI Lütfen kullanım öncesinde bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Detaylı

Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_

Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_ Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_20100518 GÜVENLİK TALİMATLARI Lütfen kullanım öncesinde bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığından

Detaylı

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu Pirinç Beyazlık Ölçer Kullanma Kılavuzu 2 Özellikler Ölçme Metodu : Yansıtmalı ölçüm Ölçülebilen Ürünler : Glütensiz Parlatılmış Pirinç, Glütensiz Esmer Pirinç, Glütensiz Yıkanmış pirinç, Glütenli Parlatılmış

Detaylı

Donanım Kurulum Kılavuzu

Donanım Kurulum Kılavuzu Paketi açma Tüm koruyucu malzemeleri çıkartın. Bu kılavuzdaki resimler benzer bir model içindir. Mevcut modelden farklılık göstermesine karşın, çalışma yöntemi aynıdır. Tüm koruyucu malzemeleri çıkartın.

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Inova Labs Hızlı Başlangıç Kılavuzu ŞİMDİ PİLİ DAHA FAZLA, KENDİSİ DAHA HAFİF! Şu modellerle kullanım içindir: XYC100B-SPT ve XYC-100B-PRO Başlarken Bu kılavuz, LifeChoice Activox Taşınabilir Oksijen Yoğunlaştırıcı

Detaylı

Donanım Kurulum Kılavuzu

Donanım Kurulum Kılavuzu Paketi açma Tüm koruyucu malzemeleri çıkartın. Bu kılavuzdaki resimler benzer bir model içindir. Mevcut modelden farklılık göstermesine karşın, çalışma yöntemi aynıdır. Ürünü bir Telefon Hattına Bağlama

Detaylı

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Hızlı Yükleme Kılavuzu Doküman ID: Synology_QIG_2BayCL_20090901 GÜVENLiİK TALiİMATLARI Lütfen kullanım öncesinde bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak

Detaylı

BULUMOUNT-3 OTOMATİK ELEKTRO HİDROLİK NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI

BULUMOUNT-3 OTOMATİK ELEKTRO HİDROLİK NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI BULUMOUNT-3 OTOMATİK ELEKTRO HİDROLİK NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI KULLANMA KILAVUZU BMS Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9

Detaylı

MELAquick 12+ Kompakt. Hızlı. Güçlü. MELAG Medical Technology Product Management Product Presentation Version: April 2011

MELAquick 12+ Kompakt. Hızlı. Güçlü. MELAG Medical Technology Product Management Product Presentation Version: April 2011 Kompakt. Hızlı. Güçlü. MELAG Medical Technology Product Management Product Presentation Version: April 2011 Dental enstrümanların hazırlanmasında karşılanması gereken ihtiyaçlar giderek artmaktadır. Sterilizasyon

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride yararlanmak

Detaylı

Kullanma Kılavuzu W455H

Kullanma Kılavuzu W455H Kullanma Kılavuzu W455H 438 9212-51 05.16 İçindekiler İçindekiler Genel... 5 Kontrol Paneli... 5 Kontrol düğmesi... 5 Ekran... 6 Ayar butonları... 6 Yıkama Programı... 7 Başlat Menüsü... 9 Başlat... 9

Detaylı

Nano-TiO2 Hava Temizleyici YH31XPTAA

Nano-TiO2 Hava Temizleyici YH31XPTAA Nano-TiO2 Hava Temizleyici YH31XPTAA KULLANMA KILAVUZU Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyunuz ve daha sonra başvurmak üzere saklayınız. Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

- TESTO 608 -H1/H2 - Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 608 -H1/H2 - Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 608 -H1/H2 - Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün: 1 2. Genel Bilgi Cihazı kullanmadan önce lütfen bu dokümanın tamamını dikkatlice okuyunuz. Gerekli olduğu

Detaylı

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151 Özellikler 400 mah kapasiteli, bakım gerektirmeyen ve uzun ömürlü batarya 500 Şarj batarya ömrü Yüksek ışık veren, enerji tasarrufu sağlayan, uzun ömürlü 15+1 LED 15 LED ve 1 LED aydınlatma şeklinde 2

Detaylı

DS409slim. Hızlı Yükleme Kılavuzu

DS409slim. Hızlı Yükleme Kılavuzu DS409slim Hızlı Yükleme Kılavuzu Güvenlik Talimatları Lütfen ürünü kullanmadan önce bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığından

Detaylı

ankastre ve setüstü ocak

ankastre ve setüstü ocak ankastre ve setüstü ocak İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri 5 Ocağınızın Kurulumu 6 Elektrik bağlantısı ve güvenlik 8 Gaz bağlantısı ve güvenlik 9 Gazlı Ocakların Gaz Tipine Göre Ayarlanması 10 Kumanda

Detaylı

BULUMOUNT-2 OTOMATİK ELEKTRO HİDROLİK NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI

BULUMOUNT-2 OTOMATİK ELEKTRO HİDROLİK NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI KULLANMA KILAVUZU BULUMOUNT-2 OTOMATİK ELEKTRO HİDROLİK NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI BMS Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No: 7-9 Başakşehir

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER Dikkat Cihazınızın yanlış kullanımı nedeniyle herhangi bir zarar gelmemesi için, cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. Özellikle cihazınızla ilgili güvenlik talimatlarını

Detaylı

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen GARANTİ 2 YIL Talimatlar Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları tamamen ve dikkatlice okuyun. Bu kılavuz cihazınızın bir parçasıdır. Bu

Detaylı

BMS 3000-OB DİJİTAL BRINELL SERTLİK ÖLÇME CİHAZI

BMS 3000-OB DİJİTAL BRINELL SERTLİK ÖLÇME CİHAZI BMS 3000-OB DİJİTAL BRINELL SERTLİK ÖLÇME CİHAZI KULLANMA KILAVUZU BMS Bulut Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi,Dolapdere Sanayi Sitesi Ada : 4 No : 7-9 Başakşehir / İSTANBUL

Detaylı

Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları. 1.0 Genel Uyarılar:

Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları. 1.0 Genel Uyarılar: Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları 1.0 Genel Uyarılar: 1.1 Cihaz kullanılmadan önce bu kullanım kılavuzu dikkatle okunur. 1.2 PolyCure 25 kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Talaş Nem Ölçüm Cihazı PCE-WT1N

Kullanım Kılavuzu Talaş Nem Ölçüm Cihazı PCE-WT1N PCE Teknik Cihazları Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Küçükçekmece / İstanbul Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi

Detaylı

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL Talimatlar Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları tamamen

Detaylı

Premium İç Mekan Enerji Ölçer, 3680W Türkçe Kullanım Kılavuzu

Premium İç Mekan Enerji Ölçer, 3680W Türkçe Kullanım Kılavuzu LogiLight EM0003 Premium İç Mekan Enerji Ölçer, 3680W Türkçe Kullanım Kılavuzu a. Güvenlik Uyarısı Premium Enerji Ölçeri sabit ve düzgün bir prize bağlayıp kullanın. Yanlış bir yerde kullandığınızda kırılmasına

Detaylı

Soğutma suyu doldurulması

Soğutma suyu doldurulması Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI! Soğutma sisteminde değişiklikler yapılırken soğutma sisteminin boşaltılması, yeniden doldurulması ve basınç testinin

Detaylı

TÜRKÇE KURULUM KILAVUZU

TÜRKÇE KURULUM KILAVUZU TÜRKÇE KURULUM KILAVUZU * CompactFlash(TM), bir A.B.D şirketi olan SanDisk Corporation a ait ticari bir markadır. İÇİNDEKİLER. BAŞLANGIÇTA YAPILAN KONTROLLER... () Kullanılacak olan kontrol kutusu... ()

Detaylı

D06F. Kurulum Kılavuzu. Basınç Düşürme Vanası

D06F. Kurulum Kılavuzu. Basınç Düşürme Vanası D06F Kurulum Kılavuzu Basınç Düşürme Vanası Güvenlik Kılavuzu: 1. Kurulum talimatlarına uyunuz. 2. Cihazı: Kullanım amacına uygun olarak İyi durumda iken Güvenliğe ve tehlike riskine ilişkin yapılması

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu

COOL-US Kullanma Kılavuzu COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Nem ve Sıcaklık ölçer Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İçindekiler 1. Güvenlik... 1 2. Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Fark Basınç Ölçüm Cihazı PCE-P01/05

Kullanım Kılavuzu Fark Basınç Ölçüm Cihazı PCE-P01/05 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Fark Basınç

Detaylı

LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TÜRKÇE LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI : ❶ ❷ ❶ ❷ ❸ ❸ ❶ ❷ ❸ i GÜVENLIK ÖNLEMLERI - ii iii iv LK-1900AN Serisini daha güvenli şekilde kullanmak için alınması

Detaylı

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli

Detaylı

KONTROL INVIKTA PAKET İÇERİĞİ. Duvara Montaj DİKKAT. 0000136972 rev. 1.0 1

KONTROL INVIKTA PAKET İÇERİĞİ. Duvara Montaj DİKKAT. 0000136972 rev. 1.0 1 KONTROL INVIKTA PAKET İÇERİĞİ A) "Kontrol Invikta" ph ve REDOKS ölçüm & kontrol cihazı B) Emiş Hortumu (2 m) PVC Kristal 4x6 C) Basma Hortumu (3 m) Polietilen D) Bağlantı vidası ( =6 mm) E) Emiş filtresi

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Beton Nemi Ölçer PCE-WP21

Kullanım Kılavuzu Beton Nemi Ölçer PCE-WP21 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Beton Nemi

Detaylı

KLOROFİL METRE SPAD-502 KULLANIM KILAVUZU

KLOROFİL METRE SPAD-502 KULLANIM KILAVUZU KLOROFİL METRE SPAD-502 TR KULLANIM KILAVUZU Klorofil metere SPAD-502 hafif kompak bir klorofil metredir. Bitkilerin bünyesinde bulunan klorofil miktarını tespit etmek için üretilmiştir. Bitkilerder bulunan

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/12 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması Alarm, LED Ekran Aç/kapa tuşu, Ölçüm değerleri Alarm değerlerini gösterir, fonksiyonlar ayarlanır Pil bölümü Daldırma probu 1 2. Genel Bilgi

Detaylı

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU PINAR EMAYE ISI GEREÇLERİ MERMER MADEN İNŞAAT SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. Organize sanayi Bölgesi 8. Cadde 26110 ESKİŞEIİR / TURKEY Tel :+ Tel + 90.222.236 00 91 Fax : 0.222.236 0032 e-mail : www.pinaremaye.c

Detaylı

SESSİZ SS Sessiz Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

SESSİZ SS Sessiz Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU SESSİZ SS 2400 Sessiz Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș SESSİZ SS 2400 Elektrikli Süpürge mizi seçtiğiniz

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK TALİMATLARI Genel Olarak; Lütfen, ürünü kullanmadan önce, bu ürünle beraber verilen dökümanları okuyun böylece güvenlik talimatlarını

Detaylı

Türkçe. Güvenlik bilgileri. Türkçe. DİKKAT: Bu ürünü şimşekli havalarda kurmayın ya da elektrik kablosu gibi bağlantılar yapmayın

Türkçe. Güvenlik bilgileri. Türkçe. DİKKAT: Bu ürünü şimşekli havalarda kurmayın ya da elektrik kablosu gibi bağlantılar yapmayın Bu kılavuzun içindekiler: Güvenlik bilgileri sayfa 53. Kurulum sorunlarını giderme sayfa 54. Daha geniş bilgi edinme sayfa 58. Güvenlik bilgileri Yalnızca bu ürünle birlikte verilen Lexmark güç kaynağını

Detaylı

Ayarlanabilir Anahtarlama Basıncı Özelliğine Sahip Fark Basınç Anahtarı

Ayarlanabilir Anahtarlama Basıncı Özelliğine Sahip Fark Basınç Anahtarı 930.8x Climair Ayarlanabilir Anahtarlama Basıncı Özelliğine Sahip Fark Basınç Anahtarı Kod No: B.11.2.1 Baskı Tarihi: 270510 Revizyon: 270510 İÇİNDEKİLER Kullanım Alanları...4 Montaj...4 Elektrik Bağlantıları...5

Detaylı

2 x M25, 1 x M20, 1 x M16 M25 bağlantı kiti ile ısıtma kablosunun üniteye doğrudan girişi

2 x M25, 1 x M20, 1 x M16 M25 bağlantı kiti ile ısıtma kablosunun üniteye doğrudan girişi DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Ortam algılama Enerji tasarrufu sağlayan donma önleme kontrol birimi Genel Kullanım alanı Normal alan, dış mekan Ortam çalışma sıcaklığı aralığı -20 C ila +40 C Besleme voltajı

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Elektrikli Cihazlarla İlgili Genel Güvenlik Talimatları

Elektrikli Cihazlarla İlgili Genel Güvenlik Talimatları Güvenlik Talimatları Bu cihaz sadece ev tipi kullanımlar içindir. Bu cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen güvenlik önerilerini ve kullanım talimatlarını

Detaylı

BULUMOUNT-1 NUMUNEYE ALMA BAKALİT PRESİ

BULUMOUNT-1 NUMUNEYE ALMA BAKALİT PRESİ KULLANMA KILAVUZU NUMUNEYE ALMA BAKALİT PRESİ BMS Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9 Başakşehir / İSTANBUL Tel : 0 212 671

Detaylı

TÜRKÇE AC-172N-1790 KURULUM KILAVUZU

TÜRKÇE AC-172N-1790 KURULUM KILAVUZU TÜRKÇE AC-7N-790 KURULUM KILAVUZU . ÖN AYARLI PANEL VE YARDIMCI TUTUCUNUN TUTUCU PLAKASININ DOĞRULANMASI Dikiş makinesini tesisinizde kurduktan sonra, ayarlayıcıları mutlaka ayarlayın ve dikiş makinesinin

Detaylı

Beichi. Kompakt Mama Sandalyesi. Kullanım Kılavuzu ÖNEMLİ! GELECEKTE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYIN! 1 Hoşgeldiniz

Beichi. Kompakt Mama Sandalyesi. Kullanım Kılavuzu ÖNEMLİ! GELECEKTE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYIN! 1 Hoşgeldiniz Beichi Kompakt Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu ÖNEMLİ! GELECEKTE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYIN! Beichi Üretici: Ningbo Beichi Baby Products Co., Ltd İthalatcı Firma : DOGAN DIS TICARET VE MUM A.Ş. Muhittin

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı

K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU

K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU MX MN AVG 1. ÖN BİLGİ Bu cihaz K-tipi termokupl ile ısı sensörü şeklinde çalışan dijital bir termometredir. Sıcaklık göstgergesi uluslararası 1990 standartlarına

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU D 100

KULLANIM KILAVUZU D 100 KULLANIM KILAVUZU D 100 DEXUN Tüm hakları saklıdır. DEXUN logosu EFOR DAY TUK LTD ye aittir.diğer tüm logo ve markalar sahiplerine aittir. Yazım ve baskı hatalarından DEXUN sorumlu değildir. DEXUN All

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR MODELLER: G11320SD / G11420SD G11520SD / G11540SD KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel

Detaylı

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.#

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# A. Mikrodalganızı Tanıyın Ankastre Mikrodalga Kullanma Kılavuzu Mod. MW7880 Digital Gösterge Mikrodalga/ Izgara/Kombo Defrost / Çözme Timer / Saat Durdurma Başlatma Yuvarlak

Detaylı

WL 02 GÖRÜNTÜLÜ-GÖRÜNTÜSÜZ ĐNTERKOM SĐSTEMĐ KULLANMA KILAVUZU

WL 02 GÖRÜNTÜLÜ-GÖRÜNTÜSÜZ ĐNTERKOM SĐSTEMĐ KULLANMA KILAVUZU WL 02 GÖRÜNTÜLÜ-GÖRÜNTÜSÜZ ĐNTERKOM SĐSTEMĐ KULLANMA KILAVUZU SĐSTEMĐ ÖZELLĐKLERĐ Sistem görüntülüyse kapı panelinden daire arandığında görüntülü telefon ekranı açılır, arayan görülür ve istenirse ahize

Detaylı

Türkçe. Güvenlik bilgileri. Türkçe

Türkçe. Güvenlik bilgileri. Türkçe Bu kılavuzda ele alınan konular: "Güvenlik bilgileri" sayfa 53. "Kurulum sorunlarını giderme" sayfa 54. "Daha fazla bilgi alma" sayfa 58. Güvenlik bilgileri Sadece bu ürünle birlikte sağlanan güç kaynağı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

421 A/B 510 B. Kullanma Talimatı

421 A/B 510 B. Kullanma Talimatı 421 A/B 510 B Kullanma Talimatı Giriş Bu talimatlar makineyi tanımanıza ve doğru bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. Makineyi kullanmadan önce talimatları okuyun. Teknik değişiklik yapma hakkımız

Detaylı

BESTPUMP Pistonlu Basınç Pompaları

BESTPUMP Pistonlu Basınç Pompaları 1 BESTPUMP Pistonlu Basınç Pompaları KULLANIM KILAVUZU GARANTİ BELGESİ SATIN ALDIĞINIZ POMPANIZI İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ. GARANTİ BELGENİZ POMPANIZIN HÜVİYETİDİR. SERVİSİNİZE BAŞVURMANIZ DURUMUNDA

Detaylı

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır.

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır. Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla uyduğundan

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

WT-02 HP KABLOSUZ ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

WT-02 HP KABLOSUZ ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU WT-02 HP KABLOSUZ ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU WT-02 HP, kablolu bağlantıya ihtiyaç duymadan, normal bir çalışma ortamında termostatla verici arasında 30 m.ye kadar radyofrekans iletişimi sağlayarak

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

BASINÇLI BUHAR İLE STERİLİZASYON

BASINÇLI BUHAR İLE STERİLİZASYON BASINÇLI BUHAR İLE STERİLİZASYON AYŞE ARI ayse.ari@anadolusaglik.org 2007 NİSAN STERİLİZASYON Tanı ve tedavi amaçlı bir uygulamada kullanılan medikal aletlerin yeniden kullanıma hazır hale getirilmesidir.

Detaylı

BULUPOL-3 ÇİFT DİSKLİ PLC KONTROLLÜ DİJİTAL ZIMPARALAMA VE PARLATMA CİHAZI

BULUPOL-3 ÇİFT DİSKLİ PLC KONTROLLÜ DİJİTAL ZIMPARALAMA VE PARLATMA CİHAZI KULLANMA KILAVUZU ÇİFT DİSKLİ PLC KONTROLLÜ DİJİTAL ZIMPARALAMA VE PARLATMA CİHAZI BMS Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9 Başakşehir

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

1 Paket. Kurma Kılavuzu. Renk Yönetimi LCD Monitörü. Önemli

1 Paket. Kurma Kılavuzu. Renk Yönetimi LCD Monitörü. Önemli Kurma Kılavuzu Renk Yönetimi LCD Monitörü Önemli Lütfen kendinizi güvenli ve etkin kullanıma alıştırmak için ÖNLEMLERİ, bu Kurma Kılavuzunu ve CD-ROM da yüklü olan Kullanım Kılavuzunu dikkatle okuyun.

Detaylı

Sıcaklık Kalibratörü Model 125

Sıcaklık Kalibratörü Model 125 - Sıcaklık Kalibratörü Model 125 - C F PROVA INSTRUMENTS INC. İçindekiler I. ÖN PANEL AÇIKLAMALARI... 1 II. ÇALIŞTIRMA TALIMATLARI... 6 1. SICAKLIK DEĞERI... 6 2. DAHILI VEYA HARICI SICAKLIK ÖLÇÜMÜ SEÇIMI...

Detaylı

* Kabloya asılarak,çekerek fişi prizden çıkarmayınız. Aksi taktirde kabloya zarar verebilir, yangın ve cihazın bozulmasına neden olabilirsiniz.

* Kabloya asılarak,çekerek fişi prizden çıkarmayınız. Aksi taktirde kabloya zarar verebilir, yangın ve cihazın bozulmasına neden olabilirsiniz. STP-131 MİNİ PRİNTER GÜVENLİK UYARILARI STP-131 termal yazıcıyı kullanırken aşağıdaki güvenlik talimatlarına uymanız gerekmektedir. Aşağıdaki kurallara uyulmaması ciddi yaralanmalara, hasarlara ve ölümlere

Detaylı

Gerekli kalite standartlarında üretilen M304641 tarınız medikal amaçlı kullanıma uygun değildir.

Gerekli kalite standartlarında üretilen M304641 tarınız medikal amaçlı kullanıma uygun değildir. ADE Elektronik Tartı Kullanımı Gerekli kalite standartlarında üretilen M304641 tarınız medikal amaçlı kullanıma uygun değildir. Bu kılavuz dikkat etmeniz gereken noktalar ve pratiklik açısından size yol

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İÇERİK 1. Güvenlik... 1 2. Genel Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

IAMP iamp1620 I iamp3020

IAMP iamp1620 I iamp3020 PHONIC iamp SERİSİ Profesyonel Dijital Amplifikatör iamp1620 I iamp3020 IAMP iamp1620 I iamp3020 Profesyonel Dijital Amplifikatör KULLANIM KILAVUZU ÖNCE GÜVENLİK! DİKKAT YANGIN veya ELEKTRİK ŞOKUNA NEDEN

Detaylı

iphone 6 Plus Ana Düğme Montaj Değiştirilmesi

iphone 6 Plus Ana Düğme Montaj Değiştirilmesi iphone 6 Plus Ana Düğme Montaj Değiştirilmesi iphone 6 Plus Ana Düğme Meclisi değiştirin. Yazan: Walter Galan GİRİŞ ev düğmesini düzeneğini değiştirmek için bu kılavuzu kullanın. Yalnızca telefonun orijinal

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 610 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 610 testo kısa kullanım kılavuzu 610 1. Koruma

Detaylı

Montaj kılavuzu. Soğutucu stop vanaları kiti EKRSVHTA

Montaj kılavuzu. Soğutucu stop vanaları kiti EKRSVHTA Montaj kılavuzu Soğutucu stop vanaları kiti EKRSVHTA EKRSVHTA Soğutucu stop vanaları kiti Montaj kılavuzu İÇINDEKILER Sayfa 1. Giriş... 1 2. Aksesuarlar... 1 3. Stop vanalarının montajı... 1 4. Stop vanalarının

Detaylı

Capture Pro Yazılımı. Başvuru Kılavuzu. A-61640_tr

Capture Pro Yazılımı. Başvuru Kılavuzu. A-61640_tr Capture Pro Yazılımı Başvuru Kılavuzu A-61640_tr Kodak Capture Pro Yazılımı'na Başlarken Bu kılavuz, kısa sürede başlamak için, Kodak Capture Pro Yazılımı'nın yüklenmesi ve başlatılmasına yönelik basit

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

Bataryanın şarj edilmesi: Batarya fabrikadan şarj edilmeden size gelmiştir. O nedenle kullanmadan once şarj etmelisiniz. 2-3 şarj işleminden sonar

Bataryanın şarj edilmesi: Batarya fabrikadan şarj edilmeden size gelmiştir. O nedenle kullanmadan once şarj etmelisiniz. 2-3 şarj işleminden sonar İÇİNDEKİLER Güvenlik Paket içeriği Bataryanın şarj edilmesi Bataryanın takılması Antenin Takılması Bel Kilisi Mikrofon kulaklık seti takılması Telsiz Şeması Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler Gelişmiş

Detaylı

Oluşabilecek her türlü riski önlemek için cihazı kullanmaya başlamadan önce bu talimatı dikkatlice okuyun.

Oluşabilecek her türlü riski önlemek için cihazı kullanmaya başlamadan önce bu talimatı dikkatlice okuyun. Kullanım Talimatı ECON EC-SERİSİ 1. Uyarı ve Güvenlik Önlemleri Oluşabilecek her türlü riski önlemek için cihazı kullanmaya başlamadan önce bu talimatı dikkatlice okuyun. Bu cihazı tehlikeli bölgelerde

Detaylı

BMW 5 Serisi, Bluetooth Hands-Free Telefon sistemi Değiştirilmesi

BMW 5 Serisi, Bluetooth Hands-Free Telefon sistemi Değiştirilmesi 1997-2003 BMW 5 Serisi, Bluetooth Hands-Free Telefon sistemi Değiştirilmesi Nasıl BMW E39 5 Serisi BMW Bluetooth telefon sistemi kurmak için. Bu kılavuz eski bir telefon sistemi ile donatılmıştır BMW,

Detaylı

KANAMA DURDURUCU TIBBİ CİHAZ

KANAMA DURDURUCU TIBBİ CİHAZ TM KANAMA DURDURUCU TIBBİ CİHAZ KULLANMA TALİMATI Türkiye Yetkili Satış ve Dağıtıcısı Eko-Zon Halk Sağlığı ve Çevre Danışmanlığı www.eko-zon.com.tr TM AÇIKLAMA: itclamp TM cerrahi müdahale yapılıncaya

Detaylı

LBX-0601. www.loobex.com

LBX-0601. www.loobex.com LBX-0601 www.loobex.com İÇERİK Giriş.2 Kullanma Talimatları 2 Temizleme Talimatları 4 Kireç Temizleme Talimatları..4 Cihaz Parçaları.5 Sorun Giderme 6 BUHARLI STERİLİZATÖR KURUTUCU - BEBEK MAMASI ISITICISI

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX EKMEK KIZARTMA MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX EKMEK KIZARTMA MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX EKMEK KIZARTMA MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Kendinden Ayarlı Ekmek Kılavuzu 5. Isıtma Düğmesi 2. Geniş Yuvalar 6. Defrost Düğmesi 3. Kontrol Kolu 7. İptal

Detaylı

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler,

Detaylı

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI İÇİNDEKİLER İNGİLİZCE 8 VERİ 13 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler dahil temel önlemleri daima alın : CİHAZI KULLANMADAN

Detaylı

- TESTO Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 625 - Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 - INDEX 1. GENEL BİLGİ... 3 2. BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR... 3 3. TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA

Detaylı

BULUMOUNT-4 NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI

BULUMOUNT-4 NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI BULUMOUNT-4 NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI KULLANMA KILAVUZU BMS Bulut Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9 Başakşehir / İSTANBUL-TURKEY

Detaylı

MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU

MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU OPKON OPTİK ELEKTRONİK KONTROL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Terazidere Mah.60.Yıl Cad.No:46 Kat:3 Bayrampaşa / İstanbul Tel:0212 501 48 63 Faks:0212 501 48

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM: Bu talimatın amacı çamaşır makinası, güvenli ve etkin çalışmasının yöntemlerini belirlemektir. Bu talimat Yemekhanemiz içerisindeki çamaşır makinasını kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK: Temizlik

Detaylı

4 ÇEKER DC 4300. Toz Torbalı Elektrikli süpürge KULLANIM KILAVUZU

4 ÇEKER DC 4300. Toz Torbalı Elektrikli süpürge KULLANIM KILAVUZU 4 ÇEKER DC 4300 Toz Torbalı Elektrikli süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș 4 ÇEKER DC 4300 Toz Torbalı Elektrikli Süpürge

Detaylı

STK6 KURUTMA KONTROL ÜNİTESİ KULLANMA KLAVUZU V1.1

STK6 KURUTMA KONTROL ÜNİTESİ KULLANMA KLAVUZU V1.1 STK6 KURUTMA KONTROL ÜNİTESİ KULLANMA KLAVUZU V1.1 STK6 KONTROL ÜNİTESİ TUŞ TAKIMI Bir numaralı program tuşu. Birinci programın parametrelerine ulaşmak için kullanılan tuştur. İki numaralı program tuşu.

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma sıcaklığı için kullanım kılavuzuna başvurun.

Detaylı

Cihazınızın Tanıtılması

Cihazınızın Tanıtılması GARANT 2 YIL Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. Cihazınızın Tanıtılması 1. Tutamak 2. Ön Kapak 3. Açma/Kapama Düğmesi 4. Devir Ayar Düğmesi

Detaylı