ALPAK TÜRKİYE AKARYAKIT İSTASYONLARI PROJE EMNİYET DEĞERLENDİRMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALPAK TÜRKİYE AKARYAKIT İSTASYONLARI PROJE EMNİYET DEĞERLENDİRMESİ"

Transkript

1 EK 5 ALPAK TÜRKİYE AKARYAKIT İSTASYONLARI PROJE EMNİYET DEĞERLENDİRMESİ Amaç Projenin, ilgili kanunlarda, ALPAK Standart ve SEÇ kurallarına uygunluğunu sağlamaktır. Planlanan her proje; ALPAK Yatırım, Satış ve SEÇ temsilcileri ile temsilcilerinden oluşan bir ekip tarafından incelemeye tabi tutulur. Projenin geleceği ekibin ortak kararıyla belirlenir. Genelde maliyeti USD dan yüksek olan ve/veya daha düşük olsa bile; yüksek risk taşıyan projeler için, yönetimin takdir yetkisi altında PED uygulanacaktır. Bodrum katı olan bir akaryakıt istasyonunda, yapılacak işin büyüklüğü ve önemi ne olursa olsun mutlaka, PED uygulanacaktır. Proje Emniyet Kontrolü nün Aşamaları : 1. Hazırlık Aşaması : Projeye başlamadan önce; saha vaziyet planı, uzaklıklar ve tesisatların kapasitesi gibi faktörlerin çevre kanunları ve ALPAK SEÇ Standartlarına uygunluğu, yukarıda belirtilen temsilciler tarafından oluşturulmuş bir ekip tarafından incelenir ve tam bir anlaşma ortamı sağlandığında projeye devam edilir. Bu aşamanın sonucunda, Hazırlık Aşaması Proje Emniyet Kontrol Formu doldurulur. 2. Uygulama Aşaması : Projeye devam kararı alındığı taktirde ekip; eğer ihtiyaç duyulursa, çevresel konular veya kanunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri, karşılaşılmış tehlikeli durumları ve doğal felaketlerle (deprem, yer kayması vb) oluşabilecek zemin değişikliklerini göz önünde bulundurarak, projeyi uygulama aşamasında tekrar değerlendirir. Bu aşama için hazırlanmış olan, Uygulama Aşaması Proje Emniyet Kontrol Formu doldurulur. Bu aşamada, ileride denetlenebilecek olan Projede Yapılan Değişiklikler Kayıt Defteri tutulmalıdır. 3. Teslim Aşaması : Yapılan iş bitirildikten sonra; proje alanı ekip tarafından ziyaret edilir ve yapılan tüm işler bir emniyet değerlendirmesine tabi tutularak, müteahhitin düzeltmesi gereken kusurlar belirlenir. Bu aşamada, müteahhit de bu değerlendirmeye iştirak etmelidir.ayrıca, inceleme ekibinin görüşlerine dayanarak bu istasyona özgü bir acil durum planı hazırlanmalıdır. Bu aşamada da, Teslim Aşaması Proje Emniyet Kontrol Formu doldurulur. 4. Proje Sonrası Aşaması : Bu aşama normal olarak, saha belirli bir süre, örneğin 6 ay kullanıldıktan sonra gerçekleştirilmelidir. Bu aşama; öğrenilen derslerin ilerideki projelerde kullanılmasını sağlamak, çalışma bütünlüğünü sağlamak için yapılmış olan dizayn ve işletme değişikliklerini gözden geçirmek, SEÇ raporları, bakım kayıtları, yasal konulara uygunluklar ve acil durum planlarının mevcudiyetlerini kontrol edebilmek açısından bir kontrol aracı olarak görülmelidir. Ekler : 1. Hazırlık Aşaması Proje Emniyet Kontrol Formu. 2. Uygulama Aşaması Proje Emniyet Kontrol Formu. 3. Teslim Aşaması Proje Emniyet Kontrol Formu. 4. Ek Liste

2 Ek 1 HAZIRLIK AŞAMASI PROJE EMNİYET KONTROL FORMU 1. PROJE BİLGİLERİ İstasyonun Adı Adresi Yapılacak İş Proje Başlama Tarihi Proje Bitiş Tarihi Proje Müdürü Toplantı Tarihi Toplantıya Katılanlar ( toplantı sonunda imzalanacaktır!) Yatırımlar SEÇ

3 PROJE KONTROLÜ evet hayır GÖRÜŞLER A ) İzinler 1. a. Vaziyet planı Belediye tarafından onaylanmış ve gerekli izin alınmış mıdır? 2. Yol / trafik emniyeti açısından, Karayolları veya Belediyeden Giriş/Çıkış izni alınmış mı 3. Belediyeden inşaat izni alınmış mıdır? 4. a. Valilikten izin alınmış mıdır? B ) b. Bu izin gerekli midir? İstasyonun Konumu 1. İstasyon ön cephesi, 40 m.den uzun mudur? ( şehiriçi tek yönlü yolda ) 2. İstasyon ön cephesi 55 m.den uzun mudur? ( şehiriçi çift yönlü yolda ) 3. İstasyon ön cephesi, 45 m.den uzun mudur? ( şehirlerarası tek yönlü yolda ) 4. İstasyon ön cephesi 75 m.den uzun mudur? ( şehirlerarası çift yönlü yolda ) 5. İstasyonun kavşağa olan uzaklığı nedir? Şehir içinde minimum 50 m. Şehirlerarası yollarda minimum 100 m. 6. İstasyonun yakınında askeri tesis, hastane, cami, okul vb. tesisler var mıdır? Varsa, ne kadar uzaklıktadır? 7. Shop ve tanklar, karayolları sınırından en az 25 m. uzaklıkta mıdır? 8. Akaryakıt pompaları, karayolları sınırından en az 5 m. uzaklıkta mıdır? 9. İstasyondan ve yoldan, giriş ve çıkışa doğru % 2 eğim mevcut mudur? 10. Her lift ve drenaj kanalı başına, en az 150 m2 park alanı mevcut mudur? 11. Her pompa başına, en az 150 m2 park alanı mevcut mudur? 12. Tank yerleşimi, trafik ve halkın emniyeti açısından uygun mudur? 13. İstasyonun toplam tank kapasitesi nedir? Tank başına maksimum lt Toplam maksimum lt 14. Her tankın maksimum kapasitesi ne kadar? Benzin / Dizel / LPG

4 PROJE KONTROLÜ evet hayır GÖRÜŞLER 15. Tanklar çift cidarlı mıdır? Tank çiftliği gerekli midir? 16. Tankların halka açık alanlara, demiryoluna ve arsa sınırlarına uzaklığı en az 10m. olmalıdır. 17. Mal hatları, çift veya tek cidarlı mıdır? 18. Havalandırmalar, komşular ve halka açık alanlar açısından emniyetli midir? 19. İstasyon elektrik tesisatı, ex- proof mudur? 20. ATG sistemi mevcut mudur? 21. Acil durum butonu mevcut mudur? 22. Shop binasında acil durum butonu varmıdır? 23. İstasyon sınırına-tanklara-akaryakıt borularına, bitişik olan komşu bodrum var mıdır? Durumu izah ediniz! Tanklardan / Mal hatlarından uzaklığı nedir? 24. Yönetmeliklere uygun miktarda yeşil alan mevcuttur. 25. Mevcut yangın emniyet sistemi uygun mudur? 26. Ön sahada pompacılar ve müşteriler için bir zorluk/engel var mı? 27. İstasyon drenajı Belediye ana kanalına bağlanmıştır. 28. Tanker, boşaltım yerine güvenli bir biçimde park edebiliyor mu? Özel önlemler alınması gerekli midir? 29. Tanker boşatım yeri, giriş/çıkışı uygun mudur 30. Acil durumlarda tanker, istasyonu hemen terkebilir mi? Herhangibir engel mevcut mu? 31. Kesilecek ağaç vs. var mı? İzin gerekli mi? 32. Yıkılacak bina vs. var mı? İzin gerekli mi? 33. Altyapı kontrolü Doğal gaz hatları Elektrik / telefon hatları Su / Kanalizasyon 34. Üstyapı kontrolu Yüksek gerilim hatları / Diğer

5 Ek 2 İNŞAAT AŞAMASI PROJE EMNİYET KONTROL FORMU 1. PROJE BİLGİLERİ İstasyon Adı Adresi Proje Müdürü Kontrol Tarihi Kontrol Ekibi ( kontrolü takiben imzalanacaktır!) Yatırımlar SEÇ Görüşler:

6 ÇALIŞMA ALANININ DURUMU evet hayır GÖRÜŞLER İstasyon Kontrolü 1. Ziyaretçi kayıt defteri kullanılmakta mıdır? 2. ALPAK personeli kayıt defteri mevcut mudur? 3. Operatörlerin ehliyetleri var mıdır? 4. Atelye (Emniyet) toplantı kayıtları var mıdır? 5. Risk değerlendirmeleri yapılmaktadır. 6. Çalışma Yöntem Bildirimi mevcuttur. 7. İlk yardım görevlisi ve malzemesi mevcuttur. 8. İş Öncesi Eğitimi ile ilgili kayıtlar mevcuttur. Proje Uygunluğu 1. İstasyon, projeye uygun olarak inşa edilmiş midir? Vaziyet planı mesafeleri nedir? 2. Proje değişiklikleri sahada uygulanmış mıdır? Çalışma Alanının Durumu 1. Çevresel değişimler / zemin değişiklikleri var mıdır? ( deprem / zemin kayması vs.) 2. İstasyonun genel durumu ve genel organizasyon tatminkar mıdır? 3. İş koordinasyonu yeterli midir? (İşletici-Müteahhit-Alliance-ALPAK iletişimi) 4. Çalışanlar Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanmakta mıdır ve emniyet pasaportları var mıdır? 5. Çalışma alanı temiz ve tertipli midir? 6. Acil Durum Telefonları mevcut mudur? 7. Yangın önlemleri alınmış mıdır? Yeterli sayıda yangın söndürücüsü var mıdır? 8. Gereken çevresel korunma önlemleri alınmış mıdır? 1. Bariyerler / İkaz işaretleri 2. Atık Yönetimi 3. Gürültü Sınırlaması 4. Halkın korunması / İstasyon güvenliği 9. Çalışma alanındaki çalışma koşulları emniyetli midir? 10. Çalışma alanına giriş ve çıkışla ilgili herhangi bir problem var mıdır?

7 ÇALIŞMA ALANININ DURUMU evet hayır GÖRÜŞLER 11. İş için gerekli Ekipman kullanılmakta ve gereken bakımı yapılmaktadır. 12. Komşulardan herhangi bir şikayet gelmiş midir? 13. Acil durum ve yangın ihbar butonları vardır. 14. İskeleler, sağlam ve etrafı korunmuş durumdadır. 15. Kazı alanları güvenli / kaymalara karşı önlem alınmış / etrafı çevrilmiştir. 16. Hareketli, dönen vs ekipman çalışanlardan ayrılmıştır. 17. Trafiği yönlendiren bir görevli vardır. 18. Kullanılan her alet ve ekipmanın sertifikası mevcuttur. 19. Hareketli vinç kontrol listesi mevcuttur. 20. Uygun trafik yönetimi sağlanmıştır. 21. Aşağıdaki İş İzinleri prosedürlere uygun şekilde verilmekte ve takip edilmektedir : Kalite Genel Çalışma İzni Elektrikli İşler Çalışma İzni Ateşli İşler Çalışma İzni Yüksekte Çalışma İzni Kapalı Alanlara (Emin) Giriş İzni Kazı İzni 1. Tanklar vaziyet planına uygun olarak yerleştirilmiştir ve standartlara uygundur; Dolum ağızları Havalandırmalar 2. Tank çitliği uygun malzeme ile doldurulmuştur ve Topraklama ATG Bağlantılar yapılmıştır. 3. Akaryakıt boruları vaziyet planına uygun biçimde konulmuştur. Kontrol ediniz; Bağlantılar Dolgu malzemesi 4. Montaj işleri iyi kalitededir.

8 ÇALIŞMA ALANININ DURUMU evet hayır GÖRÜŞLER 5. Kanopi vaziyet planına uygun olarak inşa edilmiştir ve iyi durumdadır. Kontrol et; Işıklı levhalar Su geçirmez çatı Dreyn boruları Işıklandırma 6. Ön Saha (Forecourt) yapı elemanları standartlara uygundur : Beton Dreynler Menholler Duvarlar 7. Pompalar emniyetli ve doğru monte edilmiştir; Elektrik bağlantıları Akaryakıt boru bağlantıları 8. Servis binaları; Temeller Taşıyıcı Kolon-Strüktür/duvarlar İç detaylar 9. Satış binası vaziyet planına uygundur; Temeller Taşıyıcı Kolon-Strüktür Duvarlar İç detaylar

9 Ek 3 İSTASYON TESLİM AŞAMASI PROJE EMNİYET KONTROL FORMU 1. PROJE BİLGİLERİ İstasyonun Adı Adresi Proje Müdürü Proje Başlama Tarihi Proje Bitiş Tarihi Yapım Süresi Kontrol Tarihi Kontrol Ekibi ( kontrol sonunda imzalanacaktır!) Yatırımlar SEÇ Yapılacaklar:

10 ÇALIŞMA ALANININ DURUMU evet hayır GÖRÜŞLER A) Genel 1. Tüm işler, ALPAK standartlarına ve yerel yönetmeliklere uygun biçimde tamamlanmıştır? 2. Atık yönetimi, ALPAK standartları ve resmi yönetmeliklere uygun biçimde uygulanmaktadır? B) Çevre 1. ALPAK istasyonunun sınırları, güvenli bir biçimde belirlenmiş midir? 2. Sınırlar, standartlara ve projeye uygun mudur? 3. Duvarlar iyi kalitede midir? C) Ön Saha (Forecourt) 1. Yaya yolları uygun, iyi durumda ve yayalar için emniyetli midir? 2. Yaya yolları sınırları belirlenmiştir. 3. İnşaat sırasında bozulan yeşil alanlar yeniden düzenlenmiş midir? 4. Yeşil alanlar projeye uygun mudur? 5. Tüm tank menhol kapakları takılmıştır. 6. Önsaha (Forecourt) projeye ve standartlara uygun olarak inşa edilmiştir. 7. Önsaha (Forecourt) yüzeyi pürüzsüz ve temizdir. D) Akaryakıt Sistemi 1. Tüm pompalar temiz, emniyetli, kontrol edilmiş ve çalışmaya hazırdır. 3. Tüm akaryakıt ürünleri, doğru yerlerde ve vaziyet planına uygundur. 4. Dispenser otomasyon sistemi yerine takılmıştır. 5. ATG ve korna-siren sistemi takılmıştır. 6. Tank taşma kontrolü(opv) takılmıştır. 7. Ürün isim etiketleri doğrudur. 8. Tank menholleri temizdir. 9. Tank menhol kapakları, standartlara uygun ve doğru monte edilmiştir. E) Altyapı 1. Elektrik,su ve telefon mevcuttur. 2. Mazgallar ve Ayırıcı mevcuttur,uygundur. 3. Drenaj sistemi çalışmaktadır. 4. Kanalizasyon sistemi bağlanmıştır. 5. Tüm elektrik menholleri izolelidir.

11 İSTASYON KONTROLÜ evet hayır GÖRÜŞLER F) Levhalar & Işıklandırma 1. Tüm levhalar mevcut ve ALPAK standartlarına uygundur; Fiyat Panosu Giriş-Çıkış Levhaları Sigara İçilmez Levhaları Pompa Adası Levhaları Diğerleri 2. Tüm levhalar temizdir 3. Işıklandırmalar iyi durumdadır G) Atık Alanı 1. Yeterli şekilde izole edilmiştir. 2. İyi bir şekilde ışıklandırılmıştır. 3. İyi bir şekilde tahliye edilmiştir. 4. Kamyon rampası mevcuttur! H) Kanopi 1. Kanopi, vaziyet planına uygun olarak inşa edilmiştir. 2. Kanopi temiz ve emniyetlidir. 3. Kanopi paslanmaz boya ile boyanmıştır. 4. Kanopi dreynleri temizdir. 5. Kanopi ve Helios amblem iyi durumdadır. 6. Kanopi levhaları mevcuttur. 7. Işıklı panolar temiz ve iyi durumdadır. 8. Kanopi ışıklandırması iyidir. 9. Mono Kolon veya Tek kolonlar temizdir. 10. Pompa adaları iyi durumdadır.

12 EK TESİSLER evet hayır GÖRÜŞLER A) Araç Yıkama 1. Araç yıkama makinesi emniyetli ve sorunsuz çalışır durumdadır. 2. Su geri dönüşüm sistemi mevcuttur! 3. Tüm ışıklı panolar iyi durumdadır. 4. Zemin iyi durumdadır. 5. Pencereler iyi izole edilmiştir. 7. Yükseklik ve diğer levhalar iyi durumdadır. 8. Işıklandırma sistemi mevcuttur. B) Jet-Wash Yıkama 10. Jet Wash yıkama makinası emniyetli ve iyi durumdadır. 11. Gerekli separatörler mevcuttur. 12. Drenaj çalışmakta olup, uygun durumdadır. 13. Işıklandırma sistemi uygundur. 14. Tüm ışıklı pano sistemi temiz ve iyi durumdadır. C) Servis Adası 1. Hava/Su ünitesi yerinde ve iyi durumdadır. 2. Zemin yüzeyi iyi durumdadır. 3. Işıklandırma mevcuttur! 4. Işıklı panolar iyi durumdadır. SHOP (DIŞ) evet hayır GÖRÜŞLER 1. Shop tavanı iyi durumda olup, standartlara uygundur. 2. Işıklı panolar iyi durumda ve temizdir. 3. Duvarlar ve sıvalar iyi kalitededir. 4. Kapalı Devre TV Sistemi (CCTV) mevcut ve vaziyet planına uygundur. 5. ALPAK Express- Shop ve diğer panolar iyi durumda ve temizdir. 6. Shop girişi temizdir ve çöp yoktur! 7. Tüm kapılar iyi durumdadır. 8. Giriş rampası mevcuttur ve yüzeyi kaymaz durumdadır. 9. Yangın alarm butonları mevcuttur! 10. Acil durum butonu mevcuttur.

13 SHOP (İÇ) evet hayır GÖRÜŞLER 1. Shop teçhizatı, vaziyet planına uygun monte edilmiştir. 2. Aşağıdaki teçhizat iyi durumdadır; Klima Buzdolapları Dondurma dolabı Fırın ATM Alarm ve kapalı devre TV 3. Shop ışıklandırma / panolar uygundur. 4. Tüm levha ve işaretler uygundur. 5. Asma tavan uygundur. 6. Tavan ışıkları uygundur. 7. Tüm tesisat, standartlara uygun biçimde takılmıştır. 8. Kasa, yerine uygun konumda yerleştirilmiş ve çalışmaktadır. 10. Koridorlarda levhalar (Acil Çıkış, Yangın Yönlendirme vb) mevcuttur 10. Zemin yüzeyi iyi durumda ve standartlara uygundur. 11. WC levhaları mevcuttur. 12. Menholler yalıtılmıştır WC ekipmanları tamamdır. 16. WC aynası mevcuttur. B) Arka Ofis 1. Tüm kapılar ve pencereler güvenlidir. 2. Kapı aksesuarları (kol, menteşe vb) hırdavat malzemesi tamamdır. 3. Zemin yüzeyi iyi durumdadır. 4. Asma tavan mevcuttur. 5. WC zemin ve duvarları iyi durumdadır. 6. Kasa mevcut olup, nakit para borusuna bağlıdır. 7. Büro eşyası ve masalar planına uygun biçimdedir. 8. Lavabo mevcuttur. 9. Lavabo duvarı su geçirmezdir. 10. Boyler mevcuttur. 12. Acil durum kapısı mevcuttur. 13. Acil durum ışıkları vardır. 14. Telefon ve bilgisayar kabloları takılmıştır. 15. Depo rafları uygun ve yüke dayanıklıdır. 16. Personel oturma yerleri mevcuttur 17. Yasal levhalar mevcuttur

14 Ek 4 EK LİSTE 1. PROJE BİLGİLERİ İstasyonun Adı Adresi Proje Müdürü Proje Başlama Tarihi Kontrol Tarihi Kontrol Ekibi ( kontrol sonunda imzalanacaktır!) Yatırımlar SEÇ Müteahhit Alınacak Önlemler:

15 EK LİSTE (SAĞLIK VE GÜVENLİK) evet hayır GÖRÜŞLER 1. Tüm pompalara ait sağlık, emniyet ve kullanım bilgileri mevcuttur. (Statik elektrik, Sigara içilmez, 16 yaşından küçük müşteriler vs.) 2. Yangın söndürücüler ulaşılabilir konumda ve çalışabilir durumdadır. 3. Araba yıkamadaki acil durum butonuna, görülebilir biçimde levha konmuştur Müşteri ikaz ve araç yükseklik levhaları, mevcut ve görülebilir konumdadır. 6. Raflardaki malların yüksekliği ne kadardır? 7. Paspaslar yerlerindedir (fast food alanları, giriş, vb.). 8. Temizleme sıvıları ve diğer kimyevi sıvılar uygun biçimde etiketlenmiştir. 9. Yakıtlar, araba yıkama ve temizleme maddelerinin MSDS leri mevcuttur 10. İlkyardım malzemesi ulaşılabilir konumda olup etiketleri mevcuttur 11. (SEÇ) Acil Durumlar Emniyet Bülteni asılmıştır!(alpak RTM tarafından) 12. Raporlama prosedürleri asılmıştır (kaza haberleşme zinciri, dökülmeler, üçüncü şahıslara verilen zararlar, vb). 13. Kazalar ve şirket malına zararlar ile ilgili bildiri ve yıkama şirket formları mevcuttur Koruyucu giyim eşyası, ulaşılabilir konumdadır (fosforlu ceket, koniler, eldiven, gözlük). 17. Motoru Durdurun ve Sigara İçilmez işaretleri, kolayca görülebilir konumda asılmıştır! Depo ve pompa adalarındaki teşhir rafları, görüşü engellemeyecek biçimde yerleştirilmiştir. 23. Dikkat Kaygan Zemin tabelası mevcuttur. 24. Acil durum telefonları mevcuttur. 25. Uygun seyyar merdivenler mevcuttur.

16 EK LİSTE (GÜVENLİK) evet hayır GÖRÜŞLER 1. Kasiyerler dışarıdan net bir şekilde görülmektedir. 2. Bu net görünümün; ağaçlar, bitkiler, vb. tarafından gölgelenmesi mümkün müdür? 3. Girilmesi istenmeyen yerlerde, tel örgüler / perdeler mevcuttur. 4. Trafik giriş/çıkışı, acil kaçış yollarını engellemekte midir? 5. Tesisler korunmaktadır (valfler, genel kapama, güç kutuları, telli haberleşme/uydular) Deponun çatı kapağı güvenlidir. 9. Mal sevkiyatı için bir prosedür mevcut mudur? 10. Dış kapılara uygun kademede güvenlik kontrolü uygulanmaktadır (durdurucular, otomatik kapama, kapı alarmı, vb.). 11. Müşterilerin bulunduğu alanlarda, yeterli aydınlatma mevcuttur (telefonlar,.) 12. Özürlü parkı güvenli bir yerdedir! 13. Binalarda ve park alanlarında, yeterli ikaz tabelası vardır (park edilmez, girmek yasak, vb.). 14. Personel / Müşteri parkı güvenlidir. 15. Ek güvenlik önlemlerini saptamak üzere, çevre nüfusu hakkında bir araştırma yapılmış mıdır? 16. Çöp alım noktası güvenlidir. 17. Ön giriş kapıları güvenlidir (elektrikli kilitler, vb.). 18. Arka kapı güvenlidir (gözetleme deliği, vb.). 19. Müdür gerekli yerlerin anahtarlarına sahiptir (kapılar, yazar kasa, kasa, güvenlik kilit kutusu, vb.)! 20. Soygunu engelleyici levhalar mevcuttur(acil durum haber verme, kasa nakit limiti, kasanın korunması, para ödemeden kaçma). 21. Işıklandırma üniteleri, binanın tüm cephelerini yeterli miktarda aydınlatmaktadır. 22. Bilgisayar ve kapalı devre TV sistemi için, yeterli güç (akü, jeneratör vb.) mevcuttur. 23. Arka ofis ve kasiyer için, akülü aydınlatma mevcuttur. 24. Kapalı devre TV odası güvenli ve kilitlenebilir konumdadır. 25. Bilgisayar bellek bilgileri, güvenli biçimde saklanmaktadır. 26. Güvenlik el kitabı mevcuttur. 27. Soygun önleme kitleri mevcuttur. 28. Satış kulübelerinin hoparlör sistemleri çalışır durumdadır. 29. Arka ofis kapısının güvenliği sağlanmıştır (gözetleme deliği, kapı sürgüsü, aynalı cam, dinlenme odasından çatı ulaşımı). 30. Güvenlik odasına; monitör, vcr ve multiplexer konulmuştur. 31. Satış alanına açılan kapı güvenlidir (kilit koruyucular).

17 EK LİSTE (GÜVENLİK) 32. Müdürün, halka açık tuvaletlerin personel tarafından da kullanımı ile ilgili bir planı var mıdır? 33. Saldırıyı durdurucu teçhizat, personele gerekli güvenliği sağlamaktadır. 34. Saldırı önleme camının, indirme - kaldırma mekanizması çalışmaktadır. 35. Satış kulübesi, satış alanından uygun bir biçimde ayrılmıştır. 36. Hoparlör ve acil durum listesi, ulaşılabilir konumdadır. 37. Pompa adalarındaki hoparlör sistemi, çalışmaktadır. 38. Kasiyer, tüm pompaları görebilir konumdadır. 39. Tüm pencereler engelsiz bir görüşe sahiptir. 40. Kapalı devre kameraları, uygun konumda yerleştirilmiştir. 41. Kasa emniyetli bir konumda olup, çalışmaktadır (anahtarlar, şifreler, değişim mekanizması). 42. Kasa zemine vidalanmıştır. 43. Kasa nakit miktarı, güvenlik sistemine uygundur. 44. Müdür kasayı, zaman geciktirici özelliklerden yararlanarak mıaçmaktadır? (çabuk kullanma anahtarı yok mudur?). 45. Yazar kasanın çekmeceleri anahtarlı olup, gerekli uyarılar mevcuttur 46. Genel tuvaletlere, hareket detektörleri yerleştirilmiştir. 47. Bu detektörler, aydınlatma panolarına bağlanmıştır. 48. Genel tuvaletlerin kapıları kilitlenebilmektedir. 49. Genel tuvaletler, binanın diğer kısımlarından ayrılmıştır. 50. Arka depolar / soğutucular, müşterilerden izole edilmiştir. 51. Güvenlik odaları veya kafesli muhafaza odaları mevcuttur (istenirse) 52. Acil durum çıkış kapılarının, kapalı devre TV kontrolü veya açıldığı taktirde haber veren alarm sistemleri mevcuttur. 53. Depolama alanında, acil durumlar için enerji kaynağı mevcuttur. 54. Ana ödeme noktasından ayrı, ikinci bir ödeme yeri var mıdır? Varsa, kapalı devre TV ile mi korunmaktadır? 55. Güneş ışığından dolayı renkli cam gerekli midir? Evet ise, kaliteli cam kullanılmış mıdır? 56. Tavandaki panolar arasına gizlenmiş kameralar var mıdır? 57. Teşhir rafları arkasında, gizlenilebileceği yüksekliktedir? 58. ATM güvenlidir! 59. Soğutucular ve Sigara Makinaları, kilitlenebilir yapıdadır. 60. Alkol ikaz levhası mevcuttur (kimlik sorulur, herkes kontrol edilebilir gibi). 61. Soğutucu alanından, kritik alanlara geçiş yasaklanmıştır! 62. Güvenlik önlemleri ve politikalar asılmıştır. 63. Güvenlik eğitim materyali mevcuttur (soygun video kaseti gibi). evet hayır GÖRÜŞLER

18 EK LİSTE (ÇEVRE) evet hayır GÖRÜŞLER 1. Taşma valfleri kapalı mı? 2. İstasyon Saha Görevlileri eğitim sertifikaları mevcuttur. Stage II Eğitim Sertifikası depo içine asılmıştır. 3. Günlük Stage II Kontrol Defteri mevcuttur. 4. Stage II kontrol raporu mevcuttur. 5. Tank ve boru hatları kontrol raporu mevcuttur. 6. ALPAK YAPI tank bildirimi ulaşılabilir konumdadır 7. Çevresel uygunluk dosyası mevcuttur. 8. Dökülmeye karşı mücadele malzemesi / emici materyal yeterli miktardadır. 9. Tank ölçüm çubuğu mevcuttur. ( İstediğiniz takdirde sayfa ilave edebilirsiniz! )

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi 4 Tedbir 03: Tarım Ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması Ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Hazırlayan Necdet DEMİR Tersane Kazaları ceza hukuk bilirkişisi Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Necdet DEMİR Kimdir? 1990 Yılı Yıldız Üniversitesi Endüstri

Detaylı

SAVEL SAVEL. www.savel.com.tr. Akaryakıt Otomasyon LPG CNG

SAVEL SAVEL. www.savel.com.tr. Akaryakıt Otomasyon LPG CNG SAVEL Akaryakıt Otomasyon LPG CNG SAVEL Savel Mobil İstasyon Çözümleri Serisi 10ft, 20ft,40ft ve 40ft-HC iso standartlarında CSC sertifikalı BIC-CODE lu istasyon çözümleri., akaryakıt dünyasına yeni bakış

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİRSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KURUM BİRİM DERSLİK, SALON, AMFİ, SEMİNER EĞİTİM SALONLAR İÇİN LİSTESİ FAALİYET ALANI TEHLİKE SINIFI BİLGİLERİ AÇIKLAMA Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Uygun Değilse Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme

Detaylı

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş Cam

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIK VE ÖĞRETİM ELEMANLARI BİNASI VE G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERSLİK VE LABORATUVAR

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

EN 15154-1 EN 15154-2

EN 15154-1 EN 15154-2 EN 15154-1 EN 15154-2 EN 15154-1 ACİL DUŞ Minimum Su Akışı: 60 lt / dak Yerden yükseklik: 2200 mm ± 100 mm Çekme kolu : Max.1750mm yukarıda Su Isısı: 15-37 o C arasında olmalıdır EN 15154-2 ACİL GÖZ YIKAMA

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi Tedbir 3: Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Sektör 3-3: Kanatlı

Detaylı

01 NİSAN 30 NİSAN 2017 FAALİYET RAPORU

01 NİSAN 30 NİSAN 2017 FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH AUTOPIA AVM 01 NİSAN 30 NİSAN 2017 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, SİTE YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Gökevler Mahallesi Adnan Kahveci Mahallesi

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 O İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirilmesi Yönetmeliği

Detaylı

EMNİYETLİ ÇALIŞMA YÖNTEMİ

EMNİYETLİ ÇALIŞMA YÖNTEMİ BÖLÜM 11A EMNİYETLİ ÇALIŞMA YÖNTEMİ Çalışma Yöntemi; aşağıda belirtilen 10 maddenin detaylı bilgilerini kapsamalıdır: 1.Genel Bilgiler İşi yapacak olan Şirketin / müteahhitin adı. Proje adı. Proje SEÇ

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ

ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ Elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının, acil durum aydınlatma ve yönlendirmesinin ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin, ilgili tesisat yönetmeliklerine

Detaylı

Buncefield (İngiltere)

Buncefield (İngiltere) Buncefield (İngiltere) Petrol Terminali Yangını (9.12.2005) Olayın analizi Nedenleri Etkileri Çıkarılacak dersler Kemal ÜÇÜNCÜ,Mayıs 2014 1/24 Buncefield terminal lokasyonu 2/24 Buncefield Yerleşim planı

Detaylı

ÇEVRE LİSANSI BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR. İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar EVET HAYIR

ÇEVRE LİSANSI BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR. İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar EVET HAYIR ÇEVRE LİSANSI BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR Tesisin Adı : Tesisin Adresi : Çevre Lisansının Konusu : Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama İlgili Yönetmelik : Ömrünü

Detaylı

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Birim Adı:.. Tarih :././... Birim Kodu:. Adresi : Telefon / Faks :... / Laboratuvar Tipi: L1 (.) L2 ( ) HSL Sorumlusu: Personel Durumu

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

İş Teftiş Tarafından LPG İstasyonları Denetimlerinde Tespit Edilen Noksanlar;

İş Teftiş Tarafından LPG İstasyonları Denetimlerinde Tespit Edilen Noksanlar; İş Teftiş Tarafından LPG İstasyonları Denetimlerinde Tespit Edilen Noksanlar; Tablo 6: Denetimlerde Tespit Edilen Noksan Hususlar SıraNo Noksan Hususlar Tespit Sayısı 1 Akaryakıt tankı çevresinde boşluklar

Detaylı

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME Bu dokümanda Mall Of İstanbul projesinin ofis bloğunun teknik şartnamesi tanımlanmaktadır. Teknik Şartname genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER. FORM, BELGE ve TUTANAKLAR

YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER. FORM, BELGE ve TUTANAKLAR YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER FORM, BELGE ve TUTANAKLAR YAPI DENETİM SÜREÇLERİ 1. PROJE KONTROL SÜRECİ 2. RUHSAT ALIM ve ONAY SÜRECİ 3. İNŞAAT YAPIM SÜRECİNİN BAŞLAMASI

Detaylı

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ DETAYLI İŞ PROGRAMI

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ DETAYLI İŞ PROGRAMI 1 1 ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ İŞİ 346 days Thu.09 Thu 18.0.16 346 days Thu.09 Thu 18.0.16 Thu.09 Thu.09 Thu.09 Thu.09 Thu 4.09.09 Thu 4.09.09 Thu 4.09.09

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK FAALİYETLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

ÖZEL GÜVENLİK FAALİYETLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ ÖZEL GÜVENLİK FAALİYETLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ ÖZEL GÜVENLİK BÜROLARI VE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN HİZMET VERDİĞİ ALANLAR İÇİN GENEL DURUMLAR zemin, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde tasarlanmış

Detaylı

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI DokNo:ENF.TL.29 Yayın tarihi:nisan 2013 Rev.Tar/no:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:ÖzelVitale Hastanesi ndeki özel birimlerde (ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, doğumhane ve laboratuarlar, ileri bakım

Detaylı

PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ.

PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ. PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ. AKARYAKIT TANKERİ 2013 A. GENEL BİLGİLER Akaryakıt tankerleri, gerek servis amaçlı gerekse kuruluşların istasyonlarında yer alan depoların ihtiyaçlarını

Detaylı

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK Laboratuar Tasarımı Genel Gereksinimler Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK 1. Genel Tehlikeli materyallerin kullanımı ve muhafazasının oluşturduğu riskler nedeni ile laboratuarlar ve laboratuar dışı aktivitelerin

Detaylı

BAKKAL, MARKET VE SÜPERMARKETLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

BAKKAL, MARKET VE SÜPERMARKETLER İÇİN KONTROL LİSTESİ BAKKAL, MARKET VE SÜPERMARKETLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış ve iç ve dış zeminler düzenli olarak kontrol Zeminde çökme, erime, engebe vb.

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKLİ KONTROLLER DÜZENLENECEK BELGE FORM ve RAPORLAR FİRMA ADI

İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKLİ KONTROLLER DÜZENLENECEK BELGE FORM ve RAPORLAR FİRMA ADI İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKLİ KONTROLLER DÜZENLENECEK BELGE FORM ve RAPORLAR FİRMA ADI İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATINDA YER ALAN KAYIT BELGE FORM ve RAPORLAR İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-4/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU Levha No Levha Temsili Resim Levha Boyutları (cm) Yükseklik x En UL-001 Makine, Alet ve Malzemelerinizi Özenli Kullanınız UL-002 Dikkat Tüpleri Bağlı Tut

Detaylı

IP66 SAHA PANOLARI 98

IP66 SAHA PANOLARI 98 98 IP66 SAHA PANOLARI IP 66 SAHA PANOLARI ÇİFT CİDARLI HARİCİ TİP SAHA PANOLARI Harici tip saha panoları; data transferi,otomasyon, tren kontrol, liman kontrol, otoyol trafik sinyalizasyon ve kontrol sistemi,

Detaylı

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :.

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :. TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: /. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :. Telefon / Faks : /.. TRSM Sorumlusu : TRSM Personeli: Psikiyatrist(.)Tabip ( ) Psikolog( ) Sosyal

Detaylı

ÇEVRECİ AKILLI BİNALAR

ÇEVRECİ AKILLI BİNALAR ÇEVRECİ AKILLI BİNALAR Yaşanan mekanda iş süreçlerinin otomasyonu sayesinde oluşturulan akıllı ev, kullanıcısına konfor, güvenlik, kullanım ve maliyet unsurlarında destek sağlar. Konfor ve güvenliğin yanı

Detaylı

OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 1- Okul bahçe kapılarının önüne kara yolları şube şefliği ile irtibata geçilerek OKUL GEÇİDİ TABELASIkonulmalıdır. Okul önünde Okul Geçidi

Detaylı

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 T.C. VE 2013 T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 : 2007/12937 her kademedeki personel sorumludur. r rapor Dr.Fuat OKTAY Ek : Yönerge (71 sayfa) - - - -Planlama v - - - - - - -Bilgi Sistemleri

Detaylı

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ HOŞGELDİNİZ İŞ KAZALARI Önlenebilir nedenlere bağlı olarak

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU A. STAJYER BİLGİLERİ B. İŞYERİ BİLGİLERİ Adı ve Soyadı:. Mesleği: Kimyager Staj süresi:5 gün(40 saat) 14-15-16-19-20 Mart 2012 Adresi:.. Telefon:0236 Faks:0236 E-posta...

Detaylı

KAPALI HACİMLERDE ÇALIŞMA

KAPALI HACİMLERDE ÇALIŞMA KAPALI HACİMLERDE ÇALIŞMA TORA PETROL Tank Temizliği Tank Otomasyon Sistemleri Tank delme & diş açma KAPALI HACİMLER Kapalı Hacim Tanımları Sürekli insan mevcudiyetinin olmadığı alanlar Sadece bir insan

Detaylı

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: /. Birim Adı: Tarih:././... Birim Kodu: Adresi :. Telefon / Faks : / ÇİM Sorumlusu : Personel Sayısı :Uzman Tabip ( ) Tabip ( ) Psikolog

Detaylı

FEZA Bandırma Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi Tanıtım Dosyası ALMATY INVESTMENT

FEZA Bandırma Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi Tanıtım Dosyası ALMATY INVESTMENT FEZA Bandırma Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi Tanıtım Dosyası ALMATY INVESTMENT Mayıs, 2015 Edincik, Bandırma 1 İçindekiler İçindekiler... 2 Yönetici Özeti... 3 1 TESİS GENEL TANITIMI... 4 1.1 Tesis

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA: 1/7

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA: 1/7 SAYFA: 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH LAVİNYA MARMARA 01 MART-31 MART 2017 AYLIK FAALİYET 1. GİRİ İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Batıköy mahallesi 512 ada 1 no lu parsel üzerinde kurulu LAVİNYA MARMARA

Detaylı

Savel. Akaryakıt Sistemleri & Otomasyonu. www.savel.com.tr

Savel. Akaryakıt Sistemleri & Otomasyonu. www.savel.com.tr Savel Akaryakıt Sistemleri & Otomasyonu www.savel.com.tr Akaryakıt dünyasını teknoloji ile buluşturuyoruz İÇERİK Şirket tanıtımı Faaliyet alanları Ürünler Otomasyon HAKKIMIZDA SAVEL Elektronik, kurucularının

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2 İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2 1.1 Genel... 2 1.2 Pompa İstasyonları Ön Raporlarının Hazırlanmasında Yapılacak Çalışmalar... 2 1.2.1 Jeoteknik Etütler... 2 1.2.2 Harita

Detaylı

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU 3 MUTLULUK DOLU Bilim Kent Meşe Evleri aileniz ve sevdiklerinizle birlikte güvenli ve mutlu, hayattan soyutlanmadan huzur içerisinde sürdürebileceğiniz bir yaşamın kapılarını aralıyor. 5 HUZURLU Bilim

Detaylı

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü 2013 Yılı Devam Eden Projeler Eğitim Yükseköğretim Sektörü YAKLAŞIK 400 YATAKLI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASI İLE MEVCUT HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASININ POLİKLİNİK BİNASI OLARAK

Detaylı

DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Tarih :././... Birim Adı:.. Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Deri ve Tenasül Hastalıklar Birim Sorumlusu : Personel

Detaylı

Ürün Tanıtım Dosyası

Ürün Tanıtım Dosyası Ürün Tanıtım Dosyası 12.08.2016, İstanbul İçindekiler 1 Ünite Tipleri... 3 1.1 Tehlikeli Atık Geçici Depolama Üniteleri... 3 1.2 Tehlikesiz Atık Geçici Depolama Alanı... 3 2 Emici Ürünler (Opsiyonel)...

Detaylı

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ Bu yöntem, depolama tankında yada boru hatlarında oluşan bir sızıntının akustik yöntem ile tespitine yönelik muayene tipidir. Muayenedeki amaç basınç (vakum) altındaki

Detaylı

ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ Sinan Akduman İSG UZMANI

ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ Sinan Akduman İSG UZMANI ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ İSG UZMANI 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri Programı Programın İçeriği Tanışma ve Program Hakkında Bilgilendirme Okullarımızdaki

Detaylı

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ 1/5 1.AMAÇ: : Hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel sağlık tesisinin oluşturulması, tehlike ve risklerin azaltılıp kontrol altına alınması, kazaların ve yaralanmaların

Detaylı

SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Tarih :././... Birim Adı:.. Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Sıtma Birim Sorumlusu : Personel Durumu : Uzman Hekim (...) Doktor ( ) Psikolog

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR 1. Kırım, Sökme ve Temizlik Zemin katta duvarda yer alan ahşaplar sökülecek, projeye

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

Acil Aydınlatma Kullanım Kılavuzu

Acil Aydınlatma Kullanım Kılavuzu Acil Aydınlatma Kullanım Kılavuzu Acil Aydınlatma Sistemi Acil Aydınlatma Sistemi Şehir şebekesi veya benzeri bir dış elektrik beslemesinin arıza sebepli kesilmesi, yangın - deprem gibi sebeplerle bina

Detaylı

. RĠSK DEĞERLENDĠRME ÖN FORMU

. RĠSK DEĞERLENDĠRME ÖN FORMU Analiz Ekibi: Sıra No Tehlikeli Durum/DavranıĢ Olası Sonuç/RĠSK Mevcut Önlemler Olasılık RĠSK BĠLEġENLERĠ ġiddet Derecesi Risk Derecesi Önlem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sıra No 1 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

YEMEKHANE HİZMETLERİ DENETLEME FORMU

YEMEKHANE HİZMETLERİ DENETLEME FORMU Doküman No: MUT.FR.03 Yayın Tarihi: 18.09.2007 Revizyon Tarihi: 16.05.2013 Revizyon No: 02 Sayfa: 1 / 5 Değerlendirilen Firma Adı: Değerlendirme Ekibi: Tarih: BİNA VE YERLEŞİM Evet Hayır Açıklama 1. Üretim

Detaylı

IP55 FİBER NODE/UPS SAHA DOLABI TEKNİK ŞARTNAME

IP55 FİBER NODE/UPS SAHA DOLABI TEKNİK ŞARTNAME IP55 FİBER NODE/UPS SAHA DOLABI TEKNİK ŞARTNAME IP55 FİBER NODE/UPS SAHA DOLABI TK: TKS-DLP-03 1 IP55 FİBER NODE/UPS SAHA DOLABI PERSPEKTİF 2 IP 55 Fiber Node/UPS Saha Dolabı Teknik Özellikleri Ürün Ölçüleri:

Detaylı

Hasta Kayıt Birimi 2

Hasta Kayıt Birimi 2 ÖRNEK UYGULAMALAR 1 Hasta Kayıt Birimi 2 Hasta Kayıt Biriminde Yeterli Oturma Grupları 3 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Öncelikli Oturabilmeleri 4 5 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MOBİL AKARYAKIT TANKERİ İKMAL MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MOBİL AKARYAKIT TANKERİ İKMAL MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MOBİL AKARYAKIT TANKERİ İKMAL MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN

Detaylı

KİMYASALLARIN GÜVENLİ DEPOLANMASI (Toplam 3 Bölüm) Bölüm:1

KİMYASALLARIN GÜVENLİ DEPOLANMASI (Toplam 3 Bölüm) Bölüm:1 KİMYASALLARIN GÜVENLİ DEPOLANMASI (Toplam 3 Bölüm) Bölüm:1 HURİYE KUMRAL KİMYA Y. MÜH. Huriye Kumral 1 TEHLİKELİ MADDE Tehlikeli maddeler içerisinde bulunan formülasyonlarla kişiyi ve çevreyi zarara uğratma

Detaylı

MÜGE APARTMANI FENERBAHÇE

MÜGE APARTMANI FENERBAHÇE MÜGE APARTMANI FENERBAHÇE PROJE Tablo gibi ince ince işlendi. Müge Apartmanı'nın zarifliği ve yüksek tasarım kalitesi ilk adımda hissediliyor ve her adımda karşınıza çıkıyor. Müge Apartmanı'nda sizi ince

Detaylı

KİMYASAL MADDE ÜRETEN, DEPOLAYAN TESİSLERDE İŞ KAZASI, YANGIN VE PATLAMALARI ÖNLEMENİN EN ÖNEMLİ MEDODU RİSK BAZLI İŞ VE ATEŞ İZNİ FORMU DÜZENLENMESİ

KİMYASAL MADDE ÜRETEN, DEPOLAYAN TESİSLERDE İŞ KAZASI, YANGIN VE PATLAMALARI ÖNLEMENİN EN ÖNEMLİ MEDODU RİSK BAZLI İŞ VE ATEŞ İZNİ FORMU DÜZENLENMESİ KİMYASAL MADDE ÜRETEN, DEPOLAYAN TESİSLERDE İŞ KAZASI, YANGIN VE PATLAMALARI ÖNLEMENİN EN ÖNEMLİ MEDODU RİSK BAZLI İŞ VE ATEŞ İZNİ FORMU DÜZENLENMESİ Celal TOPRAKÇI Kimya Mühendisi, İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

ISTEC BİNA DIŞI (ESW-CMO) VE BİNA İÇİ (ESW-CMI)

ISTEC BİNA DIŞI (ESW-CMO) VE BİNA İÇİ (ESW-CMI) İŞÇİ SAĞLIĞI TEÇHİZATI www.ist.com.tr info@ist.com.tr TEL: 0312 384 13 00 FAX: 0312 341 73 03 ISTEC BİNA DIŞI (ESW-CMO) VE BİNA İÇİ (ESW-CMI) KABİNLİ İZOLASYONLU ISITMALI ACİL DUŞ SİSTEMLERİ İST Kabinli

Detaylı

YANGIN RİSKİNİN MİNIMİZE EDİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER. 1) Ambalaj emteası depoları binadan ayrı güvenli mesafede duvarları ve

YANGIN RİSKİNİN MİNIMİZE EDİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER. 1) Ambalaj emteası depoları binadan ayrı güvenli mesafede duvarları ve X- ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN TİC A.Ş. / TÜRKİYE 19/09/2005 Tarihinde yangın sonrası yapılan incelemelerde elde edilen eksiklikler aşağıda yazılıdır. Yangın iki ayrı ambalaj deposunda farklı zamanlarda yaşanmıştır.

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNESİ / BULAŞIK MAKİNESİ KURUTMA MAKİNESİ BUZDOLABI

ÇAMAŞIR MAKİNESİ / BULAŞIK MAKİNESİ KURUTMA MAKİNESİ BUZDOLABI Su giriş bağlantıları Tahliye bağlantısı Gerektiği durumlarda uzun su giriş hortumu / uzun tahliye hortumu (İlk 30 gün içerisinde) ÇAMAŞIR MAKİNESİ / BULAŞIK MAKİNESİ Musluk temini ve montajı Temiz su

Detaylı

YAPI GENEL: ISI, SU ve SES YALITIMI:

YAPI GENEL: ISI, SU ve SES YALITIMI: Bu doküman, Ege Yapı Ltd. Şti İz Park Projesi nin mahal listesini tanımlanmaktadır. Mahal listesi; A blok a ait genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) "A Tipi" Muayene Kuruluşu Akreditasyon No Adresi Mavievler Mah. Sancak Sok. No11 Küçükyalı Maltepe 34854 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel Faks E-Posta Website 0 216 518 02

Detaylı

TÜNEL PROJELERĐ DENEYĐMLERĐMĐZ

TÜNEL PROJELERĐ DENEYĐMLERĐMĐZ TÜNEL PROJELERĐ DENEYĐMLERĐMĐZ Tünel Kontrol Sistemlerinin ( SCADA) Genel Tanımı SCADA terimi Supervisory Control And Data Acquisition kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuştur. Türkçe ye Danışmalı

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden - levha, - renk, - sesli ve/veya ışıklı sinyal, - sözlü iletişim ya da el kol işareti yoluyla

Detaylı

Ürün Kodu Genişlik Yükseklik Boş Ağırlık : A22 : 2.550 mm : 3.550 mm : 2.100 ~ 2.500 kg Geometrik Hacim : 8 10-12 16 20 26.000 l. (Kamyon tipine göre) Bölme Sayısı : 1 ~ 5 (Kamyon tipine göre) Tank Kodu

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-5/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-5/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi EKLER EK 12UY0106-5/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri-2

Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yağmurlama sistemi Amaç Yangına erken tepki verilmesinin sağlanması Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi Sistem hangi elemanlardan oluşur? Yağmurlama başlıkları

Detaylı

BİLGİ NOTU. Adresi / Konumu

BİLGİ NOTU. Adresi / Konumu BİLGİ NOTU Taşınmaz İNEBOLU LİMANI Adresi / Konumu İnebolu Limanı, Karadeniz bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde yer alan Kastamonu ilinin, Karadeniz kıyısındaki ilçelerinden birisi olan İnebolu İlçesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İlk yardım, İmo işaretleri, ingilizce işaretler, çeşitli levhalar SAYFA:30-31

İÇİNDEKİLER. İlk yardım, İmo işaretleri, ingilizce işaretler, çeşitli levhalar SAYFA:30-31 İÇİNDEKİLER KiŞİSEL KORUNMA VE EMİR LEVHALARI Kafa Koruma - Baret/ Göz Koruma/ Emniyet Kemeri/ Kulak Koruma/ Yüz Koruma/ Toz - Gaz Maskesi/ El Koruma/ Ayak Koruma/ İş Elbisesi/ Göz ve Vücut Duşu/ Diğer

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

Ekip Lideri Performans Değerlendirme Formu

Ekip Lideri Performans Değerlendirme Formu Market Evet Haber Puan Temizlik 0 Market rafları temiz mi? Market rafları düzenli mi? Market zemini temiz mi? Market zemini düzenli mi? Market camları temiz mi? Cam afişleri düzenli mi? Market tavanı temiz

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi 1 Tedbir 103: Tarım Ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması Ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına

Detaylı

PERİYODİK KONTROL NEDİR?

PERİYODİK KONTROL NEDİR? PERİYODİK NEDİR? 25 Nisan 2013 perşembe tarihinde yayınlanan İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereğince 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren

Detaylı

01. Fizikî koşullarının (havalandırma, aydınlatma, hizmet alanının vb.) durumu;

01. Fizikî koşullarının (havalandırma, aydınlatma, hizmet alanının vb.) durumu; A) Sağlık Ve Temizlik Durumu 01. Fizikî koşullarının (havalandırma, aydınlatma, hizmet alanının vb.) durumu; ( ) Yeterli ( ) Yeterli Değil 02. Tezgâhın üzeri mermer, fayans, paslanmaz çelik veya benzeri

Detaylı

MUTFAK VE DEPOLAMA YAPILAN BİRİMLERDE YAPILACAK ANA KONTROL FORMU (AYLIK RUTİN KONTROLLERDE KULLANILACAKTIR)

MUTFAK VE DEPOLAMA YAPILAN BİRİMLERDE YAPILACAK ANA KONTROL FORMU (AYLIK RUTİN KONTROLLERDE KULLANILACAKTIR) MUTFAK VE DEPOLAMA YAPILAN BİRİMLERDE YAPILACAK ANA KONTROL FORMU (AYLIK RUTİN KONTROLLERDE KULLANILACAKTIR) A.DEPOLAMA ALANLARI TARİH: I.SOĞUK DEPOLAMA EVET HAYIR 1- Soğuk depo ve / veya buzdolabı var.

Detaylı

T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE

Detaylı

KUAFÖRLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

KUAFÖRLER İÇİN KONTROL LİSTESİ KUAFÖRLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç ve dış zeminler (salon girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme,

Detaylı

A-B BLOK 245 75 67 142 103 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 75 77 152(%59) 104

A-B BLOK 245 75 67 142 103 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 75 77 152(%59) 104 SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH VETRO CİTY RESİDENCE 01 OCAK 2016 31 OCAK 2016 AYLIK 1. GİRİŞ İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1992 Sokak 1239 ada 16.parsel olarak kayıtlı üzerinde

Detaylı

Sayın Leyla Hanım, Özgün Gıda San.Tic.Ltd.Şti KABA İŞLER

Sayın Leyla Hanım, Özgün Gıda San.Tic.Ltd.Şti KABA İŞLER Sayın Leyla Hanım, İnşaatı devam etmekte olan Trabzon Marin City Projesi nde 2. parsel de bulunan B blok etabıyla ilgili güncel ilerleme raporunu bilgilerinize rica ederiz. Özgün Gıda San.Tic.Ltd.Şti KABA

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Muayene Alanı Muayene Türü Standard / Şartname Kazanlar İmalat süreci kontrolü ASME Sec.I, EN 12953, EN 12952, API 534, EN 303-2, EN 303-3,

Detaylı

AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK

AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK ABD nin Los Angeles kentindeki Afet Yönetim Merkezi nin bir örneği olarak yapılan AKOM da bütün sistem 3 yedeklidir ve akıllı bina olarak inşa edilmiştir. İki farklı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ. Proje ve Uygulama Denetçisi (Elektrik) Eğitim Notu

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ. Proje ve Uygulama Denetçisi (Elektrik) Eğitim Notu İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Proje ve Uygulama Denetçisi (Elektrik) Eğitim Notu İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN TANIMI Çalışanların sağlıklı ve güvenli çalışmaları için alınması gereken önlemler dizisidir. İşyerlerinde

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

RİSK DEĞERLENDİRMESİ SKORU SINIFI DEĞERLENDİRMESİ DEĞ. TARİHİ İLK DEĞ. BÖLÜM FAALİYET İLK FOTOGRAF TANIMI M-1 Kıyma makinesinde Kıyma çekilmesi Kıyma Makinesi Et Besleme Noktası El Girecek Genişlikte Olması Kıyma Makinesine

Detaylı

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası 2012 KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası Konya Karapınar da yapılması planlanan 300 Kişilik Öğrenci yurduna ait genel bilgi ve maliyet çalışması Halil ATLI ESEER İNŞAAT 03.02.2012

Detaylı

Sağlam Yenilikçi Güvenli. Depolama Sistemleri. RIDGID KNAACK, şantiye ve endüstriyel alet ve malzeme depolama çözümlerinde dünya lideridir.

Sağlam Yenilikçi Güvenli. Depolama Sistemleri. RIDGID KNAACK, şantiye ve endüstriyel alet ve malzeme depolama çözümlerinde dünya lideridir. Depolama Sistemleri RIDGID KNK Profesyonel Depolama Sistemleri D nin başta gelen profesyonel depolama ekipmanı geliştiricisi olan Knaack Manufacturing ompany, inşaat ve sanayi sektörlerinde kullanılmak

Detaylı

BİNA TURU KONTROL VE İYİLEŞTİRME FALİYETLERİ FORMU KOD :TSY.FR.09 YAYIN TAR.:EYLÜL 2012 REV.TRH.: REV.NO : SAYFA NO : 1/10

BİNA TURU KONTROL VE İYİLEŞTİRME FALİYETLERİ FORMU KOD :TSY.FR.09 YAYIN TAR.:EYLÜL 2012 REV.TRH.: REV.NO : SAYFA NO : 1/10 BİNA TR KONTROL VE İYİLEŞTİRME FALİYETLERİ FORM KOD :TSY.FR.09 YAYIN TAR.:EYLÜL 2012 REV.TRH.: REV.NO : SAYFA NO : 1/10 Bina Turunun Düzenlendiği alan : Kontrol Tarihi : TEMİZLİK BAHÇE ÇATI MTFAK DENETİM

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi 1. Sınıf gayri sıhhi müessese Çalışma Ruhsatı Faaliyet

Detaylı