ALPAK TÜRKİYE AKARYAKIT İSTASYONLARI PROJE EMNİYET DEĞERLENDİRMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALPAK TÜRKİYE AKARYAKIT İSTASYONLARI PROJE EMNİYET DEĞERLENDİRMESİ"

Transkript

1 EK 5 ALPAK TÜRKİYE AKARYAKIT İSTASYONLARI PROJE EMNİYET DEĞERLENDİRMESİ Amaç Projenin, ilgili kanunlarda, ALPAK Standart ve SEÇ kurallarına uygunluğunu sağlamaktır. Planlanan her proje; ALPAK Yatırım, Satış ve SEÇ temsilcileri ile temsilcilerinden oluşan bir ekip tarafından incelemeye tabi tutulur. Projenin geleceği ekibin ortak kararıyla belirlenir. Genelde maliyeti USD dan yüksek olan ve/veya daha düşük olsa bile; yüksek risk taşıyan projeler için, yönetimin takdir yetkisi altında PED uygulanacaktır. Bodrum katı olan bir akaryakıt istasyonunda, yapılacak işin büyüklüğü ve önemi ne olursa olsun mutlaka, PED uygulanacaktır. Proje Emniyet Kontrolü nün Aşamaları : 1. Hazırlık Aşaması : Projeye başlamadan önce; saha vaziyet planı, uzaklıklar ve tesisatların kapasitesi gibi faktörlerin çevre kanunları ve ALPAK SEÇ Standartlarına uygunluğu, yukarıda belirtilen temsilciler tarafından oluşturulmuş bir ekip tarafından incelenir ve tam bir anlaşma ortamı sağlandığında projeye devam edilir. Bu aşamanın sonucunda, Hazırlık Aşaması Proje Emniyet Kontrol Formu doldurulur. 2. Uygulama Aşaması : Projeye devam kararı alındığı taktirde ekip; eğer ihtiyaç duyulursa, çevresel konular veya kanunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri, karşılaşılmış tehlikeli durumları ve doğal felaketlerle (deprem, yer kayması vb) oluşabilecek zemin değişikliklerini göz önünde bulundurarak, projeyi uygulama aşamasında tekrar değerlendirir. Bu aşama için hazırlanmış olan, Uygulama Aşaması Proje Emniyet Kontrol Formu doldurulur. Bu aşamada, ileride denetlenebilecek olan Projede Yapılan Değişiklikler Kayıt Defteri tutulmalıdır. 3. Teslim Aşaması : Yapılan iş bitirildikten sonra; proje alanı ekip tarafından ziyaret edilir ve yapılan tüm işler bir emniyet değerlendirmesine tabi tutularak, müteahhitin düzeltmesi gereken kusurlar belirlenir. Bu aşamada, müteahhit de bu değerlendirmeye iştirak etmelidir.ayrıca, inceleme ekibinin görüşlerine dayanarak bu istasyona özgü bir acil durum planı hazırlanmalıdır. Bu aşamada da, Teslim Aşaması Proje Emniyet Kontrol Formu doldurulur. 4. Proje Sonrası Aşaması : Bu aşama normal olarak, saha belirli bir süre, örneğin 6 ay kullanıldıktan sonra gerçekleştirilmelidir. Bu aşama; öğrenilen derslerin ilerideki projelerde kullanılmasını sağlamak, çalışma bütünlüğünü sağlamak için yapılmış olan dizayn ve işletme değişikliklerini gözden geçirmek, SEÇ raporları, bakım kayıtları, yasal konulara uygunluklar ve acil durum planlarının mevcudiyetlerini kontrol edebilmek açısından bir kontrol aracı olarak görülmelidir. Ekler : 1. Hazırlık Aşaması Proje Emniyet Kontrol Formu. 2. Uygulama Aşaması Proje Emniyet Kontrol Formu. 3. Teslim Aşaması Proje Emniyet Kontrol Formu. 4. Ek Liste

2 Ek 1 HAZIRLIK AŞAMASI PROJE EMNİYET KONTROL FORMU 1. PROJE BİLGİLERİ İstasyonun Adı Adresi Yapılacak İş Proje Başlama Tarihi Proje Bitiş Tarihi Proje Müdürü Toplantı Tarihi Toplantıya Katılanlar ( toplantı sonunda imzalanacaktır!) Yatırımlar SEÇ

3 PROJE KONTROLÜ evet hayır GÖRÜŞLER A ) İzinler 1. a. Vaziyet planı Belediye tarafından onaylanmış ve gerekli izin alınmış mıdır? 2. Yol / trafik emniyeti açısından, Karayolları veya Belediyeden Giriş/Çıkış izni alınmış mı 3. Belediyeden inşaat izni alınmış mıdır? 4. a. Valilikten izin alınmış mıdır? B ) b. Bu izin gerekli midir? İstasyonun Konumu 1. İstasyon ön cephesi, 40 m.den uzun mudur? ( şehiriçi tek yönlü yolda ) 2. İstasyon ön cephesi 55 m.den uzun mudur? ( şehiriçi çift yönlü yolda ) 3. İstasyon ön cephesi, 45 m.den uzun mudur? ( şehirlerarası tek yönlü yolda ) 4. İstasyon ön cephesi 75 m.den uzun mudur? ( şehirlerarası çift yönlü yolda ) 5. İstasyonun kavşağa olan uzaklığı nedir? Şehir içinde minimum 50 m. Şehirlerarası yollarda minimum 100 m. 6. İstasyonun yakınında askeri tesis, hastane, cami, okul vb. tesisler var mıdır? Varsa, ne kadar uzaklıktadır? 7. Shop ve tanklar, karayolları sınırından en az 25 m. uzaklıkta mıdır? 8. Akaryakıt pompaları, karayolları sınırından en az 5 m. uzaklıkta mıdır? 9. İstasyondan ve yoldan, giriş ve çıkışa doğru % 2 eğim mevcut mudur? 10. Her lift ve drenaj kanalı başına, en az 150 m2 park alanı mevcut mudur? 11. Her pompa başına, en az 150 m2 park alanı mevcut mudur? 12. Tank yerleşimi, trafik ve halkın emniyeti açısından uygun mudur? 13. İstasyonun toplam tank kapasitesi nedir? Tank başına maksimum lt Toplam maksimum lt 14. Her tankın maksimum kapasitesi ne kadar? Benzin / Dizel / LPG

4 PROJE KONTROLÜ evet hayır GÖRÜŞLER 15. Tanklar çift cidarlı mıdır? Tank çiftliği gerekli midir? 16. Tankların halka açık alanlara, demiryoluna ve arsa sınırlarına uzaklığı en az 10m. olmalıdır. 17. Mal hatları, çift veya tek cidarlı mıdır? 18. Havalandırmalar, komşular ve halka açık alanlar açısından emniyetli midir? 19. İstasyon elektrik tesisatı, ex- proof mudur? 20. ATG sistemi mevcut mudur? 21. Acil durum butonu mevcut mudur? 22. Shop binasında acil durum butonu varmıdır? 23. İstasyon sınırına-tanklara-akaryakıt borularına, bitişik olan komşu bodrum var mıdır? Durumu izah ediniz! Tanklardan / Mal hatlarından uzaklığı nedir? 24. Yönetmeliklere uygun miktarda yeşil alan mevcuttur. 25. Mevcut yangın emniyet sistemi uygun mudur? 26. Ön sahada pompacılar ve müşteriler için bir zorluk/engel var mı? 27. İstasyon drenajı Belediye ana kanalına bağlanmıştır. 28. Tanker, boşaltım yerine güvenli bir biçimde park edebiliyor mu? Özel önlemler alınması gerekli midir? 29. Tanker boşatım yeri, giriş/çıkışı uygun mudur 30. Acil durumlarda tanker, istasyonu hemen terkebilir mi? Herhangibir engel mevcut mu? 31. Kesilecek ağaç vs. var mı? İzin gerekli mi? 32. Yıkılacak bina vs. var mı? İzin gerekli mi? 33. Altyapı kontrolü Doğal gaz hatları Elektrik / telefon hatları Su / Kanalizasyon 34. Üstyapı kontrolu Yüksek gerilim hatları / Diğer

5 Ek 2 İNŞAAT AŞAMASI PROJE EMNİYET KONTROL FORMU 1. PROJE BİLGİLERİ İstasyon Adı Adresi Proje Müdürü Kontrol Tarihi Kontrol Ekibi ( kontrolü takiben imzalanacaktır!) Yatırımlar SEÇ Görüşler:

6 ÇALIŞMA ALANININ DURUMU evet hayır GÖRÜŞLER İstasyon Kontrolü 1. Ziyaretçi kayıt defteri kullanılmakta mıdır? 2. ALPAK personeli kayıt defteri mevcut mudur? 3. Operatörlerin ehliyetleri var mıdır? 4. Atelye (Emniyet) toplantı kayıtları var mıdır? 5. Risk değerlendirmeleri yapılmaktadır. 6. Çalışma Yöntem Bildirimi mevcuttur. 7. İlk yardım görevlisi ve malzemesi mevcuttur. 8. İş Öncesi Eğitimi ile ilgili kayıtlar mevcuttur. Proje Uygunluğu 1. İstasyon, projeye uygun olarak inşa edilmiş midir? Vaziyet planı mesafeleri nedir? 2. Proje değişiklikleri sahada uygulanmış mıdır? Çalışma Alanının Durumu 1. Çevresel değişimler / zemin değişiklikleri var mıdır? ( deprem / zemin kayması vs.) 2. İstasyonun genel durumu ve genel organizasyon tatminkar mıdır? 3. İş koordinasyonu yeterli midir? (İşletici-Müteahhit-Alliance-ALPAK iletişimi) 4. Çalışanlar Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanmakta mıdır ve emniyet pasaportları var mıdır? 5. Çalışma alanı temiz ve tertipli midir? 6. Acil Durum Telefonları mevcut mudur? 7. Yangın önlemleri alınmış mıdır? Yeterli sayıda yangın söndürücüsü var mıdır? 8. Gereken çevresel korunma önlemleri alınmış mıdır? 1. Bariyerler / İkaz işaretleri 2. Atık Yönetimi 3. Gürültü Sınırlaması 4. Halkın korunması / İstasyon güvenliği 9. Çalışma alanındaki çalışma koşulları emniyetli midir? 10. Çalışma alanına giriş ve çıkışla ilgili herhangi bir problem var mıdır?

7 ÇALIŞMA ALANININ DURUMU evet hayır GÖRÜŞLER 11. İş için gerekli Ekipman kullanılmakta ve gereken bakımı yapılmaktadır. 12. Komşulardan herhangi bir şikayet gelmiş midir? 13. Acil durum ve yangın ihbar butonları vardır. 14. İskeleler, sağlam ve etrafı korunmuş durumdadır. 15. Kazı alanları güvenli / kaymalara karşı önlem alınmış / etrafı çevrilmiştir. 16. Hareketli, dönen vs ekipman çalışanlardan ayrılmıştır. 17. Trafiği yönlendiren bir görevli vardır. 18. Kullanılan her alet ve ekipmanın sertifikası mevcuttur. 19. Hareketli vinç kontrol listesi mevcuttur. 20. Uygun trafik yönetimi sağlanmıştır. 21. Aşağıdaki İş İzinleri prosedürlere uygun şekilde verilmekte ve takip edilmektedir : Kalite Genel Çalışma İzni Elektrikli İşler Çalışma İzni Ateşli İşler Çalışma İzni Yüksekte Çalışma İzni Kapalı Alanlara (Emin) Giriş İzni Kazı İzni 1. Tanklar vaziyet planına uygun olarak yerleştirilmiştir ve standartlara uygundur; Dolum ağızları Havalandırmalar 2. Tank çitliği uygun malzeme ile doldurulmuştur ve Topraklama ATG Bağlantılar yapılmıştır. 3. Akaryakıt boruları vaziyet planına uygun biçimde konulmuştur. Kontrol ediniz; Bağlantılar Dolgu malzemesi 4. Montaj işleri iyi kalitededir.

8 ÇALIŞMA ALANININ DURUMU evet hayır GÖRÜŞLER 5. Kanopi vaziyet planına uygun olarak inşa edilmiştir ve iyi durumdadır. Kontrol et; Işıklı levhalar Su geçirmez çatı Dreyn boruları Işıklandırma 6. Ön Saha (Forecourt) yapı elemanları standartlara uygundur : Beton Dreynler Menholler Duvarlar 7. Pompalar emniyetli ve doğru monte edilmiştir; Elektrik bağlantıları Akaryakıt boru bağlantıları 8. Servis binaları; Temeller Taşıyıcı Kolon-Strüktür/duvarlar İç detaylar 9. Satış binası vaziyet planına uygundur; Temeller Taşıyıcı Kolon-Strüktür Duvarlar İç detaylar

9 Ek 3 İSTASYON TESLİM AŞAMASI PROJE EMNİYET KONTROL FORMU 1. PROJE BİLGİLERİ İstasyonun Adı Adresi Proje Müdürü Proje Başlama Tarihi Proje Bitiş Tarihi Yapım Süresi Kontrol Tarihi Kontrol Ekibi ( kontrol sonunda imzalanacaktır!) Yatırımlar SEÇ Yapılacaklar:

10 ÇALIŞMA ALANININ DURUMU evet hayır GÖRÜŞLER A) Genel 1. Tüm işler, ALPAK standartlarına ve yerel yönetmeliklere uygun biçimde tamamlanmıştır? 2. Atık yönetimi, ALPAK standartları ve resmi yönetmeliklere uygun biçimde uygulanmaktadır? B) Çevre 1. ALPAK istasyonunun sınırları, güvenli bir biçimde belirlenmiş midir? 2. Sınırlar, standartlara ve projeye uygun mudur? 3. Duvarlar iyi kalitede midir? C) Ön Saha (Forecourt) 1. Yaya yolları uygun, iyi durumda ve yayalar için emniyetli midir? 2. Yaya yolları sınırları belirlenmiştir. 3. İnşaat sırasında bozulan yeşil alanlar yeniden düzenlenmiş midir? 4. Yeşil alanlar projeye uygun mudur? 5. Tüm tank menhol kapakları takılmıştır. 6. Önsaha (Forecourt) projeye ve standartlara uygun olarak inşa edilmiştir. 7. Önsaha (Forecourt) yüzeyi pürüzsüz ve temizdir. D) Akaryakıt Sistemi 1. Tüm pompalar temiz, emniyetli, kontrol edilmiş ve çalışmaya hazırdır. 3. Tüm akaryakıt ürünleri, doğru yerlerde ve vaziyet planına uygundur. 4. Dispenser otomasyon sistemi yerine takılmıştır. 5. ATG ve korna-siren sistemi takılmıştır. 6. Tank taşma kontrolü(opv) takılmıştır. 7. Ürün isim etiketleri doğrudur. 8. Tank menholleri temizdir. 9. Tank menhol kapakları, standartlara uygun ve doğru monte edilmiştir. E) Altyapı 1. Elektrik,su ve telefon mevcuttur. 2. Mazgallar ve Ayırıcı mevcuttur,uygundur. 3. Drenaj sistemi çalışmaktadır. 4. Kanalizasyon sistemi bağlanmıştır. 5. Tüm elektrik menholleri izolelidir.

11 İSTASYON KONTROLÜ evet hayır GÖRÜŞLER F) Levhalar & Işıklandırma 1. Tüm levhalar mevcut ve ALPAK standartlarına uygundur; Fiyat Panosu Giriş-Çıkış Levhaları Sigara İçilmez Levhaları Pompa Adası Levhaları Diğerleri 2. Tüm levhalar temizdir 3. Işıklandırmalar iyi durumdadır G) Atık Alanı 1. Yeterli şekilde izole edilmiştir. 2. İyi bir şekilde ışıklandırılmıştır. 3. İyi bir şekilde tahliye edilmiştir. 4. Kamyon rampası mevcuttur! H) Kanopi 1. Kanopi, vaziyet planına uygun olarak inşa edilmiştir. 2. Kanopi temiz ve emniyetlidir. 3. Kanopi paslanmaz boya ile boyanmıştır. 4. Kanopi dreynleri temizdir. 5. Kanopi ve Helios amblem iyi durumdadır. 6. Kanopi levhaları mevcuttur. 7. Işıklı panolar temiz ve iyi durumdadır. 8. Kanopi ışıklandırması iyidir. 9. Mono Kolon veya Tek kolonlar temizdir. 10. Pompa adaları iyi durumdadır.

12 EK TESİSLER evet hayır GÖRÜŞLER A) Araç Yıkama 1. Araç yıkama makinesi emniyetli ve sorunsuz çalışır durumdadır. 2. Su geri dönüşüm sistemi mevcuttur! 3. Tüm ışıklı panolar iyi durumdadır. 4. Zemin iyi durumdadır. 5. Pencereler iyi izole edilmiştir. 7. Yükseklik ve diğer levhalar iyi durumdadır. 8. Işıklandırma sistemi mevcuttur. B) Jet-Wash Yıkama 10. Jet Wash yıkama makinası emniyetli ve iyi durumdadır. 11. Gerekli separatörler mevcuttur. 12. Drenaj çalışmakta olup, uygun durumdadır. 13. Işıklandırma sistemi uygundur. 14. Tüm ışıklı pano sistemi temiz ve iyi durumdadır. C) Servis Adası 1. Hava/Su ünitesi yerinde ve iyi durumdadır. 2. Zemin yüzeyi iyi durumdadır. 3. Işıklandırma mevcuttur! 4. Işıklı panolar iyi durumdadır. SHOP (DIŞ) evet hayır GÖRÜŞLER 1. Shop tavanı iyi durumda olup, standartlara uygundur. 2. Işıklı panolar iyi durumda ve temizdir. 3. Duvarlar ve sıvalar iyi kalitededir. 4. Kapalı Devre TV Sistemi (CCTV) mevcut ve vaziyet planına uygundur. 5. ALPAK Express- Shop ve diğer panolar iyi durumda ve temizdir. 6. Shop girişi temizdir ve çöp yoktur! 7. Tüm kapılar iyi durumdadır. 8. Giriş rampası mevcuttur ve yüzeyi kaymaz durumdadır. 9. Yangın alarm butonları mevcuttur! 10. Acil durum butonu mevcuttur.

13 SHOP (İÇ) evet hayır GÖRÜŞLER 1. Shop teçhizatı, vaziyet planına uygun monte edilmiştir. 2. Aşağıdaki teçhizat iyi durumdadır; Klima Buzdolapları Dondurma dolabı Fırın ATM Alarm ve kapalı devre TV 3. Shop ışıklandırma / panolar uygundur. 4. Tüm levha ve işaretler uygundur. 5. Asma tavan uygundur. 6. Tavan ışıkları uygundur. 7. Tüm tesisat, standartlara uygun biçimde takılmıştır. 8. Kasa, yerine uygun konumda yerleştirilmiş ve çalışmaktadır. 10. Koridorlarda levhalar (Acil Çıkış, Yangın Yönlendirme vb) mevcuttur 10. Zemin yüzeyi iyi durumda ve standartlara uygundur. 11. WC levhaları mevcuttur. 12. Menholler yalıtılmıştır WC ekipmanları tamamdır. 16. WC aynası mevcuttur. B) Arka Ofis 1. Tüm kapılar ve pencereler güvenlidir. 2. Kapı aksesuarları (kol, menteşe vb) hırdavat malzemesi tamamdır. 3. Zemin yüzeyi iyi durumdadır. 4. Asma tavan mevcuttur. 5. WC zemin ve duvarları iyi durumdadır. 6. Kasa mevcut olup, nakit para borusuna bağlıdır. 7. Büro eşyası ve masalar planına uygun biçimdedir. 8. Lavabo mevcuttur. 9. Lavabo duvarı su geçirmezdir. 10. Boyler mevcuttur. 12. Acil durum kapısı mevcuttur. 13. Acil durum ışıkları vardır. 14. Telefon ve bilgisayar kabloları takılmıştır. 15. Depo rafları uygun ve yüke dayanıklıdır. 16. Personel oturma yerleri mevcuttur 17. Yasal levhalar mevcuttur

14 Ek 4 EK LİSTE 1. PROJE BİLGİLERİ İstasyonun Adı Adresi Proje Müdürü Proje Başlama Tarihi Kontrol Tarihi Kontrol Ekibi ( kontrol sonunda imzalanacaktır!) Yatırımlar SEÇ Müteahhit Alınacak Önlemler:

15 EK LİSTE (SAĞLIK VE GÜVENLİK) evet hayır GÖRÜŞLER 1. Tüm pompalara ait sağlık, emniyet ve kullanım bilgileri mevcuttur. (Statik elektrik, Sigara içilmez, 16 yaşından küçük müşteriler vs.) 2. Yangın söndürücüler ulaşılabilir konumda ve çalışabilir durumdadır. 3. Araba yıkamadaki acil durum butonuna, görülebilir biçimde levha konmuştur Müşteri ikaz ve araç yükseklik levhaları, mevcut ve görülebilir konumdadır. 6. Raflardaki malların yüksekliği ne kadardır? 7. Paspaslar yerlerindedir (fast food alanları, giriş, vb.). 8. Temizleme sıvıları ve diğer kimyevi sıvılar uygun biçimde etiketlenmiştir. 9. Yakıtlar, araba yıkama ve temizleme maddelerinin MSDS leri mevcuttur 10. İlkyardım malzemesi ulaşılabilir konumda olup etiketleri mevcuttur 11. (SEÇ) Acil Durumlar Emniyet Bülteni asılmıştır!(alpak RTM tarafından) 12. Raporlama prosedürleri asılmıştır (kaza haberleşme zinciri, dökülmeler, üçüncü şahıslara verilen zararlar, vb). 13. Kazalar ve şirket malına zararlar ile ilgili bildiri ve yıkama şirket formları mevcuttur Koruyucu giyim eşyası, ulaşılabilir konumdadır (fosforlu ceket, koniler, eldiven, gözlük). 17. Motoru Durdurun ve Sigara İçilmez işaretleri, kolayca görülebilir konumda asılmıştır! Depo ve pompa adalarındaki teşhir rafları, görüşü engellemeyecek biçimde yerleştirilmiştir. 23. Dikkat Kaygan Zemin tabelası mevcuttur. 24. Acil durum telefonları mevcuttur. 25. Uygun seyyar merdivenler mevcuttur.

16 EK LİSTE (GÜVENLİK) evet hayır GÖRÜŞLER 1. Kasiyerler dışarıdan net bir şekilde görülmektedir. 2. Bu net görünümün; ağaçlar, bitkiler, vb. tarafından gölgelenmesi mümkün müdür? 3. Girilmesi istenmeyen yerlerde, tel örgüler / perdeler mevcuttur. 4. Trafik giriş/çıkışı, acil kaçış yollarını engellemekte midir? 5. Tesisler korunmaktadır (valfler, genel kapama, güç kutuları, telli haberleşme/uydular) Deponun çatı kapağı güvenlidir. 9. Mal sevkiyatı için bir prosedür mevcut mudur? 10. Dış kapılara uygun kademede güvenlik kontrolü uygulanmaktadır (durdurucular, otomatik kapama, kapı alarmı, vb.). 11. Müşterilerin bulunduğu alanlarda, yeterli aydınlatma mevcuttur (telefonlar,.) 12. Özürlü parkı güvenli bir yerdedir! 13. Binalarda ve park alanlarında, yeterli ikaz tabelası vardır (park edilmez, girmek yasak, vb.). 14. Personel / Müşteri parkı güvenlidir. 15. Ek güvenlik önlemlerini saptamak üzere, çevre nüfusu hakkında bir araştırma yapılmış mıdır? 16. Çöp alım noktası güvenlidir. 17. Ön giriş kapıları güvenlidir (elektrikli kilitler, vb.). 18. Arka kapı güvenlidir (gözetleme deliği, vb.). 19. Müdür gerekli yerlerin anahtarlarına sahiptir (kapılar, yazar kasa, kasa, güvenlik kilit kutusu, vb.)! 20. Soygunu engelleyici levhalar mevcuttur(acil durum haber verme, kasa nakit limiti, kasanın korunması, para ödemeden kaçma). 21. Işıklandırma üniteleri, binanın tüm cephelerini yeterli miktarda aydınlatmaktadır. 22. Bilgisayar ve kapalı devre TV sistemi için, yeterli güç (akü, jeneratör vb.) mevcuttur. 23. Arka ofis ve kasiyer için, akülü aydınlatma mevcuttur. 24. Kapalı devre TV odası güvenli ve kilitlenebilir konumdadır. 25. Bilgisayar bellek bilgileri, güvenli biçimde saklanmaktadır. 26. Güvenlik el kitabı mevcuttur. 27. Soygun önleme kitleri mevcuttur. 28. Satış kulübelerinin hoparlör sistemleri çalışır durumdadır. 29. Arka ofis kapısının güvenliği sağlanmıştır (gözetleme deliği, kapı sürgüsü, aynalı cam, dinlenme odasından çatı ulaşımı). 30. Güvenlik odasına; monitör, vcr ve multiplexer konulmuştur. 31. Satış alanına açılan kapı güvenlidir (kilit koruyucular).

17 EK LİSTE (GÜVENLİK) 32. Müdürün, halka açık tuvaletlerin personel tarafından da kullanımı ile ilgili bir planı var mıdır? 33. Saldırıyı durdurucu teçhizat, personele gerekli güvenliği sağlamaktadır. 34. Saldırı önleme camının, indirme - kaldırma mekanizması çalışmaktadır. 35. Satış kulübesi, satış alanından uygun bir biçimde ayrılmıştır. 36. Hoparlör ve acil durum listesi, ulaşılabilir konumdadır. 37. Pompa adalarındaki hoparlör sistemi, çalışmaktadır. 38. Kasiyer, tüm pompaları görebilir konumdadır. 39. Tüm pencereler engelsiz bir görüşe sahiptir. 40. Kapalı devre kameraları, uygun konumda yerleştirilmiştir. 41. Kasa emniyetli bir konumda olup, çalışmaktadır (anahtarlar, şifreler, değişim mekanizması). 42. Kasa zemine vidalanmıştır. 43. Kasa nakit miktarı, güvenlik sistemine uygundur. 44. Müdür kasayı, zaman geciktirici özelliklerden yararlanarak mıaçmaktadır? (çabuk kullanma anahtarı yok mudur?). 45. Yazar kasanın çekmeceleri anahtarlı olup, gerekli uyarılar mevcuttur 46. Genel tuvaletlere, hareket detektörleri yerleştirilmiştir. 47. Bu detektörler, aydınlatma panolarına bağlanmıştır. 48. Genel tuvaletlerin kapıları kilitlenebilmektedir. 49. Genel tuvaletler, binanın diğer kısımlarından ayrılmıştır. 50. Arka depolar / soğutucular, müşterilerden izole edilmiştir. 51. Güvenlik odaları veya kafesli muhafaza odaları mevcuttur (istenirse) 52. Acil durum çıkış kapılarının, kapalı devre TV kontrolü veya açıldığı taktirde haber veren alarm sistemleri mevcuttur. 53. Depolama alanında, acil durumlar için enerji kaynağı mevcuttur. 54. Ana ödeme noktasından ayrı, ikinci bir ödeme yeri var mıdır? Varsa, kapalı devre TV ile mi korunmaktadır? 55. Güneş ışığından dolayı renkli cam gerekli midir? Evet ise, kaliteli cam kullanılmış mıdır? 56. Tavandaki panolar arasına gizlenmiş kameralar var mıdır? 57. Teşhir rafları arkasında, gizlenilebileceği yüksekliktedir? 58. ATM güvenlidir! 59. Soğutucular ve Sigara Makinaları, kilitlenebilir yapıdadır. 60. Alkol ikaz levhası mevcuttur (kimlik sorulur, herkes kontrol edilebilir gibi). 61. Soğutucu alanından, kritik alanlara geçiş yasaklanmıştır! 62. Güvenlik önlemleri ve politikalar asılmıştır. 63. Güvenlik eğitim materyali mevcuttur (soygun video kaseti gibi). evet hayır GÖRÜŞLER

18 EK LİSTE (ÇEVRE) evet hayır GÖRÜŞLER 1. Taşma valfleri kapalı mı? 2. İstasyon Saha Görevlileri eğitim sertifikaları mevcuttur. Stage II Eğitim Sertifikası depo içine asılmıştır. 3. Günlük Stage II Kontrol Defteri mevcuttur. 4. Stage II kontrol raporu mevcuttur. 5. Tank ve boru hatları kontrol raporu mevcuttur. 6. ALPAK YAPI tank bildirimi ulaşılabilir konumdadır 7. Çevresel uygunluk dosyası mevcuttur. 8. Dökülmeye karşı mücadele malzemesi / emici materyal yeterli miktardadır. 9. Tank ölçüm çubuğu mevcuttur. ( İstediğiniz takdirde sayfa ilave edebilirsiniz! )

Alpak BÖLÜM 6C MÜTEAHHİT İŞ ÖNCESİ TOPLANTISI. Amaç. Sorumluluk ÜLKE / OPU PROJE ADI İŞİ YAPAN FİRMA ADI TARİH

Alpak BÖLÜM 6C MÜTEAHHİT İŞ ÖNCESİ TOPLANTISI. Amaç. Sorumluluk ÜLKE / OPU PROJE ADI İŞİ YAPAN FİRMA ADI TARİH BÖLÜM 6C MÜTEAHHİT İŞ ÖNCESİ TOPLANTISI Amaç İşe başlamadan once, müteahhitin aşağıdakileri yerine getirdiğinden emin olmaktır. Anlaşma SEÇ şartlarını anlamak. Bunları programına almış olmak. Yeterli bir

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI LPG OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR KONTROL KAYIT DEFTERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI LPG OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR KONTROL KAYIT DEFTERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI LPG OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR KONTROL KAYIT DEFTERİ FİRMA BİLGİLERİ Firma Adı: Firma Adresi: Firma Telefonu: Firma Kontrol Kayıt Defteri Düzenleme Tarihi: SORUMLU MÜDÜR

Detaylı

TEKNIK YÖNETMELIKLER 12 19 KASIM FIERA MILANO RHO MILANO, ITALYA

TEKNIK YÖNETMELIKLER 12 19 KASIM FIERA MILANO RHO MILANO, ITALYA TEKNIK YÖNETMELIKLER 12 19 KASIM FIERA MILANO RHO MILANO, ITALYA TEKNİK İÇİNDEKİLER YÖNETMELİKLER B1 Genel 04 B2 Adresler ve İletişim 04 B3 Servis Formları 04 B4 Fuar Alanında Yönetim 05 B5 Fuar Standı

Detaylı

ÖZEL VİTALE KADIN HASTLIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ

ÖZEL VİTALE KADIN HASTLIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ ÖZEL VİTALE KADIN HASTLIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME İÇ DÜZENLEMESİ Dök No:AFT.YD.01 Yayın Tarihi: ocak 2015 Rev. Tar/No: -/0 İÇİNDEKİLER KONULAR MADDE NO SAYFA NO BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE ANKARA 2013 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR) II T.C MİLLÎ SAVUNMA

Detaylı

Teknik Hizmetler ve Kurallar Bilgilendirme Kitapçığımızda fuarımız ile ilgili bilgileri bulacaksınız.

Teknik Hizmetler ve Kurallar Bilgilendirme Kitapçığımızda fuarımız ile ilgili bilgileri bulacaksınız. - 1 - Değerli Katılımcımız, Teknik Hizmetler ve Kurallar Bilgilendirme Kitapçığımızda fuarımız ile ilgili bilgileri bulacaksınız. Kitapçığımızda fuar kurulum, fuar esnası ve fuar sökümündeki çalışmalar,

Detaylı

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 GENEL 1.1KAPSAM BOT-SPEC-KÇB-001 Bu şartnamede, Boru Hatları, İstasyon ve İnşaat yapım projelerine yönelik Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER 2013 (Makine İhtisas OSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Gençlik ve Spor Genel

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TEMMUZ 2002 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER, TANIMLAR, BİNALARIN KULLANIM SINIFLARI VE BİNA TEHLİKE SINIFLANDIRMASI SAYFA NO BİRİNCİ BÖLÜM :

Detaylı

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler, Binaların Kullanım Ve Tehlike Sınıfları BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL Okul ve Kurumlarımız İçin İSG REHBERİ Orhan ALABAZ İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı EĞİTİM KURUMLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Bu doküman Mesleki Teknik Eğitim Okulları için

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ GENEL TANIM TRA1(Erzurum/Erzincan/Bayburt) bölgesindeki mesleki ve teknik eğitim kurumları, iş sağlığı ve güvenliği mesleki eğitim

Detaylı

TEKNİK KATILIMCI KULLANIM KILAVUZU

TEKNİK KATILIMCI KULLANIM KILAVUZU 28.Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı 15-18 Ocak 2015 İstanbul Fuar Merkezi ( CNR) Hall 1-2-3-4 TEKNİK KATILIMCI KULLANIM KILAVUZU Sayın Katılımcımız, Bu KATILIMCI KILAVUZU, katılımcısı

Detaylı

İSTANBUL PROHUNT 3. İSTANBUL AV SİLAH ve DOĞA SPORLARI FUARI 29 Mayıs - 1 Haziran 2014 İstanbul Fuar Merkezi Hall 9-10 KATILIMCI KILAVUZU

İSTANBUL PROHUNT 3. İSTANBUL AV SİLAH ve DOĞA SPORLARI FUARI 29 Mayıs - 1 Haziran 2014 İstanbul Fuar Merkezi Hall 9-10 KATILIMCI KILAVUZU İSTANBUL PROHUNT 3. İSTANBUL AV SİLAH ve DOĞA SPORLARI FUARI 29 Mayıs - 1 Haziran 2014 İstanbul Fuar Merkezi Hall 9-10 KATILIMCI KILAVUZU 1 Sayın Katılımcımız, Bu KATILIMCI KILAVUZU, katılımcısı olduğunuz

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde alınacak asgari

Detaylı

37-İNŞAAT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK-1

37-İNŞAAT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK-1 37-İNŞAAT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK-1 Ülkemizin İş Güvenliği Konusunda Yeri Türkiye de her iş saatinde 32 iş kazası gerçekleşmektedir. Her 80 dakikada bir işçi sürekli iş göremez duruma gelmektedir. Her 2

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi : 26.07.2002 Resmi Gazete Sayısı : 24827 (asıl) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI Amaç Bu iç düzenlemenin amacı; Et Kombinası Müdürlüğü ne ait her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi,

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI LİMAN POMPA VE TANK SAHA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU/10UMS0095-3 RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI: 14/11/2010-27759

ULUSAL MESLEK STANDARDI LİMAN POMPA VE TANK SAHA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU/10UMS0095-3 RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI: 14/11/2010-27759 ULUSAL MESLEK STANDARDI LİMAN POMPA VE TANK SAHA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU/10UMS0095-3 RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI: 14/11/2010-27759 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Liman Pompa ve Tank Saha

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 12/6/2002-2002/4390 Resmî Gazete : 26.7.2002/24822 DİKKAT (!) : Bu Yönetmelik, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı B.K.K.

Detaylı

SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması

SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması SEKİZİNCİ KISIM - Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Tehlikeli maddeler ile ilgili olarak uygulanacak

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi.

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi. İNŞAAT İŞLERİ 0 Yeni Şartname Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü REV. AÇIKLAMA HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 01.10.2013 00

Detaylı

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği. Resmi Gazete: 05.10.2013 28786

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği. Resmi Gazete: 05.10.2013 28786 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Resmi Gazete: 05.10.2013 28786 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 0001: Amaç (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinde alınacak asgari

Detaylı

İŞYERLERİNDE GENEL OLARAK ALINMAYAN SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT MADDELERİ

İŞYERLERİNDE GENEL OLARAK ALINMAYAN SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT MADDELERİ İŞYERLERİNDE GENEL OLARAK ALINMAYAN SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT MADDELERİ 31.05.2012 -İşçilerin özlük dosyaları oluşturulmamıştır. İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO Akademi OHSAS 18001 (Occupational Healt And safety Assessment) İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Yönetim Sistemi RİSK ANALİZİ Eğitimi 04.04.2013 Şükrü AĞAÇSAPAN (IRCA Lead Auditor & educationalist)

Detaylı

5 Ekim 2013 Resmî Gazete Sayı : 28786 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

5 Ekim 2013 Resmî Gazete Sayı : 28786 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ 5 Ekim 2013 Resmî Gazete Sayı : 28786 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 1. Tanımlar - Mevzuat 1.1 Tanımlar: İşyeri: İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28786 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

NİSAN 2013 (OCAK-ŞUBAT-MART 2013)

NİSAN 2013 (OCAK-ŞUBAT-MART 2013) BAŞKAN : BAŞKAN VEKİLİ : SAYMAN : NİSAN 2013 (OCAK-ŞUBAT-MART 2013) -1 - İçme Sularımız Tahlil Ettirildi. Sitemiz BK ve CK bloklarından alınan su numunelerinin Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezinde Kimyasal

Detaylı