EBOLA VE MERS- CoV HASTALIKLARI GÜNCEL DURUM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EBOLA VE MERS- CoV HASTALIKLARI GÜNCEL DURUM"

Transkript

1 EBOLA VE MERS- CoV HASTALIKLARI GÜNCEL DURUM THSK

2 EBOLA VİRÜS HASTALIĞI (EVH)

3 T.C. Sağlık Bakanlığı TARİHÇE İlk kez 1976 yılında Kongo DemokraFk CumhuriyeF nde Ebola nehri kıyısında tespit edilmişfr Salgında 313 hasta Ölüm 280 Fatalite %88 Daha sonra Afrika da aralıklı salgınlar görülmüştür Kongo DemokraFk CumhuriyeF Bulle%n of the World Health Organiza%on. 1978;56(2): Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı

4 EBOLA VİRÜS HASTALIĞI (EVH) Ebola virüs hastalığı, viral hemorajik ateşlerden biridir Akut, sistemik, zoonofk bir hastalık Fatalite hızı yüksek İnsanlarda ve maymun, şempanze, goril gibi diğer primatlarda hastalığa neden olur

5 Etken BİR RNA virüsü EBOLA VİRUS HASTALIĞI Doğal konağın meyve yarasaları olduğu düşünülmekte Maymun, şempanze ve gorillerde hastalık yapmakta İnsanlara vahşi hayvanlardan geçer Kan ve vücut sekresyonlarıyla temas Çiğ vahşi hayvan ef Maymun, şempanze, goril, kirpi meyve yarasaları, orman anflopu gibi, İnsandan insana yayılır.

6 İnsandan İnsana Bulaşma Yolları Hastaların kan, vücut sekresyonları, sıvıları ve organlarıyla doğrudan hasarlı deri ve mukoza teması İğne ve kesici alet yaralanmaları Vücut sıvılarıyla enfekte çevreye hasarlı deri ve mukoza teması Aerosol oluşturan işlemlerde Su, normal gıda ve hava yoluyla bulaşmaz Semptomları olmayan kişilerden bulaşmaz Kuluçka süresi 2-21 gün olup Ortalama 7-8 günde semptomlar ortaya çıkar

7 Epidemiyolojik Kriterler: Semptomlar ortaya çıkmadan önceki 21 gün içinde; Doğrulanmış veya şüpheli Ebola virüs Hastalığı vakasının kan veya diğer vücut sıvıları ile temas veya Ebola virüs hastalığının akff olarak yayılımının olduğu bölgede yaşıyor olmak veya Bulaşın akff olduğu bölgeye seyahat etmek veya Endemik bölgede yarasa, kemirgen veya maymun, şempanze gibi primatlar ile doğrudan temas (dokunma, ısırılma, efni yemek vb).

8 EVH- Klinik BelirS ve Bulgular Yüksek ateş GIS Bulguları Mukozal ve İç kanamalar

9 VAKA TANIMLARI ŞÜPHELİ VAKA: Epidemiyolojik Kriterler den en az birisinin varlığında klinik kriterlerden 38.0 C ateş ile birlikte diğer klinik bulgulardan en az birisinin bulunduğu veya sebebi açıklanamayan ölüm olan vakasıdır. KESİN VAKA: Şüpheli vaka tanımına uyan ve Ebola Virüs Hastalığı laboratuvar tanı testleriyle doğrulanan vakadır.

10 Tanı- Laboratuvar Ebola virüsü BSL IV düzey biyogüvenlik şartlarında çalışılması gereken bir patojendir Almanya da Bernard Noch EnsFtüsü- DSÖ Referans Merkezi ne gönderilmektedir Ancak günümüzde Ebola ile ilgili giderek artan örnek yükü nedeniyle mevcut P4 laboratuvarlarına P3 düzeyinde laboratuvarların da eklenmesi kararı alınmışnr THSK BSL III Laboratuvarımızda tanı kapasitesinin oluşturulması için gerekli çalışmalar tamamlanmışnr

11 EVH- Tedavi Destek tedavi Sıvı- elektrolit tedavisi Oksijen ve kan basıncı kontrolü GerekFğinde kan ve kan ürünleri transfüzyonu Ko- morbid koşulların tedavisi Varsa bakteriyel enfeksiyonların tedavisi Deneysel tedaviler Monoklonal anfkor AnFviral

12 EVH- Korunma Henüz etkin bir aşı yoktur, aşı çalışmaları devam etmektedir Hasta izolasyonu Enfeksiyon kontrol önlemleri Sağlık personelinin eğifmi Halk eğifmi

13 EVH- YAPILAN ÇALIŞMALAR EVH salgın durumu takip edildi Nisan 2014 te Çalışma Grubu (Kurul) oluşturuldu Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce bilgilendirme çalışmaları yapıldı Kurum Başkanlığımızca EVH konusunda sağlık personeline yönelik bilgi notu hazırlanarak sahaya gönderildi Kurum Başkanlığımız web sitesinde konuyla ilgili bilgi notu ve ilgili linkler yayımlandı

14 EVH- YAPILAN ÇALIŞMALAR EVH ile ilgili salgının boyutlarının büyümesi sebebiyle EVH Bilim Kurulu 8, 12 ve 13 Ağustos 2014 ve tarihlerinde toplanmışnr EVH Vaka YöneSm Rehberi hazırlanmışnr Hazırlanan bu rehber 19 Ağustos sahaya ileflmişfr 22 Ağustos 2014 tarihinde Bakanlık içi paydaşlar ile toplane yapıldı (Dış İlişkiler, Acil Sağlık Hiz., SHGM, TKHK, SGGM, HSSGM) Ekim 2014 Bilim Kurulu tekrar toplanarak sağlık personeline verilecek standard eğism modülü hazırlanmışnr

15 EVH- YAPILAN ÇALIŞMALAR Kurumumuz EBV Hastalığı için Acil Durum Eylem Planlarını hazırladı ve buna uygun olarak İl HSM lerden Pandemi Planlarını güncellemeleri istenmişfr

16 CENAZE TAŞIMA ve DEFİN İŞLEMLERİ Cenaze taşıma ve defin protokolleri üzerine verilecek her türlü kararda enfeksiyon önleme ve kontrol komitesine danışılmalıdır. Cenazeler ile minimum düzeyde ilgilenilmelidir. Prensipte, aşağıdaki önerilere bağlı kalınmalıdır; ancak bazı kültürel ve dini görüşler de dikkate alınmalıdır: - EVH şüphesi olan ya da doğrulanan kişinin cenazesi ile ilgilenirken, las$k bot veya delinmeye ve sıvıya dirençli kapalı ayakkabılar ya da ayakkabı koruyucu ve Kişisel Koruyucu Donanım (sıvı geçirmeyen önlük, maske, göz koruyucu ve çir kat eldiven) giyilmelidir. - Bedendeki orifisleri nkanmalıdır. Cenaze çir kat ceset torbasının içine konmalı ve her bir torbanın yüzeyi uygun bir dezenfektan (örn. %0.5 lik klor solüsyonu) ile temizlenmeli ve yüksek derecede bulaşıcı madde olarak kapanmalı ve işaretlenmelidir. DSÖ Kılavuzu, Eylül 2014

17 CENAZE TAŞIMA ve DEFİN İŞLEMLERİ Cenaze derhal morga götürülür. - Kişisel koruyucu donanım cenazenin bulunduğu alanda giyilmeli, ceset torbalarına konulduğu sırada kişinin üzerinde olmalı ve bu işlemler sonrasında derhal çıkarılmalıdır. Kişisel koruyucu donanım çıkarıldıktan sonra eller yıkanmalı ve temizlenmelidir. - Cenazelere hiçbir şey sıkılmamalıdır. - Ceset torbaları hiç bir şekilde tekrar açılmamalıdır. - Doğrulanmış vakaların cenazelerinin yıkanmaması Dünya Sağlık Örgütü tarasndan önerilmektedir. - Bu hastaların cenazeleriyle sadece eğifmli personel ilgilenmelidir. - EVH şüphesi olan ya da doğrulanan kişilerin cenazeleri ile ilgilenmediği sürece cenaze aracı kullanan kişinin kişisel koruyucu donanım giymesine gerek yoktur. - Kapalı, sızınn engelleyen malzeme içine konduktan sonra cenaze mümkünse bir tabutun içine konmalı ve bu şekilde gömülmelidir. DSÖ Kılavuzu, Eylül 2014

18 EVH- YAPILAN ÇALIŞMALAR EVH için Referans Hastaneler belirlenmişfr 36 ilde 45 Referans Hastane Hastanelerde hazırlılık durumunun belirlenmesi amacıyla 2 adet kontrol listesi oluşturulmuştur: 1. Sağlık HizmeF Veren Tüm Sağlık Tesislerinde Hazırlılık Durumu Kontrol Listesi 2. Referans Hastanelerde Hazırlık Kontrol Listesi Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarasndan hastanelere bu kontrol listeleri paylaşılmış ve ilgili bilgileri toplanmaktadır

19 Sağlık HizmeF Veren Tüm Sağlık Tesisleri İçin EVH ye Karşı Hazırlık Kontrol Listesi EVET HAYIR 1. EVH Vaka Yönetim Rehberi sağlık tesisi personeline tebliğ edildi mi? 2. Vaka Yönetim Rehberi doğrultusunda tüm personele (sağlık personeli ve diğer çalışanlara) eğitim verildi mi? 3. Vaka Yönetim Rehberinde belirlenen standartlara uygun olarak hasta kuruluşta ilk değerlendirildiğinde; a. Ateşi olan vakalarda seyahat öyküsü sorgulanıyor mu? b. EVH vaka tanımları biliniyor mu? c. Hastanın ilk başvuruda nerede değerlendirileceği belirlendi mi? d. Kişisel koruyucu donanım temin edildi mi? e. Kişisel koruyucu donanım kullanılıyor mu? 4. Vaka Yönetim Rehberinde belirlenen standartlara uygun gerekli alt yapı sağlandı mı? a. İzolasyon odası (Tek kişilik tuvaleti banyosu içinde, giriş çıkışı kontrollü, kapısı kapanabilen) mevcut mu? b. Şüpheli vakadan herhangi bir numune alınmadan EVH için belirlenmiş referans hastaneye gönderiliyor mu? 5. Şüpheli/kesin vakanın sağlık tesisine direkt başvurması halinde söz konusu rehber doğrultusunda hareket edilmesi ve vakanın Halk Sağlığı Müdürlüğüne ivedilikle bildirilmesi gerektiği biliniyor mu? 6. Şüpheli vakanın sevkinden sonra hastanın veya materyalinin temas ettiği ortamın temizlik ve dezenfeksiyon ile atık yönetimi talimatı yapıldı mı? 7. Şüpheli vakanın sevk sonrası nihai tanısı takip ediliyor mu/ takip edilmesi gerektiği biliniyor mu? 8. EVH çıkması durumunda risk değerlendirmesi ve temaslı takibi yapılması gerektiği biliniyor mu?

20 T.C. Sağlık Bakanlığı EVH Referans Hastanelerinde EVH ye Karşı Hazırlık Kontrol Listesi 1. EVH Vaka Yönetim Rehberi sağlık tesisi personeline tebliğ edildi mi? 2. Vaka Yönetim Rehberi doğrultusunda tüm personele (sağlık personeli ve diğer çalışanlara) eğitim verildi mi? 3. Hastanın kabulü sırasında enfeksiyon kontrolüne yönelik yapılması gerekenler planlandı mı? 4. Bu konuda ilgili personele eğitim verildi mi? 5. Kişisel koruyucu donanım için gerekli malzemeler temin edildi mi? 6. Kişisel koruyucu donanım kullanılıyor mu? 7. Şüpheli vakadan tanı için numune gönderme prosedürü biliniyor mu? 8. Şüpheli vaka bildirim kuralları biliniyor mu? 9. Hastadan numune alma işlemlerinin ve laboratuvar tetkiklerinin minimum düzeyde olması gerektiği biliniyor mu? 10. Numune gönderilmeden önce laboratuvar personeli bilgilendiriliyor mu? 11. Hastanede klinik örneklerin alınması ve çalışılmasında EVH Vaka Yönetim Rehberinde belirtilen laboratuvar güvenliği kurallarına uyuluyor mu? 12. Hastanın takip edileceği izolasyon odası hazır mı? 13. Hasta odasına kontrolsüz giriş ve çıkışların önlenmesine yönelik tedbir alındı mı? 14. Hastanın veya materyalinin temas ettiği ortamın temizlik ve dezenfeksiyonu ile atık yönetimi talimatı yapıldı mı? 15. Hasta ve materyali ile temaslıların risk değerlendirmesi ve temaslı takibi yapılması gerektiği biliniyor mu? 16. Temaslı takibinin nasıl yapılacağı biliniyor mu? 17. Taburcu etme kriterleri biliniyor mu? EVET HAYIR 18. Cenaze hazırlama kuralları ve alınacak önlemler biliniyor mu? 19. Enfeksiyon kontrol komitesi tarafından bu konudaki çalışmalar takip ediliyor mu? 20. Hastada kullanılan cihaz ve aletlerin hasta odasından çıkarılmaması, çıkarılması gerekiyorsa çıkarılmadan önce temizliği ve dezenfeksiyonu için yaklaşım belirlendi mi?

21 DİĞER PAYDAŞLAR İLE YAPILANLAR Ebola Konusunda; Nijerya dan sadece İstanbul ve Antalya ya uçak inmektedir Salgın olan ülkelerden aktarma yaparak Nijerya üzerinden gelenler sorgulanmaktadır Yolcu gemisi yok ancak adet yük gemisi personeli takibe alınmış THY riskli olan bölge uçuşlarından yolcu listelerini tarasmıza ulaşnrmaktadır. Türk vatandaşları HSM ler aracılığıyla Aile Hekimlerine ileflmektedir Yabancı uyruklu olup ülkemizde okuyan öğrenciler YÖK ile irfbata geçilerek isimleri alınıp konu hakkında bilgilendirilmişlerdir Ayrıca Türk vatandaşı olup riskli bölgede çalışanlar bilgilendirilmişlerdir

22 DİĞER PAYDAŞLAR İLE YAPILANLAR Ayrıca HSSGM Ebola ile ilgili Yolcu Bilgi Formu doldurtacaknr Afrika dan gelen tüm yolcuların termal kameradan geçirilmesi planlanmaktadır (3 olan uçuş böylelikle 22 uçuşa çıkması planlanmakta) Ateşi yüksek bulunanlar, havalimanındaki sağlık ekipleri tarasndan özel poliklinik odasına alınarak tekrar değerlendirilmesi yapılacaknr Şüpheli vaka tanımına uyanlar uygun donanımlı 112 Acil Ekibi ile referans hastaneye nakledileceklerdir Referans hastanelerde özel odaya alınıp, uygun şartlarda kan örnekleri alınarak THSK referans laboratuvarına gönderilecekfr

23 DÜNYADAKİ DURUM 15 Ekim 2014 ifbarıyla dünya genelinde; Vaka Sayısı : ( Ağus.2014) Konfirme Vaka: Ölüm : ( Ağus.2014) En çok görüldüğü ülkeler; Gine Sierra Leone Liberya

24 ÜLKEMİZDEKİ DURUM Bu gün ifbariyle ülkemizde EVH vakası bulunmamaktadır Bu güne kadar ülkemizde 26 olgu EVH şüphesiyle bildirilmiş olup 2 vakanın şüpheli vaka tanımına uygun olduğu değerlendirilmişfr 26 olgudan 8 ine EVH tanısal tesf uygulanması kararına varılmışnr. Yapılan tetkiklerin sonucu (2 si incelemede) EVH yönünden negaff bulunmuştur Bu 26 olgunun 11 inde sıtma tanısı konulmuştur

25 MERS- CoV Hastalığı

26 MERS- COV HASTALIĞI MERS- CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) insanlarda ilk defa Eylül 2012'de Suudi Arabistan da tanımlanmış Develer ve yarasalar en muhtemel kaynak İnsandan insana kısıtlı olarak bulaş söz konusu Hastalık genel olarak yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı ve solunum sıkınesı ile birlikte ortaya çıkan akut ciddi solunum yolu hastalığı tablosu ile görülmekte Vakaların çoğunda pnömoni, bir çoğunda ise diyare görülmekte Hastalığın inkübasyon süresi 2-14 gün

27 MERS- COV HASTALIĞI Eylül 2012 de hastalığın duyulması ile birlikte; Dünya Sağlık Örgütü CDC (Amerika Birleşik Devletleri Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi), ECDC (Avrupa Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi) ve dünya genelindeki diğer kaynaklardan MERS- CoV e dair tüm gelişmeleri yakından takip edilmeye başlanmışnr

28 ÜLKEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR Ülkemizde Ekim 2012 de Coronavirüs Bilim Kurulu oluşturulmuştur Olası ve kesin MERS- CoV vaka tanımları Vaka ve temaslı takip algoritmaları Sürveyans çalışmaları Ankara ve İstanbul daki viroloji referans laboratuvarlarımızın tanı kapasiteleri uygun hale gefrilmişfr Sağlık personeline yönelik hazırlanan bilgi notları Halk Sağlığı Müdürlüklerine gönderilmiş ve sağlık kurumlarımızda hastalıkla ilgili bilgiler duyurularak gerekli tedbirlerin alınması sağlanmışnr

29 ÜLKEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR Diyanet İşleri Başkanlığı na aracılığı ile hacı adayları bilgilendirilmektedir Hacılarımız ve sağlık personelimiz hac öncesi dönemde Halk Sağlığı Müdürlükleri tarasndan bilgilendirilmekte ve korunma önlemleri anlanlmaktadır Hazırlanan bilgiler ile el broşürleri hacı adaylarımıza verilmektedir 2014 yılında eğifm alan hacı sayısı ve eğifm alan sağlık personeli sayısı dir

30 ÜLKEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR 2012 den Bu güne kadar Hac ve Umre ziyares sırasında; Suudi Arabistan daki hastanelerimizle temas halinde süreç takip edilmişfr Hac ca ve Umre ye gidecek kişilerin isim ve gidiş- dönüş tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığından ve TURSAB dan istenmişfr Hac ve Umre ziyarefnden ülkemize dönen vatandaşlarımızın sağlık durumları Aile Hekimleri tarasndan 14 gün (inkübasyon süresi) boyunca takip edilmişfr Bugüne kadar; 2013 yılında (%83), 2014 yılı içerisinde vatandaşımız takip edilmişfr (süreç devam etmektedir)

31 ÜLKEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR MERS- CoV ile ilgili tüm sağlık personeline eğismler verilmesi için doküman hazırlanmışnr MERS- CoV ile ilgili kesin vaka olduğunda bu vakalara bakacak hastaneler belirlenmişfr Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarından MERS- CoV süpheli örneklerin tanısı moleküler yöntemlerle yapılabilmektedir

32 KESİN VAKA ÇIKMASI DURUMUNDA; Temaslı takibi; Uçuş personeli Uçuş esnasında 2 ön ve 2 arka ile yan koltuklarda seyahat edenler Ailesi ve ziyaretçileri Korumasız hizmet veren sağlık personeli Korumasız defin işlemini yapan personel

33 Kurumumuz MERS- CoV için Acil Durum Eylem Planlarını hazırladı ve buna uygun olarak İl HSM lerden Pandemi Planlarını güncellemeleri istenmişfr Kesin veya şüpheli vakada ölüm gerçekleşmesi durumunda; Sadece merayı yıkayan kişilerin koruyucu ekipmanlarını giymeleri önerilmekte olup, defin işlemi özellik taşımamaktadır

34 ÜLKEMİZDEKİ DURUM 2012 den bugüne kadar Mers CoV şüphesiyle Laboratuvarımıza; 2012 yılında 47 örnek 2013 de 178 örnek 2014 de 163 örnek gönderilmişfr Sadece, tarihinde Hatay'dan gönderilen vakanın örneği MERS- CoV (+) olarak bulunmuştur

35 DÜNYADA DURUM 16 Ekim ifbarıyla dünya genelinde; Vaka Sayısı: 877 ( Ağus- 2014) Ölüm : 317 ( Ağus- 2014) En çok vaka Suudi Arabistan dan bildirilmişfr Vaka bildirilen başka ülkeler de bulunmakta olup tüm vakaların Orta Doğu ile bağlanesı olduğu düşünülmektedir.

36 Vaka Görülen Ülkeler Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri Katar Ürdün Umman Kuveyt Mısır Yemen Lübnan İran Cezayir İngiltere Almanya Fransa Yunanistan İtalya Tunus Malezya Filipinler Amerika Birleşik Devletleri Hollanda Filipinler Türkiye

37 ARZ EDERİM

Son 20 yılda ulaşım imkanlarının da kolaylaşmasıyla dünya üzerinde seyahat

Son 20 yılda ulaşım imkanlarının da kolaylaşmasıyla dünya üzerinde seyahat Yurtdışından Girişlerde Dezenfeksiyon Uygulamaları ve Yapılan Yanlışlar Uzm. Dr. Mehmet ÖZDEMİR Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA Son 20 yılda

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu-

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu- Türkiye Hepatit B Yol Haritası -Hepatit B Çalısma Grubu- ` . Içindekiler BİLİMSEL KURUL Prof. Dr. Nurdan TÖZÜN, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı ve Acıbadem Ü. Gastroenteroloji Bölümü Prof.

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK 2 BASKI Anıl Matbaacılık Özveren Sokak No:13/A Demirtepe Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2005 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK 1 SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayşe UÇAK CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Hamit Selim

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI ANKARA, 2003 BAŞVURU KİTABINI HAZIRLAYANLAR: Doç. Dr. Şeref ÖZKARA*, Uzm. Dr. Zafer AKTAŞ*, Dr.

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Yayın No.56 ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi? 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi? Evet, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Türk Ceza Kanunu 90. maddesi ve ilgili yönetmelik gereğince izin alınması

Detaylı

Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi

Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

İLTİCA VE GÖÇ ALANINDAKİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ: 1.1.AMAÇ 1.2.KAPSAM 1.3.Sığınma İlticaya İlişkin Tanımlar 2.ULUSAL EYLEM PLANININ

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

F NANSMAN ANLA MASI MADDE 1 KAPSAM VE KONU

F NANSMAN ANLA MASI MADDE 1 KAPSAM VE KONU 16 Şubat 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26436 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2007/11668 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği çerçevesinde temin edilecek mali yardımların

Detaylı

Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi artış göstermesi nedeniyle, sağlık çalışanlarının

Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi artış göstermesi nedeniyle, sağlık çalışanlarının Diş Hekimliği Uygulamalarında Çapraz İnfeksiyon Riski Prof. Dr. Rahime NOHUTCU Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, ANKARA Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu İç Yönetmelik Giresun Belediyesine ait işçi çalıştıran birimlerde sağlık ve

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı Dayanak:18.05.2012 tarihli ve 1179 sayılı Olur. Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi l At klar ndan Maden ve Maden Kaynakl Kazalar Standartlar n Radyasyondan Korunma Geli tirilmesi ve Güçlendirilmesi Kritik Altyap Korunmas lar n Tehlikeli Madde Ta mac l Kazalar Deniz Kirlili Neden Olan

Detaylı

Hop Hipokrat, nerde ruhsat?

Hop Hipokrat, nerde ruhsat? Kafa aynı kafa! Nusaybin'de sınıra duvar örüyorlar, kızamık ve polio geçmez artık! Suriye deki savaş gün geçtikçe artan bulaşıcı hastalıklarla da acı yüzünü gösteriyor. Kızamık, şark çıbanı, sıtma, kuduz,

Detaylı

Gastrointestinal Endoskopide. Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

Gastrointestinal Endoskopide. Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Gastrointestinal Endoskopide Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Baskı: Stil Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş. Tel : 0212 281 92 81 GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ HEMŞİRELERİ VE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ GASTROİNTESTİNAL

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Kod No: KEK:01/KYB. Yayın Tarihi/No: 22.06.2012/00. Revizyon Tarihi/ No: 07.04.2014 / 03. Sayfa : 2 / 36

KALİTE EL KİTABI. Kod No: KEK:01/KYB. Yayın Tarihi/No: 22.06.2012/00. Revizyon Tarihi/ No: 07.04.2014 / 03. Sayfa : 2 / 36 T.C İZMİR VALİLİĞİ İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYON SİSTEMİ YAYIN TARİHİ / NO: 22.06.2012 / 00 REV : 03 / 07.04.2014 Sayfa : 2 / 36

Detaylı