KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI"

Transkript

1 KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI

2 Kişisel koruyucu ekipman nedir? Çalışma ortamındaki enfeksiyon risklerine karşı çalışan tarafından kullanılması gereken giysi, araç ve malzemelerdir. Bölümün niteliğine göre farklı özellikte kişisel koruyucu ekipmana ihtiyaç duyulabilir

3 Gerekli ekipman Eldiven Koruyuculu (eldiven,intra ket,enjektör) Önlük Sıvı geçirmez önlük Maske,N95 maske

4 Ekipmanların kullanım öncesi ve sonrası kullanılması gereken hijyen malzemeleri Hijyen Malzemeleri: El dezenfektanı, kağıt havlu, sıvı sabun

5 Kişisel koruyucu ekipman Önlük: (tüm birimler ) Eldiven (tüm birimler), Açık yara, ileostomi, kolostomili hastada, aspirasyon gibi sıçrama ihtimali olan ve sıkı temas izolasyonuna alınan hasta odasına girerken kullanılır. İnvaziv işlemlerde kendimizi korumak adına mutlaka kullanılmalı

6 Ağız-burun maskesi,: (tüm birimler), *Damlacık yolu ile bulaşan hastalık tanısı alan veya şüpheli vakalarda kullanılır,cerrahi işlemlerde ayrıca sıçrama ihtimali olan işlemlerde giyilir(bronkoskop i entübasyon vs.) **** Maske ıslandığında değiştirilmelidir

7 N95 solunum maskesi Solunum yolu ile bulaşan hastalık tanısı alan(tbc,kızamık Su çiçeği) veya şüpheli vakalarda kullanılır. *N 95 veya FFP3 maskesi kişiye özel olmalıdır, açıkta asılı tutmak ve filtre kısmına dokunulmamalıdır.

8 Yüz maskesi (siperlik) Su geçirmez önlük Sıçrama ihtimali olan işlemlerde giyilir(ameliyatha ne,diş ünitesi vs.) Sıvı teması olan birimlerde kullanılır (dekontaminasyon ünitesi,çamaşırhane)

9 İnvaziv işlemlerde ihtiyaç duyulan Korumalı enjektör:hcv, HIV,KKKA hastalığı olan veya şüpheli olgulara Korumalı intraket: HCV, HIV,KKKA hastalığı olan veya şüpheli olgularda Bariyerli eldiven: HCV, HIV,KKKA hastalığı olan veya şüpheli olgulara cerrahi müdahele ve invaziv girişimlerde

10 Hijyen malzemeleri El antiseptik solüsyonları: (tüm birimler.) -hasta teması öncesi ve sonrasında ve müdahelerlerden önce ve sonra kullanılmalı Sabun ve kâğıt havlu: : tüm birimler hasta teması öncesi ve sonrasında ve müdahelerlerden önce ve sonra kullanılmalı

11 Koruyucu ekipmanın uygun kullanımı Giyme sırası Önlük Maske Gözlük-yüz koruyucu Eldiven Çıkarma sırası Eldiven Gözlük-yüz koruyucu Önlük Maske El hijyeni sağlanmalı

12 Önlük giyerken Önlük malzemesi uygulanacak işleme göre seçilmeli Uygun tip ve boyut seçilmeli Arkadan bağlanmalı Eğer çok küçük ise iki tane önlük giyilmeli ;Biri önden diğeri arkadan

13 Önlük çıkarılırken Omuz kısımlarından tutulur Kontamine dış yüz içe doğru çevrilir Yuvarlayarak katlanır Çıkarıldığında sadece temiz taraf görünmelidir

14 Maske takılırken Burnu, ağzı ve çeneyi tamamen içine almalıdır Yüze uygunluk tam olmalı N95 gibi özel tip maskeler için yüze uyum testi yapılmalı

15 Maske takıldıktan sonra Tükrük veya sekresyonlarla ıslandığı zaman değiştirilmeli Boynun altında asılı tutulmmalı,tekrar kullanılmamalı Ortak kullanılmamalı

16 Maske çıkarılırken Maske bağları (önce alttaki) çözülür Maskenin ön yüzü kontamine olduğu için elle temas etmemelidir Bağlardan tutularak atılır

17 Gözlük-yüz koruyucusu giyilmesi Gözleri ve yüzü tam olarak kapatmalı Yüze uygunluk tam olmalı Yüze oturmalı ancak sıkmamalıdır

18 Gözlük-yüz koruyucusu çıkarılırken Eldivensiz ellerle çıkarılır

19 Eldiven giyilirken Eldivenler en son giyilmeli Doğru tip ve boyutta eldiven seçilmeli Eldiven giymeden önce eller yıkanmalı veya el dezenfektanı ile ovalanmalı Önlüğün kol manşetleri üzerine çekilmeli

20 Eldiven giyildikten sonra: Temizden kirliye doğru çalışılmalı Eldiven ile çalışırken kendine ve çevreye kontamine temas sınırlanmalı Eldivenler tekrar kullanılmamalı Eldiven çıkartıldıktan sonra el hijyeni sağlanmalı ELDİVEN ÜZERİNE EL DEZENFEKTANI UYGULANMAMALI VEYA ELDİVENLİ ELLER YIKANMAMALIDIR.

21 Eldiven çıkarılırken Elin üzerinden sıyrılarak içi dışına çevrilir Diğer eldivenli el ile tutulur Eldivensiz parmakla bilekten diğer eldiven sıyrılır İçi dışına çevrilerek her iki eldivenden oluşan küçük bir torba şeklinde atılır

22

23 Önemli Noktalar Hangi ekipmanın nerede kullanılması gerektiği tüm çalışanlar tarafından bilinmeli Koruyucu ekipman kullanımı konusunda tüm personel sorumluluk bilinci ile hareket etmeli

24 İzolasyonla ilgili hazırlanan kartlar ve broşürler.

25 STANDART ÖNLEMLER (1) TEMASTAN ÖNCE ELDİVEN GİYİNİZ İKİ HASTA BAKIMI ARASINDA ELDİVEN DEĞİŞTİRİNİZ. ELDİVENDEN GİYİLMEDEN ÖNCE ELDİVEN ÇIKARILDIKTAN SONRA ELLERİNİZİ YIKAYINIZ KAN VE VÜCUT SIVILARI VEYA BÜTÜNLÜĞÜ BOZULMUŞ DERİ VE MUKOZA İLEYAPILACAK İŞLEM SIRASINDA SIÇRAMA İHTİMALİ VARSA MASKE, GÖZLÜK VE ÖNLÜK KULLANINIZ KULLANDIĞINIZ İĞNELERİ KILIFINA GEÇİRMEYİNİZ, UCUNU BÜKMEYİNİZ, DELİNMEYEN KAPLAR İÇERİSİNDE BİRİKTİRİNİZ KAN VE VÜCUT SIVILARIYLA KİRLENEN ÇARŞAF VE DİĞER MATERYALLERİ ÖZEL TORBALARA KOYUNUZ EKSUDATİF DERİ LEZYONUNUZ VARSA EK ÖNLEMLER UYGULAMANIZ GEREKTİĞİNİ UNUTMAYINIZ BU ÖNLEMLERİ TÜM HASTALAR İÇİN UYGULAYINIZ

26 STANDART ÖNLEMLER(2) Hastanın enfeksiyonu olup olmadığına bakılmaksızın tüm hastalara uygulanan önlemlerdir. EL TEMİZLİĞİ: Eldiven giymeden önce ve eldivenler çıkartıldıktan sonra, iki hasta arasında, iki işlem arasında el temizliği uygulanır. ELDİVEN: : Kan ya da vücut sıvıları ve enfekte sekresyonlar ile temas etme olasılığı ya da durumunda, - Hastanın yaralanmış derisi ya da mukozası ile temas durumunda, -Kesici delici alet ile işlem yaparken -Çevredeki kirli materyallere temas söz konusu olduğunda giyilir. - Muayene eden kişinin ellerinde açık yara veya bir lezyon varsa hastaya yapılan rutin işlemlerde de eldiven giyilir.(etrafı kontamine etmemek ve kendini korumak için) HASTAYA KULLANILAN TIBBİ MALZEMELER: Hastaya ilişkin kesici ve delici aletler, delici kesici alet kutuları içerisine atılır. - Hastaya ait enfekte, kan ve vücut sekresyonları ile kirlenmiş yeniden kullanılabilir tıbbi aletlerin temizliği ilgili talimata göre yapılır. ÖNLÜK, MASKE, GÖZLÜK: Kan ve vücut sıvıları ile (aspirasyon, arteriyel kan alımı, endoskopi, cerrahi işlem vb. sıçrama ihtimali olan) temas durumu söz konusu olduğunda giyilir. ÇEVRE KONTROLÜ Yerler vücut sıvıları (kan, idrar, vb.) ile kirlendiğinde ilgili talimata göre temizlenir. KAN VE VÜCUT SIVILARI İLE TEMAS - Subkutan yaralanmada (iğne batması vb); hemen bol su ve sabun ile yıkanır ve alkol ya da betadin ile temizlenir. Göze sıçrama durumunda ise; hemen serum fizyolojikle ile yıkanır.

27 TEMAS İZOLASYONU Çok ilaca dirençli mikroorganizmalarla (MRSA,VRE,) enfekte olduğu bilinen ya da şüphe edilen bir hastadan diğer hasta ya da kişilere enfeksiyonun doğrudan ya da dolaylı olarak bulaşmasını önlemek için uygulanan bir yöntemdir. Temas izolasyonu Standart Önlemlere ek olarak uygulanır. -Hasta özel odada yatırılmalıdır. -Aynı tür enfeksiyonu olanlar aynı odada yatırılabilir. -Hasta ziyareti kısıtlanmalıdır. -Hastaya kullanılacak tıbbi aletler (tansiyon aleti, derece, steteskop vb) hastaya özel olmalı oda dışına çıkarılmamalıdır. -Aletlerin dezenfeksiyonu yapılmadan başka hastaya kullanılmamalıdır. -Odaya girerken temiz (steril olmayan) eldivenler giyilir. Hasta bakımı sırasında her farklı işlemde, bir eldiven giyilmeli ve işlem sonrasında eldiven değiştirilmelidir. -Hasta odasından çıkarken eldivenler çıkartılır, tıbbi atık kovasına atılmalıdır. -İshal, kolostomi, açık yarası olan hasta ve çevresindeki eşyalar ile temasta önlük giyilir, hasta odasından çıkarken önlük çıkartılır, tek kullanımlık önlükler tıbbi atık kovasına atılmalıdır. -Hasta odasına girmeden önce, - Eldiven giymeden önce, - İki işlem arası, -Eldiven çıkartıldıktan sonra el temizliği yapılmalıdır. - ve hasta odasından çıkmadan önce eller temizlenmelidir. Çok gerekmedikçe hasta odadan dışarı çıkartılmamalıdır, hasta oda dışına çıkartılması gerektiğinde; diğer hastalara ve çevreye mikroorganizma bulaşına engel olacak her tür önlem alınmalıdır.

28 SIKI TEMAS İZOLASYONU VRE (Vankomisine dirençli enterokok)ile enfekte veya kolonize olduğu bilinen veya şüphelenilen hastalara uygulanan izolasyon şeklidir. -Hasta özel odada yatırılır. Aynı tür enfeksiyonu olanlar aynı odada yatırılabilir. -Hasta ziyareti kısıtlanmalıdır. -Hastaya kullanılan tıbbi aletler (tansiyon aleti,derece,steteskop vb) hastaya özel olmalı, oda dışına çıkarılmamalıdır. -Aletlerin dezenfeksiyonu yapılmadan başka hastaya kullanılmamalıdır. -Odaya girerken temiz (steril olmayan) eldivenler ve önlük giyilir. -Kirli işlemlerden sonra eldiven değiştirilir, hasta odasından çıkmadan eldivenler ve önlük çıkartılır, tıbbi atık kovasına atılır. -Hasta odasına girmeden önce, -Hasta bakımı sırasında yoğun mikroorganizma kaynağı ile temas durumunda ve hasta odasından çıkmadan önce eller temizlenmelidir. -Odanın temizliği yapıldıktan sonra EKK önerilerine göre yer yüzey dezenfeksiyonu sağlanır. Hasta tuvaleti, kullanım sonrası dezenfekte edilir. Bu odada kullanılan temizlik malzemesi başka bir yerde kullanılmamalıdır. -Çok gerekmedikçe hasta odadan dışarı çıkartılmaz. -Hasta oda dışına çıkartılması gerektiğinde; diğer hastalara ve çevreye mikroorganizma bulaşına engel olacak her tür önlem alınmalıdır.

29 Kalite standartlarına göre izolasyon figürleri

30 Solunum izolasyonu Damlacık izolasyonu

31 Temas izolasyonu belirleyicisi

Enfeksiyon zinciri. Kaynak. Etken. Çıkış kapısı. Duyarlı konak

Enfeksiyon zinciri. Kaynak. Etken. Çıkış kapısı. Duyarlı konak Enfeksiyon zinciri Etken Kaynak Duyarlı konak Çıkış kapısı Giriş kapısı Bulaş yolu 1 Etken Bakteriler Riketsiya, klamidya, mikoplazma dahil Virusler Mantarlar Protozoa Helmintler Etkenin Enfektif dozu

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları 1- Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi İnfeksiyon Kontrol Talimatı 2- Anne Sütü Saklama Talimatı 3-

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN GÖREVLERİ Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, yönetime ve ilgili bölümlere bu konularda öneriler

Detaylı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL HİJYENİ VE KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELERİN KULLANIMI TALİMATI

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL HİJYENİ VE KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELERİN KULLANIMI TALİMATI Dok. Kodu: YÖN.TL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Kasım 2014 Rev. No: 01 Sayfa No: 1/5 1.AMAÇ: Bu talimat ile hastalara sağlık hizmeti ve bakım veren sağlık çalışanlarının, başta kırım kongo kanamalı

Detaylı

İZOLASYON ÖNLEMLERİ PROSEDÜRÜ. Revizyon Tarihi: 03.08.2011 Sayfa No: 1/ 9 Yayın Tarihi: 03.07.2007

İZOLASYON ÖNLEMLERİ PROSEDÜRÜ. Revizyon Tarihi: 03.08.2011 Sayfa No: 1/ 9 Yayın Tarihi: 03.07.2007 Revizyon Tarihi: 03.08.2011 Sayfa No: 1/ 9 1. AMAÇ İnfekte veya kolonize hastalardan diğer hastalara, ziyaretçilere ve sağlık personeline mikroorganizmaların bulaşmasını önlemektir. 2. KAPSAM Tanı, tedavi

Detaylı

DAMLACIK İZOLASYONU. Antibiyotik tedavisi başlandıktan bir gün sonra 24 saat ara ile alınan iki örnekte üreme tespit edilmezse sonlandırılır

DAMLACIK İZOLASYONU. Antibiyotik tedavisi başlandıktan bir gün sonra 24 saat ara ile alınan iki örnekte üreme tespit edilmezse sonlandırılır DAMLACIK İZOLASYONU Menenjit: ( H. influenzae tip B Neisseria meningitidis enfeksiyonu İnvaziv Neisseria Meningitidis Sepsis Enfeksiyonu Büyük partiküllü (>5μm) damlacıkların geçişinin önlenmesinde kullanılır.

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE ORYANTASYON REHBERİ. Eğitim Koordinatörlüğü / Özlem DOĞU

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE ORYANTASYON REHBERİ. Eğitim Koordinatörlüğü / Özlem DOĞU TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE ORYANTASYON REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü / Özlem DOĞU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 3. MİSYONUMUZ

Detaylı

BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA HASTANESĠ. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA HASTANESĠ HASTANE ENFEKSĠYON KONTROL TALĠMATLARI

BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA HASTANESĠ. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA HASTANESĠ HASTANE ENFEKSĠYON KONTROL TALĠMATLARI BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA HASTANESĠ BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA HASTANESĠ HASTANE ENFEKSĠYON KONTROL TALĠMATLARI Talimat No 1: Enfeksiyon Kontrol Komitesi Çalışma Talimatı Talimat

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR ORYANTASYON REHBERİ. Eğitim Koordinatörlüğü

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR ORYANTASYON REHBERİ. Eğitim Koordinatörlüğü TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR ORYANTASYON REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 3. MİSYONUMUZ 4. VİZYONUMUZ

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEKİM ORYANTASYON REHBERİ. Eğitim Koordinatörlüğü

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEKİM ORYANTASYON REHBERİ. Eğitim Koordinatörlüğü TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEKİM ORYANTASYON REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 3. MİSYONUMUZ 4. VİZYONUMUZ

Detaylı

GENEL TEMİZLİK HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

GENEL TEMİZLİK HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ ve KAPSAM: Hastane genelinde ve çevresinde temizliğin sağlanması, temizlik faaliyetleri için bir yöntem belirlemek ve uygulamaktır. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesinin

Detaylı

HİJYEN VE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ

HİJYEN VE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ Sayfa No Sayfa 1 / 15 1. AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemek ve İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bünyesindeki

Detaylı

LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ

LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ [2013] H a z ı r l a y n l a r Ersin ŞAHİN ( Kalite Yönetim Direktörü) - İbrahim ŞAHİN ( Lab.Teknikeri) SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVAR

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ

HASTANE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ 12.09.2013 0 0 1 / 12 1. AMAÇ: Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemek ve hastanedeki bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi (YYBÜ nde) Enfeksiyon Kontrol Talimatı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi (YYBÜ nde) Enfeksiyon Kontrol Talimatı Düzenleme Tarihi : 15.02.2008 1.AMAÇ (YYBÜ nde) kontrolü. hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve 2.KAPSAM nde görev alan tüm çalışanlar ve hastayla ilgili herkesi kapsar. 3.TEMEL İLKELER 1. YYBÜ hastane

Detaylı

Ç.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ GENEL TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON TALİMATI

Ç.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ GENEL TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON TALİMATI DOKÜMAN NO: TY-TL-1 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 8 1. AMAÇ: Diş hekimliği bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması, temizliğinin doğru ve etkin yapılması

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİ TALİMATI

HASTANE TEMİZLİĞİ TALİMATI 1/11 l.amaç Hastanedeki bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması ve temizliğinin doğru ve etkin yapılması için yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM Tüm birimleri kapsar. 3. TANIMLAR Çok Yüksek Riskli

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ

HASTANE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ YÖN.PR.08 12.02.2011 07.11.2013 04 1/14 1.0 AMAÇ: Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 2.0 KAPSAM: Hastanenin tüm birimlerinde

Detaylı

ARTEMİZ KİMYA Şahin ASLAN

ARTEMİZ KİMYA Şahin ASLAN HASTANE TEMİZLİĞİ ARTEMİZ KİMYA Şahin ASLAN Amaç: Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam oluşturmak amacıyla uyulması

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Talimatı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Talimatı GOÜ Araştırma ve Uygulama Merkezi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Talimatı Talimat No :21 Düzenleme Tarihi :19.07.2012 Revizyon Tarihi: 1.AMAÇ Yenidoğan Yoğun

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ Doküman No: BİY.RH.02 Yayın Tarihi:15.04.2013 Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00 Sayfa: 1 / 9 1. Laboratuar güvenliği tanımı: Çalışan kişinin ve çalışma materyalinin korunması için; çalışma sırasında belirli

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUARI GÜVENLİK REHBERİ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

PATOLOJİ LABORATUARI GÜVENLİK REHBERİ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PATOLOJİ LABORATUARI GÜVENLİK REHBERİ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2013 Doküman No:PAT-RH-01 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:01 Revizyon Tarihi:02.12.2013 Sayfa 2 / 16 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ HASTANE TEMİZLİK TALİMATLARI

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ HASTANE TEMİZLİK TALİMATLARI 1.AMAÇ Hastanedeki bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması ve temizliğinin doğru ve etkin yapılması için yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM Tüm birimleri, temizlik ve yemek şirketini kapsar 3.TANIMLAR

Detaylı

Sağlık Çalışanlarında Enfeksiyon Hastalıkları ve Korunma

Sağlık Çalışanlarında Enfeksiyon Hastalıkları ve Korunma Sağlık Çalışanlarında Enfeksiyon Hastalıkları ve Korunma Dr. Şükran Köse İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Haziran 2014, Mardin Sunum planı Sağlık

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK HİZMETLERİ KRİTİK ALAN TEMİZLİĞİ

HASTANE TEMİZLİK HİZMETLERİ KRİTİK ALAN TEMİZLİĞİ HASTANE TEMİZLİK HİZMETLERİ KRİTİK ALAN TEMİZLİĞİ ANKARA 2010 2 TEŞEKKÜR Modüllerin hazırlanma süresinde bizlerden desteklerini esirgemeyen ve eğitime her zaman gereken önemi veren; Hastanelerden temizlik

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ GÜVENLİK BİLGİ REHBERİ

TRANSFÜZYON MERKEZİ GÜVENLİK BİLGİ REHBERİ SAYFA NO 1/13 AMAÇ: Kan Transfüzyon Merkezi çalışanlarının, biyolojik tehlikelerden, kimyasal maddelerden, yangın olasılığından, elektrik arızaları vb. oluşabilecek riskleri en aza indirmek, klinik örnekler

Detaylı

GENEL TEMİZLİK PLANI. Hastane ortamındaki alanların temizlik periyodu ve kullanılacak malzemeler:

GENEL TEMİZLİK PLANI. Hastane ortamındaki alanların temizlik periyodu ve kullanılacak malzemeler: SAYFA NO 1/14 Hastane ortamındaki alanların temizlik periyodu ve kullanılacak malzemeler: ALANLAR Banyolar Tuvaletler ALANLARIN TEMİZLİK PERİYODU En az günde bir kez ve her hastadan sonra fırçalanarak

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ

PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ ONKOLOJİ EAH PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ 2012 HAZIRLAYAN Uzm. Dr. Esra KARAKUŞ DÜZENLEYEN Uzm. Biy. Başak

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMASI

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMASI DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMASI Hemşireler, hastabakıcılar ve labaratuvar personeli en yüksek risk grupları olarak görülmektedir. Yaralanmalarda ilk sırayı, enjektör iğnesinin kapağının işlem sonrasında

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 15

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 15 1-GENEL BİLGİLER 1.1-Amaç Merkezimizde sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarını önlemek ve kontrol altına almak, konu ile ilgili sorunları tespit etmek, çözümüne yönelik

Detaylı