Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Programı Ders İçeriği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Programı Ders İçeriği"

Transkript

1 Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Programı Ders İçeriği DERSİN ADI DAKTİLOGRAFİ VE ON PARMAK YAZIM TEKNİKLERİ I TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER Ü TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK I DÖNEMİ 1 TÜRKÇE DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders x lık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) = (1kredi=25-30 saat), 5 DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK Öğrenci F klavyede 29 harfi öğrenerek 3 dakikada 20 kelimeyi hatasız yazmayı gerçekleştirecektir. 1. F Klavyenin önemini kavrar ve parmakların temel sıraya yerleştirir. 2. Büyük harf tuşlarının kullanır ş, nokta, virgül tuşunu kullanarak hız çalışmaları yapar 3. Temel sıranın üstündeki ve altındaki tuşları tanır, klavyeye hakimiyeti sağlar. 4. Harflerle birlikte imla işaretlerini öğrenir ve anlamlı cümleleri yazmaya başlar 5. Bir dakikada hatasız kaç sözcük yazdığını hesaplar 1 F Klavyeyi tanıtma, parmakların yerleştirilmesi, temel sıra 2 Temel sıranın pekiştirilmesi, silgi, enter tuşu 3 Temel sıra, ü-t harflerinin öğretimi ve pekiştirilmesi 4 ş, nokta, soldaki büyük harf tuşunun öğretimi ve pekiştirilmesi 5 virgül, sağdaki büyük harf tuşunun öğretimi ve pekiştirilmesi 6 Hız çalışmaları 7 ı-r-s-c harflerinin öğretimi ve pekiştirilmesi 8 z-o-d-n-ğ harflerinin öğretimi ve pekiştirilmesi 9 ç-g-h-v harflerinin öğretimi ve pekiştirilmesi 10 b-f-p-j harflerinin öğretimi ve pekiştirilmesi 11 ö, (;) noktalı virgül, (^)düzeltme işareti, (-) kısa çizgi öğretimi ve pekiştirilmesi 12 (:) iki nokta üst üste, (?) soru işareti öğretimi ve pekiştirilmesi 13 Test yazma kuralları ve test yazma 14 Test yazma ve net sözcük hesaplama Ortam Donanım İş Yeri Sınıf Bilgisayar, internet, klavye tablosu, kronometre, kitap. Not/açıklama/öneri: Ara Sınavlar X 40 Dönem Sonu Sınavı X 60 Programda en az lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır. Mesleki ders olduğundan; sektörde on yıl deneyimi olan lisans mezunu kişiler de gerektiğin de ders verebilir. Ders kitabı,internet ve diğer kaynaklar Üniversiteler, Intersteno-Türk (Uluslararası Bilgi İşlem Federasyonu Türk Gurubu) vb. 1

2 TIBBİ DOKÜMANTASYON I TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER Ü TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK I DÖNEMİ I DÖNEM TÜRKÇE DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X Ön Koşul Yoktur lık Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi Ders Saati (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) 4 ( ) (1kredi=25 30 saat) 4 Bu ders ile öğrenciye, Tıbbi Dokümanların neler olduğunu, tanımı ve tarihçesini, Dokümanların kayıtlanmasına ilişkin temel bilgileri almaları ve Tıbbi Sekreterin görev ve Dokümantasyon konusun-daki sorumluluklarını kavramaları DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) amaçlanmaktadır. 1.Tıbbi Dokümanların neler olduğunu ve özelliklerini kavrar 2.Belge-Evrak-Doküman-Dosya tanımlarını kavrar ve kayıtlarını yapabilir 3. Dokümanların Saklanma Yöntem ve Şekillerini kavrar, Tıbbi Yazışmalar ve raporlamaları uygulayabilir. 4. Tıbbi Sekreterin Dokümantasyon konusundaki görev ve sorumluluklarını kavrar 1 1. Tıbbi Dokümantasyona Giriş 1.1. Tıbbi Dokümantasyon dersinin amacı 1.2. Tıbbi Dokümantasyonun tarihçesi 2 2. Tıbbi Dokümantasyonun Gelişimi 2.1. Tıbbi Dokümantasyonun Mesleki Eğitim ile birlikte Gelişimi 2.2. Tıbbi Dokümantasyonun, Türkiyedeki Gelişimi 3 3. Tıbbi Dokümanlar 3.1. Tanımı, çeşitleri 3.2. Tıbbi Dokümantasyonun hasta, hastane, doktor, adli tıp ve tıbbi araştırmalar yönünden önemi 4 4. Belge-Evrak-Doküman-Dosya-Klasör 4.1. Belge Yönetimi 4.2. Bürolarda Evrak Akışı 4.3. Doküman-Dosya-Klasör Giden Evrak İşlemleri Giden Evrak Kaydı Evrakın katlanması ve Zarfa Yerleştirilmesi Evrakın Gönderilmesi Gelen Evrak İşlemleri Gelen Evrak Kaydı Havale İşlemleri Evrak Dağıtımı 4.6. Zimmet Defteri 7 5. Dokümanların Saklanması 5.1. Dosyalama Yöntem ve Şekilleri 5.2. Alfabetik, Konuya Göre, Desimal Sistem, Karma Sistem, Coğrafi Sistem 8 6. Tıbbi Yazışmalar 6.1. Rapor 6.2. Sağlık Kurumu Rapor Çeşitleri Hasta/Hastalık Raporu ve Çeşitleri Sağlık Kurulu Raporu ve Çeşitleri Hekim Raporu ve Çeşitleri Adli Rapor ve Çeşitleri Kalite, uygunluk ve Analiz Raporu İhbarı Zorunlu Hastalıklar Formu, Sevk Formu, Nakil Formu özellikleri, gönderilme şekilleri 6.4. Adli Yazışmalar, özellikleri, gönderilme Şekilleri 6.5 Yazışmalar 2

3 İŞBİRLİĞİ YAPILACAK Tıbbi Sekreterin Özellikleri 7.1. Tıbbi Sekreterin Tanımı ve Önemi 7.2. Tıbbi Sekreterin Tarihsel Gelişimi 7.3. Tıbbi Sekreterin Çalışma Alanları ve Görevleri Tıbbi Sekreterin Özellikleri Dış Görünüşü Tutum ve Davranış Özellikleri Bilgi ve Beceri Düzeyi ile İlgili Özellikleri 7.5. Tıbbi Sekreteri Sekreterlerden Ayıran Özellikler 12 8.Tıbbi Sekreterin Sağlıktaki Yeri ve Önemi 8.1. Tıbbi Sekreterin Sağlık Ekibi İçindeki Yeri ve Önemi 8.2. Tıbbi Sekreterin Hasta ve Hasta Yakınları ile Olan İlişkisi Türkiyede Tıbbi Sekreterlik Eğitimi ve İstihdamları 8.4. Tıbbi Sekreterin Hak ve Sorumlulukları Tıbbi Sekreterin Hak ve Sorumlulukları Ortam Donanım İşyeri Sınıf, büro laboratuarı Bilgisayar, internet, projeksiyon, kaynak kitap, ders notları, yazılı ve görsel örnek uygulamalar Kamu ve özel sektör büroları Not/açıklama/öneri: Derste öğrencilerin becerisinin artırılması açısından örnek uygulamalara ağırlık verilmelidir. Ara Sınavlar 40 Dönem Sonu Sınavı 60 En az lisans diplomasına sahip, meslek dersi olduğundan dolayı en az 10 yıl Büro Hizmetleri sektör deneyimi olan öğretim elemanı Ders notları, görsel ve işitsel ders gereçleri, mevzuat, yardımcı kitaplar. Kamu ve özel Sektör kuruluşları, Üniversiteler, ilgili sanayi odaları, vb. 3

4 TIBBİ DOKÜMANTASYON II TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER Ü TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK I DÖNEMİ II DÖNEM TÜRKÇE DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X TIBBİ DOKÜMANTASYON I DERSİNİ BAŞARMIŞ OLMAK lık Okul Eğitimi Bireysel Öğrenme Süresi Ders Saati Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) 4 ( ) (1kredi=25 30 saat) 5 Bu ders ile öğrenciye, Yataksız ve Yataklı sağlık kurumları ve formlarını düzenlemeyle DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. 1.Yataksız Sağlık Kurumlarını ayırt edebilme 2. Dispanser Veri a ve Bildirim Formlarını düzenleyebilme 3. Yataklı Sağlık Kuruluşlarını ayırt edebilme 4. Veri a ve Bildirim Formlarını düzenleyebilme 5. Sağlık Müdürlüğü Veri Bildirim Formları ve Elektronik Ortamda Veri Aktarımı yapabilme Yeterlikleri kazandırılacaktır Yataksız Sağlık Kurumları 1.1. Aile Hekimliği Aile Sağlığı Merkezleri Aile Hekimliği Birimi Aile Sağlığı Elemanı Toplum Sağlığı Merkezleri Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) Sağlık Merkezleri 1.3. AÇS ve AP Merkezleri 1.4. Halk Sağlığı ları 1.5. Acil Sağlık Hizmetleri 1.6. Sağlık Evi 1.7. Sağlık Kuruluşları ve görevleri 3 2. Dispanser Veri a ve Bildirim Formları 2.1. Verem Savaş Dispanseri ve Formları 2.2. Sıtma Savaş Dispanseri ve Formları Ruh Sağlığı Dispanseri ve Formları 2.4. Lepra Savaş Dispanseri ve Formları 2.5. Deri ve Tenasül Dispanseri ve Formları 5 3. Yataklı Sağlık Kuruluşları 3.1. Yataklı Sağlık Kuruluşları İlçe/Belde Hastanesi Genel Hastaneler Özel Dal Hastaneleri Eğitim ve Araştırma Hastaneleri 6 Genel Tekrar Veri a ve Bildirim Formları Personel/Hasta ve Yatak Muvazene Formu Hastalık İstatistik Formu çalışmaları Formu Ağız ve Diş Sağlığı Çalışmaları Formu Aylık Kan Çalışmaları Formu Frengi Bildirge Fişi Sağlık Yardımı Yapılan İltica Formu Doğum Servisinden gelen Bilgi Formu Hastane Doğumlarını Değerlendirme Formu İl Ruh Sağlığı Hizmetleri Formu RS 20 Ruh Hastalıkları hastanesinden çıkışta kullanılacak bilgi formu 4

5 İŞBİRLİĞİ YAPILACAK RS 50 Ruh Hastalıkları hastanesinden Sağlık Bakanlığına gönderilen bilgi formu İntihar Girişimleri Kayıt Formu Kalıtsal Kan Hastalıkları Bildirim Formu Kanser Kayıt Bilgi Formu Organ Nakli Formları Ölüm İstatistik Formu D-86-A Vakalar için Kişisel Bilgi Formu Yeni Doğan Tespit Formu Yatılan Gün İstatistiği Formu Gaz Zehirlenmeleri Vaka Bildirim Fişi Tüberküloz Hasta Bildirim Formu Aylık kuduz mücadele formu (yataklı tedavi kurumları için) Diyaliz Bilgi Formu Diyaliz Hizmetleri Üç Aylık Bilgi Formu Periton Diyalizi Merkezi Aylık Çalışma Formu İl Sağlık Müdürlüğü Veri Bildirim Formları 4.1. İl Sağlık Müdürlüğü Veri a ve Bildirim Formları Form /B Yıl Ortası Nüfus Tespitleri Birinci Basamak Sağlık Kurumları Aylık Çalışma Bildirisi Kırmızı ve yeşil reçete bilgi formu Ölüm Belgesi Formu RS10 Ruh Hastalıkları Hastanesine Hasta Sevk Formu RS40 Ruh Hastalıkları Hastanelerine Sevk edilen ve Hastaneden Takip için Yaşadığı İle Gönderilen Hastalar Hakkında Sağlık Müdürlüğünden Sağlık Bakanlığına Verilen Bilgi Formu Aylık Sıtma Çalışmaları Sıtma Savaş ı Aylık Raporu 4.2. Elektronik Ortamda Veri Aktarımı Ortam Donanım İşyeri Sınıf, büro laboratuarı Bilgisayar, internet, projeksiyon, kaynak kitap, ders notları, yazılı ve görsel örnek uygulamalar Kamu ve özel sektör büroları Not/açıklama/öneri: Derste öğrencilerin becerisinin artırılması açısından örnek uygulamalara ağırlık verilmelidir. Ara Sınavlar 40 Dönem Sonu Sınavı 60 En az lisans diplomasına sahip, meslek dersi olduğundan dolayı en az 10 yıl Büro Hizmetleri sektör deneyimi olan öğretim elemanı Ders notları, görsel ve işitsel ders gereçleri, mevzuat, yardımcı kitaplar. Kamu ve özel Sektör kuruluşları, Üniversiteler, ilgili sanayi odaları, vb. 5

6 SEKRETERLİK, BÜRO YÖNETİMİ VE MALZEME BİLGİSİ TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER Ü TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK I DÖNEMİ II DÖNEM TÜRKÇE DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X Ön Koşul Yoktur lık Ders Okul Eğitimi Bireysel Öğrenme Süresi Saati Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) (1kredi=25 30 saat) 5 Bu ders ile öğrenci, sekreterlik mesleğinin esasları ve önemini; büro yönetimini, tıbbi sekreterin özelliklerinin neler olması gerektiğini ve görevlerini öğrenir. Sorumlu olduğu birimdeki sekreterya DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) hizmetlerini başarıyla yürütebilecek bilgi ve beceriler kazanır. 1.Meslek kavramını ve sekreterlik mesleğinin bilimsel yönlerini açıklayabilir, 2.Yöneticiye etkin destek sağlamasını ve yönetici-sekreter işbirliğini ve büro yönetimini yapabilir. 3. Zaman yönetimi, seyahat organizasyonu ve ziyaretçi kabulü uygulamalarını yapabilir. 4. Telefonla konuşma sanatı, problem çözme becerilerini uygulayabilir. 5. Toplantı organizasyonu ve malzeme ihtiyaçları nasıl olmalı konusunda uygulama yapabilir Sekreter ve Sekreterlik Mesleği a. Sekreter ve Sekreterlik b. Sekreterlik Türleri 2 2. Sekreterin özellikleri, bilgi ve becerileri a. Sekreterin mesleki özellikleri b. Sekreterin tutum ve davranış özellikleri c. Sekreterin dış-fiziksel özellikleri d. Sekreterlik becerileri 3 3. Sekreterlikte Büro Yönetimi ve Organizasyon a. Sekreterlik ve büro hizmetleri b. Sekreterlik ve iletişim(yazılı-sözlü) 4 4. Zaman Yönetimi 5 5. Seyahat organizasyonu ve ziyaretçiler, randevu verilmesi 6 5. Seyahat organizasyonu ve ziyaretçiler, randevu verilmesi 7 6. Teknik ve psikolojik açıdan telefonla konuşma kuralları 8 7. Problem çözme becerileri 9 8. İkram ve protokol nasıl olmalı? Toıplantı organizasyonu nasıl olmalı Malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi, ve tedarik edilmesi nasıl olmalıdır? Örnek olay analizleri Malzeme siparişi ve malzeme ihtiyaç planlaması Büroda ergonomi, iş güvenliği Ortam Donanım İşyeri Sınıf, büro laboratuarı Bilgisayar, internet, projeksiyon, kaynak kitap, ders notları, yazılı ve görsel örnek uygulamalar Kamu ve özel sektör büroları Not/açıklama/öneri: Derste öğrencilerin becerisinin artırılması açısından örnek uygulamalara ağırlık verilmelidir. Ara Sınavlar 40 Dönem Sonu Sınavı 60 En az lisans diplomasına sahip, meslek dersi olduğundan dolayı en az 10 yıl Büro Hizmetleri sektör deneyimi olan öğretim elemanı 6

7 İŞBİRLİĞİ YAPILACAK DERSİN ADI DÖNEMİ 2 Ders notları, görsel ve işitsel ders gereçleri, mevzuat, yardımcı kitaplar. Kamu ve özel Sektör kuruluşları, Üniversiteler, ilgili sanayi odaları, vb. DAKTİLOGRAFİ VE ON PARMAK YAZIM TEKNİKLERİ II TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK TÜRKÇE DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders x lık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) = (1kredi=25-30 saat), 5 Öğrenci F klavyede sayıları ve tüm imla işaretlerini öğrenerek 3 dakikada 40 kelimeyi hatasız DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) yazmayı gerçekleştirir. 1. Sayıları hızlı ve hatasız yazar. 2. İmla işaretlerini ve imgeleri yazar. 3. Harfleri seri ve hatasız yazar. 4. Yazıda yaptığı yanlışları tespit eder. 5. Üç dakikada en az hatasız 40 sözcük yazar. 1 Parmakların sayılar sırasına yerleştirilmesi 2 Parmakların sayılar ve harfler arasında gezdirilmesi 3 (artı) ve / (taksim) işareti 4 Parmakların temel sıradan sayılar sırasına götürülüp, geri getirilmesi 5 Dört ve yedi sayısının öğretimi ve pekiştirilmesi 6 Üç ve sekiz sayısının öğretimi ve pekiştirilmesi 7 İki ve dokuz sayısının öğretimi ve pekiştirilmesi 8 Beş ve altı sayısının öğretimi ve pekiştirilmesi 9 Sıfır ve bir sayısının öğretimi ve pekiştirilmesi 10 Parantez açma -(- ve parantez kapama -)- işaretlerinin öğretimi ve pekiştirilmesi 11 Çift tırnak - - ve tek tırnak - - işaretlerinin öğretimi ve pekiştirilmesi 12 Ünlem işareti -!- ve yüzde -%- işaretinin öğretimi ve pekiştirilmesi 13 Eşittir (=) ve x, q, w tuşlarının öğretimi ve pekiştirilmesi 14 Hız Çalışması Ortam Donanım İş Yeri Sınıf Not/açıklama/öneri: Bilgisayar, internet, klavye tablosu, kronometre, kitap. Ara Sınavlar X 40 Dönem Sonu Sınavı X 60 Programda en az lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır. Mesleki ders olduğundan; sektörde on yıl deneyimi olan lisans mezunu kişiler de gerektiğin de ders verebilir. 7

8 İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK Ders kitabı,internet ve diğer kaynaklar Üniversiteler, Intersteno-Türk (Uluslararası Bilgi İşlem Federasyonu Türk Gurubu) vb. DERSİN ADI BİYOİSTATİSTİK TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER Ü TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK I DÖNEMİ 2. DÖNEM Türkçe DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X Ön Koşul Yoktur lık Okul Eğitimi Bireysel Öğrenme Süresi Ders Saati Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) (1kredi=25 30 saat) DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 1modül=1 kredi) 2 Temel İstatistik Kavramlarının Tanıtılması, Verilerin Elde Edilmesinden Çıkarımlarda Bulunmaya Kadar Tüm İstatistiksel Sürecin Aktarılması, Bir Takım Özel İstatistik Tekniklerinin Tanıtılması. 1. Bilgiyi elde etmek 2. Objektif karar vermek 1 İstatistik ve Temel İstatistik Kavramları 2 Veri, Veri Kaynakları,Veri a Teknikleri 3 Ana Kütle, Örnek ve Örnekleme Teknikleri 4 Verilerin Sunulması Sıklık Dağılımları 5 Verilerin Sunulması Grafik Kullanımı 6 Verilerin Özetlenmesi Merkezi Eğilim ve Sapma 7 Verilerin Özetlenmesi Çarpıklık ve Basıklık 8 Ara Sınav 9 Olasılık Dağılımları Binom Dağılımı 10 Olasılık Yoğunlukları Normal Dağılım 11 Örnekleme Dağılımları T, Ki-Kare ve F Dağılımı 12 Hipotez Sınamaları Anakütle Ortalamaları 13 Hipotez Sınamaları Anakütle Varyansları 14 Hipotez Sınamaları Anakütle Oranları Ortam Donanım İşyeri Sınıf, büro laboratuarı Bilgisayar, internet, Kamu ve özel sektör projeksiyon, kaynak kitap, büroları ders notları, yazılı ve görsel örnek uygulamalar Not/açıklama/öneri: Derste öğrencilerin becerisinin artırılması açısından örnek uygulamalara ağırlık verilmelidir. Ara Sınavlar 40 Dönem Sonu Sınavı 60 En az lisans diplomasına sahip, ı en az 10 sektör deneyimi olan öğretim elemanı Ders notları, görsel ve işitsel ders gereçleri, mevzuat, yardımcı kitaplar. Kamu ve özel Sektör kuruluşları, Üniversiteler, ilgili sanayi odaları, vb. 8

9 TIBBİ DOKÜMANTASYON III TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER Ü TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLIK I DÖNEMİ 3. DÖNEM Türkçe DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders x Bu ders Mesleki yazışmalar dersi ile birlikte aynı dönemde veya bir sonraki dönemde verilmelidir. lık Okul Eğitimi Bireysel Öğrenme Ders Saati Süresi Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) = (1kredi=30 saat) 5 DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) Bu ders ile öğrenciye, dosyalama ve arşivleme yapma yeterlikleri kazandırılacaktır. 1. Kurum içi ve dışı belge akışını takip etmek 2. Dosyalama ve dosya takibini yapmak 3. Belge değişim sürecini izlemek 4. Elektronik Belge işlem ve takibini yapmak 5. Arşivleme ve arşiv takibini yapmak 1 Gelen belgeler 2 Giden belgeler 3 Dosyalama 4 Dosyalama sistemleri 5 Dosyalama sisteminin kurulması 6 Dosyalama süreci 7 Belge değişim süreci 8 Elektronik belgelerle işlem yapma 9 Elektronik belgeyi koruyucu önlemler 10 Dijitalleştirme 11 Elektronik belgeyi güncelleme, saklama ve imha 12 Sektör tanımları ve sınıflandırması Arşiv tanımı ve çeşitleri 13 Kayıt sistemi 14 Arşivden belge yada dosyayı ödünç verme sistemleri Belgeleri saklama süresi ve imha yöntemleri Ortam Donanım İş Yeri Sınıf, büro laboratuarı Bilgisayar, internet, Kamu ve özel sektör sağlık kurumları dosyalama araç ve gereçleri, örnek dosyama ve arşiv materyali, ders notları, yazılı ve görsel örnek uygulamalar, sunum cihazları Ara Sınavlar 40 Laboratuvar Dönem Sonu Sınavı 60 İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK Aranan vasıflar: En az lisans diplomasına sahip, diksiyonu düzgün, yazışma, dosyalama ve arşivleme kural ve tekniklerini uygulayabilen, konu ıle ılgılı deneyime sahip olmak. Ders notları Çevrede bulunan kamu veya özel sağlık kurumlarının büro ve arşiv birimleriyle işbirliği yapmak 9

10 10

11 YAZIŞMA TEKNİKLERİ TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER Ü TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK I DÖNEMİ 3. Dönem Türkçe DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X lık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) 2 ( ) 28 (90-28) 62 ( ) 90 (1kredi=25 30 saat) 3 DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) İç ve dış yazışmaların içerik ve şekil yönünden nasıl yazılacağını öğretmek ve yönetici asistanının yardım almaksızın evrak yönetiminde ve yazışmalarda etkinliğini geliştirmek. 6. İletişimin önemi 7. İçerik ve şekil yönünden iş yazıları ve çeşitlerini hazırlamak 8. İş raporlarının hazırlanması, becerilerini yapabilmesi beklenir. 1 İletişimin tanımı, Yazılı iletişimin işletmeler açısından önemi. 2 Yazı yazmada amaç ve yazılı iletişimde ana öğeler. 3 Yazı yazmada amaç ve yazılı iletişimde ana öğeler. 4 Ara sınav 5 İş mektuplarının ana ve 2.derece bölümleri 6 İş mektubu çeşitleri (satış, teklif, teşekkür, sipariş, kutlama, teyit, tekit vb.) 7 İş mektubu çeşitleri (satış, teklif, teşekkür, sipariş, kutlama, teyit, tekit vb.) 8 İş mektubu çeşitleri (satış, teklif, teşekkür, sipariş, kutlama, teyit, tekit vb.) 9 Ara sınav 10 İş raporları (önemi, amacı ve koordinasyondaki işlevi) 11 İş raporlarının teknik özellikleri / dikte alma ve not tutma /veri toplama, rapor yazmada önemli yazı kuralları 12 Yönetimin beklediği rapor çeşitleri 13 Ara sınav 14 Sunum Teknikleri Ortam Donanım İşyeri Sınıf Bilgisayar, internet, İletişim araçları, ders notları, yazılı ve görsel örnek uygulamalar, sunum cihazları Not/açıklama/öneri: Derste öğrencilerin tek başına mesleki yazışmalar yapabileceği uygulamalara ağırlık verilmelidir. Ara Sınavlar 40 Dönem Sonu Sınavı 60 İŞBİRLİĞİ YAPILACAK Aranan vasıflar: En az lisans diplomasına sahip, diksiyonu düzgün, beden dilini etkili kullanabilen, yazışma kural ve tekniklerini uygulayabilen, bilgisayar ve kelime işlem programlarını etkili kullanabilen, iletişim ile ilgili organizasyonel faaliyetlerde aktif rol oynamış en az 5 yıl deneyime sahip olmak. Yazışma Kuralları ve Hızlı Yazı Yazma Tekniği - Gülbin Göral Kamu ve Özel Sektör kuruluşları, Üniversiteler vb. 11

12 DÖNEMİ 3 DAKTİLOGRAFİ VE ON PARMAK YAZIM TEKNİKLERİ III TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK TÜRKÇE DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders x lık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) = (1kredi=25-30 saat), 4 Öğrenci F klavyede resmi ve özel yazıları şekil vererek yazar, tablo oluşturur ve şekil DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) verir ve 3 dakikada 60 kelimeyi hatasız yazmayı gerçekleştirir. 1. Manüskri yazar. 2. Resmi ve özel mektuplar yazar. 3. Tablo oluşturur ve şekil verir. 4. Üç dakikada en az hatasız 60 sözcük yazar. 1 Münüskri yazma 2 Mektup yazma 3 Mektupta ek ve parafın özellikleri 4 Resmi mektuplarda sayı 5 Mektupta hitabın özellikleri 6 Mektupların bitiriliş cümlelerinin düzenlenmesi 7 Antet hazırlama 8 Hız çalışmaları 9 Tablo oluşturma 10 Tabloda şekil özellikleri 11 Tabloda şekil özellikleri 12 Tabloda şekil özellikleri 13 Tabloda şekil özellikleri 14 Hız Çalışması Ortam Donanım İş Yeri Sınıf Not/açıklama/öneri: Bilgisayar, internet, klavye tablosu, kronometre, kitap. Ara Sınavlar X 40 Dönem Sonu Sınavı X 60 Programda en az lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır. Mesleki ders olduğundan; sektörde on yıl deneyimi olan lisans mezunu kişiler de gerektiğin de ders verebilir. Ders kitabı,internet ve diğer kaynaklar 12

13 İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK Üniversiteler, Intersteno-Türk (Uluslararası Bilgi İşlem Federasyonu Türk Gurubu) vb. 13

14 DÖNEMİ BİLGİSAYAR I TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER Ü TIBBI DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 3. YARIYIL TÜRKÇE DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders x lık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) (1kredi=25-30 saat), 5 Hayatımızın en önemli aracı haline gelen bilgisayarı tanıtmak, kullanımını öğretmek ve DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) yapılabileceklere değinmektir. 1. Bilgisayarı etkin bir şekilde kullanabilme 2. Oluşabilecek problemleri etkili bir şekilde giderme 3. Word ile metin yazma 4. Excel ile tablolama yapabilme 5. Powerpoint ile sunum hazırlayabilecektir. 1 Dersin tanımı ve önemi 2 Microsoft Word 3 Microsoft Word, özellikleri 4 Microsoft Word 5 Microsoft Excel tanıtımı 6 Microsoft Excel 7 Excel, Power-Point 8 Power-Point özellikleri 9 Microsoft Access 10 Microsoft Access 11 Microsoft Outlook 12 Microsoft Outlook, Publisher 13 Microsoft Publisher devam 14 Genel Tekrar Sınıf Ortam Donanım İş Yeri Kitaplar, ansiklopediler, dergiler,internet, bilgisayar vb. Tüm Sağlık Kurumları Ara Sınavlar X 40 Laboratuvar İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK Dönem Sonu Sınavı Programda en az lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır. Ders kitabı,dergiler,internet ve diğer kaynaklar Üniversiteler, Tüm Sağlık Kurumları x 60 14

15 MESLEKİ İNGİLİZCE I TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER Ü TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK I DÖNEMİ 3. YARIYIL İNGİLİZCE DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X lık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) (1kredi=25 30 saat) 2 DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) Bu ders ile öğrenciye, telefonda ve günlük yazışmalarda yeterli İngilizce bilgisine sahip olma yeterlikleri kazandırılacaktır. 1.Telefonda veya yüz yüze İngilizce konuşmalar 2. İngilizce yazışmalar ve mektup yazma 1 Telefon görüşmesi dialogları. 2 Telefonla arama, gelen telefona cevap verme, telefon bağlana 3 Telefon görüşmesinde yaşanan sıkıntılar (Tel no alma, isim alma..) 4 Bilgisayar, fax yoluyla ingilizce yazışmalar. 5 İngilizce teşekkür yazıları. 6 Bilgilendirme yazıları 7 Talep yazıları 8 Yazışma pratikleri ve örnekleri. 9 İngilizce misafir karşılama örnekleri 10 İngilizce Yol, Yön tarifleri örnekleri 11 Telefon görüşmesi, yazışmalar ile ilgili genel tekrar. 12 İngilizce rica, emir cümleleri 13 Genel İngilizce görüşmeler 14 May, can, could Ortam Donanım İşyeri Sınıf, büro laboratuarı Bilgisayar, internet, İletişim araçları, ders notları, yazılı ve görsel örnek uygulamalar, sunum cihazları Kamu ve özel sektör büroları Not/açıklama/öneri: Derste öğrencilerle, günlük konuşma ve yazışmalarla ilgili örneklerin verilmesi ve öğrencinin eksik olduğu noktalarda gramer bilgisinin takviyesinin yapılması öğrencinin verilen bilgiyi daha iyi kavraması açısından önemlidir. Ara Sınavlar 40 Dönem Sonu Sınavı 60 İŞBİRLİĞİ YAPILACAK En az lisans diplomasına sahip, diksiyonu düzgün ve beden dilini yeterli kullanabilen sektön deneyimli öğretim görevlisi Ders notları, Kitaplar, görsel ve işitsel ders gereçleri. Kamu ve özel Sektör kuruluşları, Üniversiteler, ilgili sanayi odaları, vb. 15

16 STENOGRAFİ I TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER Ü TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK I DÖNEMİ 3 Türkçe DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X lık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) (1kredi=25 30 saat) 1 Konuşma hızında dikte edebilme amaçlanmaktadır. 9. Hızlı yazı yazmanın önemi vurgulanarak, belirlenmiş metinler ve iş mektupları üzerinden stenografi öğretilip, uygulaması yaptırılır DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 1 Steno nedir? Ne amaçla kullanılır? 2 Belirlenmiş metinlerin yazılması ve okunması ile stenoyu oluşturan 3 Belirlenmiş metinlerin yazılması ve okunması ile stenoyu oluşturan 4 Belirlenmiş metinlerin yazılması ve okunması ile stenoyu oluşturan 5 Belirlenmiş metinlerin yazılması ve okunması ile stenoyu oluşturan 6 Ara sınav 7 Belirlenmiş metinlerin yazılması ve okunması ile stenoyu oluşturan 8 Belirlenmiş metinlerin yazılması ve okunması ile stenoyu oluşturan 9 İş mektuplarının steno kullanılarak yazılması 10 İş mektuplarının steno kullanılarak yazılması 11 Ara sınav 12 İş mektuplarının steno kullanılarak yazılması 13 İş mektuplarının steno kullanılarak yazılması 14 İş mektuplarının steno kullanılarak yazılması Ortam Donanım İşyeri Sınıf Tahta, kalem, ders kitabı Not/açıklama/öneri: Derste öğrencilerin tek başına steno kullanarak yazışmalar yapabileceği uygulamalara ağırlık verilmelidir. Ara Sınavlar 40 Dönem Sonu Sınavı 60 Aranan vasıflar: En az lisans diplomasına sahip, diksiyonu düzgün, beden dilini etkili kullanabilen, yazışma kural ve tekniklerini uygulayabilen, bilgisayar ve kelime işlem programlarını etkili kullanabilen, iletişim ile ilgili organizasyonel faaliyetlerde aktif rol oynamış en az 5 yıl deneyime sahip olmak. Yazışma Kuralları ve Hızlı Yazı Yazma Tekniği - Gülbin Göral Kamu ve Özel Sektör kuruluşları, Üniversiteler vb. 16

17 DÖNEMİ TIBBİ DOKÜMANTASYON IV TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER Ü TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLIK I 4. DÖNEM Türkçe DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders Bu ders Hastalıklar Bilgisi dersi ile aynı dönemde verilmelidir. lık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi X Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) = (1kredi=25-30 saat) 6 Bu ders ile öğrenciye, Hastalıkların sınıflamasında kodlama sistemlerinin önemi ve ICD_10 sisteminin uygulaması öğretilecektir. DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) 1. Hastalıkların kodlama ve sınıflaması gerekliliğini bilmek ve uygulamak 2. Hastalıkların uluslararası sınıflandırılmasının önemi, Hastalıkların Uluslararası sınıflamasının tarihi gelişimini bilmek 3. ICD sisteminin genel tanımı ve temel yapısını bilmek 4. ICD sınıflamasının tarihsel gelişimi, önemini kavramak 5. ICD kodlama kural ve standartları, temel tanı ölçütleri ve tanı kriterlerinin bilmek 6. Örnek vaka çalışmaları ile sistemin pratik uygulamasını uygulayabilir düzeye gelmek. 1 Hastalıkların kodlanması Tanımı ve Gerekliliği 2 Hastalıkların uluslararası sınıflandırılmasının önemi 3 Hastalıkların Uluslararası sınıflamasının tarihçesi 4 Sınıflandırma ve kodlama sistemlerinin temelleri 5 ICD-10 sisteminin tanımı 6 ICD-10 temel yapısı 7 ICD nın Tarihçesi 8 ICD nin Çeşitleri 9 ICD-10 un Bölümleri 10 ICD-10 Kodlama kuralları ve standartları 11 ICD-10 sisteminde alfabetik dizin kullanımı 12 ICD-10 Temel Tanı ölçütleri 13 ICD-10 Ek Tanı Kriterleri 14 Ortam Donanım İş Yeri Sınıf, büro laboratuarı Bilgisayar, ders notları, yazılı ve görsel örnek uygulamalar, sunum cihazları Kamu ve özel hastaneler Ara Sınavlar 40 Laboratuvar Dönem Sonu Sınavı 60 Aranan vasıflar: En az lisans diplomasına sahip, diksiyonu düzgün, beden dilini etkili kullanabilen, 17

18 İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK DERSİN ADI DÖNEMİ konu ile ilgili deneyimli Ders notları, görsel ve işitsel ders gereçleri Çevrede bulunan kamu veya özel hastanelerin hasta kabul-kayıt birimleriyle işbirliği yapmak BİLGİSAYAR II TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER Ü TIBBI DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 4. YARIYIL TÜRKÇE DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders x lık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) (1kredi=25-30 saat), 5 Hayatımızın en önemli aracı haline gelen bilgisayarı tanıtmak, kullanımını öğretmek ve DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) yapılabileceklere değinmektir. 1. Visio ile vektörel çizimler yapabilme, 2. Verileri çizim ve diyagramlar kullanarak görselleştirme 3. Hastanelerde kullanılan sistemler hakkında bilgi sahibi olma 4. Proje yönetimi ile ilgili kavramlar 5. Ofis araç ve gereçleri; yazıcı, tarayıcı, fotokopi, faks kullanabileceklerdir. 1 Önceki dönem genel tekrar 2 Microsoft Visio 3 Mic Microsoft Visio uygulamaları 4 Visio ve Proje Yönetimi 5 Proje Yönetimi 6 Proje Yönetimi 7 Proje Yönetimi 8 PDF 9 PDF Uygulamaları 10 Sınav 11 PDF Uygulamaları, resim işleme 12 Ofiste kullanılan cihazların tanıtımı 13 Yedek alma, bilgisayarda sorunların giderilmesi 14 Hastanede kullanılan programların tanıtımı Sınıf Ortam Donanım İş Yeri Kitaplar, ansiklopediler, dergiler,internet, bilgisayar vb. Tüm Sağlık Kurumları Ara Sınavlar X 40 Laboratuvar Dönem Sonu Sınavı Programda en az lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır. x 60 18

19 İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK Ders kitabı,dergiler,internet ve diğer kaynaklar Üniversiteler, Tüm Sağlık Kurumları 19

20 HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİ TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER Ü TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK I DÖNEMİ 4. DÖNEM TÜRKÇE DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X Ön Koşul Yoktur lık Okul Eğitimi Bireysel Öğrenme Süresi Ders Saati Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) (1kredi=25 30 saat) 2 Bu ders ile öğrenciye, Sağlık sektöründe, laboratuvarlarda, görüntüleme cihazlarında, doktor, muayene işlemleri ve hasta kabul işlemleri için kullanılan hastane otomasyonları DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) hakkında bilgi sahibi yapmak amaçlanmaktadır. 1. Bu ders ile öğrenci hastanelerde kullanılan tüm otomasyon sistemlerini tanır, sistemler arasındaki ilişkileri entegrasyonları kavrar, randevu süreci ile hasta kabulü yapılması sürecini sistem üzerinde takip eder. 2. Hem ayaktan hem de yatarak tedavi süreçlerini kavrar, dijital ortamda hastanın tüm tıbbi verilerinin sisteme girilmesini öğrenir. 1 Temel Bilgiler 2 Randevu süreci 3 Randevu süreci 4 EHR 5 EHR İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 6 EHR 7 Hasta Kartı 8 Hasta Kartı 9 Ameliyathane 10 Ara Sınav 11 Tıbbi Raporlar 12 Tıbbi Raporlar 13 Laboratuvar, Radyoloji, Patoloji, Genetik Sistemler 14 Elektronik hasta verileri üzerinde analizler, Hakedişler Ortam Donanım İşyeri Sınıf, büro laboratuarı Bilgisayar, internet, Tüm Sağlık Kurumları projeksiyon, kaynak kitap, ders notları, yazılı ve görsel örnek uygulamalar Not/açıklama/öneri: Derste öğrencilerin becerisinin artırılması açısından örnek uygulamalara ağırlık verilmelidir. Ara Sınavlar 40 Dönem Sonu Sınavı 60 En az lisans diplomasına sahip öğretim görevlisi Ders notları, görsel ve işitsel ders gereçleri, mevzuat, yardımcı kitaplar. Kamu ve özel Sektör kuruluşları, Üniversiteler, ilgili sanayi odaları, sağlık kuruluşları, vb. 20

DERS BİLGİ FORMU. ÖN ŞARTLAR Bireysel Öğrenme

DERS BİLGİ FORMU. ÖN ŞARTLAR Bireysel Öğrenme DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI MATEMATİK BÖLÜM MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK PROGRAM ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ Türkçe DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X ÖN ŞARTLAR

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ I.DÖNEM 5137161 5138161 GENEL İŞLETME (2+0) ATKS :2 İş fikri geliştirme süreci,

Detaylı

1.YARIYIL DERS BİLGİ FORMU OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. Okul Eğitimi Süresi

1.YARIYIL DERS BİLGİ FORMU OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. Okul Eğitimi Süresi DÖNEMİ 1 ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER 1.YARIYIL DERS BİLGİ FORMU TÜRK DİLİ-1 OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ Ü TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ I Zorunlu Meslek i Seçmeli X Okul Eğitimi 2 30 Bireysel

Detaylı

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BYA101 Ekonomi I Ekonomi ile ilgili temel kavramlar, fırsat maliyetleri, analiz yöntemleri,

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI Medipol lü Olmak Yarınlara Hazırlanmaktır. Sevgili Öğrenciler, Yüksek Öğretim misyonunun tematik çatısını oluşturan bilgi, öğrenen organizasyonlar olan çağdaş

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Ders İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Ders İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Ders İçerikleri YBY105 BÜRO YÖNETİMİ 3 0 3 4 : Genel olarak yönetim ve büro yönetimi Büro türleri ve şekilleri Büro

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĐ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĐK PROGRAMI

ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĐ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĐK PROGRAMI ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĐ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĐK PROGRAMI DERS NOTLARI Öğr.Gör.Fikret CEYLAN BURSA 2014 U.Ü. SHMYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YIL 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) SYB 111 Genel İşletme (3,0) 5 Bu derste, işletmelerin kuruluşu, finansmanı, üretim

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Lisans Ders İçerik Tanımları. 1. Dönem (Güz)

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Lisans Ders İçerik Tanımları. 1. Dönem (Güz) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Lisans Ders İçerik Tanımları 1. Dönem (Güz) Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş (AKTS 4) 3 saat Bilgi ve belge yönetiminin temel kavramlarının yer

Detaylı

HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM

HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM İçerik Yönetim Örgüt ve Örgüt Kültürü Stratejik Yönetim Yöneticilik Kütüphaneler ve Yönetim Halk Kütüphaneleri ve Yönetim (Bütçe, Derme, Bina, Personel, Kullanıcı, Eğitim)

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF VI.SINIF Dönem 6 Akademik Takvim (İntörn Eğitimi) İç Hastalıkları (29.07.2013-28.08.2013)/ (29.08.2013-28.09.2013) (29.09.2013-28.10.2013)/ (29.10.2013-28.11.2013) (29.11.2013-28.12.2013)/ (29.12.2013-28.01.2014)

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİM İLE II. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ I. SINIF GÜZ YARIYILI DERS

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Lisans Programı Ders Tanımları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı İMT 101 Okuma Becerisi 3 0 3 Öğrencinin

Detaylı

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI OCAK 2006 1 DURUM ANALİZİ 1.1 Kurum İçi Analiz SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 1.1.1 Kurumun Tarihçesi ve Yapısı Cumhuriyet döneminin sağlık örgütlenmesi girişimleri

Detaylı

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI 1 KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI Halkıyla bütünleşen üniversite sözü, artık, Yakın Doğu Üniversitesi nin hedefini gösteren bir parola olmaktan çıkmış, halkımızın doğrudan kendi ifâdesi, kendi

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR Bölüm I: Eğitim Merkezi Tanımı Uzmanlık eğitiminin verildiği merkezin (Anabilim dalı veya özel dal eğitim

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

Yetki ve Sorumlulukları

Yetki ve Sorumlulukları Yetki ve Sorumlulukları KURUM BÖLÜM : ORGANİZASYONEL GÖREVİ : ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ : Rektör ASTLARI : Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli Meslek Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan, Rektör

Detaylı

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU İçindekiler I- GENEL BİLGİLER 3 A. Misyon ve Vizyon 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C. İdareye İlişkin Bilgiler Hata! Yer işareti

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU Bursa - 2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencilerimin bir HBYS programını (AviCenna) öğrenmeleri ve başarıyla kullanabilmeleri

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2)

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2) SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ BTO1001 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I (3 2) AKTS:12 Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri;

Detaylı

Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu TOPLAM 26 30

Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu TOPLAM 26 30 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYRAKTAR S.B.M.Y.O. BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL GEI061 TIM061 SEB061

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı