Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Programı Ders İçeriği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Programı Ders İçeriği"

Transkript

1 Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Programı Ders İçeriği DERSİN ADI DAKTİLOGRAFİ VE ON PARMAK YAZIM TEKNİKLERİ I TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER Ü TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK I DÖNEMİ 1 TÜRKÇE DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders x lık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) = (1kredi=25-30 saat), 5 DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK Öğrenci F klavyede 29 harfi öğrenerek 3 dakikada 20 kelimeyi hatasız yazmayı gerçekleştirecektir. 1. F Klavyenin önemini kavrar ve parmakların temel sıraya yerleştirir. 2. Büyük harf tuşlarının kullanır ş, nokta, virgül tuşunu kullanarak hız çalışmaları yapar 3. Temel sıranın üstündeki ve altındaki tuşları tanır, klavyeye hakimiyeti sağlar. 4. Harflerle birlikte imla işaretlerini öğrenir ve anlamlı cümleleri yazmaya başlar 5. Bir dakikada hatasız kaç sözcük yazdığını hesaplar 1 F Klavyeyi tanıtma, parmakların yerleştirilmesi, temel sıra 2 Temel sıranın pekiştirilmesi, silgi, enter tuşu 3 Temel sıra, ü-t harflerinin öğretimi ve pekiştirilmesi 4 ş, nokta, soldaki büyük harf tuşunun öğretimi ve pekiştirilmesi 5 virgül, sağdaki büyük harf tuşunun öğretimi ve pekiştirilmesi 6 Hız çalışmaları 7 ı-r-s-c harflerinin öğretimi ve pekiştirilmesi 8 z-o-d-n-ğ harflerinin öğretimi ve pekiştirilmesi 9 ç-g-h-v harflerinin öğretimi ve pekiştirilmesi 10 b-f-p-j harflerinin öğretimi ve pekiştirilmesi 11 ö, (;) noktalı virgül, (^)düzeltme işareti, (-) kısa çizgi öğretimi ve pekiştirilmesi 12 (:) iki nokta üst üste, (?) soru işareti öğretimi ve pekiştirilmesi 13 Test yazma kuralları ve test yazma 14 Test yazma ve net sözcük hesaplama Ortam Donanım İş Yeri Sınıf Bilgisayar, internet, klavye tablosu, kronometre, kitap. Not/açıklama/öneri: Ara Sınavlar X 40 Dönem Sonu Sınavı X 60 Programda en az lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır. Mesleki ders olduğundan; sektörde on yıl deneyimi olan lisans mezunu kişiler de gerektiğin de ders verebilir. Ders kitabı,internet ve diğer kaynaklar Üniversiteler, Intersteno-Türk (Uluslararası Bilgi İşlem Federasyonu Türk Gurubu) vb. 1

2 TIBBİ DOKÜMANTASYON I TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER Ü TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK I DÖNEMİ I DÖNEM TÜRKÇE DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X Ön Koşul Yoktur lık Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi Ders Saati (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) 4 ( ) (1kredi=25 30 saat) 4 Bu ders ile öğrenciye, Tıbbi Dokümanların neler olduğunu, tanımı ve tarihçesini, Dokümanların kayıtlanmasına ilişkin temel bilgileri almaları ve Tıbbi Sekreterin görev ve Dokümantasyon konusun-daki sorumluluklarını kavramaları DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) amaçlanmaktadır. 1.Tıbbi Dokümanların neler olduğunu ve özelliklerini kavrar 2.Belge-Evrak-Doküman-Dosya tanımlarını kavrar ve kayıtlarını yapabilir 3. Dokümanların Saklanma Yöntem ve Şekillerini kavrar, Tıbbi Yazışmalar ve raporlamaları uygulayabilir. 4. Tıbbi Sekreterin Dokümantasyon konusundaki görev ve sorumluluklarını kavrar 1 1. Tıbbi Dokümantasyona Giriş 1.1. Tıbbi Dokümantasyon dersinin amacı 1.2. Tıbbi Dokümantasyonun tarihçesi 2 2. Tıbbi Dokümantasyonun Gelişimi 2.1. Tıbbi Dokümantasyonun Mesleki Eğitim ile birlikte Gelişimi 2.2. Tıbbi Dokümantasyonun, Türkiyedeki Gelişimi 3 3. Tıbbi Dokümanlar 3.1. Tanımı, çeşitleri 3.2. Tıbbi Dokümantasyonun hasta, hastane, doktor, adli tıp ve tıbbi araştırmalar yönünden önemi 4 4. Belge-Evrak-Doküman-Dosya-Klasör 4.1. Belge Yönetimi 4.2. Bürolarda Evrak Akışı 4.3. Doküman-Dosya-Klasör Giden Evrak İşlemleri Giden Evrak Kaydı Evrakın katlanması ve Zarfa Yerleştirilmesi Evrakın Gönderilmesi Gelen Evrak İşlemleri Gelen Evrak Kaydı Havale İşlemleri Evrak Dağıtımı 4.6. Zimmet Defteri 7 5. Dokümanların Saklanması 5.1. Dosyalama Yöntem ve Şekilleri 5.2. Alfabetik, Konuya Göre, Desimal Sistem, Karma Sistem, Coğrafi Sistem 8 6. Tıbbi Yazışmalar 6.1. Rapor 6.2. Sağlık Kurumu Rapor Çeşitleri Hasta/Hastalık Raporu ve Çeşitleri Sağlık Kurulu Raporu ve Çeşitleri Hekim Raporu ve Çeşitleri Adli Rapor ve Çeşitleri Kalite, uygunluk ve Analiz Raporu İhbarı Zorunlu Hastalıklar Formu, Sevk Formu, Nakil Formu özellikleri, gönderilme şekilleri 6.4. Adli Yazışmalar, özellikleri, gönderilme Şekilleri 6.5 Yazışmalar 2

3 İŞBİRLİĞİ YAPILACAK Tıbbi Sekreterin Özellikleri 7.1. Tıbbi Sekreterin Tanımı ve Önemi 7.2. Tıbbi Sekreterin Tarihsel Gelişimi 7.3. Tıbbi Sekreterin Çalışma Alanları ve Görevleri Tıbbi Sekreterin Özellikleri Dış Görünüşü Tutum ve Davranış Özellikleri Bilgi ve Beceri Düzeyi ile İlgili Özellikleri 7.5. Tıbbi Sekreteri Sekreterlerden Ayıran Özellikler 12 8.Tıbbi Sekreterin Sağlıktaki Yeri ve Önemi 8.1. Tıbbi Sekreterin Sağlık Ekibi İçindeki Yeri ve Önemi 8.2. Tıbbi Sekreterin Hasta ve Hasta Yakınları ile Olan İlişkisi Türkiyede Tıbbi Sekreterlik Eğitimi ve İstihdamları 8.4. Tıbbi Sekreterin Hak ve Sorumlulukları Tıbbi Sekreterin Hak ve Sorumlulukları Ortam Donanım İşyeri Sınıf, büro laboratuarı Bilgisayar, internet, projeksiyon, kaynak kitap, ders notları, yazılı ve görsel örnek uygulamalar Kamu ve özel sektör büroları Not/açıklama/öneri: Derste öğrencilerin becerisinin artırılması açısından örnek uygulamalara ağırlık verilmelidir. Ara Sınavlar 40 Dönem Sonu Sınavı 60 En az lisans diplomasına sahip, meslek dersi olduğundan dolayı en az 10 yıl Büro Hizmetleri sektör deneyimi olan öğretim elemanı Ders notları, görsel ve işitsel ders gereçleri, mevzuat, yardımcı kitaplar. Kamu ve özel Sektör kuruluşları, Üniversiteler, ilgili sanayi odaları, vb. 3

4 TIBBİ DOKÜMANTASYON II TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER Ü TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK I DÖNEMİ II DÖNEM TÜRKÇE DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X TIBBİ DOKÜMANTASYON I DERSİNİ BAŞARMIŞ OLMAK lık Okul Eğitimi Bireysel Öğrenme Süresi Ders Saati Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) 4 ( ) (1kredi=25 30 saat) 5 Bu ders ile öğrenciye, Yataksız ve Yataklı sağlık kurumları ve formlarını düzenlemeyle DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. 1.Yataksız Sağlık Kurumlarını ayırt edebilme 2. Dispanser Veri a ve Bildirim Formlarını düzenleyebilme 3. Yataklı Sağlık Kuruluşlarını ayırt edebilme 4. Veri a ve Bildirim Formlarını düzenleyebilme 5. Sağlık Müdürlüğü Veri Bildirim Formları ve Elektronik Ortamda Veri Aktarımı yapabilme Yeterlikleri kazandırılacaktır Yataksız Sağlık Kurumları 1.1. Aile Hekimliği Aile Sağlığı Merkezleri Aile Hekimliği Birimi Aile Sağlığı Elemanı Toplum Sağlığı Merkezleri Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) Sağlık Merkezleri 1.3. AÇS ve AP Merkezleri 1.4. Halk Sağlığı ları 1.5. Acil Sağlık Hizmetleri 1.6. Sağlık Evi 1.7. Sağlık Kuruluşları ve görevleri 3 2. Dispanser Veri a ve Bildirim Formları 2.1. Verem Savaş Dispanseri ve Formları 2.2. Sıtma Savaş Dispanseri ve Formları Ruh Sağlığı Dispanseri ve Formları 2.4. Lepra Savaş Dispanseri ve Formları 2.5. Deri ve Tenasül Dispanseri ve Formları 5 3. Yataklı Sağlık Kuruluşları 3.1. Yataklı Sağlık Kuruluşları İlçe/Belde Hastanesi Genel Hastaneler Özel Dal Hastaneleri Eğitim ve Araştırma Hastaneleri 6 Genel Tekrar Veri a ve Bildirim Formları Personel/Hasta ve Yatak Muvazene Formu Hastalık İstatistik Formu çalışmaları Formu Ağız ve Diş Sağlığı Çalışmaları Formu Aylık Kan Çalışmaları Formu Frengi Bildirge Fişi Sağlık Yardımı Yapılan İltica Formu Doğum Servisinden gelen Bilgi Formu Hastane Doğumlarını Değerlendirme Formu İl Ruh Sağlığı Hizmetleri Formu RS 20 Ruh Hastalıkları hastanesinden çıkışta kullanılacak bilgi formu 4

5 İŞBİRLİĞİ YAPILACAK RS 50 Ruh Hastalıkları hastanesinden Sağlık Bakanlığına gönderilen bilgi formu İntihar Girişimleri Kayıt Formu Kalıtsal Kan Hastalıkları Bildirim Formu Kanser Kayıt Bilgi Formu Organ Nakli Formları Ölüm İstatistik Formu D-86-A Vakalar için Kişisel Bilgi Formu Yeni Doğan Tespit Formu Yatılan Gün İstatistiği Formu Gaz Zehirlenmeleri Vaka Bildirim Fişi Tüberküloz Hasta Bildirim Formu Aylık kuduz mücadele formu (yataklı tedavi kurumları için) Diyaliz Bilgi Formu Diyaliz Hizmetleri Üç Aylık Bilgi Formu Periton Diyalizi Merkezi Aylık Çalışma Formu İl Sağlık Müdürlüğü Veri Bildirim Formları 4.1. İl Sağlık Müdürlüğü Veri a ve Bildirim Formları Form /B Yıl Ortası Nüfus Tespitleri Birinci Basamak Sağlık Kurumları Aylık Çalışma Bildirisi Kırmızı ve yeşil reçete bilgi formu Ölüm Belgesi Formu RS10 Ruh Hastalıkları Hastanesine Hasta Sevk Formu RS40 Ruh Hastalıkları Hastanelerine Sevk edilen ve Hastaneden Takip için Yaşadığı İle Gönderilen Hastalar Hakkında Sağlık Müdürlüğünden Sağlık Bakanlığına Verilen Bilgi Formu Aylık Sıtma Çalışmaları Sıtma Savaş ı Aylık Raporu 4.2. Elektronik Ortamda Veri Aktarımı Ortam Donanım İşyeri Sınıf, büro laboratuarı Bilgisayar, internet, projeksiyon, kaynak kitap, ders notları, yazılı ve görsel örnek uygulamalar Kamu ve özel sektör büroları Not/açıklama/öneri: Derste öğrencilerin becerisinin artırılması açısından örnek uygulamalara ağırlık verilmelidir. Ara Sınavlar 40 Dönem Sonu Sınavı 60 En az lisans diplomasına sahip, meslek dersi olduğundan dolayı en az 10 yıl Büro Hizmetleri sektör deneyimi olan öğretim elemanı Ders notları, görsel ve işitsel ders gereçleri, mevzuat, yardımcı kitaplar. Kamu ve özel Sektör kuruluşları, Üniversiteler, ilgili sanayi odaları, vb. 5

6 SEKRETERLİK, BÜRO YÖNETİMİ VE MALZEME BİLGİSİ TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER Ü TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK I DÖNEMİ II DÖNEM TÜRKÇE DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X Ön Koşul Yoktur lık Ders Okul Eğitimi Bireysel Öğrenme Süresi Saati Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) (1kredi=25 30 saat) 5 Bu ders ile öğrenci, sekreterlik mesleğinin esasları ve önemini; büro yönetimini, tıbbi sekreterin özelliklerinin neler olması gerektiğini ve görevlerini öğrenir. Sorumlu olduğu birimdeki sekreterya DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) hizmetlerini başarıyla yürütebilecek bilgi ve beceriler kazanır. 1.Meslek kavramını ve sekreterlik mesleğinin bilimsel yönlerini açıklayabilir, 2.Yöneticiye etkin destek sağlamasını ve yönetici-sekreter işbirliğini ve büro yönetimini yapabilir. 3. Zaman yönetimi, seyahat organizasyonu ve ziyaretçi kabulü uygulamalarını yapabilir. 4. Telefonla konuşma sanatı, problem çözme becerilerini uygulayabilir. 5. Toplantı organizasyonu ve malzeme ihtiyaçları nasıl olmalı konusunda uygulama yapabilir Sekreter ve Sekreterlik Mesleği a. Sekreter ve Sekreterlik b. Sekreterlik Türleri 2 2. Sekreterin özellikleri, bilgi ve becerileri a. Sekreterin mesleki özellikleri b. Sekreterin tutum ve davranış özellikleri c. Sekreterin dış-fiziksel özellikleri d. Sekreterlik becerileri 3 3. Sekreterlikte Büro Yönetimi ve Organizasyon a. Sekreterlik ve büro hizmetleri b. Sekreterlik ve iletişim(yazılı-sözlü) 4 4. Zaman Yönetimi 5 5. Seyahat organizasyonu ve ziyaretçiler, randevu verilmesi 6 5. Seyahat organizasyonu ve ziyaretçiler, randevu verilmesi 7 6. Teknik ve psikolojik açıdan telefonla konuşma kuralları 8 7. Problem çözme becerileri 9 8. İkram ve protokol nasıl olmalı? Toıplantı organizasyonu nasıl olmalı Malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi, ve tedarik edilmesi nasıl olmalıdır? Örnek olay analizleri Malzeme siparişi ve malzeme ihtiyaç planlaması Büroda ergonomi, iş güvenliği Ortam Donanım İşyeri Sınıf, büro laboratuarı Bilgisayar, internet, projeksiyon, kaynak kitap, ders notları, yazılı ve görsel örnek uygulamalar Kamu ve özel sektör büroları Not/açıklama/öneri: Derste öğrencilerin becerisinin artırılması açısından örnek uygulamalara ağırlık verilmelidir. Ara Sınavlar 40 Dönem Sonu Sınavı 60 En az lisans diplomasına sahip, meslek dersi olduğundan dolayı en az 10 yıl Büro Hizmetleri sektör deneyimi olan öğretim elemanı 6

7 İŞBİRLİĞİ YAPILACAK DERSİN ADI DÖNEMİ 2 Ders notları, görsel ve işitsel ders gereçleri, mevzuat, yardımcı kitaplar. Kamu ve özel Sektör kuruluşları, Üniversiteler, ilgili sanayi odaları, vb. DAKTİLOGRAFİ VE ON PARMAK YAZIM TEKNİKLERİ II TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK TÜRKÇE DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders x lık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) = (1kredi=25-30 saat), 5 Öğrenci F klavyede sayıları ve tüm imla işaretlerini öğrenerek 3 dakikada 40 kelimeyi hatasız DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) yazmayı gerçekleştirir. 1. Sayıları hızlı ve hatasız yazar. 2. İmla işaretlerini ve imgeleri yazar. 3. Harfleri seri ve hatasız yazar. 4. Yazıda yaptığı yanlışları tespit eder. 5. Üç dakikada en az hatasız 40 sözcük yazar. 1 Parmakların sayılar sırasına yerleştirilmesi 2 Parmakların sayılar ve harfler arasında gezdirilmesi 3 (artı) ve / (taksim) işareti 4 Parmakların temel sıradan sayılar sırasına götürülüp, geri getirilmesi 5 Dört ve yedi sayısının öğretimi ve pekiştirilmesi 6 Üç ve sekiz sayısının öğretimi ve pekiştirilmesi 7 İki ve dokuz sayısının öğretimi ve pekiştirilmesi 8 Beş ve altı sayısının öğretimi ve pekiştirilmesi 9 Sıfır ve bir sayısının öğretimi ve pekiştirilmesi 10 Parantez açma -(- ve parantez kapama -)- işaretlerinin öğretimi ve pekiştirilmesi 11 Çift tırnak - - ve tek tırnak - - işaretlerinin öğretimi ve pekiştirilmesi 12 Ünlem işareti -!- ve yüzde -%- işaretinin öğretimi ve pekiştirilmesi 13 Eşittir (=) ve x, q, w tuşlarının öğretimi ve pekiştirilmesi 14 Hız Çalışması Ortam Donanım İş Yeri Sınıf Not/açıklama/öneri: Bilgisayar, internet, klavye tablosu, kronometre, kitap. Ara Sınavlar X 40 Dönem Sonu Sınavı X 60 Programda en az lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır. Mesleki ders olduğundan; sektörde on yıl deneyimi olan lisans mezunu kişiler de gerektiğin de ders verebilir. 7

8 İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK Ders kitabı,internet ve diğer kaynaklar Üniversiteler, Intersteno-Türk (Uluslararası Bilgi İşlem Federasyonu Türk Gurubu) vb. DERSİN ADI BİYOİSTATİSTİK TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER Ü TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK I DÖNEMİ 2. DÖNEM Türkçe DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X Ön Koşul Yoktur lık Okul Eğitimi Bireysel Öğrenme Süresi Ders Saati Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) (1kredi=25 30 saat) DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 1modül=1 kredi) 2 Temel İstatistik Kavramlarının Tanıtılması, Verilerin Elde Edilmesinden Çıkarımlarda Bulunmaya Kadar Tüm İstatistiksel Sürecin Aktarılması, Bir Takım Özel İstatistik Tekniklerinin Tanıtılması. 1. Bilgiyi elde etmek 2. Objektif karar vermek 1 İstatistik ve Temel İstatistik Kavramları 2 Veri, Veri Kaynakları,Veri a Teknikleri 3 Ana Kütle, Örnek ve Örnekleme Teknikleri 4 Verilerin Sunulması Sıklık Dağılımları 5 Verilerin Sunulması Grafik Kullanımı 6 Verilerin Özetlenmesi Merkezi Eğilim ve Sapma 7 Verilerin Özetlenmesi Çarpıklık ve Basıklık 8 Ara Sınav 9 Olasılık Dağılımları Binom Dağılımı 10 Olasılık Yoğunlukları Normal Dağılım 11 Örnekleme Dağılımları T, Ki-Kare ve F Dağılımı 12 Hipotez Sınamaları Anakütle Ortalamaları 13 Hipotez Sınamaları Anakütle Varyansları 14 Hipotez Sınamaları Anakütle Oranları Ortam Donanım İşyeri Sınıf, büro laboratuarı Bilgisayar, internet, Kamu ve özel sektör projeksiyon, kaynak kitap, büroları ders notları, yazılı ve görsel örnek uygulamalar Not/açıklama/öneri: Derste öğrencilerin becerisinin artırılması açısından örnek uygulamalara ağırlık verilmelidir. Ara Sınavlar 40 Dönem Sonu Sınavı 60 En az lisans diplomasına sahip, ı en az 10 sektör deneyimi olan öğretim elemanı Ders notları, görsel ve işitsel ders gereçleri, mevzuat, yardımcı kitaplar. Kamu ve özel Sektör kuruluşları, Üniversiteler, ilgili sanayi odaları, vb. 8

9 TIBBİ DOKÜMANTASYON III TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER Ü TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLIK I DÖNEMİ 3. DÖNEM Türkçe DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders x Bu ders Mesleki yazışmalar dersi ile birlikte aynı dönemde veya bir sonraki dönemde verilmelidir. lık Okul Eğitimi Bireysel Öğrenme Ders Saati Süresi Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) = (1kredi=30 saat) 5 DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) Bu ders ile öğrenciye, dosyalama ve arşivleme yapma yeterlikleri kazandırılacaktır. 1. Kurum içi ve dışı belge akışını takip etmek 2. Dosyalama ve dosya takibini yapmak 3. Belge değişim sürecini izlemek 4. Elektronik Belge işlem ve takibini yapmak 5. Arşivleme ve arşiv takibini yapmak 1 Gelen belgeler 2 Giden belgeler 3 Dosyalama 4 Dosyalama sistemleri 5 Dosyalama sisteminin kurulması 6 Dosyalama süreci 7 Belge değişim süreci 8 Elektronik belgelerle işlem yapma 9 Elektronik belgeyi koruyucu önlemler 10 Dijitalleştirme 11 Elektronik belgeyi güncelleme, saklama ve imha 12 Sektör tanımları ve sınıflandırması Arşiv tanımı ve çeşitleri 13 Kayıt sistemi 14 Arşivden belge yada dosyayı ödünç verme sistemleri Belgeleri saklama süresi ve imha yöntemleri Ortam Donanım İş Yeri Sınıf, büro laboratuarı Bilgisayar, internet, Kamu ve özel sektör sağlık kurumları dosyalama araç ve gereçleri, örnek dosyama ve arşiv materyali, ders notları, yazılı ve görsel örnek uygulamalar, sunum cihazları Ara Sınavlar 40 Laboratuvar Dönem Sonu Sınavı 60 İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK Aranan vasıflar: En az lisans diplomasına sahip, diksiyonu düzgün, yazışma, dosyalama ve arşivleme kural ve tekniklerini uygulayabilen, konu ıle ılgılı deneyime sahip olmak. Ders notları Çevrede bulunan kamu veya özel sağlık kurumlarının büro ve arşiv birimleriyle işbirliği yapmak 9

10 10

11 YAZIŞMA TEKNİKLERİ TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER Ü TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK I DÖNEMİ 3. Dönem Türkçe DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X lık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) 2 ( ) 28 (90-28) 62 ( ) 90 (1kredi=25 30 saat) 3 DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) İç ve dış yazışmaların içerik ve şekil yönünden nasıl yazılacağını öğretmek ve yönetici asistanının yardım almaksızın evrak yönetiminde ve yazışmalarda etkinliğini geliştirmek. 6. İletişimin önemi 7. İçerik ve şekil yönünden iş yazıları ve çeşitlerini hazırlamak 8. İş raporlarının hazırlanması, becerilerini yapabilmesi beklenir. 1 İletişimin tanımı, Yazılı iletişimin işletmeler açısından önemi. 2 Yazı yazmada amaç ve yazılı iletişimde ana öğeler. 3 Yazı yazmada amaç ve yazılı iletişimde ana öğeler. 4 Ara sınav 5 İş mektuplarının ana ve 2.derece bölümleri 6 İş mektubu çeşitleri (satış, teklif, teşekkür, sipariş, kutlama, teyit, tekit vb.) 7 İş mektubu çeşitleri (satış, teklif, teşekkür, sipariş, kutlama, teyit, tekit vb.) 8 İş mektubu çeşitleri (satış, teklif, teşekkür, sipariş, kutlama, teyit, tekit vb.) 9 Ara sınav 10 İş raporları (önemi, amacı ve koordinasyondaki işlevi) 11 İş raporlarının teknik özellikleri / dikte alma ve not tutma /veri toplama, rapor yazmada önemli yazı kuralları 12 Yönetimin beklediği rapor çeşitleri 13 Ara sınav 14 Sunum Teknikleri Ortam Donanım İşyeri Sınıf Bilgisayar, internet, İletişim araçları, ders notları, yazılı ve görsel örnek uygulamalar, sunum cihazları Not/açıklama/öneri: Derste öğrencilerin tek başına mesleki yazışmalar yapabileceği uygulamalara ağırlık verilmelidir. Ara Sınavlar 40 Dönem Sonu Sınavı 60 İŞBİRLİĞİ YAPILACAK Aranan vasıflar: En az lisans diplomasına sahip, diksiyonu düzgün, beden dilini etkili kullanabilen, yazışma kural ve tekniklerini uygulayabilen, bilgisayar ve kelime işlem programlarını etkili kullanabilen, iletişim ile ilgili organizasyonel faaliyetlerde aktif rol oynamış en az 5 yıl deneyime sahip olmak. Yazışma Kuralları ve Hızlı Yazı Yazma Tekniği - Gülbin Göral Kamu ve Özel Sektör kuruluşları, Üniversiteler vb. 11

12 DÖNEMİ 3 DAKTİLOGRAFİ VE ON PARMAK YAZIM TEKNİKLERİ III TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK TÜRKÇE DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders x lık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) = (1kredi=25-30 saat), 4 Öğrenci F klavyede resmi ve özel yazıları şekil vererek yazar, tablo oluşturur ve şekil DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) verir ve 3 dakikada 60 kelimeyi hatasız yazmayı gerçekleştirir. 1. Manüskri yazar. 2. Resmi ve özel mektuplar yazar. 3. Tablo oluşturur ve şekil verir. 4. Üç dakikada en az hatasız 60 sözcük yazar. 1 Münüskri yazma 2 Mektup yazma 3 Mektupta ek ve parafın özellikleri 4 Resmi mektuplarda sayı 5 Mektupta hitabın özellikleri 6 Mektupların bitiriliş cümlelerinin düzenlenmesi 7 Antet hazırlama 8 Hız çalışmaları 9 Tablo oluşturma 10 Tabloda şekil özellikleri 11 Tabloda şekil özellikleri 12 Tabloda şekil özellikleri 13 Tabloda şekil özellikleri 14 Hız Çalışması Ortam Donanım İş Yeri Sınıf Not/açıklama/öneri: Bilgisayar, internet, klavye tablosu, kronometre, kitap. Ara Sınavlar X 40 Dönem Sonu Sınavı X 60 Programda en az lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır. Mesleki ders olduğundan; sektörde on yıl deneyimi olan lisans mezunu kişiler de gerektiğin de ders verebilir. Ders kitabı,internet ve diğer kaynaklar 12

13 İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK Üniversiteler, Intersteno-Türk (Uluslararası Bilgi İşlem Federasyonu Türk Gurubu) vb. 13

14 DÖNEMİ BİLGİSAYAR I TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER Ü TIBBI DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 3. YARIYIL TÜRKÇE DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders x lık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) (1kredi=25-30 saat), 5 Hayatımızın en önemli aracı haline gelen bilgisayarı tanıtmak, kullanımını öğretmek ve DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) yapılabileceklere değinmektir. 1. Bilgisayarı etkin bir şekilde kullanabilme 2. Oluşabilecek problemleri etkili bir şekilde giderme 3. Word ile metin yazma 4. Excel ile tablolama yapabilme 5. Powerpoint ile sunum hazırlayabilecektir. 1 Dersin tanımı ve önemi 2 Microsoft Word 3 Microsoft Word, özellikleri 4 Microsoft Word 5 Microsoft Excel tanıtımı 6 Microsoft Excel 7 Excel, Power-Point 8 Power-Point özellikleri 9 Microsoft Access 10 Microsoft Access 11 Microsoft Outlook 12 Microsoft Outlook, Publisher 13 Microsoft Publisher devam 14 Genel Tekrar Sınıf Ortam Donanım İş Yeri Kitaplar, ansiklopediler, dergiler,internet, bilgisayar vb. Tüm Sağlık Kurumları Ara Sınavlar X 40 Laboratuvar İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK Dönem Sonu Sınavı Programda en az lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır. Ders kitabı,dergiler,internet ve diğer kaynaklar Üniversiteler, Tüm Sağlık Kurumları x 60 14

15 MESLEKİ İNGİLİZCE I TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER Ü TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK I DÖNEMİ 3. YARIYIL İNGİLİZCE DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X lık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) (1kredi=25 30 saat) 2 DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) Bu ders ile öğrenciye, telefonda ve günlük yazışmalarda yeterli İngilizce bilgisine sahip olma yeterlikleri kazandırılacaktır. 1.Telefonda veya yüz yüze İngilizce konuşmalar 2. İngilizce yazışmalar ve mektup yazma 1 Telefon görüşmesi dialogları. 2 Telefonla arama, gelen telefona cevap verme, telefon bağlana 3 Telefon görüşmesinde yaşanan sıkıntılar (Tel no alma, isim alma..) 4 Bilgisayar, fax yoluyla ingilizce yazışmalar. 5 İngilizce teşekkür yazıları. 6 Bilgilendirme yazıları 7 Talep yazıları 8 Yazışma pratikleri ve örnekleri. 9 İngilizce misafir karşılama örnekleri 10 İngilizce Yol, Yön tarifleri örnekleri 11 Telefon görüşmesi, yazışmalar ile ilgili genel tekrar. 12 İngilizce rica, emir cümleleri 13 Genel İngilizce görüşmeler 14 May, can, could Ortam Donanım İşyeri Sınıf, büro laboratuarı Bilgisayar, internet, İletişim araçları, ders notları, yazılı ve görsel örnek uygulamalar, sunum cihazları Kamu ve özel sektör büroları Not/açıklama/öneri: Derste öğrencilerle, günlük konuşma ve yazışmalarla ilgili örneklerin verilmesi ve öğrencinin eksik olduğu noktalarda gramer bilgisinin takviyesinin yapılması öğrencinin verilen bilgiyi daha iyi kavraması açısından önemlidir. Ara Sınavlar 40 Dönem Sonu Sınavı 60 İŞBİRLİĞİ YAPILACAK En az lisans diplomasına sahip, diksiyonu düzgün ve beden dilini yeterli kullanabilen sektön deneyimli öğretim görevlisi Ders notları, Kitaplar, görsel ve işitsel ders gereçleri. Kamu ve özel Sektör kuruluşları, Üniversiteler, ilgili sanayi odaları, vb. 15

16 STENOGRAFİ I TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER Ü TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK I DÖNEMİ 3 Türkçe DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X lık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) (1kredi=25 30 saat) 1 Konuşma hızında dikte edebilme amaçlanmaktadır. 9. Hızlı yazı yazmanın önemi vurgulanarak, belirlenmiş metinler ve iş mektupları üzerinden stenografi öğretilip, uygulaması yaptırılır DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 1 Steno nedir? Ne amaçla kullanılır? 2 Belirlenmiş metinlerin yazılması ve okunması ile stenoyu oluşturan 3 Belirlenmiş metinlerin yazılması ve okunması ile stenoyu oluşturan 4 Belirlenmiş metinlerin yazılması ve okunması ile stenoyu oluşturan 5 Belirlenmiş metinlerin yazılması ve okunması ile stenoyu oluşturan 6 Ara sınav 7 Belirlenmiş metinlerin yazılması ve okunması ile stenoyu oluşturan 8 Belirlenmiş metinlerin yazılması ve okunması ile stenoyu oluşturan 9 İş mektuplarının steno kullanılarak yazılması 10 İş mektuplarının steno kullanılarak yazılması 11 Ara sınav 12 İş mektuplarının steno kullanılarak yazılması 13 İş mektuplarının steno kullanılarak yazılması 14 İş mektuplarının steno kullanılarak yazılması Ortam Donanım İşyeri Sınıf Tahta, kalem, ders kitabı Not/açıklama/öneri: Derste öğrencilerin tek başına steno kullanarak yazışmalar yapabileceği uygulamalara ağırlık verilmelidir. Ara Sınavlar 40 Dönem Sonu Sınavı 60 Aranan vasıflar: En az lisans diplomasına sahip, diksiyonu düzgün, beden dilini etkili kullanabilen, yazışma kural ve tekniklerini uygulayabilen, bilgisayar ve kelime işlem programlarını etkili kullanabilen, iletişim ile ilgili organizasyonel faaliyetlerde aktif rol oynamış en az 5 yıl deneyime sahip olmak. Yazışma Kuralları ve Hızlı Yazı Yazma Tekniği - Gülbin Göral Kamu ve Özel Sektör kuruluşları, Üniversiteler vb. 16

17 DÖNEMİ TIBBİ DOKÜMANTASYON IV TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER Ü TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLIK I 4. DÖNEM Türkçe DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders Bu ders Hastalıklar Bilgisi dersi ile aynı dönemde verilmelidir. lık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi X Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) = (1kredi=25-30 saat) 6 Bu ders ile öğrenciye, Hastalıkların sınıflamasında kodlama sistemlerinin önemi ve ICD_10 sisteminin uygulaması öğretilecektir. DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) 1. Hastalıkların kodlama ve sınıflaması gerekliliğini bilmek ve uygulamak 2. Hastalıkların uluslararası sınıflandırılmasının önemi, Hastalıkların Uluslararası sınıflamasının tarihi gelişimini bilmek 3. ICD sisteminin genel tanımı ve temel yapısını bilmek 4. ICD sınıflamasının tarihsel gelişimi, önemini kavramak 5. ICD kodlama kural ve standartları, temel tanı ölçütleri ve tanı kriterlerinin bilmek 6. Örnek vaka çalışmaları ile sistemin pratik uygulamasını uygulayabilir düzeye gelmek. 1 Hastalıkların kodlanması Tanımı ve Gerekliliği 2 Hastalıkların uluslararası sınıflandırılmasının önemi 3 Hastalıkların Uluslararası sınıflamasının tarihçesi 4 Sınıflandırma ve kodlama sistemlerinin temelleri 5 ICD-10 sisteminin tanımı 6 ICD-10 temel yapısı 7 ICD nın Tarihçesi 8 ICD nin Çeşitleri 9 ICD-10 un Bölümleri 10 ICD-10 Kodlama kuralları ve standartları 11 ICD-10 sisteminde alfabetik dizin kullanımı 12 ICD-10 Temel Tanı ölçütleri 13 ICD-10 Ek Tanı Kriterleri 14 Ortam Donanım İş Yeri Sınıf, büro laboratuarı Bilgisayar, ders notları, yazılı ve görsel örnek uygulamalar, sunum cihazları Kamu ve özel hastaneler Ara Sınavlar 40 Laboratuvar Dönem Sonu Sınavı 60 Aranan vasıflar: En az lisans diplomasına sahip, diksiyonu düzgün, beden dilini etkili kullanabilen, 17

18 İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK DERSİN ADI DÖNEMİ konu ile ilgili deneyimli Ders notları, görsel ve işitsel ders gereçleri Çevrede bulunan kamu veya özel hastanelerin hasta kabul-kayıt birimleriyle işbirliği yapmak BİLGİSAYAR II TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER Ü TIBBI DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 4. YARIYIL TÜRKÇE DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders x lık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) (1kredi=25-30 saat), 5 Hayatımızın en önemli aracı haline gelen bilgisayarı tanıtmak, kullanımını öğretmek ve DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) yapılabileceklere değinmektir. 1. Visio ile vektörel çizimler yapabilme, 2. Verileri çizim ve diyagramlar kullanarak görselleştirme 3. Hastanelerde kullanılan sistemler hakkında bilgi sahibi olma 4. Proje yönetimi ile ilgili kavramlar 5. Ofis araç ve gereçleri; yazıcı, tarayıcı, fotokopi, faks kullanabileceklerdir. 1 Önceki dönem genel tekrar 2 Microsoft Visio 3 Mic Microsoft Visio uygulamaları 4 Visio ve Proje Yönetimi 5 Proje Yönetimi 6 Proje Yönetimi 7 Proje Yönetimi 8 PDF 9 PDF Uygulamaları 10 Sınav 11 PDF Uygulamaları, resim işleme 12 Ofiste kullanılan cihazların tanıtımı 13 Yedek alma, bilgisayarda sorunların giderilmesi 14 Hastanede kullanılan programların tanıtımı Sınıf Ortam Donanım İş Yeri Kitaplar, ansiklopediler, dergiler,internet, bilgisayar vb. Tüm Sağlık Kurumları Ara Sınavlar X 40 Laboratuvar Dönem Sonu Sınavı Programda en az lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır. x 60 18

19 İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK Ders kitabı,dergiler,internet ve diğer kaynaklar Üniversiteler, Tüm Sağlık Kurumları 19

20 HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİ TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER Ü TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK I DÖNEMİ 4. DÖNEM TÜRKÇE DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X Ön Koşul Yoktur lık Okul Eğitimi Bireysel Öğrenme Süresi Ders Saati Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) (1kredi=25 30 saat) 2 Bu ders ile öğrenciye, Sağlık sektöründe, laboratuvarlarda, görüntüleme cihazlarında, doktor, muayene işlemleri ve hasta kabul işlemleri için kullanılan hastane otomasyonları DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) hakkında bilgi sahibi yapmak amaçlanmaktadır. 1. Bu ders ile öğrenci hastanelerde kullanılan tüm otomasyon sistemlerini tanır, sistemler arasındaki ilişkileri entegrasyonları kavrar, randevu süreci ile hasta kabulü yapılması sürecini sistem üzerinde takip eder. 2. Hem ayaktan hem de yatarak tedavi süreçlerini kavrar, dijital ortamda hastanın tüm tıbbi verilerinin sisteme girilmesini öğrenir. 1 Temel Bilgiler 2 Randevu süreci 3 Randevu süreci 4 EHR 5 EHR İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 6 EHR 7 Hasta Kartı 8 Hasta Kartı 9 Ameliyathane 10 Ara Sınav 11 Tıbbi Raporlar 12 Tıbbi Raporlar 13 Laboratuvar, Radyoloji, Patoloji, Genetik Sistemler 14 Elektronik hasta verileri üzerinde analizler, Hakedişler Ortam Donanım İşyeri Sınıf, büro laboratuarı Bilgisayar, internet, Tüm Sağlık Kurumları projeksiyon, kaynak kitap, ders notları, yazılı ve görsel örnek uygulamalar Not/açıklama/öneri: Derste öğrencilerin becerisinin artırılması açısından örnek uygulamalara ağırlık verilmelidir. Ara Sınavlar 40 Dönem Sonu Sınavı 60 En az lisans diplomasına sahip öğretim görevlisi Ders notları, görsel ve işitsel ders gereçleri, mevzuat, yardımcı kitaplar. Kamu ve özel Sektör kuruluşları, Üniversiteler, ilgili sanayi odaları, sağlık kuruluşları, vb. 20

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI SÜRE VE ) DERS BİLGİ FORMU ANATOMİ TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER (TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER) I DÖNEM Zorunlu Meslek i Seçmeli lık Saati Okul Eğitimi Bireysel Öğrenme (Proje, Ödev, Araştırma,

Detaylı

BİLGİSAYARDA YAZI DERSİ. Bilgisayarda yazı yazmak

BİLGİSAYARDA YAZI DERSİ. Bilgisayarda yazı yazmak BİLGİSAYARDA YAZI DERSİ Dersin Modülleri F Klavye 1 F Klavye 2 Yazı Biçimleme Kazandırılan Yeterlikler Bilgisayarda yazı yazmak Bilgisayarda resmî yazı hazırlamak DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK

Detaylı

GEDİK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Öğretim Yılı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Ders İçerikleri

GEDİK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Öğretim Yılı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Ders İçerikleri GEDİK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-2018 Öğretim Yılı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Ders İçerikleri 1. SINIF I. YARIYIL DERS KODU Dersin Adı T U K AKTS ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

TDL101 Türk Dili I: Türk dilinin ses, şekil ve anlatım bilgisi konularını, yazım uygulamalarını uygulamalı biçimde örnek metinlerle inceleme

TDL101 Türk Dili I: Türk dilinin ses, şekil ve anlatım bilgisi konularını, yazım uygulamalarını uygulamalı biçimde örnek metinlerle inceleme T.C. BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Detaylı

BİLGİSAYARDA YAZI DERSİ. Bilgisayarda yazı yazmak. Bilgisayarda resmi yazı hazırlamak

BİLGİSAYARDA YAZI DERSİ. Bilgisayarda yazı yazmak. Bilgisayarda resmi yazı hazırlamak BİLGİSAYARDA YAZI DERSİ Dersin Modülleri F Klavye 1 F Klavye 2 Yazı biçimleme Kazandırılan Yeterlikler Bilgisayarda yazı yazmak Bilgisayarda resmi yazı hazırlamak DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK

Detaylı

Alanın Tanımı: Büro Yönetimi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

Alanın Tanımı: Büro Yönetimi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Alanın Tanımı: Büro Yönetimi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Amacı Büro Yönetimi alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları,

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) 2 28 92. Okul Eğitimi Süresi

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) 2 28 92. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ Podolojiye Giriş SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ Podoloji I. YARIYIL Türkçe DERS KATEGORİSİ Zorunlu Meslek i X Seçmeli ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI Haftalık Saati Okul

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME

Detaylı

TIBBİ DOKÜMANTASYONCU VE SEKRETER

TIBBİ DOKÜMANTASYONCU VE SEKRETER TANIM Tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguların derlenmesi, düzene konması ve araştırıcıların hizmetine sunulması konularında çalışan kişidir.

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık. Okul Eğitimi Süresi. Ders. Saati

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık. Okul Eğitimi Süresi. Ders. Saati DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili DOSYALAMA ARŞİVLEME Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgün Öğreti Uzakta Öğreti Diğer Dersin

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANI

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANI TANIM Gelişen teknolojinin yarattığı yeni iş hayatı koşullarına uygun; bilgisayar, büro otomasyonunu kullanabilen, her türlü iletişim, yazışma, dosyalama işlemlerini yapabilen ve ilişkiler zincirini koparmadan

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Deneysel Tasarım EKO60 Bahar Ön Koşul Dersin Dili. Zorunlu

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Deneysel Tasarım EKO60 Bahar Ön Koşul Dersin Dili. Zorunlu DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Deneysel Tasarım EKO60 Bahar 3+0 3 5 Ön Koşul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı TUR001 Türkçe 1 5 ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 2 - - Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI Dersin adı: İngilizce Dersin kodu: E N G 2 5 1 AKTS Kredisi: 2 2.yıl - 1.yarıyıl Lisans Seçmeli 14h/ 30s Teorik: 14h/30s

Detaylı

3. sınıf. Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste

3. sınıf. Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste 3. sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması ve Erişimi I (AKTS 5) 3 saat Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste Kütüphane Otomasyon

Detaylı

Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Ders No : 0020120008 : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK ANATOMİ (Zorunlu) (2-0-2-4) Anatomiye giriş. Terminoloji. Hareket sistemi anatomisi I. Hareket sistemi anatomisi II. Dolaşım sistemi ve kalp anatomisi.

Detaylı

TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler

TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Kazandırılan Yeterlikler Geometrik çizimleri yapmak Yeterli ve kesit görünüşler çizmek DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ I Ders No : 0020110021 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Ders No : 0020050006 : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 0020050007 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SAHA ARAŞTIRMA METOD VE TEKNİKLERİ Ders No : 0020090021 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI Dersin adı: İngilizce Dersin kodu: ENG 252 AKTS Kredisi: 2 2.yıl - 2.yarıyıl Lisans Seçmeli 14h/ 30s Teorik: 14h/30s Dersin

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ÖĞRETİM YILI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI İLANI

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ÖĞRETİM YILI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI İLANI 206-207 ÖĞRETİM YILI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI İLANI Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde Kısmi Zamanlı statüde öğrenci çalıştırılacaktır. Çalışma süresi haftalık en fazla 5 saat olup

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Örnek Olay Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (UZAKTAN ÖĞRETİM) ÖNLİSANS PROGRAMI Eğitim Öğretim Yılı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (UZAKTAN ÖĞRETİM) ÖNLİSANS PROGRAMI Eğitim Öğretim Yılı T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (UZAKTAN ÖĞRETİM) ÖNLİSANS PROGRAMI 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ BPU101 5 AKTS 1. yıl/1.yarıyıl

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Ders No : 0010130005 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

TEKSTİLDE KALİTE DERSİ. Reklamasyon durumlarını belirlemek. İstatistik hesaplamaları yapmak

TEKSTİLDE KALİTE DERSİ. Reklamasyon durumlarını belirlemek. İstatistik hesaplamaları yapmak TEKSTİLDE KALİTE DERSİ Dersin Modülleri Kalite Güvence I Kalite Güvence II Kalite prosedörleri I Kalite prosedörleri II Reklamasyon İstatistik Kazandırılan Yeterlikler Kalite güvence sistemini hazırlamak

Detaylı

HASARLI ARAÇ İŞLEMLERİ DERSİ

HASARLI ARAÇ İŞLEMLERİ DERSİ HASARLI ARAÇ İŞLEMLERİ DERSİ Dersin Modülleri Hasar Tespiti Sigorta ve Müşteri İşlemleri Kazandırılan Yeterlikler Hasar tespit yöntemlerini kullanarak belirlediği hasara göre onarım yöntemine karar verebilecektir.

Detaylı

Çağdaş Yönetim Teknikleri YBS206 4 3+0 3 4

Çağdaş Yönetim Teknikleri YBS206 4 3+0 3 4 BARTIN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çağdaş Yönetim Teknikleri

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Temel Bilgi ve İletişim BEB650 Güz / 0 2 0 1 2 Teknolojileri Kullanımı Bahar

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLERİ

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BYA101 Ekonomi I Ekonomi ile ilgili temel kavramlar, fırsat maliyetleri, analiz yöntemleri,

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI AMAÇ Bu faaliyet sonucunda büro yönetimi ve sekreterlik alanındaki meslekleri tanıya bileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Çağımızda bilgisayarın ve bilgi

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Satış İşlemlerinde Bilgisayar Kullanımı Satış Elemanlığı Tüm Dallar

DERS BİLGİ FORMU Satış İşlemlerinde Bilgisayar Kullanımı Satış Elemanlığı Tüm Dallar Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm BÜRO YÖNETİMİNE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm BÜRO YÖNETİMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm BÜRO YÖNETİMİNE GİRİŞ 1. BÜRO YÖNETİMİNE GİRİŞ... 1 1.1. BÜRO KAVRAMI... 1 1.2. BÜROLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ... 3 1.3. BÜROLARIN İŞLEVLERİ... 4 1.4. BÜRO TÜRLERİ... 6 1.4.1. Klasik

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ TIBBİ DOKÜMANTASYONA GİRİŞ ÖĞR. GÖR.DR. AYSU KURTULDU TIP SEKRETERLİĞİ VE GÖREVLERİ Tıp sekreterliği kavramı Tıbbi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Perspektif Ders No : 069017006 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak DOSYALAMA VE ARŞİV Standart Dosya Planına Göre Tasnif Birim Arşivini Düzenlemek İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak Kurum Arşivine Gönderilecek Evrak İşlemlerini Yapmak ANLAŞMA, SÖZLEŞME VE PROTOKOLLERİN

Detaylı

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 1. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 1. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 1. Hafta Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru Konular 1. Ders hakkında genel bilgi 2. Duyurular ve İletişim 3. Görüşme saatleri 4. Ölçme ve Değerlendirme 5.

Detaylı

Mühendisler İçin Olasılık ve İstatistik (CE 205) Ders Detayları

Mühendisler İçin Olasılık ve İstatistik (CE 205) Ders Detayları Mühendisler İçin Olasılık ve İstatistik (CE 205) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mühendisler İçin Olasılık ve İstatistik CE 205 Güz 3 0 0

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

Maket Yapımı (ICM 494) Ders Detayları

Maket Yapımı (ICM 494) Ders Detayları Maket Yapımı (ICM 494) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Maket Yapımı ICM 494 Seçmeli 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : 0310400081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: STATISTICS. Dersin Kodu: STA 1302

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: STATISTICS. Dersin Kodu: STA 1302 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: İSTATİSTİK Dersin Orjinal Adı: STATISTICS Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: STA 0 Dersin Öğretim

Detaylı

DOSYALAMA ARŞİVLEME DERSİ. Gelen giden belge akışını sağlamak

DOSYALAMA ARŞİVLEME DERSİ. Gelen giden belge akışını sağlamak DOSYALAMA ARŞİVLEME DERSİ Dersin Modülleri Belge Akışı Kazandırılan Yeterlikler Gelen giden belge akışını sağlamak Dosyalama Sistemi Dosyalama sistemini oluşturmak Arşivleme Sistemi Arşivleme sistemini

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GÜZEL YAZI TEKNİKLERİ * Ders No : 0310400070 Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ÖĞRETİM YILI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI İLANI

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ÖĞRETİM YILI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI İLANI 07-08 ÖĞRETİM YILI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI İLANI Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde Kısmi Zamanlı statüde öğrenci çalıştırılacaktır. Çalışma süresi haftalık en fazla 5 saat olup

Detaylı

Olasılık ve İstatistiğe Giriş-I (STAT 201) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistiğe Giriş-I (STAT 201) Ders Detayları Olasılık ve İstatistiğe Giriş-I (STAT 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistiğe Giriş-I STAT 201 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Bu Ders Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen Rolü Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Bilgisayarlı Muhasebe-II Ders No : 0690160082 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 2015-2016 ÖĞRETİM YILI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI İLANI

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 2015-2016 ÖĞRETİM YILI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI İLANI 05-06 ÖĞRETİM YILI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI İLANI Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde Kısmi Zamanlı statüde öğrenci çalıştırılacaktır. Çalışma süresi haftalık en fazla 5 saat olup

Detaylı

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Arapça Kolay Metinler II Seçmeli SEÇ122 2+0 2 3 ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan)

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Arapça Kolay Metinler II Seçmeli SEÇ122 2+0 2 3 ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ

Detaylı

CAM (CNC) PROGRAMLAMA. Otomatik üretim 1. parçası üretmek

CAM (CNC) PROGRAMLAMA. Otomatik üretim 1. parçası üretmek CAM (CNC) PROGRAMLAMA Dersin Modülleri Otomatik üretim 1 Otomatik üretim 1 Kazandırılan Yeterlikler CAM programı kullanarak CNC ile iş parçası üretmek DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN OKUTULACAĞI DÖNEM

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İSTATİSTİK Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

TIBBİ DOKÜMANLARDA İSTATİSTİK VE RAPORLAMA

TIBBİ DOKÜMANLARDA İSTATİSTİK VE RAPORLAMA TIBBİ DOKÜMANLARDA İSTATİSTİK VE RAPORLAMA DERS NOTU Ögr.Gör. Emin KAYA Giriş Hastanelerde kullanılan istatistiksel dokümanlar, yıllık ve aylık olarak düzenlenen belgeler ve sağlık kuruluşlarında hazırlanan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Temel Tasarım Ders No : 0907009 : 5 Pratik : Kredi : 5.5 ECTS : 7 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.SANAT ATÖLYE III (TEK.VE TAS.EĞİTİMİ I) Ders No : 0310380092 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri II MMR 104 Bahar 2 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

663 Sayılı KHK Madde 34

663 Sayılı KHK Madde 34 1 663 Sayılı KHK Madde 34 Hastaneler; tıbbî ve malî kriterler ile kalite, hastaçalışan güvenliği ve eğitim kriterleri çerçevesinde Kurumca belirlenecek usûl ve esaslara göre altı aylık veya bir yıllık

Detaylı

EMİN ALİ TURHAN, KAMİLE ÖZER AYTEKİN,

EMİN ALİ TURHAN, KAMİLE ÖZER AYTEKİN, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM Ders No : 0310340020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI Dersin adı: İngilizce Dersin kodu: E N G 1 5 2 AKTS Kredisi: 2 1.yıl - 2.yarıyıl Lisans Zorunlu 1 h/ 30 s Teorik: 1h/30s

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400204 Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ

DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ Editör Mustafa Gökçe DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ Yazarlar Carullah Süer Kamile Gülgezen Meral Bektaş Mustafa Gökçe Süleyman Baykara Türkan Şişmanoğlu Ümmügül Baş Editör Mustafa GÖKÇE Dosyalama ve

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI ANKARA 2007 BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ -6 Bu

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI FORMU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI FORMU Birim: Görev Adı: Amiri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölüm Sekreterliği Birimi Bölüm Sekreteri Bölüm Başkanı / Fakülte Sekreteri / Dekan Sorumluluk

Detaylı

Mantık fonksiyonlarından devre çizimi 6 Çizilmiş bir devrenin mantık fonksiyonunun bulunması

Mantık fonksiyonlarından devre çizimi 6 Çizilmiş bir devrenin mantık fonksiyonunun bulunması DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

2 BELGE VE DOSYA HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ

2 BELGE VE DOSYA HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 GENEL OLARAK BELGE 11 1.1. Bilgi ve Belgenin Anlamı ve Önemi 12 1.1.1. Bilgi 13 1.1.2. Belge 14 1.2. Belge Türleri 15 1.2.1. Kağıt Belgeler 15 1.2.2. Hareketli ve Sesli Belgeler

Detaylı

AKILLI EV ALETLERİ. Elektrikli Ev Aletlerinin Uzaktan Kontrolü Akıllı Ev Aletlerinin Mikro Denetleyiciler ile Kontrolü

AKILLI EV ALETLERİ. Elektrikli Ev Aletlerinin Uzaktan Kontrolü Akıllı Ev Aletlerinin Mikro Denetleyiciler ile Kontrolü AKILLI EV ALETLERİ Dersin Modülleri Elektrikli Ev Aletlerinin Uzaktan Kontrolü Akıllı Ev Aletlerinin Mikro Denetleyiciler ile Kontrolü Kazandırılan Yeterlikler Elektrikli ev aletlerinin uzaktan kontrolünü

Detaylı

DELFİN ANAHTAR TESLİM

DELFİN ANAHTAR TESLİM Biz Kimiz? DELFİN, her türlü doküman tabanlı teknolojileri araştırmak, geliştirmek, kurum ve şirketlere fiziksel arşiv ve elektronik arşivleme hizmetlerinde ANAHTAR TESLİM çözüm sunmak amacı ile kurulmuştur.

Detaylı

ENFORMATİK Dersin Amacı

ENFORMATİK Dersin Amacı ENFORMATİK - 2015 Dersin Amacı Bilgisayar ve donanımlarını tanıtmak, Temel bilgi teknolojisi kavramlarını ve uygulamalarını tanıtmak, İşletim sistemini etkin bir şekilde kullanmak, İnternet ve İnternet

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİŞ HEKİMLİĞİ PRATİĞİNDE ACİL TIP Ders No : 01500001 Teorik : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 1 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 30..0 5 30.0.0 5 30.0 00 30.0.08 30.0.05 30.0 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Birim/Altbirim Üst Yöneticiler Astları Görev Devri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Daire Başkanı-Genel Sekreter Şef ve ilgili memurlar İzinli veya görevli olduğu durumlarda yerine Şube Müdürü

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ŞİRKETLER MUHASEBESİ Ders No : 0020050029 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x)

Detaylı

MOBİLYA RESMİ DERSİ. Tek mobilya 1. Tek mobilya çizimi yapmak. Tek mobilya 2

MOBİLYA RESMİ DERSİ. Tek mobilya 1. Tek mobilya çizimi yapmak. Tek mobilya 2 MOBİLYA RESMİ DERSİ Dersin Modülleri Tek mobilya 1 Tek mobilya 2 Kazandırılan Yeterlikler Tek mobilya çizimi DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK \ DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF \ YIL SÜRE DERSİN AMACI

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALAN BİLGİSAYARDA HIZLI KLAVYE KULLANIMI KURSU KURS PROGRAMI

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALAN BİLGİSAYARDA HIZLI KLAVYE KULLANIMI KURSU KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALAN BİLGİSAYARDA HIZLI KLAVYE KULLANIMI KURSU KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN

Detaylı

TÜKETİCİ HAKLARI DERSİ. Tüketici Hakları Mevzuatını Uygulamak II

TÜKETİCİ HAKLARI DERSİ. Tüketici Hakları Mevzuatını Uygulamak II TÜKETİCİ HAKLARI DERSİ Dersin Modülleri Tüketici Hakkı 1 Tüketici Hakkı 2 Kazandırılan Yeterlikler Tüketici Hakları Mevzuatını Uygulamak I Tüketici Hakları Mevzuatını Uygulamak II DERS BİLGİ FORMU DERSİN

Detaylı

Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Çizim I ICM 213 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI ANKARA 2007 GİRİŞ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii BİRİNCİ BÖLÜM GÜNÜMÜZ İŞ ORTAMINDA SEKRETERLİK MESLEĞİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii BİRİNCİ BÖLÜM GÜNÜMÜZ İŞ ORTAMINDA SEKRETERLİK MESLEĞİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii BİRİNCİ BÖLÜM GÜNÜMÜZ İŞ ORTAMINDA SEKRETERLİK MESLEĞİ 1.1.MESLEK KAVRAMI VE BİR UĞRAŞI ALANININ MESLEK OLABİLMESİ İÇİN GEREKLİ UNSURLAR... 2 1.2. MESLEK STANDARDI... 4 1.3. İŞ

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yapı Fotoğrafçılığı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İş Güvenliği Uzmanlığı ORE 438 8 2+0 2

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar Destekli Tasarım-I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

BİLGİSAYARDA REZERVASYON DERSİ

BİLGİSAYARDA REZERVASYON DERSİ BİLGİSAYARDA REZERVASYON DERSİ Dersin Modülleri Bilgisayar Rezervasyon Programları 1 Bilgisayar Rezervasyon Programları 2 Kazandırılan Yeterlikler Acente rezervasyon otomasyon programlarını kullanmak Acente

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ Dersin Modülleri Satış Bilgisi Müşteri İlişkileri Kazandırılan Yeterlikler İyi bir satış elemanının ve satılacak ürünlerin özelliklerini tanıyacaktır. Müşterileri memnun

Detaylı