ÇEV-402/A DERS TANITIM FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEV-402/A DERS TANITIM FORMU"

Transkript

1 İht. Seçmeli 4 : A Paketi : - S.S. A. Sis. Projelendirilmesi - Hava Kirliliği Kontrolü - Paket Arıtma Sistemleri B Paketi : - Ç. Plan. Yönetimi ve Politikaları - Ç. M. Bilgisayar Programlama - Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi Bölüm Adı Çevre Mühendisliği Ders Kodu ÇEV-402/A Ders Dili Durumu Ön şartlar ÇEV-402/A DERS TANITIM FORMU Ders Adı İ.S. IV-Su ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Projelendirilmesi Türkçe Dönem/Yıl Bahar/4. sınıf AKTS Kredisi 0 Seçmeli Matematik, Fizik ve Bilgisayar derslerinin herhangi birini almamış veya başarısız olmuş öğrenciler alamaz Kredi Teori Uygulama Laboratuar Sunum Proje/Alan Çalışması Ders İçeriği Arıtma Tesisi Projelerinin detaylı incelenmesi Piyasa Uygulama Örnekleri Arıtma Tesislerinin Maliyetlerinin İncelenmesi Ders Planı Hafta Konular 1 Su Ve Atıksu Tipleri Ve Özelliklerinin Tanımı 2 Arıtma Tesisi Dizaynında Önemli Noktalar 3 Su Ve Atıksu Debisi Ölçüm Metotları Ve Gerekli Ekipmanın Dizaynı 4 Açık Kanal Ve Borular İle Bağlantı Elemanları 5 Giriş Ve Çıkış Savakları 6 Su Ve Çamur Pompaları 7 Havalandırıcılar 8 Sıyırıcı Ve Karıştırıcılar 9 Yerleşim Ve Borulama Planlarının Hazırlanması

2 10 Akım Şemalarının Hazırlanması 11 Metraj Çıkarılması 12 Teklif Dosyalarının Hazırlanması 13 Uygulama Örnekleri 14 Uygulama Örnekleri Ders Kitapları ve/veya Kaynakları Yardımcı Kitaplar 1. Wastewater Engineering ( METCALF & EDDY) 2. Wastewater Treatment Plants( SYED R QASIM) 1. Kullanılmış Suların Arıtılması (Yılmaz MUSLU) İçerik Ağırlıkları Yüzdesi (%) Matematik ve Temel Bilimler % 10 Mühendislik Bilimleri % 40 Mühendislik Tasarımı % 50 Sosyal Bilimler - Ders Çıktıları (Kazanımlar) Arıtma tesislerinde kullanılan ekipmanları tanıma Arıtma tesisi ekonomisi ve işletilmesi konularında beceri kazandırılması Uygulanmış öneklerle projelendirme nin arttırılması Dersin Hedefleri 1. Atıksuların arıtılmasına yönelik projelendirme yeteneğinin geliştirilmesi 2. Arıtma tesislerinde kullanılan ekipmanların detaylı tanımlanması Dersin program çıktıları ile olan ilişkisi Program kazanımları a) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama b) Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama c) İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama d) Disiplinler arası takımlarda çalışabilme e) Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme f) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci g) Etkin iletişim kurma h) Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim i) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme j) Çağın sorunları hakkında bilgi k) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma Dersin Katkısı: 1:Hiç 2:Kısmi 3:Tümüyle

3 Bölüm Adı Çevre Mühendisliği Ders Kodu ÇEV-406 Ders Dili Durumu ÇEV-406 DERS TANITIM FORMU Ders Adı Hava Kirliliği Dönem/Yıl Bahar/4. sınıf Türkçe Zorunlu Ön şartlar Yok Kredi Teori Uygulama Laboratuar Sunum Proje/Alan Çalışması AKTS Kredisi 0 Ders İçeriği Atmosferin Özellikleri Hava Kirliliği ve Ölçekleri Hava Kirliliğinin Çevresel Etkileri Hava Kirliliği Ölçümleri Emisyon ve Hava Kalitesi Standartları Emisyon Envanteri Meteoroloji ve Hava Kirliğindeki Önemi Hava Kirleticilerin Dispersiyonu Hava Kirliliği Modellerinin Tanıtımı Yanma ve Hava Kirliliği Ders Planı Hafta Konular 1 Atmosfer tabakalarının özellikleri ve bunların hava kirliliğine etkisi 2 Atmosferde oluşan reaksiyonlar ve fotokimyasal reaksiyonların önemi ve hava kalitesine etkileri 3 Temiz havanın bileşimi, Hava Kirliliğinin tanımı, hava kirliğinin ölçekleri, hava kalitesi kavramı, hava kirletici kaynaklar 4 Hava Kirleticiler, fiziksel ve kimyasal özellikleri, kaynakları ve oluşum şekilleri 5 Hava Kirleticilerin insan sağlığına, atmosfere, bitki ve hayvanlara etkileri 6 Global hava kirliliği sorunları (Sera etkisi, ozon yıpranması ve asit yağış olayları) 7 Emisyon ölçümleri, Baca gazı örneklenmesi ve analizi (Örneklemede dikkat edilecek kurallar 8 Dış hava örneklenmesi ve analizi 9 Dünyada ve ülkemizde Emisyon ve hava kalitesi kriterleri ve standartlarının tartışılması 10 Hava Kirliliği Kaynakları için Emisyon Envanterlerinin hazırlanması 11 Meteorolojinin tanımlanması, Hava Kirliğinde rol oynayan meteorolojik parametrelerin önemi 12 Hava kirleticilerin dispersiyonu, hava kirliliğinde kullanılan modellerin tanıtımı ve kullanma koşulları 13 Yanma ve hava kirliliği (Evsel, endüstri ve ulaşım kaynaklı yanmalar ve hava kirliliğine katkısı) 14 Yakıtlar ve özellikleri, yakma sistemlerinin hava kirliliği yönünden irdelenmesi Ders Kitapları ve/veya Kaynakları Yardımcı Kitaplar 1. Hava Kirliliği ve Kontrolünün Esasları, Pof.Dr.Aysen MÜEZZİNOĞLU 2. Atmosfer Kimyası, Pof.Dr.Aysen MÜEZZİNOĞLU 3. Fundementals of Air Pollution, R.W.BOUBEL, D.J.FOX, D.BRUCE TURNER and C.STERN Hava Kirliliği Ders Notları

4 İçerik Ağırlıkları Yüzdesi (%) Ders Çıktıları (Kazanımlar) Dersin Hedefleri Matematik ve Temel Bilimler %30 Mühendislik Bilimleri %70 Mühendislik Tasarımı - Sosyal Bilimler - Temel bilimleri kullanarak atmosferin özelliklerini tanımlayabilme ve yorumlayabilme nin kazanılması Kaynak ve atmosferde kirleticilerin örnekleme analiz yöntemlerini kavrama ve ileride uygulama oluşturulması Mühendislik ve matematik bilgilerini kullanarak hava kirleticilerin taşınımını modelleyebilme ve yorumlayabilme kazanılması Yakma tesislerinden çıkması muhtemel kirleticilerin miktarlarını Temel ve Mühendislik bilimlerini kullanarak tahmin edebilme yeteneğinin oluşturulması 1. Global ve mikro ölçekte Hava kirliliğinin öneminin vurgulanması ve hava kirliliğinde temel kavramların verilmesi 2. Kirletici ve atmosfer ilişkisinin reaksiyonlar ve modellerle sunulması 3. Çevre Mühendisi adaylarına hava kirliliğinin kaynakları ve oluşum şekilleri detaylı verilerek kontrol sistemlerine altyapı oluşturulması Dersin program çıktıları ile olan ilişkisi Program kazanımları a) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama b) Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama c) İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama d) Disiplinler arası takımlarda çalışabilme e) Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme f) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci g) Etkin iletişim kurma h) Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim i) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme j) Çağın sorunları hakkında bilgi k) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma Dersin Katkısı: 1:Hiç 2:Kısmi 3:Tümüyle

5 Bölüm Adı Çevre Mühendisliği Ders Kodu ÇEV-402/A Ders Dili Durumu Ön şartlar ÇEV-402/A DERS TANITIM FORMU Ders Adı İ.S. IV-Paket arıtım sistemlerin tasarımı Dönem/Yıl Bahar / 4. sınıf AKTS Kredisi 0 Türkçe Seçmeli Matematik, Fizik ve Bilgisayar derslerinin herhangi birini almamış veya başarısız olmuş öğrenciler alamaz Kredi Teori Uygulama Laboratuar Sunum Proje/Alan Çalışması Ders İçeriği Paket sistemlerin tanıtımı özellikleri Projelendirme örnekleri Çeşitleri Ders Planı Hafta Konular 1 Paket arıtma sistemlerinin tanıtılması 2 Paket arıtma sistemlerinin çevre mühendisliğindeki önemi uygulamaları 3 Paket arıtım sistemi projelendirilmesinde kullanılan parametreler 4 Evsel ve endüstriyel arıtm sistemleri özellikleri 5 Evsel endüstriyel; kimyasal, biyolojik, içme suyu paket sistem uygulamaları 6 Uzun havalandırmalı paket sistem projelendirilmesi 7 Ardışık kesikli paket arıtım sistemi projelendirilmesi 8 Aktif çamur paket arıtım sistemi projelendirilmesi 9 Kimyasal arıtım paket sistem projelendirilmesi 10 Arıtma mekanizmaları 11 Paket sistem Türkiye ve yurtdışı uygulamaları 12 Dizaynda dikkat edilecekler. 13 Uygulama Örnekleri 14 Uygulama Örnekleri Ders Kitapları ve/veya Kaynakları Yardımcı Kitaplar 1. Kullanılmış Suların Arıtılması (Yılmaz MUSLU ) 2. Web kaynakları İçme sularının arıtılması ( Veysel Eroğlu) İçerik Ağırlıkları Yüzdesi (%) Ders Çıktıları (Kazanımlar) Dersin Hedefleri Matematik ve Temel Bilimler % 10 Mühendislik Bilimleri % 40 Mühendislik Tasarımı % 50 Sosyal Bilimler - Arıtma sistemleri ve paket sistemlerin tanıtılması Paket arıtım sistemleri projelendirilmesi Uygulanmış öneklerle projelendirme nin arttırılması 1. Paket arıtım sistemlerinin tasarımı ve hesaplamaları Dersin program çıktıları ile olan ilişkisi Program kazanımları 1 2 3

6 a) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama b) Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama c) İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama d) Disiplinler arası takımlarda çalışabilme e) Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme f) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci g) Etkin iletişim kurma h) Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim i) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme j) Çağın sorunları hakkında bilgi k) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma Dersin Katkısı: 1:Hiç 2:Kısmi 3:Tümüyle Bölüm Adı Çevre Mühendisliği Ders Kodu ÇEV 402/B Ders Dili Durumu Ön şartlar ÇEV 402/B DERS TANITIM FORMU Ders Adı İ.S.IV-Çevre Polit. Yön. ve Planlan. Dönem/Yıl Bahar/4.sınıf AKTS Kredisi 0 Türkçe Seçmeli Matematik, Fizik ve Bilgisayar derslerinin herhangi birini almamış veya başarısız olmuş öğrenciler alamaz Kredi Teori Uygulama Laboratuar Sunum Proje/Alan Çalışması Ders İçeriği Çevre ve İnsanlığın Ekolojik Sorunları Politika Kavramı Çevre Politikaları Stratejileri, Çevre Bilgi Sistemleri Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Çevre kaynaklarının planlaması tanımı ve ilkeleri Ders Planı Hafta Konular 1 Çevre ve İnsanlığın Ekolojik Sorunları. çevre kavramı ve tanımı, çevre kirliliği kavramı ve tanımı, İnsanlığın ekolojik sorunları, küresel ısınma, asit yağmurları, ozon tabakasının incelmesi, ötröfikasyon, biyolojik birikim. 2 Politika Kavramı: Çevre Politikasının Tanımı, Çevre Politikası nın İlkeleri, Çevre Politikalarının

7 Amaçları, Çevre Politikası nın Hedefleri, Çevre Politikası nda Temel Uygulama Alanları 3 Çevre Politikaları Stratejileri; Onarıcı, Tahmin ve Önleme ve Sürdürülebilir Kalkınma Politika Stratejileri. AB Çevre Politikaları Stratejileri ve Türkiye de durum. 4 Çevre Bilgi Sistemleri; Genel bakış, Türkiye de ve Dünyadaki mevcut durum, Temel eğilimler ve itici güçler,türkiye nin güçlü ve zayıf yanları, tehdit ve fırsatlar. 5 Çevre Yönetimi, yasal durum ve mekanizmalar, kalkınma planları içerisinde çevrenin yeri, Çevre Yönetim sistemleri, yapısı, avantajları, kurumsal çerçeve, yönetimsel araçlar, çevre yatırımları ve finansal araçlar 6 Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre: tanımı ve kapsamı, amaçlar, ilkeler ve politikalar, Bu hedeflere ulaşabilmek için belirlenen faaliyetler, ülkemizde çevrenin durumu ve sorunlar. 7 Avrupa birliği çevre politikaları ve AB sürecinde sürdürülebilir kalkınma ve korumaya ilişkin politika önerileri: AB çevre politikası ve sağlık, doğal ve tarihsel çevrelerin bütüncül planlanmasına ilişkin amaçlar ve politika önerileri: bugünkü durum ve geleceğe bakış. 8 Çevre kaynaklarının planlaması tanımı ve ilkeleri, Ekolojik Döngülerin Korunması İlkesi, Doğal kaynaklar. Ekosistem Planlaması ve uygulamaları. 9 Ekosistemlerde Çeşitlilik İlkesi Biyolojik Çeşitliliğin Korunması, Ekosistem Planlamasında kullanılan Örnekleme Teknikleri ( Tam tesadüfi ve sınırlı tesadüfi örnekleme teknikleri). 10 Havza amenajmanı Esasları ve su kaynaklarının Planlanması: tanımı ve özellikleri, su kaynakları planlamasının kapsamı ve amaçları, akarsu morfolojisi ve taşıntı materyali hesaplamaları, 11 Orman Ekosistemlerinin planlanması: planlanacak alanın seçimi, yersel ve hava fotografları teknikleri ile deneme alanlarının tespiti ve araziye aplikesi, planlama tekniklerinin uygulanması ve deneme alanında/büroda yapılan çalışma ve hesaplamalar. 12 Mera Ekosistemlerinin planlaması: Amacı ve Hedefleri, önemi (ekolojik fonksiyonları, İyileştirme çalışmaları, deneme alanlarının seçilmesi ve planlama teknikleri. 13 Toprak ve Erozyon Kontrolü: erozyonun tanımı ve çeşitleri, nedenleri, sonuçları ve zararları, erozyonun ülkemizde mevcut durumu ve çölleşme ilşkileri, 14 Yaban ve Av Hayvanları Yaşam Alanları ve Yararlanma İlkelerinin Planlaması: yaban hayvanlarının önemi ve ekolojik fonksiyonları, koruma çalışmaları, planlama ve planlı avlanmaya sunulma teknikleri. Ders Kitapları ve/veya Kaynakları 1. Can Hamamcı, Ruşen Keleş, Çevre Politikası, İmge Kitabevi, Nuran Talu, AB uyum Sürecinde Türkiye de Çevre politikaları, TMMOM, Ç.M.O. K.06-01, Sücaatin Kırımhan, Çevre Yönetimi, Ankara, Yardımcı Kitaplar 1. Donald Van Deveer, Christine Pierce, Environmental Ethics and Policy Book, 2nd edition, amazon.com. 2. Ecosystem Classification for Environmental Management, Kluwer Academic Publishers, 1994, Frans Klijn). İçerik Ağırlıkları Yüzdesi (%) Matematik ve Temel Bilimler 10 Mühendislik Bilimleri 70 Mühendislik Tasarımı 20 Sosyal Bilimler - Ders Çıktıları (Kazanımlar) Çevre Politikaları, çevre Çevre Politikaları, çevresel etik, çevre yönetimi ve çevre kaynaklarının planlaması ilkeleri ve uygulamaları hakkında bilgi edinmek Dersin Hedefleri 1. Çevre politikaları ve çevre yönetimi kavramlarının tanımlanması, 2. Türkiye de çevre politikaları ve çevre yönetimi ilkelerinin ortaya konması 3. Avrupa Birliği uyum sürecinde çevre politikaları ve çevre yönetimi ilkelerinin gözden geçirilmesi, Çevre kaynaklarının gruplandırılması, doğal kaynaklarının belirlenmesi ve doğayı tahrip etmeden ekosistemlerden

8 yararlanma ilkelerinin ortaya konarak bu ilkeler çerçevesinde ekosistemlerden yararlanma kriterlerinin öğretilmesidir. Dersin program çıktıları ile olan ilişkisi Program kazanımları a) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama b) Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama c) İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama d) Disiplinler arası takımlarda çalışabilme e) Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme f) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci g) Etkin iletişim kurma h) Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim i) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme j) Çağın sorunları hakkında bilgi k) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma Dersin Katkısı: 1:Hiç 2:Kısmi 3:Tümüyle Bölüm Adı Çevre Mühendisliği Ders Kodu ÇEV 402/B Ders Dili Durumu Ön şartlar ÇEV 402/B DERS TANITIM FORMU Ders Adı İ.S.IV-Çevre Müh. Bilgisayar Programları Dönem/Yıl Bahar/4.sınıf AKTS Kredisi 0 Türkçe Seçmeli Matematik, Fizik ve Bilgisayar derslerinin herhangi birini almamış veya başarısız olmuş öğrenciler alamaz Kredi Teori Uygulama Laboratuar Sunum Proje/Alan Çalışması Ders İçeriği Model,simülasyon ve yazılımla ilgili temel bilgiler Çevre Mühendisliğinde kullanılan çeşitli yazımlardan örnekler Atıksu arıtma sistemlerinin modellme ve simülasyonunda kullanılan GPS-X yazılımının temel özellikleri Karbonlu madde giderimi yapan aktif çamur sisteminin GPS-X de modellenmesi ve çeşitli senaryoların tartışılması Azotlu madde gidermi yapan tesisin GPS-X de modellenmesi Karbonlu-azotlu madde gidrimininin GPS-X programı üzerinde tartışılması

9 Biyofilm sistemleri ve GPS-X de uyglmalar Ders Planı Hafta Konular 1 Model, simülasyon ve yazılım kavramıyla ilgili temel bilgiler 2 Çevre mühendisliğinde kullanılan EFOR, NIMBUS, AQUASIM ve GPS-X gibi yazılım paketlerinin tanıtılması 3 Atıksu arıtım sistemlerinin modellme ve simülasyonunda kullanılan GPS-X yazılımının temel özellikleri ve kullanımı 4 Atıksu arıtma tesisi akış diyagramlarının GPS-X te çizimi ve oluşturulan akış diyagramlarının derlenmesi 5 Karbonlu madde giderimi yapan bir aktif çamur tesisinin tasarlanması ve tasarlanan tesisin GPS- X e aktarılması 6 Karbonlu madde gideren bu tesiste, çamur yaşı, geri devir oranı, hava debisi, havalandırma havuzu hacmi, giriş suyu debisi gibi önceden seçilen parametrelerin etkisinin araştırılması 7 Asimilatif azot giderimi ve nitrifikasyon yapan aktif çamur tesisilerinin tasarlanması ve tasarlanan akış diyagramlarının GPS-X e aktarımı 8 Program üzerinde çamur yaşı, geri devir oranı, giriş suyu C/N oranı, giriş suyu debisi gibi parametrelerin etkinsin analizi ve nitrifikasyon üzerinde etkili olan parametrelerin tartışılması 9 Karbonlu madde giderimi ve nitrifikasyon yapan tesislerin GPS-X te incelenmesi 10 Denitrifikasyon yapan tesislere ait çeşitli akış diyagramları ve bunların bilgisayar programında incelenmesi 11 Karbonlu ve azotlu maddeyi gideren tek çamurlu sistemlerin analizi 12 GPS-X te damlatmalı filtre uygulamaları 13 GPS-X te çamur çürütücü uygulamaları 14 GPS-X te serbest uygulamalar Ders Kitapları 1. GPS-X kullanım klavuzu ve/veya Kaynakları 2. Wastewater treatment systems; modelling,diagnosis and control (Gustaf Olsson, Bob Newell) Yardımcı Kitaplar 1. Modelling of activated sludge systems (Derin orhon,nazik Artan) İçerik Ağırlıkları Yüzdesi (%) Matematik ve Temel Bilimler 50 Mühendislik Bilimleri 30 Mühendislik Tasarımı 20 Sosyal Bilimler - Ders Çıktıları (Kazanımlar) Çevre mühendisliğinde kullanılan (özellikle atıksu arıtım tesisleri tasarımında) yazılımların tanıtılması ve GPS-X yazılımın öğrenilmesi Aktif çamur tesisi tasarlanması ve GPS-X programında tasarlanan tesisin analizi Çeşitli senaryoların geliştirilmesi ve program üzerinde bu senaryolarla ilgili tartışılması Dersin Hedefleri 1. Atıksu arıtma sistemleri tasarım ve modellenmesinde GPS-X yazılımının kullanımını öğretmek 2. Gerçek dünyada denenmesi zaman alan, masraflı ve tehlikeli olan birçok senaryonun program üzerinde denenerek sonuçların yorumlanması Dersin program çıktıları ile olan ilişkisi Program kazanımları 1 2 3

10 a) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama b) Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama c) İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama d) Disiplinler arası takımlarda çalışabilme e) Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme f) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci g) Etkin iletişim kurma h) Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim i) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme j) Çağın sorunları hakkında bilgi k) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma Dersin Katkısı: 1:Hiç 2:Kısmi 3:Tümüyle

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ. Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2

AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ. Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2 AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2 1. GİRİŞ 23 Ekim 2000 tarih ve 2000/60/EC sayılı Avrupa

Detaylı

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI 1. Genel Şekil ve Yazım Planı 1.1. Kâğıt Boyu Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. 1.2. Yazı Karakteri

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber

EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber 2 İçindekiler Teşekkür... 5 Kısaltmalar... 7 1 Giriş... 9 1.1 İçerik...9 2 Yasal / kurumsal çerçeve... 11 2.1 Giriş...11

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Cansen Akkaya Daire Başkan Yardımcısı DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye Ayla Efeoğlu Şube Müdürü DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case)

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case) Bakanlık Yayın No : 335 Müdürlük Yayın No : 49 AÇIK MADEN OCAKLARININ DOĞAL FORMUNUN ORİJİNAL TESVİYE EĞRİLERİNE UYGUN OLARAK TASARLANMASINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ KULLANMA OLANAKLARI (ÇEŞME GERMİYAN

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU-

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU- ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU- NL Agency/Hollanda Grontmij Nederland B.V. Ankara, Ekim- 2010 Yetki Başlık : Atıksu Arıtımında Enerji Verimliliği Projesi Sonuç Raporu Proje

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

Ekolojist olmak istiyorum!

Ekolojist olmak istiyorum! Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projesi 2011-1-TR1-LEO05-27987 Ekolojist olmak istiyorum! Ekoloji bağlamında Kimya, Mühendislik, Biyoloji ve Mimari www.eco-matrix.com Bu yayın, Hayat Boyu Öğrenme

Detaylı

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TASLAK AFET YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TERİMLER Açıklamalı Sözlük

TASLAK AFET YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TERİMLER Açıklamalı Sözlük AFET YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TERİMLER Açıklamalı Sözlük Hazırlayanlar: Oktay ERGÜNAY Gazi Üniversitesi, Deprem Araştırma Merkezi, Ankara E-posta: oktayergunay@yahoo.com Polat GÜLKAN ODTÜ, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayı BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM - Amaç,

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren yüksekokullarından birisi olan Turizm İşletmeciliği

Detaylı

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010 Sevil Imanova ENDÜSTRI Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Sevil İMANOVA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Bakü - 2010 QAFQAZ ÜNİ VERSİ TESİ YAYINLARI YAYIN

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*)

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*) (*) Türkeş, M. 2003. Sera gazı salımlarının azaltılması için sürdürülebilir teknolojik ve davranışsal seçenekler SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

DERS BİLGİLERİ GENEL MUHASEBE II TBY303 3 2 + 0 2 3

DERS BİLGİLERİ GENEL MUHASEBE II TBY303 3 2 + 0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS GENEL MUHASEBE II TBY303 3 2 + 0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim Görevlisi

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Or. Müh.

Detaylı

5. Dünya Su Forumu Yerel ve Bölgesel Yönetimler için İstanbul Su Mutabakatı

5. Dünya Su Forumu Yerel ve Bölgesel Yönetimler için İstanbul Su Mutabakatı 5. Dünya Su 5. Dünya Su Forumu Yerel ve Bölgesel Yönetimler için İstanbul Su Mutabakatı 2009 un Mart ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi NÜKLEER ENERJİYE GEÇİŞTE TÜRKİYE MODELİ Editör : Sinan Ülgen, EDAM Araştırmacılar : Sinan Ülgen, EDAM Prof. Dr.

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ

AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ JICA TÜRKİYE OFİSİ, YAYIN NO: 2 AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ Editörler Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu Doç. Dr. Emin Özdamar MART 2008, ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JAPONYA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

Detaylı

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi l At klar ndan Maden ve Maden Kaynakl Kazalar Standartlar n Radyasyondan Korunma Geli tirilmesi ve Güçlendirilmesi Kritik Altyap Korunmas lar n Tehlikeli Madde Ta mac l Kazalar Deniz Kirlili Neden Olan

Detaylı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler

Detaylı