EVG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EVG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 EVG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 ŞİRKETİN ÜNVANI : EVG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. MERKEZİ : İstanbul KURULUŞ TARİHİ : FAALİYET : Portföy İşletmeciliği RAPOR DÖNEMİ : 01/01/ /12/2010 ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ : ,- TL KAYITLI SERMAYESİ : ,- TL YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi :Namık Kemal GÖKALP :Mehmet Ali GÖKALP :Sibel GÖKALP Yönetim Kurulu üyeleri 10 Mart 2010 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmede yazılı görevleri yapmakla yükümlüdürler. Denetçi : Cihangir YERSEL Denetçi 10 Mart 2010 tarihinde olağan genel kurul toplantısında bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiştir. Yetki sınırı T.T.K nun maddelerinde belirtilmiştir. 1. Ortaklık Yapısı Ödenmiş Sermaye Sermaye Ortaklar Grup Tutar TL Payı % Tutarı TL Namık Kemal GÖKALP A , ,- Halka Açık Kısım B , ,- 2. Temettü Politikası Sermaye Piyasası Kurulu nun 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının belirlenmesine ilişkin 27 Ocak 2006 tarih ve 4/67 sayılı toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda, Yönetim Kurulumuzun 03 Mart 2006 tarihli toplantısında Kurumsal Yönetim İlkesi olarak benimsediği ve 2005 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunduğu keza 03 Mart 2006 tarihli özel durum açıklamasında açıkladığı Şirket in karlılığı, faaliyette bulunduğumuz sektörün durumu ve beklentileri, enflasyon oranı ve şirket stratejileri dikkate alınarak net dağıtılabilir kardan ortaklarımıza tatminkkar oranda temettü verimliliği sağlayacak düzeyde her yıl nakit ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yoluyla temettü verilir hükmü benimsenmiş olup keza, 31 Mart 2007 tarihinde yapılan 2006 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenen kar dağıtım politikası bir kez daha ortaklarımızın bilgilerine sunulmuştur. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 27 Sayılı Tebliğ in 5. maddesi ve Kurul un tarih ve 1/6 Sayılı Toplantısı nda aldığı karar doğrultusunda 2008 ve izleyen yıllara ait faaliyetlerden elde edilen karlara ilişkin Şirket karlılığı, faaliyette bulunduğumuz sektörün durumu ve beklentileri, enflasyon oranı ile şirket stratejileri dikkate alınarak net dağıtılabilir kardan ortaklarımıza tatminkar oranda ve her koşulda Sermaye Piyasası Kurul unca belirlenen oranın altında olmamak üzere her yıl nakit ve/veya bedelsiz sermaye

2 EVG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 2 artırımı şeklinde temettü dağıtılır olarak belirlenmiş bulunan temettü politikamız hakkında 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nda ortaklarımız bilgilendirilmiştir. Şirketimiz tarihinde kurulmuştur yılı faaliyetlerinden dolayı ,- TL % 10 nakit temettü dağıtmıştır yılı faaliyetlerinden dolayı ,- TL % 4 nakit temettü dağıtmıştır yılı faaliyetlerinden dolayı ,- TL % 3 nakit temettü dağıtmıştır yılı faaliyetlerinden dolayı zarar açıklamıştır yılı faaliyetlerinden ,-TL kâr elde edilmesine karşın yönetim kurulu, TL geçmiş yıllar zararına mahsup edilerek temettü dağıtılmamasını kararlaştırmış ve Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. 3. Sermaye Artırımı Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde tamamı nakden karşılanmak üzere TL olan çıkarılmış sermayesinin TL na arttırılmasını kararlaştırmış ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih 1220 sayılı Sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin belge tarih ve 7716 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil edilmek suretiyle sermaye artırım süreci tamamlanmıştır. 4. Yatırımcılar için yararlı olabilecek hususlar, a) BSMV ile ilgili son durum tarihi itibariyle Şirket tarafından açılmış ve halen devam eden BSMV ile ilgili davaların toplam tutarı TL ( : TL) dir. b) Şirketimiz A Grubu Nama Yazılı Hisse Senelerinin Satışı; Şirketimiz A grubu nama yazılı yönetim kurulu seçiminde imtiyaza sahip hisse senetleri Evgin Menkul Değerler Tic. A.Ş. den Namık Kemal GÖKALP e devredilmiştir. 5. Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar, Yoktur. 6. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler, Şirket çalışanları toplu sözleşme kapsamında değildir, iş kanununda belirtilen tüm haklar verilmektedir. 7. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler, Dönem içinde bağış ve yardım yapılmamıştır. 8. Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi, Şirketin merkez dışı örgütü (şubesi) yoktur. 9. Faaliyet gösterilen sektör ve Şirketin sektördeki payı; a) Dünya ve Türkiye

3 EVG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: yılına, 2008 yılı Eylül ayı ile birlikte başlayan ve özellikle ABD ekonomisinde yaşanan olumsuz gelişmelerin karamsarlığı ile başlamıştır. Bütçe açıklarının artması pahasına krizin etkilerinin daha az hissedilir olması yönünde alınan mali ve parasal önlemler faizlerin süratle düşmesine ve çok ağır bir kriz yaşanmasına rağmen Sermaye Piyasası ürünlerinin alternatif piyasalara göre avantaj sağlanmasına neden olmuştur. Bu gelişmelerin doğal sonucu özellikle gelişmekte olan ülkelerin borsaları büyük yükselişler kaydetmiştir. Ancak genişleyen Pazar hacimleri 2010 yılına girerken enflasyonist bir baskı oluşturarak faizlerde bir yükseliş beklentisine neden olmaktadır. b) Sektör Yatırım Ortaklıkları Sermaye Piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenlerle portföy işletmek üzere anonim ortaklık şeklinde ve kayıtlı sermaye esasına göre kurulmuş sermaye piyasası kurumlarıdır. Yatırım ortaklıklarının temel amacı küçük tasarruf sahiplerinin birikimlerini bir havuzda toplayarak değişik menkul kıymetlerden oluşan portföye yatırım yapmak ve bu yolla elde ettikleri kazançlardan belli oranda temettü vererek ortaklarına payları oranında dağıtmaktır yılı sonu itibariye 31 adet menkul kıymet yatırım ortaklığı şirketi bulunmaktadır. İMKB kaynaklarına göre 2009 yılında ,- TL olan toplam sektör değeri % 20,8 azalarak 2010 yılı sonunda ,- TL'na ulaşmıştır. c) Faaliyetler Şirket asgari %25 oranında hisse senedi taşımak zorundadır. Genel anlamda piyasada oluşabilecek riskler dikkate alınarak asgari hisse senedini oluştururken daha ziyade temel verileri kuvvetli ve ileriye dönük beklentileri yüksek hisseler seçilmektedir. Takip edilen senetler sürekli olarak teknik analiz bakımından takip edilmekte olup; ayrıca teknik bakımdan olumlu görülen hisselerde kısa vadeli alım satım stratejisi izlenmektedir. Genel Makro ekonomik göstergeler ve piyasa yönünü belirlemede etkili olan alternatif piyasalar (faiz-döviz) gerekse uluslar arası piyasalardaki gelişmeler takip edilerek portföyde hisse ağırlığı arttırılmakta veya düşürülmektedir. Ayrıca zaman zaman riskleri azaltmak üzere VOB'da (Vadeli Opsiyon Borsası) özellikle kısa pozisyon taşınmaktadır. Şirketimiz hisse senetleri İMKB'de işlem gören 31 yatırım ortaklığı içinde İMKB kaynaklarına göre piyasa değeri büyüklüğünde 22. sırada yer almaktadır. 10. Karşı karşıya olunan Risk ve Belirsizlikler; Şirket faaliyet konusu portföy işletmeciliği olup asgari % 25 hisse senedi bulundurma zorunluluğundadır. Ayrıca portföyünün tamamı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Bu sebeple önemli ölçüde piyasa riski ile karşı karşıya kalınmaktadır. Daha açık deyimle faiz oranlarında, menkul kıymetlerin veya diğer finansal sözleşmelerin değerinde maydana gelecek değişimlerden etkilenmektedir. Portföy değeri günlük olarak izlenmekte haftalık olarak İMKB'na yollanarak yatırımcılar bilgilendirilmektedir. Piysalardaki gelişmeler takip edilerek riskin azaltılmasına çalışılmaktadır. 11. Kar Dağıtım Önerisi; 2009 yılı Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı faaliyetlerinin ,- TL kâr ile kapatmasına karşın geçmiş yıl zarariarında ,- TL zarar bulunması nedeni ile dağıtılabilecek kâr oluşmadığı, dolayısı ile 2009 yılı karının geçmiş yıllar zararından mahsup edilerek temettü dağıtılmaması ve 2009 yılı kârının geçmiş yıl zararları hesabına aktarılması oybirliği ile kabul edilmiştir.

4 EVG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 4 EVG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI tarihleri arası şirketimiz kurumsal yönetim ilkelerinden çoğuna uyum göstermiş uygulanamamış bulunan ilkeler ise herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet vermeyecek niteliktedir. Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin uygulamalar aşağıdaki şekildedir. BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi : Şirketimiz personel sayısı üç kişi olup bu nedenle ayrı bir Pay Sahipleri ile İlgili Birim oluşturulmamıştır ancak, Sermaye Piyasası Kurulu nun Ser:IV, No:41 Sayılı Tebliğ in 7.maddesi kapsamında görev yapmak üzere Pay Sahipleri İle İlişkiler Yöneticisi olarak Süleyman ARPASLAN görevlendirilmiş olup iletişim bilgileri aşağıdadır. Süleyman ARPASLAN EVG Yatırım Ortaklığı A.Ş. Telefon : Faks : Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı : Dönem içerisindeki pay sahiplerinin bilgi taleplerinin tamamı telefon ile olmuştur. Bilgi talepleri genellikle sermaye artırımı tarihi, ve temettü ödenip ödenmeyeceği olmuştur. Duyurularımız özel durum açıklaması şeklinde İMKB bülteninde ve kanunlar gereği Ticaret Sicil Gazetesinde ve günlük gazetelere verilen ilanlar şeklinde olmuştur. Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebi ile ilgili herhangibir düzenleme bulunmamaktadır. 4. Genel Kurul Bilgileri : Şirketimizin 2009 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul'u 10 Mart 2010 tarihinde Ortakların temsilcileri, Sanayi Bakanlığı Komiseri, hisse sahiplerinin katılımıyla yapılmıştır. Toplantı ilanı gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse şirket ana sözleşmesi gereğince Genel Kurul toplantısında 2 hafta önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin tarih ve 7506 sayılı nüshasında, tarihli Dünya gazetesinde ve tarihli Referans gazetesinde ilan edilmiştir yılı denetim ve faaliyet raporu Şirket merkezinde 2009 yılı ortaklar genel kurul toplantısının 15 gün öncesinden itibaren pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Genel kurulda pay sahipleri tarafından soru sorma hakkı kullanılmamış ve ortaklarımız tarafından sadece kurul divanını oluşturulması için önerge verilmiş ve oybirliği ile Kabul edilmiştir. Şirketimizin tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılarak; kayıtlı sermaye tavanının TL den TL na çıkarılması ve bu amaçla esas sözleşmesinin 11. Maddesinin değiştirilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir. Genel kurul tutanakları Kılıçalipaşa Mahallesi, Meclis-i Mebusan Caddesi No:23 Kat:2 Beyoğlu / İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde sürekli olarak pay sahiplerimizin incelemesine açık tutulmaktadır.

5 EVG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 5 Gayrimenkul alımı, satımı ve kiralanması ile ilgili hususlar, şirketin ana sözleşmesinde açıklanmış olup, amaç ve konusuyla ilgi olmak kaydıyla bu işlemler için Genel Kurul izni gerekmemektedir. Bugüne kadar, gayrimenkul alım ve satımı ile kiralanması konularında faaliyet yerinin kiralanması dışında işlem yapılmamıştır. 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları : Şirketimizde A grubu nama yazılı payların yönetim kurulu üye seçiminde imtiyaz hakkı bulunmaktadır. Yönetim Kurulu seçiminde A grubu hisse senetlerinden her biri (bin) oy hakkına, B grubu hisse senetlerinden her biri ise 1 (bir) oy hakkına sahiptir. Şirketimiz ana sözleşmesinde birikimli oy kullanımına ilişkin bir düzenleme yoktur. 6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı : Kar a katılım konusunda imtiyaz yoktur. Kurumsal Yönetim İlkesi olarak belirienen "Kâr Dağıtım Politikası", 10/02/2010 tarihinde toplanan yönetim kurulu, 27/02/2009 tarih ve 63 sayılı toplantısında aldığı "Kar Dağıtım Politikası" ile ilgili kararı "Şirket karhlığı, faaliyette bulunduğumuz sektörün durumu ve beklentneri, enflasyon oranı ile şirket stratejileri dikkate anarak net dağıtılabilir kardan, Sermaye Pyasası Kurulu'nca bir oran belirienmemiş olması halinde dahi ortaklarımıza tatminkar oranda ve Sermaye Pyasası Kurulu'nca bir oran belirienmesi halinde ise bu oranın altında olmamak üzere her yıl nakit ve/veya bedelsiz sermaye artırımı şeklinde temettü dağıtılır" olarak değiştirmiştir. Temettü politikamız hakkında 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımız yönetim kurulu başkanı tarafından bilgilendirilmiştir. 7. Payların Devri : Şirketimizin ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır. BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8. Şirket Bilgilendirme Politikası : Tabi olduğumuz yasal mevzuat çerçevesinde faaliyetlerimiz ile ilgili hususları tüm hissedarlara zamanında, tam ve doğru açıklamak şeklinde ifade ettiğimiz kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikamız çerçevesinde sermaye piyasası mevzuatı gereği yapılması gereken her türlü açıklama zamanında yapılmaktadır. Gerekli açıklamalar zamanında mevzuatta yer aldığı biçimde yerine getirildiği için SPK nın Kurumsal Yönetim İlkeleri II.Bölüm madde de belirtilen biçimde bilgilendirme politikası oluşturulmamıştır. 9. Özel Durum Açıklamaları : tarihleri arasında SPK düzenlemeleri uyarınca zamanında 45 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Bu açıklamalara SPK veya İMKB tarafından ek açıklama istenmemiştir. Şirketimiz yurtdışı borsalarda kote olmadığı için bu yönde yapılmış özel durum açıklaması yoktur. 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği : Şirketin web adresi dir. Ana sözleşme İzahname Sirküler Oraklarımıza ve Kamuoyuna Duyuru

6 EVG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 6 Mali Tablolar Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri Sıkça Sorulan Sorular Şeklinde bilgiler yer almaktadır. 11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması : Şirketimizin ortaklık yapısında gerçek kişi nihai hâkim pay sahipleri bulunmamaktadır. 12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması : İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi aşağıda belirtilmiştir. Bu isimler yıllık faaliyet raporlarında ve genel kurulda yapılan seçimler sonucu özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmaktadır. Yönetim Kurulu Bşk. Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi Portföy Yöneticisi Muhasebe Müdürü : Namık Kemal GÖKALP : Mehmet Ali GÖKALP : Sibel GÖKALP : Cihangir YERSEL : Serdar CEYLAN : Süleyman ARPASLAN BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi : Şirket faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin önemli konular özel durum açıklamaları; Portföy değer tabloları ise periyodik olarak haftalık bazda İMKB ye yollanarak menfaat sahipleri bilgilendirilmektedir. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı : Şirket; ana sözleşme ve mevzuat gereği yönetim kurulu tarafından yönetilmekte olup yönetim kurulu üyeleri genel kurul toplantısında ortaklar tarafından seçilmektedir. 15. İnsan Kaynakları Politikası : Şirketimizde çalışan sayısısının azlığı nedeni ile çalışanlarla ilişkileri yürütmek için temsilci atanmamıştır. Şirketimiz çalışanları arasında hiçbir konuda ayrımcılık yoktur. Çalışanlarımız her konuda tam bir eşitlik içerisindedirler. 16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler : Şirketimiz finans dalında faaliyet göstermesi nedeniyle herhangi bir mal üretimi ve pazarlaması söz konusu değildir. 17. Sosyal Sorumluluk : Şirketimiz çalışanlarına ve topluma karşı sosyal sorumluluklarının bilincindedir ve bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirme çabasındadır. İşyerinin güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alır, yanıltıcı, aldatıcı reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmaz, ayrımcılığı yasaklayan kurallara uyar ve destekler.

7 EVG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 7 BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU 18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler : Yönetim Kurulu Bşk. Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi : Namık Kemal GÖKALP : Mehmet Ali GÖKALP : Sibel GÖKALP Yönetim Kurulu Üyeleri genel kurul tarafından 1 yıl için seçilir. Ancak süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel Müdürün görev süresi Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresine bağlı değildir. Yönetim Kurulunda bağımsız üye bulunmamaktadır. 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri : Şirket Yönetim Kurulu SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri nde yer alan ilgili maddeler ile uyum göstermektedir. Ayrıca ana sözleşmede; Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve TTK ile SPK mevzuatında öngörülen şartları taşıması gerekir hükmü yer almaktadır. 20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri : Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları'na ilişkin düzenlemelerinde yazılı Amaç ve Konular ile iştigal etmek üzere kurulmuş olup, Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur. Ortaklık Portföyünü oluşturur, yönetir ve gerektiğinde portföyde değişiklik yapar. Portföy çeşitlemesiyle yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve ortaklıkların durumlarına göre en aza indirecek bir biçimde dağıtır. Menkul Kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri laır. Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapar. 21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması : Şirket personel sayısındaki azlık nedeniyle risk yönetimi ve iç kontrol departmanı oluşturulmamıştır. 22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları : Şirketin ana sözleşmesinde; yönetim kurulunca yönetileceği ve temsil edileceği ilzama yetkili kişilerin Yönetim Kurulu nca tespit edileceği hükmü bulunmaktadır. Bu konuda ayrıntılar şirket imza sirkülerinde yer almaktadır. 23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları : Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması zorunludur. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisini haiz olurlar.

8 EVG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 8 Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile, başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararları da, toplantıya katılanlar ekseriyetle alır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Kararların muteberliği, yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Red oy veren, kararın altına gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar. 24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı : tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca işlem yapma yetkisi Yönetim Kurulu üyelerine verilmiştir. 25. Etik Kurallar : Şirketimizin etik kuralları yazılı olarak düzenlenmemekle birlikte, her kademedeki çalışanımızın uyması gereken yerleşik etik kurallarımız şunlardır; Görevin yerine getirilmesi ; Çalışan görevini yasal mevzuat kapsamında dikkatli ve özenli bir şekilde zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeli, kurumun yararlarını gözeten, kuruma ve kendine zarar verecek her türlü davranıştan kaçınan bir tutum içinde olmalıdır. Bilgilerin Gizliliği ve çalışma ortamının korunması; Çalışanlar görev gereği öğrenilen bilgileri yetkili organlar dışında üçüncü kişilere açıklamamalıdırlar. Çalışanın üst yönetimin bilgisi ve onayı dışında yazılı ve görsel basına kurumla ilgili açıklama yapması uygun değildir. Kamuya açık yerlerde gizlilik arz eden bilgiler konuşulmamalıdır. Kurum envanterine kayıtlı herhangi bir eşya kişisel amaçlar için kullanılmamalıdır. Kuruma ait kıymetlerin açık ve güvensiz bir şekilde bırakılmaması gerekir. 26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı : Şirketimizin yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla halka açık şirketler için oluşturmasını istediği seri X No: 16 tebliği uyarınca iki üyeden oluşan ve denetimden sorumlu denetim komitesi oluşturulmuştur. 27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar : 2009 yılı Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği Yönetim Kurulu Üyelerine aylık TL brüt huzur hakkı ve Denetçiye aylık TL ücret ödenmektedir.

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Halka açık bir sermaye piyasası kurumu olan İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. saydamlık, eşitlik, sorumluluk ve hesap

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.12.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : Euro B Tipi Menkul

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2010-30.09.2010 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2010 30.09.2010 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2011-30.09.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2012-31.12.2012 2- Ortaklığın Ünvanı : Euro B Tipi Menkul

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2010 31.12.2010 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 11.03.2011-30.06.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 11.03.2011 30.06.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2010 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2010 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU I GİRİŞ METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2010 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1 Raporun Dönemi : 01.01.2010 31.12.2010 2 Ortaklığın Ünvanı : Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3 Dönem

Detaylı

INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 2010/1.DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.03.2010 İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2010-31.03.2010 FAALİYET RAPORU KURULUŞ TARİHİ 25.09.2003

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2011-31/03/2011 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU (01.01.2007 31.12.2007) TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TARİH : 27.03.2008 SAAT : 14:00 TOPLANTI

Detaylı

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1-Raporun Dönemi : 01.01.2009-31.12.2009 2-Ortaklığın Unvanı : Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 31.12.2009 tarihi itibariyle aktif

Detaylı

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2010-31/03/2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2010-31/03/2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2010-31/03/2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01/01/2010-31/03/2010 2. Şirketin Ünvanı : Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım

Detaylı

01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU. Etiler / İSTANBUL

01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU. Etiler / İSTANBUL FAALİYET RAPORU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU ŞİRKET ÜNVANI GENEL MERKEZ ADRESİ :FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. :Nispetiye Cad. Akmerkez B kulesi Kat/7 Etiler / İSTANBUL TELEFON

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHLĠ ÇALIġMA RAPORU

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHLĠ ÇALIġMA RAPORU ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHLĠ ÇALIġMA RAPORU I. GĠRĠġ Raporun Dönemi Bu rapor 1 Ocak 2012-31 Mart 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır Ortaklığın Unvanı ve Faaliyet Konusu Eczacıbaşı

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1-Raporun Dönemi : 01.01.2008-30.09.2008 2-Ortaklığın Unvanı : Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 30.09.2008 tarihi itibariyle aktif olarak

Detaylı

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2009-30.09.2009 MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2009-30/09/2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1-Raporun Dönemi : 01.01.2009-31.12.2009 2-Ortaklığın Unvanı : Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 31.12.2009 tarihi itibariyle aktif olarak

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu: İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 / 12 I - GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı : KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERĐ:XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERĐ:XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/06/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHLĠ ÇALIġMA RAPORU

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHLĠ ÇALIġMA RAPORU ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHLĠ ÇALIġMA RAPORU I. GĠRĠġ Raporun Dönemi Bu rapor 1 Ocak 2012-30 Haziran 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır Ortaklığın Unvanı ve Faaliyet Konusu

Detaylı

Şirket Ortakları Payı (%) Pay Tutarı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU * 1,00 30.000 Halka Arz Edilen Kısım 99,00 2.970.000 Toplam 100,00 3.000.

Şirket Ortakları Payı (%) Pay Tutarı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU * 1,00 30.000 Halka Arz Edilen Kısım 99,00 2.970.000 Toplam 100,00 3.000. MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2010-31/12/2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01/01/2010-31/12/2010 2. Şirketin Ünvanı : Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım

Detaylı

LATEK LOJİSTİK TİCARET A.Ş

LATEK LOJİSTİK TİCARET A.Ş LATEK LOJİSTİK TİCARET A.Ş SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 31 MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU 1. GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Detaylı

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. A.GENEL BİLGİLER: Raporun Dönemi : 01.01.2013-31.10.2013 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Adres : Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat 10 34330 Levent, Beşiktaş/ İSTANBUL

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ( Rapor ) Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin ( Şirket

Detaylı

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 A. Giriş Raporun Dönemi : 01.01.2010-30.09.2010 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İdari Faaliyetler : Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan ÖZÇELİK (Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

Sayfa No: 1 ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2013 30.06.2013 DÖNEMİNE AİT KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Sayfa No: 1 ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2013 30.06.2013 DÖNEMİNE AİT KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Sayfa No: 1 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri nin gereklerine uyulmasını ana yönetim prensiplerinden birisi olarak benimsemektedir.

Detaylı

01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 YILLIK FAALİYET RAPORU

01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 YILLIK FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 YILLIK FAALİYET RAPORU 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU ŞİRKET ÜNVANI GENEL MERKEZ ADRESİ :FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. :Nispetiye Cad. Akmerkez B kulesi

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.06.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.06.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1-Raporun Dönemi : 01.01.2008-30.09.2008 2-Ortaklığın Unvanı : Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 30.09.2008 tarihi itibariyle aktif

Detaylı