HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU SPOR REKREASYON PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU SPOR REKREASYON PROGRAMI"

Transkript

1 DERS KUR TANIMLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU SPOR REKREASYON PROGRAMI TKD 103 Türk Dili I Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür ilişkisi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi evreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçede sesler, seslerin sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri, hece bilgisi, vurgu, yazım kuralları, noktalama işaretleri, yapım ekleri, çekim ekleri, zarfların ve edatların kullanılışı. İNG 111 Dil Becerileri I Bu ders öğretim İngilizce Hazırlık Programını fakülte ve bölümlerin birinci sınıf öğrencileri için açılmış olan ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce okuma becerileri geliştiren bir program izlenmektedir. SBR 127 Bilgisayar Bir bilgisayar sistemini oluşturan donanım ve yazılımların tanıtılması, çalışma mantığının öğrenilmesi ve çeşitli ticari yazılımların rekreasyonda kullanım alanları yer almaktadır. SBR 129 Spor Bilimleri ve Rekreasyon Bu derste Spor Bilimlerinin ortaya çıkışı, farklı alanların birleşerek Spor Bilimlerini oluşturmasının tarihsel gelişimi, sporun felsefik temelleri, spor felsefesine bağlı olarak değişen meslek anlayışları ve spor bilimlerinin geleceği gibi konular ele alınmaktadır. Rekreasyonun tarihsel gelişimi ve Spor Bilimleri alanındaki yeri, rekreasyonla ilgili temel kavramlar yer almaktadır. SBR 137 Egzersiz Fizyolojisi Bu ders, egzersiz sırasında vücut fonksiyonlarının nasıl değiştiğini ve antrenmana uyum mekanizmalarını tartışmak amacıyla hazırlanmıştır. Böylece öğrenciler, gerek sporcularda üst düzey performansın elde edilmesinde ve gerekse normal bireylerde sağlık ve fiziksel uygunluğun korunmasında bilimsel fizyoloji prensip ve uygulamalarını öğrenme fırsatı bulacaklardır. SBR 139 Anatomi ve Kineziyoloji Bu ders anatomik terimler ve kavramlar, hücrenin yapısı, dokular, vücut sistemleri ve fonksiyonları, eksen ve düzlemler, hareket sistemini oluşturan yapılar; baş, boyun, gövde, üst ve alt ekstremitelerdeki hareketler ile bu hareketlere katılan kaslar, belli başlı spor dallarında temel hareketler ve bu hareketlere katılan kasların kasılma sırasındaki fonksiyonları ve meydana getirdikleri eklem hareketlerini ve sportif hareketlerin kineziyolojik analizlerini içermektedir. SBR 141 Temel Hareket Eğitimi Bu ders temel hareket eğitiminin tanımını, çeşitli becerileri öğrenmelerini ve geliştirmelerini sağlamak için vücut, efor (kuvvet, zaman ve akıcılık) ve uzay(seviye, yön, ilişki, obje ve insan) kavramlarını birleştirerek dengeleme hareketlerini, yer değiştirme hareketlerini, nesne kontrolünü, birleştirilmiş hareketlerin temel becerilerilerini ve öğretimini kapsamaktadır. TKD 104 Türk Dili II Cümle bilgisi, cümle tahlili, yazılı ve sözlü Anlatım, anlatım bozuklukları, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar (rapor, makale, tebliğ vb.), Türk ve dünya edebiyatından seçilmiş örnek metinlere dayanılarak, öğrencinin doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulamaları. İNG 112 Dil Becerileri II İNG 111 dersinin ikinci aşaması niteliğinde olan bu ders İngilizce Hazırlık Programını fakülte ve bölümlerin birinci sınıf öğrencileri için açılmış olan ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce okuma becerileri geliştiren bir program izlenmektedir.

2 SBR 112 İlkyardım Bu derste önemli ilk yardım teknikleri (suni solunum ve kalp masajı), solunum yollarının tıkanması, yaralar ve kanamalar, dolaşım sistemi sorunları, bilinç kaybı, omurga travmaları, kas-iskelet sistemi yaralanmaları, yanıklar, ısı yaralanmaları, pansuman ve bandajlama, hasta taşıma gibi acil yardım gerektiren durumlar ve yapılacak ilkyardım yer almaktadır. SBR 114 Antrenman Bilimi Bu derste antrenman kavramı ve temel ilkeleri, antrenmanın organizma üzerine etkileri, yorgunluk, toparlanma, antrenman bölümleri, planlanması, mikro, makro, yıllık planlama, yüklenme ve temel ilkeleri, sürantrenman, sporda yetenek seçimi, biomotor yeteneklerinin geliştirilmesi konuları yer almaktadır. SBR 116 Fiziksel Aktivite ve Sağlık Bu derste sağlığın geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasında düzenli egzersize katılımın etkileri; fiziksel aktivite düzeyini değerlendirme yöntemleri; kadınlar, çocuklar ve yaşlılarda düzenli fiziksel aktivitelere katılımın etkileri; düzenli egzersizin osteoporoz, koroner kalp hastalıkları, diyabet, obezite, kronik obstrüktif akciğer hastalıklarının önlenmesi ve kontrol edilmesindeki rolü ve egzersizin bağışıklık sistemi üzerine etkileri; spora katılımla birlikte ortaya çıkan sağlık sorunları ve önlenmesi, egzersiz programına katılım öncesi değerlendirme yöntemleri gibi konular incelenmektedir SBR 118 Serbest Zaman Sosyolojisi Bu derste serbest zaman kavramının tarihsel gelişimi ve bu gelişimde toplumsal etmenlerin (nüfus, teknoloji, kentleşme vb.) etkisi, serbest zaman etkinliklerinin toplumsal ve bireysel açıdan önemi, serbest zaman etkinliklerinin tipolojilerinin yapılması ve bu tipolojilerin toplumun ve bireyin gelişmişliğini tanımlaması, serbest zaman etkinliklerini düzenleyen aile, okul, dernek devletin önemi, sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklere ve kentsel kırsal yapılara göre serbest zaman etkinliklerinin belirtilmesi, farklı gruplarda (çocuk, yaşlı, kadın, engelli vb.) serbest zaman etkinliklerini ve oyunun önemi ve işlevi yer almaktadır. SBR 120 Yüzme Teknik Eğitim Bu ders zorunlu bir derstir. Bu dersin amacı, öğrencilere, temel yüzme tekniklerinden yüzüstü, sırtüstü ve kurbağalama yüzme tekniklerinin yanısıra çıkış ve dönüş ile ilgili bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır. AİT 203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve imparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşu ele alınmaktadır. ING 211 Akademik Yazma Becerileri I Bu ders İngilizce Hazırlık Programını fakülte ve bölümlerin ikinci sınıf öğrencileri için açılmış olan ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce okuma becerileri geliştiren bir program izlenmektedir. SBR 217 Motor Gelişim ve Öğrenme Bu ders, psikomotor davranışlarda ortaya çıkan yaşa bağlı değişimler, bireyler arasındaki benzerlik ve farklılıklar, kavramlar, ilkeler, psikomotor gelişim ile fiziksel uygunluk, algısal motor yetenekleri ve benlik kavramı ilişkisi, çocuklarda psikomotor davranışların değerlendirilmesi. Beceri ve öğrenmenin süreçleri ve modelleri, beceri öğrenme aşamaları, beceri türleri, beceri öğrenimini etkileyen bireysel ve sosyo-kültürel faktörler ile becerilerin ölçülmesi konularını içermektedir. SBR 241 Fiziksel Aktivite ve Beslenme Bu ders kapsamında fiziksel aktivite ve beslenme etkileşimi, özellikle sağlıklı ve sportif yaşam perspektifi üzerine beslenmenin egzersiz metabolizmasına etkileri tartışılacaktır. Dersin işleyişi içerisinde sırasıyla makrobesin ögeleri ve mikrobesin ögeleri kavramları verilerek bunların egzersiz metabolizması ile ilişkilendirmesi yapılacak, enerji harcaması, enerji alımı ve vücut kompozisyonuegzersiz-beslenme etkileşimi ayrıca irdelenecektir. Bunlara ek olarak obezite, kardiyovasküler hastalıklar ile beslenme-egzersiz, fiziksel aktivite bağlantıları irdelenecektir. Dönem sonunda öğrencilerin egzersiz ve beslenme metabolizması perspektifinden teorik ve pratik bilgileri özümlemelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

3 SBR 243 Fitness I: Kardiyovasküler Dayanıklılık Bu ders bizzat yaşanılan örneklerden yola çıkarak ve uygulamalı dersler yoluyla bireylerde değişik fitness yöntemleri kullanarak, kardiyovasküler dayanıklılık antrenmanı ilkelerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu ders sonunda öğrenciler bireyin istek ve ihtiyaçlarına göre kardiyovasküler egzersiz program hazırlamasını öğreneceklerdir. SBR 245 Ritim Eğitimi ve Dans Bu ders ritim ve dansla ilgili temel kavramları, müzik ve hareket ritmi, duruş çalışmaları, yürüyüşler, sıçrama, sekme ve galoplar, ritim, melodi ve müzik seçimi, vals, tango, caz, dansa ilişkin adımlamaları ve kompozisyonları içermektedir. Çağdaş dansın ilkeleri doğrultusunda, temel hareket becerilerinin kazanımı, bu beceriler aracılığıyla duyguları yansıtmanın öğrenimi ve öğretimi konuları ele alınmaktadır. AİT 204 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muassır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi. ING 212 Akademik Yazma Becerileri II İNG 211 dersinin ikinci aşaması niteliğinde olan bu ders İngilizce Hazırlık Programını fakülte ve bölümlerin ikinci sınıf öğrencileri için açılmış olan ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce okuma becerileri geliştiren bir program izlenmektedir. İYB 282 Genel İşletme Ekonomik yaşam ve işletme, işletmelerin amaçları ve türleri, işletme sistemi, işletmelerin kuruluşu, işletmelerin hukuki yapıları, işletmelerin birleşmeleri, yönetim, yönetim tarihçesi, yönetim işlevleri, işletmelerin temel işlevleri, üretim, pazarlama, finans, personel yönetimi, halkla ilişkiler, karar verme. SBR 212 Özel Gruplarda Rekreasyon I Bu derste toplumumuzda engellerinden, hastalıklarından, yaşlarından (genç veya yaşlı yetişkinler) cinsiyetlerinden veya cinsiyet ayrımından dolayı değerlerini önemlerini kaybetmiş birey veya grupların ihtiyaçlarının belirlenmesi, davranışlara önem verilmesi, serbest zamanları için anlamlı olanakların yaratılması ve farklı grup ve toplumlardaki serbest zaman yaşam şekilleri ve serbest zaman yapısı içinde farklı uygulama modellerinin oluşturulması konuları yer almaktadır. SBR 214 Fitness II: Kuvvet Bu ders bizzat yaşanılan örneklerden yola çıkarak ve uygulamalı dersler yoluyla bireylerde değişik fitness yöntemleri kullanarak, kuvvet antrenman ilkelerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu ders sonunda öğrenciler bireyin istek ve ihtiyaçlarına göre kuvvet egzersiz program hazırlamasını öğreneceklerdir. SBR 216 Rekreatif Eğitsel Oyunlar Bu derste rekreatif eğitsel oyunların tarihçesi, farklı fiziksel özellik ve yaş gruplarına uygun olarak temel becerilerin kazanılmasına, korunmasına ve geliştirilmesine katkı sağlayabilecek oyun öğretimi, yetişkin ve çocuklar için önemi, çocuk gelişimine etkisi, oyun ortamı ve aletleri, temel hareketlerin oyunla öğretimi, oyun seçimi, bireysel ve grup oyunları, spor branşlarına yönelik oyunlar, macera oyunların öğrenimi ve öğretimi konuları ele alınmaktadır. SBR 317 Rekreasyon Yönetimi ve Organizasyon Bu ders rekreasyon faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yönetimine odaklanır. Toplum merkezleri, spor ve fitness salonlarında, sağlık kulüpleri gibi ve serbest zaman hizmetlerinin sunulduğu kurumlarda rekreasyon faaliyetlerinin tasarlanması ve faaliyet yönetiminin sürdürülmesi için gerekli bilgi ve becerlerin öğretilmesi hedeflenmektedir. Bu derste, kişilik ve algı farklılıklarını, stres yönetimi ve çatışma yönetimi tekniklerinin örgütlerde kullanılmasını, uzlaşma, liderlik, motivasyon, iletişim gibi konuları diğer yönetim teknikleri ile birlikte sunulmaktadır.

4 SBR 319 İstatistik Bu ders istatistikte temel kavramlar, frekans dağılımları, tanımlayıcı istatistikler, merkez ölçüleri, yaygınlık ölçüleri, normal dağılım kavramı, hipotez testleri, bağımsız grupların karşılaştırılması, bağımlı grupların karşılaştırılması, oran testleri, nonparametrik istatistik, ki-kare dağılımı, frekans analizi, varyans analizi, korelasyon analizi, basit doğrusal regresyon konularını içermektedir. SBR 327 Fitness III: Testler Bu ders bireylerde; dayanıklılık, kuvvet ve esneklik duzeylerini belirlemek icin kullanılan bazı temel fitness test metodlarını öğretmeyi amaçlamaktadır. Herhangi bir fitness programına başlamadan önce veya devam ederken gelişimin belirlenmesi ve takip edilmesi önem taşımaktadır. Bu ders sonunda öğrencilerin bu testleri uygulamalı olarak yapabilmesi, teorik olarak da yorumlayabilmesi beklenmektedir. SBR 320 Egzersiz Psikolojisi Bu ders, egzersiz psikolojisi, egzersiz davranışını takip eden etmenler: egzersiz bağlılığı, egzersizde psikolojik etmenler, egzersiz, fitnes ve kişilik, egzersiz davranışına ilişkin kuramsal modeller, egzersiz davranışında motivasyon, bilişsel ve davranışsal değişim stratejisi ilkeleri, fitnes mesleğinde danışmanlık liderlik ve grup dinamiği özel gruplarla egzersiz konularını kapsamaktadır. SBR 322 Araştırma Teknikleri Bu ders bilim ve temel kavramları, araştırma ile ilgili temel kavramlar, nicel ve nital araştırma paradigmaları, nicel ve nitel araştırma tasarımı, yöntem bölümü (araştırma grubu/denekler, evrenörneklem, ölçme ve ölçme aracının özellikleri, işlem yolu, verilerin analizi), bulgular, tartışma ve yorum, sonuç ve öneriler, araştırma önerisi hazırlama, rapor yazma teknikleri, yazı yazma kuralları ve makale yazımı konularını içermektedir. SBR 324 Fitness IV:Program Geliştirme Bu ders bireylerde; dayanıklılık, kuvvet ve esneklik duzeylerini içeren ve bireysel farklılıklara gore değişebilen bir fitness programı geliştirmenin ilkelerini ve yöntemlerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu ders sonunda öğrencilerin teorik ve uygulamalı bir ortamda fitness programı hazırlamaları beklenmektedir. SBR 401 Fitness Uzmanlık I Bu derste öğrencilere, alanda karşılaşılaabilecek gerçek senaryolar aracılığıyla fitness testleri ve program geliştirme becerilerini kullanabilecekleri olanaklar sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Ders hem kuramsal hem uygulamalı olarak işlenmektedir. SBR 403 İş Deneyimi I Bu ders öğrencilerin temel çalışma alanlarında ve bir danışmanlık altında gerçekleştirecekleri 14 haftalık iş başında eğitimdir. SBR 405 Akademik Proje I Bu derste öğrencilerin Spor Bilimleri ve rekreasyon alanına ilişkin herhangi bir konu hakkında bir araştırma projesi planlayıp yazmaları beklenmektedir. Bu ders kapsamında araştırma probleminin belirlenmesi, kaynak taraması ve proje önerisinin yazımı yer almaktadır. SBR 407 Mesleki Proje I Bu derste öğrencinin tek başına veya bir grup halinde bir öğretim elemanı gözetiminde gerçekleştirdiği iki dönemlik uygulama yapması beklenmektedir. Öğrenci, rekreasyon alanında güncel öneme sahip konular, toplumsal sorunlar veya gelişmelerden hareketle bir proje konusu belirler. Projeler, rekreasyonun herhangi bir alanında belirlenecek bir konu hakkında saha araştırması, paydaşlarla görüşmeler, ihtiyaç analizi, piyasa araştırması veya bir rekreasyon hizmetinin planlanması ve uygulanması olabilir. Konu hakkında yapılmış daha önceki çalışmalar ve/veya mevcut belgeler, raporlar, veriler vb nin bir ön incelemesini yaparak projenin temasını, hedef kitlesini, kapsamını, türünü (ihtiyaç analizi, uygulamalı, belgesel, karşılaştırma vb) belirler. Araştırması için gerekiyorsa basit veri toplama araçlarını hazırlar. Çalışma, danışmana sunulan bir proje raporu ile tamamlanır. SBR 402 Fitness Uzmanlık II SBR 401 Fitness Uzmanlık I dersinin devamı niteliğindeki bu derste öğrencilere, alanda karşılaşılabilecek gerçek senaryolar aracılığıyla fitness testleri ve program geliştirme becerilerini kullanabilecekleri olanaklar sağlanırken, öğrenclerden farklı bireylere uygun egzersiz programları tasarlama ve risk değerlendirmelerini yapmaları istenecektir.

5 SBR 404 İş Deneyimi II Bu ders SBB 403 İş Deneyimi II dersinin devamıdır. Öğrencilerin temel çalışma alanlarında ve bir danışmanlık altında gerçekleştirecekleri 14 haftalık iş başında eğitimdir. SBR 406 Akademik Proje II Bu derste öğrencilerin Spor Bilimleri ve rekreasyon alanına ilişkin herhangi bir konu hakkında bir araştırma projesi planlayıp yazmaları beklenmektedir. Bu ders kapsamında veri toplama ve araştırma projesi raporunun yazılması ve sunulması yer almaktadır. SBR 408 Mesleki Proje II Bu derste öğrencinin tek başına veya bir grup halinde bir öğretim elemanı gözetiminde gerçekleştirdiği iki dönemlik uygulama yapması beklenmektedir. Öğrenci, rekreasyon alanında güncel öneme sahip konular, toplumsal sorunlar veya gelişmelerden hareketle bir proje konusu belirler. Projeler, rekreasyonun herhangi bir alanında belirlenecek bir konu hakkında saha araştırması, paydaşlarla görüşmeler, ihtiyaç analizi, piyasa araştırması veya bir rekreasyon hizmetinin planlanması ve uygulanması olabilir. Konu hakkında yapılmış daha önceki çalışmalar ve/veya mevcut belgeler, raporlar, veriler vb nin bir ön incelemesini yaparak projenin temasını, hedef kitlesini, kapsamını, türünü (ihtiyaç analizi, uygulamalı, belgesel, karşılaştırma vb) belirler. Araştırması için gerekiyorsa basit veri toplama araçlarını hazırlar. Çalışma, danışmana sunulan bir proje raporu ile tamamlanır. Bu ders kapsamında proje çalışmasının tamamlanması ve proje raporu hazırlanması yer almaktadır. SEÇMELİ SPOR DERSLERİ SBR 143 Halk Dansları Bu ders Anadolu Türk halk oyunlarının ortaya çıkışını, halk oyunlarının bölgelere göre ayrılışını, bölgesel halk dansları örneklerini, halay adımını (Lorke), Harman Dalını (Ege), Karadeniz, Silifke, Potpuri ve öğrencilerin özel etkinliklerini içermektedir. SBR 145 Temel Yüzme Eğitimi Bu ders seçmeli bir derstir. Yüzme bilen öğrenciler bu dersi seçemezler. Bu dersi yüzme bilmeyen öğrenciler seçebilirler. Bu dersin amacı, öğrencilere, zorunlu bir ders olan SBR 120 Yüzme Teknik Eğitimi dersini alabilecek bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu dersin sonunda, öğrenci su üstünde ve altında kendine güven duygusuyla, özgürce hareket edebilecek becerileri kazanır. SBR 147 Spor Tırmanışı Doğa sporları etkinlikleri içerisinde önemli bir yer tutan dağcılık branşı içeriğinde irdelenen spor tırmanış ve geleneksel kaya tırmanışı alanlarına yönelik temel kavram, teknik bilgi ve beceriler incelenir. Yapay tırmanış duvarlarında kuramsal ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen tırmanış çalışmalarını takiben, deneyim kazanmak için dağ çevresindeki farklı zorluk derecelerine sahip kaya duvarlarında belirlenen spor ve geleneksel tırmanış rotalarında tırmanış denemeleri gerçekleştirilir. Dersi alan öğrencilerin UIAA zorluk derecelendirme cetveline göre 5-, 5+ zorluktaki geleneksel, 6-, 6+ spor tırmanış parkurlarına başarıyla tırmanması beklenmektedir. SBR 149 Satranç I Bu ders satranç sporunun tarihçesini, satrancın temel prensiplerini ve kurallarını, satrançta kullanılan terimleri, satranç tahtasının tanıtılmasını, satranç taşlarını, taşların hareketini, değerlerini ve görevlerini içermektedir. SBR 151 Yoga Dersin içeriğinde yoganın tarihi, felsefesi, nefes teknikleri, temel yoga duruşları (asanalar) ve farklı yoga sistemleri (hatha, ashtanga vb.) yer almaktadır. SBR 153 Gelişmekte olan Sporlar Bu derste öğrencilere gelişmekte olan spor ve fiziksel aktiviteler (korfbol, netbol, tekerlekli paten, ragbi vb.) sunulacaktır. Çeşitli aktivitelere katılım yoluyla öğrenciler mücadele, kendini gerçekleştirme ve sosyal etkileşim imkanı bulacaktır. SBR 155 Aikido Bu ders aikido sporunun tarihçesini, aikido ile ilgili tutma, çekme, ayak ve ale ile yapılan vuruşlar, savunma ve hücum gibi gibi teknik ve taktik becerilerin öğretimini kapsamaktadır.

6 SBR 130 Bisiklet Bu ders, bisiklet ile ilgili sürüş kuralları, binme ve sürüş pozisyonları, vites değiştirme, frenleme ve dönüşlerle ilgili temel beceri ve tekniklerin tanıtımını ve öğretimini kapsamaktadır. SBR 132 Doğa ve Macera Eğitimi Bireyin fiziksel ve sosyal olarak alışık olmadığı çevrede gerçekleştirilen macera etkinliklerine katılımının bireysel ve bireylerarası ürünleri incelenir. Öğrenciler macera etkinliklerindeki deneyimler yoluyla, bireysel farkındalıklarını geliştirmeyi amaçlarlar. Bu da macera eğitimlerinde etkinlik geliştirmeye yönelik ayrıntılı bilgi birikimi sağlamaktan ve farklı hedefleri başarmak için gereken hedef belirleme, karar verme, problem çözme, risk alma, grup içi etkili iletişim becerilerinin gelişimiyle mümkün olacaktır. SBR 134 Drama ve Animasyon Bu derste drama ile ilgili çeşitli tanımlar, yaratıcı drama basamakları, düşgücü, hareket ve ritm, pandomim, doğaçlama ve oyun yaratmayı tanıtma, drama basamaklarına yönelik uygulamalar yer almaktadır. Animasyon gösterilerinde yer alan yüz boyama, kostüm, illüzyon, çekiliş ve yarışma, özel gece organizasyonlarının tanımı, tarihçesi, animasyon içindeki yeri ve önemi, kullanılan araçlar, teknikler, kurallar ve uygulamaları içerir SBR 136 Satranç II Bu ders satrançta oyun açılışlarını ve açılış stratejilerini, oyun ortası durumlara ilişkin savunma ve saldırı taktik bilgilerini ve oyun sonuna ilişkin bilgileri içermektedir. SBR 138 Binicilik I Binicilik sporunun tarihçesininin ve binicilkte kullanılan terimlerin öğretilmesi, binicilik giysilerinin ve at malzemelerinin tanıtılması, atla iletişim kurma becelerinin kazandırılması, temel binicilik tekniklerinin anlatılması konularını içerir. Bu bağlamda ata biniş, iniş, oturuş, denge, duruş ve yardımlar konuları incelenir. SBR 146 Voleybol Bu derste voleybolda temel beceriler ve stratejilere giriş yapılmaktadır. Öğrencilere bazı bireysel becerileri-pas, set, smaç, manşet, blok ve servis- öğrenme ve rekreasyonel ortamlarda uygulama fırsatı sağlamaktadır. SBR 148 Kano ve Rafting Bu derste kano ve rafting sporunda temel beceriler ve teknik bilgilere giriş yapılacaktır. Öğrenciler kano ve rafting deneyimini yaşayacaklardır. SBR 156 Go Ders kapsamında go nun tarihçesi ve felsefesi, gerekse go oyunu dâhilindeki taktikler bağlamında teorik bilgiler verilecek, bunun yanısıra go oyunu ile ilgili pratikler (problem çözümü, oyun alıştırması, profesyonel oyun yorumu vb.) yapılacaktır. SBR 251 Kayak I Kayak sporuyla ilgili kavramlar, araç-gereçler, alternatif donatılar, araç-gerecin hazırlanması, kuşanması ve taşınmasını incelenir. Temel kayak egzersizleri, kayak pozisyonu, kayakla tırmanış, düz kayma, kar sabanı ve dönüşü, yan kayma, yamaç kayma, dağa dönüş, alıkomalı dönüş ve dönüşte baton yerleştirme tekniklerinin öğrenimi için becerilerin kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru uygulamalı olarak öğrenimini içerir. SBR 253 Step-Aerobik l Bu derste aerobik adımlarla ilgili temel teknik ve becerilerin öğrenimi ile koregrafik aerobik kalıpları düzenleme, aerobikle ilgili güncel varyasyonları hareketsizlik ve stresin giderilmesi için gerekli olan alıştırmaların dans, estetik ve ritim çalışmaları çeşitli müzik ve bir sistem içerisinde öğretimi yapılmaktadır. SBR 255 Masa Tenisi I Bu derste masa tenisi tarihçesi, malzeme bilgisi ve raket tutuşları ve raket kontrolü konuları yer almaktadır.

7 SBR 257 Cankurtarma I Bu ders seçmeli bir derstir. Bu ders önkoşullu bir derstir. Bu dersi SBR120 Yüzme Teknik Eğitimi dersinden en az C1 notu alarak geçen öğrenciler seçebilir. Bu dersin amacı, havuz kullanıcılarının güvenli bir ortamda havuzdan faydalanmalarını sağlayacak temel bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır. SBR 259 Bilardo Bu ders bilardo sporunun temel tekniklerini ve oyun kurallarını, istaka, tutuş ve vuruşlarla ilgili bilgiler, yontemler, stiller, pozisyon hakimiyeti ve planlamasi, strateji belirleme, savunma oyunu ve falsolu sayılarla ilgili uygulama ve tartışmaları kapsamaktadir. SBR 261 Bowling Bowling sporunun çeşitli oynanış şekilleri ile bunlara ait araç - gereç, toplar ve buna bağlı olarak atış şekilleri, puanlamalar, kural bilgisi ve teknik öğretimi konuları incelenmektedir. SBR 263 Judo Bu ders judo sporunun tarihçesini, judo ile ilgili tutma, çekme, ayak ve ale ile yapılan vuruşlar, savunma ve hücum gibi gibi teknik ve taktik becerilerin öğretimini kapsamaktadır. SBR 265 Buz Pateni Bu derste arrtistik buz pateni ve buz dansıyla ilgili genel bilgilendirme, adımlamalar, sıçramalar, dönüşler ve tekniklerin öğretimi yapılmaktadır. SBR 230 Plaj Voleybolu Bu ders plaj voleybolu programının organizasyonunu, kuralları ve temel teknikleri (pas, servis, smaç ve blok) içermektedir. SBR 232 Step-Aerobik ll Bu derste step adımlarla ilgili temel teknik ve becerilerin öğrenimi ile koregrafik step kalıpları düzenleme, steple ilgili güncel varyasyonları hareketsizlik ve stresin giderilmesi için gerekli olan alıştırmaların müzik dans, estetik ve ritim çalışmaları çeşitli müzik ve bir sistem içerisinde öğretimi yapılmaktadır. SBR 234 Masa Tenisi II Bu derste elönü (forehand) şut, el arkası (backhand) şut, elönü (forehand) ve el arkası (backhand) itiş, spin karşılama ve yaratma, başlama servisleri, servis karşılama gibi farklı vuruş teknikleri öğrenilmektedir. Ayrıca masa tenisi müsabaka ve çalışma organizasyonları hakkında bilgi verilmektedir. SBR 236 Doğa Yürüyüşü ve Kampçılık Doğa ve macera eğitimiyle kazanılan deneyimin üzerine, dağ çevresindeki doğal alanlara gidebilmek için, uygun ekipman seçme ve hazırlama, yaşamı sürdürme, yön bulma, doğada kamp yapabilme, doğa yürüyüşü ve zirve yürüyüş etkinliklerine yönelik deneyim kazanılması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu derse katılan öğrencilerin doğada yürüyüşü, tırmanış ve kampçılığı içeren etkinlilere ilişkin bireysel ve grup planlaması yapması, liderlik yaklaşımlarını durumsal faktörler ışığında değerlemesi, yer ve yön belirlemesi, doğa fotoğrafçılığına ilişin bilgi kazanması, öznel (kişisel) ve nesnel (doğal) riskleri analiz ederek etkinlikleri gerçekleştirmesi beklenmektedir. SBR 238 Atletizm Bu ders atletizmde sürat koşuları, atlama dalları, atma dalları ve orta uzun mesafe koşularının tanıtımı, genel ve teknik özellikleri verilmesi, öğrenilen her branşın uygulamalı olarak öğretimi ve öğrenimini içermektedir. Bu içerik öğrencilerin rekreasyon ortamında uygulama yapabilecekleri düzeyde işlenmektedir. SBR 240 Dalgıçlık Bu derste su altı etkinlikleri için gerekli olan su altı dünyası ile ilgili bilgiler, dalış materyalleri, dalış sistemleri ve türleri, tekne ve kıyı dalışı özellikleri, kişisel güvenlik ve buddy sistemi gibi bilgilerin öğretilmesi amaçlanmıştır. SBR 242 Taekwondo Bu ders taekwondo sporunun tarihçesini, taekwondo ile ilgili tutma, çekme, ayak ve ale ile yapılan vuruşlar, savunma ve hücum gibi gibi teknik ve taktik becerilerin öğretimini kapsamaktadır.

8 SBR 244 Capoeira Bu ders Capoeiranın tarihçesini, felsefesini, türlerini ve kurallarını, Capoeira da seviyelerin ve ilgili terimlerin öğretilmesini, kullanılan enstrümanların, ritm ve şarkıların, bunlar eşliğinde yapılan oyunun öğretilmesini ve öğretilen bu temel bilgilere paralel olarak temel capoeira yapma becerilerinin kazandırılmasını içermektedir. SBR 246 İzcilik Bu ders izcilik antemi, izcilik üniforması, izcilk ekipmanlarını, iletişim tekniklerini ve yön bulma yöntemlerini kapsamaktadır. SBR 248 Yelken ve Rüzgar Sörfü Yelkencilik ve rüzgar sörfü spor dallarına yönelik temel kuramsal bilgi ve kavramların öğretimi ardından göl ya da deniz ortamında uygulamalı olarak farklı tip ve sınıftaki yelkenli tekne ve sörflerde deneyimin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu derse katılan öğrencilerin yelkenli tekne tip ve sınıflarını, yelken teorisini, su ve rüzgarın tekne üzerine etkisini, seyir tipi ve kontralarını, rüzgar yönlerini, denizcilik kurallarını ve rota takibini öğrenmesi amaçlanmaktadır. SBR 309 Kayak II Kazanılmış kayak temel becerileri üzerine, orta düzey alp disiplini ve temel kayaklı koşu kayak tekniklerinin öğrenimini içerir. Bu derse katılan öğrenciler alp ve kayaklı koşu kayak yarışma disiplinlerini öğrenebilecek, alp disiplininde; temel paralel dönüş, bağlantılı paralel dönüş, dinamik paralel dönüş (büyük yarıçaplı paralel dönüş), tekniklerini kinestetik denemelerle geliştirebileceklerdir. Bunun yanı sıra sene içi uygulamalarla paten kayaklı koşu tekniğinin temel temrinleri kayak ve tekerlekli kayak uygulamalarıyla uygulanacaktır. Çalışmalar, teknik düzeye uygun faklı eğimlerdeki pist içi ve dışı yamaç ve yollarda çalışılacak ve üst düzey kayak tekniklerine zemin hazırlanacaktır. SBR 341 Tenis I Bu derste modern tenis öğretim yöntemleri ve safhalarının tanıtımı, modern tenis öğretiminin ilk 2 safhası olan Mikro Tenis ve sonrasında Mini Tenisin öğretilmesi, 5 oyun durumu ve taktiklerinin Mikro ve Mini Teniste uygulanması. Mikro ve Mini Tenis Yarışmaları, Kurallarının öğretilmesi ve uygulanması konuları yer almaktadır. SBR 343 Badminton I Bu ders kapsamında badmintonun tarihsel gelişimi, oyun kural bilgisi ve oyun yapısının analizi, badmintonda temel teknikler olan vuruşlar, sıçramalar, yön değiştirmeler ve raket tutuş teknikleri hakkında bilgi verilmektedir. SBR 345 Squash Bu ders squash kortunun, raketinin ve topunun özelliklerini, raket tutuşunu, temel pozisyonları, servis bekleme ve servis atma pozisyonu ve temel vuruş tekniklerini içermektedir. SBR 347 Karate Bu ders karate sporunun tarihçesini, karate ile ilgili tutma, çekme, ayak ve ale ile yapılan vuruşlar, savunma ve hücum gibi gibi teknik ve taktik becerilerin öğretimini kapsamaktadır. SBR 349 Eşli Danslar Bu ders kapsamında çağdaş dansın ilkeleri doğrultusunda, temel hareket becerilerinin kazanımı, bu becerilerin öğretimi konuları ele alınmaktadır. Buna bağlı olarak ritim ve dansla ilgili temel kavramlar, müzik ve hareket ritmi, duruş çalışmaları, yürüyüşler, partnerlik ve dans uyumu konuları işlenmektedir. SBR 351 Futbol Bu ders futbolun felsefesi, tarihçesi ve oyun kurallarını, temel becerileri (top kontrolü ve pas teknikleri, koşular, sıçramalar), farklı futbol türlerini (kadın futbolu, salon futbolu ve rekreasyonel futbol) içermektedir. Bu içerik öğrencilerin rekreasyon ortamında uygulama yapabilecekleri düzeyde işlenmektedir. SBR 353 Binicilik II Bu ders SBR 138 Binicilik I dersinde öğrenilen temel binicilik tekniklerinin tekrarının ardından atla birlikte hareket etme ve biniş tekniklerinin (serbest, adeta, süratli, dörtnal) anlatılması, yan değiştirme ve dönüşler konularını içermektedir.

9 SBR 355 Kış Dağcılığı Kış şartlarında gerçekleştirilen dağcılık etkinlikleriyle ilgili temel kavram ve teknik bilginin kuramsal öğrenimini içerir. Öğrenciler, dağ çevresindeki doğal alanlarda, başta yaşamı sürdürme becerileri olmak üzere kış kampçılığı ve yürüyüşü, kış tırmanışında riskler, alp tırmanış teknikleri, tırmanış güvenliği, kar-buz-kaya karışık tırmanışının temelleri ve tur kayağı etkinliklerine yönelik bilgi ve deneyim kazanacaklardır. SBR 336 Tenis II Bu ders modern tenis öğretim yöntemleri ve safhalarının tekrarı, modern tenis öğretiminin son 2 safhası olan midi tenis ve sonrasında maksi tenisin öğretilmesi, 5 oyun durumu ve taktiklerinin midi ve maksi teniste uygulanması. Midi ve maksi tenis yarışmaları, kurallarının öğretilmesi ve uygulanması konularını kapsamaktadır. SBR 338 Badminton II Bu derste badminton temel tekniklerinden tutuş ve vuruş çeşitleri, ayak hareketleri, aldatma teknikleri, geliştirici çalışmalar ve alıştırmalar öğrenilmektedir. SBR 358 Denizcilik ve Yatçılık Yelken temel eğitim becerileri üzerine denizcilik ve yatçılık bilgi ve becerisinin geliştirilmesini amaçlanmaktadır. Dersi seçen öğrenciler, yelken ve yatçılık temelinde; denizde yaşam, harita folyo bilgisi, navigasyon, şamandıra ve fenerler, seyir ve telsiz operasyon bilgisini öğrenecektir. Buna ek olarak gemicilik temelinde ise; yat ve tekne bakımı ile donanım bilgisi, motorlu tekne manevrası, yelkenli ve motorlu tekne kullanım bilgisi ile denizde güvenlik ve deniz hukuku konuları kuramsal olarak işlenir. Günaşırı eğitim gezileriyle amatör denizcilik çalışmalarına yönelik öğrenilen konuların uygulaması yapılacaktır. Bu sayede dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler ADB (Amatör Denizcilik Belgesi) sınavına girebilecek düzeyde bilgi ve beceriyle donanmış olacaktır. SBR 360 Bocce Bocce sporunun çeşitli oynanış şekilleri ile bunlara ait araç - toplar, vuruslar ve atislar ile ilgili tartisma ve uygulamalar, topu tutus ve atislarda elin pozisyonlari, puanlamalar ve musabaka cesitleri dersin kapsamindadir. SBR 362 Cankurtarma II Bu ders seçmeli bir derstir. Bu ders önkoşullu bir derstir. Bu dersi SBR 257 Cankurtarma I dersinden en az C1 notu alarak geçen öğrenciler seçebilir. Bu dersin amacı, açık alan su ortamı kullanıcılarının güvenli bir ortamda denizlerden, göllerden vs. faydalanmalarını sağlayacak temel bilgi, beceri ve tutumları kazandıraktır. SBR 364 Golf Bu der golf oyun kuralları, güvenlik uygulamaları ve golf etiği ve sportmenlik, takım ve bireysel çalışmaları ve kuralları, stratejileri, güvenlik ve görgü kurallarını içeren aktiviteleri içermektedir. SBR 366 Kickboks Bu ders kickboks sporunun tarihçesini, kickboks ile ilgili tutma, çekme, ayak ve ale ile yapılan vuruşlar, savunma ve hücum gibi gibi teknik ve taktik becerilerin öğretimini kapsamaktadır. SBR 368 Oryantiring Bu ders uluslarası oryantiring haritalarının özelliklerini, oryantiring ipuçlarını/yazılarını kullanmayı, oryantiring alanlarının belirlenmesini, control noktalarını ve ipucu kartlarını içermektedir. SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALLARI SBR 463 Step-Aerobik Uzmanlık I Bu derste step-aerobik ile ilgili bilgi ve beceri edinmelerini sağlayacak çalışma yöntemlerinin tanıtımı, yaş gruplarına uygun çalışma planlarının öğretimi, aerobik ve step varyasyonları, kuvvet ve esneklik çalışmaları ve beceri gelişimini sağlayacak uygulamalara yer verilmektedir. SBR 465 Doğa Sporları Uzmanlık I Dağcılık sporuna yönelik, etkinlik alanlarının incelenmesi, dağcılıktaki değişik branşlara yönelik bireysel performansa etki eden antrenman ilkeleri, doğada arama ve kurtarma uygulamaları ve kullanılan teknikler, ulusal ve uluslararası dağcılık örgütlenmeleri ve eğitmenlik çalışmalarının incelenmesi yer almaktadır.

10 SBR 467 Yelken Uzmanlık I Yelken sporunda performansa etki eden antrenman ilkelerini, yelken öğretiminde farklı yöntem ve yaklaşımları içermektedir. Ayrıca ulusal ve uluslararası yelken örgütlenmeleri ve eğitmenlik çalışmalarının incelenmesi yer almaktadır. SBR 469 Kayak Uzmanlık I Kayak sporunda performansa etki eden antrenman ilkelerini, kayak öğretiminde farklı yöntem ve yaklaşımları içermektedir. Ayrıca ulusal ve uluslararası kayak örgütlenmeleri ve eğitmenlik çalışmalarının incelenmesi yer almaktadır. SBR 471 Tenis Uzmanlık I Bu ders, klasik ve modern tenis öğretim yöntemleri ile tenis öğretim safhaları olan Mikro, Mini, Midi ve Maksi Tenis safhalarının detaylı incelenmesi, tenis öğretim safhalarında Oyuna Dayalı Yaklaşım Yöntemi kullanımının detaylı öğretilmesi, teniste biyomekanik uygulamalar, mikro tenis ve sonrasında mini tenis safhasının öğretiminin öğrenilmesi, mikro ve mini tenis vuruşlarıyla ilgili hataların tespiti ve iyileştirilmesinin öğrenilmesi, çeşitli mikro ve mini tenis yarışma formatlarının öğrenilmesi ve uygulanması konularını kapsamaktadır. SBR 473 Yüzme Uzmanlık I Bu ders yüzme öğretiminin temel ilkelerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Yarışma yüzmesi kapsamındaki stillerin ve stillere ait çıkış, dönüş ve bitirişlerin teknik analizlerinin yapılmasını içermektedir. Yeni başlayanlar için bazı su oyunları ve başlangıç egzersizleri bu ders kapsamına dahil edilmiştir. SBR 475 Badminton Uzmanlık I Bu derste gölge badmintonu uygulaması, ayak oyunları öğretimi, ön kort vuruşlarının eğitimi konuları ele alınmaktadır. Ayrıca öğrenciler badminton öğretiminde farklı metodları ve yaklaşımları da öğreneceklerdir. SBR 477 Masa Tenisi Uzmanlık I Bu ders kapsamında masa tenisi öğretiminde teknik ve taktik öğretimini de içeren çeşitli yöntemler, öğretim safhalarında yer alan farklı yaklaşımlar incelenmektedir. Ayrıca masa tenisinde gözlem ve değerlendirme aşamaları ele alınmaktadır. SBR 479 Satranç Uzmanlık I Bu ders SBR 149 Satranç I ve SBR 136 Satranç II derslerinde öğrenilen bilgilerin pratiklerle pekiştirilmesini ve satrançta oyun ve konum analizlerinin aktarılmasını ve bu becerilerin kazanımını içermektedir. SBR 481 Binicilik Uzmanlık I Bu ders SBR 138 Binicilik I ve SBR 353 Binicilik II derslerinde öğrenilen bilgilerin pratiklerle pekiştirilmesi, at bakımı ve sağlığı konularının incelenmesi, binicilikte atlı dayanıklılık ve at terbiyesi branşlarının, bu branşların yarışmalarının kurallarının öğretilmesi ve uygulanması konularını içerir. SBR 464 Step-Aerobik Uzmanlık II Bu derste step-aerobik ile ilgili bilgi ve beceri edinmelerini sağlamak için birey ve grup ilişkileri, motivasyon artırma yöntemlerini, sağlık ve güvenlikle ilgili tedbirleri alma becerilerini, ekipman hazırlığı, grup yönetimi ile zamanı etkin kullanma konuları ile karşılaştırmalı aerobik konuları uygulamalı olarak incelenmektedir. SBR 466 Doğa Sporları Uzmanlık II Dağcılık sporu ile ilişkili derslerde kazanılan bilgi ve deneyimler doğrultusunda temel doğa sporları dersi ve rekreasyonel amaçlı etkinlik planlaması yapılması ve organizasyonlarının gerçekleştirilmesi yer almaktadır. SBR 468 Yelken Uzmanlık II Yelken sporu ile ilişkili derslerde kazanılan bilgi ve deneyimler doğrultusunda temel yelken dersi ve rekreasyonel amaçlı etkinlik planlaması yapılması ve organizasyonlarının gerçekleştirilmesi yer almaktadır.

11 SBR 470 Kayak Uzmanlık II Kayak sporu ile ilişkili derslerde kazanılan bilgi ve deneyimler doğrultusunda temel kayak dersi ve rekreasyonel amaçlı etkinlik planlaması yapılması ve organizasyonlarının gerçekleştirilmesi yer almaktadır. SBR 472 Tenis Uzmanlık II Bu ders kapsamında atrenörün rolü, iletişim becerileri, tenise yönelik fittnes ve mental antrenmanlar, midi tenis ve sonrasında maksi tenis safhasının öğretiminin öğrenilmesi, midi ve maksi tenis vuruşlarıyla ilgili hataların tespiti ve iyileştirilmesi, çeşitli midi ve maksi tenis yarışma formatlarının öğrenilmesi ve uygulanması yer almaktadır. SBR 474 Yüzme Uzmanlık II Bu ders yüzme antrenörlüğünün temel ilkelerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Yarışma yüzmesi için temel antrenman ilkeleri ve antrenmanları yönlendirmek için antrenman yöntemleri bu ders kapsamına dahil edilmiştir. Günlük, haftalık ve bir sezonluk antrenman planlaması yaparken dikkat edilmesi gereken fizyolojik ilkeler bu ders kapsamında islenecektir. Bu ders sonunda öğrenciler bir yüzme sezonu icin yıllık antrenman planlamayi öğreneceklerdir. SBR 476 Badminton Uzmanlık II Bu derste gölge badmintonu uygulaması, ayak oyunları öğretiminin yanı sıra, orta ve arka kort vuruşlarının eğitimi ve taktiksel kullanımını öğrenilmektedir. Ayrıca tekler oyun becerisi gelişimi incelenmektedir. Bu dersin sonunda öğrencilerin temel badminton antrenman programı hazırlayabilmeleri ve rekreasyonel amaçlı organizasyonlar düzenleyebilmeleri de beklenmektedir. SBR 478 Masa Tenisi Uzmanlık II Bu ders kapsamında antrenörün rolü, iletişim becerileri ve masa tenisine yönelik bedensel ve zihinsel antrenmanlar öğrenilmektedir. Bu dersin sonunda öğrencilerin temel masa tenisi antrenman programı hazırlayabilmeleri ve rekreasyonel amaçlı organizasyonlar düzenleyebilmeleri de beklenmektedir. SBR 480 Satranç Uzmanlık II Bu ders kapsamında satranç ve eğitim ilişkisi kurularak satranç öğretimine ilişkin yöntemler ve farklı yaklaşımlar incelenecektir. Bu dersin sonunda öğrencilerin temel satranç antrenman programı hazırlayabilmeleri ve rekreasyonel amaçlı organizasyonlar düzenleyebilmeleri de beklenmektedir. SBR 482 Binicilik Uzmanlık II Bu ders binicilikte engel atlama, Pony, üç günlük yarışma branşlarının öğretilmesi, bu branşların yarışmalarının kurallarının öğretilmesi ve uygulanması konularını içermektedir. SEÇMELİ KURAMSAL DERSLER SBR 329 Rekreasyonda Pazarlama ve Halkla İlişkiler Bu ders sırasında rekreasyon pazarlamasının faaliyetleri veya hizmetleri için strateji geliştirme öğrenilecektir. Ders konuları: İşi arttırmak veya sürdürmek için promosyon ve pazarlama geliştirmek, müşteri tatminini sağlamak için hizmet sunumunun yönetimi, personelin arasındaki iletişim, personel performansının değerlendirilmesi, takım performansı, takım yaklaşımının geliştirilmesi ve çalışma programları vb. Rekreasyon veya fitness alanında büro işleri veya finansal operasyonlar için yönetim stratejilerinin geliştirilmesi, finansal kayıtların tutulması, belge yönetimi, kütüphane kaynağı oluşturmak ve bilgi teknolojilerini kullanmak konuları da dersin kapsamındadır. SBR 331 Egzersiz Biyomekaniği Bu derste, biyomekanik alanına ilgi duyan öğrencilere insan vücudunun mekaniksel yapısı ve dinamik davranışları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Temel mekanik kavramlar egzersize özgün hareketler yardımıyla açıklanarak öğrencilerin egzeriz sırasında insan vücudunun karşılaştığı fiziksel yükler hakkındaki farkındalığı sağlanacaktır. SBR 333 Spor Yaralanmaları Bu ders spor yaralanmalarını hazırlayıcı faktörler; yaralanma mekanizmaları, spor yaralanmalarından korunma yöntemleri; spor malzemeleri ve ayakkabı seçimi; oluştuğu dokulara ve anatomik bölgelere (alt ve üst ekstremite, omurga ve baş) göre spor yaralanmaları; aşırı kullanım yaralanmaları; spor yaralanmalarında tedavi yaklaşımları ile fizik tedavi ve rehabilitasyon ilkeleri; sıcak ve soğuk ortam ve yükseltide yapılan egzersizde karşılaşılan sağlık problemleri ve alınması gereken önlemler; sirkadyen ritim, doping ve hijyen konularını içermektedir.

12 SBR 335 Rekreasyonda Liderlik Becerileri Bu ders rekreasyon alanında çalışmak isteyenlerin rekreasyon progragramlarının uygulanmasında kullanılan liderlik becerileriyle ve rekreasyon kurumları hakkında öğrencileri bilgilendirmek için tasarlanmıştır. Dersin kapsamında liderlik teknikleri, yönlendirme, grup dinamiği, iletişim becerileri, faaliyet stilleri, problem çözme ve karar verme teknikleri yer almaktadır. SBR 337 Özel Gruplarda Rekreasyon II Bu derste toplumda özel gruplar olarak tanımlanan bireylerin ihtiyaç analizlerinin belirlenmesi ve bu kapsamda sunulacak bir serbest zaman hizmetinin içeriğinin belirlenmesi yer almaktadır. Bu ders kapsamında öğrencilerin kendi başlarına ya da gruplar halinde belirlenecek bir özel gruba serbest zaman hizmetlerini gerçekleştirecekleri bir proje hazırlamaları ve uygulamaları beklenmektedir. SBR 339 Yerel Yönetimlerde Rekreasyon Hizmetleri Bu ders te yerel yönetimlere ait alanlarda rekreasyon hizmetlerinin yönetimi ve idaresi ile ilgili sorunlar ve konular yer almaktadır. Bu alanlarda serbest zaman hizmetleri ulaştırma sistemlerinin geliştirilmesi ve analizi, kullanılabilecek alternatif kaynak, program ve hizmetlerin belirlenmesi. Farklı teorik açılardan bakışlar ve rekreasyon uygulayıcılarına sanayi ve yerel yönetimlerde rekreasyon hizmetlerinin sunulmasını kolaylaştıracak metotların belirlenmesi ve analizi de bu ders kapsamındadır. SBR 326 Ticari Rekreasyon ve Turizm Bu ders kapsamında ticari rekreasyon ve turizm acenteleri için serbest zaman hizmetlerinin sunumunun gerekliliklerinin tarihi ve felsefi temelleri, organizasyon, değerlendirme, hizmet sunma, kanuni temeller, parasal kaynak profilleri ve güncel eğilimlerin analizi gibi hizmet sunumunda yer alan ve belirlenmiş konuları yer almaktadır. SBR 328 Rekreasyonda Sosyokültürel Konular Bu derste rekreasyon ve serbest zaman alanlarında, özellikle akademik alanda, güncel sosyal ve kültürel konuların tartışılmasına yer verilecektir. Bu dersin sonunda öğrencilerin farklı grupların rekreasyon deneyimlerinde etkili olan toplumsal cinsiyet, din, ırk, etnisite ve sosyal sınıf gibi sosyokütürel konuları nasıl analiz edeceklerini öğrenmeleri beklenmektedir. SBR 330 Masaj Bu ders masajın tarihçesini, fizyolojik etkilerini, endikasyon ve konraendikasyonları, masajda kullanılan malzemeleri, temel manipulasyon tekniklerini (eflöraj, petrisaj, vibrasyon, tapotman, friksiyon) ve sporda masaj uygulamalarını içermektedir. SBR 332 Rekreasyonda Planlama Uygulamaları Bu ders farklı rekreasyon alanlarında rekreasyon hizmetlerinin planlanması ve uygulamaları kapsamaktadır. Bir dönem boyunca ders sorumlusunun danışmanlığında öğrenciler seçtikleri bir rekreasyon alanında hizmet sunmak amacıyla küçük planlar yapacaklar. SBR 334 Egzersiz Reçetesi Bu ders öğrencilerle farklı gruplarda yaşam boyu sağlığın geliştirilmesi ve korunması yanı sıra bazı kronik hastalıklarda uygulanması gereken kardiyovasküler ve direnç egzersiz programlarının ardında yatan bilimsel gerçeklerin tartışılması için hazırlanmıştır. Böylece, öğrenciler egzersiz reçetesi ile ilgili teorik bilgi yanı sıra farklı gruplar ve sık görülen hastalık durumlarına ilişkin vaka sunumları ile pratik deneyim de elde ederek bu gruplara yönelik egzersiz reçetelendirmesini öğreneceklerdir. BİO 344 Ekoloji ve Çevre Bu ders ekolojinin temel kavramları, karasal ve sucul ekosistemler, populasyon ekolojisi, kommünite ekolojisi, ekolojik sorunlar, çevre kirliliği konularını kapsamaktadır

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri I.YARIYIL (GÜZ) EBS-101 Anatomi ve Kinesyoloji 3 0 3 İnsan vücudunu meydana getiren hücre,

Detaylı

EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EK 2-1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

AİBÜ - B.E.S.Y.O ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM PROGRAMI

AİBÜ - B.E.S.Y.O ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM PROGRAMI AİBÜ - B.E.S.Y.O ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM PROGRAMI I.Yarıyıl II. Yarıyıl 1403 101 Spor Bilimlerine Giriş 3 0 3 4 1403 120 Atletizm I 1 2 2 7 1403 129 Genel Cimnastik 1 2 2 3,5 1403 122

Detaylı

I. YARIYIL II. YARIYIL

I. YARIYIL II. YARIYIL I. YARIYIL İşletme Yönetimi (3 0) 3 İşletme yönetimi ve organizasyon alanında bilgi üretimi ve bilimsel düşünce ile ilgili yaklaşımların açıklanması. Ayrıca öneli, kavram, yaklaşım, teori ve uygulamaları

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Dünya'da beden eğitimi ve spor bilimlerindeki ilerlemeler hızla devam ederken, ülkemizde de spora verilen önem son yıllarda daha da belirginleşmiştir. Beden eğitimi ve

Detaylı

2006-2007 ÖĞRETĠM YILINDA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU TARAFINDAN UYGULAMAYA KONULAN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

2006-2007 ÖĞRETĠM YILINDA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU TARAFINDAN UYGULAMAYA KONULAN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2006-2007 ÖĞRETĠM YILINDA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU TARAFINDAN UYGULAMAYA KONULAN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF I.YARIYIL (GÜZ) Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri

Detaylı

ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ

ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF I.YARIYIL (GÜZ) AEB 101 Ġnsan Anatomisi ve Kinesiyolojisi I İnsan vücudunu meydana getiren hücre, organlar ve sistemlerin fonksiyonları. Düzlemler, eklemler,

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri 2 0 2 A Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 1 2 2 A Genel Jimnastik 1 2 2 A Artistik Jimnastik 1 2 2 A İnsan Anatomisi

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I YARIYIL Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri (2-0-2) Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü No Ders Kodu 1 ATA113 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Genel Toplam T = 153 U = 56 Toplam Saat = 209 Kredi = 181 ECTS = 240 1. YARIYIL 2. YARIYIL Ders Adı

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 4 OÖP102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 3 8 OÖP103

Detaylı

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I.

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I. İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) İEÖ 101 Özel Eğitim I.YARIYIL Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel

Detaylı

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL COM 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (3+0)3 ECTS:5 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu, dayandığı temelleri ve

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Okul Öncesi Eğitime Giriş Erken çocukluk kavramı, Türkiye de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı,

Detaylı

T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ A-1.DÖNEM DERS İÇERİKLERİ ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2+0 2.0 AMAÇLAR : Windows

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL SNÖ 1001 Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

Belge No: KY-833/13-R EGESEM EĞİTİM KATALOĞU

Belge No: KY-833/13-R EGESEM EĞİTİM KATALOĞU Belge No: KY-833/13-R EGESEM EĞİTİM KATALOĞU EGESEM olarak 2012 2013 Eğitim Öğretim yılına hazırlanırken özel sektör ihtiyaçlarına da cevap veren eğitim programlarımız hakkında ayrıntılı bilgilerin bulunduğu

Detaylı

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI 1 KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI Halkıyla bütünleşen üniversite sözü, artık, Yakın Doğu Üniversitesi nin hedefini gösteren bir parola olmaktan çıkmış, halkımızın doğrudan kendi ifâdesi, kendi

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL IDE 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) Bu ders, öğrencilerin ileri seviyedeki dil

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DİL ve KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DİL ve KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DİL ve KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) DKT101 İletişim, Dil ve Konuşma Bozukluklarına Genel Bakış (2+0) 2 AKTS:

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3)

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) 0623109 Genel Fizik (2 0 2 3) 0623110 Genel Kimya (2 0 2 3) 0623111 Genel

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak ÇOCUK GELİŞİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Çocuk Gelişimi I Amaç: Çocuğun fiziksel gelişimi, psikomotor gelişimi, bilişsel gelişimi ve dil gelişimini izleyebilecek bilgiyi edinme. Fiziksel

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) SOH101 Sosyal hizmette Halkla İlişkiler ve İletişim T:3 U:0 K:3 AKTS: 4 Bu dili arasındaki

Detaylı