HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU SPOR REKREASYON PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU SPOR REKREASYON PROGRAMI"

Transkript

1 DERS KUR TANIMLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU SPOR REKREASYON PROGRAMI TKD 103 Türk Dili I Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür ilişkisi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi evreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçede sesler, seslerin sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri, hece bilgisi, vurgu, yazım kuralları, noktalama işaretleri, yapım ekleri, çekim ekleri, zarfların ve edatların kullanılışı. İNG 111 Dil Becerileri I Bu ders öğretim İngilizce Hazırlık Programını fakülte ve bölümlerin birinci sınıf öğrencileri için açılmış olan ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce okuma becerileri geliştiren bir program izlenmektedir. SBR 127 Bilgisayar Bir bilgisayar sistemini oluşturan donanım ve yazılımların tanıtılması, çalışma mantığının öğrenilmesi ve çeşitli ticari yazılımların rekreasyonda kullanım alanları yer almaktadır. SBR 129 Spor Bilimleri ve Rekreasyon Bu derste Spor Bilimlerinin ortaya çıkışı, farklı alanların birleşerek Spor Bilimlerini oluşturmasının tarihsel gelişimi, sporun felsefik temelleri, spor felsefesine bağlı olarak değişen meslek anlayışları ve spor bilimlerinin geleceği gibi konular ele alınmaktadır. Rekreasyonun tarihsel gelişimi ve Spor Bilimleri alanındaki yeri, rekreasyonla ilgili temel kavramlar yer almaktadır. SBR 137 Egzersiz Fizyolojisi Bu ders, egzersiz sırasında vücut fonksiyonlarının nasıl değiştiğini ve antrenmana uyum mekanizmalarını tartışmak amacıyla hazırlanmıştır. Böylece öğrenciler, gerek sporcularda üst düzey performansın elde edilmesinde ve gerekse normal bireylerde sağlık ve fiziksel uygunluğun korunmasında bilimsel fizyoloji prensip ve uygulamalarını öğrenme fırsatı bulacaklardır. SBR 139 Anatomi ve Kineziyoloji Bu ders anatomik terimler ve kavramlar, hücrenin yapısı, dokular, vücut sistemleri ve fonksiyonları, eksen ve düzlemler, hareket sistemini oluşturan yapılar; baş, boyun, gövde, üst ve alt ekstremitelerdeki hareketler ile bu hareketlere katılan kaslar, belli başlı spor dallarında temel hareketler ve bu hareketlere katılan kasların kasılma sırasındaki fonksiyonları ve meydana getirdikleri eklem hareketlerini ve sportif hareketlerin kineziyolojik analizlerini içermektedir. SBR 141 Temel Hareket Eğitimi Bu ders temel hareket eğitiminin tanımını, çeşitli becerileri öğrenmelerini ve geliştirmelerini sağlamak için vücut, efor (kuvvet, zaman ve akıcılık) ve uzay(seviye, yön, ilişki, obje ve insan) kavramlarını birleştirerek dengeleme hareketlerini, yer değiştirme hareketlerini, nesne kontrolünü, birleştirilmiş hareketlerin temel becerilerilerini ve öğretimini kapsamaktadır. TKD 104 Türk Dili II Cümle bilgisi, cümle tahlili, yazılı ve sözlü Anlatım, anlatım bozuklukları, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar (rapor, makale, tebliğ vb.), Türk ve dünya edebiyatından seçilmiş örnek metinlere dayanılarak, öğrencinin doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulamaları. İNG 112 Dil Becerileri II İNG 111 dersinin ikinci aşaması niteliğinde olan bu ders İngilizce Hazırlık Programını fakülte ve bölümlerin birinci sınıf öğrencileri için açılmış olan ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce okuma becerileri geliştiren bir program izlenmektedir.

2 SBR 112 İlkyardım Bu derste önemli ilk yardım teknikleri (suni solunum ve kalp masajı), solunum yollarının tıkanması, yaralar ve kanamalar, dolaşım sistemi sorunları, bilinç kaybı, omurga travmaları, kas-iskelet sistemi yaralanmaları, yanıklar, ısı yaralanmaları, pansuman ve bandajlama, hasta taşıma gibi acil yardım gerektiren durumlar ve yapılacak ilkyardım yer almaktadır. SBR 114 Antrenman Bilimi Bu derste antrenman kavramı ve temel ilkeleri, antrenmanın organizma üzerine etkileri, yorgunluk, toparlanma, antrenman bölümleri, planlanması, mikro, makro, yıllık planlama, yüklenme ve temel ilkeleri, sürantrenman, sporda yetenek seçimi, biomotor yeteneklerinin geliştirilmesi konuları yer almaktadır. SBR 116 Fiziksel Aktivite ve Sağlık Bu derste sağlığın geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasında düzenli egzersize katılımın etkileri; fiziksel aktivite düzeyini değerlendirme yöntemleri; kadınlar, çocuklar ve yaşlılarda düzenli fiziksel aktivitelere katılımın etkileri; düzenli egzersizin osteoporoz, koroner kalp hastalıkları, diyabet, obezite, kronik obstrüktif akciğer hastalıklarının önlenmesi ve kontrol edilmesindeki rolü ve egzersizin bağışıklık sistemi üzerine etkileri; spora katılımla birlikte ortaya çıkan sağlık sorunları ve önlenmesi, egzersiz programına katılım öncesi değerlendirme yöntemleri gibi konular incelenmektedir SBR 118 Serbest Zaman Sosyolojisi Bu derste serbest zaman kavramının tarihsel gelişimi ve bu gelişimde toplumsal etmenlerin (nüfus, teknoloji, kentleşme vb.) etkisi, serbest zaman etkinliklerinin toplumsal ve bireysel açıdan önemi, serbest zaman etkinliklerinin tipolojilerinin yapılması ve bu tipolojilerin toplumun ve bireyin gelişmişliğini tanımlaması, serbest zaman etkinliklerini düzenleyen aile, okul, dernek devletin önemi, sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklere ve kentsel kırsal yapılara göre serbest zaman etkinliklerinin belirtilmesi, farklı gruplarda (çocuk, yaşlı, kadın, engelli vb.) serbest zaman etkinliklerini ve oyunun önemi ve işlevi yer almaktadır. SBR 120 Yüzme Teknik Eğitim Bu ders zorunlu bir derstir. Bu dersin amacı, öğrencilere, temel yüzme tekniklerinden yüzüstü, sırtüstü ve kurbağalama yüzme tekniklerinin yanısıra çıkış ve dönüş ile ilgili bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır. AİT 203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve imparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşu ele alınmaktadır. ING 211 Akademik Yazma Becerileri I Bu ders İngilizce Hazırlık Programını fakülte ve bölümlerin ikinci sınıf öğrencileri için açılmış olan ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce okuma becerileri geliştiren bir program izlenmektedir. SBR 217 Motor Gelişim ve Öğrenme Bu ders, psikomotor davranışlarda ortaya çıkan yaşa bağlı değişimler, bireyler arasındaki benzerlik ve farklılıklar, kavramlar, ilkeler, psikomotor gelişim ile fiziksel uygunluk, algısal motor yetenekleri ve benlik kavramı ilişkisi, çocuklarda psikomotor davranışların değerlendirilmesi. Beceri ve öğrenmenin süreçleri ve modelleri, beceri öğrenme aşamaları, beceri türleri, beceri öğrenimini etkileyen bireysel ve sosyo-kültürel faktörler ile becerilerin ölçülmesi konularını içermektedir. SBR 241 Fiziksel Aktivite ve Beslenme Bu ders kapsamında fiziksel aktivite ve beslenme etkileşimi, özellikle sağlıklı ve sportif yaşam perspektifi üzerine beslenmenin egzersiz metabolizmasına etkileri tartışılacaktır. Dersin işleyişi içerisinde sırasıyla makrobesin ögeleri ve mikrobesin ögeleri kavramları verilerek bunların egzersiz metabolizması ile ilişkilendirmesi yapılacak, enerji harcaması, enerji alımı ve vücut kompozisyonuegzersiz-beslenme etkileşimi ayrıca irdelenecektir. Bunlara ek olarak obezite, kardiyovasküler hastalıklar ile beslenme-egzersiz, fiziksel aktivite bağlantıları irdelenecektir. Dönem sonunda öğrencilerin egzersiz ve beslenme metabolizması perspektifinden teorik ve pratik bilgileri özümlemelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

3 SBR 243 Fitness I: Kardiyovasküler Dayanıklılık Bu ders bizzat yaşanılan örneklerden yola çıkarak ve uygulamalı dersler yoluyla bireylerde değişik fitness yöntemleri kullanarak, kardiyovasküler dayanıklılık antrenmanı ilkelerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu ders sonunda öğrenciler bireyin istek ve ihtiyaçlarına göre kardiyovasküler egzersiz program hazırlamasını öğreneceklerdir. SBR 245 Ritim Eğitimi ve Dans Bu ders ritim ve dansla ilgili temel kavramları, müzik ve hareket ritmi, duruş çalışmaları, yürüyüşler, sıçrama, sekme ve galoplar, ritim, melodi ve müzik seçimi, vals, tango, caz, dansa ilişkin adımlamaları ve kompozisyonları içermektedir. Çağdaş dansın ilkeleri doğrultusunda, temel hareket becerilerinin kazanımı, bu beceriler aracılığıyla duyguları yansıtmanın öğrenimi ve öğretimi konuları ele alınmaktadır. AİT 204 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muassır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi. ING 212 Akademik Yazma Becerileri II İNG 211 dersinin ikinci aşaması niteliğinde olan bu ders İngilizce Hazırlık Programını fakülte ve bölümlerin ikinci sınıf öğrencileri için açılmış olan ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce okuma becerileri geliştiren bir program izlenmektedir. İYB 282 Genel İşletme Ekonomik yaşam ve işletme, işletmelerin amaçları ve türleri, işletme sistemi, işletmelerin kuruluşu, işletmelerin hukuki yapıları, işletmelerin birleşmeleri, yönetim, yönetim tarihçesi, yönetim işlevleri, işletmelerin temel işlevleri, üretim, pazarlama, finans, personel yönetimi, halkla ilişkiler, karar verme. SBR 212 Özel Gruplarda Rekreasyon I Bu derste toplumumuzda engellerinden, hastalıklarından, yaşlarından (genç veya yaşlı yetişkinler) cinsiyetlerinden veya cinsiyet ayrımından dolayı değerlerini önemlerini kaybetmiş birey veya grupların ihtiyaçlarının belirlenmesi, davranışlara önem verilmesi, serbest zamanları için anlamlı olanakların yaratılması ve farklı grup ve toplumlardaki serbest zaman yaşam şekilleri ve serbest zaman yapısı içinde farklı uygulama modellerinin oluşturulması konuları yer almaktadır. SBR 214 Fitness II: Kuvvet Bu ders bizzat yaşanılan örneklerden yola çıkarak ve uygulamalı dersler yoluyla bireylerde değişik fitness yöntemleri kullanarak, kuvvet antrenman ilkelerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu ders sonunda öğrenciler bireyin istek ve ihtiyaçlarına göre kuvvet egzersiz program hazırlamasını öğreneceklerdir. SBR 216 Rekreatif Eğitsel Oyunlar Bu derste rekreatif eğitsel oyunların tarihçesi, farklı fiziksel özellik ve yaş gruplarına uygun olarak temel becerilerin kazanılmasına, korunmasına ve geliştirilmesine katkı sağlayabilecek oyun öğretimi, yetişkin ve çocuklar için önemi, çocuk gelişimine etkisi, oyun ortamı ve aletleri, temel hareketlerin oyunla öğretimi, oyun seçimi, bireysel ve grup oyunları, spor branşlarına yönelik oyunlar, macera oyunların öğrenimi ve öğretimi konuları ele alınmaktadır. SBR 317 Rekreasyon Yönetimi ve Organizasyon Bu ders rekreasyon faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yönetimine odaklanır. Toplum merkezleri, spor ve fitness salonlarında, sağlık kulüpleri gibi ve serbest zaman hizmetlerinin sunulduğu kurumlarda rekreasyon faaliyetlerinin tasarlanması ve faaliyet yönetiminin sürdürülmesi için gerekli bilgi ve becerlerin öğretilmesi hedeflenmektedir. Bu derste, kişilik ve algı farklılıklarını, stres yönetimi ve çatışma yönetimi tekniklerinin örgütlerde kullanılmasını, uzlaşma, liderlik, motivasyon, iletişim gibi konuları diğer yönetim teknikleri ile birlikte sunulmaktadır.

4 SBR 319 İstatistik Bu ders istatistikte temel kavramlar, frekans dağılımları, tanımlayıcı istatistikler, merkez ölçüleri, yaygınlık ölçüleri, normal dağılım kavramı, hipotez testleri, bağımsız grupların karşılaştırılması, bağımlı grupların karşılaştırılması, oran testleri, nonparametrik istatistik, ki-kare dağılımı, frekans analizi, varyans analizi, korelasyon analizi, basit doğrusal regresyon konularını içermektedir. SBR 327 Fitness III: Testler Bu ders bireylerde; dayanıklılık, kuvvet ve esneklik duzeylerini belirlemek icin kullanılan bazı temel fitness test metodlarını öğretmeyi amaçlamaktadır. Herhangi bir fitness programına başlamadan önce veya devam ederken gelişimin belirlenmesi ve takip edilmesi önem taşımaktadır. Bu ders sonunda öğrencilerin bu testleri uygulamalı olarak yapabilmesi, teorik olarak da yorumlayabilmesi beklenmektedir. SBR 320 Egzersiz Psikolojisi Bu ders, egzersiz psikolojisi, egzersiz davranışını takip eden etmenler: egzersiz bağlılığı, egzersizde psikolojik etmenler, egzersiz, fitnes ve kişilik, egzersiz davranışına ilişkin kuramsal modeller, egzersiz davranışında motivasyon, bilişsel ve davranışsal değişim stratejisi ilkeleri, fitnes mesleğinde danışmanlık liderlik ve grup dinamiği özel gruplarla egzersiz konularını kapsamaktadır. SBR 322 Araştırma Teknikleri Bu ders bilim ve temel kavramları, araştırma ile ilgili temel kavramlar, nicel ve nital araştırma paradigmaları, nicel ve nitel araştırma tasarımı, yöntem bölümü (araştırma grubu/denekler, evrenörneklem, ölçme ve ölçme aracının özellikleri, işlem yolu, verilerin analizi), bulgular, tartışma ve yorum, sonuç ve öneriler, araştırma önerisi hazırlama, rapor yazma teknikleri, yazı yazma kuralları ve makale yazımı konularını içermektedir. SBR 324 Fitness IV:Program Geliştirme Bu ders bireylerde; dayanıklılık, kuvvet ve esneklik duzeylerini içeren ve bireysel farklılıklara gore değişebilen bir fitness programı geliştirmenin ilkelerini ve yöntemlerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu ders sonunda öğrencilerin teorik ve uygulamalı bir ortamda fitness programı hazırlamaları beklenmektedir. SBR 401 Fitness Uzmanlık I Bu derste öğrencilere, alanda karşılaşılaabilecek gerçek senaryolar aracılığıyla fitness testleri ve program geliştirme becerilerini kullanabilecekleri olanaklar sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Ders hem kuramsal hem uygulamalı olarak işlenmektedir. SBR 403 İş Deneyimi I Bu ders öğrencilerin temel çalışma alanlarında ve bir danışmanlık altında gerçekleştirecekleri 14 haftalık iş başında eğitimdir. SBR 405 Akademik Proje I Bu derste öğrencilerin Spor Bilimleri ve rekreasyon alanına ilişkin herhangi bir konu hakkında bir araştırma projesi planlayıp yazmaları beklenmektedir. Bu ders kapsamında araştırma probleminin belirlenmesi, kaynak taraması ve proje önerisinin yazımı yer almaktadır. SBR 407 Mesleki Proje I Bu derste öğrencinin tek başına veya bir grup halinde bir öğretim elemanı gözetiminde gerçekleştirdiği iki dönemlik uygulama yapması beklenmektedir. Öğrenci, rekreasyon alanında güncel öneme sahip konular, toplumsal sorunlar veya gelişmelerden hareketle bir proje konusu belirler. Projeler, rekreasyonun herhangi bir alanında belirlenecek bir konu hakkında saha araştırması, paydaşlarla görüşmeler, ihtiyaç analizi, piyasa araştırması veya bir rekreasyon hizmetinin planlanması ve uygulanması olabilir. Konu hakkında yapılmış daha önceki çalışmalar ve/veya mevcut belgeler, raporlar, veriler vb nin bir ön incelemesini yaparak projenin temasını, hedef kitlesini, kapsamını, türünü (ihtiyaç analizi, uygulamalı, belgesel, karşılaştırma vb) belirler. Araştırması için gerekiyorsa basit veri toplama araçlarını hazırlar. Çalışma, danışmana sunulan bir proje raporu ile tamamlanır. SBR 402 Fitness Uzmanlık II SBR 401 Fitness Uzmanlık I dersinin devamı niteliğindeki bu derste öğrencilere, alanda karşılaşılabilecek gerçek senaryolar aracılığıyla fitness testleri ve program geliştirme becerilerini kullanabilecekleri olanaklar sağlanırken, öğrenclerden farklı bireylere uygun egzersiz programları tasarlama ve risk değerlendirmelerini yapmaları istenecektir.

5 SBR 404 İş Deneyimi II Bu ders SBB 403 İş Deneyimi II dersinin devamıdır. Öğrencilerin temel çalışma alanlarında ve bir danışmanlık altında gerçekleştirecekleri 14 haftalık iş başında eğitimdir. SBR 406 Akademik Proje II Bu derste öğrencilerin Spor Bilimleri ve rekreasyon alanına ilişkin herhangi bir konu hakkında bir araştırma projesi planlayıp yazmaları beklenmektedir. Bu ders kapsamında veri toplama ve araştırma projesi raporunun yazılması ve sunulması yer almaktadır. SBR 408 Mesleki Proje II Bu derste öğrencinin tek başına veya bir grup halinde bir öğretim elemanı gözetiminde gerçekleştirdiği iki dönemlik uygulama yapması beklenmektedir. Öğrenci, rekreasyon alanında güncel öneme sahip konular, toplumsal sorunlar veya gelişmelerden hareketle bir proje konusu belirler. Projeler, rekreasyonun herhangi bir alanında belirlenecek bir konu hakkında saha araştırması, paydaşlarla görüşmeler, ihtiyaç analizi, piyasa araştırması veya bir rekreasyon hizmetinin planlanması ve uygulanması olabilir. Konu hakkında yapılmış daha önceki çalışmalar ve/veya mevcut belgeler, raporlar, veriler vb nin bir ön incelemesini yaparak projenin temasını, hedef kitlesini, kapsamını, türünü (ihtiyaç analizi, uygulamalı, belgesel, karşılaştırma vb) belirler. Araştırması için gerekiyorsa basit veri toplama araçlarını hazırlar. Çalışma, danışmana sunulan bir proje raporu ile tamamlanır. Bu ders kapsamında proje çalışmasının tamamlanması ve proje raporu hazırlanması yer almaktadır. SEÇMELİ SPOR DERSLERİ SBR 143 Halk Dansları Bu ders Anadolu Türk halk oyunlarının ortaya çıkışını, halk oyunlarının bölgelere göre ayrılışını, bölgesel halk dansları örneklerini, halay adımını (Lorke), Harman Dalını (Ege), Karadeniz, Silifke, Potpuri ve öğrencilerin özel etkinliklerini içermektedir. SBR 145 Temel Yüzme Eğitimi Bu ders seçmeli bir derstir. Yüzme bilen öğrenciler bu dersi seçemezler. Bu dersi yüzme bilmeyen öğrenciler seçebilirler. Bu dersin amacı, öğrencilere, zorunlu bir ders olan SBR 120 Yüzme Teknik Eğitimi dersini alabilecek bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu dersin sonunda, öğrenci su üstünde ve altında kendine güven duygusuyla, özgürce hareket edebilecek becerileri kazanır. SBR 147 Spor Tırmanışı Doğa sporları etkinlikleri içerisinde önemli bir yer tutan dağcılık branşı içeriğinde irdelenen spor tırmanış ve geleneksel kaya tırmanışı alanlarına yönelik temel kavram, teknik bilgi ve beceriler incelenir. Yapay tırmanış duvarlarında kuramsal ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen tırmanış çalışmalarını takiben, deneyim kazanmak için dağ çevresindeki farklı zorluk derecelerine sahip kaya duvarlarında belirlenen spor ve geleneksel tırmanış rotalarında tırmanış denemeleri gerçekleştirilir. Dersi alan öğrencilerin UIAA zorluk derecelendirme cetveline göre 5-, 5+ zorluktaki geleneksel, 6-, 6+ spor tırmanış parkurlarına başarıyla tırmanması beklenmektedir. SBR 149 Satranç I Bu ders satranç sporunun tarihçesini, satrancın temel prensiplerini ve kurallarını, satrançta kullanılan terimleri, satranç tahtasının tanıtılmasını, satranç taşlarını, taşların hareketini, değerlerini ve görevlerini içermektedir. SBR 151 Yoga Dersin içeriğinde yoganın tarihi, felsefesi, nefes teknikleri, temel yoga duruşları (asanalar) ve farklı yoga sistemleri (hatha, ashtanga vb.) yer almaktadır. SBR 153 Gelişmekte olan Sporlar Bu derste öğrencilere gelişmekte olan spor ve fiziksel aktiviteler (korfbol, netbol, tekerlekli paten, ragbi vb.) sunulacaktır. Çeşitli aktivitelere katılım yoluyla öğrenciler mücadele, kendini gerçekleştirme ve sosyal etkileşim imkanı bulacaktır. SBR 155 Aikido Bu ders aikido sporunun tarihçesini, aikido ile ilgili tutma, çekme, ayak ve ale ile yapılan vuruşlar, savunma ve hücum gibi gibi teknik ve taktik becerilerin öğretimini kapsamaktadır.

6 SBR 130 Bisiklet Bu ders, bisiklet ile ilgili sürüş kuralları, binme ve sürüş pozisyonları, vites değiştirme, frenleme ve dönüşlerle ilgili temel beceri ve tekniklerin tanıtımını ve öğretimini kapsamaktadır. SBR 132 Doğa ve Macera Eğitimi Bireyin fiziksel ve sosyal olarak alışık olmadığı çevrede gerçekleştirilen macera etkinliklerine katılımının bireysel ve bireylerarası ürünleri incelenir. Öğrenciler macera etkinliklerindeki deneyimler yoluyla, bireysel farkındalıklarını geliştirmeyi amaçlarlar. Bu da macera eğitimlerinde etkinlik geliştirmeye yönelik ayrıntılı bilgi birikimi sağlamaktan ve farklı hedefleri başarmak için gereken hedef belirleme, karar verme, problem çözme, risk alma, grup içi etkili iletişim becerilerinin gelişimiyle mümkün olacaktır. SBR 134 Drama ve Animasyon Bu derste drama ile ilgili çeşitli tanımlar, yaratıcı drama basamakları, düşgücü, hareket ve ritm, pandomim, doğaçlama ve oyun yaratmayı tanıtma, drama basamaklarına yönelik uygulamalar yer almaktadır. Animasyon gösterilerinde yer alan yüz boyama, kostüm, illüzyon, çekiliş ve yarışma, özel gece organizasyonlarının tanımı, tarihçesi, animasyon içindeki yeri ve önemi, kullanılan araçlar, teknikler, kurallar ve uygulamaları içerir SBR 136 Satranç II Bu ders satrançta oyun açılışlarını ve açılış stratejilerini, oyun ortası durumlara ilişkin savunma ve saldırı taktik bilgilerini ve oyun sonuna ilişkin bilgileri içermektedir. SBR 138 Binicilik I Binicilik sporunun tarihçesininin ve binicilkte kullanılan terimlerin öğretilmesi, binicilik giysilerinin ve at malzemelerinin tanıtılması, atla iletişim kurma becelerinin kazandırılması, temel binicilik tekniklerinin anlatılması konularını içerir. Bu bağlamda ata biniş, iniş, oturuş, denge, duruş ve yardımlar konuları incelenir. SBR 146 Voleybol Bu derste voleybolda temel beceriler ve stratejilere giriş yapılmaktadır. Öğrencilere bazı bireysel becerileri-pas, set, smaç, manşet, blok ve servis- öğrenme ve rekreasyonel ortamlarda uygulama fırsatı sağlamaktadır. SBR 148 Kano ve Rafting Bu derste kano ve rafting sporunda temel beceriler ve teknik bilgilere giriş yapılacaktır. Öğrenciler kano ve rafting deneyimini yaşayacaklardır. SBR 156 Go Ders kapsamında go nun tarihçesi ve felsefesi, gerekse go oyunu dâhilindeki taktikler bağlamında teorik bilgiler verilecek, bunun yanısıra go oyunu ile ilgili pratikler (problem çözümü, oyun alıştırması, profesyonel oyun yorumu vb.) yapılacaktır. SBR 251 Kayak I Kayak sporuyla ilgili kavramlar, araç-gereçler, alternatif donatılar, araç-gerecin hazırlanması, kuşanması ve taşınmasını incelenir. Temel kayak egzersizleri, kayak pozisyonu, kayakla tırmanış, düz kayma, kar sabanı ve dönüşü, yan kayma, yamaç kayma, dağa dönüş, alıkomalı dönüş ve dönüşte baton yerleştirme tekniklerinin öğrenimi için becerilerin kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru uygulamalı olarak öğrenimini içerir. SBR 253 Step-Aerobik l Bu derste aerobik adımlarla ilgili temel teknik ve becerilerin öğrenimi ile koregrafik aerobik kalıpları düzenleme, aerobikle ilgili güncel varyasyonları hareketsizlik ve stresin giderilmesi için gerekli olan alıştırmaların dans, estetik ve ritim çalışmaları çeşitli müzik ve bir sistem içerisinde öğretimi yapılmaktadır. SBR 255 Masa Tenisi I Bu derste masa tenisi tarihçesi, malzeme bilgisi ve raket tutuşları ve raket kontrolü konuları yer almaktadır.

7 SBR 257 Cankurtarma I Bu ders seçmeli bir derstir. Bu ders önkoşullu bir derstir. Bu dersi SBR120 Yüzme Teknik Eğitimi dersinden en az C1 notu alarak geçen öğrenciler seçebilir. Bu dersin amacı, havuz kullanıcılarının güvenli bir ortamda havuzdan faydalanmalarını sağlayacak temel bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır. SBR 259 Bilardo Bu ders bilardo sporunun temel tekniklerini ve oyun kurallarını, istaka, tutuş ve vuruşlarla ilgili bilgiler, yontemler, stiller, pozisyon hakimiyeti ve planlamasi, strateji belirleme, savunma oyunu ve falsolu sayılarla ilgili uygulama ve tartışmaları kapsamaktadir. SBR 261 Bowling Bowling sporunun çeşitli oynanış şekilleri ile bunlara ait araç - gereç, toplar ve buna bağlı olarak atış şekilleri, puanlamalar, kural bilgisi ve teknik öğretimi konuları incelenmektedir. SBR 263 Judo Bu ders judo sporunun tarihçesini, judo ile ilgili tutma, çekme, ayak ve ale ile yapılan vuruşlar, savunma ve hücum gibi gibi teknik ve taktik becerilerin öğretimini kapsamaktadır. SBR 265 Buz Pateni Bu derste arrtistik buz pateni ve buz dansıyla ilgili genel bilgilendirme, adımlamalar, sıçramalar, dönüşler ve tekniklerin öğretimi yapılmaktadır. SBR 230 Plaj Voleybolu Bu ders plaj voleybolu programının organizasyonunu, kuralları ve temel teknikleri (pas, servis, smaç ve blok) içermektedir. SBR 232 Step-Aerobik ll Bu derste step adımlarla ilgili temel teknik ve becerilerin öğrenimi ile koregrafik step kalıpları düzenleme, steple ilgili güncel varyasyonları hareketsizlik ve stresin giderilmesi için gerekli olan alıştırmaların müzik dans, estetik ve ritim çalışmaları çeşitli müzik ve bir sistem içerisinde öğretimi yapılmaktadır. SBR 234 Masa Tenisi II Bu derste elönü (forehand) şut, el arkası (backhand) şut, elönü (forehand) ve el arkası (backhand) itiş, spin karşılama ve yaratma, başlama servisleri, servis karşılama gibi farklı vuruş teknikleri öğrenilmektedir. Ayrıca masa tenisi müsabaka ve çalışma organizasyonları hakkında bilgi verilmektedir. SBR 236 Doğa Yürüyüşü ve Kampçılık Doğa ve macera eğitimiyle kazanılan deneyimin üzerine, dağ çevresindeki doğal alanlara gidebilmek için, uygun ekipman seçme ve hazırlama, yaşamı sürdürme, yön bulma, doğada kamp yapabilme, doğa yürüyüşü ve zirve yürüyüş etkinliklerine yönelik deneyim kazanılması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu derse katılan öğrencilerin doğada yürüyüşü, tırmanış ve kampçılığı içeren etkinlilere ilişkin bireysel ve grup planlaması yapması, liderlik yaklaşımlarını durumsal faktörler ışığında değerlemesi, yer ve yön belirlemesi, doğa fotoğrafçılığına ilişin bilgi kazanması, öznel (kişisel) ve nesnel (doğal) riskleri analiz ederek etkinlikleri gerçekleştirmesi beklenmektedir. SBR 238 Atletizm Bu ders atletizmde sürat koşuları, atlama dalları, atma dalları ve orta uzun mesafe koşularının tanıtımı, genel ve teknik özellikleri verilmesi, öğrenilen her branşın uygulamalı olarak öğretimi ve öğrenimini içermektedir. Bu içerik öğrencilerin rekreasyon ortamında uygulama yapabilecekleri düzeyde işlenmektedir. SBR 240 Dalgıçlık Bu derste su altı etkinlikleri için gerekli olan su altı dünyası ile ilgili bilgiler, dalış materyalleri, dalış sistemleri ve türleri, tekne ve kıyı dalışı özellikleri, kişisel güvenlik ve buddy sistemi gibi bilgilerin öğretilmesi amaçlanmıştır. SBR 242 Taekwondo Bu ders taekwondo sporunun tarihçesini, taekwondo ile ilgili tutma, çekme, ayak ve ale ile yapılan vuruşlar, savunma ve hücum gibi gibi teknik ve taktik becerilerin öğretimini kapsamaktadır.

8 SBR 244 Capoeira Bu ders Capoeiranın tarihçesini, felsefesini, türlerini ve kurallarını, Capoeira da seviyelerin ve ilgili terimlerin öğretilmesini, kullanılan enstrümanların, ritm ve şarkıların, bunlar eşliğinde yapılan oyunun öğretilmesini ve öğretilen bu temel bilgilere paralel olarak temel capoeira yapma becerilerinin kazandırılmasını içermektedir. SBR 246 İzcilik Bu ders izcilik antemi, izcilik üniforması, izcilk ekipmanlarını, iletişim tekniklerini ve yön bulma yöntemlerini kapsamaktadır. SBR 248 Yelken ve Rüzgar Sörfü Yelkencilik ve rüzgar sörfü spor dallarına yönelik temel kuramsal bilgi ve kavramların öğretimi ardından göl ya da deniz ortamında uygulamalı olarak farklı tip ve sınıftaki yelkenli tekne ve sörflerde deneyimin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu derse katılan öğrencilerin yelkenli tekne tip ve sınıflarını, yelken teorisini, su ve rüzgarın tekne üzerine etkisini, seyir tipi ve kontralarını, rüzgar yönlerini, denizcilik kurallarını ve rota takibini öğrenmesi amaçlanmaktadır. SBR 309 Kayak II Kazanılmış kayak temel becerileri üzerine, orta düzey alp disiplini ve temel kayaklı koşu kayak tekniklerinin öğrenimini içerir. Bu derse katılan öğrenciler alp ve kayaklı koşu kayak yarışma disiplinlerini öğrenebilecek, alp disiplininde; temel paralel dönüş, bağlantılı paralel dönüş, dinamik paralel dönüş (büyük yarıçaplı paralel dönüş), tekniklerini kinestetik denemelerle geliştirebileceklerdir. Bunun yanı sıra sene içi uygulamalarla paten kayaklı koşu tekniğinin temel temrinleri kayak ve tekerlekli kayak uygulamalarıyla uygulanacaktır. Çalışmalar, teknik düzeye uygun faklı eğimlerdeki pist içi ve dışı yamaç ve yollarda çalışılacak ve üst düzey kayak tekniklerine zemin hazırlanacaktır. SBR 341 Tenis I Bu derste modern tenis öğretim yöntemleri ve safhalarının tanıtımı, modern tenis öğretiminin ilk 2 safhası olan Mikro Tenis ve sonrasında Mini Tenisin öğretilmesi, 5 oyun durumu ve taktiklerinin Mikro ve Mini Teniste uygulanması. Mikro ve Mini Tenis Yarışmaları, Kurallarının öğretilmesi ve uygulanması konuları yer almaktadır. SBR 343 Badminton I Bu ders kapsamında badmintonun tarihsel gelişimi, oyun kural bilgisi ve oyun yapısının analizi, badmintonda temel teknikler olan vuruşlar, sıçramalar, yön değiştirmeler ve raket tutuş teknikleri hakkında bilgi verilmektedir. SBR 345 Squash Bu ders squash kortunun, raketinin ve topunun özelliklerini, raket tutuşunu, temel pozisyonları, servis bekleme ve servis atma pozisyonu ve temel vuruş tekniklerini içermektedir. SBR 347 Karate Bu ders karate sporunun tarihçesini, karate ile ilgili tutma, çekme, ayak ve ale ile yapılan vuruşlar, savunma ve hücum gibi gibi teknik ve taktik becerilerin öğretimini kapsamaktadır. SBR 349 Eşli Danslar Bu ders kapsamında çağdaş dansın ilkeleri doğrultusunda, temel hareket becerilerinin kazanımı, bu becerilerin öğretimi konuları ele alınmaktadır. Buna bağlı olarak ritim ve dansla ilgili temel kavramlar, müzik ve hareket ritmi, duruş çalışmaları, yürüyüşler, partnerlik ve dans uyumu konuları işlenmektedir. SBR 351 Futbol Bu ders futbolun felsefesi, tarihçesi ve oyun kurallarını, temel becerileri (top kontrolü ve pas teknikleri, koşular, sıçramalar), farklı futbol türlerini (kadın futbolu, salon futbolu ve rekreasyonel futbol) içermektedir. Bu içerik öğrencilerin rekreasyon ortamında uygulama yapabilecekleri düzeyde işlenmektedir. SBR 353 Binicilik II Bu ders SBR 138 Binicilik I dersinde öğrenilen temel binicilik tekniklerinin tekrarının ardından atla birlikte hareket etme ve biniş tekniklerinin (serbest, adeta, süratli, dörtnal) anlatılması, yan değiştirme ve dönüşler konularını içermektedir.

9 SBR 355 Kış Dağcılığı Kış şartlarında gerçekleştirilen dağcılık etkinlikleriyle ilgili temel kavram ve teknik bilginin kuramsal öğrenimini içerir. Öğrenciler, dağ çevresindeki doğal alanlarda, başta yaşamı sürdürme becerileri olmak üzere kış kampçılığı ve yürüyüşü, kış tırmanışında riskler, alp tırmanış teknikleri, tırmanış güvenliği, kar-buz-kaya karışık tırmanışının temelleri ve tur kayağı etkinliklerine yönelik bilgi ve deneyim kazanacaklardır. SBR 336 Tenis II Bu ders modern tenis öğretim yöntemleri ve safhalarının tekrarı, modern tenis öğretiminin son 2 safhası olan midi tenis ve sonrasında maksi tenisin öğretilmesi, 5 oyun durumu ve taktiklerinin midi ve maksi teniste uygulanması. Midi ve maksi tenis yarışmaları, kurallarının öğretilmesi ve uygulanması konularını kapsamaktadır. SBR 338 Badminton II Bu derste badminton temel tekniklerinden tutuş ve vuruş çeşitleri, ayak hareketleri, aldatma teknikleri, geliştirici çalışmalar ve alıştırmalar öğrenilmektedir. SBR 358 Denizcilik ve Yatçılık Yelken temel eğitim becerileri üzerine denizcilik ve yatçılık bilgi ve becerisinin geliştirilmesini amaçlanmaktadır. Dersi seçen öğrenciler, yelken ve yatçılık temelinde; denizde yaşam, harita folyo bilgisi, navigasyon, şamandıra ve fenerler, seyir ve telsiz operasyon bilgisini öğrenecektir. Buna ek olarak gemicilik temelinde ise; yat ve tekne bakımı ile donanım bilgisi, motorlu tekne manevrası, yelkenli ve motorlu tekne kullanım bilgisi ile denizde güvenlik ve deniz hukuku konuları kuramsal olarak işlenir. Günaşırı eğitim gezileriyle amatör denizcilik çalışmalarına yönelik öğrenilen konuların uygulaması yapılacaktır. Bu sayede dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler ADB (Amatör Denizcilik Belgesi) sınavına girebilecek düzeyde bilgi ve beceriyle donanmış olacaktır. SBR 360 Bocce Bocce sporunun çeşitli oynanış şekilleri ile bunlara ait araç - toplar, vuruslar ve atislar ile ilgili tartisma ve uygulamalar, topu tutus ve atislarda elin pozisyonlari, puanlamalar ve musabaka cesitleri dersin kapsamindadir. SBR 362 Cankurtarma II Bu ders seçmeli bir derstir. Bu ders önkoşullu bir derstir. Bu dersi SBR 257 Cankurtarma I dersinden en az C1 notu alarak geçen öğrenciler seçebilir. Bu dersin amacı, açık alan su ortamı kullanıcılarının güvenli bir ortamda denizlerden, göllerden vs. faydalanmalarını sağlayacak temel bilgi, beceri ve tutumları kazandıraktır. SBR 364 Golf Bu der golf oyun kuralları, güvenlik uygulamaları ve golf etiği ve sportmenlik, takım ve bireysel çalışmaları ve kuralları, stratejileri, güvenlik ve görgü kurallarını içeren aktiviteleri içermektedir. SBR 366 Kickboks Bu ders kickboks sporunun tarihçesini, kickboks ile ilgili tutma, çekme, ayak ve ale ile yapılan vuruşlar, savunma ve hücum gibi gibi teknik ve taktik becerilerin öğretimini kapsamaktadır. SBR 368 Oryantiring Bu ders uluslarası oryantiring haritalarının özelliklerini, oryantiring ipuçlarını/yazılarını kullanmayı, oryantiring alanlarının belirlenmesini, control noktalarını ve ipucu kartlarını içermektedir. SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALLARI SBR 463 Step-Aerobik Uzmanlık I Bu derste step-aerobik ile ilgili bilgi ve beceri edinmelerini sağlayacak çalışma yöntemlerinin tanıtımı, yaş gruplarına uygun çalışma planlarının öğretimi, aerobik ve step varyasyonları, kuvvet ve esneklik çalışmaları ve beceri gelişimini sağlayacak uygulamalara yer verilmektedir. SBR 465 Doğa Sporları Uzmanlık I Dağcılık sporuna yönelik, etkinlik alanlarının incelenmesi, dağcılıktaki değişik branşlara yönelik bireysel performansa etki eden antrenman ilkeleri, doğada arama ve kurtarma uygulamaları ve kullanılan teknikler, ulusal ve uluslararası dağcılık örgütlenmeleri ve eğitmenlik çalışmalarının incelenmesi yer almaktadır.

10 SBR 467 Yelken Uzmanlık I Yelken sporunda performansa etki eden antrenman ilkelerini, yelken öğretiminde farklı yöntem ve yaklaşımları içermektedir. Ayrıca ulusal ve uluslararası yelken örgütlenmeleri ve eğitmenlik çalışmalarının incelenmesi yer almaktadır. SBR 469 Kayak Uzmanlık I Kayak sporunda performansa etki eden antrenman ilkelerini, kayak öğretiminde farklı yöntem ve yaklaşımları içermektedir. Ayrıca ulusal ve uluslararası kayak örgütlenmeleri ve eğitmenlik çalışmalarının incelenmesi yer almaktadır. SBR 471 Tenis Uzmanlık I Bu ders, klasik ve modern tenis öğretim yöntemleri ile tenis öğretim safhaları olan Mikro, Mini, Midi ve Maksi Tenis safhalarının detaylı incelenmesi, tenis öğretim safhalarında Oyuna Dayalı Yaklaşım Yöntemi kullanımının detaylı öğretilmesi, teniste biyomekanik uygulamalar, mikro tenis ve sonrasında mini tenis safhasının öğretiminin öğrenilmesi, mikro ve mini tenis vuruşlarıyla ilgili hataların tespiti ve iyileştirilmesinin öğrenilmesi, çeşitli mikro ve mini tenis yarışma formatlarının öğrenilmesi ve uygulanması konularını kapsamaktadır. SBR 473 Yüzme Uzmanlık I Bu ders yüzme öğretiminin temel ilkelerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Yarışma yüzmesi kapsamındaki stillerin ve stillere ait çıkış, dönüş ve bitirişlerin teknik analizlerinin yapılmasını içermektedir. Yeni başlayanlar için bazı su oyunları ve başlangıç egzersizleri bu ders kapsamına dahil edilmiştir. SBR 475 Badminton Uzmanlık I Bu derste gölge badmintonu uygulaması, ayak oyunları öğretimi, ön kort vuruşlarının eğitimi konuları ele alınmaktadır. Ayrıca öğrenciler badminton öğretiminde farklı metodları ve yaklaşımları da öğreneceklerdir. SBR 477 Masa Tenisi Uzmanlık I Bu ders kapsamında masa tenisi öğretiminde teknik ve taktik öğretimini de içeren çeşitli yöntemler, öğretim safhalarında yer alan farklı yaklaşımlar incelenmektedir. Ayrıca masa tenisinde gözlem ve değerlendirme aşamaları ele alınmaktadır. SBR 479 Satranç Uzmanlık I Bu ders SBR 149 Satranç I ve SBR 136 Satranç II derslerinde öğrenilen bilgilerin pratiklerle pekiştirilmesini ve satrançta oyun ve konum analizlerinin aktarılmasını ve bu becerilerin kazanımını içermektedir. SBR 481 Binicilik Uzmanlık I Bu ders SBR 138 Binicilik I ve SBR 353 Binicilik II derslerinde öğrenilen bilgilerin pratiklerle pekiştirilmesi, at bakımı ve sağlığı konularının incelenmesi, binicilikte atlı dayanıklılık ve at terbiyesi branşlarının, bu branşların yarışmalarının kurallarının öğretilmesi ve uygulanması konularını içerir. SBR 464 Step-Aerobik Uzmanlık II Bu derste step-aerobik ile ilgili bilgi ve beceri edinmelerini sağlamak için birey ve grup ilişkileri, motivasyon artırma yöntemlerini, sağlık ve güvenlikle ilgili tedbirleri alma becerilerini, ekipman hazırlığı, grup yönetimi ile zamanı etkin kullanma konuları ile karşılaştırmalı aerobik konuları uygulamalı olarak incelenmektedir. SBR 466 Doğa Sporları Uzmanlık II Dağcılık sporu ile ilişkili derslerde kazanılan bilgi ve deneyimler doğrultusunda temel doğa sporları dersi ve rekreasyonel amaçlı etkinlik planlaması yapılması ve organizasyonlarının gerçekleştirilmesi yer almaktadır. SBR 468 Yelken Uzmanlık II Yelken sporu ile ilişkili derslerde kazanılan bilgi ve deneyimler doğrultusunda temel yelken dersi ve rekreasyonel amaçlı etkinlik planlaması yapılması ve organizasyonlarının gerçekleştirilmesi yer almaktadır.

11 SBR 470 Kayak Uzmanlık II Kayak sporu ile ilişkili derslerde kazanılan bilgi ve deneyimler doğrultusunda temel kayak dersi ve rekreasyonel amaçlı etkinlik planlaması yapılması ve organizasyonlarının gerçekleştirilmesi yer almaktadır. SBR 472 Tenis Uzmanlık II Bu ders kapsamında atrenörün rolü, iletişim becerileri, tenise yönelik fittnes ve mental antrenmanlar, midi tenis ve sonrasında maksi tenis safhasının öğretiminin öğrenilmesi, midi ve maksi tenis vuruşlarıyla ilgili hataların tespiti ve iyileştirilmesi, çeşitli midi ve maksi tenis yarışma formatlarının öğrenilmesi ve uygulanması yer almaktadır. SBR 474 Yüzme Uzmanlık II Bu ders yüzme antrenörlüğünün temel ilkelerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Yarışma yüzmesi için temel antrenman ilkeleri ve antrenmanları yönlendirmek için antrenman yöntemleri bu ders kapsamına dahil edilmiştir. Günlük, haftalık ve bir sezonluk antrenman planlaması yaparken dikkat edilmesi gereken fizyolojik ilkeler bu ders kapsamında islenecektir. Bu ders sonunda öğrenciler bir yüzme sezonu icin yıllık antrenman planlamayi öğreneceklerdir. SBR 476 Badminton Uzmanlık II Bu derste gölge badmintonu uygulaması, ayak oyunları öğretiminin yanı sıra, orta ve arka kort vuruşlarının eğitimi ve taktiksel kullanımını öğrenilmektedir. Ayrıca tekler oyun becerisi gelişimi incelenmektedir. Bu dersin sonunda öğrencilerin temel badminton antrenman programı hazırlayabilmeleri ve rekreasyonel amaçlı organizasyonlar düzenleyebilmeleri de beklenmektedir. SBR 478 Masa Tenisi Uzmanlık II Bu ders kapsamında antrenörün rolü, iletişim becerileri ve masa tenisine yönelik bedensel ve zihinsel antrenmanlar öğrenilmektedir. Bu dersin sonunda öğrencilerin temel masa tenisi antrenman programı hazırlayabilmeleri ve rekreasyonel amaçlı organizasyonlar düzenleyebilmeleri de beklenmektedir. SBR 480 Satranç Uzmanlık II Bu ders kapsamında satranç ve eğitim ilişkisi kurularak satranç öğretimine ilişkin yöntemler ve farklı yaklaşımlar incelenecektir. Bu dersin sonunda öğrencilerin temel satranç antrenman programı hazırlayabilmeleri ve rekreasyonel amaçlı organizasyonlar düzenleyebilmeleri de beklenmektedir. SBR 482 Binicilik Uzmanlık II Bu ders binicilikte engel atlama, Pony, üç günlük yarışma branşlarının öğretilmesi, bu branşların yarışmalarının kurallarının öğretilmesi ve uygulanması konularını içermektedir. SEÇMELİ KURAMSAL DERSLER SBR 329 Rekreasyonda Pazarlama ve Halkla İlişkiler Bu ders sırasında rekreasyon pazarlamasının faaliyetleri veya hizmetleri için strateji geliştirme öğrenilecektir. Ders konuları: İşi arttırmak veya sürdürmek için promosyon ve pazarlama geliştirmek, müşteri tatminini sağlamak için hizmet sunumunun yönetimi, personelin arasındaki iletişim, personel performansının değerlendirilmesi, takım performansı, takım yaklaşımının geliştirilmesi ve çalışma programları vb. Rekreasyon veya fitness alanında büro işleri veya finansal operasyonlar için yönetim stratejilerinin geliştirilmesi, finansal kayıtların tutulması, belge yönetimi, kütüphane kaynağı oluşturmak ve bilgi teknolojilerini kullanmak konuları da dersin kapsamındadır. SBR 331 Egzersiz Biyomekaniği Bu derste, biyomekanik alanına ilgi duyan öğrencilere insan vücudunun mekaniksel yapısı ve dinamik davranışları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Temel mekanik kavramlar egzersize özgün hareketler yardımıyla açıklanarak öğrencilerin egzeriz sırasında insan vücudunun karşılaştığı fiziksel yükler hakkındaki farkındalığı sağlanacaktır. SBR 333 Spor Yaralanmaları Bu ders spor yaralanmalarını hazırlayıcı faktörler; yaralanma mekanizmaları, spor yaralanmalarından korunma yöntemleri; spor malzemeleri ve ayakkabı seçimi; oluştuğu dokulara ve anatomik bölgelere (alt ve üst ekstremite, omurga ve baş) göre spor yaralanmaları; aşırı kullanım yaralanmaları; spor yaralanmalarında tedavi yaklaşımları ile fizik tedavi ve rehabilitasyon ilkeleri; sıcak ve soğuk ortam ve yükseltide yapılan egzersizde karşılaşılan sağlık problemleri ve alınması gereken önlemler; sirkadyen ritim, doping ve hijyen konularını içermektedir.

12 SBR 335 Rekreasyonda Liderlik Becerileri Bu ders rekreasyon alanında çalışmak isteyenlerin rekreasyon progragramlarının uygulanmasında kullanılan liderlik becerileriyle ve rekreasyon kurumları hakkında öğrencileri bilgilendirmek için tasarlanmıştır. Dersin kapsamında liderlik teknikleri, yönlendirme, grup dinamiği, iletişim becerileri, faaliyet stilleri, problem çözme ve karar verme teknikleri yer almaktadır. SBR 337 Özel Gruplarda Rekreasyon II Bu derste toplumda özel gruplar olarak tanımlanan bireylerin ihtiyaç analizlerinin belirlenmesi ve bu kapsamda sunulacak bir serbest zaman hizmetinin içeriğinin belirlenmesi yer almaktadır. Bu ders kapsamında öğrencilerin kendi başlarına ya da gruplar halinde belirlenecek bir özel gruba serbest zaman hizmetlerini gerçekleştirecekleri bir proje hazırlamaları ve uygulamaları beklenmektedir. SBR 339 Yerel Yönetimlerde Rekreasyon Hizmetleri Bu ders te yerel yönetimlere ait alanlarda rekreasyon hizmetlerinin yönetimi ve idaresi ile ilgili sorunlar ve konular yer almaktadır. Bu alanlarda serbest zaman hizmetleri ulaştırma sistemlerinin geliştirilmesi ve analizi, kullanılabilecek alternatif kaynak, program ve hizmetlerin belirlenmesi. Farklı teorik açılardan bakışlar ve rekreasyon uygulayıcılarına sanayi ve yerel yönetimlerde rekreasyon hizmetlerinin sunulmasını kolaylaştıracak metotların belirlenmesi ve analizi de bu ders kapsamındadır. SBR 326 Ticari Rekreasyon ve Turizm Bu ders kapsamında ticari rekreasyon ve turizm acenteleri için serbest zaman hizmetlerinin sunumunun gerekliliklerinin tarihi ve felsefi temelleri, organizasyon, değerlendirme, hizmet sunma, kanuni temeller, parasal kaynak profilleri ve güncel eğilimlerin analizi gibi hizmet sunumunda yer alan ve belirlenmiş konuları yer almaktadır. SBR 328 Rekreasyonda Sosyokültürel Konular Bu derste rekreasyon ve serbest zaman alanlarında, özellikle akademik alanda, güncel sosyal ve kültürel konuların tartışılmasına yer verilecektir. Bu dersin sonunda öğrencilerin farklı grupların rekreasyon deneyimlerinde etkili olan toplumsal cinsiyet, din, ırk, etnisite ve sosyal sınıf gibi sosyokütürel konuları nasıl analiz edeceklerini öğrenmeleri beklenmektedir. SBR 330 Masaj Bu ders masajın tarihçesini, fizyolojik etkilerini, endikasyon ve konraendikasyonları, masajda kullanılan malzemeleri, temel manipulasyon tekniklerini (eflöraj, petrisaj, vibrasyon, tapotman, friksiyon) ve sporda masaj uygulamalarını içermektedir. SBR 332 Rekreasyonda Planlama Uygulamaları Bu ders farklı rekreasyon alanlarında rekreasyon hizmetlerinin planlanması ve uygulamaları kapsamaktadır. Bir dönem boyunca ders sorumlusunun danışmanlığında öğrenciler seçtikleri bir rekreasyon alanında hizmet sunmak amacıyla küçük planlar yapacaklar. SBR 334 Egzersiz Reçetesi Bu ders öğrencilerle farklı gruplarda yaşam boyu sağlığın geliştirilmesi ve korunması yanı sıra bazı kronik hastalıklarda uygulanması gereken kardiyovasküler ve direnç egzersiz programlarının ardında yatan bilimsel gerçeklerin tartışılması için hazırlanmıştır. Böylece, öğrenciler egzersiz reçetesi ile ilgili teorik bilgi yanı sıra farklı gruplar ve sık görülen hastalık durumlarına ilişkin vaka sunumları ile pratik deneyim de elde ederek bu gruplara yönelik egzersiz reçetelendirmesini öğreneceklerdir. BİO 344 Ekoloji ve Çevre Bu ders ekolojinin temel kavramları, karasal ve sucul ekosistemler, populasyon ekolojisi, kommünite ekolojisi, ekolojik sorunlar, çevre kirliliği konularını kapsamaktadır

DERS DENKLİKLERİ TABLOSU

DERS DENKLİKLERİ TABLOSU İNG111 Dil Becerileri I 3 0 3 4 İNG117 Temel İngilizce I 2 2 3 3 İNG112 Dil Becerileri II 3 0 3 4 İNG128 Temel İngilizce II 2 2 3 3 İNG211 Akademik Yazma Becerileri I 3 0 3 5 İNG237 İngilizce III 3 0 3

Detaylı

TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI

TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI 1.09.01 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI Eğitim Komisyonu Tarihi: 1.09.01 Eğitim Komisyon Karar No: 0 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu nun Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı na bağlı olarak

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU SPOR REKREASYON PROGRAMI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU SPOR REKREASYON PROGRAMI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU SPOR REKREASYON PROGRAMI SBR 111 Spor ve Rekreasyona Giriş Spor Bilimlerinin ortaya çıkışı, farklı alanların birleşerek Spor Bilimlerini

Detaylı

Rekreasyon Programı Ders Listesi KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS. Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 16 4 18 26

Rekreasyon Programı Ders Listesi KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS. Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 16 4 18 26 1. Yarıyıl Rekreasyon Programı Ders Listesi İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I Z 2 2 3 3 SBR141 TEMEL HAREKET EĞİTİMİ Z 1 2 2 4 SBR175 SPOR BİLİMLERİNİN TEMELLERİ Z 3 0 3 4 SBR177 SERBEST ZAMAN SOSYOLOJİSİ Z 3 0

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Lisans 2013_ECTS_uyumlu_1403 (Ana Müfredat) - Aktif

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Lisans 2013_ECTS_uyumlu_1403 (Ana Müfredat) - Aktif 21 uyumlu_1 (Ana Müfredat) - Aktif Genel Toplam Ders Adedi : 9 T : 1 U : 22 : 1 : 2 T+U : 1 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı T U L 1 111 2 Spor Bilimine Giriş 2 119 2 Türkçe I : Yazılı Anlatım 2 1111 2

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Öğretim Programı

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Öğretim Programı Öğretim Programı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANLARI, AKTS VE KREDİLERİ I. YARIYIL 8010121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Z 2 0 2 2 GK BSE101

Detaylı

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Antrenörlük Eğitimi (Örgün Öğretim) Diploma Programı Müfredatı. D e rs No D e rs K odu D e rs in A d ı T U A K T S

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Antrenörlük Eğitimi (Örgün Öğretim) Diploma Programı Müfredatı. D e rs No D e rs K odu D e rs in A d ı T U A K T S A k d e n iz Ü n i v e r s ite s i 11Mart 2016 Cuma 09:32 Antrenörlük Eğitimi Bölümü Antrenörlük Eğitimi (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2015 Müfredatı i. D ö n e m Z o ru n lu D e rs le r 8021 ENF101

Detaylı

YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ MÜFREDATI 1. YIL YARIYIL D.KODU DERSİN ADI ZOR/SEÇ

YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ MÜFREDATI 1. YIL YARIYIL D.KODU DERSİN ADI ZOR/SEÇ 1. YIL 1. YARIYIL BSE 111 Türkçe 1. Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 2 2 8010131 Yabancı Dil 1 Zorunlu 3 0 3 3 SYB 101 Spor Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 3 4 SYB 103 Yönetim Bilimi Zorunlu 3 0 3 5 SYB 105 Genel

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU REKREASYON PROGRAMI ÖĞRETİM PROGRAMI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU REKREASYON PROGRAMI ÖĞRETİM PROGRAMI ADNAN MENDERE ÜNİVERİTEİ BEDEN EĞİTİMİ VE POR YÜKEKOKULU REKREAYON PROGRAMI ÖĞRETİM PROGRAMI 20.09.2016 AKT Zorunlu AKT eçmeli AKT Bölüm Dışı AKT Toplam 164 (68,3%) 68 (28,3%) 8 (3,3%) 240 [1] Tekrarında

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Dersleri BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Z 3 0 3 6 TOPLAM 12 0 12 30 II. Yarıyıl (Bahar Dönemi) Dersleri

Detaylı

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (BİRİNCİ /İKİNCİ ÖĞRETİM) DERS PROGRAMI

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (BİRİNCİ /İKİNCİ ÖĞRETİM) DERS PROGRAMI Adnan Menderes Üniversitesi BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU BÖLÜMLER ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ (İkinci Öğretimi) BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ REKREASYON REKREASYON (İkinci Öğretim)

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl BES505 Spor Bilimlerinde Araştırma Teknikleri K:(3,0)3 ECTS:8 Bilimsel araştırma niteliği ve tanımı özellikleri,

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PROGRAMI ÖĞRETİM PROGRAMI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PROGRAMI ÖĞRETİM PROGRAMI ADNAN MENDERE ÜNİVERİTEİ BEDEN EĞİTİMİ VE POR YÜKEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PROGRAMI ÖĞRETİM PROGRAMI 20.09.2016 AKT Zorunlu AKT eçmeli AKT Bölüm Dışı AKT Toplam 171 (71,3%) 58 (24,2%) 11 (4,6%) 240 [1]

Detaylı

TOPLAM DERS-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİSİ. Kodu Ders Adı T P AKTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. Yıl - 1. Yarıyıl

TOPLAM DERS-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİSİ. Kodu Ders Adı T P AKTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. Yıl - 1. Yarıyıl TOPLAM DERS-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİSİ Program Çıktıları Kodu Ders Adı T P AKTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. Yıl - 1. Yarıyıl ANT1001 İnsan Anatomisi 3 0 3 1 2 1 0 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 ANT1003 Egzersiz

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL 1802.A101 A Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri 2 0 2 3 1802.A103 A Genel Cimnastik 1 2 2 5 1802.A105 A İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji 4 0 4 5 1802.A107 A Basketbol 2 2 3 5 1802.A109 A Yüzme *

Detaylı

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ders Programı

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ders Programı 2014 Ders Programı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ DERSLER VE AKTS KREDİLERİ I.YARIYIL ANT101 Antrenörlük mesleğine giriş Zorunlu 3 0 3 4 ANT103 Anatomi ve kinesyoloji Zorunlu

Detaylı

BİRİNCİ YIL =============

BİRİNCİ YIL ============= ************************************************** *** 523 - REKREASYON *** ************************************************** BİRİNCİ YIL = ALM127 033 302127 ALMANCA I 2 2 3 ALM127 046 302127 ALMANCA

Detaylı

AİBÜ - B.E.S.Y.O ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM PROGRAMI

AİBÜ - B.E.S.Y.O ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM PROGRAMI AİBÜ - B.E.S.Y.O ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM PROGRAMI I.Yarıyıl II. Yarıyıl 1403 101 Spor Bilimlerine Giriş 3 0 3 4 1403 120 Atletizm I 1 2 2 7 1403 129 Genel Cimnastik 1 2 2 3,5 1403 122

Detaylı

i.d önem Zorunlu Dersler Ders No Ders Kodu Dersin Adı T U AKTS Yabancı Dil i Ders No Ders Kodu Dersin Adı T U AKTS

i.d önem Zorunlu Dersler Ders No Ders Kodu Dersin Adı T U AKTS Yabancı Dil i Ders No Ders Kodu Dersin Adı T U AKTS A k d e n i z Ü n i v e r s i t e s i 17?ubat 2016 Ç a ^ a 14:33 Rekreasyon Bölümü Rekreasyon (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2015 Müfredatı i.d önem 8021 ENF101 Bilgi Teknolojileri Kullanımı 3 1 4,0

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ PROGRAMI ÖĞRETİM PROGRAMI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ PROGRAMI ÖĞRETİM PROGRAMI ADNAN MENDERE ÜNİVERİTEİ BEDEN EĞİTİMİ VE POR YÜKEKOKULU POR YÖNETİCİLİĞİ PROGRAMI ÖĞRETİM PROGRAMI 20.09.2016 AKT Zorunlu AKT eçmeli AKT Bölüm Dışı AKT Toplam 177 (73,8%) 52 (21,7%) 11 (4,6%) 240 [1]

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL (GÜZ) 2811001012012 Spor Bilimlerine Giriş 3 0 3 4 2811001032012 Spor Anatomisi ve Kinesiyolojisi

Detaylı

1. SINIF / 1. YARIYIL (GÜZ) 1. SINIF / 2. YARIYIL (BAHAR)

1. SINIF / 1. YARIYIL (GÜZ) 1. SINIF / 2. YARIYIL (BAHAR) PROGRAM: SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTA PROGRAMI MÜFREDAT YILI: 07-08 Kod Kod ODAI000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (06) 0 ODAI000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II () 0 SPBF0 ATLETİZM I (06)

Detaylı

3. YARIYIL (GÜZ) KODU DERSİN ADI

3. YARIYIL (GÜZ) KODU DERSİN ADI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Antrenörlük Eğitimi Bölümü Lisans Programı 2009-2010 Eğitim ve Öğretim Yılında Kayıt Yaptıranlar 1. YARIYIL (GÜZ) BSA-101 Beden Eğitimi ve Spor Bilimine

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ I.ÖĞRETİM

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ I.ÖĞRETİM DERS KODLARI VE ADLARI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ I.ÖĞRETİM I. YARIYIL BSÖ 101 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN TEMELLERİ 2 0 0 2 Z 4 BSÖ 103 GENEL CİMNASTİK 1 2 0 2 Z 4 BSÖ 105 İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESYOLOJİ

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 1. YARIYIL(Güz Dönemi) SBE 103 İnsan Anatomisi ve Kineziyoloji 4 0 4 Anatomik terimler ve kavramlar,

Detaylı

Spor Yöneticilği Bölümü Ders Programı

Spor Yöneticilği Bölümü Ders Programı 2014 Spor Yöneticilği Bölümü Ders Programı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLER VE AKTS KREDİLERİ I.YARIYIL SPY101 Hukukun Temel Kavramları* Zorunlu 3 0 3 4 SPY103 Yönetim

Detaylı

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEK OKULU Müdür: Doç. Dr. ġahin Ahmedov - sahmedov@neu.edu.tr Yüksek Lisans Programları Program Yürütücüsü Telefon e-mail Beden Eğitimi ve Spor Anabilim D. Doç. Dr. Cevdet Tınazcı

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRETİM PROGRAMI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRETİM PROGRAMI ADNAN MENDERE ÜNİVERİTEİ BEDEN EĞİTİMİ VE POR YÜKEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE POR ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRETİM PROGRAMI 20.09.2016 AKT Zorunlu AKT eçmeli AKT Bölüm Dışı AKT Toplam 166 (69,2%) 62 (25,8%) 12

Detaylı

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 1 BSA105 Hukuka Giriş Hukukun Dalları, Özel Hukuk (Medenî Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku), Kamu Hukuku (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku),

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KATALOG DERS TANIMLARI

SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KATALOG DERS TANIMLARI SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KATALOG DERS TANIMLARI ENG 131-132 Academic Englısh I-II (4-0-4) Bu ders üst-orta dil düzeyinde Genel İngilizce dersidir. Bu dersin sonunda öğrenciler metin okuma becerilerini geliştirirler,

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ AKADEMİK DÖNEMİ BAHAR DÖNEMİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ AKADEMİK DÖNEMİ BAHAR DÖNEMİ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2015 2016 AKADEMİK DÖNEMİ BAHAR DÖNEMİ DERSLİK ADI : KAPASİTESİ: SBR 492-01 TENİS SBA 216 01 PEDEGOJİSİ II SBA 216 01 PEDEGOJİSİ II SBA 216 01 PEDEGOJİSİ II REK 202 01 SBR 230 01 PLAJ

Detaylı

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI ZORUNLU DERSLER adı Teorik Pratik Kredi 1. Dönem SYÖ 501 Spor Tesisleri Planlaması ve İşletmeciliği 3 0 3 SYÖ

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Ritim Eğitimi ve Dans-I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı Ders Listesi KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS. Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı Ders Listesi KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS. Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 1. Yarıyıl Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı Ders Listesi AİT103 ATA. İLK. ve İNK.TAR.I Z 2 0 2 2 EBB147 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Z 3 0 3 4 İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I Z 2 2 3 3 SBE103 İNSAN ANA.VE

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği - 2014

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği - 2014 Beden Eğitimi ve Yüksekokulu Yöneticiliği - 2014 Genel Toplam Ortalama Yarıyıl Ders = [64 / 8 = 8] + 3 = 11 T = 114 U = 36 Toplam Saat = 150 Kredi = 240 ECTS = 240 1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ EĞİTİM PLANI Yıl 1 / Yarıyıl 1

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ EĞİTİM PLANI Yıl 1 / Yarıyıl 1 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ EĞİTİM PLANI Yıl 1 / Yarıyıl 1 in Türü 103 Antrenörlük Eğitimi ve İlkeleri 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 104 İnsan Anatomisi 3 0 0 3 3 3 Zorunlu 107 Spor Tarihi ve Olipizm 2 0 0 2 2 2

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU REKREASYON BÖLÜMÜ DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU REKREASYON BÖLÜMÜ DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU REKREASYON BÖLÜMÜ DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER I. YARIYIL REK 103 Doğal Yaşam Tanıtım ve Kültürü: Doğadaki canlı-cansız varlıkların tanıtımı. Bitki-hayvan

Detaylı

T.C. Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Ara Sınav Programı

T.C. Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Ara Sınav Programı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Sayfa: 1 / 4 ANT101 BSY101 BSY111A BSY111B BSY112A BSY112B BSY113A BSY113B BSY125 BSY127 BSY129 BSY131 BSY135 BSY137 BSY141 BSY143 BSY145 BSY147 Antrenörlük

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ 1. SINIF PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ 1. SINIF PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 08:15 09:00 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ 1. SINIF Türkçe I Yazılı Anlatım İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji 09:15 10:00 Genel Jimnastik Türkçe I Yazılı Anlatım İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji Genel

Detaylı

Antrenörlük Eğitimi - 2014 Genel Toplam Ortalama Yarıyıl Ders = [66 / 8 = 8,25] + 3 = 11 T = 106 U = 66 Toplam Saat = 172 Kredi = 240 ECTS = 240

Antrenörlük Eğitimi - 2014 Genel Toplam Ortalama Yarıyıl Ders = [66 / 8 = 8,25] + 3 = 11 T = 106 U = 66 Toplam Saat = 172 Kredi = 240 ECTS = 240 Eğitimi - 2014 Genel Toplam Ortalama Yarıyıl Ders = [66 / 8 = 8,25] + 3 = 11 T = 106 U = 66 Toplam Saat = 172 Kredi = 240 ECTS = 240 1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1. YARIYIL 2. YARIYIL

Detaylı

T.C. Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Dönem Sonu Sınavı Programı

T.C. Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Dönem Sonu Sınavı Programı Sayfa: 1 / 4 ANT101 BSY101 BSY111A BSY111B BSY112A BSY112B BSY113A BSY113B BSY125 BSY127 BSY129 BSY131 BSY135 BSY137 BSY141 BSY143 BSY145 BSY147 Antrenörlük Eğitimi ve İlkeleri Tarih: 13.01.2016 Saat:

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

Telefon : 210 21 96 Faks : 210 79 81

Telefon : 210 21 96 Faks : 210 79 81 Telefon : 210 21 96 Faks : 210 79 81 Büyük Spor Salonu : 210 21 98 Baraka Spor Salonu : 210 21 94 Spor Merkezi : 210 78 50 Havuz Müdürlüğü : 210 27 36 Tenis Kortları : 210 21 93 Internet Adresi E-posta

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği - 2014

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği - 2014 Yüksekokulu Öğretmenliği - 2014 Genel Toplam Ortalama Yarıyıl Ders = [62 / 8 = 7,75] + 3 = 11 T = 116 U = 70 Toplam Saat = 186 Kredi = 240 ECTS = 240 1. YARIYIL 2. YARIYIL 1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERS ĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETĠCĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERS ĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETĠCĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYILI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERS ĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETĠCĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ Türk Dili I (2-0-2) Akts: 2 Dilin tanımı ve önemi, Kültür-dil ilişkileri

Detaylı

Spor Bilimleri Programı Ders Listesi KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS. Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 13 7 16 22

Spor Bilimleri Programı Ders Listesi KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS. Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 13 7 16 22 1. Yarıyıl Spor Bilimleri Programı Ders Listesi İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I Z 2 2 3 3 MAT103 TEMEL MATEMATİK I Z 2 0 2 3 SBA103 YÜZME TEMEL EĞİTİMİ Z 1 3 2 4 SBA105 SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ Z 2 0 2 3 SBA109

Detaylı

12.09.2013 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI

12.09.2013 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI 12.09.2013 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI Eğitim Komisyonu Tarihi: 12.09.2013 Eğitim Komisyon Karar No: 432 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu nun Sosyoloji Bölümü lisans programında yapılacak güncellemeler

Detaylı

BİRİNCİ YIL =============

BİRİNCİ YIL ============= ************************************************** *** 521 - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRT. *** ************************************************** BİRİNCİ YIL = AİT103 075 305103 ATA. İLK. VE İNK.TAR.I 2

Detaylı

SBR 151-01 Yoga. C.Koca Arıtan. Y.B. Aerobik Salonu. SBE 235-02 Hentbol. A.Özgün. E.B. Spor Salonu 1

SBR 151-01 Yoga. C.Koca Arıtan. Y.B. Aerobik Salonu. SBE 235-02 Hentbol. A.Özgün. E.B. Spor Salonu 1 2015-2016 AKADEMİK DÖNEMİ GÜZ SÖMESTİRİ PAZARTESİ GÜNÜ DERS PROGRAMI SBR 151-01 Yoga C.Koca Arıtan lik SBR 253-01 Step-Aerobik I SBE 235-02 Hentbol A.Özgün lik E.B. Spor Salonu 1 SBR 317-01 Rekreasyon

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE REKREASYON YEREL PROGRAM YÖNETİMLERDE VE REKREASYON

YEREL YÖNETİMLERDE REKREASYON YEREL PROGRAM YÖNETİMLERDE VE REKREASYON YEREL YÖNETİMLERDE REKREASYON YEREL PROGRAM YÖNETİMLERDE VE REKREASYON PROGRAM HİZMETLERİ VE HİZMETLERİ Yrd.Doç.Dr.Ümit KESİM Marmara Üniversitesi BESYO Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Ümit KESİM TMOK ve SBD

Detaylı

A k d e n i z Ü n i v e r s i t e s i 30 Mart 2015 Pazartesi 1834

A k d e n i z Ü n i v e r s i t e s i 30 Mart 2015 Pazartesi 1834 A k d e n i z Ü n i v e r s i t e s i 30 Mart 2015 Pazartesi 1834 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2015 Müfredatı i. D ö n e m 27978 ENF198 Temel Bilgisayar

Detaylı

D: YENİ TESİS DERSLİK S: BESYO SINIF

D: YENİ TESİS DERSLİK S: BESYO SINIF SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK PROGRAMI 1. SINIF 2. YARIYIL (BAHAR) DERS PROGRAMI ÖGÖİ SATRANÇ (BİLGİSAYAR LAB.) ÖGÖİ SATRANÇ II (UYGULAMA) (BİLGİSAYAR MASA TENİSİ II (UYGULAMA) (MAVİ SALON) MASA TENİSİ

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

SPOR YÖNETİCİLİĞİ-İKİNCİ ÖĞRETİM EĞİTİM PLANI Yıl 1 / Yarıyıl 1

SPOR YÖNETİCİLİĞİ-İKİNCİ ÖĞRETİM EĞİTİM PLANI Yıl 1 / Yarıyıl 1 SPOR YÖNETİCİLİĞİ-İKİNCİ ÖĞRETİM EĞİTİM PLANI Yıl 1 / Yarıyıl 1 in Adı in Türü 105 Spor Bilimlerine Giriş 3 0 0 3 3 4 Zorunlu 109 Yönetim Bilimine Giriş 3 0 0 3 3 4 Zorunlu 113 Genel Cimnastik 1 1 0 2

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU SPOR BİLİMLERİ VE ANTRENÖRLÜK PROGRAMI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU SPOR BİLİMLERİ VE ANTRENÖRLÜK PROGRAMI 1. YARIYIL(Güz Dönemi) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU SPOR BİLİMLERİ VE ANTRENÖRLÜK PROGRAMI SBA 101 Bilgisayar 1 2 2 Bir bilgisayar sistemini oluşturan donanım ve yazılımların

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLNLRI, KTS VE KREDİLERİ DK KTS 8010121 tatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi -I GK BSE101 Basketbol BSE103 Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri BSE105 Eğitim Bilimine

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ATLETİZM Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI 1. YIL Yarıyıl 1 TUR 101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2 2 ING 101 İngilizce I Zorunlu 3 0 3 3 BSÖ 101 Beden Eğitimi Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 3 5 BSÖ 105 İnsan

Detaylı

Course Content for Freshmen

Course Content for Freshmen Course Content for Freshmen Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş (AKTS 4) 3 saat Bilgi ve belge yönetiminin temel kavramlarının yer aldığı dersin temel konu başlıkları; bilgi nedir, bilgi

Detaylı

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması Bu derste öğrencinin; birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini belirleyen

Detaylı

Buenos Aires 2018 Gençlik Olimpiyat Oyunları (YOG) Bilgi Notu

Buenos Aires 2018 Gençlik Olimpiyat Oyunları (YOG) Bilgi Notu Buenos Aires 2018 Gençlik Olimpiyat Oyunları (YOG) Bilgi Notu Organizasyon 6-18 Ekim 2018 tarihleri arasında aşağıda yer alan 33 spor dalında Arjantin in Buenos Aires kentinin ev sahipliğinde düzenlenecektir.

Detaylı

insanlar sana bakıyorlar... gözlerini dikip sana bakıyorlar.. işaret edip senin farklı olduğunu hissettiriyorlar... BU MUHTEŞEM BİR ŞEY...

insanlar sana bakıyorlar... gözlerini dikip sana bakıyorlar.. işaret edip senin farklı olduğunu hissettiriyorlar... BU MUHTEŞEM BİR ŞEY... ÖZEL OLİMPİYATLAR insanlar sana bakıyorlar... gözlerini dikip sana bakıyorlar.. işaret edip senin farklı olduğunu hissettiriyorlar... BU MUHTEŞEM BİR ŞEY... KURULUŞ 1968 de Eunice Kennedy Shriver tarafından

Detaylı

KURULUŞ. 1968 de Eunice Kennedy Shriver tarafından kurulmuştur. 1988 de Uluslar arası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınmıştır.

KURULUŞ. 1968 de Eunice Kennedy Shriver tarafından kurulmuştur. 1988 de Uluslar arası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınmıştır. KURULUŞ 1968 de Eunice Kennedy Shriver tarafından kurulmuştur. 1988 de Uluslar arası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınmıştır. Türkiye Özel Olimpiyatlar 1982 de Prof. Dr. Hıfzı Özcan ve Sakıp Sabancı

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı MASA TENİSİ Öğretim Dili Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm ÇOCUKLARDA GELİŞİM ÖZELLİKLERİ, HAREKET EĞİTİMİ VE ÇOCUK ANTRENMANLARI

İçindekiler. Birinci Bölüm ÇOCUKLARDA GELİŞİM ÖZELLİKLERİ, HAREKET EĞİTİMİ VE ÇOCUK ANTRENMANLARI Birinci Bölüm ÇOCUKLARDA GELİŞİM ÖZELLİKLERİ, HAREKET EĞİTİMİ VE ÇOCUK ANTRENMANLARI 1.1. Çocuklukta Fiziksel, Bilişsel, Duyuşsal ve Psiko-Motor Gelişim Dönemleri... 1 1.2. Hareket Kavramı ve Beceri İlişkisi...

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Selçuk Kaymakamlığı Atatürk İlkokulu Müdürlüğü Beden Eğitimi ve Spor (Yeni Müfredat) Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Selçuk Kaymakamlığı Atatürk İlkokulu Müdürlüğü Beden Eğitimi ve Spor (Yeni Müfredat) Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Selçuk Kaymakamlığı Atatürk İlkokulu Müdürlüğü Beden Eğitimi ve Spor (Yeni Müfredat) Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : Osman Aras Günaydın Uzun Dönemli Amaç : Hareket

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ YÜKSEK LİSANS ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLERİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ YÜKSEK LİSANS ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLERİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİNE GİRİŞ EĞİTİMSEL YAKLAŞIMLAR GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Z 2 0 2 6 ÇOCUĞU TANIMA

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ GÜZ SÖMESTİRİ PAZARTESİ GÜNÜ DERS PROGRAMI SBR

2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ GÜZ SÖMESTİRİ PAZARTESİ GÜNÜ DERS PROGRAMI SBR 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ GÜZ SÖMESTİRİ PAZARTESİ GÜNÜ DERS PROGRAMI Teorik F.Altay F.Altay F.Altay C.Koca Arıtan C.Koca Arıtan C.Koca Arıtan Öğr-1 Y.B. Atletizm Salonu Y.B. Atletizm Salonu Y.B. Atletizm

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTA OKULU 5.SINIFLAR BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTA OKULU 5.SINIFLAR BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI - Kasım 0 0-08 Kasım 0 EKİM-KASIM 0 Ekim-0 Kasım 0 - Ekim 0 07- Ekim Ekim 0 0 Eylül Ekim 0 EYLÜL -7 Eylül 0 6-0 Eylül 0 ve ve ve ve ve A.. Sportif B.. Düzenli B.. Atatürk ve A.. Sportif A.. Sportif B..

Detaylı

Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları Disiplinler ve Maksimum Ülke Kotaları

Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları Disiplinler ve Maksimum Ülke Kotaları Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları Disiplinler ve Maksimum Ülke Kotaları *Takım Sporlarıyla İlgili Önemli Not Buenos Aires 2018 YOG programında yer alan takım sporlarının Futbol, Hokey, Plaj

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI PAZARTESİ Spor Bilim Fiziksel Uygunluk -l Basketbol İstatistik Lab. Yönetim Bilim. Spor Psikolojisi Kond. Salonu Yüzme BES teo-uyg.

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı BADMİNTON Öğretim Dili Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DERSLER YDB1113 Yabancı Dil 1 İngilizce I dersinde başlıca hedef, öğrenenlerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Yaşam Boyu Spor Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( ) Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı TENİS Öğretim Dili Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( )

Detaylı

I. YARIYIL II. YARIYIL

I. YARIYIL II. YARIYIL I. YARIYIL İşletme Yönetimi (3 0) 3 İşletme yönetimi ve organizasyon alanında bilgi üretimi ve bilimsel düşünce ile ilgili yaklaşımların açıklanması. Ayrıca öneli, kavram, yaklaşım, teori ve uygulamaları

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TRAFİK VE İLK YARDIM Ders No : 0310400206 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

16.11.2015 PAZARTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015/2016 GÜZ YARIYILI VİZE PROGRAMI GÜN DERSİN ADI SINIF ÖĞR BÖLÜM ÖĞR. ELEMANI SAAT DERSLİK

16.11.2015 PAZARTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015/2016 GÜZ YARIYILI VİZE PROGRAMI GÜN DERSİN ADI SINIF ÖĞR BÖLÜM ÖĞR. ELEMANI SAAT DERSLİK BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015/2016 GÜZ YARIYILI VİZE PROGRAMI TARİH GÜN DERSİN ADI SINIF ÖĞR BÖLÜM ÖĞR. ELEMANI SAAT DERSLİK 16.11.2015 PAZARTESİ ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 3 I BESÖ Doç.Dr. GÜLTEN

Detaylı

ÖNEMLİ NOTLAR. İNG 111/112/211/212 dersleri gün ve saati için YDYO ile görüşülecek

ÖNEMLİ NOTLAR. İNG 111/112/211/212 dersleri gün ve saati için YDYO ile görüşülecek 2015-2016 AKADEMİK DÖNEMİ GÜZ SÖMESTİRİ PAZARTESİ GÜNÜ DERS PROGRAMI REK 107-01 Yoga C.Koca Arıtan REK 203-01 Step-Aerobik I Z.Dursun REK 313-01 Rekreasyon Yönetimi ve Organizasyon B.Çelenk Cumartesi günleri,

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2.YARIYIL Seçmeli I BSO110 Yüzme I 1 4 3 5 BSO112 Badminton I 1 4 3 5 BSO114 Sportif Ritmik Jimnastik I 1 4 3 5 BSO116 Güreş I 1 4 3 5 BSO118 Kayak I 1 4 3 5 BSO120

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

2 1 spor bilimlerinin tarihçesini incelemek. Temel Bilgisayar donanım ve yazılımlarını öğrenilmesi ve 2 1 TEMEL BİLGİSAYAR

2 1 spor bilimlerinin tarihçesini incelemek. Temel Bilgisayar donanım ve yazılımlarını öğrenilmesi ve 2 1 TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KODU DERS AD KREDİ DÖNEM DERSİN İÇERİĞİ ATA121 ATA.İLK.İNK.TAR.1 2 1 Atatürk devrim ve ilkelerini öğrenmek BES103 SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ 2 1 spor bilimlerinin tarihçesini

Detaylı

2.YIL/ 2.yarıyıl Bahar

2.YIL/ 2.yarıyıl Bahar SPORCU SAĞLIĞI VE FĠZYOTERAPĠ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Sporcu Sağlığı ve Fizyoterapi FTR 232 2.YIL/ 2.yarıyıl Bahar (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 4 Önkoşullar Yok Dersin

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 0020050007 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ Ders No : 0310340065 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

SPOR FUTBOL (8-9 yaş) KURS PROGRAMI

SPOR FUTBOL (8-9 yaş) KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SPOR FUTBOL (8-9 yaş) KURS PROGRAMI Ankara, 2017 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 2 PROGRAMIN DAYANAĞI... 2 PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI... 2 EĞİTİMCİLERİN

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ BAHAR SÖMESTİRİ PAZARTESİ GÜNÜ DERS PROGRAMI

2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ BAHAR SÖMESTİRİ PAZARTESİ GÜNÜ DERS PROGRAMI Teorik E.B. Spor Salonu E.B. Spor Salonu E.B. Spor Salonu Öğr-1 Aerobik Salonu Aerobik Salonu Aerobik Salonu SBR 278-01 Özel Gruplarda Rekreasyon SBR 278-01 Özel Gruplarda Rekreasyon Teorik F. Esatbeyoğlu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER

EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER İÇİNDEKİLER 1. Bölüm ÖZEL EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER Giriş... 3 Türkiye de Özel Eğitim Gerektiren Bireylerle İlgili Sayısal Bilgiler...10 Özel Eğitimde İlkeler...11 Türkiye

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

BİRKAN KARADERİ. 11 Ağustos 2008-31 Ekim 2008 TUZLA PİYADE OKULU T.C K.K.K ASTEĞMEN ADAYI TEMEL KURSU, PİYADE ASTEĞMEN.

BİRKAN KARADERİ. 11 Ağustos 2008-31 Ekim 2008 TUZLA PİYADE OKULU T.C K.K.K ASTEĞMEN ADAYI TEMEL KURSU, PİYADE ASTEĞMEN. BİRKAN KARADERİ ADRES: 1. Sokak No:23 Taşkınköy / Lefkoşa İLETİŞİM NUMARALARI: (cep) 05338607457 (ev) 03922255221 (email) oneblood06@hotmail.com birkankaraderi@gau.edu.tr KIŞİSEL BİLGİLER: Yaş: 28 Cinsiyet:

Detaylı