MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ VE RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ VE RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ"

Transkript

1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ VE RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ 2012 YILI ÖZEL YETENEK SINAVLARI KILAVUZU Temmuz 2012 TRABZON 1

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER Başvuru Şartları Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Başvuru Süreci Özel Yetenek Sınavlarının Yapılışı, Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması Sınavların Yürütülüşü Kesin Kayıt İşlemleri 6 2. MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI Sınav İçeriği, Tarihi, Yeri ve Saatleri Sınavların Yürütülüşü Sınavların Değerlendirilmesi RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI Sınavın İçeriği, Tarihi, Yeri ve Saatleri Sınav Araç ve Gereçleri Sınavların Yürütülüşü Sınavların Değerlendirilmesi FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ TANITIM Genel Bilgiler Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı Fatih Eğitim Fakültesi İletişim Bilgileri 22 2

3 1. GENEL BİLGİLER Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği ve Resim-İş Öğretmenliği Lisans programlarına aşağıdaki tabloda (Tablo 1) belirtilen kontenjanlar, başvuru şartları ve sınav tarihlerine göre Eğitim-Öğretim yılı için özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır. Bu kılavuz sınavların yapılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların duyurulması ile ilgili işlemlerin yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsar. Özel Yetenek Sınavına girebilmek için adayların ön kayıt işlemleri Trabzon İli Akçaabat İlçesi Söğütlü beldesindeki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fatih Yerleşkesinde bulunan Fatih Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosunda, Temmuz 2012 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. Fatih Eğitim Fakültesi Özel Yetenek Sınavları Fatih Yerleşkesindeki Fatih Eğitim Fakültesi nde (Söğütlü de) yürütülecektir. Bütün adaylar sınava girmeden önce bu kuralları okumuş olmakla yükümlüdürler. Tablo 1. Öğrenci Alınacak Programlar, Kontenjanları, Başvuru ve Sınav Tarihleri. Öğrenci Alınacak Lisans Programları Öğrenci Kontenjanı* Başvuru Tarihleri Sınav Tarihleri Müzik Öğretmenliği Resim-İş Öğretmenliği * 2012 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda kontenjanlarla ilgili bir değişiklik yapılması halinde, yeni kılavuzdaki bilgiler esas alınacaktır Başvuru Şartları 1) T.C. vatandaş olmak 2) 2012 yılında yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puan türlerinin en az birinden veya üzeri puan almak Adaylar, başvurularını bizzat kendileri yapacak, ilan edilen süre dışında, posta veya eksik belge ile başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir. Özel Yetenek Sınavına girebilmek için adayların ön kayıt işlemleri Trabzon İli Akçaabat İlçesi Söğütlü beldesindeki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fatih Yerleşkesinde bulunan Fatih Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosunda, Temmuz 2012 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde yapılacaktır Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Başvuru Süreci Adayların başvuru yapabilmesi için gerekli belgeler aşağıda sıralanmıştır. a) Başvuru Dilekçesi b) 2012 YGS Sonuç Belgesinin aslı veya tasdikli fotokopisi c) Nüfus cüzdanı örneği (Tasdikli) 3

4 d) Diploma, Mezuniyet Belgesi ve Öğrenim Durumu Belgelerinden birinin aslı veya tasdikli fotokopisi e) 4.5x6 cm ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet renkli fotoğraf Ön kaydını yaptıran adaylara, mühürlenerek onaylanmış 2012 yılı Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi verilir. Adayların Özel Yetenek Sınavı başvuru formunda belirttikleri bilgileri tarihinde KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi nin internet sayfasında (http://www.fatih.ktu.edu.tr/) yayınlanacaktır. Adayların bu bilgileri kontrol ederek, eğer bu bilgilerinde herhangi bir hata varsa 30 Temmuz 2012 tarihinde bir dilekçe ile KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığı na başvurmaları gerekmektedir. Adayların başvuru bilgi ve belgelerinde gerçeği yansıtmayan herhangi bir durum belirlendiğinde, aday sınavı kazanmış olsa dahi, sınavı iptal edilerek hakkında kanunî işlem yapılması yoluna gidilecektir. Adaylar, durumlarını kendileri takip etmek zorundadırlar. Sınav sonuçları adaylara yazılı olarak gönderilmeyecek ve telefonla bilgi verilmeyecektir. Sınavın bütününün uygulanmasında olduğu gibi kılavuzda yer almayan konularda da Fatih Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu yetkilidir Özel Yetenek Sınavlarının Yapılışı, Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması Özel Yetenek Sınavları ve Değerlendirmeleri 2012 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu gereği, Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre; Fakülte Yönetim Kurulunca görevlendirilecek komisyonlar ve diğer elemanlarca yapılır ve Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığınca yürütülür ÖSYS Kılavuzunun ilgili bölümünde verilen formüllere göre adayların aldıkları Özel Yetenek Sınavı Puanlarının (ÖYSP) toplamının aday sayısına bölünmesiyle sınavın ortalaması, sınavın standart sapması (SS) ve Özel Yetenek Sınavı Puanı Standart Puanı (ÖYSP-SP) hesaplanır. Bu hesaplama yapıldıktan sonra aynı kılavuzun ilgili bölümünde verilen formüllere göre adayların Yerleştirme Puanları (YP) hesaplanır. Bütün programlarda Özel Yetenek Sınavına girecek adayların puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formüller kullanılacaktır. Standart Sapma: ÖYSP lerinin Karelerinin Toplamı ÖYSP leri Toplamının Karesi Standart Sapma = Aday Sayısı Aday Sayısı - 1 4

5 ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP): ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra her aday için ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül kullanılacaktır. Adayın ÖYSP Puanı ÖYSP Puan Dağılımının Ortalaması ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) = 10 x ÖYSP Puan Dağılımının Standart Sapması + 50 Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10 dur. Yerleştirmeye esas olacak olan puan Yerleştirme Puanı (YP), 2012 ÖSYS Yükseköğretim Puanları ve Kontenjanları Kılavuzunda verilecek formüllere göre hesaplanacaktır ÖSYS Kılavuzunun ilgili bölümünde belirtildiği üzere 2011-ÖSYS de, YGS puanı veya Özel Yetenek Sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların Ortaöğretim Başarı Puanları (OBP) ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural Açık öğretimin kontenjanlı programları için de uygulanacaktır. Sınavsız Geçiş ile meslek yüksekokulları veya Açık öğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına 2011-ÖSYS de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. Adaylar yerleştirme puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. Hesaplanan YP ler Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığınca ilan edilir ve ilan edilen listeler Rektörlük Makamına arz edilir. Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığınca ilan edilen Özel Yetenek Sınav Puanlarına (ÖYSP) yapılacak itirazlar bir dilekçe ile Özel Yetenek Sınav Puanlarının ilan edildiği gün saat a kadar KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığı na yapılır ve Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilir Sınavların Yürütülüşü Başvuruları kabul edilen adaylar, sınava girebilmeleri için yanlarında ön kayıt sırasında kendilerine verilen fotoğraflı ve onaylı 2012 Özel Yetenek Sınavına Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Özel Kimlik (Nüfus 5

6 Cüzdanı, Öğrenci Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport vb gibi adayın soğuk damgalı fotoğrafının bulunduğu belgeler, resmi özel kimlik belgesi olarak kabul edilir) bulundurmak zorundadırlar. 1) Resmi özel kimlik kartı olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır. 2) Sınava zamanında girmeyen/giremeyen aday, bu sınavla ilgili bir hak ve talepte bulunamaz Kesin Kayıt İşlemleri Kesin kayıt işlemleri 2012 ÖSYS Yükseköğretim Puanları ve Kontenjanları Kılavuzunun ilgili bölümünde belirlenen esaslara göre; Eylül 2012 tarihleri arasında ve bizzat öğrenci tarafından verilecek belgeler ile KTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılır. Asil listeden kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında kesin kayıt yaptırmadıkları takdirde kayıt haklarını kaybederler. Kesin kayıtlar sonucunda boş kalan kontenjanlar 10 Eylül 2012 Pazartesi günü KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi nin internet sayfasında (http://www.fatih.ktu.edu.tr/) ilan edilerek, 12 Eylül 2012 Çarşamba günü saatleri arasında yedekler listesinden Yerleştirme Puanı sırasına göre İSİM ÇAĞIRMA YÖNTEMİYLE yapılır. Her bir yedek adayın ismi okunduktan sonra ismi okunan adaylar için iki dakika beklenilecektir. Adayların bu süre içerisinde hazır bulunmadığı anlaşılınca sıradaki diğer adayın ismi okunacaktır. Yedek listeden aday kayıtlarına kontenjanlar doluncaya kadar devam edilir. Ancak, yedek listeden aday kayıtları 12 Eylül 2012 Çarşamba günü saat a kadar kontenjanlar dolmasa da sonlandırılır. Kılavuzun geri kalan bölümlerinde Müzik Öğretmenliği ve Resim-İş Öğretmenliği (Birinci ve İkinci Öğretim) Lisans programlarının Özel Yetenek Sınavlarının yürütülüşü ve değerlendirilmelerine yönelik ölçütler her bir program için ayrı ayrı açıklanmıştır. 6

7 2. MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI 2.1. Sınav İçeriği, Tarihi, Yeri ve Saatleri Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Özel Yetenek Sınavı üç aşamada yapılacaktır. Bunlar; 1. Birinci Aşama (Dikte) Sınavı 2. İkinci aşama (Müziksel İşitme-Yineleme) Sınavı 3. Üçüncü Aşama (Solfej Okuma, Müziksel Söyleme ve Müziksel Çalma) Sınavı dır. Birinci ve İkinci Aşama Sınavlarında adaylar sadece müziksel işitme-yineleme sorularıyla ön elemeye tabii tutulurken, Üçüncü Aşama Sınavı nda ise adaylardan solfej okuma, müziksel söyleme ve müziksel çalma becerilerini sergilemeleri istenecektir. Sınavlar Fatih Eğitim Fakültesi Mahmut Goloğlu Oditoryumu ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü dersliklerinde yürütülecektir. Birinci Aşama Sınavı 30 Temmuz 2012 Pazartesi günü saat da yapılacağı için bütün adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. İkinci Aşama Sınavının tarih ve saati Birinci Aşama Sınavı sonuçlarıyla; Üçüncü Aşama Sınavının tarih ve saati ise İkinci Aşama Sınavı sonuçları ile birlikte ilan edilecektir Birinci Aşama (Dikte) Sınavı Adayların toplu olarak katılımıyla gerçekleştirilecek olan Birinci Aşama Sınavı nda adaylar sadece dikte sorularıyla ön elemeye tabii tutulacaklardır. Sınavda, sınav komisyonu tarafından önceden hazırlanmış tek diyezli ve tek bemollü tonlara kadar olan biri dört diğeri sekiz ölçülük iki melodi, piyano ile seslendirilecek ve adaylardan kâğıda dikte etmeleri istenecektir. Dikte sınavı kâğıtları sınav değerlendirme komisyonu tarafından sınavdan hemen sonra değerlendirilecek ve sonuçlar aynı gün adaylara duyurulacaktır. Bu aşamada yapılan değerlendirme sonunda, programa alınmak üzere ilân edilen öğrenci kontenjanının (50) üç katı kadar aday, puan sıralamasına göre İkinci Aşama Sınavı na alınır. Ancak; sıralamada eşit puanlı adayların sıralamasında YGS puanı yüksek olana; eşit puanlı adaylardan YGS puanları da eşit olanların kendi aralarında sıralanmasında Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) göre büyükten küçüğe doğru; eşit puanlı adaylardan YGS puanları ve OBP lerinin her ikisinin de eşit olması halinde alandan gelen adaya öncelik tanınacaktır. Adayın Dikte Sınavında almış olduğu puanının % 30 u, adayın İkinci Aşama (Müziksel İşitme-Yineleme) Sınavı puanının hesaplanmasında kullanılır. Dikte sınavında, sınav kâğıdı üzerinde sınav sorusu haricinde konuyla ilgisi olmayan her türlü yazı, rakam, işaret ya da çizim sınav kâğıtlarını geçersiz kılar. 7

8 İkinci Aşama Sınavı (Müziksel İşitme ve Yineleme) İkinci aşama sınavında adaylar bireysel olarak sınava alınacaklar ve sınavları sözlü-uygulamalı olarak yapılacaktır. Bu sınavda adaylarda aşağıdaki yeterlilikler ölçülüp değerlendirilecektir: 1) İki Ses İşitme: 4 adet iki ses. 2) Üç Ses İşitme: 4 adet üç ses (majör, minör, eksik, makamsal akorlar). 3) Dört Ses İşitme: 2 adet dört ses (yedili akorlar) 4) Ritim İşitme: İkişer motiften (4 göze) oluşan iki (2) ritim cümlesi. 5) Ezgi İşitme: İkişer motiften (4 göze) oluşan tonal ve makamsal iki (2) ezgi. Adayın Dikte Sınavında almış olduğu puanının % 30 uyla birlikte, İkinci Aşama (Müziksel İşitme-Yineleme) Sınavı puanının hesaplanmasında ölçülecek yeterlikler ve puanları aşağıda Tablo 2 de verilmiştir Tablo 2. İkinci Aşama (Müziksel İşitme-Yineleme) Sınavı nda ölçülecek yeterlilikler ve puanları. Dikte İki Ses İşitme Üç Ses İşitme Dört Ses İşitme Ritim İşitme Ezgi İşitme Toplam Puan 30 4x2=8 4x3=12 2x5=10 8x2=16 8x3= Bu aşamada yapılan eleme sonunda, programa alınmak üzere ilân edilen öğrenci kontenjanının (50) iki katı kadar aday, puan sıralamasına göre Üçüncü Aşama Sınavı na alınır. Ancak; sıralamada eşit puanlı adayların sıralamasında YGS puanı yüksek olana; eşit puanlı adaylardan YGS puanları da eşit olanların kendi aralarında sıralanmasında Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) göre büyükten küçüğe doğru; eşit puanlı adaylardan YGS puanları ve OBP lerinin her ikisinin de eşit olması halinde alandan gelen adaya öncelik tanınacaktır. Adayın İkinci Aşama Sınavı nda almış olduğu Müziksel İşitme-Yineleme puanının % 30 u Müzik Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavı Puanının hesaplanmasında kullanılır Üçüncü Aşama Sınavı (Solfej Okuma, Müziksel Söyleme ve Müziksel Çalma) Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Özel Yetenek İkinci Aşama Sınavı, bireysel ve sözlü-uygulamalı olarak yapılır. Sınavdan önce adayın ön şart özelliklerine bakılır, sonra müzikal özellikleri (Solfej Okuma, Müziksel Söyleme ve Müziksel Çalma) değerlendirilir. A. Ön Şart Özellikler 1) Ses Özelliği: Adayın, sürekli veya kalıcı bir ses bozukluğu veya kısıklığı bulunmamalıdır. 2) Konuşma Özelliği: Adayın Müzik Öğretmenliği Programı nda sağlıklı öğrenim görmesini ve müzik öğretmeni olarak yetişmesini engelleyici konuşma kusurları (anlamlı derecede kekemelik, pepelik vb.) bulunmamalıdır. 8

9 3) Bedensel Özellikler: Adayda sağırlık veya ağır işitme özelliği, bölümde öğretimi yapılan çalgıları çalmayı, müzik öğretmeni olarak yetişmeyi engelleyici bedensel sakatlık, eksiklik ve kusurlar (ellerde parmak eksikliği, aşırı derecede topallık, çolaklık, kamburluk vb.) bulunmamalıdır. Adayın ön şart özelliklerinin değerlendirilmesinde adayın ses ve konuşma özellikleri ile bedensel özellikleri yönünden durumu dikkatle gözlenir ve incelenir. Bunun için adaydan belli davranışlarda bulunması, belli hareketleri yapması veya yinelemesi istenir. Ön Şart Özellikler başlığı altında belirtilmiş olan istenmedik özelliklerden bazılarına sahip olduğu saptanan veya böyle bir izlenim uyandıran adayların durumu; Değerlendirme aşamasından önce Sınav Komisyonu tarafından topluca gözden geçirilerek karara bağlanır. Bunun için adaylardan, gerektiğinde gözlemden geçirilmek üzere, Müzik Yetenek Üçüncü Aşama Sınavı'nın bitimine kadar sınav yerinde hazır bulunmaları istenir. Ön şart özellikler bakımından yeterli olmayan adaylar Müzik Öğretmenliği Lisans Programı na alınmazlar. Kesin kayıt hakkı kazanıp Fakülteye kaydını yaptırmış olsalar bile, Ön Şart Özellikler başlığı altında yer alan istenmeyen özelliklerden birine sahip olduğu hâlde bunu çeşitli yollarla gizleyerek belirlenmesini engelleyen adayların kayıtları, durum anlaşılır anlaşılmaz yetkililer tarafından hazırlanacak bir tutanakla silinir. B. Müzikal Özellikler Üçüncü Aşama Sınavı nda adaylardan; Solfej Okuma Müziksel Söyleme ve Müziksel Çalma becerilerini sergilemeleri istenir. 1) Solfej Okuma Bu sınavda adayın temel nota ve ritim bilgisine dayalı doğru ve temiz solfej okuma becerisi ölçülecektir. Sınavda adaya verilecek olan solfej parçası aday tarafından okunacaktır. Sınavda adayın kendisine verilen solfeji okuması esnasında notaları, ses aralıklarını, ses yüksekliklerini ve ritim kalıplarını okuma derecesindeki doğruluk 100 üzerinden değerlendirilerek puanlanacaktır. 2) Müziksel Söyleme Sınavı Bu sınavda adayın, ses özellikleri ile belirlenen parçalar çerçevesinde, sesini kullanmaya ilişkin becerileri ölçülür. Müziksel söyleme sınavında tüm adaylar ilk olarak İstiklal Marşı nı doğru ve temiz bir sesle ve anlaşılır bir Türkçe ile söyleyeceklerdir. Sınav için hazırlanacak ikinci eser (parça) sözleri Türkçe olmak kaydı ile adaylar tarafından seçilecektir. Bu sınavda Müziksel Söyleme becerileri ölçülürken, adayların; 1) Sağlıklı sese sahip olma, 2) Sesin tınısı, gürlüğü ve genişliği, 3) Doğru ve temiz söyleme, 4) Konuşmada anlaşılırlık ve 9

10 5) Müziksel duyarlılık, gibi özellikleri dikkate alınacaktır. Bu ölçütler toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. 3) Müziksel Çalma Sınavı Müziksel Çalma sınavı iki aşamada (Çalma ve Deşifre) gerçekleştirilecektir. Çalma sınavında adaylar kendilerinin hazırlamış olduğu bir parçayı kendi çalgılarıyla seslendireceklerdir. Deşifre sınavında adaylardan sınav komisyonu tarafından önceden belirlenen parçalardan birisini rastgele seçmeleri ve kendi çalgılarıyla deşifre etmeleri istenecektir. Adaylar sınavda çalacakları piyano, kontrbas vb. taşınması zor olanların dışındaki çalgılarını beraberlerinde getireceklerdir. Bir aday, sınavda yalnız bir çalgıyı kullanabilecektir. Adaylar seslendirecekleri çalgıyı sınava girerken hazır biçimde getirmeleri (akort, ayarlama vb ) gerekmektedir. Vurmalı ve programlanabilir sazlarla sınava girilemeyecektir. Adayların bu sınavda Müziksel Çalmaya yönelik özellikleri ve çalma becerileri ölçülürken doğru ve temiz çalma, teknik düzey, müziksel yorum ve eserin düzeyi gibi ölçütler alınacaktır. Bu ölçütler toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir Sınavların Yürütülüşü Bütün adayları toplu olarak katılımıyla gerçekleştirilecek olan Birinci Aşama (Dikte) Sınavı 30 Temmuz 2012 tarihinde yapılacak ve sınava saat da başlayacaktır. Bu nedenle, bütün adayların 30 Temmuz 2012 Pazartesi günü saat da sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. İkinci aşama sınavında bütün adaylar önceden ilan edilen sınav saati ve yerinde hazır bulunacak, görevliler eşliğinde sınav salonuna, ilan edilen listeye göre sırayla alınacaklardır. Adaylar sadece kendileri için ilan edilen günlerde sınava girebileceklerdir. Sınav binasının önünde bulunan son adayın sınava alınmasından sonra sınava girme hakkı elde etmiş fakat sırasında sınava girememiş adayların isimleri bir kez daha yüksek sesle sınav binasının önünde yüksek sesle okunacaktır. Sınava girecek bir adayın mevcut olmadığı anlaşılınca, bir tutanakla ikinci aşama sınavı bitirilecektir. Sınavın bitiminden sonra gelen adaylar, mazeretleri ne olursa olsun, sınava alınmazlar. Üçüncü Aşama Sınavı da bu sınava giriş hakkı elde eden son adayın sınava girmesi ile sona erer. Sınavın bitiminden sonra gelen adaylar, mazeretleri ne olursa olsun, sınava alınmayacaklardır. Adayların Birinci ve İkinci Aşama Sınavlarına herhangi bir çalgı aleti getirmelerine gerek yoktur. Ancak, adaylar Üçüncü Aşama Sınavı na kendi notalarıyla ve çalgı aletleriyle gireceklerdir. Sınav sırasında, görevliler dâhil, salonda sigara, puro içilmesi; cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları ve ses ve görüntü kaydedici cihazlar ile sınava girilmesi yasaktır. Sınav süresince sınav salonlarına adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacaktır. Müzik Öğretmenliği Lisans programının sınavlarının görüntüleri, sınav salonlarından uygun ortamlara isteklilerin izleyebilmesi için yansıtılacaktır. 10

11 2.3. Sınavların Değerlendirilmesi Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Özel Yetenek Sınavı İkinci Aşama Sınavı sonunda yapılan değerlendirmede ön şart özellikleri bakımından yetersiz olduğu saptanmış olan adayın müzikal özellikleri dikkate alınmaz ve böylece o aday elenmiş sayılır. Adayın İkinci Aşama Sınavı'nda aldığı puanlar kesin değerlendirmede ve sıralamada, adayın genel başarı sırasını tespit etmede kullanılır. Adayların ÖYSP nin hesaplanmasında Birinci Aşama ve İkinci Aşama sınavlarından aldığı puanların ağırlıklarının dağılımı aşağıda Tablo 3 te verilmiştir. Tablo 3. Müzik Özel Yetenek Sınavı Değerlendirme Puan (ÖYSP) Dağılımı. İkinci Aşama Sınav Puanı (Müziksel İşitme- Yineleme) Solfej Okuma Üçüncü Aşama Sınav Puanı Müziksel Söyleme Çalma Sınavı Müziksel Çalma Deşifre Sınavı Toplam % 30 %15 % 20 % 20 %15 % 100 Adayın Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavı'ndaki genel başarı derecesi, Yerleştirme Puanı (YP), ön şart özellikleri bakımından yeterli olmak koşuluyla, 2012 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu nun ilgili bölümlerinde yer alan hesaplama yöntemi kullanılarak belirlenecektir. Adaylar yerleştirme puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday (50 asil ve 25 yedek) sınavı kazanmış olacaktır. Hesaplanan YP ler Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığınca ilan edilir ve ilan edilen listeler Rektörlük Makamına arz edilir. 11

12 3. RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI 3.1. Sınavın İçeriği, Tarihi, Yeri ve Saatleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Birinci Öğretim Lisans Programı Özel Yetenek Sınavı tek oturumda iki sınav şeklinde yapılacaktır. Bunlar; 1) Modelden Desen Çalışması Sınavı ve 2) İmgesel (Hayali) Tasarım Sınavı dır. Fatih Eğitim Fakültesi Yerleşkesinde tek oturumda yapılacak bu sınavlar 30 Temmuz 2012 tarihinde sabah saat da başlatılacaktır. Adaylar, sabah dan itibaren daha önceden belirlenmiş olan salon ve sıra numaralarına göre sınav salonlarına alınacaklardır. Modelden Desen Çalışması ve İmgesel (Hayali) Tasarım sınavlarının her birinin süresi 90 dakika olup her iki sınav arasında 15 dakika ara verilecektir Sınav Araç ve Gereçleri a) Sınav esnasında adayların kullanacakları yaklaşık 50x70 cm ve 35x50 cm boyutlarındaki resim kâğıtları ve altlıklar fakültemiz görevlileri tarafından adaylara dağıtılacaktır. b) Adaylar Özel Yetenek Sınavı'na gelirken, yanlarında sadece kurşun kalem, yumuşak silgi, kalemtıraş, kıskaç veya mandal bulunduracaklardır Sınavların Yürütülüşü A) Modelden Desen Çalışması Modelden Desen Çalışması sınavında, adaylar, Sınav Komisyonu tarafından belirlenen modeli gözleyerek desen çalışmasını yaklaşık 50x70 cm lik resim kâğıdı üzerine yapacaklardır. Modelden Desen Çalışması sınavı 90 dakika sürecek ve sınav esnasında, modelin dinlenmesi için iki kez, yarım saatte bir, beşer dakika ara verilecektir. Bu süre 90 dakikaya eklenecektir. B) İmgesel (Hayali) Tasarım İmgesel (Hayali) Tasarım sınavında, Sınav Komisyonu tarafından belirlenen konu adaylar tarafından yaklaşık 35x50 cm lik resim kâğıdı üzerine kurşun kalemle çizilecektir. İmgesel (Hayali) Tasarım sınavı için adaylara 90 dakikalık bir süre verilecektir. Sınav Komisyonu yetkililerin onayı ile yaptırılması istenen çalışmanın özelliğine göre bu sınavın süresinde kısmi değişiklikler yapabilir. 12

13 Adaylar, 30 Temmuz 2012 Pazartesi günü sabah dan itibaren daha önceden belirlenmiş olan salon ve sıra numaralarına göre sınav salonlarına alınacaklardır. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen adaylar sınava alınacak, daha sonra gelen adaylar ise sınava alınmayacaklardır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içerisinde adayların sınav salonlarını terk etmelerine izin verilmeyecektir. Sınav başladığında, adayların kendilerine verilecek olan sınav kâğıtlarının üzerindeki kimlik bilgileri alanına ad ve soyadlarını, aday numaralarını ve TC Kimlik Numaralarını tükenmez veya mürekkepli kalemle yazmaları ve imzalamaları gerekmektedir. Sınav Salon Başkanları, sınav esnasında adayların sınav kâğıtlarındaki kimlik bilgilerini kontrol ederek ilgili yeri imzalayıp, üzerlerini kenarlarından yapıştırarak kapatacaklardır. İki sınav (Modelden Desen Çalışması Sınavı ve İmgesel-Hayali-Tasarım Sınavı) arasında adayların Sınav Binasını terk etmeleri, dışarı ile iletişim kurmalarına kesinlikle yasaktır. Sınavda görevliler dâhil cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçlarıyla ve ses/görüntü almaya yarayan araçların sınav salonlarına getirmelerine izin verilmeyecektir. Adayların sınav süresince birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri ya da çekilmesine yardımcı olmaları, birbirlerine kalem, silgi ve benzeri gereçler alıp vermeleri, Bölüm 3.2'de belirtilen araç gereçler dışında gereç kullanmaları, sigara, pipo içmeleri ve sınav düzenini bozucu davranışlarda bulunmaları yasaktır. Sınav esnasında adayların görevlilerle konuşması ve soru sorması; aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları, açıklama veya yorum yapmaları yasaktır. Sınav kurallarına aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak için gerekli görürlerse kural dışı davranışta bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Her iki durumda da, bu adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına açıkça yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınav kâğıtlarında sınav sorusunda istenilenin dışında konuyla ilgisi olmayan her türlü yazı, rakam, işaret ya da çizim sınav kâğıtlarını geçersiz kılar Sınavların Değerlendirilmesi Modelden Desen Çalışması Sınavı nda çizilen desenler; 1) Çizgisel değerler ile oran-orantı hareket, 2) Işık, gölge, hacim (el, yüz, ayak vb. karakterleri yansıtmak), 3) Kompozisyon-mekân ve perspektif gibi nitelikler göz önüne alınarak değerlendirilir ve adayın Özel Yetenek Sınavı Puanına (ÖYSP) % 40 oranında katkı yapar. İmgesel (Hayali) Tasarım Sınavı nda çizilen resimler gözlem, kompozisyon, özgünlük, algılama, yorumlama ve yaratıcılık ile tonlama (renk) bilgisi gibi nitelikler göz önüne alınarak değerlendirilir ve adayın Özel Yetenek 13

14 Sınavı Puanına (ÖYSP) %60 oranında katkı yapar. Her bir adayın, Modelden Desen Çalışması sınavında 100 üzerinden aldığı puanın % 40 ı ile İmgesel (Hayali) Tasarım Çalışması sınavında 100 üzerinden aldığı puanın % 60 ı toplanarak adayın Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) bulunur. ÖYSP leri belirlenen adaylar en yüksek puandan en küçük puana doğru sıralanarak her bir program kontenjanlarının iki katı kadar adayın (100 kişi) ÖYSP leri ilan edilir. Ancak; sıralamada adayların puanlarının eşit olması durumunda YGS puanı yüksek olana; eşit puanlı adaylardan YGS puanları da eşit olanların kendi aralarında Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) göre büyükten küçüğe doğru; eşit puanlı adaylardan YGS puanları ve OBP lerinin her ikisinin de eşit olması halinde alandan gelen adaya öncelik tanınır. Diğer adaylar ise elenmiş sayılır. Değerlendirmeye alınacak adayların Yerleştirme Puanları (YP) ÖSYM nin 2012-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu nun ilgili sayfalarında yer alan hesaplama yöntemi kullanılarak hesaplanacaktır. Hesaplama sonucunda kontenjan sayısı kadar (50 asil ve 25 yedek), Resim-İş Öğretmenliği Birinci öğretim lisans programı için aday belirlenerek Rektörlük Makamına arz edilir. 14

15 4. FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ TANITIM 4.1. Genel Bilgiler Fatih Eğitim Fakültesi nin çekirdeğini eğitim-öğretim yılında hizmete açılan iki yıllık Fatih Eğitim Enstitüsü oluşturur Yılında öğrenim süresi üç yıla çıkarılan bu kurumun adı, 1978 yılında Fatih Yüksek Öğretmen Okulu olarak değiştirilmiş ve eğitim-öğretim süresi de dört yıla çıkarılmıştır. 11 Kasım 1981 ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun ile Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesine Fatih Eğitim Fakültesi adıyla alınmıştır yılında Trabzon il merkezindeki Kemerkaya Mahallesinde şu anda Kanuni Anadolu Lisesi olarak kullanılmakta olan binasından bu günkü yeri olan Söğütlü Beldesi ndeki 340 dönümlük KTÜ Fatih Yerleşkesine taşınmıştır eğitim-öğretim yılından itibaren yeniden yapılanan Fakültemizin bünyesinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, İlköğretim Bölümü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitim Bölümü, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Özel Eğitim Bölümü, Türkçe Eğitimi Bölümü ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümü olmak üzere toplam dokuz bölüm ve bunlara bağlı onyedi lisans programı bulunmaktadır (Tablo 4). Ayrıca, Eğitim Öğretim yılından itibaren ise fakültemizde eğitim fakülteleri dışındaki, alan öğretmenliğine kaynaklık eden diğer fakülte mezunları için de iki dönemlik öğretmenlik sertifikası programları da yürütülmektedir. Bu programlarda, Eğitim Öğretim yılı Güz dönemi sonu verilerine göre bu programlarda 5157 kız ve 3161 erkek olmak üzere toplam 8318 öğrenci öğrenim görmektedir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu nun 2012 yılında aldığı karara göre ülkemizdeki diğer eğitim fakültelerinde olduğu gibi fakültemizde de yürütülen ikinci öğretim programlarının bazıları dışındakilere Eğitim Öğretim yılından itibaren öğrenci alınmayacaktır. Bütün bölüm ve programlarda eğitim-öğretim dili Türkçe olup, bu programlardan mezun olan öğrencilere ilgili alanda Öğretmenlik Diploması verilmektedir. Fakültenin programlarında Alan Dersleri (% 50-55), Alan Eğitimi Dersleri (% 25-30) ve Genel Kültür-Genel Eğitim Dersleri (%15-20) olmak üzere üç çeşit ders bulunmaktadır. Ayrıca, Eğitim Öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanacak olan yeni programlarda seçmeli ders oranı oran en az % 25 seviyesine çıkartılmıştır. Fakültemiz ve diğer eğitim fakültelerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere 35. madde ve 50/d maddesi uyarınca yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştirilmektedir. Lisansüstü (Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı) programlarında da yaklaşık 250 öğrenci bulunmaktadır. Fakültede gerek uluslararası gerekse ulusal üniversitelerle yapılan antlaşmalara dayalı olarak yurtdışı (ERASMUS) ve yurtiçi (FARABİ) öğrenci değişim programları yoğun bir şekilde uygulanmaktadır. Öğretmen eğitiminde niteliği artırmak genel eğitimde niteliği artırmanın en önemli vasıtasıdır. Fatih Eğitim Fakültesi, bu amaca hizmet etmek için çaba göstermekte ve nitelikli öğretmenler yetiştirmek için gerek alt yapıyı hazırlama gerekse nitelikli öğretim elemanı yetiştirme ve temini için çaba göstermektedir. Bu bağlamda Fakültenin 8 Profesör, 16 Doçent, 55 Yardımcı Doçent, 46 Öğretim Görevlisi, 54 Araştırma Görevlisi, 2 Okutman ve 3 Uzmandan oluşan 184 kişilik geniş bir öğretim elemanı kadrosu mevcuttur. 15

GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU

GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015/2016 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 İÇİNDEKİLER GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Detaylı

Başvuru Şartları: Kontenjanlar:

Başvuru Şartları: Kontenjanlar: 20 Ocak 2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınana kararla 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için Karadeniz Teknik

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU I. KONTENJAN ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. Bilgi için: GSF Tel: (232) 238 90 75. www.deu.edu.tr/gsf. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2006-2007 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. Bilgi için: GSF Tel: (232) 238 90 75. www.deu.edu.tr/gsf. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2006-2007 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES Bilgi için: GSF Tel: (232) 238 90 75 www.deu.edu.tr/gsf G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2006-2007 ZM R SUNUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Samsun Ondokuz

Detaylı

GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU

GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 / 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 İÇİNDEKİLER GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ VE MİMARLIK

Detaylı

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 2014 Bakanlar Kurulu Kararınca,

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi ÖN KAYIT VE YETENEK SINAV TARİHLERİ Yetenek sınavına girecek adayların ön kayıtları 5 gün süreyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI KILAVUZU 2014 YURT DIŞINDA

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Karabük - 2014 http://besyo.karabuk.edu.tr HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ SPOR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT KILAVUZU

Detaylı

1-BAŞVURU İŞLEMLERİ ÖN KAYIT KOŞULLARI

1-BAŞVURU İŞLEMLERİ ÖN KAYIT KOŞULLARI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM VE BASKI SANATLARI BÖLÜMLERİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT - YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Resim

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV GİRİŞ KILAVUZU Kırıkkale-2013 Sevgili Adaylar, Üniversite eğitimi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT KILAVUZU

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 / ANKARA I. BÖLÜM 1. GENEL ESASLAR 1.1. İlgili mevzuat: Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması

Detaylı

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU Sayfa 1 / 15 Bu kılavuz, 27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Enerji

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU ORDU 2014 DEĞERLİ ADAYLAR! Atatürkçü düşünceyi ilke edinmiş, millî ve manevî

Detaylı

2013-2014 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavı yönergesi 6. Amaç ve kapsam 6 Dayanak 7 Tanımlar 7 Giriş esasları 7 Başvuru tarihi ve yeri 7

2013-2014 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavı yönergesi 6. Amaç ve kapsam 6 Dayanak 7 Tanımlar 7 Giriş esasları 7 Başvuru tarihi ve yeri 7 İÇİNDEKİLER Sayfa No Giriş 4 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kadrosu 4 Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümleri Genel

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ ANASANAT DALI LİSANS PROGRAMI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ ANASANAT DALI LİSANS PROGRAMI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ ANASANAT DALI LİSANS PROGRAMI 2015/2016 AKADEMİK YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU SAMSUN - 2015

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2013 2014 Öğretim Yılı ÖĞRENCİ KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER İçindekiler... 0 Afyon Kocatepe Üniversitesi 2013-2014 Öğretim Yili Eğitim Programlari Akademik

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU KONYA 2015 Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin aşağıda belirtilen bölümlerine 2015-2016 eğitim-öğretim yılı için ön kayıt ve özel

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU SAKARYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 1 NEDEN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ? Resim, Seramik ve Cam, Geleneksel Türk Sanatları

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE 2014 MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI KILAVUZU 2012 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2013 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 TUS BAŞVURU KILAUZU 2014 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28820 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012)

2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yurt Dışı Öğrenci Koordinatörlüğü 2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012) BAŞVURU ve KAYIT KILAVUZU (LİSANS ÖĞRENİMİ) (2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı) ŞUBAT, 2012

Detaylı

2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS)

2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) 2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) LİSANS KILAVUZU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Bu kılavuz "Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri

Detaylı

2011 YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN ÇOCUKLARI İÇİN YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SINAVI (YÇS) KILAVUZU

2011 YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN ÇOCUKLARI İÇİN YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SINAVI (YÇS) KILAVUZU 2011 YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN ÇOCUKLARI İÇİN YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SINAVI (YÇS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)

Detaylı