EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK MÜZİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK MÜZİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU"

Transkript

1 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK MÜZİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU Özel yetenek sınavı başvuruları Ağustos 2015 tarihleri arasında Fakültemiz Dekanlığına mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. (Resmi tatillerde kayıt alınmaz.) Sınav Takvimi Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunun internet adresinde yayınlanması Sınav Tarihleri 31 Ağustos - 04 Eylül 2015 Kesin Kayıt Tarihleri (Asil adaylar) Eylül 2015 Yedek Kayıt Tarihleri (Yedek adaylar) Eylül 2015 Tanımlar Bu kılavuzda geçen a) AOBP: Adayın Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanını, b) Bölüm: Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümünü, c) Dekan: Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanını, ç) Dekanlık: Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığını, d) Fakülte: Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Fakültesini e) GBP: Genel Başarı Puanı; Adayın Standartlaştırılmış ÖYGS puanı (ÖYSP-SP), AOBP ve YGS Puanının bu kılavuzda açıklanan yönteme göre hesaplanmasıyla elde edilen kesin kayıt için sıralama ile belirlenen yerleştirme puanını, f) ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemini, g) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini, ğ) ÖYGS: Özel Yetenek Giriş Sınavını, h) ÖYSP: Özel Yetenek Sınavı Puanını, ı) ÖYSP-SP: ÖYSP Standart Puanını, i) Rektörlük: Düzce Üniversitesi Rektörlüğünü, j) Senato: Düzce Üniversitesi Senatosunu, k) Üniversite: Düzce Üniversitesini 1

2 l) Yönetim Kurulu: Üniversite/Fakülte Yönetim Kurulunu, m) YGS: Yükseköğretime Geçiş Sınavını, ifade eder. Kontenjan Eğitim-Öğretim yılında 20 öğrenci alınacaktır. Ön kayıtlar ve başvuru şartları (1) Adayın ön kaydı ilgili Yönetim Kurulu tarafından belirtilen tarihler arasında yapılır. Adaylar, ön kayıt için istenen belgeler ile belirtilen süre içinde, fakültenin ön kayıt bürosuna şahsen veya noter tasdikli vekâletnameye sahip temsilcileri aracılığı ile başvururlar. (2) Türk Müziği Lisans Programının Özel Yetenek Giriş Sınavı için belirlenen ön kayıt yeri ve ön kayıt tarihleri en az 15 (onbeş) gün öncesinden fakültenin internet adresinde ilan edilir. (3) Başvuru için ÖSYM nin her yıl yayınlanan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kılavuzundaki özel yetenek sınavı ile öğrenci alan kurumlara ilişkin başvuru koşulları geçerlidir. (4) Adayların Özel Yetenek Giriş Sınavına başvurabilmesi için o yıl yapılan YGS sınavına girmiş olması ve YGS puan türlerinin (YGS ) herhangi birinden 140 (yüzkırk) ve daha fazla OBP hariç YGS puanına sahip olmaları gerekmektedir. (5) Bu koşullar ve bunlara ek koşullar, ilgili Yönetim Kurulunca onaylanan Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Özel Yetenek Sınavı kılavuzunda yer alır. (6) Başka bir öğretim programına girmeye hak kazanmış olmak Özel Yetenek Giriş Sınavına katılmaya engel değildir. Ön kayıtta istenen belgeler (1) Adayın ön kaydını yaptırabilmesi için aşağıda belirtilen belgeleri belirtilen süre içinde Fakülte ön kayıt bürosuna teslim etmesi şarttır: a) Fakülte tarafından verilecek Türk Müziği Lisans Programı özel yetenek sınavı başvuru formu, b) Sınavın yapıldığı yıla ait YGS sonuç belgesinin sureti ( Adayların YGS sonuçları ÖSYM sınav sisteminden T.C. kimlik numaraları girilerek kontrol edilecektir.) c) T.C. kimlik numarası olan fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve bir adet iki yüzü de aynı sayfaya çekilmiş fotokopisi, ç) Adayın son 6 (altı) ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğrafı, d) Adayın mezuniyet belgesi (Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesi), (2) Adaylar, başvuru formu ve istenen belgelerle bizzat veya temsilcileri tarafından noter tasdikli vekâletnameleriyle başvururlar. (3) Eksik belge veya posta ile kayıt kabul edilmez. (4) Adayların başvuru bilgi ve belgelerinde gerçeği yansıtmayan herhangi bir durum görüldüğünde, aday sınavı kazanmış olsa dahi, sınavı iptal edilir ve hakkında kanuni işlem başlatılır. 2

3 Sınavların duyurulması Sınav tarihleri ön kayıt tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce Fakültenin ilgili internet adreslerinde duyurulur. Sınava Giriş Belgeleri Adayların özel yetenek sınavına girebilmeleri için aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları zorunludur: a) Özel Yetenek Giriş Sınavı giriş kartı ( ön kayıt sırasında adaylar tarafından doldurulacak ve Dekanlıkça onaylanarak kendisine verilecektir), b) Fotoğraflı, onaylı özel kimlik belgesi ( TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport). Sınavda uygulanacak kurallar a) Adaylar sınav salonlarına hiçbir şekilde ses ve görüntü kaydedici cihaz, cep telefonu, kamera ve benzeri elektronik aygıtlarla giremez. b) Sınav sırasında kurallara uymayanlar, sınavın herhangi bir aşamasına katılmayanlar, sınav disiplinini bozanlar, kopya çekenler ve kopya teşebbüsünde bulunanların sınavları geçersiz sayılır. c) Sınavların herhangi birine katılmayan adaylar için mazeretleri ne olursa olsun yeni sınav yapılmaz. ç) Sınav yoklaması; sınav giriş belgesi ve T.C. kimlik numaralı özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, süresi geçmemiş pasaport, ehliyet ve kurum kimliği gibi fotoğraflı resmi kimlik belgelerinden herhangi biri) ile kontrol edilerek yapılır. d) Sınav sırasında doğabilecek teknik aksaklıklar ya da talepler konusunda adaylar, sınav komisyonu başkanına ve/veya bölüm başkanlığına taleplerini bildirebilirler. Özel Yetenek Sınavı (1) Adayın yerleştirmeye esas olan puanı; ilgili yıla ait ÖSYS sınav kılavuzuna göre hesaplanır. (2) Özel Yetenek Giriş Sınavı, eleme ve seçme niteliğinde olup 3 (üç) aşamalı olarak yapılır. Bu aşamalarda adayların müziksel özel becerileri (ses ve/veya çalgı ile performans), müziksel işitme ve müzik hafızası düzeyleri ölçülerek değerlendirilir. Sınav Aşamaları (1) Birinci Aşama Giriş Sınavı: Ön kayıt yaptıran tüm adaylar, sınava giriş belgesinde belirtilen gün ve saatte, müziksel özel beceri (ses ve/veya çalgı ile performans) ve müziksel hafıza (ritim ve melodi) sınavına bireysel olarak sırayla alınırlar. Birinci aşama giriş sınavında 100 (yüz) puan üzerinden 50 (elli) ve üzeri puan alan adaylar ikinci aşama giriş 3

4 sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavın bu bölümüne girmeyen adaylar, ikinci aşamaya alınmaz. (2) İkinci Aşama Giriş Sınavı: Adaylar müziksel işitme ve müziksel hafıza (ritim ve melodi) sınavına bireysel olarak alınır. Sınavın bu bölümüne girmeyen adaylar, üçüncü aşama giriş sınavına alınmaz. (3) Adayın birinci aşama sınavından aldığı puanın %20 si ile ikinci aşama sınavından aldığı puanın %80 inin toplamı 70 (yetmiş) puan ve üzerinde olan adaylar, üçüncü aşama giriş sınavına girmeye hak kazanırlar. (4) Üçüncü Aşama Giriş Sınavı: Adaylar müziksel özel becerileri (ses ve/veya çalgı ile performans), müziksel işitme ve müziksel hafıza (ritim ve melodi) sınavına bireysel olarak sırayla alınırlar. Üçüncü aşama giriş sınavından 70 (yetmiş) puan ve üstü puan alan adaylar değerlendirmeye alınır. Özel Yetenek Sınavı Aşamaları Değerlendirme Kriterleri (1) Birinci aşama giriş sınavı değerlendirme puan tablosu aşağıdaki şekildedir: 1 Müziksel Özel Becerileri (Ses ve/veya Çalgı ile Performans) 50 Puan 2 Melodi (3 Soru) 30 Puan 3 Ritim (4 Soru) 20 Puan Toplam 100 Puan (2) İkinci aşama giriş sınavı değerlendirme puan tablosu aşağıdaki şekildedir: 1 Tek Ses ( 5 Soru ) 10 Puan 2 Çift Ses ( 5 Soru ) 10 Puan 3 Üç Ses ( 2 Soru ) 10 Puan 4 Melodi ( 3 Soru ) 50 Puan 5 Ritim ( 4 Soru ) 20 Puan Toplam 100 Puan (3) Üçüncü aşama giriş sınavı değerlendirme puan tablosu aşağıdaki şekildedir: 1 Üç Ses (2 Soru) 10 Puan 2 Dört Ses (2 Soru) 10 Puan 3 Melodi (2 Soru) 30 Puan 4 Ritim (2 Soru) 20 Puan 5 Müziksel Özel Becerileri (Ses ve/veya Çalgı ile Performans) 30 Puan Toplam 100 Puan 4

5 Özel yetenek sınavının değerlendirilmesi Özel yetenek giriş sınavına ön kayıtla başvuran adayların ÖYGS si aşağıdaki şekilde değerlendirilir: 1) Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP): Üç aşamalı özel yetenek sınavının üçüncü aşama giriş sınavı değerlendirme sonucunda aldığı 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puanlardır. 2) Genel Başarı Puanının Belirlenmesi (GBP): Özel yetenek sınavının üçüncü aşamasında 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar; a) İlgili yılın YGS kılavuzunda ve bu yönergenin 11. maddesinde belirtilen şekilde değerlendirilir. b) Adaylar elde ettikleri Yerleştirme puanına (YP) göre en yüksekten en aşağıya göre kesin kayıt listesinde sıralanır. c) Kesin kayıt listesi ilgili bölümün kontenjanı kadardır. Yedek liste ise ilgili bölüm kontenjanının üç katıdır. Sınav Sonuçlarının ilanı Belirlenen kesin kayıt listeleri Fakülte Dekanının onayı ile belirtilen tarihlerde Üniversitenin internet adresinde, asıl ve yedek listeler halinde ilan edilir. Adaylara şahsen bir duyuru yapılmaz. Kesin Kayıt İşlemleri (1) Kesin kayıt işlemleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen esaslara göre, her yıl kesin kayıt tarihleri, kayıt yeri, istenen belgeler Rektörlük tarafından belirlenir ve Üniversitenin internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, Fakülte Dekanlığı duyuru panolarına asılır. Belirtilen süre içinde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. (2) Kesin kayıt hakkını kazanan adaylar ilan edilen kayıt süresi içinde gerekli belgeleri eksiksiz olarak kayıt yerine teslim etmek suretiyle kayıtlarını yaptırırlar. (3) Kesin kayda hak kazanan ve ilan edilen listede belirtilen süre içinde kayıtlarını yaptırmayan (son gün saat 17:00 den sonra gelen adaylar kesinlikle kabul edilmez) veya gerekli belgeleri kayıt bürosuna teslim etmeyenlerin kesin kayıt hakları sona erer. (4) Boş kalan kontenjana tüm yedek listedeki adayların belirlenen tarih aralığında ön kayıt yapmaları için Üniversite internet sitesinden ve Fakülte ilan panosundan duyuru yapılır. Ön kayıt ile yedek listeden kayıt yaptırmak isteyen adaylar başarı puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlayarak eksik kontenjan sayısı kadar adayın kesin kaydı yapılır. (5) Bu kılavuzda belirtilen koşulları taşımayan adayların başvuruları geçersiz sayılır. Koşulları taşımadığı halde sınavlara katılan veya kayıt yaptıran adayların sınav sonuçları ve kayıtları iptal edilir. Gerekli koşulları taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar ile bu koşulları daha sonra kaybeden adayların kayıtları silinir. 5

6 ÖNEMLİ NOT: Bu Kılavuzun dayandığı Yönergede hükmü bulunmayan hallerde; Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Fakülte Kurulu ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 6

1-BAŞVURU İŞLEMLERİ ÖN KAYIT KOŞULLARI

1-BAŞVURU İŞLEMLERİ ÖN KAYIT KOŞULLARI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM VE BASKI SANATLARI BÖLÜMLERİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT - YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Resim

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ ANASANAT DALI LİSANS PROGRAMI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ ANASANAT DALI LİSANS PROGRAMI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ ANASANAT DALI LİSANS PROGRAMI 2015/2016 AKADEMİK YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU SAMSUN - 2015

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU I. KONTENJAN ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Samsun Ondokuz

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU I. AMAÇ VE

Detaylı

GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU

GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015/2016 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 İÇİNDEKİLER GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında kurumiçi, kurumlararası

Detaylı

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ (16/06/2015 tarih, 64 sayılı Senato toplantısının 23 nolu karar ekidir.) EK: 17 20152016 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIM TAKVİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS Başlangıç Bitiş Yatay geçiş Başvuruları

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi ÖN KAYIT VE YETENEK SINAV TARİHLERİ Yetenek sınavına girecek adayların ön kayıtları 5 gün süreyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ GATRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI LİSANS PROGRAMLARINA

SPOR BİLİMLERİ GATRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI LİSANS PROGRAMLARINA T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KLAVUZU SPOR BİLİMLERİ VE GATRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI LİSANS PROGRAMLARINA 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı için ÖZEL YETENEK

Detaylı

GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU

GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 / 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 İÇİNDEKİLER GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ VE MİMARLIK

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu Yönerge, Uluslararası Antalya Üniversitesi bünyesinde bulunan

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN üstü Programlarımıza 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Programlara kabul şartları, kontenjanlar ve başvuru ile

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Karabük - 2014 http://besyo.karabuk.edu.tr HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ SPOR

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU KONYA 2015 Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin aşağıda belirtilen bölümlerine 2015-2016 eğitim-öğretim yılı için ön kayıt ve özel

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans ve Diploma

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı,

Detaylı

2013-2014 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavı yönergesi 6. Amaç ve kapsam 6 Dayanak 7 Tanımlar 7 Giriş esasları 7 Başvuru tarihi ve yeri 7

2013-2014 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavı yönergesi 6. Amaç ve kapsam 6 Dayanak 7 Tanımlar 7 Giriş esasları 7 Başvuru tarihi ve yeri 7 İÇİNDEKİLER Sayfa No Giriş 4 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kadrosu 4 Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümleri Genel

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Senato: 11 Eylül 2012 / 306-3-C Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi bünyesinde yer alan lisans düzeyindeki

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından Önlisans ve Lisans Programlarına Öğrenci Kabul Yönergesi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından Önlisans ve Lisans Programlarına Öğrenci Kabul Yönergesi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından Önlisans ve Lisans Programlarına Öğrenci Kabul Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesine

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ üstü Programları İçin Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Enstitüleri Başvuru ve Kayıt Kılavuzu 2014-2015 Güz Yarıyılı (10 Temmuz 2014 tarih, 58 sayılı Senato toplantısının 2 nolu

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 8 Ekim 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27370, Değiştirilmiş

Detaylı

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU T.C. UYRUKLU ALAN DIŞI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU T.C. UYRUKLU ALAN DIŞI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM/ANASANAT DALI- BİLİM DALI TEZLİ

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ VE RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ VE RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ VE RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ 2012 YILI ÖZEL YETENEK SINAVLARI KILAVUZU Temmuz 2012 TRABZON 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ

BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ (16/06/2015 tarih, 64 sayılı Senato toplantısının 23 nolu karar ekidir.) EK: 17 20152016 GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM TAKVĠMĠ TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS BaĢlangıç BitiĢ Yatay geçiģ BaĢvuruları

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2015 2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Üniversitesi ndeki Tıp Fakültesi hariç, bir fakülte, yüksekokul

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Selçuk Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde, birinci

Detaylı