DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU [ ]

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU [ 2 0 1 0 ]"

Transkript

1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Y A Ş A M B O Y U E Ğ İ T İ M A R A Ş T I R M A V E U Y G U L A M A M E R K E Z İ FAALİYET RAPORU [ ]

2 Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R AMAÇ... 3 FAALİYETLER... 3 EĞİTİM PROGRAMLARI ÖĞRETİM YILINDA AÇILACAK EĞİTİMLER YILI İÇERİSİNDE AÇILMIŞ EĞİTİMLER... 4 SEMİNERLER... 5 EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ SEMİNERİ... 5 DÜZCE PTT BAŞ MÜDÜRLÜĞÜ(KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNERLERİ)... 5 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SEMİNERLERİ... 5 KONFERANSLAR... 6 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM GÜNLERİ (14 NİSAN 2010)... 6 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ I.ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ GÜNLERİ... 6 İŞBİRLİKLERİ İLE YÜRÜTÜLEN EĞİTİMLER... 7 HALK EĞİTİM MERKEZLERİ İLE YÜRÜTÜLEN EĞİTİM PROGRAMLARI... 8 DÜYEM İLE DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE DÜZCE İŞ-KUR İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN EĞİTİMLER... 9 KOSGEB İLE İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLEN GENÇ GİRİŞİMCİ GELİŞTİRME PROGRAMI PROJE & DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ARAŞTIRMA VE PROJE DANIŞMANLIK DİĞER FAALİYETLER BURCU GÖKER KONSERİ... 12

3 AMAÇ Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi(DÜYEM) Üniversite öğrencilerine, Üniversite personeline, resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim, danışmanlık ve proje hizmeti vermek amacıyla kurulmuştur. DÜYEM yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve bu alanlarda Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak, düzenlenen/düzenlenecek eğitim programları sonunda katılım belgesi, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgeler vermekle yetkilendirilmiştir. Merkez çok çeşitli alanlarda bulunan resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği kurmakta, bu kapsamda çalışmalarını sürdürmektedir. FAALİYETLER DÜYEM kapsamında eğitim, araştırma ve proje faaliyetleri yürütülmektedir. Eğitim faaliyetleri çerçevesinde Türkiye yi 21.yüzyıla taşıyacak nitelikli insan gücüne katkı sağlayacak, her yaştan ve meslek grubundan insanın yararlanabileceği eğitim ve sertifika programları düzenlenmektedir. Bu programlar; Üniversite mezunlarına temel ve disiplinlerarası alanlarda uzmanlık programları, Üniversitede öğretim olanağına sahip olamamış lise mezunlarına meslek edindirme programları, Hem üniversite hem de lise mezunlarına ilgi ve ihtiyaç duydukları alanlarda beceri kazandırma programları, olarak sıralanabilir. Araştırma faaliyetleri çerçevesinde ise, uygulayıcıların ihtiyaç duyduğu alanlarda projelerin yürütülmesi, kaynağını gerçek yaşamdan alan sorunların üniversite-sanayi işbirliği aracılığı ile uygulamalı olarak çözülebilmesi amaçlanmaktadır. Böylece kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak kurumların, bölgenin ve ülkemizin çeşitli sorunlarını ele alan, TÜBİTAK, DPT, AB, UNDP gibi kuruluşların desteklerinden yararlanılabilecek projeler geliştirilmektedir. Yine araştırma faaliyetleri kapsamında kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarına proje yönetimi, genel yönetim, kalite ve verimlilik geliştirme, insan kaynaklarını geliştirme, süreç iyileştirme, markalaşma ve ihtiyaç duydukları teknik konularda danışmanlık hizmetlerinin verilmesi planlanmaktadır.

4 EĞİTİM PROGRAMLARI Öğretim Yılında Açılacak Eğitimler ISO 9001:2008 KYS Temel Bilgilendirme, Dokümantasyon, İç Denetçi Eğitim Programı OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitim Programı 2010 Yılı İçerisinde Açılmış Eğitimler Risk Analizi Eğitim Programı ISO 9001:2008 KYS Temel Bilgilendirme, Ġç Denetçi Eğitim Paketi ISO 9001:2008 KYS Ġç Denetçi Eğitimi Latin Dansları Bilgisayar Destekli Tasarım Eğitimi [AUTOCAD- PHOTOSHOP-3DS MAX] Burcu GÖKER Yaz Okulu Keman Kursu (15-30 Haziran 2010) Akademik Ġngilizce Kursu ISO 9001:2008 KYS Temsilcisi Eğitimi Fitoterapi Eğitimi Geoteknik Problemlerin Çözümünde Sonlu Elemanlar Ve Plaxis Uygulamaları OHSAS Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ Eğitim Programı Ġnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Yönetimi Kalite GeliĢtirme Teknikleri - Problem Çözme Teknikleri F Klavye Sertifika Programı Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı ve Yapıların Performansının Belirlenmesi Bilgisayar Destekli Tasarım Eğitimi (AUTOCAD - 3DS MAX) ISO 9001:2008 KYS Temel Eğitimi Süreç Yönetimi Eğitimi Bilgisayar Destekli Tasarım Eğitimi [AUTOCAD] Amatör Fotoğrafçılık Kursu

5 SEMİNERLER Eğitimcinin Eğitimi Semineri DÜYEM ile Teknik Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü işbirliği ile yürütülen Eğitimcinin Eğitimi semineri 5-8 Temmuz 2010 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından öğretim elemanlarının öğretim süreci uygulamalarını geliştirmek amacıyla aşağıda kapsamı belirtilen konularda üniversitemiz elemanlarına hizmet içi eğitim verilmiştir. öğretim 1) Etkili bir dersin planlanması 2) Sınıf yönetimi ve sınıf içi iletişim 3) Öğretim teknolojileri kullanımı 4) Öğretim materyali tasarlama ve hazırlama 5) Öğretim yöntemleri ve uygulama örnekleri 6) Ölçme değerlendirme uygulamaları Düzce PTT Baş Müdürlüğü(Kişisel Gelişim Seminerleri) Düzce Üniversitesi Toplam Kalite Yönetimi Seminerleri

6 KONFERANSLAR Düzce Üniversitesi Bilişim Günleri (14 Nisan 2010) Düzce Üniversitesi I.Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Günleri

7 İŞBİRLİKLERİ İLE YÜRÜTÜLEN EĞİTİMLER İlimiz genelindeki, kamu ve özel sektör kuruluşlarının nitelikli işgücü ihtiyaçlarını karşılamak, bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmak ve iş bulmalarını kolaylaştırmak üzere; meslek edindirme, uzmanlık ve kişisel gelişim alanlarında eğitimler düzenlemek, rehberlik-danışmanlık hizmeti vermek ve toplum yararına çalışma projelerini yürütmek amacıyla işbirliği yapılan kuruluşlar aşağıda sunulmuştur. Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Düzce İşçi ve İş Bulma Kurumu(İŞ-KUR) Gümüşova Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Akçakoca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Kaynaşlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü KOSGEB Venüs Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ferroli Türkiye

8 HALK EĞİTİM MERKEZLERİ İLE YÜRÜTÜLEN EĞİTİM PROGRAMLARI Akçakoca Halk Eğitimi Merkezi Merkezimiz ile Akçakoca Halk Eğitimi Merkezi arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında 117 kişinin katılımıyla Turizm ve Otelcilik Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Kaynaşlı Halk Eğitimi Merkezi Merkezimiz ile Kaynaşlı Halk Eğitimi Merkezi arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında 136 kişinin katılımıyla aşağıdaki eğitimler gerçekleştirilmiştir. Bilgisayar Web Tasarım Bilgisayar Destekli Proje Çizimi Bilgisayar ĠĢletmenliği Kursu (AUTOCAD) Ġngilizce (Ġlk Kademe) Kursu Ġngilizce (Orta Kademe) Kursu Gitar 1.Kursu Matematik (DGS) Hazırlık Kursu Türkçe (DGS) Hazırlık Kursu Fizik (DGS) Hazırlık Kursu Gümüşova Halk Eğitimi Merkezi Merkezimiz ile Gümüşova Halk Eğitimi Merkezi arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında 56 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bilgisayar ĠĢletmenliği Ġlkyardım Ġngilizce (Orta Kademe)

9 DÜYEM İLE DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE DÜZCE İŞ-KUR İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN EĞİTİMLER DÜYEM-SİMTEC Eğitim Programı Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜYEM) ile Düzce Milli Eğitimi Müdürlüğü İşbirliğinde Mesleki - Teknik ve Sosyal - Kültürel Kurslarla Sosyal-Kültürel Uygulamalar Düzenlenmesine Dair Esasları Belirleyen Protokol kapsamında; Siemens A.Ş. nin Düzce deki Anadolu Çağrı Merkezi Projelerinde görevlendirilecek personele yönelik eğitimler Mayıs-Temmuz 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 40 kişinin katılımıyla gerçekleşen eğitimlerde katılımcılara verilen eğitimler aşağıdaki gibidir. ĠLETĠġĠM [96 saat] DĠKSĠYON [48 saat] SATIġ [120 saat] BĠLGĠSAYAR [56 saat]

10 KOSGEB İLE İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLEN GENÇ GİRİŞİMCİ GELİŞTİRME PROGRAMI Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü ile KOSGEB Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkez Müdürlüğü işbirliğiyle Genç Girişimci Geliştirme Programı Mart-Mayıs 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. KOSGEB in üniversitelerle kurduğu işbirliği neticesinde hedef kitlesi üniversite öğrencileri olan Genç Girişimci Geliştirme Programı'nın tanıtım toplantısı 10 Mart 2010 tarihinde Üniversitemiz Konferans Salonu'nda öğrencilerimizin yoğun katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Eğitim Programına katılmak isteyen öğrencilerimizin başvurularının alınarak yapılan mülakatlar sonucu 30 genç girişimci adayı öğrencimiz programa dâhil edilmişlerdir. Girişimcilik Potansiyeli ve İş Fikri Mülakatlar Proje Yönetimi Eğitimi Yapılabilirlik Araştırması Eğitimi Pazarlama Planı Eğitimi Yapılabilirlik Araştırması Atölye Çalışması Üretim Planı Yönetim ve Organizasyon Planı Eğitimi Pazarlama Planı Atölye Çalışması Finansal Plan Eğitimi İş Planının Nihai Hale Getirilmesi Atölye Çalışması'ndan oluşan programın sonunda 23 öğrencimiz iş fikirlerine ait iş planı çalışmalarını tamamlayarak "Başarı Belgesi" almaya hak kazanmışlardır.

11 PROJE & DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Araştırma ve Proje Uygulayıcıların ihtiyaç duyduğu alanlarda projelerin yürütülmesi ve kaynağını gerçek yaşamdan alan sorunların üniversite-sanayi işbirliği aracılığı ile uygulamalı olarak çözülebilmesi amaçlanmaktadır. Kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak kurumların, bölgenin ve ülkemizin çeşitli sorunlarını ele alan, TÜBİTAK, DPT, AB, UNDP gibi kuruluşların desteklerinden yararlanılabilecek projeler geliştirilmektedir. Danışmanlık Kurumlardan gelen talepler doğrultusunda, kurumlarla yapılan ortak çalışmalar sonucunda mevcut durum tespiti yapılarak teknik ve sosyal alanlarda kurumlara özel danışmanlık sağlanmaktadır. Kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarına proje yönetimi, genel yönetim, kalite ve verimlilik geliştirme, insan kaynaklarını geliştirme, süreç iyileştirme, markalaşma, teknik konular vb. alanlarda danışmanlık verilmektedir. Biyoistatistik Danışmanlık Hizmeti Merkezimiz faaliyetleri kapsamında Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı tarafından Düzce Üniversitesi dışındaki üniversitelerde ve kamu kurumlarında çalışan araştırıcılara, özel kişi ve kuruluşlara Biyoistatistik Kurs ve Danışmanlık hizmeti verilmektedir.

12 DİĞER FAALİYETLER Burcu Göker Konseri

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) TEMEL VE MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME PROGRAMI. eylem planı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) TEMEL VE MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME PROGRAMI. eylem planı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) TEMEL VE MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı OCAK 2015 TEMEL VE MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME

Detaylı

PROJE BİLGİ FORMU. Proje adı : TEKSTİL SEKTÖRÜNE KALİFİYE ARA ELEMAN YETİŞTİRME PROJESİ -1 Proje başlangıç tarihi ve 01.05.2005 31.07.

PROJE BİLGİ FORMU. Proje adı : TEKSTİL SEKTÖRÜNE KALİFİYE ARA ELEMAN YETİŞTİRME PROJESİ -1 Proje başlangıç tarihi ve 01.05.2005 31.07. PROJE SIRA NO : 1 Proje adı : YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROJESİ MUHASEBE, PAZARLAMA VE SATIŞ ELEMANLIĞI EĞİTİM PROJESİ Proje başlangıç tarihi ve 01 Aralık 2003-28 Şubat 2004 İşletmelerin muhasebe, pazarlama

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (BÜNSEM)

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (BÜNSEM) T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (BÜNSEM) 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Sayfa 1 / 12 Sunuş 21. yüzyıl sürekli ilerleyen ve gelişen teknolojinin sonucu olarak

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanıbaşındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin gerekse öğretim elemanlarının ilk tercihleri arasında yer alan, geride bıraktığı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN FİNANS VE BORSA HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN FİNANS VE BORSA HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN FİNANS VE BORSA HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİN KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ Doç. Dr. Şevkat Bahar-Özvarış * Prof. Dr. Ayşe Akın **

ÜNİVERSİTELERİN KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ Doç. Dr. Şevkat Bahar-Özvarış * Prof. Dr. Ayşe Akın ** ÜNİVERSİTELERİN KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ Doç. Dr. Şevkat Bahar-Özvarış * Prof. Dr. Ayşe Akın ** Kadınların statüsünü yükseltmek üzere sürdürülen mücadeleler, Birleşmiş Milletler

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. Çankırı Yatırım Destek Ofisi Faaliyet Raporu

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. Çankırı Yatırım Destek Ofisi Faaliyet Raporu T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Faaliyet Raporu 01.01.2012 30.06.2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel Bilgiler... 1 1.1. Görev

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GRAFİK VE FOTOĞRAF BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GRAFİK VE FOTOĞRAF BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2017 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu.. 2 GİRİŞ. 3 1. GENEL BİLGİLER...... 4 Tarihçe.. 5 Organizasyon 6 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 8

Detaylı

Sizler, yani yeni Türkiye nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla

Sizler, yani yeni Türkiye nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla 1 2 STRATEJİK PLAN Sizler, yani yeni Türkiye nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR KULLANIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR KULLANIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR KULLANIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ADALET ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

ADALET ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI ORTAÖĞRETİM PROJESİ ANKARA, 2008 ÖN SÖZ Her kişi ve kurumun en önemli beklentisi adaletin hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleşmesidir.

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. Performans Programı (Nihai) 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. Performans Programı (Nihai) 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Performans Programı (Nihai) 2012 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. (1935)

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2007 SUNUŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 12. maddesinde belirtilen amaçlar ve ana ilkeler çerçevesinde eğitim-öğretim

Detaylı

ÖNSÖZ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

ÖNSÖZ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 3 2. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER 4 3. KURUMUN NORM VE DEĞERLERİ 9 4. STRATEJİK HEDEFLER 12 5. ÖZDEĞERLENDİRME 16 6. ÇEVRE DEĞERLENDİRME 29 7. DEĞERLENDİRMELER IŞIĞINDA SWOT

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013

Detaylı

BÜLTEN ARGE YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2015 SAYI : 2 15YOZGAT OCAK

BÜLTEN ARGE YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2015 SAYI : 2 15YOZGAT OCAK 21 BÜLTEN ARGE YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2 20 OCAK 15YOZGAT AR-GE BÜLTENİ GİRİŞ Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü eğitim alanında araştırmageliştirme çalışmalarını yapmak amacıyla Strateji Geliştirme

Detaylı

FAALİYET RAPORU - 2012

FAALİYET RAPORU - 2012 T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (APGEM) FAALİYET RAPORU - 2012 I. KURUMSAL II. HİZMETLER III. UYGULAMALAR - FAALİYETLER IV. AKADEMİK PERFORMANS İZLEME SİSTEMLERİ

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA ZEMİN DENEYLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA ZEMİN DENEYLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA ZEMİN DENEYLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU www.izu.edu.tr İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Yazışma Adresi:

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Adana Sanayi Odası 2015 Yılı Çalışma Planı Pln İÇİNDEKİLER

Adana Sanayi Odası 2015 Yılı Çalışma Planı Pln İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. MİSYON VE VİZYONUMUZ... 3 1.1. Misyon... 3 1.2. Vizyon... 3 2. ÜYELERE YÖNELİK HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ... 3 2.1. Oda Sicil Çalışmaları... 3 2.3. ADASO Gündem Toplantıları... 4 2.4. Üyelerimize

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı