İçindekiler. 2 Genel Kurul a Sunulacak Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 4 Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Olağan Genel Kurul Gündemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler. 2 Genel Kurul a Sunulacak Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 4 Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Olağan Genel Kurul Gündemi"

Transkript

1 ANNUAL REPORT

2 İçindekiler 2 Genel Kurul a Sunulacak Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 4 Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Olağan Genel Kurul Gündemi Bölüm I - Sunuş 8 A) Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler 10 B) Şirketin Tarihsel Gelişimi ve Hesap Dönemi İçinde Varsa Ana Sözleşmesinde Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri 12 C) Şirketin Ortaklık Yapısı, Sermayesinde ve Ortaklık Yapısında Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler, Nitelikli Paya Sahip Gerçek veya Tüzel Kişilerin Unvanları ve Paylarına İlişkin Bilgiler Ç) Şirketin Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcıları nın Varsa Sahip Oldukları Paylara İlişkin Açıklamalar 16 D) Yönetim Kurulu Başkanı nın ve Genel Müdür ün Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirmeleri ve Geleceğe Yönelik Beklentileri Yılı Faaliyetleri 22 E) Personel Sayısı ile Bölge Müdürlüğü, İrtibat Bürosu ve Şube Sayısına, Şirketin Hizmet Türü ve Faaliyet Konularına İlişkin Açıklamalar ve Bunlar Esas Alınarak Şirketin Sektördeki Konumunun Değerlendirilmesi F) Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle İlgili Olarak Araştırma Geliştirme Uygulamalarına İlişkin Bilgiler 26 Sektör, Dünya ve Türkiye de 2008 Yılına İlişkin Gelişmeler 28 Yapı Kredi Emeklilik ve Sosyal Sorumluluk Bölüm II - Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler 32 A) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları ile İç Denetim Sistemleri Kapsamındaki Birimlerin Yöneticilerinin Ad ve Soyadları, Görev Süreleri, Sorumlu Oldukları Alanlar, Öğrenim Durumları, Mesleki Deneyimleri 40 Organizasyon Şeması 42 B) Denetçilerin Görev Süreleri ve Mesleki Deneyimleri C) Yönetim Kurulu Üyelerinin Hesap Dönemi İçinde Yapılan İlgili Toplantılara Katılımları Hakkında Bilgiler 44 Ç) Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu 48 D) İnsan Kaynakları Uygulamalarına İlişkin Bilgiler 50 E) Şirketin Dahil Olduğu Risk Grubuyla Yaptığı İşlemlere İlişkin Bilgiler Bölüm III - Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 54 A) 29/6/1956 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 347. Maddesi Uyarınca Teşkil Olunan Denetçiler Tarafından Hazırlanan Rapor 56 B) İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler 58 C) Bağımsız Denetim Raporu Ç) Finansal Tablolar ve Bölümün Sonunda Verilmek Üzere Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler 164 D) Mali Durum, Kârlılık ve Tazminat Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme 166 E) Risk Türleri İtibariyle Uygulanan Risk Yönetimi Politikalarına İlişkin Bilgiler 169 Teknik Sonuçlar 170 F) Rapor Dönemi Dahil Beş Yıllık Döneme İlişkin Özet Finansal Bilgiler 176 Adresler

3 Contents 3 Convenience Translation of the Compliance Opinion on the Annual Report to be Presented at the General Assembly 5 Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Ordinary General Assembly Agenda Part I - Introduction 9 A) Summary Financial Information on the Activities of the Reporting Period 11 B) History of the Company, and Amendments, if any, to the Articles of Association in the Reporting Period, Including Reasons for Amendments 13 C) Information on the Shareholding Structure of the Company, Changes in its Capital and Shareholding Structure in the Reporting Period; the Titles of Juridical and Real Persons Possessing Privileged Shares and Details Regarding the Shares They Hold Ç) Explanations on the Shares Hold by the Chairman of the Board of Directors, Board Members, General Manager and their Assistants, if Any 17 D) Reports of the Chairman and General Manager of the Company on the Activity Period and their Expectations for the Future 21 Activities in E) Information on the Number of Employees, Regional Management, Contact Centers, Number of Branches, Company Services, the Fields of Activities and the Position of the Company within the Sector F) Information on Research and Development Practices Carried Out Regarding New Services and Activities 27 Industrial, Global and Local Developments in Yapı Kredi Emeklilik and Social Responsibility Part II - Information on the Management and Corporate Governance Procedures 34 A) Names, Surnames, Terms of Office, Fields of Responsibilities, Educational Background and Professional Experience of the Chairman and Members of the Board of Directors, General Manager, Assistant General Managers and Internal Auditors 41 Organizational Scheme 43 B) Terms of Office and Professional Experience of Auditors C) Information on the Attendance of the Board Members in the Board Meetings within the Reporting Period 45 Ç) Summary of the Board Report Presented to the General Assembly 49 D) Information on Human Resources Practices 51 E) Information on the Related Party Transactions Part III - Assessment of Financial Information and Risk Management 55 A) Report of the Statutory Auditors Board, Formed in Accordance with Article 347 of the Turkish Code of Commerce No. 6762, Dated June 29, B) Information on Internal Audit 59 C) Independent Auditors Report Ç) Financial Statements and Information on Financial Structure 165 D) Assessment of Financial Status, Profitability and Solvency 167 E) Financial Statements and Information on Financial Structure 169 Technical Results 171 F) Five-year Summary Financial Information 176 Addresses

4 2 YAPI KREDİ EMEKLİLİK GENEL KURULA SUNULACAK YILLIK FAALİYET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜŞÜ Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Genel Kurulu na Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Genel Kurulu na sunulmak üzere hazırlanan yıllık faaliyet raporunu denetlemekle görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu yıllık faaliyet raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 6 Mart 2009 tarihli bağımsız denetim raporuna konu olan finansal tablolar ile uyumuna ilişkin olarak görüş bildirmektir. Denetim, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ile uyumuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere yürütülmesini öngörmektedir. Gerçekleştirilen denetimin, uygunluk görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüşümüze göre, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflarıyla, Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2008 tarihli finansal tablolarında yer alan bilgiler ile uyumludur. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers Talar Gül, SMMM Sorumlu Ortak Başdenetçi İstanbul, 6 Mart 2009

5 2008 FAALİYET RAPORU /ANNUAL REPORT 3 CONVENIENCE TRANSLATION OF THE COMPLIANCE OPINION ON THE ANNUAL REPORT TO BE PRESENTED AT THE GENERAL ASSEMBLY (ORIGINALLY ISSUED IN TURKISH) To the General Assembly of Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. We have been engaged to audit the annual report of Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. ( the Company ) as of 31 December 2008, which will be submitted to the General Assembly. This annual report is the responsibility of the Company s management. Our responsibility, as independent auditors, is to express an opinion on the annual report regarding whether the financial information presented therein is consistent with the audited financial statements, upon which the independent auditor s report was issued on 6 March We conducted our audit in accordance with the principles and procedures regarding the preparation and issue of annual reports set out by the regulations in conformity with the Insurance Law No Those regulations require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance as to whether the financial information presented in the annual report is consistent with the audited financial statements. We believe that our audit provides a reasonable and sufficient basis for our compliance opinion. In our opinion, the financial information included in the accompanying annual report, is consistent, in all material respects, with the information included in the audited financial statements of Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. as at 31 December Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers Talar Gül, SMMM Partner Istanbul, 6 March 2009

6 4 YAPI KREDİ EMEKLİLİK Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Olağan Genel Kurul Gündemi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile dış denetim şirketi Başaran Nas S.M.M.M. A.Ş. (PwC)'nin Bağımsız Dış Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi; Yönetim Kurulu'nun 2008 yılı bilançosu ve gelir tabloları ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 3. Yönetim Kurulu Üyeleri nin ve Denetçiler in, şirketin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 4. Yönetim Kurulu'nun 2008 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 5. Görev süresi dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri nin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini, 8. Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan bağımsız denetleme kuruluşunun onaylanması, 9. Genel Kurul tarihinden önce, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan gerekli iznin alınması önkoşulu ile Şirket Ana Sözleşmesi nin Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı 7., Yönetim Kurulu başlıklı 10., Genel Kurullar başlıklı 22. maddelerinin değiştirilmesi hakkında karar alınması, 10. Yönetim Kurulu Üyeleri ne, şirket konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri, diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 11. Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanı nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi, 12. Dilekler. 6. Görev süresi dolmuş bulunan Denetçiler in tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri, 7. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçiler in aylık brüt ücretlerinin tespiti,

7 2008 FAALİYET RAPORU /ANNUAL REPORT 5 Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Ordinary General Assembly Agenda 1. Opening and formation of Council of Assembly, 2. Reading and discussion of the Annual Report and Auditors Report and also the summary of Independent Auditors Report of Başaran Nas S.M.M.M. A.Ş. (PwC) for the year Approval or approval after changes or non-approval of the Board of Directors proposal regarding Balance Sheet and Income Statement for the year 2008, 3. Release of the responsibilities of the Board of Directors members and Auditors for the activities of the Company for the year 2008, 4. Board of Directors proposal for 2008 Profit Distribution, and approval or approval after changes or non-approval of this proposal, 5. Changes or re-election of the members of the Board of Directors, whose appointments have been terminated, and assignment of their appointment periods, 8. Authorization of the independent audit firm selected by the Board of Directors, 9. Approval of changes in the Company Bylaws; in the articles numbered 7, titled Capital and Shares, numbered 10, titled Board of Directors and numbered 22, titled General Assembly Meetings ; provided that the necessary permission is received from the Ministry of Industry and Commerce before the General Assembly Meeting, 10. Giving permission to the members of the Board of Directors on the transactions contained in the articles 334 and 335 of Turkish Commercial Law, 11. Authorization of the Council to sign the minutes of the General Assembly Meeting, 12. Petitions. 6. Changes or re-election of Auditors, whose appointments have been terminated, 7. Determination of the remuneration of the Board of Directors Chairperson and Members, and Auditors,

8 6 YAPI KREDİ EMEKLİLİK

9 2008 FAALİYET RAPORU /ANNUAL REPORT 7 Bölüm I : Sunuş Part I - Introduction

10 8 YAPI KREDİ EMEKLİLİK A) Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler Şirketimiz, 2008 yıl sonu itibariyle hayat branşında % 6,99 pazar payına sahiptir. Sektör genelinde, matematik ihtiyatlar bakımından ön sıralarda yer alan şirketimizin, 2008 yılı matematik karşılıkları 549 milyon TL ye ulaşmıştır. Bu yıl sigortalılarımıza TL'de % 14,68, USD'de % 7,06 ve Euro'da da % 6,98 oranında kâr payı dağıtılmıştır. Şirketimiz 2008 yıl sonu itibariyle Bireysel Emeklilik Sistemi nde (BES) 948,04 milyon TL fon büyüklüğü ile % 14,9 pazar payına sahiptir. Yıl içinde muhtelif branşlardaki faaliyetlerimiz sonucunda elde edilen istihsal rakamları şöyledir: Prim (TL) Pay (%) Hayat Branşı ,34 99,92 Ferdi Kaza Branşı ,20 0,08 Toplam Prim ,54 100,00 Yukarıda görülen istihsalimizin oransal dağılımına bakıldığında; toplam istihsalimizin % 99,92 sini hayat, % 0,08 ini ise ferdi kaza branşının teşkil ettiği görülmektedir. Şirketimizin net kârı 2008 yılında TL olarak gerçekleşmiştir. Bireysel Emeklilik Sistemi ne ait pazar payları için Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) verileri esas alınmıştır.

11 2008 FAALİYET RAPORU /ANNUAL REPORT 9 A) Summary Financial Information on the Activities of the Reporting Period As of year-end 2008, the Company's market share in the life insurance branch is 6.99 %. In terms of mathematical reserves, the Company holds a leading position in the sector. In 2008, the Company's mathematical reserves reached TL 549 million. This year, we allocated % profit share to our customers holding policies in TL, 7.06 % for those in USD and 6.98 % for those in EUR. The private pension branch of the Company achieved a market share of 14.9 %, with its fund size of TL million at year-end Total premium production figures for the year are as follows: Premium (TL) Share (%) Life Branch 110,137, Personal Accident Branch 88, Total Premium 110,226, The above table indicates that our total premium production is composed of % life insurance and 0.08 % individual accident premiums. Our net profit in 2008 is TL 19,914,824. Market shares of the Private Pension System are based on data released by the Pension Monitoring Center and the Capital Markets Board.

12 10 YAPI KREDİ EMEKLİLİK B) Şirketin Tarihsel Gelişimi ve Hesap Dönemi İçinde Varsa Ana Sözleşmesinde Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri Tarihçe Yapı Kredi Emeklilik, Koç Finansal Hizmetler çatısı altında daha da güçlenerek ülkemizde bireysel emeklilik ve yaşam sigortacılığı alanlarında öncü yerini sağlamlaştırdı. Yapı Kredi Emeklilik, Halk Yaşam adıyla 29 Ocak 1991 tarihinde sağlık, yaşam ve ferdi kaza alanlarında hizmet vermek amacıyla kuruldu. Bağlı bulunduğu finans grubundaki şirketlerle olan sinerjiyi artırmak amacıyla 1 Ekim 2000 tarihinde Yapı Kredi Yaşam ismini alarak hizmetlerine devam etti. Yapı Kredi Yaşam, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde faaliyet göstermek amacıyla çalışmalarına 2000 yılında başladı. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Yasası gereği emeklilik branş ruhsatı alınan tarihten itibaren iki yıl içinde (Yapı Kredi Emeklilik için Temmuz 2005'e kadar) devredilmesi gereken sağlık sigortası portföyünün yenileme işlemleri, 2001 yılı başında Yapı Kredi Sigorta'ya devredildi. Emeklilik şirketine dönüşüm sürecinde her aşamada yasal gereklilikleri tamamlayan ilk şirketlerden birisi oldu. 3 Aralık 2002 tarihinde Hazine Müsteşarlığı'ndan alınan emeklilik şirketine dönüşüm izninin ardından, 30 Aralık 2002 tarihinde şirket ismi Yapı Kredi Emeklilik olarak değişti tarihinde Koç Holding ile uluslararası bankacılık grubu İtalyan UniCredit'in yüzde 50 - yüzde 50 ortaklığı olan Koç Finansal Hizmetler bünyesinde yer alan Koçbank, Koçbank Nederland, Koçbank Azerbeycan, Koç Yatırım, Koç Portföy, Koç Leasing ve Koç Faktör ile Yapı Kredi ve iştirakleri tek bir çatı altında birleşme kararı aldı. Bir Yapı Kredi iştiraki olan Yapı Kredi Emeklilik bu karar gereğince Koç Finansal Hizmetler çatısı altında daha da güçlenerek ülkemizde bireysel emeklilik ve yaşam sigortacılığı alanlarında öncü yerini sağlamlaştırdı. Bireysel emeklilik planlarının satışına 27 Ekim 2003 tarihinde başlayan Yapı Kredi Emeklilik, o tarihte toplam 11 şirketin faaliyet gösterdiği Bireysel Emeklilik Sistemi'nde 2003 yılının sonunda pazar liderliğine ulaştı. Emeklilik Gözetim Merkezi ve Sermaye Piyasası Kurulu verilerine göre, 2004 yılını katılımcı ve sözleşme sayısı ile toplanan katkı payı ve yönetilen fon büyüklüğünde lider olarak tamamladı. Yapı Kredi Emeklilik, 2005 yılı içerisinde sözleşme sayısına ve 100 milyon TL fon büyüklüğüne ulaşan ilk emeklilik şirketi oldu, 2005 yılını da sözleşme ve katılımcı sayıları bakımından sektör lideri olarak tamamladı yılında ise sözleşme ve 300 milyon TL fon büyüklüğüne ulaşan ilk emeklilik şirketi oldu yılında Capital Dergisi'nin bir saygınlık araştırması olan Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri Araştırması nda Bireysel Emeklilik Sistemi nin en beğenilen şirketi seçildi. Hesap Dönemi İçinde Varsa Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri Hesap dönemi içinde ana sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

13 2008 FAALİYET RAPORU /ANNUAL REPORT 11 B) History of the Company, and Amendments, if any, to the Articles of Association in the Reporting Period, Including Reasons for Amendments History Yapı Kredi Emeklilik has continued to expand under the umbrella of Koç Finansal Hizmetler (Koç Financial Services), strengthening its position as one of the leaders in the private pension and life insurance sectors in Turkey. Yapı Kredi Emeklilik was originally established as Halk Yaşam on January, 29, 1991, offering health, life and individual accident insurance. On October 1, 2000, the name of the Company was changed to Yapı Kredi Yaşam in order to reinforce the synergy between the other companies within the same financial group. In 2000, Yapı Kredi Yaşam commenced restructuring its organization to operate within the Private Pension System. The renewals of the health insurance portfolio, which according to the Private Pension Saving and Investment System Law must be transferred within two years after receiving a pension license (until July 2005 for Yapı Kredi Emeklilik), was transferred to Yapı Kredi Sigorta (Insurance) at the beginning of As being one of the first companies to complete all the legal requirements at every stage of the process, Yapı Kredi Yaşam received its license from the Turkish Treasury to become a pension company on December 3, 2002, and the Company's name was changed to Yapı Kredi Emeklilik on December 30, In 2005, Koçbank, Koçbank Nederland, Koçbank Azerbaycan (Azerbaijan), Koç Yatırım (Koç Investment), Koç Portföy (Koç Portfolio), Koç Leasing, Koç Factoring, the subsidiaries of Koç Finansal Hizmetler (Koç Financial Services), which is a partnership of Koç Holding and Italian UniCredit, an international banking group, and Yapı Kredi and its subsidiaries decided to merge under one corporate roof. Following this merger, Yapı Kredi Emeklilik, a subsidiary of Yapı Kredi Bank, continued to expand under the umbrella of Koç Finansal Hizmetler (Koç Financial Services), strengthening its position as one of the leaders in the private pension and life insurance sectors in Turkey. Yapı Kredi Emeklilik began selling private pension plans on October, 27, 2003, and by year-end 2003, it was the leader among the 11 companies operating within the Private Pension System at that time. According to the data provided by the Pension Monitoring Center and the Capital Markets Board, the Company was the market leader by the end of 2004, in terms of the number of participants and contracts, total contribution production and volume of funds managed. In 2005, Yapı Kredi Emeklilik became the first pension company to reach 100,000 contracts and a total of TL 100 million fund size, and ended the year as the sector leader in terms of the number of participants and contracts signed. In 2006, the Company became the first pension company to reach 150,000 contracts and a TL 300 million fund size. In an opinion poll about respectability and prestige carried out by Capital Magazine in 2004, Yapı Kredi Emeklilik was selected as the Most Admired Company in the private pension sector in Turkey. Amendments, if any, to the Articles of Association for the Reporting Period, Including Reasons for the Amendments No amendments were made to the Articles of Association within the reporting period.

14 12 YAPI KREDİ EMEKLİLİK C) Şirketin Ortaklık Yapısı, Sermayesinde ve Ortaklık Yapısında Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler, Nitelikli Paya Sahip Gerçek veya Tüzel Kişilerin Unvanları ve Paylarına İlişkin Bilgiler Ç) Şirketin Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcıları nın Varsa Sahip Oldukları Paylara İlişkin Açıklamalar Şirketin Ortaklık Yapısı ve Sermayesine İlişkin Bilgiler Ortağın Unvanı Hisse Tutarı (TL) Hisse Oranı (%) Yapı Kredi Sigorta A.Ş ,93 Diğer ,07 Toplam ,00 Şirket sermayesinde ve ortaklık yapısında hesap dönemi içerisinde meydana gelen bir değişiklik bulunmamaktadır. Şirketin Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcıları nın Varsa Sahip Oldukları Paylara İlişkin Açıklamalar Şirketin Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcıları nın sahip oldukları paylar bulunmamaktadır.

15 2008 FAALİYET RAPORU /ANNUAL REPORT 13 C) Information on the Shareholding Structure of the Company, Changes in its Capital and Shareholding Structure in the Reporting Period; the Titles of Juridical and Real Persons Possessing Privileged Shares and Details Regarding the Shares They Hold Ç) Explanations on the Shares Hold by the Chairman of the Board of Directors, Board Members, General Manager and their Assistants, if Any Information on Shareholding Structure and Paid-in Capital of the Company Name of the Stockholder Share Price (TL) Share Ratio (%) Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 57,957, Other 42, Total 58,000, No changes took place in the capital and shareholder structure of the Company during the reporting period. Explanations on the Shares Hold by the Chairman of the Board of Directors, Board Members, General Manager and their Assistants, if Any The Chairman, members of the Board of Directors, General Manager and Assistant General Managers of the Company do not hold any shares.

16 14 YAPI KREDİ EMEKLİLİK Sektörümüzün büyümesine paralel olarak şirketimiz de gelişimini devam ettirdi yılında bir önceki yıla göre şirketimizin Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki sözleşme sayısı yüzde 14, fon büyüklüğü yüzde 35 oranında arttı.

17 The Company continued growing parallel to the developments in the sector. The number of pension contracts signed rose by 14 % and our fund size increased by 35 % over the previous year FAALİYET RAPORU /ANNUAL REPORT 15

18 16 YAPI KREDİ EMEKLİLİK D) Yönetim Kurulu Başkanı nın ve Genel Müdür ün Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirmeleri ve Geleceğe Yönelik Beklentileri Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Tayfun BAYAZIT Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman Ülkemiz 2007 yılında yapısal reformların ve siyasi istikrarın yarattığı olumlu ortama en erken 2010'da geri dönebilecek gözüküyor yılı krizin gölgesinde zor bir yıl olacağının sinyallerini veriyor. Mortgage alanında başlayan, önce finans piyasalarını, ardından tüm dünyayı etkileyen global kriz adını verdiğimiz süreç, geçtiğimiz yıla damgasını vuran en önemli olay oldu yılının ilk aylarında durgunluk sinyaliyle kendini hissettiren kriz ortamı, yılın ikinci yarısında tüm dünyadaki beklentileri yanıltmayarak piyasaları bir anda sardı. Artan ektisiyle birçok sektörde büyüme hızı yavaşlar, özellikle reel sektörde sıkıntılar giderek artarken, krizden nasibini alanlar arasında içinde bulunduğumuz finans ve sigortacılık sektörü ön sıralarda yer aldı. Özellikle geçtiğimiz yılın son 6 ayında yaşanan bu olumsuz tabloya rağmen, Türk sigorta sektörü 2008 yılında da büyümesini sürdürdü. Sektör 2008 yılında toplam TL'lik prim üretimine ulaşırken, bunun içinde faaliyette bulunduğumuz hayat sigortalarının payı yüzde 13,38 oldu. Geçtiğimiz yıl hayat sigortalarında prim üretimi toplamı TL olurken, hayat branşının bir önceki yıla göre yüzde 18,29 büyüdüğü görüldü. Böylece hayat sigortaları 2008 yılında ülkemiz sigorta sektörünün yüzde 7,71 olan büyümesinin çok üzerinde gelişim hızına sahip olan birkaç sigorta branşı arasında yerini aldı. Hayat sigortalarındaki bu tablonun yanı sıra diğer faaliyet alanımız Bireysel Emeklilik Sistemi de 2008 yılında gelişimini sürdürdü. Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki fon büyüklüğü 2008 yılının sonunda TL'ye ulaşırken, sistemdeki sözleşme sayısı adede çıktı, sistemdeki katılımcıların toplamı da kişi oldu. Sektörümüzün büyümesine paralel olarak şirketimiz de gelişimini devam ettirdi yılında bir önceki yıla göre şirketimizin Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki sözleşme sayısı yüzde 14, fon büyüklüğü yüzde 35 oranında arttı yılında yaşanan gelişmeler ve ekonomik konjonktürdeki değişiklikler, dünya ekonomisiyle iç içe olan ülkemiz ekonomisine ve Bireysel Emeklilik Sistemi'ne de yansırken, özellikle 2008 yılı sonunda Bireysel Emeklilik Sistemi'nden çıkışlarda da, sisteme fon girişinde de ciddi bir değişim yaşanmadı. Yaşanan kriz ortamına karşın Bireysel Emeklilik Sistemi'nin ürün olarak tasarrufu ön plana çıkarması bu konuda en önemli faktör oldu. Ülkemiz 2007 yılında yapısal reformların ve siyasi istikrarın yarattığı olumlu ortama en erken 2010'da geri dönebilecek gözüküyor yılı krizin gölgesinde zor bir yıl olacağının sinyallerini veriyor. Ülkemiz ve dünyanın içinde bulunduğu bu ekonomik ortam, doğal olarak faaliyet alanımız Bireysel Emeklilik Sistemi ve hayat sigortalarının gelişiminde de başrolü oynayacaktır.

19 2008 FAALİYET RAPORU /ANNUAL REPORT 17 D) Reports of the Chairman and General Manager of the Company on the Activity Period and their Expectations for the Future Chairman's Message It seems that our country will be able to go back to the favorable conditions of 2007, which were created by the economic reforms and political consistency earliest by Meanwhile, 2009 signals a tough year under the shadow of the global crisis. The most important development of the last year was the global economic crisis that began in the mortgage sector, and then spread to financial markets around the world. By the second half of 2008, all global financial markets were feeling the effects of the crisis as economies stagnated. The fallout from the spreading crisis affected many sectors, but one of the hardest hit sectors in the business world was the finance and insurance industries. Despite the negative conditions encountered during the last six months of the year, the Turkish insurance sector continued to grow in The insurance sector reached a total premium production of TL 11,774,238,766 in 2008, of which life insurance holds %. Last year, total premium production in life insurance reached TL 1,574,896,096, reflecting a % growth over the previous year. In 2008, the life insurance sector attained a much higher rate of growth than the rest of the insurance sector, which experienced an annual growth of only 7.71 %. In addition to the growth experienced in life insurance, the Private Pension System, the other field of activity of our Company, also maintained its growth during The volume of the funds in the Private Pension System reached TL 6,384,479,755, with a total of 1,928,964 contracts, and 1,741,552 participants. The Company continued growing parallel to the developments in the sector. The number of pension contracts signed rose by 14 % and our fund size increased by 35 % over the previous year. Although the current global economic crisis affected the national economy, as well as the Private Pension System, the Company did not encounter any major setbacks neither in exits from the Private Pension System nor in the inbound flow of new funds in The fact that the Private Pension System is a mainly saving system was effective in this. It seems that our country will be able to go back to the favorable conditions of 2007, which were created by the economic reforms and political consistency earliest by Meanwhile, 2009 signals a tough year under the shadow of the global crisis. The crisis conditions and prevailing economic environment will be also primary factor to effect the development in the Private Pension System (PPS) and life insurance branch.

20 18 YAPI KREDİ EMEKLİLİK Genel Müdür ün Mesajı Doç. Dr. S. Giray VELİOĞLU / Assoc. Prof. Genel Müdür / General Manager Şirket olarak önümüzdeki dönemde de, içinde bulunduğumuz kriz ortamını fırsata çevirmeye çalışarak, verimliliğimizi ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çabalarımıza hız vereceğiz. Tüm dünyadaki gönüllü sistemlerde olduğu gibi gerek satış sırasında, gerekse satış sonrasında uzun vadeli bir yatırım aracı olmanın getirdiği zorlukları yaşamaya devam eden Bireysel Emeklilik Sistemi, bunun yanı sıra çoğu kez doğru olarak algılanmakta ve kısa dönemli değişimler bir tasarruf-yatırım sistemine girdiğini bilen katılımcıları etkilememektedir. Bunun en önemli göstergelerinden biri de başladığı günden bu yana katılımcıların ödedikleri aylık katkı paylarındaki artışlardır. Bu gözlem özellikle yaşanan kriz ortamı dikkate alındığında, BES'in kuruluşundan bugüne gerçekleştirdikleriyle ve şeffaflığıyla, artık güvenli bir liman olarak tercih edilmekte olduğu inancımızı desteklemektedir. Geçtiğimiz yılsonunda şirketimizin özkaynağı TL'ye ulaşırken, çalışan sayımız 922 oldu. Şirketimizin 2008 yılı vergi sonrası net kârı TL olarak sonuçlandı. Hayat prim üretimimiz toplam TL olurken, hayat matematik karşılıklarımız TL oldu. Hayat sigortalarındaki prim üretimimizin yaklaşık 60 milyon TL'si birikimli ürünlerden, 38 milyon TL'si kredi hayat sigortalarından, 13 milyon TL'si ise risk ürünlerimizden sağlandı. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde ise şirketimizin yürürlükteki sözleşme sayısı , fon büyüklüğü ise TL oldu. Şirketimizin pazar payı da yüzde 14,9 olarak gerçekleşti. Bu sonuçları değerlendirdiğimizde Bireysel Emeklilik Sistemi'nin gelişimine paralel şirketimizin de başlangıç hedeflerimizle uyumlu, istikrarlı bir büyüme içinde olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizde sistemin gönüllülük esasına dayalı olması, sektör olarak elde edilen başarının önemini vurgulamaktadır. Özellikle bireysel satışlarda talep edilen değil, talep yaratılan ürünler oldukları için kriz ortamına bağlı olarak pazarda talebe yönelik bir değişiklikten söz edemeyiz. 2009'da sektörün gelişim hızında düşüş görüleceği öngörüsüyle bireysel tarafta süreklilik, hacim açısından adetten büyüklüğe odaklanmaya devam ederken müşterilerimize sunduğumuz hizmet ve yaklaşımların segmentasyon bazında ihtiyaç ve davranışlarına özel yapılandırmaya devam edeceğiz. Katılımcılarımıza da, sistemin uzun vadeli yapısını vurgulayarak bu yapıya güvenmelerini, geleceklerini ve tasarruflarını kısa dönemli değişimler için riske atmamalarını söylüyoruz. BES'le ilgili bundan sonraki adımlar için bundan önce de birçok kez gündeme gelen İngiltere'de tax-credit olarak bilinen bir nevi doğrudan teşvik uygulaması tarzında bir uygulamanın sektörün gelişiminde sıçrama yaratabileceğini düşünmekteyiz. İngiltere'deki bu uygulamada, tasarruflarını emeklilik sisteminde değerlendiren çalışanlar vergi indirimi hakkı elde etmekte, ancak vergi indirimi biz de uygulandığı gibi tasarruf sahibine ödemenin akabinde iade edilmeyip hükümet vergi iadesini 50 yaşına kadar sistemden çıkmamak koşuluyla kişinin emeklilik birikimlerini dahil etmektedir. Şirket olarak önümüzdeki dönemde de, içinde bulunduğumuz kriz ortamını fırsata çevirmeye çalışarak, verimliliğimizi ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çabalarımıza hız vereceğiz. Bireysel emeklilik ve hayat sigortacılığında yaklaşık 1 milyon müşteriye hizmet veren yapımız, hızlı büyüyen katılımcı sayımız ve uzun süreli katılımcı ilişkileri nedeniyle müşteri memnuniyetini ve sürekliliğini yükseltme çalışmaları kapsamında başlattığımız projeleri 2009'da da sürdüreceğiz.

21 2008 FAALİYET RAPORU /ANNUAL REPORT 19 General Manager's Message During the coming year, we shall try to convert this economic crisis into an opportunity and we will continue our efforts to improve our productivity and customer satisfaction. Similar to other voluntary systems in the world, as a long-term instrument, Private Pension System (PPS) encounters the difficulties both during and after the sale of the plans. However, participants are aware of the fact that the PPS is a long-term investment instrument; thus, unfavorable short term changes do not effect their decisions. One of the most important indicators of this is the regular increases in the monthly contributions participants have continued to pay. Particularly, when this period of crisis is taken into consideration, this supports our faith in the fact that PPS is preferred as a safe investment due to its transparency from the very beginning and it will continue to be viewed as such in spite of the global economic downturn. As of year-end 2008, the shareholder's equity of our Company rose to TL 119,315,263, and number of the employees increased to 922. The net profit of the Company in 2008 after taxes, is TL 19,914,824. Our life insurance premium production is TL 110,137,881, and mathematical reserves in this branch stood at TL 549,508,768. Approximately TL 60 million of our premium production in life insurance products came from savings life insurance products, TL 38 million from credit life insurance products and TL 13 million from risk products. In the Private Pension System, the number of current contracts is 286,249, with a total of TL 948,037,337 fund size. The Company's market share in private pension funds is currently 14.9 %. These figures indicate that our Company is growing consistently, and we are achieving our initial targets in line with the development of the Private Pension System. The fact that the system in our country is based on voluntary participation underlines the significance of the success in the sector. Since pension products are not directly demanded espacially in individual sales, we cannot tell about a decrease in demand in due to economical crisis. Expecting a decline in the growth of the sector in 2009, we shall continue to focus on the persistency of the contracts and to increase total volume rather than the number of contracts. We shall also continue to revise the services and approaches we offer to our customers according to their needs and requests on segment basis. We will also emphasize the long-term structure of the system, while advising participants to invest in this system for long-term savings, rather than risking their investments in short-term options. We feel that implementing a tax-credit system in Turkey that is similar to the system already in use in the United Kingdom would dramatically increase the development of the sector in our country. In the UK, workers who invest in this system are granted tax reductions, but this tax discount is not refunded to the investor following payout, as it is done in Turkey, but is instead, added to the savings and refunded to the investor after age 50, provided they remain in the system. During the coming year, we shall try to convert this economic crisis into an opportunity and we will continue our efforts to improve our productivity and customer satisfaction. We will also continue our projects for increasing customers' satisfaction and loyalty thanks to our corporate structure serving more than 1 million customers in the private pension and life insurance sector, ever-increasing number of participants and long-lasting relations with our customers.

22 20 YAPI KREDİ EMEKLİLİK

23 2008 FAALİYET RAPORU /ANNUAL REPORT Yılı Faaliyetleri Activities in 2008

24 22 YAPI KREDİ EMEKLİLİK E) Personel Sayısı ile Bölge Müdürlüğü, İrtibat Bürosu ve Şube Sayısına, Şirketin Hizmet Türü ve Faaliyet Konularına İlişkin Açıklamalar ve Bunlar Esas Alınarak Şirketin Sektördeki Konumunun Değerlendirilmesi F) Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle İlgili Olarak Araştırma Geliştirme Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Yapı Kredi Emeklilik te 2008 Yılına İlişkin Değerlendirmeler Yapı Kredi Emeklilik, faaliyet gösterdiği iki alanda da sektörünün lider, öncü şirketleri arasında yer almaktadır. 12 şirketin faaliyet gösterdiği Bireysel Emeklilik Sistemi'nde fon büyüklüğüne göre yüzde 14,9 pazar payıyla 3. sırada, sözleşme sayısına göre ise yüzde 14,8 pazar payıyla 4. sırada bulunmaktadır. Türkiye genelinde 8 bölge müdürlüğü, 9 şubesi ve 43 il temsilcisi bulunmaktadır. 120 acentesi ile yaygın bir satış ve hizmet ağına sahip olan Yapı Kredi Emeklilik'in idari ve satış kadrolarında 922 çalışan görev yapmaktadır. Ayrıca 845 adet Yapı ve Kredi Bankası Şubesi'nden acentelik hizmeti alınmaktadır. Şirketin faaliyet konusu Bireysel Emeklilik Sistemi nde faaliyet göstermek, bu doğrultuda emeklilik sözleşmeleri düzenlemek, bireysel emeklilik ile ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında her türlü iş ve işlemleri yapmak ve Türkiye de ve yabancı ülkelerde her türlü grup ve ferdi hayat ile ferdi kaza poliçeleri düzenlemek ve reasürans işlemleri gerçekleştirmektir. Şirketin 30 Aralık 2002 tarihinde unvanı Yapı Kredi Yaşam Sigorta Anonim Şirketi'nden Yapı Kredi Emeklilik Anonim Şirketi'ne değiştirilmiştir. Şirketin ana sözleşmesi Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün 20 Aralık 2002 tarih ve sayılı yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20 Aralık 2002 tarih ve sayılı ön müsaadesi ile değiştirilmiştir. Şirket, ana sözleşmesinde yapılan değişiklik ile Bireysel Emeklilik Sistemi nde faaliyet gösterebilir, emeklilik sözleşmeleri düzenleyebilir ve bireysel emeklilik ile ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında her türlü iş ve işlemleri yapabilir duruma gelmiştir. Bireysel Emeklilik Sistemi ve yaşam sigortacılığı alanında faaliyet gösteren Yapı Kredi Emeklilik, bireysel ve kurumsal ihtiyaçlara yönelik farklı ürünlerle hizmet vermektedir. Akıllı Adım Bireysel Emeklilik Planları'nın yanı sıra yaşam sigortacılığında risk ağırlıklı ürünler pazara sunmaktadır. Yapı Kredi Emeklilik, faaliyet gösterdiği iki alanda da sektörünün lider, öncü şirketleri arasında yer almaktadır yılı sonunda toplam TL yaşam sigortası prim üretimi ve TL yaşam sigortası matematik karşılığı ile bu branşta yüzde 6,99 pazar payına sahip olan Yapı Kredi Emeklilik, sektörde 5. sırada yer almaktadır. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde ise 2008 yılı sonu itibariyle yürürlükteki sözleşme sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 14 artarak adede, fon büyüklüğü ise yüzde 35 artarak 948,04 milyon TL'ye ulaşmıştır. 12 şirketin faaliyet gösterdiği Bireysel Emeklilik Sistemi'nde fon büyüklüğüne göre yüzde 14,9 pazar payıyla 3. sırada, sözleşme sayısına göre ise yüzde 14,8 pazar payıyla 4. sırada bulunmaktadır. Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle İlgili Olarak Araştırma Geliştirme Uygulamalarına İlişkin Bilgiler /444 0 YKE Çağrı Merkezi numarası devreye girdi. Konya ve Alanya şubeleri hizmete açıldı yılı sonunda başlayan segmentasyon projesinin ilk etabı sonuçlandırıldı. Tüm müşteri iletişimi bu proje kapsamında yeniden gözden geçirildi ve 2009 yılında uygulamaya girecek projeler belirlendi.

25 2008 FAALİYET RAPORU /ANNUAL REPORT 23 E) ) Information on the Number of Employees, Regional Management, Contact Centers, Number of Branches, Company Services, the Fields of Activities and the Position of the Company within the Sector F) Information on Research and Development Practices Carried Out Regarding New Services and Activities Assessment of Yapı Kredi Emeklilik in 2008 Yapı Kredi Emeklilik is among the leading companies of its sector, in both of the two fields where it operates. In the Private Pension System, where 12 companies in total are operating, our Company is in third place with its market share of 14.9 % in the size of the funds managed, and it is in fourth place with a market share of 14.8 % in number of contracts. The Company has eight regional offices, nine branches and 43 home office representatives. There are currently 922 employees in the administrative and sales staff of Yapı Kredi Emeklilik, which serves through a sales network of 120 agencies. In addition, agency services are also provided at 845 Yapı Kredi Bank branch offices. The field of activity of the Company involves operating in the Private Pension System, concluding pension contracts accordingly, carrying out operations and transactions within the context of the law and regulations on the Private Pension System, and issuing group and individual life and personal accident policies in Turkey and abroad, as well as concluding reinsurance transactions. On December 30, 2002, the title of the Company was changed from Yapı Kredi Yaşam Sigorta Anonim Şirketi to Yapı Kredi Emeklilik Anonim Şirketi. The Articles of Association of the Company was amended upon the approval of the Undersecretariat of Treasury, General Directorate of Insurance, issued on December 20, 2002 and registered under no: 81316, and the preliminary authorization from the Ministry of Industry and Trade, General Directorate of Domestic Trade, issued on December 20, 2002 and registered under no: Following the amendments made in the Articles of Association, the Company has been entitled to act in Private Pension System, to prepare private pension contracts and to fulfill all transactions defined in the laws and regulations related with pension funds. With its activities in the fields of the Private Pension System and life insurance, Yapı Kredi Emeklilik offers services utilizing different products designed specifically for both individual and corporate demands. In addition to its Akıllı Adım Private Pension Plans, the Company also offers market risk products in the field of life insurance plans. Yapı Kredi Emeklilik is among the leading companies of its sector, in both of the two fields where it operates. Having a total life insurance premium production of TL 110,137,881 and life insurance mathematical reserves of TL 549,508,768 as of the end of 2008, Yapı Kredi Emeklilik is ranked fifth in this sector, with a market share of 6.99 %. The Private Pension System contracts held at the end of 2008 reached 286,249, displaying a 14 % increase over the previous year and the size of funds managed rose by 35 %, reaching TL million. In the Private Pension System, where 12 companies in total are operating, our Company is in third place with its market share of 14.9 % in the size of the funds managed, and it is in fourth place with a market share of 14.8 % in number of contracts. Information on Research and Development in Respect to New Services and Activities The /444 YKE Call Center number was put into service. Konya and Alanya branch offices were opened. The first phase of the segmentation project, started in 2007, was completed. All customer communication has been reviewed within the scope of this project. The projects to be put into operation in 2009 have been decided upon.

26 24 YAPI KREDİ EMEKLİLİK 2008 yılında ülkemizde faaliyete geçişinin 5. yılını kutlayan Bireysel Emeklilik Sistemi, toplamda e ulaşan sözleşme sayısıyla bir önceki yıla göre yüzde 22 yi aşan artışla yılı tamamlarken, aynı şekilde fon büyüklüğünde de bir önceki yıla göre yüzde 40 a yaklaşan artışla TL ile yılı tamamladı.

27 2008 FAALİYET RAPORU /ANNUAL REPORT 25 Celebrating its fifth anniversary in 2008, the Private Pension System completed the year with 1,928,964 contracts, with increase of over 22 % compared to the previous year. Also, the sector ended the year with a fund size growth of 40 %, compared to the previous year, corresponding to TL 6,384,479,755 fund production.

28 26 YAPI KREDİ EMEKLİLİK Sektör, Dünya ve Türkiye de 2008 Yılına İlişkin Gelişmeler Dünya sigorta sektörü kriz etkisinden önceki 2007 yılını bir önceki yıla göre yüzde 3,3 artışla 4,1 trilyon dolar prim büyüklüğü ile kapadı. Prim büyüklüğünde 3,7 trilyon dolar ile gelişmiş ülkeler ön sırayı çekerken, gelişmekte olan ülkelerde prim büyüklüğü 414 milyar dolar oldu. Aynı dönemde Türkiye nin prim büyüklüğü ise 8,4 milyar dolardı. Prim artışında gelişmiş olan ülkeler yüzde 2,5 te kalırken, gelişmekte olan ülkelerde artış yüzde 11,8 e ulaştı, ülkemizin prim artış oranı ise yüzde 4,7 oldu yılında dünya genelinde primlerin gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı yüzde 7,5 olurken, bu oran örneğin ABD de yüzde 8,9, İngiltere de yüzde 15,7 iken, ülkemizde 2007 yılında 1,3 te (1,28) kaldı. Ülkemizde prim üretiminin GSYİH içindeki payı 2008 yılında ise yüzde 1,2 ye (1,24) geriledi. Kişi başına düşen prim büyüklüğü de dünya genelinde 608 dolar iken, örneğin İngiltere de 7 bin 114 dolar, ABD de 4 bin 87 dolara ulaştı. Ülkemizde ise 2007 yılında 119 olan kişi başına düşen prim büyüklüğü 2008 yılında 129 dolara ulaştı yılı sonu itibariyle Türkiye de 59 u sigorta şirketi, 2 si reasürans şirketi olmak üzere 61* şirket faaliyet göstermektedir. Sigorta şirketlerinin 23 adedi hayat branşında, 36 sı da hayat dışı branşlarda çalışmaktadır yılı sonu itibariyle sigorta sektöründe istihdam edilen kişi sayısı ise 16 bin 7 kişiye ulaşmıştır yılında Türk sigorta sektöründe yaşanan bazı önemli gelişmeleri şöyle özetleyebiliriz: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yalnız maddi hasara yol açan trafik kazalarında tarafların kazanın oluş şeklini kendilerince doldurulacak tutanak ile tespitinde anlaşmalarına olanak sağlayan Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Uygulaması 1 Nisan 2008 de başladı yıl sonu itibariyle düzenlenen maddi hasarlı kaza tespit tutanağı sayısı 487 bin 330 adettir. Maddi hasarlı kazalarda taraflar yüzde 85 i aşan bir oranda trafik polisini beklemeden kazanın oluş şekli yönünde anlaşmaktadır. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen formlar çerçevesinde yürütülen Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik 1 Mart 2008 tarihinde uygulanmaya başladı. Zorunlu Trafik Sigortası nda 1 Temmuz 2008 den itibaren serbest tarife sistemine geçildi. Sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin mevcut ve potansiyel riskler nedeniyle oluşabilecek zararlarına karşı yeterli miktarda özsermaye bulundurmalarının sağlanması amacıyla, Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlandı. ''Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik'' tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Emeklilik Sistemleri/Hayat Sigortacılığı Özellikle son çeyreğinde kriz etkisine girilen 2008 yılında dünyada emeklilik fonları değer kayıpları yaşadı. Hisse senedi piyasalarındaki kayıpların yarattığı etkiyle dünyada emeklilik fonlarında yüzde 20 ye ulaşan değer kayıplarıyla karşılaşıldı. Örneğin ABD de emeklilik fonları 3,3 trilyon dolar küçüldü. Emeklilik fonları dünyada küçülürken, fon portföylerinin yapısı gereği Türkiye de ise büyüdü. Bunda ABD de hisse senetlerine yatırılan emeklilik fonlarının oranı yüzde seviyesindeyken, Türkiye de yüzde 10 un altında olması etkili oldu yılında ülkemizde faaliyete geçişinin 5. yılını kutlayan Bireysel Emeklilik Sistemi, toplamda e ulaşan sözleşme sayısıyla bir önceki yıla göre yüzde 22 yi aşan artışla yılı tamamlarken, aynı şekilde fon büyüklüğünde de bir önceki yıla göre yüzde 40 a yaklaşan artışla TL ile yılı tamamladı. Bireysel Emeklilik Sistemi nde faaliyet gösteren şirket sayısı 12 ye yükselirken, aktif aracı adedi ise 13 bin 735 oldu. Hayat branşındaki prim üretimi ise 2008 yılında TL ile 2007 yılına göre yüzde 18,29 artışla tamamlandı. Hayat branşındaki prim üretiminde kredi hayat sigortalarındaki büyüme etkili oldu. Hayat prim üretiminde 2008 yılı prim üretimi büyümesi yüzde 18,29 gözükmekle birlikte, 2008 yılı enflasyonu olan yüzde 10,06 dan arındırıldığında reel büyüme yüzde 7,48 e inmektedir yılında BES ve hayat sigortacılığını etkileyen önemli değişiklikler ise şöyle: Sosyal Güvenlik Reformu diye bilinen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun birçok maddesi 2008 yılında yürürlüğe girdi. Nisan 2008 de çıkan yeni BES Yönetmeliği Ağustos 2008 itibariyle yürürlüğe girdi. Dernek, vakıf, sandık ve diğer kuruluşlara Bireysel Emeklilik Sistemi ne ve yıllık gelir sigortasına aktarım imkanı veren yönetmelik yayınlandı. Önümüzdeki 2009 yılı BES açısından değerlendirildiğinde karşılaşılacak zorluklar 3 temel noktada toplanmaktadır: Mevcut ürünlerin satışında daralma, Sistemden çıkış ve durdurma kaynaklı iş yükü artışı, Çıkışların artması nedeniyle daha etkin yapılması gereken nakit yönetimi. Bütün bunlara rağmen; krizlerde tasarruf eğilimi ön plana çıktığı için, BES in krizden en az etkilenen sektörler listesinde üst sıralarda yer alacağını öngörmekteyiz. (*) Aktif olarak 53 sigorta şirketi, 1 reasürans şirketi olmak üzere 54 şirket çalışmaktadır.

29 2008 FAALİYET RAPORU /ANNUAL REPORT 27 Industrial, Global and Local Developments in 2008 Before the impact of the global crisis, the world insurance sector ended the 2007 accounting year at USD 4.1 trillion premium volume with a 3.3 % increase compared to the previous year. While the developed countries lead the sector, with USD 3.7 trillion premium volume, the total premium volume reached by developing countries was USD 414 billion. During the same period, the premium volume produced in Turkey was USD 8.4 billion. While developed countries only achieved a 2.5 % increase in premiums, developing countries achieved an 11.8 % increase, and the premium increase actualized in Turkey was 4.7 %. In 2007, the average ratio of premium production to GDP was 7.5 % in the world, 8.9 % in the USA, 15.7 % in the UK, but it was only 1.3 % (1.28) in Turkey. This ratio declined to 1.2 % (1.24) in While the world average in per capita premium production was USD 608 in 2007, it was USD 7,114 in the UK, USD 4,087 in the US and only USD 119 in Turkey. This sum reached USD 129 in As of the end of 2008, there are a total of 61* companies operating in the insurance sector, comprised of 59 insurance companies and two reinsurance companies. Of the insurance companies 23 operate in life branch while the remaining 36 operate in non-life branches. By the end of 2008, the number of staff employed in this sector has reached 16,007. The important developments that took place in 2008 can be summarized as follows: A new application in traffic accidents with material damage only came into effect as of April, 1, 2008 which is an alternative to the parties to reach an agreement by mutually concluding a report describing how the accident happened, in accordance with Motorway Traffic Law no In 2008, 487,330 such Accident Reports were issued. In 85 % of these cases, the parties reached a mutual solution without waiting for the Traffic Police. The Regulation on Disclosure in Insurance Contracts, implemented in accordance with the forms designated by the Undersecretariat of Treasury General Directorate of Insurance, began to be applied as of March, 1, A free tariff system has been adopted in Compulsory Traffic Insurance as of July 1, The Regulation on Capital Adequacy Measurement of Insurance, Reinsurance and Pension Companies, decreed with the aim of requiring insurance, reinsurance and pension companies to keep sufficient equity capital against the losses which they may incur due to existing and potential risks, was published in the Official Gazette No: 26761, on January 19, The Regulation on Internal Systems of Insurance, Reinsurance and Pension Companies was published in the Official Gazette No: 26913, on June 21, Pension Systems and Life Insurances Pension funds incurred value losses in the last quarter of 2008, especially when the impact of the global economic crisis increased. Due to the losses in the securities markets, the losses incurred in pension funds reached almost 20 %. For example, the pension funds in the US diminished by USD 3.3 trillion. While pension funds diminished worldwide, they rose in Turkey due to the structure of fund portfolios in our country. This was mainly because while % of pension funds are invested in equities in the US, this ratio is under 10 % in Turkey. Celebrating its fifth anniversary in 2008, the Private Pension System completed the year with 1,928,964 contracts, with increase of over 22 % compared to the previous year. Also, the sector ended the year with a fund size growth of 40 %, compared to the previous year, corresponding to TL 6,384,479,755 fund production. (*) 53 insurance companies and one reinsurance company are actively operating. The number of companies operating in the Private Pension System reached 12 and the number of active intermediaries increased to 13,735. In 2008, premium production in the life insurance branch rose by % compared to the previous year, and ended the year with a total production of TL 1,574,896,096. The increase in credit life insurances effected the premium production of the life insurance branch as well. Though the growth in the premium production of life insurance appears as %, it goes down to 7.48 % when the annual inflation rate of % is deducted. The important changes that affected the Private Pension System and life insurance in 2008 were as follows: Many articles and clauses of the Social Insurance and General Health Law, known as Social Security Reform in Turkey, came into force in The new PPS Regulation, enacted in April 2008, came into effect as of August The regulation allowing foundations, associations, societies and other institutions to transfer funds to the Private Pension System was enacted. When an assessment of 2009 is made in terms of PPS, the difficulties to be faced will focus at three points: Contraction in the sales of existing products, Increase in the labor load originating from the increase in the number of paid-up and lapse contracts, More efficient cash management to be implemented due to an increase in the lapse rates. However, since the tendency to save will increase during an economic crisis, we foresee that PPS will be among the top sectors that will be least impacted from the crisis.

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR SAYISI: 2009 / 17 KARAR TARİHİ: 15 Haziran 2009 KONU: Genel Kurul Toplantısı Yapılan toplantı sonucunda: 1.

Detaylı

DURAN-DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN-DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH:16/02/2015 Konu: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2014-31.12.2014 Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL 98/238 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2 Genel Kurul a Sunulacak Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 4 Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Olağan Genel Kurul Gündemi

İÇİNDEKİLER. 2 Genel Kurul a Sunulacak Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 4 Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Olağan Genel Kurul Gündemi Faaliyet Raporu 2009 ANNUAL REPORT 2009 İÇİNDEKİLER 2 Genel Kurul a Sunulacak Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 4 Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Olağan Genel Kurul Gündemi BÖLÜM I Sunuş 8 A. Hesap Dönemine

Detaylı

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Özlem Aykaç, CIA, CCSA Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Coca-Cola İçecek A.Ş. İç Denetim Direktörü Sunum Planı Türkiye

Detaylı

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır.

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır. 9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 160 19 23 GY tahmini 159 21 25 Netaş 9A09 finansal sonuçlarında 23mn TL net kar açıkladı, ki bu da bizim beklentimiz olan 25mn TL net karın biraz altındadır.

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

Karaağaç Cad.No: Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) (0212) :

Karaağaç Cad.No: Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) (0212) : / ARCLK [] 19.02.2016 17:32:05 Esas Sözleşme Tadili 1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ 19.02.2016 17:28:29 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER 19.02.2016 17:30:09 : (0212) 314

Detaylı

DOĞAN FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DOĞAN FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DOĞAN FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 217 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Draft CMB Legislation Prospectus Directive

Draft CMB Legislation Prospectus Directive Draft CMB Legislation Prospectus Directive Ayşegül Ekşit, SPK / CMB 1 Kapsam İzahname Konulu Taslaklar İzahname Yayınlama Zorunluluğu ve Muafiyetler İzahnamenin Onay Süreci İzahname Standartları İzahnamenin

Detaylı

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ Elif KURTCU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Analysis Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Gülnaz ŞENGÜL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 3, Konsensus 3, GY tahmini 3,

9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 3, Konsensus 3, GY tahmini 3, 9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 3,607 82-288 Konsensus 3,610 261-99 GY tahmini 3,654 198-178 Erdemir 9A09 konsolide finansallarında 288mn TL net zarar açıkladı. Net zarar, piyasa beklentisi

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

: yatirimci.iliskileri@s1.petkim.com.tr. : Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Hk.

: yatirimci.iliskileri@s1.petkim.com.tr. : Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Hk. 2015 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Ö.D.A. NO6 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM [] 27.01.2015 165326 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Telefon ve Faks Ortaklığın Biriminin Telefon

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Financial Report 2017 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit Company

Detaylı

: yatirimci.iliskileri@s1.petkim.com.tr. : Bağımsız denetim firması seçimi hk.

: yatirimci.iliskileri@s1.petkim.com.tr. : Bağımsız denetim firması seçimi hk. 2015 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI/ PUBLIC DISCLOSURES Ö.D.A. NO:7 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM [] 04.02.2015 08:36:34 Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks : Bağımsız denetim firması seçimi

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

http://www.kap.gov.tr/yay/bildirim/bildirim.aspx?id=115295

http://www.kap.gov.tr/yay/bildirim/bildirim.aspx?id=115295 KAP - Bildirimler http://www.kap.gov.tr/yay/bildirim/bildirim.aspx?id=115295 Page 1 of 2 06.05.2010 ana sayfa sorgular şirketler diğer bilgiler iletişim AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. / AKENR [] 06.05.2010

Detaylı

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz.

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz. bankacılık ve sigortacılık Müşteri odaklı yaklaşımlarımız, güçlü finansal yapımız, milyonlarca aktif müşteri sayımızla Türkiye nin lider bankacılık ve sigortacılık grubu olarak anahtar biziz! Yapı Kredi

Detaylı

Ö.D.A. NO:17 Ö.D.A. NO:16 Ö.D.A. NO:15 Ö.D.A. NO:14 Ö.D.A. NO:13. Share purchase of STAR Rafineri A.Ş. Share purchase of STAR Rafineri A.

Ö.D.A. NO:17 Ö.D.A. NO:16 Ö.D.A. NO:15 Ö.D.A. NO:14 Ö.D.A. NO:13. Share purchase of STAR Rafineri A.Ş. Share purchase of STAR Rafineri A. 2017 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI/ PUBLIC DISCLOSURES, Ö.D.A. NO:17 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 25.08.2017 18:27:38 ÖTV Tebligatı Hakkında/About Special Consumption Tax Notification 25.08.2017

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Financial Report 2016-2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit Company

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

İlgili Kanun: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

İlgili Kanun: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 45 yaş altı tüm tam zamanlı ve yarı zamanlı personelimizin (yabancı uyruklu hariç) Nisan ayı itibariyle dahil olduğu Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım ile ilgili olarak, anlaşma yaptığımız

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

INFORMATION DOCUMENT FOR THE ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING TO BE HELD ON APRIL 03, 2014

INFORMATION DOCUMENT FOR THE ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING TO BE HELD ON APRIL 03, 2014 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. INFORMATION DOCUMENT FOR THE ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING TO BE HELD ON APRIL 03, 2014 The Ordinary General Shareholders Meeting of the Bank for 2013 accounting period

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Financial Report Consolidated 2016-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

İç Denetim: Kurumsal Yönetimin Güvencesi

İç Denetim: Kurumsal Yönetimin Güvencesi İç Denetim: Kurumsal Yönetimin Güvencesi Özlem Aykaç, CIA, CCSA Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Coca-Cola İçecek A.Ş. İç Denetim Direktörü Sunum Planı Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Yönetim

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE DEVLET TEŞVİKİ ETKİSİNİN ANALİZİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE DEVLET TEŞVİKİ ETKİSİNİN ANALİZİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE DEVLET TEŞVİKİ ETKİSİNİN ANALİZİ Ercan ONAY Yüksek Lisans Tezi Çorum 2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

EYLÜL/SEPTEMBER 2014

EYLÜL/SEPTEMBER 2014 EYLÜL/SEPTEMBER 2014 WWW.SAMEKS.ORG 1 MÜSİAD Satın Alma Müdürleri Endeksi 30 Eylül 2014, Salı Eylül ayında sanayi sektörü canlanırken, hizmet sektörü hız kaybetti. Sanayi ve hizmet sektörlerini içeren

Detaylı

ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2016 4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir.

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir. Genel Görünüm 2008 yılı son çeyreğinde tüm dünya ekonomilerini ve finans piyasalarını derinden etkileyen küresel kriz, tüm ülke hükümetlerinin aldıkları mali ve para politikası önlemleri ile 2009 yılı

Detaylı

Türkiye Sigorta Sektörü Raporu Allianz Sigorta A.Ş. İstanbul / Ocak 2016

Türkiye Sigorta Sektörü Raporu Allianz Sigorta A.Ş. İstanbul / Ocak 2016 Türkiye Sigorta Sektörü Raporu 216 Allianz Sigorta A.Ş. İstanbul / Ocak 216 Allianz Hakkında Dünyanın en güçlü finans topluluklarından, Brand Finance "Global 5" araştırmasına göre Dünyanın En Değerli Sigorta

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report 216-2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

DEVİR FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DEVİR FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DEVİR FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2017 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

Barometre 2014-I. Barometer

Barometre 2014-I. Barometer Barometre 2014-I Barometer YASED Barometre Anketi sorularının hazırlanmasındaki katkılarından ötürü Yöntem Research Consultancy Ltd e teşekkürlerimizi sunarız. We extend our sincere thanks to Yöntem Research

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report 216-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA)

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) H OECD VERİLERİ IŞIĞINDA DÜNYADA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DURUMU * (THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) Yusuf ARTAR (Vergi Müfettişi/Tax Inspector) ÖZ Dünyada ilk olarak

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. Bank Financial Report 2016-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler:

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler: finansal se krizler, idir. Sinyal yakl olarak kabul edilebilir. temi Anahtar Kelimeler: 63 THE PREDICTABILITY OF CRISES: THE CASE OF THE CRISIS OF 2008 ABSTRACT The economic crises in the World, especially

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2016-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below. 2015 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI/ PUBLIC DISCLOSURES Ö.D.A. NO:8 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM, 2015 [] 09.02.2015 17:55:14 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Adres Telefon 232-6161240 Faks

Detaylı

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr FOREIGN TRADE Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets www.worldsert.com.tr www.worldsert.com.tr World Sert Dış Ticaret Hakkında / About World Sert

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2017 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri 1 2 3 Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri Özet Dünyada kişi başına düşen günlük hayvansal protein miktarı 1961 ve 2011 yıllarında sırasıyla 19,7 ve 31,8 gramdır. Bu miktarlar 1961

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket )

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AKBANK T.A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AKBANK T.A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKBANK T.A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu Şirket Genel Bilgi Formu Contact Information Title AKBANK T.A.Ş. Head Office Address Adres: Sabancı Center 34330 4.Levent / İSTANBUL,

Detaylı

Genel Görünüm. Uluslararası piyasalarda 3.çeyrek bilanço rakamlarının açıklanması Ekim ayının hareketli geçmesine sebep olmuştur.

Genel Görünüm. Uluslararası piyasalarda 3.çeyrek bilanço rakamlarının açıklanması Ekim ayının hareketli geçmesine sebep olmuştur. Genel Görünüm Ekim ayında İstanbul da gerçekleştirilen IMF-Dünya Bankası yıllık toplantıları krizden çıkış için merkez bankalarının piyasaya verdikleri likiditeyi çekebilecekleri, bunun ne zaman ve ne

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 E-BANKACILIK BSD13206 4 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

İstanbul Ticaret Odası Websphere Portal Çözümü ile İstanbul Trafiğini Nasıl Hafifletti?

İstanbul Ticaret Odası Websphere Portal Çözümü ile İstanbul Trafiğini Nasıl Hafifletti? Ali Beklen Yazılım Mimarı 15/10/2009 İstanbul Ticaret Odası Websphere Portal Çözümü ile İstanbul Trafiğini Nasıl Hafifletti? Gündem İstanbul Ticaret Odası e-ito Proje Kapsamı ve Ekibi Çözüm Gündem İstanbul

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT TRAINING FILE Name-Surname: Student Number: STUDENT S Internship Date: /. Number: Subject: Training STUDENT S; Name-Surname : Class : Student Number

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER I. İletişim bilgileri 4 II. Döneme ait faaliyet sonuçlarına

Detaylı

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below. 2015 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI/ PUBLIC DISCLOSURES Ö.D.A. NO:11 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM, 2015 [] 20.02.2015 17:23:19 Genel Kurul Toplantısı Sonucu (A Grubu) Birimi Telefon 232-6166127

Detaylı