İçindekiler. 2 Genel Kurul a Sunulacak Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 4 Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Olağan Genel Kurul Gündemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler. 2 Genel Kurul a Sunulacak Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 4 Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Olağan Genel Kurul Gündemi"

Transkript

1 ANNUAL REPORT

2 İçindekiler 2 Genel Kurul a Sunulacak Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 4 Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Olağan Genel Kurul Gündemi Bölüm I - Sunuş 8 A) Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler 10 B) Şirketin Tarihsel Gelişimi ve Hesap Dönemi İçinde Varsa Ana Sözleşmesinde Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri 12 C) Şirketin Ortaklık Yapısı, Sermayesinde ve Ortaklık Yapısında Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler, Nitelikli Paya Sahip Gerçek veya Tüzel Kişilerin Unvanları ve Paylarına İlişkin Bilgiler Ç) Şirketin Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcıları nın Varsa Sahip Oldukları Paylara İlişkin Açıklamalar 16 D) Yönetim Kurulu Başkanı nın ve Genel Müdür ün Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirmeleri ve Geleceğe Yönelik Beklentileri Yılı Faaliyetleri 22 E) Personel Sayısı ile Bölge Müdürlüğü, İrtibat Bürosu ve Şube Sayısına, Şirketin Hizmet Türü ve Faaliyet Konularına İlişkin Açıklamalar ve Bunlar Esas Alınarak Şirketin Sektördeki Konumunun Değerlendirilmesi F) Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle İlgili Olarak Araştırma Geliştirme Uygulamalarına İlişkin Bilgiler 26 Sektör, Dünya ve Türkiye de 2008 Yılına İlişkin Gelişmeler 28 Yapı Kredi Emeklilik ve Sosyal Sorumluluk Bölüm II - Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler 32 A) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları ile İç Denetim Sistemleri Kapsamındaki Birimlerin Yöneticilerinin Ad ve Soyadları, Görev Süreleri, Sorumlu Oldukları Alanlar, Öğrenim Durumları, Mesleki Deneyimleri 40 Organizasyon Şeması 42 B) Denetçilerin Görev Süreleri ve Mesleki Deneyimleri C) Yönetim Kurulu Üyelerinin Hesap Dönemi İçinde Yapılan İlgili Toplantılara Katılımları Hakkında Bilgiler 44 Ç) Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu 48 D) İnsan Kaynakları Uygulamalarına İlişkin Bilgiler 50 E) Şirketin Dahil Olduğu Risk Grubuyla Yaptığı İşlemlere İlişkin Bilgiler Bölüm III - Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 54 A) 29/6/1956 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 347. Maddesi Uyarınca Teşkil Olunan Denetçiler Tarafından Hazırlanan Rapor 56 B) İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler 58 C) Bağımsız Denetim Raporu Ç) Finansal Tablolar ve Bölümün Sonunda Verilmek Üzere Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler 164 D) Mali Durum, Kârlılık ve Tazminat Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme 166 E) Risk Türleri İtibariyle Uygulanan Risk Yönetimi Politikalarına İlişkin Bilgiler 169 Teknik Sonuçlar 170 F) Rapor Dönemi Dahil Beş Yıllık Döneme İlişkin Özet Finansal Bilgiler 176 Adresler

3 Contents 3 Convenience Translation of the Compliance Opinion on the Annual Report to be Presented at the General Assembly 5 Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Ordinary General Assembly Agenda Part I - Introduction 9 A) Summary Financial Information on the Activities of the Reporting Period 11 B) History of the Company, and Amendments, if any, to the Articles of Association in the Reporting Period, Including Reasons for Amendments 13 C) Information on the Shareholding Structure of the Company, Changes in its Capital and Shareholding Structure in the Reporting Period; the Titles of Juridical and Real Persons Possessing Privileged Shares and Details Regarding the Shares They Hold Ç) Explanations on the Shares Hold by the Chairman of the Board of Directors, Board Members, General Manager and their Assistants, if Any 17 D) Reports of the Chairman and General Manager of the Company on the Activity Period and their Expectations for the Future 21 Activities in E) Information on the Number of Employees, Regional Management, Contact Centers, Number of Branches, Company Services, the Fields of Activities and the Position of the Company within the Sector F) Information on Research and Development Practices Carried Out Regarding New Services and Activities 27 Industrial, Global and Local Developments in Yapı Kredi Emeklilik and Social Responsibility Part II - Information on the Management and Corporate Governance Procedures 34 A) Names, Surnames, Terms of Office, Fields of Responsibilities, Educational Background and Professional Experience of the Chairman and Members of the Board of Directors, General Manager, Assistant General Managers and Internal Auditors 41 Organizational Scheme 43 B) Terms of Office and Professional Experience of Auditors C) Information on the Attendance of the Board Members in the Board Meetings within the Reporting Period 45 Ç) Summary of the Board Report Presented to the General Assembly 49 D) Information on Human Resources Practices 51 E) Information on the Related Party Transactions Part III - Assessment of Financial Information and Risk Management 55 A) Report of the Statutory Auditors Board, Formed in Accordance with Article 347 of the Turkish Code of Commerce No. 6762, Dated June 29, B) Information on Internal Audit 59 C) Independent Auditors Report Ç) Financial Statements and Information on Financial Structure 165 D) Assessment of Financial Status, Profitability and Solvency 167 E) Financial Statements and Information on Financial Structure 169 Technical Results 171 F) Five-year Summary Financial Information 176 Addresses

4 2 YAPI KREDİ EMEKLİLİK GENEL KURULA SUNULACAK YILLIK FAALİYET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜŞÜ Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Genel Kurulu na Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Genel Kurulu na sunulmak üzere hazırlanan yıllık faaliyet raporunu denetlemekle görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu yıllık faaliyet raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 6 Mart 2009 tarihli bağımsız denetim raporuna konu olan finansal tablolar ile uyumuna ilişkin olarak görüş bildirmektir. Denetim, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ile uyumuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere yürütülmesini öngörmektedir. Gerçekleştirilen denetimin, uygunluk görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüşümüze göre, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflarıyla, Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2008 tarihli finansal tablolarında yer alan bilgiler ile uyumludur. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers Talar Gül, SMMM Sorumlu Ortak Başdenetçi İstanbul, 6 Mart 2009

5 2008 FAALİYET RAPORU /ANNUAL REPORT 3 CONVENIENCE TRANSLATION OF THE COMPLIANCE OPINION ON THE ANNUAL REPORT TO BE PRESENTED AT THE GENERAL ASSEMBLY (ORIGINALLY ISSUED IN TURKISH) To the General Assembly of Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. We have been engaged to audit the annual report of Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. ( the Company ) as of 31 December 2008, which will be submitted to the General Assembly. This annual report is the responsibility of the Company s management. Our responsibility, as independent auditors, is to express an opinion on the annual report regarding whether the financial information presented therein is consistent with the audited financial statements, upon which the independent auditor s report was issued on 6 March We conducted our audit in accordance with the principles and procedures regarding the preparation and issue of annual reports set out by the regulations in conformity with the Insurance Law No Those regulations require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance as to whether the financial information presented in the annual report is consistent with the audited financial statements. We believe that our audit provides a reasonable and sufficient basis for our compliance opinion. In our opinion, the financial information included in the accompanying annual report, is consistent, in all material respects, with the information included in the audited financial statements of Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. as at 31 December Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers Talar Gül, SMMM Partner Istanbul, 6 March 2009

6 4 YAPI KREDİ EMEKLİLİK Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Olağan Genel Kurul Gündemi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile dış denetim şirketi Başaran Nas S.M.M.M. A.Ş. (PwC)'nin Bağımsız Dış Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi; Yönetim Kurulu'nun 2008 yılı bilançosu ve gelir tabloları ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 3. Yönetim Kurulu Üyeleri nin ve Denetçiler in, şirketin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 4. Yönetim Kurulu'nun 2008 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 5. Görev süresi dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri nin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini, 8. Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan bağımsız denetleme kuruluşunun onaylanması, 9. Genel Kurul tarihinden önce, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan gerekli iznin alınması önkoşulu ile Şirket Ana Sözleşmesi nin Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı 7., Yönetim Kurulu başlıklı 10., Genel Kurullar başlıklı 22. maddelerinin değiştirilmesi hakkında karar alınması, 10. Yönetim Kurulu Üyeleri ne, şirket konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri, diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 11. Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanı nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi, 12. Dilekler. 6. Görev süresi dolmuş bulunan Denetçiler in tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri, 7. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçiler in aylık brüt ücretlerinin tespiti,

7 2008 FAALİYET RAPORU /ANNUAL REPORT 5 Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Ordinary General Assembly Agenda 1. Opening and formation of Council of Assembly, 2. Reading and discussion of the Annual Report and Auditors Report and also the summary of Independent Auditors Report of Başaran Nas S.M.M.M. A.Ş. (PwC) for the year Approval or approval after changes or non-approval of the Board of Directors proposal regarding Balance Sheet and Income Statement for the year 2008, 3. Release of the responsibilities of the Board of Directors members and Auditors for the activities of the Company for the year 2008, 4. Board of Directors proposal for 2008 Profit Distribution, and approval or approval after changes or non-approval of this proposal, 5. Changes or re-election of the members of the Board of Directors, whose appointments have been terminated, and assignment of their appointment periods, 8. Authorization of the independent audit firm selected by the Board of Directors, 9. Approval of changes in the Company Bylaws; in the articles numbered 7, titled Capital and Shares, numbered 10, titled Board of Directors and numbered 22, titled General Assembly Meetings ; provided that the necessary permission is received from the Ministry of Industry and Commerce before the General Assembly Meeting, 10. Giving permission to the members of the Board of Directors on the transactions contained in the articles 334 and 335 of Turkish Commercial Law, 11. Authorization of the Council to sign the minutes of the General Assembly Meeting, 12. Petitions. 6. Changes or re-election of Auditors, whose appointments have been terminated, 7. Determination of the remuneration of the Board of Directors Chairperson and Members, and Auditors,

8 6 YAPI KREDİ EMEKLİLİK

9 2008 FAALİYET RAPORU /ANNUAL REPORT 7 Bölüm I : Sunuş Part I - Introduction

10 8 YAPI KREDİ EMEKLİLİK A) Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler Şirketimiz, 2008 yıl sonu itibariyle hayat branşında % 6,99 pazar payına sahiptir. Sektör genelinde, matematik ihtiyatlar bakımından ön sıralarda yer alan şirketimizin, 2008 yılı matematik karşılıkları 549 milyon TL ye ulaşmıştır. Bu yıl sigortalılarımıza TL'de % 14,68, USD'de % 7,06 ve Euro'da da % 6,98 oranında kâr payı dağıtılmıştır. Şirketimiz 2008 yıl sonu itibariyle Bireysel Emeklilik Sistemi nde (BES) 948,04 milyon TL fon büyüklüğü ile % 14,9 pazar payına sahiptir. Yıl içinde muhtelif branşlardaki faaliyetlerimiz sonucunda elde edilen istihsal rakamları şöyledir: Prim (TL) Pay (%) Hayat Branşı ,34 99,92 Ferdi Kaza Branşı ,20 0,08 Toplam Prim ,54 100,00 Yukarıda görülen istihsalimizin oransal dağılımına bakıldığında; toplam istihsalimizin % 99,92 sini hayat, % 0,08 ini ise ferdi kaza branşının teşkil ettiği görülmektedir. Şirketimizin net kârı 2008 yılında TL olarak gerçekleşmiştir. Bireysel Emeklilik Sistemi ne ait pazar payları için Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) verileri esas alınmıştır.

11 2008 FAALİYET RAPORU /ANNUAL REPORT 9 A) Summary Financial Information on the Activities of the Reporting Period As of year-end 2008, the Company's market share in the life insurance branch is 6.99 %. In terms of mathematical reserves, the Company holds a leading position in the sector. In 2008, the Company's mathematical reserves reached TL 549 million. This year, we allocated % profit share to our customers holding policies in TL, 7.06 % for those in USD and 6.98 % for those in EUR. The private pension branch of the Company achieved a market share of 14.9 %, with its fund size of TL million at year-end Total premium production figures for the year are as follows: Premium (TL) Share (%) Life Branch 110,137, Personal Accident Branch 88, Total Premium 110,226, The above table indicates that our total premium production is composed of % life insurance and 0.08 % individual accident premiums. Our net profit in 2008 is TL 19,914,824. Market shares of the Private Pension System are based on data released by the Pension Monitoring Center and the Capital Markets Board.

12 10 YAPI KREDİ EMEKLİLİK B) Şirketin Tarihsel Gelişimi ve Hesap Dönemi İçinde Varsa Ana Sözleşmesinde Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri Tarihçe Yapı Kredi Emeklilik, Koç Finansal Hizmetler çatısı altında daha da güçlenerek ülkemizde bireysel emeklilik ve yaşam sigortacılığı alanlarında öncü yerini sağlamlaştırdı. Yapı Kredi Emeklilik, Halk Yaşam adıyla 29 Ocak 1991 tarihinde sağlık, yaşam ve ferdi kaza alanlarında hizmet vermek amacıyla kuruldu. Bağlı bulunduğu finans grubundaki şirketlerle olan sinerjiyi artırmak amacıyla 1 Ekim 2000 tarihinde Yapı Kredi Yaşam ismini alarak hizmetlerine devam etti. Yapı Kredi Yaşam, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde faaliyet göstermek amacıyla çalışmalarına 2000 yılında başladı. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Yasası gereği emeklilik branş ruhsatı alınan tarihten itibaren iki yıl içinde (Yapı Kredi Emeklilik için Temmuz 2005'e kadar) devredilmesi gereken sağlık sigortası portföyünün yenileme işlemleri, 2001 yılı başında Yapı Kredi Sigorta'ya devredildi. Emeklilik şirketine dönüşüm sürecinde her aşamada yasal gereklilikleri tamamlayan ilk şirketlerden birisi oldu. 3 Aralık 2002 tarihinde Hazine Müsteşarlığı'ndan alınan emeklilik şirketine dönüşüm izninin ardından, 30 Aralık 2002 tarihinde şirket ismi Yapı Kredi Emeklilik olarak değişti tarihinde Koç Holding ile uluslararası bankacılık grubu İtalyan UniCredit'in yüzde 50 - yüzde 50 ortaklığı olan Koç Finansal Hizmetler bünyesinde yer alan Koçbank, Koçbank Nederland, Koçbank Azerbeycan, Koç Yatırım, Koç Portföy, Koç Leasing ve Koç Faktör ile Yapı Kredi ve iştirakleri tek bir çatı altında birleşme kararı aldı. Bir Yapı Kredi iştiraki olan Yapı Kredi Emeklilik bu karar gereğince Koç Finansal Hizmetler çatısı altında daha da güçlenerek ülkemizde bireysel emeklilik ve yaşam sigortacılığı alanlarında öncü yerini sağlamlaştırdı. Bireysel emeklilik planlarının satışına 27 Ekim 2003 tarihinde başlayan Yapı Kredi Emeklilik, o tarihte toplam 11 şirketin faaliyet gösterdiği Bireysel Emeklilik Sistemi'nde 2003 yılının sonunda pazar liderliğine ulaştı. Emeklilik Gözetim Merkezi ve Sermaye Piyasası Kurulu verilerine göre, 2004 yılını katılımcı ve sözleşme sayısı ile toplanan katkı payı ve yönetilen fon büyüklüğünde lider olarak tamamladı. Yapı Kredi Emeklilik, 2005 yılı içerisinde sözleşme sayısına ve 100 milyon TL fon büyüklüğüne ulaşan ilk emeklilik şirketi oldu, 2005 yılını da sözleşme ve katılımcı sayıları bakımından sektör lideri olarak tamamladı yılında ise sözleşme ve 300 milyon TL fon büyüklüğüne ulaşan ilk emeklilik şirketi oldu yılında Capital Dergisi'nin bir saygınlık araştırması olan Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri Araştırması nda Bireysel Emeklilik Sistemi nin en beğenilen şirketi seçildi. Hesap Dönemi İçinde Varsa Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri Hesap dönemi içinde ana sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

13 2008 FAALİYET RAPORU /ANNUAL REPORT 11 B) History of the Company, and Amendments, if any, to the Articles of Association in the Reporting Period, Including Reasons for Amendments History Yapı Kredi Emeklilik has continued to expand under the umbrella of Koç Finansal Hizmetler (Koç Financial Services), strengthening its position as one of the leaders in the private pension and life insurance sectors in Turkey. Yapı Kredi Emeklilik was originally established as Halk Yaşam on January, 29, 1991, offering health, life and individual accident insurance. On October 1, 2000, the name of the Company was changed to Yapı Kredi Yaşam in order to reinforce the synergy between the other companies within the same financial group. In 2000, Yapı Kredi Yaşam commenced restructuring its organization to operate within the Private Pension System. The renewals of the health insurance portfolio, which according to the Private Pension Saving and Investment System Law must be transferred within two years after receiving a pension license (until July 2005 for Yapı Kredi Emeklilik), was transferred to Yapı Kredi Sigorta (Insurance) at the beginning of As being one of the first companies to complete all the legal requirements at every stage of the process, Yapı Kredi Yaşam received its license from the Turkish Treasury to become a pension company on December 3, 2002, and the Company's name was changed to Yapı Kredi Emeklilik on December 30, In 2005, Koçbank, Koçbank Nederland, Koçbank Azerbaycan (Azerbaijan), Koç Yatırım (Koç Investment), Koç Portföy (Koç Portfolio), Koç Leasing, Koç Factoring, the subsidiaries of Koç Finansal Hizmetler (Koç Financial Services), which is a partnership of Koç Holding and Italian UniCredit, an international banking group, and Yapı Kredi and its subsidiaries decided to merge under one corporate roof. Following this merger, Yapı Kredi Emeklilik, a subsidiary of Yapı Kredi Bank, continued to expand under the umbrella of Koç Finansal Hizmetler (Koç Financial Services), strengthening its position as one of the leaders in the private pension and life insurance sectors in Turkey. Yapı Kredi Emeklilik began selling private pension plans on October, 27, 2003, and by year-end 2003, it was the leader among the 11 companies operating within the Private Pension System at that time. According to the data provided by the Pension Monitoring Center and the Capital Markets Board, the Company was the market leader by the end of 2004, in terms of the number of participants and contracts, total contribution production and volume of funds managed. In 2005, Yapı Kredi Emeklilik became the first pension company to reach 100,000 contracts and a total of TL 100 million fund size, and ended the year as the sector leader in terms of the number of participants and contracts signed. In 2006, the Company became the first pension company to reach 150,000 contracts and a TL 300 million fund size. In an opinion poll about respectability and prestige carried out by Capital Magazine in 2004, Yapı Kredi Emeklilik was selected as the Most Admired Company in the private pension sector in Turkey. Amendments, if any, to the Articles of Association for the Reporting Period, Including Reasons for the Amendments No amendments were made to the Articles of Association within the reporting period.

14 12 YAPI KREDİ EMEKLİLİK C) Şirketin Ortaklık Yapısı, Sermayesinde ve Ortaklık Yapısında Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler, Nitelikli Paya Sahip Gerçek veya Tüzel Kişilerin Unvanları ve Paylarına İlişkin Bilgiler Ç) Şirketin Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcıları nın Varsa Sahip Oldukları Paylara İlişkin Açıklamalar Şirketin Ortaklık Yapısı ve Sermayesine İlişkin Bilgiler Ortağın Unvanı Hisse Tutarı (TL) Hisse Oranı (%) Yapı Kredi Sigorta A.Ş ,93 Diğer ,07 Toplam ,00 Şirket sermayesinde ve ortaklık yapısında hesap dönemi içerisinde meydana gelen bir değişiklik bulunmamaktadır. Şirketin Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcıları nın Varsa Sahip Oldukları Paylara İlişkin Açıklamalar Şirketin Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcıları nın sahip oldukları paylar bulunmamaktadır.

15 2008 FAALİYET RAPORU /ANNUAL REPORT 13 C) Information on the Shareholding Structure of the Company, Changes in its Capital and Shareholding Structure in the Reporting Period; the Titles of Juridical and Real Persons Possessing Privileged Shares and Details Regarding the Shares They Hold Ç) Explanations on the Shares Hold by the Chairman of the Board of Directors, Board Members, General Manager and their Assistants, if Any Information on Shareholding Structure and Paid-in Capital of the Company Name of the Stockholder Share Price (TL) Share Ratio (%) Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 57,957, Other 42, Total 58,000, No changes took place in the capital and shareholder structure of the Company during the reporting period. Explanations on the Shares Hold by the Chairman of the Board of Directors, Board Members, General Manager and their Assistants, if Any The Chairman, members of the Board of Directors, General Manager and Assistant General Managers of the Company do not hold any shares.

16 14 YAPI KREDİ EMEKLİLİK Sektörümüzün büyümesine paralel olarak şirketimiz de gelişimini devam ettirdi yılında bir önceki yıla göre şirketimizin Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki sözleşme sayısı yüzde 14, fon büyüklüğü yüzde 35 oranında arttı.

17 The Company continued growing parallel to the developments in the sector. The number of pension contracts signed rose by 14 % and our fund size increased by 35 % over the previous year FAALİYET RAPORU /ANNUAL REPORT 15

18 16 YAPI KREDİ EMEKLİLİK D) Yönetim Kurulu Başkanı nın ve Genel Müdür ün Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirmeleri ve Geleceğe Yönelik Beklentileri Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Tayfun BAYAZIT Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman Ülkemiz 2007 yılında yapısal reformların ve siyasi istikrarın yarattığı olumlu ortama en erken 2010'da geri dönebilecek gözüküyor yılı krizin gölgesinde zor bir yıl olacağının sinyallerini veriyor. Mortgage alanında başlayan, önce finans piyasalarını, ardından tüm dünyayı etkileyen global kriz adını verdiğimiz süreç, geçtiğimiz yıla damgasını vuran en önemli olay oldu yılının ilk aylarında durgunluk sinyaliyle kendini hissettiren kriz ortamı, yılın ikinci yarısında tüm dünyadaki beklentileri yanıltmayarak piyasaları bir anda sardı. Artan ektisiyle birçok sektörde büyüme hızı yavaşlar, özellikle reel sektörde sıkıntılar giderek artarken, krizden nasibini alanlar arasında içinde bulunduğumuz finans ve sigortacılık sektörü ön sıralarda yer aldı. Özellikle geçtiğimiz yılın son 6 ayında yaşanan bu olumsuz tabloya rağmen, Türk sigorta sektörü 2008 yılında da büyümesini sürdürdü. Sektör 2008 yılında toplam TL'lik prim üretimine ulaşırken, bunun içinde faaliyette bulunduğumuz hayat sigortalarının payı yüzde 13,38 oldu. Geçtiğimiz yıl hayat sigortalarında prim üretimi toplamı TL olurken, hayat branşının bir önceki yıla göre yüzde 18,29 büyüdüğü görüldü. Böylece hayat sigortaları 2008 yılında ülkemiz sigorta sektörünün yüzde 7,71 olan büyümesinin çok üzerinde gelişim hızına sahip olan birkaç sigorta branşı arasında yerini aldı. Hayat sigortalarındaki bu tablonun yanı sıra diğer faaliyet alanımız Bireysel Emeklilik Sistemi de 2008 yılında gelişimini sürdürdü. Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki fon büyüklüğü 2008 yılının sonunda TL'ye ulaşırken, sistemdeki sözleşme sayısı adede çıktı, sistemdeki katılımcıların toplamı da kişi oldu. Sektörümüzün büyümesine paralel olarak şirketimiz de gelişimini devam ettirdi yılında bir önceki yıla göre şirketimizin Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki sözleşme sayısı yüzde 14, fon büyüklüğü yüzde 35 oranında arttı yılında yaşanan gelişmeler ve ekonomik konjonktürdeki değişiklikler, dünya ekonomisiyle iç içe olan ülkemiz ekonomisine ve Bireysel Emeklilik Sistemi'ne de yansırken, özellikle 2008 yılı sonunda Bireysel Emeklilik Sistemi'nden çıkışlarda da, sisteme fon girişinde de ciddi bir değişim yaşanmadı. Yaşanan kriz ortamına karşın Bireysel Emeklilik Sistemi'nin ürün olarak tasarrufu ön plana çıkarması bu konuda en önemli faktör oldu. Ülkemiz 2007 yılında yapısal reformların ve siyasi istikrarın yarattığı olumlu ortama en erken 2010'da geri dönebilecek gözüküyor yılı krizin gölgesinde zor bir yıl olacağının sinyallerini veriyor. Ülkemiz ve dünyanın içinde bulunduğu bu ekonomik ortam, doğal olarak faaliyet alanımız Bireysel Emeklilik Sistemi ve hayat sigortalarının gelişiminde de başrolü oynayacaktır.

19 2008 FAALİYET RAPORU /ANNUAL REPORT 17 D) Reports of the Chairman and General Manager of the Company on the Activity Period and their Expectations for the Future Chairman's Message It seems that our country will be able to go back to the favorable conditions of 2007, which were created by the economic reforms and political consistency earliest by Meanwhile, 2009 signals a tough year under the shadow of the global crisis. The most important development of the last year was the global economic crisis that began in the mortgage sector, and then spread to financial markets around the world. By the second half of 2008, all global financial markets were feeling the effects of the crisis as economies stagnated. The fallout from the spreading crisis affected many sectors, but one of the hardest hit sectors in the business world was the finance and insurance industries. Despite the negative conditions encountered during the last six months of the year, the Turkish insurance sector continued to grow in The insurance sector reached a total premium production of TL 11,774,238,766 in 2008, of which life insurance holds %. Last year, total premium production in life insurance reached TL 1,574,896,096, reflecting a % growth over the previous year. In 2008, the life insurance sector attained a much higher rate of growth than the rest of the insurance sector, which experienced an annual growth of only 7.71 %. In addition to the growth experienced in life insurance, the Private Pension System, the other field of activity of our Company, also maintained its growth during The volume of the funds in the Private Pension System reached TL 6,384,479,755, with a total of 1,928,964 contracts, and 1,741,552 participants. The Company continued growing parallel to the developments in the sector. The number of pension contracts signed rose by 14 % and our fund size increased by 35 % over the previous year. Although the current global economic crisis affected the national economy, as well as the Private Pension System, the Company did not encounter any major setbacks neither in exits from the Private Pension System nor in the inbound flow of new funds in The fact that the Private Pension System is a mainly saving system was effective in this. It seems that our country will be able to go back to the favorable conditions of 2007, which were created by the economic reforms and political consistency earliest by Meanwhile, 2009 signals a tough year under the shadow of the global crisis. The crisis conditions and prevailing economic environment will be also primary factor to effect the development in the Private Pension System (PPS) and life insurance branch.

20 18 YAPI KREDİ EMEKLİLİK Genel Müdür ün Mesajı Doç. Dr. S. Giray VELİOĞLU / Assoc. Prof. Genel Müdür / General Manager Şirket olarak önümüzdeki dönemde de, içinde bulunduğumuz kriz ortamını fırsata çevirmeye çalışarak, verimliliğimizi ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çabalarımıza hız vereceğiz. Tüm dünyadaki gönüllü sistemlerde olduğu gibi gerek satış sırasında, gerekse satış sonrasında uzun vadeli bir yatırım aracı olmanın getirdiği zorlukları yaşamaya devam eden Bireysel Emeklilik Sistemi, bunun yanı sıra çoğu kez doğru olarak algılanmakta ve kısa dönemli değişimler bir tasarruf-yatırım sistemine girdiğini bilen katılımcıları etkilememektedir. Bunun en önemli göstergelerinden biri de başladığı günden bu yana katılımcıların ödedikleri aylık katkı paylarındaki artışlardır. Bu gözlem özellikle yaşanan kriz ortamı dikkate alındığında, BES'in kuruluşundan bugüne gerçekleştirdikleriyle ve şeffaflığıyla, artık güvenli bir liman olarak tercih edilmekte olduğu inancımızı desteklemektedir. Geçtiğimiz yılsonunda şirketimizin özkaynağı TL'ye ulaşırken, çalışan sayımız 922 oldu. Şirketimizin 2008 yılı vergi sonrası net kârı TL olarak sonuçlandı. Hayat prim üretimimiz toplam TL olurken, hayat matematik karşılıklarımız TL oldu. Hayat sigortalarındaki prim üretimimizin yaklaşık 60 milyon TL'si birikimli ürünlerden, 38 milyon TL'si kredi hayat sigortalarından, 13 milyon TL'si ise risk ürünlerimizden sağlandı. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde ise şirketimizin yürürlükteki sözleşme sayısı , fon büyüklüğü ise TL oldu. Şirketimizin pazar payı da yüzde 14,9 olarak gerçekleşti. Bu sonuçları değerlendirdiğimizde Bireysel Emeklilik Sistemi'nin gelişimine paralel şirketimizin de başlangıç hedeflerimizle uyumlu, istikrarlı bir büyüme içinde olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizde sistemin gönüllülük esasına dayalı olması, sektör olarak elde edilen başarının önemini vurgulamaktadır. Özellikle bireysel satışlarda talep edilen değil, talep yaratılan ürünler oldukları için kriz ortamına bağlı olarak pazarda talebe yönelik bir değişiklikten söz edemeyiz. 2009'da sektörün gelişim hızında düşüş görüleceği öngörüsüyle bireysel tarafta süreklilik, hacim açısından adetten büyüklüğe odaklanmaya devam ederken müşterilerimize sunduğumuz hizmet ve yaklaşımların segmentasyon bazında ihtiyaç ve davranışlarına özel yapılandırmaya devam edeceğiz. Katılımcılarımıza da, sistemin uzun vadeli yapısını vurgulayarak bu yapıya güvenmelerini, geleceklerini ve tasarruflarını kısa dönemli değişimler için riske atmamalarını söylüyoruz. BES'le ilgili bundan sonraki adımlar için bundan önce de birçok kez gündeme gelen İngiltere'de tax-credit olarak bilinen bir nevi doğrudan teşvik uygulaması tarzında bir uygulamanın sektörün gelişiminde sıçrama yaratabileceğini düşünmekteyiz. İngiltere'deki bu uygulamada, tasarruflarını emeklilik sisteminde değerlendiren çalışanlar vergi indirimi hakkı elde etmekte, ancak vergi indirimi biz de uygulandığı gibi tasarruf sahibine ödemenin akabinde iade edilmeyip hükümet vergi iadesini 50 yaşına kadar sistemden çıkmamak koşuluyla kişinin emeklilik birikimlerini dahil etmektedir. Şirket olarak önümüzdeki dönemde de, içinde bulunduğumuz kriz ortamını fırsata çevirmeye çalışarak, verimliliğimizi ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çabalarımıza hız vereceğiz. Bireysel emeklilik ve hayat sigortacılığında yaklaşık 1 milyon müşteriye hizmet veren yapımız, hızlı büyüyen katılımcı sayımız ve uzun süreli katılımcı ilişkileri nedeniyle müşteri memnuniyetini ve sürekliliğini yükseltme çalışmaları kapsamında başlattığımız projeleri 2009'da da sürdüreceğiz.

21 2008 FAALİYET RAPORU /ANNUAL REPORT 19 General Manager's Message During the coming year, we shall try to convert this economic crisis into an opportunity and we will continue our efforts to improve our productivity and customer satisfaction. Similar to other voluntary systems in the world, as a long-term instrument, Private Pension System (PPS) encounters the difficulties both during and after the sale of the plans. However, participants are aware of the fact that the PPS is a long-term investment instrument; thus, unfavorable short term changes do not effect their decisions. One of the most important indicators of this is the regular increases in the monthly contributions participants have continued to pay. Particularly, when this period of crisis is taken into consideration, this supports our faith in the fact that PPS is preferred as a safe investment due to its transparency from the very beginning and it will continue to be viewed as such in spite of the global economic downturn. As of year-end 2008, the shareholder's equity of our Company rose to TL 119,315,263, and number of the employees increased to 922. The net profit of the Company in 2008 after taxes, is TL 19,914,824. Our life insurance premium production is TL 110,137,881, and mathematical reserves in this branch stood at TL 549,508,768. Approximately TL 60 million of our premium production in life insurance products came from savings life insurance products, TL 38 million from credit life insurance products and TL 13 million from risk products. In the Private Pension System, the number of current contracts is 286,249, with a total of TL 948,037,337 fund size. The Company's market share in private pension funds is currently 14.9 %. These figures indicate that our Company is growing consistently, and we are achieving our initial targets in line with the development of the Private Pension System. The fact that the system in our country is based on voluntary participation underlines the significance of the success in the sector. Since pension products are not directly demanded espacially in individual sales, we cannot tell about a decrease in demand in due to economical crisis. Expecting a decline in the growth of the sector in 2009, we shall continue to focus on the persistency of the contracts and to increase total volume rather than the number of contracts. We shall also continue to revise the services and approaches we offer to our customers according to their needs and requests on segment basis. We will also emphasize the long-term structure of the system, while advising participants to invest in this system for long-term savings, rather than risking their investments in short-term options. We feel that implementing a tax-credit system in Turkey that is similar to the system already in use in the United Kingdom would dramatically increase the development of the sector in our country. In the UK, workers who invest in this system are granted tax reductions, but this tax discount is not refunded to the investor following payout, as it is done in Turkey, but is instead, added to the savings and refunded to the investor after age 50, provided they remain in the system. During the coming year, we shall try to convert this economic crisis into an opportunity and we will continue our efforts to improve our productivity and customer satisfaction. We will also continue our projects for increasing customers' satisfaction and loyalty thanks to our corporate structure serving more than 1 million customers in the private pension and life insurance sector, ever-increasing number of participants and long-lasting relations with our customers.

22 20 YAPI KREDİ EMEKLİLİK

23 2008 FAALİYET RAPORU /ANNUAL REPORT Yılı Faaliyetleri Activities in 2008

24 22 YAPI KREDİ EMEKLİLİK E) Personel Sayısı ile Bölge Müdürlüğü, İrtibat Bürosu ve Şube Sayısına, Şirketin Hizmet Türü ve Faaliyet Konularına İlişkin Açıklamalar ve Bunlar Esas Alınarak Şirketin Sektördeki Konumunun Değerlendirilmesi F) Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle İlgili Olarak Araştırma Geliştirme Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Yapı Kredi Emeklilik te 2008 Yılına İlişkin Değerlendirmeler Yapı Kredi Emeklilik, faaliyet gösterdiği iki alanda da sektörünün lider, öncü şirketleri arasında yer almaktadır. 12 şirketin faaliyet gösterdiği Bireysel Emeklilik Sistemi'nde fon büyüklüğüne göre yüzde 14,9 pazar payıyla 3. sırada, sözleşme sayısına göre ise yüzde 14,8 pazar payıyla 4. sırada bulunmaktadır. Türkiye genelinde 8 bölge müdürlüğü, 9 şubesi ve 43 il temsilcisi bulunmaktadır. 120 acentesi ile yaygın bir satış ve hizmet ağına sahip olan Yapı Kredi Emeklilik'in idari ve satış kadrolarında 922 çalışan görev yapmaktadır. Ayrıca 845 adet Yapı ve Kredi Bankası Şubesi'nden acentelik hizmeti alınmaktadır. Şirketin faaliyet konusu Bireysel Emeklilik Sistemi nde faaliyet göstermek, bu doğrultuda emeklilik sözleşmeleri düzenlemek, bireysel emeklilik ile ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında her türlü iş ve işlemleri yapmak ve Türkiye de ve yabancı ülkelerde her türlü grup ve ferdi hayat ile ferdi kaza poliçeleri düzenlemek ve reasürans işlemleri gerçekleştirmektir. Şirketin 30 Aralık 2002 tarihinde unvanı Yapı Kredi Yaşam Sigorta Anonim Şirketi'nden Yapı Kredi Emeklilik Anonim Şirketi'ne değiştirilmiştir. Şirketin ana sözleşmesi Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün 20 Aralık 2002 tarih ve sayılı yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20 Aralık 2002 tarih ve sayılı ön müsaadesi ile değiştirilmiştir. Şirket, ana sözleşmesinde yapılan değişiklik ile Bireysel Emeklilik Sistemi nde faaliyet gösterebilir, emeklilik sözleşmeleri düzenleyebilir ve bireysel emeklilik ile ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında her türlü iş ve işlemleri yapabilir duruma gelmiştir. Bireysel Emeklilik Sistemi ve yaşam sigortacılığı alanında faaliyet gösteren Yapı Kredi Emeklilik, bireysel ve kurumsal ihtiyaçlara yönelik farklı ürünlerle hizmet vermektedir. Akıllı Adım Bireysel Emeklilik Planları'nın yanı sıra yaşam sigortacılığında risk ağırlıklı ürünler pazara sunmaktadır. Yapı Kredi Emeklilik, faaliyet gösterdiği iki alanda da sektörünün lider, öncü şirketleri arasında yer almaktadır yılı sonunda toplam TL yaşam sigortası prim üretimi ve TL yaşam sigortası matematik karşılığı ile bu branşta yüzde 6,99 pazar payına sahip olan Yapı Kredi Emeklilik, sektörde 5. sırada yer almaktadır. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde ise 2008 yılı sonu itibariyle yürürlükteki sözleşme sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 14 artarak adede, fon büyüklüğü ise yüzde 35 artarak 948,04 milyon TL'ye ulaşmıştır. 12 şirketin faaliyet gösterdiği Bireysel Emeklilik Sistemi'nde fon büyüklüğüne göre yüzde 14,9 pazar payıyla 3. sırada, sözleşme sayısına göre ise yüzde 14,8 pazar payıyla 4. sırada bulunmaktadır. Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle İlgili Olarak Araştırma Geliştirme Uygulamalarına İlişkin Bilgiler /444 0 YKE Çağrı Merkezi numarası devreye girdi. Konya ve Alanya şubeleri hizmete açıldı yılı sonunda başlayan segmentasyon projesinin ilk etabı sonuçlandırıldı. Tüm müşteri iletişimi bu proje kapsamında yeniden gözden geçirildi ve 2009 yılında uygulamaya girecek projeler belirlendi.

25 2008 FAALİYET RAPORU /ANNUAL REPORT 23 E) ) Information on the Number of Employees, Regional Management, Contact Centers, Number of Branches, Company Services, the Fields of Activities and the Position of the Company within the Sector F) Information on Research and Development Practices Carried Out Regarding New Services and Activities Assessment of Yapı Kredi Emeklilik in 2008 Yapı Kredi Emeklilik is among the leading companies of its sector, in both of the two fields where it operates. In the Private Pension System, where 12 companies in total are operating, our Company is in third place with its market share of 14.9 % in the size of the funds managed, and it is in fourth place with a market share of 14.8 % in number of contracts. The Company has eight regional offices, nine branches and 43 home office representatives. There are currently 922 employees in the administrative and sales staff of Yapı Kredi Emeklilik, which serves through a sales network of 120 agencies. In addition, agency services are also provided at 845 Yapı Kredi Bank branch offices. The field of activity of the Company involves operating in the Private Pension System, concluding pension contracts accordingly, carrying out operations and transactions within the context of the law and regulations on the Private Pension System, and issuing group and individual life and personal accident policies in Turkey and abroad, as well as concluding reinsurance transactions. On December 30, 2002, the title of the Company was changed from Yapı Kredi Yaşam Sigorta Anonim Şirketi to Yapı Kredi Emeklilik Anonim Şirketi. The Articles of Association of the Company was amended upon the approval of the Undersecretariat of Treasury, General Directorate of Insurance, issued on December 20, 2002 and registered under no: 81316, and the preliminary authorization from the Ministry of Industry and Trade, General Directorate of Domestic Trade, issued on December 20, 2002 and registered under no: Following the amendments made in the Articles of Association, the Company has been entitled to act in Private Pension System, to prepare private pension contracts and to fulfill all transactions defined in the laws and regulations related with pension funds. With its activities in the fields of the Private Pension System and life insurance, Yapı Kredi Emeklilik offers services utilizing different products designed specifically for both individual and corporate demands. In addition to its Akıllı Adım Private Pension Plans, the Company also offers market risk products in the field of life insurance plans. Yapı Kredi Emeklilik is among the leading companies of its sector, in both of the two fields where it operates. Having a total life insurance premium production of TL 110,137,881 and life insurance mathematical reserves of TL 549,508,768 as of the end of 2008, Yapı Kredi Emeklilik is ranked fifth in this sector, with a market share of 6.99 %. The Private Pension System contracts held at the end of 2008 reached 286,249, displaying a 14 % increase over the previous year and the size of funds managed rose by 35 %, reaching TL million. In the Private Pension System, where 12 companies in total are operating, our Company is in third place with its market share of 14.9 % in the size of the funds managed, and it is in fourth place with a market share of 14.8 % in number of contracts. Information on Research and Development in Respect to New Services and Activities The /444 YKE Call Center number was put into service. Konya and Alanya branch offices were opened. The first phase of the segmentation project, started in 2007, was completed. All customer communication has been reviewed within the scope of this project. The projects to be put into operation in 2009 have been decided upon.

26 24 YAPI KREDİ EMEKLİLİK 2008 yılında ülkemizde faaliyete geçişinin 5. yılını kutlayan Bireysel Emeklilik Sistemi, toplamda e ulaşan sözleşme sayısıyla bir önceki yıla göre yüzde 22 yi aşan artışla yılı tamamlarken, aynı şekilde fon büyüklüğünde de bir önceki yıla göre yüzde 40 a yaklaşan artışla TL ile yılı tamamladı.

27 2008 FAALİYET RAPORU /ANNUAL REPORT 25 Celebrating its fifth anniversary in 2008, the Private Pension System completed the year with 1,928,964 contracts, with increase of over 22 % compared to the previous year. Also, the sector ended the year with a fund size growth of 40 %, compared to the previous year, corresponding to TL 6,384,479,755 fund production.

28 26 YAPI KREDİ EMEKLİLİK Sektör, Dünya ve Türkiye de 2008 Yılına İlişkin Gelişmeler Dünya sigorta sektörü kriz etkisinden önceki 2007 yılını bir önceki yıla göre yüzde 3,3 artışla 4,1 trilyon dolar prim büyüklüğü ile kapadı. Prim büyüklüğünde 3,7 trilyon dolar ile gelişmiş ülkeler ön sırayı çekerken, gelişmekte olan ülkelerde prim büyüklüğü 414 milyar dolar oldu. Aynı dönemde Türkiye nin prim büyüklüğü ise 8,4 milyar dolardı. Prim artışında gelişmiş olan ülkeler yüzde 2,5 te kalırken, gelişmekte olan ülkelerde artış yüzde 11,8 e ulaştı, ülkemizin prim artış oranı ise yüzde 4,7 oldu yılında dünya genelinde primlerin gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı yüzde 7,5 olurken, bu oran örneğin ABD de yüzde 8,9, İngiltere de yüzde 15,7 iken, ülkemizde 2007 yılında 1,3 te (1,28) kaldı. Ülkemizde prim üretiminin GSYİH içindeki payı 2008 yılında ise yüzde 1,2 ye (1,24) geriledi. Kişi başına düşen prim büyüklüğü de dünya genelinde 608 dolar iken, örneğin İngiltere de 7 bin 114 dolar, ABD de 4 bin 87 dolara ulaştı. Ülkemizde ise 2007 yılında 119 olan kişi başına düşen prim büyüklüğü 2008 yılında 129 dolara ulaştı yılı sonu itibariyle Türkiye de 59 u sigorta şirketi, 2 si reasürans şirketi olmak üzere 61* şirket faaliyet göstermektedir. Sigorta şirketlerinin 23 adedi hayat branşında, 36 sı da hayat dışı branşlarda çalışmaktadır yılı sonu itibariyle sigorta sektöründe istihdam edilen kişi sayısı ise 16 bin 7 kişiye ulaşmıştır yılında Türk sigorta sektöründe yaşanan bazı önemli gelişmeleri şöyle özetleyebiliriz: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yalnız maddi hasara yol açan trafik kazalarında tarafların kazanın oluş şeklini kendilerince doldurulacak tutanak ile tespitinde anlaşmalarına olanak sağlayan Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Uygulaması 1 Nisan 2008 de başladı yıl sonu itibariyle düzenlenen maddi hasarlı kaza tespit tutanağı sayısı 487 bin 330 adettir. Maddi hasarlı kazalarda taraflar yüzde 85 i aşan bir oranda trafik polisini beklemeden kazanın oluş şekli yönünde anlaşmaktadır. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen formlar çerçevesinde yürütülen Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik 1 Mart 2008 tarihinde uygulanmaya başladı. Zorunlu Trafik Sigortası nda 1 Temmuz 2008 den itibaren serbest tarife sistemine geçildi. Sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin mevcut ve potansiyel riskler nedeniyle oluşabilecek zararlarına karşı yeterli miktarda özsermaye bulundurmalarının sağlanması amacıyla, Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlandı. ''Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik'' tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Emeklilik Sistemleri/Hayat Sigortacılığı Özellikle son çeyreğinde kriz etkisine girilen 2008 yılında dünyada emeklilik fonları değer kayıpları yaşadı. Hisse senedi piyasalarındaki kayıpların yarattığı etkiyle dünyada emeklilik fonlarında yüzde 20 ye ulaşan değer kayıplarıyla karşılaşıldı. Örneğin ABD de emeklilik fonları 3,3 trilyon dolar küçüldü. Emeklilik fonları dünyada küçülürken, fon portföylerinin yapısı gereği Türkiye de ise büyüdü. Bunda ABD de hisse senetlerine yatırılan emeklilik fonlarının oranı yüzde seviyesindeyken, Türkiye de yüzde 10 un altında olması etkili oldu yılında ülkemizde faaliyete geçişinin 5. yılını kutlayan Bireysel Emeklilik Sistemi, toplamda e ulaşan sözleşme sayısıyla bir önceki yıla göre yüzde 22 yi aşan artışla yılı tamamlarken, aynı şekilde fon büyüklüğünde de bir önceki yıla göre yüzde 40 a yaklaşan artışla TL ile yılı tamamladı. Bireysel Emeklilik Sistemi nde faaliyet gösteren şirket sayısı 12 ye yükselirken, aktif aracı adedi ise 13 bin 735 oldu. Hayat branşındaki prim üretimi ise 2008 yılında TL ile 2007 yılına göre yüzde 18,29 artışla tamamlandı. Hayat branşındaki prim üretiminde kredi hayat sigortalarındaki büyüme etkili oldu. Hayat prim üretiminde 2008 yılı prim üretimi büyümesi yüzde 18,29 gözükmekle birlikte, 2008 yılı enflasyonu olan yüzde 10,06 dan arındırıldığında reel büyüme yüzde 7,48 e inmektedir yılında BES ve hayat sigortacılığını etkileyen önemli değişiklikler ise şöyle: Sosyal Güvenlik Reformu diye bilinen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun birçok maddesi 2008 yılında yürürlüğe girdi. Nisan 2008 de çıkan yeni BES Yönetmeliği Ağustos 2008 itibariyle yürürlüğe girdi. Dernek, vakıf, sandık ve diğer kuruluşlara Bireysel Emeklilik Sistemi ne ve yıllık gelir sigortasına aktarım imkanı veren yönetmelik yayınlandı. Önümüzdeki 2009 yılı BES açısından değerlendirildiğinde karşılaşılacak zorluklar 3 temel noktada toplanmaktadır: Mevcut ürünlerin satışında daralma, Sistemden çıkış ve durdurma kaynaklı iş yükü artışı, Çıkışların artması nedeniyle daha etkin yapılması gereken nakit yönetimi. Bütün bunlara rağmen; krizlerde tasarruf eğilimi ön plana çıktığı için, BES in krizden en az etkilenen sektörler listesinde üst sıralarda yer alacağını öngörmekteyiz. (*) Aktif olarak 53 sigorta şirketi, 1 reasürans şirketi olmak üzere 54 şirket çalışmaktadır.

29 2008 FAALİYET RAPORU /ANNUAL REPORT 27 Industrial, Global and Local Developments in 2008 Before the impact of the global crisis, the world insurance sector ended the 2007 accounting year at USD 4.1 trillion premium volume with a 3.3 % increase compared to the previous year. While the developed countries lead the sector, with USD 3.7 trillion premium volume, the total premium volume reached by developing countries was USD 414 billion. During the same period, the premium volume produced in Turkey was USD 8.4 billion. While developed countries only achieved a 2.5 % increase in premiums, developing countries achieved an 11.8 % increase, and the premium increase actualized in Turkey was 4.7 %. In 2007, the average ratio of premium production to GDP was 7.5 % in the world, 8.9 % in the USA, 15.7 % in the UK, but it was only 1.3 % (1.28) in Turkey. This ratio declined to 1.2 % (1.24) in While the world average in per capita premium production was USD 608 in 2007, it was USD 7,114 in the UK, USD 4,087 in the US and only USD 119 in Turkey. This sum reached USD 129 in As of the end of 2008, there are a total of 61* companies operating in the insurance sector, comprised of 59 insurance companies and two reinsurance companies. Of the insurance companies 23 operate in life branch while the remaining 36 operate in non-life branches. By the end of 2008, the number of staff employed in this sector has reached 16,007. The important developments that took place in 2008 can be summarized as follows: A new application in traffic accidents with material damage only came into effect as of April, 1, 2008 which is an alternative to the parties to reach an agreement by mutually concluding a report describing how the accident happened, in accordance with Motorway Traffic Law no In 2008, 487,330 such Accident Reports were issued. In 85 % of these cases, the parties reached a mutual solution without waiting for the Traffic Police. The Regulation on Disclosure in Insurance Contracts, implemented in accordance with the forms designated by the Undersecretariat of Treasury General Directorate of Insurance, began to be applied as of March, 1, A free tariff system has been adopted in Compulsory Traffic Insurance as of July 1, The Regulation on Capital Adequacy Measurement of Insurance, Reinsurance and Pension Companies, decreed with the aim of requiring insurance, reinsurance and pension companies to keep sufficient equity capital against the losses which they may incur due to existing and potential risks, was published in the Official Gazette No: 26761, on January 19, The Regulation on Internal Systems of Insurance, Reinsurance and Pension Companies was published in the Official Gazette No: 26913, on June 21, Pension Systems and Life Insurances Pension funds incurred value losses in the last quarter of 2008, especially when the impact of the global economic crisis increased. Due to the losses in the securities markets, the losses incurred in pension funds reached almost 20 %. For example, the pension funds in the US diminished by USD 3.3 trillion. While pension funds diminished worldwide, they rose in Turkey due to the structure of fund portfolios in our country. This was mainly because while % of pension funds are invested in equities in the US, this ratio is under 10 % in Turkey. Celebrating its fifth anniversary in 2008, the Private Pension System completed the year with 1,928,964 contracts, with increase of over 22 % compared to the previous year. Also, the sector ended the year with a fund size growth of 40 %, compared to the previous year, corresponding to TL 6,384,479,755 fund production. (*) 53 insurance companies and one reinsurance company are actively operating. The number of companies operating in the Private Pension System reached 12 and the number of active intermediaries increased to 13,735. In 2008, premium production in the life insurance branch rose by % compared to the previous year, and ended the year with a total production of TL 1,574,896,096. The increase in credit life insurances effected the premium production of the life insurance branch as well. Though the growth in the premium production of life insurance appears as %, it goes down to 7.48 % when the annual inflation rate of % is deducted. The important changes that affected the Private Pension System and life insurance in 2008 were as follows: Many articles and clauses of the Social Insurance and General Health Law, known as Social Security Reform in Turkey, came into force in The new PPS Regulation, enacted in April 2008, came into effect as of August The regulation allowing foundations, associations, societies and other institutions to transfer funds to the Private Pension System was enacted. When an assessment of 2009 is made in terms of PPS, the difficulties to be faced will focus at three points: Contraction in the sales of existing products, Increase in the labor load originating from the increase in the number of paid-up and lapse contracts, More efficient cash management to be implemented due to an increase in the lapse rates. However, since the tendency to save will increase during an economic crisis, we foresee that PPS will be among the top sectors that will be least impacted from the crisis.

Faaliyet Raporu Annual Report

Faaliyet Raporu Annual Report Faaliyet Raporu Annual Report 2007 Annual Report 2007 1 çindekiler Table of Contents 23 Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Convenience Translation of Compliance Opinion on The Annual Report 45 Ola an Genel

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY FAALİYET RAPORU 211 ANNUAL REPORT Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu CREDITWEST FAKTORING Faaliyet Raporu annual report 2014 2 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 3???????????? CREDITWEST FAKTORING

Detaylı

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar.

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB)

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT 2014 28 Şubat 2015 / 28 Feb 2015

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT 2014 28 Şubat 2015 / 28 Feb 2015 FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT 2014 28 Şubat 2015 / 28 Feb 2015 YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Demir Sigorta Anonim Şirketi Genel Kurulu na Yönetim Kurulunun

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 212 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER INDEX Sunuş 5 Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Göstergeler 1 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2010 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2010 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY FAALİYET RAPORU 21 ANNUAL REPORT Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

Akıl yaşta değil. baştadır.

Akıl yaşta değil. baştadır. New Life Yaşam Sigorta A.Ş. Faaliyet Raporu / Annual Report 2007 Akıl yaşta değil baştadır. İçerik / Table Of Content Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Mesaj Message from the Chairman New Life Yaşam Sigorta

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 213 FAALİYET RAPORU Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Preface 5 TSB Hakkında Tarihçe TSB Birlik Organları

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Göstergeler 8 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

Işık Sigorta 2011 Faaliyet Raporu / Annual Report FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT

Işık Sigorta 2011 Faaliyet Raporu / Annual Report FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 211 ANNUAL REPORT 1 2 İÇİNDEKİLER INDEX Sunuş 5 Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Göstergeler 1 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 2006

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 2006 YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 2006 2006 FAALİYET RAPORU 2006 ANNUAL REPORT İçindekiler Table of Contents Olağan Genel

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2013 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2013 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 213 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER TABBLE of CONTENTS Sunuş 5 Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Göstergeler 1 Yönetim

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY UNDERSECRETARIAT OF TREASURY INSURANCE SUPERVISORY BOARD ÖNSÖZ PREFACE SUNUŞ FOREWORD SİGORTA DENETLEME KURULU

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2007 Individual Pension System Progress Report Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2007 Individual Pension System Progress Report 2007 bes2007gr@egm.org.tr

Detaylı

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR 2012 ANNUAL REPORT ABOUT INSURANCE AND PRIVATE PENSION ACTIVITIES REPUBLIC OF

Detaylı

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır.

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. nin ( Türk Tuborg ve Şirket ) 2014 yılına

Detaylı

Faaliyet Raporu. Annual Report

Faaliyet Raporu. Annual Report Faaliyet Raporu 2013 Annual Report Faaliyet Raporu 2013 Annual Report Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu İş Ortakları 2014 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi Otomotiv Sektörü

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 5-6 Genel Müdür

Detaylı

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU 10 ANNUAL REPORT * FORTUNE dergisinin yayınladığı araștırmada, son 3 yıllık ekonomik verilere göre Türkiye nin En

Detaylı

Yapı Kr edi Emek lilik F aaliy et R ap or u 2011 / 2011 A nnual Rep or t

Yapı Kr edi Emek lilik F aaliy et R ap or u 2011 / 2011 A nnual Rep or t FAALİYET RAPORU 2011 İçindekiler 01 Genel Kurul a Sunulacak Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 02 Olağan Genel Kurul Gündemi Bölüm I: Sunuş 04 A. Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU BOARD OF DIRECTORS ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS YÖNETİM KURULU RAPORU 1-9 BOARD OF DIRECTORS REPORT KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET ve TAAHHÜT A.Ş. Turkish Electricity Trading and Contracting Co. Inc. 2013 FAALİYET RAPORU ACTIVITE REPORT

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET ve TAAHHÜT A.Ş. Turkish Electricity Trading and Contracting Co. Inc. 2013 FAALİYET RAPORU ACTIVITE REPORT TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET ve TAAHHÜT A.Ş. Turkish Electricity Trading and Contracting Co. Inc. FAALİYET RAPORU ACTIVITE REPORT Enerji Sanayilesmenin ve Kalkınmanın Temel Tasıdır. Türkiye Elektrik Ticaret

Detaylı

PART 14 ARTICLETTER WINTER 2015. gsi 1 74

PART 14 ARTICLETTER WINTER 2015. gsi 1 74 Ata Sarıkatipoğlu & Timur Arif Çapkın & Sinem Özyiğit SUKUK IN TURKEY: LEGISTLATIVE HISTORY AND CURRENT PRACTICE/ Türkiye de Sukuk: Tarihsel Gelişimi Ve Mevzuat Çerçevesinde Günümüz Uygulaması, GSI ARTICLETTER

Detaylı

2011 Faaliyet Raporu ANNUAL REPORT

2011 Faaliyet Raporu ANNUAL REPORT 2011 Faaliyet Raporu ANNUAL REPORT İÇINDEKİLER contents Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 2 Letter from the Chairman of the Board Tarihçe 4 Historical Background Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Yöneticilerimiz

Detaylı

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik 1 Faaliyet Raporu Annual Report 2014 küresel rekabet gücü global competitiveness international direct investment sürdürülebilirlik sustainability arge r&d added value legal assurance küresel bilgi global

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2014 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Önsöz Foreword Geniş Açı Wide Angle 6 Genel Kurul Toplantı Gündemi General Assembly Agenda Ortaklar Yapısı ve Yönetim Kurulu Shareholder Structure and Board of Directors

Detaylı

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın mesajı... 3 Genel Müdür ün mesajı... 5 Gündem... 8 I. Giriş...9 A. Raporun Dönemi...9 B. Ortaklığın Ünvanı...9 C. Yönetim Kurulu Üyeleri...9 D. Denetleme Kurulu...9

Detaylı