İşletim Sistemleri. Dr. Binnur Kurt Omega Eğitim ve Danışmanlık İşletim Sistemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İşletim Sistemleri. Dr. Binnur Kurt binnur.kurt@gmail.com. Omega Eğitim ve Danışmanlık http://www.omegaegitim.com. İşletim Sistemleri"

Transkript

1 İşletim Sistemleri Dr. Binnur Kurt Omega Eğitim ve Danışmanlık 1 S a y f a

2 İçindekiler Kabuk 3. Prosesler 4. İplikler 5. Prosesler Arası İletişim 6. İş Sıralama 7. Ölümcül Kilitlenme 8. Çok İplikli Programlama 9. Bellek Yönetimi 10. Dosya Sistemi 11. Socket Haberleşme 2 S a y f a

3 BÖLÜM 1 Bölümün Amacı Bölüm sonunda aşağıdaki konular öğrenilmiş olacaktır: İşletim sistemi ile ilgili temel kavramlar ve tanımlar İşletim sistemlerinin özellikleri İşletim sistemi mimarileri 3 S a y f a

4 1.1 Giriş Bilgisayar mühendisliği açısından temel olarak iki sistemden söz edebiliriz: İş Sistemleri ve Bilişim Sistemleri (Şekil-1.1). İş sistemleri iş süreçlerinden oluşur. Bu süreçler şirkete para kazandıran, borsadaki değerini arttıran faaliyetler olarak düşünülebilir. İş süreçlerinin sahibi, bu süreçleri şirketin verimliliğini, servis kalitesini, kaynak ve kapasite kullanımını arttıracak şekilde ya değiştirmek ya da yenilerini eklemek ister. Bilişim sistemlerinin görevi iş süreçlerinde dolaşan verileri alıp işleyerek, karar verme süreçlerine destek olmak, maliyetleri düşürerek verimliliği artırmak ya da işlerin insan etkileşimi olmaksızın akışını sağlayarak otomasyonu sağlamak olabilir. İş Sistemleri Bilişim Sistemleri Şekil-1.1 İş ve Bilişim Sistemleri Bilişim sistemleri donanım ve yazılım alt sistemlerinden oluşmaktadır (Şekil-1.2). Donanım alt sisteminde fiziksel olarak dokunabileceğimiz, Merkezi İşlem Birimi (MİB), Bellek, Ekran Kartı, Disk, Giriş/Çıkış cihazları gibi bileşenler yer alır. MİB uygulamaların çalışabilir kodlarının işletildiği yerdir. Günümüz modern işlemcileri uygulamaları hızlı çalıştırmak için birçok teknik kullanır. Bu tekniklere örnek olarak, sıra-düzensiz çalıştırma, dallanma kestirimi, birden fazla hesaplama birimi bulundurma gibi yöntemler verilebilir. Bellek uygulamanın durumunun geçici olarak saklandığı alandır. Verilerin işlenebilmesi için MİB içindeki saklayıcılara taşınması gerekir. Bellek MİB içindeki saklayıcılara göre bin kat daha yavaş erişime sahiptir. Bu yavaşlığı gizlemek için işlemciler, cep bellek olarak adlandırılan yapılar içerir. Katmanlı bir yapıya sahip cep belleklerden L1 ve L2 olarak adlandırılan iki adet seviyede bellek bulunur. L2 bellek kapasite olarak L1 den büyüktür. Buna karşılık olarak L1 bellekler L2 belleklere göre çok daha hızlıdır. Genel ilke olarak, MİB deki saklayıcılardan belleğe doğru ilerledikçe kapasite artar, buna karşılık olarak erişim süreleri ise uzar (Şekil-1.3). 4 S a y f a

5 K 1 K 2 K n Uygulamalar (İş sıralayıcı, Bellek Yönetimi, Kullanıcı Yönetimi, G/Ç Yönetimi) Donanım (MİB, Bellek, Ekran Kartı, Disk, G/Ç Cihazları) Şekil-1.2 Donanım-Yazılım Sistemleri Hız Saklayıcı L1, L2 Kapasite Ana Bellek swap (Disk) Şekil-1.3 Bellek Hiyerarşisi Yazılım alt sistemi ise donanım üzerine kuruludur ve farklı mimarilerde tasarlanmış olabilir. Yazılım alt sisteminin en önemli parçasını işletim sistemi oluşturur. İşletim sisteminin temel görevi sistem kaynaklarını kullanıcılar ve uygulamalar arasında paylaştırmaktır (Şekil-1.4). Sistem kaynaklarından en önemlisi işlemcidir. İşletim sisteminde çalışan uygulamaları proses olarak adlandırıyoruz. İşletim sistemi işlemciyi prosesler arasında zamanda paylaştırır. İşletim sisteminin en önemli bileşeni çekirdektir. Çekirdek çok sayıda servisten oluşur: İş sıralayıcı, bellek yöneticisi, kullanıcı yöneticisi, giriş/çıkış yöneticisi. İş sıralayıcının görevi işlemciyi prosesler arasında zamanda paylaştırmaktır. Farklı makinalarda farklı kapasitelerde fiziksel bellek bulunabiliir ve bu fiziksel bellekler farklı bölmelere yerleştirilmiş olabilir. Bellek yöneticisinin görevi, sanki tüm bellek bölmeleri doluymuş gibi bir sanal bellek uzayı oluşturmak ve uygulamaların bu sanal belleği kullanmalarını sağlamaktır. Uygulamaların adres yoluna çıkardıkları sanal adresleri fiziksel adreslere donanımdan destek alarak dönüştürmekten yine bellek yöneticisi sorumludur. Kullanıcı için, örneğin, e-posta gönderip almak için doğrudan donanıma erişmek çok karmaşıktır. Çekirdek donanımı çevreleyerek, bu karmaşıklığı bir ölçüde gizler. Ancak hala e-posta gönderip almak için çekirdek karmaşıktır. Uygulamalar çekirdekle sistem çağrıları aracılığı ile konuşur. Sıradan kullanıcı için sistem çağrıları oldukça karmaşıktır. Bu karmaşıklığı kullanıcıdan gizlemek için çekirdeği çevreleyen kabuk olarak adlandırılan 5 S a y f a

6 bir katman yer alır. Kabuğun görevi kullanıcıdan aldığı komutları çekirdeğin anlayacağı bir dizi sistem çağrısına dönüştürmektir. Çok sayıda kabuk yazılımı bulunur: Sh (Bourne Shell), Bash (Bourne Again Shell), Csh (C Shell), Tcsh (TC Shell), Zsh (Z Shell), Ksh (Korn Shell). Bunlar arasında hız, güvenlik seviyesi, programlama yetenekleri gibi farklılıklar bulunur. Ama sıradan bir kullanıcı için bile e-posta alıp göndermek için bile kabuk çok karmaşıktır. Kabuğu da çevreleyen bir uygulama katmanı bulunur. Uygulama katmanında örneğin e-posta alıp göndermek için e-posta istemcisi (örneğin Thunderbird) bulunur. Kullanıcı bu programı kullanarak e-posta işlemlerini gerçekleştirir. 1.2 Türleri Şekil-1.4 nin Katmanlı Mimarisi Farklı donanım platformları bulunur. Bu platformlar üzerinde çalışan uygulamaların gereksinimleri biri birinden farklılık gösterir. Bu farklı ihtiyaçlara cevap verebilmek için işletim sistemleri özelleşmiştir: Anaçatı işletim sistemleri Sunucu işletim sistemleri Çok işlemcili işletim sistemleri Kişisel bilgisayar işletim sistemleri Gerçek zamanlı işletim sistemleri Gömülü işletim sistemleri Akıllı-kart işletim sistemleri Anaçatı İşletim Sistemleri Yoğun Giriş/Çıkış işlemi gerektiren çok sayıda görev çalıştırmaya yönelik tasarlanmış işletim sistemleridir. Üç tür temel hizmeti yerine getirirler: 1. Yığın işlem çalıştırma kipi 6 S a y f a

7 Yığın işlemler etkileşim gerektirmeyen, çoğu zaman periyodik olarak gerçekleştirilen işlemleri kapsar. Örnek olarak bir sigorta şirketindeki sigorta tazminatı isteklerinin işlenmesi verilebilir. 2. Atomik (transaction) İşlemler Çoğu zaman bir iş sürecini oluşturulan adımların tamamının başarılı olmasını ya da adımlardan biri başarısız olursa hiçbir adımın çalıştırılmamasını isteriz. Bu işlemlerin süresinin kısa olması istenir. Örneğin; seyahat organizasyonu sürecinde otel rezervasyonu, uçak bileti rezervasyonu ve araç kiralama adımlarının atomik olması istenir. Bu adımlardan herhangi biri başarısız olursa uçak bileti ve otel rezervasyonun ve araç kiralama işlemlerinin hiçbirinin yürütülmemesi istenir. 3. Zaman paylaşımlı çalışma Burada birden fazla uzaktan bağlanan kullanıcının sistemde iş çalıştırmasına izin veren sistemlerdir. Örneğin; IBM System z9 sistemi Sunucu İşletim Sistemleri Bu tür sistemler sunucu makinalar üzerinde çalışır. Bu tür sunucuların çekirdek sayıları ve bellek kapasiteleri yüksektir. Bilgisayar ağı üzerinden çok sayıda kullanıcıya hizmet verebilir. Hem donanımı hem de yazılımı paylaştırma yeteneğine sahiptir. Yazıcı hizmeti, dosya paylaştırma, web erişimini örnek olarak verebilir. Bu tür işletim sistemlerine Windows Server 2012, Red Hat Enterprise Linux, AIX, Solaris işletim sistemleri örnek olarak verebiliriz Çok İşlemcili İşletim Sistemleri Birden fazla işlemcili bilgisayar sistemleridir. Amaç bilgi işleme gücünü arttırmaktır. İşlemcilerin bağlantı türüne göre farklı isimler alabilirler: a. Paralel Sistemler: Biri birine bağlı, birden fazla bilgisayardan oluşan sistemlerdir. Bu bilgisayarlar, biri birleri ile özel yüksek bant genişliğine sahip ara bağlaşım sistemleri üzerinden konuşurlar. b. Çok İşlemcili Sistemler: Aynı anakarta bağlı birden fazla işlemcinin olduğu sistemlerdir. Temel olarak sunucu işletim sistemlerine benzer tasarım hedeflerine sahip olsalar da işlemciler arası bağlaşım ve iletişim için ek özelliklere ihtiyaç duyarlar Kişisel Bilgisayar İşletim Sistemleri Kullanıcıya etkin ve kolay kullanılır bir arayüz sunmayı amaçlayan ve genellikle ofis uygulamalarına yönelik olarak kullanılan işletim sistemleridir. Windows 7, Fedora, MacOS i örnek olarak verebiliriz Gerçek Zamanlı İşletim Sistemleri Gerçek zamanlı işletim sistemlerinde görevlerin tamamlanması üzerinde bir zaman kısıtı bulunur. Örneğin endüstriyel kontrol sistemlerinde, görevin belirli bir sürenin sonunda tamamlanması gerekir, bu sürenin sonunda tamamlanmasının bir değeri yoktur. Yine endüstriyel kontrol sistemlerinde ya da askeri sistemlerde toplanan verilerin sisteme verilerek en kısa sürede bir yanıt üretilmesi istenir. Gerçek zaman 7 S a y f a

8 işletim sistemlerine örnek olarak VxWorks (http://www.windriver.com/products/vxworks) ve QNX Neutrino (http://www.qnx.com/products/neutrino-rtos/neutrino-rtos.html) ve GİS (http://bilgem.tubitak.gov.tr/en/icerik/gis-real-time-operating-system) verilebilir. İki tür gerçek zamanlı sistem bulunur: i. Katı-gerçek-zamanlı (=Hard real-time) Zaman kısıtlarına uyulması zorunludur. Araba üretim bandındaki üretim robotları buna örnek olarak verilebilir. ii. Gevşek-gerçek-zamanlı (=Soft real-time) Bazı zaman kısıtlarına uyulmaması kabul edilebilir. Örnek olarak çoğul ortam sistemleri verilebilir Gömülü İşletim Sistemleri Kısıtlı işlemci ve bellek kapasitesine sahip cihazlar için geliştirilmiş işletim sistemleridir. Akıllı televizyon, otomobiller, tıbbi görüntüleme cihazları, tüketici elektroniğinde yoğun olarak kullanılır. Kullanılan cihaza bağımlı olarak basit ya da karmaşık işlevlere sahip olabilir Akıllı Kart İşletim Sistemleri En küçük işletim sistemi türüdür. Kredi kartı boyutlarında, üzerinde işlemci olan kartlar üzerinde çalışır. Çok sıkı işlemci ve bellek kısıtları vardır. Bazıları tek işleve (örneğin, elektronik ödeme sistemleri) yönelik olarak, bazıları ise birden fazla işlev içerebilecek şekilde tasarlanmışlardır. Çoğunlukla özel firmalar tarafından geliştirilen özel sistemlerdir. Java Card ise java tabanlı bir çözüm sunar (Şekil-1.5). Applet olarak adlandırılan bir tür Java uygulaması yüklenerek çalıştırılırlar. Bazı kartlar birden fazla Applet çalıştırabilir. Java Card Sanal Makinası çoklu-programlama, iş sıralama, kaynak yönetimi ve koruması sağlar. Applet Applet Applet Applet Üretici Eklentileri Java Card Çatısı ve API Java Card Sanal Makinası Kart Şekil-1.5 Java Card platformu 8 S a y f a

9 1.3 İşletim Sistemleri Yapıları Günümüz modern işletim sistemlerine gelinceye kadar işletim sistemleri farklı mimarilerde tasarlanmışlardır. Şimdi bu mimarilere bir göz atacağız: Monolitik Çekirdek Mimarisi Mikro Çekirdek Mimarisi Katmanlı Çekirdek Mimarisi Sanal Makina Mimarisi Nesneye Dayalı Mimari Monolitik İşletim Sistemleri Genel bir yapıları yoktur. İşlevlerin tamamı işletim sistemi içinde tamamı çekirdek modunda çalışan birer proses tarafından gerçeklenir (Şekil-1.6). Cihaz sürücüleri modüler olarak olabilir. Bu nedenle büyük bir çekirdeğe sahiptirler. İşlevleri gerçekleyen tüm prosedürler aynı seviyededir ve birbirleri ile etkileşimli çalışabilirler. Uygulamalar kullanıcı modunda çalışır ve çekirdeğin verdiği servislere bir arayüz ya da sistem çağrıları üzerinden erişirler. Bu mimariye sahip işletim sistemlerine örnek olarak FreeBSD, Solaris, AIX, HP-UX işletim sistemleri verilebilir. Günümüz modern monolitik işletim sistemleri modülerdir. Bu servisler birer modül olarak çalışma zamanında yüklenebilir ya da kaldırılabilir. Böylelikle ihtiyaca göre çekirdeği oluşturan modüller seçilebilir ve daha küçük bir çekirdek oluşturulabilir. Linux da modüllerin bir listesini almak için lsmod komutu kullanılır: ~]$ lsmod Module Size Used by ip6table_filter ip6_tables ip6table_filter ebtable_nat ebtables ebtable_nat ipt_masquerade iptable_nat ipt_reject xt_checksum iptable_mangle iptable_filter cdrom sr_mod mptspi mptscsih mptspi mptbase mptspi,mptscsih scsi_transport_spi mptspi floppy pata_acpi ata_generic ata_piix vmwgfx S a y f a

10 ttm vmwgfx drm vmwgfx,ttm i2c_core i2c_piix4,drm dm_mirror dm_region_hash dm_mirror dm_log dm_mirror,dm_region_hash dm_mod dm_mirror,dm_log Burada, ilk sütun modülün adını, ikinci sütun modülün bellekte kapladığı alanın boyutunu ve son sütun ise hangi modüller tarafından kullanıldığını gösterir. Modüllerin bilgisi /proc/modules dosyasında yer alır. /proc dizini bellekte oluşturulan ve çekirdeğin doğrudan eriştiği özel bir dizindir. lsmod komutu bu dosyadaki bilgileri düzenli ve formatlı bir şekilde ekranda listeler. Modinfo komutunu kullanarak herhangi bir modül hakkında detaylı bilgi edinebiliriz: etc]# modinfo cdrom filename: /lib/modules/ el6uek.x86_64/kernel/drivers/cdrom/cdrom.ko license: GPL srcversion: B5F2D DFFB175E71 depends: intree: Y vermagic: el6uek.x86_64 SMP mod_unload modversions parm: debug:bool parm: autoclose:bool parm: autoeject:bool parm: lockdoor:bool parm: check_media_type:bool parm: mrw_format_restart:bool Normalde, çekirdek bir modülü gerektiğinde otomatik olarak yükler. Ancak biz de komut satırından modüllerin yüklenmesini ve kaldırılmasını sağlayabiliriz: ~]# lsmod grep nfs ~]# modprobe nfs ~]# lsmod grep nfs nfs fscache nfs lockd nfs sunrpc nfs,lockd ~]# modprobe -r nfs ~]# lsmod grep nfs ~]# Modülü yüklemek için modprobe komutunu kullanıyoruz. Kaldırmak için ise yine aynı komutu bu sefer r seçeneği ile çalıştırıyoruz. Her iki durumda da komutu parametre olarak yüklenecek ya da kaldırılacak modülün adını veriyoruz. Yukarıdaki örnekte nfs modülü elle eklenmiş ve daha sonra kaldırılmıştır. Yeni bir çekirdek 10 S a y f a

11 modülü kurmak için ise insmod komutu kullanılır. Bu şekilde eklenmiş bir modülü kaldırmak için rmmod komutu kullanılır. Kullanıcı Modu Uygulamalar Çekirdek Modu Sanal Dosya Sistemi, Kullanıcı Yöneticisi İş Sıralayıcı, Prosesler Arası Haberleşme Sanal Bellek Yöneticisi, Cihaz Sürücüleri,... Donanım Şekil-1.6 Monolitik Çekirdek Mimarisi Mikro Çekirdek İşletim Sistemleri Temel hizmetleri veren küçük bir çekirdeğe sahiptir (Şekil-1.7). Örneğin Minix işletim sistemi bu tür bir mimariye sahiptir ve 6,000 satır koddan oluşur. Bu hizmetleri veren prosesler çekirdek modunda çalışırlar. Diğer işlevleri gerçekleyen prosedürler kullanıcı modunda çalışırlar. Uygulamalar Kullanıcı Modu Cihaz Sürücüleri Sanal Dosya Sistemi Prosesler Arası Haberleşme Çekirdek Modu İş Sıralayıcı, Sanal Bellek Yöneticisi, Temel Proses Haberleşme Hizmeti Katmanlı İşletim Sistemleri Donanım Şekil-1.7 Mikro Çekirdek Mimarisi İşletim sistemi çekirdeği katmanlı bir yapıya sahiptir (Şekil-1.8). Her katman bir üst katmana hizmet verirken bir alt katmandan hizmet alır. Bu tür mimarinin en önemli kazanımı hata ayıklamanın kolay olmasıdır. Bu mimariye sahip örnek işletim sistemi olarak VAX/VMS ve Multics işletim sistemleri verebilir. 11 S a y f a

12 Kullanıcı Modu Çekirdek Modu Uygulamalar Sistem Servisleri Sanal Makina İşletim Sistemleri Dosya Sistemi Bellek ve G/Ç Yöneticisi İş Sıralayıcı Donanım Şekil-1.8 Katmanlı Çekirdek Mimarisi Her sanal makine donanım üzerinde koşar. İşletim sistemi birden fazla sanal makina sunabilir. Sanal makinaların her biri donanımın birebir kopyasıdır. Her sanal makinada farklı işletim sistemi olabilir. Örnek olarak, IBM S/370 ve Java Sanal Makinası verilebilir. Java denince genellikle akla ilk olarak Java programlama dili gelmektedir. Bu çok da yanlış sayılmaz. Ancak Java öncelikli olarak bir platformun adıdır. Bu platform bize Java programlama dilini kullanarak uygulama geliştirmek, geliştirdiğimiz bu uygulamayı dağıtmak ve en sonunda bu uygulamayı çalıştırmak için bir ortam sağlar. Üstelik bu platform tek de değildir. Java Standard Edition (SE), Java Enterprise Edition (EE), Java Micro Edition (ME), Gömülü Java, Java Card, Java TV gibi biri biriyle ilintili ama farklı platformlar/api ler bulunmaktadır. Java platformunun en güçlü bileşeni ise Java uygulamalarını çalıştıran Java Sanal Makinasıdır (JSM). Java uygulamaları JSM üzerinde çalışır. JSM satın alabileceğiniz, üretebileceğiniz bir işlemci tanımlar. Bu işlemcinin bir komut kümesi, yığın temelli adresleme kipleri, saklayıcı kümesi, yığın göstergesi, program sayacı ve bir bellek modeli vardır. JSM içinde uygulamamızın yürütme zamanındaki başarımını belirleyen iki önemli parça yer alır: JIT (Just-in-Time) Derleyici ve Çöp Toplayıcı (Garbage Collector). JIT derleyici bytecode ları JSM nin üzerinde çalıştığı platformun anlayacağı, örneğin Intel x86 kodlarına dönüştürür. Üstelik bunu yaparken devingen en iyileme de yapar. Bunun için uygulamanın basit bir kesitini (=profiling) alır. Bu kesit bilgisine göre onlarca en iyileme tekniğinden hangilerini uygulayacağına karar verir. Java geliştiricisi açık ve yalın kod yazmaktan sorumludur, bu kodun en yüksek başarımla çalıştırılmasından ise JIT derleyici sorumludur. JSM doğrudan işletim sistemi üzerinde koşabileceği gibi (Şekil-1.9 (a), (b) ve (c)), doğrudan donanım üzerinde de koşabilir (Şekil-1.9 (d)). 12 S a y f a

13 Java EE Application Java SE Application JVM (HotSpot, JRockit, Zing, J9, ) Java EE AS (GF, JBoss, WLS, WSphere, ) JVM (HotSpot, JRockit, Zing, J9, ) OS (Windows, Linux, Solaris, ) OS (Windows, Linux, Solaris, ) HW (CPU,GPU,Memory,HD, ) HW (CPU,GPU,Memory,HD, ) Java SE App. (a) Java SE App. (b) JRockit VE Virtual Edition WebSphere HE Hypervisor Edition JVM JVM Java SE App Java SE App OS OS JVM JVM... VM #1... VM #n VM #1 VM #n Virtualization (Baremetal) HW (CPU,GPU,Memory,HD, ) (c) Virtualization (Baremetal) HW (CPU,GPU,Memory,HD, ) (d) Nesneye Dayalı İşletim Sistemleri Şekil-1.9 Java Sanal Makinası Nesneye dayalı işletim sistemlerinde, işletim sistemi tasarımında, cihaz sürücülerinin, dosya sistemlerinin ve kullanıcı arayüzünün gerçeklenmesinde nesneye dayalı programlama yaklaşımındaki kullanılan tekniklerden yararlanılır. Nesneye dayalı programlamada paketleme, sınıf, nesne, kalıtım ve çok şekillilik mekanizmaları kullanılır. Çekirdeği oluşturan servisler birer nesne olarak çalışır. Uygulamalar bu nesnelere erişerek çekirdekten hizmet alırlar. Bu mimariye sahip örnek işletim sistemi olarak Windows ve IBM AS400 işletim sistemleri verebilir. 13 S a y f a

En yaygın kullanılan işletim sistemlerine örnek olarak; Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Android ve ios örnek verilebilir.

En yaygın kullanılan işletim sistemlerine örnek olarak; Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Android ve ios örnek verilebilir. İşletim Sistemleri İşletim sistemi 1, bilgisayarda çalışan, bilgisayar donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulama yazılımları için yaygın servisleri sağlayan bir yazılımlar bütünüdür. İşletim sistemi,

Detaylı

İşletim Sistemlerine Giriş

İşletim Sistemlerine Giriş İşletim Sistemlerine Giriş İşletim Sistemlerinin Tarihçesi ve Genel Yapısı İşletim Sistemlerine Giriş - Ders02 1 İşletim Sistemi Tarihçesi İLK NESİL işletim SİSTEMLERİ (1945 1955) 1940 larda Howard Aiken,

Detaylı

BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ

BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ (Ders Notları) İbrahim TÜRKOĞLU ELAZIĞ- 2006 İÇİNDEKİLER 1. Bilgisayar Sistemlerinin Yapısı 2.

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ Von Neumann Mimarisi Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği mimariyi temel almaktadır. Merkezi İşlem Birimi Aritmetik ve Mantık Birimi Kontrol

Detaylı

İşletim Sistemleri. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

İşletim Sistemleri. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 İşletim Sistemleri Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 İşletim Sistemi Kavramı Genel Olarak İşletim Sisteminin İç Mimarisi Linux ve Unix İşletim Sisteminin İç Yapısı Windows Tabanlı İşletim Sistemlerinin

Detaylı

YMT216 MİKROİŞLEMCİLER VE PROGRAMLAMA

YMT216 MİKROİŞLEMCİLER VE PROGRAMLAMA T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YMT216 MİKROİŞLEMCİLER VE PROGRAMLAMA (Ders Notları) İbrahim TÜRKOĞLU ELAZIĞ 2012 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. GİRİŞ BÖLÜM 2. MİKROİŞLEMCİ

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMLERİ Alakoç BURMA İÇİNDEKİLER

İŞLETİM SİSTEMLERİ Alakoç BURMA İÇİNDEKİLER 0 İÇİNDEKİLER İŞLETİM SİSTEMLERİ... 2 1. GİRİŞ... 2 1.1. İşletim Sistemi Nedir ve Niçin Kullanılır?... 2 1.2. İşletim Sisteminin Tanımı... 6 1.3. Bilgisayar Sistem Yapısı... 6 1.4. İşletim Sistemlerinin

Detaylı

EBG103 DONANIM KURULUMU

EBG103 DONANIM KURULUMU 2. HAFTA EBG103 DONANIM KURULUMU Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN apaydin@beun.edu.tr EMYO Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu Temel Kavramlar İşletim Sistemleri Giriş / Çıkış Birimleri

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Teknohumana Bilişim - 2007

Teknohumana Bilişim - 2007 Bu eğitim dökümanı, Kerem Erzurumlu tarafından Yazılım Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde kullanılmak üzere hazırlanmış olup, bütün hakları saklıdır. Bu dökümanın tüm hakları dökümanın

Detaylı

Interneer Intellect Platformu. Interneer Intellect Platformu Kurumsal Teknoloji ve Mimarisinin Tanıtımı

Interneer Intellect Platformu. Interneer Intellect Platformu Kurumsal Teknoloji ve Mimarisinin Tanıtımı Platformu Platformu Kurumsal Teknoloji ve Mimarisinin Tanıtımı İÇİNDEKİLER BU TANITIM BELGESİ HAKKINDA... 3 HEDEF KİTLE... 3 KISACA INTERNEER... 4 GİRİŞ... 5 TEKNOLOJİ PLATFORMU... 6 Kurumsal platform...

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI 1

BİLGİSAYAR DONANIMI 1 BİLGİSAYAR DONANIMI 1 CPU: Central Processing Unit ( Merkezi İşlem Birimi). Ana İşlem Ünitesi, Merkezi İşlemci ya da kısaca işlemci. Bilgisayarın program komutlarını bellekten aldıktan sonra kodlarını

Detaylı

Tezin tamamı yedi bölümden oluşmaktadır. Tezin birinci bölümünde kümeleme, kümelemenin amacı ve önemi ele alınmıştır.

Tezin tamamı yedi bölümden oluşmaktadır. Tezin birinci bölümünde kümeleme, kümelemenin amacı ve önemi ele alınmıştır. i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ÖZET Kümeler yüksek hesaplama gücü, yük dengeleme ve hata toleransı sağlayan ve düğüm adı verilen bilgisayarlardan

Detaylı

SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI

SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI Geylani KARDAŞ Uluslararası Bilgisayar Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu : 619.02.04 Sunuş

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri Çalışma Soruları

Yönetim Bilişim Sistemleri Çalışma Soruları 1 Yönetim Bilişim Sistemleri Çalışma Soruları 1. Bilgi sistemlerinin günümüz işletmeleri için niçin çok önemli olduğunu açıklayınız. Bilgi sistemleri günümüz işletmelerinin işlerini yapabilmeleri için

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİ TEMELLER ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

3. Linux Ağ Yönetimi I

3. Linux Ağ Yönetimi I 3. Linux Ağ Yönetimi I 3.1 TCP/IP Ağ Kavramları Diğer açık sistemler gibi Linux'un da en büyük özelliklerinden biri ağ protokolleri ve uygulamalarının sistemin en doğal parçalarından biri olmasıdır. Dolayısıyla

Detaylı

İşletim Sistemlerine Genel Bakış

İşletim Sistemlerine Genel Bakış İşletim Sistemlerine Genel Bakış 1.1 Silberschatz, Galvin and Gagne 2009 Bölüm 1: Giriş İşletim Sistemleri Ne Yapar? Bilgisayar Sistemi Organizasyonu Bilgisayar Sistemi Mimarisi İşletim Sistemi Yapısı

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 1.HAFTA Genel Kavramlar Öğr.Gör.Dr. M.Cemil KARACADAĞ Bu ders içeriğinin basım,

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Yazılım Kurulumu ve Yönetimi Öğr. Gör. Resul TUNA SİNOP 2010 BÖLÜM1 -BİLGİSAYAR SİSTEMİNİN İNCELENMESİ: Bilgisayar; Giriş birimleri ile dış dünyadan aldıkları veriler

Detaylı

SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ. Temel Kavramlar

SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ. Temel Kavramlar SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ Temel Kavramlar Sunucu / Server Birden fazla bilgisayarın birbirine bağlanarak kaynakların paylaşması amacıyla kurulmuş olan bağlantı sistemine ağ sistemi (Network) denir. Bağlanan

Detaylı

3.3 Yazılım Evrimi Hakkında Konular

3.3 Yazılım Evrimi Hakkında Konular Saraiva, Antonio Mauro, André Riyuti Hirakawa, and Carlos Eduardo Cugnasca. 2006. Section 3.3 Topics on Software Evolution, pp. 139-153 of Chapter 3 Methods, Algorithms, and Software, in CIGR Handbook

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ KAMU BİLGİ İŞLEM MERKEZLERİ YÖNETİCİLERİ BİRLİĞİ. Kamu Bilişim Platformu XII SANALLAŞTIRMA. Sürüm 1.0 1.

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ KAMU BİLGİ İŞLEM MERKEZLERİ YÖNETİCİLERİ BİRLİĞİ. Kamu Bilişim Platformu XII SANALLAŞTIRMA. Sürüm 1.0 1. TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ KAMU BİLGİ İŞLEM MERKEZLERİ YÖNETİCİLERİ BİRLİĞİ Kamu Bilişim Platformu XII SANALLAŞTIRMA Sürüm 1.0 1. ÇALIŞMA GRUBU Nisan 2010 TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu XII SANALLAŞTIRMA

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMİ HÜSEYİN ÇOTUK YÜKSEK LİSANS TEZİ

İŞLETİM SİSTEMİ HÜSEYİN ÇOTUK YÜKSEK LİSANS TEZİ PIC MİKRODENETLEYİCİLER İÇİN GERÇEK ZAMANLI İŞLETİM SİSTEMİ HÜSEYİN ÇOTUK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MART 2008

Detaylı

IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0. IBM Cognos Express'i Yönetme

IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0. IBM Cognos Express'i Yönetme IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0 IBM Cognos Express'i Yönetme Not Bu belgeyi ve desteklediği ürünü kullanmadan önce şu kısımdaki bilgileri okuyun: Özel Notlar sayfa 167. Ürün Bilgileri Bu belge, IBM Cognos

Detaylı

Hyper-V Ortamında SQL Server 2008 Çalıştırma

Hyper-V Ortamında SQL Server 2008 Çalıştırma Hyper-V Ortamında SQL Server 2008 Çalıştırma En İyi Yöntemler ve Performans Değerlendirmeleri SQL Server Teknik Makalesi Yazarlar: Lindsey Allen, Mike Ruthruff, Prem Mehra Teknik Gözden Geçirme: Cindy

Detaylı

Google Apps için güvenlik ve güvenlik açığı korumalarıyla ilgili kapsamlı inceleme

Google Apps için güvenlik ve güvenlik açığı korumalarıyla ilgili kapsamlı inceleme Teknik Rapor Google Apps Google Apps için güvenlik ve güvenlik açığı korumalarıyla ilgili kapsamlı inceleme İçindekiler Giriş...1 Kurumsal ve İşletimsel Güvenlik...1 Geliştirme Yöntemi...2 İşletimsel Güvenlik...2

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİ (AÇIK KAYNAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİ (AÇIK KAYNAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİ (AÇIK KAYNAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ 5 481BB0069 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı