THE CATALOGUE OF VOLT MOTORS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "THE CATALOGUE OF VOLT MOTORS"

Transkript

1 VOLT ELEKTRİK MOTOR TANITIM KATALOĞU THE CATALOGUE OF VOLT MOTORS VOLT ELEKTRİK reserves the right to alter the data given in this catalog without prior notice. VOLT ELEKTRİK bu katalogta verilen değerleri değiştirme hakkını saklı tutar.

2 INDEX SPECIFICATIONS P. 2 TABLES OF DETAILS P. 4 Terminal boxes tab. 1 Coupling keys tab. 2 Sound levels tab. 3 Dimensions of seals tab. 4 Limits of vibration intensity tab. 5 Bearings tab. 6 7 Mounting positions tab. 8 OPERATING CONDITIONS OF MOTORS P. 8 ELECTRIC DATA AND TOLERANCES P. 8 VOLTAGE AND FREQUENCY P. 9 TECHNICAL STANDARDS P. 9 RATED TORQUE P. 10 OVERLOAD CAPACITY P. 10 EUROPEAN DIRECTIVES P. 10 OUTPUTS AND ELECTRIC DATA V Three Phase Motor P V Three Phase Motor P. 12 Three Phase Motor Dimensions P. 13 Three Phase Two Speed Motors P. 14 Three Phase Two Speed Motor Dimensions P. 15 Single Phase Motors P. 16 Single Phase Motor Dimensions P. 17 Single Phase Capacitor Run Motors P. 18 Single Phase Capacitor Run Motor Dimensions P. 19 Single and Three-Phase Centrifugal Pump Motors P. 20 Single and Three-Phase Centrifugal Pump Motor P. 22 Dimensions Single-Phase Mini Washing Machine and Fan Motors, P. 23 Technical Data and Dimensions INSTRUCTIONS P. 24 Description and operation conditions Warning on safety Controls, storing, installation Motor s electrical connection and protections Before starting the motor Regular motor maintenance Important notices ELECTRIC SCHEMES P. 31 NAME PLATE P. 31 MOTOR PARTS P. 32 VOLT ELEKTRİK MOTOR TANITIM KATALOĞU THE CATALOGUE OF VOLT MOTORS İÇİNDEKİLER ÖZELLİKLER s. 2 BİLGİ TABLOLARI s. 4 Klemens kutuları tablo 1 Kamalar tablo 2 Gürültü düzeyleri tablo 3 Toz ve yağ keçeleri tablo 4 Titreşim şiddeti sınırları tablo 5 Rulmanlar tablo 6 7 Yapı biçimleri ve kurulma düzenleri tablo 8 MOTORLARIN ÇALIŞMA KOŞULLARI S. 8 ELEKTRİKSEL DEĞER VE TOLERANSLAR S. 8 GERİLİM VE FREKANS S. 9 TEKNİK STANDARTLAR S. 9 ANMA MOMENTİ S. 10 AŞIRI YÜKLENEBİLME KAPASİTESİ S. 10 AVRUPA DİREKTİFLERİ S. 10 İŞLETME DEĞERLERİ VE BOYUT ÖLÇÜLERİ V Üç Fazlı Motorlar S V Üç Fazlı Motorlar S. 12 Üç Fazlı Motor Boyutları S. 13 Üç Fazlı İki Devirli Motorlar S. 14 Üç Fazlı İki Devirli Motor Boyutları S. 15 Bir Fazlı Motorlar S. 16 Bir Fazlı Motor Boyutları S. 17 Bir Fazlı Daimi Devre Kond.lü Motorlar S. 18 Bir Fazlı Daimi Devre Kond.lü Motor Boyutları S. 19 Bir Fazlı ve Üç Fazlı Santrifuj Pompa Motorları S. 20 Bir Fazlı ve Üç Fazlı Santrifuj Pompa Motor S. 22 Boyutları Bir Fazlı Mini Çamaşır Makinesi ve Fan Motoru, Teknik S. 23 Değerler ve Boyutlar TALİMATLAR VE BİLGİLER S. 24 Açıklama ve çalışma koşulları Güvenlik uyarıları Kontroller,depolama ve kurma Motorun elektrik bağlantısı ve korumalar Motoru çalıştırmadan önce Düzenli motor bakımı Önemli uyarılar ELEKTRİK BAĞLANTI ŞEMALARI S. 31 MOTOR TANITIM ETİKETİ S. 31 MOTOR PARÇALARI S. 32

3 SPECIFICATIONS VOLT ELEKTRIK manufactures IM series: IEC ; 0, Kw ; 2, 4, 6 POLES ; 1 speed and 2 speed three-phase and single-phase motors. Asynchronous three-phase, totally enclosed, fan-cooled standardized electric motor with squirrel cage rotor, insulation class F, with class B temperature rise for all motors, IP 55. Rated output: Delivered on continuous duty (S1) and referred to nominal voltage and frequency, maximum ambient temperature of 40 º C and maximum altitude 1000 m. (IEC 34-1) Seals on the shaft provides IP 55 protection. Fan is protected by a cover with IP XX protectiondegree.(iec 34-5) Mounting positions: IM B3, IM B5, IM B14 and combined positions B3/B5 (B35) and B3/B14 (B34). Motors can also operate in the relevant mounting positions with vertical shaft (see tables: 8 ). (IEC 34-7) Bearings: Made by the best bearing-manufacturers and selected for the specific use on electric motors. (See tables 6 and 7). Housing: Sizes IM of pressure-diecast aluminium alloy with detachable feet. Shields and flanges: IM of aluminium, with bearing-bores reinforced with steel. All shields and flanges are with supported tightening attachments and are fitted on casing with a tight coupling. Steel driving shaft: Standardized cylindrical ends, tapped butt-end hole and key (see table 2). (ISO 775) Fan cover: Of solid and resistant metal alloy. ÖZELLİKLER VOLT ELEKTRİK IM serileri: IEC 63 den e kadar; 0, kw a kadar; 2, 4, 6 kutuplu; 1 hızlı ve 2 hızlı üç ve bir fazlı motorlar üretmektedir. VOLT ELEKTRİK Asenkron Motorlar üç ve bir fazlı, tam kapalı, fan soğutmalı, sincap kafes rotorlu, IP 55 koruma dereceli olarak imal edilen elektrik motorlarıdır. Sargıların yalıtım sınıfı F, sıcaklık artış sınıfı B dir. Sürekli çalışmadaki ( S1 ) anma gücü: nominal voltaj ve frekansta, maksimum çevre ısısı 40 º C derece ve maksimum 1000 m. yüksekliktedir. Mildeki keçeler mekanik koruma içindir. Soğutma pervanesi IP XX koruma derecesi ile kapatılmıştır. Yapı biçimleri ve kurulma düzenleri: IM B3, IM B5, IM B14 ve B3/B5 (B35) ve B3/B14 (B34) birleşik düzenlerdir. Motorlar ayrıca dikey ve uygun kurma pozisyonlarında çalışabilirler (bkz.tablo 8). (IEC 34-7) Rulmanlar: En iyi rulman üreticileri tarafından üretilmiş olup elektrik motorları için özel olarak seçilmiştir. Gövde: IM 63 den e kadar aluminyum alaşımından yapılmıştır. Kapaklar ve Flanşlar: IM 63 den e kadar aluminyum alaşımından yapılmıştır. Bütün kapaklar ve flanşlar sıkılaştırıcı çelik eklemlerle desteklenmiş ve sıkı bir tespit ile sabitlenmiştir. Çelik mil: Standartlaştırılmış silindirik uca sahiptir. Uç kısmında delik ve kama yuvası vardır (bkz.tablo 2) (ISO 775). Pervane kapağı: Sert ve dirençli metal alaşımdan üretilmektedir. 2

4 Cooling (IC 411): external by means of a bidirectional radial-vane fan made of thermoplastic material, tightly fitting on motor-shaft. On request, IC 418 forced-type cooling, available on motors IM (IEC 34-6). Terminal-box and terminal-box cover: On the threephase motors made of aluminium metal alloy, on the single-phase motors made of thermoplastic material with capacitor holes. Standard position of terminal-box: To drive-end and on top. Terminal-block: With 6 studs for electric supply. (see table 2 and wiring-schemes). Earthterminal: Secured to the housing and positioned inside the terminal-box. An extra earth-terminal is available on the motor housing. Stator winding: Made with double-coated copper-wire insulated in class H. Accurate insulation of phase-windings (in each slot and on each winding-top) and winding-leads: Impregnation system with high quality class-h (total 180 º C) resins. Other insulating materials: In class F. Standards foreseen maximum-temperature-rise is 105 º K in ambient at 40 º C and maximum altitude of 1000 m. (IEC 34-1). Winding protection: The foreseen temperature of the windings shouldn t rise more than the expected values. In this case, motors are protected in a safe way by the bimetal-type thermal probes (this is up to request). Rotor: Aluminium pressure-diecast cage rotor. Dynamic rotor balancing: With a half-key (Key measures table 2). Vibration intensity: Rate N in accordance with standard IEC (see table 5). Sound levels: Within limits of standard IEC 34-9 (see table 3). Paint: Motors are painted with nitro-combined grey colour unaffected by normal industrial environments and suitable for further finishings with single-compound synthetic paints. Soğutma (IC 411): Dışarıdan, iki yönlü dairesel dönebilen, termoplastik malzemeden yapılmış, motorun miline sıkıca bağlanmış pervane ile. İsteğe bağlı olarak, IC 418 soğutma tipi de kullanılmaktadır (IEC 34-6). Klemens kutusu ve kapağı: Üç fazlı motorlarda aluminyum alaşımdan, bir fazlı motorlarda ise kondansatör yuvalı termoplastik malzemeden yapılmaktadır. Klemens kutusu standart pozisyon: üç fazlı motorlarda mil tarafında ve üstte, bir fazlı motorlarda pervane tarafında ve üsttedir. Klemens: motor beslemesi için 6 terminallidir (bkz.tablo 2 ve elektrik şemaları). Topraklama bağlantısı: (güvenlik için) Klemens kutusunun içerisinde yer almaktadır. Ek olarak, topraklama bağlantısı motor gövdesi üzerinde de bulunmaktadır. Stator sargıları: H sınıfında çift katlı emaye kaplamalı bakır iletkenden oluşmaktadır. Faz sargıları (her oluk içerisinde ve her sargı başında) ve sargı başları: Tam izolasyon yüksek kaliteli H sınıfında vernik emdirme sistemi ile sağlanmaktadır (toplam 180 º C). Diğer yalıtım malzemeleri F sınıfındadır.40 º C ortam sıcaklığında ve maksimum 1000 m. yükseklikte; standart öngörülen maksimum sıcaklık artışı 105 º K dir (IEC 34-1). Sargı koruması: Motorlarda sargı sıcaklıklarının öngörülen değerlerin daha üstüne çıkmasına izin verilmemelidir. Motorlar aşırı sıcaklık artışlarına karşı sargılarına yerleştirilen yarı iletken sıcaklık hissedici (termistör) vasıtası ile çok emniyetli bir şekilde korunurlar. (İsteğe bağlıdır.) Rotor: Basınçlı dökülen aluminyum kafes rotorudur. Dinamik rotor dengelemesi: Yarım kama ile yapılır (kama ölçüleri bkz. tablo 2). Titreşim şiddeti: IEC standardına göre, N ölçüsünde titreşim şiddetinde (bkz.tablo 5). Gürültü düzeyi: IEC 34-9 standartı sınırları içinde (bkz.tablo 3). Boya: Normal endüstri ortamlarından etkilenmeyen nitro bileşimli gri renkli boya. Ayrıca, sonraki uygulamalar için de tek bileşimli sentetik boyamaya uygundur. 3

5 ATTENTION : a precise identification of motor is always important, but it becomes necessary when ordering any spare-part. Further to what detailed in this table, we suggest that you always state : output power, voltage and frequency, any non-standard requirements. VOLT Single or Three Phase Squirrel Cage RotorAC Induction Motor VOLT Bir ya da Üç fazlı, kafes rotorlu asenkron motor Totally enclosed, fan-cooled electric motor Tam kapalı, dış yüzeyden soğutmalı Compact motor (more power in a smaller frame) Kompakt motor (Küçük gövdeye büyük güç) UYARI: Talep edilen motorun açıkça tanımlanması daima önemlidir. Fakat herhangi bir yedek parça siparişinde tanımlamanın önemi daha da artar. Buna ek olarak; çıkış gücünü, gerilim ve frekansını, ayrıca herhangi bir standart dışı isteğinizi belirtmenizi tavsiye ederiz. V M C 90 L 4 No. of Poles Kutup Sayısı 2 : 3000 rpm(d/dak) 4 : 1500 rpm(d/dak) 6 : 1000 rpm(d/dak) Frame length Gövde Uzunluğu S : Short (Kısa) M : Medium (Orta) L : Long (Uzun) Frame Size (IEC 72-1) Gövde Tipi Type Tip Poles Kutuplar Tab. 1 / Tablo 1 Terminal-boxes Klemens Kutuları Studs Terminaller Cable Glands Rakorlar No. Cables Kablolar Max. mm M 4 PG M 4 PG 13, M 4 PG 13, M 4 PG M 4 PG M 5 PG M 5 PG Type Tip Poles Kutuplar Tab. 2 / Tablo 2 Coupling Keys Kamalar b x h x l mm. en x yükseklik x uzunluk mm x 4 x x 5 x x 6 x S L x 7 x x 7 x S - M x 8 x 70 Tab. 3 / Tablo 3 Sounds Levels / Gürültü Düzeyleri Output 2 Poles / 2 Kutuplu 4 Poles / 4 Kutuplu 6 Poles / 6 Kutuplu Güç Frequency / Frekans Frequency / Frekans Frequency / Frekans kw Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz , ,2...5, ,

6 Type Tip Poles / Kutuplar Tab. 4 / Tablo 4 Dimensions of Seals / Keçe Boyutları Flange-end Flanş tarafı x x mm. B3 Drive-end B3 Kapak tarafı Non-drive-end (V-ring) Arka Kapak tarafı (Toz keçesi) x x mm x 22 x 7 12 x 22 x x 26 x 7 15 x 26 x x 35 x 7 20 x 35 x 7 90 S - L x 40 x 7 25 x 40 x x 47 x 7 30 x 47 x S - M x 55 x 8 40 x 55 x 8 Tab. 5 / Tablo 5 Limits of Vibration Intensity / Titreşim Şiddeti Sınırları Tablosu Class Speed Anma Hızı Max. effective values for motor types Motor ölçüleri için maksimum etkin değerler Sınıf (r.p.m.) (d/dak) (mm/s) (mm/s) (mm/s) N= normal, standard ,8 2,8 4,5 IEC Tolerance +10 % Tolerans +10 % 5

7 Tab. 6 / Tablo 6 Bearings / Rulmanlar Type Tip Poles / Kutuplar Drive end / Ön kapak tarafı Non-drive end / Arka kapak tarafı S L S M Tab. 7 / Tablo 7 Expected Bearing Life / Ortalama Rulman Ömrü Hz = h (saat) 60 Hz = h (saat) 6

8 Tab. 8 / Tablo 8 Mounting Positions Yapı Biçimleri ve Kurulma Düzenleri 7

9 OPERATING CONDITIONS The outputs listed in this catalogue are valid for continuous duty at nominal voltage and frequency supply, with maximum ambient temperature of 40 º C at an altitude up to 1000 metres. Under different ambient conditions the outputs must be modified according to the percentages in the tables 9 and 10. If the temperature and altitude change simultaneously, multiply the output with the respective percentages. After correcting the output, the other catalogue data would vary, i.e.: Ms/Mn etc. ÇALIŞMA KOŞULLARI Katalogda listelenmiş güçler; sürekli çalışan, nominal gerilim ve frekans kaynağıyla beslenen, ayrıca dış hava sıcaklığı maksimum 40 º C olan ve maksimum yükseklik 1000 m. ye kadar yerlerde çalışan motorlar için geçerlidir. Farklı çevre koşullarında, güçler tablo 9 ve 10 daki yüzdelere göre tekrar ayarlanmalıdır. Eğer sıcaklık ve yükseklik beraberce değişiyorsa bunlara karşılık gelen yüzdeleri çarpmak gerekir. Bu durumda, diğer katalog değerleri de değişecektir (örn. Ms/Mn, v.b.) Max. ambient temperature Maksimum çevre sıcaklığı Tab. 9 / Tablo 9 C P / P n % Max. altitude Maksimum yükseklik Tab. 10 / Tablo 10 m P / P n % ELECTRIC DATA AND TOLERANCES Technical data shown in the tables are obtained from tests. Certified values are supplied on demand and are subject to tolerances given below in compliance to IEC ELEKTRİKSEL DEĞER VE TOLERANSLAR Listelerde gösterilen teknik veriler deney sonuçlarından elde edilmiştir. Aşağıda belirtilen toleranslar dahilinde IEC 34-1 e bağlı olarak değişebilir. Specifications Özellikler Tolerances Toleranslar Efficiency Verim η % - 0,15 ( 1 - η ) Power factor Güç faktörü cos ϕ - ( 1- cos ϕ ) / 6 min 0,02; max 0,07 Slip Devir kayması + 20 % ( + 30 % per Pn 1 kw ) Locked rotor current Kilitli rotor akımı Locked rotor torque Kalkış momenti Max. Devrilme momenti I s + 20 % M s - 15 % + 20 % M max - 10 % * If a tolerance is specified for one direction only, the values have no limit in the other direction. * Eğer bir tolerans sadece bir dönüş yönü için belirtilmişse, diğer yöndeki değerlerde sınırlama yoktur. 8

10 VOLTAGES AND FREQUENCY Standard winding voltages are listed in Table 11. The permitted voltage variation is + 10 % (IEC 38). GERİLİM VE FREKANS Standart sargı gerilimleri aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir. İzin verilen gerilim değişmesi + % 10 (IEC 38). Type Tip Description Açıklama Nominal power and dimension for mounting arrangement Ayaklı ve flanşlı döner elektrik makinalarının boyutları ve anma güçleri Ratings and running data Sınıflandırma ve performans Mechanical protection class Mekanik koruma dereceleri Cooling methods Soğutma yöntemleri Mounting arrangement Yapı biçimleri ve kurulma düzenlerinin simgeleri Sounds levels Gürültü sınırları Balancing and vibration Balans ve titreşim Cylindrical shaft ends Silindirik mil uçları Shaft head threated centre - hole Mil ucunun salgı ve bağlantı flanş toleransları Key and keyway Kama ve kama yuvası Tab. 11 / Tablo 11 Tab. 12 / Tablo 12 Technical Standards / Teknik Standartlar Country Ülke TS TURKEY / TÜRKİYE International Uluslararası IEC D DIN / VDE DIN : B : B5,B14 IEC 34-1 DIN VDE I CNR-CEI- UNEL : B : B : B14 CEI EN (CEI 2-3) 3209 IEC 34-5 DIN VDE CEI IEC 34-6 DIN IEC 34-6 CEI IEC 34-7 DIN IEC 34-7 CEI EN (CEI 2-14) 3213 IEC 34-9 DIN CEI EN Voltage at Gerilim IEC ISO Hz Y 400 V 220 Y V Y 400 V or / veya 400 Y 690 V 220 Y V or / veya Y 660 V Y 690 V or / veya 230 Y 400 V Y 660 V DIN VDE CEI 2-23 IEC 72-1 DIN 748 UNI-ISO IEC 72-1 DIN 332 BI2-70 UNI DIN

11 RATED TORQUE The rated torque in Nm delivered at the motor shaft is : M = 9.55 * P * 1000 n M: Rated torque P: Rated output in kw n: Speed in rpm The starting torque must be over the torque of driving machine. OVERLOAD CAPACITY In compliance with DIN EN , all motors can be explosed to the following overload conditions: times the rated current for 2 min times the rated torque for 15 sec. ( 1.5 times for Ia / In < 4.5) Both conditions apply to design voltage and design frequency. ANMA MOMENTİ Motor milinden alınan moment (Nm olarak) : M = 9.55 * P * 1000 n M: Anma momenti P: Anma gücü (kw) n: Anma hızı (d/dak) Yolvermede motor momenti, çalıştırılan makinanın karşı momentinden üstün olmalıdır. AŞIRI YÜKLENEBİLME Rejim sıcaklığında çalışan standart bir asenkron motordan 15 dakika aralıklarla ve 2 dakika süre ile anma akımının 1.5 katı kadar aşırı akım geçerse motor sargılarına zarar verecek bir sıcaklık yükselmesi meydana gelmez. Standart asenkron motorlar, anma gerilim ve frekansında çalışırken, anma momentinin 1.6 katına kadar tedrici artan anlık aşırı momentlere 15 saniye süre ile dayanabilir. EUROPEAN DIRECTIVES Low Voltage Directive 73/23/EEC (modified by directive 93/68): motors shown in this catalogue comply with the a.m. directive and are CE marked on name-plate. Electro-Magnetic Compatibility (EMC) Directive 89/336/EEC (modified by directives 92/31, 93/68): this directive is not necessarily to be applied on products of this catalogue. The responsibility of compliance with directive for a complete installation is of the machine manufacturer. Motors running in continuous duty and supplied from line comply with general standards EN and EN Machine Directive 89/392/EEC and following updates. Electric motors and all motor-components are designed to be incorporated into equipment or complete systems and should not be put into service before equipment or system has been made in comformity with Machine directive. AVRUPA DİREKTİFLERİ Alçak Gerilim direktifi 72/23/EEC (93/68 direktifi ile değişikliğe uğramıştır.): Bu katalogda görünen motorlar a.m. direktifine ugun olup etiketlerinde CE markalaması yapılmıştır. Elektro Magnetik Uyumluluk (EMC) Direktifi 89/336/EEC (92/31, 93/68 direktifleriyle değişikliğe uğramıştır. Bu direktifin bu katalogdaki ürünlere uygulanması zorunlu değildir. Tüm bu uygulamanın direktife uygunluğunun sorumluluğu üretici firmaya aittir. Sürekli çalışan motorlar EN ve genel standartlarına uygun olmalıdır. Makine Direktifi 89/392/EEC ve bunu izleyen güncellemeler. Elektrik motorları ve bütün motor parçaları tüm donanıma veya sisteme bağlantılı çalışmak için dizayn edilmiş araçlardır ve donanım yada sistem Makine Direktifi ile uyumlu hale getirilmeden hizmete sokulmamalıdır. 10

12 OUTPUTS AND ELECTRIC DATA Voltage (Gerilim) : V Asynchronous Three-Phase Motors Frequency (Frekans) : 50 Hz Int. Protection (Koruma Sınıfı) : IP 55 İŞLETME DEĞERLERİ Insulation Class (Yalıtım Sınıfı) : F Üç Fazlı Asenkron Motorlar Duty Type (İşletme Türü) : S1 Type Tip 2 poles / 2 kutuplu Rated Values Anma Değerleri Output Voltage Speed Current Anma Gücü Gerilim Hız Akım Power Factor Güç Faktörü Efficiency Verim Moment Starting Data Kalkış Değerleri Current Ratio Akım Ratio Moment Break down Ratio Devrilme Momenti kw HP V rpm d/dak A Cos ϕ η % Nm I A / I N M A / M N M K / M N kg VM / VM / VM / VM / VM VM VM 90S VM 90L VM VM C VM VM C VM 132 S VM 132 S VM 132 M VM C132 M poles / 4 kutuplu VM / VM / VM / VM / VM / VM VM 90S VM 90L VM VM VM VM C VM 132 S VM 132 M VM C132 M poles / 6 kutuplu VM / VM / VM / VM / VM 90S VM 90L VM VM VM 132 S VM 132 M VM 132 M Weight B3 Ağırlık B3

13 OUTPUTS AND ELECTRIC DATA Voltage (Gerilim) : 400 V Asynchronous Three-Phase Motors Frequency (Frekans) : 50 Hz EFF2 Series (2 and 4 pole motors in the 1.1 kw to 11 kw) Int. Protection (Koruma Sınıfı) : IP 55 İŞLETME DEĞERLERİ Insulation Class (Yalıtım Sınıfı) : F Üç Fazlı Asenkron Motorlar Duty Type (İşletme Türü) : S1 EFF2 Serisi (2 ve 4 kutuplu motorlar, 1.1 ve 11 kw arası) Type Tip Rated Values Anma Değerleri Power Output Voltage Speed Current Factor Anma Gücü Gerilim Hız Akım Güç Faktörü Efficiency Verim Moment Starting Data Kalkış Değerleri Current Ratio Ratio Akım Moment Break down Ratio Devrilme Momenti kw HP V rpm d/dak A Cos ϕ η % Nm I A / I N M A / M N M K / M N kg 2 poles / 2 kutuplu VM / VM / VM / VM / VM VM VM 90S VM 90L VM VM C VM VM VM C VM C VM 132 S VM 132 S VM 132 S VM 132 M VM C132 M poles / 4 kutuplu VM / VM / VM / VM / VM / VM VM 90S VM 90L VM VM VM VM VM C VM C VM 132 S VM 132 S VM 132 M VM C132 M poles / 6 kutuplu VM 71 0,18 1/ VM / VM / VM / VM 90S VM 90L VM VM VM 132 S VM 132 M VM 132 M Weight B3 Ağırlık B3

14 L Asynchronous Three-Phase Motors Üç Fazlı Asenkron Motorlar T LA L LB T LA L LB FA FA FA BA E C B BB AC F HA HD GD D H HA H HD d P N d E K1 BA K1 B BB S F M F HC GA GD D HA GA HD GD D H P N d E BA K1 B BB AC M S1 HC GA AA A AB K AA A AB K AA A AB K B3 B35 (B3B5) B34 (B3B14) TYPE S 90L S 132M TİP B3 B3 B5 B14 B3 B5 B14 B3 B5 B14 B3 B5 B14 B3 B5 B14 B3 B5 B14 B3 B5 B3 B5 A AA AB AC B BB BC C D d M4 M5 M5 M5 M6 M6 M6 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12 M12 E FA F GD GA H HA HC HD K K L LA LB M N P S S1 M6 M6 M8 M8 M8 M8 T All dimensions in mm / Ölçüler mm. cinsindendir. 13

15 OUTPUTS AND ELECTRIC DATA Voltage (Gerilim) : V Asynchronous Three-Phase Two Speed Motors Frequency (Frekans) : 50 Hz Dahlander Circuit Int. Protection (Koruma Sınıfı) : IP 55 İŞLETME DEĞERLERİ Insulation Class (Yalıtım Sınıfı) : F Üç Fazlı İki Devirli Asenkron Motorlar Duty Type (İşletme Türü) : S1 Dahlander Sargılı Type Tip Rated Values Anma Değerleri Power Output Voltage Speed Current Factor Güç Gerilim Hız Akım kw V rpm d/dak Güç Faktörü Efficiency Verim Moment Starting Data Kalkış Değerleri Current Ratio Ratio Akım Moment Break down Ratio Devrilme Momenti Weight B3 Ağırlık B3 A Cos ϕ η % Nm I A / I N M A / M N M K / M N kg 4/2 poles / 4/2 kutuplu / YY VM VM VM VM VM 90S VM 90L VM VM VM VM 132S VM 132M /4 poles / 8/4 kutuplu / YY VM 80 VM 80 VM 90S VM 90L VM 100 VM 100 VM 112 VM 132S VM 132M

16 L Asynchronous Three-Phase Two Speed Motors Üç Fazlı İki Devirli Asenkron Motorlar T LA L LB T LA L LB FA FA FA BA E C B BB AC F HA HD GD D H HA H HD d P N d E K1 BA K1 B BB S F M F HC GA GD D HA GA HD GD D H P N d E BA K1 B BB AC M S1 HC GA AA A AB K AA A AB K AA A AB K B3 B35 (B3B5) B34 (B3B14) TYPE S 90L S 132M TİP B3 B5 B14 B3 B5 B14 B3 B5 B14 B3 B5 B14 B3 B5 B14 B3 B5 B14 B3 B5 B3 B5 A AA AB AC B BB BC C D d M5 M5 M5 M6 M6 M6 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12 M12 E FA F GD GA H HA HC HD K K L LA LB M N P S S1 M6 M6 M8 M8 M8 M8 T All dimensions in mm. / Ölçüler mm. cinsindendir. 15

17 OUTPUTS AND ELECTRIC DATA Voltage (Gerilim) : 220 V Asynchronous Single-Phase Motors Frequency (Frekans) : 50 Hz Int. Protection (Koruma Sınıfı) : IP 55 İŞLETME DEĞERLERİ Insulation Class (Yalıtım Sınıfı) : F Bir Fazlı Asenkron Motorlar Duty Type (İşletme Türü) : S1 Type Tip 2 poles / 2 kutuplu Rated Values Anma Değerleri Output Voltage Speed Current Güç Gerilim Hız Akım kw HP V rpm d/dak Power Factor Güç Faktörü Efficiency Current Ratio Verim Moment Starting Data Kalkış Değerleri Akım Ratio Moment Break down Capacitors Kondansatörler Ratio Start Run Devrilme Momenti Kalkış Sürekli Çalışma Weight B3 A Cos ϕ η % Nm I A / I N M A / M N M K / M N µf µf/volt kg VM / / VM / / VM / / VM / VM , / VM 90S / VM 90S / VM 90Sa / VM 90L / VM / poles / 4 kutuplu VM / / VM / / VM / / VM / / VM 90S / / VM 90S / VM 90Sa / VM 90L / VM / VM / poles / 6 kutuplu VM / / VM / / VM / / VM 90Sa / / VM 90L / Ağırlık B3 16

18 L Asynchronous Single-Phase Motors Bir Fazlı Asenkron Motorlar T LA L LB T LA L LB FA FA FA P N E P N E E C BA B BB K1 BA K1 B BB BA K1 B BB AC AC F S M F S1 M F GD HA GD H HA H HA H HD HC HD HD HC D GA D GA GD D GA AA A AB K AA A AB K AA A AB K B3 B35 (B3B5) B34 (B3B14) TYPE S 90Sa 90L 100 TİP B3 B5 B14 B3 B5 B14 B3 B5 B14 B3 B5 B14 B3 B5 B14 B3 B5 B14 A AA AB AC B BB BC C D E FA F GD GA H HA HC HD K K L LA LB M N P S S1 M6 M6 M8 M8 M8 M8 T All dimensions in mm. / Ölçüler mm. cinsindendir. 17

19 OUTPUTS AND ELECTRIC DATA Voltage (Gerilim) : 220 V Asynchronous Single-Phase Capacitor Run Motors Frequency (Frekans) : 50 Hz İŞLETME DEĞERLERİ Int. Protection (Koruma Sınıfı) : IP 55 Insulation Class (Yalıtım Sınıfı) Bir Fazlı Daimi Devre Kondansatörlü Asenkron Motorlar Duty Type (İşletme Türü) : S1 : F Type Tip Output Voltage Speed Current Güç Gerilim Hız Akım kw HP V 2 poles / 2 kutuplu rpm d/dak Rated Values Starting Data Capacitor Breakdown Anma Değerleri Kalkış Değerleri Kondansatör Ratio Power Factor Güç Faktörü Efficiency Verim Moment Current Ratio Akım Ratio Moment Devrilme Momenti Run Sürekli Çalışma Weight B3 A Cos ϕ η % Nm I A / I N M A / M N M K / M N µf/volt kg VM / / VM / / VM / / VM / / VM / / VM / / VM / / VM / / VM / VM / VM 90S / VM 90S / VM 90Sa / VM 90L / poles / 4 kutuplu VM / / VM / / VM / / VM / / VM / / VM 90S / / VM 90S / VM 90Sa / VM 90L / VM / poles / 6 kutuplu VM / / VM / / VM / / VM 90Sa / / VM 90L / Ağırlık B3

20 L Asynchronous Single-Phase Capacitor Run Motors Bir Fazlı Daimi Devre Kondansatörlü Asenkron Motorlar T LA L LB T LA L LB FA FA FA E C BA B BB K1 BA K1 B BB B BB AC F S M F F HA GD H HA HD HC HD D GA GD H HD D HA H HC P N P N E E BA K1 AC S1 GA M GD D GA AA A AB K AA A AB K AA A K AB B3 B35 (B3B5) B34 (B3B14) TYPE S 90Sa 90L 100 TİP B3 B3 B5 B14 B3 B5 B14 B3 B5 B14 B3 B5 B14 B3 B5 B14 B3 B5 B14 A AA AB AC B BB BC C D E FA F GD GA H HA HC HD K K L LA LB M N P S S1 M6 M6 M8 M8 M8 M8 T All dimensions in mm./ Ölçüler mm. cinsindendir. 19

Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating Instructions, page 29

Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating Instructions, page 29 ModulA GREEN 40-10 220, 40-12 250, 40-18 250, 50-6 240, 50-12 270, 50-18 270 65-8 270, 65-12 340, 65-15 340, 80-8 360, 80-12 360, 100-12 450 Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating

Detaylı

POLAT GROUP REDÜKTÖR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

POLAT GROUP REDÜKTÖR SANAYİ ve TİCARET A.Ş. SONSUZ DİŞLİLİ REDÜKTÖRLER MOTORLU - MOTORSUZ KULLANIM ve AKIM TALİMATI Maintenance and Operational Instructions for Worm Gear Reducers and Geared Motors Series TR ENG PMRV - PRV PMRV - PMRV PC - PMRV

Detaylı

LP BAYRAKLI TİP SEVİYE GÖSTERGESİ MANUELİ PADDLE TYPE LEVEL INDICATOR CATALOGUE

LP BAYRAKLI TİP SEVİYE GÖSTERGESİ MANUELİ PADDLE TYPE LEVEL INDICATOR CATALOGUE LP BAYRAKLI TİP SEVİYE GÖSTERGESİ MANUELİ PADDLE TYPE LEVEL INDICATOR CATALOGUE Döküman Kodu: OZB. M.SCS Revizyon Tarihi: 01.10.2013 Yürürlük Tarihi: 2009 Revizyon No: 04 OZB.M.LP.04-01/10/2013 1 BU BELGEDE

Detaylı

POLAT GROUP REDÜKTÖR SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ata Mah. Astim Organize San. Böl. 1.Cad. No:4 AYDIN / TURKEY

POLAT GROUP REDÜKTÖR SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ata Mah. Astim Organize San. Böl. 1.Cad. No:4 AYDIN / TURKEY HELİSEL DİŞLİLİ KALDIRMA REDÜKTÖRLERİ KULLANIM ve BAKIM TALİMATI Maintenance and Operational Instructions for Helical Gear Hoisting Drive PCS SERİSİ / PCS SERIES TR ENG Sertifika No/Certificate number

Detaylı

AC AKTÜATÖR MANUELİ ACTUATORS CATALOGUE

AC AKTÜATÖR MANUELİ ACTUATORS CATALOGUE AC AKTÜATÖR MANUELİ ACTUATORS CATALOGUE Döküman Kodu: OZB. M.AC Revizyon Tarihi: 01.10.2013 Yürürlük Tarihi: 2009 Revizyon No: 05 OZB.M.AC.05-01/10/2013 1 BU BELGEDE ANILAN ÜRÜNLER FİRMAMIZIN KALİTE SİSTEMİ

Detaylı

Operating Instructions HOB Contents

Operating Instructions HOB Contents TD 641S (BK) IX/HA TR English Operating Instructions HOB Contents Operating Instructions,1 Warnings,2 Assistance,3 Description of the appliance,4 Installation,5 Start-up and use,9 Precautions and tips,9

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU USER MANUAL

KULLANMA KILAVUZU USER MANUAL KULLANMA KILAVUZU USER MANUAL KAYNAK İNVERTÖRÜ DC INVERTER ARC WELDING MACHINE www.oerlikon.com.tr Magma Mekatronik önceden haber vermeksizin kullanma kılavuzundaki bilgilerde ve resimlerde değişiklik

Detaylı

English (original instructions) 4. Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 13. Copyright DeWALT

English (original instructions) 4. Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 13. Copyright DeWALT D25123 D25124 English (original instructions) 4 Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 13 Copyright DeWALT 2 Figure 1 c d n g f m i a e b k j D25123 D25124 h Figure 2 d e 1 Figure 3 Figure 4 f g

Detaylı

AIRFILL FİLTRE MANUELİ FILTER CATALOGUE

AIRFILL FİLTRE MANUELİ FILTER CATALOGUE AIRFILL FİLTRE MANUELİ FILTER CATALOGUE Döküman Kodu: OZB. M.AF Revizyon Tarihi: 01.10.2013 Yürürlük Tarihi: 2009 Revizyon No: 04 OZB.M.AF.04-01/10/2013 1 BU BELGEDE ANILAN ÜRÜNLER FİRMAMIZIN KALİTE SİSTEMİ

Detaylı

English Page 4 Turkish Page 16 STGS7115

English Page 4 Turkish Page 16 STGS7115 STGS7115 English Page 4 Turkish Page 16 ENGLISH (Original instructions) Figure 1 b a c n Figure 2 Figure 3 h c g k f i d e 2 (Original instructions) ENGLISH Figure 4 Figure 5 h f d e 15 o -30 o A B Figure

Detaylı

English Page 3 Turkish Page 12 STSC2135

English Page 3 Turkish Page 12 STSC2135 STSC2135 English Page 3 Turkish Page 12 ENGLISH (Original instructions) FIG. A N o L FIG. B DIAMETER OF WORK PIECE E SPACE BLOCK A K F M WIDTH OF SPACE BLOCK J X F I FIG. C CUT-OFF END C H B E D G BLOCK

Detaylı

MINICOMIST 7 MINICOMIST 11

MINICOMIST 7 MINICOMIST 11 EN Manual instructions for use TR Kullanım talimatları kılavuzu. MINICOMIST 7 MINICOMIST 11 ORIGINA INSTRUCTIONS ARE (IT) ORİJİNA KUANIM KIAVUZU (IT) - Before using the burner for the first time please

Detaylı

FP POLİGONAL FİLTRE MANUELİ POLYGONAL FILTER MANUAL

FP POLİGONAL FİLTRE MANUELİ POLYGONAL FILTER MANUAL FP POLİGONAL FİLTRE MANUELİ POLYGONAL FILTER MANUAL Döküman Kodu: OZB. M.FP Revizyon Tarihi: 21.04.2014 Yürürlük Tarihi: 2009 Revizyon No: 05 OZB.M.FP.05-21/04/2014 1 BU BELGEDE ANILAN ÜRÜNLER FİRMAMIZIN

Detaylı

MINICOMIST 7 MINICOMIST 11

MINICOMIST 7 MINICOMIST 11 EN Manual instructions for use TR Kullanım talimatları kılavuzu. MINICOMIST 7 MINICOMIST 11 ORIGINAL INSTRUCTIONS ARE (IT) ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU (IT) Before starting to use the burner, read the chapter

Detaylı

Pt/A ÞAFT MONTAJLI HELÝSEL REDÜKTÖR SHAFT MOUNTED SPEED REDUCER. K.NO: P - Pt/A 02/2011. Serisi Series. Serisi Series

Pt/A ÞAFT MONTAJLI HELÝSEL REDÜKTÖR SHAFT MOUNTED SPEED REDUCER. K.NO: P - Pt/A 02/2011. Serisi Series. Serisi Series R Pt/A Serisi Series POLAT GROUP REDÜKTÖR San. ve Tic. A.Þ. ASTÝM ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 1 SOKAK NO:6 P.K: 5 AYDIN / TÜRKÝYE Tel Fax Web Email : : : : + 256 231 04 74 + 256 231 07 62 www.pgr.com.tr info@pgr.com.tr

Detaylı

Pt/A ÞAFT MONTAJLI HELÝSEL REDÜKTÖR SHAFT MOUNTED SPEED REDUCER. K.NO: P - Pt/A 02/2011. Serisi Series. Serisi Series

Pt/A ÞAFT MONTAJLI HELÝSEL REDÜKTÖR SHAFT MOUNTED SPEED REDUCER. K.NO: P - Pt/A 02/2011. Serisi Series. Serisi Series R Pt/A Serisi Series POLAT GROUP REDÜKTÖR San. ve Tic. A.Þ. ASTÝM ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 1 SOKAK NO:6 P.K: 5 AYDIN / TÜRKÝYE Tel Fax Web Email : : : : + 256 231 04 74 + 256 231 07 62 info@pgr.com.tr Ýtimat

Detaylı

DW-1000 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ (500X500 BASKET) KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU

DW-1000 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ (500X500 BASKET) KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU DW-1000 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ (500500 BASKET) KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU DW-1000 DISHWASHER (500500 BASKET) INSTRUCTION AND MAINTENANCE MANUAL 2012 TLM 020 0046 ED. NO: 1 1 D w P: Güç girişi (power input)

Detaylı

Ditec Alimax. Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. Installation manual, maintenance, use. 0DT850. rev. 2015-05-08. (Orijinal talimatral)

Ditec Alimax. Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. Installation manual, maintenance, use. 0DT850. rev. 2015-05-08. (Orijinal talimatral) Ditec Alimax Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. (Orijinal talimatral) Installation manual, maintenance, use. (Original instructions) 0DT850 rev. 2015-05-08 TR EN www.ditecentrematic.com İÇİNDEKİLER

Detaylı

Ditec Smart Reset. Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. (Orijinal talimatral) Installation manual, maintenance, use. (Original instructions)

Ditec Smart Reset. Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. (Orijinal talimatral) Installation manual, maintenance, use. (Original instructions) Ditec Smart Reset Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. (Orijinal talimatral) Installation manual, maintenance, use. (Original instructions) 0DT833 rev. 2014-06-13 TR EN www.ditecentrematic.com İçindekiler

Detaylı

GL 76 M XS. Instructions for use and installation. Kullanım ve montaj talimatları. Built-in multi-function oven with 8 cooking modes

GL 76 M XS. Instructions for use and installation. Kullanım ve montaj talimatları. Built-in multi-function oven with 8 cooking modes Instructions for use and installation Built-in multi-function oven with 8 cooking modes Kullanım ve montaj talimatları 8 programlı çok fonksiyonlu ankastre fırın GL 6 M XS Contents Introduction... Switching

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081 Instructions for use WASHING MACHINE Contents English,1 Türkçe,13 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Care and maintenance,

Detaylı

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions DISHWASHER EN English,1 TR Türkçe, 15 Contents Product Fiche, 2 Precautions and advice, 3 General safety Disposal Saving energy and respecting the environment Installation and Assistance,

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 802

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 802 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 TR Türkçe,13 PT Português,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Detaylı

Ditec Smart Plus. Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. (Orijinal talimatral) Installation manual, maintenance, use. (Original instructions)

Ditec Smart Plus. Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. (Orijinal talimatral) Installation manual, maintenance, use. (Original instructions) Ditec Smart Plus Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. (Orijinal talimatral) Installation manual, maintenance, use. (Original instructions) D826 rev. 24-6-3 R EN www.ditecentrematic.com İçindekiler Böl.

Detaylı

FORNI ISTRUZIONI PER L USO

FORNI ISTRUZIONI PER L USO OVENS USER INSTRUCTIONS FIRIN KULLANMA KILAVUZU FORNI ISTRUZIONI PER L USO GB TR IT HOC04/6X HOC060/6B HOC060/6X HOC709/6BX HOC709/6X HCM906/6BPP CANDY HOOVER GROUP S.R.L. Via Privata Eden Fumagalli 47

Detaylı

APW-VP-90P High Pressure Cleaner Operator Manual

APW-VP-90P High Pressure Cleaner Operator Manual APW-VP-90P High Pressure Cleaner Operator Manual Original instructions WARNING: Do not use the machine without reading the instruction sheet. Item Description 1. mobile adapter bracket with wheel 2. Water

Detaylı

EOP4 070 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel

EOP4 070 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel EOP4 070 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel EOP4-070CC, EOP4-070CE Kurulum Talimatları 1.0 Kurulum Hakkında Genel Bilgiler 1.1 Çevre Şartları Kullanıldığı Yerler Ulusal Elektrik Üreticileri

Detaylı

EOP4 043 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel

EOP4 043 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel EOP4 043 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel EOP4-043AT, EOP4-043BT Kurulum Talimatları 1.0 Kurulum Hakkında Genel Bilgiler 1.1 Çevre Şartları Kullanıldığı Yerler Ulusal Elektrik Cihaz Üreticileri

Detaylı

LFF 8M121. Kullanım talimatları. Operating instructions. TR Türkçe. EN English

LFF 8M121. Kullanım talimatları. Operating instructions. TR Türkçe. EN English LFF 8M121 TR Türkçe Kullanım talimatları BULAŞIK MAKİNESİ - İçindekiler Kullanım talimatları, 1 Önlem ve öneriler, 2-3 Ürün bilgi sayfası, 5 Servis, 6 Montaj, 7-8 Cihazın tanımı, 9 Rafine tuz ve parlatıcı,

Detaylı

Icindekiler. Bölüm 1 Uyarilar...4. Genel Tanimlar. Spesifikasyonlar. Kurulum. Bölüm 8. Güç Devreleri. Kontrol Devreleri. Programlama & Isletim

Icindekiler. Bölüm 1 Uyarilar...4. Genel Tanimlar. Spesifikasyonlar. Kurulum. Bölüm 8. Güç Devreleri. Kontrol Devreleri. Programlama & Isletim Icindekiler Bölüm 1 Uyarilar...4 Bölüm 2 Bölüm 3 Bölüm 4 Bölüm 5 Bölüm 6 Bölüm 7 Bölüm 8 Genel Tanimlar 2.1 Kisaca... 5 2.2 Özellikler Listesi... 5 2.3 Parça Numarasi Formati... 5 Spesifikasyonlar 3.1

Detaylı