DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI UMRE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI UMRE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler"

Transkript

1 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI UMRE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (l) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı nca yapılan umre seferlerinin yurtiçinde ve yurtdışında düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla ile umre ziyaretine gidecek vatandaşlarımıza yurtiçinde ve yurtdışında verilecek hizmetler ile görevlilerin yapacağı işleri kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 30/10/2011 tarihli ve 2011/2347 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Karar ile bu Karara istinaden çıkarılan Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; a) Başkan: Diyanet İşleri Başkanını, b) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını, c) Genel Müdürlük: Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, ç) Komisyon: Hac ve Umre Komisyonunu, d) Kurul: Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunu, e) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS), Görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla Başkanlıkça yapılan veya yaptırılan sınavı, f) Vakıf: Türkiye Diyanet Vakfını, g) Yolcu: Umre seyahati yapan kişileri ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Umre Çıkış ve Girişleri, Turları ve Programı Umre çıkış ve girişleri MADDE 5- (1) Umre turlarına katılacak vatandaşlarımızın çıkış ve giriş işlemlerinin hangi havalimanlarından yapılacağı, yolcu sayısının yoğunluğu dikkate alınarak, her yıl Kurulca belirlenir. (2) Yolcuların, bulundukları illerden uçuş yapacakları hava limanına intikalleri, Türk Hava Yolları nın iç hat bağlantısı olan yerlerde hava yoluyla, iç hat bağlantısı olmayan illerde ise tercih ettikleri en yakın hava limanından uçakla, bunun mümkün olmaması halinde karayoluyla sağlanır. (3) Tüm umre programlarına katılan yolcuların, bulundukları ilden uçacakları hava limanına gidiş- dönüş otobüs ücretleri Başkanlıkça karşılanır. (4) Bulundukları illerden havalimanlarına kendi imkanlarıyla gidip gelen yolcuların, bilet veya belge ibraz etmeleri kaydıyla sadece karayolu ücreti ödenir. (5) Yolcuların kesin gidiş ve dönüş tarihleri, uçak rezervasyonları yapıldıktan sonra belirlenir. Umre kategorileri MADDE 6- (1) Umre kategorileri, vatandaşlarımızın arzu ve tercihleri dikkate alınarak her yıl

2 Kurulca belirlenir ve Başkanlıkça ilan edilir. Umre tur programlarının duyurulması MADDE 7- (1) Umre turlarına ilişkin programlar ve alınacak ücretler, her yıl yeni şartlar göz önünde bulundurularak Komisyonca belirlenir ve Başkanlıkça ilan edilir. (2) İl ve ilçe müftülükleri umre tur programlarını bizzat takip ederek, bunları vaaz, hutbe, mahalli TV ve basın-yayın organları aracılığıyla vatandaşlara zamanında duyurarak konunun sürekli gündemde kalmasını sağlar. (3) Konu, personelin aylık toplantılarında gündeme getirilerek izah edilir ve görevliler, umreye gitme arzusunda olan vatandaşlarla irtibata geçerek kendilerini zamanında bilgilendirir. Müracaat, Kayıt ve Pasaport İşlemleri MADDE 8- (1) Umreye gitmek isteyenlerin müracaat, kayıt ve pasaport işlemleri, her yıl Genel Müdürlükçe hazırlanacak olan talimat ile belirlenir. Seyahat Ücreti ve Ücret İadesi İle İlgili İşlemler MADDE 9- (1) Seyahat ücreti ve gerektiğinde ücret iadesi ile ilgili işlemler her yıl Genel Müdürlükçe hazırlanacak olan talimat ile belirlenir. Umrede Oluşturulabilecek Ekipler MADDE 10- (1) Ekipler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görevlilerle İlgili Hususlar 1) DENETİM-GÖZETİM VE REHBERLİK EKİBİ a. Ekip Başkanı b. Denetim-Gözetim ve Rehberlik Ekibi Üyesi c. İdari Personel ç. Şoför d. Hizmetli 2) FETVA VE İRŞAT EKİBİ a. Ekip Başkanı b. Fetva ve İrşat Ekibi Üyesi c. İrşat Görevlisi ç. Bayan İrşat Görevlisi d. İdari Personel e. Şoför f. Hizmetli 3) KİRALAMA, İSKAN VE KOORDİNASYON EKİBİ 1. Ekip Başkanı 2. Ekip Başkan Yardımcısı 3. Bölge Sorumlusu 4. Ekip Personeli 5. Tercüman 6. Muhasebe Personeli 7. Bilgisayar Personeli 2

3 8. Aşçı 9. Şoför 10. Hizmetli 4) SERVİS EKİBİ a. Ekip Başkanı b. Ekip Başkan Yardımcısı c. Tercüman ç. İdari Personel d. Bilgisayar Personeli e. Ekip Personeli d. Şoför e. Hizmetli 5) SAĞLIK EKİBİ 1. Baştabip 2. Baştabip Yardımcısı 3. Uzman Doktor 4. Diş Tabibi 5. Pratisyen Doktor 6. Hemşire 7. Sağlık Memuru 6) YOLCU EŞYALARINI NAKİL EKİBİ a. Ekip Başkanı b. Ekip Başkan Yardımcısı c. Tercüman ç. Ekip Personeli d. Muhasebe Personeli e. Şoför f. Hizmetli 7- KAFİLE GÖREVLİLERİ a. Kafile Başkanı b. Din Görevlisi c. Bayan İrşat Görevlisi (2) Umre Organizasyonlarında ihtiyaca göre yukarıda belirtilen ekiplerdeki unvanlara görevlendirme yapılabilir. (3) Kafile Başkanı, din görevlisi, bayan irşat görevlisi ve ekip personeli her yıl yayınlanan Başkanlık talimatı doğrultusunda tespit edilerek görevlendirilir. (4) Personelin teklifinin yapılmış, eğitim seminerine katılmış ve gerekli belgelerinin Başkanlığa gönderilmiş olması, onların, mutlaka umrede görevlendirilecekleri anlamına gelmez. (5) Hizmetin verimliliği, görevli ve yolcuların birbirlerini daha yakından tanımaları bakımından, kafile başkanı, din görevlisi ve bayan irşat görevlilerinin, mümkün olduğu ölçüde yolcuların bulunduğu il ve ilçelerden görevlendirilmesine özen gösterilir. (6) Başkanlık personelinin acenteler veya çeşitli şahıslar adına umreci toplamaları yasaktır. Aksine hareket eden görevliler hakkında kanuni işlem yapılır. (7) Teklifi yapılacak personelin bilgi, performans, başarı ve hizmetleriyle ilgili sorumluluk, teklifi yapan birimlere aittir. 3

4 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Görevliler ve Sorumlulukları Denetim-gözetim ve rehberlik ekibi başkanı ve üyeleri MADDE 11- (1) Denetim-gözetim ve r ehberlik ekibi başkanı ve üyelerinin görevleri şunlardır: a) Başkanlık ve (A) grubu seyahat acentelerince yürütülen umre organizasyonunun genel denetim ve gözetimini ekiplerce yürütülen hizmetlere gerektiğinde rehberlik etmek, Başkanlık ve Kiralama, İskan ve Koordinasyon Ekip Başkanlığınca prosedüre uygun olarak intikal ettirilen ihbar ve şikayetleri araştırmak, incelemek ve gerektiğinde soruşturma yapılan hizmetler ile ilgili olarak organizasyon sonunda düzenleyecekleri raporu Başkanlığa sunmak, Fetva ve İrşat Ekibi Başkanı ve Üyeleri MADDE 12- (1) Fetva ve İrşat Ekibi Başkanı ve Üyelerinin görevleri şunlardır: a) Fetva ve irşat hizmetleriyle ilgili programları hazırlamak, dini konularla ilgili soruları cevaplandırmak ve yapılan programa göre gerektiğinde kafile başkanı ve kafilelerde bulunan bayan irşat görevlilerinden de istifade ederek yolcuların iskan edildikleri binalarda umre ibadeti konusunda aydınlatılmalarına ilişkin hizmetleri b) Yapılacak programlarla ilgili olarak Kiralama, İskan ve Koordinasyon Ekip Başkanlığı ile işbirliği c) Kafile başkanlarıyla koordine yaparak Kafilelerde görevli bayan irşat görevlilerinin Mescid-i Nebevi deki nöbet programlarını hazırlamak ve uygulanmasını takip etmek, ç) Ekip üyelerinin vaaz ve irşat programlarını hazırlamak ve uygulanmasını takip etmek, d) İrşat hizmetlerinde kullanılacak olan ses cihazı gibi malzemenin ilgili personelce zimmetle teslim alınmasını ve görev bitiminde ilgili yere teslim edilmesini sağlamak, e) Ekibinin hizmet alanı ile ilgili verilecek diğer görevleri f) Gerektiğinde ekip üyeleri arasından, Başkanlık onayı ile Mekke ve Medine için irşat koordinatörü ve bayan irşat sorumlusu görevlendirilebilir. Bu görevler ile görevlendirilenler, bu maddenin c, ç, d bentlerindeki görevleri takip etmekle ve irşat koordinatörü, ekip başkanı bulunmadığı takdirde ekip başkanının görevlerini yürütmekle sorumludurlar. (2) Ekip Başkanınca, fetva ve irşat hizmetleriyle ilgili olarak tanzim edilecek değerlendirme raporu ile maiyetindeki personelden Hac ve Umre Organizasyonlarında görevlendirilmesi uygun görülmeyenler varsa bunlar hakkında gerekçeli olarak düzenleyeceği raporu yurda döndükten sonra en geç 30 gün içerisinde Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne vermek. İrşat Görevlisi MADDE 13- (1) İrşat Görevlisinin görevleri şunlardır: a) Yolcuların iskan edildiği binalarda İrşat Ekibince düzenlenen irşat programlarına katılarak kendilerine verilen görevleri b) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak. Kiralama, İskan ve Koordinasyon Ekip Başkanı MADDE 14- (1) Kiralama, İskan ve Koordinasyon Ekip Başkanlarının ortak görevleri şunlardır: a) Kiralanacak binaların özelliklerini, Hac ve Umre Kurulu nun belirlediği esaslara göre ekip elemanlarına bildirmek, b) Bölge sorumluları arasında gerekli işbirliğini ve görev dağılımını sağlamak, c) Hac Bakanlığı, ilgili kuruluş ve şirket yetkilileriyle iskan, karşılama ve uğurlama konularında gerekli işbirliğini ç) Kiralanan binaların sözleşmelerde belirlenen kriterlere uygun hale getirilmesini sağlamak ve ihtiyaç halinde bu kriterlere uygun bina kiralamak, 4

5 d) Kira akitlerinin usulüne uygun olarak düzenlenmesini sağlamak, e) Bölge sorumlularınca yolcuların kafile düzenine göre yerleştirme planlarının yapılmasını temin etmek, f) Kiralanan binaların yolcular gelmeden numaralandırılmasını, afişlenmesini, flamalar ile donatılmasını ve temizlenmesini sağlayıcı tedbirleri almak, g) Kiralanan binaların elektrik, su, asansör ve klima gibi tesisatında meydana gelebilecek arızaların giderilmesi hususunda gerekli tedbirleri almak, ğ) Kafilelerin karşılanmasını, düzenli bir şekilde ikamet edecekleri yerlere intikallerini ve yapılan planlamaya göre yerleşimlerini sağlamak, h) Organizasyonda görev alacak diğer ekiplerin ikamet ve çalışma yerlerini hazır hale getirmek, ı) Yapılan programa uygun şekilde yolcuların Mekke - Medine ve Cidde ye intikallerini sağlamak, i) Kayıp yolcular ile ilgili olarak bölge merkezlerinde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, j) Kiralanan binaların kira bedellerinin belirli bir plan dahilinde kira sözleşmesine uygun olarak ödenmesini sağlamak, k) Kira akitlerini, çek, tediye fişi ve sarf belgelerini usulüne uygun olarak muhasebe personeline düzenlettirmek ve imzalamak, l) Komisyon kararına istinaden verilen yetki çerçevesinde ekipler için ihtiyaç duyulan hizmet araçlarını kiralamak, m) Ekibindeki personelin; kılık, kıyafetinin düzgün ve temizlik kurallarına uygun olmasını sağlamak, n Suudi Arabistan makamları ile irtibat kurarak pasaportlarla ilgili olarak yapılacak iş ve işlemler hakkında bilgi almak ve bu konuda bölgelere gerekli bilgileri vermek, o) Yürüttüğü hizmetlerle ilgili olarak hazırlayacağı raporla birlikte maiyetindeki personelden hac ve umre organizasyonlarında görevlendirilmesi uygun görülmeyen personel varsa bunlar hakkında gerekçeli olarak düzenleyeceği rapor ile diğer ekiplerden intikal eden raporları yurda döndükten sonra en geç 30 gün içerisinde Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne vermek, ö) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak. Ekip başkan yardımcıları MADDE 15- (1) Ekip başkan yardımcılarının görevleri şunlardır: a) Ekip başkanına yardımcı olmak, vereceği görevleri yerine getirmek ve bu görevlerin aksamadan yürütülmesi hususunda gerekli tedbirleri almak, b) Ekip başkanının bulunmadığı hallerde ekip başkanının görevlerini yürütmek, c) Ekipte görevlendirilen personelin çalışmalarını takip etmek, görevleri ile ilgili her türlü tedbirleri almak ve görevinde aksaklığı görülen personel hakkında gerekli işlemin yapılmasını sağlamak, ç) Bulunduğu ekip ile ilgili olarak hazırlanacak rapor hususunda ekip başkanına yardımcı olmak, d) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak. Ekip personeli MADDE 16- (1) Ekip personelinin görevleri şunlardır: a) Bağlı bulunduğu ekip başkanlığınca hazırlanacak nöbet çizelgelerine uygun nöbet tutmak, b) Ekipteki göreviyle ilgili olarak yapılması gereken iş ve işlemleri zamanında ve eksiksiz c) Amirlerince bina sorumluluğu görevi verilmesi halinde; kiralanan binalardaki nöbet çizelgesinin düzenli bir şekilde uygulanmasını takip etmek, sorumlu olduğu binadaki yemekhanenin temizliği ve yemek servis personelinin düzenli bir şekilde çalışmasını takip etmek, aksaklık görülmesi halinde durumu ilgili yerlere bildirmek, binada meydana gelebilecek aksaklıkların (elektrik, su, asansör, temizlik vb.) giderilebilmesi için durumu yetkililere intikal ettirerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, ç) İhtiyaç nedeniyle görevlendirilmesi halinde, büro hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak, d) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak. Tercüman 5

6 MADDE 17- (1) Tercümanların görevleri şunlardır: a) Görevli olduğu ekibin hizmetleriyle ilgili olarak Suudi makamları ve kişilerle yapılacak yazışma ve görüşmelerde tercümanlık b) Yolcuların Mekke, Medine ve Türkiye ye hareketlerinin başlaması sırasında kafilelere yardımcı olmak, c) Görevlendirildiği ekibin görev alanına giren konularda amirlerince kendisine verilen görevleri ç) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak Bilgisayar personeli MADDE 18- (1) Bilgisayar personelinin görevleri şunlardır: a) Görevli bulunduğu ekipte büro işlemlerini ve yazışmaları aksatmadan yürütmek, b) Kendisine teslim edilen bilgisayar ünitesi ve terminallerinin temizliğini ve korunmasını bu cihazları usulüne uygun olarak kullanmak, c) Yeni elde edilen bilgileri bilgisayara yüklemek ve yüklenmiş programlardan istenilen bilgileri ilgililere iletmek, ç) Görevi sonunda bilgisayarın toplanmasını sağlamak ve korunması için gerekli tedbirleri almak, d) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak. Şoför MADDE 19- (1) Şoförlerin görevleri şunlardır: a) Kullanacağı aracı demirbaş malzemesi ile birlikte teslim almak. b) Kendilerine teslim edilen ambulans veya diğer hizmet araçlarının temizlik ve bakımlarını c) Teslim aldığı aracı dikkatli bir şekilde kullanmak, ç) Görevli olduğu yerde, hizmet alanları ile ilgili yol güzergahlarını tanımak ve ulaşımın trafik kurallarına uygun olarak güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak, d) Kullandığı araçta kasta dayalı kusurundan kaynaklanan zararları tazmin etmek, e) Taşıtları sürekli hizmete hazır halde bulundurmak, f) Kendisine teslim edilen aracı verilen hizmet dışında kullanmamak, g) Görevi sonunda aracı aldığı gibi ilgililere teslim etmek, ğ) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak. Hizmetli MADDE 20- (1) Hizmetlilerin görevleri şunlardır: a) Kendilerine teslim edilen demirbaş ve büro malzemelerini itinalı bir şekilde temizlemek ve korumak, b) Hizmet yaptığı yerler ile görevli bulunduğu ekibin kaldığı yerlerin temizliğini c) Görev yaptığı yerin yangına ve hırsızlığa karşı korunmasında gerekli dikkati göstermek, ç) Hizmet binası ve bürolarının açılış, yerleştirme ve toplanma işlerinde ekibindeki diğer personele yardımcı olmak, d) Gerektiğinde ekip personeline yemek, çay ve meşrubat servisi e) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak. Aşçı MADDE 21- (1) Aşçının görevleri şunlardır: a) Mutfağın kurulmasını ve mutfak malzemesinin itina ile kullanılmasını sağlamak, b) Mutfağın temizlik ve bakımını yaptırmak, mutfak malzemesini daima temiz bulundurmak, c) Verilen günlük ve haftalık yemek listesine göre ihtiyaç duyulan malzemeyi tespit etmek ve ekip başkanına bildirmek, ç) Kendisine verilen malzemeyi israf etmeden sarf etmek, d) Yemeklerin zamanında ve istenilen kalitede çıkmasını sağlamak, 6

7 e) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak. Muhasebe Personeli MADDE 22- (1) Muhasebe sorumlusunun görevleri şunlardır: a) Umre organizasyonunun bütün harcamalarını, ilgili komisyon kararlarına uygun olarak b) Harcama için gerekli olan belgeleri beraberinde bulundurmak, c) Kiralanan bina, araç ve yerlerin taksitlerini akitlerde belirtilen tarihlerde ödemek, ç) Yapılacak tahsilatı makbuz mukabilinde almak, d) Umre organizasyonunda görevlendirilen personelin ücretlerini usulüne uygun olarak ödemek, e) Buluntu paraları tutanakla makbuz mukabilinde teslim almak, emanet hesabına kaydetmek, sahibi bulunan paraları ita amirlerinin talimatlarına göre sahiplerine iade etmek, f) Umre seyahati sırasında vefat eden veya hastaneye yatan hacıların üzerinden çıkan ve muhasebeye intikal ettirilen para ve diğer kıymetli eşyaları daha sonra sahiplerine, mirasçılarına veya kanuni vekillerine teslim edilmek üzere muhafaza etmek, g) Harcamalarla ilgili bütün belgeleri muhafaza etmek, ğ) Harcama belgelerinin Türkiye'ye getirilmesini sağlamak, h) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak. Servis Ekip Başkanı MADDE 23- (1) Servis Ekip Başkanının görevleri şunlardır: a) Ekip başkan yardımcıları ile ekip personeli arasında görev taksimi b) Hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için gerekli plan ve programları hazırlayarak uygulanmasını sağlamak, c) Yolcuların evlerinden Harem-i Şerife, Harem-i Şerif ten de evlerine intikalleri için yeterli sayıda servis aracı temin edilmesinde Kiralama, İskan ve Koordinasyon Ekip Başkanı ile işbirliği ç) Kiralama bölge sorumlularıyla iş birliği yaparak servis araçlarının güzergahlarını ve durak yerlerini belirleyerek, kafile başkanı, din görevlisi ve yolculara duyurulmasını sağlamak, d) Servislerin aksamadan çalışmasını temin etmek, servis araçlarına tanıtıcı levhaların asılmasını sağlamak, e) Kafile ve görevlilerin ziyaret yerlerine gidişleriyle ilgili programları otobüslerini temin etmek ve yapılan plan ve programların uygulanmasını sağlamak, f) Ekibindeki personelin; kılık kıyafetinin düzgün ve temizlik kurallarına uygun olmasını sağlamak, g) Hizmetleriyle ilgili olarak düzenleyeceği rapor ile ekibinde görev yapan personelden hac ve umre organizasyonlarında görevlendirilmesi uygun olmayan personel varsa bunlar hakkında gerekçeli olarak düzenleyeceği raporu yurda döndükten sonra en geç 30 gün içerisinde Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne vermek, ğ) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak. Baştabip MADDE 24- (1) Baştabiplerin görevleri şunlardır: a) Sağlık hizmetlerinin etkin, verimli ve düzenli bir biçimde yürütülebilmesi için Kiralama, İskan ve Koordinasyon Ekip Başkanı ile işbirliği içerisinde olmak, b) Sağlık hizmetleri ili ilgili hazırlıkların eksiksiz yapılmasını sağlamak, c) Sağlık hizmetleri için gerekli olan ilaç, araç ve gereçlerin ikmali hususunda ilgililerle işbirliği ç) Mahalli sağlık makamları ile gerekli temasları sağlayarak sağlık merkezi ve poliklinik açılması için Kiralama, İskan ve Koordinasyon Ekip Başkanı ile birlikte gerekli izinleri almak, d) Mekke ve Medine deki sağlık merkezi ve polikliniklerin çalışmaya hazır hale getirilmesinde Kiralama, İskan ve Koordinasyon ekip başkanı ile işbirliği e) Sağlık personeli arasında görev bölümü nöbet çizelgesi hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, 7

8 f) Mahalli hastanelere sevki gerekli görülen hastaların sevkine karar vermek ve gereğini yaptırmak, g) Hastaların kabulü, tedavi sırasındaki takibi, taburcu edilmesi ve mahalli hastanelere sevki için gerekli olan formları hazırlatmak, ğ) Gerektiğinde hastalara bizzat tıbbi müdahalede bulunmak, h) Poliklinik ve sağlık merkezinde bulunması gereken ilaç, tıbbi alet ve malzemenin tespitini yaparak varsa eksiklikleri ekip başkanına bildirmek, ı) Türkiye'ye gönderilmesi gerekli olan hastalar hakkında karar vermek ve Kiralama, İskan ve Koordinasyon Ekip Başkanı ile koordine ederek Türkiye ye gönderilmelerini sağlamak, i) İhbarı mecbur bir hastalık görüldüğünde durumu Kiralama, İskan ve Koordinasyon Ekip Başkanına bildirmek, j) Vefat eden yolcularla ilgili iş ve işlemleri Kiralama, İskan ve Koordinasyon Ekip Başkanı ile koordine ederek tamamlamak, k) Doktorlarca verilen sağlık raporlarını tasdik etmek, l) Mahalli hastanelerde yatan hasta yolcuların takibini sağlamak, m) Eczane ve depolardaki ilaçların tespitini, tasnifini, tüketim cetvellerini yaptırmak ve gelecek yıl için detaylı ilaç listelerini hazırlamak, n) Sağlık personelinin; kılık, kıyafetinin düzgün ve temizlik kurallarına uygun olmasını sağlamak, o) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak. Baştabip yardımcısı MADDE 25- (1) Baştabip yardımcılarının görevleri şunlardır: a) Sağlık hizmetleri ile ilgili yapılması gerekli olan hazırlıklarda baştabibe yardımcı olmak, b) Mekke ve Medine sağlık merkezi ve polikliniklerin çalışmaya hazır hale getirilmesinde ve buralarda verilecek sağlık hizmetlerinin aksamadan düzenli bir şekilde yürütülmesinde baştabibe yardımcı olmak, c) Mahalli hastanelere sevki gerekli görülen hastaların sevk işlerini yürütmek ve bu hastaları takip etmek, ç) Sağlık merkezi ve polikliniklerde kullanılacak formları hazırlamak, d) Hasta muayene ve tedavi hizmetinde bulunmak, e) Sağlık merkezi ve poliklinikleri sık sık kontrol ederek temizlik, düzen ve ilaç noksanlıklarının giderilmesini ve sağlık hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, g) Mahalli hastanelerde yatan yolcuları takip etmek, ğ) Sağlık hizmetleri raporu için gerekli dokümanları toplamak ve bu raporun hazırlanmasında Baştabibe yardımcı olmak, h) Doktorların muayene, tedavi ve nöbet devir teslimlerine nezaret etmek, ı) Gerektiğinde baştabibe vekâlet etmek, i) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak. Doktor ve Diş Hekimi MADDE 26- (1) Doktor ve Diş Hekimlerinin görevleri şunlardır: a) Baştabibin talimatlarına uymak, b) Sağlık merkezi ve poliklinik için hazırlanan nöbet programlarına uymak ve verilen görevleri c) Sağlık merkezi ve polikliniklerin hizmete hazır hale getirilmesinde kendisine verilen görevleri yerine getirmek, ç) Amirlerince mahalli hastanelerde verilen görevleri yerine getirmek, ç) İhbarı mecbur bir bulaşıcı hastalık görüldüğünde gerekli tedbirleri almak ve durumu amirlerine bildirmek, d) Kendisine zimmetle teslim edilen tıbbi alet ve malzemeyi, demirbaş eşyayı düzenli kullanmak ve hizmet sonunda yetkililere teslim etmek, g) Tedavi sırasında kullanılan istatistik formlarını ve benzerlerini usulüne uygun olarak doldurmak, ğ) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak. 8

9 Hemşire ve sağlık memuru MADDE 27- (1) Hemşire ve sağlık memurlarının görevleri şunlardır: a) Baştabip tarafından verilecek talimatlara uymak ve göreviyle ilgili hizmetleri yerine getirmek, b) Mekke ve Medine sağlık merkezi ve polikliniklerin tertip ve tanzimini c) Hastaların tedavileri sırasında serum takmak, enjeksiyon kan almak ve benzeri görevleri bizzat yürütmek, ç) Kendisine teslim edilen malzemeyi usulüne uygun şekilde kullanmak, korumak ve işi bittiğinde ilgililere teslim etmek, d) Nöbet çizelgesine riayet etmek, diğer nöbetçi gelmeden yerini terk etmemek ve nöbet teslimi sırasında hastaları ve malzemeyi teslim almak ve teslim etmek, e) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak Umre Yolcularının Eşyalarını Nakil Ekip Başkanı MADDE 28- (1) Yolcuların Eşyalarını Nakil Ekibi Başkanının görevleri şunlardır: a) Ekip başkan yardımcıları ile ekip personeli arasında görev taksimi b) Yolcuların eşyalarının alınması, paketlenmesi ve güvenli bir şekilde adreslerine ulaştırılmasıyla ilgili iş ve işlemlerin aksamadan yürütülmesi için gerekli plan ve programları hazırlayarak uygulanmasını sağlamak, c) Yürüttüğü hizmetlerle ilgili olarak, Kiralama, İskan ve Koordinasyon Ekip Başkanlığını bilgilendirmek ve gerektiğinde koordine sağlamak, ç) Ekibindeki personelin; kılık, kıyafetinin düzgün ve temizlik kurallarına uygun olmasını sağlamak, d) Hizmetleriyle ilgili olarak tanzim edeceği rapor ile ekibinde görev yapan personelden hac ve umre organizasyonlarında görevlendirilmesi uygun görülmeyen personel varsa bunlar hakkında gerekçeli olarak düzenleyeceği raporu yurda döndükten sonra en geç 30 gün içerisinde Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne vermek, e) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak. Kafile Başkanı MADDE 29- (1) Kafile Başkanlarının görevleri şunlardır: a) Seyahatten önce sorumlu olduğu kafilesindeki yolcular ve din görevlileriyle birlikte toplantı ve seminerler düzenlemek, kendisine grup verilmesi halinde grubuyla ilgili iş ve işlemleri b) Hareketten önce din görevlilerini toplayarak hareket hakkında gerekli bilgi ve talimatları vermek, il müftülüğüyle işbirliği yaparak, yolcuların il'den düzenli bir şekilde yola çıkarılmalarını sağlamak, c) Seyahat esnasında kafilesindeki otobüslerin birbirlerinden kopmadan düzenli bir şekilde seyretmelerini sağlamak, ç) Seyahat esnasında mola yerlerini ve sürelerini din görevlileri ile görüşerek tespit etmek ve mola yerlerinde kazaları önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak, d) Gümrük giriş ve çıkışlarındaki işlemlerin düzenli ve eksiksiz yürütülmesini sağlamak, e) İrşat hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak ve umre ibadeti hakkında bilgiler vermek, vakit namazlarının zamanında ve cemaatle kılınmasını sağlamak, f) Yolcuların yerleşme planlarına göre Mekke ve Medine'de binalara yerleştirilmesini sağlamak, g) Mekke ve Medine'de yolcuların kaldığı odalara periyodik ziyarette bulunmak ve durum tespiti ğ) Bölgesindeki umre bürosuna her gün uğrayarak kafile takip defterini doldurmak, Kiralama, İskan ve Koordinasyon Ekip Başkanlığınca verilen talimatları görevlilere ulaştırmak ve bunların eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak, h) Yolcuların ibadetlerini eksiksiz yapmalarını sağlamak, Kabe, Mescid-i Nebevi ve ziyaret yerleriyle ilgili gerekli açıklamalarda bulunmak, ı) Kaybolan yolcuların bulunması için durumu bölge irtibat bürosuna bildirmek ve gerektiğinde bunlara yardımcı olmak, 9

10 i) Vefat eden, hastalanan ve hastanelerde yatan yolcuların ve bunlarla ilgili işlemlerin takibini yapmak üzere durumu ilgili Kiralama, İskan ve Koordinasyon Ekip Başkanlığına bildirmek, j) Vefat edenlerin işlemlerini tamamlatmak ve bununla ilgili nüfus cüzdanı sureti ve pasaportunun ilgili sayfalarının fotokopisi gibi belgelerin temininde yardımcı olmak k) Her ne ad altında olursa olsun yolculardan para toplanmasına mani olmak, yolcularının can ve mal emniyeti konusunda gerekli uyarılarda bulunmak, verilen talimatlara uymaları konusunda onları sık sık uyarmak, l) Mekke ve Medine'den ayrılırken herhangi bir sebeple kafilesinden ayrılan veya geri kalan yolcular hakkında Kiralama, İskan ve Koordinasyon Ekip Başkanlığına bizzat bilgi vermek ve bunlara ait pasaport ve biletleri teslim etmek, m) Din görevlilerine, sorumlu oldukları görevleri yaptırmak, n) Kafilesindeki yolcuların kaldığı binada din görevlilerince tutulacak nöbet çizelgesini hazırlamak ve bunun uygulanmasını sağlamak, o) Yolcuların dönüşlerinden önce ilgili hava yolu yetkilileriyle görüşerek biletlerin check in işlemlerini yaptırmak, ö) Fetva ve irşat ekip başkanlığınca görev verilmesi halinde hazırlanan programlara katılmak, p) Kafilesindeki din görevlilerinin; kılık, kıyafetinin düzgün ve temizlik kurallarına uygun olmasını sağlamak, r) Yolcuları, hurma, zemzem ve diğer hediyelik eşyalarını, resmi olmayan kargo şirketleriyle göndermemeleri konusunda bilgilendirmek, s) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak. Din Görevlisi MADDE 30- (1) Din Görevlilerinin görevleri şunlardır: a) Kafile başkanı ve yolcular ile tanışmak, yapılan seminer ve toplantılara katılmak, b) Kafile başkanından gerekli bilgi ve talimatları almak ve bunları uygulamak, c) Yolculara ait; pasaport, umre kimlik kartı, bilet ve diğer evrakın kontrolünü yaparak, eksiklikleri tespit etmesi halinde eksiklikleri tamamlatmak, ç) Kendisine verilen listelerdeki isimler ile yolculara ait pasaporttaki isimlerin karşılaştırmasını d) Seyahat esnasında görevli olduğu otobüsün kafile ile birlikte seyrini sağlamak, e) Yolculara dağıtılan umre kimlik kartlarındaki resimlerin kontrolünü yolcuya ait pasaporttaki bilgiler ile umre kimlik kartındaki bilgilerin doğru yazılıp yazılmadığını kontrol etmek ve verilen umre kimlik kartlarının çıkış işlemleri esnasında yolcunun yanında bulunmasını sağlamak. g) Kafile başkanı ile tam bir işbirliği halinde bulunmak ve aldığı talimata göre, yolculara mola yer ve sürelerini önceden bildirmek ve mola yerlerinde kazaları önleyici tedbirleri almak, ğ) Konaklama yerlerinden hareket etmeden önce yolcularını otobüs içinde kontrol etmek ve tamam olduklarını tespit ettikten sonra hareket etmek, h) Umre ibadeti ile ilgili bilgileri yol boyunca yolculara anlatmak, ı) Ziyaret yerleri hakkında yolculara bilgi vermek, i) Yolculuk esnasında da namazların vaktinde ve cemaat ile kılınmasına özen göstermek, j) Umre ibadetinin yerine getirilmesi sırasında karşılaşılabilecek güçlükleri yolculara anlatmak, k) Yolcuları hastalıklara, güneş çarpmasına ve kazalara karşı sık sık uyarmak, l) Yolcuların sağlık, pasaport ve gümrük işlemlerini yaptırmak ve sonucunu kafile başkanına bildirmek, ayrıca çıkış yapmadan önce pasaportlarındaki resimlerine göre yolcuların kontrolünü m) Suudi Arabistan a giriş yaptıktan sonra yolcuların eksik işlemi olup olmadığını kontrol etmek ve bu konuda verilecek belgeleri titizlikle muhafaza etmek, n) Yolcuların mikat mahallinden geçmeden önce ihrama girmelerini temin etmek, o) Yolcuları verilen plana göre binalara yerleştirmek, ö) Yolcuların otobüsten inmesinden sonra otobüste eşya kalıp kalmadığını kontrol etmek, p) Yolcuların kaldıkları mekanları temiz tutmaları konusunda uyarmak, 10

11 r) Klima ve diğer elektrikli cihazların dikkatle kullanılmasını sağlamak, s) Kaldıkları binalarda, meydana gelen arızaları ilgililere haber vermek, ş) Yolculara ibadetlerini usulüne uygun ve eksiksiz olarak yaptırmak, t) Mekke ve Medine'de yolcularına uygulayacağı günlük programlar hakkında kafile başkanına bilgi vermek, u) Yolcuları günde en az bir defa tespit edeceği uygun zamanlarda topluca tavafa götürmek ve tavaflarını yaptırmak, ü), Yolcuları odalarında her sabah ve akşam kontrol etmek, hasta ve kayıp olanları tespit etmek ve durumu kafile başkanına bildirmek, v) Yolcuları muayene ettirmek üzere gerektiğinde sağlık ünitelerine götürmek, y) Yolculardan vefat edenleri kafile başkanına anında bildirmek, vefat edenle ilgili belgeleri (Nüfus cüzdanı fotokopisi, pasaportun ilgili sayfalarının fotokopisi) temin ederek ilgili yerlere vermek ve definle ilgili iş ve işlemleri takip etmek, z) Mekke ve Medine'de verilecek nöbet görevlerini yerine getirmek, aa) Yolculardan para toplanmasına mani olmak, ab) Yolcuları hurma, zemzem ve diğer hediyelik eşyalarını, resmi olmayan kargo şirketleriyle göndermemeleri konusunda bilgilendirmek, ac) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak. Bayan İrşat Görevlisi MADDE 31- (1) Bayan İrşat Görevlilerinin görevleri şunlardır: a) Umre ibadeti için Suudi Arabistan a hareket etmeden önce kafilelerdeki bayan yolcularla buluşmak, tanışmak ve onlara seminer düzenlemek, b) Kafile başkanıyla koordineli olarak bayan yolcular için Mekke ve Medine de irşat programları hazırlamak ve hazırladıkları programları uygulamak, c) Kafiledeki bayan yolcuları otelde ziyaret etmek, soru ve sorunlarına yardımcı olmak, ç) Medine de Mescid i Nebevi de belirlenen yer ve saatte nöbet çizelgesine uygun olarak bayan yolcuların ziyaretlerini yaptırmak, d) Umre ibadeti esnasında kafile ile birlikte hareket ederek bayan yolcuların umre ibadetlerini yerine getirmelerine nezaret etmek, e) Kendilerine tahsis edilen yerde nöbet tutmak ve telefonla veya yüz yüze sorulan sorulara cevap vermek, f) Umre öncesinde, yolculukta ve umre esnasında ihtiyaca göre bayan yolcularla birebir veya gruplar halinde ilgilenerek aktif bir irşat görevi icra etmek, g) Kafile başkanı ve diğer amirlerince verilen diğer görevleri yapmak. BEŞİNCİ BÖLÜM Yurtdışı İşlemleri Yurt dışından umreye gitmek isteyen vatandaşlarımızla ilgili işlemler MADDE 32- (1) Yurt dışından umreye gitmek isteyen vatandaşlarımızla ilgili işlemler aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır. a) Umre tur programları ve fiyatları her yıl Başkanlıkça belirlenerek ilgililere duyurulur. b) Yurtdışı Din Hizmetleri Müşavirlik ve Ataşelikleri kanalıyla Başkanlığımız umre organizasyonuna katılacak vatandaşlarımız, organizasyona Cidde veya Medine den itibaren dâhil olacaklardır. c) Yurtdışından organizasyona katılacak vatandaşlarımızın yemek, Mekke ve Medine deki otel kiraları ve idari personel giderleri ile diğer müteferrik harcamaları alınan seyahat ücretinden karşılanır. ç) Umre döneminde kiralama ve planlamanın zamanında yapılabilmesi için, yurtdışı Din 11

12 Hizmetleri Müşavirlik ve Ataşeliklerimiz, umre organizasyonlarına katılacak vatandaşlarımızın müracaatları ile gidiş-dönüş tarihlerini Başkanlığımız programlarına mutabık gelecek şekilde ve koordineli bir halde yapar. d) Yurtdışından Umreye gidecek vatandaşlarımızdan alınan ücretlerden Başkanlığımıza ödenecek kısmı; ilgili turun gidiş tarihinden itibaren en geç 1 hafta içerisinde Başkanlıkça belirtilen bankalarda açılan AVRO döviz hesaplarına intikal ettirilir. ALTINCI BÖLÜM Çeşitli Hükümler Diğer işlemler MADDE 33- (1) Umreyle ilgili yapılacak diğer iş ve işlemler aşağıda belirtilmiştir: a) Umreye gidenlere Komisyon tarafından belirlenen malzemeler müftülüklerce verilir. b) İl ve ilçe müftülükleri; umreye gitmek üzere kaydını yaptıkları yolculara hareketlerinden önce, eğitim amaçlı bilgilendirme toplantıları düzenler. c) Yolculara, hareketlerinden önce ilgili müftülüklerce uğurlama törenleri yapılır. ç) Yolculardan alınan kayıt ücretlerinden Komisyonca belirlenen miktar, Komisyon Kararları çerçevesinde harcanmak üzere il ve ilçe müftülüklerinin vakıf şubelerine aktarılır. d) Talep olması halinde tespit edilen tarihler ve ücretler dışında imkânlar ölçüsünde özel umre turları da düzenlenebilir. Bu tür talepler müftülüklerce ivedi olarak Başkanlığa bildirilir. YEDİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan Yönerge MADDE 34-01/5/2006 tarihli ve 22 sayılı Olurla yürürlüğe konulan Diyanet İşleri Başkanlığı 2006 Yılı Umre Yönergesi ekleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 35- (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 36- (1) Bu Yönerge hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür. 12

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler HAC VE UMRE ORGANİZASYONU DÜZENLEYEN A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINDA GÖREVLENDİRİLEN KAFİLE BAŞKANLARI, DİN GÖREVLİLERİ VE ACENTA GÖREVLİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİNE DAİR YÖNERGE (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

SEYAHAT ACENTALARININ HAC VE UMRE SEFERİ DÜZENLEMELERİNE DAİR ESASLARI BELİRLEYEN YÖNETMELİK. Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından

SEYAHAT ACENTALARININ HAC VE UMRE SEFERİ DÜZENLEMELERİNE DAİR ESASLARI BELİRLEYEN YÖNETMELİK. Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından SEYAHAT ACENTALARININ HAC VE UMRE SEFERİ DÜZENLEMELERİNE DAİR ESASLARI BELİRLEYEN YÖNETMELİK Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından Resmi Gazete Tarihi : 01/05/2001 Resmi Gazete Sayısı : 24389 BİRİNCİ

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, hac organizasyonunu yürütmek üzere yurtdışında görevlendirilen

Detaylı

DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI YURT DIġI HAC YÖNERGESĠ (*) BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI YURT DIġI HAC YÖNERGESĠ (*) BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI YURT DIġI HAC YÖNERGESĠ (*) BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, hac organizasyonunu yürütmek üzere yurtdışında

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ 2015 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Batman Üniversitesinin sahip olduğu veya

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Özel Kalem Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

2015 YILI UMRE ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR

2015 YILI UMRE ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR 2015 YILI UMRE ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR Müşavirliğimizce, Ataşeliklerimiz ve DİTİB lerimizin işbirliği ile düzenlenecek olan 2015 Yılı Umre Organizasyonu na dair usul ve esaslar aşağıda

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK AMAÇ : MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

T.C. KARS BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KARS BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KARS BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Muhtarlıklar Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Dış İlişkiler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ (23.07.2010 Tarih ve B.12.0.TDG.0.16.03.778.99/57 Sayılı Bakanlık Makamı Oluru) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. Karar No : 19

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. Karar No : 19 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29.03.2012 Karar No : 19 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gençlik ve

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ KARAR NO: 189 02.10.2015 K A R A R Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelik ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe

Detaylı

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE KAPSAM Amaç ve Kapsam; Madde 1. Bu yönergenin amacı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ulaştırma işlemlerinde

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç : MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ NOT: BU YÖNERGELER 20 NİSAN 2010 TARİH 72/1 SAYILI MÜTEVELLİ HEYETİ KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI İlk Yayım Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 28.04.2007 19.12.2008 BT-0901 1/9 BÜTÇE TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESĠ 2017 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Karabük Üniversitesinin sahip olduğu

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği Kabul Tarihi: 17/03/2008 Kabul Sayısı: 164 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 11/04/2008 Tarihli Memleket Gazetesi BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Defne Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM MERKEZLERİ VE İL EĞİTİM MERKEZLERİ YEMEKHANE VE ÇAY OCAĞI İŞLETME YÖNERGESİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM MERKEZLERİ VE İL EĞİTİM MERKEZLERİ YEMEKHANE VE ÇAY OCAĞI İŞLETME YÖNERGESİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM MERKEZLERİ VE İL EĞİTİM MERKEZLERİ YEMEKHANE VE ÇAY OCAĞI İŞLETME YÖNERGESİ ( * ) Kapsam Madde 1- Bu Yönerge Başkanlık eğitim merkezleri ve il eğitim merkezlerinde bulunan

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 17 : YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün organizasyon

Detaylı

HAC VE UMRE SEYAHATLERİYLE İLGİLİ İŞLERİN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

HAC VE UMRE SEYAHATLERİYLE İLGİLİ İŞLERİN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından: HAC VE UMRE SEYAHATLERİYLE İLGİLİ İŞLERİN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (Değişik:

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

CAMİLERİN BAKIM ONARIM TEMİZLİK VE ÇEVRE TANZİMİ YÖNERGESİ ( * )

CAMİLERİN BAKIM ONARIM TEMİZLİK VE ÇEVRE TANZİMİ YÖNERGESİ ( * ) CAMİLERİN BAKIM ONARIM TEMİZLİK VE ÇEVRE TANZİMİ YÖNERGESİ ( * ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı, tarihî ve sanat değeri olan camilerin bakım, onarım, temizlik, çevre tanzimi,

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE UZAKTAN EĞİTİMLE VERİLECEK DERSLER İÇİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE UZAKTAN EĞİTİMLE VERİLECEK DERSLER İÇİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE UZAKTAN EĞİTİMLE VERİLECEK DERSLER İÇİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hedef ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün çalışma usul

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM 1 ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Özel Kalem

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

b) 04 Mart 2013 tarihi itibariyle Başkanlıktaki toplam hizmeti en az 7 yıl olmak,

b) 04 Mart 2013 tarihi itibariyle Başkanlıktaki toplam hizmeti en az 7 yıl olmak, Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan a gidecek vatandaşlarımızın bu ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde yerine getirmelerinde hiç şüphesiz ki organizasyonda görev alacak personelimize

Detaylı

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür 1. Merkezi temsil etmek, 2. Yönetim kuruluna başkanlık etmek, 3. Yönetim kurulunun hazırladığı çalışma programlarını ve alınan kararları uygulamak, 4. Kurs programların başarılı

Detaylı

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karabük Üniversitesinde

Detaylı

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI TABLDOT SERVİSİ Kurumumuz merkez teşkilatı ve Ankara İl Müdürlüğü çalışanlarının tabldot ihtiyaçları ile ilgili öğle yemeklerinin hazırlanması, sunumu, gerekli alet, cihaz, makine, mal ve hizmetlerin satın

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 Bu Yönerge Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Konukevi nin yönetimi, yararlanma usul ve esasları ile uygulamaya ilişkin diğer hususları tespit

Detaylı

KEMAL-SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠDARĠ GÖREV DAĞILIMI

KEMAL-SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠDARĠ GÖREV DAĞILIMI KEMAL-SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠDARĠ GÖREV DAĞILIMI OKUL MÜDÜRÜNÜN GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 03.11.2016 TARİH VE 203 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I AMAÇ,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU GÖREV/İŞ TANIMI FORMU Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı /Genel Hizmetler Birimi/Barınma Hizmetleri Bürosu BEKÇİ BEKÇİ Genel Hizmetler Birimi Şefi, Genel Hizmetler Birimi Şube Müdürü, Daire Üst yönetim

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, din görevlisi adaylarının, din görevliliği

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 61 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 10/03/2010

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Çanakkale Belediyesi

Detaylı

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Özel Kalem Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ- KAPSAM-YASAL DAYANAK

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ- KAPSAM-YASAL DAYANAK T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi : 07.08.2012 Kabul Sayısı : 196 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ- KAPSAM-YASAL DAYANAK AMAÇ : MADDE - 1

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 Düzce Üniversitesinden: YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı