DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI UMRE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI UMRE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler"

Transkript

1 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI UMRE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (l) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı nca yapılan umre seferlerinin yurtiçinde ve yurtdışında düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla ile umre ziyaretine gidecek vatandaşlarımıza yurtiçinde ve yurtdışında verilecek hizmetler ile görevlilerin yapacağı işleri kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 30/10/2011 tarihli ve 2011/2347 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Karar ile bu Karara istinaden çıkarılan Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; a) Başkan: Diyanet İşleri Başkanını, b) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını, c) Genel Müdürlük: Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, ç) Komisyon: Hac ve Umre Komisyonunu, d) Kurul: Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunu, e) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS), Görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla Başkanlıkça yapılan veya yaptırılan sınavı, f) Vakıf: Türkiye Diyanet Vakfını, g) Yolcu: Umre seyahati yapan kişileri ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Umre Çıkış ve Girişleri, Turları ve Programı Umre çıkış ve girişleri MADDE 5- (1) Umre turlarına katılacak vatandaşlarımızın çıkış ve giriş işlemlerinin hangi havalimanlarından yapılacağı, yolcu sayısının yoğunluğu dikkate alınarak, her yıl Kurulca belirlenir. (2) Yolcuların, bulundukları illerden uçuş yapacakları hava limanına intikalleri, Türk Hava Yolları nın iç hat bağlantısı olan yerlerde hava yoluyla, iç hat bağlantısı olmayan illerde ise tercih ettikleri en yakın hava limanından uçakla, bunun mümkün olmaması halinde karayoluyla sağlanır. (3) Tüm umre programlarına katılan yolcuların, bulundukları ilden uçacakları hava limanına gidiş- dönüş otobüs ücretleri Başkanlıkça karşılanır. (4) Bulundukları illerden havalimanlarına kendi imkanlarıyla gidip gelen yolcuların, bilet veya belge ibraz etmeleri kaydıyla sadece karayolu ücreti ödenir. (5) Yolcuların kesin gidiş ve dönüş tarihleri, uçak rezervasyonları yapıldıktan sonra belirlenir. Umre kategorileri MADDE 6- (1) Umre kategorileri, vatandaşlarımızın arzu ve tercihleri dikkate alınarak her yıl

2 Kurulca belirlenir ve Başkanlıkça ilan edilir. Umre tur programlarının duyurulması MADDE 7- (1) Umre turlarına ilişkin programlar ve alınacak ücretler, her yıl yeni şartlar göz önünde bulundurularak Komisyonca belirlenir ve Başkanlıkça ilan edilir. (2) İl ve ilçe müftülükleri umre tur programlarını bizzat takip ederek, bunları vaaz, hutbe, mahalli TV ve basın-yayın organları aracılığıyla vatandaşlara zamanında duyurarak konunun sürekli gündemde kalmasını sağlar. (3) Konu, personelin aylık toplantılarında gündeme getirilerek izah edilir ve görevliler, umreye gitme arzusunda olan vatandaşlarla irtibata geçerek kendilerini zamanında bilgilendirir. Müracaat, Kayıt ve Pasaport İşlemleri MADDE 8- (1) Umreye gitmek isteyenlerin müracaat, kayıt ve pasaport işlemleri, her yıl Genel Müdürlükçe hazırlanacak olan talimat ile belirlenir. Seyahat Ücreti ve Ücret İadesi İle İlgili İşlemler MADDE 9- (1) Seyahat ücreti ve gerektiğinde ücret iadesi ile ilgili işlemler her yıl Genel Müdürlükçe hazırlanacak olan talimat ile belirlenir. Umrede Oluşturulabilecek Ekipler MADDE 10- (1) Ekipler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görevlilerle İlgili Hususlar 1) DENETİM-GÖZETİM VE REHBERLİK EKİBİ a. Ekip Başkanı b. Denetim-Gözetim ve Rehberlik Ekibi Üyesi c. İdari Personel ç. Şoför d. Hizmetli 2) FETVA VE İRŞAT EKİBİ a. Ekip Başkanı b. Fetva ve İrşat Ekibi Üyesi c. İrşat Görevlisi ç. Bayan İrşat Görevlisi d. İdari Personel e. Şoför f. Hizmetli 3) KİRALAMA, İSKAN VE KOORDİNASYON EKİBİ 1. Ekip Başkanı 2. Ekip Başkan Yardımcısı 3. Bölge Sorumlusu 4. Ekip Personeli 5. Tercüman 6. Muhasebe Personeli 7. Bilgisayar Personeli 2

3 8. Aşçı 9. Şoför 10. Hizmetli 4) SERVİS EKİBİ a. Ekip Başkanı b. Ekip Başkan Yardımcısı c. Tercüman ç. İdari Personel d. Bilgisayar Personeli e. Ekip Personeli d. Şoför e. Hizmetli 5) SAĞLIK EKİBİ 1. Baştabip 2. Baştabip Yardımcısı 3. Uzman Doktor 4. Diş Tabibi 5. Pratisyen Doktor 6. Hemşire 7. Sağlık Memuru 6) YOLCU EŞYALARINI NAKİL EKİBİ a. Ekip Başkanı b. Ekip Başkan Yardımcısı c. Tercüman ç. Ekip Personeli d. Muhasebe Personeli e. Şoför f. Hizmetli 7- KAFİLE GÖREVLİLERİ a. Kafile Başkanı b. Din Görevlisi c. Bayan İrşat Görevlisi (2) Umre Organizasyonlarında ihtiyaca göre yukarıda belirtilen ekiplerdeki unvanlara görevlendirme yapılabilir. (3) Kafile Başkanı, din görevlisi, bayan irşat görevlisi ve ekip personeli her yıl yayınlanan Başkanlık talimatı doğrultusunda tespit edilerek görevlendirilir. (4) Personelin teklifinin yapılmış, eğitim seminerine katılmış ve gerekli belgelerinin Başkanlığa gönderilmiş olması, onların, mutlaka umrede görevlendirilecekleri anlamına gelmez. (5) Hizmetin verimliliği, görevli ve yolcuların birbirlerini daha yakından tanımaları bakımından, kafile başkanı, din görevlisi ve bayan irşat görevlilerinin, mümkün olduğu ölçüde yolcuların bulunduğu il ve ilçelerden görevlendirilmesine özen gösterilir. (6) Başkanlık personelinin acenteler veya çeşitli şahıslar adına umreci toplamaları yasaktır. Aksine hareket eden görevliler hakkında kanuni işlem yapılır. (7) Teklifi yapılacak personelin bilgi, performans, başarı ve hizmetleriyle ilgili sorumluluk, teklifi yapan birimlere aittir. 3

4 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Görevliler ve Sorumlulukları Denetim-gözetim ve rehberlik ekibi başkanı ve üyeleri MADDE 11- (1) Denetim-gözetim ve r ehberlik ekibi başkanı ve üyelerinin görevleri şunlardır: a) Başkanlık ve (A) grubu seyahat acentelerince yürütülen umre organizasyonunun genel denetim ve gözetimini ekiplerce yürütülen hizmetlere gerektiğinde rehberlik etmek, Başkanlık ve Kiralama, İskan ve Koordinasyon Ekip Başkanlığınca prosedüre uygun olarak intikal ettirilen ihbar ve şikayetleri araştırmak, incelemek ve gerektiğinde soruşturma yapılan hizmetler ile ilgili olarak organizasyon sonunda düzenleyecekleri raporu Başkanlığa sunmak, Fetva ve İrşat Ekibi Başkanı ve Üyeleri MADDE 12- (1) Fetva ve İrşat Ekibi Başkanı ve Üyelerinin görevleri şunlardır: a) Fetva ve irşat hizmetleriyle ilgili programları hazırlamak, dini konularla ilgili soruları cevaplandırmak ve yapılan programa göre gerektiğinde kafile başkanı ve kafilelerde bulunan bayan irşat görevlilerinden de istifade ederek yolcuların iskan edildikleri binalarda umre ibadeti konusunda aydınlatılmalarına ilişkin hizmetleri b) Yapılacak programlarla ilgili olarak Kiralama, İskan ve Koordinasyon Ekip Başkanlığı ile işbirliği c) Kafile başkanlarıyla koordine yaparak Kafilelerde görevli bayan irşat görevlilerinin Mescid-i Nebevi deki nöbet programlarını hazırlamak ve uygulanmasını takip etmek, ç) Ekip üyelerinin vaaz ve irşat programlarını hazırlamak ve uygulanmasını takip etmek, d) İrşat hizmetlerinde kullanılacak olan ses cihazı gibi malzemenin ilgili personelce zimmetle teslim alınmasını ve görev bitiminde ilgili yere teslim edilmesini sağlamak, e) Ekibinin hizmet alanı ile ilgili verilecek diğer görevleri f) Gerektiğinde ekip üyeleri arasından, Başkanlık onayı ile Mekke ve Medine için irşat koordinatörü ve bayan irşat sorumlusu görevlendirilebilir. Bu görevler ile görevlendirilenler, bu maddenin c, ç, d bentlerindeki görevleri takip etmekle ve irşat koordinatörü, ekip başkanı bulunmadığı takdirde ekip başkanının görevlerini yürütmekle sorumludurlar. (2) Ekip Başkanınca, fetva ve irşat hizmetleriyle ilgili olarak tanzim edilecek değerlendirme raporu ile maiyetindeki personelden Hac ve Umre Organizasyonlarında görevlendirilmesi uygun görülmeyenler varsa bunlar hakkında gerekçeli olarak düzenleyeceği raporu yurda döndükten sonra en geç 30 gün içerisinde Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne vermek. İrşat Görevlisi MADDE 13- (1) İrşat Görevlisinin görevleri şunlardır: a) Yolcuların iskan edildiği binalarda İrşat Ekibince düzenlenen irşat programlarına katılarak kendilerine verilen görevleri b) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak. Kiralama, İskan ve Koordinasyon Ekip Başkanı MADDE 14- (1) Kiralama, İskan ve Koordinasyon Ekip Başkanlarının ortak görevleri şunlardır: a) Kiralanacak binaların özelliklerini, Hac ve Umre Kurulu nun belirlediği esaslara göre ekip elemanlarına bildirmek, b) Bölge sorumluları arasında gerekli işbirliğini ve görev dağılımını sağlamak, c) Hac Bakanlığı, ilgili kuruluş ve şirket yetkilileriyle iskan, karşılama ve uğurlama konularında gerekli işbirliğini ç) Kiralanan binaların sözleşmelerde belirlenen kriterlere uygun hale getirilmesini sağlamak ve ihtiyaç halinde bu kriterlere uygun bina kiralamak, 4

5 d) Kira akitlerinin usulüne uygun olarak düzenlenmesini sağlamak, e) Bölge sorumlularınca yolcuların kafile düzenine göre yerleştirme planlarının yapılmasını temin etmek, f) Kiralanan binaların yolcular gelmeden numaralandırılmasını, afişlenmesini, flamalar ile donatılmasını ve temizlenmesini sağlayıcı tedbirleri almak, g) Kiralanan binaların elektrik, su, asansör ve klima gibi tesisatında meydana gelebilecek arızaların giderilmesi hususunda gerekli tedbirleri almak, ğ) Kafilelerin karşılanmasını, düzenli bir şekilde ikamet edecekleri yerlere intikallerini ve yapılan planlamaya göre yerleşimlerini sağlamak, h) Organizasyonda görev alacak diğer ekiplerin ikamet ve çalışma yerlerini hazır hale getirmek, ı) Yapılan programa uygun şekilde yolcuların Mekke - Medine ve Cidde ye intikallerini sağlamak, i) Kayıp yolcular ile ilgili olarak bölge merkezlerinde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, j) Kiralanan binaların kira bedellerinin belirli bir plan dahilinde kira sözleşmesine uygun olarak ödenmesini sağlamak, k) Kira akitlerini, çek, tediye fişi ve sarf belgelerini usulüne uygun olarak muhasebe personeline düzenlettirmek ve imzalamak, l) Komisyon kararına istinaden verilen yetki çerçevesinde ekipler için ihtiyaç duyulan hizmet araçlarını kiralamak, m) Ekibindeki personelin; kılık, kıyafetinin düzgün ve temizlik kurallarına uygun olmasını sağlamak, n Suudi Arabistan makamları ile irtibat kurarak pasaportlarla ilgili olarak yapılacak iş ve işlemler hakkında bilgi almak ve bu konuda bölgelere gerekli bilgileri vermek, o) Yürüttüğü hizmetlerle ilgili olarak hazırlayacağı raporla birlikte maiyetindeki personelden hac ve umre organizasyonlarında görevlendirilmesi uygun görülmeyen personel varsa bunlar hakkında gerekçeli olarak düzenleyeceği rapor ile diğer ekiplerden intikal eden raporları yurda döndükten sonra en geç 30 gün içerisinde Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne vermek, ö) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak. Ekip başkan yardımcıları MADDE 15- (1) Ekip başkan yardımcılarının görevleri şunlardır: a) Ekip başkanına yardımcı olmak, vereceği görevleri yerine getirmek ve bu görevlerin aksamadan yürütülmesi hususunda gerekli tedbirleri almak, b) Ekip başkanının bulunmadığı hallerde ekip başkanının görevlerini yürütmek, c) Ekipte görevlendirilen personelin çalışmalarını takip etmek, görevleri ile ilgili her türlü tedbirleri almak ve görevinde aksaklığı görülen personel hakkında gerekli işlemin yapılmasını sağlamak, ç) Bulunduğu ekip ile ilgili olarak hazırlanacak rapor hususunda ekip başkanına yardımcı olmak, d) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak. Ekip personeli MADDE 16- (1) Ekip personelinin görevleri şunlardır: a) Bağlı bulunduğu ekip başkanlığınca hazırlanacak nöbet çizelgelerine uygun nöbet tutmak, b) Ekipteki göreviyle ilgili olarak yapılması gereken iş ve işlemleri zamanında ve eksiksiz c) Amirlerince bina sorumluluğu görevi verilmesi halinde; kiralanan binalardaki nöbet çizelgesinin düzenli bir şekilde uygulanmasını takip etmek, sorumlu olduğu binadaki yemekhanenin temizliği ve yemek servis personelinin düzenli bir şekilde çalışmasını takip etmek, aksaklık görülmesi halinde durumu ilgili yerlere bildirmek, binada meydana gelebilecek aksaklıkların (elektrik, su, asansör, temizlik vb.) giderilebilmesi için durumu yetkililere intikal ettirerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, ç) İhtiyaç nedeniyle görevlendirilmesi halinde, büro hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak, d) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak. Tercüman 5

6 MADDE 17- (1) Tercümanların görevleri şunlardır: a) Görevli olduğu ekibin hizmetleriyle ilgili olarak Suudi makamları ve kişilerle yapılacak yazışma ve görüşmelerde tercümanlık b) Yolcuların Mekke, Medine ve Türkiye ye hareketlerinin başlaması sırasında kafilelere yardımcı olmak, c) Görevlendirildiği ekibin görev alanına giren konularda amirlerince kendisine verilen görevleri ç) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak Bilgisayar personeli MADDE 18- (1) Bilgisayar personelinin görevleri şunlardır: a) Görevli bulunduğu ekipte büro işlemlerini ve yazışmaları aksatmadan yürütmek, b) Kendisine teslim edilen bilgisayar ünitesi ve terminallerinin temizliğini ve korunmasını bu cihazları usulüne uygun olarak kullanmak, c) Yeni elde edilen bilgileri bilgisayara yüklemek ve yüklenmiş programlardan istenilen bilgileri ilgililere iletmek, ç) Görevi sonunda bilgisayarın toplanmasını sağlamak ve korunması için gerekli tedbirleri almak, d) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak. Şoför MADDE 19- (1) Şoförlerin görevleri şunlardır: a) Kullanacağı aracı demirbaş malzemesi ile birlikte teslim almak. b) Kendilerine teslim edilen ambulans veya diğer hizmet araçlarının temizlik ve bakımlarını c) Teslim aldığı aracı dikkatli bir şekilde kullanmak, ç) Görevli olduğu yerde, hizmet alanları ile ilgili yol güzergahlarını tanımak ve ulaşımın trafik kurallarına uygun olarak güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak, d) Kullandığı araçta kasta dayalı kusurundan kaynaklanan zararları tazmin etmek, e) Taşıtları sürekli hizmete hazır halde bulundurmak, f) Kendisine teslim edilen aracı verilen hizmet dışında kullanmamak, g) Görevi sonunda aracı aldığı gibi ilgililere teslim etmek, ğ) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak. Hizmetli MADDE 20- (1) Hizmetlilerin görevleri şunlardır: a) Kendilerine teslim edilen demirbaş ve büro malzemelerini itinalı bir şekilde temizlemek ve korumak, b) Hizmet yaptığı yerler ile görevli bulunduğu ekibin kaldığı yerlerin temizliğini c) Görev yaptığı yerin yangına ve hırsızlığa karşı korunmasında gerekli dikkati göstermek, ç) Hizmet binası ve bürolarının açılış, yerleştirme ve toplanma işlerinde ekibindeki diğer personele yardımcı olmak, d) Gerektiğinde ekip personeline yemek, çay ve meşrubat servisi e) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak. Aşçı MADDE 21- (1) Aşçının görevleri şunlardır: a) Mutfağın kurulmasını ve mutfak malzemesinin itina ile kullanılmasını sağlamak, b) Mutfağın temizlik ve bakımını yaptırmak, mutfak malzemesini daima temiz bulundurmak, c) Verilen günlük ve haftalık yemek listesine göre ihtiyaç duyulan malzemeyi tespit etmek ve ekip başkanına bildirmek, ç) Kendisine verilen malzemeyi israf etmeden sarf etmek, d) Yemeklerin zamanında ve istenilen kalitede çıkmasını sağlamak, 6

7 e) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak. Muhasebe Personeli MADDE 22- (1) Muhasebe sorumlusunun görevleri şunlardır: a) Umre organizasyonunun bütün harcamalarını, ilgili komisyon kararlarına uygun olarak b) Harcama için gerekli olan belgeleri beraberinde bulundurmak, c) Kiralanan bina, araç ve yerlerin taksitlerini akitlerde belirtilen tarihlerde ödemek, ç) Yapılacak tahsilatı makbuz mukabilinde almak, d) Umre organizasyonunda görevlendirilen personelin ücretlerini usulüne uygun olarak ödemek, e) Buluntu paraları tutanakla makbuz mukabilinde teslim almak, emanet hesabına kaydetmek, sahibi bulunan paraları ita amirlerinin talimatlarına göre sahiplerine iade etmek, f) Umre seyahati sırasında vefat eden veya hastaneye yatan hacıların üzerinden çıkan ve muhasebeye intikal ettirilen para ve diğer kıymetli eşyaları daha sonra sahiplerine, mirasçılarına veya kanuni vekillerine teslim edilmek üzere muhafaza etmek, g) Harcamalarla ilgili bütün belgeleri muhafaza etmek, ğ) Harcama belgelerinin Türkiye'ye getirilmesini sağlamak, h) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak. Servis Ekip Başkanı MADDE 23- (1) Servis Ekip Başkanının görevleri şunlardır: a) Ekip başkan yardımcıları ile ekip personeli arasında görev taksimi b) Hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için gerekli plan ve programları hazırlayarak uygulanmasını sağlamak, c) Yolcuların evlerinden Harem-i Şerife, Harem-i Şerif ten de evlerine intikalleri için yeterli sayıda servis aracı temin edilmesinde Kiralama, İskan ve Koordinasyon Ekip Başkanı ile işbirliği ç) Kiralama bölge sorumlularıyla iş birliği yaparak servis araçlarının güzergahlarını ve durak yerlerini belirleyerek, kafile başkanı, din görevlisi ve yolculara duyurulmasını sağlamak, d) Servislerin aksamadan çalışmasını temin etmek, servis araçlarına tanıtıcı levhaların asılmasını sağlamak, e) Kafile ve görevlilerin ziyaret yerlerine gidişleriyle ilgili programları otobüslerini temin etmek ve yapılan plan ve programların uygulanmasını sağlamak, f) Ekibindeki personelin; kılık kıyafetinin düzgün ve temizlik kurallarına uygun olmasını sağlamak, g) Hizmetleriyle ilgili olarak düzenleyeceği rapor ile ekibinde görev yapan personelden hac ve umre organizasyonlarında görevlendirilmesi uygun olmayan personel varsa bunlar hakkında gerekçeli olarak düzenleyeceği raporu yurda döndükten sonra en geç 30 gün içerisinde Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne vermek, ğ) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak. Baştabip MADDE 24- (1) Baştabiplerin görevleri şunlardır: a) Sağlık hizmetlerinin etkin, verimli ve düzenli bir biçimde yürütülebilmesi için Kiralama, İskan ve Koordinasyon Ekip Başkanı ile işbirliği içerisinde olmak, b) Sağlık hizmetleri ili ilgili hazırlıkların eksiksiz yapılmasını sağlamak, c) Sağlık hizmetleri için gerekli olan ilaç, araç ve gereçlerin ikmali hususunda ilgililerle işbirliği ç) Mahalli sağlık makamları ile gerekli temasları sağlayarak sağlık merkezi ve poliklinik açılması için Kiralama, İskan ve Koordinasyon Ekip Başkanı ile birlikte gerekli izinleri almak, d) Mekke ve Medine deki sağlık merkezi ve polikliniklerin çalışmaya hazır hale getirilmesinde Kiralama, İskan ve Koordinasyon ekip başkanı ile işbirliği e) Sağlık personeli arasında görev bölümü nöbet çizelgesi hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, 7

8 f) Mahalli hastanelere sevki gerekli görülen hastaların sevkine karar vermek ve gereğini yaptırmak, g) Hastaların kabulü, tedavi sırasındaki takibi, taburcu edilmesi ve mahalli hastanelere sevki için gerekli olan formları hazırlatmak, ğ) Gerektiğinde hastalara bizzat tıbbi müdahalede bulunmak, h) Poliklinik ve sağlık merkezinde bulunması gereken ilaç, tıbbi alet ve malzemenin tespitini yaparak varsa eksiklikleri ekip başkanına bildirmek, ı) Türkiye'ye gönderilmesi gerekli olan hastalar hakkında karar vermek ve Kiralama, İskan ve Koordinasyon Ekip Başkanı ile koordine ederek Türkiye ye gönderilmelerini sağlamak, i) İhbarı mecbur bir hastalık görüldüğünde durumu Kiralama, İskan ve Koordinasyon Ekip Başkanına bildirmek, j) Vefat eden yolcularla ilgili iş ve işlemleri Kiralama, İskan ve Koordinasyon Ekip Başkanı ile koordine ederek tamamlamak, k) Doktorlarca verilen sağlık raporlarını tasdik etmek, l) Mahalli hastanelerde yatan hasta yolcuların takibini sağlamak, m) Eczane ve depolardaki ilaçların tespitini, tasnifini, tüketim cetvellerini yaptırmak ve gelecek yıl için detaylı ilaç listelerini hazırlamak, n) Sağlık personelinin; kılık, kıyafetinin düzgün ve temizlik kurallarına uygun olmasını sağlamak, o) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak. Baştabip yardımcısı MADDE 25- (1) Baştabip yardımcılarının görevleri şunlardır: a) Sağlık hizmetleri ile ilgili yapılması gerekli olan hazırlıklarda baştabibe yardımcı olmak, b) Mekke ve Medine sağlık merkezi ve polikliniklerin çalışmaya hazır hale getirilmesinde ve buralarda verilecek sağlık hizmetlerinin aksamadan düzenli bir şekilde yürütülmesinde baştabibe yardımcı olmak, c) Mahalli hastanelere sevki gerekli görülen hastaların sevk işlerini yürütmek ve bu hastaları takip etmek, ç) Sağlık merkezi ve polikliniklerde kullanılacak formları hazırlamak, d) Hasta muayene ve tedavi hizmetinde bulunmak, e) Sağlık merkezi ve poliklinikleri sık sık kontrol ederek temizlik, düzen ve ilaç noksanlıklarının giderilmesini ve sağlık hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, g) Mahalli hastanelerde yatan yolcuları takip etmek, ğ) Sağlık hizmetleri raporu için gerekli dokümanları toplamak ve bu raporun hazırlanmasında Baştabibe yardımcı olmak, h) Doktorların muayene, tedavi ve nöbet devir teslimlerine nezaret etmek, ı) Gerektiğinde baştabibe vekâlet etmek, i) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak. Doktor ve Diş Hekimi MADDE 26- (1) Doktor ve Diş Hekimlerinin görevleri şunlardır: a) Baştabibin talimatlarına uymak, b) Sağlık merkezi ve poliklinik için hazırlanan nöbet programlarına uymak ve verilen görevleri c) Sağlık merkezi ve polikliniklerin hizmete hazır hale getirilmesinde kendisine verilen görevleri yerine getirmek, ç) Amirlerince mahalli hastanelerde verilen görevleri yerine getirmek, ç) İhbarı mecbur bir bulaşıcı hastalık görüldüğünde gerekli tedbirleri almak ve durumu amirlerine bildirmek, d) Kendisine zimmetle teslim edilen tıbbi alet ve malzemeyi, demirbaş eşyayı düzenli kullanmak ve hizmet sonunda yetkililere teslim etmek, g) Tedavi sırasında kullanılan istatistik formlarını ve benzerlerini usulüne uygun olarak doldurmak, ğ) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak. 8

9 Hemşire ve sağlık memuru MADDE 27- (1) Hemşire ve sağlık memurlarının görevleri şunlardır: a) Baştabip tarafından verilecek talimatlara uymak ve göreviyle ilgili hizmetleri yerine getirmek, b) Mekke ve Medine sağlık merkezi ve polikliniklerin tertip ve tanzimini c) Hastaların tedavileri sırasında serum takmak, enjeksiyon kan almak ve benzeri görevleri bizzat yürütmek, ç) Kendisine teslim edilen malzemeyi usulüne uygun şekilde kullanmak, korumak ve işi bittiğinde ilgililere teslim etmek, d) Nöbet çizelgesine riayet etmek, diğer nöbetçi gelmeden yerini terk etmemek ve nöbet teslimi sırasında hastaları ve malzemeyi teslim almak ve teslim etmek, e) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak Umre Yolcularının Eşyalarını Nakil Ekip Başkanı MADDE 28- (1) Yolcuların Eşyalarını Nakil Ekibi Başkanının görevleri şunlardır: a) Ekip başkan yardımcıları ile ekip personeli arasında görev taksimi b) Yolcuların eşyalarının alınması, paketlenmesi ve güvenli bir şekilde adreslerine ulaştırılmasıyla ilgili iş ve işlemlerin aksamadan yürütülmesi için gerekli plan ve programları hazırlayarak uygulanmasını sağlamak, c) Yürüttüğü hizmetlerle ilgili olarak, Kiralama, İskan ve Koordinasyon Ekip Başkanlığını bilgilendirmek ve gerektiğinde koordine sağlamak, ç) Ekibindeki personelin; kılık, kıyafetinin düzgün ve temizlik kurallarına uygun olmasını sağlamak, d) Hizmetleriyle ilgili olarak tanzim edeceği rapor ile ekibinde görev yapan personelden hac ve umre organizasyonlarında görevlendirilmesi uygun görülmeyen personel varsa bunlar hakkında gerekçeli olarak düzenleyeceği raporu yurda döndükten sonra en geç 30 gün içerisinde Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne vermek, e) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak. Kafile Başkanı MADDE 29- (1) Kafile Başkanlarının görevleri şunlardır: a) Seyahatten önce sorumlu olduğu kafilesindeki yolcular ve din görevlileriyle birlikte toplantı ve seminerler düzenlemek, kendisine grup verilmesi halinde grubuyla ilgili iş ve işlemleri b) Hareketten önce din görevlilerini toplayarak hareket hakkında gerekli bilgi ve talimatları vermek, il müftülüğüyle işbirliği yaparak, yolcuların il'den düzenli bir şekilde yola çıkarılmalarını sağlamak, c) Seyahat esnasında kafilesindeki otobüslerin birbirlerinden kopmadan düzenli bir şekilde seyretmelerini sağlamak, ç) Seyahat esnasında mola yerlerini ve sürelerini din görevlileri ile görüşerek tespit etmek ve mola yerlerinde kazaları önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak, d) Gümrük giriş ve çıkışlarındaki işlemlerin düzenli ve eksiksiz yürütülmesini sağlamak, e) İrşat hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak ve umre ibadeti hakkında bilgiler vermek, vakit namazlarının zamanında ve cemaatle kılınmasını sağlamak, f) Yolcuların yerleşme planlarına göre Mekke ve Medine'de binalara yerleştirilmesini sağlamak, g) Mekke ve Medine'de yolcuların kaldığı odalara periyodik ziyarette bulunmak ve durum tespiti ğ) Bölgesindeki umre bürosuna her gün uğrayarak kafile takip defterini doldurmak, Kiralama, İskan ve Koordinasyon Ekip Başkanlığınca verilen talimatları görevlilere ulaştırmak ve bunların eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak, h) Yolcuların ibadetlerini eksiksiz yapmalarını sağlamak, Kabe, Mescid-i Nebevi ve ziyaret yerleriyle ilgili gerekli açıklamalarda bulunmak, ı) Kaybolan yolcuların bulunması için durumu bölge irtibat bürosuna bildirmek ve gerektiğinde bunlara yardımcı olmak, 9

10 i) Vefat eden, hastalanan ve hastanelerde yatan yolcuların ve bunlarla ilgili işlemlerin takibini yapmak üzere durumu ilgili Kiralama, İskan ve Koordinasyon Ekip Başkanlığına bildirmek, j) Vefat edenlerin işlemlerini tamamlatmak ve bununla ilgili nüfus cüzdanı sureti ve pasaportunun ilgili sayfalarının fotokopisi gibi belgelerin temininde yardımcı olmak k) Her ne ad altında olursa olsun yolculardan para toplanmasına mani olmak, yolcularının can ve mal emniyeti konusunda gerekli uyarılarda bulunmak, verilen talimatlara uymaları konusunda onları sık sık uyarmak, l) Mekke ve Medine'den ayrılırken herhangi bir sebeple kafilesinden ayrılan veya geri kalan yolcular hakkında Kiralama, İskan ve Koordinasyon Ekip Başkanlığına bizzat bilgi vermek ve bunlara ait pasaport ve biletleri teslim etmek, m) Din görevlilerine, sorumlu oldukları görevleri yaptırmak, n) Kafilesindeki yolcuların kaldığı binada din görevlilerince tutulacak nöbet çizelgesini hazırlamak ve bunun uygulanmasını sağlamak, o) Yolcuların dönüşlerinden önce ilgili hava yolu yetkilileriyle görüşerek biletlerin check in işlemlerini yaptırmak, ö) Fetva ve irşat ekip başkanlığınca görev verilmesi halinde hazırlanan programlara katılmak, p) Kafilesindeki din görevlilerinin; kılık, kıyafetinin düzgün ve temizlik kurallarına uygun olmasını sağlamak, r) Yolcuları, hurma, zemzem ve diğer hediyelik eşyalarını, resmi olmayan kargo şirketleriyle göndermemeleri konusunda bilgilendirmek, s) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak. Din Görevlisi MADDE 30- (1) Din Görevlilerinin görevleri şunlardır: a) Kafile başkanı ve yolcular ile tanışmak, yapılan seminer ve toplantılara katılmak, b) Kafile başkanından gerekli bilgi ve talimatları almak ve bunları uygulamak, c) Yolculara ait; pasaport, umre kimlik kartı, bilet ve diğer evrakın kontrolünü yaparak, eksiklikleri tespit etmesi halinde eksiklikleri tamamlatmak, ç) Kendisine verilen listelerdeki isimler ile yolculara ait pasaporttaki isimlerin karşılaştırmasını d) Seyahat esnasında görevli olduğu otobüsün kafile ile birlikte seyrini sağlamak, e) Yolculara dağıtılan umre kimlik kartlarındaki resimlerin kontrolünü yolcuya ait pasaporttaki bilgiler ile umre kimlik kartındaki bilgilerin doğru yazılıp yazılmadığını kontrol etmek ve verilen umre kimlik kartlarının çıkış işlemleri esnasında yolcunun yanında bulunmasını sağlamak. g) Kafile başkanı ile tam bir işbirliği halinde bulunmak ve aldığı talimata göre, yolculara mola yer ve sürelerini önceden bildirmek ve mola yerlerinde kazaları önleyici tedbirleri almak, ğ) Konaklama yerlerinden hareket etmeden önce yolcularını otobüs içinde kontrol etmek ve tamam olduklarını tespit ettikten sonra hareket etmek, h) Umre ibadeti ile ilgili bilgileri yol boyunca yolculara anlatmak, ı) Ziyaret yerleri hakkında yolculara bilgi vermek, i) Yolculuk esnasında da namazların vaktinde ve cemaat ile kılınmasına özen göstermek, j) Umre ibadetinin yerine getirilmesi sırasında karşılaşılabilecek güçlükleri yolculara anlatmak, k) Yolcuları hastalıklara, güneş çarpmasına ve kazalara karşı sık sık uyarmak, l) Yolcuların sağlık, pasaport ve gümrük işlemlerini yaptırmak ve sonucunu kafile başkanına bildirmek, ayrıca çıkış yapmadan önce pasaportlarındaki resimlerine göre yolcuların kontrolünü m) Suudi Arabistan a giriş yaptıktan sonra yolcuların eksik işlemi olup olmadığını kontrol etmek ve bu konuda verilecek belgeleri titizlikle muhafaza etmek, n) Yolcuların mikat mahallinden geçmeden önce ihrama girmelerini temin etmek, o) Yolcuları verilen plana göre binalara yerleştirmek, ö) Yolcuların otobüsten inmesinden sonra otobüste eşya kalıp kalmadığını kontrol etmek, p) Yolcuların kaldıkları mekanları temiz tutmaları konusunda uyarmak, 10

11 r) Klima ve diğer elektrikli cihazların dikkatle kullanılmasını sağlamak, s) Kaldıkları binalarda, meydana gelen arızaları ilgililere haber vermek, ş) Yolculara ibadetlerini usulüne uygun ve eksiksiz olarak yaptırmak, t) Mekke ve Medine'de yolcularına uygulayacağı günlük programlar hakkında kafile başkanına bilgi vermek, u) Yolcuları günde en az bir defa tespit edeceği uygun zamanlarda topluca tavafa götürmek ve tavaflarını yaptırmak, ü), Yolcuları odalarında her sabah ve akşam kontrol etmek, hasta ve kayıp olanları tespit etmek ve durumu kafile başkanına bildirmek, v) Yolcuları muayene ettirmek üzere gerektiğinde sağlık ünitelerine götürmek, y) Yolculardan vefat edenleri kafile başkanına anında bildirmek, vefat edenle ilgili belgeleri (Nüfus cüzdanı fotokopisi, pasaportun ilgili sayfalarının fotokopisi) temin ederek ilgili yerlere vermek ve definle ilgili iş ve işlemleri takip etmek, z) Mekke ve Medine'de verilecek nöbet görevlerini yerine getirmek, aa) Yolculardan para toplanmasına mani olmak, ab) Yolcuları hurma, zemzem ve diğer hediyelik eşyalarını, resmi olmayan kargo şirketleriyle göndermemeleri konusunda bilgilendirmek, ac) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak. Bayan İrşat Görevlisi MADDE 31- (1) Bayan İrşat Görevlilerinin görevleri şunlardır: a) Umre ibadeti için Suudi Arabistan a hareket etmeden önce kafilelerdeki bayan yolcularla buluşmak, tanışmak ve onlara seminer düzenlemek, b) Kafile başkanıyla koordineli olarak bayan yolcular için Mekke ve Medine de irşat programları hazırlamak ve hazırladıkları programları uygulamak, c) Kafiledeki bayan yolcuları otelde ziyaret etmek, soru ve sorunlarına yardımcı olmak, ç) Medine de Mescid i Nebevi de belirlenen yer ve saatte nöbet çizelgesine uygun olarak bayan yolcuların ziyaretlerini yaptırmak, d) Umre ibadeti esnasında kafile ile birlikte hareket ederek bayan yolcuların umre ibadetlerini yerine getirmelerine nezaret etmek, e) Kendilerine tahsis edilen yerde nöbet tutmak ve telefonla veya yüz yüze sorulan sorulara cevap vermek, f) Umre öncesinde, yolculukta ve umre esnasında ihtiyaca göre bayan yolcularla birebir veya gruplar halinde ilgilenerek aktif bir irşat görevi icra etmek, g) Kafile başkanı ve diğer amirlerince verilen diğer görevleri yapmak. BEŞİNCİ BÖLÜM Yurtdışı İşlemleri Yurt dışından umreye gitmek isteyen vatandaşlarımızla ilgili işlemler MADDE 32- (1) Yurt dışından umreye gitmek isteyen vatandaşlarımızla ilgili işlemler aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır. a) Umre tur programları ve fiyatları her yıl Başkanlıkça belirlenerek ilgililere duyurulur. b) Yurtdışı Din Hizmetleri Müşavirlik ve Ataşelikleri kanalıyla Başkanlığımız umre organizasyonuna katılacak vatandaşlarımız, organizasyona Cidde veya Medine den itibaren dâhil olacaklardır. c) Yurtdışından organizasyona katılacak vatandaşlarımızın yemek, Mekke ve Medine deki otel kiraları ve idari personel giderleri ile diğer müteferrik harcamaları alınan seyahat ücretinden karşılanır. ç) Umre döneminde kiralama ve planlamanın zamanında yapılabilmesi için, yurtdışı Din 11

12 Hizmetleri Müşavirlik ve Ataşeliklerimiz, umre organizasyonlarına katılacak vatandaşlarımızın müracaatları ile gidiş-dönüş tarihlerini Başkanlığımız programlarına mutabık gelecek şekilde ve koordineli bir halde yapar. d) Yurtdışından Umreye gidecek vatandaşlarımızdan alınan ücretlerden Başkanlığımıza ödenecek kısmı; ilgili turun gidiş tarihinden itibaren en geç 1 hafta içerisinde Başkanlıkça belirtilen bankalarda açılan AVRO döviz hesaplarına intikal ettirilir. ALTINCI BÖLÜM Çeşitli Hükümler Diğer işlemler MADDE 33- (1) Umreyle ilgili yapılacak diğer iş ve işlemler aşağıda belirtilmiştir: a) Umreye gidenlere Komisyon tarafından belirlenen malzemeler müftülüklerce verilir. b) İl ve ilçe müftülükleri; umreye gitmek üzere kaydını yaptıkları yolculara hareketlerinden önce, eğitim amaçlı bilgilendirme toplantıları düzenler. c) Yolculara, hareketlerinden önce ilgili müftülüklerce uğurlama törenleri yapılır. ç) Yolculardan alınan kayıt ücretlerinden Komisyonca belirlenen miktar, Komisyon Kararları çerçevesinde harcanmak üzere il ve ilçe müftülüklerinin vakıf şubelerine aktarılır. d) Talep olması halinde tespit edilen tarihler ve ücretler dışında imkânlar ölçüsünde özel umre turları da düzenlenebilir. Bu tür talepler müftülüklerce ivedi olarak Başkanlığa bildirilir. YEDİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan Yönerge MADDE 34-01/5/2006 tarihli ve 22 sayılı Olurla yürürlüğe konulan Diyanet İşleri Başkanlığı 2006 Yılı Umre Yönergesi ekleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 35- (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 36- (1) Bu Yönerge hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür. 12

Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28564

Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28564 Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28564 HAC VE UMRE SEYAHATLERİ İLE İLGİLİ İŞLERİN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Kur an Kursları Eğitim Öğretim Faaliyetleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığının ve

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avcılar Belediyesi

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 07.08.2007 tarih ve 19/396 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Evrak Büro Şefliği İletişim Şefliği Basın Yayın ve Tanıtım Şefliği AB Dış İlişkiler ve STK

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelgenin

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ MADDE 1- Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK,MİSYON VE TANIMLAR Bu yönergenin

Detaylı

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ (İÇİNDEKİLER)

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ (İÇİNDEKİLER) TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ (İÇİNDEKİLER) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Kuruluş ve Organları BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler M. No: Madde Konusu: Sayfa

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM ve ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : Madde

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29002 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6109 1) Üst

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kütüphane Hizmetleri Şefliği 2 T.C. BEYOĞLU BELEDİYE

Detaylı

YÖNETMELİK. BaĢbakanlık (Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı) tan: DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. BaĢbakanlık (Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı) tan: DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 17 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29033 YÖNETMELİK BaĢbakanlık (Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı) tan: DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ 1 İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç, kapsam, dayanak Madde 1 - (1) Bu yönerge, 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Temizlik İşleri Büro Şefliği Çevre Koruma Şefliği Katı Atık ve Geri Dönüşüm Şefliği 1 T.C. BEYOĞLU BELEDİYE

Detaylı

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan Resmi Gazete Tarihi: 13/11/1995

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI Nisan 2014 İçindekiler MÜDÜR... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. MYO SEKRETERİ... 3 MÜDÜR YARDIMCISI... 4 BÖLÜM BAŞKANI... 5 ÖĞRETİM

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluş, görev,

Detaylı

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ T.C. İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

YALOVA BELEDİYESİ. Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YALOVA BELEDİYESİ. Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA BELEDİYESİ Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Bu Yönetmelik, Yalova Belediyesi nin Kuruluş, Teşkilat,Görev ve Çalışma esaslarını

Detaylı

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Tarih : 13.11.1995 Sayı : 22462 R.G. Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kapsam ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM 5 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28519 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1: Bu yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesinin tüm birimlerinde Trafik hizmetleri de dahil yürütülen Koruma ve Güvenlik

Detaylı

T.C. VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL KARARI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL KARARI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı