UZAKTAN KUMANDA VE LDR KONTROLLÜ JALUZĐ PERDE LDR CONTROLLED REMOTE CONTROL AND VENETIAN BLINDS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UZAKTAN KUMANDA VE LDR KONTROLLÜ JALUZĐ PERDE LDR CONTROLLED REMOTE CONTROL AND VENETIAN BLINDS"

Transkript

1 UZAKTAN KUMANDA VE LDR KONTROLLÜ JALUZĐ PERDE LDR CONTROLLED REMOTE CONTROL AND VENETIAN BLINDS Taner AKKAN, Dokuz Eylül Üniversitesi Đzmir Meslek Yüksekokulu, ĐZMĐR Tolga OLCAY, Dokuz Eylül Üniversitesi Đzmir Meslek Yüksekokulu, ĐZMĐR Hakan ÇELĐK, Dokuz Eylül Üniversitesi Đzmir Meslek Yüksekokulu, ĐZMĐR L. Özlem KARACA, Dokuz Eylül Üniversitesi Đzmir Meslek Yüksekokulu, ĐZMĐR Fatih SARĐ, Dokuz Eylül Üniversitesi Đzmir Meslek Yüksekokulu, ĐZMĐR Ali ANGIN, Dokuz Eylül Üniversitesi Đzmir Meslek Yüksekokulu, ĐZMĐR ÖZET Günümüzde ev otomasyonlarının kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. Ev pencerelerinde kullanılan perdelerin otomatik açılıp kapanması yaşam konforunu artırıcı bir uygulamadır. Bu projede bir jaluzi perdenin uzaktan kumanda ile kontrolü amaçlanmıştır. Jaluzi perdenin hava aydınlandığında açılması ve hava karardığında otomatik olarak kapanması LDR kullanılarak sağlanmıştır. Motorların hareket ettirilmesi ile jaluzi kanatlarının açılarının ayarlanması 433MHz RF alıcı vericili mikrodenetleyicili bir devre ile sağlanmıştır. Sistem mevcut perde mekanizmasını bozmadan dışarıdan eklenecek şekilde tasarlanmıştır. Oluşturulan sistem Jaluzi perdelerde iki motorla çalışmasına rağmen, stor perdelerde tek motorla da çalışmaya uygundur. Anahtar sözcükler: RF alıcı verici, mikrodenetleyici, perde kontrolü. ABSTRACT Nowadays application of house automation is become widespread. Automatically opening and closing blinds used in house windows are a comfort increasing application. In this study it is aimed to control a venetian blind with remote control. Using LDR, it is achieved that blind is gone open or close when daylight or night. Also it is achieved that motor movements and blind wing angle settings are controlled using microcontroller attached with 433MHz RF module. System is designed to make it possible that apply the blind without any change its mechanism. Although system works with two motors blind, it is appropriate to work one motor blind. Keywords: RF module, Microcontroller, Blind control. 1.GĐRĐŞ Günlük yaşamda baş döndürücü bir hızla gelişen teknoloji ile perde modelleri de teknolojiye ayak uydurarak modernleşmektedir. Günümüzde akıllı ev teknolojisi ve kumandalı sistemlerin her alanda çoğalması da perde kullanımda otomasyonu beraberinde getirmiştir. Motorlu ve uzaktan kumandalı perde bugün stor, jaluzi, ahşap ve katlamalı perde gibi modellerde aktif olarak kullanılmaktadır [1]. Uzaktan kumandalı perdeler konfor ve fonksiyonellikle birlikte kullanıcıya pratik kullanım sağlamaktadır [2]. Uzaktan kumandalı perdeler yüksek pencerelerde, galerilerde, salonlarda, hava alanlarında, terminallerde, sinema salonlarında, okullarda, dershanelerde, askeri binalarda sıklıkla kullanılmaktadır [3]. Kontrol sistemi perde çeşidine göre değişebilir. Jaluzi 1

2 perde için kontrol dört ayrı butonla (kanatları saat yönünde çevirme /zıt yönde çevirme, toplama, açma) sağlanabilirken, stor perdelerde tek tuşla (aşağı/yukarı) kontrol mümkün olur. Bu projede piyasada bulunan jaluzi perdeleri uzaktan kumanda ile kontrol edebilecek mekanizma tasarımı yapılmıştır. Bu amaçla ilk önce perde mekanizmalarına dışarıdan kolayca takılabilen bir tasarım yapılmıştır. Sonra mekanizmayı kontrol eden alıcı kart ile kumanda görevi yapan verici kart oluşturulmuştur. En son sistem yazılımı yapılarak proje çalışır hale getirilmiştir 2.MEKANĐK TASARIM Perdeye eklenecek mekanik tasarım, piyasadan kolayca temin edilebilen motor, kaplin, makara ile motorları ve devreyi sabitlemek için kullanılan demir halka ve alüminyum saçtan oluşmaktadır. Motor yerleşimi Şekil 1, kaplin bağlantısı Şekil 2 de gösterilmiştir. Şekil 1. Motorların konumu Şekil 2. Kaplin bağlantısı Motorların seçiminde perde ağırlığı ve motor devri önemlidir. Hatalı seçilen bir motorun, perdeyi yukarı ve aşağı hareket ettirebilmesi uzun zaman alır. Motor sisteminde 12V 5RPM L Redüktörlü DC motor [6] (Şekil 3) kanatçıkları açıp kapamak için, 12V 90RPM L Redüktörlü DC [7] motor perdeyi indirip kaldırmak için kullanılmıştır. Şekil 3. Redüktörlü DC Motor 2

3 3.ELEKTRONĐK DONANIM 3.1.LDR sensörü Aydınlıkta az direnç, karanlıkta yüksek direnç gösteren devre elemanlarına LDR denir. (Şekil 4) Başka bir deyişle LDR'nin üzerine düşen ışık değerine göre gösterdiği direnç değişimi ters orantılıdır. LDR'ler, CdS (kadmiyum sülfür), CdSe (kadmiyum selinür), selenyum, germanyum ve silisyum vb. gibi ışığa karşı çok duyarlı maddelerden üretilmektedir. Bu elemanların dirençleri karanlıkta MΩ seviyesindeki iken yeterli ışık aldığı takdirde 5-10Ω gibi çok küçük değerlere düşebilmektedir L293D motor sürücü entegresi Şekil 4.LDR sensörü L293D entegresi, denetim kartlarının yüksek voltaj ve akım gereksinimi olan elemanlarını (motor, röle gibi) kontrol etmesi için kullanılır. Motorun ihtiyaç duyduğu akım, denetim kartının verebileceğinden fazla olduğundan, denetim kartının yanması için, voltajı ve akımı artırmak için sürücü devreleri kullanılmalıdır PIC16F628A mikroişlemci Şekil 5. L293D motor sürücü entegresi PIC16F628A üzerinde iki adet 8 bitlik ve bir adet 16 bitlik zamanlayıcı bulunan,16 giriş/çıkış ucu olan mikroişlemcidir. Şekil 6. PIC16F628A mikroişlemci 3

4 3.4 RF ALICI VERĐCĐ MODÜLÜ RF alıcı verici modülü ( Şekil.7 ve Şekil.8 ) 433 MHz lik RF (radyo frekans) sinyali ile veri ve seri iletişim konularında uygulama yapmak için kullanılan bir devredir [14]. Şekil 7. Alıcı Modül Şekil 8.Verici Modül Elektronik donanım bir araya getirilerek mekanizmayı kontrol eden alıcı devresi ( Şekil 9 ) ile kumanda görevi yapan verici devresi oluşturuldu ve Şekil10 de görülen kumanda kutusu içine konuldu. Kumandanın enerjisi 9V pil ile sağlandı. Alıcı devresi güç ihtiyacı adaptör ile sağlandı. Pil ile çalışan motorlu jaluzi perdeler kısa sürede pil tükettiği için pek önerilmemektedir [5]. Şekil 9. Alıcı Devresi Şekil 10. Verici Devresi(Kumanda) Sistemin yerleşim diyagramı aşağıdaki Şekil 11 de verilmiştir. Şekil 11. Sistem Yerleşimi 4

5 4. YAZILIM PIC16F628A ile sistemin kontrolünü yapan yazılım temel bir C bilgisi ile yazılmıştır. Yazılım üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım verici devresinden (kumanda) alıcıya veri gönderen, ikinci kısımda alıcı devresinden gelen veriyi dc motorlara ileten kısımdır. Burada yazılım hem Jaluzi perdenin açılıp kapanmasını hem de kanat açı ayarının ayarlanabilmesini sağlamaktadır. Üçüncü kısım ise LDR den gelen ortam ışık bilgisine göre, hava karardığında perdenin kapanmasını, aydınlandığında ise açılmasını sağlamaktadır. Bu fonksiyon bir buton ile iptal edilebilmektedir. 5.SONUÇ Günümüzde hayatı kolaylaştırmak için gelişen teknoloji uygulamalarının ev ortamına adaptasyonu önem arz etmektedir. Bizde bu gelişimime katkıda bulunmak amacıyla düşük maliyetli, kullanışlı ve evlerimizde hali hazırda bulanan jaluzi perdeleri değiştirmeden üzerlerine takılabilen bir sistem ortaya çıkardık. Projede sadece perdenin açılıp kapatmasını değil, perde kanatlarının istenilen açıda tutması ve kullanılan sensör ile geceleri kumandaya gerek kalmadan ortam aydınlığını algılayıp perdenin kapanmasını ve güneş doğduğunda ise kendiliğinden açılmasını sağladık. Gelecekteki çalışmalar için, mekanik ve elektronik donanım daha ufaltılması ile daha efektif kullanım sağlayan bir yazılım geliştirilmesi planlanmaktadır. 7. KAYNAKÇA [1] Erişim Tarihi: Şubat. [2] Erişim Tarihi: Şubat [3] Erişim Tarihi: Şubat [4] Erişim Tarihi: Şubat [5] Erişim Tarihi: Şubat [6]http://www.robotistan.com/12V-5Rpm-L-Reduktorlu-DC-Motor,PR-642.html, Erişim Tarihi: Şubat [7] Erişim Tarihi: Şubat [8] Erişim Tarihi: Şubat [9] Erişim Tarihi: Şubat [10] Erişim Tarihi: Şubat [11] Erişim Tarihi: Şubat [12] Erişim Tarihi: Şubat [13] Serdar ÇĐÇEK, CCS C ile PIC Programlama, Atlaş Yayıncılık, TÜRKĐYE(2006) [14] Erişim Tarihi: Şubat 5

BLUETOOTH KUMANDA KONSOLU ĐLE KONTROL EDĐLEN ROBOT KOLLU PALETLĐ MOBĐL ARAŞTIRMA ROBOTU

BLUETOOTH KUMANDA KONSOLU ĐLE KONTROL EDĐLEN ROBOT KOLLU PALETLĐ MOBĐL ARAŞTIRMA ROBOTU BLUTOOT KUMANDA KONSOLU ĐL KONTROL DĐLN ROBOT KOLLU PALTLĐ MOBĐL ARAŞTIRMA ROBOTU CRAWLR MOBIL SARC ROBOT WIT ROBOTIC ARM CONTROLLD BY BLUTOOT JOYSTICK Tolga OLCAY, Dokuz ylül Üniversitesi Đzmir Meslek

Detaylı

AKILLI EV OTOMASYON UYGULAMALARI

AKILLI EV OTOMASYON UYGULAMALARI AKILLI EV OTOMASYON UYGULAMALARI Sena Esen BAYER 1 H. Metin ERTUNÇ 2 1,2 Mekatronik Mühendisliği Bölümü Kocaeli Üniversitesi, Veziroğlu Kampüsü 41040, İzmit, Kocaeli 1 e-posta: senabayer@kou.edu.tr 2 e-posta:

Detaylı

ÇĐZGĐ ĐZLEYEN OTONOM ĐSTĐFLEME ROBOTU LINE FOLLOWER WITH AUTONOMOUS HANDLING ROBOT

ÇĐZGĐ ĐZLEYEN OTONOM ĐSTĐFLEME ROBOTU LINE FOLLOWER WITH AUTONOMOUS HANDLING ROBOT ÇĐZGĐ ĐZLEYEN OTONOM ĐSTĐFLEME ROBOTU LINE FOLLOWER WITH AUTONOMOUS HANDLING ROBOT Taner AKKAN, Hakan ÇELĐK, Tolga OLCAY, Çağlar YILDIRIM, Hüseyin GÖKTÜRK, Orçun KALYONCU Dokuz Eylül Üniversitesi MYO,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TASARIM PROJESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TASARIM PROJESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TASARIM PROJESİ ENGELLİ EV OTOMASYONU SELİN TULUN HATİCE DİNLER BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI BAHAR DÖNEMİ 2013-2014 YILI KARADENİZ TEKNİK

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR KONTROLLÜ, İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR KONTROLLÜ, İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet CİĞER BİLGİSAYAR KONTROLLÜ, İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU 61 Temassız Hareket Algılayıcısı ile Akıllı Ev Otomasyonu Ahmet Ali SÜZEN 1, Kubilay TAŞDELEN 2 1 Elektronik- Haberleşme Mühendisliği Bölümü Sülayman Demirel

Detaylı

MKT2012,Proje Tabanlı Mekatronik Eğitim Çalıştayı, 25-27 Mayıs 2012, Çankırı-Ilgaz, TÜRKĐYE YENĐ NESĐL AKILLI EV OTOMASYONU UYGULAMASI

MKT2012,Proje Tabanlı Mekatronik Eğitim Çalıştayı, 25-27 Mayıs 2012, Çankırı-Ilgaz, TÜRKĐYE YENĐ NESĐL AKILLI EV OTOMASYONU UYGULAMASI YENĐ NESĐL AKILLI EV OTOMASYONU UYGULAMASI APPLICATIONS OF A NEW GENERATION OF INTELLIGENT HOME AUTOMATION Göksu GÖREL, Çankırı Karatekin Üniversitesi Arif KÜÇÜKTEPE, Çankırı Karatekin Üniversitesi ÖZET

Detaylı

SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ

SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ 243455 Doğan Can SAMUK 228418 Havva ÖZKAYA Yrd. Doç. Dr. Yusuf SEVİM Mayıs,

Detaylı

AKILLI EV SİSTEMLERİ VE UYGULAMASI SMART HOME DESIGN AND APPLICATION

AKILLI EV SİSTEMLERİ VE UYGULAMASI SMART HOME DESIGN AND APPLICATION AKILLI EV SİSTEMLERİ VE UYGULAMASI Gül Nihal GÜĞÜL 1, Müzeyyen SARITAŞ 2 1 Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, 06800, Ankara, gugul@hacettepe.edu.tr 2 Gazi Üniversitesi,

Detaylı

İNSANSIZ ASKERİ KARA ARACI TASARIMI

İNSANSIZ ASKERİ KARA ARACI TASARIMI İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 1, 36-45, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 1, 36-45, 2013 İNSANSIZ ASKERİ KARA ARACI TASARIMI Köksal GÜNDOĞDU 1 Ali ÇALHAN 2* 1 Düzce

Detaylı

PIC VE STEP MOTORLA SÜRÜLEN BİR MOBİL ROBOTUN UZAKTAN KAMERA SİSTEMİ İLE KONTROLÜ. İbrahim ÇAYIROĞLU *, Mehmet ŞİMŞİR

PIC VE STEP MOTORLA SÜRÜLEN BİR MOBİL ROBOTUN UZAKTAN KAMERA SİSTEMİ İLE KONTROLÜ. İbrahim ÇAYIROĞLU *, Mehmet ŞİMŞİR Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 1-16 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 PIC VE STEP MOTORLA SÜRÜLEN BİR MOBİL ROBOTUN UZAKTAN KAMERA SİSTEMİ İLE KONTROLÜ İbrahim

Detaylı

PLC KONTROLLÜ ASANSÖR EĞİTİM SETİ TASARIMI VE UYGULAMASI ÖZET DESIGN AND APPLICATION OF A PLC CONTROLLED ELEVATOR EDUCATION SET ABSTRACT

PLC KONTROLLÜ ASANSÖR EĞİTİM SETİ TASARIMI VE UYGULAMASI ÖZET DESIGN AND APPLICATION OF A PLC CONTROLLED ELEVATOR EDUCATION SET ABSTRACT Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 23 (1-2) 86-94 (2007) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 PLC KONTROLLÜ ASANSÖR EĞİTİM SETİ TASARIMI VE UYGULAMASI İlhami ÇOLAK a,*, Ramazan BAYINDIR

Detaylı

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Lale Özyılmaz

Detaylı

MOBİL ARAŞTIRMA ROBOTU

MOBİL ARAŞTIRMA ROBOTU T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü MOBİL ARAŞTIRMA ROBOTU 210205 Ertunç AYYILDIZ 210222 Samed AL 210243 Alper AY Yrd. Doç. Dr. Haydar KAYA

Detaylı

MĐKRODENETLEYĐCĐ TABANLI SESLĐ BĐLGĐLENDĐRME SĐSTEMĐ OTO GÖZ

MĐKRODENETLEYĐCĐ TABANLI SESLĐ BĐLGĐLENDĐRME SĐSTEMĐ OTO GÖZ T.C. MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ MĐKRODENETLEYĐCĐ TABANLI SESLĐ BĐLGĐLENDĐRME SĐSTEMĐ OTO GÖZ Selçuk COŞKUN YÜKSEK LĐSANS TEZĐ ELEKTRONĐK BĐLGĐSAYAR EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ELEKTRONĐK-HABERLEŞME

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ. ZIGBEE ile Bina İçi Güvenlik Otomasyon Sistemi BİTİRME ÖDEVİ.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ. ZIGBEE ile Bina İçi Güvenlik Otomasyon Sistemi BİTİRME ÖDEVİ. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ZIGBEE ile Bina İçi Güvenlik Otomasyon Sistemi BİTİRME ÖDEVİ Ozan ARSLAN 040050325 Bölümü: Elektronik Mühendisliği Programı: Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Arduino Kullanarak Web Üzerinden Klima Kontrolü

Arduino Kullanarak Web Üzerinden Klima Kontrolü Arduino Kullanarak Web Üzerinden Klima Kontrolü * 1 Eren Safa TURHAN, 2 Barış BORU, 3 Selim KAYA, 4 Gökhan ATALI Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Sakarya 1,2,3,4

Detaylı

UZAKTAN SABİT HAT ERİŞİMLİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EV OTOMASYONU

UZAKTAN SABİT HAT ERİŞİMLİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EV OTOMASYONU PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 3 : 379-385

Detaylı

Otomatik Konumlanabilen Konveyör Sistemi. Automaticly Positioned Conveyor System

Otomatik Konumlanabilen Konveyör Sistemi. Automaticly Positioned Conveyor System Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 1, 2012 (15-24) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 9, No: 1, 2012 (15-24) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ 210197 Abdullah YARIMBAŞ 210283 Ali ŞİMŞEK Doç. Dr. H. İbrahim OKUMUŞ Mayıs 2013 TRABZON

Detaylı

Denetleyici Alan Ağı Üzerinden Mekatronik Bir Sistemin Kontrolü

Denetleyici Alan Ağı Üzerinden Mekatronik Bir Sistemin Kontrolü Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2010 (63-72) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 2, 2010 (63-72) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

MKT2012,Proje Tabanlı Mekatronik Eğitim Çalıştayı, 25-27 Mayıs 2012, Çankırı-Ilgaz, TÜRKĐYE

MKT2012,Proje Tabanlı Mekatronik Eğitim Çalıştayı, 25-27 Mayıs 2012, Çankırı-Ilgaz, TÜRKĐYE PIC 16F877A Mikro denetleyicisinin PLC olarak kullanılması PIC LDR Programlama Using PIC16F877A microcontroller for PLC programming PIC LDR Programming Murat BAŞKAN, Mustafa Eren GAZĐ, Kadir Has Üniversitesi

Detaylı

Android Cihazlar ile DC Motor Kontrolü. DC Motor Control via Anroid Devices

Android Cihazlar ile DC Motor Kontrolü. DC Motor Control via Anroid Devices Android Cihazlar ile DC Motor Kontrolü DC Motor Control via Anroid Devices Yalçın Albayrak, Kaan Karamancı, Turan Çakıl, İbrahim Eren Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Akdeniz Üniversitesi yalbayrak@akdeniz.edu.tr,

Detaylı

KABLOSUZ KAFE OTOMASYONU WIRELESS CAFE AUTOMATION

KABLOSUZ KAFE OTOMASYONU WIRELESS CAFE AUTOMATION 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye KABLOSUZ KAF OTOMASYONU WIRLSS CAF AUTOMATION Abdülkadir ÇAKIR a*, Tuncay AYDOĞAN a ve Ahmet ÖZRN b a Süleyman

Detaylı

GSM Tabanlı Akıllı Ev Uygulaması. Application of GSM Based Smart Home

GSM Tabanlı Akıllı Ev Uygulaması. Application of GSM Based Smart Home 39 GSM Tabanlı Akıllı Ev Uygulaması Kamil İNAL1, M. Ali AKCAYOL2 Başkent Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Eskişehir Yolu, Bağlıca, Ankara. Gazi Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER)

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) BİTİRME TEZİ Hazırlayan 05012094 Uğur YILMAZ 05013004 Borahan

Detaylı

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ Cemil ALTIN Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

BĠR ANDROID CĠHAZ ĠLE UZAK NOKTA DENETĠMLĠ MAKĠNE OTOMASYONU

BĠR ANDROID CĠHAZ ĠLE UZAK NOKTA DENETĠMLĠ MAKĠNE OTOMASYONU BĠR ANDROID CĠHAZ ĠLE UZAK NOKTA DENETĠMLĠ MAKĠNE OTOMASYONU Ġlhan TARIMER, Ertan DAĞISTANLI Muğla Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi itarimer@mu.edu.tr, ertan@sebil.com Özet: Bu çalışmada,

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİ VE RADYO FREKANSI KULLANILARAK ALTERNATİF İKLİM KONTROL SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

MİKRODENETLEYİCİ VE RADYO FREKANSI KULLANILARAK ALTERNATİF İKLİM KONTROL SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 20(2),229-239 MİKRODENETLEYİCİ VE RADYO FREKANSI KULLANILARAK ALTERNATİF İKLİM KONTROL SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Ahmet KÜRKLÜ

Detaylı

Arduino ve PC Tabanlı Güvenlik Sistemi Prototipi Tasarımı. Arduino and PC Based Security System Prototype Design

Arduino ve PC Tabanlı Güvenlik Sistemi Prototipi Tasarımı. Arduino and PC Based Security System Prototype Design Arduino ve PC Tabanlı Güvenlik Sistemi Prototipi Tasarımı Fuat OCAK 1, Levent GÖKREM 2* 1 Fatsa Vocational and Technical Anatolian High School,52400,Ordu,Turkey 2 Gaziosmanpasa University, Faculty of Engineering

Detaylı