SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI"

Transkript

1 SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI BİLGİSAYARDA PROGRAMLAMA DERSİ ÖRNEK PROGRAMLAR 1. Kullanıcının girdiği iki sayını toplamını bulan program. Form: int sayi1, sayi2, toplam; sayi1 = Convert.ToInt32(textBox1.Text); sayi2 = Convert.ToInt32(textBox2.Text); toplam = sayi1 + sayi2; textbox3.text =Convert.ToString(toplam); 2. Taban ve Yükseklik değerleri kullanıcı tarafından girilen Üçgenin alanını hesaplayan program. double tb, h, alan; tb =Convert.ToDouble(textBox1.Text); h = Convert.ToDouble(textBox2.Text); alan = (tb * h) / 2; label4.text =Convert.ToString(alan); 3. Kullanıcının girdiği sayının karesini hesaplayan program. int sayi, kare; sayi = Convert.ToInt32(textBox1.Text); kare = sayi * sayi; label3.text = Convert.ToString(kare); 4. Kullanıcının girdiği sayı 100 den büyükse yarısını, küçükse iki katını hesaplayan program. (if) int sayi; double sonuc; sayi = Convert.ToInt32(textBox1.Text); if (sayi > 100) sonuc = sayi / 2; label1.text = "Girdiğiniz Sayı 100'den büyük. Yarısı=" + sonuc.tostring(); sonuc = sayi * 2; label1.text = "Girdiğiniz Sayı 100'den küçük. İki Katı=" + sonuc.tostring(); 1

2 5. Kullanıcının girdiği Vize ve Final notlarına göre ortalamayı hesaplayıp Messagebox ta ekrana yazan program. (if) double vz, fn, ort; vz =Convert.ToDouble(textBox1.Text); fn = Convert.ToDouble(textBox2.Text); ort=(vz*0.4)+(fn*0.6); if (ort < 60) MessageBox.Show("Kaldınız! Ortalamanız =" + ort,"durumunuz"); MessageBox.Show("Geçtiniz! Ortalamanız =" + ort,"durumunuz"); 6. Kullanıcının girdiği kilo ve boy bilgilerine göre Vücut Kitle Endeksini hesaplayıp ekrana yazan ve 25 ve üzeri için Şişmansınız, altı için Normalsiniz mesajı veren program. (if) double kilo, boy, vki; kilo =Convert.ToDouble( textbox1.text); boy =Convert.ToDouble(textBox2.Text); vki = kilo / (boy * boy); label5.text =Convert.ToString(vki); if (vki >= 25) label6.text = "Şişmansınz"; label6.text = "Normalsiniz"; 7. Çalışma süresine göre haftalık ücret hesabı yapan program. İşçi haftada 40 saate kadar saati 10 TL, 40 saatin üzerini 15 TL den çalışmaktadır. Buna göre süre girildiğinde ücreti hesaplayan program. (if) int saat, maas, mesai; saat =Convert.ToInt32(textBox1.Text); if (saat > 40) mesai = (saat - 40) * 15; maas = mesai; textbox2.text = maas.tostring(); maas = saat * 10; textbox2.text = maas.tostring(); 8. Haftanın gün numarası girildiğinde o günün adını ekrana yazan program. Eğer 7 den büyük bir sayı girilirse "Bir hafta 7 gündür." mesajı verilecektir. (switch) int gun; gun =Convert.ToInt32(textBox1.Text); switch (gun) case 1: label2.text = "Pazartesi"; break; case 2: label2.text="salı"; break; case 3: label2.text="çarşamba"; break; case 4: label2.text="perşembe"; break; case 5: label2.text="cuma"; break; case 6: label2.text="cumartesi"; break; case 7: label2.text = "Pazar"; break; default: label2.text = "Bir hafta 7 gündür."; break; 2

3 9. Kullanıcının Kare ya da Küp seçimi girişi yaparak, istediği sayının karesini ya da küpünü hesaplayan program. (switch) string secim; int sy,son; secim = textbox1.text; sy = Convert.ToInt32(textBox2.Text); switch (secim) case "Kare": son = sy * sy; textbox3.text = son.tostring(); break; case "Kup": son = sy * sy * sy; textbox3.text = son.tostring(); break; default: textbox3.text = "Yanlış Giriş!"; break; 10. Kullanıcının seçimine bağlı olarak (U Üçgen, D Dikdörtgen, O - Daire) istediği şeklin alanını hesaplayan program. (switch) char alan_sec; double u1, u2, alan; const double pi=3.14; alan_sec = Convert.ToChar(textBox1.Text); switch (alan_sec) case 'U': u1 = Convert.ToDouble(textBox2.Text); u2 = Convert.ToDouble(textBox3.Text); alan = (u1 * u2) / 2; textbox4.text = Convert.ToString(alan); break; case 'D': u1 = Convert.ToDouble(textBox2.Text); u2 = Convert.ToDouble(textBox3.Text); alan = u1 * u2; textbox4.text = Convert.ToString(alan); break; case 'O': u1 = Convert.ToDouble(textBox2.Text); alan = pi * (u1 * u1); textbox4.text = Convert.ToString(alan); break; default: textbox4.text = "Hatalı Giriş!"; break; 3

4 11. Kullanıcının gireceği ürün adı ve alış fiyatına göre üzerine KDV oranını ekleyerek satış fiyatını hesaplayan program. A, B, C ürünleri için KDV %1, D, E, F ürünleri için KDV %8, G, H ürünleri için KDV %18 diğer tüm ürünler için KDV %25 tir. (switch) char urun_adi; double a_fi, s_fi; int kdv; urun_adi =Convert.ToChar(textBox1.Text); a_fi = Convert.ToDouble(textBox2.Text); switch (urun_adi) case 'A': case 'B': case 'C': kdv = 1; break; case 'D': case 'E': case 'F': kdv = 8; break; case 'G': case 'H': kdv = 18; break; default: kdv = 25; break; s_fi = a_fi + (a_fi * kdv / 100); textbox3.text = Convert.ToString(s_fi); label5.text = "%" + Convert.ToString(kdv); 12. MYO Mesajını ekrana kullanıcının istediği sayıda kaçıncı kez olduğu ile birlikte yazan program (for) int x,bitis; bitis =Convert.ToInt32(textBox1.Text); label1.text = "Okulumuz:"; for (x = 1; x <= bitis; x++) label1.text += "\n" + x + " MYO"; NOT: Programda yer alan \n karakteri her mesaj yazıldıktan sonra bir satır aşağı geçilmesini sağlar. 13. Kullanıcı tarafından belirlenen sayı aralığındaki sayıları ve bu sayıların toplamını hesaplayıp ekrana yazan program. (for) int say, bas, bit, toplam=0; bas = Convert.ToInt32(textBox1.Text); bit = Convert.ToInt32(textBox2.Text); label1.text = "Sayılar"; for (say = bas; say <= bit; say++) label1.text += "\n" + say; toplam += say; label4.text = "Sayıların Toplamı ="+toplam.tostring(); 4

5 14. Kullanıcı tarafından belirlenen sayı aralığında kaç adet sayı olduğunu sayan ve bu sayıların karelerinin toplamını hesaplayıp ekrana yazan program. (for) 15. Kullanıcının giridiği sayının faktöriyelini hesaplayan program. (for) int bas, bit, top=0, i, adet=0; bas = Convert.ToInt32(textBox1.Text); bit = Convert.ToInt32(textBox2.Text); for (i = bas; i <= bit; i++) top += i * i; adet++; label6.text = top.tostring(); label7.text = adet.tostring(); int sy, fkt = 1, sayac; sy = Convert.ToInt32(textBox1.Text); for (sayac = 1; sayac <= sy; sayac++) fkt *= sayac; textbox2.text = fkt.tostring(); 16. Ana Para miktarı, Ulaşılmak istenen para miktarı ve banka faiz oranı kullanıcı tarafından girildiğinde kaçyıl sonra bu miktara ulaşılacağını ve ulaşılan son miktarı hesaplayan program. (while) double ap, sp, faiz, yil=0; ap = Convert.ToDouble(textBox1.Text); sp = Convert.ToDouble(textBox2.Text); faiz = Convert.ToDouble(textBox3.Text); while (ap < sp) ap += (ap * faiz / 100); yil++; label4.text="süre ="+yil.tostring()+"yıl\nson Para="+ap.ToString()+ "TL"; 17. Kullanıcını giridiği sayının faktöriyelini while döngüsü kullanarak hesaplayan program. (while) int fakt=1, sayi; sayi = Convert.ToInt32(textBox1.Text); while (sayi > 0) fakt *= sayi; sayi--; label3.text = fakt.tostring(); 5

6 18. Kullanıcı 0 girene kadar girdiği sayıların toplamını hesaplayan ve kaç adet sayı girildiğini sayıp ekrana yazan program. (do-while) int toplam = 0, sayi, adet=0; do sayi = Convert.ToInt32 (Microsoft.VisualBasic.Interaction. InputBox("Giriş", "Toplanacak Sayı", "", 200, 200)); toplam += sayi; adet++; while (sayi!= 0); label2.text=adet.tostring()+" tane sayının toplamı ="+toplam.tostring(); NOT: Tekrarlı giriş için programda inputbox nesnesi kullanılmıştır. Sınavda sadece inputbox() şeklinde kullanmanız yeterli olacaktır. 19. Kullanıcı tarafından belirlenen sayı aralığındaki sayıları ve bu sayıların toplamını hesaplayıp ekrana yazan program. (for) int bas, bit, top=0, adet=0; bas = Convert.ToInt32(textBox1.Text); bit = Convert.ToInt32(textBox2.Text); do top += bas; bas++; adet++; while (bas <= bit); label1.text = adet.tostring() + "tane sayının Toplamı =" + top.tostring(); 20. Kullanıcının girdiği sayının asal olup olmadığını kontrol eden ve Labela Sayı Asal ya da Sayı Asal Değil şeklinde mesaj veren program. (for ve if Tekrarlı yapı ve Karar yapısı birlikte kullanılmıştır.) int sayi,i,durum=0; sayi =Convert.ToInt32(textBox1.Text); for (i = 2; i < sayi; i++) if (sayi % i == 0) durum = 1; break; if (durum == 0) label1.text = "Sayı Asal"; label1.text = "Sayı Asal Değil"; 6

7) 30 kişilik bir sınıfta her öğrenciye ait 5 ödev verilmiştir. Ödevlerden 3 tanesini doğru yapan

7) 30 kişilik bir sınıfta her öğrenciye ait 5 ödev verilmiştir. Ödevlerden 3 tanesini doğru yapan 1) Bir laboratuarda belirsiz sayıda deney yapılıyor. Okutulan deney no ve sonuç verilerine göre (3 çeşit deney var.) a) Her bir deneyden kaç tane yapılmıştır. b) Yapılan toplam deney sayısı ne kadardır.

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Sözde kod, algoritmalar ve programlar oluşturulurken kullanılan, günlük konuşma diline benzer ve belli bir programlama dilinin detaylarından uzak

Detaylı

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA 6. HAFTA EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN apaydin@beun.edu.tr EMYO Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu ALGORİTMA ÖRNEK1: İki sayının toplamı

Detaylı

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic BİLGİSAYAR DONANIM Donanım birimleri ekran, klavye, harddisk, ram YAZILIM Yazılımlar ise bilgisayarın donanım yapısını kullanılır hale

Detaylı

VISUAL C#.NET. CONSOLE EKRANINA YAZI YAZDIRILMASI (using System Kullanılarak Yapılan Uygulama) CONSOLE DERLENMESİ= Debug / Start Without Debugging

VISUAL C#.NET. CONSOLE EKRANINA YAZI YAZDIRILMASI (using System Kullanılarak Yapılan Uygulama) CONSOLE DERLENMESİ= Debug / Start Without Debugging VISUAL C#.NET CONSOLE EKRANINA YAZI YAZDIRILMASI (using System Kullanılarak Yapılan Uygulama) using System; //Console Sınıfının Bulunduğu Kütüphane Programa Eklendi. using System.Collections.Generic; using

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA VISUAL STUDIO DA YENİ BİR PROJE OLUŞTURMA Visual Studio (VS) programını çalıştırdığımızda karşımıza boş bir ekran gelir. Yeni bir proje oluştururken File>New>Project yolu kullanılarak

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KONTROL DEYİMLERİ 482BK0124 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Algoritma. 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir.

Algoritma. 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir. Algoritma 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir. Algoritma Problem çözmek için geliştirilen Adım adım çözüm yöntemidir. Verilen bir

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

#include main() { int i; i=0; do { printf("i nin simdiki degeri= %d\n",i); i = i + 1; } while (i<5); }

#include <stdio.h> main() { int i; i=0; do { printf(i nin simdiki degeri= %d\n,i); i = i + 1; } while (i<5); } DÖNGÜLER(do-while deyimi) do İfade bloğu; while (şart ifadesi) ; Mantıksal ifade doğru olduğu sürece döngü tekrar edilir. Yanlış olduğunda while sözcüğünden sonraki deyim yürütülür. do.. while döngüsünde

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÖRSEL PROGRAMLAMA KOMUTLARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÖRSEL PROGRAMLAMA KOMUTLARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÖRSEL PROGRAMLAMA KOMUTLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Visual C#.NET 2005 Ders Notları

Visual C#.NET 2005 Ders Notları Visual C#.NET 2005 Ders Notları Doç. Dr. E. Şahin Çonkur Erdem Yıldız Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı 1 Microsoft Visual

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI - 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

C++ PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM

C++ PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM C++ PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM BİLGİSAYAR hardware Bilgisayarın fiziksel parçaları Printer, Monitör, Klavye, anakart vs software Bilgisayar tarafından kullanılan programlar Word, Excel, Turbo

Detaylı

EXCEL DE ARİTMETİKSEL İŞLEMLER

EXCEL DE ARİTMETİKSEL İŞLEMLER EXCEL DE ARİTMETİKSEL İŞLEMLER Toplama İşlemi. Bu İşlemleri yapmadan önce ( toplama- Çıkarma Çarpma-Bölme ve formüllerde) İlk önce hücre İçerisine = (Eşittir) işareti koyman gerekir. KDV HESAPLARI ÖRNEK;

Detaylı

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ Bilgisayar Programlama Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ I Temel Tipleri Bildirimi Program, belli bir komut ve söz dizimi yapısını uygun olarak, sadece belirtilen işlemlerin yerine getirilmesini belirten komut

Detaylı

Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008

Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008 Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008 İçindekiler İçindekiler... 1 İçindekiler...2 Alım Satım Tanımları...4 Ödeme / Tahsilat Planları...5 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...6 Ödeme/Tahsilat Planı Satır

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü Dokunmatik Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara

Detaylı

VISUAL BASIC.NET. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) MsgBox(" Merhaba ") End Sub

VISUAL BASIC.NET. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) MsgBox( Merhaba ) End Sub VISUAL BASIC.NET ÖRNEK 1:Tamam butonuna basıldığında MERHABA mesajını veren programı yazınız. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) MsgBox(" Merhaba ") ÖRNEK

Detaylı

ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ

ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ Visual Studio.NET, günümüzün en gelişmiş yazılım geliştirme ortamıdır. Visual Studio.NET kullanıcılarına, tüm yazılım geliştirme dilleri için ortak bir geliştirme platformu

Detaylı

Perkotek Zaman Kontrol ve Personel Devam Takip Sistemi

Perkotek Zaman Kontrol ve Personel Devam Takip Sistemi Perkotek Zaman Kontrol ve Personel Devam Takip Sistemi Program menülerine üst taraftaki ( 1 ) menülerden ve programın sol tarafındaki ( 2 ) menülerden ulaşabiliriz. Şu an okumakta olduğunuz yardım kitapçığında

Detaylı

Visual Studio 2010.Net C# Programa giriş ve Çalıştırma. Program Çalışması

Visual Studio 2010.Net C# Programa giriş ve Çalıştırma. Program Çalışması Programa giriş ve Çalıştırma Program Çalışması 2 -- Bu exe file her Windows makineda eskiden olduğu gibi çalışmaz. Mutlaka.net yüklü olmalıdır. 3 Mesaj Verme (Messagebox.Show) ve kütüphane Ekleme ( using

Detaylı

Banka LOGO Ocak 2012

Banka LOGO Ocak 2012 Banka LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Banka... 3 Bankalar ve Banka Hesapları... 4 Bankalar... 5 Banka Bilgileri... 6 Banka Hareketleri... 8 Banka Ekstresi... 9 Banka Hesapları... 10 Banka

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.1 Yapılan Geliştirmeler

BAY.t Entegre_PRO v5.1 Yapılan Geliştirmeler BAY.t Entegre_PRO v5.1 Yapılan Geliştirmeler * Fiyat Farkı Faturalarının Alış/Satış Faturalarına bağlanması sağlandı Fiyat farkı faturasının stok kartının maliyetine sağlıklı bir şekilde dağıtılabilmesi

Detaylı

Algoritma kelimesinin kökeni:

Algoritma kelimesinin kökeni: ALGORİTMA Belirli bir problemi çözmek için gerekli adımlar kümesidir. Algoritma bir işi çözmek için kullanılan yöntemdir. Gündelik yaşantımızda da algoritmalar kullanırız. Yol tarifi, yemek pişirme işlemleri

Detaylı

AKINSOFT E-Site. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.02 Tarih : 09.08.2011. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT E-Site. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.02 Tarih : 09.08.2011. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.02 Tarih : 09.08.2011 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ programı; apartmanlara, sitelere ve site yönetim şirketlerine hitap etmektedir. Program özellikleri

Detaylı

EXCEL DERSLERĐ. Şekil 2

EXCEL DERSLERĐ. Şekil 2 EXCEL DERSLERĐ 1-Hücreleri Birbirine Bağlamak a) Đki hücreyi bağlamak: Excelde iki hücreyi birbirine bağlamak için =bağlanacak hücre adı şeklinde düzenleme yapılır. ÖRNEK1: Aşağıdaki örnekte C2 hücresi

Detaylı

Ekonomik Seri Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIN ALMA YÖNETİMİ 1. SATIN ALMA YÖNETİMİ... 4 1.1 Kartlar... 4 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 5 1.1.2 Cari Hesaplar... 9 1.1.2.1 Cari Hesap Tanıtım Kartı (041110)... 9 Teminat bilgileri

Detaylı

C NASIL BİR DİL?.. PROGRAMIN ÇALIŞMASI

C NASIL BİR DİL?.. PROGRAMIN ÇALIŞMASI 1 Programlama Dillerinin Seviyelerine Göre Sınıflandırılması Önce seviye kavramının ne anlama geldiğini açıklamak gerekmektedir. Seviye, bir programlama dilinin insan algılamasına olan yakınlığının bir

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Satış yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Satış yönetimi Satış Yönetimi 1 SATIŞ YÖNETİMİ 1. SATIŞ YÖNETİMİ... 11 1.1 Kartlar... 11 1.1.1 Cari Kartları Yardım Tuşları... 12 1.1.2 Cariler... 17 1.1.2.1 Cari Tanıtım Kartı (041110)... 18 Teminat bilgileri ekranı...

Detaylı