Program AkıĢ Kontrol Yapıları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Program AkıĢ Kontrol Yapıları"

Transkript

1 C PROGRAMLAMA

2 Program AkıĢ Kontrol Yapıları Normal Ģartlarda C dilinde bir programın çalıģması, komutların yukarıdan aģağıya doğru ve sırasıyla iģletilmesiyle gerçekleģtirilir. Ancak bazen problemin çözümü, bir yada birden fazla koģula bağlı olarak, yapılacak iģ yada iģlem adımlarına karar vermek suretiyle gerçekleģtirilebilir. C dilinde bu amaçla kullanılan üç farklı koģul (ġart) komutu bulunmaktadır. if deyimi?: üçlü Ģart operatörü (ternary conditional) switch çoklu seçim deyimi (multiply selection stetement)

3 if Deyimi Verilen durum yada koģula göre istenilen iģlem yada iģlemleri gerçekleģtirmek için kullanılır. DeğiĢik kullanım biçimleri vardır. Tek alternatifli if; Bu durumda koģulun sonucu DOĞRU (true), baģka bir deyiģle EVET ise; koģuldan hemen sonra gelen komut1 satırı veya satırları çalıģır. KoĢulun sonucu YANLIġ (false), yani HAYIR ise; IF komutundan sonra gelen komut2 satırı çalıģtırılır. KoĢul doğru olduğunda birden fazla komut satırı çalıģacaksa bu komutlar blok { - } içinde yazılmalıdır.

4 if Deyimi İki alternatifli if; Bu durumda koģul doğru ise komut1 satırı veya satırları yanlıģ ise komut2 satırı veya satırları çalıģacaktır. Birden fazla komut satırları için blok iģareti { - } kullanılmalıdır.

5 if Deyimi - Örnek

6 ?: Üçlü Ģart operatörü Bu operatör üç adet operand alır. C diline özgü bir operatördür. Genel kullanım biçimi Ģu Ģekildedir: operand1? operand2 : operand3 operand1 ifadesinin sonucu doğru (true) ise operand2, yanlıģ (false) ise operand3 çalıģtırılır. ortalama >= 60? printf( Geçti ) : printf( Kaldı );

7 Önemli bir nokta mantıksal iģlemleri gerçekleģtirirken dikkat edilemsi gereken önemli bir nokta vardır. Buda, mantıksal iģlemlerde 0 (sıfır) yanlıģı (false) ifade eder, sıfırdan farklı herhangi bir değer doğruyu (true) ifade etmesidir. Bu durumda aģağıdaki kodun çıktısı ne olur?

8 switch çoklu seçim deyimi Bu deyim verilen ifadenin değerine göre verilen komut yada komut satırlarını çalıģtırır. Verilen ifadenin değerinin sıralı giden (ordinal) olması gerekir. Bu ifade için kullanılacak değiģken tipleri int ve char olabilir, float yada double gibi ondalık değerler olamaz. switch sözcüğünün yanındaki Ġfadenin değeri, blok içindeki case sözcüklerinin yanında verilen değerlerden hangisine uyuyorsa o satırdaki komut yada komutlar çalıģtırılır.

9 Switch örnek program Görüldüğü üzere bu kodda bir problem var?

10 Switch örnek program Bir önceki kodda break sözcüğü yazılmadığı için program, uygun case sözcüğündeki komutu çalıştırdıktan sonra, sırayla geri kalan tüm komutları da çalıştırmıştı. Burda ise her bir case sözcüğüne break ifadesini ekledik. Bu sayede program uygun case sözcüğündeki komutu çalıştırdı ve switc bloğu sonlandı.

11 Döngüler (Loops) Algoritma içerisinde gerçekleģtirilen belli adımların tekrarlanması sonucu problem çözümüne gidilebilir. Döngüler sayesinde geliģtirilen program içerisinde gereksiz kod satırlarının giderilmesi sağlanır. Ġyi bir algoritma problemi olabilecek en kısa adımda ve en etkili biçimde çözebilendir. Örneğin programcının adını ekrana 10 kere yazan bir program düģünelim. ġimdiye kadar öğrendiğimiz verilerle bu iģlemi yandaki gibi gerçekleģtirebiliriz. Fakat böyle bir iģlemin 100 kere yada daha fazla tekrarla yapılması istendiğinde ne olacak? Bu durumda döngüler bize yardımcı olacak

12 Sayaç kontrollü döngüler Yapılacak tekrar miktarının bilindiği durumlarda döngü bir sayaç kullanılarak tasarlanabilir. Sayaç aslında tekrar edilme iģleminin ne kadar yapıldığını tutan bir değiģkendir. Böyle sayaç kontrollü bir döngüde olması gereken temel öğeler Ģunlardır. Döngüde bir sayaç değiģkeni olmalıdır. Bu değiģken döngü sayacı olarak bilinir. Döngü sayacına bir atama ifadesiyle ilk değer verilir. Döngü sayacının değerinin sınır değere gelip gelmediği kontrol edilir Döngünün gövdesinin her çalıģmasından sonra, sayacın değeri bir artırma yada eksiltme iģlemi ile değiģtirilir.

13 Sayaç kontrollü döngüler ġimdi programcının adını ekrana 10 kere yazdıran programı döngülerle tekrar gerçekleģtirelim. Görüldüğü gibi döngüler sayesinde printf() fonksiyonunu bir sefer kullanarak programcının ismini ekrana 10 kere yazdırabildik. Artık bu iģlemi 100 kerede tekrarlasak 1000 kerede tekrarlasak mevcut kod satırı sayısında bir değiģiklik olmayacak. goto komutu programın yapısallığını ve okunabilirliğini azalttığı için programlamada pek tavsiye edilmez.

14 While döngüsü Döngü oluģturmanın C dilinde bir çok yolu vardır. Bunlardan en basiti while döngüsüdür.

15 Gözcü kontrollü döngüler (sentinel controlled loops) ÇalıĢtırılması gereken adımların tekrar sayısının bilinmediği problemlerde program, kullanıcının dıģarıdan belli bir değer veya değer gurubundan birini girdi olarak vermesiyle ya da program içerisinde üretilen belli bir değere göre sonlandırılır. Bu değer yada değerlere gözcü değeri (sentinel value) adı verilir.

16 Gözcü kontrollü döngüler Burada kaç adet not girileceği belirtilmemiģtir. Kullanıcı isterse 4 nottan sonra -1, isterse de 100 nottan sonra -1 girebilir. Bu amaçla girilen not değeri, gözcü değeri ile kontrol edilir. Bu çözümde sınav notu olamayacak bir değer olan -1, kontrol değeri olarak seçilmiģtir.

17 for döngüsü for döngüsü özellikle tekrar edilen iģlemlerin sayısı belli olduğunda kullanılan baģka bir döngü yapısıdır. Bu tür durumlarda while deyiminden daha uygundur. Genel kullanım yapısı aģağıdaki gibidir. Döngü içerisinde birden fazla komut tekrar edilecekse komutlar blok içerisine alınmalıdır. Programcının ismini ekrana 10 kez yazan programın for döngüsü ile yapılan versiyonu

18 do while döngüsü while döngüsü yapısına benzer. while döngüsünde koģul en baģta kontrol edilir ve koģul sağlanmazsa döngü içine hiç girilmez. do-while döngüsünde ise koģul en sonda kontrol edilir ve koģul sağlanmazsa bile en az bir kez döngü içine girilir. Genel kullanım Ģekli aģağıdaki gibidir.

19 Ġç-içe Döngüler (Nested Loops) Bir döngü içerisinde baģka bir döngü bulunuyorsa, bu tür yapılara iç-içe döngüler denir. Bu durumda içteki döngü dıģtaki döngünün her adımında yeniden çalıģtırılacaktır. DıĢtaki döngü 4 kere tekrarlanacaktır. Ġçteki döngü de dıģtaki döngünün her tekrar ediliģinde 3 kere tekrar edilecektir. Böylece içteki döngünün gövdesini oluģturan atama ifadesi 12 kere tekrar edilmiģ olacaktır. DıĢtaki for döngüsünden çıkıldığında, n değiģkeni içerisindeki değer 12 olacaktır.

20 break break Deyimi Bu komut daha önce switch case yapısında kullanılmıģtı. Döngü içinde kullanılan break komutunun amacı, çalıģtığı anda döngüyü sonlandırarak döngü dıģına çıkılmasını sağlamaktır. Programın iģleyiģi döngünün dıģındaki ilk komuttan devam eder.

21 continue continue Deyimi Döngü içinde kullanılan bu komutun amacı çalıģtığı anda döngü içindeki geri kalan komutları iģletmeden döngü baģı yapılmasını sağlamaktır. Programın iģleyiģi döngü içindeki bu komuttan sonra verilen tüm ifadeler atlanarak döngü baģına yönlendirilir.

Y a h y a D e m i r c a n

Y a h y a D e m i r c a n ALGORİTMA Algoritma; her tür ayrıntı göz önüne alınarak bir problemin çözüm yönteminin adım adım yazılmasıdır. Bu bir düzen içinde yapılır. Maddeler halinde sıralayacak olursak; 1- Algoritmanın bir başlangıcı

Detaylı

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic BİLGİSAYAR DONANIM Donanım birimleri ekran, klavye, harddisk, ram YAZILIM Yazılımlar ise bilgisayarın donanım yapısını kullanılır hale

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Sözde kod, algoritmalar ve programlar oluşturulurken kullanılan, günlük konuşma diline benzer ve belli bir programlama dilinin detaylarından uzak

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ. AÇIK KAYNAK KODLA VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ. AÇIK KAYNAK KODLA VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ AÇIK KAYNAK KODLA VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Microsoft Small Basic. Programlamaya Giriş

Microsoft Small Basic. Programlamaya Giriş Microsoft Small Basic Programlamaya Giriş Bölüm 1 Giriş Small Basic ve Programlama Bilgisayar Programlaması, programlama dilleri kullanılarak, bilgisayar yazılımlarının oluşturulması süreci olarak tanımlanır.

Detaylı

C NASIL BİR DİL?.. PROGRAMIN ÇALIŞMASI

C NASIL BİR DİL?.. PROGRAMIN ÇALIŞMASI 1 Programlama Dillerinin Seviyelerine Göre Sınıflandırılması Önce seviye kavramının ne anlama geldiğini açıklamak gerekmektedir. Seviye, bir programlama dilinin insan algılamasına olan yakınlığının bir

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş

Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş Ders Notları Selahattin ERGEÇ-Mustafa Y.ATA KAPSAM 1. Temel Bilgisayar Donanım-Yazılım Bilgileri 2. Simgeler, Değişmezler ve Değişkenler 3. Aritmetiksel

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

ÖRNEK 1: Verilen iki sayının toplamının bulunmasının algoritması aşağıdaki gibi yazılır:

ÖRNEK 1: Verilen iki sayının toplamının bulunmasının algoritması aşağıdaki gibi yazılır: ALGORİTMANIN HAZIRLANMASI, herhangi bir sorunun çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Çözüm için yapılması gereken işlemler hiçbir alternatif yoruma izin vermeksizin sözel olarak ifade edilir.

Detaylı

C Programlama Dili'ne Giriş

C Programlama Dili'ne Giriş Ders 1: Giriş Giriş C Programlama Dili'ne Giriş Bu ilk derste, bir C programın nasıl derlenip çalıştırılacağı ve Internet'te bulabileceğiz derleyicilerden bahsedilecektir. En basit C programının derleyip

Detaylı

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TUNER-ARA FREKANS KATI 523EO0099 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI ORACLE VTYS ve ÖRNEK VERĠTABANI UYGULAMASI BÜLENT SĠYAH LĠSANS TEZĠ Ġskenderun/HATAY OCAK-2012 MUSTAFA KEMAL

Detaylı

BĠR ĠġLETMEDE SÜREÇ ĠYĠLEġTĠRME VE TESĠS YERLEġĠM PLANLAMASI

BĠR ĠġLETMEDE SÜREÇ ĠYĠLEġTĠRME VE TESĠS YERLEġĠM PLANLAMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠR ĠġLETMEDE SÜREÇ ĠYĠLEġTĠRME VE TESĠS YERLEġĠM PLANLAMASI Eren ONAY Gökhan ġaman Proje DanıĢmanı Dr. Pınar Mızrak ÖZFIRAT

Detaylı

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA 6. HAFTA EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN apaydin@beun.edu.tr EMYO Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu ALGORİTMA ÖRNEK1: İki sayının toplamı

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLERĠ 481BB0092

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLERĠ 481BB0092 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ĠġLETĠM SĠSTEMĠ GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLERĠ 481BB0092 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

PhP. giriş. Peki ama PHP nedir? PHP ye. r? 2. r? 1 PHP. Hypertext Preprocessor. Ders 5

PhP. giriş. Peki ama PHP nedir? PHP ye. r? 2. r? 1 PHP. Hypertext Preprocessor. Ders 5 PhP PHP Personal Home Page/ / Form Interpreter Hypertext Preprocessor Ders 5 Rasmus Lerdorf, 1994 yılında bir iş başvurusu yaptığında kendisi ile ilgili bilgileri sergileyebileceği web ortamında bir personal

Detaylı

Fonksiyonlar (Altprogram)

Fonksiyonlar (Altprogram) Fonksiyonlar (Altprogram) C Programlama Dili fonksiyon olarak adlandırılan alt programların birleştirilmesi kavramına dayanır. Bir C programı bir ya da daha çok fonksiyonun bir araya gelmesi ile oluşur.

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr C KODLAMA STANDARDLARI 1. KAYNAK PROGRAM KÜTÜKLERI 1000 satirdan büyük kaynak programlarin hem derlemesi yavas, hem de bakimi zordur. Programlari 1000 satirlik kütüklere bölün. 79 karakterden büyük satirlar

Detaylı

- Matlab a Giriş- BÖLÜM -12- Matlab a Giriş

- Matlab a Giriş- BÖLÜM -12- Matlab a Giriş BÖLÜM -12- Matlab a Giriş 153 12. Matlab a Giriş 12.1. Giriş Temelde MATLAB aşağıda şekilde görülen menülere sahiptir. Programı çalıştırdığınızda Command Window, Current Directory, Workspace ve Command

Detaylı

Unix/Linux Sistem Programlama Ders Notları

Unix/Linux Sistem Programlama Ders Notları Unix/Linux Sistem Programlama Ders Notları CSD 2002 Bu notlar C ve Sistem Programcıları Derneği'nin düzenlediği, Kaan Aslan tarafından açılmış olan Unix/Linux Sistem Programlama kursunda derste tutulan

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ SĠSTEM BAKIM YAZILIMLARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR.

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR. EXCEL DOKÜMAN ALTTADIR DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. DERSTE YAPILAN ÖRNEKLERE http://obis.bayar.edu.tr/notlar/excelornekcalismalar/ ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN MUHASEBE ANKARA 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim

Detaylı

VISUAL BASIC.NET. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) MsgBox(" Merhaba ") End Sub

VISUAL BASIC.NET. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) MsgBox( Merhaba ) End Sub VISUAL BASIC.NET ÖRNEK 1:Tamam butonuna basıldığında MERHABA mesajını veren programı yazınız. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) MsgBox(" Merhaba ") ÖRNEK

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ DOĞRU AKIM ESASLARI 522EE0013

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ DOĞRU AKIM ESASLARI 522EE0013 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ DOĞRU AKIM ESASLARI 5EE003 Ankara 0 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Problem Seti 2 Çözümler

Problem Seti 2 Çözümler Algoritmalara Giriş Ekim 7, 2005 Massachusetts Institute of Technology 6.046J/18.410J Professors Erik D. Demaine ve Charles E. Leiserson Dağıtım 12 Problem Seti 2 Çözümler Problem 2-1. Bu (yaklaşık) sıralanmış

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ TASARIMIN TEMEL ĠLKELERĠ 482BK0171 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Python Programlama Dili

Python Programlama Dili Python Programlama Dili 2. Python da Koşul ifadeleri Python da koşullu durumların nasıl oluşturulacağını bu bölümde öğreneceğiz. Bu iş için kullanacağımız üç tane deyim var: if, else ve elif 2.1. if If

Detaylı

İHRACAT KDV İADE RAPORU

İHRACAT KDV İADE RAPORU İHRACAT KDV İADE RAPORU Versiyon : 3.6.8.x ve üstü İlgili Programlar : Tüm Ticari Paketler ve Bumerang Tarih : 05.01.2010 Doküman Seviyesi (1 5) : 4 (Uzman Kullanıcı) GİRİŞ Dış ticaret ile uğraşan bir

Detaylı

İşletim Sistemlerine Giriş

İşletim Sistemlerine Giriş İşletim Sistemlerine Giriş Süreçler Arası İletişim (IPC-Inter Process Communication) İşletim Sistemlerine Giriş - Ders02 1 Süreçler Arası İletişim Süreçler, sıklıkla birbirleri ile iletişim kurarlar. Bir

Detaylı