KABLOSUZ GÜVENLĐK ve EV OTOMASYON ÜRÜNLERĐ FĐYAT LĐSTESĐ 20.MART.2011-V1.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KABLOSUZ GÜVENLĐK ve EV OTOMASYON ÜRÜNLERĐ FĐYAT LĐSTESĐ 20.MART.2011-V1. www.norel.com.tr"

Transkript

1 ❷ KABLOSUZ GÜVENLĐK ve EV OTOMASYON ÜRÜNLERĐ FĐYAT LĐSTESĐ

2 SETLER 50 ZON KAPASĐTELĐ KABLOSUZ GÜVENLĐK SĐSTEM SETĐ - TEL JK-85 TEL SET 670,00» 1x JA-82KRX- KONTROL PANELĐ, TELEFON ARAMA MODÜLÜ / KOMÜNĐKATÖR, 12V-2,2Ah AKÜ, TRAFO» 1x JA81F KABLOSUZ TUŞTAKIMI» 1x RC-86-UZAKTAN KUMANDA» 1x JA-80P-KABLOSUZ PIR HAREKET DEDEKTÖRÜ» 1x JA-81M-KABLOSUZ MAGNETĐK KONTAK» 1x JA-80A-KABLOSUZ HARĐCĐ SĐREN» Tüm Lityum piller ve panel aküsü DAHĐL 50 ZON KAPASĐTELĐ KABLOSUZ GÜVENLĐK SĐSTEM SETĐ - GSM JK-86 GSM SET 930,00» 1x JA-82KRY-KONTROL PANELĐ, GSM MODÜLÜ, 12V-2,2Ah AKÜ, TRAFO» 1x JA81F KEYPAD» 1x RC-86-UZAKTAN KUMANDA» 1x JA-80P-KABLOSUZ PIR HAREKET DEDEKTÖRÜ» 1x JA-81M-KABLOSUZ MAGNETĐK KONTAK» 1x JA-80A-KABLOSUZ HARĐCĐ SĐREN» Tüm Lityum piller ve panel aküsü DAHĐL : (212) Sayfa 1 / 8

3 HAZIR KONTROL PANELLERĐ 50 ZON KABLOSUZ / 4 ZON KABLOLU ALARM KONTROL PANELĐ - 868MHZ (ĐLAVE JA-82C ĐLE 14 KABLOLU ZONA KADAR ARTTIRILABĐLĐR) JA-82KRX-F JA-81F KABLOSUZ TUŞTAKIMI 364,00 TELEFON ARAMA MODÜLÜ/KOMÜNĐKATÖR 6 MESAJ / 4 NUMARA (AKÜ HARĐÇ) 50 ZON KABLOSUZ / 4 ZON KABLOLU ALARM KONTROL PANELĐ - 868MHZ (ĐLAVE JA-82C ĐLE 14 KABLOLU ZONA KADAR ARTTIRILABĐLĐR) JA-82KRY-F JA-81F KABLOSUZ TUŞTAKIMI 667,00 GSM ARAMA MODÜLÜ / KOMÜNĐKATÖR (AKÜ HARĐÇ) 50 ZON KABLOSUZ / 10 ZON KABLOLU ALARM KONTROL PANELĐ - 868MHZ (ĐLAVE JA-82C MODÜLLERĐ ĐLE 30 KABLOLU ZONA KADAR ARTTIRILABĐLĐR) JA-83KRX-F JA-81F KABLOSUZ TUŞTAKIMI 426,00 TELEFON ARAMA MODÜLÜ/KOMÜNĐKATÖR 6 MESAJ / 4 NUMARA (AKÜ HARĐÇ) 50 ZON KABLOSUZ / 10 ZON KABLOLU ALARM KONTROL PANELĐ - 868MHZ (ĐLAVE JA-82C MODÜLLERĐ ĐLE 30 KABLOLU ZONA KADAR ARTTIRILABĐLĐR) JA-83KRY-F JA-81F KABLOSUZ TUŞTAKIMI 729,00 GSM ARAMA MODÜLÜ / KOMÜNĐKATÖR (AKÜ HARĐÇ) OASiS JA-82K ve JA-83K KONTROL PANELLERĐ + MODÜLLER 4 KABLOLU GĐRĐŞ VE 2 ADET PROGRAMLANABĐLĐR ÇIKIŞ (PGX ve PGY) ĐLE ANAKART JA-82K ĐHTĐVA EDEN OASĐS KONTROL PANELĐ (TUŞTAKIMI VE AKÜ HARĐÇ) MODÜLLER KULLANILARAK, ĐSTENĐLEN ŞEKĐLDE KONFĐGÜRE EDĐLEBĐLĐNĐR. 82,00 50 KABLOSUZ / 14 ZONU KABLOLU OLACAK ŞEKĐLDE GENĐŞLETĐLEBĐLĐR. 10 KABLOLU GĐRĐŞ VE 2 ADET PROGRAMLANABĐLĐR ÇIKIŞ (PGX ve PGY) ĐLE JA-83K ANAKART ĐHTĐVA EDEN OASĐS KONTROL PANELĐ (TUŞTAKIMI VE AKÜ HARĐÇ) MODÜLLER KULLANILARAK, ĐSTENĐLEN ŞEKĐLDE KONFĐGÜRE EDĐLEBĐLĐNĐR. 144,00 50 KABLOSUZ / 30 ZONU KABLOLU OLACAK ŞEKĐLDE GENĐŞLETĐLEBĐLĐR. JA-82R JA-82K VE JA-83K PANEL ĐÇĐN 50 ZONE KABLOSUZ ALICI MODÜLÜ - 868MHZ 75,00 JA-82C JA-82K VE JA-83K PANEL ĐÇĐN 10 ZONE KABLOLU GĐRĐŞ MODÜLÜ 47,00 OLINK VEYA COMLINK SW BĐLGĐSAYAR YAZILIMI ĐLE OASIS, PROFI VE MAESTRO JA-80T KONTROL PANELLERĐNĐ PROGRAMLAYABĐLMEK ĐÇĐN USB ARABĐRĐM KABLOSU. 30,00 YAZILIMLAR ÜCRETSĐZDĐR OLINK VEYA COMLINK SW BĐLGĐSAYAR YAZILIMI ĐLE OASIS, PROFI VE MAESTRO JA-80BT KONTROL PANELLERĐNĐ PROGRAMLAYABĐLMEK ĐÇĐN BLUETOOTH ARABĐRĐM KABLOSU. 86,00 YAZILIMLAR ÜCRETSĐZDĐR DATA MODÜLÜ - JA-84P ĐLE KAYDEDĐLEN RESĐMLERĐN MMS ve yolu ile JA-80Q kaydedilmiş numaralar ve adreslere gönderilmesi için, OASIS kontrol panellerine eklenmesi 39,00 gerekir. KABLOSUZ TEKRARLAYICI MODÜL (JA-82K VE 83K PANELLER ĐÇĐN) JA-80Z KABLOSUZ SĐNYALĐN ZAYIFLADIĞI YERDE MESAFEYĐ ARTTIRICI. 40 KABLOSUZ CĐHAZI VE PGX, PGY, IW, EW DURUMLARINI 177,00 KOPYALAYARAK TAŞIR. : (212) Sayfa 2 / 8

4 OASIS - JA-8x PANEL - ĐLETĐŞĐM MODÜLLERĐ JA-8xK ĐÇĐN GSM / GPRS MODÜLÜ - Komünikatör JA-80Y Telefon ve Đnternet üzerinden gelişmiş tam kontrol ve izleme 346,00 JA-8xK ĐÇĐN LAN Ethernet / PSTN - Komünikatör JA-80V Telefon ve Đnternet üzerinden gelişmiş tam kontrol ve izleme 146,00 JA-8xK ĐÇĐN DIGITAL SESLĐ ARAMA MODÜLÜ/KOMÜNĐKATÖR JA-80X 6 Mesaj, 4 Numara, "Contact ID protokolü" - JA-80Y ve JA-80V ile birlikte de çalışabilir. 69,00 RÖLE MODÜLÜ (Çıkış Modülü) 8 ÇIKIŞ JA-68 (DEVREYE ALMA, ALARM, PANĐK, YANGIN, TAMPER, TEKNĐK ALARM, DÜŞÜK BATARYA ve ŞEBEKE KESĐNTĐSĐ için 8 ayrı çıkış) 56,00 OASIS, PROFI ve MAESTRO panellerde kullanılabilir. OASIS - JA-8x KEYPAD VE KONTROL CĐHAZLARI JA-81E KABLOLU LCD TUŞTAKIMI + RFID KART OKUYUCU 106,00 KABLOSUZ LCD TUŞTAKIMI + RFID KART OKUYUCU (RFID Reader) - 868MHZ JA-81F 2 Yönlü iletişim, kablolu giriş. Lityum pil dahil. 138,00 UZAKTAN KUMANDA - 4 BUTON VE 433 MHZ DUAL FREKANS RC-86 (PANEL VE ALICI ÜNĐTELERĐ ĐÇĐN) Devreye Alma, Devreden Çıkarma ve Panik Alarm kullanımı 27,00 Lityum pil dahil KABLOSUZ DUVAR TĐPĐ PANĐK BUTONU - 868MHZ RC-88 (PANEL, ALICI ÜNĐTELERĐ VE KABLOSUZ DAHĐLĐ SĐREN ĐÇĐN) 58,00 Lityum pil dahil KABLOSUZ ZĐL BUTONU - 868MHZ RC-89 (ALICI ÜNĐTELERĐ VE KABLOSUZ DAHĐLĐ SĐREN ĐÇĐN) 35,00 Alkalin pil dahil ARAÇLAR ĐÇĐN UZAKTAN KUMANDA MODÜLÜ RC-85 (ARAÇ ĐÇĐNE YERLEŞTĐRĐLĐR VE ALARM SĐSTEMĐNE ve BAĞLI CĐHAZLARA KUMANDA 45,00 EDER - GARAJ KAPISI, AYDINLATMA VS V) KABLOSUZ ACĐL DURUM / ÇAĞRI BUTONU - 868MHZ RC-87 54,00 : (212) Sayfa 3 / 8

5 OASIS - JA-80 KABLOSUZ DEDEKTÖRLER MHz KABLOSUZ PIR HAREKET DEDEKTÖRÜ - (Lityum Pil dahil)-868mhz JA-80P 77,00 12m/120 (Standart Lens), Kablolu cihaz bağlantıları için 1 adet input özelliği COMPACT KABLOSUZ PIR HAREKET DEDEKTÖRÜ - (Lityum Pil dahil)-868mhz JA-83P DAHA KÜÇÜK ÖLÇÜLER - DAHA AZ DĐKKAT ÇEKĐCĐ 80,00 12m/120 (Standart Lens). KABLOSUZ 360 MĐNĐ PIR HAREKET DEDEKTÖRÜ - (Lityum Pil dahil)-868mhz JA-85P 85,00 5m/ 360 (Standart Lens), KABLOSUZ KAMERALI PIR HAREKET DEDEKTÖRÜ - (Lityum Pil dahil)-868mhz JA-84P 12m/120 (Standart Lens), KAMERA VE FLASH, Alarm anında 4 kare resim yakalama, kaydedilmiş GSM numaralarına (MMS) ve adreslerine kontrol paneli üzerinden resim 198,00 gönderme özelliği KABLOSUZ DUAL PIR HAREKET DEDEKTÖRÜ - (Lityum Pil dahil)-868mhz JA-86P 97,00 12m/120 (Standart Lens). KABLOSUZ PIR HAREKET - AKUSTĐK CAM KIRILMA KOMBĐNE DEDEKTÖRÜ JA-80PB (Lityum Pil dahil)-868mhz 139,00 PIR, 12m/120 (Standart Lens), Akustik cam kırılma 9m (DUAL detection) KABLOSUZ HARĐCĐ DUAL PIR HAREKET DEDEKTÖRÜ - (Lityum Pil dahil)-868mhz JA-89P 424,00 10m/ 90 KABLOSUZ PIR HAREKET VE MĐKRODALGA KOMBĐNE DEDEKTÖRÜ (Lityum Pil Dahil) JA-80W Yanlış alarma karşı çok yüksek koruma 118,00 KABLOSUZ AKUSTĐK CAM KIRILMA DEDEKTÖRÜ - (Lityum Pil dahil)-868mhz JA-85B 82,00 5m KABLOSUZ OPTĐK DUMAN-ISI KOMBĐNE DEDEKTÖRÜ (EN54-5 ve EN54-7) JA-80S (Lityum Pil dahil) - 868MHZ 97,00 Dahili Siren, Dahili Flaşör ve test özelliği. KABLOSUZ PATLAYICI GAZ DEDEKTÖRÜ - (220V)-868MHZ JA-80G Sesli uyarı özelliği 102,00 KABLOSUZ ÜNĐVERSAL TRANSMITTER-- (Lityum Pil dahil)-868mhz JA-80D NC/NO Kontak 55,00 SU BASKIN DEDEKTÖRÜ LD-81 OASiS PANEL ĐLE KABLOSUZ ÇALIŞABĐLMESĐ ĐÇĐN JA-81M ĐLE BĐRLĐKTE 31,00 KULLANILIR (JA-81M AYRICA SĐPARĐŞ EDĐLMELĐDĐR) : (212) Sayfa 4 / 8

6 OASIS - JA-80 KABLOSUZ DEDEKTÖRLER MHz (Devam) KABLOSUZ MAGNETĐK KAPI-PENCERE KONTAĞI-- (Lityum Pil dahil)-868mhz JA-81M Kablolu cihaz bağlantıları için 1 adet input özelliği - CT-01 ile birlikte panjur hareketlerini, LD- 64,00 81 ile su baskınını algılar (CT-01 ya da LD-81 ayrıca sipariş edilmelidir). KABLOSUZ MAGNETĐK KAPI-PENCERE KONTAĞI-- (Lityum Pil dahil)-868mhz. JA-81MB JA-81M ile aynı teknik özellikler 65,00 KAHVERENGĐ COMPACT KABLOSUZ MAGNETĐK KAPI-PENCERE KONTAĞI (Lityum Pil dahil) JA-83M DAHA KÜÇÜK ÖLÇÜLER - DAHA AZ DĐKKAT ÇEKĐCĐ (ANA ÜNĐTE: 75x31x23 mm) 74,00 COMPACT KABLOSUZ MAGNETĐK KAPI-PENCERE KONTAĞI (Lityum Pil dahil) JA-83MB DAHA KÜÇÜK ÖLÇÜLER - DAHA AZ DĐKKAT ÇEKĐCĐ (ANA ÜNĐTE: 75x31x23 mm) 75,00 KAHVERENGĐ PENCERE ĐÇĐNE MONTE EDĐLEN, GÖRÜNMEZ TĐP, KABLOSUZ MAGNETĐK PENCERE JA-82M KONTAĞI-- (Lityum Pil dahil)-868mhz 74,00 PENCERE ĐÇĐNE MONTE EDĐLEN, GÖRÜNMEZ TĐP, KABLOSUZ MAGNETĐK PENCERE JA-82MB KONTAĞI-- (Lityum Pil dahil)-868mhz 76,00 KAHVERENGĐ PANJUR HAREKET ALGILAYICI CT-01 JA-80MI veya JA-81M ĐLE BĐRLĐKTE KULLANILARAK KABLOSUZ ĐLETĐŞĐM SAĞLANIR 19,00 (JA-81M ayrıca sipariş edilmelidir) OASIS - DIŞ ORTAM KEYPAD, KART OKUYUCU VE ARABĐRĐM ÜNĐTELERĐ HARĐCĐ TĐP KABLOLU TUŞTAKIMI + RFID KART OKUYUCU JA-80H WJ-80 ĐLE BĐRLĐKTE KULLANILIR. 130,00 HARĐCĐ TĐP RFID KART OKUYUCU JA-80N WJ-80 ĐLE BĐRLĐKTE KULLANILIR 110,00 HARĐCĐ TĐP TUŞTAKIMI VE KART OKUYUCU ĐÇĐN BAĞLANTI ARABĐRĐMĐ WJ-80 JA-80H ve JA-80N ĐLE KULLANILIR. 80,00 OASIS - JA-80 KABLOSUZ SĐRENLER MHz KABLOSUZ DAHĐLĐ SĐREN (220 V AC) - 868MHZ JA-80L Enerjisi kesildiğinde alarmı tetikler - RC-89 ile kapı zili olarak kullanılabilir. 62,00 KABLOSUZ, LĐTYUM PĐLLĐ, SABOTAJ KORUMALI HARĐCĐ SĐREN - 868MHZ JA-80A (220 V ENERJĐ GEREKTĐRMEZ, TAMAMEN KABLOSUZ) 155,00 : (212) Sayfa 5 / 8

7 OASIS - JA-80 KABLOSUZ ÜNĐVERSAL ALICI/VERĐCĐ ÜNĐTELERĐ MHz KABLOSUZ RÖLE MODÜLÜ-2 RÖLE-12 VDC UC-82 (JA-8X DEDEKTÖR VE JA-8X PANEL ĐÇĐN) 82,00 KABLOSUZ RÖLE MODÜLÜ-2 RÖLE -220 VAC AC-82 (JA-8X DEDEKTÖR VE JA-8X PANEL ĐÇĐN) 86,00 KABLOSUZ RÖLE MODÜLÜ-2+1 RÖLE -220 VAC AC-83 (JA-8X DEDEKTÖR, JA-8X PANEL, ISITMA-SOĞUTMA, 220VAC CĐHAZ KONTROLÜ) 89,00 OASIS - JA-80 PROXIMITY KART VE ANAHTARLIK PC-01 PROXIMITY KART (JA-80F, JA-80E, JA-80H, JA-80N için) 2,70 PC-02 PROXIMITY KEY TAG (Anahtarlık), (JA-80F, JA-80E, JA-80H, JA-80N için) 3,50 OASIS - JA-80 DĐNLEME/SES MODÜLÜ ORTAM DĐNLEME/SES MODÜLÜ SP-02 Kaydedilmiş telefon numaralarından gelen aramayla ortam dinleme ve half-duplex sesli 98,00 konuşma sağlar. OASIS - JA-80 AKÜ-ĐLAVE ANTEN VE AKSESUARLAR AN MHz KENDĐNDEN YAPIŞKANLI ĐLAVE ANTEN 33,00 AN MHz HARĐCĐ TĐP ĐLAVE ANTEN 79,00 DE-20/15 220VAC / 15VAC, 1.3A ADAPTÖR 26,00 : (212) Sayfa 6 / 8

8 OASIS - JA-80 KABLOSUZ TERMOSTAT VE ALICI ÜNĐTELERĐ MHz KABLOSUZ, TERMOSTAT LCD DISPLAY-868MHZ TP-82 (Alkalin Pil dahil) 75,00 KABLOSUZ, PROGRAMLANABĐLĐR TERMOSTAT LCD DISPLAY-868MHZ TP-83 (Alkalin Pil dahil) 84,00 ĐNFRARED (IR) SICAKLIK SENSÖRLÜ, KABLOSUZ, TP-83IR PROGRAMLANABĐLĐR TERMOSTAT LCD DISPLAY - 868MHZ 108,00 (Alkalin Pil dahil) KABLOSUZ RÖLE MODÜLÜ-2+1 RÖLE -220 VAC AC-83 (JA-8X DEDEKTÖR, JA-8X PANEL, ISITMA-SOĞUTMA, 220VAC CĐHAZ KONTROLÜ) 89,00 KABLOSUZ ALICI ÜNĐTESĐ-868 MHz AC KANAL (TP-8x Termostatlar için) 178,00 : (212) Sayfa 7 / 8

9 JABLOTRON - OASIS KABLOSUZ GÜVENLĐK ÜRÜNLERĐ FĐYAT LĐSTESĐ TĐCARĐ VE ÖZEL ŞARTLAR Fiyat listemizde tavsiye edilen satış fiyatları ve teknik bilgilerde olabilecek baskı, grafik veya teknik özellik hatalarına karşı, proje çalışması ya da sipariş öncesinde teyit alınmalıdır. NOREL yayınlamış olduğu ürün özelliklerini, fiyatlarını ve her türlü ticari şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Listemizde belirtilen fiyatlara KDV dahil değildir. Fiyatlar Avrupa Para Birimi EURO cinsinden olup fatura tarihindeki Akbank cari satış kuru üzerinden TL'na çevrilir. Ürün siparişleri, yazılı onay alındıktan ve ödeme bilgileri ulaştıktan sonra işleme konulur. Ürün teslimatları, ödeme bilgisi NOREL muhasebe tarafından onaylandıktan sonra merkezimizde yapılır veya kargo ile tarafınıza gönderilir. Malzemeler NOREL'in deposundan çıktığı andan itibaren müşterinin sorumluluğu altındadır. Sigorta işlemi müşteri tarafından yapılmalıdır. Garanti süresi dahil olmak üzere, ürünlerin kullanma kılavuzunda belirtilen hususların dışındaki kullanımıyla veya kullanıcı hatalarından kaynaklanan tüm arızalarda, ürünlerin arıza tamir ve gönderim ücretleri müşteriye aittir. Siparişler hafta içi saat 16:30'a kadar, stok durumuna ve ödemeye bağlı olarak aynı gün, saat 16:30 dan sonra verilen siparişler bir sonraki çalışma gününde kargo ile gönderilir. Satışını yapmış olduğumuz ürünler iki yıl süre ile üretim hatalarına karşı garantilir. Garanti belgesi ile satılan ürünler haricinde temin edilen ürünlerde garanti süresi için fatura tarihi geçerlidir. Kurulum esnasında arızalı olduğu tespit edilen ürünler Sevk Đrsaliyesiyle beraber tarafımıza gönderilir. NOREL teknik ekibi tarafından arıza takip formu düzenlenerek teslim alınan ürünlerin kontrolu yapıldıktan sonra arızası giderilir veya üretim hatası ise yenisiyle değiştirilir. Đrsaliyesiz gelen ürünler kesinlikle kabul edilmez. Montajı yapandan, kullanıcıdan ya da yetkisiz kişilerin müdehalesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Garanti etiketi veya barkodu yırtılmış ürünler kesinlikle garanti kapsamı dışındadır. ĐADE KOŞULLARI Fatura tarihini 7 (yedi ) gün geçen ürünlerde iade kabul edilmez. Đade edilecek ürünler müşteri temsiciyle görüşüldükten sonra NOREL'e irsaliye ile gönderilir ve NOREL Teknik servisinin onayından sonra iade faturası kesilerek iade alınır. Đade edilecek ürünler, monte edilmemiş, içi açılmamış, ambalaj, kılavuz ve aksesuarları tam ve eksiksiz olmalı, cihaz ya da ambalaj üzerinde ezik, kırık ve çizik vb. hiçbir deformasyon olmamalıdır. Đade edilen ürünlerin bedelleri cari hesabınıza alacak olarak kaydedilir. Nakit iadesi yapılmaz. BANKA HESAP NUMARALARIMIZ Banka - Şube Adı Şube Kodu Hesap No IBAN Akbank - Salıpazarı TR Akbank - Salıpazarı TR Akbank - Salıpazarı TR Akbank - Salıpazarı TR YKB - Teşvikiye TR YKB - Teşvikiye TR YKB - Teşvikiye TR YKB - Teşvikiye TR T.Đş Bankası - Kabataş TR Garanti - Kabataş TR Garanti - Kabataş TR Döviz TL GBP- USD Euro TL Euro GBP- USD TL TL Euro Kredi Kartı ve Mail-Order ödeme kabul edilir. Kredi Kartlarına taksit seçenekleri için lütfen satış temsilciniz ya da muhasebe bölümümüz ile temasa geçiniz. : (212) : (212) Sayfa 8 / 8

KABLOSUZ GÜVENLĐK ve EV OTOMASYON ÜRÜNLERĐ FĐYAT LĐSTESĐ 20.MART.2011-V1. www.norel.com.tr

KABLOSUZ GÜVENLĐK ve EV OTOMASYON ÜRÜNLERĐ FĐYAT LĐSTESĐ 20.MART.2011-V1. www.norel.com.tr ❶ KABLOSUZ GÜVENLĐK ve EV OTOMASYON ÜRÜNLERĐ FĐYAT LĐSTESĐ GÜVENLĐK ÜRÜNLERĐ FĐYAT LĐSTESĐ PROFĐ - KABLOSUZ GÜVENLĐK SĐSTEM KĐTLERĐ 32 ZON (16x2) KAPASĐTELĐ KABLOSUZ GÜVENLĐK SĐSTEM SETĐ - TEL JK-25 TEL

Detaylı

JABLOTRON KABLOSUZ ALARM SİSTEMLERİ RESİM MARKA MODEL AÇIKLAMA LİSTE FİYATI KABLOSUZ ALARM SETİ. 1 adet PC-02G Proximity Anahtarlık

JABLOTRON KABLOSUZ ALARM SİSTEMLERİ RESİM MARKA MODEL AÇIKLAMA LİSTE FİYATI KABLOSUZ ALARM SETİ. 1 adet PC-02G Proximity Anahtarlık KABLOSUZ ALARM SETİ JK-82 mesaj kapasiteli komünikator, 2 programlanabilir çıkış) 1 Adet JA-81E Kablolu prox. kart okuyuculu LCD keypad (2,3Ah Akü ve Siren Hariç) 536 $ JK-83 mesaj kapasiteli komünikator,

Detaylı

JABLOTRON KABLOSUZ ALARM SİSTEMLERİ RESİM MARKA MODEL AÇIKLAMA LİSTE FİYATI KABLOSUZ ALARM SETİ ALARM PANELİ

JABLOTRON KABLOSUZ ALARM SİSTEMLERİ RESİM MARKA MODEL AÇIKLAMA LİSTE FİYATI KABLOSUZ ALARM SETİ ALARM PANELİ KABLOSUZ ALARM SETİ JK-82 mesaj kapasiteli komünikator, 2 programlanabilir çıkış) 1 Adet JA-81E Kablolu prox. kart okuyuculu LCD keypad (2,3Ah Akü ve Siren Hariç) 536 $ JK-83 mesaj kapasiteli komünikator,

Detaylı

Kablosuz Alarm Seti. Alarm Paneli

Kablosuz Alarm Seti. Alarm Paneli Kablosuz Alarm Seti JK-82-1 adet JA-82 868 Mhz., 50 kablosuz cihaz + 4 kablolu zone panel, 4 tel.no ve 6 sesli mesaj kapasiteli komunikator, 2 programlanabilir ç k l. ( Aku Hariç) - 1 Adet JA-81E Kablolu

Detaylı

Aşağıdaki telefonlardan hafta içi 08:30-20:00 saatleri arasında satış, proje desteği ve teknik destek konularında hizmet alabilirsiniz.

Aşağıdaki telefonlardan hafta içi 08:30-20:00 saatleri arasında satış, proje desteği ve teknik destek konularında hizmet alabilirsiniz. Günümüz işhayatında başarılı olmanın şartları; hızlı, etkin ve verimli çalışmaktır. Bilgi Elektronik olarak organizasyonumuzu iş hayatının bu beklentilerine yanıt vermenizde size katkı yapmak amacıyla

Detaylı

KABLOSUZ HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ

KABLOSUZ HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ KABLOSUZ HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ ÇATINIZIN ALTINDA BİR 21. YÜZYIL İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM ü Kolay kurulum, mobilya ve dekorasyonla modern uyum ü Güvenilir ve kolay kullanım ü 3 yıl (yaklaşık) pil ömrü 50 dedektöre

Detaylı

JA-82K OASiS. Kontrol Paneli Kurulum Kılavuzu

JA-82K OASiS. Kontrol Paneli Kurulum Kılavuzu JA-82K OASiS Kontrol Paneli Kurulum Kılavuzu Đçindekiler: 1 Kontrol Panelinin Yapısı...3 1.1 Đstenilen Sistem Yapılandırması 3 2 Kontrol panelinin montaj öncesi hazırlığı...3 3 Kontrol paneli ana kartı...3

Detaylı

JA-63 PROFI Alarm Sistemi Kurulum Kılavuzu

JA-63 PROFI Alarm Sistemi Kurulum Kılavuzu JA-63 PROFI Alarm Sistemi Kurulum Kılavuzu Đçindekiler: 1 Kontrol panelin yapısı...4 2 Kontrol Paneli Kurulumu...5 3 Radyo Modülü Đçin Anten...5 Kontrol Panelinde Kullanılan Plastik Çubuk Anten...5 Harici

Detaylı

JA-63 PROFI Alarm Sistemi Kurulum Kılavuzu

JA-63 PROFI Alarm Sistemi Kurulum Kılavuzu JA-63 PROFI Alarm Sistemi Kurulum Kılavuzu JA-63 PROFI Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu_TR_V1-1 - MGK51406 İçindekiler: 1 Kontrol panelin yapısı...3 2 Kontrol Paneli Kurulumu...4 3 Radyo Modülü İçin Anten...4

Detaylı

JA-60 COMFORT ALARM SİSTEMİ KURULUM KİTAPÇIĞI

JA-60 COMFORT ALARM SİSTEMİ KURULUM KİTAPÇIĞI JA-60 COMFORT ALARM SİSTEMİ KURULUM KİTAPÇIĞI quick home door mem code pgm JA-60 V-1.0 06/01 1 İçindekiler 1. Montaja Başlarken 2. Kontrol Panelinin Montajı 2.1. Kontrol Panelinin Açılması 2.2. Kontrol

Detaylı

Easy Series Güvenlik Paneli. Referans Kılavuzu

Easy Series Güvenlik Paneli. Referans Kılavuzu Easy Series Güvenlik Paneli Referans Kılavuzu İçerik 3 1. Temel bilgiler 2. Sistem Hakkında Genel Bilgiler 5 2.1 Easy Series Güvenlik Paneli 6 Easy Series Ekran Durumları 7 2.2 Kontrol Paneli ve Cihazları

Detaylı

Yurt dışına teslimatımız bulunmamaktadır. Ödeme ve Ödeme Şartları

Yurt dışına teslimatımız bulunmamaktadır. Ödeme ve Ödeme Şartları Kullanım Koşulları Bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız. PROSET Bilgisayar bu maddelerde önceden haber vermeksizin değişiklik

Detaylı

PL-1555 KABLOSUZ AKILLI ALARM SİSTEMİ

PL-1555 KABLOSUZ AKILLI ALARM SİSTEMİ PL-1555 KABLOSUZ AKILLI ALARM SİSTEMİ TANITMA ve KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN PAKET İÇERİĞİ Kurulum ve ayarlarınızı yapmadan önce lütfen ürün paketi içeriğinizin tam olduğunu kontrol edin. Alarm Sistemi Alarm

Detaylı

MAYIS 2013 BAYİ FİYAT LİSTESİ YÜZ TANIMA SİSTEMLERİ

MAYIS 2013 BAYİ FİYAT LİSTESİ YÜZ TANIMA SİSTEMLERİ B.Sanayi 1.Cad. No:6 İskitler / ANKARA (0.312) 341 3 341 (0.312) 341 25 15 www.lampa.com.tr * info@lampa.com.tr MAYIS 2013 BAYİ FİYAT LİSTESİ YÜZ TANIMA SİSTEMLERİ Kampanyalarımız stoklarla sınırlıdır!

Detaylı

ALARM SİSTEMLERİ. www.ipgroup.com.tr info@ipgroup.com.tr

ALARM SİSTEMLERİ. www.ipgroup.com.tr info@ipgroup.com.tr ALARM SİSTEMLERİ 18 www.ipgroup.com.tr info@ipgroup.com.tr Alarm Sistemleri IP-CRW001 8 Bölge kablolu veya 8 bölge kablosuz alarm kontrol paneli Toplam 100 adete kadar kullanıcı kapasitesi 8 adete kadar

Detaylı

Jablatron JA-82K OASİS Kontrol Paneli Kullanma Kılavuzu

Jablatron JA-82K OASİS Kontrol Paneli Kullanma Kılavuzu Jablatron JA-82K OASİS Kontrol Paneli Kullanma Kılavuzu Servis Modu Şifresi (program modu): 8080 Kullanıcı Şifresi (master): 1234 Servis Moduna Giriş: (program modu) Ӿ 0 8080 Servis Modu Çıkış (program

Detaylı

HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ

HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ Alarm Kontrol Panelleri Kablosuz Kontrol Panelleri GSM / GPRS / Ethernet Tabanlı İletişim Modülleri Dedektörler Manyetik Kontaklar Alarm Aksesuarları Sirenler Çevre Güvenlik Sistemleri

Detaylı

GÖRÜNTÜLÜ DİAFON ve KAPI GEÇİŞ SİSTEMİ 2015 FİYAT LİSTESİ

GÖRÜNTÜLÜ DİAFON ve KAPI GEÇİŞ SİSTEMİ 2015 FİYAT LİSTESİ GÖRÜNTÜLÜ DİAFON ve KAPI GEÇİŞ SİSTEMİ 2015 FİYAT LİSTESİ VİLLA GÖRÜNTÜLÜ DİAFON SETLERİ ART-43MS+ ART-270CS + ARTEGO 4,3 LCD RENKLİ MONİTÖR + ZİL PANELİ SETİ Yardım Tuşu ile Güvenlikten Acil Yardım İsteme

Detaylı

TV Lines. Lux. Lens. 1.0 Lux @F1.2 420 TVL. 0.5 Lux @F1.2. 1.0 Lux 420 TVL @F1.2. 0.5 Lux @F1.2. 0.5 Lux @F1.2 420 TVL. 0.5 Lux @F1.

TV Lines. Lux. Lens. 1.0 Lux @F1.2 420 TVL. 0.5 Lux @F1.2. 1.0 Lux 420 TVL @F1.2. 0.5 Lux @F1.2. 0.5 Lux @F1.2 420 TVL. 0.5 Lux @F1. 2012 FİYAT LİSTESİ BOX KAMERALAR İmage Sensor TV Lux Ses Extra Özellikler Çalışma Voltajı FCB0573 Sharp L 1. @F1.2 VAR 66 $ AES HCHB3244 LG L 0.5 Lux @F1.2 VAR AES 70 $ BLBO4211 Sony L 1. @F1.2 VAR 80

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SOYGUN ALARM SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI VE MONTAJI 523EO0462 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

ALARM SETLERİ. Teknim VAP 304 SET. VAP 304 P Plastik Kutu VAP 304 M. Teknim VAP 358L SET VAP 358S M VAP 358S P. Teknim VAP 358S SET.

ALARM SETLERİ. Teknim VAP 304 SET. VAP 304 P Plastik Kutu VAP 304 M. Teknim VAP 358L SET VAP 358S M VAP 358S P. Teknim VAP 358S SET. s i s t e m l e r i ALARM SETLERİ Teknim VAP 304 SET Alarm Seti 4 zone / zone çiftleme ile 8 zone 1 Adet VAP 304 Panel (2 keypad bağlanabilir) 1 Adet VPC 104 LED Keypad 1 Adet ATP-510S kablolu PIR Dedektör

Detaylı

ALARM PANELLERİ, KEYPAD ve OTOMASYON KARTI

ALARM PANELLERİ, KEYPAD ve OTOMASYON KARTI ALARM PANELLERİ, KEYPAD ve OTOMASYON KARTI 6.7.2015 KSENİA LARES 16 KSI1000016.300 ALARM PANEL KARTI Max. 16 Giriş, Board Üzerinde Programlanabilir Zone Sayısı 6+4, 8 Partition Lares 16 Yapılabilir, 16

Detaylı

CCTV KAMERA, GÜVENLİK ve UYDU SİSTEMLERİ

CCTV KAMERA, GÜVENLİK ve UYDU SİSTEMLERİ CCTV KAMERA, GÜVENLİK ve UYDU SİSTEMLERİ Türkiye de İlk ve Tek. Professional Products MART 2013 Yeni Array Teknoloji Yeni Dizayn Yüksek Çözünürlük Yüksek Performans Yüksek Kalite Güvenliğiniz; Güvenilir

Detaylı

VAP304 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU

VAP304 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU VAP304 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU Panic Fire Duress Program Bypass Report Chime Test Memory B A D C Program Chime Panic Duress Exit Fire Report Bypass Memory Test Reset Password Exit Reset

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU BU VERSİYONA AŞAĞIDAKİLER DAHİLDİR

ÜRÜN KATALOĞU BU VERSİYONA AŞAĞIDAKİLER DAHİLDİR ÜRÜN KATALOĞU BU VERSİYONA AŞAĞIDAKİLER DAHİLDİR ELDES HAKKINDA ELDES, mülk ve işyerlerinin alarm, izleme, kontrolü ve otomasyonu üzerine uzmanlaşmış bir elektronik mühendislik ve tasarım şirketidir. ELDES

Detaylı

Adı : Hi Tec Support Dış Ticaret LTD ŞTİ Adresi Mimar Sinan Mahallesi Yedpa Ticaret Merkezi H1 Caddesi 2. Pasaj

Adı : Hi Tec Support Dış Ticaret LTD ŞTİ Adresi Mimar Sinan Mahallesi Yedpa Ticaret Merkezi H1 Caddesi 2. Pasaj Madde 1- Taraflar 1.1. Satıcı Adı : Hi Tec Support Dış Ticaret LTD ŞTİ Adresi Mimar Sinan Mahallesi Yedpa Ticaret Merkezi H1 Caddesi 2. Pasaj No :108 Ataşehir- Istanbul TeleEmail : Tel: 0216 661 3313 E-Posta:

Detaylı

Satış Sözleşmesi. 4. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından qkitap sorumludur.

Satış Sözleşmesi. 4. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından qkitap sorumludur. Satış Sözleşmesi 1. 18 yaşından küçük kişiler qkitap tan alışveriş yapamaz. Qkitap.com çocuklara yönelik e kitaplarda satışa sunmaktadır; ancak bunları yetişkinlere satmaktadır. 2. Qkitap tan kredi kartı

Detaylı

AMAX panel. AMAX panel 2100 AMAX panel 3000 AMAX panel 3000 BE AMAX panel 4000. tr Kurulum Kılavuzu

AMAX panel. AMAX panel 2100 AMAX panel 3000 AMAX panel 3000 BE AMAX panel 4000. tr Kurulum Kılavuzu AMAX panel AMAX panel 2100 AMAX panel 3000 AMAX panel 3000 BE AMAX panel 4000 tr Kurulum Kılavuzu AMAX panel İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Güvenlik 6 2 Kısa Bilgi 8 2.1 Tuş Takımı Göstergeleri 8 3 Sistem

Detaylı

Adı : Mesafeli Satış Sözleşmesi. Madde 1- Taraflar. 1.1. Satıcı. Adresi. TeleEmail : 1.2. Alıcı. Adı soyadı/tc.no Adresi Telefon E-mail

Adı : Mesafeli Satış Sözleşmesi. Madde 1- Taraflar. 1.1. Satıcı. Adresi. TeleEmail : 1.2. Alıcı. Adı soyadı/tc.no Adresi Telefon E-mail Mesafeli Satış Sözleşmesi Madde 1- Taraflar 1.1. Satıcı Adı : Adresi TeleEmail : 1.2. Alıcı Adı soyadı/tc.no Adresi Telefon E-mail Madde 2- Konu-Mesafeli Satış Sözleşmesi İşbu sözleşmenin konusu, ALICI

Detaylı

Hakkımızda. Daima İyi, Daima Farklı. Güvenliğiniz; Güvenilir Ürünlerle Sağlanır

Hakkımızda. Daima İyi, Daima Farklı. Güvenliğiniz; Güvenilir Ürünlerle Sağlanır Güvenliğiniz; Güvenilir Ürünlerle Sağlanır Hakkımızda MoonSat Güvenlik ve Uydu Sistemleri; Uluslararası teknoloji pazarında markalaşmış olup, ileri teknoloji, yüksek kalite ve geniş ürün yelpazesi ile

Detaylı