yönetimi vb. lisans ve yüksek lisans programlarındaki öğrenciler için kapsamlı bilgilenme imkânı sağlamaktadır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "yönetimi vb. lisans ve yüksek lisans programlarındaki öğrenciler için kapsamlı bilgilenme imkânı sağlamaktadır."

Transkript

1 Önsöz Günümüzde, hemen hemen her tür ve boyutta organizasyonda, görevleri proje olarak organize etmek yaygınlaşmıştır. Bunun en temel nedenlerinden biri çağdaş yönetim anlayışının hiyerarşik örgüt yapısından daha düz örgüt yapılarına yönelmesi ve bu çerçevede, projelerin bölümler hatta kurumlar arası ortak faaliyetler gerçekleştirmek ve işbirliği sağlamak için bir araç olarak görülmesidir. Yaygınlaşmadaki diğer bir etken ise günümüzde artan rekabet baskısıdır. İşleri gerçekleştirmede mükemmellik arayışı, yönetimde koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarının önemini arttırmıştır. Bu açıdan bakıldığında, proje yapılanması örgütsel hedeflere ulaşmak için sorumluluk ve yetkiye odaklanmaya yardımcı olmakta, faaliyetlerin daha iyi kontrol ve koordine edilmesini sağlamakta, iletişimi ve müşteri ilişkilerini geliştirmeyi desteklemektedir [Meredith ve Mantel, 2011]. Tüm bu avantajlar sebebiyle, giderek yaygınlaşan proje odaklı organizasyonlar için, proje yönetimi de daha önemli hale gelmektedir. Proje yönetimi gerek teorik ve pratik uygulamalar, gerekse yazılımlar ve karar destek sistemleriyle (decision support systems-dss) ilişkileri bakımından başlı başına bir çalışma alanı oluşturmaktadır. Bu alan, akademisyenlerin yanı sıra, proje ekiplerinde ve yönetiminde yer alan ve farklı disiplinlerde öğrenim görmüş profesyonellerin de ilgisini çekmektedir. Bu yönelimler doğrultusunda kitabın ana amacı proje yönetiminin temel tanım, kavram ve yöntemlerini anlatma ve bunu yaparken analitik model ve yaklaşımları vurgulamaktır. Disiplinler arası çalışma ortamı da düşünülerek, geniş bir okuyucu kitlesi göz önüne alınmıştır. Mühendislik ve matematik gibi teknik alanlarda bilgi sahibi okuyuculara yöneylem araştırması yöntemlerini ve proje yönetimi uygulamalarını tanımanın yanı sıra işletme terimlerini de öğrenme imkanı sunulmaktadır. Sosyal ve yönetim bilimlerinde bilgi sahibi okuyuculara ise matematiksel yaklaşımın işletme problemlerinde nasıl kullanıldığını görme ve kavrama olanağı sunulmaktadır. Matematiksel modellerde teknik bilgiler giriş ve orta düzeyde anlatılmıştır, daha detaylı analiz yapmak isteyenler için konuyla ilgili referanslar verilmiştir. Bu kitap proje yönetimi profesyonelleri ile işletme, iktisat, endüstri mühendisliği, yöneylem araştırması, mühendislik

2 yönetimi vb. lisans ve yüksek lisans programlarındaki öğrenciler için kapsamlı bilgilenme imkânı sağlamaktadır. Proje Yönetimi Profesyoneli [Project Management Professional-PMP] ünvanı almak için sertifika sınavına hazırlananlara ise konuların daha detaylı anlatımlarını görerek bilgilerini pekiştirme imkanı sunulmaktadır. Bu kapsamda kitabın Project Management Institute (PMI) Bilgi Kılavuzu 5. Baskısı [Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Guide] ile ilişkisi net olarak tarif edilmiş ve tablolarla özetlenmiştir (bkz bölüm 1.3.). Terimlerin kullanımında da PMBOK Kılavuzundaki kullanımla paralellik sağlamaya özen gösterilmiştir. Kitaptaki modeller, algoritmalar ilgili alanlarda akademik çalışma yapmak isteyen öğrenciler için literatür araştırmasına ve temel bilgi birikimi sağlamaya destek olarak iyi bir başlangıç noktası teşkil etmektedir. Ek olarak gerek proje yönetimi profesyonellerine gerekse bu alanda akademik çalışma yapan araştırmacılara yeni proje yönetimi yaklaşımlarından, eğilimlerinden önemli bazıları hakkında güncel bilgi edinmek veya bilgilerini pekiştirmek imkanı da sunulmuştur. Kitabımızın en önemli özelliklerinden biri de teorik anlatımların yanı sıra kavram ve modellerin çok sayıda örnek ve vaka analizleri (case study) kullanılarak pekiştirilmesidir. Örnek ve analizler gerçek hayat problemleri temel alınarak hazırlanmıştır. Konular kritik düşünmeye, yorumlama ve analize dayalı, mukayeseyi ön plana çıkaran sorular içermektedir. Birçok sorunun cevabı verilmiş, bazı soruların cevapları ise özellikle okura bırakılmıştır. Kitabın içeriği disiplinler arası araştırma yapmaya, aktif, etkileşimli, uygulama ve konu tartışmalarına öncelik veren eğitim uygulamalarına imkân sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Her birimden önce öğrenme hedefleri tanımlanmış ve kitap içeriği bu hedeflerle uyumlu olarak düzenlenmiştir. Kitaptaki bölümler özgün değere sahiptir, başka kaynaklardan yapılan çevirilerden oluşmamaktadır. Kapsamlı araştırma yapmak isteyenlerin uluslarası yayın takibini kolaylaştırmak için önemli terimlerin İngilizce karşılıkları ve kısaltmaları özellikle belirtilmiş ve tablolar halinde özetlenmiştir. Kitapta anlatılan yöntemlerin, terimlerin birçoğunun İngilizcelerinin kısaltmaları uluslarası proje yönetimi literatüründe çok yaygın olarak kullanılmakta ve bilinmektedir; bu

3 sebepten kısaltmalar İngilizce karşılıkları temel alınarak yapılmıştır. Türkçe ve İngilizce karşılıkları ise tablo halinde kitabın sonunda verilmiştir. Kitabın birinci bölümünde proje yönetiminin temel kavram ve yöntemleri, fonksiyonları tanıtılmaktadır. Bunu izleyen üç bölüm proje yönetimindeki en kritik fonksiyonlardan biri olan planlamaya ayrılmıştır. Bu çerçevede, ikinci bölümde proje zaman planlarının oluşturulmasında kullanılan deterministik model ve yöntemler islenmiştir. Deterministik modeller akademik çalışmalarda problem hakkında bilgi edinmek, çözüm kümesini ve en iyi çözüm(lerin) özelliklerini tespit etmek için sıklıkla kullanılırlar. Ancak bu modellerde daha basitleştirici bir yaklaşımla problem parametrelerinin karar vericiler tarafından kesin olarak bilindiğini varsayılır. Bu nedenle, üçüncü bölümde gerçek hayat problemlerini daha iyi bir şekilde kapsayan belirsizlik durumunda çizelgeleme model ve yöntemleri ele alınmıştır. Dördüncü bölümde ise planlamanın finansal boyutuna odaklanılarak, maliyet/harcama planlarının oluşturulması ve nakit akışı analizleri işlenmiştir. Planlamanın yanı sıra, kontrol ve risk yönetimi proje yönetiminin diğer önemli fonksiyonları arasında yer alır. Bu konularda yöneticilere karar destek sağlayabilecek yöntemler sırasıyla beşinci ve altıncı bölümlerde anlatılmıştır. Kontrol bölümünde uygulamada çok sık kullanılan kazanılmış değer analizine ağırlık verilmiştir. Bu bölüm gerçek hayat problemlerine benzer çok sayıda örneklerle zenginleştirilmiş, ölçütler ve tahminler matematiksel formüllerin yanı sıra geometrik anlamlarıyla birlikte anlatılmıştır. Risk yönetimi ve zaman yönetimi kapsamında ise uygulamaya yönelik iki ayrı vaka analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analizler gerçek hayat problemlerine benzer uygulamaların daha ayrıntılı incelenmesini içerir; birden fazla bölümde anlatılan bilgi ve yöntemlerin kullanımını gerektirir. Yedinci bölümde, günümüzde etkin yönetimin olmazsa olmaz unsurunun bilişim sistemleri olmasından hareketle, bu alandaki proje yönetimi yazılım ve uygulamaları ve yazılım tabanlı karar destek sistemleri tanıtılmıştır. Sekizinci bölümde ise, proje yönetimindeki yeni yaklaşımlar ve eğilimler araştırılmış, bu konudaki güncel tartışmalara yer verilmiştir. Bunlar, üç yaklaşımla sınırlı tutulmuştur: stratejik, sürdürülebilirlik ve çevik proje yönetimi. Son bölümde ise zaman

4 yönetimi ve risk yönetimi konularına odaklanan iki vaka analizi uygulaması detaylı bir şekilde verilmiştir. Kitabın kapak tasarımı için Selin Çavdar a, kitabın hazırlanmasındaki bilimsel katkı ve önerileri için Dr. Çilem Selin Hazır a, Dr. Mehmet Rüştü Taner e, Prof. Dr. Şeyda Zeki Deligönül e ve PMI-Tr başkanı Algın Erozan a teşekkürü borç biliriz. Ayrıca bu kitabın bazı bölümlerinde TÜBİTAK SOBAG 113K245 numaralı Endüstriyel Projelerin Çizelgelenmesi, Kontrolü ve Yazılım Desteği İçin Karar Destek Çerçevesi Geliştirme projenin sonuçları kullanılmıştır. Bu kapsamda projeye sağlanan destekten dolayı TÜBİTAK a teşekkür ederiz.

5 PMI TR ÖNSÖZ Değerli Okuyucular, PMI Türkiye olarak Proje Yönetimi: Analitik Yaklaşımlar kitabını desteklemek istedik. Öncelikle kitabın yazarlarını kutluyorum. Kitabın yazarları arasında eski PMI Türkiye yönetim kurulu üyesi olan Mustafa Hafızoğlu nun olması bizleri ayrıca heyecanlandırdı. Proje Yönetimi: Analitik Yaklaşımlar kitabı akademik bilgileri ve uygulamayı beraber ele alan bir kitap. Açıklayıcı ve detay bilgileri aktarabilen bir çalışma. Proje Yöneticilerine, akademisyenlere ve öğrencilere referans olacaktır. Proje Yönetimi bir standart olmakla beraber her kurumun kendi iç süreçlerinin farklı olması sebebiyle kurumlar analitik düşünerek kendi metodolojilerini yaratabilmektedir. Bu kitap, bu çerçevede Türkiye de proje yönetimi için önemli bir kaynak olacaktır. Algın Erozan, PMP, CISA, ITIL PMI Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı

1 Proje Yönetimi: Tanımlar, Temeller, Dernekler, Yayınlar

1 Proje Yönetimi: Tanımlar, Temeller, Dernekler, Yayınlar 1 Proje Yönetimi: Tanımlar, Temeller, Dernekler, Yayınlar Öğrenme Hedefleri Bu bölümü okuduktan sonra, 1. Proje yönetiminin işlevini, önemini, kapsamını, ilişkilerini açıklayabilirsiniz, 2. Projeleri tanımlama,

Detaylı

İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME MODELİ

İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME MODELİ İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME MODELİ İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME MODELİ PROJE EKİBİ ÖNSÖZ Öğretmenler kullandıkları öğretim yöntemleri ile eğitim ortamlarında etkin bir biçimde yer alırlar. Halen okullarımızda devam ettirilen

Detaylı

T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü

T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Cedimoğlu Düzenleyen Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cemil Karacadağ

Detaylı

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tınaztepe

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

Üniversitelerde Stratejik Planlama Süreci: Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Üniversitelerde Stratejik Planlama Süreci: Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma Üniversitelerde Stratejik Planlama Süreci: Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma Veysel Eren -Ufuk Orhan -Demet Dönmez Özet: Stratejik planlama, örgütlerin güçlü ve zayıf yönlerini,

Detaylı

TR33 Bölgesi Yenilik Stratejisi

TR33 Bölgesi Yenilik Stratejisi T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Cumhuriyet Mahallesi, Hayme Ana Caddesi, METEM Tesisleri, Kat: 4, 43020 Kütahya - TÜRKİYE T: + 90 274 271 77 61 (pbx) F: + 90 274 271 77 63 e-posta: info@zafer.org.tr

Detaylı

Yazılım Mühendisliği Eğitiminde Bitirme Projesi Dersinin Öğrenci Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

Yazılım Mühendisliği Eğitiminde Bitirme Projesi Dersinin Öğrenci Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi Yazılım Mühendisliği Eğitiminde Bitirme Projesi Dersinin Öğrenci Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi Murat Karakaya 1 Atila Bostan 2 1,2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Atılım Üniversitesi, Ankara kmkaraya@atilim.edu.tr,

Detaylı

TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

Detaylı

işbirlikli öğrenme modeli ve uygulanması Prof. Dr. Samih Bayrakçeken Prof. Dr. Kemal Doymuş Prof. Dr. Alev Doğan

işbirlikli öğrenme modeli ve uygulanması Prof. Dr. Samih Bayrakçeken Prof. Dr. Kemal Doymuş Prof. Dr. Alev Doğan işbirlikli öğrenme modeli ve uygulanması Prof. Dr. Samih Bayrakçeken Prof. Dr. Kemal Doymuş Prof. Dr. Alev Doğan Prof.Dr. Samih BAYRAKÇEKEN Prof. Dr. Kemal DOYMUŞ Prof. Dr. Alev DOĞAN İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi. İç Denetim Koordinasyon Kurulu

Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi. İç Denetim Koordinasyon Kurulu Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi ç Denetim Koordinasyon Kurulu Ekim 2013 çindekiler Bilgi Teknolojileri Denetim Rehberi Hakkında... 4 Giriş... 4 Rehberin Yapısı ve Özellikleri... 5 1. Bilgi Teknolojileri

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME Tüm hakları saklıdır. Bu yayının bütünü ya

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ENDÜSTRİYEL İŞLETMELERDE LOJİSTİK FONKSİYONLAR ARACILIĞIYLA SUNULAN MÜŞTERİ HİZMETLERİNİN KALİTE VE MÜŞTERİ TATMİNİ

Detaylı

TEDARİK PROGRAMI YÖNETİMİNDE ENTEGRE PROJE EKİPLERİNİN KULLANIMI

TEDARİK PROGRAMI YÖNETİMİNDE ENTEGRE PROJE EKİPLERİNİN KULLANIMI TEDARİK PROGRAMI YÖNETİMİNDE ENTEGRE PROJE EKİPLERİNİN KULLANIMI Mustafa Kemal TOPCU, Murat MALA, Selim MÜSLÜM Özet Tedarik programlarının belirlenen performans kriterlerine zamanında ve hedeflenen maliyet

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

e-devlet Hizmetlerinin İnternet Vasıtasıyla Sunumunun Değerlendirilmesi

e-devlet Hizmetlerinin İnternet Vasıtasıyla Sunumunun Değerlendirilmesi TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu XV e-devlet Hizmetlerinin İnternet Vasıtasıyla Sunumunun Değerlendirilmesi Mayıs 2013 TBD Kamu-BİB e-devlet Hizmetlerinin İnternet Vasıtasıyla Sunumunun Değerlendirilmesi

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2006 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yıllık Faaliyet Raporu Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda ilgili mercileri ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır

Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır ECZACILIK YETERLİLİK STANDARTLARI 013 Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır ECZACILIK YETERLİLİK STANDARTLARI 013 Birinci Basım Prof.Dr. Levent ÜSTÜNES Mayıs

Detaylı

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI. 2. Çevre Mühendisliği Eğitimi ve Meslek Alanındaki Gelişmeler Çalıştayı. 25-26 Mart 2011 ANTALYA

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI. 2. Çevre Mühendisliği Eğitimi ve Meslek Alanındaki Gelişmeler Çalıştayı. 25-26 Mart 2011 ANTALYA TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 2. Çevre Mühendisliği Eğitimi ve Meslek Alanındaki Gelişmeler Çalıştayı 25-26 Mart 2011 ANTALYA Çalıştay Kitabı 3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...5 Açılış Konuşması...9 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

MOBİL ÖĞRENME ÇALIŞTAYI

MOBİL ÖĞRENME ÇALIŞTAYI MOBİL ÖĞRENME ÇALIŞTAYI 12 Haziran 2013, Okan Üniversitesi Prof. Dr. Gonca Telli Yamamoto İstanbul, 2013 ISBN: 978-605-62095-6-7 Kapak: Türker Saraçlar & Erdal Yılmaz ÖNSÖZ Küreselleşmeyle oluşan hızlı

Detaylı

Çağdaş Siyasi Rejimler

Çağdaş Siyasi Rejimler 170 Bir İletişim Modeli Olarak Oyun Ali Rıza Avcan Demet Gürüz Gaye Özdemir Yaylacı Işıl Karpat Özkan Ulukök Bu çalışma Bir İletişim Modeli Olarak Oyun araştırma projesini içermektedir. İletişim olgusunun

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI DERS KĠTAPLARI, ÖĞRENCĠ ÇALIġMA KĠTAPLARI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KĠTAPLARININ BRANġLARA GÖRE ĠNCELENMESĠ ÇALIġTAYLARI RAPORU

ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI DERS KĠTAPLARI, ÖĞRENCĠ ÇALIġMA KĠTAPLARI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KĠTAPLARININ BRANġLARA GÖRE ĠNCELENMESĠ ÇALIġTAYLARI RAPORU ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI DERS KĠTAPLARI, ÖĞRENCĠ ÇALIġMA KĠTAPLARI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KĠTAPLARININ BRANġLARA GÖRE ĠNCELENMESĠ ÇALIġTAYLARI RAPORU Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKĠNCĠ Öğrt. Gör. Ömer Murat

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 Türkiye Cumhuriyeti nin temeli kültürdür. 2 Bakan Sunuş Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde,

Detaylı