TG Haziran 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ İNGİLİZCE TESTİ ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 2. 1 2 Haziran 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ İNGİLİZCE TESTİ ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ İNGİLİZCE TESTİ ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : TG Haziran 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

2 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

3 1. Cloze test sorularında ilk yapılması gereken öncelikle soru çeşitlerine bir göz atmak olmalıdır. Genelde cloze-test sorularında kelime bilgisi, gramer (tense) bilgisi, bağlaçlar, edatlar ve cümlecik bağlaçları sorulmaktadır. Bağlaçların sorulduğu cümleyi öncesi ve sonrasındaki anlam bütünlüğüne bakarak iyi analiz etmeniz ve zarf cümlesinin zıtlık mı, zaman mı sebep-sonuç mu, yoksa şart cümlesi mi olduğunu iyi tespit etmeniz gerekir. İkinci olarak da metnin genel olarak hangi zamanda yazıldığına göz atmanız zaman sorularını çözmenizi kolaylaştırır. Buna göre ilk soru zaman (tense) sorusudur. Indiana Pacers ile Detroit Pistons Doğu Konferansının ilk dört oyununda ne kadar çok birbirlerine benzediklerini anlatarak metne başlanılmıştır. İkinci paragraftaki shattered into pieces ve üçüncü paragraftaki cruised to a victory ibareleri bize bu metnin geçmiş zamanda yazıldığını göstermektedir. 4. Bu kelime sorusu yine sporla ilgili metnimizde kimin maçı üstün götürdüğünün anlatıldığı kısma denk gelmektedir. Daha önceki cümlelerde Pistons ın Pacers ı nasıl darmadağın ettiği anlatılmaktaydı; bu nedenle üstünlük ibaresi dominating kelimesi ile karşılanmaktadır. A) teslim etme/ boyun eğme, B) caydırma, C) korkuyla uzaklaşma cringe: akademik kelime listesinde yer alan bir sözcük değildir. TOEFL tarzı sınavlarda karşılaşılabilecek türden bir sözcüktür. D) baskın / hâkim olma, E) aşağı / kalitesiz / bayağı anlamına gelir ve superior kelimesinin zıt anlamlısıdır. 8. Bu bir kelime sorusu olmuş ancak bağlamı bu sorudan çıkarmak güçtür o nedenle kelime anlamları üzerinden gitmek cevaba götürecektir. Bu kelime uluslararası ilişkilerde Gaza Disengagement Plan olarak geçmektedir: Gazze nin Boşaltılması Planı. A) Adama / Yükümlülük, B) Boşaltma / Salıverme, C) Söz / Nişan, D) Söz / Vaat, E) Kötü durum 9. Yazar, melodiyi bilinçli bir şekilde / yani kasten çalmamıştır. Bilinçli sözcüğünün karşılığı consciously dir. A) Kazara, B) Kasıtsızca, C) Bihaber, D) Bilinçsizce, E) Bilmeyerek Görüldüğü üzere anlamlar birbirine çok yakındır. Çalma eylemi kasıt gözetilmeden yapıldığı için consciously sözcüğü uygundur. 2. Burada strew their calling card ibaresini onto the court ile birleştirildiğinde, kelime çözümü anlamlı hâle gelmektedir. Strew on the flor / court: yere bir şey fırlatmak / atmak demektir. Diğer seçenekler sırasıyla; A) toplamak / bir araya getirmek, B) Atmak / fırlatmak, C) Yığılmak / kütle hâline gelmek, D) Dağıtmak / Saçmak, E) (Tohum) ekmek anlamına gelmektedir. 5. Metinde; Detroit in performansı o kadar baskındı ki ikinci çeyreğin son beş dakikasından beri iki puan geriden geliyordu denilmektedir. Burada edilgen bir çatı kullanılmıştır ve geçmiş zaman nedeniyle was/were + V3 kullanılmıştır. Hold fiilinin geçmiş zaman hâli olan held ise etken çatıdır. 10. Bu yeni melodinin ödünç alınmış olduğu ortaya çıktı. Turn out fiili infinitive alan bir fiildir, o nedenle sadece to verb ile devam eden B ve E seçenekleri doğru cevap olabilir. Bu cümlede mış olduğu ibaresini İngilizce de to have+v3 yapısı sağlamaktadır. Cümle edilgen olduğu için to have been V3 hâline getirilmelidir. B seçeneği ise yine edilgen bir yapıdır ancak geçmiş zaman anlamı vermemektedir. 3. Üçüncü soruda amaç gösteren zarf cümleciği (adverbial clause of purpose) vardır. Amacıyla, maksadıyla ya da mek için biçiminde çevrilebilir. Neden Pistons ın galip geldiğini görmek için, ekrana bakınız denilmektedir. Soruda to show yerine; in order to show ya da so as to show ibareleri de kullanılabilirdi. En yakın çeldirici ise showing ibaresidir. Showing kısaltılmış etken sıfat cümleciği yapısıdır (Reduced Adjective Clause in Active Form) ve aslında that/which showshows-showed yapılarının kısaltılmış şeklidir. E seçeneğindeki to have shown ise geçmiş zaman ya da gerçek dışı (unreal) eylemleri anlatmakta kullanılır. 6. İngilizcede haftalardır ifadesi for weeks biçiminde söylenir. 7. Çevirisi: Gürültü haftalardır ortalığı kasıp kavuruyor. İsrail kökten sarsılıyor. Buradaki sarsılmak sözcüğü edilgen çatıdır. D seçeneği de present perfect tensedir ancak etken çatıdır. 11. Paragraf bütünlüğünü bozan cümlelerde yapılması gereken, her bir cümlenin öznesini ve nesnesini iyi takip etmektir. Özellikle, tekil ve çoğul özneler (it, this, they, these) zamirlerine dikkat ederek paragraf çalışılmalıdır. Bu tip sorularda en çok B, C ve D seçenekleri doğru cevap olmaktadır. Bu metinde kelebek yumurtalarından bahsedilmektedir. Hem avcılardan hem de sert hava koşullarından uzak yerde yumurtaların kuluçkadan çıkması anlatılmaktadır. B seçeneğinde ise onların renklerinin güzelliğinden bahsedilmektedir. 3

4 12. Bu metinde sözü edilen konu I, II, III ve IV numaralı cümlelerde dile getirilmektedir. V numaralı cümlede ise söz konusu durumun bazı insanlar için uygun olmayacağından söz edildiğinden bu cümle, parçanın anlam bütünlüğünü bozmuştur. 13. Bu tip sorularda metnin tamamını okuduktan sonra boşluğa odaklanmak daha doğrudur. Ayrıca question tag ve auxiliary konusu burada önemli oranda soru cevaplanmasını sağlayan konulardır. Burada takip edilmesi gereken concern kelimesidir. Bu mesele seni ilgilendirmez. denilmektedir. En yakın çeldirici B seçeneğidir. O da bu sizin işiniz değil, anlamına gelmektedir ancak giriş kısmı nispeten sert bir çıkış olmuştur. 15. Okuma metinlerinde üç tip bilgi test edilmektedir: ana fikir, detay bilgi ve çıkarım bilgisi. Metinlerde seçeneklerin dengeli bir biçimde dağıtılma oranı yüksektir ve peş peşe aynı seçeneğin doğru olduğu pek sık rastlanılan bir durum değildir. İlk metin de, İngiltere de bir polis memurunu öldüren İrlandalı bir teröristin çok az bir ceza ile kurtulacak olmasından bahsetmektedir. Diğer tüm seçenekler kimin kimi öldürdüğü ile ilgili yanıltıcı ve metinde olmayan bilgilerle doldurulmuştur. 16. Katil suçunu itiraf etmiştir. Metinde after admitting his part ibaresi A seçeneğinde accepted his role ifadesi ile aynı anlama gelmektedir. 19. Çavuş Newman ın 12 yıl önce İrlandalı bir terörist tarafından öldürüldüğü söylenmektedir. C seçeneği ise çeldirici görevi yapmaktadır. 20. Çevirileri hızla çözebilmek için ana cümlenin fiilini bulmanız işinizi kolaylaştıracaktır. Yan cümle bağlaçlarını ise (although / when / since / if / unless / after / while / ) çevirinizi garanti altına almak için kullanın. Bu cümlede bakılması gereken iki ibare şudur: 10 yıldır yaşamaktaydılar ve -dığında. When bağlacı sadece iki seçenekte mevcuttur. A ve D. yaşamaktaydılar ibaresini veren past ya da present perfect yapısıdır. A seçeneğinde ise had been living ifadesi yer almaktadır. 14. Bu tip sorularda öncelikli olarak öznenesne uyumu ve bunların takibi; ardından da zaman uyumuna bakıp eş anlamlı sözcükleri analiz etmek gereklidir. 19. yüzyıl Amerikan yerleşimcilerinin karşılaştıkları sıkıntılarda nasıl bir araya geldikleri anlatılmaktadır. Bu nedenle B seçeneğinde yer alan, tehdit oluştuğunda, evlerini ya da yerleşim alanlarını savunmak için iş birliği yaparlar ibaresi paragraf bütünlüğünü tamamlamaktadır. Diğer seçenekler olumsuz ifadeler içermektedir. En yakın çeldirici A ya da E olabilir. 17. Tüm metin katilin salıverileceği varsayımı üzerine kuruludur ve D seçeneğinde de bunun yakında olabileceği söylenmektedir. En yakın çeldiricisi B seçeneği olabilir. 18. Zanlının İrlanda da başka bir hapishaneye aktarılma talebinde bulunacağı ve bunun da muhtemelen kabul edileceğinden bahsedilmektedir. C seçeneği doğrudan bu bilgiyi vermektedir. D seçeneği çeldirici olabilir. Zanlının alacağı ölüm cezasından bahsetmektedir ancak bu ifade metinde yer almamaktadır. 21. İngilizce restatement denilen bu tarz sorularda en çok bağlaçlar üzerinde odaklanmalı ve bu bağlaçların eş anlamlı yapıları bilinmelidir: Örneğin (Although / though / even though / while / whereas / however / but). Ayrıca zamanlara ve kısaltma yapılara da dikkat etmek gereklidir. Ebeveynler çocuklarını teşvik ederek, okulda başarılı olmalarına yardım edebilir. denilmektedir. B seçeneği çeldiricidir. C seçeneğinde ise şayet başarılı olmalarını istiyorlarsa onları teşvik etmelidirler. denilmektedir. 4

5 22. Bu sorularda genelde bağlaç ve yan cümle bağlacı test edilir. Boşluğun iki tarafını da anlamak gerekir; zira genelde test edilen zarf cümleciği bağlacıdır. Oraya vaktinde varması gerektiği için Suzan tüm yolu koştu denilmektedir. Sebep ibaresini for sözcüğü karşılamaktadır. Çeldiricisi as a result olabilir. 26. Conversational Implicature da yöneltilen soruya verilen cevabın yanı sıra, cevapta ek bir bilginin de verilmesi durumu söz konusudur. B, C, D ve E seçeneklerinde verilen cevaplara baktığımızda direkt olumlu veya olumsuz bir yanıt verilmiş olduğunu görüyoruz. A seçeneğinde ise soruya yanıt ek bir bilgi verilerek olumsuz olduğu ifade edilmiştir. 30. Onomatopoeic, doğadaki yansımayla oluşan sesleri kullanmaktır. Yeah, bang, hiss, bizz birer onomatopoeic ifadesi olurken screech acı acı bağırmak anlamına gelen bir fiildir. 23. Genelde, turn attention ibaresi to edatıyla devam eder. Burada çeldiriciler into ve towards edatlarıdır. Down edatı inner world kelimesini pekiştirmek için cümleye eklenmiştir. 27. Wernicke s area algılamayla alakalıdır. The motor cortex yüz ve dil kaslarımızda dâhil olmak üzere tüm kaslarımıza sinyal gönderir. Arcuate fasciculus broca s area ve wenicke s area arasındaki bağlantıyı sağlar. Beynimiz ve spinal cord birlikte sinir sistemimizi oluştururlar. A seçeneğinde yer alan broca s area ise üretim yapmamızı sağlar. 31. f, v sesleri artikülasyonda labio-dental kategorisinde yer alırken, th sesi interdental kategorisine girer. Yani her iki sesi çıkarmamızı dişlerimiz sağlar. 24. Bu cümlede devrik yapı kullanılmıştır. Had + S + V 3 ifadesinde devrik bir diziliş vardır. Bu da bize no sooner + Had + S + V 3 + O + than + S + V 2 + O kalıbını hatırlatmaktadır. Diğer yapılar ise Hardly when. ve Scarcely when dir. 28. Tip of the tongue ifadesini, dilimin ucunda şeklinde ifade edebiliriz. Bir kelimeyi hatırlamaya çalışırken sıkıntı yaşadığımızda aklımıza gelen benzer ifadelerle birleştiririz. A seçeneğine baktığımızda bunun bir örneğini görebiliyoruz. 32. Pictogram bir eşyayı, bir objeyi, bir yeri, bir işleyişi, bir kavramı resmetme yoluyla temsil eden semboldür. Bu yüzden cevap B seçeneğidir. 25. Benim açımdan öğrenci olmanın en iyi tarafı sahip olduğum boş zamandır. denilmektedir. En iyi taraf ibaresi the best thing ile verilebilir. The most ise sıfat ya da zarf ile takip edilir. 29. Glossogenetics, insan dilinin oluşum ve gelişim biyolojik temelleri üzerinde durur. 33. Rebus, kelimelerin alışılmışın dışında sembollerle belirtilmesidir. 5

6 34. II, III, IV ve V te verilen tanımlar doğru iken I numaralı cümlede yer alan tanım yanlıştır. Context e göre kullanılan kelimeler ve ifadeler anlam kazanır. Yani context kullanılan kelimelerin gerçek anlamı dışında yeni anlamlar oluşturmasına neden olabilir. 38. Epistolary novel in tanımına bakarsak kısaca seri hâlinde oluşan dokümanlardır. Bu dokümanlar günlük, mesaj, e posta ya da mektup olabilir. Bu tanımdan yola çıkarak cevabın B seçeneğinde yer alan ifade olduğu sonucuna varabiliriz. 42. Dil ediniminde öğrencilerin daha önce duymadıkları bir şeyi kendileri üretebildiğini savunan ve bu yüzden behaviorismdeki habit formation ilkesini yetersiz bulan dilbilimci Noam Chomsky dir. 35. Bu cümlede yer alan hole kelimesi metafor içermektedir. Diğer seçeneklere baktığımızda bunların herhangi bir nesneyle zıtlık içererek benzetme yapılmadığını yani metafor olmadığını görüyoruz. 39. B, C, D ve E seçeneklerinde yer alanların aksine, commercial novel, bir novel çeşidi değildir. 43. CLL metodunda öğretmen öğrencilere rahat ve tehdit edici unsurlardan uzak olan bir ortam hazırlamaya çalışır. Bu yüzden de öğrenciler hata yaptığında bu ortamı bozmamak için öğrencilerin hataları üzerinde yoğunlaşmaz. 36. Literatür, sanat, müzik, tarih, resim ve mitoloji gibi şeylere ya da bir yere, bir insana edebî bir çalışmada refere etmek tanımına uygun cevap A seçeneğinde yer alan allusion yanıtıdır. 37. Interpreting yorumlama, comparing karşılaştırma, enrichment zenginleştirme ve challenging merak uyandırma anlamına gelen terimlerdir. Parallelism ise cümledeki zarfın, sıfatın ya da fiilin birbiri ile olan dengesi şeklinde ifade edilebilir. Bu bilgiler ışığında verilen bilgiye uygun cevap A seçeneğinde yer alan parallelism dir. 40. Pamela epistolary novel türüne örnektir. Animal farm allegorical novel iken don quixote chivalric noveldır. Dracula ise soruda istenen gothic türüne bir örnektir. 41. Infantilization, desuggestopedia metodunda yer alan ve öğrencilerin kendilerini daha rahat ve öğrenmeye açık hissetmesini sağlayan bir tekniktir. 44. Direct Method da L1 kullanımına izin verilmez fakat derste kullanılan İngilizce spoken language e ait değildir. ALM de sınıf içersinde yalnızca target language kullanımına özen gösterilir fakat bu metotda öğrenim ezbere dayalı olduğundan öğrenciler zihinsel açıdan kendilerini çok yormadan konuşmuş olurlar ve bu da spoken language yapısından uzaktır. GTM de sınıf içinde L1 aktif bir şekilde kullanılır ve İngilizce konuşulan anlarda bile bu spoken language i yakalamayı zorlaştırır. Silent Way da öğretmen sessiz kalıp çocuklar L2 e yoğunlaştırmaya çalışır. Fakat öğrencilere örnek olacak bir konuşma ortamı sağlanmadığından bu da spoken language e ters düşmektedir. Fakat CLL de functionlar sayesinde pek çok spoken language aktivitesi gerçekleşmektedir. 6

7 45. Desuggestopedia da oluşturan rahat ortamı bozmamak için öğrenciler hata yaptığında öğretmen bunu nazikçe, yumuşak bir ses tonuyla düzeltir. 47. CLT metodunda öğrenciler role play aktivitesi yaptıktan sonra functionda kullandıkları kelimeleri elicit ederler. Bu hem grammara hem de vocabulary teachinge önem veren bir yaklaşımdır. 49. Belli seslerin nasıl bir araya geldiği graphophonic knowledge açısından değerlendirilir. 46. Silent Way metodunda öğretmen sessizliğiyle bir orkestra şefi gibi sınıfı yönetir. Bu esnada her öğrenci kendi öğrenmesinden sorumlu konumdadır. Bu metotda öğretmen öğrenci için bir danışman, bir yardımcı konumundadır. 48. İkinci yabancı dil öğreniminde öğrenciler bazı yapıları kullanırlarsa hata yapacakları düşüncesiyle bunları kullanmaktan kaçınıyorlar. Bu ifadeden de anlaşıldığı gibi dil ediniminde bu durum avoidance olarak adlandırılır. 50. A, C, D ve E seçeneklerinde yer alan tekniklerin hepsi listening skilini ölçmek için kullanılır. Fakat short answer tekniği speaking için kullanılan bir tekniktir. 7

TG 14 ÖABT İNGİLİZCE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETMENLİĞİ

TG 14 ÖABT İNGİLİZCE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETMENLİĞİ TG 14 ÖABT İNGİLİZCE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

APPROACH (YAKLAŞIM) TÜRKÇE ANLATIM

APPROACH (YAKLAŞIM) TÜRKÇE ANLATIM APPROACH (YAKLAŞIM) TÜRKÇE ANLATIM https://www.facebook.com/groups/ingilizceaobt/ REYHAN DENLİ Der. FERUZE İLKATMIŞ Diane Larsen-Freeman Açıklamalı Approach ve Method Anlatımı Kısa Notlar 1.THE GRAMMAR-TRANSLATION

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

The Grammar-Translation Method

The Grammar-Translation Method The Grammar-Translation Method Yeni bir metod değildir, dil öğretmenleri tarafından uzun yıllar farklı adlarla kullanılmıştır. İlk olarak, Latin ve Yunanca gibi klasik dillerin öğretiminde kullanıldığı

Detaylı

TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLAR «SAYI»

TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLAR «SAYI» TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLAR «SAYI» Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN Amerikan Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyi (National Council of Teachers of Mathematics-NCTM) (2000)'ne göre, matematik programlarının

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KİTAPÇIĞI İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 2014-2015 1 Sevgili Öğrenciler, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu na hoş geldiniz.

Detaylı

TÜRKİYE VE İSVİÇRE DEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ANA DİLİ ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Miriam Zeliha STEBLER

TÜRKİYE VE İSVİÇRE DEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ANA DİLİ ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Miriam Zeliha STEBLER TÜRKİYE VE İSVİÇRE DEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ANA DİLİ ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Miriam Zeliha STEBLER Doktora Tezi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Prof.Dr. Osman GÜNDÜZ 2014 (Her Hakkı

Detaylı

MEB ORTAÖĞRETĠM DĠL ve ANLATIM DERS KĠTAPLARINDAKĠ BASĠT ZAMAN ÇEKĠMLĠ FĠĠLLERDE ZAMAN ve GÖRÜNÜġ

MEB ORTAÖĞRETĠM DĠL ve ANLATIM DERS KĠTAPLARINDAKĠ BASĠT ZAMAN ÇEKĠMLĠ FĠĠLLERDE ZAMAN ve GÖRÜNÜġ MEB ORTAÖĞRETĠM DĠL ve ANLATIM DERS KĠTAPLARINDAKĠ BASĠT ZAMAN ÇEKĠMLĠ FĠĠLLERDE ZAMAN ve GÖRÜNÜġ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Detaylı

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ Temmuz, 2013 PROGRAM GELİŞTİRME Program Geliştirme ile ilgili toplam 5 soru geldiği, bunların; eğitimde

Detaylı

LCCTV Manual. Mesleki dil testleri tasarlamada yöntem. Language Competence Certification Tools for the Vocations

LCCTV Manual. Mesleki dil testleri tasarlamada yöntem. Language Competence Certification Tools for the Vocations LCCTV Manual Mesleki dil testleri tasarlamada yöntem Language Competence Certification Tools for the Vocations Published by Westfälische Wilhelms-Universität Münster Arbeitsbereich Linguistik Hüfferstraße

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2362 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1359 TÜRKÇE SES BİLGİSİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2362 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1359 TÜRKÇE SES BİLGİSİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2362 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1359 TÜRKÇE SES BİLGİSİ Yazarlar Prof.Dr. Nurettin DEMİR (Ünite 1-8) Prof.Dr. Emine YILMAZ (Ünite 1-8) Editör Doç.Dr. Hülya PİLANCI

Detaylı

DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Firdevs.gunes@gmail.com Özet Dil eğitiminin önemli bir anahtarı olan dil bilgisi,

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap 2012-Yükseköğretim Kurulu Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ 11 MART 2012 T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.:

Detaylı

MISTAKES AND SOLUTION OFFERS REGARDING THE USE OF OBJECT CASE SUFFIX IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

MISTAKES AND SOLUTION OFFERS REGARDING THE USE OF OBJECT CASE SUFFIX IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Volume 1(2), April 2014 MISTAKES AND SOLUTION OFFERS REGARDING THE USE OF OBJECT CASE SUFFIX IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE NESNE DURUM EKİNİN KULLANIMI

Detaylı

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLERİN EDİNİLMESİNDE YENİLİKLER (2011-2013) LEONARDO DA VINCI ORTAKLAR AGIFODENT IAT DEKAPLUS TÖYEV - ASPECT İÇİNDEKİLER -TEMEL YETERLİKLERE GİRİŞ -TEMEL YETERLİKLERİN

Detaylı

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Bilginin hızla çoğaldığı ve yenilendiği dünyamızda, eğitim programları geliştirme alanında da yeni düşünceler ortaya atılmakta, bunların doğrultusunda yeni eğilimler ve yönelimler

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Özetleme Stratejilerini Kullanım Tercihleri ve Metin Dil Bilimsel Bir Özetleme Çalışması

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Özetleme Stratejilerini Kullanım Tercihleri ve Metin Dil Bilimsel Bir Özetleme Çalışması Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue: 3 Sayfalar/Pages: 36-52 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Özetleme Stratejilerini Kullanım Tercihleri ve Metin Dil Bilimsel Bir Özetleme Çalışması Öz

Detaylı

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi: Yöntemler, Uygulamalar, Öğrenme ve Öğretmede Karşılaşılan Bazı Sorunlar

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi: Yöntemler, Uygulamalar, Öğrenme ve Öğretmede Karşılaşılan Bazı Sorunlar Şenol DEMİR Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi: Yöntemler, Uygulamalar, Öğrenme ve Öğretmede Karşılaşılan Bazı Sorunlar Teaching Turkish as a Foreign Language: Methods, Applications, Some Problems Encountered

Detaylı

TOPLAMA VE ÇIKARMAYI ANLAMA

TOPLAMA VE ÇIKARMAYI ANLAMA TOPLAMA VE ÇIKARMAYI ANLAMA Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN İŞLEM KAVRAMI İşlem, bir kümenin iki elemanından belli bir kurala göre başka bir eleman elde edilmesi işi olup, günlük dilde işlem bir

Detaylı

İçindekiler Hakkımızda Neden Kensington Academy London Eğitim Sistemimiz Eğitimde Kalite Güvencesi Genel İngilizce Seviyeler Hazırlık Sınıfı

İçindekiler Hakkımızda Neden Kensington Academy London Eğitim Sistemimiz Eğitimde Kalite Güvencesi Genel İngilizce Seviyeler Hazırlık Sınıfı İçindekiler Hakkımızda 5 Neden Kensington Academy London 7 Eğitim Sistemimiz 8 Eğitimde Kalite Güvencesi 9 Genel İngilizce 10 Seviyeler 11 Hazırlık Sınıfı 12 Sınavlara Hazırlık Eğitimleri 13 İş İngilizcesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

1 5. Deneme Çözümleri

1 5. Deneme Çözümleri www.kpds.org www.akindil.com www.yargiyayinevi.com 1. Bu soruda isim bilgisi ölçülmektedir. Asya daki uluslar Batıdan kronik obezite ve buna bağlı hastalıklarla ilgili üzücü... -den/-dan ders çıkarmalıdırlar.

Detaylı

Yerel Kültüre Ait Ögeler İçeren İngilizce Metinlerin Öğrencilerin İngilizce Okuma Becerilerine Etkisi

Yerel Kültüre Ait Ögeler İçeren İngilizce Metinlerin Öğrencilerin İngilizce Okuma Becerilerine Etkisi Yerel Kültüre Ait Ögeler İçeren İngilizce Metinlerin Öğrencilerin İngilizce Okuma Becerilerine Etkisi Mehtap Acar mehtap.y.acar@gmail.com Özet Araştırmacının yüksek lisans tezinden alınan bu çalışmada

Detaylı

SÖZ ve DÜŞÜNCE AKTARIMI THE TRANSFER OF EXPESSION AND THOUGHT

SÖZ ve DÜŞÜNCE AKTARIMI THE TRANSFER OF EXPESSION AND THOUGHT SÖZ ve DÜŞÜNCE AKTARIMI Münteha GÜL ÖZET Bu çalışmada önce genel olarak söz ve düşünce aktarımı konusu üzerinde durulmuştur. Daha sonra geleneksel söz ve düşünce aktarımı türleri yanında, özellikle XX.

Detaylı

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMINA SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜR TEMELLİ BİR ELEŞTİRİ

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMINA SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜR TEMELLİ BİR ELEŞTİRİ Ocak 2012 Cilt:20 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 271-290 İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMINA SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜR TEMELLİ BİR ELEŞTİRİ Özet Bayram BAŞ Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü,

Detaylı