B R M F YAT POZ TAR FLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B R M F YAT POZ TAR FLER"

Transkript

1 S ra No *55 CM. KONSOLLU LAVABO YARIM AYAKLI TK. FAYANS CAMLA MI Ç N, B R NC SINIF A a daki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden ta mal beyaz renkte lavabo, üzerine 4 adet lastikten özel takoz geçirilmi sülyen ve iki kat ya l boyal Ø 16 mm in aat demirinden veya 15 mm galvanizli borudan U eklinde konsollar ile birlikte i yerinde temini, yerine montaj. Not:Renkli fayans camla m çini kullan lmas durumunda montajl fiyatlar % 15 artt r lacak montaj bedelleri artt r lmadan aynen uygulanacakt r. S ra No AYNA 40X50 CM (KR STAL CAM) 5 mm. kal nl nda, temiz cilalanm, kenarlar pahl gümü astarl ve arkas tabanca ve sülyen üzerine bir kat sentetik ya l boya ile boyal aynas ; duvara ve aynaya tam oturacak ekilde paslanmaz cinsten 4 adet ayna t rnaklar ve pirinç kromajl tutturma vidalar ile birlikte i yerinde temini: 4 kö esine tak. ø 40 mm. ve 4 mm. kal nl nda mantar konarak usulüne göre takoz veya dubelle duvarda yerine montaj. S ra No ETAJER FAYANS 50X10 CM 1.SINIF Kendinden konsollu a a daki cins ve ölçülerde beyaz renkten etajeri; özel takoz veya dubelle ve pirinç tutturma vidalar ile birlikte i yerinde temini ve yerine montaj. Not:Renkli fayans camla m çini kullan lmas durumunda montajl fiyatlar % 15 artt r lacak montaj bedelleri artt r lmadan aynen uygulanacakt r. S ra No ALATURKA WC TA I 50X60 CM 1.SINIF PLAST K S FONLU Beyaz renkte, 4 kö eli hela ta ; TS-EN ' e uygun 6 cm. koku fermetürlü ø 100 mm.lik pik sifonu ve pik çana veya 100 mm.lik PVC'den yekpare yap lm 80 C s cakl a ve asitlere dayan kl 6 cm. koku fermetürlü alaturka hela sifonu ile birlikte i yerinde temini ve yerine montaj : (TS 799'a) uygun ve kalite belgeli olacakt r. Not:Renkli fayans camla m çini kullan lmas durumunda montajl fiyatlar % 15 artt r lacak montaj bedelleri artt r lmadan aynen uygulanacakt r. S ra No DUVARA TAM DAYALI T P,TAKR BEN 65*35 CM KEND NDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TES SATI TK Sayfa 1 / 63

2 Üzerine rezervuar konabilir aral kl beyaz renkte (camla m çini) fayanstan, kalite belgeli, ta ; en az 13 lt.'lik fayanstan komple rezervuar sert plastikten oturma yeri ve kapa ; 15 lt.'lik pirinçten kromajl kalite belgeli rezervuar ara ve taharet musluklar bak r borusu, rozetleri ve kromajl tespit vida ve takozlar ile birlikte i yerinde temini, yerine montaj ve i ler halde teslimi. Not:Renkli fayans camla m çini kullan lmas durumunda montajl fiyatlar % 15 artt r lacak montaj bedelleri artt r lmadan aynen uygulanacakt r. S ra No GÖZLÜ DAMLALIKLI EV YE,PASLANMAZ ÇEL K 50*100 CM Bir gözlü beyaz renkte a a daki cins ve ölçülerde kendinden damlal kl eviyenin i yerinde temini ve masa üzerine montaj ; S ra No GÖZLÜ EV YE TES SATI,.BATARYALI,PLAST K S FONLU, 1.SINIF B.F ; 'deki bir gözlü eviyeler ile birlikte kullan lmak üzere; TS EN 200'e uygun 15 mm.lik pirinçten kromajl döner veya sabit borulu veya plastik esasl (acetal copolymer'den) kalite belgeli 15 mm. eviye bataryas ; sökülüp temizlenebilir tipten 6 cm. koku fermetürlü, duvara kadar uzatma parçal ve rozetli, 32 mm.lik süzgeçli, pirinçten kromajl veya sert plastik esasl TS-EN 'in ölçülerine uygun sökülüp temizlenebilen tipten en az 80oC s cakl a dayan kl, eviye sifonu; bakalitten tapas, kromajl zincir ve babac ile birlikte i yerinde temini, yerine montaj ve i ler halde teslimi (pissu bo altma borusu) fiyata dahil de ildir ve batarya ile sifonu TS uygunluk belgeli olacakt r.) S ra No GÖMME LAVABO BATARYASI 1.S n f, Pres Döküm A a daki kalite belgesini haiz armatürlerin i yerinde temini ve yerine montaj. S ra No BANYO VE DU BATARYASI (Du borusu ve süzgeciyle) A a daki kalite belgesini haiz armatürlerin i yerinde temini ve yerine montaj. S ra No PLAST K LAVABO VE EV YE S FONU A a daki kalite belgesini haiz armatürlerin i yerinde temini ve yerine montaj. S ra No SIVI SABUN MAK NASI Sayfa 2 / 63

3 Haznesine konulan s v sabunu mevcut kola bir defa basmak suretiyle el y kamaya yeterli miktarda s v sabun ak tan, basma kolunun gövde ile birle ti i noktadan itibaren 27,8x11.7x10.9 cm. boyutlar nda emme basma sistemi ile çal an, paslanmaz çelik ve ABS plastik kapl gövdeli, 400 gr. s v sabun alan plastik s v sabun i eli, duvara dubel ve vida ile montaj yap labilen s v sabun makinas n n i yerine temini ve montaj ile i ler halde teslimi. S ra No PASLANMAZ ÇEL K KA ITLIK Paslanmaz çelik sacdan ka tl n kromajl tespit vidalar ve özel takoz veya dubelleri ile birlikte i yerinde temini ve yerine montaj. S ra No DU PERDES 100X200 CM TK Du larda kullan lmak üzere mat plastik veya benzeri maddeden en az Ø 15 mm. 90.cm. uzunlukta pirinç kromajl borudan ask çubu u en az 10 cm. de bir 3 katl yaka eklinde k vr larak dikilmi perde üst kenar na (10) cm. aral klarla aç lm deliklere iki parçal kromajl kopçalar geçirilerek s k lm ve bu deliklere geçen kromajl halkalar ve bilcümle tespit malzemesi ile birlikte i yerinde temini ve yerine montaj. S ra No YER SÜZGEC SERT PLAST K 15*15 cm h = 15,5 cm. Ø 70 mm. ç k l, pik gövdeli 17x 17 cm S ra No TS. EN NORMLARINDA YANGIN DOLABI (TÜPLÜ MODEL)DN25 20M Hortum Çap Hortum Uzunlu u Makaras ; azami 800 mm' den fazla olmayan iki çelik disk ve çap 19 mm ve 25 mm olan hortumlar için asgari çap 200 mm' den az olmayan ve çap 33 mm olan hortumlar için asgari çap 280 mm' den az olmayan iç dairevi parça ve tamburdan meydana gelen, Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan Resmi Gazete say ve 25053'de yay nlanan 97/23/EC Bas nçl Kaplar Yönetmeli i uygun olarak üretilmi, TS.EN 671-1, 671-2'ye uygun.bay nd rl k ve skan Bakanl taraf ndan Yay nlanan 89/106/EEC Yap Malzemeleri Yönetmeli i gere ince CE sertifikal. Hortumu: Yuvarlak yar sert (TS 6728) TS.EN 694'e uygun, hortum çap mm ve hortum uzunlu u 30 m' yi a mayan nozul veya lans : Kapama ve püskürtme ve/veya f skiye yapabilen TS.EN 671-1,671-2'ye uygun yang n vanas : elle kumandal DN50 çap nda, rakorlu, valf ve rakoru TS 12258, 12259'a uygun.dolab, bütün yang n söndürme tesisat n içine alabilecek boyutlarda, 92/58/EEC'ye uygun sembolle i aretli. Not:Tüplü Modellerde TS 862 EN 3'e uygun 6 Kg ABC tipi kuru kimyevi tozlu tüpü ile birlikte i yerinde temini ve montaj. S ra No SO UK SU SAYACI ø 50 mm. Flan l Sayfa 3 / 63

4 So uk su sayaçlar ; Sanayi ve Ticaret Bakanl n n /24737 tarihli 75/33/AT Yönetmeli ine, S cak su sayaçlar /24746 tarihli 79/830/AT Yönetmeli ine uygun olacakt r. S ra No ,00 m3 PR ZMAT K MODÜLER PASLANMAZ ÇEL K SU DEPOSU Tamam AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmi, tüm iç, d malzemeleri, gergi çubuklar, c vatalar, aya, menhol, haval k ve ba lant a zlar paslanmaz malzemeden, üzerindeki armatürleri paslanmaz veya pirinç malzemeden mamul, mukavemet hesaplar ve projeleri idarece onaylanm, tüm parçalar fabrika artlar nda so uk ekillendirme, bükme veya k v rma metodu ile üretilmi olup; montaj mahallinde hiçbir kaynak i lemi gerektirmeden silikon ve epidiem kauçuk contalar kullan larak c vatalar ile birle tirilen, deponun taban nda taban malzemesiyle irtibat kesecek PVC veya polietilen diyafram olan,türk Standardlar Uygunluk Belgesi'ne sahip modüler su deposunun i yerinde temini ve tesisata ba lanarak yerine montaj. Not: Depo üzerinde bulunan paslanmaz veya kromajl pirinç malzemeden mamul armatürler, paslanmaz depo aya, seviye flatörü, giri -ç k küresel vanalar, küresel blöf vanas, hava tahliye nefeslik aparat, depo ta ma a z ve borusu, seviye göstergesi, vanalar ve bo altma muslu u, üst ve alt menhol bak m kapa, depo t rmanma merdiveni fiyata dahildir. ( Ara de erlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur) S ra No SANTR FÜJ POMPALI H DROFOR (Debi: 0-10 m³/h, Bas nç: mss) A a da belirtilen kapasite ve özelliklerde; üzerinde pislik tutucu, çek valf, küresel açma kapama vanalar, alt ve üst limitleri gerekli bas nca ayarlanabilen otomatik bas nç alteri (Pompa say s na e it), su bas nc n gösteren manometresi, a r yüke kar termik korumal flatörlü su seviye alteri veya elektrotlu seviye kontrolü ile susuz çal maya kar emniyetli, alter ve göstergeleri üzerinde olan elektrik panolu paket hidrofor. Santrifüj Pompa: TSE uygunluk belgesine sahip, kapasitesine göre kademe say lar farkl dü ey veya yatay milli, ba lant flan lar olan pampaya direkt veya özel bir kaplin ile akuple motorun su s zd rmazl mekanik salmastra ile sa lanm, su talebine göre tek veya mü terek olarak devreye giren 3000 d/d monofaze veya trifaze pompa motoruna sahip, Bas nçl Tank: TS-EN ISO 11124'e uygun çelikten atmosfere kapal de i ebilir membranl St malzemeden üretilmi yeterli hacim ve say da denge tank bulunan bas nçl tank, pompa-motor ayn ase üzerine sabitle tirilmi, veya ba lant hortumu ile irtibatland r lm, pasa kar gerekli önlemleri al nm, tüm boru, kollektör, kablo ba lant lar yap lm TSE kalite belgeli dü ey veya yatay milli tam otomatik paket hidroforun komple çal r durumda i yerinde temini ve montaj. NOT: Maksimum pompa alt say s : Pompa gücü 1.1. KW'a kadar 180 defa/h. 1.1 KW' n üzerinde ise 40 defa/h. olarak al nacak. S ra No SO UK VE SICAK SU KOLLEKTÖR BORUSU 2" Kalorifer tesisat B.F.T 173/100'deki gibi siyah borudan kollektör borusu imalinden sonra tamam galvaniz banyosunda galvanizlenmi kollektörün i yerinde temini ve konsollar üzerinde, duvarda yerine montaj. S ra No Sayfa 4 / 63

5 KOLLEKTÖR A ZI ø 100 mm. Flan l Kalorifer tesisat B.F.T 173/100'deki gibi siyah borudan kollektör borusu imalinden sonra tamam galvaniz banyosunda galvanizlenmi kollektörün i yerinde temini ve konsollar üzerinde, duvarda yerine montaj. S ra No HAVALANDIRMA BORU VE APKASI ø 100 mm.(pvc) Çat aras nda tavandan çat örtüsü seviyesine kadar ç kar lm pissu borusuna tak lmak üzere, çat örtüsünden d ar ya en az 0,50 m. ç kacak kadar boyda 12 No'lu çinko sacdan veya plastikten mamül havaland rma borusu ve apkas n n i yerinde temini ve yerine montaj. S ra No ELEKTR KL SU ISITICI 80 LT Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan Resmi Gazete tarih ve say yay nlanan 73/23/EEC Alçak Gerilim Cihazlar Yönetmeli ine uygun olarak üretilmi, Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan Resmi Gazete tarih ve say 24713, tarih ve say 25053'de yay nlanan 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeli ine uygun olarak üretilmi, üzeri emaye ofbenin, en fazla üç metre duman borusuyla birlikte i yerinde temini, tesisata ve bacaya ba lanmas kendi gövdesi içinde elektrik çakma bulunmas halinde montajl birim fiyatlar % 4 art r larak ödenecektir. (*) Not: Su regülatörlü ofbenlerin (su bas nc ve debisini ayarlayan de erde sabit tutabilen bir su regülatörüne sahip olan ve ayarlanan debinin bas nç de i melerinden etkilenmeyen ofben) veya termostatik kontrollü ofbenlerin (istenen ç k suyu s cakl n bir termostat düzeni ile sürekli ölçüp regülasyon yapan, su debisi de i se de ayarlanan de erde sabit s cakl kta su veren ofben). Kullan lmas halinde pozlar ndaki montajl birim fiyatlar % 30 art r larak, montaj bedelleri art r lmadan aynen ödenecektir. (Bu tip ofbenlere ayr ca elektrik çakma bedeli ödenmeyecektir.) S ra No KOLYE PRIZ ø 40 mm ve yukar s ehir ebekesinden tesisata su almak için gerekli ölçüde temini ve montaj. S ra No /2B MAK NA LE HER DER NL KTE YUMU AK VE SERT TOPRA IN KAZILMASI. M3 Sayfa 5 / 63

6 Ekskavatör, skreyper, buldozer, trakskavatör, v.s. gibi makineler ile kaz n n yap lmas, ta tlara yükletilip 25 metreye kadar ta nmas, bo alt lmas, depo veya dolguya (imla sedde gibi) serilmesi veya imalat, in aat yap ld ktan sonra kaz yerinde kalan bo luklar n doldurulmas, kaz lan yerin taban ve yan cidarlar n n depo veya dolgunun düzeltilmesi için yap lan her türlü malzeme ve zayiat, i çilik, makine, alet ve edevat giderleri, müteahhit kar ve genel giderler dahil (25 metre d ndaki ta malar, sulama, s k t rma bedelleri hariç) 1 m3 kaz fiyat : Ö L Ç Ü : Kaz n n hacmi kaz projesi üzerinden hesaplan r. N O T : Bu birim fiyata su zamm, iksa, 25 metre d ndaki ta ma, sulama ve s k t rma bedelleri dahil de ildir. ayr ca derinlik zamm bedeli ödenmez. S ra No /3C MAK NA LE HER DER NL KTE DAR DER N YUMU AK VE SERT TOPRAK KAZMAK M3 Ekskavatör beko tipi makinalar ile kaz n n yap lmas, ta tlara yükletilip bo alt lmas veya 4 m.ye kadar at lmas, depo veya dolguya (imla, sedde gibi) serilmesi veya imalat, in aat yap ld ktan sonra kaz yerinde kalan bo luklar n doldurulmas, kaz lan yerin taban ve yan cidarlar n n ve depo veya dolgunun kabaca düzeltilmesi için yap lan her türlü malzeme ve zayiat, i çilik alat ve edevat giderleri, müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m3 kaz fiyat : Ö L Ç Ü : Kaz n n hacmi kaz projesi üzerinden hesaplan r. N O T : Bu birim fiyata su zamm, iksa, 25 metre d ndaki ta ma, sulama ve s k t rma bedelleri dahil de ildir. ayr ca derinlik zamm bedeli ödenmez. S ra No /2B MAK NA LE HER DER NL KTE GEN DER N YUMU AK VE SERT KÜSKÜLÜK ZEM N N KAZILMASI. M3 Her cins küskülük zeminin /2 pozdaki esaslar dahilinde, kaz lmas, depo veya dolguya serilmesi, imalat ve in aattan sonra,kaz yerinde kalan bo luklar n doldurulmas için 1 m3 kaz fiyat : Ö L Ç Ü : Kaz n n hacmi kaz projesi üzerinden hesaplan r. S ra No /2 TEMEL TABANINA EL LE KUM-ÇAKIL SER LMES M3 Tuvenan kum ve çak l n temel taban na dökülmesi, tesviye ve tokmaklanmas, sulanmas için her türlü i çilik, malzeme ve zayiat, i yerinde yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, müteahhit kâr ve genel giderler dahil 1 m3 fiyat : Ö L Ç Ü : Çak l veya kum dökülen saha ve kal nl k proje üzerinden ölçülür ve hacmi bulunur. S ra No /3 HAF F AGREGA (ELENM KÖMÜR CURUFU) LE DOLGU YAPILMASI M3 Sayfa 6 / 63

7 Elenmi kömür curufunun, dolgu yap lacak yere serilmesi, tabaka tabaka s k t r lmas, i yerinde yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, her türlü malzeme ve zayiat, i çilik, araç gereç, giderleri, müteahhit kar ve genel giderler dahil m3 fiyat. ÖLÇÜ: Proje boyutlar üzerinden, dolgu yap lan yerin hacmi hesaplan r. S ra No /4 MAK NE LE TUVENAN KUM-ÇAKIL TEM N ED L P,MAK NE LE SERME, SULAMA VE SIKI TIRMA YAPILMASI M3 Tuvenan kum çak l n, sahaya dökülmesi, motor grayderle serilmesi, sulanmas, titre imli silindir ile tabaka tabaka s k t r lmas için her türlü i çilik, malzeme ve zayiat, i yerinde yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m3 fiyat d r. Ölçü: Tuvenan kum çak l n döküldü ü saha ve kal nl k projesi üzerinden ölçülür ve hacmi bulunur. S ra No /5 MAK NE LE TUVENAN KUM-ÇAKIL TEM N ED L P,EL LE SERME, SULAMA VE SIKI TIRMA YAPILMASI M3 Tuvenan kum çak l n, temel taban na dökülmesi, el ile serilmesi, tesviye edilerek ve pozunun tarifindeki artlara uygun olarak sulanmas ve s k t r lmas için her türlü i çilik, malzeme ve zayiat, i yerinde yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m3 fiyat d r. Ölçü: Tuvenan kum çak l n döküldü ü yer projesi üzerinden ölçülür ve hacmi bulunur. S ra No (60,000 Kcal/h) SICAK SU ÜRET C, ÇEL K MALZEMEDEN (KAYNAKLI) KALOR FER KAZANI (60,000 Kcal/h) 70 kw SICAK SU ÜRET C, 3 ATMOSFER KONSTRÜKS YON BASINCINDA SIVI VE GAZ YAKITLI SICAK SU ÜRET C ÇEL K MALZEMEDEN (KAYNAKLI) KALOR FER KAZANLARI:(TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN , TS EN ) Di er özellikleri 'in ayn d r. S ra No /MK 200 DOZLU DEM RS Z BETON M3 0,500 m³ elenmi kum (: /1), 0,750 m³ elenmi çak l (: /1), 0,105m³ su ve 200 kg çimentonun el ya da betoniyer ile kar t r lmas, yerine konmas, s k t r lmas, gerekti inde sulanmas, so uk ve s caktan korunmas, in aat yerindeki yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, her türlü malzeme ve zayiat, i çilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kâr dâhil, 200 dozlu demirsiz betonun 1 m³ fiyat : ÖLÇÜ : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplan r. S ra No /MK Sayfa 7 / 63

8 250 DOZLU DEM RS Z BETON M3 0,500 m³ elenmi kum (: /1), 0,720 m³ elenmi çak l (: /1),0,110 m³ su ve 250 kg çimentonun el ya da betoniyer ile kar t r lmas, yerine konmas, s k t r lmas, gerekti inde sulanmas, so uk ve s caktan korunmas, in aat yerindeki yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, her türlü malzeme ve zayiat, i çilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kâr dâhil, 250 dozlu demirsiz betonun 1 m³ fiyat : ÖLÇÜ : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplan r. S ra No /1A BASINÇ DAYANIM SINIFI C16/20 (BS 16) OLAN HAZIR BETON DÖKÜLMES (BETON NAKL DAH L) M3 Y kanm, elenmi ve/veya k r lm granülometrik agrega ile TS'ye uygun, projesinde öngörülen mukavemeti sa layacak ekilde haz rlanm B... evsaf ndaki haz r beton harc n n sat n al nmas, transmiksere yüklenmesi, döküm yerine beton pompas ile bas lmas, serilmesi, vibratör ile s k t r lmas, gerekti inde sulanmas, so uktan, s caktan ve di er d tesirlerden korunmas, gerekli ve yeter say da deney için numune al nmas ve gerekli deneylerin yap lmas, her türlü i çilik, malzeme ve zayiat, makina, araç, gereç ve laboratuvar giderleri, i yerindeki her türlü yatay ve dü ey ta malar, yükleme ve bo altmalar ile müteahhit kâr ve genel giderler dahil yerinde dökülmü 1 m³ beton fiyat : ÖLÇÜ : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplan r. NOT : 1. darenin yaz l izni ile uygulan r. 2. Haz r betonlar "TSEK" belgeli üreticilerden temin edilecektir. 3. Haz r beton harc içindeki çimento miktarlar n n hesab nda, Fiyat Listesinin sonundaki Haz r Beton Harçlar na ait Çimento girdi tablosu de erleri esas al nacakt r. 4- Pompa kullan lmamas halinde, pompaj bedeli dü ülür. S ra No /1A BASINÇ DAYANIM SINIFI C20/25 (BS 20) OLAN HAZIR BETON DÖKÜLMES (BETON NAKL DAH L) M3 Y kanm, elenmi ve/veya k r lm granülometrik agrega ile TS'ye uygun, projesinde öngörülen mukavemeti sa layacak ekilde haz rlanm B... evsaf ndaki haz r beton harc n n sat n al nmas, transmiksere yüklenmesi, döküm yerine beton pompas ile bas lmas, serilmesi, vibratör ile s k t r lmas, gerekti inde sulanmas, so uktan, s caktan ve di er d tesirlerden korunmas, gerekli ve yeter say da deney için numune al nmas ve gerekli deneylerin yap lmas, her türlü i çilik, malzeme ve zayiat, makina, araç, gereç ve laboratuvar giderleri, i yerindeki her türlü yatay ve dü ey ta malar, yükleme ve bo altmalar ile müteahhit kâr ve genel giderler dahil yerinde dökülmü 1 m³ beton fiyat : ÖLÇÜ : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplan r. NOT : 1. darenin yaz l izni ile uygulan r. 2. Haz r betonlar "TSEK" belgeli üreticilerden temin edilecektir. 3. Haz r beton harc içindeki çimento miktarlar n n hesab nda, Fiyat Listesinin sonundaki Haz r Beton Harçlar na ait Çimento girdi tablosu de erleri esas al nacakt r. 4- Pompa kullan lmamas halinde, pompaj bedeli dü ülür. S ra No 36 Sayfa 8 / 63

9 TERMOMETRE, RENKL SIVI. 120 C Büyük bölüntülü, renkli, s v l, en az 20 cm. boyunda pirinç muhafazal termometrenin komple olarak i yerinde temini ve yerine montaj. S ra No HiDROMETRE 50 m.ss,ø 100 mm A a da belirtilen çaplarda; skalas kolay okunabilir büyük bölüntülü su bas nc n gösterir ibresi ve ayr ca su seviyesini gösterir ayarlanabilir k rm z ibresi bulunan 3 a zl muslu u ile komple hidrometrenin i yerine temini ve yerine montaj. S ra No MANOMETRE. 3 Atm. ø 100 mm. A a da belirtilen çaplarda, skalas kolay okunabilir, 3 a zl musluklu komple manometrenin i yerinde temini ve yerine montaj. S ra No PANEL RYATÖR PKKP 600 Yap sal konstrüksiyonu TS EN 442-1/2/3 standard na uygun, s l güçlerini CE i areti veren laboratuar raporuyla kan tlayan, su geçen yüzeylerde TS EN standard na göre Fe P01 kalite ve minimum1,11 mm. kal nl kta so uk çekilmi sacdan imal, TS EN 442/1 standard na göre maksimum çal ma bas nc n n en az 1,3 kat bas nçta (en az 520 kpa) test edilmi, TS EN 442/2 standard na göre test edilerek s l güçleri tespit edilmi, çinko veya demir fosfat üzerine astar boyal ve son kat elektrostatik toz boyal, ambalajl olarak i yerinde temini ve montaj.(tip XY, X panel say s, Y konvektör.) Bay nd rl k ve skan Bakanl Taraf ndan yay nlanan 89/106/EEC Yap m Malzemeleri Yönetmeli ine uygun olarak üretilmi, CE belgeli olacakt r. Montaj bedeli dahildir. Tespit ve yerle tirme TS-1499'a uygun olarak yap lacakt r. S ra No PANEL RYATÖR MONTAJ ELEMANI 600 TK Panel radyatörler montaj elemanlar :(Ölçü: Tk.) 2 ta y c kol, üç boyda (tiplerine göre) 1,5 mm. kal nl kta sactan galvanizli olarak, 1 adet pürjörlü; pirinç malzemeden nikelaj pürjörü TS-579'a uygun tapa ve montaj n yerine getirilebilmesi için gerekli elemanlar ambalajl olarak 2 metreden uzun 1 boylar için (tak m elemanlarda belirtilmi malzeme ve imal usulünde imal edilmi ) ilave montaj elemanlar n n i yerinde ambalajl olarak temini ve montaj. S ra No /K-1A DOLGU ALTINA OCAK TA INDAN MAK NE LE TA DOLGU YAPILMASI M3 Sayfa 9 / 63

10 KAY S ra No /MK 8 CM YÜKSEKL NDE NORMAL Ç MENTOLU BUHAR KÜRLÜ BET. PAR. TA I LE DÖ. KAP. YAPILMASI Kaplama yap lacak taban n düzenlenmesi ve 10 cm kal nl kta (Poz. No: ) kum serilmesi, 8cm yüksekli inde do ru kenarl ve prizmatik normal çimentolu her renk ve ebatta buhar kürlü beton parke ta n n kum tabakas üzerine istenen e imde ve derz aral nda dö enmesi, ta lar n tokmaklanmas, derz aralar n n kumla doldurulmas, yüzeyinin süpürülmesi, in aat yerindeki yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altmalar, her türlü malzeme ve zayiat, i çilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kâr dâhil, 1 m² fiyat : ÖLÇÜ : Dö enmi saha hesaplan r. S ra No /MK 75x30x15 CM BOYUTLARINDA BEYAZ Ç MENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON BORDÜR DÖ. Proje ve tekni ine uygun olarak 75x30x15 cm boyutlar nda beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordürlerin yerlerine montaj, iki bordür aras ndaki birle im yerlerinin 400 dozlu çimento harc (Poz no:10.010/mk) ile kapat lmas her türlü malzeme ve zayiat, i çilik i yerindeki yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kâr dâhil, 1 m fiyat : ÖLÇÜ : Bordür boyu projesi üzerinden ölçülür. S ra No RYATÖR MUSLU U (Kö e) 1/2" TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun görece i nitelikte radyatör muslu u ve ba lant rakorunun (termostatl olanlar termostatl kafa ve adaptörü ba lant rakoru ile birlikte) i yerinde temini ve yerine montaj. S ra No RYATÖR MUSLU U TERMOSTATLI 1/2" (Kö e) TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun görece i nitelikte radyatör muslu u ve ba lant rakorunun (termostatl olanlar termostatl kafa ve adaptörü ba lant rakoru ile birlikte) i yerinde temini ve yerine montaj. S ra No GÖMME ANAHTARLI T P RYATÖR PÜRJÖRÜ Kontrollü ün be enece i tip ve nitelikte kalite belgeli, gömme anahtarl, bakalit volanl veya sert PVC'den radyatör kör tapas ile birlikte amand ral pürjörün; i yerinde temini ve yerine montaj. Sayfa 10 / 63

11 S ra No KOLLEKTÖR BORUSU ø 133/4,0 mm.diki li Boru Gerekli uzunlukta diki li borunun iki ucunun kullan lan boru et kal nl nda bombeli sacla kaynat larak kapat lmas, yap lacak a z çaplar ndan daha küçük eliptik delikler aç larak ve bu delikler s cak olarak d a do ru i irilmek suretiyle TS'na uygun ölçüde flan l bulunan borular n kaynat lmas na uygun gelecek ekilde düzgün a zl kollektörün yap lmas, manometre, hidrometre, termometre, bo altma muslu u gibi gereçler için man on kaynat lmas kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi beher kollektör a z için 50 cm.den fazla kollektör borusu bedeli ödenmez. Fazla boy için ilgili boru bedeli ödenir. S ra No KOLLEKTÖR A ZI ø 125 mm B.F.T 'den izah edildi i ekilde imal edilmi kollektör borusuna, projesine ve TS'e uygun olarak haz rlanm flan l a zlar n kaynat lmas, iki kat sülyen ve iki kat ya l boya ile boyanmas. S ra No LT.ÇEL KTEN ATM.KAPALI DE.D YAFRAM.GEN.DEPO TS 'e uygun ölçü ve nitelikte çelik malzemeden (En az TS EN /2/3/4/5 Fe 37-2 malzemeden) üretilmi, atmosfere kapal genle me deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazas su doldurma a z, membran de i tirme flan, en az 100 C'ye dayan kl diyafram (Membran ) (diyafram malzemesi; Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stirol, butadien kauçuk veya bunlar n kar mlar ) ile birlikte tank gövdesi, yüzey temizleme usulüne uygun temizleme banyolar nda temizlenecek tüm yüzeyler fosfatlan p d yüzeyler elektrostatik method ile boyan p f r nlanacakt r. Genle me deposu çelik levha ve diyafram et kal nl en az 2 mm. olacakt r. Gaz odas inert gazlar ile doldurulmu (Azot, Helyum v.b) tank n komple i yerinde temini ve montaj. Not: 1- Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan yay mlanan 97/23/EC Bas nçl Ekipmanlar Yönetmeli i uygun olarak üretilmi, CE sertifikal olacakt r. 2- Deponun s zd rmazl k deneyi minimum i letme bas nc n n 1.5 kat bas nçta, bas nçl su ile test edilecektir. 50 Lt. kapasitenin üzerindeki depolar yere montaj yap labilecek ekilde ayakl olacakt r. 8 Atmosfer letme Bas nc nda; S ra No /1/MK YATAY DEL KL 19*19*8.5 CM FABR KA TU LASI LE YARIM TU LA DUVAR YAPILMASI (TS 4563 Yatay delikli (19 x 19 x 8.5 cm) boyutlar nda fabrika tu las ve m³ harç (Poz. No: ) ile projesine uygun olarak yatay delikli yar m tu la duvar yap lmas, lüzumunda sulanmas, in aat yerindeki yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, her türlü malzeme ve zayiat, i çilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kâr ve genel giderler dahil, 1 m² yatay delikli tu la duvar fiyat. Ö L Ç Ü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplan r. Bütün bo luklar dü ülür. S ra No 51 Sayfa 11 / 63

12 18.071/2/MK YATAY DEL KL 19*19*13.5 CM FABR KA TU LASI LE DUVAR YAPILMASI (TS 4563 M3 Yatay delikli (19 x 19 x 13.5 cm) boyutlar nda fabrika tu las (Poz. No:...) ve m³ harç (Poz. No: ) ile projesine uygun olarak yatay delikli tu la duvar yap lmas, lüzumunda sulanmas, in aat yerindeki yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, her türlü malzeme ve zayiat, i çilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kâr ve genel giderler dahil, 1 m³ yatay delikli tu la duvar fiyat. Ö L Ç Ü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplan r m2 den küçük bo luklar dü ülmez. Soba bacalar için ayr bedel verilmez. Soba bacas bo lu u dü ülmez. S ra No /3/MK YATAY DEL KL 19*19*13.5 CM FABR KA TU LASI LE YARIM TU LA DUVAR YAPILMASI (TS 4563 Yatay delikli (19 x 19 x 13.5 cm) boyutlar nda fabrika tu las (Poz. No:...) ve m³ harç (Poz. No: ) ile projesine uygun olarak yatay delikli yar m tu la duvar yap lmas, lüzumunda sulanmas, in aat yerindeki yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, her türlü malzeme ve zayiat, i çilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kâr ve genel giderler dahil, 1 m² yatay delikli yar m tu la duvar fiyat. Ö L Ç Ü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplan r. Bütün bo luklar dü ülür. S ra No /3/MK DÜ EY DEL KL 19*19*13.5 CM FABR KA TU LASI LE TA IYICI DUVAR YAPILMASI (TS 705) M3 Dü ey delikli, (19 x 19 x 13.5 cm) boyutlar nda fabrika tu las ve (Poz. No:...) ve m³ harç (Poz. No: ) ile projesine uygun olarak dü ey delikli tu la duvar yap lmas, lüzumunda sulanmas, in aat yerindeki yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, her türlü malzeme ve zayiat, i çilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kâr ve genel giderler dahil, 1 m³ dü ey delikli tu la duvar yap lmas fiyat : Ö L Ç Ü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplan r m²'den küçük bo luklar dü ülmez. Soba bacalar için ayr bedel verilmez. Soba bacas bo lu u dü ülmez. S ra No ALATURKA K REM TLE ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI Dar veya geni tip alaturka kiremitin projesine uygun olarak mevcut çat üzerine, iyice al t r larak dö enmesi, birer s ra atlanarak galvanizli çivi ve telle ba lanmas, in aat yerindeki yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, her türlü malzeme ve zayiat, i çilik, araç ve gereç giderleri müteahhit genel giderleri ve kâr dâhil, alaturka kiremit?le çat örtüsünün 1 m² fiyat : ÖLÇÜ : Yatay alan üzerinden hesaplan r. S ra No ALATURKA K REM TLE MAHYA YAPILMASI Sayfa 12 / 63

13 Alaturka mahya kiremit?i, 0,003 m³ harç (: )ile projesine uygun olarak mevcut kiremit üzerine mahya yap lmas, in aat yerindeki yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, her türlü malzeme ve zayiat, i çilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kâr dâhil, alaturka kiremit?le mahya yap lmas n n 1 m fiyat : ÖLÇÜ : Meyilli, meyilsiz mahya uzunlu u üzerinden hesaplan r. S ra No /3 E ML ÇAT. KR. VE MET.ÇATI ÖRT.ALT.SU BUHARI GEÇ NE AÇIK SU YLTM. LE Tasdikli detay projesine göre ve mevcut çat üzerine su s zd rmazl k s n f W1 olan, su buhar geçi ine aç k su yal t m örtüsünün saçak çizgisine paralel olarak ve birbiri üzerine en az 10 cm bindirilerek ek yerlerinin alt ndan, 10 cm aral kl olarak geni ba l galvanizli çivilerle çak lmas için, in aat yerindeki yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, her türlü mal zeme ve zayiat, i çilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kâr dâhil, 1 m² fiyat ÖLÇÜ : Meyilli sat h üzerinden hesaplan r. S ra No /2 ø200 MM SP RAL SARIMLI PVC BORU DÖ ENMES (DRENAJ,Y.SUYU Ç N) TS 12132'ye uygun imal edilen...mm d çap ndaki spiral sar ml delikli ve deliksiz borular n n temin edilmesi proje ve artnamesine uygun boyda ve boru eksenine dik olarak kesilmesi boru cidar ndaki çapaklar n temizlenmesi hende e indirilmesi proje ve artname gere ince yerine yerle tirilmesi boru ba lar ve man onlar n temizlenmesi, borunun bir ucuna monte edilmi man onu, di er borunun içine sokarak ve s v k vamda PVC yap t r c uygulayarak bo luk olmayacak s zd rmaz biçimde yap t rmak suretiyle ba lanmas, gerekti inde boru hatt n n baca ve bacalara ba lanmas, dö endikten sonra ya mur suyu ve kanalizasyon borular nda s zd rmazl k deneyinin yap lmas için gerekli her türlü ba lant eleman ve müteferrik parçalar ile malzeme ve zayiat, deney dahil, i çilik araç ve gereç giderleri, her türlü ta ma, yükleme, bo altma, istifi müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m fiyat. ÖLÇÜ: Dö enmi haldeki borunun gerçek uzunlu u üzerinden m olarak hesaplan r. NOT : 1. Hende in boru dö enmesine haz r hale getirilmesi için gerekli her türlü imalat hariç. 2. Drenaj için yap lacak uygulamalarda birim fiyatlar n % 98'i ödenir. S ra No /1 3MM KALINLIKTA PLASTOMER ESASLI CAÜLÜ TA.3MM KAL.PLAST.KEÇE TA.POL. B T.ÖRT. K KAT. SU YAL.YAPILMASI TS 11758'e uygun 3 mm kal nl kta cam tülü ta y c l ve 3 mm kal nl kta polyester ta y c l polimer bitümlü örtülerle, 2 m'ye kadar su bas nc na kar temellerde, yüzme havuzu ve su depolar nda iki katl su yal t m yap lmas. S ra No /3 3MM KALINLIKTA PLASTOMER ESAS.C.TÜLÜ TA.3MM KAL.PLAST.ESAS.POLY.KEÇE TA.POL.B T.ÖRT. K KAT.SU YALITIMI YAPILMASI TS 11758'E UYGUN 3 MM KALINLIKTA CAM TÜLÜ TA IYICILI VE 3 MM KALINLIKTA POLYESTER KEÇE TA IYICILI POL MER B TÜMLÜ ÖRTÜLERLE, TERAS ÇATILARDA K KATLI SU YALITIMI YAPILMASI Sayfa 13 / 63

14 S ra No /3 ÇATI ARASINA DÖ EME ÜZER.T P 18 (10 CM) CAMYÜNÜ LTE LE ISI YALITIMI Üzerinde devaml olarak gezilmeyen çat aralar nda, beton dö eme üzerine projesinde belirtilen cins ve...cm. kal nl kta (yüklenmeyen) cam yününün serbest ekilde serilerek dö enmesi, istendi inde kenardaki a klara ç talarla tesbit edilmesi, çat aras nda bulunan su deposu v.s. gibi yerlere gitmek için takozlar üzerine oturtulan kalaslar n dö enmesi, in aat yerindeki yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, her türlü malzeme ve zayiat, (ç ta, takoz, kalas ve çivi malzemesi bedelleri hariç), i çilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kâr ve genel giderler dahil, cam yünü ile s yal t m yap lmas : Ö L Ç Ü : Yal t m yap lan yüzlerin projedeki boyutlar üzerinden alan bulunur. N O T : Cam yününün cins ve kal nl yap lacak hesaba göre tespit edilecektir. S ra No /1 DI DUVAR. B.ARME YÜZEY.( ÇER DEN VEYA DI ARIDAN) 5 CM KAL.YÜZEY PÜRÜZLÜ YA PÜRÜZSÜZ EXTRÜDE POL ST. KÖPÜK LE ISI YAL.YAP. D duvarlarda onaylanm detay projesine ve TS 825'e uygun olarak 5 cm kal nl nda extrüde polistren köpük yal t m levhalar n n çimento bazl yap t r c ile duvara yap t r larak, vida ve plastik dübelle betonarme yüzeye tespiti, in aat yerindeki yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, her türlü malzeme zayiat, i çilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kar ve genel giderler dahil 1m² fiyat. ÖLÇÜ : Yal t m yap lan yüzey m² olarak hesaplan r. NOT : TS 825 'e göre s yal t m kal nl hesaplanacakt r. S ra No /2A ZEM N NE OTURAN DÖ EMELERDE 5 CM KALINLIKTA YÜZEY DÜZGÜN EXTRÜDE POL STREN (XPS)KÖPÜK LE ISI YALITIMI YAPILMASI PRJ Onaylanm detay projesine ve TS 825'e uygun olarak 5 cm kal nl nda extrüde polistren köpük yal t m levhalar n n aralar nda bo luk kalmaks z n yerle tirilmesi, in aat yerindeki yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, her türlü malzeme zayiat, i çilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kar ve genel giderler dahil 1m² fiyat. ÖLÇÜ : Yal t m yap lan yüzey m² olarak hesaplan r. NOT : TS 825 'e göre s yal t m kal nl hesaplanacakt r. S ra No /C2 5 CM.KAL.YÜZEY PÜR. VEYA PÜR. VE KANALLI EKSTR.POL.XPS KÖPÜK ISI YAL.LEVH.DI DUVARL.DI TAN ISI YAL.ISI YALITIM SIVASI (200 KPA) Sayfa 14 / 63

15 D duvarlarda onaylanm detay ve projesine ve TS 825 'e uygun olarak 5 cm ekpande polistren köpük s yal t m levhalar n n ( yüzeylerde dik çekme dayan m >=200 kpa (TR 200) m2 ye 4 kg gidecek ekilde s yal t m yap t r c s ile duvara yap t r larak plastik çivili s yal t m dübeli ile yüzeye tespiti levha üzerine s va filesi konulduktan sonra m2 ye 4 kg gidecek ekilde s yal t m s vas yap lmas, in aat yerindeki yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, her türlü malzeme ve zayiat, i çilik araç ve giderleri, müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat Ölçü: Projesi üzerinden yal t m yap lan yüzeyler "m2" olarak ölçülür. NOT:1.TS 825'e göre s yal t m kal nl hesaplanacakt r. 2. darenin yaz l izni ile uygulan r S ra No /A 2 DUVAR ARASINA (5 CM) POL STREN KÖPÜ Ü LE ISI YALITIMI YAPILMASI PRJ Mevcut duvar yüzüne (s val veya s vas z) en az 15 kg/m³ yo unluk (TS 2193) ve (...cm.) kal nl ktaki polistren köpü ünün birbiri ile aral k kalmayacak ekilde serbestçe duvar yüzüne konulmas ve önüne ikinci bir duvar örülmesi, in aat yerindeki yükleme,yatay ve dü ey ta ma, bo altma, her türlü malzeme ve zayiat, i çilik,araç ve gereç giderleri, müteahhit kâr ve genel giderler dahil, 1 m² fiyat : Ö L Ç Ü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplan r. Bo luklar dü ülür. N O T : Yal t m malzemesinin önüne örülen duvar bedeli, kendi Poz. No.sndan denir. S ra No Ø150 TEK C DARLI PASLANMAZ ÇEL K BACA Mtül TSE EN , TS EN 13229, TS 11382, TS EN , TS EN , TS EN , TS EN EN , TS EN 13229, TS EN kadar olan Standartlara uygun olarak imal edilmi, baca borusu, TE parçalar, dirsekler, yo u ma kab, kondens borusu, ta y c sehpas, adaptörü, baca temizleme kapa, yatayda gerekti inde ikinci temizleme kapa, muf ve kelepçe geçmeli, yatay ve dü ey yükleri ta mak için gerekli konsol, dayanma ve destekleme parçalar, topraklamas yap lm bacan n yap lmas ve yerine montaj. malatç n n TSE belgesindeki ürününe ait etiket tan mlamas ile uygulanacak baca birbirine uygun olmal d r. (Ara de erlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.) Not:Baca kapa 1 mt, baca apkas 1 mt, genle me parças 1mt, kazan duman kanal ç k adaptörü 1 mt, dirsekler 1 mt, nötralizasyon kab 2 mt, muflu geçme için her mt 'de 5 cm, kondens kab 1 mt, duvar kelepçeleri ve ba lant kelepçelerinde 5 adet kelepçe için 1 mt, TE modülü 2 mt, temizleme kapa 2 mt, genle me parças 1 mt, hesap edilerek toplam baca metresine ilave edilecektir.baca ta ma sehpas, ta ma konsollar, çelik halat, merdiven ve çelik konstrüksiyon, paratoner ve tutucular BF No : pozundan ödenecektir. Bay nd rl k ve skan Bakanl Taraf ndan yay nlanan 89/106/EEC Yap m Malzemeleri Yönetmeli ine uygun olarak üretilmi, CE sertifikal olacakt r. S ra No ÇEL K BORU DI ÇAP/ET KAL. 26.7/2.9 MM Sayfa 15 / 63

16 Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan yay mlanan 97/23/EC Bas nçl Ekipmanlar Yönetmeli ine uygun olarak üretilmi,ce sertifikal, TS EN 'ye uygun çelik do al gaz borular n n, ø 114,3/6,0 mm alt ndaki borular Gr-A, ø 114,3/6,0 mm ve üzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmi, ilgili artname ve projesine uygun olarak dö enmesi, ba lant lar n n yap lmas için kullan lan her türlü malzeme ve i çilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere i yerinde temini,yerine montaj,(boru montaj malzemesi bedelleri ve pozlar ndan ödenecektir.) D Çap/ Et Kal nl (mm) S ra No ÇEL K BORU DI ÇAP/ET KAL. 33.4/3.4 MM Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan yay mlanan 97/23/EC Bas nçl Ekipmanlar Yönetmeli ine uygun olarak üretilmi,ce sertifikal, TS EN 'ye uygun çelik do al gaz borular n n, ø 114,3/6,0 mm alt ndaki borular Gr-A, ø 114,3/6,0 mm ve üzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmi, ilgili artname ve projesine uygun olarak dö enmesi, ba lant lar n n yap lmas için kullan lan her türlü malzeme ve i çilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere i yerinde temini,yerine montaj,(boru montaj malzemesi bedelleri ve pozlar ndan ödenecektir.) D Çap/ Et Kal nl (mm) S ra No ÇEL K BORU DI ÇAP/ET KAL. 42.2/3.6 MM Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan yay mlanan 97/23/EC Bas nçl Ekipmanlar Yönetmeli ine uygun olarak üretilmi,ce sertifikal, TS EN 'ye uygun çelik do al gaz borular n n, ø 114,3/6,0 mm alt ndaki borular Gr-A, ø 114,3/6,0 mm ve üzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmi, ilgili artname ve projesine uygun olarak dö enmesi, ba lant lar n n yap lmas için kullan lan her türlü malzeme ve i çilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere i yerinde temini,yerine montaj,(boru montaj malzemesi bedelleri ve pozlar ndan ödenecektir.) D Çap/ Et Kal nl (mm) S ra No D K L V DALI ÇEL K BORU 1/2" (Bina çi Vidal ) Vidal TS EN 10255'e uygun (malzemesi Fe.33) D çap/et kal nl Anma Ölçüsü Ortalama Man onsuz a rl k nç mm. kg/ m TSE'ye uygun, çelik borular n i yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, ba lant lar n n yap lmas için vida üzerine sürülen (sülyen, grafit vb. malzeme ve i çilik dahil, fitings ve tespit malzemeleri hariç) (ünitelerin kurulaca arsa s n rlar içindeki i lere münhas r olmak üzere) (Borularda sülyen ve boya bedeli hariç). S ra No D K L V DALI ÇEL K BORU 3/4" (Bina çi Vidal ) Sayfa 16 / 63

17 Vidal TS EN 10255'e uygun (malzemesi Fe.33) D çap/et kal nl Anma Ölçüsü Ortalama Man onsuz a rl k nç mm. kg/ m TSE'ye uygun, çelik borular n i yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, ba lant lar n n yap lmas için vida üzerine sürülen (sülyen, grafit vb. malzeme ve i çilik dahil, fitings ve tespit malzemeleri hariç) (ünitelerin kurulaca arsa s n rlar içindeki i lere münhas r olmak üzere) (Borularda sülyen ve boya bedeli hariç). S ra No D K L V DALI ÇEL K BORU 1" (Bina çi Vidal ) Vidal TS EN 10255'e uygun (malzemesi Fe.33) D çap/et kal nl Anma Ölçüsü Ortalama Man onsuz a rl k nç mm. kg/ m TSE'ye uygun, çelik borular n i yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, ba lant lar n n yap lmas için vida üzerine sürülen (sülyen, grafit vb. malzeme ve i çilik dahil, fitings ve tespit malzemeleri hariç) (ünitelerin kurulaca arsa s n rlar içindeki i lere münhas r olmak üzere) (Borularda sülyen ve boya bedeli hariç). S ra No D K L V DALI ÇEL K BORU 1 1/4" (Bina çi Vidal ) Vidal TS EN 10255'e uygun (malzemesi Fe.33) D çap/et kal nl Anma Ölçüsü Ortalama Man onsuz a rl k nç mm. kg/ m TSE'ye uygun, çelik borular n i yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, ba lant lar n n yap lmas için vida üzerine sürülen (sülyen, grafit vb. malzeme ve i çilik dahil, fitings ve tespit malzemeleri hariç) (ünitelerin kurulaca arsa s n rlar içindeki i lere münhas r olmak üzere) (Borularda sülyen ve boya bedeli hariç). S ra No D K L V DALI ÇEL K BORU 1 1/2" (Bina çi Vidal ) Vidal TS EN 10255'e uygun (malzemesi Fe.33) D çap/et kal nl Anma Ölçüsü Ortalama Man onsuz a rl k nç mm. kg/ m TSE'ye uygun, çelik borular n i yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, ba lant lar n n yap lmas için vida üzerine sürülen (sülyen, grafit vb. malzeme ve i çilik dahil, fitings ve tespit malzemeleri hariç) (ünitelerin kurulaca arsa s n rlar içindeki i lere münhas r olmak üzere) (Borularda sülyen ve boya bedeli hariç). S ra No D K L GALVAN ZL ÇEL K BORU 3/4" (Bina çi Vidal ) Sayfa 17 / 63

18 Anma Ölçüsü Ortalama d çap/ Et kal nl nç Ø mm. mm. TSE'ye uygun, çelik borular n i yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, ba lant lar n n yap lmas için vida üzerine sürülen (sülyen, grafit vb. malzeme ve i çilik dahil, fitings ve tespit malzemeleri hariç) (ünitelerin kurulaca arsa s n rlar içindeki i lere münhas r olmak üzere) (Borularda sülyen ve boya bedeli hariç). S ra No D K L GALVAN ZL ÇEL K BORU 1" (Bina çi Vidal ) Anma Ölçüsü Ortalama d çap/ Et kal nl nç Ø mm. mm. TSE'ye uygun, çelik borular n i yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, ba lant lar n n yap lmas için vida üzerine sürülen (sülyen, grafit vb. malzeme ve i çilik dahil, fitings ve tespit malzemeleri hariç) (ünitelerin kurulaca arsa s n rlar içindeki i lere münhas r olmak üzere) (Borularda sülyen ve boya bedeli hariç). S ra No D K.GALVAN ZL ÇEL K BORU 1 1/4" (Bina çi Vidal ) Anma Ölçüsü Ortalama d çap/ Et kal nl nç Ø mm. mm. TSE'ye uygun, çelik borular n i yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, ba lant lar n n yap lmas için vida üzerine sürülen (sülyen, grafit vb. malzeme ve i çilik dahil, fitings ve tespit malzemeleri hariç) (ünitelerin kurulaca arsa s n rlar içindeki i lere münhas r olmak üzere) (Borularda sülyen ve boya bedeli hariç). S ra No D K L GALVAN ZL ÇEL K BORU 2" (Bina çi Vidal ) Anma Ölçüsü Ortalama d çap/ Et kal nl nç Ø mm. mm. TSE'ye uygun, çelik borular n i yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, ba lant lar n n yap lmas için vida üzerine sürülen (sülyen, grafit vb. malzeme ve i çilik dahil, fitings ve tespit malzemeleri hariç) (ünitelerin kurulaca arsa s n rlar içindeki i lere münhas r olmak üzere) (Borularda sülyen ve boya bedeli hariç). S ra No ø mm.sert PVC ÇME SUYU BORU.(Yap t.muflu) (Bina çinde) TS 274 EN 1452'e uygun sert PVC plastik içme suyu borusunun i yerinde temini ve yap t rma muflu olarak yerine montaj D Çap Bas nc Ø mm Atmosfer Ünitelerin kurulaca arsa s n rlar içindeki i lerde kullan lmak üzere. S ra No 79 Sayfa 18 / 63

19 PN.20 POL PROP LEN TEM Z SU BORUSU1/2" (Bina çinde) Anma Ölçüsü Çap/ Et kal nl ( Ø mm.) Ünitelerin kurulaca arsa s n rlar içindeki i lerde kullan lmak üzere. S ra No PN.20 POL PROP LEN TEM Z SU BORUSU3/4" (Bina çinde) Anma Ölçüsü Çap/ Et kal nl ( Ø mm.) Ünitelerin kurulaca arsa s n rlar içindeki i lerde kullan lmak üzere. S ra No PN.20 POL PROP LEN TEM Z SU BORUSU 1" (Bina çinde) Anma Ölçüsü Çap/ Et kal nl ( Ø mm.) Ünitelerin kurulaca arsa s n rlar içindeki i lerde kullan lmak üzere. S ra No PVC PLAST K P S SU BORUSU ø mm. TS EN 'e uygun, sert PVC plastik pis su borular n n i yerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montaj D Çap Et Kal nl Kullan m Yeri Ø mm mm Ünitelerin kurulaca arsa s n rlar içindeki i lerde kullan lmak üzere. S ra No PVC PLAST K P S SU BORUSU ø mm. TS EN 'e uygun, sert PVC plastik pis su borular n n i yerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montaj D Çap Et Kal nl Kullan m Yeri Ø mm mm Ünitelerin kurulaca arsa s n rlar içindeki i lerde kullan lmak üzere. S ra No PVC PLAST K P S SU BORUSU ø mm Sayfa 19 / 63

20 TS EN 'e uygun, sert PVC plastik pis su borular n n i yerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montaj D Çap Et Kal nl Kullan m Yeri Ø mm mm Ünitelerin kurulaca arsa s n rlar içindeki i lerde kullan lmak üzere. S ra No KOSVA VANA (Pirinç vidal,bo altmal ) 1" So uk veya s cak su tesisat nda kesici eleman olarak kullan lmak üzere, TSE uygunluk belgeli, pirinç veya pikten, su kaç rmayacak nitelikte imal edilmi, vidal veya flan l sürgülü, kosva vana ve kolon bo altma muslu unun conta ve contalar ile beraber i yerinde temini ve yerine montaj. S ra No KOSVA VANA (Pirinç vidal,bo altmal ) 1 1/4" So uk veya s cak su tesisat nda kesici eleman olarak kullan lmak üzere, TSE uygunluk belgeli, pirinç veya pikten, su kaç rmayacak nitelikte imal edilmi, vidal veya flan l sürgülü, kosva vana ve kolon bo altma muslu unun conta ve contalar ile beraber i yerinde temini ve yerine montaj. S ra No BETONARME KALIP YAPILMASI Beton ve betonarme yap m i leri için darece gerekli görüldü ünde onaylanm projelerine göre a açtan kal p yap lmas, sökülmesi, bu i ler için gerekli tahta, mesnet kadronlar, ku aklar, destekler, çivi, tel benzeri gereçler, zayiat ve i çilik, müteahhit kâr ve genel giderler dahil 1 m² fiyat : Ö L Ç Ü : Kal p gören yüzler, projesinden veya yerinden ölçülerek hesaplan r. Bo luk hacmi ç kar lmadan imalât deliklerinin çevre kal plar ölçüye dahil edilmez. Deli in kal p taraf ndaki yüzünden delik bo lu u ç kar lmaz. N O T : Kal ptan ç kan malzeme müteahhide aittir. S ra No AH AP KALIP SKELES (EN YÜKSEK 4 M) M3 Sayfa 20 / 63

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : 2012 YILI A.K.Ü MERKEZ KAMPÜSLERĠ VE ĠLÇELER BÜYÜK ONARIM ĠġĠ Sayfa: 1 Poz 1 071-112 2 071-112/D 3 072-601 Fayans lavabo (ekstra sınıf), 45x55 cm konsollu Yarım Ayaklı Tk + - + - - - + - - -

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir.

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir. İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

İhale Makamı. iş GRUPLARININ MALiYETTEKi ORANLARI (Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir) Sayfa: 1. işin Adı: SÜTLÜCE LO. O. Yüzdesi (%) Tutarı

İhale Makamı. iş GRUPLARININ MALiYETTEKi ORANLARI (Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir) Sayfa: 1. işin Adı: SÜTLÜCE LO. O. Yüzdesi (%) Tutarı İhale Makamı iş GRUPLARININ MALiYETTEKi RANLARI (Yüzdeler tplam yaklaşık maliyete göredir) Sayfa: 1 işin Adı: SÜTLÜCE L. N iş Grubunun Adı Ana Grup 1 MEKANiK imalatlar Tutarı Yüzdesi (%) 100,0000 100,0000

Detaylı

MUHTELİF MAHALLELERDE YAPIM ONARIM İŞİ İNŞAAT BİRİM FİYAT TARİFLERİ

MUHTELİF MAHALLELERDE YAPIM ONARIM İŞİ İNŞAAT BİRİM FİYAT TARİFLERİ MUHTELİF MAHALLELERDE YAPIM ONARIM İŞİ İNŞAAT BİRİM FİYAT TARİFLERİ İNŞ.01 Makine ile tuvenan kum çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama, sıkıştırma yapılması Teknik Tarif: Tuvenan kum çakılın, temel

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : A.K.Ü KAMPÜSLERİ ALTYAPI İNŞAATI Sayfa 1 1 03.205/01 Motor kumandalı monoray vinç (10 metre açıklıkta), 1 Ton kaldırma kapasiteli 2 09.001 Kuyu inkişafı (Geliştirilmesi) - + - + - - - 3 09.002/2

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : A.K.Ü ANTREMAN SALONU,KAPALI VE AÇIK SPOR TESİSLERİ İNŞAATI İŞİ Sayfa: 1 1 2 3 152-1714/1715 152-1714/1715A 152-1715/1716 4 161-200 5 162-201 6 164-400 660 Kcal/h çelik malzemeden (kaynaklı)

Detaylı

1B TORBALAMA TESİSİNE ÇOK AMAÇLI BİNA YAPILMASINA AİT MEKANİK VE ISITMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1B TORBALAMA TESİSİNE ÇOK AMAÇLI BİNA YAPILMASINA AİT MEKANİK VE ISITMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1B TORBALAMA TESİSİNE ÇOK AMAÇLI BİNA YAPILMASINA AİT MEKANİK VE ISITMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- Pn 20 polipropilen temiz su borusu 1/2 2- Pn 20 polipropilen temiz su borusu 3/4 3- Pn 20 polipropilen

Detaylı

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İşin Adı : KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ No İş Grubunun Adı Tutarı 01 INSAAT 1 İNŞAAT İMALATLARI 41.4519 2 KAZI İKSA VE ZEMİN İYİLEŞTİRME 47.0196 -- INSAAT Toplamı 88.4715

Detaylı

KEŞĐF ÖZETĐ. : 100 Başlık süt Đnekçiliği Tesisi Kurulması. : Kars Đli Kağızman Đlçesi Değirmendere Köyü

KEŞĐF ÖZETĐ. <Ahır> : 100 Başlık süt Đnekçiliği Tesisi Kurulması. : Kars Đli Kağızman Đlçesi Değirmendere Köyü (Aşağıdaki Keşif özetine yazılan isimler, poz numaraları ve miktarlar sadece örnektir. Başvurunuza ait gerekliliklere göre teknik şartnamenizi oluşturunuz.) KEŞĐF ÖZETĐ Yatırımın Adı Yatırımın Adresi :

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1- BETONARME

TEKNİK ŞARTNAME 1- BETONARME 1- BETONARME 1.1- Binada kullanılacak malzemeler Bayındırlık Bakanlığı teknik şartnamesine uygun olacaktır. Yapılacak her türlü imalat Bayındırlık Bakanlığı Genel Şartnamesinde tarif edilen şartlara uygun

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : A.K.Ü ANTREMAN SALONU,KAPALI VE AÇIK SPOR TESĠSLERĠ ĠNġAATI ĠġĠ Sayfa: 1 1 071-103 Fayans lavabo (ekstra sınıf) 40x50 cm konsollu 2 071-112 Fayans lavabo (ekstra sınıf), 45x55 cm konsollu Yarım

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 7.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.TEMİZ SUYUN DEPOLANMASI VE BASINÇLANDIRILMASI Şebeke suyu kesilmelerine karşı temiz su tesisatında en az 24

Detaylı

İnşaat Nakliye iş kalemleri/iş grupları için Örnek Analiz Formatı

İnşaat Nakliye iş kalemleri/iş grupları için Örnek Analiz Formatı Format 1 grubu 15.001/2B Örnek Formatı in Adı: Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli kil, kumlu kil, gevşek kil, killi kum

Detaylı

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK FORMU (EK4) Sıra No: 148 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 16 1 2 2 5 DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) Okul Sıraları ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜNE AİT RESİM *Sınıf Masası

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com Perde Kalıp Perde Kalıp Perde kalıpları çok çeşitli projelere kolay uyarlanabilmesi için tasarlanmıştır. Uygulanmak istenen yapıya adaptasyonu gayet kolaydır ve istediğiniz şekli kolayca ortaya çıkarmanıza

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKLİF SUNUM FORMU

YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKLİF SUNUM FORMU YAPI A.Ş. İNŞAAT TİCARET MÜTEAHHİTLİK YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKLİF SUNUM FORMU Tarih: 13/12/2011 Firma Adı (ticari unvanı) : Yapı AŞ İnşaat Ticaret Müteahhitlik Adresi

Detaylı

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ ÇATILAR Yapıları dış atmosferden gelen yağmur, rüzgar, kar ve dolu gibi etkenlerden koruyan elemanlara "ÇATI" denilmektedir. Genellikle ahşap, çelik ve betonarmeden yapılan çatılar konut, işyeri, atelye,

Detaylı

BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ Sıra No 1 Özel -1 100x40x25 cm boyutlarında ASMOLEN STRAFOR İLE( 8-10 DNS YOGUNLUKLU) DÖŞEME YAPILMASI 1,05 m2 herboyutta ve 0,25 m yüksekliğinde hafif asmolen stafor malzemenin

Detaylı

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI TOPRA A BASAN DÖfiEME DETAYLARI ARAKAT DÖfiEME DETAYI 1- Döfleme kaplamas 2- fiap 3- Bir kat serbest su yal t m örtüsü (XPS kullan l rsa ay r c keçe tabakas ) 4- Is yal t m 5- Su yal t m örtüsü 6- Grobeton

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

YAKLAŞIK MALİYET. Tarih REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN ONARIM VE TADİLATI Kuvvetli Akım. Sayfa 1/1. Sıra No

YAKLAŞIK MALİYET. Tarih REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN ONARIM VE TADİLATI Kuvvetli Akım. Sayfa 1/1. Sıra No Tarih 08.11.2017 REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN ONARIM VE TADİLATI 03.01 - Kuvvetli Akım Poz Tanımı Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı 1 742.129 180 duvar tipi sıva üstü hareket sensörü AD 14 2 780.102

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.81 1.563-934/ 08/02/2016 K onu : T eklife D avet K urum um uzun ihtiyacı olan (2) kalem A L Ç IPA N V E PV C İLE B Ö L M E, K A PI Y A PIL M A S I

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 6/14/2017. Birim Fiyat Tutarı 1

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 6/14/2017. Birim Fiyat Tutarı 1 Sayı : / 012 Konu : Teklif Mektubu Hakkında T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 6/14/2017 Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen

Detaylı

Trabzon Hıdırnebi TV/FM ana verici istasyonu onarımı MAHAL LİSTESİ VE İMALAT PURSANTAJI

Trabzon Hıdırnebi TV/FM ana verici istasyonu onarımı MAHAL LİSTESİ VE İMALAT PURSANTAJI Sayfa 1 Trabzon Hıdırnebi TV/FM ana verici istasyonu onarımı MAHAL LİSTESİ VE İMALAT PURSANTAJI S.NO POZ NO 1 204-403 2 204-405 3 204-405 4 14.002 5 14.018 İMALATIN CİNSİ Sert PVC plastik pis su boruları

Detaylı

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

YÜKSEK FEN KURULU KARARI : Değişiklik ve ilaveler YÜKSEK FEN KURULU KARARI 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere Bakanlığımız nın 24.02.2010 tarih ve 2010/16 sayılı kararı ile; 2010 yılına ait İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatıyla

Detaylı

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu DAF 2015 Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu GENLEŞME TANKLARI Tank Tip/Kodu Max. İşletme Basıncı T-25 6 TH - 25 ( Yatık ) 6 T - 50 6 TM - 50 ( Ayaklı ) 6 TH - 50 ( Yatık ) 6

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

T.C BARTIN ıı. ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRLÜGÜ

T.C BARTIN ıı. ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRLÜGÜ T.C BARTIN ıı. ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRLÜGÜ TARiH: 23/01/2015 SAYı: Adı SoyadilTicaret Ünvanı Tebligat Adresi Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Vergi Numarası T.C Kimlik Numarası Telefon

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

VACUCLEAN REHAU VACUCLEAN MERKEZİ TOZ EMME SİSTEMİ

VACUCLEAN REHAU VACUCLEAN MERKEZİ TOZ EMME SİSTEMİ VACUCLEAN REHAU VACUCLEAN MERKEZİ TOZ EMME SİSTEMİ 1 İÇİNDEKİLER 1. MERKEZİ TOZ EMME CİHAZLARI...1 2. HORTUM SETLERİ...2 UZAKTAN KUMANDALI İŞLETİM...2 KABLOLU İŞLETİM...3 3. VAKUM PRİZLERİ...3 UZAKTAN

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :...... Açık Tebligat A dresi:...*... / /2015 Bağlı

Detaylı

20 HAZİRAN 2012 FİYAT LİSTESİ

20 HAZİRAN 2012 FİYAT LİSTESİ 0 HAZİRAN 0 LİSTESİ EL KURMALI SELENOİD VALF 0 / 3/ 0 0 0, 3,,7 GAZ ALARM CİHAZI G SAYAÇ - SETİ G-00 9,5 G-0,00 KÜRESEL DOĞALGAZ VANASI (Tam Geçişli Çelik Kollu) 5 7 9 Kilitli 5-K -K 7-K -K- / 3/ / / /

Detaylı

YAKLA IK MAL YET PURSANTAJ TABLOSU

YAKLA IK MAL YET PURSANTAJ TABLOSU 01 N AAT LER Poz Tan m Birimi MAK NA LE HER DER NL KTE YUMU AK VE SERT TOPRA IN 1 15.001/2B KAZILMASI. M3 0,540459 Kaz ve Moloz Ton 0,851389 MAK NA LE HER DER NL KTE DAR DER N YUMU AK VE SERT 2 15.001/3C

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.YAĞMUR SUYU TESİSATI Yağmur suyu tesisatı, konut çatısı üzerine düşen yağmur sularını çatı olukları vasıtası

Detaylı

Pursantaj (%) 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,022326. Poz No Ġmalatın Cinsi Birim Miktarı

Pursantaj (%) 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,022326. Poz No Ġmalatın Cinsi Birim Miktarı ĠĢ Grubu: SANAYĠ SĠTESĠ AYAKLI DEPO (V= 00 M,H= Sayfa: 1 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,0 Anma çapı=4", 100 mm, et kalınlığı=.5 mm, tecritli manģonlu diģli çelik

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ MAYIS 2011 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

BACALAR HAVALANDIRMA BACALARI VE IŞIKLIKLAR ATEŞ BACALARI ÇÖP BACALARI TESİSAT BACALARI

BACALAR HAVALANDIRMA BACALARI VE IŞIKLIKLAR ATEŞ BACALARI ÇÖP BACALARI TESİSAT BACALARI BACALAR ATEŞ BACALARI HAVALANDIRMA BACALARI VE IŞIKLIKLAR ÇÖP BACALARI TESİSAT BACALARI ATEŞ BACALARI: Kalorifer soba şömine ve fabrika ocak ve kazanlarında yanan kati sıvı ya da gaz yakıtların dumanını

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

ANKARA RADYOEVİ DIŞ CEPHE ve ÇATI ONARIMI

ANKARA RADYOEVİ DIŞ CEPHE ve ÇATI ONARIMI T.C. TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA RADYOEVİ DIŞ CEPHE ve ÇATI ONARIMI İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Temmuz - 2009 GENEL TANIM: ANKARA RADYOEVİ ÇATI ve DIŞ CEPHE TADİLATI

Detaylı

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir.

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir. 5. KAZANLAR VE KAZAN DAİRESİ YERLEŞİMİ 5.1 Kazanların Sınıflandırılması Isıtma tesislerinde kullanılan kazanların sınıflandırılması çeşitli kriterlere bağlı olmak üzere aşağıdaki gibi yapılır. 1. Kazan

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler 2 Ocak/2011 Döner Flanşlı Kompansatörler Döner Flanşlı Kompansatörler *Dizayn Değeri : 10/16 bar, 450 o, 1000 cycle. *Ondülasyon Malzemesi : AISI 304 *Flanş Malzemesi : TS EN 1092-1, PN10/16 Standart

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: NİKSAR KÜLTÜR MAHALLESİ16 DERSLİKLİOKUL İNŞAATI

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: NİKSAR KÜLTÜR MAHALLESİ16 DERSLİKLİOKUL İNŞAATI Poz No 071.108 Sıra No: 1 40X50 CM TEZGAH ALTI VE TEZGAH ÜSTÜ OVAL LAVABO AD Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden taşmalı, beyaz renkte, Lavabo montaj dubel ve vidasıile birlikte, birlikte

Detaylı

Döküman No:TL-34 Yayın No : 01 Yayın Tarihi: 13/04/2016 Revizyon Tarihi:././2016 Revizyon Sayısı:00 Sayfa No: 1 /6. İskele Kullanım Talimatı

Döküman No:TL-34 Yayın No : 01 Yayın Tarihi: 13/04/2016 Revizyon Tarihi:././2016 Revizyon Sayısı:00 Sayfa No: 1 /6. İskele Kullanım Talimatı Sayfa No: 1 /6 1.1. ÇELİK İSKELE 4.1.1 Çelik borulu iskelelerde kullanılacak bütün boru ve madeni kısımların dayanıklılığı ve diğer özellikleri taşıyacakları yüke göre normlara uygun bulunacaktır. 4.1.2

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu DAF 2015 Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu GENLEŞME TANKLARI Tank Tip/Kodu Max. İşletme Basıncı T-25 6 TH - 25 ( Yatık ) 6 T - 50 6 TM - 50 ( Ayaklı ) 6 TH - 50 ( Yatık ) 6

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.1

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 8033-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

10.836 m2 toplam alana kurulu FAF Vana Sanayi Fabrikası Kazan / ANKARA

10.836 m2 toplam alana kurulu FAF Vana Sanayi Fabrikası Kazan / ANKARA ÜRÜN KATALOĞU 10.836 m2 toplam alana kurulu FAF Vana Sanayi Fabrikası Kazan / ANKARA www.fafvana.com.tr satis@fafvana.com.tr CE BELGESİ ISO 9001 : 2000 KALİTE BELGESİ GOST RUSYA KALİTE BELGESİ UKR SEPRO

Detaylı

5- Bu Birim Fiyat cetvelinde yer alan birim fiyatlar 01.01.2011 tarihinden itibaren geçerlidir.

5- Bu Birim Fiyat cetvelinde yer alan birim fiyatlar 01.01.2011 tarihinden itibaren geçerlidir. LLER BANKASI ANON M RKET ANKARA - 2011 AÇIKLAMALAR 1-2- 3-4- Sözle me eki ke if özeti cetvelindeki birim fiyatlarla, birim fiyat cetvelindeki birim fiyatlar aras nda farkl l k görülürse esas olan Birim

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MASLAK YERLEŞKESİ FUTBOL SAHASI ÇEVRE TEL-ÇİT UYGULAMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MASLAK YERLEŞKESİ FUTBOL SAHASI ÇEVRE TEL-ÇİT UYGULAMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MASLAK YERLEŞKESİ FUTBOL SAHASI ÇEVRE TEL-ÇİT UYGULAMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- İşin Tanımı İş bu Teknik Şartname, Darüşşafaka Cemiyeti Maslak Yerleşkesinde Açık futbol sahası çevresinde

Detaylı

E P O T A P E. EPOTAPE Su tutucu bant

E P O T A P E. EPOTAPE Su tutucu bant ÜRÜN TANIMI PVC Sututucu Bantlar,esas polimer madde olarak yüksek K de erli Polivinil Klorür(PVC) reçinesi ile çe itii katalizörler (Plastifyanlar), stablizatörler, antioksidanlar, yüksek kalite de erleri

Detaylı

1 Şubat 2016. Perde ve Kolon Tipi Plastik Paspayı Elemanları Paspayı Kullanılır PAKET. Referans Yüksekliği Demir Çapı. Kod No

1 Şubat 2016. Perde ve Kolon Tipi Plastik Paspayı Elemanları Paspayı Kullanılır PAKET. Referans Yüksekliği Demir Çapı. Kod No Perde ve Kolon Tipi Plastik Paspayı Elemanları 0010100408 10/ 4-8 10 4-8 5.000 adet 13,5 0,0380 0010101014 10/10-14 10 10-14 4.000 adet 11,3 0,0400 0010150408 15/ 4-8 15 4-8 5.000 adet 14,1 0,0410 0010150612

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ 2016 Bu fiyatlar, 1.1.2002 den sonra ihaleye çıkılan işler için geçerli olup 1.1.2002

Detaylı

Reynolds Sayısı ve Akış Rejimleri

Reynolds Sayısı ve Akış Rejimleri 1. Genel Bilgi Bazı akışlar oldukça çalkantılıyken bazıları düzgün ve düzenlidir. Düzgün akım çizgileriyle belirtilen çok düzenli akış hareketine laminer akış denir. Düşük hızlarda yağ gibi yüksek viskoziteli

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK EXTRÜZYON NEDİR? EXTRÜZYONLA İŞLEME TEKNİĞİ EXTRÜZYON Uzunlukları belli olmayan,fakat kesitleri sabit olan levha,film,boru,çubuk gibi yarı mamullerin işlendiği

Detaylı

HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına

HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına Se.Fa, 90 lı yılların başında kurulmuştur. Şirketimiz, sahip olduğu teknoloji,teknik dizayn ve üretim deneyimi ile şuanda hidrolik,otomasyon

Detaylı

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır 1. TAŞIYICI SİSTEM SEÇİMİ Mimari ve statik proje kolon sistemi uyumluymuş Mimari projedeki kat planları ile statik projedeki kalıp planları uyumluymuş. Mimari

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUB

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUB -C-" DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUB KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE./2015 Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı Açık Tebligat Adresi Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

NORMAL TUĞLA VE PRES TUĞLA İLE DUVAR

NORMAL TUĞLA VE PRES TUĞLA İLE DUVAR NORMAL TUĞLA VE PRES TUĞLA İLE DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TUĞLA Tanım Kil, killi toprak ile tuğla ve

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : A.K.Ü A.N.S. KAMPÜSÜ KAPALI VE AÇIK SPOR TESİSLERİ İNŞAATI İŞİ Sayfa: 1 1 152-1316 2 152-1319 3 152-1323 4 158-101 5 158-102 6 161-200 7 162-201 8 164-400 480.000 kcal/h) 660.000 kcal/h) 900.000

Detaylı

KOMANDO TRAPEZ HALKALI, ÇİFT KAYDIRAKLI ÇOCUK OYUN PARKINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

KOMANDO TRAPEZ HALKALI, ÇİFT KAYDIRAKLI ÇOCUK OYUN PARKINA AİT TEKNİK ŞARTNAME KOMANDO TRAPEZ HALKALI, ÇİFT KAYDIRAKLI ÇOCUK OYUN PARKINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 1) GENEL BİLGİLER KOMANDO TRAPEZ HALKALI, ÇİFT KAYDIRAKLI ÇOCUK OYUN PERSPEKTİF GÖRÜNÜŞ PLAN OYUN GRUBU MALZEME LİSTESİ Kare

Detaylı

DENGE KABI FİYAT LİSTESİ

DENGE KABI FİYAT LİSTESİ DENGE KABI FİYAT LİSTESİ PRICE LIST Akışkan tesisattan kazana dönerken ısı kaybeder.buda kazanda ışıl gerilmesine sebep olur.denge kabının ana görevi tesisattan gelen soğumuş suyun kazandan gelen sıcak

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ EIB-WB3-GUCL-ONAR-12 ZEYİLNAME NO.1

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ EIB-WB3-GUCL-ONAR-12 ZEYİLNAME NO.1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 24383 EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

STANDARD ÇOCUK OYUN GRUPLARI MTD 10A ÜRÜNÜNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

STANDARD ÇOCUK OYUN GRUPLARI MTD 10A ÜRÜNÜNE AİT TEKNİK ŞARTNAME STANDARD ÇOCUK OYUN GRUPLARI MTD 10A ÜRÜNÜNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1) GENEL BİLGİLER STANDARD ÇOCUK OYUN GRUBU MTD 10A PERSPEKTİF GÖRÜNÜŞ PLAN OYUN GRUBU MALZEME LİSTESİ Kare ahşap platform 1 Adet Dikdörtgen

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE I DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi:... / /2014 Bağlı Olduğu

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000102 Mamül adı : ASTRON 7020 F SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000102 Mamül adı : ASTRON 7020 F SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL LİSTESİ Grup : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000102 Mamül adı : ASTRON 7020 F SIRT ATOMİZÖR ADI - STANDART ADET 1 2002710 İlaç deposu 20 lt. F 1 2 2002702 Süzgeç depo 1 3 2002013 Şapka 1 4 2002707

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

TS EN 14800 OCAK FLEKSİ YENi TF0150 1/2-1/2 (50 cm) 30 29. 25 TF0175 1/2-1/2 (75 cm) 25 32. 20 TF01100 1/2-1/2 (100 cm) 20 35. 00 TF01125 1/2-1/2 (125 cm) 25 38. 00 TF01150 1/2-1/2 (150 cm) 25 41. 00 TF01200

Detaylı

SADIK PRES SANAYİ ÜRÜN KATALO U

SADIK PRES SANAYİ ÜRÜN KATALO U ÜRÜN KATALO U - 2014 TSE EN 671-1 CE BELGESİ TSE EN 671-2 ISO 9001:2008 Ü R E T İ M B A 1971 N D I HAKKIMIZDA Firmamız 1971 yılında ANKARA Demir Sanayinde Sadık ÖKÖN tarafından kurulmuş, ve Radyatör Konsolu,

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-01 ZEYİLNAME NO.1

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-01 ZEYİLNAME NO.1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 8033-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

KTM 512. Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları

KTM 512. Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları KTM 512 Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları IMI TA / Kontrol vanaları / KTM 512 KTM 512 Değişken debili ısıtma ve soğutma sistemleri için geliştirilen bu yüksek

Detaylı

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 Šekil 1 Tip 39-2 1. Yapïsï ve çalïšma prensibi Basïnç düšürücü tek oturtmalï bir vana gövdesi, klape mili ve klape, dengeleme körüÿü ve diyaframlï bir tahrik ünitesinden

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

2013/1 FİYAT LİSTESİ

2013/1 FİYAT LİSTESİ 2013/1 FİYAT LİSTESİ DOĞALGAZ BAĞLANTI HORTUMLARI KLAPE, VANA VE ARMATÜR TS EN 14800 OCAK FLEKSİ TF0150 1/2-1/2 (50 cm) 30 29.25 TF0175 1/2-1/2 (75 cm) 25 32.20 TF01100 1/2-1/2 (100 cm) 20 35.00 TF01125

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300 Tip CR3B Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan Doğalgaz ve LPG

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

www.ozturkltd.com.tr SİRKÜLASYON POMPALARI TEKN K ÖZELL KLER Ba lant Çap Bas nç S n f Güç (Watt) Voltaj-Faz

www.ozturkltd.com.tr SİRKÜLASYON POMPALARI TEKN K ÖZELL KLER Ba lant Çap Bas nç S n f Güç (Watt) Voltaj-Faz SİRKÜLASYON POMPALARI ÜRÜN KODU ÜRÜN T P PE N Ba lant Çap Bas nç S n f Güç (Watt) Voltaj-Faz D L, ÜÇ HIZLI S RKÜLASYON POMPALARI 4 TAKS T 6 TAKS T 12 TAKS T 63.10.001.0015 NPVO 26 P* 1 1/2" Max. 6 Bar

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 1 MART 2014 KONSAN FLEX

FİYAT LİSTESİ 1 MART 2014 KONSAN FLEX FİYAT LİSTESİ 1 MART 014 KONSAN FLEX PN 5 GENEL AMAÇLI KÜRESEL VANALAR TSE CEN / TS 13547 Endüstriyel Tip PN 5 Endüstriyel Tip PN 40 1/ 3/8" 1/" 1 1 /" " 1/" İçme Suyu Küresel Vanası PN TS EN 1388 1/"

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

Kasım 2015 MUHTELİF 2015. Plastik Sulama Hortumları - Spiral hortumlar Polietilen Borular. Haziran 2015. Polietilen Boru Ekleme Parçaları

Kasım 2015 MUHTELİF 2015. Plastik Sulama Hortumları - Spiral hortumlar Polietilen Borular. Haziran 2015. Polietilen Boru Ekleme Parçaları Kasım 2015 Plastik Sulama Hortumları Spiral hortumlar Polietilen Borular Polietilen Boru Ekleme Parçaları PPRC Boru ve Fittingleri Mobil Sistem PP Atıksu Boru ve Fittingler Folyolu Boru ve Fittingler Kanalizasyon

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) Sayfa: 1 İş Grubu: Ana Grup>TAVŞANLI MERKEZ 97 EVLER S.No Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı Havalandırma Boru Ve Şapkası (Çinko Sacdan, Çap 1 113-103 Adet 41 125 mm) Çatı arasında tavandan çatı örtüsü

Detaylı

Standart Pompa baskı hatalarından sorumlu değildir. Değişiklik hakkını saklı tutar. Listelerde belirtilen fiyatlar tavsiye niteliğindedir.

Standart Pompa baskı hatalarından sorumlu değildir. Değişiklik hakkını saklı tutar. Listelerde belirtilen fiyatlar tavsiye niteliğindedir. 06.1 REV. 2 Standart Pompa baskı hatalarından sorumlu değildir. Değişiklik hakkını saklı tutar. Listelerde belirtilen fiyatlar tavsiye niteliğindedir. İÇİNDEKİLER; Pompa Fiyat Listesi... 8 SMLSMSMHSLGMSLGHMSRMJET

Detaylı

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ LTD. ŞTİ. (BTSO MESYEB)

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ LTD. ŞTİ. (BTSO MESYEB) BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ LTD. ŞTİ. (BTSO MESYEB) SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ 1-11UY0031-3 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli

Detaylı

Seramik Banyo Ürünleri

Seramik Banyo Ürünleri Seramik Banyo Ürünleri Lavabolar 311176 Lavabo su taflma yüzü ü Yeni tip Üç ayaklı-krom kaplı plastik 2.50 311059 Lavabo su taflma yüzü ü Krom kaplı plastik 1.50 311062 Lavabo su taflma yüzü ü Paslanmaz

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ AĞUSTOS 2011 1 KÜHAM İDARİ BİNA İdari binada tüm pencerelerde açılır kanatlara sineklik takılacaktır. Zemin katta koridor

Detaylı

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik.

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Bireyselliğin en güzel şekli. İddialı tasarım ve yüksek kaliteli malzemelerle modern banyolarda uzun süredir sıkça karşılaşılıyor

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 KGM/2200/T-1 Her cins ve zeminde yarma ve yan ariyet kazısı ve altgeçit

Detaylı

Ürünlerimiz Elektrostatik Toz Boyalıdır.

Ürünlerimiz Elektrostatik Toz Boyalıdır. Ürünlerimiz Elektrostatik Toz Boyalıdır. 1 FAB-ER Yapı geçmiş tecrübelerini ve birikimlerini bir araya getirerek bağlantı elamanları ve yangın ekipmanları alanında imalat ve satış yapmaktadır. Geçmiş tecrübelerini

Detaylı

TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI: Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna hizmet binasında yeni oluşturulacak wc mahallerinde lavabo, lavabo tesisatı, wc taşı, wc tesisatı,

Detaylı