B R M F YAT POZ TAR FLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B R M F YAT POZ TAR FLER"

Transkript

1 S ra No *55 CM. KONSOLLU LAVABO YARIM AYAKLI TK. FAYANS CAMLA MI Ç N, B R NC SINIF A a daki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden ta mal beyaz renkte lavabo, üzerine 4 adet lastikten özel takoz geçirilmi sülyen ve iki kat ya l boyal Ø 16 mm in aat demirinden veya 15 mm galvanizli borudan U eklinde konsollar ile birlikte i yerinde temini, yerine montaj. Not:Renkli fayans camla m çini kullan lmas durumunda montajl fiyatlar % 15 artt r lacak montaj bedelleri artt r lmadan aynen uygulanacakt r. S ra No AYNA 40X50 CM (KR STAL CAM) 5 mm. kal nl nda, temiz cilalanm, kenarlar pahl gümü astarl ve arkas tabanca ve sülyen üzerine bir kat sentetik ya l boya ile boyal aynas ; duvara ve aynaya tam oturacak ekilde paslanmaz cinsten 4 adet ayna t rnaklar ve pirinç kromajl tutturma vidalar ile birlikte i yerinde temini: 4 kö esine tak. ø 40 mm. ve 4 mm. kal nl nda mantar konarak usulüne göre takoz veya dubelle duvarda yerine montaj. S ra No ETAJER FAYANS 50X10 CM 1.SINIF Kendinden konsollu a a daki cins ve ölçülerde beyaz renkten etajeri; özel takoz veya dubelle ve pirinç tutturma vidalar ile birlikte i yerinde temini ve yerine montaj. Not:Renkli fayans camla m çini kullan lmas durumunda montajl fiyatlar % 15 artt r lacak montaj bedelleri artt r lmadan aynen uygulanacakt r. S ra No ALATURKA WC TA I 50X60 CM 1.SINIF PLAST K S FONLU Beyaz renkte, 4 kö eli hela ta ; TS-EN ' e uygun 6 cm. koku fermetürlü ø 100 mm.lik pik sifonu ve pik çana veya 100 mm.lik PVC'den yekpare yap lm 80 C s cakl a ve asitlere dayan kl 6 cm. koku fermetürlü alaturka hela sifonu ile birlikte i yerinde temini ve yerine montaj : (TS 799'a) uygun ve kalite belgeli olacakt r. Not:Renkli fayans camla m çini kullan lmas durumunda montajl fiyatlar % 15 artt r lacak montaj bedelleri artt r lmadan aynen uygulanacakt r. S ra No DUVARA TAM DAYALI T P,TAKR BEN 65*35 CM KEND NDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TES SATI TK Sayfa 1 / 63

2 Üzerine rezervuar konabilir aral kl beyaz renkte (camla m çini) fayanstan, kalite belgeli, ta ; en az 13 lt.'lik fayanstan komple rezervuar sert plastikten oturma yeri ve kapa ; 15 lt.'lik pirinçten kromajl kalite belgeli rezervuar ara ve taharet musluklar bak r borusu, rozetleri ve kromajl tespit vida ve takozlar ile birlikte i yerinde temini, yerine montaj ve i ler halde teslimi. Not:Renkli fayans camla m çini kullan lmas durumunda montajl fiyatlar % 15 artt r lacak montaj bedelleri artt r lmadan aynen uygulanacakt r. S ra No GÖZLÜ DAMLALIKLI EV YE,PASLANMAZ ÇEL K 50*100 CM Bir gözlü beyaz renkte a a daki cins ve ölçülerde kendinden damlal kl eviyenin i yerinde temini ve masa üzerine montaj ; S ra No GÖZLÜ EV YE TES SATI,.BATARYALI,PLAST K S FONLU, 1.SINIF B.F ; 'deki bir gözlü eviyeler ile birlikte kullan lmak üzere; TS EN 200'e uygun 15 mm.lik pirinçten kromajl döner veya sabit borulu veya plastik esasl (acetal copolymer'den) kalite belgeli 15 mm. eviye bataryas ; sökülüp temizlenebilir tipten 6 cm. koku fermetürlü, duvara kadar uzatma parçal ve rozetli, 32 mm.lik süzgeçli, pirinçten kromajl veya sert plastik esasl TS-EN 'in ölçülerine uygun sökülüp temizlenebilen tipten en az 80oC s cakl a dayan kl, eviye sifonu; bakalitten tapas, kromajl zincir ve babac ile birlikte i yerinde temini, yerine montaj ve i ler halde teslimi (pissu bo altma borusu) fiyata dahil de ildir ve batarya ile sifonu TS uygunluk belgeli olacakt r.) S ra No GÖMME LAVABO BATARYASI 1.S n f, Pres Döküm A a daki kalite belgesini haiz armatürlerin i yerinde temini ve yerine montaj. S ra No BANYO VE DU BATARYASI (Du borusu ve süzgeciyle) A a daki kalite belgesini haiz armatürlerin i yerinde temini ve yerine montaj. S ra No PLAST K LAVABO VE EV YE S FONU A a daki kalite belgesini haiz armatürlerin i yerinde temini ve yerine montaj. S ra No SIVI SABUN MAK NASI Sayfa 2 / 63

3 Haznesine konulan s v sabunu mevcut kola bir defa basmak suretiyle el y kamaya yeterli miktarda s v sabun ak tan, basma kolunun gövde ile birle ti i noktadan itibaren 27,8x11.7x10.9 cm. boyutlar nda emme basma sistemi ile çal an, paslanmaz çelik ve ABS plastik kapl gövdeli, 400 gr. s v sabun alan plastik s v sabun i eli, duvara dubel ve vida ile montaj yap labilen s v sabun makinas n n i yerine temini ve montaj ile i ler halde teslimi. S ra No PASLANMAZ ÇEL K KA ITLIK Paslanmaz çelik sacdan ka tl n kromajl tespit vidalar ve özel takoz veya dubelleri ile birlikte i yerinde temini ve yerine montaj. S ra No DU PERDES 100X200 CM TK Du larda kullan lmak üzere mat plastik veya benzeri maddeden en az Ø 15 mm. 90.cm. uzunlukta pirinç kromajl borudan ask çubu u en az 10 cm. de bir 3 katl yaka eklinde k vr larak dikilmi perde üst kenar na (10) cm. aral klarla aç lm deliklere iki parçal kromajl kopçalar geçirilerek s k lm ve bu deliklere geçen kromajl halkalar ve bilcümle tespit malzemesi ile birlikte i yerinde temini ve yerine montaj. S ra No YER SÜZGEC SERT PLAST K 15*15 cm h = 15,5 cm. Ø 70 mm. ç k l, pik gövdeli 17x 17 cm S ra No TS. EN NORMLARINDA YANGIN DOLABI (TÜPLÜ MODEL)DN25 20M Hortum Çap Hortum Uzunlu u Makaras ; azami 800 mm' den fazla olmayan iki çelik disk ve çap 19 mm ve 25 mm olan hortumlar için asgari çap 200 mm' den az olmayan ve çap 33 mm olan hortumlar için asgari çap 280 mm' den az olmayan iç dairevi parça ve tamburdan meydana gelen, Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan Resmi Gazete say ve 25053'de yay nlanan 97/23/EC Bas nçl Kaplar Yönetmeli i uygun olarak üretilmi, TS.EN 671-1, 671-2'ye uygun.bay nd rl k ve skan Bakanl taraf ndan Yay nlanan 89/106/EEC Yap Malzemeleri Yönetmeli i gere ince CE sertifikal. Hortumu: Yuvarlak yar sert (TS 6728) TS.EN 694'e uygun, hortum çap mm ve hortum uzunlu u 30 m' yi a mayan nozul veya lans : Kapama ve püskürtme ve/veya f skiye yapabilen TS.EN 671-1,671-2'ye uygun yang n vanas : elle kumandal DN50 çap nda, rakorlu, valf ve rakoru TS 12258, 12259'a uygun.dolab, bütün yang n söndürme tesisat n içine alabilecek boyutlarda, 92/58/EEC'ye uygun sembolle i aretli. Not:Tüplü Modellerde TS 862 EN 3'e uygun 6 Kg ABC tipi kuru kimyevi tozlu tüpü ile birlikte i yerinde temini ve montaj. S ra No SO UK SU SAYACI ø 50 mm. Flan l Sayfa 3 / 63

4 So uk su sayaçlar ; Sanayi ve Ticaret Bakanl n n /24737 tarihli 75/33/AT Yönetmeli ine, S cak su sayaçlar /24746 tarihli 79/830/AT Yönetmeli ine uygun olacakt r. S ra No ,00 m3 PR ZMAT K MODÜLER PASLANMAZ ÇEL K SU DEPOSU Tamam AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmi, tüm iç, d malzemeleri, gergi çubuklar, c vatalar, aya, menhol, haval k ve ba lant a zlar paslanmaz malzemeden, üzerindeki armatürleri paslanmaz veya pirinç malzemeden mamul, mukavemet hesaplar ve projeleri idarece onaylanm, tüm parçalar fabrika artlar nda so uk ekillendirme, bükme veya k v rma metodu ile üretilmi olup; montaj mahallinde hiçbir kaynak i lemi gerektirmeden silikon ve epidiem kauçuk contalar kullan larak c vatalar ile birle tirilen, deponun taban nda taban malzemesiyle irtibat kesecek PVC veya polietilen diyafram olan,türk Standardlar Uygunluk Belgesi'ne sahip modüler su deposunun i yerinde temini ve tesisata ba lanarak yerine montaj. Not: Depo üzerinde bulunan paslanmaz veya kromajl pirinç malzemeden mamul armatürler, paslanmaz depo aya, seviye flatörü, giri -ç k küresel vanalar, küresel blöf vanas, hava tahliye nefeslik aparat, depo ta ma a z ve borusu, seviye göstergesi, vanalar ve bo altma muslu u, üst ve alt menhol bak m kapa, depo t rmanma merdiveni fiyata dahildir. ( Ara de erlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur) S ra No SANTR FÜJ POMPALI H DROFOR (Debi: 0-10 m³/h, Bas nç: mss) A a da belirtilen kapasite ve özelliklerde; üzerinde pislik tutucu, çek valf, küresel açma kapama vanalar, alt ve üst limitleri gerekli bas nca ayarlanabilen otomatik bas nç alteri (Pompa say s na e it), su bas nc n gösteren manometresi, a r yüke kar termik korumal flatörlü su seviye alteri veya elektrotlu seviye kontrolü ile susuz çal maya kar emniyetli, alter ve göstergeleri üzerinde olan elektrik panolu paket hidrofor. Santrifüj Pompa: TSE uygunluk belgesine sahip, kapasitesine göre kademe say lar farkl dü ey veya yatay milli, ba lant flan lar olan pampaya direkt veya özel bir kaplin ile akuple motorun su s zd rmazl mekanik salmastra ile sa lanm, su talebine göre tek veya mü terek olarak devreye giren 3000 d/d monofaze veya trifaze pompa motoruna sahip, Bas nçl Tank: TS-EN ISO 11124'e uygun çelikten atmosfere kapal de i ebilir membranl St malzemeden üretilmi yeterli hacim ve say da denge tank bulunan bas nçl tank, pompa-motor ayn ase üzerine sabitle tirilmi, veya ba lant hortumu ile irtibatland r lm, pasa kar gerekli önlemleri al nm, tüm boru, kollektör, kablo ba lant lar yap lm TSE kalite belgeli dü ey veya yatay milli tam otomatik paket hidroforun komple çal r durumda i yerinde temini ve montaj. NOT: Maksimum pompa alt say s : Pompa gücü 1.1. KW'a kadar 180 defa/h. 1.1 KW' n üzerinde ise 40 defa/h. olarak al nacak. S ra No SO UK VE SICAK SU KOLLEKTÖR BORUSU 2" Kalorifer tesisat B.F.T 173/100'deki gibi siyah borudan kollektör borusu imalinden sonra tamam galvaniz banyosunda galvanizlenmi kollektörün i yerinde temini ve konsollar üzerinde, duvarda yerine montaj. S ra No Sayfa 4 / 63

5 KOLLEKTÖR A ZI ø 100 mm. Flan l Kalorifer tesisat B.F.T 173/100'deki gibi siyah borudan kollektör borusu imalinden sonra tamam galvaniz banyosunda galvanizlenmi kollektörün i yerinde temini ve konsollar üzerinde, duvarda yerine montaj. S ra No HAVALANDIRMA BORU VE APKASI ø 100 mm.(pvc) Çat aras nda tavandan çat örtüsü seviyesine kadar ç kar lm pissu borusuna tak lmak üzere, çat örtüsünden d ar ya en az 0,50 m. ç kacak kadar boyda 12 No'lu çinko sacdan veya plastikten mamül havaland rma borusu ve apkas n n i yerinde temini ve yerine montaj. S ra No ELEKTR KL SU ISITICI 80 LT Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan Resmi Gazete tarih ve say yay nlanan 73/23/EEC Alçak Gerilim Cihazlar Yönetmeli ine uygun olarak üretilmi, Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan Resmi Gazete tarih ve say 24713, tarih ve say 25053'de yay nlanan 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeli ine uygun olarak üretilmi, üzeri emaye ofbenin, en fazla üç metre duman borusuyla birlikte i yerinde temini, tesisata ve bacaya ba lanmas kendi gövdesi içinde elektrik çakma bulunmas halinde montajl birim fiyatlar % 4 art r larak ödenecektir. (*) Not: Su regülatörlü ofbenlerin (su bas nc ve debisini ayarlayan de erde sabit tutabilen bir su regülatörüne sahip olan ve ayarlanan debinin bas nç de i melerinden etkilenmeyen ofben) veya termostatik kontrollü ofbenlerin (istenen ç k suyu s cakl n bir termostat düzeni ile sürekli ölçüp regülasyon yapan, su debisi de i se de ayarlanan de erde sabit s cakl kta su veren ofben). Kullan lmas halinde pozlar ndaki montajl birim fiyatlar % 30 art r larak, montaj bedelleri art r lmadan aynen ödenecektir. (Bu tip ofbenlere ayr ca elektrik çakma bedeli ödenmeyecektir.) S ra No KOLYE PRIZ ø 40 mm ve yukar s ehir ebekesinden tesisata su almak için gerekli ölçüde temini ve montaj. S ra No /2B MAK NA LE HER DER NL KTE YUMU AK VE SERT TOPRA IN KAZILMASI. M3 Sayfa 5 / 63

6 Ekskavatör, skreyper, buldozer, trakskavatör, v.s. gibi makineler ile kaz n n yap lmas, ta tlara yükletilip 25 metreye kadar ta nmas, bo alt lmas, depo veya dolguya (imla sedde gibi) serilmesi veya imalat, in aat yap ld ktan sonra kaz yerinde kalan bo luklar n doldurulmas, kaz lan yerin taban ve yan cidarlar n n depo veya dolgunun düzeltilmesi için yap lan her türlü malzeme ve zayiat, i çilik, makine, alet ve edevat giderleri, müteahhit kar ve genel giderler dahil (25 metre d ndaki ta malar, sulama, s k t rma bedelleri hariç) 1 m3 kaz fiyat : Ö L Ç Ü : Kaz n n hacmi kaz projesi üzerinden hesaplan r. N O T : Bu birim fiyata su zamm, iksa, 25 metre d ndaki ta ma, sulama ve s k t rma bedelleri dahil de ildir. ayr ca derinlik zamm bedeli ödenmez. S ra No /3C MAK NA LE HER DER NL KTE DAR DER N YUMU AK VE SERT TOPRAK KAZMAK M3 Ekskavatör beko tipi makinalar ile kaz n n yap lmas, ta tlara yükletilip bo alt lmas veya 4 m.ye kadar at lmas, depo veya dolguya (imla, sedde gibi) serilmesi veya imalat, in aat yap ld ktan sonra kaz yerinde kalan bo luklar n doldurulmas, kaz lan yerin taban ve yan cidarlar n n ve depo veya dolgunun kabaca düzeltilmesi için yap lan her türlü malzeme ve zayiat, i çilik alat ve edevat giderleri, müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m3 kaz fiyat : Ö L Ç Ü : Kaz n n hacmi kaz projesi üzerinden hesaplan r. N O T : Bu birim fiyata su zamm, iksa, 25 metre d ndaki ta ma, sulama ve s k t rma bedelleri dahil de ildir. ayr ca derinlik zamm bedeli ödenmez. S ra No /2B MAK NA LE HER DER NL KTE GEN DER N YUMU AK VE SERT KÜSKÜLÜK ZEM N N KAZILMASI. M3 Her cins küskülük zeminin /2 pozdaki esaslar dahilinde, kaz lmas, depo veya dolguya serilmesi, imalat ve in aattan sonra,kaz yerinde kalan bo luklar n doldurulmas için 1 m3 kaz fiyat : Ö L Ç Ü : Kaz n n hacmi kaz projesi üzerinden hesaplan r. S ra No /2 TEMEL TABANINA EL LE KUM-ÇAKIL SER LMES M3 Tuvenan kum ve çak l n temel taban na dökülmesi, tesviye ve tokmaklanmas, sulanmas için her türlü i çilik, malzeme ve zayiat, i yerinde yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, müteahhit kâr ve genel giderler dahil 1 m3 fiyat : Ö L Ç Ü : Çak l veya kum dökülen saha ve kal nl k proje üzerinden ölçülür ve hacmi bulunur. S ra No /3 HAF F AGREGA (ELENM KÖMÜR CURUFU) LE DOLGU YAPILMASI M3 Sayfa 6 / 63

7 Elenmi kömür curufunun, dolgu yap lacak yere serilmesi, tabaka tabaka s k t r lmas, i yerinde yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, her türlü malzeme ve zayiat, i çilik, araç gereç, giderleri, müteahhit kar ve genel giderler dahil m3 fiyat. ÖLÇÜ: Proje boyutlar üzerinden, dolgu yap lan yerin hacmi hesaplan r. S ra No /4 MAK NE LE TUVENAN KUM-ÇAKIL TEM N ED L P,MAK NE LE SERME, SULAMA VE SIKI TIRMA YAPILMASI M3 Tuvenan kum çak l n, sahaya dökülmesi, motor grayderle serilmesi, sulanmas, titre imli silindir ile tabaka tabaka s k t r lmas için her türlü i çilik, malzeme ve zayiat, i yerinde yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m3 fiyat d r. Ölçü: Tuvenan kum çak l n döküldü ü saha ve kal nl k projesi üzerinden ölçülür ve hacmi bulunur. S ra No /5 MAK NE LE TUVENAN KUM-ÇAKIL TEM N ED L P,EL LE SERME, SULAMA VE SIKI TIRMA YAPILMASI M3 Tuvenan kum çak l n, temel taban na dökülmesi, el ile serilmesi, tesviye edilerek ve pozunun tarifindeki artlara uygun olarak sulanmas ve s k t r lmas için her türlü i çilik, malzeme ve zayiat, i yerinde yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m3 fiyat d r. Ölçü: Tuvenan kum çak l n döküldü ü yer projesi üzerinden ölçülür ve hacmi bulunur. S ra No (60,000 Kcal/h) SICAK SU ÜRET C, ÇEL K MALZEMEDEN (KAYNAKLI) KALOR FER KAZANI (60,000 Kcal/h) 70 kw SICAK SU ÜRET C, 3 ATMOSFER KONSTRÜKS YON BASINCINDA SIVI VE GAZ YAKITLI SICAK SU ÜRET C ÇEL K MALZEMEDEN (KAYNAKLI) KALOR FER KAZANLARI:(TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN , TS EN ) Di er özellikleri 'in ayn d r. S ra No /MK 200 DOZLU DEM RS Z BETON M3 0,500 m³ elenmi kum (: /1), 0,750 m³ elenmi çak l (: /1), 0,105m³ su ve 200 kg çimentonun el ya da betoniyer ile kar t r lmas, yerine konmas, s k t r lmas, gerekti inde sulanmas, so uk ve s caktan korunmas, in aat yerindeki yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, her türlü malzeme ve zayiat, i çilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kâr dâhil, 200 dozlu demirsiz betonun 1 m³ fiyat : ÖLÇÜ : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplan r. S ra No /MK Sayfa 7 / 63

8 250 DOZLU DEM RS Z BETON M3 0,500 m³ elenmi kum (: /1), 0,720 m³ elenmi çak l (: /1),0,110 m³ su ve 250 kg çimentonun el ya da betoniyer ile kar t r lmas, yerine konmas, s k t r lmas, gerekti inde sulanmas, so uk ve s caktan korunmas, in aat yerindeki yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, her türlü malzeme ve zayiat, i çilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kâr dâhil, 250 dozlu demirsiz betonun 1 m³ fiyat : ÖLÇÜ : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplan r. S ra No /1A BASINÇ DAYANIM SINIFI C16/20 (BS 16) OLAN HAZIR BETON DÖKÜLMES (BETON NAKL DAH L) M3 Y kanm, elenmi ve/veya k r lm granülometrik agrega ile TS'ye uygun, projesinde öngörülen mukavemeti sa layacak ekilde haz rlanm B... evsaf ndaki haz r beton harc n n sat n al nmas, transmiksere yüklenmesi, döküm yerine beton pompas ile bas lmas, serilmesi, vibratör ile s k t r lmas, gerekti inde sulanmas, so uktan, s caktan ve di er d tesirlerden korunmas, gerekli ve yeter say da deney için numune al nmas ve gerekli deneylerin yap lmas, her türlü i çilik, malzeme ve zayiat, makina, araç, gereç ve laboratuvar giderleri, i yerindeki her türlü yatay ve dü ey ta malar, yükleme ve bo altmalar ile müteahhit kâr ve genel giderler dahil yerinde dökülmü 1 m³ beton fiyat : ÖLÇÜ : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplan r. NOT : 1. darenin yaz l izni ile uygulan r. 2. Haz r betonlar "TSEK" belgeli üreticilerden temin edilecektir. 3. Haz r beton harc içindeki çimento miktarlar n n hesab nda, Fiyat Listesinin sonundaki Haz r Beton Harçlar na ait Çimento girdi tablosu de erleri esas al nacakt r. 4- Pompa kullan lmamas halinde, pompaj bedeli dü ülür. S ra No /1A BASINÇ DAYANIM SINIFI C20/25 (BS 20) OLAN HAZIR BETON DÖKÜLMES (BETON NAKL DAH L) M3 Y kanm, elenmi ve/veya k r lm granülometrik agrega ile TS'ye uygun, projesinde öngörülen mukavemeti sa layacak ekilde haz rlanm B... evsaf ndaki haz r beton harc n n sat n al nmas, transmiksere yüklenmesi, döküm yerine beton pompas ile bas lmas, serilmesi, vibratör ile s k t r lmas, gerekti inde sulanmas, so uktan, s caktan ve di er d tesirlerden korunmas, gerekli ve yeter say da deney için numune al nmas ve gerekli deneylerin yap lmas, her türlü i çilik, malzeme ve zayiat, makina, araç, gereç ve laboratuvar giderleri, i yerindeki her türlü yatay ve dü ey ta malar, yükleme ve bo altmalar ile müteahhit kâr ve genel giderler dahil yerinde dökülmü 1 m³ beton fiyat : ÖLÇÜ : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplan r. NOT : 1. darenin yaz l izni ile uygulan r. 2. Haz r betonlar "TSEK" belgeli üreticilerden temin edilecektir. 3. Haz r beton harc içindeki çimento miktarlar n n hesab nda, Fiyat Listesinin sonundaki Haz r Beton Harçlar na ait Çimento girdi tablosu de erleri esas al nacakt r. 4- Pompa kullan lmamas halinde, pompaj bedeli dü ülür. S ra No 36 Sayfa 8 / 63

9 TERMOMETRE, RENKL SIVI. 120 C Büyük bölüntülü, renkli, s v l, en az 20 cm. boyunda pirinç muhafazal termometrenin komple olarak i yerinde temini ve yerine montaj. S ra No HiDROMETRE 50 m.ss,ø 100 mm A a da belirtilen çaplarda; skalas kolay okunabilir büyük bölüntülü su bas nc n gösterir ibresi ve ayr ca su seviyesini gösterir ayarlanabilir k rm z ibresi bulunan 3 a zl muslu u ile komple hidrometrenin i yerine temini ve yerine montaj. S ra No MANOMETRE. 3 Atm. ø 100 mm. A a da belirtilen çaplarda, skalas kolay okunabilir, 3 a zl musluklu komple manometrenin i yerinde temini ve yerine montaj. S ra No PANEL RYATÖR PKKP 600 Yap sal konstrüksiyonu TS EN 442-1/2/3 standard na uygun, s l güçlerini CE i areti veren laboratuar raporuyla kan tlayan, su geçen yüzeylerde TS EN standard na göre Fe P01 kalite ve minimum1,11 mm. kal nl kta so uk çekilmi sacdan imal, TS EN 442/1 standard na göre maksimum çal ma bas nc n n en az 1,3 kat bas nçta (en az 520 kpa) test edilmi, TS EN 442/2 standard na göre test edilerek s l güçleri tespit edilmi, çinko veya demir fosfat üzerine astar boyal ve son kat elektrostatik toz boyal, ambalajl olarak i yerinde temini ve montaj.(tip XY, X panel say s, Y konvektör.) Bay nd rl k ve skan Bakanl Taraf ndan yay nlanan 89/106/EEC Yap m Malzemeleri Yönetmeli ine uygun olarak üretilmi, CE belgeli olacakt r. Montaj bedeli dahildir. Tespit ve yerle tirme TS-1499'a uygun olarak yap lacakt r. S ra No PANEL RYATÖR MONTAJ ELEMANI 600 TK Panel radyatörler montaj elemanlar :(Ölçü: Tk.) 2 ta y c kol, üç boyda (tiplerine göre) 1,5 mm. kal nl kta sactan galvanizli olarak, 1 adet pürjörlü; pirinç malzemeden nikelaj pürjörü TS-579'a uygun tapa ve montaj n yerine getirilebilmesi için gerekli elemanlar ambalajl olarak 2 metreden uzun 1 boylar için (tak m elemanlarda belirtilmi malzeme ve imal usulünde imal edilmi ) ilave montaj elemanlar n n i yerinde ambalajl olarak temini ve montaj. S ra No /K-1A DOLGU ALTINA OCAK TA INDAN MAK NE LE TA DOLGU YAPILMASI M3 Sayfa 9 / 63

10 KAY S ra No /MK 8 CM YÜKSEKL NDE NORMAL Ç MENTOLU BUHAR KÜRLÜ BET. PAR. TA I LE DÖ. KAP. YAPILMASI Kaplama yap lacak taban n düzenlenmesi ve 10 cm kal nl kta (Poz. No: ) kum serilmesi, 8cm yüksekli inde do ru kenarl ve prizmatik normal çimentolu her renk ve ebatta buhar kürlü beton parke ta n n kum tabakas üzerine istenen e imde ve derz aral nda dö enmesi, ta lar n tokmaklanmas, derz aralar n n kumla doldurulmas, yüzeyinin süpürülmesi, in aat yerindeki yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altmalar, her türlü malzeme ve zayiat, i çilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kâr dâhil, 1 m² fiyat : ÖLÇÜ : Dö enmi saha hesaplan r. S ra No /MK 75x30x15 CM BOYUTLARINDA BEYAZ Ç MENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON BORDÜR DÖ. Proje ve tekni ine uygun olarak 75x30x15 cm boyutlar nda beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordürlerin yerlerine montaj, iki bordür aras ndaki birle im yerlerinin 400 dozlu çimento harc (Poz no:10.010/mk) ile kapat lmas her türlü malzeme ve zayiat, i çilik i yerindeki yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kâr dâhil, 1 m fiyat : ÖLÇÜ : Bordür boyu projesi üzerinden ölçülür. S ra No RYATÖR MUSLU U (Kö e) 1/2" TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun görece i nitelikte radyatör muslu u ve ba lant rakorunun (termostatl olanlar termostatl kafa ve adaptörü ba lant rakoru ile birlikte) i yerinde temini ve yerine montaj. S ra No RYATÖR MUSLU U TERMOSTATLI 1/2" (Kö e) TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun görece i nitelikte radyatör muslu u ve ba lant rakorunun (termostatl olanlar termostatl kafa ve adaptörü ba lant rakoru ile birlikte) i yerinde temini ve yerine montaj. S ra No GÖMME ANAHTARLI T P RYATÖR PÜRJÖRÜ Kontrollü ün be enece i tip ve nitelikte kalite belgeli, gömme anahtarl, bakalit volanl veya sert PVC'den radyatör kör tapas ile birlikte amand ral pürjörün; i yerinde temini ve yerine montaj. Sayfa 10 / 63

11 S ra No KOLLEKTÖR BORUSU ø 133/4,0 mm.diki li Boru Gerekli uzunlukta diki li borunun iki ucunun kullan lan boru et kal nl nda bombeli sacla kaynat larak kapat lmas, yap lacak a z çaplar ndan daha küçük eliptik delikler aç larak ve bu delikler s cak olarak d a do ru i irilmek suretiyle TS'na uygun ölçüde flan l bulunan borular n kaynat lmas na uygun gelecek ekilde düzgün a zl kollektörün yap lmas, manometre, hidrometre, termometre, bo altma muslu u gibi gereçler için man on kaynat lmas kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi beher kollektör a z için 50 cm.den fazla kollektör borusu bedeli ödenmez. Fazla boy için ilgili boru bedeli ödenir. S ra No KOLLEKTÖR A ZI ø 125 mm B.F.T 'den izah edildi i ekilde imal edilmi kollektör borusuna, projesine ve TS'e uygun olarak haz rlanm flan l a zlar n kaynat lmas, iki kat sülyen ve iki kat ya l boya ile boyanmas. S ra No LT.ÇEL KTEN ATM.KAPALI DE.D YAFRAM.GEN.DEPO TS 'e uygun ölçü ve nitelikte çelik malzemeden (En az TS EN /2/3/4/5 Fe 37-2 malzemeden) üretilmi, atmosfere kapal genle me deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazas su doldurma a z, membran de i tirme flan, en az 100 C'ye dayan kl diyafram (Membran ) (diyafram malzemesi; Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stirol, butadien kauçuk veya bunlar n kar mlar ) ile birlikte tank gövdesi, yüzey temizleme usulüne uygun temizleme banyolar nda temizlenecek tüm yüzeyler fosfatlan p d yüzeyler elektrostatik method ile boyan p f r nlanacakt r. Genle me deposu çelik levha ve diyafram et kal nl en az 2 mm. olacakt r. Gaz odas inert gazlar ile doldurulmu (Azot, Helyum v.b) tank n komple i yerinde temini ve montaj. Not: 1- Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan yay mlanan 97/23/EC Bas nçl Ekipmanlar Yönetmeli i uygun olarak üretilmi, CE sertifikal olacakt r. 2- Deponun s zd rmazl k deneyi minimum i letme bas nc n n 1.5 kat bas nçta, bas nçl su ile test edilecektir. 50 Lt. kapasitenin üzerindeki depolar yere montaj yap labilecek ekilde ayakl olacakt r. 8 Atmosfer letme Bas nc nda; S ra No /1/MK YATAY DEL KL 19*19*8.5 CM FABR KA TU LASI LE YARIM TU LA DUVAR YAPILMASI (TS 4563 Yatay delikli (19 x 19 x 8.5 cm) boyutlar nda fabrika tu las ve m³ harç (Poz. No: ) ile projesine uygun olarak yatay delikli yar m tu la duvar yap lmas, lüzumunda sulanmas, in aat yerindeki yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, her türlü malzeme ve zayiat, i çilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kâr ve genel giderler dahil, 1 m² yatay delikli tu la duvar fiyat. Ö L Ç Ü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplan r. Bütün bo luklar dü ülür. S ra No 51 Sayfa 11 / 63

12 18.071/2/MK YATAY DEL KL 19*19*13.5 CM FABR KA TU LASI LE DUVAR YAPILMASI (TS 4563 M3 Yatay delikli (19 x 19 x 13.5 cm) boyutlar nda fabrika tu las (Poz. No:...) ve m³ harç (Poz. No: ) ile projesine uygun olarak yatay delikli tu la duvar yap lmas, lüzumunda sulanmas, in aat yerindeki yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, her türlü malzeme ve zayiat, i çilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kâr ve genel giderler dahil, 1 m³ yatay delikli tu la duvar fiyat. Ö L Ç Ü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplan r m2 den küçük bo luklar dü ülmez. Soba bacalar için ayr bedel verilmez. Soba bacas bo lu u dü ülmez. S ra No /3/MK YATAY DEL KL 19*19*13.5 CM FABR KA TU LASI LE YARIM TU LA DUVAR YAPILMASI (TS 4563 Yatay delikli (19 x 19 x 13.5 cm) boyutlar nda fabrika tu las (Poz. No:...) ve m³ harç (Poz. No: ) ile projesine uygun olarak yatay delikli yar m tu la duvar yap lmas, lüzumunda sulanmas, in aat yerindeki yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, her türlü malzeme ve zayiat, i çilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kâr ve genel giderler dahil, 1 m² yatay delikli yar m tu la duvar fiyat. Ö L Ç Ü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplan r. Bütün bo luklar dü ülür. S ra No /3/MK DÜ EY DEL KL 19*19*13.5 CM FABR KA TU LASI LE TA IYICI DUVAR YAPILMASI (TS 705) M3 Dü ey delikli, (19 x 19 x 13.5 cm) boyutlar nda fabrika tu las ve (Poz. No:...) ve m³ harç (Poz. No: ) ile projesine uygun olarak dü ey delikli tu la duvar yap lmas, lüzumunda sulanmas, in aat yerindeki yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, her türlü malzeme ve zayiat, i çilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kâr ve genel giderler dahil, 1 m³ dü ey delikli tu la duvar yap lmas fiyat : Ö L Ç Ü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplan r m²'den küçük bo luklar dü ülmez. Soba bacalar için ayr bedel verilmez. Soba bacas bo lu u dü ülmez. S ra No ALATURKA K REM TLE ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI Dar veya geni tip alaturka kiremitin projesine uygun olarak mevcut çat üzerine, iyice al t r larak dö enmesi, birer s ra atlanarak galvanizli çivi ve telle ba lanmas, in aat yerindeki yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, her türlü malzeme ve zayiat, i çilik, araç ve gereç giderleri müteahhit genel giderleri ve kâr dâhil, alaturka kiremit?le çat örtüsünün 1 m² fiyat : ÖLÇÜ : Yatay alan üzerinden hesaplan r. S ra No ALATURKA K REM TLE MAHYA YAPILMASI Sayfa 12 / 63

13 Alaturka mahya kiremit?i, 0,003 m³ harç (: )ile projesine uygun olarak mevcut kiremit üzerine mahya yap lmas, in aat yerindeki yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, her türlü malzeme ve zayiat, i çilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kâr dâhil, alaturka kiremit?le mahya yap lmas n n 1 m fiyat : ÖLÇÜ : Meyilli, meyilsiz mahya uzunlu u üzerinden hesaplan r. S ra No /3 E ML ÇAT. KR. VE MET.ÇATI ÖRT.ALT.SU BUHARI GEÇ NE AÇIK SU YLTM. LE Tasdikli detay projesine göre ve mevcut çat üzerine su s zd rmazl k s n f W1 olan, su buhar geçi ine aç k su yal t m örtüsünün saçak çizgisine paralel olarak ve birbiri üzerine en az 10 cm bindirilerek ek yerlerinin alt ndan, 10 cm aral kl olarak geni ba l galvanizli çivilerle çak lmas için, in aat yerindeki yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, her türlü mal zeme ve zayiat, i çilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kâr dâhil, 1 m² fiyat ÖLÇÜ : Meyilli sat h üzerinden hesaplan r. S ra No /2 ø200 MM SP RAL SARIMLI PVC BORU DÖ ENMES (DRENAJ,Y.SUYU Ç N) TS 12132'ye uygun imal edilen...mm d çap ndaki spiral sar ml delikli ve deliksiz borular n n temin edilmesi proje ve artnamesine uygun boyda ve boru eksenine dik olarak kesilmesi boru cidar ndaki çapaklar n temizlenmesi hende e indirilmesi proje ve artname gere ince yerine yerle tirilmesi boru ba lar ve man onlar n temizlenmesi, borunun bir ucuna monte edilmi man onu, di er borunun içine sokarak ve s v k vamda PVC yap t r c uygulayarak bo luk olmayacak s zd rmaz biçimde yap t rmak suretiyle ba lanmas, gerekti inde boru hatt n n baca ve bacalara ba lanmas, dö endikten sonra ya mur suyu ve kanalizasyon borular nda s zd rmazl k deneyinin yap lmas için gerekli her türlü ba lant eleman ve müteferrik parçalar ile malzeme ve zayiat, deney dahil, i çilik araç ve gereç giderleri, her türlü ta ma, yükleme, bo altma, istifi müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m fiyat. ÖLÇÜ: Dö enmi haldeki borunun gerçek uzunlu u üzerinden m olarak hesaplan r. NOT : 1. Hende in boru dö enmesine haz r hale getirilmesi için gerekli her türlü imalat hariç. 2. Drenaj için yap lacak uygulamalarda birim fiyatlar n % 98'i ödenir. S ra No /1 3MM KALINLIKTA PLASTOMER ESASLI CAÜLÜ TA.3MM KAL.PLAST.KEÇE TA.POL. B T.ÖRT. K KAT. SU YAL.YAPILMASI TS 11758'e uygun 3 mm kal nl kta cam tülü ta y c l ve 3 mm kal nl kta polyester ta y c l polimer bitümlü örtülerle, 2 m'ye kadar su bas nc na kar temellerde, yüzme havuzu ve su depolar nda iki katl su yal t m yap lmas. S ra No /3 3MM KALINLIKTA PLASTOMER ESAS.C.TÜLÜ TA.3MM KAL.PLAST.ESAS.POLY.KEÇE TA.POL.B T.ÖRT. K KAT.SU YALITIMI YAPILMASI TS 11758'E UYGUN 3 MM KALINLIKTA CAM TÜLÜ TA IYICILI VE 3 MM KALINLIKTA POLYESTER KEÇE TA IYICILI POL MER B TÜMLÜ ÖRTÜLERLE, TERAS ÇATILARDA K KATLI SU YALITIMI YAPILMASI Sayfa 13 / 63

14 S ra No /3 ÇATI ARASINA DÖ EME ÜZER.T P 18 (10 CM) CAMYÜNÜ LTE LE ISI YALITIMI Üzerinde devaml olarak gezilmeyen çat aralar nda, beton dö eme üzerine projesinde belirtilen cins ve...cm. kal nl kta (yüklenmeyen) cam yününün serbest ekilde serilerek dö enmesi, istendi inde kenardaki a klara ç talarla tesbit edilmesi, çat aras nda bulunan su deposu v.s. gibi yerlere gitmek için takozlar üzerine oturtulan kalaslar n dö enmesi, in aat yerindeki yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, her türlü malzeme ve zayiat, (ç ta, takoz, kalas ve çivi malzemesi bedelleri hariç), i çilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kâr ve genel giderler dahil, cam yünü ile s yal t m yap lmas : Ö L Ç Ü : Yal t m yap lan yüzlerin projedeki boyutlar üzerinden alan bulunur. N O T : Cam yününün cins ve kal nl yap lacak hesaba göre tespit edilecektir. S ra No /1 DI DUVAR. B.ARME YÜZEY.( ÇER DEN VEYA DI ARIDAN) 5 CM KAL.YÜZEY PÜRÜZLÜ YA PÜRÜZSÜZ EXTRÜDE POL ST. KÖPÜK LE ISI YAL.YAP. D duvarlarda onaylanm detay projesine ve TS 825'e uygun olarak 5 cm kal nl nda extrüde polistren köpük yal t m levhalar n n çimento bazl yap t r c ile duvara yap t r larak, vida ve plastik dübelle betonarme yüzeye tespiti, in aat yerindeki yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, her türlü malzeme zayiat, i çilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kar ve genel giderler dahil 1m² fiyat. ÖLÇÜ : Yal t m yap lan yüzey m² olarak hesaplan r. NOT : TS 825 'e göre s yal t m kal nl hesaplanacakt r. S ra No /2A ZEM N NE OTURAN DÖ EMELERDE 5 CM KALINLIKTA YÜZEY DÜZGÜN EXTRÜDE POL STREN (XPS)KÖPÜK LE ISI YALITIMI YAPILMASI PRJ Onaylanm detay projesine ve TS 825'e uygun olarak 5 cm kal nl nda extrüde polistren köpük yal t m levhalar n n aralar nda bo luk kalmaks z n yerle tirilmesi, in aat yerindeki yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, her türlü malzeme zayiat, i çilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kar ve genel giderler dahil 1m² fiyat. ÖLÇÜ : Yal t m yap lan yüzey m² olarak hesaplan r. NOT : TS 825 'e göre s yal t m kal nl hesaplanacakt r. S ra No /C2 5 CM.KAL.YÜZEY PÜR. VEYA PÜR. VE KANALLI EKSTR.POL.XPS KÖPÜK ISI YAL.LEVH.DI DUVARL.DI TAN ISI YAL.ISI YALITIM SIVASI (200 KPA) Sayfa 14 / 63

15 D duvarlarda onaylanm detay ve projesine ve TS 825 'e uygun olarak 5 cm ekpande polistren köpük s yal t m levhalar n n ( yüzeylerde dik çekme dayan m >=200 kpa (TR 200) m2 ye 4 kg gidecek ekilde s yal t m yap t r c s ile duvara yap t r larak plastik çivili s yal t m dübeli ile yüzeye tespiti levha üzerine s va filesi konulduktan sonra m2 ye 4 kg gidecek ekilde s yal t m s vas yap lmas, in aat yerindeki yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, her türlü malzeme ve zayiat, i çilik araç ve giderleri, müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat Ölçü: Projesi üzerinden yal t m yap lan yüzeyler "m2" olarak ölçülür. NOT:1.TS 825'e göre s yal t m kal nl hesaplanacakt r. 2. darenin yaz l izni ile uygulan r S ra No /A 2 DUVAR ARASINA (5 CM) POL STREN KÖPÜ Ü LE ISI YALITIMI YAPILMASI PRJ Mevcut duvar yüzüne (s val veya s vas z) en az 15 kg/m³ yo unluk (TS 2193) ve (...cm.) kal nl ktaki polistren köpü ünün birbiri ile aral k kalmayacak ekilde serbestçe duvar yüzüne konulmas ve önüne ikinci bir duvar örülmesi, in aat yerindeki yükleme,yatay ve dü ey ta ma, bo altma, her türlü malzeme ve zayiat, i çilik,araç ve gereç giderleri, müteahhit kâr ve genel giderler dahil, 1 m² fiyat : Ö L Ç Ü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplan r. Bo luklar dü ülür. N O T : Yal t m malzemesinin önüne örülen duvar bedeli, kendi Poz. No.sndan denir. S ra No Ø150 TEK C DARLI PASLANMAZ ÇEL K BACA Mtül TSE EN , TS EN 13229, TS 11382, TS EN , TS EN , TS EN , TS EN EN , TS EN 13229, TS EN kadar olan Standartlara uygun olarak imal edilmi, baca borusu, TE parçalar, dirsekler, yo u ma kab, kondens borusu, ta y c sehpas, adaptörü, baca temizleme kapa, yatayda gerekti inde ikinci temizleme kapa, muf ve kelepçe geçmeli, yatay ve dü ey yükleri ta mak için gerekli konsol, dayanma ve destekleme parçalar, topraklamas yap lm bacan n yap lmas ve yerine montaj. malatç n n TSE belgesindeki ürününe ait etiket tan mlamas ile uygulanacak baca birbirine uygun olmal d r. (Ara de erlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.) Not:Baca kapa 1 mt, baca apkas 1 mt, genle me parças 1mt, kazan duman kanal ç k adaptörü 1 mt, dirsekler 1 mt, nötralizasyon kab 2 mt, muflu geçme için her mt 'de 5 cm, kondens kab 1 mt, duvar kelepçeleri ve ba lant kelepçelerinde 5 adet kelepçe için 1 mt, TE modülü 2 mt, temizleme kapa 2 mt, genle me parças 1 mt, hesap edilerek toplam baca metresine ilave edilecektir.baca ta ma sehpas, ta ma konsollar, çelik halat, merdiven ve çelik konstrüksiyon, paratoner ve tutucular BF No : pozundan ödenecektir. Bay nd rl k ve skan Bakanl Taraf ndan yay nlanan 89/106/EEC Yap m Malzemeleri Yönetmeli ine uygun olarak üretilmi, CE sertifikal olacakt r. S ra No ÇEL K BORU DI ÇAP/ET KAL. 26.7/2.9 MM Sayfa 15 / 63

16 Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan yay mlanan 97/23/EC Bas nçl Ekipmanlar Yönetmeli ine uygun olarak üretilmi,ce sertifikal, TS EN 'ye uygun çelik do al gaz borular n n, ø 114,3/6,0 mm alt ndaki borular Gr-A, ø 114,3/6,0 mm ve üzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmi, ilgili artname ve projesine uygun olarak dö enmesi, ba lant lar n n yap lmas için kullan lan her türlü malzeme ve i çilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere i yerinde temini,yerine montaj,(boru montaj malzemesi bedelleri ve pozlar ndan ödenecektir.) D Çap/ Et Kal nl (mm) S ra No ÇEL K BORU DI ÇAP/ET KAL. 33.4/3.4 MM Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan yay mlanan 97/23/EC Bas nçl Ekipmanlar Yönetmeli ine uygun olarak üretilmi,ce sertifikal, TS EN 'ye uygun çelik do al gaz borular n n, ø 114,3/6,0 mm alt ndaki borular Gr-A, ø 114,3/6,0 mm ve üzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmi, ilgili artname ve projesine uygun olarak dö enmesi, ba lant lar n n yap lmas için kullan lan her türlü malzeme ve i çilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere i yerinde temini,yerine montaj,(boru montaj malzemesi bedelleri ve pozlar ndan ödenecektir.) D Çap/ Et Kal nl (mm) S ra No ÇEL K BORU DI ÇAP/ET KAL. 42.2/3.6 MM Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan yay mlanan 97/23/EC Bas nçl Ekipmanlar Yönetmeli ine uygun olarak üretilmi,ce sertifikal, TS EN 'ye uygun çelik do al gaz borular n n, ø 114,3/6,0 mm alt ndaki borular Gr-A, ø 114,3/6,0 mm ve üzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmi, ilgili artname ve projesine uygun olarak dö enmesi, ba lant lar n n yap lmas için kullan lan her türlü malzeme ve i çilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere i yerinde temini,yerine montaj,(boru montaj malzemesi bedelleri ve pozlar ndan ödenecektir.) D Çap/ Et Kal nl (mm) S ra No D K L V DALI ÇEL K BORU 1/2" (Bina çi Vidal ) Vidal TS EN 10255'e uygun (malzemesi Fe.33) D çap/et kal nl Anma Ölçüsü Ortalama Man onsuz a rl k nç mm. kg/ m TSE'ye uygun, çelik borular n i yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, ba lant lar n n yap lmas için vida üzerine sürülen (sülyen, grafit vb. malzeme ve i çilik dahil, fitings ve tespit malzemeleri hariç) (ünitelerin kurulaca arsa s n rlar içindeki i lere münhas r olmak üzere) (Borularda sülyen ve boya bedeli hariç). S ra No D K L V DALI ÇEL K BORU 3/4" (Bina çi Vidal ) Sayfa 16 / 63

17 Vidal TS EN 10255'e uygun (malzemesi Fe.33) D çap/et kal nl Anma Ölçüsü Ortalama Man onsuz a rl k nç mm. kg/ m TSE'ye uygun, çelik borular n i yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, ba lant lar n n yap lmas için vida üzerine sürülen (sülyen, grafit vb. malzeme ve i çilik dahil, fitings ve tespit malzemeleri hariç) (ünitelerin kurulaca arsa s n rlar içindeki i lere münhas r olmak üzere) (Borularda sülyen ve boya bedeli hariç). S ra No D K L V DALI ÇEL K BORU 1" (Bina çi Vidal ) Vidal TS EN 10255'e uygun (malzemesi Fe.33) D çap/et kal nl Anma Ölçüsü Ortalama Man onsuz a rl k nç mm. kg/ m TSE'ye uygun, çelik borular n i yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, ba lant lar n n yap lmas için vida üzerine sürülen (sülyen, grafit vb. malzeme ve i çilik dahil, fitings ve tespit malzemeleri hariç) (ünitelerin kurulaca arsa s n rlar içindeki i lere münhas r olmak üzere) (Borularda sülyen ve boya bedeli hariç). S ra No D K L V DALI ÇEL K BORU 1 1/4" (Bina çi Vidal ) Vidal TS EN 10255'e uygun (malzemesi Fe.33) D çap/et kal nl Anma Ölçüsü Ortalama Man onsuz a rl k nç mm. kg/ m TSE'ye uygun, çelik borular n i yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, ba lant lar n n yap lmas için vida üzerine sürülen (sülyen, grafit vb. malzeme ve i çilik dahil, fitings ve tespit malzemeleri hariç) (ünitelerin kurulaca arsa s n rlar içindeki i lere münhas r olmak üzere) (Borularda sülyen ve boya bedeli hariç). S ra No D K L V DALI ÇEL K BORU 1 1/2" (Bina çi Vidal ) Vidal TS EN 10255'e uygun (malzemesi Fe.33) D çap/et kal nl Anma Ölçüsü Ortalama Man onsuz a rl k nç mm. kg/ m TSE'ye uygun, çelik borular n i yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, ba lant lar n n yap lmas için vida üzerine sürülen (sülyen, grafit vb. malzeme ve i çilik dahil, fitings ve tespit malzemeleri hariç) (ünitelerin kurulaca arsa s n rlar içindeki i lere münhas r olmak üzere) (Borularda sülyen ve boya bedeli hariç). S ra No D K L GALVAN ZL ÇEL K BORU 3/4" (Bina çi Vidal ) Sayfa 17 / 63

18 Anma Ölçüsü Ortalama d çap/ Et kal nl nç Ø mm. mm. TSE'ye uygun, çelik borular n i yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, ba lant lar n n yap lmas için vida üzerine sürülen (sülyen, grafit vb. malzeme ve i çilik dahil, fitings ve tespit malzemeleri hariç) (ünitelerin kurulaca arsa s n rlar içindeki i lere münhas r olmak üzere) (Borularda sülyen ve boya bedeli hariç). S ra No D K L GALVAN ZL ÇEL K BORU 1" (Bina çi Vidal ) Anma Ölçüsü Ortalama d çap/ Et kal nl nç Ø mm. mm. TSE'ye uygun, çelik borular n i yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, ba lant lar n n yap lmas için vida üzerine sürülen (sülyen, grafit vb. malzeme ve i çilik dahil, fitings ve tespit malzemeleri hariç) (ünitelerin kurulaca arsa s n rlar içindeki i lere münhas r olmak üzere) (Borularda sülyen ve boya bedeli hariç). S ra No D K.GALVAN ZL ÇEL K BORU 1 1/4" (Bina çi Vidal ) Anma Ölçüsü Ortalama d çap/ Et kal nl nç Ø mm. mm. TSE'ye uygun, çelik borular n i yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, ba lant lar n n yap lmas için vida üzerine sürülen (sülyen, grafit vb. malzeme ve i çilik dahil, fitings ve tespit malzemeleri hariç) (ünitelerin kurulaca arsa s n rlar içindeki i lere münhas r olmak üzere) (Borularda sülyen ve boya bedeli hariç). S ra No D K L GALVAN ZL ÇEL K BORU 2" (Bina çi Vidal ) Anma Ölçüsü Ortalama d çap/ Et kal nl nç Ø mm. mm. TSE'ye uygun, çelik borular n i yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, ba lant lar n n yap lmas için vida üzerine sürülen (sülyen, grafit vb. malzeme ve i çilik dahil, fitings ve tespit malzemeleri hariç) (ünitelerin kurulaca arsa s n rlar içindeki i lere münhas r olmak üzere) (Borularda sülyen ve boya bedeli hariç). S ra No ø mm.sert PVC ÇME SUYU BORU.(Yap t.muflu) (Bina çinde) TS 274 EN 1452'e uygun sert PVC plastik içme suyu borusunun i yerinde temini ve yap t rma muflu olarak yerine montaj D Çap Bas nc Ø mm Atmosfer Ünitelerin kurulaca arsa s n rlar içindeki i lerde kullan lmak üzere. S ra No 79 Sayfa 18 / 63

19 PN.20 POL PROP LEN TEM Z SU BORUSU1/2" (Bina çinde) Anma Ölçüsü Çap/ Et kal nl ( Ø mm.) Ünitelerin kurulaca arsa s n rlar içindeki i lerde kullan lmak üzere. S ra No PN.20 POL PROP LEN TEM Z SU BORUSU3/4" (Bina çinde) Anma Ölçüsü Çap/ Et kal nl ( Ø mm.) Ünitelerin kurulaca arsa s n rlar içindeki i lerde kullan lmak üzere. S ra No PN.20 POL PROP LEN TEM Z SU BORUSU 1" (Bina çinde) Anma Ölçüsü Çap/ Et kal nl ( Ø mm.) Ünitelerin kurulaca arsa s n rlar içindeki i lerde kullan lmak üzere. S ra No PVC PLAST K P S SU BORUSU ø mm. TS EN 'e uygun, sert PVC plastik pis su borular n n i yerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montaj D Çap Et Kal nl Kullan m Yeri Ø mm mm Ünitelerin kurulaca arsa s n rlar içindeki i lerde kullan lmak üzere. S ra No PVC PLAST K P S SU BORUSU ø mm. TS EN 'e uygun, sert PVC plastik pis su borular n n i yerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montaj D Çap Et Kal nl Kullan m Yeri Ø mm mm Ünitelerin kurulaca arsa s n rlar içindeki i lerde kullan lmak üzere. S ra No PVC PLAST K P S SU BORUSU ø mm Sayfa 19 / 63

20 TS EN 'e uygun, sert PVC plastik pis su borular n n i yerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montaj D Çap Et Kal nl Kullan m Yeri Ø mm mm Ünitelerin kurulaca arsa s n rlar içindeki i lerde kullan lmak üzere. S ra No KOSVA VANA (Pirinç vidal,bo altmal ) 1" So uk veya s cak su tesisat nda kesici eleman olarak kullan lmak üzere, TSE uygunluk belgeli, pirinç veya pikten, su kaç rmayacak nitelikte imal edilmi, vidal veya flan l sürgülü, kosva vana ve kolon bo altma muslu unun conta ve contalar ile beraber i yerinde temini ve yerine montaj. S ra No KOSVA VANA (Pirinç vidal,bo altmal ) 1 1/4" So uk veya s cak su tesisat nda kesici eleman olarak kullan lmak üzere, TSE uygunluk belgeli, pirinç veya pikten, su kaç rmayacak nitelikte imal edilmi, vidal veya flan l sürgülü, kosva vana ve kolon bo altma muslu unun conta ve contalar ile beraber i yerinde temini ve yerine montaj. S ra No BETONARME KALIP YAPILMASI Beton ve betonarme yap m i leri için darece gerekli görüldü ünde onaylanm projelerine göre a açtan kal p yap lmas, sökülmesi, bu i ler için gerekli tahta, mesnet kadronlar, ku aklar, destekler, çivi, tel benzeri gereçler, zayiat ve i çilik, müteahhit kâr ve genel giderler dahil 1 m² fiyat : Ö L Ç Ü : Kal p gören yüzler, projesinden veya yerinden ölçülerek hesaplan r. Bo luk hacmi ç kar lmadan imalât deliklerinin çevre kal plar ölçüye dahil edilmez. Deli in kal p taraf ndaki yüzünden delik bo lu u ç kar lmaz. N O T : Kal ptan ç kan malzeme müteahhide aittir. S ra No AH AP KALIP SKELES (EN YÜKSEK 4 M) M3 Sayfa 20 / 63

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: NİKSAR KÜLTÜR MAHALLESİ16 DERSLİKLİOKUL İNŞAATI

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: NİKSAR KÜLTÜR MAHALLESİ16 DERSLİKLİOKUL İNŞAATI Poz No 071.108 Sıra No: 1 40X50 CM TEZGAH ALTI VE TEZGAH ÜSTÜ OVAL LAVABO AD Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden taşmalı, beyaz renkte, Lavabo montaj dubel ve vidasıile birlikte, birlikte

Detaylı

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: KÜLTÜR MERKEZİYAPIM İŞİ

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: KÜLTÜR MERKEZİYAPIM İŞİ Poz No 071.109 Sıra No: 1 TEZGAH ALTI VE ÜSTÜ OVAL LAVABO 45X55 CM. AD Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden taşmalıbeyaz renkte lavabo, üzerine 4 adet lastikten özel takoz geçirilmişsülyen

Detaylı

POZ TARİFLERİ İşin Adı : TOKAT VALİ KONAĞI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

POZ TARİFLERİ İşin Adı : TOKAT VALİ KONAĞI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ 01 İNŞAAT İŞLERİ Poz No 16.003/MK Sıra No: 1 Tanımı 250 DOZLU DEMİRSİZ BETON Birimi: M3 0,500 m³ elenmiş kum (Poz No: 08.003-08.009/1), 0,720 m³ elenmiş çakıl (Poz No: 08.003-08.009/1),0,110 m³ su ve 250

Detaylı

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri)

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 1 1 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 5-10 cm (10 cm dahil) beher ağaç için Teknik Tarifi: Kazı alanı içine

Detaylı

TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI: Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna hizmet binasında yeni oluşturulacak wc mahallerinde lavabo, lavabo tesisatı, wc taşı, wc tesisatı,

Detaylı

YAPI İŞLERİ SIHHİ TESİSAT BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ

YAPI İŞLERİ SIHHİ TESİSAT BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı : 1 YAPI İŞLERİ SIHHİ TESİSAT BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ 2014 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- fiyatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının

Detaylı

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ T.C. ÇORLU BELEDİYESİ KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No 1 2 Poz No İmalatın Cinsi Birim Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. : 10 Adet Okul Binasının Onarımının Yapılması İşi İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa No 1. Pursantaj Poz No İmalatın Cinsi Birim No

TEKNİK ŞARTNAME. : 10 Adet Okul Binasının Onarımının Yapılması İşi İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa No 1. Pursantaj Poz No İmalatın Cinsi Birim No İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa 1 El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler) m³ 0,008717 * Güzelyalı İ.Ö.O nun projesinde belirtildiği gibi anasınıfı

Detaylı

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI B NALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAK YÖNETMEL K TASLA INDAN YÜKSEK YAPILARLA LG L KISIMLAR DÖRDÜNCÜ KISIM: Bina Bölümlerine ve Tesislerine liflkin Hususlar

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

ÖNSÖZ. Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

ÖNSÖZ. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. ÖNSÖZ Doğalgaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin bir etüt, doğru projelendirme ve verimli bir tesisatın

Detaylı

YAPI İŞLERİ KALORİFER TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ

YAPI İŞLERİ KALORİFER TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı : 2 YAPI İŞLERİ KALORİFER TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ 2014 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- fiyatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI... 9 4.1.Gaz Teslim Noktas... 9 4.1.1.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI... 9 4.1.Gaz Teslim Noktas... 9 4.1.1. ÖNSÖZ İçinde yaşadığımız yüzyılda sürekli kalkınma için dünyamızın korunması gerektiği anlayışı giderek sahiplenilmektedir. Bu sevindirici gelişmeyle birlikte çocuklarımıza daha yaşanır bir dünya bırakma

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI... 9 4.1.Gaz Teslim Noktas... 9 4.1.1.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI... 9 4.1.Gaz Teslim Noktas... 9 4.1.1. ÖNSÖZ İçinde yaşadığımız yüzyılda sürekli kalkınma için dünyamızın korunması gerektiği anlayışı giderek sahiplenilmektedir. Bu sevindirici gelişmeyle birlikte çocuklarımıza daha yaşanır bir dünya bırakma

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

YAPI İŞLERİ YANGINDAN KORUNMA DONANIM ve TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ

YAPI İŞLERİ YANGINDAN KORUNMA DONANIM ve TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 11 YAPI İŞLERİ YANGINDAN KORUNMA DONANIM ve TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ 2014 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- fiyatlar Çevre

Detaylı

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU BASINÇLI HAVA SERV SLER N SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU Guide to the Selection and Installation of Compressed Air Services TÜRKÇEYE ÇEV REN : ERDO AN TAN TAHA TAZY KL HAVA SAN. VE T C. A.. STANBUL

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı : Değişiklik ve ilaveler T.C. YÜKSEK FEN KURULU KARARI 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere Bakanlığımız nın 06.02.2008 tarih ve 06/11 sayılı kararı ile ; İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı birim

Detaylı

Metin içerisinde ara: Genel Hükümler

Metin içerisinde ara: Genel Hükümler Mevzuat metni Dayand Mevzuat Metin içerisinde ara: çi sa ve 2389 A LI I VE GÜVENL TÜZÜ Ü Bakanlar Kurulu Karar n Tarihi : 4/12/1973, No: 7/7583 Dayand Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No: 1475 Yay mland R.

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP)

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) ZEMİN KAT VE NORMAL KATLAR I. SALON İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) Döşeme : Tesviye tabakası (27.581) + Şap (27.583) + Laminant parke (Özel 16)+Koridor birleşimlerine metal kot profili Duvar

Detaylı

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri.

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri. S hhi Tesisat Sarven Çilingiro lu; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi Tarihçe Temiz hava ve su, az miktardaki pislikleri temizleyebilir. Buna karfl n at k ve art klar çok oldu u takdirde bununla kar flan hava ve

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ

2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA - 2013 AÇIKLAMALAR : 1- Bu birim fiyatların kullanıldığı hesaplardaki

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

1B TORBALAMA TESİSİNE ÇOK AMAÇLI BİNA YAPILMASINA AİT MEKANİK VE ISITMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1B TORBALAMA TESİSİNE ÇOK AMAÇLI BİNA YAPILMASINA AİT MEKANİK VE ISITMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1B TORBALAMA TESİSİNE ÇOK AMAÇLI BİNA YAPILMASINA AİT MEKANİK VE ISITMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- Pn 20 polipropilen temiz su borusu 1/2 2- Pn 20 polipropilen temiz su borusu 3/4 3- Pn 20 polipropilen

Detaylı

PANELTON EL K TABI AÇIKLAMA Bu kitap, Panelton Boflluklu Döfleme ve Duvar Elemanlar n n: Tasar mc ya, Uygulamac ya ve Kullan c ya sa layaca kolayl klar ve olanaklar tan tmak amac yla haz rlanm flt r. Birleflimlerle

Detaylı

KEMERALTI 1. ETAP 1. KORUMA AMAÇLI REV ZYON MAR PLANI PLAN NOTLARI 2. KEMERALTI KENTSEL TASARIM REHBER. 3. TESC LL ve UYUMLU YAPILAR L STES

KEMERALTI 1. ETAP 1. KORUMA AMAÇLI REV ZYON MAR PLANI PLAN NOTLARI 2. KEMERALTI KENTSEL TASARIM REHBER. 3. TESC LL ve UYUMLU YAPILAR L STES KEMERALTI 1. ETAP 1. KORUMA AMAÇLI REV ZYON MAR PLANI PLAN NOTLARI 2. KEMERALTI KENTSEL TASARIM REHBER 3. TESC LL ve UYUMLU YAPILAR L STES Ç NDEK LER çindekiler... 2 ekiller Listesi...3 1/1000 Ölçekli

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı