DERS ADI : MATEMATİK-I DERS İÇERİĞİ VE DERS BİLGİ FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERS ADI : MATEMATİK-I DERS İÇERİĞİ VE DERS BİLGİ FORMU"

Transkript

1 DERS ADI : MATEMATİK-I MATEMATİK-I VE METAL TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Kredisi AKTS Kredisi (1kredi=25 30 saat), (1modül=1 kredi) 3,5 4 Bu ders ile öğrenci; mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme yeterliği kazandırılacaktır. 1. Mesleğinde cebirsel uygulamalar yapmak 2. Mesleğinde denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili uygulamalar yapmak 3. Mesleğinde diziler ile ilgili uygulamalar yapmak 4. Mesleğinde geometri ile ilgili uygulamalar yapmak 5. Mesleğinde trigonometri ile ilgili uygulamalar yapmak 6. Mesleğinde fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapmak 1 Cebir kavramı 2 Polinom kavramı ve polinomlarla işlemler 3 Oran ve orantı kavramları ve uygulamaları 4 Denklem kavramı 5 Eşitsizlik kavramı 6 sembolü, çarpım sembolü Dizi, sonlu dizi ve sabit dizi, dizilerin eşitliği 7 Sayı dizilerinde dört işlemle Aritmetik dizi, geometrik dizi 8 Geometrik dizi, sonsuz geometrik 9 Temel geometri Çokgenler Çember ve daire 10 Geometrik cisimler, Koordinat sistemleri, Konikler 11 Temel trigonometri 12 Trigonometrik fonksiyonlar Fonksiyonlarda temel işlemler 13 Fonksiyon çeşitleri 14 Parabol ve grafiği 1

2 DERS ADI: TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ DERS BİLGİ FORMU VE DERS İÇERİĞİ TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ VE METAL TEKNOLOJİLERİ DÖNEMİ 1 Zorunlu Meslek i Seçmeli Okul Eğitimi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) AKTS Kredisi Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3,5 5 Öğrencilerin ileri aşamadaki eğitimine uyum sağlayabilmesi, laboratuvar çalışmalarında değişkenleri belirleyebilme, grafikleri çizebilme ve analiz becerilerini geliştirebilme. 1. Fizik kurallarını kavrayabilme, malzemeyi tanıyabilme ve deneyler yapabilme. Hafta 2. Malzeme, statik, mekanik, akışkanlar, dalga yayınımı, elektrik manyetizma konularında temel kuralları kavrayabilme. 1 Malzeme ve Özellikleri İçerik/Konular 2 Malzeme ve Özellikleri 3 Statik 4 Statik 5 Dinamik 6 Dinamik 7 Enerji, İş ve Güç 8 Enerji, İş ve Güç 9 Mekanik ve Elektromanyetik Dalga Hareketleri 10 Mekanik ve Elektromanyetik Dalga Hareketleri 11 Akışkanlarda Basınç 12 Akışkanlarda Basınç 13 Elektrik ve Manyetizma 14 Elektrik ve Manyetizma 2

3 DERS ADI :TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ VE METAL TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 Zorunlu Meslek i (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Seçmeli Kredisi AKTS Kredisi (1kredi=25 30 saat), (1modül=1 kredi) 3,5 4 El aletlerini, matkap, torna, freze ve taşlama tezgâhlarını kullanarak temel imalat işlemlerine ait yeterliklerin kazandırılması amaçlanmıştır. 1. El aletleri ile temel işlemler yapmak, 2. Matkap tezgâhında delik delmek, 3. Tornalamak, 4. Frezelemek, 5. Taşlamak, Eğe, kesici çeşitleri, ölçme, kontrol ve markalama 1 aletleri, kesme ilkeleri ve çeşitleri. Malzemeye uygun kesme takımları, ayaklı zımpara taşı 2 tezgâhları, matkap bileme, Matkap çeşitleri, matkap uç açıları, delinecek parça ve 3 matkapların malzeme özellikleri, delik delme işlem sırası, devir hesabı. Rayba, kılavuz, pafta çeşitleri, vida tarakları, kılavuz ve 4 pafta ile vida açma işlem sırası. Torna tezgahı çeşitleri, kısımları, tornalama çeşitleri, 5 aynalar, yataklar, kesici takımlar. Torna kalemleri, çeşitleri, punta matkabı, devir sayısı 6 ilerleme miktarı hesapları, alın ve silindirik tornalama işlem sırası. Yüzey pürüzlülüğü, kanal kalemi çeşitleri, açıları, 7 bilenmesi, ölçü aletleri, Konik tornalama yöntemleri, koniklik hesabı, koniklik 8 ölçme mastarları. Matkap çeşitleri, kademeli delik delme esasları, tırtıl 9 çeşitleri. 3

4 Vida çeşitleri, mastarları, vida kalemi çeşitleri, kör deliğe vida açma, vidalarda ağız sayısı. Makine raybası çeşitleri, tornada raybalama teknikleri, iş parçası rayba eş eksenli bağlama tekniği. Freze tezgâhları, yüzey frezeleme çakıları, çakı bağlama elemanları, talaş derinliği ve ilerleme hızı hesapları, Frezeleme yönleri, iş parçasını paralel bağlama Kanal ve cep freze çakı çeşitleri, kanal frezeleme emniyet tedbirleri Delik büyütme aparatları, faturalı delik büyütme, frezede basit bölme, bölme aparatları. Taşlama tezgâhları, taşlama taşı çeşitleri ve özellikleri, Dengeleme metotları, taşın bağlama teknikleri, Taş bileme tekniği. 4

5 DERS ADI: YABANCI DİL I YABANCI DİL (İNGİLİZCE I) VE METAL TEKNOLOJİLERİ DÖNEMİ 1. DÖNEM Zorunlu Meslek i (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Seçmeli Kredisi AKTS Kredisi 2 2 Bu derste öğrenciye; temel İngilizce kavramları ve kullanılışları ile temel dil bilgisi yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır. 1. Temel yabancı dil bilgisini kullanır 2. İngilizce ile ilgili kavram ve tanımları kullanır The simple present tense (Geniş Zaman) 1 konusuna temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı Soru-cevap ilişkileri ve emir cümleleri hakkında bilgi 2 verilmesi A, an, the, one kavramları ile beraber The present 3 Continuous Tense (Şimdiki Sürekli Zaman) The Past Continuous Tense (Geçmiş Sürekli 4 Zaman) konularında detaylı bilgi verilmesi Cümle biçimleri ve cümle kullanma konusunda 5 detaylı açıklamalarla beraber have got / has got ve would like konularında açıklamalar 6 Genel okuma çalışmaları, 7 Prepositions (edatlar) ve Tag Questions 8 ARASINAV 9 The Present Perfect Tense 10 İngiliz Alfabesi 11 Rakamlar Kişilerin tanıtılması 12 Cardinal and Ordinal Numbers 13 Subject Pronouns 14 Genel değerlendirmeler 5

6 DERS ADI: ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I DERS BİLGİ FORMU VE DERS İÇERİĞİ DÖNEMİ 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu Meslek i Seçmeli Okul Eğitimi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) AKTS Kredisi Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2 2 İstiklal Savaşını ve bu savaşın ulusumuzun tarihindeki yeri ve önemini öğrenmek. Hafta Osmanlı Devletinin gerileme dönemi hakkında bilgi sahibi olabilecek, I. Dünya Savaşını ve bu savaşın önemini kavrayabilecek, Milli Mücadele Dönemi konusunda bilgi sahibi olabilecek ve bu dönemin Türk tarihindeki önemini değerlendirebilecek. İçerik/Konular İnkılâp ve inkılâplarla ilgili kavramalar: Devlet ve unsurları, Tekâmül, Islahat, Hükümet Darbesi, İhtilâl, İnkılâp İnkılâp ve İnkılâpla ilgili Kavramlar: Devlet ve Unsurları, Tekâmül, Islahat, Hükümet Darbesi, İhtilâl, İnkılâp Osmanlı Devleti'nde yenilik hareketleri, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, I. Meşrutiyet, II. Meşrutiyet Osmanlı Devleti'nde Fikir Akımları (Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük.) İttihat ve Terakki Partisi'nin iktidara gelmesi. 31 Mart olayı, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları Birinci Dünya Savaşı'nın Nedenleri ve Savaşın başlaması, Osmanlı Devleti'nin Savaşa katılması, Cepheler ve Sonuçları Osmanlı Devleti'ni Paylaşım antlaşmaları (Boğazlar, Londra, Sykes Picot, St. Jean de Maurienne Ant.) I. Dünya Savaşı'nın Sona Ermesi, Ermeni olayları, Mondros Ateşkes Antlaşması Milli Mücadele dönemi, İşgaller karşısında Ulusun ve Ülkenin durumu Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'a gelişi ve duruma bakışı Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı. Mustafa Kemal Paşa'nın Havza'daki Faaliyetleri, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi ve önemi Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri. Sivas Kongresi ve önemi, Millî Mücadele döneminde diğer kongreler 6

7 Amasya Görüşmeleri, Sivas'ta komutanlarla yapılan toplantı. Temsil Heyeti'nin Ankara'ya gelişi. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin toplanması, Misak-ı Milli T.B.M.M.'nin açılması, Nitelikleri. Millî Mücadele de Basın, T.B.M.M'ye karşı ayaklanmalar. Türkiye'yi paylaşma tasarıları Düzenli Ordunun Kurulması (Kuva-yı Milliye, Düzenli Ordu), Güney ve Güney Doğu Cephesi, Doğu Cephesi (TBMM Hükümeti ve Sovyet Rusya İlişkileri) Ermeni Sorunu, Ermenilerle yapılan Savaşlar, TBMM Hükümeti Gürcistan ilişkileri, Batı Cephesi (I. ve II. İnönü Savaşları, Kütahya-Eskişehir Muharebeleri) Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz, Mudanya Ateşkes Antlaşması 7

8 DERS ADI : TEKNİK RESİM TEKNİK RESİM VE METAL TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 Zorunlu Meslek i (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Seçmeli Kredisi AKTS Kredisi (1kredi=25 30 saat), (1modül=1 kredi) 3,5 4 Bu derste; Teknik resim çizmek ve okumak yeterliliğinin kazandırılması amaçlanmıştır. 1. Teknik resim çizme ve okumak 2. Mesleki resim çizmek ve okumak Teknik resmin endüstrideki yeri ve önemi, çizim araç 1 gereçleri, yazı ve rakamlar, çizgi ve çeşitleri 2 Geometrik çizim yapmak Görünüş Çıkarma ve izdüşümü kavramının tanım ve 3 sınıflandırılması 4 İzdüşümü düzlem çeşitleri 5 Ölçülendirme yapmak 6 Perspektifin tanımı ve önemi Tek ve iki görünüşle ifade edilen parçaların 7 perspektifini çizme 8 Üç görünüşle ifade edilen parçaların perspektifi 9 Dairenin perspektifi 10 Kesit almanın tanımı ve önemi, 11 Kesit çizgileri ve açıları, tarama ilkeleri 12 Kesit uygulamaları 13 Toleranslandırma 14 Yüzey işleme işaretleri 8

9 DERS ADI : ÖLÇME VE KONTROL ÖLÇME VE KONTROL VE METAL TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 Zorunlu Meslek i (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Seçmeli Kredisi AKTS Kredisi(1kredi=25 30 saat), (1modül=1 kredi) 2 2 Öğrenciye bu derste, makine parçalarının ölçülmesi ve kontrol edilmesi yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır. 1. Ölçme ve kontrolün makinecilikteki önemini bilir 2. Makine parçalarının kontrolünü yapar 3. İmalatta kullanılan ölçme ve kontrol aletlerini kullanır 1 Kumpaslar 2 Mikrometreler 3 Açı ölçümü 4 Yüzey pürüzlülüğü 5 Yüzey pürüzlülüğü ölçümü 6 Vidaları ölçme 7 Dişli çarkları ölçmek 8 Dişli çarkları ölçmek 9 Mastarlar ve optik camlarla yüzey kontrolü 10 Mastarlar ve optik camlarla yüzey kontrolü 11 Şekil tolerans kontrolü yapmak 12 Şekil tolerans kontrolü yapmak 13 Boyut toleransı kontrolü yapmak 14 Boyut toleransı kontrolü yapmak 9

10 DERS ADI: MESLEK ETİĞİ DERS BİLGİ FORMU VE DERS İÇERİĞİ MESLEK ETİĞİ ORTAK ORTAK DÖNEMİ 1 Zorunlu Meslek i Seçmeli Okul Eğitimi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) AKTS Kredisi Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2 3 Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliliklerin kazandırılarak davranış haline getirilmesi amaçlanmıştır. 1. Etik ve ahlak kavramlarını bilir ve etik davranır 2. Mesleki etik ilkelerini anlar ve uyar. 3. Sosyal sorumluluk görevini yerine getirir Hafta İçerik/Konular 1 Etik ve ahlak kavramlarını incelemek 2 Etik ve toplumsal ilişki 3 Etik sistemlerini incelemek 4 5 Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek 6 Toplumsal yozlaşmaya sebep olan faktörler 7 Meslek etiğini incelemek 8 Meslek-ahlak ilişkisini incelemek 9 Meslek etik ilkeleri 10 Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek 11 İş yerinde etik ortam ve sağladığı faydalar 12 Yönetici ve liderin özellikleri 13 Kamuda etik ilkeleri ve Mobbing 14 Sosyal sorumluluk kavramını incelemek 10

11 DERS ADI: MESLEKİ MATEMATİK MESLEKİ MATEMATİK VE METAL TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 2 Zorunlu Meslek i Seçmeli Bireysel Öğrenme (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Kredisi AKTS Kredisi 2 2 Öğrenciye bu derste, üstel fonksiyonlar ve logaritmalar, limit ve süreklilik, türev ve integral ile ilgili matematiksel becerileri mesleklerinde uygulayabilme yeterlikleri kazandırılacaktır. 1.Mesleğinde üstel fonksiyonlar ve logaritmalar ile ilgili uygulamalar yapmak 2.Mesleğinde limit ve süreklilik ile ilgili uygulamalar yapmak 3.Mesleğinde türev ile ilgili uygulamalar yapmak 4.Mesleğinde integral ile ilgili uygulamalar yapmak 5.Mesleğiyle ilgili formülleri kullanarak işlemleri yapar 1 Üstel fonksiyonlar 2 Üstel fonksiyonlar ve Logaritma 3 Logaritma 4 Limit 5 Limit ve Süreklilik 6 Süreklilik 7 Türev 8 Mesleki hesaplamalar da formülleri kullanma 9 Türev 10 Mesleki hesaplamalar da formülleri kullanma 11 İntegral 12 İntegral 13 İntegral 14 Mesleki hesaplamalar da formülleri kullanma 11

12 DERS ADI: MESLEK RESMİ MESLEK RESMİ VE METAL TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 2 Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Kredisi AKTS Kredisi (1kredi=25 30 saat), (1modül=1 kredi) Bu derste; Mesleki resim çizmek ve okumak yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır. Mesleki resim çizmek ve okumak 1 Sökülebilen birleştirme elemanları 2 Sökülemeyen birleştirme elemanları 3 Emniyetli bağlama elemanları 4 Hareket Elemanları 5 Güç İletme Elemanları 6 Montaj resim ve detay resim kavramları 7 Montaj ve detay resmi çizmek 8 Montaj ve montaj sırası 9 Montaj resim ve detay resim uygulamaları 10 Montaj resim ve detay resim uygulamaları 11 Montaj resim ve detay resim uygulamaları 12 Montaj resim ve detay resim uygulamaları 13 Montaj ve detay resim antetleri 14 Kroki çizmek 12

13 DERS ADI: İMALAT İŞLEMLERİ 1 İMALAT İŞLEMLERİ 1 VE METAL TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 2 Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Kredisi AKTS Kredisi (1kredi=25 30 saat), (1modül=1 kredi) 3,5 4 İmalat atölyesinde, torna tezgâhını kullanarak standartlarına göre hareket vidalarını açmak ve özel tornalama işlemlerini yapabilmek ve freze tezgâhını kullanarak düz ve helis dişli açma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmıştır. 1.Hareket vidaları yapabilmek 2.Özel tornalama işlemlerini yapabilmek 3.Düz dişli açmak 4.Helis dişli açmak Kare vida tanımı ve özellikleri 1 Kare vida açma teknikleri Kare vida kesicileri 2 Kare vida kesicilerin tezgâha bağlanması Kare vida çekmede göz önüne alınacak hususlar Trapez vida tanımı ve özellikleri 3 Trapez vida açma teknikleri Trapez vida kesicileri 4 Trapez kesicilerin tezgâha bağlanması Trapez vida çekmede göz önüne alınacak hususlar Yuvarlak vida tanımı ve özellikleri 5 Yuvarlak vida açma teknikleri Yuvarlak vida kesicileri 6 Kesicilerin tezgâha bağlanması Vida çekmede göz önüne alınacak hususlar Çok ağızlı vida tanımı ve özellikleri 7 Çok ağızlı vida açma teknikleri Çok ağızlı vida kesicileri 8 Kesicilerin tezgâha bağlanması Vida çekmede göz önüne alınacak hususlar 9 Yayların tanımı, özellikleri, çeşitleri, kullanım alanları 13

14 Yay hesaplama Tornada yay sarma Kaçık merkezli tornalama işleminin tanımı Kaçık merkezli tornalama işleminde dikkat edilecek hususlar Kaçık merkezli (eksantrik) iş parçasının kullanıldığı yerler Markalama yapmak Toleranslara göre ölçme ve kontrol yapabilmek Yatakların tanımı ve çeşitleri Yatakların kullanım alanları Yataklarla tornalama Yatakların kullanılmasında dikkat edilecek hususlar Özel Tornalama İşlemleri - Pens çeşitleri ve özellikleri -Penslerle tornalama -Mengeneli ayna tanımı ve özellikleri -Mengeneli aynada tornalama - İş kalıpları ve özellikleri -İş kalıpları ile tornalama Düz dişli çarkın tanımı ve kullanım yerleri Düz dişli çark hesaplamaları Modül freze çakısını seçmek Düz dişli çark imalat teknikleri Modül kumpası ile açılan dişlinin kontrolü Helis dişli çarkın tanımı ve kullanım yerleri Helis dişli çark imalat teknikleri Helis dişli çark hesaplamaları Modül freze çakısını seçmek Modül kumpası ile açılan dişlinin kontrolü 14

15 DERS ADI : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS BİLGİ FORMU VE DERS İÇERİĞİ DÖNEMİ 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II VE METAL TEKNOLOJİLERİ Zorunlu Meslek i Seçmeli Okul Eğitimi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) AKTS Kredisi Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2 2 Türk İnkılâbı'nın ruhunu ve hedeflerini kavramak. Hafta Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri konusunu kavrayabilecek ve günümüz koşullarında değerlendirebilecek, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Dış Politika konusunu kavrayabilecek. İçerik/Konular 1 Saltanatın Kaldırılması, Lozan Konferansı 2 Lozan Barışı, II.TBMM'nin Açılması 3 Türk İnkılap Hareketleri(Siyasal İnkılaplar) 4 Cumhuriyet Döneminin İlk Siyasal Partileri, İzmir Suikastı, Menemen Olayı 5 Hukuk İnkılâbı 6 7 Eğitim Alanında Yapılan İnkılâplar(Tevhid-i Tedrisat, Harf İnkılâbı) Kültür İnkılâbı(Tarih, Dil ve Güzel Sanat Alanında Yapılan Çalışmalar) 8 Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar 9 Ekonomik Alandaki İnkılâplar, Milli Ekonomi Oluşturma Çalışmaları Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyetinin Dış Politikası Dönemi Dış Politikası Olayları Dönemi Dış Politika Olayları, Atatürk Dönemi Dış Politikasının Özellikleri II. Dünya Savaşı ve Türkiye, II. Dünya Savaşının Türkiye Acısından Sonuçları 13 Atatürk İlkeleri(Cumhuriyetcilik,Milliyetcilik,Halkcılık,Laiklik) 14 Atatürk İlkeleri(Devletcilik,İnkılâpcılık) Atatürk ün Bütünleyici İlkeleri 15

16 DERS ADI : MUKAVEMET DERS İÇERİĞİ VE BİLGİ FORMU MUKAVEMET VE METAL TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 2 Zorunlu Meslek i (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Seçmeli Kredisi AKTS Kredisi (1kredi=25 30 saat), (1modül=1 kredi) 2 2 Bu derste; tasarımda karşılaşılacak temel mukavemet bilgilerini kavrayabilmek, mukavemet esaslarını makine elemanlarının boyutlandırma ve kontrol hesaplarına uygulayabilme yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır. 1. Normal kuvvet etkisindeki elemanları boyutlandırabilecektir. 2. Burulma, eğilme maruz elemanları boyutlandırabilecektir. 3. Birleşik mukavemet hallerine maruz elemanları boyutlandırabilecektir. 4. Düşey yüklü elemanları boyutlandırabilecektir. 5. Burkulma yükleri altındaki elemanları boyutlandırabilecektir. 1 Normal kuvvet etkisindeki elemanlar 2 Normal kuvvet etkisindeki elemanlar. 3 Normal kuvvet etkisindeki elemanlar. 4 Burulma momentine maruz elemanlar 5 Burulma momentine maruz elemanlar. 6 Burulma momentine maruz elemanlar. 7 Eğilme momentine maruz elemanlar. 8 Eğilme momentine maruz elemanlar. 9 Eğilme momentine maruz elemanlar. 10 Birleşik mukavemet hallerine maruz elemanlar 11 Düşey yüklü elemanlar 13 Burkulma yükleri altındaki elemanlar 14 Burkulma yükleri altındaki elemanlar 16

17 DERS ADI : MALZEME TEKNOLOJİSİ MALZEME TEKNOLOJİSİ VE METAL TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 2 Zorunlu Meslek i Seçmeli Bireysel Öğrenme (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Kredisi AKTS Kredisi (1kredi=25 30 saat), (1modül=1 kredi) 3,5 4 Bu derste; malzeme seçimi ve muayenesini yapabilme yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır. Malzemelerin yapısı, kristalleşme, alaşım ve faz diyagramlarını inceleyebilecektir. Teknik alanda kullanılan malzemeler 1 Atomik yapı ile ilgili temel kavramlar Katılaşma ve ergime ile ilgili temel kavramlar Saf ve alaşım halindeki metallerin katılaşma ve soğuma eğrileri 2 Katılaşma esnasında dendrit ve tane oluşumu Kristal kusurlar Saf metal, Ara faz veya bileşik ve katı çözelti 3 Alaşımlı çeliklerin standart gösterimleri Sıvı durumda birbiri içerisinde her oranda çözünen, kısmen çözünen ve sıvı ve katı durumda birbiri 4 içerisinde hiç çözünmeyen alaşımlar Katı hal dönüşümleri Saf demirin soğuma eğrisi ve alotropik değişim 5 Demir sementit faz diyagramı ve demir sementit faz diyagramındaki dönüşümler Yumuşatma tavı Normalizasyon tavı 6 Küreselleştirme tavı Gerilme giderme tavı Su verme sertleştirmesi Martenzitik yapı 7 Izotermal dönüşüm diyagramları Menevişleme 17

18 Karbürleme ile yüzey sertleştirme Nitrürleme ile yüzey sertleştirme 8 Alevle yüzey sertleştirme Endüksiyonla Sertleştirme 9 Elastik, plastik deformasyon ve kırılma Numune örneği alma, kalıplama, taşlama ve parlatma, 10 dağlama Mikroskoplar ve mikroskopla yapısal değerlendirme Çekme deneyi sonrası elde edilen gerilme uzama 11 eğrisi Sertlik ölçme metotları 12 Darbe deneyi sonrası kırılma enerjisi Yorulma deneyi sonrası S-N diyagramı Görsel muayene yöntemi 13 Penetrant sıvı ile muayene yöntemi Ultrasonik muayene yöntemi ışını ile muayene yöntemi 14 Manyetik muayene yöntemi 18

19 DERS ADI : MESLEKİ YABANCI DİL-I MESLEKİ YABANCI DİL-I VE METAL TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 2 Zorunlu Meslek i (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Seçmeli x Kredisi AKTS Kredisi 2 2 Bu derste öğrenciye; temel mesleki kavram ve tanımları ile temel mesleki dil bilgisi yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır. 1. Mesleki yabancı dil bilgisini kullanmak 2. Mesleki kavram ve tanımları kullanmak Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek 1 genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek 2 genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı Makine İmalatı Alanında Sıklıkla Kullanılan Terim, 3 Kelime ve Kavramlar 4 Makine imalat atölyesinde kullanılan el aletleri Makine imalat atölyesinde kullanılan tezgâhlar ve 5 elemanları 6 Temel Tanımlama Kalıpları 7 ARASINAV 8 Sayısal Değer ve Miktarlar 9 Matematiksel Terimler ve Dört Temel Işlem 10 Matematiksel Terimler ve Dört Temel Işlem 11 Şekiller ve Renkler 12 Bir, iki ve Üç Boyutlu Şekiller 13 Düz ve Eğri Kenarlı Şekiller 14 Açılar 19

20 : İŞGÜVENLİĞİ DERS BİLGİ FORMU İŞ GÜVENLİĞİ VE METAL TEKNOLOJİLERİ ORTAK DÖNEMİ 2 Zorunlu Meslek i Seçmeli Okul Eğitimi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) AKTS Kredisi Kredisi (1kredi=25 30 saat) (1modül=1 kredi) 2 2 Bu derste; iş hayatında iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmıştır 1. İş kazalarını tanımak 2. İş güvenliğini Uygulamak 3. İş kazalarının verime ve kapasiteye etkilerini kavratmak 1 Genel olarak kaza 2 İş kazalarının istatiksel analizi 3 Meslek hastalıkları 4 İş kazarının sebepleri ve kaza zincir 5 İşçi sağlığı ve güvenliğine ergonomik yaklaşım 6 Makine sektöründe iş kazaları meslek hastalıklarında insan faktörü ve faktörler Makine sektörü ve iş yeri ortamında yakın çevre 7/8 fonksiyonlarının iş kazaları ve meslek hastalıkları riski ve iş güvenliği Makine sektöründe çalışma ortamında yakın çevre 9/10 fonksiyonlarının genel çevre fonksiyonlarının iş kazaları meslek hastalıkları riskleri ve iş güvenliği 11 Yangın ve korunma 12 İlk yardım 13 İşçi sağlığı ve mevzuatı 14 Genel olarak iş güvenliği 20

21 DERS ADI : TERMODİNAMİK TERMODİNAMİK VE METAL TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 3 Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) Kredisi AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat), (1modül=1 kredi) 2 2 Temel termodinamik kavramları, İş, termodinamik kanunlarını, çevrimler, motor çevrimleri, güç, verim ifadelerin, yanma ve yakıtların teorisi ile ilgili yeterlikler kazandırılacaktır. 1.Temel termodinamik hesapları yapmak 2.Motor çevrimlerini çizip gerekli hesaplamaları yapmak Temel kavramlar (sistem, çevre, hal değişimi, çevrim,), 1 Termodinamiğin sıfırıncı kanunu 2 Isı ve iş dönüşümleri Saf maddenin termodinamik özellikleri (özellik bağıntıları, p- 3 v, T-s diyagramları) Saf maddenin termodinamik özellikleri (Özellik bağıntıları, p- 4 v, T-s diyagramları) 5 İdeal gaz denklemi ve İdeal gazların hal değişimleri 6 Termodinamiğin 1. Kanunu 7 Termodinamiğin 2. kanunu 8 Motor çevrimleri, çevrimlerin karşılaştırılması 9 İçten yanmalı motorlarda iş, verim, güç 10 Motor performans karakteristikleri Yakıtlar, fiziksel ve kimyasal özellikleri, yanmanın fiziksel 11 analizi, kimyasal özellikleri, Buji ile ateşlemeli motorlarda yanma Sıkıştırma ile ateşlemeli motorlarda yanma yakıtların 12 sınıflandırılması, hidrokarbonlar, alkoller ve türevleri, yanmanın sınıflandırılması, yanma denklemleri Yanma sonu ürünler ve analizleri, yakıt ve yanma ile ilgili 13 tablolar, alternatif yakıtlar ve yanma Motorlarda yanmadan kaynaklan vuruntu, yakıtların 14 buharlaşması, vuruntu mukavemeti 21

22 DERS ADI : İMALAT İŞLEMLERİ 2 İMALAT İŞLEMLERİ 2 VE METAL TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 3 Zorunlu Meslek i Bireysel Öğrenme (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Seçmeli Kredisi AKTS Kredisi 3,5 4 Öğrenciye bu derste, imalat atölyesinde verilen sürede freze tezgâhını kullanarak standartlarına göre dişli açma ve taşlama tezgâhını kullanarak özel taşlama işlemlerini yapabilme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmıştır. 1.Kremayer dişli açmak 2.Konik dişli açmak 3.Sonsuz vida ve karşılık dişlisi açmak 4.Zincir dişli açmak 5.Delik taşlamak 6.Konik taşlamak 7. Puntasız taşlama yapmak 8.Alet bilemek Kramayer dişli çarkın tanımı ve kullanım yerleri 1 Kramayer dişli çark imalat teknikleri Kramayer dişli çark hesaplamaları Kramayer dişli için modül freze çakısını seçmek 2 Modül kumpası ile açılan dişlinin kontrolü Konik dişli çarkın tanımı ve kullanım yerleri 3 Konik dişli çark imalat teknikleri Konik dişli çark hesaplamaları Konik dişli modül freze çakısını seçmek 4 Modül kumpası ile açılan dişlinin kontrolü Sonsuz vida ve karşılık dişli çarkı tanımı ve kullanım yerleri 5 Sonsuz vida ve karşılık dişli çarkı imalat teknikleri Sonsuz vida ve karşılık dişli çarkı hesaplamaları Modül freze çakısını seçmek 6 Modül kumpası ile açılan dişlinin kontrolü 22

23 Zincir dişli tanımı ve kullanım yerleri Zincir dişli imalat teknikleri Zincir dişli hesaplamaları Zincir dişli için freze çakısını seçmek Delik taşlama Tanımı ve önemi Kullanılan araç ve gereçler Delik taşlamada ölçme ve kontrol Konikliğin tanımı ve özellikleri Koniklik hesaplama Konik taşlama Tanımı ve önemi Kullanılan araç ve gereçler Konik taşlamada ölçme ve kontrol Puntasız taşlama tezgâhları Puntasız taşlama tanımı ve önemi Puntasız taşlamada Kullanılan araç ve gereçler Puntasız taşlama Ölçme ve kontrol Alet bileme taşları. Alet bileme tezgâhları ve kullanılan aparatlar Tek ağızlı kesicilerin bilenmesi Çok ağızlı kesicilerin bilenmesi 23

24 DERS ADI : ELEMANLARI ELEMANLARI VE METAL TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 3 Zorunlu Meslek i Bireysel Öğrenme (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Seçmeli Kredisi AKTS Kredisi (1kredi=25 30 saat), (1modül=1 kredi) 3 4 Bu derste; tasarımda karşılaşılacak temel mukavemet bilgilerini kavrayabilmek, makine elemanlarını özelliklerine göre sınıflandırabilmek, makine elemanlarının dayanımlarını hesaplayabilmek ve uygun elemanı seçebilmek yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır. 1. Sökülemez bağlantı elemanlarını boyutlandırabilecek ve kontrol hesabı yapabilecektir. 2. Sökülebilen bağlantı elemanlarını boyutlandırabilecek ve kontrol hesabı yapabilecektir. 3. Mil ve aksları boyutlandırabilecek ve kontrol hesabı yapabilecektir. 4. Yatak elemanları boyutlandırabilecek ve kontrol hesabı yapabilecektir. 1 Makine,cihaz Mak. Elam.ilgli tanımlamalar 2 Sökülemez bağlantı elemanları 3 Sökülemez bağlantı elemanları 4 Sökülemez bağlantı elemanları 5 Sökülemez bağlantı elemanları 6 Sökülemez bağlantı elemanları 7 Sökülebilen bağlantı elemanları 8 Sökülebilen bağlantı elemanları 9 Sökülebilen bağlantı elemanları 10 Sökülebilen bağlantı elemanları 11 Mil ve akslar 12 Mil ve akslar 13 Mil ve akslar 14 Yatak elemanları 24

25 DERS ADI : BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I VE METAL TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 3 Zorunlu Meslek i 3+1 (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Seçmeli Kredisi AKTS Kredisi 3,5 4 Bu derste; bilgisayar destekli iki boyutlu çizim yapmak yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır. Bilgisayar destekli iki boyutlu çizim yapmak Hafta Modüller/İçerik/Konular Ekran düzenleme ve çizim yardımcı komutlarıyla BDÇ yazılımını çalıştırma seçeneklerini seçme Ekran görüntü ve çizim ayarlarının yapma ve BDÇ yazılımını kapatma Temel çizim komutlarını kullanarak çizim yapma ve koordinat sistemlerini kullanma Çizim komutlarını kullanarak teknik resim çizme ve çizimlere yazı ekleme Çizim komutlarını kullanarak teknik resim çizme Çizimlere yazı ekleme 6 Düzenleme komutlarını kullanabilme 7 Çizim elemanlarının özelliklerini değiştirme 8 Çizim elemanlarını çoğaltma 9 Ölçülendirme ayarlamasını yapma 10 Ölçülendirme komutlarını kullanma Ölçüleri değiştirmek, yüzey işleme işareti eklemek ve 11 tolerans ekleme BDÇ yazılımları arasında 2B (iki boyutlu) veri transferi 12 yapabilme 2B (iki boyutlu) veri transferi için dosya uzantılarını 13/14 kullanma 25

26 DERS ADI : KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ VE METAL TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 3 Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Kredisi AKTS Kredisi 2 3 Bu derste; Ergitme esaslı kaynak yöntemleri ve Koruyucu atmosfer altında kaynak yapmak yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. 1. Gaz ergitme kaynağı yapmak 2. Elektrik ark kaynağı yapmak 3. Gaz atmosfer altında (MIG/MAG) kaynak yapmak 4. TIG kaynağı yapmak 1 Gaz ergitme kaynağı 2 Gaz ergitme kaynağı 3 Gaz ergitme kaynağı 4 Elektrik ark kaynağı 5 Elektrik ark kaynağı 6 Elektrik ark kaynağı 7 MIG/MAG kaynağı 8 MIG/MAG kaynağı 9 MIG/MAG kaynağı 10 MIG/MAG kaynağı 11 TIG kaynağı 12 TIG kaynağı 13 TIG kaynağı 14 TIG kaynağı 26

27 DERS ADI : CNC TORNA TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİĞİ DERS BİLGİ FORMU CNC TORNA TEKNOLOJİSİ VE METAL TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 3 Zorunlu Meslek i Seçmeli Bireysel Öğrenme (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Kredisi AKTS Kredisi (1kredi=25 30 saat), (1modül=1 kredi) 3,5 5 Bu ders ile CNC torna tezgâhını işe hazırlama, program yazma ve üretim yapma yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. 1.CNC Torna Tezgâhını işe hazırlamak 2.CNC Torna Tezgâhı İçin program yazmak 3.CNC Torna Tezgâhında üretim yapmak CNC torna tezgâhının özellikleri 1 CNC torna tezgâhının kısımları CNC torna tezgâhının çalışma prensipleri Tezgâh koordinat eksenleri Referans noktaları 2 Kontrol panel çeşitleri Kontrol panel tuşları ve özellikleri Kesici ve iş parçası malzemesi ilişkisi Kesici çeşitleri, özellikleri ve kullanım yerleri 3 Takım telafi ayarları Takım tutucular ve bağlama elemanları Parçalar üzerindeki sıfır noktaları Sıfırlamada kullanılan elemanların özellikleri 4 İşlenecek parçaya göre takımı sıfırlama Takım ayarında kullanılan eleman ve özelikler Kesme derinliği, işlem açısı ve ilerlemelerin verilmesi Takım kaba işleme derinlik hesabı 5 Bağlama aparatları Bağlama kontrol aletleri İş parçası sıfırlama yöntemleri CNC torna tezgâhlarında programlama esasları 6 Konumlama sistemleri, 27

28 7 8 9 İşlem ve hazırlık komutları Yardımcı komutlar Özel komutlar CNC Torna tezgâhlarında hareket sistemleri Koordinat sistemleri Hareket şekilleri Kumanda tipleri Eksenler Simülasyonun tanımı ve önemi Simülasyon programları Program çalıştırmak CNC tornada çevrimleri kullanılarak programlama a. Alın tornalama çevrimi b. Boyuna kaba tornalama çevrimi c. Yarıçap pah çevrimi d. Kanal açma çevrimi CNC tornada çevrimleri kullanılarak programlama a. Profil kaba çevrimi 10 b. Boşluk kanal çevrimi c. Derin delik delme çevrimi d. Diş açma çevrimi Alt programlama tekniği 11 Alt programlama yapısı 12 CNC tornada alt program kullanarak programlama CNC tezgâhlarında bulunan alarm seçenekleri. 13 Programlamada kullanılan hata kodları Tezgâh ilerleme mod ayarları 14 Ölçme ve kontrol 28

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013/ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1.

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013/ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1. MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013/ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1. YARIYIL 101 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 2 Türk Dili dersinin amacı, ilkeleri, içeriği, kaynakları. Dil, dillerin doğuşu, yeryüzündeki

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ (2012 KAYITLILAR) I. SINIF GÜZ YARIYILI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ (2012 KAYITLILAR) I. SINIF GÜZ YARIYILI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ (2012 KAYITLILAR) I. SINIF GÜZ YARIYILI Matematik (2 0 2) (AKTS: 3): Öğrenciye ders kapsamındaki konuları

Detaylı

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. MAKİNE ve METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ (MAKİNE PROGRAMI) DERS VE DERS İÇERİKLERİ

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. MAKİNE ve METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ (MAKİNE PROGRAMI) DERS VE DERS İÇERİKLERİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE ve METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ (MAKİNE PROGRAMI) DERS VE DERS İÇERİKLERİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE BÖLÜMÜ PROGRAMI MAKİNE PROGRAMI DERS LİSTESİ

Detaylı

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL N.Ö.

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL N.Ö. N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL 0690230011 0690150018 Bilgisayar Destekli Çizim I 1 3 0 0 3 3 690230012 0690150011 Fizik

Detaylı

DERS ADI: MATEMATİK I DERS BİLGİ FORMU VE DERS İÇERİĞİ DERSİN ADI MATEMATİK I 3,5 3 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ.

DERS ADI: MATEMATİK I DERS BİLGİ FORMU VE DERS İÇERİĞİ DERSİN ADI MATEMATİK I 3,5 3 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ. DERS ADI: MATEMATİK I MATEMATİK I DÖNEMİ 1 ÇIKTILARI VE lık (Proje, Ödev, 4 56 19 75 (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3,5 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik ile ilgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. MAKİNE ve METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ. (MAKİNE RESİM ve KONSTRÜKSİYON PROGRAMI) DERS VE DERS İÇERİKLERİ

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. MAKİNE ve METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ. (MAKİNE RESİM ve KONSTRÜKSİYON PROGRAMI) DERS VE DERS İÇERİKLERİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE ve METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ (MAKİNE RESİM ve KONSTRÜKSİYON PROGRAMI) DERS VE DERS İÇERİKLERİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE RESİM KONST. PROGRAMI

Detaylı

H.Ü. HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI I. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HMK 109 FİZİK 2 0 2 AKTS 2

H.Ü. HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI I. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HMK 109 FİZİK 2 0 2 AKTS 2 H.Ü. HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI I. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ 1.YARIYIL HMK 109 FİZİK 2 0 2 AKTS 2 Birim Sistemleri (CGS, SI), Vektörler, Statik (Kütle Merkezi,

Detaylı

1.YARIYILI /GÜZ DÖNEMİ

1.YARIYILI /GÜZ DÖNEMİ 1.YARIYILI /GÜZ Otomotiv Elektriği DERS KODU 105 Bölümü 1.Yarıyıl /Güz Dönemi X lık Ders Saati (Proje, 3 14 42 3 Bu derste otomotiv elektrik ve elektronik sistemlerinin bakım ve onarımlarını yapabilmesi

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ MKT1001 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (2 1) Programa giriş ve temel parametreler, katmanlar ve çizgiler, 2b geometrik şekillerin çizilmesi ve düzenlenmesi, 2b çizim ve şekillerin

Detaylı

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL 690260001 Malzeme Teknolojisi 2 0 0 2 2 690260002 DC Devre Analizi 3 0 0 3 3 690260003

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL GAIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I 2 0 2 (2AKTS)

Detaylı

EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ ATA1001-ATATÜRK İLKELERİ VE

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2009-2012 EĞİTİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2009-2012 EĞİTİM SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2009-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS MÜFRADATI I. Yarıyıl Benzin Motorları

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ OTO1001 FİZİK (3 0 3) AKTS:3 Ölçme ve fiziksel büyüklükler, vektörlerin grafik ve analitik yöntemlerle incelenmesi, statik, mekanik, dinamik, iş, enerji ve güç, akışkanlar,

Detaylı

BİLGİSAYARLI ÇİZİM VE CAM UYGULAMALARI DERSİ

BİLGİSAYARLI ÇİZİM VE CAM UYGULAMALARI DERSİ BİLGİSAYARLI ÇİZİM VE CAM UYGULAMALARI DERSİ Dersin Modülleri Standart Makine Elemanları Dişli Çarklar Komple ve Detay Resimleri Çizmek Üç Boyutlu Katı modelleme Üç Boyutlu Yüzey Modelleme Katıların Montajı

Detaylı

GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRK101 Türk Dili-I (2-0)2 Dil ve dilin özellikleri, Dil-Düşünce ilişkisi, Ana Dili, Bağlam, Dil ve Söz, Sembol-İmaj, Kültür (Dil-Kültür İlişkisi, Kültür

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Makine ve Metal Teknolojileri PROGRAM: Makine I. Yarıyıl T.C. 121 Matematik (3 1 4): Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, rigonometri, Geometri 123 Fizik (3 1 4):

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE MATEMATİK 1 (0860120170-0860170080) lık Okul Eğitimi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS ETM000 İngilizce Hazırlık 0 0 0 0 0

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS ETM000 İngilizce Hazırlık 0 0 0 0 0 EK-1 ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK BİLİMSEL İNTİBAK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS TBI000 Bilimsel İntibak 15 0 0 0 0 İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Ülkemizde makine sanayisi, ana ve yan sanayileri ile birlikte ülke ekonomisine üretim ve istihdam düzeyinde

Detaylı

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr.

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr. MAK1011 DERS TANITIM FORMU MAK 1011 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Güz/1 2 Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0 Yrd.Doç.Dr. Ümit Nazlı TEMEL Bu derste; günümüzde kullanılan birçok programlama dilinin temelini oluşturan C programlama

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ANKARA, 2007 ÖN SÖZ Ülkemizde makine sanayisi, ana ve

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat MATEMATİK I Ön Koşul Dersleri YOK 0301201 0302201 Kredi AKTS 1 4+0 4 5 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ I. YARIYIL DERSLERİ MESLEKİ MATEMATİK I (3 0) AKTS:5- ZORUNLU KÜME, SAYILAR, MODÜLER

Detaylı

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0)

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0) Zorunlu Dersler 1.Yarıyıl MAT1071 Matematik I (3-2-0) Sayılar, bağıntılar ve fonksiyonlar, limit, süreklilik. Türev, diferansiyel, sürekli fonksiyonların özellikleri, ekstremumlar, eğri grafikleri, türev

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl (seçmeli derslerden 2 tanesi seçilecektir) KGT101 Mesleki Matematik I (4 0 4) Sayılar, Cebir, Denklemler

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS MÜFRADATI I. Yarıyıl Motor Teknolojisi

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BOR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BOR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ BIL1001 MATEMATİK (4 0 4) AKTS:7 Kümeler ve sayılar, Sayılarla ilgili işlemler ve sayı sistemleri, Diziler ve sayı dizilerinde dört işlemler, Aritmetik ve geometrik diziler,

Detaylı