20 Nisan Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Bilkent ANKARA. Konu: Doçentlik sınavı jüri sonucuna itiraz hakkında.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "20 Nisan 2005. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Bilkent ANKARA. Konu: Doçentlik sınavı jüri sonucuna itiraz hakkında."

Transkript

1 1 20 Nisan 2005 Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Bilkent ANKARA Konu: Doçentlik sınavı jüri sonucuna itiraz hakkında. Mayıs 2004 döneminde en yakın alan olarak Üretim Yönetimi ni seçip Teknoloji ve Yenilik Yönetimi anahtar kelimeleri ile doçentlik başvurumu yaptım. Takip eden satırlar ve sayfalar, bir meslek kuruluşu olarak tanımladığım Üniversitelerarası Kurul un meslektaşlarının elenmesi değil, gelişmesine katkı yapmayı amaçladığı varsayımına dayanıyor. Bilimsel çalışmalarda kullanılan sınıflandırma elemek için değil, anlamak için yapılır. Mevcut sınıflandırma ile anlaşılmayan bir durumun ortaya çıkması ise, bilimsel yenilenme ve gelişmenin ilk adımıdır. EK1 de tam metni verilerek tartışılan jüri üyeleri bireysel raporlarından (3 2 olumlu) sonra davet edildiğim ve 15 Nisan 2005 günü Marmara Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü İİBF binası Mavi Salon da 11:00 12:00 de gerçekleşen sınav(?) toplantısı sonrasında jüri üyeleri oy çokluğuyla (3-2) aldıkları olumsuz kararı bana yaptığım çalışmaları çok değerli bulup takdirle karşıladıkları halde üretim yönetimi alanında doçent ünvanını vermeyi uygun bulmadıklarını belirtip üretim yönetimini öğrenip tekrar sözlü imtihana girmemi önerdiler. Bir jüri üyesi ise bilim alanı olarak Ekonomi alanına başvurmamı önerdi?! Halbuki, Üniversitelerarası Kurul a Teknoloji ve Yenilik Yönetimi alanında doçent ünvanı alması uygundur kararını bildirmeleri, sınıflandırmada geç kaldığı görülen Üniversitelerarası Kurul a bir yardım anlamını taşıyacak ve önüm kesilmeyecekti. Ayrıca, değerli jüri üyeleri yenilik yayılımı konusunda aktif çalışmış olacaklardı. Bu öneriyi yapmak istemeyen jüri üyelerinin eser incelemesi aşamasının hemen başında, kendi alanlarına girmediğini düşündükleri bir başvuru sahibinin alanı (yani kendi alanları olmayan bir alan) üzerinde değerlendirme yapmak yerine, yanlış alan açıklaması ile jüri üyeliğinden çekilmeleri akademik etiğe uygun olurdu. Ben zaten Teknoloji ve Yenilik Yönetimi alanında doçent olmak için başvurdum, en yakın alan olarak Üretim Yönetimi ni seçtim. Çalışma alanımı ve odağımı değiştirmeyeceğim. <Eser incelemesi aşamasında olumlu değerlendirme yapan> Jüri Üyesi A ve Jüri Üyesi B ile < Teknoloji ve Yenilik Yönetimi ile Üretim Yönetimi arasındaki ilişkiyi kabul edip açıklayan> Jüri Üyesi C nin, <eser incelemesi aşamasında Teknoloji Yönetimi ni farklı alan olarak tanımlayarak ortaya çıkan alan uyuşmazlığı nedeniyle başvuruyu reddeden> Jüri Üyesi D ve <dar alan tanımlaması yapıp farklı sınıflandırmaya dayalı eksik görüş belirten> Jüri Üyesi E ile birlikte çözüm üretmemeleri üzücüdür. Mevcut sistemdeki eksikliklerin giderilmesi amacıyla, 1. Jüri üyesi olmak isteyen profesörlerden kendi alanlarında ve ilintili alanlardaki değişimler (örneğin, EK 2 8) hakkında her yıl rapor istenmeli. Böylelikle, değişim yaşayan alanların profesörlerinin kendi dar uzmanlık alanlarına hapsolmalarının önüne geçilmesi mümkün olur. Kendisi araştırma alanını değiştirmeyebilir. Ama, dünyanın alana bakışının nasıl değiştiğini takip etmiş olur.

2 2 2. Bilim alanları anahtar kelime tanımları her yıl yeniden üretilmeli ve Internet te yayınlanmaya devam edilmeli. 3. ÜAK veri tabanında bulunan jüri üyelerinin kendileri için seçtikleri anahtar kelimeler her yıl gözden geçirilip değiştirilmesi için önlem alınmalı. 4. Jüri üyesinin değerlendirme yapmaması gereken alan görevlendirmesinden çekilme prosedürü geliştirilip kendilerine bildirilmeli. 5. Jüri üyeleri belirlenirken adayla benzer dergilerde benzer/yakın başlıklarla makale yayımlamış olmalarına dikkat edilmeli. Aslında en doğru yaklaşım, ülkemizdeki doçent ünvanı alma sürecinin yeniden yapılandırılarak bu konunun - akademik hayatın en yoğun yaşandığı ABD nde olduğu gibi - ilgili üniversitelere bırakılmasıdır. Çünkü, her öğretim üyesi, araştırma ilgi alanlarının yegâneliği nedeniyle kendine özgü bir vakadır ve genel sınıflandırma içinde değerlendirilmesi mümkün olmayabilir. Bu düşünceyi destekleyen bir durum olarak, Sabancı Üniversitesi ndeki fakültelerde bölümlerin bulunmamasını gösterebiliriz. Sabancı Üniversitesi nde genel sınıflandırmadan kaçınılarak çok-disiplinli (bazı jüri üyelerinin eleştirdiği çok yazarlı!) çalışmaya vurgu yapıldığını söyleyebiliriz. Bu durumda her öğretim üyesi genel sınıflandırma kriterlerine göre değil, kendine özgü yegâne özelliklerle değerlendirilmek durumundadır. Bir araştırmacının başvurduğu eserlerin puan değerlendirmesinin eser incelemesi aşamaısnda 29,2 (olumlu/olumlu), 29,2 (olumlu/olumlu), 22,6 (olumlu/olumsuz), 17,6 (olumlu/olumlu), 3,2 (olumsuz/olumsuz) gibi geniş yelpazede yer almasının Üniversitelerarası Kurul un ilgili birimlerinin dikkatini çekmesi ve bir alan uyuşmazlığının farkına varılarak önlem alınması gerekirdi. Yukarıdaki açıklamalar ve ekteki bilgiler ışığı altında, uluslararası alanda öncü (A01, A02, A03, A04, A05) ve ödül alan (B09) çalışmaları içeren emeğimin karşılığında Teknoloji ve Yenilik Yönetimi alanında doçent ünvanını almayı hak ettiğimi düşünüyorum. Bu amaçla, İdarî, Beşerî ve Sosyal Bilimler Temel Alanı nda Teknoloji ve Yenilik Yönetimi yeni Bilim Alanı açılmalı ve başvurum buna göre değerlendirilip sonuçlandırılmalıdır. Şahsımın ve yeni konular üzerinde çalışan başka doçent adaylarının hak mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla yukarıda ifade edilen konular hakkında başlatılacak girişimler ile bu girişimlerin sonuçlarının tarafıma yazılı olarak bildirilmesi için gereğini arz ederim. Saygılarımla, Dr.-Müh. M. Atilla Öner, Yrd. Doç. EKLER: EK 1: Jüri Üyeleri Bireysel Raporları ve Raporlara Cevaplar EK 2: Operasyon Yönetimi Nedir? EK 3: Management Science Dergisi Odak Alan İsimlerinin Yıllara Göre Değişimi EK 4: Ortaya Çıkan Yeni Alanlar ve Makale Yazar Sayısında Yıllara Göre Değişim EK 5: Uluslararası Teknoloji ve Operasyon Yönetimi nin Çekirdek Araştırma Alanları EK 6: Operasyon Yönetimi Araştırmalarının Konu Sınıflaması ve M. Atilla Öner in Yayınlarının Bu Sınıflandırmadaki Dağılımı EK 7: 1980 ler için Araştırma Gündemi EK 8: Üretim ve Operasyon Yönetimi Alanları Sınıflandırması EK 9: M. Atilla Öner Tarafından Yönetilen Tezlerin Sınıflandırması EK 10: M. Atilla Öner in Mayıs 2004 dönemi Doçentlik başvurusu Yayın Listesi

3 3 EK 1: Jüri Üyeleri Bireysel Raporları ve Raporlara Cevaplar M. Atilla Öner Mayıs 2004 döneminde Üretim Yönetimi Teknoloji ve Yenilik Yönetimi alanında doçentlik başvurusu yaptı. En yakın alan (üretim yönetimi) seçilip anahtar kelimeler (teknoloji ve yenilik yönetimi) ile odak alanı tanımlandı. Prof. Dr. Seyhan Tuğcu (Boğaziçi Üniv), Prof. Dr. Aykut Top (Marmara Üniv), Prof. Dr. Barış Tan (Koç Üniv), Prof. Dr. Sıtkı Gözlü (İTÜ), Prof. Dr. Lale Duruiz (Bilgi Üniv) oluşan jürinin bireysel raporlarının içerikleri aynen aşağıda veriliyor. Kimin hangi raporu yazdığı bilinmediği için Jüri Üyesi A, Jüri Üyesi B diye isimlendirme yapıldı. Jüri üyelerinin görüşleri hakkında M. Atilla Öner in cevap ve açıklamaları mavi karakterlerle belirtilmiştir. Jüri Üyesi A: Adayın 29,2 puanı ile asgari başvuru koşullarını sağladığını bildirmiştir. Bilahare eser inceleme aşamasında da aşağıdaki paragraflarla aday, eser inceleme aşamasında başarılı olmuştur. kararını vermiştir. Adayın dosyasındaki eserlerden ikisi, SSCI, SCI-Expanded ve AHCI kapsamındaki Futures, Technological Forecasting ve Social Change dergilerinde yayımlanmış uzgörü ve farklı sektörlerdeki teknolojik yeterlilik üzerine önemli çalışmalardır. Ayrıca Alan endeksleri kapsamındaki Yapı Kredi Economic Review ve Foresight dergilerinde yayımlanmış üç makalesi vardır. Bu makalelerde literatür taraması yetkin ve güncel bir şekilde yapılmış, teorik çerçeveler iyi kurulmuş ve çeşitli sektörlerde de uygulamaları yapılmıştır. Puanlamaya dahil olan diğer makale ve bildiriler de genellikle çok yazarlı, kaynak kullanımı yeterli olan, farklı araştırma teknikleri ile çeşitli sektörlerde analizlerin yer aldığı çalışmalardır. Adayın lisans ve lisansüstü programlarda alanın temel derslerini (Social Responsibility, New Product Development, Seminar in Innovation and Technology, Production and Operations Management) verdiği görülmüştür. Özetle, Dr. Atilla Öner in dosyasında yer alan eserleri ve diğer çalışmları nitelik ve nicelik olarak doçentlik için yeterli olduğu görülmüştür. GÖRÜŞ: Jüri Üyesi A nın Üretim Yönetimi - Teknoloji ve Yenilik Yönetimi alan tanımlamasını kabul ettiğini varsayıyorum. Eserlerin listesi EK 10 da verilmiştir. Jüri Üyesi B: Adayın 29,2 puanı ile asgari başvuru koşullarını sağladığını bildirmiştir. Bilahare eser inceleme aşamasında da aşağıdaki paragraflarla aday, eser inceleme aşamasında başarılı olmuştur. kararını vermiştir. Mayıs 2004 dönemi doçentlik sınavlarına müracaat eden Yard. Doç. Dr. M. Atilla Öner in eserleri incelenmiş ve aşağıdaki husus saptanmıştır. Değişik sektörlerde, endüstriyel firmalar, ordu ve ülke için doğru stratejik kararların verilmesine yardımcı olacak modeller geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Sonuç: Yayınların yeni bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama kriterini genelde karşıladığı görüşü ile aşağıdaki sonuca varılmıştır. Yrd. Doç. Dr. M. Atilla Öner in yayınları doçentliğe yükseltilmesi için yeterli görülmüştür. GÖRÜŞ: Jüri Üyesi B nın Üretim Yönetimi - Teknoloji ve Yenilik Yönetimi alan tanımlamasını kabul ettiğini varsayıyorum.

4 4 Jüri Üyesi C: Adayın 17,6 puan ile asgari başvuru koşullarını sağladığını bildirmiştir. Bilahare eser inceleme aşamasında da aşağıdaki paragraflarla aday, eser inceleme aşamasında başarılı olmuştur. kararını vermiştir. Bilimsel İnceleme Raporu ma başlamadan önce adayın eserlerinin başvuru yapmış olduğu ÜRETİM YÖNETİM alanı uygunluğu konusundaki düşüncelerimi iletmek istiyorum. Attila Öner in çalışmalarının ana konusu teknoloji yönetimi ve teknolojik uzgörü (foresight) olarak sıralanabilir. Son senelerde yapılan çalışmalarla teknoloji yönetimi üretim yönetiminin yanında ayrı bir temel alan olarak konumlanmaktadır. Öte yandan üretim yönetimi ve stratejisi açısından teknoloji yönetimi bu temel alan içinde değerlendirilebilir. Attila Öner in bu konu dışında kalan kitabı (F01) değerlendirme dışında tutulmuştur. Attila Öner in teknoloji yönetimi ve uzgörü konusunda yayınlanmış çok sayıda ulusal ve uluslararası makalesi ve bildirisi bulunmaktadır. Bu yayınlarda ilk göze çarpan tamamının iki, üç veya daha fazla yazarlı olmasıdır. Özellikle 15 uluslararası bildirinin 11 i ve bir çok diğer yayın Nuri Başoğlu ile birlikte yapılmıştır. Konuların çeşitliliği ve tek yazarlı hiç yayının olmaması eserlerde Attila Öner in bilimsel katkılarının değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır. Bu kadar yayının yanında tek bir atıf almaması dikkat çekmektedir. Puanlama sisteminde ulusal bildirilerden toplanabilen en fazla 1 puan sınırının uluslararası bildirilerde olmaması bu alandan 9.8 puan toplanabilmesine olanak vermektedir. Bunların ilk yedisinin (B01 B07) 2003 senesinde yapılan aynı konferansta olması, yine beşinin (B09-B13) ün 2001 de yapılan aynı konferansta olması ve hepsinin çok yazarlı olması etik olarak soru işareti oluşturmaktadır. Bu değerlendirmelerimin yanında Attila Öner teknoloji yönetimi, teknoloji uzgörüsü ve araştırma geliştirme proje yönetimi konularına odaklanan çalışmaları ve yayın yapma konusundaki çalışkanlığı ile dikkat çekmektedir. Bilimsel incelemem sonunda Attila Öner in Doçentlik sınavının Eser İnceleme aşamasında başarılı olarak değerlendirmekteyim. Attila Öner in dosyası nicelik konusuna gereğinden fazla önem verdiği kanısını uyandırmaktadır. Nitelik ve nicelik arasındaki ilişki göz önüne alındığında nicelik yerine nitelik üzerine yoğunlaşması ve daha saygın dergilerde daha etkili yayınlar yapması konusunda yönlendirilmesi ile çalışmalarında daha başarılı olacağını düşünüyorum. Son olarak Attila Öner in 2001 de 6, 2000 de 12, 1999 da 10 tez danışmanlığı veya eş-danışmanlığı yapmasının yapılan yüksek lisans çalışmalarının kalitesi açısından problem yaşanmış olması gerektiği kanısındayım. GÖRÜŞ: Jüri üyesi C, M. Atilla Öner in başvuru alanını bir açıklama ve tanımlama eşliğinde doğru kabul etmiştir: Üretim Yönetimi - Teknoloji ve Yenilik Yönetimi. Takip eden sayfalar (EK 2 EK 8) bu başlığın üretim yönetimi genel alanı içinde nasıl ortaya çıktığını gösteriyor. Değerlendirme dışı bırakılan kitap (F01) Üçüncü Sektörde Mükemmel Yönetim Modeli başlığını taşıyor ve EK2 7 de verilen literatürde kullanılan sınıflamalarda servis sektörü kapsamında üçüncü sektöre odaklanan bir çalışmadır. Ayrıca, Journal of Operations Management dergisinin Şubat 2005 özel sayı konusunun üçüncü sektörde ve kamu sektöründe operasyon yönetimi olması, çalışmanın uluslararası literatürde alanın kapsamında bulunduğunu göstermesi açısından önemlidir. EK4 de ulaşılacak Tablo 6, alandaki önemli 7 dergide tek yazarlı makale oranının %22 den ( ) %19 a düştüğünü ( ) çok yazarlı makale oranının ise %78 den ( ) %81 e yükseldiğini ( ) gösteriyor. Çok yazarlı makale yazmak suç değildir ve etik sakıncası yoktur. Bir öğretim üyesi, başka öğretim üyeleri ve tez öğrencileri ile birlikte araştırma yaparak insan yetiştirir, bilgi üretir, makale ve bildiri yazar ve 2003 yıllarında yoğunlaşan PICMET bildirileri 1999, 2000, 2001 deki tez çalışmalarına dayanmaktadır. Tez çalışmaları, Yeditepe Üniversitesi Sistem Mühendisliği Programı nda Türk Silahlı Kuvvetleri nden subayların yoğun toplantı ve takip ile başarılı bir şekilde, kaliteden ödün verilmeden gerçekleştirilen MS çalışmalarıdır. Araştırma grubu içinde birbirini tamamlayan farklı konular, Türkiye (hatta dünya) için yeni olan konulardır. Sayın Jüri Üyesi C, M. Atilla Öner in çalışma temposunu anlamakta zorluk çekip eleştirmektedir. Jüri Üyesi C nin, tezlerin jüri kararları ile

5 5 tezlerden çıkan bildiri ve makalelerin hakem sürecinden geçip kabul edilmelerini sorgulaması sadece ilginç olarak değerlendirilebilir. Jüri Üyesi C, yurtdışı bildirilerde en fazla 1 puan toplanır kuralını tanımlayıp değerlendirme yapmıştır. Jüri Üyesi D: Adayın 22,6 puan ile asgari başvuru koşullarını sağladığını bildirmiştir. Bilahare eser inceleme aşamasında da aşağıdaki paragraflarla aday, eser inceleme aşamasında başarılı olmamıştır. kararını vermiştir. Yapmış olduğum inceleme sonunda Dr. Atilla ÖNER in çok sayıda ve nitelikli yayınlar ürettiğini belirlemiş bulunuyorum. Ancak yapmış olduğu yayınlar, Üretim Yönetimi Bilim Dalı na uygun değildir. Çalışmaları ve uzmanlığı Teknoloji Yönetimi alanına uygundur. Bu nedenle kendisini, eserlerin bilimsel incelemesi aşamasında BAŞARISIZ buluyorum. GÖRÜŞ: Jüri Üyesi D, M. Atilla Öner in başvurduğu alanı Üretim Yönetim Teknoloji ve Yenilik Yönetimi kendisinin kabul ettiği sınıflandırmadan farklı değerlendirmiştir. Üretim Yönetimi nin parçası olmayan bir Teknoloji Yönetimi alanı tanımlamıştır. Tanımlamadan hareketle ortaya çıkan sınıflandırma ve değerlendirme literatürdeki gelişmeleri yansıtmamakla birlikte, Jüri Üyesi D, Üniversitelerarası Kurul a yeni bilim alanı önermektedir. Değerlendirme dışı bırakılan kitap (F1) Üçüncü Sektörde Mükemmel Yönetim Modeli başlığını taşıyor ve EK2 7 de verilen literatürde kullanılan sınıflamalarda servis sektörü kapsamında üçüncü sektöre odaklanan bir çalışmadır. Journal of Operations Management dergisinin Şubat 2005 özel sayı konusunun üçüncü sektörde ve kamu sektöründe operasyon yönetimi olması, çalışmanın uluslararası literatürde alanın kapsamında bulunduğunu göstermesi açısından önemlidir. Uluslararası literatürde kabul gören anlayışa göre araştırmanın adımları, tanımlama tarifleme anlama tahmin etme açıklama yönetme olarak tanımlanır. Bu adımların herhangi birini içeren bir çalışma bu alandaki bir çalışma olarak kabul edilir. Değerlendirme dışı bırakılan kitap F03, <Üretim Yönetimi - Teknoloji ve Yönelik Yönetimi> alanındaki ulusal yenilik sistemi ve ulusal uzgörü konularında yukarıda tanımlanan ilk 3 araştırma adımını içermektedir. Değerlendirme dışı bırakılan kitap F5, operasyon yönetimi (Üretim Yönetimi Teknoloji ve Yenilik Yönetimi) alanında ülke perspektifiyle yer seçimi probleminin bir çözüm örneğini içeriyor. Çalışma MS tezi ile genişletilip bir makale (A5) ile de alan endeksi kapsamındaki bir dergide yer almıştır. Jüri Üyesi D, ilginç bir yaklaşımla makale A5 i kabul etmiş ama makaleye giden yolda yazılan kitabı kabul etmemiştir. Jüri Üyesi E: Adayın 3,2 puan ile asgari başvuru koşullarını sağlamadığını bildirmiştir. Bilahare eser inceleme aşamasında da aşağıdaki paragraflarla aday, eser inceleme aşamasında başarılı olmamıştır. kararını vermiştir. Adayın başvuru yapmış olduğu alana (Üretim Yönetimi) uygun eserleri (B01, B05, B07,B13,D01,E01) asgari koşulları (3,2 puan) sağlamamıştır. Toplam 15 uluslararası bildirinin 13 adeti, 7 adeti aynı yılda (2003) olmak üzere, aynı kuruluşun ( Portland International Conference on Management of Engineering and Technology, Oregon, ABD) bilimsel toplantılarında sunulmuştur. Adayın ortak yapılmamış olan bir eseri (F01) bulunmaktadır. GÖRÜŞ: Jüri Üyesi E, M. Atilla Öner in başvurduğu alanı (Üretim Yönetim Teknoloji ve Yenilik Yönetimi) kendisinin kabul ettiği sınıflandırmadan farklı değerlendirmiştir. Üretim Yönetimi nin dar tanımlamasına dayalı bir değerlendirme yapmıştır. Buna rağmen, B01, B05, B07, B13 ün değerlendirmeye alınması, literatürden alınan EK 6 daki sınıflandırmaya göre, B01 ve B05 nedeniyle B08 B10 B11 B12 F02 F03 F04 ün, B07 nedeniyle de A01 A02 A03 A04 A5 B02 B04 B06 B09 un da değerlendirmeye alınmasını gerektirir. Diğer eserler de, aynı mantıkla değerlendirme içinde yer almalıydı.

6 6 Jüri üyesinin üretim yönetimi alanını dar tanımlamasından (EK6 ve EK7 deki Alan II - Operations Control) hareketle ortaya çıkan sınıflandırma ve değerlendirme hatalıdır ve literatürdeki gelişmeleri yansıtmamaktadır. Değerlendirme dışı bırakılan kitap (F1) Üçüncü Sektörde Mükemmel Yönetim Modeli başlığını taşıyor ve EK2-7 de verilen literatürde kullanılan sınıflamalarda servis sektörü kapsamında üçüncü sektöre odaklanan bir çalışmadır. Ayrıca, Journal of Operations Management dergisinin Şubat 2005 özel sayı konusunun üçüncü sektörde ve kamu sektöründe operasyon yönetimi olması, çalışmanın uluslararası literatürde alanın kapsamında bulunduğunu göstermesi açısından önemlidir. Uluslararası literatürde kabul gören anlayışa göre araştırmanın adımları, tanımlama tarifleme anlama tahmin etme açıklama yönetme olarak tanımlanır. Bu adımların herhangi birini içeren çalışma alandaki bir çalışma olarak kabul edilir. Değerlendirme dışı bırakılan kitap F03, <Üretim Yönetimi - Teknoloji ve Yönelik Yönetimi> alanındaki ulusal yenilik sistemi ve ulusal uzgörü konularında yukarıda tanımlanan ilk 3 araştırma adımını içermektedir. Değerlendirme dışı bırakılan kitap F5, operasyon yönetimi (Üretim Yönetimi Teknoloji ve Yenilik Yönetimi) alanında ülke perspektifiyle yer seçimi probleminin bir çözüm örneğini içeriyor. Çalışma MS tezi ile genişletilip bir makale (A5) ile de alan endeksi kapsamındaki bir dergide yer almıştır. Jüri Üyesi E, ilginç bir yaklaşımla makale A5 i de kabul etmemiştir.

7 7 EK 2: Operasyon Yönetimi Nedir? J. Heizer, B. Render, Operations Management, 6 th edit., Prentice-Hall, New Jersey, s. 4 Production is the creation of goods and services. Operations Management (OM) is the set of activities that creates goods and services by transforming inputs into outputs. In organizations that do not create physical products, the production function may be less obvious. It may be hidden from the public and even from the customer. Regardless of whether the end product is good or service, the production activities that go on in the organization are often referred to as operations or operations management Table 1.2 Ten Critical Decisions of OM TEN DECISION AREAS ISSUES Service and product design What product or service should we offer? How should we design these products and services? Quality management Who is responsible for quality? How do we define the quality we want in our service or product? Process and capacity design What process will these products require and in what order? What equipment and technology is necessary for these processes? Location Where shouls we put the facility? On what criteria should we base the location decision? Layout design How should we arrange the facility? How large must the facility be to meet our plan? Human resources and job design How do we provide a reasonable work environment? How much can we expect our employees to produce? Supply-chain management Should we make or buy this component? Who are our suppliers and who can integrate into our e-commerce program? Inventory, MRP and JIT How much inventory of each item should we have? Intermediate, short-term, project scheduling Maintenance When do we reorder? Is subcontracting production is a good idea? Are we better off keeping people on the payroll during slowdown? Who is reponsible for maintenance? How should we manage maintenance?

8 8 EK 3: Management Science Dergisi Odak Alan İsimlerinin Yıllara Göre Değişimi S. Chopra, W. Lovejoy, C. Yano, Five Decades of Operations Management and the Prospects Ahead, Management Science, vol. 50, no. 1, 8 14, the department s core mission has been to identify, extend, and unify scientific knowledge that contributes to the understanding and practice of operations management, defined as the design and management of the transformation processes that create value for society Production Management Logistics Production and Operations Logistics, Distribution, and 1981 Management Inventory Production and Operations Manufacturing, Distribution and 1985 Management Inventory Manufacturing, Distribution and 1987 Service Operations Manufacturing, Distribution and Supply Chain Management 1997 Service Operations Design and Operations Supply Chain Management 2002 Management Technological Development, Operations and Supply Chains 2003 Product Development and Entrepreneurship Dynamic Programming and Inventory Theory

9 9 EK 4: Ortaya Çıkan Yeni Alanlar ve Makale Yazar Sayısında Yıllara Göre Değişim G. P. Pannirselvam, L. A. Ferguson, R. C. Ash, S. P. Siferd, Operations management research: an update for the 1990s, Journal of Operations Management, vol 18, , we report results from these seven journals for all issues for the period 1992 through 1997: _. Decision Sciences DS _. IIE Transactions IIE _. International Journal of Operations and Production Management IJOPM _. International Journal of Production Research IJPR _. Journal of Operations Management JOM _. Management Science MS _. Production and Operations Management Journal POM For each article, the second decision was to categorize the OM topic area being addressed. One aspect of this decision was to fit the focus of the article into our list of 17 OM categories. While for most articles, this was straightforward; for some articles that addressed relatively new topic areas within OM, such as new product development. Table 1: Emerging OM topics areas # Emerging OM topics Original OM topics 1 inventory control 2 some new product development scheduling 3 technology choice process design 4 aggregate planning 5 services 6 some new product developmnet quality 7 new product development, technology strategy management, some supply chain management, environmental concerns 8 capacity planning 9 maintenance 10 some supply chain management purchasing 11 facility layout 12 orecasting 13 project management 14 quality of work life 15 facility location 16 some supply chain management distribution 17 work measurement Table 6: Classification of articles by number of authors Journal Years Single Multiple Author Articles Author Articles Total % Total % JOM MS IIE DS IJPR IJOPM POM Total

10 10 EK 5: Uluslararası Teknoloji ve Operasyon Yönetimi nin Çekirdek Araştırma Alanları Meredith, J., Roth, A., Operations management in USA, 1998 International Journal of Operations and Production Management, vol 18, no 7, , Aşağıdaki makaleden alıntı yapıyor: Rothi A. V., Gray, A. F., Singhal, J., Singhal, K, International technology and operations management: resource toolkit for research and teaching, Production and Operations Management, vol. 6, no. 2, , Core areas for research in international technology and operations management: 1. Manufacturing operations 2. Strategic issues 3. Global supply chains 4. Location and facilities 5. Productivity 6. Design of human resource infrastructures 7. Information systems 8. Product and process development and technology transfer 9. Global service operations

11 EK 6: Operasyon Yönetimi Araştırmalarının Konu Sınıflaması ve M. Atilla Öner in Yayınlarının Bu Sınıflandırmadaki Dağılımı K. Amoako-Gyampah, J. R. Meredith, The Operations Management Research Agenda: An Update, Journal of Operations Management, vol. 8, no. 3, August 1989 CATEGORIZATION OF RESEARCH PAPERS (Miller s Area(1981), EK 7) M. A. Öner yayınları Capacity Planning (I) a. Plant and equipment investment b. Loading systems Facility Location (I) A05 F05 Facility Layout (I) Quality (I) Strategy (I) B01 B05 B08 B10 B11 B12 F02 F03 F04 Distribution (I) Inventory Control (II) a. Order point systems b. MRP systems c. Multi-echelon inventory d. Lot sizing e. Spare parts f. JIT g. Miscellaneous Aggregate Planning (II) a. Production planning b. Staff size Forecasting (II)/ a. Manufacturing b. Techno!ogical B04 B06 E01 Scheduling (II) a. MPS b. Machine, job shop c. Large project scheduling d. Shift scheduling e. Shop floor control (also OPT, kanban) f. Priority planning Purchasing (II)/Supply Chain Management B05 B13 Maintenance and Reliability (II) Work Measurement (II) Project Management (II) B03 B14 B15 D01 E02 Process Design (IV) a. Line balancing b. Process selection c. Job design d. Job enlargement e. Labor/capital mix f. Organizational structure g. Technology/innovation Foresight A01 A02 A03 A04 B02 B04 B06 B07 B09 h. Productivity i. Behavioral aspects B02 j. CT. CIM, FMS Quality of Work Life (IV) Services (III) Government a. Location A05 F05 b. Layout c. Quality F01 d. Scheduling e. Forecasting f. Capacity planning g. Process design h. Service units (Banks, Health Care, Defense, Third Sector etc.) 11

12 12 EK 7: 1980 ler için Araştırma Gündemi J. G. Miller, M. H. W. Graham, Production/Operations Management: Agenda for the 80 s, Decision Science, vol. 12, no.4, , I. Operations Policy 1. Strategic decisions involving process technology, operating procedures and operations organization 2. Understanding consequences and/or behavior of operations policies 3. Manufacturing strategy and technology choice and effects on operating policies 4. Changes in operating policies to reflect effects of government regulation 5. Dominant strategies and operations policies of successful firms both in the U.S. and abroad 6. Issues relating to focused factories 7. Effective ways of organizing both human and physical centers of activity II. Operations Control 1. Integration of operations control with the firm s competitive strategy 2. Aggregate planning and corresponding disaggregation problems 3. Design and implementation of manufacturing control systems 4. Congruency of organizational goals and objectives with performance, measurement and reward systems 5. Investigating the use of MRP in process and assembly industries III. Service Operations 1. Managing customization and flexibility in service operations 2. Focusing on front room operations+customer perceptions of queues and excessive waits 3. Service productivity and loss of worker discretion and morale 4. Service delivery systems 5. Positioning strategy, capacity planning, and quality control in service operations IV. Productivity and Technology 1. Evaluation of emerging process technologies 2. Study of appropriate environments for introduction of new technologies 3. Intracompany transfers and adoption of new technologies 4. Long term implications of new technologies 5. Quality of work life and productivity 6. Short, medium and long term studies of the determinants of productivity

13 13 EK 8: Üretim ve Operasyon Yönetimi Alanları Sınıflandırması R. B. Chase, A Classification and Evaluation of Research in Operations Management, Journal of Operations Management, vol. 1, no. 1, 9 14, Research Emphasis (mechanization continuum) people --- equipment Research Orientation micro (one particular aspect) macro (system wide) (roughly equivalent to partial vs. general models in economics) RESEARCH ORIENTATION Micro Macro People Work Measurement (1) REASEARCH EMPHASIS Equipment Inventory control (2) Scheduling (1) Facility layout Process design Maintenance + reliability (2) Quality control Capacity planning Aggregate planning Facility location (3)

14 14 EK 9: M. Atilla Öner Tarafından Yönetilen Tezlerin Sınıflandırması J. R. Meredith, A. Raturi, K. Amoako-Gyampah, B. Kaplan, Alternative Research Paradigms in Operations, Journal of Operations Management, vol. 8, no. 4, , NATURAL Direct observation of object reality SOURCE OF DATA ARTIFICIAL People s perceptions of Artificial reconstruction of object reality object reality Reason/Logic/Theorems NATURE OF TRUTH EXISTENTIAL RATIONAL Axiomatic Logical positivist - empiricist Interpretive Critical theory Field studies Field experiments Action research Alsan (2003) Case studies Structured interviewing Survey research Şayan (2001) Yıldırım (2001) Demirci (2000) Kızılçelik (2000) Efe (2000) Polat (2000) Yüksel (2000) Kaya (1999) Öncü (1999) Historical/content analysis Intensive interviewing Polat (2000) Expert panels Delphi Yavuz (2003) YılmazÖ (2003) YılmazB (2003) Sundu (2002) Sönmez (2001) Köşker (2001) Amcaoğlu (2001) Elbeyli (2001) Scenarios Sönmez (2001) Introspective reflection Normative modeling Kızılçelik (2000) Descriptive modeling Özmen (2000) Prototyping Phyical modeling Laboratory experimentation Simulation Büyükdığan (2004) Urhan (2004) Conceptual modeling Büyükdığan (2004) Urhan (2004) Alsan (2003) Kalafat (2003) Aydemir (2003) YılmazÖ (2003) YılmazB (2003) Yıldırım (2001) Şayan (2001) Yıldırım (2000) Demirci (2000) Özmen (2000) Polat (2000) Efe (2000) Savcı (1999) Özdemir (1999) Hermeneutics

15 15 EK 10: M. Atilla Öner in Mayıs 2004 dönemi Doçentlik başvurusu Yayın Listesi Eserler A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler A01. Alper Alsan, M. Atilla Öner, Comparison of National Foresight Studies by Integrated Foresight Management Model, Futures, vol 36, no 10, December A02. Özcan Sarıtaş, M. Atilla Öner, "Systemic Analysis of UK Technology Foresight Results - Joint Application of Integrated Management Model and Roadmapping", Technological Forecasting and Social Change, vol 71, 27 65, A03. M. Atilla Öner, Burcu Tokan, Ebru Türkkan, Serra Topçuoğlu, Technology Processes Managament Capability Profiles of Firms in Automotive, White Goods and Electronics Sectors in Turkey, Yapı Kredi Economic Review, vol 14, no 2, 29 38, A04. Alper Alsan, M. Atilla Öner, An Integrated View of Foresight: Integrated Foresight Management Model, Foresight, vol 55, no 3, 33 55, A05. Ersin Özmen, M. Atilla Öner, Nuri Başoğlu, Assessment of Turkish Industrial Base from a Military Systems Acquisitions Perspective, Yapı Kredi Economic Review, vol 12, no 1, 21 34, B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler B01. Barış Demirci, M. Atilla Öner, A. Nuri Başoğlu, A Methodology and Audit Tool for Dual-Use New Product Development - Results from Turkish Companies, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology 2003, Portland, Oregon, ABD. B02. Tayfun Çağan, M. Atilla Öner, A. Nuri Başoğlu, Factors Affecting Innovation Diffusion - The Case of Turkish Armed Forces, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology 2003, Portland, Oregon, ABD. B03. İlhan Kaya, M. Atilla Öner, A. Nuri Başoğlu, Critical Success Factors in R&D Project Management in Military Systems Acqusition - A Suggested Methodology for Turkish Armed Forces, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology 2003, Portland, Oregon, ABD. B04. Seda Güler, M. Atilla Öner, "Technology Roadmapping of Wireless Local Area Networks Using Graphical Modelling System, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology 2003, Portland, Oregon, ABD. B05. Aykut Öncü, M. Atilla Öner, A. Nuri Başoğlu, "Make or Buy Analysis For Local Manufacture or Import Decisions in Defense System Procurement Using AHP - The Case of Turkey, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology 2003, Portland, Oregon, ABD. B06. Ünal Elbeyli, M. Atilla Öner, A Pilot Foresight Study in Turkey on the Use of Advanced Materials in Automotive Industry, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology 2003, Portland, Oregon, ABD. B07. Hamdi Kaykusuz, M. Atilla Öner, O. Timur Çelikyürek, A Methodology for Analyzing and Measuring the Success of International Technology Transfer (ITT) in Defense Joint Ventures in Turkey, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology 2003, Portland, Oregon, ABD.

16 16 B08. Ebru Özdemir, Yaman Barlas, M. Atilla Öner, Dynamic Analysis of the Viability of Alternative Energy Sources in Meeting the Electricity Demand, 20 th International System Dynamics Conference, 28 Temmuz - 1 Ağustos 2002, Palermo, Italya. B09. Uğur Yıldırım, M. Atilla Öner, A. Nuri Başoğlu, Technology Processes Management Capability Profiles of Machine Manufacturers in Turkey; Portland International Conference on Management of Engineering and Technology 2001, Portland, Oregon, ABD. (en iyi öğrenci makale ödülü aldı) B10. Burç Turan, A. Nuri Başoğlu, M. Atilla Öner, A System-Dynamic Simulation Game for Energy Sector of Turkey, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology 2001, Portland, Oregon, ABD. B11. M. Sıtkı Kök, A. Nuri Başoğlu, M. Atilla Öner, Media Content Analysis by MORN to Determine Anticipated Megatrends in Turkey: A Factor-Analytic Approach, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology 2001, Portland, Oregon, ABD. B12. Murat Boz, A. Nuri Başoğlu, M. Atilla Öner, System Dynamic Modeling of Conflicts Within Turkey and Between Turkey and Her Neighbors, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology 2001, Portland, Oregon, ABD. B13. Zafer Kılıç, A. Nuri Başoğlu, M. Atilla Öner, A Simulation Game to Analyze Impact of Information Technologies on Supply Chain Management, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology 2001, Portland, Oregon, ABD. B14. A. Nuri Başoğlu, M. Atilla Öner, MORN : Multimedia Object Relation Network: A Knowledge System to Support Research Projects, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology 1999, Portland, Oregon, ABD. B15. A. Nuri Başoğlu, M. Atilla Öner, Modelling Research Idea on Web Using MORN Platform, Proceedings-SCI 99, Third World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics; Proceedings-ISAS 99, Fifth International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis, Orlando, ABD, Ağus C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler --- D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler D01. İ. Mete Özkan, Nuri Başoğlu, M. Atilla Öner, Web-Based Knowledge Management Systems: A Field Study of MORN in R&D Project Management, KHO Savunma Bilimleri Dergisi, vol. 1, no. 1, 29 75, E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler E01. M. Atilla Öner, Mennan Şayan, Sistem Mühendisliği Yaklaşımı ile Makine İmalat Sanayii için Kritik Teknolojilerin Belirlenmesi Bir Metodoloji Önerisi ve Uygulaması, KRİTEK 2001, Kritik Teknolojiler Sempozyumu, TÜBİTAK MAM, Eylül 2001, Gebze. E02. A. Nuri Başoğlu, M. Atilla Öner, M. Özkan, S. Özer, Ö. Güngör, Z. Tiregöl, Araştırma Projelerinin Web-Tabanlı MORN Platformu Kullanarak Yönetilmesi, Bilişim 2000 Konferansı, İstanbul, Eylül 2000.

17 17 F. Diğer yayınlar F01. M. Atilla Öner, Üçüncü Sektörde Mükemmel Yönetim, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, F02. M. Atilla Öner, Alper Alsan, The Turkey 2023 National Foresight Study: A Decision Making Model, Insight Turkey, Vol. 3, No.1, pp (2001). F03. M. Atilla Öner, Alper Alsan, Mustafa Doğru, Ulusal Uzgörü Çalışmaları ve Türkiye 2023 için Yöntem Önerisi, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, F04. M. Atilla Öner, A. Nuri Başoğlu, Erkan Türe,Technology and Rural Development: Assessing Technology Needs of the Southeastern Anatolia Project in Turkey, poster, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology 1999, Portland, Oregon, ABD. F05. Gündüz Ulusoy, M. Atilla Öner, Taner Bilgiç, Altyapı Seviyeleme Analizi: Dokuz İl İçin Pilot Çalışma, TÜSİAD Yayın No. TÜSİAD-T/ , Aralık 1998, İstanbul.

Unvan Üniversite Ana Bilim Dalı Yıl Yardımcı Doçent Yeditepe Üniversitesi Üretim Yönetimi 2001 Doçent Yeditepe Üniversitesi Üretim Yönetimi 2011

Unvan Üniversite Ana Bilim Dalı Yıl Yardımcı Doçent Yeditepe Üniversitesi Üretim Yönetimi 2001 Doçent Yeditepe Üniversitesi Üretim Yönetimi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Atilla Öner 2. Doğum Tarihi: 4 Temmuz 1955 3. Unvanı: Doçent Dr 4. Öğrenim Durumu: Eğitimi Üniversite Fakülte Yıl Lisans Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği 1978 Y.Lisans

Detaylı

Graduation Project Topics

Graduation Project Topics Graduation Project Topics Maintenance management Maintenance performance and measurement: o Efficiency, effectiveness, productivity; o Life Cycle Cost optimization; o Quality, risk and maintenance services;

Detaylı

Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü C Blok No:216 06836 İncek Ankara

Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü C Blok No:216 06836 İncek Ankara UĞUR BAÇ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : ugur.bac@atilim.edu.tr Telefon (İş) : 3125868759- Telefon (Cep) : Faks : 3125868091 Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Detaylı

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler : Danimarka : Technical University of Denmark (Link) : Manufacturing Engineering and (Link) Informatics and Mathematical Programming (Link) Production Technology Project System Analysis Statistical Process

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 2003. Y. Lisans İşletme (MBA) Kadir Has Üniversitesi 2005

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 2003. Y. Lisans İşletme (MBA) Kadir Has Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çiğdem Kaya. Doğum Tarihi : 8.10.1979 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 003 Y. Lisans

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D.

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Ö Z G E Ç M İ Ş 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

Ulaştırma ve Lojistik Üniversitesi

Ulaştırma ve Lojistik Üniversitesi 1.Adı Soyadı: GÖZDE YANGINLAR 2. Doğum Tarihi: 19.08.1985.Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora 5. Çalıştığı Kurum: Beykent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek lisans Ulaştırma ve Lojistik

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Mehmet Karay 2. Doğum Tarihi : 18 Mart 1979 3. Ünvanı : Assist. Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 4. e-posta : mehmet_karay@hotmail.com mehmet.karay@ufu.university 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ. Unvanı: Doçent Doktor. Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ. Unvanı: Doçent Doktor. Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ Unvanı: Doçent Doktor Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Üniversite Yıl Program

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Gül Tekin TEMUR Doğum Tarihi : Unvanı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Gül Tekin TEMUR Doğum Tarihi : Unvanı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Gül Tekin TEMUR Doğum Tarihi : 15.02.1983 Unvanı : Doç. Dr. Yabancı Dil : İngilizce (İyi), Almanca (Başlangıç) Bilgisayar Becerileri : MsOffice Araçları (+MsProject), NeuroSolutions,

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.)

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Dilek Sağlık Özçam 2. Doğum Tarihi: 06.04.1966 3. Ünvanı: Yrd.Doçent.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Gıda Müh. ODTÜ 1989 Y. Lisans (MBA) İşletme

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Murat 2. SOYADI: Fahrioğlu 3. DOĞUM YERİ: Lefkoşa 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 07.08.1971 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Elektrik - Elektronik Muhendisligi 5.2. TELEFON NUMARASI:

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL ERGÜN DEMİREL ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 Adres : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL Telefon : 2165810021- E-posta Doğum Tarihi : 11.11.1951

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kerem OK Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü kerem.ok@isikun.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Kerem OK Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü kerem.ok@isikun.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Kerem OK Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü kerem.ok@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Kerem OK 2. Doğum Tarihi : 02.11.1984 3. Unvanı : Yardımcı Doçent

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ) SONER AKKOÇ DOÇENT Adres ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Evliya Çelebi Yerleşkesi KÜTAHYA 10.04.2014 Telefon E-posta 2742652031-4631 Doğum Tarihi 26.11.1978

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erdem KIRKBEŞOĞLU Doğum Tarihi: 12 Ocak 1982 Unvanı: Öğr. Gör. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sigortacılık ve Risk Yönetimi Başkent

Detaylı

Lisans : İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi (1980-1984) : Kimya Mühendisliği Bölümü

Lisans : İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi (1980-1984) : Kimya Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Demet BAYRAKTAR ın Özgeçmişi Adı, Soyadı : Demet BAYRAKTAR Adresi : İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi Maçka, 34367 ISTANBUL Telefon : (0212) 293 13 00 / 2084 (0212) 296 40 40 Faks

Detaylı

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Dersin Adı Öğretim Üyesi Gün ve Saat Derslik Kadrosunu Bulunduğu Birim 1.Dönem MBA 7027 Research Methods and Statistics

Detaylı

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik Unvanı Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı İrfan DELİ Doğum Yeri ve Tarihi: Çivril/Denizli -- 06.04.1986 Bölüm: E-Posta Matematik irfandeli20@gmail.com, irfandeli@kilis.edu.tr AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL Lisans

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN: Doçent

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Sosyoloji Boğaziçi 1989 Y. Lisans (MBA)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Sosyoloji Boğaziçi 1989 Y. Lisans (MBA) . Adı Soyadı: Ayşe Gönül Demirel ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi: 7.5.966. Ünvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Sosyoloji Boğaziçi 989 Y. Lisans (MBA) İşletme(Yönetim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) İşletme Kara Harp Okulu 1988 Y. Lisans (MBA) İşletme

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) İşletme Kara Harp Okulu 1988 Y. Lisans (MBA) İşletme 1. Adı Soyadı: Güner GÜRSOY ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 12.08.1966 3. Ünvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) İşletme Kara Harp Okulu 1988 Y. Lisans (MBA) İşletme Naval

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mikail YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 1985 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim Matematik Öğretmenliği Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aykan CANDEMİR Doğum Tarihi: 02 Ağustos 1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1996

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI A- PROFESÖR KADROSUNA ATANMA Profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri

Detaylı

- Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yapılan doçentlik sınavında başarılı olmak.

- Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yapılan doçentlik sınavında başarılı olmak. FEN FAKÜLTESİ YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU KOŞULLARI - YDS den en az 60 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. (Bu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MUHİTTİN KAPLAN Doğum Tarihi: 16 ARALIK 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İKTİSAT (İNG) MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1992 Y. Lisans

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Pervin ERSOY Unvanı: Öğretim Görevlisi Doktor E-Mail: pervin.ersoy@yasar.edu.tr; pervinersoy@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : BİLGİN ORHAN ÖRGÜN Doğum Tarihi : 13 AĞUSTOS 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İŞLETME Kara Harp Okulu 1989 Y. Lisans 1 İKTİSADİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Pınar MIZRAK ÖZFIRAT

Yrd. Doç. Dr. Pınar MIZRAK ÖZFIRAT Yrd. Doç. Dr. Pınar MIZRAK ÖZFIRAT ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 996-000 Y. Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001 ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Serhan GÖKÇAY 2. Doğum Tarihi : 23.05.1979 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

TIP VE SAĞLIK ALANLARI Dokuz Eylül Üniversitesi Yardımcı Doçent Kadrosu Beyannamesi ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

TIP VE SAĞLIK ALANLARI Dokuz Eylül Üniversitesi Yardımcı Doçent Kadrosu Beyannamesi ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU TIP VE SAĞLIK ALANLARI Dokuz Eylül Üniversitesi Yardımcı Doçent Kadrosu Beyannamesi 1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 2maddesi uyarınca birimde düzenlenen Yabancı Dil sınavında başarılı olmak (en

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL (3) SINIFI: 1. Yıl Güz Dönemi MIS101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 1 COMPUTER PROGRAMMING 1 Z 3-0 4 BUS101 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Z 3-0 4 BUS103 İŞLETMECİLER İÇİN MATEMATİK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 26 EYLÜL 1965. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 26 EYLÜL 1965. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Halim YURDAKUL Doğum Tarihi : 26 EYLÜL 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Kara Harp Okulu 1988 Yurt Dışı Öğrenim Lojistik US

Detaylı

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI:

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: Şartlar Süre Yabancı dil Öğretim Görevlisi - Akademisyen Öğr.Gör. (6) Yardımcı Doçent Doçent Profesör.(5) - Doktoradan sonra en az 2 yıl herhangi bir üniversitede

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

Tablo 8 Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı

Tablo 8 Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 80 Endüstri Ürünleri Tasarımı 81 804 İç Mimarlık 81 801 Mimarlık 81 805 Peyzaj Mimarlığı 81 802 Şehir ve Bölge Planlama 81 Koşul No Başvuru Şartları Puan 81 Mimarlık, Planlama,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Arzu ŞAHİN İletişim Bilgileri Adres : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ziyapaşa Yerleşkesi, Kurtuluş Mah. Sabuncu Bulv. MNS Plaza no:50, 01130, Seyhan / Adana / Türkiye Telefon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Rıfat Gürcan Özdemir. 2. Doğum Tarihi : 07.01.1969. 3. Ünvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Rıfat Gürcan Özdemir. 2. Doğum Tarihi : 07.01.1969. 3. Ünvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Rıfat Gürcan Özdemir 2. Doğum Tarihi : 07.01.1969 3. Ünvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1990

Detaylı

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI:

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: Şartlar Süre Yabancı dil Öğretim Görevlisi - Akademisyen Öğr.Gör. (6) Yardımcı Doçent Doçent Profesör.(5) - Doktoradan sonra en az 2 yıl herhangi bir üniversitede

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Emin AVCI Doğum Tarihi: 20.07.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce İşletme Bölümü Marmara Üniversitesi 1994-1998 Yüksek

Detaylı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı ALGONQUIN CENTENNIAL OTTAWA Marketing Research and Business Intelligence, Ocak, Mayıs 42 Hafta 15724 Marketing Management, Ocak, Mayıs 1 yıl IELTS 6.5 (her bantta min 14260 Paralegal 1 yıl 6.0) veya TOEFL

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ Osmaniye, 2014 AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı, yönergede belirtilen ilke ve esaslarla; a) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ (22 Ağustos 2013 tarihindeki 813 sayılı Senato Toplantısında yapılan değişikliklerle yürürlüğe girmiştir).

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU Müracaat Eden Adayın Adı Soyadı : Adayın Şu andaki Başvurduğu Unvanı Kadrosu Fakülte/Yüksekokul/MYO

Detaylı

Deneyimler, KOBİ lere Öneriler.. Leyla Arsan, TAGES leyla.arsan@tages.biz

Deneyimler, KOBİ lere Öneriler.. Leyla Arsan, TAGES leyla.arsan@tages.biz Deneyimler, KOBİ lere Öneriler.. Leyla Arsan, TAGES leyla.arsan@tages.biz TAGES www.tages.biz Teknoloji Araştırma Geliştirme Endüstriyel Ürünler Bilişim Teknolojileri A.Ş. 1996 yılında kuruldu, 2002 den

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA ARANACAK ASGARİ KOŞULLAR

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA ARANACAK ASGARİ KOŞULLAR T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TOPLANTI SAYISI :05 KARAR 2012/66 SENATO KARARLARI KARAR TARİHİ:24.05.2012 Üniversitemiz Senatosu nun 15.06.2009 tarih ve 2009/50 sayı ile almış olduğu Afyon Kocatepe Üniversitesi

Detaylı

LOGO. Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği. Ömer KILIÇ. Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü

LOGO. Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği. Ömer KILIÇ. Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü LOGO Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği Ömer KILIÇ Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü Geleceğin potansiyelini değerlendirebilmek için bugünden bilgiyi yönetmek... Vatandaş Odaklı Hizmet

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA BAŞVURU KRİTERLERİ 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. maddesinin b fıkrasının 2. bendi uyarınca yapılacak

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali UYUMAZ İletişim Bilgileri Adres : Telefon : (0212) 285 34 15 / 3718 Mail : uyumaz@itu.edu.tr 2. Doğum - Tarihi : 04.02.1952 3. Unvanı : Yrd. Doç.

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMADA UYGULANACAK TABAN PUANLAR VE ÖLÇÜTLER

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMADA UYGULANACAK TABAN PUANLAR VE ÖLÇÜTLER EK-1 T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMADA UYGULANACAK TABAN PUANLAR VE ÖLÇÜTLER 1. SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER TEMEL ALANI 1.1 Yardımcı Doçentlik 1.2 Doçentlik

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

Tedarik Zincir ve lojistik alanlarında uzman hocalar ile sektörü yakından tanımak isteyen,

Tedarik Zincir ve lojistik alanlarında uzman hocalar ile sektörü yakından tanımak isteyen, Tedarik Zincir ve lojistik alanlarında uzman hocalar ile sektörü yakından tanımak isteyen, Akademik bilgiyi simülasyon ve konferanslar gibi geniş bir yelpazede edinme fırsatı yakalayacak, Ulusal ve uluslararası

Detaylı

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Dersin Adı T U Kredi Dersin Adı T U Kredi Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1 0 1 Toplum ve Sağlık 0 Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 2003 MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ

ÖZGEÇMİŞ 2003 MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İPEK EKER 2. Doğum Tarihi: 31.01.1980 3. Ünvanı: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ENDÜSTRİ İSTANBUL KÜLTÜR 2003 MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTESİ Y.Lisans

Detaylı

TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI

TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI Derya FINDIK Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Anabilim Dalı 29 Aralık 2011 TEKPOL ün Tanıtımı Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları (TEKPOL) 1 Ocak 1998

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Senato 16 Eylül 2015 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Senato 16 Eylül 2015 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Turgut Özal Üniversitesi öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarında kalitenin arttırılmasına

Detaylı

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ .0.0 SENATO 0 /-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç MADDE - () Bu yönergenin amacı, Bitlis Eren Üniversitesinde atanacak öğretim üyeleri için aranacak

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

Doç. Dr. Güner GÜRSOY

Doç. Dr. Güner GÜRSOY ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Güner GÜRSOY 1. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Institute of Economics and Social Sciences, Business Administration, Finance. Bilkent University, Ankara, Turkey 2001

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

Profesörlük, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik Kadrolarına Yükseltilme ve Atamalarda

Profesörlük, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik Kadrolarına Yükseltilme ve Atamalarda ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Profesörlük, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik Kadrolarına Yükseltilme ve Atamalarda Dikkate Alınacak İlkeler ve Puanlama Tabloları Profesörlüğe Yükseltilme ve Atama Konusunda Senato

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cevat ŞAYİN 2. Doğum Tarihi : 1965 3. Unvanı : Doktor (E) Albay 4. Öğrenim Durumu : sayincevat@gmail.com, 5352443369 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik Kara

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ. AKADEMİK ÜNVANLARI (Üniversitesi ve Tarihi ) YÜKSEK LİSANS TEZİ VE DANIŞMANI

YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ. AKADEMİK ÜNVANLARI (Üniversitesi ve Tarihi ) YÜKSEK LİSANS TEZİ VE DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Birol Mercan Doğum Yeri Karaman Doğum Tarihi 29.05.1968 Yabancı Dili Almanca Uzmanlık Alanı Kümelenme, İnovasyon, Rekabet Medeni Durumu

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 247 Sayılı Kanun un 23,2 ve 26. Maddesi gereğince hazırlanmış olup, yardımcı doçentlik, doçentlik ve

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYIN VE ÇALIŞMALARI TEŞVİK PROGRAMI YÖNERGESİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYIN VE ÇALIŞMALARI TEŞVİK PROGRAMI YÖNERGESİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYIN VE ÇALIŞMALARI TEŞVİK PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Cumhuriyet Üniversitesinde görev yapan öğretim elemanı ve araştırıcıların uluslararası

Detaylı

PROFESÖRLÜK BAŞVURUSU için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir.

PROFESÖRLÜK BAŞVURUSU için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PROFESÖRLÜK BAŞVURULARINDA ARANACAK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA SİSTEMİ( AĞUSTOS 2012) (Aşağıda değerlendirilecek tüm çalışmalar için adayın kendi bilim alanı

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

Lojistik Yönetimi Bölümü

Lojistik Yönetimi Bölümü Lojistik Yönetimi Bölümü 2014-2015 Dönemi Akademik Kadro: Yrd.Doç.Dr. Fatih ACAR Prof. Dr. Funda YERCAN Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Dinçer YARKIN Yrd.Doç.Dr. Aziz BAKAY Araş.Gör. Gökhan KIRBAÇ Akademik Çalışmalar

Detaylı

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında öğretim üyesi adaylarında

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Emrah B. EDİS

Yrd. Doç. Dr. Emrah B. EDİS Yrd. Doç. Dr. Emrah B. EDİS ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 997-00 Y. Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği

Detaylı