20 Nisan Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Bilkent ANKARA. Konu: Doçentlik sınavı jüri sonucuna itiraz hakkında.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "20 Nisan 2005. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Bilkent ANKARA. Konu: Doçentlik sınavı jüri sonucuna itiraz hakkında."

Transkript

1 1 20 Nisan 2005 Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Bilkent ANKARA Konu: Doçentlik sınavı jüri sonucuna itiraz hakkında. Mayıs 2004 döneminde en yakın alan olarak Üretim Yönetimi ni seçip Teknoloji ve Yenilik Yönetimi anahtar kelimeleri ile doçentlik başvurumu yaptım. Takip eden satırlar ve sayfalar, bir meslek kuruluşu olarak tanımladığım Üniversitelerarası Kurul un meslektaşlarının elenmesi değil, gelişmesine katkı yapmayı amaçladığı varsayımına dayanıyor. Bilimsel çalışmalarda kullanılan sınıflandırma elemek için değil, anlamak için yapılır. Mevcut sınıflandırma ile anlaşılmayan bir durumun ortaya çıkması ise, bilimsel yenilenme ve gelişmenin ilk adımıdır. EK1 de tam metni verilerek tartışılan jüri üyeleri bireysel raporlarından (3 2 olumlu) sonra davet edildiğim ve 15 Nisan 2005 günü Marmara Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü İİBF binası Mavi Salon da 11:00 12:00 de gerçekleşen sınav(?) toplantısı sonrasında jüri üyeleri oy çokluğuyla (3-2) aldıkları olumsuz kararı bana yaptığım çalışmaları çok değerli bulup takdirle karşıladıkları halde üretim yönetimi alanında doçent ünvanını vermeyi uygun bulmadıklarını belirtip üretim yönetimini öğrenip tekrar sözlü imtihana girmemi önerdiler. Bir jüri üyesi ise bilim alanı olarak Ekonomi alanına başvurmamı önerdi?! Halbuki, Üniversitelerarası Kurul a Teknoloji ve Yenilik Yönetimi alanında doçent ünvanı alması uygundur kararını bildirmeleri, sınıflandırmada geç kaldığı görülen Üniversitelerarası Kurul a bir yardım anlamını taşıyacak ve önüm kesilmeyecekti. Ayrıca, değerli jüri üyeleri yenilik yayılımı konusunda aktif çalışmış olacaklardı. Bu öneriyi yapmak istemeyen jüri üyelerinin eser incelemesi aşamasının hemen başında, kendi alanlarına girmediğini düşündükleri bir başvuru sahibinin alanı (yani kendi alanları olmayan bir alan) üzerinde değerlendirme yapmak yerine, yanlış alan açıklaması ile jüri üyeliğinden çekilmeleri akademik etiğe uygun olurdu. Ben zaten Teknoloji ve Yenilik Yönetimi alanında doçent olmak için başvurdum, en yakın alan olarak Üretim Yönetimi ni seçtim. Çalışma alanımı ve odağımı değiştirmeyeceğim. <Eser incelemesi aşamasında olumlu değerlendirme yapan> Jüri Üyesi A ve Jüri Üyesi B ile < Teknoloji ve Yenilik Yönetimi ile Üretim Yönetimi arasındaki ilişkiyi kabul edip açıklayan> Jüri Üyesi C nin, <eser incelemesi aşamasında Teknoloji Yönetimi ni farklı alan olarak tanımlayarak ortaya çıkan alan uyuşmazlığı nedeniyle başvuruyu reddeden> Jüri Üyesi D ve <dar alan tanımlaması yapıp farklı sınıflandırmaya dayalı eksik görüş belirten> Jüri Üyesi E ile birlikte çözüm üretmemeleri üzücüdür. Mevcut sistemdeki eksikliklerin giderilmesi amacıyla, 1. Jüri üyesi olmak isteyen profesörlerden kendi alanlarında ve ilintili alanlardaki değişimler (örneğin, EK 2 8) hakkında her yıl rapor istenmeli. Böylelikle, değişim yaşayan alanların profesörlerinin kendi dar uzmanlık alanlarına hapsolmalarının önüne geçilmesi mümkün olur. Kendisi araştırma alanını değiştirmeyebilir. Ama, dünyanın alana bakışının nasıl değiştiğini takip etmiş olur.

2 2 2. Bilim alanları anahtar kelime tanımları her yıl yeniden üretilmeli ve Internet te yayınlanmaya devam edilmeli. 3. ÜAK veri tabanında bulunan jüri üyelerinin kendileri için seçtikleri anahtar kelimeler her yıl gözden geçirilip değiştirilmesi için önlem alınmalı. 4. Jüri üyesinin değerlendirme yapmaması gereken alan görevlendirmesinden çekilme prosedürü geliştirilip kendilerine bildirilmeli. 5. Jüri üyeleri belirlenirken adayla benzer dergilerde benzer/yakın başlıklarla makale yayımlamış olmalarına dikkat edilmeli. Aslında en doğru yaklaşım, ülkemizdeki doçent ünvanı alma sürecinin yeniden yapılandırılarak bu konunun - akademik hayatın en yoğun yaşandığı ABD nde olduğu gibi - ilgili üniversitelere bırakılmasıdır. Çünkü, her öğretim üyesi, araştırma ilgi alanlarının yegâneliği nedeniyle kendine özgü bir vakadır ve genel sınıflandırma içinde değerlendirilmesi mümkün olmayabilir. Bu düşünceyi destekleyen bir durum olarak, Sabancı Üniversitesi ndeki fakültelerde bölümlerin bulunmamasını gösterebiliriz. Sabancı Üniversitesi nde genel sınıflandırmadan kaçınılarak çok-disiplinli (bazı jüri üyelerinin eleştirdiği çok yazarlı!) çalışmaya vurgu yapıldığını söyleyebiliriz. Bu durumda her öğretim üyesi genel sınıflandırma kriterlerine göre değil, kendine özgü yegâne özelliklerle değerlendirilmek durumundadır. Bir araştırmacının başvurduğu eserlerin puan değerlendirmesinin eser incelemesi aşamaısnda 29,2 (olumlu/olumlu), 29,2 (olumlu/olumlu), 22,6 (olumlu/olumsuz), 17,6 (olumlu/olumlu), 3,2 (olumsuz/olumsuz) gibi geniş yelpazede yer almasının Üniversitelerarası Kurul un ilgili birimlerinin dikkatini çekmesi ve bir alan uyuşmazlığının farkına varılarak önlem alınması gerekirdi. Yukarıdaki açıklamalar ve ekteki bilgiler ışığı altında, uluslararası alanda öncü (A01, A02, A03, A04, A05) ve ödül alan (B09) çalışmaları içeren emeğimin karşılığında Teknoloji ve Yenilik Yönetimi alanında doçent ünvanını almayı hak ettiğimi düşünüyorum. Bu amaçla, İdarî, Beşerî ve Sosyal Bilimler Temel Alanı nda Teknoloji ve Yenilik Yönetimi yeni Bilim Alanı açılmalı ve başvurum buna göre değerlendirilip sonuçlandırılmalıdır. Şahsımın ve yeni konular üzerinde çalışan başka doçent adaylarının hak mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla yukarıda ifade edilen konular hakkında başlatılacak girişimler ile bu girişimlerin sonuçlarının tarafıma yazılı olarak bildirilmesi için gereğini arz ederim. Saygılarımla, Dr.-Müh. M. Atilla Öner, Yrd. Doç. EKLER: EK 1: Jüri Üyeleri Bireysel Raporları ve Raporlara Cevaplar EK 2: Operasyon Yönetimi Nedir? EK 3: Management Science Dergisi Odak Alan İsimlerinin Yıllara Göre Değişimi EK 4: Ortaya Çıkan Yeni Alanlar ve Makale Yazar Sayısında Yıllara Göre Değişim EK 5: Uluslararası Teknoloji ve Operasyon Yönetimi nin Çekirdek Araştırma Alanları EK 6: Operasyon Yönetimi Araştırmalarının Konu Sınıflaması ve M. Atilla Öner in Yayınlarının Bu Sınıflandırmadaki Dağılımı EK 7: 1980 ler için Araştırma Gündemi EK 8: Üretim ve Operasyon Yönetimi Alanları Sınıflandırması EK 9: M. Atilla Öner Tarafından Yönetilen Tezlerin Sınıflandırması EK 10: M. Atilla Öner in Mayıs 2004 dönemi Doçentlik başvurusu Yayın Listesi

3 3 EK 1: Jüri Üyeleri Bireysel Raporları ve Raporlara Cevaplar M. Atilla Öner Mayıs 2004 döneminde Üretim Yönetimi Teknoloji ve Yenilik Yönetimi alanında doçentlik başvurusu yaptı. En yakın alan (üretim yönetimi) seçilip anahtar kelimeler (teknoloji ve yenilik yönetimi) ile odak alanı tanımlandı. Prof. Dr. Seyhan Tuğcu (Boğaziçi Üniv), Prof. Dr. Aykut Top (Marmara Üniv), Prof. Dr. Barış Tan (Koç Üniv), Prof. Dr. Sıtkı Gözlü (İTÜ), Prof. Dr. Lale Duruiz (Bilgi Üniv) oluşan jürinin bireysel raporlarının içerikleri aynen aşağıda veriliyor. Kimin hangi raporu yazdığı bilinmediği için Jüri Üyesi A, Jüri Üyesi B diye isimlendirme yapıldı. Jüri üyelerinin görüşleri hakkında M. Atilla Öner in cevap ve açıklamaları mavi karakterlerle belirtilmiştir. Jüri Üyesi A: Adayın 29,2 puanı ile asgari başvuru koşullarını sağladığını bildirmiştir. Bilahare eser inceleme aşamasında da aşağıdaki paragraflarla aday, eser inceleme aşamasında başarılı olmuştur. kararını vermiştir. Adayın dosyasındaki eserlerden ikisi, SSCI, SCI-Expanded ve AHCI kapsamındaki Futures, Technological Forecasting ve Social Change dergilerinde yayımlanmış uzgörü ve farklı sektörlerdeki teknolojik yeterlilik üzerine önemli çalışmalardır. Ayrıca Alan endeksleri kapsamındaki Yapı Kredi Economic Review ve Foresight dergilerinde yayımlanmış üç makalesi vardır. Bu makalelerde literatür taraması yetkin ve güncel bir şekilde yapılmış, teorik çerçeveler iyi kurulmuş ve çeşitli sektörlerde de uygulamaları yapılmıştır. Puanlamaya dahil olan diğer makale ve bildiriler de genellikle çok yazarlı, kaynak kullanımı yeterli olan, farklı araştırma teknikleri ile çeşitli sektörlerde analizlerin yer aldığı çalışmalardır. Adayın lisans ve lisansüstü programlarda alanın temel derslerini (Social Responsibility, New Product Development, Seminar in Innovation and Technology, Production and Operations Management) verdiği görülmüştür. Özetle, Dr. Atilla Öner in dosyasında yer alan eserleri ve diğer çalışmları nitelik ve nicelik olarak doçentlik için yeterli olduğu görülmüştür. GÖRÜŞ: Jüri Üyesi A nın Üretim Yönetimi - Teknoloji ve Yenilik Yönetimi alan tanımlamasını kabul ettiğini varsayıyorum. Eserlerin listesi EK 10 da verilmiştir. Jüri Üyesi B: Adayın 29,2 puanı ile asgari başvuru koşullarını sağladığını bildirmiştir. Bilahare eser inceleme aşamasında da aşağıdaki paragraflarla aday, eser inceleme aşamasında başarılı olmuştur. kararını vermiştir. Mayıs 2004 dönemi doçentlik sınavlarına müracaat eden Yard. Doç. Dr. M. Atilla Öner in eserleri incelenmiş ve aşağıdaki husus saptanmıştır. Değişik sektörlerde, endüstriyel firmalar, ordu ve ülke için doğru stratejik kararların verilmesine yardımcı olacak modeller geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Sonuç: Yayınların yeni bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama kriterini genelde karşıladığı görüşü ile aşağıdaki sonuca varılmıştır. Yrd. Doç. Dr. M. Atilla Öner in yayınları doçentliğe yükseltilmesi için yeterli görülmüştür. GÖRÜŞ: Jüri Üyesi B nın Üretim Yönetimi - Teknoloji ve Yenilik Yönetimi alan tanımlamasını kabul ettiğini varsayıyorum.

4 4 Jüri Üyesi C: Adayın 17,6 puan ile asgari başvuru koşullarını sağladığını bildirmiştir. Bilahare eser inceleme aşamasında da aşağıdaki paragraflarla aday, eser inceleme aşamasında başarılı olmuştur. kararını vermiştir. Bilimsel İnceleme Raporu ma başlamadan önce adayın eserlerinin başvuru yapmış olduğu ÜRETİM YÖNETİM alanı uygunluğu konusundaki düşüncelerimi iletmek istiyorum. Attila Öner in çalışmalarının ana konusu teknoloji yönetimi ve teknolojik uzgörü (foresight) olarak sıralanabilir. Son senelerde yapılan çalışmalarla teknoloji yönetimi üretim yönetiminin yanında ayrı bir temel alan olarak konumlanmaktadır. Öte yandan üretim yönetimi ve stratejisi açısından teknoloji yönetimi bu temel alan içinde değerlendirilebilir. Attila Öner in bu konu dışında kalan kitabı (F01) değerlendirme dışında tutulmuştur. Attila Öner in teknoloji yönetimi ve uzgörü konusunda yayınlanmış çok sayıda ulusal ve uluslararası makalesi ve bildirisi bulunmaktadır. Bu yayınlarda ilk göze çarpan tamamının iki, üç veya daha fazla yazarlı olmasıdır. Özellikle 15 uluslararası bildirinin 11 i ve bir çok diğer yayın Nuri Başoğlu ile birlikte yapılmıştır. Konuların çeşitliliği ve tek yazarlı hiç yayının olmaması eserlerde Attila Öner in bilimsel katkılarının değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır. Bu kadar yayının yanında tek bir atıf almaması dikkat çekmektedir. Puanlama sisteminde ulusal bildirilerden toplanabilen en fazla 1 puan sınırının uluslararası bildirilerde olmaması bu alandan 9.8 puan toplanabilmesine olanak vermektedir. Bunların ilk yedisinin (B01 B07) 2003 senesinde yapılan aynı konferansta olması, yine beşinin (B09-B13) ün 2001 de yapılan aynı konferansta olması ve hepsinin çok yazarlı olması etik olarak soru işareti oluşturmaktadır. Bu değerlendirmelerimin yanında Attila Öner teknoloji yönetimi, teknoloji uzgörüsü ve araştırma geliştirme proje yönetimi konularına odaklanan çalışmaları ve yayın yapma konusundaki çalışkanlığı ile dikkat çekmektedir. Bilimsel incelemem sonunda Attila Öner in Doçentlik sınavının Eser İnceleme aşamasında başarılı olarak değerlendirmekteyim. Attila Öner in dosyası nicelik konusuna gereğinden fazla önem verdiği kanısını uyandırmaktadır. Nitelik ve nicelik arasındaki ilişki göz önüne alındığında nicelik yerine nitelik üzerine yoğunlaşması ve daha saygın dergilerde daha etkili yayınlar yapması konusunda yönlendirilmesi ile çalışmalarında daha başarılı olacağını düşünüyorum. Son olarak Attila Öner in 2001 de 6, 2000 de 12, 1999 da 10 tez danışmanlığı veya eş-danışmanlığı yapmasının yapılan yüksek lisans çalışmalarının kalitesi açısından problem yaşanmış olması gerektiği kanısındayım. GÖRÜŞ: Jüri üyesi C, M. Atilla Öner in başvuru alanını bir açıklama ve tanımlama eşliğinde doğru kabul etmiştir: Üretim Yönetimi - Teknoloji ve Yenilik Yönetimi. Takip eden sayfalar (EK 2 EK 8) bu başlığın üretim yönetimi genel alanı içinde nasıl ortaya çıktığını gösteriyor. Değerlendirme dışı bırakılan kitap (F01) Üçüncü Sektörde Mükemmel Yönetim Modeli başlığını taşıyor ve EK2 7 de verilen literatürde kullanılan sınıflamalarda servis sektörü kapsamında üçüncü sektöre odaklanan bir çalışmadır. Ayrıca, Journal of Operations Management dergisinin Şubat 2005 özel sayı konusunun üçüncü sektörde ve kamu sektöründe operasyon yönetimi olması, çalışmanın uluslararası literatürde alanın kapsamında bulunduğunu göstermesi açısından önemlidir. EK4 de ulaşılacak Tablo 6, alandaki önemli 7 dergide tek yazarlı makale oranının %22 den ( ) %19 a düştüğünü ( ) çok yazarlı makale oranının ise %78 den ( ) %81 e yükseldiğini ( ) gösteriyor. Çok yazarlı makale yazmak suç değildir ve etik sakıncası yoktur. Bir öğretim üyesi, başka öğretim üyeleri ve tez öğrencileri ile birlikte araştırma yaparak insan yetiştirir, bilgi üretir, makale ve bildiri yazar ve 2003 yıllarında yoğunlaşan PICMET bildirileri 1999, 2000, 2001 deki tez çalışmalarına dayanmaktadır. Tez çalışmaları, Yeditepe Üniversitesi Sistem Mühendisliği Programı nda Türk Silahlı Kuvvetleri nden subayların yoğun toplantı ve takip ile başarılı bir şekilde, kaliteden ödün verilmeden gerçekleştirilen MS çalışmalarıdır. Araştırma grubu içinde birbirini tamamlayan farklı konular, Türkiye (hatta dünya) için yeni olan konulardır. Sayın Jüri Üyesi C, M. Atilla Öner in çalışma temposunu anlamakta zorluk çekip eleştirmektedir. Jüri Üyesi C nin, tezlerin jüri kararları ile

5 5 tezlerden çıkan bildiri ve makalelerin hakem sürecinden geçip kabul edilmelerini sorgulaması sadece ilginç olarak değerlendirilebilir. Jüri Üyesi C, yurtdışı bildirilerde en fazla 1 puan toplanır kuralını tanımlayıp değerlendirme yapmıştır. Jüri Üyesi D: Adayın 22,6 puan ile asgari başvuru koşullarını sağladığını bildirmiştir. Bilahare eser inceleme aşamasında da aşağıdaki paragraflarla aday, eser inceleme aşamasında başarılı olmamıştır. kararını vermiştir. Yapmış olduğum inceleme sonunda Dr. Atilla ÖNER in çok sayıda ve nitelikli yayınlar ürettiğini belirlemiş bulunuyorum. Ancak yapmış olduğu yayınlar, Üretim Yönetimi Bilim Dalı na uygun değildir. Çalışmaları ve uzmanlığı Teknoloji Yönetimi alanına uygundur. Bu nedenle kendisini, eserlerin bilimsel incelemesi aşamasında BAŞARISIZ buluyorum. GÖRÜŞ: Jüri Üyesi D, M. Atilla Öner in başvurduğu alanı Üretim Yönetim Teknoloji ve Yenilik Yönetimi kendisinin kabul ettiği sınıflandırmadan farklı değerlendirmiştir. Üretim Yönetimi nin parçası olmayan bir Teknoloji Yönetimi alanı tanımlamıştır. Tanımlamadan hareketle ortaya çıkan sınıflandırma ve değerlendirme literatürdeki gelişmeleri yansıtmamakla birlikte, Jüri Üyesi D, Üniversitelerarası Kurul a yeni bilim alanı önermektedir. Değerlendirme dışı bırakılan kitap (F1) Üçüncü Sektörde Mükemmel Yönetim Modeli başlığını taşıyor ve EK2 7 de verilen literatürde kullanılan sınıflamalarda servis sektörü kapsamında üçüncü sektöre odaklanan bir çalışmadır. Journal of Operations Management dergisinin Şubat 2005 özel sayı konusunun üçüncü sektörde ve kamu sektöründe operasyon yönetimi olması, çalışmanın uluslararası literatürde alanın kapsamında bulunduğunu göstermesi açısından önemlidir. Uluslararası literatürde kabul gören anlayışa göre araştırmanın adımları, tanımlama tarifleme anlama tahmin etme açıklama yönetme olarak tanımlanır. Bu adımların herhangi birini içeren bir çalışma bu alandaki bir çalışma olarak kabul edilir. Değerlendirme dışı bırakılan kitap F03, <Üretim Yönetimi - Teknoloji ve Yönelik Yönetimi> alanındaki ulusal yenilik sistemi ve ulusal uzgörü konularında yukarıda tanımlanan ilk 3 araştırma adımını içermektedir. Değerlendirme dışı bırakılan kitap F5, operasyon yönetimi (Üretim Yönetimi Teknoloji ve Yenilik Yönetimi) alanında ülke perspektifiyle yer seçimi probleminin bir çözüm örneğini içeriyor. Çalışma MS tezi ile genişletilip bir makale (A5) ile de alan endeksi kapsamındaki bir dergide yer almıştır. Jüri Üyesi D, ilginç bir yaklaşımla makale A5 i kabul etmiş ama makaleye giden yolda yazılan kitabı kabul etmemiştir. Jüri Üyesi E: Adayın 3,2 puan ile asgari başvuru koşullarını sağlamadığını bildirmiştir. Bilahare eser inceleme aşamasında da aşağıdaki paragraflarla aday, eser inceleme aşamasında başarılı olmamıştır. kararını vermiştir. Adayın başvuru yapmış olduğu alana (Üretim Yönetimi) uygun eserleri (B01, B05, B07,B13,D01,E01) asgari koşulları (3,2 puan) sağlamamıştır. Toplam 15 uluslararası bildirinin 13 adeti, 7 adeti aynı yılda (2003) olmak üzere, aynı kuruluşun ( Portland International Conference on Management of Engineering and Technology, Oregon, ABD) bilimsel toplantılarında sunulmuştur. Adayın ortak yapılmamış olan bir eseri (F01) bulunmaktadır. GÖRÜŞ: Jüri Üyesi E, M. Atilla Öner in başvurduğu alanı (Üretim Yönetim Teknoloji ve Yenilik Yönetimi) kendisinin kabul ettiği sınıflandırmadan farklı değerlendirmiştir. Üretim Yönetimi nin dar tanımlamasına dayalı bir değerlendirme yapmıştır. Buna rağmen, B01, B05, B07, B13 ün değerlendirmeye alınması, literatürden alınan EK 6 daki sınıflandırmaya göre, B01 ve B05 nedeniyle B08 B10 B11 B12 F02 F03 F04 ün, B07 nedeniyle de A01 A02 A03 A04 A5 B02 B04 B06 B09 un da değerlendirmeye alınmasını gerektirir. Diğer eserler de, aynı mantıkla değerlendirme içinde yer almalıydı.

6 6 Jüri üyesinin üretim yönetimi alanını dar tanımlamasından (EK6 ve EK7 deki Alan II - Operations Control) hareketle ortaya çıkan sınıflandırma ve değerlendirme hatalıdır ve literatürdeki gelişmeleri yansıtmamaktadır. Değerlendirme dışı bırakılan kitap (F1) Üçüncü Sektörde Mükemmel Yönetim Modeli başlığını taşıyor ve EK2-7 de verilen literatürde kullanılan sınıflamalarda servis sektörü kapsamında üçüncü sektöre odaklanan bir çalışmadır. Ayrıca, Journal of Operations Management dergisinin Şubat 2005 özel sayı konusunun üçüncü sektörde ve kamu sektöründe operasyon yönetimi olması, çalışmanın uluslararası literatürde alanın kapsamında bulunduğunu göstermesi açısından önemlidir. Uluslararası literatürde kabul gören anlayışa göre araştırmanın adımları, tanımlama tarifleme anlama tahmin etme açıklama yönetme olarak tanımlanır. Bu adımların herhangi birini içeren çalışma alandaki bir çalışma olarak kabul edilir. Değerlendirme dışı bırakılan kitap F03, <Üretim Yönetimi - Teknoloji ve Yönelik Yönetimi> alanındaki ulusal yenilik sistemi ve ulusal uzgörü konularında yukarıda tanımlanan ilk 3 araştırma adımını içermektedir. Değerlendirme dışı bırakılan kitap F5, operasyon yönetimi (Üretim Yönetimi Teknoloji ve Yenilik Yönetimi) alanında ülke perspektifiyle yer seçimi probleminin bir çözüm örneğini içeriyor. Çalışma MS tezi ile genişletilip bir makale (A5) ile de alan endeksi kapsamındaki bir dergide yer almıştır. Jüri Üyesi E, ilginç bir yaklaşımla makale A5 i de kabul etmemiştir.

7 7 EK 2: Operasyon Yönetimi Nedir? J. Heizer, B. Render, Operations Management, 6 th edit., Prentice-Hall, New Jersey, s. 4 Production is the creation of goods and services. Operations Management (OM) is the set of activities that creates goods and services by transforming inputs into outputs. In organizations that do not create physical products, the production function may be less obvious. It may be hidden from the public and even from the customer. Regardless of whether the end product is good or service, the production activities that go on in the organization are often referred to as operations or operations management Table 1.2 Ten Critical Decisions of OM TEN DECISION AREAS ISSUES Service and product design What product or service should we offer? How should we design these products and services? Quality management Who is responsible for quality? How do we define the quality we want in our service or product? Process and capacity design What process will these products require and in what order? What equipment and technology is necessary for these processes? Location Where shouls we put the facility? On what criteria should we base the location decision? Layout design How should we arrange the facility? How large must the facility be to meet our plan? Human resources and job design How do we provide a reasonable work environment? How much can we expect our employees to produce? Supply-chain management Should we make or buy this component? Who are our suppliers and who can integrate into our e-commerce program? Inventory, MRP and JIT How much inventory of each item should we have? Intermediate, short-term, project scheduling Maintenance When do we reorder? Is subcontracting production is a good idea? Are we better off keeping people on the payroll during slowdown? Who is reponsible for maintenance? How should we manage maintenance?

8 8 EK 3: Management Science Dergisi Odak Alan İsimlerinin Yıllara Göre Değişimi S. Chopra, W. Lovejoy, C. Yano, Five Decades of Operations Management and the Prospects Ahead, Management Science, vol. 50, no. 1, 8 14, the department s core mission has been to identify, extend, and unify scientific knowledge that contributes to the understanding and practice of operations management, defined as the design and management of the transformation processes that create value for society Production Management Logistics Production and Operations Logistics, Distribution, and 1981 Management Inventory Production and Operations Manufacturing, Distribution and 1985 Management Inventory Manufacturing, Distribution and 1987 Service Operations Manufacturing, Distribution and Supply Chain Management 1997 Service Operations Design and Operations Supply Chain Management 2002 Management Technological Development, Operations and Supply Chains 2003 Product Development and Entrepreneurship Dynamic Programming and Inventory Theory

9 9 EK 4: Ortaya Çıkan Yeni Alanlar ve Makale Yazar Sayısında Yıllara Göre Değişim G. P. Pannirselvam, L. A. Ferguson, R. C. Ash, S. P. Siferd, Operations management research: an update for the 1990s, Journal of Operations Management, vol 18, , we report results from these seven journals for all issues for the period 1992 through 1997: _. Decision Sciences DS _. IIE Transactions IIE _. International Journal of Operations and Production Management IJOPM _. International Journal of Production Research IJPR _. Journal of Operations Management JOM _. Management Science MS _. Production and Operations Management Journal POM For each article, the second decision was to categorize the OM topic area being addressed. One aspect of this decision was to fit the focus of the article into our list of 17 OM categories. While for most articles, this was straightforward; for some articles that addressed relatively new topic areas within OM, such as new product development. Table 1: Emerging OM topics areas # Emerging OM topics Original OM topics 1 inventory control 2 some new product development scheduling 3 technology choice process design 4 aggregate planning 5 services 6 some new product developmnet quality 7 new product development, technology strategy management, some supply chain management, environmental concerns 8 capacity planning 9 maintenance 10 some supply chain management purchasing 11 facility layout 12 orecasting 13 project management 14 quality of work life 15 facility location 16 some supply chain management distribution 17 work measurement Table 6: Classification of articles by number of authors Journal Years Single Multiple Author Articles Author Articles Total % Total % JOM MS IIE DS IJPR IJOPM POM Total

10 10 EK 5: Uluslararası Teknoloji ve Operasyon Yönetimi nin Çekirdek Araştırma Alanları Meredith, J., Roth, A., Operations management in USA, 1998 International Journal of Operations and Production Management, vol 18, no 7, , Aşağıdaki makaleden alıntı yapıyor: Rothi A. V., Gray, A. F., Singhal, J., Singhal, K, International technology and operations management: resource toolkit for research and teaching, Production and Operations Management, vol. 6, no. 2, , Core areas for research in international technology and operations management: 1. Manufacturing operations 2. Strategic issues 3. Global supply chains 4. Location and facilities 5. Productivity 6. Design of human resource infrastructures 7. Information systems 8. Product and process development and technology transfer 9. Global service operations

11 EK 6: Operasyon Yönetimi Araştırmalarının Konu Sınıflaması ve M. Atilla Öner in Yayınlarının Bu Sınıflandırmadaki Dağılımı K. Amoako-Gyampah, J. R. Meredith, The Operations Management Research Agenda: An Update, Journal of Operations Management, vol. 8, no. 3, August 1989 CATEGORIZATION OF RESEARCH PAPERS (Miller s Area(1981), EK 7) M. A. Öner yayınları Capacity Planning (I) a. Plant and equipment investment b. Loading systems Facility Location (I) A05 F05 Facility Layout (I) Quality (I) Strategy (I) B01 B05 B08 B10 B11 B12 F02 F03 F04 Distribution (I) Inventory Control (II) a. Order point systems b. MRP systems c. Multi-echelon inventory d. Lot sizing e. Spare parts f. JIT g. Miscellaneous Aggregate Planning (II) a. Production planning b. Staff size Forecasting (II)/ a. Manufacturing b. Techno!ogical B04 B06 E01 Scheduling (II) a. MPS b. Machine, job shop c. Large project scheduling d. Shift scheduling e. Shop floor control (also OPT, kanban) f. Priority planning Purchasing (II)/Supply Chain Management B05 B13 Maintenance and Reliability (II) Work Measurement (II) Project Management (II) B03 B14 B15 D01 E02 Process Design (IV) a. Line balancing b. Process selection c. Job design d. Job enlargement e. Labor/capital mix f. Organizational structure g. Technology/innovation Foresight A01 A02 A03 A04 B02 B04 B06 B07 B09 h. Productivity i. Behavioral aspects B02 j. CT. CIM, FMS Quality of Work Life (IV) Services (III) Government a. Location A05 F05 b. Layout c. Quality F01 d. Scheduling e. Forecasting f. Capacity planning g. Process design h. Service units (Banks, Health Care, Defense, Third Sector etc.) 11

12 12 EK 7: 1980 ler için Araştırma Gündemi J. G. Miller, M. H. W. Graham, Production/Operations Management: Agenda for the 80 s, Decision Science, vol. 12, no.4, , I. Operations Policy 1. Strategic decisions involving process technology, operating procedures and operations organization 2. Understanding consequences and/or behavior of operations policies 3. Manufacturing strategy and technology choice and effects on operating policies 4. Changes in operating policies to reflect effects of government regulation 5. Dominant strategies and operations policies of successful firms both in the U.S. and abroad 6. Issues relating to focused factories 7. Effective ways of organizing both human and physical centers of activity II. Operations Control 1. Integration of operations control with the firm s competitive strategy 2. Aggregate planning and corresponding disaggregation problems 3. Design and implementation of manufacturing control systems 4. Congruency of organizational goals and objectives with performance, measurement and reward systems 5. Investigating the use of MRP in process and assembly industries III. Service Operations 1. Managing customization and flexibility in service operations 2. Focusing on front room operations+customer perceptions of queues and excessive waits 3. Service productivity and loss of worker discretion and morale 4. Service delivery systems 5. Positioning strategy, capacity planning, and quality control in service operations IV. Productivity and Technology 1. Evaluation of emerging process technologies 2. Study of appropriate environments for introduction of new technologies 3. Intracompany transfers and adoption of new technologies 4. Long term implications of new technologies 5. Quality of work life and productivity 6. Short, medium and long term studies of the determinants of productivity

13 13 EK 8: Üretim ve Operasyon Yönetimi Alanları Sınıflandırması R. B. Chase, A Classification and Evaluation of Research in Operations Management, Journal of Operations Management, vol. 1, no. 1, 9 14, Research Emphasis (mechanization continuum) people --- equipment Research Orientation micro (one particular aspect) macro (system wide) (roughly equivalent to partial vs. general models in economics) RESEARCH ORIENTATION Micro Macro People Work Measurement (1) REASEARCH EMPHASIS Equipment Inventory control (2) Scheduling (1) Facility layout Process design Maintenance + reliability (2) Quality control Capacity planning Aggregate planning Facility location (3)

14 14 EK 9: M. Atilla Öner Tarafından Yönetilen Tezlerin Sınıflandırması J. R. Meredith, A. Raturi, K. Amoako-Gyampah, B. Kaplan, Alternative Research Paradigms in Operations, Journal of Operations Management, vol. 8, no. 4, , NATURAL Direct observation of object reality SOURCE OF DATA ARTIFICIAL People s perceptions of Artificial reconstruction of object reality object reality Reason/Logic/Theorems NATURE OF TRUTH EXISTENTIAL RATIONAL Axiomatic Logical positivist - empiricist Interpretive Critical theory Field studies Field experiments Action research Alsan (2003) Case studies Structured interviewing Survey research Şayan (2001) Yıldırım (2001) Demirci (2000) Kızılçelik (2000) Efe (2000) Polat (2000) Yüksel (2000) Kaya (1999) Öncü (1999) Historical/content analysis Intensive interviewing Polat (2000) Expert panels Delphi Yavuz (2003) YılmazÖ (2003) YılmazB (2003) Sundu (2002) Sönmez (2001) Köşker (2001) Amcaoğlu (2001) Elbeyli (2001) Scenarios Sönmez (2001) Introspective reflection Normative modeling Kızılçelik (2000) Descriptive modeling Özmen (2000) Prototyping Phyical modeling Laboratory experimentation Simulation Büyükdığan (2004) Urhan (2004) Conceptual modeling Büyükdığan (2004) Urhan (2004) Alsan (2003) Kalafat (2003) Aydemir (2003) YılmazÖ (2003) YılmazB (2003) Yıldırım (2001) Şayan (2001) Yıldırım (2000) Demirci (2000) Özmen (2000) Polat (2000) Efe (2000) Savcı (1999) Özdemir (1999) Hermeneutics

15 15 EK 10: M. Atilla Öner in Mayıs 2004 dönemi Doçentlik başvurusu Yayın Listesi Eserler A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler A01. Alper Alsan, M. Atilla Öner, Comparison of National Foresight Studies by Integrated Foresight Management Model, Futures, vol 36, no 10, December A02. Özcan Sarıtaş, M. Atilla Öner, "Systemic Analysis of UK Technology Foresight Results - Joint Application of Integrated Management Model and Roadmapping", Technological Forecasting and Social Change, vol 71, 27 65, A03. M. Atilla Öner, Burcu Tokan, Ebru Türkkan, Serra Topçuoğlu, Technology Processes Managament Capability Profiles of Firms in Automotive, White Goods and Electronics Sectors in Turkey, Yapı Kredi Economic Review, vol 14, no 2, 29 38, A04. Alper Alsan, M. Atilla Öner, An Integrated View of Foresight: Integrated Foresight Management Model, Foresight, vol 55, no 3, 33 55, A05. Ersin Özmen, M. Atilla Öner, Nuri Başoğlu, Assessment of Turkish Industrial Base from a Military Systems Acquisitions Perspective, Yapı Kredi Economic Review, vol 12, no 1, 21 34, B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler B01. Barış Demirci, M. Atilla Öner, A. Nuri Başoğlu, A Methodology and Audit Tool for Dual-Use New Product Development - Results from Turkish Companies, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology 2003, Portland, Oregon, ABD. B02. Tayfun Çağan, M. Atilla Öner, A. Nuri Başoğlu, Factors Affecting Innovation Diffusion - The Case of Turkish Armed Forces, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology 2003, Portland, Oregon, ABD. B03. İlhan Kaya, M. Atilla Öner, A. Nuri Başoğlu, Critical Success Factors in R&D Project Management in Military Systems Acqusition - A Suggested Methodology for Turkish Armed Forces, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology 2003, Portland, Oregon, ABD. B04. Seda Güler, M. Atilla Öner, "Technology Roadmapping of Wireless Local Area Networks Using Graphical Modelling System, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology 2003, Portland, Oregon, ABD. B05. Aykut Öncü, M. Atilla Öner, A. Nuri Başoğlu, "Make or Buy Analysis For Local Manufacture or Import Decisions in Defense System Procurement Using AHP - The Case of Turkey, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology 2003, Portland, Oregon, ABD. B06. Ünal Elbeyli, M. Atilla Öner, A Pilot Foresight Study in Turkey on the Use of Advanced Materials in Automotive Industry, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology 2003, Portland, Oregon, ABD. B07. Hamdi Kaykusuz, M. Atilla Öner, O. Timur Çelikyürek, A Methodology for Analyzing and Measuring the Success of International Technology Transfer (ITT) in Defense Joint Ventures in Turkey, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology 2003, Portland, Oregon, ABD.

16 16 B08. Ebru Özdemir, Yaman Barlas, M. Atilla Öner, Dynamic Analysis of the Viability of Alternative Energy Sources in Meeting the Electricity Demand, 20 th International System Dynamics Conference, 28 Temmuz - 1 Ağustos 2002, Palermo, Italya. B09. Uğur Yıldırım, M. Atilla Öner, A. Nuri Başoğlu, Technology Processes Management Capability Profiles of Machine Manufacturers in Turkey; Portland International Conference on Management of Engineering and Technology 2001, Portland, Oregon, ABD. (en iyi öğrenci makale ödülü aldı) B10. Burç Turan, A. Nuri Başoğlu, M. Atilla Öner, A System-Dynamic Simulation Game for Energy Sector of Turkey, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology 2001, Portland, Oregon, ABD. B11. M. Sıtkı Kök, A. Nuri Başoğlu, M. Atilla Öner, Media Content Analysis by MORN to Determine Anticipated Megatrends in Turkey: A Factor-Analytic Approach, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology 2001, Portland, Oregon, ABD. B12. Murat Boz, A. Nuri Başoğlu, M. Atilla Öner, System Dynamic Modeling of Conflicts Within Turkey and Between Turkey and Her Neighbors, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology 2001, Portland, Oregon, ABD. B13. Zafer Kılıç, A. Nuri Başoğlu, M. Atilla Öner, A Simulation Game to Analyze Impact of Information Technologies on Supply Chain Management, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology 2001, Portland, Oregon, ABD. B14. A. Nuri Başoğlu, M. Atilla Öner, MORN : Multimedia Object Relation Network: A Knowledge System to Support Research Projects, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology 1999, Portland, Oregon, ABD. B15. A. Nuri Başoğlu, M. Atilla Öner, Modelling Research Idea on Web Using MORN Platform, Proceedings-SCI 99, Third World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics; Proceedings-ISAS 99, Fifth International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis, Orlando, ABD, Ağus C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler --- D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler D01. İ. Mete Özkan, Nuri Başoğlu, M. Atilla Öner, Web-Based Knowledge Management Systems: A Field Study of MORN in R&D Project Management, KHO Savunma Bilimleri Dergisi, vol. 1, no. 1, 29 75, E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler E01. M. Atilla Öner, Mennan Şayan, Sistem Mühendisliği Yaklaşımı ile Makine İmalat Sanayii için Kritik Teknolojilerin Belirlenmesi Bir Metodoloji Önerisi ve Uygulaması, KRİTEK 2001, Kritik Teknolojiler Sempozyumu, TÜBİTAK MAM, Eylül 2001, Gebze. E02. A. Nuri Başoğlu, M. Atilla Öner, M. Özkan, S. Özer, Ö. Güngör, Z. Tiregöl, Araştırma Projelerinin Web-Tabanlı MORN Platformu Kullanarak Yönetilmesi, Bilişim 2000 Konferansı, İstanbul, Eylül 2000.

17 17 F. Diğer yayınlar F01. M. Atilla Öner, Üçüncü Sektörde Mükemmel Yönetim, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, F02. M. Atilla Öner, Alper Alsan, The Turkey 2023 National Foresight Study: A Decision Making Model, Insight Turkey, Vol. 3, No.1, pp (2001). F03. M. Atilla Öner, Alper Alsan, Mustafa Doğru, Ulusal Uzgörü Çalışmaları ve Türkiye 2023 için Yöntem Önerisi, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, F04. M. Atilla Öner, A. Nuri Başoğlu, Erkan Türe,Technology and Rural Development: Assessing Technology Needs of the Southeastern Anatolia Project in Turkey, poster, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology 1999, Portland, Oregon, ABD. F05. Gündüz Ulusoy, M. Atilla Öner, Taner Bilgiç, Altyapı Seviyeleme Analizi: Dokuz İl İçin Pilot Çalışma, TÜSİAD Yayın No. TÜSİAD-T/ , Aralık 1998, İstanbul.

T.C. ISSN: 1305 7820 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

T.C. ISSN: 1305 7820 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ T.C. ISSN: 1305 7820 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Yıl: 13 Sayı: 25 Bahar 2014 Istanbul Commerce University Journal of Science İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ DERGİSİ ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yönetim ve Organizasyon. 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yönetim ve Organizasyon. 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ALİ ERKAN EKE 2. Doğum Tarihi: 25.11.1940 3. Ünvanı: Prof. Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Yönetim Yönetim Yönetim ve Organizasyon Ankara

Detaylı

Enis HEMEDOĞLU İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye enishemedoglu@hotmail.com

Enis HEMEDOĞLU İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye enishemedoglu@hotmail.com Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Finansal Olmayan Performans Algısı Üzerindeki Etkileri The Impact of Total Quality Management Practices on Non-Financial Performance Perceptions Fetullah EVLİYAOĞLU

Detaylı

Problems of Defining and Reforming Auditor Liability. Timothy Bush. Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K.

Problems of Defining and Reforming Auditor Liability. Timothy Bush. Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K. Problems of Defining and Reforming Auditor Liability Timothy Bush Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K. Shyam Sunder, Yale University, U.S. Abstract Recent decades have seen many changes in U.K.

Detaylı

Stratejik Yönetim Literatüründe İş Etiğinin Örüntüsü Nasıl Gelişiyor? Türkiye deki Akademik Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma

Stratejik Yönetim Literatüründe İş Etiğinin Örüntüsü Nasıl Gelişiyor? Türkiye deki Akademik Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma İş Ahlakı Dergisi Turkish Journal of Business Ethics Mayıs May 2013, 6(1) 1-33 TÜRKİYE İGİAD www.isahlakidergisi.com DOI: 10.12711/tjbe.2013.6.1.0100 Stratejik Yönetim Literatüründe İş Etiğinin Örüntüsü

Detaylı

KOBİ LERDE İNOVASYON YAPMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

KOBİ LERDE İNOVASYON YAPMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 7 (2) 2007: 445-458 KOBİ LERDE İNOVASYON YAPMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THE FACTORS EFFECTING THE REALIZATION OF INNOVATION IN SMEs AND A FIELD

Detaylı

AÇIK ERİŞİM OLGUSU VE ANKARA ÜNİVERSİTESİ. Open Access Fact And University Of Ankara

AÇIK ERİŞİM OLGUSU VE ANKARA ÜNİVERSİTESİ. Open Access Fact And University Of Ankara AÇIK ERİŞİM OLGUSU VE ANKARA ÜNİVERSİTESİ Open Access Fact And University Of Ankara Doğan Atılgan. atilgan@ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi DTCF Öğretim üyesi Burcu Keten Burcu.bulut@ankara.edu.tr Ankara

Detaylı

Hale Ilgaz Ankara Üniversitesi. Özet

Hale Ilgaz Ankara Üniversitesi. Özet ÖĞRETİM SÜRECİNE BİT ENTEGRASYONU AÇISINDAN ÖĞRETMENN YETERLİKLERİ VE MESLEKİ GELİŞİM Hale Ilgaz Ankara Üniversitesi Dr. Yasemin Usluel Hacettepe Üniversitesi Özet Öğretim süreçlerine Bilgi ve İletişimm

Detaylı

BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PROJE TABANLI TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PROJE TABANLI TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Eylül 2014 Cilt:22 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 961-980 BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PROJE TABANLI TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Nilgün TOSUN Trakya Üniversitesi,

Detaylı

EYTPE Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Açılan Derslerin Karşılaştırmalı Analizi

EYTPE Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Açılan Derslerin Karşılaştırmalı Analizi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 1, Nisan 2014, Sayfa 15-34 EYTPE Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Açılan Derslerin Karşılaştırmalı Analizi İbrahim

Detaylı

ISSN 1308-2922 Sayı/Number 5 Ocak/January 2010

ISSN 1308-2922 Sayı/Number 5 Ocak/January 2010 ISSN 1308-2922 Sayı/Number 5 Ocak/January 2010 Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Adına Doç. Dr. Bilal SÖĞÜT Editörler Yrd. Doç. Dr. Nesrin IŞIKOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

WELCOME TO THE CONFERENCE

WELCOME TO THE CONFERENCE 2 nd BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI ABSTRACT BOOK 3-4 Ekim/October 2013 İstanbul/Türkiye 2 nd 2 nd WELCOME TO THE CONFERENCE In today s global and local markets, reputation has paramount importance for corporations

Detaylı

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik 1 Faaliyet Raporu Annual Report 2014 küresel rekabet gücü global competitiveness international direct investment sürdürülebilirlik sustainability arge r&d added value legal assurance küresel bilgi global

Detaylı

International Online Journal of Educational Sciences, 2012, 4(2), 462-474. International Online Journal of Educational Sciences

International Online Journal of Educational Sciences, 2012, 4(2), 462-474. International Online Journal of Educational Sciences International Online Journal of Educational Sciences, 2012, 4(2), 462-474 International Online Journal of Educational Sciences www.iojes.net ISSN: 1309-2707 The Reflection of Instructional Leadership Concept

Detaylı

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880 INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880 Volume (1) İssue I (1) _April 2014 İÇİNDEKİLER GÜNÜMÜZ YAPILARININ FİZİKSEL AÇIDAN KORUNMALARINDA ISI, NEM VE SESLE İLGİLİ YALITIM

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ

BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2011 CİLT 5 SAYI 1 (97-110) BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ Ali Beykent Üniversitesi Büyükçekmece, İstanbul aligorener@beykent.edu.tr

Detaylı

Kâmil BİRCAN. Özel SEBETCİ Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Merkez Kampüs Aydın, Türkiye osebetci@adu.edu.tr

Kâmil BİRCAN. Özel SEBETCİ Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Merkez Kampüs Aydın, Türkiye osebetci@adu.edu.tr İşletmelerin ERP Sistemlerini Kullanım Düzeylerinin Ölçülmesi: Aydin İli Örneği Measurement of ERP Utilization Level of Enterprises: The Sample of Province Aydın Özel SEBETCİ Adnan Menderes Üniversitesi

Detaylı

ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ve YÖNETİMİ Profesyonellere Yönelik Yüksek Lisans Programı

ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ve YÖNETİMİ Profesyonellere Yönelik Yüksek Lisans Programı Sabancı Üniversitesi nde ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ve YÖNETİMİ Profesyonellere Yönelik Yüksek Lisans Programı Sabancı University ENERGY TECHNOLOGIES and MANAGEMENT Master Program for Professionals Enerji Teknolojileri

Detaylı

MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI. bildiriler kitabı

MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI. bildiriler kitabı TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ULUSAL ENDÜSTRİ-İŞLETMEÜ İ İ MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI bildiriler kitabı 19-20 Ekim 2001 KOCAELİ Aralık 2001/Ankara Yayın No : E/2001/285 tmmob makina mühendisleri odası 1

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BULANIK AHP YÖNTEMİ KULLANILARAK TEDARİKÇİLERİN PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ: OTOMOTİV YAN SANAYİİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BULANIK AHP YÖNTEMİ KULLANILARAK TEDARİKÇİLERİN PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ: OTOMOTİV YAN SANAYİİNDE BİR UYGULAMA İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı: 9 Bahar 2006/1 s.23-46 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BULANIK AHP YÖNTEMİ KULLANILARAK TEDARİKÇİLERİN PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ: OTOMOTİV YAN

Detaylı

Finansal Yönetim Dersini Almış Öğrencilerin Finans Eğitimi Beklentilerini Ölçmeye Yönelik Yapılan Bir Çalışma

Finansal Yönetim Dersini Almış Öğrencilerin Finans Eğitimi Beklentilerini Ölçmeye Yönelik Yapılan Bir Çalışma Yrd. Doç. Dr. Mehmet Civan Öğr. Gör. Hatice Cenger Finansal Yönetim Dersini Almış Öğrencilerin Finans Eğitimi Beklentilerini Ölçmeye Yönelik Yapılan Bir Çalışma Yrd. Doç. Dr. Mehmet CİVAN Gaziantep Üniversitesi,

Detaylı

Fatih Mehmet HARMANCI Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Gölbaşı Ankara, Türkiye fatihharmanci@hotmail.com

Fatih Mehmet HARMANCI Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Gölbaşı Ankara, Türkiye fatihharmanci@hotmail.com İnsan Kaynakları İstihdamında İlçe Emniyet Müdürlükleri için Çok Faktörlü Personel Dağılım Modeli A Multifactorial Personnel Distribution Model in the Human Resources Employment for the District Police

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Seçimi

Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Seçimi Volume 5 Number 1 2014 pp 87-106 ISSN: 1309-2448 wwwberjournalcom Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Seçimi Ayşe Yıldız a Doğan Yıldız b Özet: Bir kurumsal kaynak planlama (Enterprice

Detaylı

GİRİŞ. Mehmet Şerif ŞİMŞEK. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, E posta: simsek@selcuk.edu.tr

GİRİŞ. Mehmet Şerif ŞİMŞEK. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, E posta: simsek@selcuk.edu.tr : 3-22, 23 27 Nisan 2008, Belek, Antalya, Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-975-96260-3-7 Bilişim Teknolojilerinin İşletme Performansına Etkileri: Beş Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Araştırma The Effects

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2009. Enver AYDOĞAN * Ömer ASAL **

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2009. Enver AYDOĞAN * Ömer ASAL ** Malzeme İhtiyaç Planlaması ve Üretim Kaynakları Planlamasının KOBİ ler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Investigation of Impacts of Material Requirement Planning and Manufacturing Resource Planning

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 06.07.2011

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 06.07.2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 06.07.2011 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 13.06.2012 Cilt: 14, Sayı: 2, Yıl: 2012, Sayfa: 105-125 Online Yayın Tarihi: 05.12.2012 ISSN:

Detaylı

MANİSA MAKİNE - KALIPÇILIK ve TEÇHİZAT SEKTÖRÜ KÜMELENME YOL HARİTASI

MANİSA MAKİNE - KALIPÇILIK ve TEÇHİZAT SEKTÖRÜ KÜMELENME YOL HARİTASI MANİSA BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA MAKİNE - KALIPÇILIK ve TEÇHİZAT SEKTÖRÜ KÜMELENME YOL HARİTASI MART 2015 Bu Proje T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Tarafından, finanse edilmiştir. 1 Basım

Detaylı

KESİCİ TAKIM TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE ANALİTİK AĞ SÜRECİNİN KULLANIMI

KESİCİ TAKIM TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE ANALİTİK AĞ SÜRECİNİN KULLANIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (99-110) KESİCİ TAKIM TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE ANALİTİK AĞ SÜRECİNİN KULLANIMI Ali Beykent Üniversitesi Büyükçekmece, İstanbul aligorener@beykent.edu.tr

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ

SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ İnsanlık ve Toplum I-II Bu ders MÖ 1500 yılından günümüze kadarki medeniyet tarihine giriş niteliği taşımaktadır. İşlenilecek konulara arasında;

Detaylı